Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις"

Transcript

1 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Θεωρητικές και μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 1. Ιορδάνης Ψημμένος - Χριστόφορος Σκαμνάκης: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της εργασίας και της μετανάστευσης. Η Κοινωνιολογία μας προσφέρει ένα πλαίσιο προσέγγισης και ερμηνείας των μορφών οργάνωσης, λειτουργίας, ρόλων και προσδοκιών των ανθρώπων στους χώρους εργασίας. Στη σημερινή εποχή, η εργασία και η μετανάστευση μας απασχολούν διότι τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και στον τομέα της απασχόλησης, ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού στρέφεται στις υπηρεσίες και ειδικότερα στις προσωπικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα μεταφέρεται η ευθύνη και διαχείριση τους από το κράτος και την αγορά στο νοικοκυριό. Οι διαλέξεις έχουν σκοπό την κατανόηση της κοινωνιολογικής οπτικής μέσα από την οποία εξηγούνται η εργασία, η απασχόληση και η μετανάστευση, καθώς και η διαχρονική και συγχρονική ανάλυση της εργασίας του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στους κεντρικούς θεωρητικούς προβληματισμούς γύρω από την εργασία και την απασχόληση, το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης αφιερώνεται στο πώς τα παραπάνω διαμορφώνουν τις συνθήκες και τους μηχανισμούς για την παραγωγή και αναπαραγωγή της διάκρισης και κοινωνικής στρωμάτωσης του εργατικού δυναμικού. Το δεύτερο μέρος εξειδικεύεται στις θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις της εργασίας των μεταναστών/τριών. Προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά και κοινωνιολογικά προβλήματα της εξαναγκαστικής εργασίας (στην αγροτική οικονομία και στις υπηρεσίες), της οικιακής εργασίας και της εργασίας ως μέρος της οικονομίας του δρόμου (street economy). Θεματικές 1. Η κοινωνιολογική παράδοση και οι έννοιες της εργασίας, απασχόλησης και μετανάστευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις. 2. Κοινωνική στρωμάτωση, ρόλοι και προσδοκίες. 3. Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάλυσης της εργασίας και της μετανάστευσης. 4. Η εργασία των μεταναστών/ριών. 5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 6. Προνοιακή περιθωριοποίηση 7. Εμπειρικές έρευνες. 2

2 Βιβλιογραφία Αλιπράντη, Λ. (2007) Η Γυναικεία Μετανάστευση, Αθήνα, Κ.Ε.Θ.Ι. Braverman, H. (1974) Labor and Monopoly Capital, New York, Monthly Review Press. Cohen, R. (1987) The New Helots, Oxford: OPS. Grint, K. (1991) The Sociology of Work, Oxford, Polity Press. Κασιμάτη, Κ. κ.α. (1992) Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ / Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού. Κασιμάτη, Κ., Λ. Μουσούρου (2007) Φύλο και Μετανάστευση, Αθήνα, Gutenberg / ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Lipsky M., 1980, Street level bureaucracy, Sage. Μουσούρου, Λ. (1993) Από τους Γκασταρμπάιτερ στο πνέυμα της Σένγκεν, Αθήνα, Gutenberg. Μουσούρου, Λ. (1999) Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Αθήνα, Gutenberg. Parker, S. et al (1967) The Sociology of Industry, London, Unwin Hyman. Πουλοπούλου, Η. (2007) Η Μεταναστευτική Πρόκληση, Αθήνα, Παπαζήσης. Taylor, F. (2007) Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ, Αθήνα, Παπαζήσης. Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία, Αθήνα, Παπαζήσης. Ψημμένος, Ι. (1999) Μετανάστευση και Εργασία στην Ευρώπη, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ψημμένος, Ι. (1995, 2000, 2004) Μετανάστευση από τα Βαλκάνια, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Αθήνα, Αθήνα, Παπαζήσης. Watson, T. (2005) Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιομηχανία, Αθήνα, Αλεξάνδρεια. KΕΚΜΟΚΟΠ, (2008) «Διερεύνηση του Προτύπου Συγκρότησης, Οργάνωσης και Συντονισμού Θεσμών και Μηχανισμών Κοινωνικής Πολιτικής στον πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκησης», επιστημονικά υπεύθυνος Αν. Καθ. Ψημμένος Ιορδάνης. Kerans, A. Forrest. R. (2000), Social Cohesion and Multilevel Governance, Urban Studies, v.37, n.5/6, pp

3 2. Βασίλης Δαλκαβούκης-Μάνος Σπυριδάκης: Εθνογραφικές Προσεγγίσεις της Εργασίας Για την Κοινωνική Ανθρωπολογία η έννοια της εργασίας αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων καθώς και στην προκύπτουσα σημασιοδότησή τους κατά τη διαδικασία της επίτευξης των όρων της κοινωνικής τους αναπαραγωγής. Από την άποψη αυτή η έννοια αποκτά ένα πιο διευρυμένο, «έμψυχο» και σύνθετο περιεχόμενο, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με κοινωνική δράση καθώς και με πολιτισμικές παραμέτρους. Επεξεργασμένη, λοιπόν, με τέτοιο τρόπο η εργασία θέτει σε αμφισβήτηση την ορθολογικά θεμελιωμένη αντιμετώπιση της, από την οικονομική επιστήμη, ως ενός ακόμη συντελεστή της παραγωγής στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, ως στενά δηλαδή οικονομικής έννοιας, η οποία διαμορφώνει τον κυρίαρχο και επιβαλλόμενο λόγο για αυτήν την πρόσληψή της. Οι μελέτες της οικονομικής ανθρωπολογίας έχουν ήδη επισημάνει ότι η κοινωνική αναπαραγωγή στην υλική της διάσταση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις οικονομικές ανταλλαγές και δραστηριότητες. Ο Marcel Mauss στην πρωτοποριακή του εργασία για το Δώρο στις αρχαϊκές κοινωνίες κατέδειξε ότι οι οικονομικές διαδικασίες είναι ενθηκευμένες στις εσωτερικές μορφές του κοινωνικού σχηματισμού. Για τον Mauss, η οικονομία, το ήθος καθώς και οι δικαιακοί κανόνες αποτελούν εκφράσεις του ίδιου ολικού κοινωνικού γεγονότος. Επιπλέον, ο Bronislaw Malinowski διερεύνησε τις σχέσεις παραγωγής στις Νήσους Τρόμπριαντ ως αναπόσπαστο μέρος της αναπαραγωγής της κοινωνίας ως συνόλου αποδίδοντας στην έννοια της εργασίας ένα ευρύτερο και περισσότερο ευέλικτο περιεχόμενο σε σχέση με το μονοδιάστατο χαρακτήρα που αποδίδεται στην έννοια από το Δυτικό μοντέλο του Homo Economicus. Επιχειρηματολογώντας, εξάλλου, σε έναν παραπλήσιο άξονα ο Καρλ Πολάνυι υπογράμμισε ότι η ίδια η ύπαρξη της ανταλλαγής και του χρήματος δεν προεξοφλούν αυτομάτως και την ύπαρξη της αγοράς, καθώς και ότι αυτή δεν είναι παρά μια κοινωνικά προσδιορισμένη κατασκευή. Παρόμοια, ο Marshall Sahlins διατυπώνει την άποψη ότι, «συλλαμβάνοντας κανείς τη δημιουργία και την κίνηση των αγαθών μόνο από τη χρηματική ποσοτική πλευρά τους (ανταλλακτική αξία), παραβλέπει τον πολιτισμικό κώδικα των συγκεκριμένων ιδιοτήτων που ρυθμίζουν τη χρησιμότητα και έτσι αδυνατεί να εξηγήσει τι πραγματικά παράγεται». Κοινό στοιχείο αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι η κοινωνική αναπαραγωγή των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και κυρίως με τα πολιτισμικά και εννοιολογικά συστήματα που αυτό υιοθετεί. 4

4 Σε αυτή τη συνάφεια η έννοια της εργασίας καθώς και η οργάνωση της για την επίτευξη της κοινωνικής αναπαραγωγής έχει διαφορετική σημασιοδότηση τόσο μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών όσο και εντός τους. Ως εκ τούτου, η εργασία χρειάζεται να αναλύεται όχι μονάχα από τη σκοπιά του τρόπου της διενέργειας της, του καταμερισμού που τη διέπει και του τί παράγεται από αυτήν, αλλά και από τη σκοπιά της διαδικασίας και των κοινωνικών συνθηκών αξιολόγησής της. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη Sandra Wallman, η εργασία αφορά τόσο την κοινωνική διαντίδραση όσο και την υλική παραγωγή. Η σημασιοδότηση της εδράζεται περισσότερο στην ποιότητα των σχέσεων, οι οποίες συγκροτούνται κατά τη διαδικασία καταμερισμού, παραγωγής και διανομής των πόρων παρά σε μια μονόπλευρη λογική υλικής επιβίωσης. Επιπλέον, η εργασία εξασκεί έλεγχο τόσο στην ταυτότητα όσο και στην οικονομία, είτε πρόκειται για τον εργαζόμενο καθεαυτόν είτε για επαγγελματικές ομάδες. Από την άποψη αυτή, όσο ορθολογική και εργαλειακή και να είναι η στάση των ανθρώπων απέναντι στην εργασία, για τον εργαζόμενο δεν παύει να αποτελεί μια προσωπική εμπειρία, τη σχέση του με τον πραγματικό κόσμο όπου και εντάσσεται. Ενώ αυτή συγκροτεί το συνδυαστικό πλαίσιο επένδυσης φυσικής και ψυχικής ενέργειας του εργαζομένου κατά τη διαδικασία της παραγωγής, της διατήρησης και του μετασχηματισμού των οικονομικών πόρων, οι επιλογές, οι αποφάσεις καθώς και οι απολαβές του περιορίζονται από τον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού συστήματος στο οποίο είναι ενταγμένος. Τέλος, ο έλεγχος της εργασίας δεν συνεπάγεται μονάχα τον έλεγχο επί του καταμερισμού και της διανομής των πόρων αλλά και αυτόν επί των αξιών που αποδίδονται σε κάθε έναν από αυτούς τους πόρους. Κατά συνέπεια, πέρα από το ζήτημα του πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες προσδιορίζονται ως εργασία και του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται τα οικονομικά τους αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να διερευνά κανείς ποιες μορφές εργασίας εκλαμβάνονται ως κοινωνικά αξιόλογες και ατομικά ικανοποιητικές. Η ανθρωπολογική έρευνα, ωστόσο, δεν έχει ασχοληθεί μονάχα με την ίδια την έννοια της εργασίας ως διαδικασίας κοινωνικής αναπαραγωγής αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τα ενεργά υποκείμενα συστήνουν δίκτυα σχέσεων και σημασιών εντός των οργανωτικών πλαισίων όπου αυτή λαμβάνει χώρα. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970 και μετά η έμφαση της έρευνας εστιάζεται στη διερεύνηση επαγγελματικών τομέων καθώς και οργανισμών, όπως τα εργοστάσια, τα ορυχεία, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η ανάλυση της διαδικασίας της εργασίας, ο μηχανισμός της αλλοτρίωσης και των συγκρούσεων, η εκμετάλλευση του εμπορεύματος, εργατική δύναμη και οι στρατηγικές απαντήσεις των εργαζομένων καθώς επίσης και τα 5

5 πεδία συγκρότησης δύναμης και εξουσίας τα οποία δημιουργούν ανισότητες και κοινωνικές αποστάσεις εντός των χώρων εργασίας. Το ενδιαφέρον αυτό διαμεσολαβείται από την ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων που συγκροτούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Σε αυτό το συμπεριέχον η έννοια της ανθρώπινης καθημερινής εμπειρίας, ως συστατικό στοιχείο της δράσης του ενεργού υποκειμένου τίθεται στην πρώτη γραμμή της ανάλυσης σε διαλεκτική σχέση με αφηρημένες έννοιες όπως η οικονομία και η δομή, εντός των οποίων η δράση αυτή διενεργείται. Με άλλα λόγια, οι έννοιες αυτές αποκτούν ένα περισσότερο έμψυχο χαρακτήρα και λιγότερο ορθολογικό και «μετρήσιμο» καθώς θεωρείται ότι συγκροτούνται από κοινωνικές δραστηριότητες, νοήματα και σκοπούς. Η θέαση αυτή επιτρέπει την κατανόηση της καθημερινής εμπειρίας της εργασίας, όχι ως απλό συντελεστή της παραγωγής, αλλά και ως σημασιολογικά φορτισμένη δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί αξίες, στάσεις, συμπεριφορές και συνεπώς, κουλτούρα. Τούτο συνεπάγεται την ανάλυση διερωτήσεων που έχουν να κάνουν, όπως το θέτει η Susana Narotzky, με τον τρόπο δια του οποίου οι άνθρωποι διαχειρίζονται την ενέργειά τους, με το πώς διαντιδρούν οργανωμένα ή αυθόρμητα, με το πώς διαπραγματεύονται στρατηγικά τις πιέσεις και τους εξαναγκασμούς, με το πώς επιτυγχάνουν τη συνεργασία ή υποκύπτουν συναινετικά, με το πώς προσδιορίζουν ή αναπροσδιορίζουν τα ατομικά ή συλλογικά τους συμφέροντα, με το πώς ενισχύουν ή αδυνατίζουν τη δυνατότητα να έχουν δύναμη και εξουσία, με το πώς εφαρμόζουν στρατηγικές καθώς και με το πώς και πόσο αντιστέκονται ή όχι στην εξουσία. Εντός αυτού του πλαισίου το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει δύο άξονες: 1. Εισαγωγή στην ανθρωπολογική έννοια της εργασίας. 2. Διενέργεια επιτόπιας έρευνας για τα τουριστικά επαγγέλματα της περιοχής. Διδακτικός στόχος είναι η εξοικείωση τόσο με τη θεωρία όσο και με την ανθρωπολογική μέθοδο συλλογής ποιοτικών εμπειρικών δεδομένων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Βαίου, Ν. Χατζημιχάλης, Κ., 1997, Με τη ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Πόλεις, περιφέρειες και άτυπη εργασία, Αθήνα: Εξάντας. Burawoy, M., 1979, «The Anthropology of Industrial Work», Annual Review of Anthropology, Vol. 8, pp

6 Γκέφου-Μαδιανού, Δ., 1998, «Εισαγωγή: Από την Ολιστική Προσέγγιση στις Μερικές Αλήθειες», στο, Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γκέφου-Μαδιανού, Δ., 1999, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Martin, E., 1997, «Managing Americans. Policy and changes in the meanings of work», στο, C. Shore and S. Wright (eds.), Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power, London: Routledge. Καρακιουλάφη, Χ - Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.), 2010, Εργασία και Κοινωνία. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Διόνικος. Narotzky, S., 2007, Οικονομική Ανθρωπολογία. Νέοι Προσανατολισμοί, Αθήνα: Σαββάλας. Procoli, A., (ed.), 2004, Workers and Narratives of Survival in Europe. The Management of Precariousness at the End of the Twentieth Century, New York: State University of New York Press. Σπυριδάκης, Μ., 2009, Εξουσία και Παρενόχληση στην Εργασία, Αθήνα: Διόνικος Σπυριδάκης, Μ., 2010, Εργασία και Κοινωνική Αναπαραγωγή στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία του Πειραιά, Αθήνα: Παπαζήσης. Wallman, S., (ed.), 1976, Social Anthropology of Work, London: Academic Press. 7

7 3. Πέτρου Μιχάλης: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της μετανάστευσης στον αγροτικό χώρο Σκοπός του μαθήματος: Η ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης του φαινομένου της μετανάστευσης και των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στον αγροτικό χώρο μέσα από μια ανθρωπολογική προσέγγιση και προβληματική. Περιγραφή του μαθήματος: Η ανθρωπολογική διερεύνηση και ανάλυση της δυναμικής των κοινωνικών σχέσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται στη συλλογική ζωή μιας αγροτικής κοινότητας υπό την επιρροή φαινομένων όπως η μετανάστευση, ο εκσυγχρονισμός και η ενσωμάτωση των αγροτικών περιοχών σε ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές δομές και συλλογικότητες. Έμφαση σε πρακτικές συλλογικών αναπαραστάσεων της μετανάστευσης σε τοπικό επίπεδο, ανάλυση και ερμηνεία του τρόπου πρόσληψης του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που αποκτούν οι τοπικές κοινωνίες. Διερεύνηση του τρόπου συγκρότησης της ταυτότητας (συλλογικής και ατομικής) των κοινωνικών υποκειμένων υπό το πρίσμα της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των εργασιακών και άλλων σχέσεων. Βιβλιογραφία 1) Δαμιανάκος, Σ. (2002). Από τον χωρικό στον αγρότη. Η ελληνική αγροτική κοινωνία απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Εξάντας / ΕΚΚΕ 2) Ζακοπούλου, Ε., Κασίμης, Χ., Λουλούδης, Λ. (επιμ.) (2008). Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Πλέθρον. 3) Kassimis, C. (2008). Survival and Expansion: Migrants in Greek Rural Regions. Population Space Place, 14: ) Παπαταξιάρχης, Ε. (επιμ.) (2006). Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 5) Πέτρου, Μ. (2008). Μετανάστες και γυναικεία εργασία σε μια αγροτική κοινότητα. Έμφυλος επαναπροσδιορισμός του εργασιακού χώρου και αναπαραστάσεις του φύλου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α /2008,

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς e-φυλλάδιο 1 Yπεύθυνη έκδοσης: Κωνσταντίνα Μπάδα Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς Eπικοινωνία: Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη συμβολή της οικιακής εργασίας στην προνοιακή περιθωριοποίηση 1

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη συμβολή της οικιακής εργασίας στην προνοιακή περιθωριοποίηση 1 Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 139-154 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 139-154 Η συμβολή της οικιακής εργασίας στην προνοιακή περιθωριοποίηση των μεταναστριών Ιορδάνης Ψημμένος,

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005

Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005 Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005 Μουτάφη Βασιλική Έμφυλες σχέσεις και οικονομικές πρακτικές στην ελληνική εθνογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι δυτικές κοινωνίες γνώρισαν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι δυτικές κοινωνίες γνώρισαν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2008 3 (1),55-66 Social Cohesion and Development 2008 3 (1),55-66 Υγεία και κοινωνικά κινήματα: Η αμφισβήτηση της ορθόδοξης ιατρικής Χαράλαμπος Οικονόμου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιστημονική Διημερίδα Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες (Γιάννενα, Άνω Πεδινά 12 13 Νοεμβρίου 2010) Περιλήψεις Αποστολίδου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στο οποίο επικεντρώνεται το άρθρο αυτό αφορά την διάσταση ανάμεσα στην ζήτηση

Το πρόβλημα στο οποίο επικεντρώνεται το άρθρο αυτό αφορά την διάσταση ανάμεσα στην ζήτηση Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 95-108 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 95-108 Άτυπη οικιακή εργασία και μετανάστευση: ευκαιρία προς μία διαφορετική θεώρηση της αγοράς εργασίας Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον.

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. ΤΟΠΟΣ 16/2001 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. Ν. ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ, Ν. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ...Κοινωνιoλογί Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών Οκτώβριος 2006 Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ENOTHTA 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ENOTHTA 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Mετανάστες, ταυτότητα, αναπαράσταση, συμβολικό, στρατηγικές αποδοχής

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Mετανάστες, ταυτότητα, αναπαράσταση, συμβολικό, στρατηγικές αποδοχής Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (2), 129-150 Social Cohesion and Development 2010 5 (2), 129-150 Ξένοι εργαζόμενοι, συλλογικές αναπαραστάσεις και ταυτότητες. Η περίπτωση των μεταναστών στη συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βιομηχανικές δομές και τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του 80.

Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βιομηχανικές δομές και τάσεις αναδιάρθρωσης στη δεκαετία του 80. ΤΟΠΟΣ 1/1990 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Τοπική ανάπτυξη και μορφές κρατικής ρύθμισης στην Ελλάδα. Ν. ΤΑΤΣΟΣ Η θεωρία και η πολιτική των φορολογικών κινήτρων. Ε. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βιομηχανικές δομές και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Μπάδα, Από την έρευνα του υλικού βίου και πολιτισμού ως τη μελέτη του συνολικού πολιτισμού της καθημερινότητας.

Κωνσταντίνα Μπάδα, Από την έρευνα του υλικού βίου και πολιτισμού ως τη μελέτη του συνολικού πολιτισμού της καθημερινότητας. Κωνσταντίνα Μπάδα, Από την έρευνα του υλικού βίου και πολιτισμού ως τη μελέτη του συνολικού πολιτισμού της καθημερινότητας. Οι λαογραφικές/εθνογραφικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις του αντικειμένου του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συγκριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα