Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής. Τεχνικά θέµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής. Τεχνικά θέµατα"

Transcript

1 Σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς: Πρώτες ύλες, ιδιότητες και µέθοδοι παραγωγής Sandwich panels A structural sandwich is a special form of a laminated composite comprising a combination of different materials that are bonded to each other so as to utilize the properties of each separate component to the structural advantage of the whole assembly. Typically a sandwich composite consists of three main parts; two thin, stiff and strong faces separated by a thick, light and weaker core. Με την εξέλιξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας δηµιουργήθηκαν τα σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς, που αποτελούνται από ποικιλία υλικών και χρησιµοποιούνται σε αναρίθµητες εφαρµογές. Τα σύνθετα πάνελ (τύπου σάντουιτς) που χρησιµοποιούνται ως δοµικά στοιχεία σε οποιαδήποτε εφαρµογή, είναι µια ειδική κατασκευή που γίνεται από συγκόλληση φύλλων διαφορετικών υλικών. Η συγκόλληση του ενός υλικού µε το άλλο, δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι ιδιότητες του κάθε συστατικού, από το οποίο αποτελείται το πάνελ, ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα µέγιστα κατασκευαστικά και µηχανικά πλεονεκτήµατα. Τυπικά ένα σύνθετο πάνελ αποτελείται από τρία κύρια µέρη: δύο λεπτά σκληρά και ανθεκτικά φύλλα αποτελούν τις εξωτερικές επιφάνειες ή περίβληµα που ανάµεσά τους υπάρχει ένας ελαφρύς, συµπαγής και χαµηλής πυκνότητας πυρήνας. Με την συγκόλληση των φύλλων µε τον πυρήνα επιτυγχάνεται η µεταφορά φορτίων µεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν το πάνελ. Ο αρχικός σχεδιασµός του σύνθετου πάνελ βασίζεται στους πλακοδοκούς µε διατοµή σχήµατος I που είναι ένα αποτελεσµατικό δοµικό σχήµα, γιατί τοποθετεί- 126

2 πατούρα ψυχή Η βασική αρχή του πάνελ βασίζεται στην πλακοδοκό σχήµατος I ται όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό στις πατούρες, οι οποίες βρίσκονται όσο πιο µακριά γίνεται από το κέντρο της κάµψης ή τον ουδέτερο άξονα. Αρκετό υλικό µένει µόνο στην συνδετική ψυχή του δοκού για τον συντονισµό της λειτουργίας της πατούρας και την αντίσταση στις διατµητικές τάσεις και τα φορτία λυγισµού. Στο σύνθετο πάνελ, οι εξωτερικές επιφάνειες (το περίβληµα) παίζουν τον ρόλο της πατούρας και ο πυρήνας παίρνει την θέση της ψυχής του δοκού. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός, ότι ο πυρήνας ενός σάντουιτς είναι από διαφορετικό υλικό από τις εξωτερικές επιφάνειες και ξεδιπλώνεται ως ένα συνεχόµενο στήριγµα για τις εξωτερικές επιφάνειες, χωρίς να είναι συγκεντρωµένο σε στενή παρειά όπως στον δοκό. Τα εξωτερικά φύλλα δρουν µαζί για να σχηµατίσουν ένα αποτελεσµατικό ζεύγος εφαρµοσµένων τάσεων ή ροπών αντίστασης εξουδετερώνοντας τις ροπές κάµψης. Ο πυρήνας αντιστέκεται στην διατµητική τάση και σταθεροποιεί τις εξωτερικές επιφάνειες έναντι των κάµψεων και της ρυτίδωσης. Η κόλλα που ενώνει τα φύλλα µε τον πυρήνα είναι κρίσιµης σπουδαιότητας. Το αρχικό πλεονέκτηµα ενός σύνθετου πάνελ είναι ο πολύ υψηλός λόγος ακαµψίας - βάρους και υψηλός λόγος αντίστασης καµπτικής καταπόνησης / βάρους. Το σάντουιτς ενισχύει την αντοχή στην κάµψη της δοµής χωρίς την προσθήκη ουσιαστικού βάρους. Τα σάντουιτς πάνελ έχουν δείξει σε πολλές εφαρµογές τις ιδιότητές τους ως προς την αντοχή στην καταπόνηση, ηχοµόνωση και πρόσθετη θερµοµόνωση. Η απορρόφηση της µηχανικής Η σηµαντική γεωµετρική ιδιότητα είναι η στιγµή της αδράνειας Ι που χαρακτηρίζει το ποσό υλικού µακριά από το κέντρο της διατοµής ενέργειας µπορεί σε µερικούς τρόπους παραµόρφωσης να πολλαπλασιαστεί έναντι µονοσύστατων υλικών λόγω των περιορισµένων κατά κάποιο τρόπο, επιβαλλόµενων κυµάτων παραµόρφωσης. Η χρήση κυψελοειδών πυρήνων προλαµβάνει την ανάγκη ενίσχυσης θερµικής µόνωσης, εξασφαλίζοντας χαµηλό δοµικό βάρος, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι κυψελοειδείς πυρήνες έχουν µια χαµηλή θερµική αγωγιµότητα. Ένα ακόµη από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα σύνθετα πάνελς τύπου σάντουιτς, είναι η µείωση του κόστους λόγω του χαµηλού βάρους και της µείωσης των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την αποδοτική σχετικά µε το κόστος, παραγωγική διαδικασία. Αποδοτικότητα και κόστος υλικών Η αποδοτικότητα των υλικών καθορίζεται από την ικανότητα µιας δοµής να αντέχει φορτία µε ελάχιστο βάρος. Αν το γεωµετρικό σχήµα, η φόρτιση και ο τύπος στήριξης δεν αλλάξουν (π.χ. ο συντελεστής των δυναµικών τάσεων είναι σταθερός) η αποδοτικότητα όλης της δοµής εξαρτάται µόνο από την αποδοτικότητα των υλικών. Η αποδοτικότητα ενός υλικού συνήθως προσδιορίζεται ως µηχανικές επιδόσεις προς βάρος. Για την αντοχή στην κάµψη και στην στρέβλωση των ελασµάτων η αποδοτικότητα του υλικού προς το βάρος είναι Ε 1/3/ρ και για την αντοχή σε εφελκυσµό και συµπίεση είναι Ε/ρ (όπου Ε είναι ο συντελεστής ελαστικότητας και ρ η πυκνότητα του υλικού). Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι ιδιότητες κάποιων από τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την κατασκευή σύνθετων πάνελς τύπου σάντουιτς και ενδεικτικό κόστος των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, αλλά και το κέρδος που προκύπτει από το κόστος που εξοικονοµείται χάρις στο ελαφρύ βάρος τους. Η αξία της εξοικονόµησης βάρους Τα σύνθετα πάνελς επιτρέπουν την µείωση του κόστους κατασκευής τους χάρις στην µείωση βάρους των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται. Το µειωµένο βάρος των σάντουιτς πάνελς µειώνει και το κόστος λειτουργίας των παραγωγικών µονάδων, εκτός από την µείωση του κόστους τοποθέτησης και ακόµη, προκύπτει µεγάλο όφελος από το µειωµένο κόστος των οικολογικών επιπτώσεων. Για να µπορούν να ενσωµατωθούν και αυτά τα κόστη στην σύγκριση της απόδοσης των υλικών βάση κόστους, πρέπει να προσδιοριστεί το κέρδος που απορρέει από το πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης βάρους σε ευρώ ανά κιλό. Αυτή η τιµή εξαρτάται από πολλές παραµέτρους και από την εφαρµογή για την οποία θα χρησιµοποιηθεί το πάνελ. Όπως και να έχει, σε γενικές γραµµές η αξία της εξοικονόµησης του υλικού που χρησιµοποιείται, ενδεικτικά για την σύγκριση που γίνεται παίρνουµε την τιµή των 2 ευρώ ανά κιλό. Η αξία που προκύπτει από την εξοικονό- µηση υλικού σε όγκο µπορεί να υπολογιστεί µε τον πολλαπλασιασµό των τιµών πυκνότητας (ρ) των υλικών. Αυτό υπολογίζεται µε την εξίσωση και αναφέρεται στον πίνακα 1 στην στήλη: Συνολικό κόστος ( /dm 3 ). 128

3 1 1 1 = = συνολικό κόστος κόστος υλικού σε όγκο + κόστος υλικού που εξοικονοµείται σε όγκο κόστος υλικού x ρ + εξοικονόµηση βάρους x ρ εξωτερική επιφάνεια (δέρµα) πυρήνας { { Πίνακας 1: Ιδιότητες και ενδεικτικό κόστος κάποιων υλικών Υλικά Συντελεστής Πυκνότητα Κόστος υλικού Κόστος του Κόστος του υλικού Συνολικό ελαστικότητας υλικού που υλικού κατασκευής που εξοικονοµείται κόστος Ε (GPa) ρ (kg/dm 3 ) εξοικονοµείται των πάνελ ανά µε 2 /kg σε όγκο ( /dm 3 ) σε βάρος ( /kg) όγκο ( /dm 3 ) ( /dm 3 ) Χάλυβας 210 7,8 0,6 4,68 15,60 20,28 Αλουµίνιο 72 2,7 2,0 5,40 5,40 10,80 Ενισχυµένο µε 20 1,7 3,3 5,61 3,40 9,01 υαλόνηµα πλαστικό Ενισχυµένο µε φυ- 6 1,0 1,1 1,10 2,20 3,30 σικές ίνες πλαστικό Πολυπροπυλαίνιο 1,2 0,9 1,0 0,90 1,80 2,70 Ξύλο από µπάλσα 0,15 0,15 10,0 1,50 0,30 1,80 Κυψελωτό 0,03 0,08 4,0 0,32 0,16 0,48 πολυπροπυλαίνιο Κυψελωτό χαρτί 0,02 0,08 2,0 0,16 0,16 0,32 Εφαρµογές των σύνθετων πάνελς Τα οχήµατα παντός εδάφους GRP χρησιµοποιούν σύνθετα πάνελς σε µέρη του αµαξώµατος για την επίτευξη µεγαλύτερης δυσκαµψίας και ισχύος, ενσωµατώνοντας και την θερµοµόνωση. Το µικρό βάρος της κατασκευής είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα του οχήµατος και συµβάλλει στην ικανότητά του να κινείται ακόµη και σε µεγάλο πάχος χιονιού και επιπλέον µε την µείωση του βάρους του οχήµατος αυξάνεται το ωφέλιµο φορτίο. Μια παρόµοια µε την κατασκευή φορτηγών εφαρµογή, χρησιµοποιείται για την κατασκευή εµπορευµατοκιβωτίων µε σύνθετα πάνελς, τα οποία χαρακτηρίζονται από χαµηλό βάρος µε υψηλή θερµοµόνωση για την µεταφορά κατεψυγµένων τροφίµων, φρούτων κ.λ.π. Τα σύνθετα πάνελ τύπου σάντουιτς χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλί- µακα στον τοµέα των µεταφορών, όπως για παράδειγµα στα αυτοκίνητα, στο µετρό και στα τραίνα µε στόχο την µείωση του βάρους των οχηµάτων που επιφέρει µείωση των εκποµπών και την ενσωµάτωση λεπτοµερειών για την µείωση του παραγωγικού κόστους µε αύξηση της θερµο- µόνωσης και της ηχοµόνωσης. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία σκαφών αναψυχής και πλοίων για την κατασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται σύνθετα πάνελς. Στα σκάφη αναψυχής το κατάστρωµα και το κύτος συνήθως κατασκευάζονται από σύνθετα πάνελ. Στην αεροναυπηγική, τα σύνθετα πάνελς χρησιµοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες για το εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου αντί για συµπαγή µεταλλικά φύλλα, γιατί παρέχουν µεγάλη αντοχή σε συνδυασµό µε το µικρό βάρος. σύστηµα πίεσης εσωτερικό κέλυφος σταθεροποιητής τάσης µόνωση θερµικό στοιχείο Ηλεκτροχηµική κυψέλη Ζυγός τροφοδοσίας σταθερού δυναµικού Πλάκα ελέγχου 130

4 Οι εφαρµογές των σάντουιτς πάνελ είναι σχεδόν απεριόριστες: από τις µπαταρίες στα µέσα µεταφοράς έως την δόµηση Υλικά και ιδιότητες υλικών Σχεδόν οποιοδήποτε από τα γνωστά υλικά που διατίθεται σε µορφή λεπτού φύλλου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις εξωτερικές επιφάνειες (περίβληµα) ενός σύνθετου πάνελ. Οι ιδιότητες πρωταρχικού ενδιαφέροντος που πρέπει να πληρούν οι εξωτερικές επιφάνειες είναι: Υψηλός βαθµός σκληρότητας που δίνει µεγάλη αντοχή στην κάµψη Υψηλή αντίσταση στον εφελκυσµό και αντοχή στην συµπίεση Αντοχή σε κρούση Επιφανειακό φινίρισµα Αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες Αντίσταση στην φθορά Τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για τις εξωτερικές επιφάνειες των σύνθετων πάνελς µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: µεταλλικά και µη µεταλλικά υλικά. Στην κατηγορία των µεταλλικών υλικών κατατάσσονται ο χάλυβας, ο ανοξείδωτος χάλυβας και τα κράµατα αλουµινίου. Υπάρχει ένα πολύ µεγάλο εύρος κραµάτων που χρησιµοποιείται και παρά τον διαφορετικό βαθµό σκληρότητας που έχουν, ο βαθµός ακαµψίας τους είναι πολύ περιορισµένος. Στην κατηγορία των µη µεταλλικών υλικών συµπεριλαµβάνονται υλικά όπως το κόντρα πλακέ, το τσιµέντο, ο καπλαµάς, ενισχυµένα συνθετικά πλαστικά και φάιµπερς. Πυρήνες Οι πυρήνες των σύνθετων πάνελς που χρησιµοποιούνται για µετάδοση της φόρτισης µπορούν να χωριστούν σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: κυµατοειδείς, κυψελωτοί, ξύλο από µπάλσα και κυψελοειδείς αφροί. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚH ΒΑΦΗ ή PRIMER ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΟΛΛΑ Καταρχήν το υλικό του πυρήνα πρέπει να έχει χαµηλή πυκνότητα προκειµένου να προσθέτει το λιγότερο δυνατόν στο συνολικό βάρος της κατασκευής του πάνελ. Ο πυρήνας είναι αυτός που υποβάλλεται κατά κύριο λόγο σε διάτµηση και η παραµόρφωσή του λόγω διάτµησης προκαλεί ολικές παραµορφώσεις και διατµητικές καταπονήσεις στο πάνελ. Κατά συνέπεια, το υλικό του πυρήνα πρέπει να επιλέγεται µε κριτήριο την ανθεκτικότητα σε εγκάρσια φορτία και το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση να είναι αρκετά υψηλό, ώστε να είναι δύσκολο να υποστεί διάτµηση. Το κρίσιµο φορτίο ρυτίδωσης εξαρτάται από τον συντελεστή ελαστικότητας και από το µέτρο διάτµη- πυρήνας στρώµα κόλλας εξωτερική επιφάνεια 132

5 Κυψελωτός πυρήνας σης του πυρήνα. Οι άλλες ιδιότητες του πάνελ, όπως η θερµική και ακουστική µόνωση, εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του πυρήνα και το πάχος του. Οι βασικές ιδιότητες λοιπόν του πυρήνα είναι η πυκνότητα, το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση, η αντοχή στην διάτµηση, η κάθετος ακαµψία στις εξωτερικές επιφάνειες και η θερµική και ακουστική µόνωση. Κυψελωτοί πυρήνες Οι πιο διαδεδοµένοι κυψελωτοί πυρήνες είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο ή από ψάθα εµποτισµένου υαλονήµατος ή ινών αραµίντ. Λόγω των διαφορετικών µεθόδων παραγωγής, οι περισσότεροι κυψελωτοί πυρήνες δεν έχουν µόνο διαφορετικές εκτός επιπέδου ιδιότητες, αλλά και οι ιδιότητες επιπέδου είναι διαφορετικές από τον έναν στον άλλο. Αυτό διαφαίνεται εύκολα, καθώς τόσο η διαδικασία ρυτίδωσης όσο και διαστολής προκαλεί ένα διπλό τοίχωµα προς µια κατεύθυνση και µονά τοιχώµατα προς την άλλη. Υπερτεταµένες κυψέλες δηµιουργούν πρόσθετη ανισοτροπία (1). Οι ιδιότητες του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένοι οι περισσότεροι κυψελωτοί πυρήνες, σχετίζονται µε τρεις κατευθύνσεις: το πλάτος (W), το µήκος (L) και την εγκάρσια (Τ). Οι κυψελωτοί πυρήνες έχουν άριστες ιδιότητες όπως πολύ υψηλή, κάθετα προς τις εξωτερικές επιφάνειες σκληρότητα, την µεγαλύτερη αντοχή στην διάτµηση και την µεγαλύτερη ως προς το βάρος σχέση, αντίσταση σε ολικό φορτίο θραύσης, από σχεδόν όλους τους υπάρχοντες πυρήνες. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι το υψηλό κόστος, ο δύσκολος χειρισµός κατά τη διάρκεια της παραγωγής του πάνελ (στρώσιµο και συνένωση του πυρήνα µε τις εξωτερικές επιφάνειες, και το γεγονός ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε υγρή στρώση προεµποτισµού στην κατασκευή. Κυψελοειδείς αφροί Μέγεθος κυψέλης b=6,3 mm (1/4 ) Η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και πυκνότητας κυψελοειδών αφρών είχε σηµαντική επίδραση στην αντίληψη κατασκευής και χρήσης του σύνθετου πάνελ. Οι κυψελοειδείς αφροί δεν προσφέρουν την ίδια µε τους κυψελωτούς πυρήνες, υψηλή σκληρότητα και αναλογία σχέσης αντίστασης - βάρους. Αρχικά οι κυψελοειδείς αφροί είναι γενικά λιγότερο ακριβοί από τους Δοµή κυψελοειδoούς αφρού κυψελωτούς πυρήνες, αλλά το πιο σηµαντικό είναι ένα στερεό σε µακροσκοπικό (2) επίπεδο υλικό, που κάνει την κατασκευή των σάντουιτς πάνελ πολύ πιο εύκολη. Η αφρώδης επιφάνεια είναι εύκολα κατεργάσιµη για την παραγωγή του συµπαγούς πυρήνα και την διαµόρφωσή του, ενώ η συγκόλληση του πυρήνα µε τα φύλλα των εξωτερικών επιφανειών γίνεται µε κόλλα. Επιπλέον, τα αφρώδη υλικά προσφέρουν υψηλή θερµική µόνωση και η συµπαγής κυψελοειδή µάζα τους, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για παράδειγµα στην ναυπηγική, εγγυάται την επιπλευσιµότητά τους. Η ποικιλία των αφρών που χρησιµοποιείται: Αφρώδες πολυουρεθάνιο Η πολυµερής ουρεθάνη (3) διαµορφώνεται µε την αντίδραση του ισοκυανικού άλατος και πολυαλκοόλης µε τριχλωροφθόροµεθάνιο ή διοξείδιο του άνθρακα που χρησιµοποιείται ως διογκωτικό προϊόν και εξατµίζεται από την θερµότητα που ελευθερώνεται από την εξώθερµη αντίδραση. Οι αφροί πολυουρεθάνης παράγονται σε πολλές παραλλαγές από µαλακό αφρό µε λιγότερο ή περισσότερο ανοιχτές κυψέλες ως τους άκαµπτους τύπους µε κυρίαρχο στοιχείο τις κλειστές κυψέλες και σε πυκνότητες από 30 ως 500 kg/m 3. Αφρώδες πολυστυρένιο Αυτό παράγεται είτε από διαστολή είτε από διέλαση σε κλειστά καλούπια. Και στις δύο περιπτώσεις το πλαστικό αναµιγνύεται µε διογκωτικό υλικό το οποίο διαστέλλεται σε πολύ ψηλές θερµοκρασίες. Το µεγαλύτερο εµπόδιο ήταν το γεγονός ότι γινόταν χρήση χλωροφθορανθράκων ως διογκωτικό υλικό, αλλά πρόσφατα οι αφροί πολυστυρενίου άρχισαν να εκτονώνονται χωρίς να γίνεται χρήση των βλαβερών για το περιβάλλον, αερίων χλωροφθορανθράκων. Το αφρώδες πολυστυρελένιο έχει κλειστές κυψέλες και είναι διαθέσιµο στις πυκνότητες kg/m 3. Έχει αρκετά καλές µηχανικές και θερµοµονωτικές ιδιότητες και είναι φτηνό. Ένα µειονέκτηµά του είναι η ευαισθησία στους διαλύτες και ιδιαίτερα στο στυρένιο µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συγκρατούσα ύλη, ουσίες µε εστέρα στην σύνθεσή τους και να χρησιµοποιείται πλαστική ρητίνη ή πολυουρεθάνιο. (1) ανισοτροπία = τα χαρακτηριστικά µιας ουσίας για την οποία οι φυσικές ιδιότητες, όπως π.χ. ο δείκτης διάθλασης, ποικίλλουν ανάλογα µε την κατεύθυνση ή το µήκος που γίνεται η µέτρηση. (2) µακροσκοπικό επίπεδο = είναι ένας γενικός επιστηµονικός όρος που χαρακτηρίζει κάθε αντικείµενο µελέτης που έχει αρκετά µεγάλες διαστάσεις ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή του µε γυµνό µάτι. (3) ουρεθάνη = κοινή ονοµασία για τους οργανικούς εστέρες του καρβαµιδικού οξέως που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή πολυουρεθάνης. 134

6 Αφρός χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) Το PVC υπάρχει µε δύο διαφορετικές µορφές, µία καθαρώς θερµοπλαστική που αποκαλείται γραµµικός αφρός PVC και µια χιαστής σύνδεσης ισοκυανικού τροποποιηµένου τύπου. Το γραµµικό PVC έχει υψηλή ολκιµότητα και αρκετά καλές µηχανικές ιδιότητες, αλλά µαλακώνει σε υψηλές θερµοκρασίες. Το χιαστής σύνδεσης PVC είναι πιο σκληρό, έχει υψηλότερη αντοχή και ακαµψία, είναι λιγότερο ευαίσθητο στην θερµότητα, αλλά είναι πιο εύθραυστο. Έχει τελική επιµήκυνση περίπου 10% σε εφελκυσµό, που είναι πολύ µεγαλύτερη από τα περισσότερα αφρώδη υλικά. Ο αφρός χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) είναι διαθέσιµος σε καθορισµένου µεγέθους κοµµάτια πυκνότητας από 30 έως 400 kg/m 3. Αφρός πολυµεθακρυλιϊµιδίων (ΡΜΙ) Τα πορώδη πλαστικά Acrylimide κατασκευάζονται από διογκωµένο ιµίδιο και µεταλλαγµένα polycryates. Οι µηχανικές του ιδιότητες είναι άριστες, ίσως οι καλύτερες από όλα τα αφρώδη κυψελοειδή υλικά που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Το ΡΜΙ είναι αρκετά εύθραυστο µε τελική επι- µήκυνση (4) 3 σε τάση εφελκυσµού. Το κύριο πλεονέκτηµα είναι η αντοχή στην θερµοκρασία που καθιστά δυνατή την χρήση των ΡΜΙ αφρών σε συνδυασµό µε εποξικά - προε- µποτισµένα υλικά (prepregs (5) ) για εφαρµογές σε περιβάλλον µεγαλύτερο των Η δοµή των κυψελών είναι πολύ λεπτή µε κλειστές κυψέλες και πυκνότητα που κυµαίνεται από kg/m 3. Η θερµική αγωγιµότητα ποικίλλει µε τη θερµοκρασία. Για τον αφρό PMI ποικίλλει από περίπου 0,015 W/m 0 C C σε C για τον αφρό PVC. Επιλογή του υλικού του πυρήνα Για την πιο οικονοµική επιλογή του υλικού του πυρήνα, εκτός από τις µηχανικές ιδιότητες απαιτείται και χαµηλή πυκνότητα και χαµηλό κόστος του υλικού. Το πάχος ενός πάνελ µε βάρος ανά µονάδα επιφανείας 1kg/m 2 µπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας το βάρος ανά µονάδα επιφανείας µε την πυκνότητα ρ. Αυτό το πάχος του 1kg/m 2 των πάνελς µπορεί να ληφθεί ως συνάρτηση του κόστους του υλικού. Στην εικόνα 2 φαίνεται το πάχος που προσφέρουν διαφορετικά υλικά για το ίδιο κόστος και βάρος. Όπως και να έχει, στην εικόνα 2 φαίνονται όλα τα υλικά µε ικανοποιητικές µηχανικές ιδιότητες, µε τα πιο ελαφρά να εµφανίζονται στο επάνω µέρος του διαγράµµατος, ενώ τα υλικά µε το χαµηλότερο κόστος σε /kg, εµφανίζονται στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος. Αν για µια εφαρµογή είναι σηµαντικά τόσο το χαµηλό κόστος όσο και το χαµηλό βάρος, µια άριστη επιλογή υλικού µπορεί να γίνει υπολογίζοντας και την πρόσθετη αξία που επιφέρει το βάρος που εξοικονοµείται. Οι καµπύλες µε τις διακεκοµµένες κόκκινες γραµµές που εµφανίζονται στο διάγραµµα, δείχνουν το αντίστοιχο σύνολο του κόστους του υλικού και του κόστους βάρους σε 0,5, 1 και Εικόνα 2 πάχος (mm) = 1 (kg/m 2 ) / p (kg/dm 3 ) Πάχος/κόστος [mm/( /m 2 )] = 1/C v Mat [dm 3 / ] αφροί αφρός PMI κυψελοειδές PP κυψελοειδές χαρτί 1/C v σύνολ [dm 3 / ] (µε τιµή C v =2 / κιλό) ξύλα και παράγωγα ξύλου ινοσανίδες MDF πεύκο αφρός PU αφρός PP µπάλσα δρύς Χαρτί ΡΕ ΡΡ ΡΕΤ σκυρόδεµα πολυµερή υλικά ΡΑ NFRP ψάθα τούβλο, πέτρα χαµηλά κράµατα GFRP µέταλλα και χάλυβα Αλουµίνιο χυτοσίδηρος κράµατα ανοξείδωτος χάλυβας βελτιωµένα χαλυβδοκράµατα κόστος υλικού Cw ( /kg = /m 2 ) αφρός PVC αφρός ΡΕΙ σύνθετα υλικά CFRP διαµάντι ( / κιλό) Η αποδοτικότητα του υλικού σε συνάρτηση µε την αναλογία πάχους (παράδειγµα για τα περίβληµα αλουµινίου και πυρήνα πολυπροπυλενίου) 2dm 3 / για τιµή εξοικονόµησης βάρους 2 /kg. Μπορεί να γίνει σύγκριση του πάχους και του κόστους ενός κιλού πάνελς ανά τετραγωνικό µέτρο. Για παράδειγµα, ένα φύλλο πολυπροπυλαινίου ενός τετραγωνικού µέτρου και ενός κιλού βάρους είναι περίπου 1,1 χιλιοστό παχύ και το κόστος του είναι 1. Μπορεί να γίνει σύγκριση του παχύτερου ή λεπτότερου φύλλου κάθε υλικού κατά µήκος των γραµµών µε το αντίστοιχο πάχος ανά κόστος. Το κόστος κάθε υλικού ανάλογα µε το πάχος του µπορεί να βρεθεί και κατά µήκος των διαγώνιων µαύρων γραµµών στο διάγραµµα της εικόνας 2. Για παράδειγµα, συγκρίνοντας δύο στρώσεις υλικών σε στερεά µορφή, η µία από πολυπροπυλαίνιο και η άλλη από ξύλο µπάλσα µε το ίδιο πάχος, φαίνεται ότι το πολυπροπυλαίνιο κοστίζει 60% περισσότερο από την µπάλσα και ότι είναι 6 φορές βαρύτερο. Το σχεδιάγραµµα της εικόνας 2 δίνει την δυνατότητα σύγκρισης βάρους και κόστους διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των πυρήνων των σύνθετων πάνελς. Πρέπει όµως να λαµβάνονται πάντα υπόψη και οι ιδιότητες του κάθε υλικού για µια αντικειµενική σύγκριση. Αφού γίνει η επιλογή µε βάση τις ιδιότητες των υλικών για τον πυρήνα και το περίβληµα, µπορεί να βρεθεί και το ιδανικό πάχος του σάντουιτς. Ο βαθµός απόδοσης των υλικών µπορεί να εκφραστεί γραφικά ως συνάρτησης προς τον λόγο του πάχους t/h. Το παράδειγµα της εικόνας 3 αναφέρεται σε ένα σάντουιτς πάνελ µε περίβληµα αλουµινίου και πυρήνα πολυπροπυλαινίου µε τις ιδιότητες των υλικών που περιγράφονται στον πίνακα 1. Φαίνεται η επίδραση της σχέσης πάχους / αντοχής στην κάµψη και βάρους. (4) Επιµήκυνση είναι η αύξηση του µήκους ενός µέλους µιας κατασκευής η οποία οφείλεται στην επιβαλλόµενη εντατική καταπόνηση από τα εξωτερικά φορτία ή από θερµικές συστολοδιαστολές. (5) prepregs =ένας αριθµός από υλικά, π.χ.υαλούχο ύφασµα, που διατίθενται µε ηµιβουλκανισµένες ρητίνες. Αποτελούνται από το βασικό υλικό εµποτισµένο µε συνθετική ρητίνη, π.χ. εποξεική, µερικώς βουλκανισµένη. Αυτά τα υλικά διπλώνονται υπό την επίδραση θερµότητας και πίεσης για να παράγουν πολυστρωµατικά προϊόντα. 136

7 Συγκολλητικές ουσίες και ιδιότητές τους Υπάρχει µια ποικιλία συγκολλητικών υλικών που χρησιµοποιούνται για την συνένωση των υλικών (εξωτερικές επιφάνειες, πυρήνας και η ίδια η κόλλα) που αποτελούν ένα σύνθετο πάνελ τύπου σάντουιτς. Η κόλλα πρέπει να ικανοποιεί τις µηχανικές απαιτήσεις της δοµής προσφέροντας ταυτόχρονα καλή συγκόλληση µεταξύ των υλικών και διασφαλίζοντας την λειτουργικότητα του πάνελ όσον αφορά στην καταπόνηση, την αντοχή στην θερµότητα, την σκληρότητα, την γήρανση και τον ερπυσµό. Οι διάφορες κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι: Εικόνα 3 Aποδοτικότητα των υλικών ΜΕ W ME CM ME C πάνελ από το υλικό του πυρήνα σχέση πάχους t/h ΜΕ W για βάρος ME CM για κόστος υλικού ME C για συνολικό κόστος πάνελ από το υλικό του περιβλήµατος Σχεδιάγραµµα επιλογής υλικού για την κατασκευή του πυρήνα. Φαίνεται η διαφορά πάχους των διαφόρων υλικών για το ίδιο βάρος και κόστος. Εποξικές (6) ρητίνες Είναι χαµηλής θερµοκρασίας σκληρυντικές ρητίνες, συνήθως µεταξύ των 20 και 90 o C, αλλά κάποια παρασκευάσµατα είναι κατασκευασµένα για σκλήρυνση σε υψηλές θερµοκρασίες ( o C). Έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς διαλύτες και χωρίς την δηµιουργία πτητικών (7) υπο - προϊόντων και γι αυτό έχουν µικρή συστολή. Η απουσία διαλυτών κάνει τα εποξικά προϊόντα κατάλληλα για όλα σχεδόν τα υλικά κατασκευής πυρήνων. Τα εποξικά είναι διαθέσιµα σε παχύρευστη µορφή (κρέµα), µεµβράνη (film), σκόνη ή σε στερεά µορφή. Η τυπική αντοχή διάτµησης των εποξικών είναι περίπου Mpa. Τροποποιηµένες εποξικές ενώσεις Οι εποξικές ενώσεις µε θερµική σκλήρυνση είναι όµοιες µε τις κοινές εποξικές ενώσεις, αλλά αναµεµιγµένες µε συνθετικό καουτσούκ, όπως ελαστοµερές (8) πολυσουλφίδιο (9) το οποίο βελτιώνει πολύ την αντοχή στην αποφλοίωση. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ελαστοµερών τόσο αυξάνεται η ολκιµότητα και ο ερπυσµός (10) ενώ αντίστοιχα µειώνεται η αντοχή στην θερµότητα. Ακόµη εµπεριέχει νάυλον που βελτιώνει τις ιδιότητες συγκόλλησης. Φαινολικές ουσίες Παρουσιάζουν θερµική και µηχανική αντοχή, καλές µονωτικές ιδιότητες και είναι απρόσβλητα στην επίδραση των διαλυτών και των χηµικών αντιδραστηρίων. Τα κύρια µειονεκτήµατα είναι ότι αναδίδουν µια υδάτινη ουσία κατά την θερµοσκλήρυνση καθιστώντας απαραίτητο τον αερισµό και το ιξώδες είναι αρκετά υψηλό, λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιµοποιούνται συγκολλητικά φιλµς. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περιορίσει την χρήση των φαινολικών ουσιών κυρίως στην κατασκευή των σάντουιτς πάνελ µε κυψελοειδή πυρήνα, όπου ο αερισµός δεν είναι εµπόδιο και απαιτείται υψηλή θερµοκρασία για την διαδικασία συγκόλλησης. Η έκλυση των αερίων καθιστά τις φαινολικές ουσίες ακατάλληλες για την δηµιουργία σύνθετων πάνελς για χρήση στην εσωτερική δόµηση, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές όπου ο αερισµός είναι εφικτός. Πολυουρεθάνες Οι κόλλες πολυουρεθάνης είναι µάλλον αυτές που χρησι- µοποιούνται περισσότερο για την συνένωση των στοιχείων που αποτελούν το σύνθετο πάνελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχουν άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την µορφή κρέ- µας ή σε υγρή µορφή σε ένα µεγάλο φάσµα ιξώδων (11), µπορεί να έχουν µεγάλο ή σύντοµο χρόνο σκλήρυνσης, µπορούν να γίνουν επιβραδυντικά φωτιάς και ανθεκτικά στο νερό. Οι πολυουρεθάνες σχεδόν δεν εµπεριέχουν διαλύτες και γι αυτό είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η λιγότερη τοξική ουσία όλων των ρητινών. Αιθυλουρεθάνη Η αιθυλουρεθάνη είναι µια ρητίνη συµβατή µε τους πολυεστέρες και τους βινυλαιθέρες. Στην πραγµατικότητα οι ακρυλικές ενώσεις είναι τόσο συµβατές, που µπορούν να ενσωµατωθούν, για παράδειγµα σε ένα εµποτισµένο πολυεστερικό φύλλο. Οι ακρυλικές ουρεθάνες είναι πολύ ανθεκτικές και δεν παρουσιάζουν σχεδόν καµία συστολή κατά την διαδικασία σκλήρυνσης. Ένας τρόπος για να ενδυναµωθεί η πρόσφυση της εξωτερικής επιφάνειας (του περιβλήµατος) µε τον πυρήνα, είναι η χρήση ρητίνης ακρυλικής ουρεθάνης για πρώτη ενισχυµένη επίστρωση που είναι πιο κοντά στον πυρήνα. Μετά η συγκόλληση χρησιµοποιώντας για παράδειγ- µα ρητίνη πολυεστέρα πάνω από την ακρυλική επίστρωση επιτυγχάνοντας µια άριστη αντοχή συγκόλλησης. (6) έποξυ = πρόθεµα που χρησιµοποιείται στις οργανικές ενώσεις, οι οποίες περιέχουν εποξυ - ενώσεις. (7) πτητικός = χαρακτηρισµός για χηµικές ουσίες που έχουν µεγάλη τάση ατµών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι ουσίες αυτές, υγρές ή στερεές, εξατµίζονται πολύ εύκολα όταν βρίσκονται σε ανοικτό χώρο. (8) ελαστοµερές = κατηγορία συνθετικών πολυµερών υλικών, που µπορούν να παραµορφωθούν πολύ έντονα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µε µικρή σχετικά επιβαλλόµενη δύναµη (π.χ το πλαστικό). (9) Πολυσουλφίδιο = είδος σουλφιδίου του οποίου τα µόρια περιέχουν δύο ή περισσότερα άτοµα θείου. Τα πολυσουλφίδια σχηµατίζονται λόγω της τάσης του θείου να σχηµατίζει αλυσίδες, ενώ διασπώνται µε προσθήκη οξέων στο διάλυµά τους. (10) ερπυσµός = το χαρακτηριστικό της αύξησης της παραµόρφωσης ενός σώµατος µέσα στον χρόνο εφόσον το σώµα υπόκειται σε σταθερή στον χρόνο καταπόνηση. (11) ιξώδες = η ιδιότητα των ρευστών (υγρών ή αερίων) να ασκούν αντίσταση στην σχετική µετακίνηση των στρωµάτων τους. 138

8 Παραγωγικές διαδικασίες Είναι αρκετές οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σύνθετων πάνελς, ανάλογα και µε τον προορισµό χρήσης και τα υλικά που επιλέγονται. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται: Συγκόλληση των στρωµάτων µε κόλλα Είναι ο πιο απλός τρόπος κατασκευής ανεξάρτητα από το υλικό των εξωτερικών φύλλων και του πυρήνα. Στρώσεις κόλλας παρεµβάλλονται µεταξύ των εξωτερικών φύλλων και του πυρήνα. Μετά το σύνολο υπόκειται σε αυξανόµενη θερµοκρασία και πίεση ανάλογα µε τις προδιαγραφές της συγκολλητικής ρητίνης και κατόπιν το σάντουιτς ψύχεται. Για εφαρµογές όπου απαιτούνται υψηλές επιδόσεις ακολουθείται η µέθοδος εν κενώ σε λέβητα, ενώ για λιγότερο απαιτητικές εφαρµογές µπορεί να είναι αρκετή η εφαρµογή της µεθόδου εν κενώ και η χρήση βάρους ή υδραυλικής πρέσας. Από την στιγµή που η διαρροή ρητίνης θα πρέπει να είναι µικρή ή ανύπαρκτη αν η συγκόλληση έχει γίνει σωστά, τότε η διαδικασία εν κενώ θεωρείται απλή, συγκρινόµενη µε την διαδικασία έλασης. Συνήθως πρέπει να γίνεται µια προετοιµασία των επιφανειών προς συγκόλληση για να επιτευχθεί µια γερή συνένωση. Εκτός αν το αφρώδες υλικό που θα αποτελέσει τον πυρήνα έχει ήδη τικτεί σε συµπαγή µάζα και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα µαλακά σωµατίδια, τότε µπορεί να γίνει ο προεµποτισµός. Συνήθως τα ελάσµατα που κατασκευάζονται για να χρησιµοποιηθούν στα σύνθετα πάνελς έχουν µια κρυφή επίστρωση, η οποία αφαιρείται πριν την διαδικασία συνένωσης αφήνοντας µια καθαρή και κάπως τραχιά επιφάνεια, η οποία πρέπει να ξυθεί κι άλλο για νε διασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσφυση. Όταν τα εξωτερικά φύλλα είναι µεταλλικά, ο πυρήνας συνήθως είναι από αφρό πολυουρεθάνης ή χλωριούχου πολυβινυλίου (pvc). Η κόλλα χρησιµοποιείται σε υγρή µορφή ή µεµβράνη ανάλογα µε την εφαρµογή για την οποία προορίζεται το πάνελ και είναι εποξική ή πολυουρεθάνης. Όταν υπερισχύουν οι θερµοσκληρυντικές ουσίες συνένωσης, µπορούν κάλλιστα να χρησιµοποιούνται και θερµοπλαστικές κόλλες. Η κατασκευή πάνελ µε την µέθοδο της συγκόλλησης µε κόλλα, απαιτεί µια µικροµεσαία επένδυση, η οποία όµως αυξάνει πολύ όταν χρησιµοποιείται λέβητας για τις κόλλες ρητίνης που χρησιµοποιούνται συνήθως και απαιτούν αυξανόµενες θερµοκρασίες και εξωτερικά εφαρµοσµένη πίεση. Τα σύνθετα πάνελς που κατασκευάζονται µε την µέθοδο της συγκόλλησης των επιφανειών µε κόλλα, διακρίνονται για τις πολύ καλές έως άριστες ελεγχόµενες µηχανικές ιδιότητες. Συνεχής ελασµατοποίηση Από οικονοµικής απόψεως, η µέθοδος συνεχούς ελασµατοποίησης για την κατασκευή σύνθετων πάνελς είναι φυσικά προτιµότερη. Ο κατάλληλος τρόπος για την παραγωγή συνεχούς σύνθετου πάνελ είναι µε την χρήση πρέσας διπλών ιµάντων. Είναι δυνατή η θέρµανση και ψύχρανση του υλικού, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται ΡΟΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΟΣ ΡΟΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜ. ΑΒΑΦΟΣ ΡΑΟΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ και στην απαραίτητη πίεση µε τρόπο που να γίνεται και µια εν δυνάµει χρήσιµη συσκευή για τον εµποτισµό και / ή ελασµατοποίηση σύνθετων υλικών. Όταν χρησιµοποιείται πρέσα διπλών ιµάντων για την κατασκευή σύνθετων πάνελς, το υλικό των εξωτερικών επιφανειών, όπως για παράδειγµα το φύλλο αλουµινίου, ξετυλίγεται σε πολύ µεγάλο µήκος. ύο ρόλοι αλουµινίου πρώτα ξετυλίγονται και οδηγούνται µεταξύ των δύο ιµάντων της πρέσας. Μετά ο πυρήνας, σε οποιαδήποτε µορφή, τοποθετείται ανάµεσα τα δύο φύλλα αλουµινίου, ενδεχοµένως ταυτόχρονα µε στρώσεις κόλλας. Τα φύλλα αλουµινίου και ο πυρήνας συγκολλούνται µεταξύ τους µε ταυτόχρονη εφαρµογή θερµότητας και πίεσης και κατόπιν το σάντουιτς ψύχεται υπό πίεση για να στερεοποιηθεί. Για την επίτευξη ενός πραγµατικά συνεχούς αδιάσπαστου πυρήνα, ίσως αποδειχτεί χρήσιµη η επιτόπου έγχυση, και διόγκωση αφρώδους υλικού στον πυρήνα. Ένας εναλλακτικός τρόπος είναι η ενσωµάτωση θερµοπλαστικού πολυµερούς φίλµ που περιέχει ένα αφρίζων συστατικό µεταξύ των φύλλων αλουµινίου. Αµέσως µόλις η πρέσα (ράουλα) λιώνει το πολυµερές φίλµ, το αφρίζων συστατικό είναι ελεύθερο να διασταλεί γεµίζοντας έτσι τις χαραµάδες µεταξύ των στρώσεων. Βιβλιογραφία: Zenkert, D., The handbook of sandwich construction, Chameleon Press Ltd., London, 1997 Ashby, M. F., Materials and Shape, Acta Metall. Mater., vol. 39/6, pp , 1991 Ashby, M. F.,Gibson, L. J., Cellular Solids, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 Beukers, A., Cost effective composite plate and shell structures for transports, Proc. of European SAMPE Conference, Hamburg, ed. Brandt et al., 1992, p Jochen Pflug, Bart Vangrimde, Ignaas Verpoest Department Metallurgy and Materials Engineering (MTM) Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Μaterial efficiency and cost effectiveness of sandwich materials 140

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd

ΟΡΟΦΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Repairs Ltd Repairs Ltd Θερμομονώσεις, Ηχομονώσεις Υδρομονώσεις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ Προστατεύουν τις οροφές από τη φυσική, βιολογική, δομική και θερμική καταπόνηση στην οποία εκτίθενται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Περιβαλλοντικών Έργων - χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58 ΣΗΛ. +30.2810.260077 FAX Email:

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου Alcoa. Στοιχεία & Αριθμοί

Σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου Alcoa. Στοιχεία & Αριθμοί Σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου Alcoa Στοιχεία & Αριθμοί ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ; Οι ζάντες Alcoa είναι οι πιο ανθεκτικές ζάντες Κάθε ζάντα ξεκινάει ως ένα ενιαίο κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. έκδοση 2.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ έκδοση 2.3 Τι είναι το συνθετικό; Το προφίλ των συνθετικών κουφωµάτων της Εταιρείας TECON παράγεται από πολυχλωριούχο βινύλιο (pvc), το οποίο αποτελεί το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm frigo περιγραφή Αξιόπιστη μόνωση / Πιστοποιημένη Υγιεινή Η λύση για τη βιομηχανική ψύξη, απο την εταιρεία arkhon, είναι η σειρά Πάνελ Frigo.Η ψύξη και η βαθιά κατάψυξη στην βιομηχανία τροφίμων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης

Construction. Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Construction Ελαστική Συγκόλληση για Ξύλινα Δάπεδα Βασικές Αρχές Συγκόλλησης Η νέα Τεχνολογία για Δάπεδα με μόνιμα Εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα ξύλινα δάπεδα δεν τοποθετούνται μόνο καρφωτά,

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του!

Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789. Ασφάλεια εργασίας. Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Εξαρτήματα Bosch 11/12 Εργασιακή ασφάλεια Επισκόπηση 789 Ασφάλεια εργασίας Μην ξεχνάτε ο επαγγελματίας φροντίζει επίσης για την ασφάλειά του! Η ποιότητα Bosch εκφράζεται επίσης σε ένα πλήρες πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

sigibuild pu 40 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

sigibuild pu 40 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Σειρα κεραμικων πλακιδιων sigibuild pu 40 Επαγγελματικό πολυουρεθανικό υλικό σφράγισης ενός συστατικού υψηλής τεχνολογίας, κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ. w w w. n y f a n. g r

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ. w w w. n y f a n. g r ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ w w w. n y f a n. g r Πέργκολα Kαμπύλη Ξύλινη FS-ARCH Το μοντέλο Four Seasons Arch είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα κάλυψης με εμποτισμένα ξύλα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία για μήκυτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Πολυουρεθάνης ΚΑΠΕ Οκτώβριος «Ενεργειακή 2007 Αποδοτικότητα Κτηρίων» Ποιοι είμαστε H VIOPOL είναι βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πολυουρεθάνης (polyurethane systems

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΝΕΣ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Μάθημα 2 ο ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΝΕΣ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου Μάθημα 2 ο ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ - ΙΝΕΣ Χρήστος Παπακωνσταντίνου Ίνες Ίνες Οι Οι ίνες ίνες κάνουν κάνουν τα τα σύνθετα σύνθετα υλικά υλικά ισχυρότερα ισχυρότερα, πιο πιο δύσκαμπτα δύσκαμπτα και και πιο πιο σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Roofing Panels. Panel επικάλυψης

Roofing Panels. Panel επικάλυψης Roofing Panels Panel επικάλυψης. Περιεχόμενα Panel επικάλυψης ΣΕΙΡΑ ONDATHERM (Πολυουρεθάνης) ONDATHERM R 1000 S 3-5 ONDATHERM R 1000 N 3-5 ONDATHERM R 1000 F 3-5 ΣΕΙΡΑ PROMISTYL (Πετροβάμβακα) PROMISTYL

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα!

Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα! LAVAWALL Plus NEOPOR EPS 80 by LAVAWALL Plus Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS 80 LAVAWALL Standard Δ ο μ ι κ ά Σ τ ο ι χ ε ί α Ε λ α φ ρ ό π ε τ ρ α ς Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 4. ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 204 Συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης ROTEX Basis plate Μονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από άκαυστη

Διαβάστε περισσότερα