Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ενότητα: Βιβλιοθήκη Οικονομοτεχνική μελέτη-λογισμικό II Μαυρωτάς Γιώργος - Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 1

3 Οικονομοτεχνική μελέτη και στοιχεία Επιχειρηματικού Σχεδίου - Έκδοση 3. 3 Βασικά χαρακτηριστικά επένδυσης 1 Γενικές οδηγίες Το συγκεκριμένο λογισμικό περιέχεται αυτοτελώς σε ένα αρχείο (workbook) Microsoft Excel. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικονομική ανάλυση στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου μιας νεάς επενδυσης Είναι προσαρμοσμένο κυρίως στις ανάγκες του Αναπτυξιακού Νόμου και αποτελείται από 32 φύλλα εργασίας (worksheets) Τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δεδομένων και για τη δημιουργία αναφορών Χρωματικοί κωδικοί Τα κελιά με ανοικτό πράσινο φόντο είναι κελιά εισόδου, δηλαδή εκεί εισάγει δεδομένα ο χρήστης Τα κελιά με λευκό φόντο περιέχουν αποτελέσματα υπολογισμών οι οποίοι πραγματοποιούνται αυτόματα (κελιά με τύπους - formulas) Τα κελιά με ανοικτό κίτρινο φόντο είναι κελιά που περιέχουν κυρίως συγκεντρωτικά αποτελέσματα από υπολογισμούς (κελιά με τύπους - formulas) Τα φύλλα εργασίας με ανοικτή πράσινη ετικέτα είναι φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν την εισαγωγή βασικών δεδομένων Τα φύλλα εργασίας με ανοικτή κίτρινη ετικέτα είναι φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν υπολογισμούς και αναφορές. Σε ορισμένα απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων παραμέτρων για την πραγματοποίηση των υπολογισμών Τα φύλλα εργασίας με ανοικτή μπλέ ετικέτα είναι φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν την ανάλυση αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων Σύντομες οδηγίες 1 Ανοιγμα του αρχείου. Στο φύλλο "Εισαγωγή" ο χρήστης πιέζει το κουμπί "Βασικά χαρακτηριστικά επένδυσης" προκειμένου να εισάγει τον αριθμό προϊόντων και τον αριθμό των παραγωγικών μονάδων έτσι ώστε τα σχετικά φύλλα εργασίας να πάρουν την ανάλογη μορφή (αριθμός γραμμών και στηλών) 2 Ο χρήστης στη συνέχεια αρχίζει να εισάγει τα δεδομένα της επένδυσης με τη σειρά στα φύλλα εργασίας, ξεκινώντας από το φύλλο "Κόστος Επένδυσης" και στη συνέχεια με τη σειρά στα διάφορα φύλλα (στοιχεία παραγωγής, προβλεπόμενων πωλήσεων, κ.λπ.) 3 Στο φύλλο της αξιολόγησης της επένδυσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δεί ττα αποτελέσματα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: α. Την πλευρά της εθνικής οικονομίας β. Την πλευρά του επενδυστικού σχήματος (μέτοχοι και τράπεζα) γ. Την πλευρά αποκλειστικά των μετόχων Και για τις τρείς περιπτώσεις υπολογίζεται η αντίστοιχη Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV) και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) 4 Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει Ανάλυση Ευαισθησίας και Ανάλυση Ρίσκου ως προς συγκεκριμένες παράμετρους Στην ανάλυση ευαισθησίας μπορεί να δεί τις επιπτώσεις στo NPV και στο IRR από την μεταβολή μιας αβέβαιης παραμέτρου κάθε φορά Στην ανάλυση ρίσκου μπορεί να δεί τις επιπτώσεις στο NPV και στο IRR από την ταυτόχρονη μεταβολή διαφόρων αβέβαιων παραμέτρων της επένδυσης. Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις αβέβαιες παραμέτρους επιλέγεται μια κατανομή πιθανότητας των τιμών της (μαζί με τις σταθερές της κατανομής) και πραγματοποιείται στη συνέχεια μια προσομοίωση Monte Carlo με βασικό αποτέλεσμα την κατανομή πιθανότητας του NPV και του IRR της επένδυσης 5 Στα τρία τελευταία φύλλα (Μηνιαία ανάλυση, Ισολογισμοί ετίας, Αριθμοδείκτες) ο χρήστης μπορεί να λάβει επιπρόσθετα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία χρειάζονται στην οικονομική ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιγραφή φύλλων εργασίας (worksheets) 1 Εισαγωγή Το εισαγωγικό φύλλο εργασίας 2 Κόστος επένδυσης Ανάλυση του κόστους επένδυσης 3 Χρηματοδότηση επένδυσης Ο τρόπος χρηματοδότησης της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, επιχορήγηση, δάνεια, leasing) 4 Ανάλυση δανείων Στοιχεία δανείων (επιτόκιο, διάρκεια, τρόπος αποπληρωμής κλπ) 5 Δόσεις leasing Επιτόκιο κι διάρκεια αποπληρωμής του leasing 6 Α & Β Υλες, Ενέργεια Κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας και ενέργειας 7 Κόστος Προσωπικού Μισθοί προσωπικού ανά ειδικότητα και τρόπο απασχόλησης (μόνιμοι, εποχιακοί, μερικής απασχόλησης) 8 Παραγόμενα προϊόντα Ορισμός των προϊόντων και των μονάδων μέτρησης τους 9 Στοιχεία Παραγωγικής Μον. 1 Προσωπικό, δυναμικότητα και βαθμός απασχόλησης ανά προϊόν για την πρώτη παραγωγική μονάδα 1 Στοιχεία Παραγωγικής Μον. 2 Προσωπικό, δυναμικότητα και βαθμός απασχόλησης ανά προϊόν για τη δεύτερη παραγωγική μονάδα 11 Στοιχεία Παραγωγικής Μον. 3 Προσωπικό, δυναμικότητα και βαθμός απασχόλησης ανά προϊόν για την τρίτη παραγωγική μονάδα 12 Προσωπικό έργου Συγκεντρωτικά στοιχεία για το προσωπικό έργου 13 Συνταγή παραγωγής-αναλώσεις Αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών ανά μονάδα προϊόντος για κάθε προϊόν 14 Κόστη παραγωγής Συγκεντρωτικά στοιχεία για το κόστος παραγωγής ανά κατηγορία (εργασία, υλικά, ενέργεια κλπ) και μονάδα παραγωγής 15 Λοιπά κόστη Τα υπόλοιπα κόστη (κόστος διοίκησης, διάθεσης, ασφάλιστρα, γενικά βιομηχανικά έξοδα κλπ) 16 Αποσβέσεις Οι συντελεστές απόσβεσης ανά τύπο εγκατάστασης και ο υπολογισμός των αποσβέσεων 17 Κατανομή πωλήσεων - Τιμές Καθορισμός των αγορών στις οποίες συμμετέχει κάθε προϊόν με την αντίστοιχη τιμή πώλησής του 18 Πωλήσεις εξωτ. Η ποσότητα και η αξία των πωλήσεων κάθε προϊόντος στο εξωτερικό 19 Πωλήσεις εσωτ. Η ποσότητα και η αξία των πωλήσεων κάθε προϊόντος στο εσωτερικό 2 Συνολικές πωλήσεις Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη συνολική ποσότητα και αξία των πωλήσεων 21 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναλυτικός υπολογισμός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 22 Ροές κεφαλαίου Οι προβλεπόμενες χρηματοροές της επένδυσης (cash flow) για μια δεκαετία 23 Κάλυψη κεφαλαίου κίνησης Τρόπος κάλυψης του κεφαλαίου κίνησης (δανεισμός, ίδια κεφάλαια) και τα ανάλογα επιτόκια 24 Λογς Εκμετάλλευσης Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί εκμετάλλευσης (μικτά κέρδη, καθαρό αποτέλεσμα κλπ) για μια δεκαετία 25 Αξιολόγηση Επένδυσης Αξιολόγηση της επένδυσης από τρείς οπτικές γωνίες (εθνική οικονομία, επενδυτικό σχήμα, μέτοχοι) 26 Νεκρό σημείο Υπολογισμός του νεκρού σημείου σε όρους δραστηριότητας (% δυναμικότητα) 27 Ανάλυση ευαισθησίας Εξέταση της ευαισθησίας της απόδοσης της επένδυσης σε μεμονωμένη μεταβολή παραμέτρων (μεταβολής μιας παράμετρου κάθε φορά) 28 Ανάλυση ρίσκου Εξέταση της ευαισθησίας της απόδοσης της επένδυσης σε ταυτόχρονη μεταβολή διαφόρων παραμέτρων 29 Μηνιαία ανάλυση Μηνιαία ανάλυση των ταμειακών ροών των 2 πρώτων ετών 3 Ισολογισμοί 5 ετίας Οι προβλεπόμενοι ισολογισμοί για μια 5ετία 31 Αριθμοδείκτες Διάφοροι αριθμοδείκτες (ρευστότητας, δραστηριότητας, κερδοφορίας, μόχλευσης) 32 Γλωσσάρι Λεξικό κυριότερων οικονομικών όρων 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Συμβατικό κόστος (σε ) Χρηματοδοτική Μίσθωση (σε ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ) Κτιριακά Μηχανολογικός εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Αγορά τεχνογνωσίας Λοιπός εξοπλισμός Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Έργα υποδομής Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων Λοιπές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Αρχικό κεφάλαιο κίνησης ΣΥΝΟΛΟ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (σε ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ίδια συμμετοχή 4% 18. Επιχορήγηση 25% Ξένα κεφάλαια 35% ΣΥΝΟΛΟ 1 1% 45. Β. LEASING Ίδια συμμετοχή 75% Επιχορήγηση 25% ΣΥΝΟΛΟ 2 1% Αρχικό κεφάλαιο κίνησης 5. Παρατήρηση: αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ % Ίδια συμμετοχή 1,% Ξένα κεφάλαια (μακροπρόθεσμα δάνεια) 8,% Επιχορήγηση,% Σταθμισμένο ε 6,8% 4

6 A B C D E F G H I J K L M N ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ύψος αρχικού δανείου Ετήσιο επιτόκιο δανεισμού Διάρκεια αποπληρωμής % 1 έτη 7 Τρόπος εξόφλησης 1 1 = Ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις και 2 = Ισόποσες χρεολυτικές δόσεις 8 9 Κατασκευαστική περίοδος Κεφαλαιοποίηση των τόκων ναι έτη 1 Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 11 Περίοδος χάριτος 12 έτη Η περίοδος χάριτος περιλαμβάνει και την κατασκευαστική περίοδο και πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτή ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 13 ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14 Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο = , Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο Δανείου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο =, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Κεφαλαιοποίηση τόκων ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Σταθερό Ετήσιο Χρεολύσιο = Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο Δανείου ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗς ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο = ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Κεφαλαιοποίηση τόκων 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δόσεις Leasing (σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Χρηματοδοτική Μίσθωση (σε ) Κτιριακά Μηχανολογικός εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Αγορά τεχνογνωσίας Λοιπός εξοπλισμός Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Έργα υποδομής Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων Λοιπές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Επιτόκιο υπολογισμού των δόσεων Κτιριακά 5,% Μηχανολογικός εξοπλισμός 8,% Ειδικές εγκαταστάσεις 7,% Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 6,% Μεταφορικά μέσα 1,% Λοιπός εξοπλισμός 12,% Έργα υποδομής 5,% ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Περίοδος αποπληρωμής των δόσεων (έτη) Κτιριακά 1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6 Ειδικές εγκαταστάσεις 8 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 5 Μεταφορικά μέσα 5 Λοιπός εξοπλισμός 4 Έργα υποδομής 1 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΤΙΜΕΣ ΠΡΩΤΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (σε ) 5238,375 Εισροές 1παραγωγής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 3 1 μονομερές ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ tn 12 ινες tn 9 σκληρυντικό tn 5 διαλύτης ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ tn 6 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Φυσικό αέριο Nm3,9 7

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* Μόνιμο προσωπικό Ετήσιο κόστος Υπερωριακή απασχόληση Επιπλέον κόστος υπερωρίας Συνολικό ετήσιο κόστος ανά θέση Μηχανικός 35. % 25% 35. Εργοδηγός 25. % 25% 25. Εξειδικευμένος τεχνικός 2. % 25% 2. Χειριστής 18. % 25% 18. Οδηγός 2. % 25% 2. Εξειδικευμένος εργάτης 15. % 25% 15. Ανειδίκευτος εργάτης 12. % 25% 12. Άλλη ειδικότητα % % Προσωπικό μερικής απασχόλησης Ετήσιο κόστος Ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμο με μόνιμη θέση Συνολικό ετήσιο κόστος ανά θέση Εξειδικευμένος τεχνικός 2. % Χειριστής 18. % Οδηγός 2. % Εξειδικευμένος εργάτης 15. % Ανειδίκευτος εργάτης 12. % Άλλη ειδικότητα % Εποχικό προσωπικό Ετήσιο κόστος Ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμο με μόνιμη θέση Συνολικό ετήσιο κόστος ανά θέση Χειριστής 18. % Οδηγός 2. % Εξειδικευμένος εργάτης 15. % Ανειδίκευτος εργάτης 12. % Άλλη ειδικότητα % * Στο ετήσιο κόστος συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές 8

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Εξάρτημα τύπου Α τεμ x 1 Εξάρτημα τύπου Β τεμ x 1 Εξάρτημα τύπου Γ τεμ x 1 9

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 8Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ημέρες εργασίας/έτος Βάρδιες 8ωρες/ημέρα Μηχανικός Εργοδηγός Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Χειριστής Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Μόνιμο προσωπικό (ανά βάρδια) Προσωπικό μερικής απασχόλησης (ανά βάρδια) Εποχικό προσωπικό (ανά βάρδια) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εξάρτημα τύπου Α Δυναμικότητα μονάδας/έτος 4. Απασχόληση μονάδας 8% 85% 9% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Παραγωγή μονάδας Εξάρτημα τύπου Β Δυναμικότητα μονάδας/έτος 3. Απασχόληση μονάδας 7% 8% 9% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Παραγωγή μονάδας Εξάρτημα τύπου Γ Δυναμικότητα μονάδας/έτος 2.5 Απασχόληση μονάδας 7% 8% 9% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Παραγωγή μονάδας Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι ο κάθε εργαζόμενος εργάζεται βάσει νομοθεσίας 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Αν η παραγωγική μονάδα λειτουργεί σε περισσότερες βάρδιες την ημέρα ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, χρειάζεται κατάλληλος προσδιορισμός του εργατικού δυναμικού. 1

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνιμο προσωπικό Μηχανικός Εργοδηγός Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Αριθμός απασχολούμενων Προσωπικό μερικής απασχόλησης Αριθμός απασχολούμενων Ισοδύναμες θέσεις μόνιμης απασχόλησης Εξειδικευμένος τεχνικός, Χειριστής, Οδηγός, Εξειδικευμένος εργάτης, Ανειδίκευτος εργάτης, Άλλη ειδικότητα, Εποχικό προσωπικό Αριθμός απασχολούμενων Ισοδύναμες θέσεις μόνιμης απασχόλησης Χειριστής, Οδηγός, Εξειδικευμένος εργάτης, Ανειδίκευτος εργάτης, Άλλη ειδικότητα, Παραγωγική Μονάδα Νο. 1 Μόνιμο προσωπικό Μηχανικός Εργοδηγός Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Αριθμός απασχολούμενων Προσωπικό μερικής απασχόλησης Αριθμός απασχολούμενων Ισοδύναμες θέσεις μόνιμης απασχόλησης Εξειδικευμένος τεχνικός, Χειριστής, Οδηγός, Εξειδικευμένος εργάτης, 11

13 Ανειδίκευτος εργάτης, Άλλη ειδικότητα, Εποχικό προσωπικό Αριθμός απασχολούμενων Ισοδύναμες θέσεις μόνιμης απασχόλησης Χειριστής, Οδηγός, Εξειδικευμένος εργάτης, Ανειδίκευτος εργάτης, Άλλη ειδικότητα, 12

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (για όλα τα προϊόντα και όλες τις μονάδες) Παραγωγική Μονάδα Νο. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ανά μονάδα προϊόντος) ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΝΑ Εξάρτημα τύπου Α Εξάρτημα τύπου Β Εξάρτημα τύπου Γ Πρώτες ύλες Πρώτες ύλες,7,5, μονομερές (tn) μονομερές (tn) ινες (tn),1,45, ινες (tn) σκληρυντικό (tn),25,5, σκληρυντικό (tn) Βοηθητικές ύλες Βοηθητικές ύλες διαλύτης (tn),2,2, διαλύτης (tn) Υλικά συσκευασίας Υλικά συσκευασίας Ενέργεια Ενέργεια Φυσικό αέριο (Nm3),3,5 2, Φυσικό αέριο (Nm3)

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε ) ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (σε ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραγωγική Μονάδα ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ μονομερές μονομερές ινες ινες σκληρυντικό σκληρυντικό ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ διαλύτης διαλύτης ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ Μηχανικός Μηχανικός Εργοδηγός Εργοδηγός Εξειδικευμένος τεχνικός Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Χειριστής Οδηγός Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Άλλη ειδικότητα ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΛΗΣΗΣ Εξειδικευμένος τεχνικός Εξειδικευμένος τεχνικός Χειριστής Χειριστής Οδηγός Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Άλλη ειδικότητα ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Χειριστής Χειριστής Οδηγός Οδηγός Εξειδικευμένος εργάτης Εξειδικευμένος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Ανειδίκευτος εργάτης Άλλη ειδικότητα Άλλη ειδικότητα 14

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ (σε ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Διάθεσης Ασφάλιστρα Συντήρηση Τέλη & Δημ. Φόροι Λοιπά Βιομ. έξοδα Δάφορα έξοδα ΣΥΝΟΛΟ

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Συντελεστής Συμβατικό απόσβεσης κόστος (σε ) (ετήσιο %) Διάρκεια απόσβεσης (σε έτη) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κτιριακά 2. 5% Μηχανολογικός εξοπλισμός 1. 1% Ειδικές εγκαταστάσεις 5. 2% Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού % Ξενοδοχειακός εξοπλισμός % Μεταφορικά μέσα 5. 2% Αγορά τεχνογνωσίας % Λοιπός εξοπλισμός 2. 1% Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 2. % 2. Έργα υποδομής % Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων 1. % 1. Λοιπές δαπάνες % ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Κτιριακά 15. 5% Μηχανολογικός εξοπλισμός 75. 1% Ειδικές εγκαταστάσεις % Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού % Ξενοδοχειακός εξοπλισμός % Μεταφορικά μέσα % Αγορά τεχνογνωσίας % Λοιπός εξοπλισμός 15. 1% Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 15. % 15. Έργα υποδομής % Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων 7.5 % 7.5 Λοιπές δαπάνες % ΣΥΝΟΛΟ Υπολειμματική Αξία (σε ) 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εξάρτημα τύπου Α Εξάρτημα τύπου Β ξάρτημα τύπου Γ Πωλήσεις εσωτερικού 1% 1% 1% - Χονδρική 2% 3% 5% - Λιανική 8% 7% 5% Χαρακτηριστικά 1 1 πωλήσεων ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εξάρτημα τύπου Α Εξάρτημα τύπου Β ξάρτημα τύπου Γ ( / τεμ x 1) ( / τεμ x 1) ( / τεμ x 1) Τιμή εσωτερικού - Χονδρική Λιανική - Μικροί πελάτες Σταθμισμένη τιμή 172,8 197,

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (σε ποσότητες παραγόμενων προϊόντων) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες από Μονάδα 1 Πωλήσεις από Μονάδα Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες από Μονάδα 1 Πωλήσεις από Μονάδα Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητες από Μονάδα 1 Πωλήσεις από Μονάδα Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε ποσότητες παραγόμενων προϊόντων) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) Ποσότητες από Μονάδα 1 Εξάρτημα τύπου Α (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Β (τεμ x 1) Εξάρτημα τύπου Γ (τεμ x 1) ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πωλήσεις από Μονάδα 1 Εξάρτημα τύπου Α ( ) Εξάρτημα τύπου Β ( ) Εξάρτημα τύπου Γ ( ) ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ημέρες αποθέματος α'υλών 15 Ημέρες παραμονής Α' υλών στην παραγωγική διαδικασία 5 Ημέρες αποθέματος ετοίμων 15 Ημέρες κάλυψης λειτουργικών εξόδων 3 Ημέρες πίστωσης πελατών* 3 Ποσοστό πωληθέντων με πίστωση 3% Ημέρες πίστωσης προμηθευτών* 3 Ποσοστό αγορασθέντων με πίστωση 5% * Mέγιστο διάστημα πίστωσης 18 ημέρες ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αποθέματα Α' και βοηθητικών υλών Αποθέματα ημιέτοιμων Αποθέματα έτοιμων Αναγκαία διαθέσιμα Πιστώσεις προς πελατεία Σύνολο 1 Μείον πιστώσεις προμηθευτών Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε ) Α. Εισροές ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Υπόλοιπο ταμείου Αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων Μείον πιστώσεις προς πελάτες Πλέον πιστώσεις από προμηθευτές Ίδια συμμετοχή 18. Μακροπόθεσμα δάνεια επένδυσης Αρχικό κεφάλαιο κίνησης 5. Ενισχύσεις Δημοσίου Βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης Μακροπόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης Εiσπράξεις χρεών προηγούμενης χρήσης ΣΥΝΟΛΟ Α Β. Εκροές Δαπάνες επένδυσης 45. Δαπάνες για αποθέματα Μείον αποθέματα προηγούμενης χρήσης Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων κεφ. Κίνησης Μακροπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης Επιστροφή βραχυπρόθεσμων δανείων κεφ. κίνησης Φόροι εισοδήματος Μερίσματα Πληρωμές χρεών προηγούμενης χρήσης ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (σε ) ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Ιδια κεφάλαια (αύξηση μετοχικού) Βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμα δάνεια ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού Επιτόκιο βραχυπρόθεσμου 12% ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Τοκοχρεολύσιο Χρεολύσιο Τόκοι Υπόλοιπο Δανείου Ύψος μακροπρόθεσμου δανεισμού Σταθερό Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο Έτη αποπληρωμής Επιτόκιο μακροπρόθεσμου δανεισμού 1% 22

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (σε ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μείον : Εξοδα Διοίκησης Μείον : Εξοδα διάθεσης Μείον : Φόροι & τέλη (πλην Φόρου Εισοδήματος) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : διάφορα έσοδα 13. Πώληση παγίων Μειον : Λοιπές δαπάνες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης Μείον : Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ Μείον : Αποσβέσεις (μη επιχορηγούμενου μέρους επένδυσης) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ % % % % % % % % % % ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Συντελεστής φορολόγησης κερδών 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 23

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ Δαπάνες επένδυσης 45. Αρχικό κεφάλαιο κίνησης Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού Υποσύνολο ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Εισροές-Εκροές) ΚΠΑ ( ) Οπτική εθνικής οικονομίας ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α., NPV) % 5% 1% 14% 19% 24% 29% 33% 38% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Ε.Β.Α., IRR) 18,8% ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ε) 6,8% % 1% 2% 3% 4% επιτόκιο αναγωγής (i) ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ Δαπάνες επένδυσης Αρχικό κεφάλαιο κίνησης Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόροι ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Εισροές-Εκροές) ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α., NPV) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Ε.Β.Α., IRR) 2,% ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ε) 6,8% ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ ΕΚΡΟΕΣ Δαπάνες επένδυσης 18. Αρχικό κεφάλαιο κίνησης Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης Δόσεις leasing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Φόροι ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Εισροές-Εκροές) ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α., NPV) % 6% 13% 19% 25% 31% 38% 44% 5% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Ε.Β.Α., IRR) 24,9% ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ε) 1,% ΚΠΑ ( ) Οπτική μετόχων % 1% 2% 3% 4% 5% 6% επιτόκιο αναγωγής (i) 24

26 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Σταθερά έξοδα Σύνολο Μόνιμο προσωπικό 281. Κόστος Πωλήσεις Λοιπά έξοδα, τόκοι δανείων, αποσβέσεις % % Μεταβλητά έξοδα Κόστος ανά μονάδα Πρώτες ύλες & ενέργεια ,23 Μερική απασχόλησης & εποχικό Μέση εκμετάλλευση δυναμικότητας στο νεκρό σημείο 77,6% Πωλήσεις Σταθμισμένη Τιμή Εξάρτημα τύπου Α Εξάρτημα τύπου Β Εξάρτημα τύπου Γ 172,8 197,6 21, Προϊόν 4, Προϊόν 5, 1.4. Τιμή αντιπροσωπευτικού προϊόντος 19, Δυναμικότητα Μονάδα 1 Μονάδα 2 Μονάδα 3 Σύνολο 8. Εξάρτημα τύπου Α Εξάρτημα τύπου Β Εξάρτημα τύπου Γ Προϊόν 4 Προϊόν Βαθμός απασχόλησης 1ου χρόνου Μονάδα 1 Μονάδα 2 Μονάδα 3 Εξάρτημα τύπου Α,8,, Εξάρτημα τύπου Β,7,, Εξάρτημα τύπου Γ,7,, Προϊόν 4,,, Προϊόν 5,,, Αξία ( ) % 2% 4% 6% 8% 1% % μέσης δυναμικότητας Κόστος Πωλήσεις check

27 Ανάλυση Ευαισθησίας Παράμετροι (1-5) Όνομα* Κελί** 1 monomeres =Α_Β_Υλες_Ενέργεια!C5 2 ines =Α_Β_Υλες_Ενέργεια!C6 3 ng =Α_Β_Υλες_Ενέργεια!C23 4 pricea =Κατανομή_πωλήσεων_τιμές!B2 5 Αποτέλεσμα Όνομα* npv #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! RUN Κελί** =Αξιολόγηση_Επένδυσης!B61 Ανάλυση ευαισθησίας 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -4% -3% -2% -1% -2, % 1% 2% 3% 4% -4, -6, -8, npv monomeres ines ng pricea * Εισάγετε ένα περιγραφικό τίτλο για την παράμετρο ** Πατήστε = και στη συνέχεια το κελί που περιέχει την παράμετρο που επιθυμείτε να εξετάσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε τη μορφή του κελιού. Πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου (text) monomeres ines ng pricea -3% , , , ,6-2% 94931, , , ,59-1% 63431, , , ,94 % , , , ,48 1% 7357, , , ,57 2% , , , ,65 3% , , , ,72 26

28 Ανάλυση Ρίσκου (Monte Carlo) npv irr netprof1 netprof2 netprof3 netprof4 CDF PDF BINS -24 -, Παράμετροι (1-1),1,2,1, , Όνομα* Κελί** Κατανομή min//mean mid//sd max,4,1,4,5,3, , monomeres =Α_Β_Υλες_Ενέργεια!C5 uniform ,15,3,12,15,7, , ines =Α_Β_Υλες_Ενέργεια!C6 triangular ,2,14,17,19,15, , pricea =Κατανομή_πωλήσεων_τιμές!B2 normal 176 5,26,2,21,24,2, , priceb =Κατανομή_πωλήσεων_τιμές!C2 normal 23 5,33,26,3,3,26, , pricec =Κατανομή_πωλήσεων_τιμές!D2 normal 22 5,4,34,39,4,3, , salesa =Στοιχεία_Παραγωγικής_Μον.1!C33 triangular,7,8,85,55,4,48,45,4, , salesb =Στοιχεία_Παραγωγικής_Μον.1!C37 uniform,65,75,68,58,61,61,5, , salesc =Στοιχεία_Παραγωγικής_Μον.1!C41 triangular,65,7,75,78,69,72,7,65, , ,94,85,85,81,72, , ,111,98,1,93,86, , uniform,141,115,123,11,98, , normal,165,149,151,128,112, , triangular,197,182,184,156,138, , ,233,218,213,184,172, , ,266,253,253,29,28, , Αποτελέσματα (1-6),32,289,274,239,247, , Όνομα* Κελί**,356,342,325,264,285, , npv =Αξιολόγηση_Επένδυσης!B61,44,397,367,31,339, , irr =Αξιολόγηση_Επένδυσης!B62,441,436,412,349,396, , netprof1 =Λογς_Εκμετάλλευσης!B24,491,49,453,44,434, , netprof2 =Λογς_Εκμετάλλευσης!C24,544,546,56,442,486, , netprof3 =Λογς_Εκμετάλλευσης!D24,588,595,548,54,542, , netprof4 =Λογς_Εκμετάλλευσης!E24,648,657,595,553,598, , ,683,692,645,68,658, , #ΑΝΑΦ!,712,723,676,666,693, , #ΑΝΑΦ!,748,763,7,697,723, , RUN,788,85,739,729,767, , ,819,835,78,782,88, , * Εισάγετε ένα περιγραφικό τίτλο για την παράμετρο,844,855,812,814,838, , ** Πατήστε = και στη συνέχεια το κελί που περιέχει την παράμετρο που επιθυμείτε να εξετάσετε.,864,877,83,843,858, , ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε τη μορφή του κελιού. Πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου (text),889,91,855,867,885, , ,919,934,875,891,917, , ,936,951,897,922,936, , Υπολογισμός πιθανότητας,953,967,922,939,956, , κάτω όριο Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας,967,975,936,961,97, , Αθροιστική κατανομή πιθανότητας 7 άνω όριο inf 1%,974,987,957,97,975, , πιθανότητα 85,9%,986,991,966,981,987, , % 6,991,996,979,989,993, , %,996,996,988,995,996, , %,996,998,992,996,996, , %,998,998,996,996,998, , %,998,998,997,998,998, , ,998,998,998,998,998, , %,998,998,998,998,998, , %,998,999,998,998,998, , %,998 1,998,998, , %,999 1,999, , % , npv Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας ,5 -,17,16,49,82,115,148,181,214,247,28,313,346,379,412,445,478 irr Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας netprof1 Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας netprof2 Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας netprof3 Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας netprof4 min , ,8 4583,29 max , , , npv lower -24 -, upper 68, Υπολογισμός πιθανότητας κάτω όριο,1 Αθροιστική κατανομή πιθανότητας άνω όριο,2 1% πιθανότητα 23,8% , , , , ,2 9% ,2, , ,6-6918, % , ,3 6156, , ,7 7% , ,3-3344, , ,4, , , ,6 6% , , ,9 325,3 7315,9 5% , ,8 1368, , ,1 4% ,7, , ,9 5529, , ,5-151,3 3415, ,4 3% , , , , ,8 2% ,1, , ,7 1372, , ,63, ,9-1945,9-26, ,9 1% , ,6 764, , ,9 % ,7, , , ,8, ,3-1956, , irr , , , , , , ,2 6645, , ,1 Υπολογισμός πιθανότητας ,3, ,9-1358,2 399, ,5 κάτω όριο , , ,6 Αθροιστική κατανομή πιθανότητας άνω όριο 1. 1% , ,5 275, , ,3 πιθανότητα 3,2% , ,6-3544, , % , ,9 9538, ,8 7136,4 8% , ,3 571,8 2556, % , ,4 838, ,4 6599,9 6% ,1, ,9-372, , , ,1 9818, , ,8 5% ,3, ,5-7536, , ,4 4% , , , , ,2 3% , , ,5 674, % , ,7 6861, , ,8 1% , , , ,8 8226, ,2, ,1-6722,41 119, ,7 % ,5, , , , ,77, , , , , , , , ,5 netprof , ,8 4172, , , , , , , Υπολογισμός πιθανότητας , ,6 1799, , ,2 κάτω όριο ,9, ,5-649, , Αθροιστική κατανομή πιθανότητας άνω όριο 1. 1% , , ,9 πιθανότητα 67,6% , , ,1 3732,7 8143,2 9% , ,2 18, ,3 5853,9 8% , , , ,2 7% ,996, ,9-1724,9 157, ,1 6% , ,9 249, ,8 6678, , , , , ,7 5% ,5, ,9-732, , ,4 4% ,2, , ,8 445, ,5 3% , , , , ,8 2% , ,4 3431, , , ,1, , , ,5 1% , ,7 1198, , ,2 % ,1, ,4-2299, , , , , ,6 4942, , , ,7 1195, , ,7 netprof , ,6 8797, , , , , ,8 Υπολογισμός πιθανότητας ,89, , ,5 85, ,6 κάτω όριο ,3, , ,5-259, ,8 Αθροιστική κατανομή πιθανότητας άνω όριο 8. 1% , , , πιθανότητα 16,% , ,8 3681, ,5 9913,9 9% , ,8 954, ,9 7214,8 8% , , ,1 7% , , , , ,3 6% , ,5 6573, , ,4, ,8-1782,9 157, ,6 5% , ,8 9558, , ,4 4% , , , , % , , , , % , , , , ,4 1% , , , ,8-6213, , ,8 % ,4, ,8-3393, , , , ,2 6635, , , , ,3 2957, , ,9 netprof , , , , , , , , Υπολογισμός πιθανότητας , ,5 9454,15 258, ,6 κάτω όριο , ,2 1466, ,1 Αθροιστική κατανομή πιθανότητας άνω όριο 12. 1% , , , ,2 848,1 πιθανότητα 61,4% ,7, , , , ,4 9% , , ,6 5543, % , , , , ,1 7% , ,3 8653, , % , , , , , , ,9 7573, , % , , ,8 3677, ,2 4% , ,1 226, ,3 3% , ,5 193, ,1 2% ,6, , , ,9 1% ,7, ,3-5286, ,4 5378, , , ,1 4318,4 8778,5 % , , , , , ,5 973, ,9 6791, , , , , netprof ,77, , ,4 1726, , , , ,7-1986, , , , , , , ,8 4579, , ,6, , , , , , , , , , , , , , ,9 4851,31 245, , ,5, ,7-732, , , , ,5 3638, , , , , , , , , ,9 31,4 7333, ,77, , ,1-267, , ,9, ,1-3446,1-1796, , , , , ,4, ,1-926,8 7231, , ,2, , ,3 1447, , , ,4 1338, , , , ,7 7, , , ,7, ,65 771, , , , ,9 3616, , ,1, ,9-1166,7 6353, , , , , , , , ,1 1151,9 262,1 6898, , ,3 3365, ,6 9285, , , , , , ,1 3119, , , , ,3 2223, , , , , , , , , ,5 748, , , , , , , , ,4 2574,2 4232, , , , , , ,7, , ,4 182, , , , , , , , , ,5 8865, ,8, ,9-835, , , , ,2 1599, , , , , ,4 458, , ,5, ,4-426, , , , , , , , , ,9-777, , , , ,4 1552, , , , ,4-3627,3 1398, , , , , , ,4 593, ,2 6144, , , ,5 3596, , , ,7 2516, , ,5, , ,1-8791, , , , , , , , , ,4 8275, ,1, ,9-8726, , , , , , ,4 8627, , ,28 437,5 62, , , , , , ,4 1748, , , , , , , , , ,2 855, , , ,6 169, ,9 7128, , , ,3 6543, ,2, ,7-3531, , , , ,1 111, ,5 735, , ,3 1549, ,4 7457, ,6, , , , ,4, ,4-1224,6 6253, , , ,4 3818, , , , , , , , , ,5-3743,1-2486, , , , , ,9, , , , , ,4 1525, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 7999, , , ,4 4163, , , ,3 4335,75 232, , ,5 1233, ,1 7261, ,1, , ,1 5499, , , , ,3 4667,8 9124, , , ,5 2717, , , ,8 572, , , ,8, , ,8 2932, , , ,6 7697, , , , ,2 977, , , , , , , , , ,5 8982,88 244, ,7 27

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γιώργος Μαυρωτάς Επ. Καθηγητής, Ε.Μ.Π. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομoτεχνική ανάλυση

Οικονομoτεχνική ανάλυση Πετροχημική Βιομηχανία, 7 ο εξάμηνο Σχολή Χ-Μ Οικονομoτεχνική ανάλυση Γιώργος Μαυρωτάς Επ. καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Τομέας ΙΙ, Σχολή Χημ. Μηχανικών, ΕΜΠ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ

Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας. Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Δυναμικότητα Κόστη επένδυσης Κόστη λειτουργίας Μαυρωτά Γιώργου Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3333/05. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 11: «Ασκήσεις 1» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #5: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Δείκτες Απόδοσης Κεφαλαίων Δείκτες Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΛΗ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΙΜΗ

ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΛΗ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΙΜΗ επαναληπτική άσκηση Η επιχείρηση κατεψυγμένων θαλασσινών «ΚΑΛΛΙΠΑΝΝΗΣ» προτίθεται να εισάγει στην αγορά κατεψυγμένο χταπόδι με μακαρόνι σε συσκευασίες των 500 γραμμαρίων. Οι ύλες που θα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #6: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Δείκτες Εκμετάλλευσης Στοιχείων Δείκτες Εξόδων Λειτουργίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ετήσιος προϋπολογισμός

1. Ετήσιος προϋπολογισμός 1. Ετήσιος προϋπολογισμός Έχοντας ολοκληρώσει τον ετήσιο προγραμματισμό παραγωγής, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία του ετήσιου προϋπολογισμού. Θα ξεκινήσουμε από την πρόβλεψη πωλήσεων, όπως σε κάθε προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Επενδύσεις και χρηματοδότηση Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 11: ΔΑΝΕΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 12: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 20-2-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Α Θέμα 1: Σας δίνεται ο συνοπτικός ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης μίας επιχείρησης για το έτος 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 11: Χρηματοοικονιμικά Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 6: Επιτόκιο Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ II Β. ΤΣΟΥΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: θεμελιώδεις αρχές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος Αβεβαιότητα στοιχείων ιακυμάνσεις τιμών μετάλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης

Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 ο Εξάμηνο Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 3: Αγορά Χρήματος και επιτόκια Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ενότητα #17: Σειρές Πληρωμών ή Ράντες Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr Ο/Η επισκέπτης/ρια της ιστοσελίδας http://www.askoikones.gr έχει τη δυνατότητα να λάβει μια αρχική γνώμη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα