Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)"

Transcript

1 Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany Region I E.Siola Greece Region II E. Hopkins USA Region III G. Kunihiro Japan Region IV G. Siew Πρόεδρος της UIA και πρόεδρος της Επιτροπής J. Farrando Γ.Γ της UIA Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας G. Ius Italy Region I, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών R. Pellicer Spain Νομικός Σύμβουλος P. Guilherme Portugal C. Fernandes Portugal Στόχος των διαδοχικών συναντήσεων της επιτροπής είναι η παρουσίαση ενός κειμένου αρχών που αφορούν το Όραμα και την Στρατηγική της UIA στην Γενική Συνέλευση του Αφού η επιτροπή συστήθηκε σε σώμα προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση των σχολίων που έχουν ληφθεί Η έκθεση της επιτροπής της προηγούμενης συνάντησης που έγινε τον Σεπτέμβριο στην Βενετία, στάλθηκε σε όλα τα εθνικά τμήματα για παρατηρήσεις και προτάσεις. Μόνο τρία εθνικά τμήματα απάντησαν: Τουρκία (Επιμελητήριο Τούρκων Αρχιτεκτόνων), ΗΠΑ ( ΑΙΑ) και Ηνωμένο Βασίλειο (RIBA). Μερικές παρατηρήσεις είναι κοινές και άλλες συνδέονται μεταξύ τους. Αποφασίστηκε να σχολιαστούν με την σειρά της ημερήσιας διάταξης. Vision Η RIBA θεωρεί ότι πρέπει να προστεθεί μια εισαγωγή που να υπογραμμίζει την δύναμη και την αδυναμία της UIA, να περιγράφει τους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα από συζήτηση εξετάστηκαν: Η σχέση παγκόσμιου και διεθνούς Οι δυσκολίες ενίσχυσης σε διεθνές επίπεδο Οι δυνατότητες μιας παγκόσμιας παρακολούθησης Η σημασία της πολιτικής δράσης της UIA Η ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας Η σχέση μεταξύ αυτοτέλειας και παρέμβασης Διεθνές όραμα και πρακτικοί στόχοι.

2 Γενική παραδοχή είναι ότι οι λέξεις-κλειδιά του Οράματος και της Αποστολής της UIA πρέπει να περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία Δημιουργία Επίσημων Κειμένων, για το επάγγελμα και την αρχιτεκτονική Μοίρασμα της γνώσης ώστε όλα τα εθνικά τμήματα να εφαρμόσουν αυτά τα επίσημα κείμενα Υπεράσπιση και προστασία των εθνικών τμημάτων και των πολιτικών δημιουργίας επίσημων κειμένων Αντιπροσώπευση του επαγγέλματος στους αρμόδιους φορείς. Αρχές Η επιτροπή μετά από συζήτηση αποδέχθηκε τα παρακάτω: Οι δύο αρχές της Διαφάνειας και της Αλληλεγγύης είναι επαρκείς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς Οι επιπλέον προτάσεις αρχών όπως αυτονομία, εξειδίκευση, συντονισμός κλπ θα μπορούσαν να προστεθούν στην διατύπωση του Οράματος Πεδία και επίπεδα δράσης Η Επιτροπή συμφώνησε να αντικαταστήσει στα κείμενα της Την έκφραση πολιτιστική ταυτότητα από την πολιτισμική διαφορετικότητα Τους NGO (μη κυβερνητικούς οργανισμούς) από τους CSO (Civil Society Organisations) Δομή και τρόπος εκπροσώπησης Η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά τα παρακάτω: Την σημασία της παρούσας γεωγραφικής κατανομής και του ρόλου των Αντιπροέδρων Την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους Περιφερειακούς Οργανισμούς (ACE, ARKASIA, κλπ) Την στενή σχέση που πρέπει να έχουν τα ειδικά καθήκοντα με τους στόχους της UIA Vision and Mission Την ανάγκη αποφυγής της επανάληψης δουλειάς που γίνεται από τα Προγράμματα, τις Commissions και τα θεματικά ντοσιέ Το ζήτημα του διαχωρισμού του καθορισμού πολιτικών επίσημων κειμένων και της παρέμβασης Την ανάγκη να δοθεί συγκεκριμένος ρόλος σε κάθε μέλος του Συμβουλίου Την ανάγκη να δοθεί ένας καθαρός συγκεκριμένος ρόλος στους Αντιπροέδρους πέραν των γεωγραφικού χαρακτήρα καθηκόντων τους. 1.Προτάθηκαν πέντε μη θεματικού χαρακτήρα ντοσιέ Κανονισμοί Μοίρασμα γνώσης Υπεράσπιση θέσεων Αντιπροσώπευση Οικονομικά και διοικητικά ζητήματα 2. Ο Πρόεδρος θα μοιράζει τα ντοσιέ στους 5 Αντιπροέδρους 3. Τα ντοσιέ αυτά αφορούν όλους τους Αντιπροέδρους και θεωρούνται ως οι ελάχιστοι στόχοι. 4.Θα πρέπει να αξιολογηθούν και να δοθούν προτεραιότητες σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Προέδρου

3 5. Επιπρόσθετων των καθηκόντων που του επιβάλλεται με την ανάθεση ενός ντοσιέ, ο κύριος ρόλος των Αντιπροέδρων πρέπει να είναι: Να γνωρίζει σε βάθος την γεωγραφική του περιοχή Να συνεργάζεται και να συντονίζει τις δραστηριότητες μαζί με τους άλλους Αντιπροέδρους Να συνεργάζεται με την Περιφερειακή Οργάνωση που υπάρχει στην γεωγραφική του περιοχή πχ ACE, ARKASIA κλπ Να συντονίζει σε συνεργασία με την Γ.Γ. την περιφερειακή δράση των προγραμμάτων εργασίας Να συντονίζει την δράση των υπολοίπων 4 μελών του συμβουλίου Να αυξάνει την συμμετοχή στην UIA στην γεωγραφική περιοχή Μεταξύ άλλων ο κύριος ρόλος των μελών του Συμβουλίου είναι: Να συνεργάζεται και συμπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Να συνδέει την UIA με τους διεθνείς οργανισμούς στην χώρα του Να συμμετέχει σε περιφερειακές εκδηλώσεις Να συμμετέχει στις δραστηριότητες των προγραμμάτων στην περιοχή του Να είναι σύνδεσμος με ορισμένα εθνικά τμήματα Να είναι σύνδεσμος με Προγράμματα Εργασίας και Επιτροπές Οι περιφερειακού χαρακτήρα οργανώσεις παραμένουν συνεργάτες της UIA. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στο μοίρασμα αρμοδιοτήτων και δράσεων ώστε να αποφεύγεται η διπλή δουλειά. Νέες μορφές μελών Η επιτροπή συμφώνησε ότι το College of Fellows είναι μια νέα κατηγορία μελών. Το όνομα είναι προσωρινό μέχρι να βρεθεί κάτι καλλίτερο. Οι UIA Associates και οι Professional Affiliates θα πρέπει να θεωρούνται σπόνσορες Γεωγραφική κατανομή Η Επιτροπή συμφώνησε ότι: Αν υπάρχει ανάγκη σημαντικών αλλαγών, αυτή θα γίνει έπειτα από πλατιά συζήτηση μέσα στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Οργανώσεων θα εξακολουθούν να προσκαλούνται στις συγκλήσεις του Συμβουλίου, όπως και ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος θα είναι παρατηρητής στις συναντήσεις της Περιφερειακής Οργάνωσης και οι δύο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να προσδιοριστεί καλλίτερα ο ρόλος του Προέδρου, του Απερχόμενου Προέδρου και των Παλαιών Προέδρων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη να προσδιοριστούν οι παράμετροι ενός γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινηθεί κάθε Πρόεδρος ώστε να παρουσιάσει το Πρόγραμμα του και τις Προτεραιότητες του. Αυτό θα εξασφαλίσει την συνέχεια και την ευελιξία και επίσης θα βοηθήσει κάθε υποψήφιο Πρόεδρο που δεν έχει μεγάλη γνώση της λειτουργίας και του ρόλου της UIA. Η Επιτροπή επίσης συζήτησε ζητήματα μετάδοσης εμπειρίας και συνέχειας της δράσης μέσω του Απερχόμενου Προέδρου. Πρότεινε επίσης να αξιοποιηθεί η εμπειρία των παλαιών Προέδρων. Ο βασικός ρόλος του Προέδρου προσδιορίζεται όπως παρακάτω

4 Να αντιπροσωπεύει, να υπερασπίζεται και να διαδίδει το όραμα και την αποστολή της UIA Να εξασφαλίζει την συνέχεια του οράματος της UIA Να αντιπροσωπεύει την οργάνωση σε διεθνές θεσμικό επίπεδο Να ορίζει τους επικεφαλής εργασίας της οργάνωσης Ο Απερχόμενος Πρόεδρος πρέπει Να εξασφαλίζει το πέρασμα της συνέχειας στον νέο Πρόεδρο Να βοηθά τον εκλεγμένο Πρόεδρο όταν του το ζητά Ο ρόλος των Παλαιών προέδρων είναι κυρίως Να μεταδίδουν την εμπειρία και την μνήμη της οργάνωσης Να συμβουλεύουν το Συμβούλιο σε δύσκολες φάσεις Να συμπαρίσταται στον εκλεγμένο Πρόεδρο όταν του το ζητά Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει νέες πρόσθετες δραστηριότητες στο Πρόγραμμα των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Αντιπροσώπευση Παρόλον ότι δεν κατατέθηκαν προτάσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ότι: Επιπλέον απαίτηση για την εκλογή σε οποιαδήποτε θέση του Συμβουλίου, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέτει ένα κείμενο-δήλωση επιπλέον του βιογραφικού σημειώματος. Αυτό το κείμενο-δήλωση κατά περίπτωση είναι: Για την θέση του Προέδρου - Πρόγραμμα Για τις υπόλοιπες θέσεις σύντομες δηλώσεις που να εκφράζουν το όφελος που θα προκύψει για την οργάνωση από την εκλογή του υποψηφίου. Οι Διευθυντές των Commissions θα καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα και κείμενο-δήλωση ώστε ο Πρόεδρος να υποβοηθάται στην τοποθέτηση των διευθυντών. Διοίκηση Η Επιτροπή συμφώνησε στην δημιουργία Προγράμματος Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού από ολιγομελή ομάδα, καθώς ενός οργανογράμματος που να καθορίζει αρμοδιότητες στους εργαζόμενους στην οργάνωση, καθώς και σχετικό οικονομικό πρόγραμμα. Σύνθεση: G. Siew, G. Ius, JC Riguet Ο οικονομικός προγραμματισμός πρέπει να καλύπτει και άλλες πηγές προσφοράς υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την αλλαγή. Οικονομικά Η Επιτροπή συμφώνησε σε όλες τις προτάσεις για να βρεθούν επιπλέον πόροι όπως διατυπώθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών. Η Επιτροπή Οικονομικών σκέφτεται την επιβολή ενός προστίμου προς τα εθνικά τμήματα που δεν πληρώνουν εγκαίρως την συνδρομή τους. Εμπλοκή με θέματα καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού. Ο Rafael Pellicer συμμετέχει στην επιτροπή με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου. Διατύπωσε την άποψη ότι τα θέματα αλλαγών που έθεσε η Επιτροπή δεν απαιτούν μεγάλες αλλαγές στο καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό. Εντούτοις μικρές αλλαγές πρέπει να γίνουν στην εισαγωγή των Άρθρων και να προστεθούν οι έννοιες

5 Διαφάνεια και Αλληλεγγύη. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί θεσμικά η έννοια της συνέχειας, καθώς και η νέα κατηγορία μελών «μεμονωμένοι αρχιτέκτονες». Λίζα Σιόλα 3 Φεβρουαρίου 2007

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Στις 12 Ιουλίου 2005 δόθηκε προς διαβούλευση από την Επιτροπή Πληροφορικής πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Για τον Εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ» Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1996

ΓΝΩΜΗ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Για τον Εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ» Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1996 ΓΝΩΜΗ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Για τον Εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟ» Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1996 Διαδικασία Στις 31 Ιανουαρίου 1996, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ζήτησε, με το υπ' αρ. 645

Διαβάστε περισσότερα

συνολικός αριθμός σχολίων

συνολικός αριθμός σχολίων 1 Φεβρουάριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εισαγωγικό Σημείωμα Στις 5 Ιανουαρίου 2012, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην 9 η συνεδρίαση της 07.07.2000, αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ CONF/PLE(2009)CODE1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των ΔΜΚΟ στη συνεδρίασή της την 1η Οκτωβρίου 2009 Η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ»

ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΕΡΓΟ LIFE: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Των μελών του συνεδρίου που έγινε στη Χαλκιδική τον Ιούνιο του 1993 με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων και είχε ως θέμα: «Η Ορθοδοξία στη Νέα Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα