Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής. Τεχνικά θέµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής. Τεχνικά θέµατα"

Transcript

1 Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής Sandwich panels A structural sandwich is a special form of a laminated composite comprising a combination of different materials that are bonded to each other so as to utilize the properties of each separate component to the structural advantage of the whole assembly. Typically a sandwich composite consists of three main parts; two thin, stiff and strong faces separated by a thick, light and weaker core. Με την εξέλιξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας δηµιουργήθηκαν τα σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς, που αποτελούνται από ποικιλία υλικών και χρησιµοποιούνται σε αναρίθµητες εφαρµογές. Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) που χρησιµοποιούνται ως δοµικά στοιχεία σε οποιαδήποτε εφαρµογή, είναι µια ειδική κατασκευή που γίνεται από συγκόλληση φύλλων διαφορετικών υλικών. Η συγκόλληση του ενός υλικού µε το άλλο, δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι ιδιότητες του κάθε συστατικού, από το οποίο αποτελείται το πάνελ, ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα µέγιστα κατασκευαστικά και µηχανικά πλεονεκτήµατα. Τυπικά ένα σύνθετο πάνελ αποτελείται από τρία κύρια µέρη: δύο λεπτά σκληρά και ανθεκτικά φύλλα αποτελούν τις εξωτερικές επιφάνειες ή περίβληµα που ανάµεσά τους υπάρχει ένας ελαφρύς, συµπαγής και χαµηλής πυκνότητας πυρήνας. Με την συγκόλληση των φύλλων µε τον πυρήνα επιτυγχάνεται η µεταφορά φορτίων µεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το πάνελ. Ο αρχικός σχεδιασµός του σύνθετου πάνελ βασίζεται στους πλακοδοκούς µε διατοµή σχήµατος I που είναι ένα αποτελεσµατικό δοµικό σχήµα, γιατί τοποθετεί- 126

2 πατούρα ψυχή Η βασική αρχή του πάνελ βασίζεται στην πλακοδοκό σχήµατος I ται όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό στις πατούρες, οι οποίες βρίσκονται όσο πιο µακριά γίνεται από το κέντρο της κάµψης ή τον ουδέτερο άξονα. Αρκετό υλικό µένει µόνο στην συνδετική ψυχή του δοκού για τον συντονισµό της λειτουργίας της πατούρας και την αντίσταση στις διατµητικές τάσεις και τα φορτία λυγισµού. Στο σύνθετο πάνελ, οι εξωτερικές επιφάνειες (το περίβληµα) παίζουν τον ρόλο της πατούρας και ο πυρήνας παίρνει την θέση της ψυχής του δοκού. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός, ότι ο πυρήνας ενός σάντουιτς είναι από διαφορετικό υλικό από τις εξωτερικές επιφάνειες και ξεδιπλώνεται ως ένα συνεχόµενο στήριγµα για τις εξωτερικές επιφάνειες, χωρίς να είναι συγκεντρωµένο σε στενή παρειά όπως στον δοκό. Τα εξωτερικά φύλλα δρουν µαζί για να σχηµατίσουν ένα αποτελεσµατικό ζεύγος εφαρµοσµένων τάσεων ή ροπών αντίστασης εξουδετερώνοντας τις ροπές κάµψης. Ο πυρήνας αντιστέκεται στην διατµητική τάση και σταθεροποιεί τις εξωτερικές επιφάνειες έναντι των κάµψεων και της ρυτίδωσης. Η κόλλα που ενώνει τα φύλλα µε τον πυρήνα είναι κρίσιµης σπουδαιότητας. Το αρχικό πλεονέκτηµα ενός σύνθετου πάνελ είναι ο πολύ υψηλός λόγος ακαµψίας - βάρους και υψηλός λόγος αντίστασης καµπτικής καταπόνησης / βάρους. Το σάντουιτς ενισχύει την αντοχή στην κάµψη της δοµής χωρίς την προσθήκη ουσιαστικού βάρους. Τα σάντουιτς πάνελ έχουν δείξει σε πολλές εφαρµογές τις ιδιότητές τους ως προς την αντοχή στην καταπόνηση, ηχοµόνωση και πρόσθετη θερµοµόνωση. Η απορρόφηση της µηχανικής Η σηµαντική γεωµετρική ιδιότητα είναι η στιγµή της αδράνειας Ι που χαρακτηρίζει το ποσό υλικού µακριά από το κέντρο της διατοµής ενέργειας µπορεί σε µερικούς τρόπους παραµόρφωσης να πολλαπλασιαστεί έναντι µονοσύστατων υλικών λόγω των περιορισµένων κατά κάποιο τρόπο, επιβαλλόµενων κυµάτων παραµόρφωσης. Η χρήση κυψελοειδών πυρήνων προλαµβάνει την ανάγκη ενίσχυσης θερµικής µόνωσης, εξασφαλίζοντας χαµηλό δοµικό βάρος, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι κυψελοειδείς πυρήνες έχουν µια χαµηλή θερµική αγωγιµότητα. Ένα ακόµη από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς, είναι η µείωση του κόστους λόγω του χαµηλού βάρους και της µείωσης των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την αποδοτική σχετικά µε το κόστος, παραγωγική διαδικασία. Αποδοτικότητα και κόστος υλικών Η αποδοτικότητα των υλικών καθορίζεται από την ικανότητα µιας δοµής να αντέχει φορτία µε ελάχιστο βάρος. Αν το γεωµετρικό σχήµα, η φόρτιση και ο τύπος στήριξης δεν αλλάξουν (π.χ. ο συντελεστής των δυναµικών τάσεων είναι σταθερός) η αποδοτικότητα όλης της δοµής εξαρτάται µόνο από την αποδοτικότητα των υλικών. Η αποδοτικότητα ενός υλικού συνήθως προσδιορίζεται ως µηχανικές επιδόσεις προς βάρος. Για την αντοχή στην κάµψη και στην στρέβλωση των ελασµάτων η αποδοτικότητα του υλικού προς το βάρος είναι Ε 1/3/ρ και για την αντοχή σε εφελκυσµό και συµπίεση είναι Ε/ρ (όπου Ε είναι ο συντελεστής ελαστικότητας και ρ η πυκνότητα του υλικού). Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι ιδιότητες κάποιων από τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την κατασκευή σύνθετων πάνελς τύπου σάντουιτς και ενδεικτικό κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, αλλά και το κέρδος που προκύπτει από το κόστος που εξοικονοµείται χάρις στο ελαφρύ βάρος τους. Η αξία της εξοικονόµησης βάρους Τα σύνθετα πάνελς επιτρέπουν την µείωση του κόστους κατασκευής τους χάρις στην µείωση βάρους των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται. Το µειωµένο βάρος των σάντουιτς πάνελς µειώνει και το κόστος λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων, εκτός από την µείωση του κόστους τοποθέτησης και ακόµη, προκύπτει µεγάλο όφελος από το µειωµένο κόστος των οικολογικών επιπτώσεων. Για να µπορούν να ενσωµατωθούν και αυτά τα κόστη στην σύγκριση της απόδοσης των υλικών βάση κόστους, πρέπει να προσδιοριστεί το κέρδος που απορρέει από το πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης βάρους σε ευρώ ανά κιλό. Αυτή η τιµή εξαρτάται από πολλές παραµέτρους και από την εφαρµογή για την οποία θα χρησιµοποιηθεί το πάνελ. Όπως και να έχει, σε γενικές γραµµές η αξία της εξοικονόµησης του υλικού που χρησιµοποιείται, ενδεικτικά για την σύγκριση που γίνεται παίρνουµε την τιµή των 2 ευρώ ανά κιλό. Η αξία που προκύπτει από την εξοικονό- µηση υλικού σε όγκο µπορεί να υπολογιστεί µε τον πολλαπλασιασµό των τιµών πυκνότητας (ρ) των υλικών. Αυτό υπολογίζεται µε την εξίσωση και αναφέρεται στον πίνακα 1 στην στήλη: Συνολικό κόστος ( /dm 3 ). 128

3 1 1 1 = = συνολικό κόστος κόστος υλικού σε όγκο + κόστος υλικού που εξοικονοµείται σε όγκο κόστος υλικού x ρ + εξοικονόµηση βάρους x ρ εξωτερική επιφάνεια (δέρµα) πυρήνας { { Πίνακας 1: Ιδιότητες και ενδεικτικό κόστος κάποιων υλικών Υλικά Συντελεστής Πυκνότητα Κόστος υλικού Κόστος του Κόστος του υλικού Συνολικό ελαστικότητας υλικού που υλικού κατασκευής που εξοικονοµείται κόστος Ε (GPa) ρ (kg/dm 3 ) εξοικονοµείται των πάνελ ανά µε 2 /kg σε όγκο ( /dm 3 ) σε βάρος ( /kg) όγκο ( /dm 3 ) ( /dm 3 ) Χάλυβας 210 7,8 0,6 4,68 15,60 20,28 Αλουµίνιο 72 2,7 2,0 5,40 5,40 10,80 Ενισχυµένο µε 20 1,7 3,3 5,61 3,40 9,01 υαλόνηµα πλαστικό Ενισχυµένο µε φυ- 6 1,0 1,1 1,10 2,20 3,30 σικές ίνες πλαστικό Πολυπροπυλαίνιο 1,2 0,9 1,0 0,90 1,80 2,70 Ξύλο από µπάλσα 0,15 0,15 10,0 1,50 0,30 1,80 Κυψελωτό 0,03 0,08 4,0 0,32 0,16 0,48 πολυπροπυλαίνιο Κυψελωτό χαρτί 0,02 0,08 2,0 0,16 0,16 0,32 Εφαρµογές των σύνθετων πάνελς Τα οχήµατα παντός εδάφους GRP χρησιµοποιούν σύνθετα πάνελς σε µέρη του αµαξώµατος για την επίτευξη µεγαλύτερης δυσκαµψίας και ισχύος, ενσωµατώνοντας και την θερµοµόνωση. Το µικρό βάρος της κατασκευής είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα του οχήµατος και συµβάλλει στην ικανότητά του να κινείται ακόµη και σε µεγάλο πάχος χιονιού και επιπλέον µε την µείωση του βάρους του οχήµατος αυξάνεται το ωφέλιµο φορτίο. Μια παρόµοια µε την κατασκευή φορτηγών εφαρµογή, χρησιµοποιείται για την κατασκευή εµπορευµατοκιβωτίων µε σύνθετα πάνελς, τα οποία χαρακτηρίζονται από χαµηλό βάρος µε υψηλή θερµοµόνωση για την µεταφορά κατεψυγµένων τροφίµων, φρούτων κ.λ.π. Τα σύνθετα πάνελ τύπου σάντουιτς χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλί- µακα στον τοµέα των µεταφορών, όπως για παράδειγµα στα αυτοκίνητα, στο µετρό και στα τραίνα µε στόχο την µείωση του βάρους των οχηµάτων που επιφέρει µείωση των εκποµπών και την ενσωµάτωση λεπτοµερειών για την µείωση του παραγωγικού κόστους µε αύξηση της θερµο- µόνωσης και της ηχοµόνωσης. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία σκαφών αναψυχής και πλοίων για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται σύνθετα πάνελς. Στα σκάφη αναψυχής το κατάστρωµα και το κύτος συνήθως κατασκευάζονται από σύνθετα πάνελ. Στην αεροναυπηγική, τα σύνθετα πάνελς χρησιµοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες για το εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου αντί για συµπαγή µεταλλικά φύλλα, γιατί παρέχουν µεγάλη αντοχή σε συνδυασµό µε το µικρό βάρος. σύστηµα πίεσης εσωτερικό κέλυφος σταθεροποιητής τάσης µόνωση θερµικό στοιχείο Ηλεκτροχηµική κυψέλη Ζυγός τροφοδοσίας σταθερού δυναµικού Πλάκα ελέγχου 130

4 Οι εφαρµογές των σάντουιτς πάνελ είναι σχεδόν απεριόριστες: από τις µπαταρίες στα µέσα µεταφοράς έως την δόµηση Υλικά και ιδιότητες υλικών Σχεδόν οποιοδήποτε από τα γνωστά υλικά που διατίθεται σε µορφή λεπτού φύλλου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις εξωτερικές επιφάνειες (περίβληµα) ενός σύνθετου πάνελ. Οι ιδιότητες πρωταρχικού ενδιαφέροντος που πρέπει να πληρούν οι εξωτερικές επιφάνειες είναι: Υψηλός βαθµός σκληρότητας που δίνει µεγάλη αντοχή στην κάµψη Υψηλή αντίσταση στον εφελκυσµό και αντοχή στην συµπίεση Αντοχή σε κρούση Επιφανειακό φινίρισµα Αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες Αντίσταση στην φθορά Τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για τις εξωτερικές επιφάνειες των σύνθετων πάνελς µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: µεταλλικά και µη µεταλλικά υλικά. Στην κατηγορία των µεταλλικών υλικών κατατάσσονται ο χάλυβας, ο ανοξείδωτος χάλυβας και τα κράµατα αλουµινίου. Υπάρχει ένα πολύ µεγάλο εύρος κραµάτων που χρησιµοποιείται και παρά τον διαφορετικό βαθµό σκληρότητας που έχουν, ο βαθµός ακαµψίας τους είναι πολύ περιορισµένος. Στην κατηγορία των µη µεταλλικών υλικών συµπεριλαµβάνονται υλικά όπως το κόντρα πλακέ, το τσιµέντο, ο καπλαµάς, ενισχυµένα συνθετικά πλαστικά και φάιµπερς. Πυρήνες Οι πυρήνες των σύνθετων πάνελς που χρησιµοποιούνται για µετάδοση της φόρτισης µπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: κυµατοειδείς, κυψελωτοί, ξύλο από µπάλσα και κυψελοειδείς αφροί. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH ΒΑΦΗ ή PRIMER ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΟΛΛΑ Καταρχήν το υλικό του πυρήνα πρέπει να έχει χαµηλή πυκνότητα προκειµένου να προσθέτει το λιγότερο δυνατόν στο συνολικό βάρος της κατασκευής του πάνελ. Ο πυρήνας είναι αυτός που υποβάλλεται κατά κύριο λόγο σε διάτµηση και η παραµόρφωσή του λόγω διάτµησης προκαλεί ολικές παραµορφώσεις και διατµητικές καταπονήσεις στο πάνελ. Κατά συνέπεια, το υλικό του πυρήνα πρέπει να επιλέγεται µε κριτήριο την ανθεκτικότητα σε εγκάρσια φορτία και το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση να είναι αρκετά υψηλό, ώστε να είναι δύσκολο να υποστεί διάτµηση. Το κρίσιµο φορτίο ρυτίδωσης εξαρτάται από τον συντελεστή ελαστικότητας και από το µέτρο διάτµη- πυρήνας στρώµα κόλλας εξωτερική επιφάνεια 132

5 Κυψελωτός πυρήνας σης του πυρήνα. Οι άλλες ιδιότητες του πάνελ, όπως η θερµική και ακουστική µόνωση, εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του πυρήνα και το πάχος του. Οι βασικές ιδιότητες λοιπόν του πυρήνα είναι η πυκνότητα, το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση, η αντοχή στην διάτµηση, η κάθετος ακαµψία στις εξωτερικές επιφάνειες και η θερµική και ακουστική µόνωση. Κυψελωτοί πυρήνες Οι πιο διαδεδοµένοι κυψελωτοί πυρήνες είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο ή από ψάθα εµποτισµένου υαλονήµατος ή ινών αραµίντ. Λόγω των διαφορετικών µεθόδων παραγωγής, οι περισσότεροι κυψελωτοί πυρήνες δεν έχουν µόνο διαφορετικές εκτός επιπέδου ιδιότητες, αλλά και οι ιδιότητες επιπέδου είναι διαφορετικές από τον έναν στον άλλο. Αυτό διαφαίνεται εύκολα, καθώς τόσο η διαδικασία ρυτίδωσης όσο και διαστολής προκαλεί ένα διπλό τοίχωµα προς µια κατεύθυνση και µονά τοιχώµατα προς την άλλη. Υπερτεταµένες κυψέλες δηµιουργούν πρόσθετη ανισοτροπία (1). Οι ιδιότητες του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένοι οι περισσότεροι κυψελωτοί πυρήνες, σχετίζονται µε τρεις κατευθύνσεις: το πλάτος (W), το µήκος (L) και την εγκάρσια (Τ). Οι κυψελωτοί πυρήνες έχουν άριστες ιδιότητες όπως πολύ υψηλή, κάθετα προς τις εξωτερικές επιφάνειες σκληρότητα, την µεγαλύτερη αντοχή στην διάτµηση και την µεγαλύτερη ως προς το βάρος σχέση, αντίσταση σε ολικό φορτίο θραύσης, από σχεδόν όλους τους υπάρχοντες πυρήνες. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι το υψηλό κόστος, ο δύσκολος χειρισµός κατά τη διάρκεια της παραγωγής του πάνελ (στρώσιµο και συνένωση του πυρήνα µε τις εξωτερικές επιφάνειες, και το γεγονός ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε υγρή στρώση προεµποτισµού στην κατασκευή. Κυψελοειδείς αφροί Μέγεθος κυψέλης b=6,3 mm (1/4 ) Η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και πυκνότητας κυψελοειδών αφρών είχε σηµαντική επίδραση στην αντίληψη κατασκευής και χρήσης του σύνθετου πάνελ. Οι κυψελοειδείς αφροί δεν προσφέρουν την ίδια µε τους κυψελωτούς πυρήνες, υψηλή σκληρότητα και αναλογία σχέσης αντίστασης - βάρους. Αρχικά οι κυψελοειδείς αφροί είναι γενικά λιγότερο ακριβοί από τους Δοµή κυψελοειδoούς αφρού κυψελωτούς πυρήνες, αλλά το πιο σηµαντικό είναι ένα στερεό σε µακροσκοπικό (2) επίπεδο υλικό, που κάνει την κατασκευή των σάντουιτς πάνελ πολύ πιο εύκολη. Η αφρώδης επιφάνεια είναι εύκολα κατεργάσιµη για την παραγωγή του συµπαγούς πυρήνα και την διαµόρφωσή του, ενώ η συγκόλληση του πυρήνα µε τα φύλλα των εξωτερικών επιφανειών γίνεται µε κόλλα. Επιπλέον, τα αφρώδη υλικά προσφέρουν υψηλή θερµική µόνωση και η συµπαγής κυψελοειδή µάζα τους, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για παράδειγµα στην ναυπηγική, εγγυάται την επιπλευσιµότητά τους. Η ποικιλία των αφρών που χρησιµοποιείται: Αφρώδες πολυουρεθάνιο Η πολυµερής ουρεθάνη (3) διαµορφώνεται µε την αντίδραση του ισοκυανικού άλατος και πολυαλκοόλης µε τριχλωροφθόροµεθάνιο ή διοξείδιο του άνθρακα που χρησιµοποιείται ως διογκωτικό προϊόν και εξατµίζεται από την θερµότητα που ελευθερώνεται από την εξώθερµη αντίδραση. Οι αφροί πολυουρεθάνης παράγονται σε πολλές παραλλαγές από µαλακό αφρό µε λιγότερο ή περισσότερο ανοιχτές κυψέλες ως τους άκαµπτους τύπους µε κυρίαρχο στοιχείο τις κλειστές κυψέλες και σε πυκνότητες από 30 ως 500 kg/m 3. Αφρώδες πολυστυρένιο Αυτό παράγεται είτε από διαστολή είτε από διέλαση σε κλειστά καλούπια. Και στις δύο περιπτώσεις το πλαστικό αναµιγνύεται µε διογκωτικό υλικό το οποίο διαστέλλεται σε πολύ ψηλές θερµοκρασίες. Το µεγαλύτερο εµπόδιο ήταν το γεγονός ότι γινόταν χρήση χλωροφθορανθράκων ως διογκωτικό υλικό, αλλά πρόσφατα οι αφροί πολυστυρενίου άρχισαν να εκτονώνονται χωρίς να γίνεται χρήση των βλαβερών για το περιβάλλον, αερίων χλωροφθορανθράκων. Το αφρώδες πολυστυρελένιο έχει κλειστές κυψέλες και είναι διαθέσιµο στις πυκνότητες kg/m 3. Έχει αρκετά καλές µηχανικές και θερµοµονωτικές ιδιότητες και είναι φτηνό. Ένα µειονέκτηµά του είναι η ευαισθησία στους διαλύτες και ιδιαίτερα στο στυρένιο µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συγκρατούσα ύλη, ουσίες µε εστέρα στην σύνθεσή τους και να χρησιµοποιείται πλαστική ρητίνη ή πολυουρεθάνιο. (1) ανισοτροπία = τα χαρακτηριστικά µιας ουσίας για την οποία οι φυσικές ιδιότητες, όπως π.χ. ο δείκτης διάθλασης, ποικίλλουν ανάλογα µε την κατεύθυνση ή το µήκος που γίνεται η µέτρηση. (2) µακροσκοπικό επίπεδο = είναι ένας γενικός επιστηµονικός όρος που χαρακτηρίζει κάθε αντικείµενο µελέτης που έχει αρκετά µεγάλες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή του µε γυµνό µάτι. (3) ουρεθάνη = κοινή ονοµασία για τους οργανικούς εστέρες του καρβαµιδικού οξέως που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή πολυουρεθάνης. 134

6 Αφρός χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) Το PVC υπάρχει µε δύο διαφορετικές µορφές, µία καθαρώς θερµοπλαστική που αποκαλείται γραµµικός αφρός PVC και µια χιαστής σύνδεσης ισοκυανικού τροποποιηµένου τύπου. Το γραµµικό PVC έχει υψηλή ολκιµότητα και αρκετά καλές µηχανικές ιδιότητες, αλλά µαλακώνει σε υψηλές θερµοκρασίες. Το χιαστής σύνδεσης PVC είναι πιο σκληρό, έχει υψηλότερη αντοχή και ακαµψία, είναι λιγότερο ευαίσθητο στην θερµότητα, αλλά είναι πιο εύθραυστο. Έχει τελική επιµήκυνση περίπου 10% σε εφελκυσµό, που είναι πολύ µεγαλύτερη από τα περισσότερα αφρώδη υλικά. Ο αφρός χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) είναι διαθέσιµος σε καθορισµένου µεγέθους κοµµάτια πυκνότητας από 30 έως 400 kg/m 3. Αφρός πολυµεθακρυλιϊµιδίων (ΡΜΙ) Τα πορώδη πλαστικά Acrylimide κατασκευάζονται από διογκωµένο ιµίδιο και µεταλλαγµένα polycryates. Οι µηχανικές του ιδιότητες είναι άριστες, ίσως οι καλύτερες από όλα τα αφρώδη κυψελοειδή υλικά που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Το ΡΜΙ είναι αρκετά εύθραυστο µε τελική επι- µήκυνση (4) 3 σε τάση εφελκυσµού. Το κύριο πλεονέκτηµα είναι η αντοχή στην θερµοκρασία που καθιστά δυνατή την χρήση των ΡΜΙ αφρών σε συνδυασµό µε εποξικά - προε- µποτισµένα υλικά (prepregs (5) ) για εφαρµογές σε περιβάλλον µεγαλύτερο των Η δοµή των κυψελών είναι πολύ λεπτή µε κλειστές κυψέλες και πυκνότητα που κυµαίνεται από kg/m 3. Η θερµική αγωγιµότητα ποικίλλει µε τη θερµοκρασία. Για τον αφρό PMI ποικίλλει από περίπου 0,015 W/m 0 C C σε C για τον αφρό PVC. Επιλογή του υλικού του πυρήνα Για την πιο οικονοµική επιλογή του υλικού του πυρήνα, εκτός από τις µηχανικές ιδιότητες απαιτείται και χαµηλή πυκνότητα και χαµηλό κόστος του υλικού. Το πάχος ενός πάνελ µε βάρος ανά µονάδα επιφανείας 1kg/m 2 µπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας το βάρος ανά µονάδα επιφανείας µε την πυκνότητα ρ. Αυτό το πάχος του 1kg/m 2 των πάνελς µπορεί να ληφθεί ως συνάρτηση του κόστους του υλικού. Στην εικόνα 2 φαίνεται το πάχος που προσφέρουν διαφορετικά υλικά για το ίδιο κόστος και βάρος. Όπως και να έχει, στην εικόνα 2 φαίνονται όλα τα υλικά µε ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες, µε τα πιο ελαφρά να εµφανίζονται στο επάνω µέρος του διαγράµµατος, ενώ τα υλικά µε το χαµηλότερο κόστος σε /kg, εµφανίζονται στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος. Αν για µια εφαρµογή είναι σηµαντικά τόσο το χαµηλό κόστος όσο και το χαµηλό βάρος, µια άριστη επιλογή υλικού µπορεί να γίνει υπολογίζοντας και την πρόσθετη αξία που επιφέρει το βάρος που εξοικονοµείται. Οι καµπύλες µε τις διακεκοµµένες κόκκινες γραµµές που εµφανίζονται στο διάγραµµα, δείχνουν το αντίστοιχο σύνολο του κόστους του υλικού και του κόστους βάρους σε 0,5, 1 και Εικόνα 2 πάχος (mm) = 1 (kg/m 2 ) / p (kg/dm 3 ) Πάχος/κόστος [mm/( /m 2 )] = 1/C v Mat [dm 3 / ] αφροί αφρός PMI κυψελοειδές PP κυψελοειδές χαρτί 1/C v σύνολ [dm 3 / ] (µε τιµή C v =2 / κιλό) ξύλα και παράγωγα ξύλου ινοσανίδες MDF πεύκο αφρός PU αφρός PP µπάλσα δρύς Χαρτί ΡΕ ΡΡ ΡΕΤ σκυρόδεµα πολυµερή υλικά ΡΑ NFRP ψάθα τούβλο, πέτρα χαµηλά κράµατα GFRP µέταλλα και χάλυβα Αλουµίνιο χυτοσίδηρος κράµατα ανοξείδωτος χάλυβας βελτιωµένα χαλυβδοκράµατα κόστος υλικού Cw ( /kg = /m 2 ) αφρός PVC αφρός ΡΕΙ σύνθετα υλικά CFRP διαµάντι ( / κιλό) Η αποδοτικότητα του υλικού σε συνάρτηση µε την αναλογία πάχους (παράδειγµα για τα περίβληµα αλουµινίου και πυρήνα πολυπροπυλενίου) 2dm 3 / για τιµή εξοικονόµησης βάρους 2 /kg. Μπορεί να γίνει σύγκριση του πάχους και του κόστους ενός κιλού πάνελς ανά τετραγωνικό µέτρο. Για παράδειγµα, ένα φύλλο πολυπροπυλαινίου ενός τετραγωνικού µέτρου και ενός κιλού βάρους είναι περίπου 1,1 χιλιοστό παχύ και το κόστος του είναι 1. Μπορεί να γίνει σύγκριση του παχύτερου ή λεπτότερου φύλλου κάθε υλικού κατά µήκος των γραµµών µε το αντίστοιχο πάχος ανά κόστος. Το κόστος κάθε υλικού ανάλογα µε το πάχος του µπορεί να βρεθεί και κατά µήκος των διαγώνιων µαύρων γραµµών στο διάγραµµα της εικόνας 2. Για παράδειγµα, συγκρίνοντας δύο στρώσεις υλικών σε στερεά µορφή, η µία από πολυπροπυλαίνιο και η άλλη από ξύλο µπάλσα µε το ίδιο πάχος, φαίνεται ότι το πολυπροπυλαίνιο κοστίζει 60% περισσότερο από την µπάλσα και ότι είναι 6 φορές βαρύτερο. Το σχεδιάγραµµα της εικόνας 2 δίνει την δυνατότητα σύγκρισης βάρους και κόστους διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των πυρήνων των σύνθετων πάνελς. Πρέπει όµως να λαµβάνονται πάντα υπόψη και οι ιδιότητες του κάθε υλικού για µια αντικειµενική σύγκριση. Αφού γίνει η επιλογή µε βάση τις ιδιότητες των υλικών για τον πυρήνα και το περίβληµα, µπορεί να βρεθεί και το ιδανικό πάχος του σάντουιτς. Ο βαθµός απόδοσης των υλικών µπορεί να εκφραστεί γραφικά ως συνάρτησης προς τον λόγο του πάχους t/h. Το παράδειγµα της εικόνας 3 αναφέρεται σε ένα σάντουιτς πάνελ µε περίβληµα αλουµινίου και πυρήνα πολυπροπυλαινίου µε τις ιδιότητες των υλικών που περιγράφονται στον πίνακα 1. Φαίνεται η επίδραση της σχέσης πάχους / αντοχής στην κάµψη και βάρους. (4) Επιµήκυνση είναι η αύξηση του µήκους ενός µέλους µιας κατασκευής η οποία οφείλεται στην επιβαλλόµενη εντατική καταπόνηση από τα εξωτερικά φορτία ή από θερµικές συστολοδιαστολές. (5) prepregs =ένας αριθµός από υλικά, π.χ.υαλούχο ύφασµα, που διατίθενται µε ηµιβουλκανισµένες ρητίνες. Αποτελούνται από το βασικό υλικό εµποτισµένο µε συνθετική ρητίνη, π.χ. εποξεική, µερικώς βουλκανισµένη. Αυτά τα υλικά διπλώνονται υπό την επίδραση θερµότητας και πίεσης για να παράγουν πολυστρωµατικά προϊόντα. 136

7 Συγκολλητικές ουσίες και ιδιότητές τους Υπάρχει µια ποικιλία συγκολλητικών υλικών που χρησιµοποιούνται για την συνένωση των υλικών (εξωτερικές επιφάνειες, πυρήνας και η ίδια η κόλλα) που αποτελούν ένα σύνθετο πάνελ τύπου σάντουιτς. Η κόλλα πρέπει να ικανοποιεί τις µηχανικές απαιτήσεις της δοµής προσφέροντας ταυτόχρονα καλή συγκόλληση µεταξύ των υλικών και διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα του πάνελ όσον αφορά στην καταπόνηση, την αντοχή στην θερµότητα, την σκληρότητα, την γήρανση και τον ερπυσµό. Οι διάφορες κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι: Εικόνα 3 Aποδοτικότητα των υλικών ΜΕ W ME CM ME C πάνελ από το υλικό του πυρήνα σχέση πάχους t/h ΜΕ W για βάρος ME CM για κόστος υλικού ME C για συνολικό κόστος πάνελ από το υλικό του περιβλήµατος Σχεδιάγραµµα επιλογής υλικού για την κατασκευή του πυρήνα. Φαίνεται η διαφορά πάχους των διαφόρων υλικών για το ίδιο βάρος και κόστος. Εποξικές (6) ρητίνες Είναι χαµηλής θερµοκρασίας σκληρυντικές ρητίνες, συνήθως µεταξύ των 20 και 90 o C, αλλά κάποια παρασκευάσµατα είναι κατασκευασµένα για σκλήρυνση σε υψηλές θερµοκρασίες ( o C). Έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς διαλύτες και χωρίς την δηµιουργία πτητικών (7) υπο - προϊόντων και γι αυτό έχουν µικρή συστολή. Η απουσία διαλυτών κάνει τα εποξικά προϊόντα κατάλληλα για όλα σχεδόν τα υλικά κατασκευής πυρήνων. Τα εποξικά είναι διαθέσιµα σε παχύρευστη µορφή (κρέµα), µεµβράνη (film), σκόνη ή σε στερεά µορφή. Η τυπική αντοχή διάτµησης των εποξικών είναι περίπου Mpa. Τροποποιηµένες εποξικές ενώσεις Οι εποξικές ενώσεις µε θερµική σκλήρυνση είναι όµοιες µε τις κοινές εποξικές ενώσεις, αλλά αναµεµιγµένες µε συνθετικό καουτσούκ, όπως ελαστοµερές (8) πολυσουλφίδιο (9) το οποίο βελτιώνει πολύ την αντοχή στην αποφλοίωση. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ελαστοµερών τόσο αυξάνεται η ολκιµότητα και ο ερπυσµός (10) ενώ αντίστοιχα µειώνεται η αντοχή στην θερµότητα. Ακόµη εµπεριέχει νάυλον που βελτιώνει τις ιδιότητες συγκόλλησης. Φαινολικές ουσίες Παρουσιάζουν θερµική και µηχανική αντοχή, καλές µονωτικές ιδιότητες και είναι απρόσβλητα στην επίδραση των διαλυτών και των χηµικών αντιδραστηρίων. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι ότι αναδίδουν µια υδάτινη ουσία κατά την θερµοσκλήρυνση καθιστώντας απαραίτητο τον αερισµό και το ιξώδες είναι αρκετά υψηλό, λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιµοποιούνται συγκολλητικά φιλµς. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περιορίσει την χρήση των φαινολικών ουσιών κυρίως στην κατασκευή των σάντουιτς πάνελ µε κυψελοειδή πυρήνα, όπου ο αερισµός δεν είναι εµπόδιο και απαιτείται υψηλή θερµοκρασία για την διαδικασία συγκόλλησης. Η έκλυση των αερίων καθιστά τις φαινολικές ουσίες ακατάλληλες για την δηµιουργία σύνθετων πάνελς για χρήση στην εσωτερική δόµηση, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές όπου ο αερισµός είναι εφικτός. Πολυουρεθάνες Οι κόλλες πολυουρεθάνης είναι µάλλον αυτές που χρησι- µοποιούνται περισσότερο για την συνένωση των στοιχείων που αποτελούν το σύνθετο πάνελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχουν άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την µορφή κρέ- µας ή σε υγρή µορφή σε ένα µεγάλο φάσµα ιξώδων (11), µπορεί να έχουν µεγάλο ή σύντοµο χρόνο σκλήρυνσης, µπορούν να γίνουν επιβραδυντικά φωτιάς και ανθεκτικά στο νερό. Οι πολυουρεθάνες σχεδόν δεν εµπεριέχουν διαλύτες και γι αυτό είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η λιγότερη τοξική ουσία όλων των ρητινών. Αιθυλουρεθάνη Η αιθυλουρεθάνη είναι µια ρητίνη συµβατή µε τους πολυεστέρες και τους βινυλαιθέρες. Στην πραγµατικότητα οι ακρυλικές ενώσεις είναι τόσο συµβατές, που µπορούν να ενσωµατωθούν, για παράδειγµα σε ένα εµποτισµένο πολυεστερικό φύλλο. Οι ακρυλικές ουρεθάνες είναι πολύ ανθεκτικές και δεν παρουσιάζουν σχεδόν καµία συστολή κατά την διαδικασία σκλήρυνσης. Ένας τρόπος για να ενδυναµωθεί η πρόσφυση της εξωτερικής επιφάνειας (του περιβλήµατος) µε τον πυρήνα, είναι η χρήση ρητίνης ακρυλικής ουρεθάνης για πρώτη ενισχυµένη επίστρωση που είναι πιο κοντά στον πυρήνα. Μετά η συγκόλληση χρησιµοποιώντας για παράδειγ- µα ρητίνη πολυεστέρα πάνω από την ακρυλική επίστρωση επιτυγχάνοντας µια άριστη αντοχή συγκόλλησης. (6) έποξυ = πρόθεµα που χρησιµοποιείται στις οργανικές ενώσεις, οι οποίες περιέχουν εποξυ - ενώσεις. (7) πτητικός = χαρακτηρισµός για χηµικές ουσίες που έχουν µεγάλη τάση ατµών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι ουσίες αυτές, υγρές ή στερεές, εξατµίζονται πολύ εύκολα όταν βρίσκονται σε ανοικτό χώρο. (8) ελαστοµερές = κατηγορία συνθετικών πολυµερών υλικών, που µπορούν να παραµορφωθούν πολύ έντονα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µε µικρή σχετικά επιβαλλόµενη δύναµη (π.χ το πλαστικό). (9) Πολυσουλφίδιο = είδος σουλφιδίου του οποίου τα µόρια περιέχουν δύο ή περισσότερα άτοµα θείου. Τα πολυσουλφίδια σχηµατίζονται λόγω της τάσης του θείου να σχηµατίζει αλυσίδες, ενώ διασπώνται µε προσθήκη οξέων στο διάλυµά τους. (10) ερπυσµός = το χαρακτηριστικό της αύξησης της παραµόρφωσης ενός σώµατος µέσα στον χρόνο εφόσον το σώµα υπόκειται σε σταθερή στον χρόνο καταπόνηση. (11) ιξώδες = η ιδιότητα των ρευστών (υγρών ή αερίων) να ασκούν αντίσταση στην σχετική µετακίνηση των στρωµάτων τους. 138

8 Παραγωγικές διαδικασίες Είναι αρκετές οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σύνθετων πάνελς, ανάλογα και µε τον προορισµό χρήσης και τα υλικά που επιλέγονται. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται: Συγκόλληση των στρωµάτων µε κόλλα Είναι ο πιο απλός τρόπος κατασκευής ανεξάρτητα από το υλικό των εξωτερικών φύλλων και του πυρήνα. Στρώσεις κόλλας παρεµβάλλονται µεταξύ των εξωτερικών φύλλων και του πυρήνα. Μετά το σύνολο υπόκειται σε αυξανόµενη θερµοκρασία και πίεση ανάλογα µε τις προδιαγραφές της συγκολλητικής ρητίνης και κατόπιν το σάντουιτς ψύχεται. Για εφαρµογές όπου απαιτούνται υψηλές επιδόσεις ακολουθείται η µέθοδος εν κενώ σε λέβητα, ενώ για λιγότερο απαιτητικές εφαρµογές µπορεί να είναι αρκετή η εφαρµογή της µεθόδου εν κενώ και η χρήση βάρους ή υδραυλικής πρέσας. Από την στιγµή που η διαρροή ρητίνης θα πρέπει να είναι µικρή ή ανύπαρκτη αν η συγκόλληση έχει γίνει σωστά, τότε η διαδικασία εν κενώ θεωρείται απλή, συγκρινόµενη µε την διαδικασία έλασης. Συνήθως πρέπει να γίνεται µια προετοιµασία των επιφανειών προς συγκόλληση για να επιτευχθεί µια γερή συνένωση. Εκτός αν το αφρώδες υλικό που θα αποτελέσει τον πυρήνα έχει ήδη τικτεί σε συµπαγή µάζα και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα µαλακά σωµατίδια, τότε µπορεί να γίνει ο προεµποτισµός. Συνήθως τα ελάσµατα που κατασκευάζονται για να χρησιµοποιηθούν στα σύνθετα πάνελς έχουν µια κρυφή επίστρωση, η οποία αφαιρείται πριν την διαδικασία συνένωσης αφήνοντας µια καθαρή και κάπως τραχιά επιφάνεια, η οποία πρέπει να ξυθεί κι άλλο για νε διασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσφυση. Όταν τα εξωτερικά φύλλα είναι µεταλλικά, ο πυρήνας συνήθως είναι από αφρό πολυουρεθάνης ή χλωριούχου πολυβινυλίου (pvc). Η κόλλα χρησιµοποιείται σε υγρή µορφή ή µεµβράνη ανάλογα µε την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το πάνελ και είναι εποξική ή πολυουρεθάνης. Όταν υπερισχύουν οι θερµοσκληρυντικές ουσίες συνένωσης, µπορούν κάλλιστα να χρησιµοποιούνται και θερµοπλαστικές κόλλες. Η κατασκευή πάνελ µε την µέθοδο της συγκόλλησης µε κόλλα, απαιτεί µια µικροµεσαία επένδυση, η οποία όµως αυξάνει πολύ όταν χρησιµοποιείται λέβητας για τις κόλλες ρητίνης που χρησιµοποιούνται συνήθως και απαιτούν αυξανόµενες θερµοκρασίες και εξωτερικά εφαρµοσµένη πίεση. Τα σύνθετα πάνελς που κατασκευάζονται µε την µέθοδο της συγκόλλησης των επιφανειών µε κόλλα, διακρίνονται για τις πολύ καλές έως άριστες ελεγχόµενες µηχανικές ιδιότητες. Συνεχής ελασµατοποίηση Από οικονοµικής απόψεως, η µέθοδος συνεχούς ελασµατοποίησης για την κατασκευή σύνθετων πάνελς είναι φυσικά προτιµότερη. Ο κατάλληλος τρόπος για την παραγωγή συνεχούς σύνθετου πάνελ είναι µε την χρήση πρέσας διπλών ιµάντων. Είναι δυνατή η θέρµανση και ψύχρανση του υλικού, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται ΡΟΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΟΣ ΡΟΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΑΒΑΦΟΣ ΡΑΟΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ και στην απαραίτητη πίεση µε τρόπο που να γίνεται και µια εν δυνάµει χρήσιµη συσκευή για τον εµποτισµό και / ή ελασµατοποίηση σύνθετων υλικών. Όταν χρησιµοποιείται πρέσα διπλών ιµάντων για την κατασκευή σύνθετων πάνελς, το υλικό των εξωτερικών επιφανειών, όπως για παράδειγµα το φύλλο αλουµινίου, ξετυλίγεται σε πολύ µεγάλο µήκος. ύο ρόλοι αλουµινίου πρώτα ξετυλίγονται και οδηγούνται µεταξύ των δύο ιµάντων της πρέσας. Μετά ο πυρήνας, σε οποιαδήποτε µορφή, τοποθετείται ανάµεσα τα δύο φύλλα αλουµινίου, ενδεχοµένως ταυτόχρονα µε στρώσεις κόλλας. Τα φύλλα αλουµινίου και ο πυρήνας συγκολλούνται µεταξύ τους µε ταυτόχρονη εφαρµογή θερµότητας και πίεσης και κατόπιν το σάντουιτς ψύχεται υπό πίεση για να στερεοποιηθεί. Για την επίτευξη ενός πραγµατικά συνεχούς αδιάσπαστου πυρήνα, ίσως αποδειχτεί χρήσιµη η επιτόπου έγχυση, και διόγκωση αφρώδους υλικού στον πυρήνα. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι η ενσωµάτωση θερµοπλαστικού πολυµερούς φίλµ που περιέχει ένα αφρίζων συστατικό µεταξύ των φύλλων αλουµινίου. Αµέσως µόλις η πρέσα (ράουλα) λιώνει το πολυµερές φίλµ, το αφρίζων συστατικό είναι ελεύθερο να διασταλεί γεµίζοντας έτσι τις χαραµάδες µεταξύ των στρώσεων. Βιβλιογραφία: Zenkert, D., The handbook of sandwich construction, Chameleon Press Ltd., London, 1997 Ashby, M. F., Materials and Shape, Acta Metall. Mater., vol. 39/6, pp , 1991 Ashby, M. F.,Gibson, L. J., Cellular Solids, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 Beukers, A., Cost effective composite plate and shell structures for transports, Proc. of European SAMPE Conference, Hamburg, ed. Brandt et al., 1992, p Jochen Pflug, Bart Vangrimde, Ignaas Verpoest Department Metallurgy and Materials Engineering (MTM) Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Μaterial efficiency and cost effectiveness of sandwich materials 140

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΑΦΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τους µεταλλικούς αφρούς έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Ο κυριότερος λόγος για αυτή την αύξηση είναι κυρίως για εφαρµογές όπου χρειαζόµαστε µειωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μετσόβιο Πoλυτεχνείο Τμήμα: Χημικών Μηχανικών Όνομα φοιτητή: Λύτρας Γεώργιος Α.Μ: ΜΠΕ/0827 Eπιβλέπων καθηγητής: Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΟΥΤΣΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αυτοϊάσιµων υλικών: µοντελοποίηση πολύστρωτων σύνθετων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες Σιφάκη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ)

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ) ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ-ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Κακάβας Β. Κων/νος νος Χημικός Email: kakavas@teilar.gr Εισαγωγή: Υλικά- Κατηγορίες Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών υλικών ευρείας χρήσης

Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών υλικών ευρείας χρήσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ" Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 2 18,0 C 15 10 5 2,0 C ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα