Εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρµογές κεντρικής άδειας MATLAB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρµογές κεντρικής άδειας MATLAB"

Transcript

1 Εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρµογές κεντρικής άδειας MATLAB Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, ευτέρα 8 εκεµβρίου The MathWorks, Inc. Πετσούνης Κώστας Γκέτσης Ζαχαρίας

2 10:00 10:10 Εισαγωγή Πρόγραµµα Ηµερίδας 10:10 11:00 Ενότητα 1η: Ανάλυση κεντρικής εγκατάστασης MATLAB του Πανεπιστηµίου 11:00 12:10 Ενότητα 2η: Περιβάλλον και τρόποι εργασίας µε το MATLAB ιάλειµµα 10 12:20 13:20 Ενότητα 3η: Παραδείγµατα σε γνωστικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν 13:20 14:00 Ενότητα 4η: Μοντελοποίηση συστηµάτων µε το SIMULINK 14:00 14:30 Ενότητα 5η: Παράλληλη και κατανεµηµένη επεξεργασία 14:30... Σύνοψη. Ερωτήσεις & Συζήτηση 2

3 Ενότητα 1 η : Ανάλυσηκεντρικής εγκατάστασης MATLAB του Πανεπιστηµίου -Τεχνικάχαρακτηριστικά -Τρόποςλειτουργίας / αδειοδότησης - Ανάλυση υπαρχόντων εργαλείων & Εφαρµογές - Συντήρηση της εγκατάστασης, ενηµέρωση και εκπαίδευση - υνατότητες επέκτασης εµπλουτισµού της εγκατάστασης -Ερωτήσεις -Συζήτηση 2006 The MathWorks, Inc.

4 Site license ΤεχνικάΧαρακτηριστικά Εγκατάσταση του λογισµικού αδειοδότησης (Flexlm) στο δίκτυο σε συγκεκριµένο server. Απαιτείται το hostid του server Εγκατάσταση του λογισµικού σε κάθε τοπικό υπολογιστή στο Πανεπιστήµιο Υποστηρίζονται όλες οι πλατφόρµες συγχρόνως υνατότητα δέσµευσης αδειών σε συγκεκριµένα IP υνατότητα χρήσης της άδειας µε αποµακρυσµένησύνδεση (remote desktop) Redundant servers Ethernet Address Number: 3 Server System Administrator 4

5 Site license Τρόποςλειτουργίας / αδειοδότησης Ταυτόχρονη χρήση του λογισµικού και των εργαλείων από το µέγιστο αριθµό χρηστών που προβλέπονται στην άδεια εν απαιτείται ίδιος αριθµός και ίδια σύνθεση από εργαλεία / toolboxes σε όλες τις διαθέσιµες άδειες. Αυτό επιτρέπει την χρήση µεγάλης ποικιλίας αδειών σε κατάλληλο αριθµό. υνατότηταχρήσηςαπόόλαταµέλη της Ακαδηµαϊκής κοινότητας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. ικαίωµα χρήσης της άδειας επ αόριστον Server System Administrator 5

6 Site license Ανάλυση Υπαρχόντων Εργαλείων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MATLAB Οptimization Toolbox Symbolic Math Toolbox Partial Differential Equation Toolbox Statistics Toolbox Neural Networks Toolbox Curve Fitting Toolbox Spline Toolbox Signal Processing Toolbox Communications Toolbox Image Processing Toolbox Bioinformatics Toolbox Financial Toolbox MATLAB Compiler Α ΕΙΕΣ

7 MATLAB: Εργαλεία ανά Περιοχή Εφαρµογής Τεχνικοί Υπολογισµοί Επεξεργασία Σήµατος και Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Υπολογιστική Βιολογία Επεξεργασία Εικόνας Έλεγχος πειραµατικών διατάξεων και συλλογή µετρήσεων Σχεδιασµός και Ανάλυση Συστηµάτων Ελέγχου Μοντελοποίηση & Ανάλυση Οικονοµικών εδοµένων 7

8 Site license ΣυντήρησηΕγκατάστασης Η διατήρηση της εγκατάστασης σε συντήρηση (µετά τον πρώτο χρόνο) προσφέρει: Νέες εκδόσεις Τεχνική υποστήριξη Ενηµερωτικά Σεµινάρια Εκπαίδευση για νέους χρήστες Εκπαίδευση για προχωρηµένους χρήστες Server Ο διαχειριστής του συστήµατος ανανεώνει την άδεια υνατότητα δηµιουργίας TMW account από τους Εξουσιοδοτηµένους χρήστες για την λήψη των ανανεώσεωντουλογισµικού, τεχνικήυποστήριξη, υποβολή ερωτηµάτων. System Administrator 8

9 υνατότητες Εµπλουτισµού Εγκατάστασης Simulink Product Family View full product list Application-Specific Products MATLAB Product Family 9

10 Site license Πλεονεκτήµατα Πραγµατική υπηρεσία προς όλους οι οποίοι θα αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Λογισµικού χωρίς προβλήµατα Χρήση νόµιµης, πλήρους, τεχνικά υποστηριζόµενης άδειας χωρίς περιορισµούς. υνατότητα δοµικής νέων αδειών (trial) εργαλείων που δεν έχουνε εγκατασταθεί. Υπάρχουν περισσότερα από 90 εργαλεία. ιευκόλυνσηστοκαθαράδιδακτικόέργο (πλήθοςσηµειώσεων, ασκήσεων, m-filesκαιάλλουυλικού). 10

11 Ενότητα 2η: Περιβάλλον και τρόποι εργασίας µε το MATLAB Εισαγωγή στο MATLAB Περιβάλλον: Πρόσβαση, ανάλυση και απεικόνιση δεδοµένων Αυτοµατοποίηση διαδικασιών και δηµιουργία τεχνικών αναφορών Ανάπτυξη αλγορίθµων και εφαρµογών 2006 The MathWorks, Inc.

12 The leading environment for technical computing Αναπτυξιακό Σύστηµα Λογισµικού Γλώσσα προγραµµατισµού τεχνικών / επιστηµονικών υπολογισµών Περιβάλλονγιατηνεισαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία δεδοµένων. Ανάπτυξη αλγορίθµων και εφαρµογών > 1,000,000 Installations Third Party Software Companies > 300 More than 1000 books 12

13 Γιατί να χρησιµοποιήσουµε MATLAB? Ταχύτερηεπίλυσητεχνικών / επιστηµονικών προβληµάτων σε σχέση µε τις παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού Αναπτυξιακό περιβάλλον που συνδυάζει τεχνικούς υπολογισµούς, απεικόνιση και προγραµµατισµό Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στους οργανισµούς για ποικιλία εφαρµογών MATLAB enabled us to cut down development time by several orders of magnitude. We met our goals and astounded even those who had believed we would succeed. Dr. Arkady Glukhovsky Given Imaging 13

14 MATLAB ΒασικάΧαρακτηριστικά (Key Features) ιαδραστικό Περιβάλλον Περισσότερες από 1,000 functions Vector-based mathematics 2D, 3D graphics, and GUI design File I/O Calling C/C++, Fortran, Java, COM Γραφικά εργαλεία ανάλυσης Ανοιχτή Αρχιτεκτονική Επέκταση µέσω εξειδικευµένων εργαλείων (toolboxes). 14

15 Technical Computing Workflow Access Explore & Discover Share Outputs for Design Automate 15

16 Στατιστική ανάλυση των τάσεων στα φτερά αεροσκάφους. Παράδειγµα Περιγραφή: Έλεγχος υπέρβασης των σχεδιαστικών προδιαγραφών για τα επίπεδα των τάσεων Επίδραση του ανέµου στο επίπεδο των τάσεων Έλεγχος των τάσεων στα δύο φτερά L1 L2 L3 Πρόσβαση δεδοµένων από Excel, Access ή έντυπα (scanned) έγγραφα Γραφική ανάλυση µε point & click διαδικασίες Χρήση του Help Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Τεχνική τεκµηρίωση Y Vy X Vx 16

17 Πρόσβαση στα εδοµένα (Data Access) Αρχεία Excel, text or binary Multimedia, scientific, Web, XML Map and Geospatial Data Εφαρµογές & Γλώσσες προγραµµατισµού C, C++, Fortran, Java, COM, DLLs Βάσεις δεδοµένων Μετρητικές διατάξεις Κάρτες συλλογής δεδοµένων (DAQ hardware) Πειραµατικά όργανα & συσκευές Web Data Providers Financial Data: Bloomberg, Factset, Reuters, Federal Reserve Economic Data Biological Data: GenBank, EMBL, NCBI BLAST, and PDB 17

18 Ανάλυση και Απεικόνιση εδοµένων Ανάλυση εδοµένων Προσαρµογή καµπύλης και παρεµβολή δεδοµένων, εξοµάλυνση και αφαίρεση καθοριστικών τάσεων Στατιστικοί αλγόριθµοι, αλγόριθµοι επεξεργασίας σήµατος Επίλυση διαφορικών εξισώσεων και προβληµάτων γραµµικής άλγεβρας Ταχύτητα & ακρίβεια υπολογισµών µε χρήση builtin συναρτήσεων µαθηµατικής ανάλυσης και τεχνικών υπολογισµών Απεικόνιση Συναρτήσεις απεικόνισης και εξειδικευµένα γραφήµατα (2D, 3D, VolViz) Γραφικά εργαλεία για τη κατασκευή / τροποποίηση γραφηµάτων ηµιουργία custom συναρτήσεων και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 18

19 Αποτελέσµατα & Τεχνική Τεκµηρίωση ηµιουργία τεχνικών αναφορών σε Word, PowerPoint, Excel, HTML, Εξαγωγή των αποτελεσµάτων σε αρχεία δεδοµένων (data files) ηµιουργία και διάθεση M-files Επικοινωνία µε εφαρµογές και γλώσσες προγραµµατισµού C, C++, Java, Fortran,.NET, and ActiveX 19

20 Ανάπτυξη αλγορίθµου εντοπισµού εγκαταλειµµένωναντικειµένων. Σκοπός: Ανάπτυξη & Βελτίωση αλγορίθµου επεξεργασίας εικόνας Παράδειγµα Συναρτήσεις επεξεργασίας εικόνας Τρόπος λειτουργία του αλγορίθµου Χρήσιµα report και διαδικασίες απαλοιφής των σφαλµάτων ηµιουργία γραφικών εργαλείων επικοινωνίας µε τον χρήστη Συλλογή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνοαπότηνκάρταήχουτου υπολογιστή / από κάµερα Μετατροπή της εφαρµογής σε stand-alone 20

21 Ανάπτυξη Αλγορίθµων & Εφαρµογών Προγραµµατισµός reusable functions Εργαλεία ανάπτυξης Editor Debugger Profiler Γραφικά εργαλεία σχεδίασης φορµών GUI Έτοιµα πλαίσια διαλόγου και buttons Ανάπτυξη custom GUIs Εξαγωγή / ενσωµάτωση σε desktop και Web εφαρµογές 21

22 Εξαγωγήεφαρµογώνσεεκτελέσιµααρχεία.exe & ενσωµάτωση αλγόριθµων σε desktop και εφαρµογές INTERNET. Share MATLAB code with other users Share applications with end users who do not have MATLAB Use the MATLAB Compiler to create stand-alone executables and shared libraries Use Compiler Add-Ons to create software components MATLAB Compiler MATLAB Builder for Excel MATLAB Builder for.net & Java Java 22

23 Εξαγωγή / ενσωµάτωση σε desktopκαι Web εφαρµογές. MATLAB Desktop End-User Desktop or Web Server 23

24 Ενότητα 3η: Παραδείγµατα σε γνωστικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν Μαθηµατικά & Βελτιστοποίηση ΒιοΙατρική Επεξεργασία Σήµατος & Εικόνας Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 2006 The MathWorks, Inc.

25 Μαθηµατικά &Βελτιστοποίηση Προσαρµογή καµπύλης και παρεµβολή δεδοµένων, εξοµάλυνση και αφαίρεση καθοριστικών τάσεων Επίλυση διαφορικών εξισώσεων και προβληµάτων γραµµικής άλγεβρας Πολυµεταβλητήανάλυση / κατηγοριοποίηση Εκτίµηση πιθανοτικών κατανοµών Νευρωνικά δίκτυα Συµβολικά µαθηµατικά Προβλήµαταγραµµικού / τετραγωνικού / µη γραµµικού προγραµµατισµού Προβλήµατα ασυνεχών ή / και στοχαστικών αντικειµενικών συναρτήσεων 25

26 Σχεδιασµός Ανεµιστήρα Ψύξης Μηχανής Παράδειγµα Περιγραφή Η µηχανή δεν ψύχεται ικανοποιητικά Ο ανεµιστήρας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να παρέχεται αυξηµένη παροχή αέρα Προσέγγιση Σχεδιασµός πειραµάτων για την συλλογή πειραµατικών δεδοµένων Μοντελοποίηση της απόδοσης του ανεµιστήρα Βελτιστοποίηση των σχεδιαστικών παραµέτρων ως προς την µέγιστη παροχή αέρα 26

27 Σχεδιασµός Ανεµιστήρα Ψύξης Μηχανής Data Analysis for Design distance Απόδοση υφιστάµενου σχεδιασµού Airflow ~23.85 κυβικά µέτρα ανά λεπτό clearance Νέες σχεδιαστικές προδιαγραφές Airflow > 24.8 κυβικά µέτρα ανά λεπτό pitch Σχεδιαστικές παράµετροι Range Factors Min Max Units Distance from radiator (d) cm Blade pitch angle (p) rad Blade tip clearance (c) cm 27

28 Βιοιατρική 28

29 Bioinformatics 29

30 Medical Image Processing 30

31 Signal Processing 31

32 Microscopy Automation Example Εισαγωγή βιο ιατρικών εικόνων. Thresholding Μείωση θορύβου. Επικοινωνία µε κάµερα Παράδειγµα 32

33 Ανάλυση και Απεικόνιση εδοµένων Μικροσυστοιχιών (Microarrays) Κανονικοποίηση και φιλτράρισµα δεδοµένων. Εξειδικευµένα γραφήµατα. Αλγόριθµοι κατηγοριοποίησης και στατιστικά γραφήµατα. Παράδειγµα 33

34 Ανάλυση εδοµένων Φασµατογραφίας Μάζας (Mass spectrometry) Παράδειγµα Ανάλυση SELDI και MALDI δεδοµένων. Support vector machine (SVM) και K-nearest neighbor. Εργαλεία επιλογής «διαχωριστικών» χαρακτηριστικών. 34

35 Επεξεργασία Σήµατος και Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων Ανάλυσηκαιεπεξεργασίασηµάτων, ανάπτυξη αλγορίθµων Σχεδιασµόςκαιπροσοµοίωσηφίλτρων, συστηµάτων επεξεργασίας σήµατος και συσκευών Σχεδιασµός, προσοµοίωσηκαιανάλυση των αλγορίθµων του φυσικού στρώµατος τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 35

36 Βασικά Χαρακτηριστικά (1/2) Σχεδιασµός, ανάλυση και υλοποίηση φίλτρων Μετασχηµατισµοί Στατιστική επεξεργασία σήµατος Φασµατική ανάλυση Παραµετρική µοντελοποίηση χρονο-σειρών ηµιουργία κυµατοµορφών Πληροφορίες παραθύρωσης Γραµµική πρόβλεψη 36

37 Βασικά Χαρακτηριστικά (2/2) Κωδικοποίηση πηγών και καναλιών, διεµπλοκή, διαµόρφωση, µοντέλα καναλιών, εξισορρόπηση ιαγράµµαταοφθαλµού, αστερισµού, σκέδαση καναλιών Πηγές, όπως γεννήτριες ακέραιων και δυαδικών δεδοµένων, PN και Gold ακολουθιών Μοντέλα καναλιών, όπως AWGN, Multipath Rayleigh & Rician Fading, και RF impairments 37

38 Ανάλυση ηχητικών σηµάτων σε πραγµατικό χρόνο Παράδειγµα Σκοπός: Ανάπτυξη stand-alone εφαρµογής λήψης και επεξεργασίας ακουστικών σηµάτων Συλλογή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο από την κάρτα ήχου του υπολογιστή Φασµατική ανάλυση / Ιστόγραµµα Ανάπτυξη GUI Μετατροπή της εφαρµογής σε stand-alone 38

39 Προσοµοίωση QPSK τηλεπικοινωνιακού καναλιού Σκοπός: ηµιουργία καµπυλών εµπειρικής απόδοσης και σύγκριση µε τις θεωρητικές Παράδειγµα - ηµιουργία τυχαίων δεδοµένων - ιαµόρφωση φάσης των δεδοµένων -Πρόσθεσηθορύβου - Ανάκτηση πληροφορίας από το µεταδιδόµενο σήµα - Σύγκριση αρχικού και αποδιαµορφωµένου σήµατος 39

40 Εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας µε MATLAB. Automotive Defense Biometrics Medical diagnosis Electronics Microscopy Semiconductors Drug discovery 40

41 Image Processing with MATLAB: Workflow Data Access Data Sources.jpg Modelling Image Visualization Sharing Analysis Image Analysis Outputs for Design Algorithms Acquisition Image Processing Applications 41

42 Noise reduction and filtering Παράδειγµα Μείωση θορύβου σε εικόνες µε χρήση γραµµικών και µηγραµµικών φίλτρων. 42

43 Image Acquisition and Processing Demo Παράδειγµα Ζωντανή λήψη video και ήχου για τον εντοπισµό εισβολέα: 1. Λήψη video και ήχου από web camera και την κάρτα ήχου 2. Σύγκριση εισόδου µε συγκεκριµένα thresholds 3. Ενεργοποίηση συναγερµού και καταγραφή στον δίσκο 43

44 Identify broken objects Παράδειγµα Εισαγωγή εικόναςread image Αφαίρεση φωτισµών του background Τµηµατοποίηση αντικειµένων Εξαγωγή χαρακτηριστικών Ανάλυση χαρακτηριστικών για τον εντοπισµό ελαττωµατικών αντικειµένων GUI 44

Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1

Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 28 Ιουλίου 2006 σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 4 1.1 Αντικείµενο 4 1.2 Το επιχειρησιακό περιβάλλον 5 1.3 Υφιστάµενη Υποδοµή 8 1.3.1 Εγκαταστάσεις 8 1.3.2 Τεχνικός Εξοπλισµός 8

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Oι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

9. USB Flash stick 8GB. και windows server SBS 2008. 6. Μνήµη RAM 2GB (1x2GB) Non- ECC,1333MHz DDR3

9. USB Flash stick 8GB. και windows server SBS 2008. 6. Μνήµη RAM 2GB (1x2GB) Non- ECC,1333MHz DDR3 Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS

UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS UNIVERSITY OF MACEDONIA MASTER INFORMATION SYSTEMS Course: Professor: MIS Student: Information Systems in Marketing & Polls Anastasios A. Oikonomidis Aggeliki A. Konstantoglou May 2002 Thessaloniki Α.Κωνσταντόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ΜΕΛΕΤΗ για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Θάνος Στουραΐτης Καθηγητής Παν. Πατρών thanos@ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ BSC IN APPLIED INFORMATICS (BSCAI) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστηµάτων Ενδεικτικό Παράδειγµα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. Κοντογεωργάκος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης

Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Seismo-Surfer: Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρεμφερείς Ειδικότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου

eschoollib ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο 1.1 Αναφορά τεχνικού και επιχειρηµατικού πλαισίου eschoollib ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΣΥΓΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα