Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project"

Transcript

1 Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής. Η σύντομη παρουσίαση έχει στόχο να καταλάβει ο αναγνώστης γρήγορα περί τίνος πρόκειται και αν τον ενδιαφέρει η διδασκαλία. Η λεπτομερής παρουσίαση δίνεται έτσι ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται να μπορεί να αναπαράγει με κάθε λεπτομέρεια αυτή τη διδασκαλία. Παρακάτω δίνουμε ένα σχέδιο με τα σημεία που μπορούν να παρουσιαστούν σε μια σύντομη και μια λεπτομερή παρουσίαση. Ως εφαρμογή αυτών δίνεται ένα παράδειγμα από μια διδασκαλία της συναδέλφου Χριστίνας Καρποντίνη. 1. Παρουσίαση (σύντομη) Τίτλος ενότητας Επιδιώξεις (συγκεκριμένοι γνωστικοί στόχοι, διαπιστώσιμοι, παρατηρήσιμοι αν είναι δυνατόν. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να αντιστοιχούν σε κάποιο είδος δεξιοτήτων, σε κάποιο είδος δηλωτικής γνώσης, σε συνδυασμούς των δυο ή σε κάποιο άλλο είδος γνώσης, μεταγνωστικοί στόχοι ή στόχοι γενικότερης υφής, όπως κοινωνικοποίησης, καλλιέργειας στάσεων και νοοτροπίας, κριτικής σκέψης, βελτίωσης επαγγελματικών προσόντων κ.ά.) Υλικά-Μέσα (για παράδειγμα, διάφορα υλικά, εικόνες, κείμενα, νομικά κείμενα, διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, λογισμικό. Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνεται στο ντοσιέ ή θα περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια, ώστε να μπορεί να τα αναπαράγει ο διδάσκων που θα χρησιμοποιήσει το ντοσιέ). Προβλεπόμενη διάρκεια της διδασκαλίας Περιγραφή της διδασκαλίας (αν είναι δυνατόν και τις ενδεχόμενες ενδιάμεσες φάσεις). Παρατηρήσεις (επισήμανση όλων εκείνων των σημείων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από το διδάσκοντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα σημεία αυτά μπορεί να έχουν χαρακτήρα προβλημάτων για την κατάκτηση μιας εννοίας: οι σπουδαστές μπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν μια δύσκολη μαθηματική έννοια. Οι συγγραφείς του αντίστοιχου ντοσιέ θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να επισημαίνουν τα σημεία αυτά και να υποδεικνύουν, εφόσον είναι δυνατόν πάντοτε, μεθόδους για την αντιμετώπισή τους). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Παρουσίαση (σύντομη) Θέμα / τίτλος Ράβδοι Napier Σκοποί - στόχοι επιδιώξεις

2 1. Να χρησιμοποιήσουν και να ασκηθούν οι μαθητές σε έναν άλλο αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού διαφορετικό από τον κλασικό. 2. Εξάσκηση και ανάλυση των ιδιοτήτων του κλασικού αλγόριθμου μέσω της χρήσης ενός νέου αλγορίθμου. 3. Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της πράξης του πολλαπλασιασμού και συσχέτιση της με τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές. 4. Μια πρώτη προσέγγιση της επιμεριστικής ιδιότητας. Μέσα Υλικά Χαρτόνι, ψαλίδι, γεωμετρικά όργανα. Πραγματικός χρόνος 3 4 διδακτικές ώρες. Ενδεικτική πορεία διδασκαλίας 1. Οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν ομαδικά σε ομάδες των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα ετοιμάζει 10 ράβδους Napier από χαρτόνι. Ο ένας της ομάδας ετοιμάζει τους περιττούς αριθμούς και ο άλλος τους άρτιους. 2. Τοποθετούν τις ράβδους την μια δίπλα στη άλλη και διαπιστώνουν πως μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιασμός με άλλο τρόπο. 3. Επαληθεύουν την διαπίστωσή τους, εκτελώντας τους πολλαπλασιασμούς και με τον κλασικό τρόπο. 4. Ιστορική αναδρομή και συσχέτιση των ράβδων με τους πρώτους υπολογιστές. Ειδικές παρατηρήσεις Μπορεί να γίνει μια γενικότερη αναφορά στις υπολογιστικές «μηχανές», όπως τον άβακα ή την μηχανή του Πασκάλ. Χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα για τον πολ/σμό με τις ράβδους, ζητάμε από τους εκ/νους να εξηγήσουν γιατί όταν κάνουμε τον πολ/μό με το κλασσικό τρόπο γράφουμε το γινόμενο μια θέση πιο δεξιά. 5. Οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν ομαδικά σε ομάδες των δύο ατόμων. Κάθε ομάδα ετοιμάζει 10 ράβδους Napier από χαρτόνι. Ο ένας της ομάδας ετοιμάζει τους περιττούς αριθμούς και ο άλλος τους άρτιους. 6. Τοποθετούν τις ράβδους την μια δίπλα στη άλλη και διαπιστώνουν πως μπορεί να γίνει ο πολλαπλασιασμός με άλλο τρόπο. 7. Επαληθεύουν την διαπίστωσή τους, εκτελώντας τους πολλαπλασιασμούς και με τον κλασικό τρόπο. 8. Ιστορική αναδρομή και συσχέτιση των ράβδων με τους πρώτους υπολογιστές. 2. Παρουσίαση (λεπτομερής) Τίτλος ενότητας Προαπαιτούμενα ( περιγραφή των γνώσεων ή δεξιοτήτων τις οποίες έπρεπε να έχει ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει στις καινούριες διδακτικές δραστηριότητες)

3 Επιδιώξεις (συγκεκριμένοι γνωστικοί στόχοι, διαπιστώσιμοι, παρατηρήσιμοι αν είναι δυνατόν. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να αντιστοιχούν σε κάποιο είδος δεξιοτήτων, σε κάποιο είδος δηλωτικής γνώσης, σε συνδυασμούς των δυο ή σε κάποιο άλλο είδος γνώσης. Μεταγνωστικοί στόχοι ή στόχοι γενικότερης υφής όπως κοινωνικοποίησης, καλλιέργειας στάσεων και νοοτροπίας, κριτικής σκέψης, βελτίωσης επαγγελματικών προσόντων κ.ά.) Διδακτική μεθοδολογία (ή μεθοδολογίες, αν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια και μια αιτιολόγηση της επιλογής της). Υλικό-Μέσα (για παράδειγμα, διάφορα υλικά, εικόνες, κείμενα, νομικά κείμενα, φωτογραφίες, διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, λογισμικό). Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνεται στο ντοσιέ (αν είναι δυνατόν) ή θα περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια ώστε να μπορεί να τα αναπαραγάγει ο διδάσκων που θα χρησιμοποιήσει το ντοσιέ). Πρόσθετο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε (για παράδειγμα κείμενα, από εφημερίδες, περιοδικά, εικόνες, νομικά κείμενα, διευθύνσεις στο Διαδίκτυο, ενδεχομένως βιβλιογραφία ή πηγές). Πραγματική διάρκεια της διδασκαλίας Λεπτομερής περιγραφή της διδασκαλίας όπως ακριβώς διεξήχθη. Ενδεχόμενες επεκτάσεις της διδασκαλίας, πιθανές χρήσεις της σε project και γενικά πιθανές εφαρμογές των νέων γνώσεων ή δεξιοτήτων σε άλλα πεδία. Όπου είναι δυνατόν, το προς διδασκαλία αντικείμενο σε μορφή «αυτοδιδασκαλίας» - δηλαδή σε μορφή τέτοια ώστε ένας εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει και μόνος του (εννοείται αναφερόμαστε σε εκπαιδευόμενους που έχουν το επίπεδο γνώσεων που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο). Δραστηριότητες (για εξάσκηση ή βελτίωση) ή ακόμη και ενδεχόμενα τεστ. Παρατηρήσεις για την εξέλιξη της διδασκαλίας (αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και αιτιολόγηση, σημεία που δυσκόλεψαν τους εκπαιδευόμενους κτλ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. Παρουσίαση (λεπτομερής) Θέμα / τίτλος Ράβδοι Napier

4 Προαπαιτούμενα Να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι την προπαίδεια. Να γνωρίζουν τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού. Στόχοι 1. Να έρθουν σε επαφή και να χρησιμοποιήσουν έναν άλλο αλγόριθμο για τον πολλαπλασιασμό 2. Να εξασκηθούν στον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού και να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιότητές του μέσω της χρήσης ενός νέου αλγορίθμου. 3. Να δουν τις πράξεις διαμέσου της ιστορίας και να τις συσχετίσουν με τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές. 4. Να έχουν μια πρώτη επαφή με την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση. Διδακτική μεθοδολογία : 1. Εργασία σε ομάδες. Επιλέχτηκε η διδασκαλία σε ομάδες γιατί το θέμα αυτό προσφέρεται για μια τέτοια μορφή διδασκαλίας. Οι εκ/νοι εργάζονται ομαδικά για να ανακαλύψουν τον νέο τρόπο πολ/μού και να τον αντιπαραβάλουν με τον κλασικό τρόπο. 2. Ατομική εργασία. Χρησιμοποιείται και αυτή η μέθοδος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον καθηγητή να ελέγξει αν το θέμα έγινε κατανοητό από όλους τους εκ/νους. Μέσα Υλικά Χαρτόνι, ψαλίδι, γεωμετρικά όργανα. Εδώ θα πρέπει να περιγραφεί λεπτομερώς το υλικό και αν είναι δυνατόν να δοθούν σχήματα ή φωτογραφίες ώστε να μπορεί να το αναπαράγει ο καθένας. Πραγματικός χρόνος: 4-5 διδακτικές ώρες. Λεπτομερής περιγραφή της διδασκαλίας - Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. - Κάθε εκπ/νος κόβει από χαρτόνι, 5 μικρά ομοιόμορφα ορθογώνια. Στην κορυφή αυτών σημειώνουμε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 9 και από κάτω γράφουμε τα πολλαπλάσια του αριθμού αυτού με το 1, 2, 3,...,9 και 10. Δηλαδή γράφουμε τη στήλη της προπαίδειας του κάθε αριθμού. Χωρίζουμε τις μονάδες από τις δεκάδες με μια διαγώνιο, όπως φαίνεται παρακάτω για τους αριθμούς 4 και 9.

5 - Ο ένας εκ/νος της ομάδας γράφει την προπαίδεια των περιττών αριθμών, και ο άλλος των άρτιων. - Βάζουμε το ένα καρτελάκι δίπλα στο άλλο και διαπιστώνουμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε τον πολλ/σμό μεγάλων αριθμών μόνο προσθέτοντας. - Μια ομάδα επιλέγει να πολ/σει το 456 Χ 2. Πρέπει να πάρει τα καρτελάκια του 4, 5, 6 και να τα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο με τη σειρά. Στη συνέχεια ανατρέχει στη δεύτερη γραμμή που είναι γραμμένα τα πολ/σια καθενός από τους αριθμούς 4, 5, 6 με το 2 και προσθέτει τους αριθμούς που βρίσκει γραμμένους διαγώνια, όπως φαίνεται παρακάτω.

6 - Αν πάλι μια ομάδα εκ/νων θέλει να υπολογίσει το γινόμενο 456 Χ 52 θα πρέπει να γράψει το 52 σαν άθροισμα των δεκάδων του και των μονάδων του, δηλαδή 52=50+2. Κατόπιν θα πρέπει με τα καρτελάκια να εντοπίσει το γινόμενο 456 Χ 5 και σε αυτό να προσθέσει στο τέλος το μηδέν, και το γινόμενο 456 Χ 2 όπως παραπάνω. Τέλος προσθέτοντας τα μερικά γινόμενα βρίσκει το τελικό αποτέλεσμα Αναλυτικά: 456Χ52=456Χ(50+2)=(456Χ50)+(456Χ2)= = Οι εκ/νοι επαληθεύουν το παραπάνω αποτέλεσμα, εκτελώντας τον πολ/σμό με τον κλασικό τρόπο - Ζητάμε από τους εκ/νους να προβληματιστούν και να εξηγήσουν την διαδικασία αυτή του διαχωρισμού των μονάδων από τις δεκάδες για να γίνει ο πολ/σμός. - Ρωτάμε αν τη μέθοδο αυτή την χρησιμοποιούμε στους νοερούς μας υπολογισμούς. - Διατυπώνονται παραδείγματα από τους μαθητές. - Ο καθηγητής προσπαθεί να εκμαιεύσει από τους εκ/νους το όνομα της ιδιότητας αυτής, διατυπώνοντας τον διαχωρισμό των μονάδων-δεκάδων σαν επιμερισμό. - Ο καθηγητής κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θέμα. Δραστηριότητες για εξάσκηση 1. Δίνουμε ατομικά φύλλα εργασίας με διάφορους πολ/σμούς και ζητάμε να βρεθούν τα εξαγόμενα με τις ράβδους και με τον κλασσικό τρόπο. 2. Ζητάμε κάθε εκ/νος να κάνει νοερούς πολ/μούς χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα. Ειδικές παρατηρήσεις 1. Για την διαπραγμάτευση του παραπάνω θέματος αντί να κόψουμε χαρτονάκια, μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε 10 απλά ξυλάκια, σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι γιατροί ΩΡΛ για να εξετάσουν τον λαιμό. 2. Οι ράβδοι αυτοί επινοήθηκαν από τον Σκοτσέζο J.Napier το Ήταν μια απλή υπολογιστική συσκευή, φθηνή, εύχρηστη και δημοφιλής την οποία χρησιμοποιούσαν μέχρι που αντικαταστάθηκαν από τα κομπιουτεράκια. 3. Μπορεί να γίνει μια γενικότερη αναφορά στις υπολογιστικές «μηχανές», όπως τον άβακα ή την μηχανή του Πασκάλ. 4. Είναι λίγο δύσκολο για τους εκ/νους να διατυπώσουν φραστικά την επιμεριστική ιδιότητα. Ο καθηγητής προσπαθεί ετυμολογικά να βοηθήσει στην δημιουργία την λέξης.(επιμερίζω-χωρίζω σε επί μέρους κομμάτια). 5. Στην διδακτική πορεία οι εκ/νοι εκπλήσσονται ευχάριστα διαπιστώνοντας ότι και ο πιο δύσκολος πολλ/μος μετατρέπεται σε μια απλή πρόσθεση. Δεν χρειάζεται καν να ξέρει την προπαίδεια, απλώς να έχει τα ξυλάκια. 6. Χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα για τον πολ/σμό με τις ράβδους, ζητάμε από τους εκ/νους να εξηγήσουν γιατί όταν κάνουμε τον πολ/μό με το κλασσικό τρόπο γράφουμε το γινόμενο μια θέση πιο δεξιά. 7. Οι ράβδοι Napier, με τις μορφές που αναπαριστώνται πιο κάτω βρίσκονται στο Μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα εκτίθενται στο τμήμα Υπολογιστών, σαν δείγματα πρώτων υπολογιστικών μηχανών. Πάτρα Καρποντίνη Χριστίνα

7 Σ Δ Ε Πατρών

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS x LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from students Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ..3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 ΘΕΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ \, Λ : .-: :- ν ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου ;.. <>/ - -- Αΐ< ; «.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ \ \, Λ : .-: :- ν ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου ;.. <>/ - -- Αΐ< ; «. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ' \ \,.-: :- ν Λ : ''' Γ;;> Β' Τάξη Ενιαίου Λυκείου I ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ;.. Ο ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ Δ I Δ Α Κ Τ I Κ Ω Ν Β I Β Λ I Ω Ν ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα