ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν."

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν. 1

2 Το κείµενο που ακολουθεί αφορά και τις 9 επόµενες ερωτήσεις 1 έως 9. Το Ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ ανήκει στη κατηγορία των πολυτελών ξενοδοχείων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Αποτελεί το µοναδικό ξενοδοχείο της Αττικής το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείου για διακοπές και ξενοδοχείου για επιχειρηµατίες (resort & business). Πρόκειται δηλαδή για ένα ξενοδοχείο που δεν έχει άµεσο ανταγωνιστή, παρά µόνο τα πολυτελή ξενοδοχεία που έχουν πελάτες µέσω των συνεδρίων που διοργανώνουν, καθώς στο ΑΘΗΝΑ δεν διοργανώνονται συνέδρια. Πελατεία του ΑΘΗΝΑ αποτελούν κυρίως οι µεµονωµένοι πελάτες και όχι τα γκρουπ, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι του δίνεται η δυνατότητα να εφαρµόζει αυτόνοµη στρατηγική και τιµολογιακή πολιτική χωρίς εξάρτηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το στελεχιακό προσωπικό του ΑΘΗΝΑ αποτελείται από πτυχιούχους, το δε υπόλοιπο αποτελείται κατά πλειοψηφία από απόφοιτους Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων. Πίνακας που αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 1 έως 3 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Μόνιµοι Εποχιακοί Μόνιµοι Εποχιακοί Μόνιµοι Εποχιακοί ιοικητικοί Ξενοδοϋπάλληλοι Τεχνικοί Λοιπό Προσωπικό Σύνολο Γενικό Σύνολο Σε τι ποσοστό περίπου αυξήθηκε το προσωπικό από το 1999 στο 2000; α. 2,5% β. 1% γ. 4 % δ. 7% 2. Ποιος είναι ο µέσος όρος εποχιακού προσωπικού που έχει απασχοληθεί στο 2

3 ξενοδοχείο τα τελευταία 3 χρόνια; α. 252 β. 286 γ. 297 δ Σε τι ποσοστό µειώνεται κάθε χρόνο το λοιπό προσωπικό µε σύµβαση µόνιµης απασχόλησης; α. 25% β. 60% γ. 35% δ. 50% Πίνακας που αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 4 έως 6. ΕΣΟ Α από ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ (σε 000 δρχ) ΕΙ ΟΣ Τρόφιµα 698,3 972, , ,6 Ποτά 282,4 307,2 399,6 473,3 Σύνολο 980, , ,9 4. Τι ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των εσόδων του έτους 1998 έχουν τα έσοδα από ποτά; α. 28% β. 24% γ. 35% δ. 17% 5. Ποιο είναι το σύνολο των εσόδων του ξενοδοχείου τα τελευταία τρία χρόνια από τρόφιµα; α δρχ β δρχ γ δρχ δ δρχ 6. Το άθροισµα των εσόδων των ετών 1997 και 2000 σε σχέση µε αυτό των ετών 1998 και 1999 είναι: α. Υψηλότερο κατά δρχ β. Χαµηλότερο κατά δρχ γ. Υψηλότερο κατά δρχ δ. Χαµηλότερο κατά δρχ ιάγραµµα που αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 7 έως 9. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ & ΚΛΙΝΩΝ/ΈΤΟΣ 3

4 ωµάτια Κλίνες Ποια έτη σηµειώθηκε ανοδική πορεία και στα δωµάτια και στις κλίνες; α και β και γ και δ και Ποια έτη παρουσιάζουν περίπου τον ίδιο ύψος κατειληµµένων κλινών ; α και 1997 β και 1999 γ και 1999 δ και Ποιο έτος παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση σε δωµάτια; α β γ δ Το κείµενο που ακολουθεί αφορά και τις 6 επόµενες ερωτήσεις 10 έως 15. 4

5 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ιδρύθηκε µε σκοπό να ενθαρρύνει τις βελτιώσεις στο χώρο εργασίας, παρέχοντας στις κοινοτικές υπηρεσίες, στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε όσους ασχολούνται µε το αντικείµενο, τεχνικές, επιστηµονικές και οικονοµικές πληροφορίες, που είναι χρήσιµες στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του και να συµβάλλει στην ανάπτυξη ενός συστήµατος παρακολούθησης για την επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία στην ΕΕ, ο Οργανισµός αποφάσισε να διεξάγει µια έρευνα της κατάστασης σε όλα τα κράτη µέλη. Το τελικό αποτέλεσµα αφορά µια πιλοτική µελέτη που προσφέρει µια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στην ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη. Πίνακας που αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 10 έως 12 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΕΚΤΕΙΘΕΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ ΚΛΑ ΟΙ Α/Α ΚΛΑ ΟΣ Σύνολο Απαντήσεων 1 Κατασκευές Παραγωγή Κατεργασµένων Μεταλλικών 63 Προϊόντων, πλην Μηχανηµάτων και Ειδών Εξοπλισµού 3 Γεωργία, Κυνήγι και σχετικές 62 υπηρεσιακές δραστηριότητες 4 Υγεία και Κοινωνική Εργασία 57 5 Παραγωγή Τροφίµων και Ποτών Ποιοι κλάδοι µαζί συγκεντρώνουν σχεδόν ίσες απαντήσεις µε τον κλάδο των κατασκευών; α. 2 και 3 β. 2 και 4 γ. 3 και 4 δ. 3 και Ποια η διαφορά του κλάδου 3 µε το µέσο όρο έκθεσης σε κίνδυνο όλων των κλάδων; α. -5 β. +6 γ. -7 δ Τι ποσοστό του συνόλου των απαντήσεων συγκέντρωσε ο κλάδος 5; 5

6 α. 25% β. 15% γ. 20% δ. 100% Πίνακας που αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 13 έως 15 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αριθµός Απαντήσεων 1 Οργάνωση αλλαγής εργασίας 8 2 Ιδιαίτερα απειλούµενες οµάδες: Νεαροί 8 εργαζόµενοι 3 Άγχος 8 4 Χειρωνακτικός χειρισµός 8 5 Χρήση νέων χηµικών 7 6 Απαιτούµενη έρευνα 6 7 Ιδιαίτερα απειλούµενες οµάδες: Εργαζόµενοι 6 µεγάλης ηλικίας 8 Βία 6 9 Επαναλαµβανόµενη καταπόνηση Ο αριθµός των απαντήσεων στο θέµα χρήση νέων χηµικών σε σχέση µε τον µέσο όρο των απαντήσεων είναι: α. Μεγαλύτερος κατά 1 µονάδα β. Ίσος γ. Μικρότερος κατά 1 µονάδα δ. Τίποτα από τα παραπάνω 14. Το άθροισµα των απαντήσεων των θεµάτων 1έως και 4 αποτελεί περίπου: α. Το 45% των υπολοίπων απαντήσεων β. Το 50% των υπολοίπων απαντήσεων γ. Το 45% του συνόλου των απαντήσεων δ. Το 50% του συνόλου των απαντήσεων 15. Τα ποσοστά των ιδιαίτερα απειλούµενων οµάδων - νεαροί εργαζόµενοι και εργαζόµενοι µεγάλης ηλικίας επί του συνόλου είναι µεταξύ: α. 9,5% - 12,7% β. 95% - 127% γ. 6,3% - 8% δ. 63%- 80% 16. Οι θυγατρικές εταιρείες Α, Β, Γ, και Ε του πολυεθνικού οργανισµού ΠΗΓΑΣΟΣ, στεγάζουν τα γραφεία τους σε πέντε συνεχόµενα κτίρια στον ίδιο δρόµο. 6

7 Στο πρώτο κτίριο στεγάζεται η εταιρεία Ε Η στεγάζεται δίπλα στην Α, στη δεξιά πλευρά της Η Γ στεγάζεται δίπλα από την Ε Ποιο από τα παρακάτω είναι η πιθανή σειρά της θέσης των εταιρειών στο δρόµο; α. Α- -Γ-Ε-Β β. Ε-Γ-Α- -Β γ. Ε-Α-Γ-Β- δ. Γ-Ε-Α- -Β 17. Η τελευταία στατιστική έρευνα σχετικά µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών για τα προϊόντα Α, Β, Γ, και Ε, έδειξε ότι: Το προϊόν Ε είναι πάντα τελευταίο στις προτιµήσεις των καταναλωτών Τα προϊόντα Γ και Α κατέχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα Ποιο από τα παρακάτω ισχύει; α. Το προϊόν Β προτιµάται περισσότερο από το προϊόν Ε β. Το προϊόν Α προτιµάται περισσότερο από το προϊόν Γ γ. Το προϊόν Α προτιµάται λιγότερο από το προϊόν Ε δ. Το προϊόν Γ προτιµάται λιγότερο από το προϊόν Α Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 2 ερωτήσεις 18 και 19 Σε ένα εργοστάσιο υπάρχουν πέντε γραµµές παραγωγής στη σειρά και η κάθε µία παράγει αποκλειστικά ένα προϊόν. Οι γραµµές παραγωγής είναι αριθµηµένες από το ένα µέχρι το πέντε. Τα προϊόντα που παράγουν είναι: σαπούνι, αφρόλουτρο, σαµπουάν, κρέµα, οδοντόκρεµα. Η θέση των γραµµών παραγωγής έχει ως εξής: Η κρέµα παράγεται σε γραµµή παραγωγής µε µικρότερο αριθµό από το σαµπουάν Η οδοντόκρεµα παράγεται σε γραµµή παραγωγής δίπλα στο αφρόλουτρο Το σαπούνι βρίσκεται στη γραµµή παραγωγής τέσσερα 18. Ποια µπορεί να είναι η πιθανή σειρά των προϊόντων που παράγονται στις αντίστοιχες γραµµές παραγωγής από το 1 έως το 5; 7

8 α. αφρόλουτρο-οδοντόκρεµα-κρέµα-σαπούνι-σαµπουάν β. αφρόλουτρο-σαπούνι-κρέµα-οδοντόκρεµα-σαµπουάν γ. σαµπουάν-αφρόλουτρο-οδοντόκρεµα-κρέµα-σαπούνι δ. οδοντόκρεµα-κρέµα-σαπούνι-σαµπουάν-αφρόλουτρο 19. Εάν υποθέσουµε ότι το αφρόλουτρο παράγεται στη γραµµή παραγωγής 3, τότε σε ποια γραµµή παραγωγής παράγεται η οδοντόκρεµα; α. Στη γραµµή παραγωγής 1 β. Στη γραµµή παραγωγής 2 γ. Στη γραµµή παραγωγής 5 δ. Στη γραµµή παραγωγής 3 Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 2 ερωτήσεις 20 και 21 Μία εταιρεία επιτρέπει τη συµµετοχή εκπροσώπων των τµηµάτων της σε διεθνή συνέδρια. Κάθε χρόνο γίνονται συνέδρια που αφορούν το τµήµα Οικονοµικών, Λογιστήριο, Μηχανογράφησης, Ανθρώπινου υναµικού και Μάρκετινγκ. Η εταιρεία κατανέµοντας τον προϋπολογισµό θέτει περιορισµούς στην συµµετοχή των τµηµάτων στα συνέδρια αυτά. Οι περιορισµοί τίθενται ως εξής: Κάθε χρόνο η εταιρεία επιτρέπει σε τρία µόνο τµήµατα να λάβουν µέρος στα συνέδρια Εάν συµµετέχει το τµήµα Λογιστηρίου πρέπει οπωσδήποτε να συµµετέχει και το τµήµα Οικονοµικών. Ενώ το τµήµα Οικονοµικών µπορεί να παρακολουθήσει ανεξάρτητα από το τµήµα λογιστηρίου Το τµήµα Μηχανογράφησης δεν επιτρέπεται να λάβει µέρος δύο συνεχόµενες χρονιές Μόνο ένα από τα τρία τµήµατα που συµµετέχουν τη µία χρονιά επιτρέπεται να συµµετάσχει και για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 20. Εάν τον πρώτο χρόνο συµµετέχουν το τµήµα Οικονοµικών, το Λογιστήριο και το τµήµα Μηχανογράφησης, ποιος συνδυασµός τµηµάτων µπορεί να παρακολουθήσει τη δεύτερη χρονιά; 8

9 α. Οικονοµικών, Λογιστήριο, Μάρκετινγκ β. Οικονοµικών, Ανθρώπινου υναµικού, Μάρκετινγκ γ. Μηχανογράφηση, Οικονοµικών, Ανθρώπινου υναµικού δ. Ανθρώπινου υναµικού, Μάρκετινγκ, Μηχανογράφηση 21. Εάν τον πρώτο χρόνο συµµετέχουν το τµήµα Οικονοµικών, το Λογιστήριο και Μηχανογράφησης και τη δεύτερη χρονιά συµµετείχαν τρία τµήµατα, ποιος από τους παρακάτω συνδυασµούς τµηµάτων µπορεί να ισχύσει την τρίτη χρονιά; α. Οικονοµικών, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση β. Οικονοµικών, Λογιστήριο, Ανθρώπινου υναµικού γ. Οικονοµικών, Μηχανογράφηση, Ανθρώπινου υναµικού δ. Μηχανογράφηση, Ανθρώπινο υναµικό, Μάρκετινγκ Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 2 ερωτήσεις 22 και 23. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ΕΛΑΤΟ στην Αθήνα εργάζονται 5 λογιστές, οι Α, Β, Γ, και Ε. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει θυγατρική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη και η διοίκηση αποφάσισε να καλύψει εσωτερικά τις νέες θέσεις εργασίας, στέλνοντας λογιστές από αυτούς που ήδη εργάζονται στα γραφεία της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Προκειµένου να γίνει αυτή η µετακίνηση αποτελεσµατικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιορισµοί: Ο λογιστής Α λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν µπορεί να µετακοµίσει στη Θεσσαλονίκη Ο λογιστής Γ δεν συνεργάζεται αρµονικά µε το λογιστή Β Οι λογιστές Γ και αποτελούν µία οµάδα και συνεπώς δεν µπορούν να χωριστούν 22. Εάν αποφασιστεί να µετακινηθούν δύο λογιστές, ποιος από τους παρακάτω συνδυασµούς λογιστών θα είναι πιο αποτελεσµατικό να σταλεί στη Θεσσαλονίκη; α. Α-Γ β. -Ε γ. Β-Ε δ. Β- 23. Εάν αποφασιστεί να µετακινηθούν τρείς λογιστές, ποιος από τους παρακάτω συνδυασµούς λογιστών θα είναι πιο αποτελεσµατικό να σταλεί στη 9

10 Θεσσαλονίκη; α. Α-Γ- β. Β- -Ε γ. Α-Β-Γ δ. Γ- -Ε Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 3 ερωτήσεις 24 έως 26. Μία ιδιωτική συλλογή περιέχει ένα έργο του καθένα από τους παρακάτω ζωγράφους: Γκόγια, Μποτιτσέλι, Νταλί, Βαν Γκονγκ και Θεοτοκόπουλο. Οι πίνακες αυτοί είναι τοποθετηµένοι σε ένα δωµάτιο στη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, σύµφωνα µε την προτίµηση του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει αποφασίσει τη θέση των πινάκων σχετικά µε τα εξής: Ξεκινώντας από αριστερά, ο Νταλί βρίσκεται πρώτος στη σειρά Ο Θεοτοκόπουλος βρίσκεται αριστερά από τον Μποτιτσέλι Ο Βαν Γκονγκ είναι τοποθετηµένος δίπλα στον Νταλί 24. Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; α. Ο Βαν Γκονγκ είναι τοποθετηµένος αριστερά από τον Νταλί β. Ο Μποτιτσέλι είναι τοποθετηµένος αριστερά από τον Θεοτοκόπουλο γ. Ο Βαν Γκονγκ είναι τοποθετηµένος στην τρίτη θέση δ. Ο Βαν Γκονγκ είναι τοποθετηµένος στη δεύτερη θέση 25. Ποια είναι η πιθανή σειρά µε την οποία είναι τοποθετηµένοι οι πίνακες; α. Νταλί-Βαν Γκονγκ-Γκόγια-Θεοτοκόπουλος-Μποτιτσέλι β. Βαν Γκονγκ-Νταλί-Θεοτοκόπουλος- Μποτιτσέλι-Γκόγια γ. Νταλί-Θεοτοκόπουλος-Μποτιτσέλι-Βαν Γκονγκ-Γκόγια δ. Νταλί-Βαν Γκονγκ-Θεοτοκόπουλος- Γκόγια-Μποτιτσέλι 26. Εάν ο Γκόγια είναι τοποθετηµένος στην τελευταία δεξιά θέση, σε ποια θέση βρίσκεται ο Θεοτοκόπουλος; α. Στην τρίτη θέση β. Στη δεύτερη θέση γ. Στην τέταρτη θέση δ. Στην πρώτη θέση 10

11 Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 2 ερωτήσεις 27 και 28. Για να αναπτυχθούν οι εταιρείες, είναι πολύ σηµαντικό να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους. Γι αυτό το λόγο οι εταιρείες πρέπει να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο. 27. Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, ενδυναµώνει τον παραπάνω συλλογισµό; α. Εάν ο δείκτης του χρηµατιστηρίου έχει καθοδική τάση, µειώνονται οι τιµές κάποιων µετοχών β. Υπάρχουν και άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίων εκτός από το χρηµατιστήριο γ. Το χρηµατιστήριο είναι η καλύτερη πηγή άντλησης κεφαλαίου δ. Μερικές εταιρείες µετά την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο, παρουσίασαν πτώση κερδών 28. Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, αποδυναµώνει τον παραπάνω συλλογισµό; α. Πολλές εταιρείες αυξάνουν τα κεφάλαιά τους, χωρίς να έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο β. Πολλές εταιρείες χρησιµοποιούν το χρηµατιστήριο σαν κύρια πηγή αύξησης κεφαλαίου γ. Μόνο οι εταιρείες που εισάγονται στο χρηµατιστήριο, αυξάνουν το κεφαλαίο τους δ. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή εισαγωγής της µετοχής στο χρηµατιστήριο, τόσο µεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου επιτυγχάνει η εταιρεία Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες 2 ερωτήσεις 29 και 30. Σε µία συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισµό, στο ίδιο τραπέζι βρίσκονται σε τυχαία σειρά οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Ξεκινώντας από αριστερά, ο εκπρόσωπος της Πορτογαλίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ξεκινώντας από αριστερά, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας βρίσκεται στη µεθεπόµενη θέση από τον εκπρόσωπο της Γαλλίας. Ο εκπρόσωπος της Ιταλίας δεν είναι δίπλα στον εκπρόσωπο της Ισπανίας. 29. Ποια είναι µία πιθανή σειρά των θέσεων των εκπροσώπων; 11

12 α. Γαλλία-Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία-Ελλάδα β. Πορτογαλία-Γαλλία-Ισπανία-Ελλάδα-Ιταλία γ. Γαλλία-Ισπανία-Ελλάδα-Πορτογαλία-Ιταλία δ. Γαλλία-Πορτογαλία-Ελλάδα-Ισπανία-Ιταλία 30. Εάν ο εκπρόσωπος της Ιταλίας είναι στη δεύτερη θέση, ξεκινώντας από αριστερά, σε ποια θέση είναι ο εκπρόσωπος της Ισπανίας; α. Στην πρώτη θέση β. Στην τρίτη θέση γ. Στην τέταρτη θέση δ. Στην πέµπτη θέση Οι 15 επόµενες ερωτήσεις 31 έως 45 αναφέρονται στο κείµενο το οποίο ακολουθεί : Ο 21 ος αιώνας είναι αιώνας της επιστήµης και της τεχνολογίας και οι δραστηριότητες της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία του µέλλοντος. Οι ειδικοί δηλώνουν ανησυχία για την κατάσταση της έρευνας στην Ευρώπη. Επισηµαίνουν ότι χωρίς την ανάληψη συντονισµένης δράσης για τη βελτίωσή της, η σηµερινή κατάσταση της έρευνας στην Ευρώπη κινδυνεύει να οδηγήσει σε απώλειες στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα µέσα στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Ευρώπη επενδύει µικρότερο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, από τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι στο µέλλον υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ακόµα περισσότερο το χάσµα µε τις άλλες τεχνολογικά προηγµένες χώρες. Η Ευρώπη επενδύει ολοένα και λιγότερο από τον πλούτο της στην ανάπτυξη των γνώσεων, παρόλα αυτά σήµερα παράγει το ένα τρίτο των επιστηµονικών γνώσεων στον κόσµο. Σε τοµείς όπως η ιατρική έρευνα, η χηµεία και οι τηλεπικοινωνίες η ευρωπαϊκή έρευνα έχει επιτύχει σηµαντικές προόδους. Ο ιδιωτικός τοµέας χρηµατοδοτεί περισσότερες από τις µισές δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 12

13 στην Ευρώπη. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν µεγάλα κονδύλια για την έρευνα σε σχέση µε επιχειρήσεις µεσαίας κλίµακας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν σηµαντικά στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ανήκουν ως επί το πλείστον στο βιοµηχανικό τοµέα, ενώ ακολουθούν η δηµόσια διοίκηση και η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το µεγαλύτερο µέρος της δηµόσιας χρηµατοδότησης διατίθεται για τρεις κυρίως τύπους έρευνας. Τα τελευταία χρόνια ο σηµαντικότερος τοµέας έρευνας είναι η έρευνα που γίνεται στα πανεπιστήµια. Ο δεύτερος τύπος έρευνας που χρηµατοδοτείται από δηµόσιους φορείς αφορά τεχνολογικά θέµατα όπως τη διερεύνηση και εκµετάλλευση της γης και του διαστήµατος. Ο τρίτος τύπος έρευνας αφορά στα θέµατα άµυνας, στα οποία τελευταία παρουσιάζεται µια µείωση των ποσών που διατίθενται. Οι δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες δεν κατανέµονται εξίσου µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει χαµηλές δαπάνες έρευνας σε σχέση µε άλλα κράτη µέλη. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του ελληνικού ερευνητικού συστήµατος είναι η απροθυµία των επιχειρήσεων να δαπανήσουν ποσά για την έρευνα. Με βάση των όσων αναφέρονται στο προηγούµενο κείµενο και µόνο, επιλέξετε µεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών προτάσεων, για κάθε µία από τις ερωτήσεις 31 έως 45, την πρόταση που εκφράζει απόλυτα την άποψη του συντάκτη, ανεξάρτητα του εάν εσείς την ασπάζεστε ή όχι 31. α. Οι ειδικοί συµφωνούν ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι ανησυχητική β. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η ερευνητική δραστηριότητα στην Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα γ. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι δεν υφίσταται ερευνητική δραστηριότητα στην Ευρώπη δ. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η έρευνα στην Ευρώπη βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα 32. α. Η οργανωµένη έρευνα βοηθά τον ανταγωνισµό β. Η οργανωµένη έρευνα οδηγεί στην παγκοσµιοποίηση της σηµερινής κοινωνίας γ. Η οργανωµένη έρευνα οδηγεί σε απώλειες στην τεχνολογία δ. Η οργανωµένη έρευνα βοηθά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στη σηµερινή κοινωνία 33. α. Τα ποσοστά που επενδύονται από την Ευρώπη στην έρευνα και την 13

14 τεχνολογική ανάπτυξη είναι µικρότερα από εκείνα που επενδύονται στην Αµερική και την Ιαπωνία β. Τα χρήµατα που διαθέτει η Ευρώπη στην έρευνα είναι µεγαλύτερα από εκείνα που διαθέτει η Αµερική και η Ιαπωνία γ. Η επένδυση της Ευρώπης σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι ασήµαντη µπροστά στην επένδυση που γίνεται στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία δ. Τα χρήµατα που επενδύονται στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρώπης δεν αξιοποιούνται αποτελεσµατικά 34. α. Το χάσµα µεταξύ της ευρωπαϊκής επένδυσης για την έρευνα και της επένδυσης άλλων χωρών µειώνεται β. Το χάσµα µεταξύ της ευρωπαϊκής επένδυσης για την έρευνα και της επένδυσης άλλων χωρών µεγαλώνει γ. Υπάρχει περίπτωση να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των τεχνολογικά προηγµένων χωρών δ. εν υπάρχει διαφορά στην επένδυση που γίνεται για την έρευνα από τα διάφορα κράτη 35. α. Η διαφορά µεταξύ του πλούτου της Ευρώπης και των χρηµάτων που επενδύονται σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη µειώνεται β. Ενώ ο πλούτος της Ευρώπης αυξάνεται, τα χρήµατα που επενδύονται σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη µειώνονται γ. Η Ευρώπη επενδύει τον πλούτο της σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη δ. Ο πλούτος της Ευρώπης αυξάνεται µε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 36. α. Η Ευρώπη συνεισφέρει λιγότερο από ότι η Αµερική στις παγκόσµιες επιστηµονικές γνώσεις β. Επειδή η Ευρώπη δεν επενδύει αρκετά σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η συνεισφορά τις σε επιστηµονικές γνώσεις είναι ασήµαντη γ. Η Ευρώπη σηµειώνει άνοδο στην ποσότητα των επιστηµονικών γνώσεων που παρέχει δ. Το ένα τρίτο των παγκόσµιων επιστηµονικών γνώσεων παρέχεται από έρευνες που διεξάγονται στην Ευρώπη 37. α. Η συνεισφορά της Ευρώπης στους τοµείς της ιατρική, της χηµείας και της τηλεπικοινωνίας είναι µεγαλύτερη από αυτή των άλλων χωρών β. Η Ευρώπη έχει προσφέρει µόνο στους τοµείς της ιατρικής, της χηµείας και της τηλεπικοινωνίας γ. Η Ευρώπη έχει προσφέρει σηµαντικά στην πρόοδο των γνώσεων στην ιατρική, τη χηµεία και τις τηλεπικοινωνίες δ. Στη Ευρώπη γίνονται µόνο έρευνες στους τοµείς της ιατρικής, της χηµείας και της τηλεπικοινωνίας 38. α. Τα περισσότερα χρήµατα για έρευνες στην Ευρώπη προέρχονται από 14

15 ιδιωτικούς φορείς β. Στην Ευρώπη µόνο ιδιωτικοί φορείς χρηµατοδοτούν την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη γ. Οι ιδιωτικοί φορείς επενδύουν περισσότερα από τα µισά τους χρήµατα σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη δ. Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ευρώπη οφείλονται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία 39. α. Η ερευνητική δραστηριότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι υψηλή ενώ των µεσαίων επιχειρήσεων είναι χαµηλότερη β. Οι πολυεθνικές και µεσαίες κλίµακας επιχειρήσεις διαθέτουν αντίστοιχα ποσά στην έρευνα γ. Η έρευνα δεν αποτελεί προτεραιότητα για της πολυεθνικές και µεσαίες επιχειρήσεις - δ. Η ερευνητική δραστηριότητα τόσο των πολυεθνικών όσο και των µεσαίων επιχειρήσεων αυξάνεται 40. α. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η µεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται στο βιοµηχανικό τοµέα β. Οι περισσότερες έρευνες γίνονται στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης γ. Ο βιοµηχανικός τοµέας παρουσιάζει όµοια ερευνητική δραστηριότητα µε τη δηµόσια διοίκηση και την τριτοβάθµια εκπαίδευση δ. Τα µεγαλύτερα ποσά για τη διεξαγωγή ερευνών επενδύονται από τη δηµόσια διοίκηση 41. α. Η δηµόσια χρηµατοδότηση αφορά µόνο σε θέµατα άµυνας β. Η δηµόσια χρηµατοδότηση αφορά µόνο σε τεχνολογικά θέµατα γ. Η δηµόσια χρηµατοδότηση διατίθεται περισσότερο σε πανεπιστήµια, τεχνολογικά θέµατα, και θέµατα άµυνας δ. Η δηµόσια χρηµατοδότηση αφορά µόνο σε θέµατα που διερευνούν τα πανεπιστήµια 42. α. Τα ποσά που χρηµατοδοτούνται για την διερεύνηση θεµάτων τεχνολογία αυξάνονται β. Τα ποσά που χρηµατοδοτούνται για την διερεύνηση θεµάτων άµυνας αυξάνονται γ. Τα ποσά που χρηµατοδοτούνται για την διερεύνηση θεµάτων τεχνολογία µειώνονται δ. Τα ποσά που χρηµατοδοτούνται για την διερεύνηση θεµάτων άµυνας µειώνονται 43. α. Τα µέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν χρήµατα για ερευνητικές δραστηριότητες 15

16 β. Τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για έρευνες διαφέρουν από κράτος σε κράτος γ. Οι πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν µεγαλύτερα ποσά για έρευνες δ. Όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν αντίστοιχα ποσά για ερευνητικούς σκοπούς 44. α. Η Ελλάδα δεν διαθέτει χρήµατα για τη διεξαγωγή ερευνών β. Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα χρήµατα από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ. Η Ελλάδα διαθέτει λιγότερα χρήµατα από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ. Η Ελλάδα διαθέτει πολλά χρήµατα για τη διεξαγωγή ερευνών 45. α. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν επενδύουν στην έρευνα β. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να συµµετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες της χώρας γ. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν πρόκειται να διαθέσουν στο µέλλον χρήµατα για έρευνες δ. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να χρηµατοδοτήσουν το κράτος για τη διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητες 16

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, από της τέσσερις εναλλακτικές που σας δίνονται, για τις 45 ερωτήσεις που ακολουθούν. 1 Το κείµενο που ακολουθεί αφορά και τις 9 επόµενες ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ PROJECT B2 Β

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ PROJECT B2 Β ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ PROJECT B2 Β Τετράμηνο ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΝΤΟΥΚΑ ΒΕΡΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : Παυλάκης Ιωάννης ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού

OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού OI ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΥΛΕΙΕΣ 1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 15,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας

3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3. Οικονομικές Πορτογαλίας-Ισπανίας 3.1 Εμπόριο Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Πορτογαλίας και ο όγκος των διμερών συναλλαγών αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία έτη Η Πορτογαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Σύνοψη Μελέτης

Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Σύνοψη Μελέτης Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Σύνοψη Μελέτης Αντικείµενο της µελέτης είναι τα προβλήµατα και οι προοπτικές των ελληνικών µικρών και µεσαίων ξενοδοχείων (ΜΜΞΕ). Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας 1 Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΓΜΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ G.P.O. ΑΕ. Η G.P.O. ΑΕ είναι µέλος της ESOMAR ΈΡΕΥΝΑ Α: ηµοσκόπηση έρευνα γνώµης των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting] 12 Απριλίου 2016, Hilton Park Πως φτάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αντικείµενο της µελέτης είναι τα προβλήµατα και οι προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Γ Τρίμηνο 2017

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το Γ Τρίμηνο 2017 ManpowerGroup Mesogeion 2-4 Athens Tower 115 27 Athens T: 210 69 27 400 F: 210 32 48 644 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Vasso Tsouni 211-1069963 vtsouni@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ FOCUS Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Κάλυψη: ΕE27 /ΕE28

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

26/2/2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αλέξανδρος Λαμνίδης Γενικός Διευθυντής

26/2/2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αλέξανδρος Λαμνίδης Γενικός Διευθυντής 26/2/2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αλέξανδρος Λαμνίδης Γενικός Διευθυντής Τουρισμός & Ανάπτυξη Τις τελευταίες 6 δεκαετίες, οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις δείχνουν μια συνεχή ανάπτυξη. Παρά τις όποιες

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ»

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» 1 Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Logotech A.E. EEC, Group A.Ε.

Logotech A.E. EEC, Group A.Ε. . LOGO TECH Κ Ν Ο Τ Ο Μ I Α λ 4 I λ Π Ι Υ δ 1i Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας των Νοσοκομείων το έτος 2004 Σύνοψη Logotech A.E. EEC, Group A.Ε. Αύγουστος 2006 Γ Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα