Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B / EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Βασικές επισηµάνσεις και ενδεδειγµένη χρήση Επεξήγηση συµβόλων Οδηγίες ασφαλείας Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Περιεχόµενα στη συσκευασία Τύποι και δυνατότητες πρόσθετων εξαρτηµάτων Κωδικός παραγγελίας Σχέδιο µειωτήρα στροφών Συναρµολόγηση Πριν αρχίσετε µε τη συναρµολόγηση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Προεργασίες Εγκατάσταση του µειωτήρα στροφών Τοποθέτηση στην εγκατάσταση Ενεργοποίηση της βαλβίδας εξαερισµού Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες Τοποθέτηση συνδέσµων Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH Τοποθέτηση βραχιόνων ροπής σε µειωτήρες κοίλου άξονα Αποσυναρµολόγηση του ηλεκτροκινητήρα από γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. µε προσαρµογέα EΒH Έναρξη λειτουργίας Θέσεις τοποθέτησης Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων Λιπαντικά Σέρβις Βλάβες και αντιµετώπιση βλαβών Συντήρηση ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού Μεταφορά / αποθήκευση Απόσυρση αποβλήτων Παράρτηµα Παράρτηµα A: Ευρετήριο συντοµογραφιών Παράρτηµα B: Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 3

4 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Βασικές επισηµάνσεις και ενδεδειγµένη χρήση 1 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας 1.1 Βασικές επισηµάνσεις και ενδεδειγµένη χρήση Αναπόσπαστο µέρος του προϊόντος Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των γωνιακών σερβο- µειωτήρων ΒSF.. και περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτοµα που εκτελούν εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στους γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. Ενδεδειγµένη χρήση Η ενδεδειγµένη χρήση περιλαµβάνει την τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου λειτουργίας. Οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες BSF.. είναι µηχανισµοί που λειτουργούν µαζί µε ηλεκτροκινητήρες σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Για χρήση µε άλλα φορτία πέρα από τα επιτρεπόµενα καθώς και σε εφαρµογές πέρα από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει προηγούµενα να συνεννοηθείτε µε την εταιρία SEW-EURODRIVE. Υπό την έννοια της Οδηγίας EΕ περί µηχανών 98/37/EΕ, οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες ΒSF.. αποτελούν εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε µηχανήµατα και σε εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας ΕΕ απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας µέχρι που να διαπιστωθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία περί µηχανών 98/37/EΕ. Ειδικευµένο προσωπικό Οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες BSF.. µπορούν να γίνουν αιτία για τραυµατισµό ατόµων και πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους. Το προσωπικό πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία και επίσης να γνωρίζει τον τρόπο συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης και λειτουργίας του µηχανήµατος. Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε και να εφαρµόζετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας. Υποχρέωση εγγύησης Οι λανθασµένες ενέργειες και οι λοιποί χειρισµοί που δεν γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του µειωτήρα στροφών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παύση της υποχρέωσης της εταιρίας SEW- EURODRIVE GmbH & Co KG για παροχή κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης. Ονόµατα προϊόντων και εµπορικά σήµατα Οι µάρκες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων δικαιωµάτων. 4 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

5 Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας Επεξήγηση συµβόλων Επεξήγηση συµβόλων Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε εφαρµογές π.χ. για την έναρξη λειτουργίας και σε άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Επισήµανση τεκµηρίωσης Η εταιρεία SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG σας παραπέµπει στα τεχνικά εγχειρίδια, π.χ.: Οδηγίες Λειτουργίας, Κατάλογος, Φύλλο δεδοµένων. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Επεξήγηση συµβόλων 2 Οδηγίες ασφαλείας Γενικά Επισήµανση! Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση µειωτήρων. Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτροµειωτήρες θα πρέπει να συµβουλεύεστε και τις οδηγίες ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Κίνδυνος εγκαυµάτων! Αν ο µειωτήρας στροφών δεν έχει κρυώσει, µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Ο µειωτήρας στροφών µπορεί να αποκτήσει στην εξωτερική επιφάνεια θερµοκρασία µέχρι και 95 C. Σε καµία περίπτωση µην αγγίζετε το µειωτήρα στροφών και τον ηλεκτροµειωτήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης µετά την απενεργοποίηση. 6 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

7 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Περιεχόµενα στη συσκευασία 3 3 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Επισήµανση! Όσο αναφορά τα περιεχόµενα στη συσκευασία και τη µελέτη του µηχανισµού λάβετε υπόψη τον "Κατάλογο σερβοηλεκτροµειωτήρων, µέρος 1" και το εγχειρίδιο λειτουργίας του χρησιµοποιούµενου ηλεκτροκινητήρα για το µειωτήρα στροφών. 3.1 Περιεχόµενα στη συσκευασία Τα περιεχόµενα στη συσκευασία 1) των γωνιακών σερβοµειωτήρων ΒSF.. Παράδοση ανά παραγγελία 1x Οδηγίες λειτουργίας Ανάλογα µε την έκδοση του µειωτήρα, παραδίδονται διάφορα εξαρτήµατα όπως βραχίονες ροπής, δίσκοι σύσφιξης ή καλύµµατα. Οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες BSHF 2).. και BSHF../T συνοδεύονται από µία συσκευασία µε υγρό NOCO. 1) Αν παραγγείλετε πολλούς γωνιακούς σερβοµειωτήρες ΒSF.., µπορείτε να µειώσετε την ποσότητα των εγχειριδίων µε τις οδηγίες λειτουργίας. 2) Η έκδοση BSHF../I δεν συνοδεύεται από συσκευασία υγρού NOCO. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 7

8 3 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Τύποι και δυνατότητες πρόσθετων εξαρτηµάτων 3.2 Τύποι και δυνατότητες πρόσθετων εξαρτηµάτων Γωνιακοί σερβοµειωτήρες ΒSF.. µε φλάντζα εξόδου B5 Τύπος Σηµασία BSF.. Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε συµπαγή άξονα BSKF.. Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε συµπαγή άξονα και σφήνα BSBF.. Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε άξονα φλάντζας κατά το πρότυπο EN ISO 9409 BSHF.. Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε κοίλο άξονα και δίσκο σύσφιξης απέναντι από την πλευρά εξόδου Γωνιακοί σερβοµειωτήρες BSF..B µε οπές σπειρώµατος στην πλευρά της βάσης και του µετώπου, για τη στερέωση Τύπος Σηµασία BSF..B Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε συµπαγή άξονα BSKF..B Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε συµπαγή άξονα και σφήνα BSBF..B Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε άξονα φλάντζας κατά το πρότυπο EN ISO 9409 BSHF..B Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε κοίλο άξονα και δίσκο σύσφιξης απέναντι από την πλευρά εξόδου Πρόσθετες δυνατότητες για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. Τύπος BSF.. /R Σηµασία υνατότητα για µειωµένο τζόγο στρέψης. Αυτή η δυνατότητα ισχύει για όλους τους τύπους των γωνιακών σερβοµειωτήρων. BSHF.. / T Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε βραχίονα ροπής. Αυτή η πρόσθετη δυνατότητα ισχύει µόνον για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSHF.. µε δίσκο σύσφιξης απέναντι από την πλευρά εξόδου. BSHF.. / I Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε κοίλο άξονα και δίσκο σύσφιξης στην πλευρά εξόδου. Για τους γωνιακούς σερβοκινητήρες BSHF../I δεν διατίθεται βραχίονας ροπής. 8 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

9 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Κωδικός παραγγελίας Κωδικός παραγγελίας Παράδειγµα: Κωδικός παραγγελίας για γωνιακούς σερβοµειωτήρες µε προσαρµογέα Εικόνα 1: Παράδειγµα περιγραφής τύπου σε έναν γωνιακό σερβοµειωτήρα BSHF.. µε προσαρµογέα EBH 53711AXX Η περιγραφή τύπου του γωνιακού σερβοµειωτήρα BSHF.. µε προσαρµογέα αρχίζει µε τη σειρά κατασκευής του. Για παράδειγµα ένας γωνιακός σερβοµειωτήρας µε προσαρµογέα έχει την εξής περιγραφή τύπου: Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου γωνιακού σερβοµειωτήρα BSΗF.. Πινακίδα στοιχείων πάνω στο µειωτήρα στροφών Εικόνα 2: Πινακίδα τύπου γωνιακού σερβοµειωτήρα BSΗF ADE BSHF 502 /R / T /EBH 07 /21 /13 Κατηγορία τρύπας συνδέσµου Γεωµετρία φλάντζας (κεντράρισµα, κύκλος οπής) Κατηγορία ισχύος Προσαρµογέας για γωνιακούς σερβοµειωτήρες Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 9

10 3 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Κωδικός παραγγελίας Πρόσθετες δυνατότητες για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες τύπου BSHF.. (θέση δίσκου σύσφιξης απέναντι από την πλευρά εξόδου): Πρόσθετη δυνατότητα /T: Βραχίονας ροπής για τη στερέωση στην πλευρά εξόδου, δεν µπορεί να συνδυαστεί µε την πρόσθετη δυνατότητα /I. Πρόσθετη δυνατότητα /I: Θέση δίσκου σύσφιξης στην πλευρά εξόδου, δεν µπορεί να συνδυαστεί µε την πρόσθετη δυνατότητα /T. Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες στροφών:.../ R: µειωµένος τζόγος στρέψης Μέγεθος µειωτήρα: π.χ. 502 Τύπος µειωτήρα: BSF.. BSKF.. BSBF.. BSHF.. BSF..B BSKF..B BSBF..B BSHF..B 10 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

11 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Κωδικός παραγγελίας 3 Παράδειγµα: Κωδικός παραγγελίας για τον γωνιακό σερβοηλεκτροµειωτήρα BSBF.. Εικόνα 3: Παράδειγµα περιγραφής τύπου για έναν γωνιακό σερβοηλεκτροµειωτήρα BSBF AXX Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου γωνιακού σερβοηλεκτροµειωτήρα BSΒF.. Schmierstoff: CLPHC 100 API GL / 0,35 l Made in Germany Εικόνα 4: Bruchsal/Germany BSBF302B/R CM71S/BR/HR/TF/AS1H/SB Permanentmagnet 5,0 Nm 3,30 A 150 Hz 3000 r/min 13,20 A 400 V M4A kg 13 IP 65 Isol.Kl. F Nm i 3:1 V 230 Nm 5 Gleichrichter BME Nr. IM Getriebe r/min 1000 Bremse 53598ADE Πινακίδα τύπου γωνιακού σερβοηλεκτροµειωτήρα µε BSBF.. Επισήµανση! Η πινακίδα στοιχείων του γωνιακού σερβοηλεκτροµειωτήρα ΒSΒF.. είναι στερεωµένη πάνω στο σερβοκινητήρα! Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 11

12 3 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Κωδικός παραγγελίας Ένας γωνιακός σερβοηλεκτροµειωτήρας µε φρένο, χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης φρένου, αισθητήρα θερµοκρασίας θετικού συντελεστή και µε βυσµατικό σύνδεσµο διατοµής σύνδεσης 1,5 mm 2 έχει π.χ. την παρακάτω ονοµασία τύπου: BSBF 302 B /R CM 71S /BR /HR /TF /AS1H /SB60 Βυσµατικός σύνδεσµος για ηλεκτροκινητήρα και φρένο, περίβληµα βύσµατος µε αξονική είσοδο καλωδίου κωδικοποιητή Με κωδικοποιητή Hiperface Multiturn Αισθητήρας θερµοκρασίας θετικού συντελεστή Χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης φρένου Φρένο Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα Πρόσθετη δυνατότητα για όλους τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες στροφών:.../ R: µειωµένος τζόγος στρέψης Πρόσθετη δυνατότητα B: Μέγεθος µειωτήρα: π.χ. 302 για τη στερέωση στις οπές µε σπείρωµα που υπάρχουν στην πλευρά της βάσης και τη µετωπική πλευρά Τύπος µειωτήρα: BSF.. BSKF.. BSBF.. BSHF.. BSF..B BSKF..B BSBF..B BSHF..B 12 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

13 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Σχέδιο µειωτήρα στροφών Σχέδιο µειωτήρα στροφών Τα παρακάτω σχήµατα χρησιµεύουν στο να εξηγήσουν τη βασική δοµή. Σκοπός τους είναι απλώς να διευκολύνουν την αντιστοίχηση των εξαρτηµάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του µειωτήρα µπορεί να υπάρχουν διαφορές! Βασική δοµή των γωνιακών σερβοµειωτήρων BSF..[1], BSHF..[2] και BSKF..[3] [2] 168[2] 99[2] 98[2] [2] [1],[3] [3] 1 7[1] Εικόνα 5: Υπόµνηµα [1],[2] [1],[2] 12 Βασική δοµή των γωνιακών σερβοµειωτήρων BSF.., BSHF.. και BSKF AXX 1 Πινιόν 22 Κέλυφος µειωτήρα 98 ίσκος σύσφιγξης [2] 251 ακτύλιος συγκράτησης (O-ring) [1], [2] 2 Γρανάζι 23 Ροδέλα στήριξης 99 Προστατευτικό κάλυµµα [2] 335 Βραχίονας ροπής 3 Άξονας κωνικού πινιόν 25 Κωνικό ρουλεµάν 103 Ο-ρινγκ 518 Παρέµβυσµα 6 Κωνικό γρανάζι 29 Κολλητικό & στεγανοποιητικό µέσο 113 Στρογγυλό αυλακωτό παξιµάδι 519 Παρέµβυσµα 7 Άξονας εξόδου χωρίς σφήνα [1] 42 Κωνικό ρουλεµάν 116 Ασφάλεια σπειρώµατος 520 Παρέµβυσµα 7 Κοίλος άξονας κοµπλέ [2] 43 Σφήνα 131 Τάπα κλεισίµατος 521 Παρέµβυσµα 7 Άξονας εξόδου µε σφήνα [3] 45 Κωνικό ρουλεµάν 142 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής 522 Παρέµβυσµα 9 Τσιµούχα λαδιού [1], [2] 48 Ροδέλα στήριξης 153 Κολλητικό & 523 Παρέµβυσµα στεγανοποιητικό µέσο 7 Κοίλος άξονας 49 Ο-ρινγκ 160 Ασφαλιστική τάπα 536 Παρέµβυσµα 9 Τσιµούχα λαδιού 84 ακτύλιος Nilos 1) 166 Ροδέλα στήριξης 537 Παρέµβυσµα 11 Κωνικό ρουλεµάν 85 Φλάντζα κεντραρίσµατος 168 Προστατευτικό καπάκι [2] 538 Παρέµβυσµα 17 Ροδέλα στήριξης 88 ακτύλιος ασφάλισης 183 Τσιµούχα λαδιού [2] 19 Σφήνα 89 Τάπα κλεισίµατος [1], [3] 250 ακτύλιος ασφάλισης 1) µόνον για τον κατασκευαστικό τύπο M5 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 13

14 3 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Σχέδιο µειωτήρα στροφών Βασική δοµή γωνιακού σερβοµειωτήρα BSΒF Εικόνα 6: Βασική δοµή γωνιακού σερβοµειωτήρα BSΒF.. Υπόµνηµα 53413AXX 1 Πινιόν 23 Ροδέλα στήριξης 89 Τάπα κλεισίµατος 519 Παρέµβυσµα 2 Γρανάζι 25 Κωνικό ρουλεµάν 103 Ο-ρινγκ 520 Παρέµβυσµα 3 Άξονας κωνικού πινιόν 29 Κολλητικό και στεγανοποιητικό µέσο 113 Στρογγυλό αυλακωτό παξιµάδι 521 Παρέµβυσµα 6 Κωνικό γρανάζι 42 Κωνικό ρουλεµάν 116 Ασφάλεια σπειρώµατος 522 Παρέµβυσµα 7 άξονας εξόδου 43 Σφήνα 131 Τάπα κλεισίµατος 523 Παρέµβυσµα 9 Τσιµούχα λαδιού 45 Κωνικό ρουλεµάν 142 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής 536 Παρέµβυσµα 11 Κωνικό ρουλεµάν 48 Ροδέλα στήριξης 1) 153 Κολλητικό & στεγανοποιητικό 537 Παρέµβυσµα µέσο 12 ακτύλιος ασφάλισης 49 Ο-ρινγκ 160 Ασφαλιστική τάπα 538 Παρέµβυσµα 17 Αποστατικό κοµµάτι 84 ακτύλιος Nilos και 166 Ροδέλα στήριξης παρέµβυσµα 2) 19 Σφήνα 85 Φλάντζα κεντραρίσµατος 250 ακτύλιος ασφάλισης 22 Κέλυφος µειωτήρα 88 ακτύλιος ασφάλισης 518 Παρέµβυσµα 1) Στη σκάλα i = 3 του κωνικού γραναζιού η ροδέλα στήριξης δεν υπάρχει 2) µόνον για τον κατασκευαστικό τύπο M5 14 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

15 Περιεχόµενα στη συσκευασία και σχέδιο της µονάδας Σχέδιο µειωτήρα στροφών 3 Βασική δοµή προσαρµογέα EBH03/../.. για γωνιακούς σερβοµειωτήρες Εικόνα 7: Βασική δοµή προσαρµογέα EBH03/../.. για γωνιακούς σερβοµειωτήρες 53364AXX Υπόµνηµα 201 Ελαστικός δακτύλιος ή δακτύλιος 220 Βιδωτή τάπα µε βαλβίδα εξαέρωσης 442 Φλάντζα προσαρµογέα ασφάλισης 1) 202 Σφήνα 223 Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεµάν 470 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής 203 Τσιµούχα λαδιού 229 ακτύλιος σύσφιξης 471 Ροδέλα 204 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 230 Κιβώτιο σύµπλεξης 483 Σύνδεσµος 207 Φλάντζα 232 Πρεσσαριστός πείρος 502 Παρέµβυσµα 212 Άξονας προσαρµογέα 399 Ασφαλιστική τάπα 503 Παρέµβυσµα 216 Κολλητικό & στεγανοποιητικό µέσο 402 ακτύλιος ασφάλισης 504 Παρέµβυσµα 217 Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεµάν 404 ακτύλιος ασφάλισης 1) ανάλογα µε τον τύπο προσαρµογέα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 15

16 4 Συναρµολόγηση Πριν αρχίσετε µε τη συναρµολόγηση 4 Συναρµολόγηση 4.1 Πριν αρχίσετε µε τη συναρµολόγηση Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί µόνο εφόσον τα στοιχεία του ηλεκτροκινητήρα στην πινακίδα αναγνώρισης συµφωνούν µε τα στοιχεία της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. ο ηλεκτροµειωτήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευσή του). µετά την τοποθέτηση διασφαλίζεται ο επαρκής αερισµός για την αποφυγή συγκέντρωσης θερµότητας. είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις: Για στάνταρ µειωτήρες στροφών: θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10 C και + 40 C 1), απουσία λαδιών, oξέων, αερίων, αναθυµιάσεων, ακτινοβολίας, κλπ. Για ειδικούς τύπους: Ο τύπος του ηλεκτροκινητήρα ανταποκρίνεται στις συνθήκες περιβάλλοντος. 4.2 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Σειρά κλειδιών Ροπόκλειδο (+ σετ κατσαβιδιών µε µακρύ εξαγωνικό πείρο) ιάταξη τοποθέτησης Παρεµβύσµατα και αποστατικοί δακτύλιοι, εάν χρειαστούν Συνδετικά εξαρτήµατα για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου Αλοιφή συναρµολόγησης, π.χ. υγρό NOCO 4.3 Προεργασίες Οι επιφάνειες των αξόνων εξόδου και των φλαντζών του συνδεόµενου ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι εντελώς καθαρές από αντισκωριακά µέσα, ρύπους ή άλλες ακαθαρσίες (χρησιµοποιήστε διαλυτικό του εµπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή µε τα χείλη στεγανοποίησης από τις τσιµούχες του λαδιού. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του υλικού. 1) Αν επικρατούν υψηλότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την SEW- EURODRIVE! 16 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

17 Συναρµολόγηση Εγκατάσταση του µειωτήρα στροφών Εγκατάσταση του µειωτήρα στροφών Ο µειωτήρας ή ο ηλεκτροµειωτήρας µπορεί να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί µόνο στην καθορισµένη θέση τοποθέτησης, επάνω σε µια επίπεδη 1) και στρεπτικά άκαµπτη βάση στήριξης. Η µετάδοση κραδασµών από το περιβάλλον δεν πρέπει να είναι εφικτή. Αν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροχηµικής διάβρωσης ανάµεσα στο µειωτήρα και το κινούµενο µηχάνηµα (σύνδεση µεταξύ διαφορετικών µετάλλων, όπως χυτοσιδήρου και χάλυβα υψηλής αντοχής) χρησιµοποιήστε ενδιάµεσα πλαστικά παρεµβύσµατα! Επίσης τοποθετήστε στα µπουλόνια κατάλληλες πλαστικές ροδέλες! Επιπλέον γειώστε το κέλυφος του µειωτήρα χρησιµοποιώντας τις βίδες γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα. Για τη στερέωση των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κοχλίες της ποιότητας που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: Μέγεθος µειωτήρα Ποιότητα κοχλία BSF..202, BSF..302, BSF..402, BSF..502, BSF..602, BSF BSF..202B, BSF..302B, BSF..402B 8.8 BSF..502B, BSF..602B, BSF..802B 10.9 Επισήµανση! Η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης επιτρέπεται να γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση µε την εταιρία SEW-EURODRIVE, διαφορετικά παύει να ισχύει η κάλυψη της εγγύησης. 1) Μέγιστο επιτρεπτό λάθος επιπεδότητας για στερέωση µε φλάντζα σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ISO Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 17

18 4 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στην εγκατάσταση 4.5 Τοποθέτηση στην εγκατάσταση Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..: Βιδωτή σύνδεση της πλευράς µειωτήρα µέσω της φλάντζας B5 Θέση τοποθέτησης M1 Β: [1] Εικόνα 8: Τοποθέτηση του γωνιακού σερβοµειωτήρα BSF... σε µια εγκατάσταση 53141AXX [1] Κοχλίες της κατηγορίας 8.8 Γωνιακός σερβοηλεκτροµειωτήρας BSBF..Β: Κοχλίωση στην πλευρά της βάσης Θέση τοποθέτησης M1 Α: Εικόνα 9: [1] 53327AXX Στερέωση βάσης του γωνιακού σερβοηλεκτροµειωτήρα BSBF..B σε µία εγκατάσταση [1] Οι βίδες ποιότητας 10.9 προορίζονται µόνον για τα µεγέθη BSBF502B έως BSBF802B. 18 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

19 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στην εγκατάσταση 4 Γωνιακός σερβοηλεκτροµειωτήρας BSBF..Β: Κοχλίωση στη µετωπική πλευρά Θέση τοποθέτησης M4 Α: [1] 53328AXX Εικόνα 10: Στερέωση στη µετωπική πλευρά του γωνιακού σερβοηλεκτροµειωτήρα BSBF..B σε µία εγκατάσταση [1] Οι βίδες ποιότητας 10.9 προορίζονται µόνον για τα µεγέθη BSBF502B έως BSBF802B. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 19

20 4 Συναρµολόγηση Ενεργοποίηση της βαλβίδας εξαερισµού 4.6 Ενεργοποίηση της βαλβίδας εξαερισµού Κατά κανόνα, η βαλβίδα εξαερισµού (µόνον στη µορφή Μ4) ενεργοποιείται ήδη στο εργοστάσιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί η ασφάλεια µεταφοράς της βαλβίδας εξαέρωσης πριν από την έναρξη λειτουργίας του µειωτήρα! 1. Βαλβίδα εξαερισµού µε Ασφάλεια µεταφοράς 2. Αφαιρέστε τον κρίκο µεταφοράς 3. Η βαλβίδα εξαερισµού ενεργοποιήθηκε 02053BXX 02054BXX 02055BXX Βαφή του µειωτήρα Εάν πρόκειται να βαφτεί τµήµα της επιφάνειας ή ολόκληρη η επιφάνεια του ηλεκτρο- µειωτήρα, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαερισµού και οι τσιµούχες λαδιού έχουν καλυφθεί πολύ προσεκτικά. Μετά το τέλος των εργασιών βαφής πρέπει να αφαιρεθούν οι µονωτικές ταινίες. Επισήµανση! Σε περίπτωση που θέλετε να βάψετε το γωνιακό σερβοµειωτήρα BSF.. από πάνω, ελέγξτε τη συµβατότητα του νέου χρώµατος µε το παλιό. Η ασυµβατότητα των χρωµάτων οδηγεί σε φθορές της βαφής και η προστατευτική ιδιότητα των χρωµάτων δεν είναι πλέον εγγυηµένη. 20 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

21 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες Κατά τη συναρµολόγηση και την αποσυναρµολόγηση δεν επιτρέπονται τα κτυπήµατα στον άξονα του µειωτήρα. ιότι ο γωνιακός σερβοµειωτήρας πλανητών καταστρέφεται και έτσι παύει να ισχύει η υποχρέωση της εταιρίας SEW-EURODRIVE GmbH Co KG για εγγύηση. Συναρµολόγηση µε σφήνα Η εικόνα 11 δείχνει ένα παράδειγµα µιας διάταξης συναρµογής για την τοποθέτηση συνδέσµων [3] ή πληµνών σε ακραξόνια ηλεκτροκινητήρων ή µειωτήρων. Ανάλογα µε την περίπτωση, το ωστικό ρουλεµάν [2] της διάταξης τοποθέτησης µπορεί να µην είναι απαραίτητο. Επισήµανση! Στη σειρά ΒSF.. κατά τη συναρµολόγηση των στοιχείων εισόδου και εξόδου επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί το περιλαίµιο (δείτε 11, θέση [1]) σαν καθορισµένο σηµείο στοπ. Οι άξονες εξόδου επαλείφονται εργοστασιακά µε ένα αντισκωριακό υλικό. Πριν από τη συναρµολόγηση θα πρέπει συνεπώς να το αφαιρέσετε, π.χ. µε καθαριστική βενζίνη. Εικόνα 11: Συναρµολόγηση µε τη διάταξη τοποθέτησης [1] Περιλαίµιο [2] Αξονικό ρουλεµάν [3] Πλήµνη συνδέσµου 06699AXX Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 21

22 4 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες Συναρµολόγηση χωρίς σφήνα Το σχήµα 12 δείχνει ένα παράδειγµα της συναρµολόγησης του άξονα µε εσωτερικό σετ σύσφιγξης. Επισήµανση! Κατά τη χρήση π.χ. εσωτερικού σετ σύσφιγξης σε λεία ακραξόνια προσέξτε ώστε ο άξονας να είναι καθαρός από υπολείµµατα και γράσα. Η περιοχή σύσφιγξης [5] πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθαρή από γράσα. ιαφορετικά δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης άξονα-πλήµνης. Για την αποφυγή της διάβρωσης του άξονα, µετά από τη συναρµολόγηση λιπάνετε τις ακάλυπτες επιφάνειες [4]. Εικόνα 12: Συναρµολόγηση µε σετ σύσφιγξης [1] Περιλαίµιο [2] Σετ σύσφιγξης [3] Στοιχείο εξόδου, π.χ. γρανάζι ή τροχαλία [4] Τµήµα άξονα µε λίπανση [5] Περιοχή επαφής χωρίς λίπανση 06743AXX 22 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

23 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες 4 Αποφυγή ανεπίτρεπτα µεγάλων εγκάρσιων δυνάµεων Το επόµενο σχήµα δείχνει τη σωστή διάταξη της συναρµολόγησης ενός γραναζιού ή µιας τροχαλίας για την αποφυγή ανεπίτρεπτα µεγάλων εγκάρσιων δυνάµεων. Εικόνα 13: ιάταξη συναρµολόγησης ενός γραναζιού ή µιας τροχαλίας 06700AXX [1] Πλήµνη Σχήµα A = λάθος Σχήµα Β = σωστό Εσωτερικός και εξωτερικός δακτύλιος κεντραρίσµατος Το επόµενο σχήµα δείχνει τη σωστή διάταξη συναρµολόγησης µιας σύνδεσης άξονα σε συνδυασµό µε ένα εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσµατος. [1] [2] [3] [4] Εικόνα 14: Παράδειγµα συναρµολόγησης ΒSBF.. Μπλοκ φλάντζας 53425AXX [1] Μπλοκ φλάντζας [2] Γρανάζι / τροχαλία ιµάντα µε εσωτερικό δακτύλιο κεντραρίσµατος [3] Γρανάζι / τροχαλία ιµάντα µε εξωτερικό δακτύλιο κεντραρίσµατος [4] Κοχλίες της κατηγορίας 12.9 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 23

24 4 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου σε συµπαγείς άξονες Οδηγίες εγκατάστασης Προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης: Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιµοποιήστε οπωσδήποτε µια διάταξη τοποθέτησης (δείτε την εικόνα 11). Για την εφαρµογή στο ακραξόνιο χρησιµοποιήστε την υπάρχουσα κεντρική οπή µε σπείρωµα. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να περνάτε τροχαλίες ιµάντων, συνδέσµους, πινιόν, κλπ. πάνω στο ακραξόνιο κτυπώντας τα µε σφυρί, διότι θα προκληθούν ζηµιές στα ρουλεµάν, στο κέλυφος και στον άξονα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε τροχαλίες µε ιµάντες εφαρµόστε τη σωστή ένταση στους ιµάντες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα στοιχεία µετάδοσης ισχύος πρέπει να είναι ζυγοσταθµισµένα και δεν πρέπει να προκαλούν υπερβολικές ακτινικές ή αξονικές δυνάµεις, συγκρίνετε σχετικά τον κατάλογο "Σερβοηλεκτροµειωτήρες στροφών". Για τη βιδωτή σύνδεση των στοιχείων εξόδου στο γωνιακό σερβοµειωτήρα χρησιµοποιήστε µόνο κοχλίες της κατηγορίας 12.9, δείτε επόµενο πίνακα: Κοχλίες κυλινδρικής κεφαλής µε εσωτερικό εξάγωνο κατά το DIN EN ISO 4762 Κατηγορία αντοχής Ροπή σύσφιγξης [Nm] M ,1 M M M M M Η τοποθέτηση γίνεται πιο εύκολα αν προηγούµενα θερµάνετε για λίγο την τρύπα του στοιχείου εξόδου στους 80 C έως 100 C. 24 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

25 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση συνδέσµων Τοποθέτηση συνδέσµων Οι σύνδεσµοι πρέπει να τοποθετούνται και να ζυγοσταθµίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνουν οι κατασκευαστές: A Μέγιστη και ελάχιστη ανοχή B Αξονική απόκλιση ευθυγράµµισης C Γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης A B C Εικόνα 15: Μέγιστη και ελάχιστη ανοχή (A), αξονική (B), γωνιακή (C) απόκλιση ευθυγράµµισης 04332AXX Προσοχή κίνδυνος σύνθλιψης και τραυµατισµού! Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως τροχαλίες µε ιµάντα, σύνδεσµοι κλπ. πρέπει να διαθέτουν προστατευτική διάταξη για την αποφυγή των τραυµατισµών! Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 25

26 4 Συναρµολόγηση Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης 4.9 Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης Οδηγίες εγκατάστασης Μη σφίξετε τις ασφαλιστικές βίδες πριν τοποθετήσετε τον άξονα ο κοίλος άξονας µπορεί να παραµορφωθεί! Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF.. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF../Ι 1. Απολιπάνετε προσεκτικά την οπή του κοίλου άξονα και τον άξονα του µηχανήµατος AXX 53415AXX 2. Κοίλος άξονας/άξονας µηχανήµατος µετά την απολίπανση 53341AXX 53416AXX 26 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

27 Συναρµολόγηση Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης 4 Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF.. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF../Ι 3. Περάστε µε υγρό NOCO την περιοχή έδρασης του άξονα εισόδου του µηχανήµατος. 1) 53342AXX 53417AXX 4. Τοποθετήστε τον κινητήριο άξονα, προσέχοντας ώστε οι εξωτερικοί δακτύλιοι του δίσκου σύσφιγξης να βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις. 2) 53347AXX 53418AXX 1) Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σύσφιγξης του δίσκου σύσφιγξης είναι καθαρή από γράσα! Γι' αυτό το λόγο, µην περνάτε ποτέ υγρό NOCO απευθείας πάνω στο κοίλωµα καθώς η εισαγωγή του άξονα του µηχανήµατος µπορεί να προκαλέσει εισχώρηση της ουσίας στην περιοχή σύσφιγξης του δίσκου σύσφιγξης. 2) Μετά τη συναρµολόγηση θα πρέπει στην περιοχή του δίσκου σύσφιξης η εξωτερική πλευρά του κοίλου άξονα να λιπανθεί για την προστασία από τη διάβρωση. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 27

28 4 Συναρµολόγηση Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF.. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF../Ι 5. Σφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες, περιστρέφοντας διαδοχικά και δεξιόστροφα από τη µία βίδα στην επόµενη (όχι µε αντίθετη φορά). είτε τον πίνακα σχετικά µε τις ροπές σύσφιγξης AXX 53420AXX Τύπος µειωτήρα Μπουλόνι Ροπή σύσφιγξης [Nm] µέγ. 1) BSHF202 M5 x BSHF302 M5 x BSHF402 M6 x BSHF502 M6 x BSHF602 M6 x BSHF802 M8 x ) Μέγιστη γωνία σύσφιγξης σε κάθε στάδιο 28 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

29 Συναρµολόγηση Συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση γωνιακών σερβοµειωτήρων BSHF.. και BSHF.. /I µε δίσκο σύσφιξης 4 Σηµειώσεις για την αποσυναρµολόγηση του δίσκου σύσφιγξης 1. Ξεσφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες οµοιόµορφα τη µία µετά την άλλη. Για να µην αποκλίνουν και µπλοκάρουν τα ασφαλιστικά κολάρα, πρέπει στο πρώτο στάδιο να ξεσφίξετε κάθε ασφαλιστική βίδα µόνο κατά ένα τέταρτο της στροφής. Μην αφαιρέσετε τελείως τις ασφαλιστικές βίδες! 2. Αφαιρέστε τον άξονα ή τραβήξτε αντίστοιχα την πλήµνη από τον άξονα (πρώτα πρέπει να αφαιρέσετε τη σκουριά που µπορεί να έχει σχηµατιστεί ανάµεσα στην πλήµνη και το ακραξόνιο). 3. Τραβήξτε και βγάλτε το δίσκο σύσφιγξης από την πλήµνη. Προσοχή Κίνδυνος τραυµατισµού! Κίνδυνος τραυµατισµού αν δεν αφαιρεθεί σωστά ο δίσκος σύσφιγξης! Καθαρισµός και λίπανση του δίσκου σύσφιγξης ε χρειάζεται να λύσετε και να γρασάρετε ξανά τους δίσκους σύσφιγξης που έχετε αφαιρέσει, πριν τους σφίξετε ξανά στη θέση τους. Ο δίσκος σύσφιγξης χρειάζεται να καθαριστεί και να γρασαριστεί ξανά µόνο αν λερωθεί. Χρησιµοποιήστε ένα από τα παρακάτω στερεά λιπαντικά για τις κωνικές επιφάνειες. Λιπαντικό (Mo S 2 ) Molykote 321 (αλοιφή λίπανσης) Molykote spray (σπρέι σκόνης) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P AemasolDIO-sιtral 57 N (αλοιφή λίπανσης) Πωλείται σε Σπρέι Σπρέι Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι ή αλοιφή Σπρέι Γρασάρετε τις ασφαλιστικές βίδες µε γράσο πολλαπλής χρήσης, όπως το Molykote BR 2 ή ανάλογο. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 29

30 4 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH.. [ 11 ] [ 12 ] [ 9 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 10 ] [ 8 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 7 ] [ 9 ] [ 6 ] [ 2 ] [ 5 ] 53005AXX Εικόνα 16: Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH.. [1] υναµόκλειδο [2] Ασφαλιστική τάπα [3] Άξονας σερβοκινητήρα [4] Κινητήρας [5] Επίπεδη επιφάνεια [6] Βαλβίδα εξαέρωσης (µόνον στον τύπο M4) [7] Κοχλίας σύσφιγξης [8] Χιτώνιο συνδέσµου [9] ακτύλιος σύσφιγξης µε κοχλία κεφαλής εσωτερικού εξάγωνου [10] Σύνδεσµος [11] Προσαρµογέας EΒH [12] Σύνδεσµος 30 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

31 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH.. 4 Κατά τη συναρµολόγηση ή την αποσυναρµολόγηση του προσαρµογέα EΒH.. δεν επιτρέπεται να στραβώσει ο σερβοηλεκτροκινητήρας, διότι δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη µετάδοση ροπής. Σειρά κατά τη συναρµολόγηση Κατά τη συναρµολόγηση προσέξτε την παρακάτω σειρά: 1. Ο ηλεκτροκινητήρας [4] µε ελάχιστη ακρίβεια ζυγοσταθµισµένης περιστροφής κατά το DIN µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση. Προστατέψτε τον κωδικοποιητή και τα άλλα εξαρτήµατα. 2. Ελέγξτε τις λείες επιφάνειες [5] του ηλεκτροκινητήρα και του προσαρµογέα για ενδεχόµενη χάραξη και αν χρειάζεται λειάνετε. Καθαρίστε και απολιπάνετε την οπή του κοίλου άξονα για το συµπλέκτη και τον κινητήρα [10] και τον άξονα κινητήρα [3]. 3. Αφαιρέστε µια από τις τέσσερις ασφαλιστικές τάπες [2]. Περιστρέψτε συµπλέκτη [10] µε το δακτύλιο σύσφιγξης [9] µέχρι που η κεφαλή της βίδας σύσφιγξης [7] να ευθυγραµιστεί µε την ανοικτή τρύπα του κελύφους. Λύστε τη βίδα σύσφιγξης [7]. Σε ηλεκτροκινητήρες µε σφηνόδροµο: Στρέψτε το σφηνόδροµο κατά 90 προς την εγκοπή του συνδέσµου. Για εξισορρόπηση του σφάλµατος ζυγοστάθµισης συνιστάται η χρήση µισής σφήνας µέσα στο σφηνόδροµο. 4. Αν χρησιµοποιείτε χιτώνια συνδέσµου [8], προσέξτε ώστε η εγκοπή του χιτωνίου [8] να ευθυγραµµίζεται µε τις εγκοπές του συνδέσµου [10] και του δακτυλίου σύσφιγξης [9]. Συνδέστε προσεκτικά το µειωτήρα πάνω στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα [3]. 5. Βάλτε τις βίδες µεταξύ προσαρµογέα και ηλεκτροκινητήρα και σφίξτε τις σταυρωτά και οµοιόµορφα. 6. Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης [7] µε ένα κατάλληλο ροπόκλειδο [1] εφαρµόζοντας την προκαθορισµένη ροπή. Τύπος προσαρµογέα ιάµετρος άξονα κινητήρα [mm] Αριθµός των βιδών στερέωσης Ροπή σύσφιγξης της βίδας σύσφιγξης [Nm] Άνοιγµα κλειδιού EBH03 Â SW 5 EBH04 Â SW 5 EBH05 Â SW 6 EBH06 Â SW 6 EBH07 Â SW 6 EBH08 Â SW 8 EBH09 Â SW 8 EBH10 Â SW 10 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 31

32 4 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση σερβοκινητήρα µε προσαρµογέα EΒH.. Επιτρεπτά µέγιστα βάρη ηλεκτροκινητήρων Fq X X Fq.. Κέντρο βάρους σερβοκινητήρα.. Απόσταση φλάντζας προσαρµογέα κέντρου ηλεκτροκινητήρα.. Εγκάρσια δύναµη 53863AXX Τύπος µειωτήρα Τύπος προσαρµογέα EΒH X [mm] Fq [N] 1) BSF..202 BSF..302 BSF..402 BSF..502 BSF..602 BSF..802 EBH03/ EBH04/ EBH05/ EBH03/ EBH04/ EBH05/ EBH06/ EBH07/ EBH03/ EBH04/ EBH05/ EBH06/ EBH07/ EBH08/ EBH05/ EBH06/ EBH07/ EBH08/ EBH09/ EBH10/ ) Μέγιστες τιµές καταπόνησης για τις βίδες σύνδεσης της κατηγορίας 8.8. Το µέγιστο επιτρεπτό βάρος του τοποθετηµένου σερβοκινητήρα F qmax πρέπει να µειώνεται γραµµικά. Όταν η απόσταση x του κέντρου βάρους µειώνεται, το µέγιστο φορτίο F qmax δεν επιτρέπεται να αυξηθεί. 32 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

33 Συναρµολόγηση Τοποθέτηση βραχιόνων ροπής σε µειωτήρες κοίλου άξονα Τοποθέτηση βραχιόνων ροπής σε µειωτήρες κοίλου άξονα Κατά την τοποθέτηση µην υποβάλλετε τους βραχίονες ροπής σε καταπόνηση! 90 Εικόνα 17: Βραχίονας ροπής στο γωνιακό σερβοµειωτήρας BSΗF../Τ 53330AXX Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 33

34 4 Συναρµολόγηση Αποσυναρµολόγηση του ηλεκτροκινητήρα από γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. µε προσαρµογέα EΒH Αποσυναρµολόγηση του ηλεκτροκινητήρα από γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. µε προσαρµογέα EΒH.. υσλειτουργία λόγω εργασιών στο γωνιακό σερβοµειωτήρα στο µέρος τοποθέτησης! Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποσυναρµολογείτε οι ίδιοι τον σερβοηλεκτροκινητήρα ή αντίστοιχα τον προσαρµογέα που έχει τοποθετηθεί κατευθείαν στο γωνιακό µειωτήρα ΒSF.. Κατά την αποσυναρµολόγηση µε ευθύνη της επιχείρησής σας δεν διασφαλίζεται πλέον η λειτουργικότητα του πλανητικού σερβοµειωτήρα ΒSF.. και συνεπώς η εγγύηση παύει να ισχύει. Σειρά κατά την αποσυναρµολόγηση: 1. Απενεργοποιήστε το µηχανισµό κίνησης. 2. Στερεώστε το φορτίο. 3. Αποσυνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα. 4. Αφήστε το µηχανισµό κίνησης να κρυώσει. 5. Λύστε τις βίδες σύσφιγξης. 6. Λύστε τις βίδες σύνδεσης µεταξύ ηλεκτροκινητήρα και προσαρµογέα. 7. Αφαιρέστε τον ηλεκτροκινητήρα χωρίς να στραβώσει. 34 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

35 Έναρξη λειτουργίας Αποσυναρµολόγηση του ηλεκτροκινητήρα από γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF.. µε προσαρµογέα EΒH.. I Έναρξη λειτουργίας Σε αποσυµπλεγµένη κατάσταση ελέγξτε τη σωστή κατεύθυνση περιστροφής, προσέχοντας ιδιαίτερα µη τυχόν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβής κατά την περιστροφή. Για τη δοκιµαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία εξόδου ασφαλίστε τη σφήνα του άξονα. Ούτε και κατά τις δοκιµές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα συστήµατα επιτήρησης και προστασίας. Αν παρουσιάζονται αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία π.χ. αυξηµένη θερµοκρασία, θόρυβοι και κραδασµοί, είναι προτιµότερο να σταµατήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα. Εντοπίστε την αιτία και αν χρειάζεται επικοινωνήστε µε την εταιρία SEW-EURODRIVE. Αυτόνοµοι µειωτήρες Σε µειωτήρες µε προσαρµογέα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα έγγραφα της µελέτης για το µειωτήρα. Το ενδεχόµενο υπερφόρτωσης του µειωτήρα πρέπει να αποκλειστεί. Ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν µε τροφοδοσία από το δίκτυο Ηλεκτρο- µειωτήρες µε τροφοδοσία από µετατροπέα Ελέγξτε αν οι πληροφορίες που αναγράφονται στις πινακίδες αναγνώρισης του µειωτήρα στροφών και του ηλεκτροκινητήρα συµφωνούν µε τις συνθήκες περιβάλλοντος στο χώρο εγκατάστασης. Η ρύθµιση των παραµέτρων του µετατροπέα συχνότητας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εµποδίζεται η υπερφόρτωση του µειωτήρα στροφών. Τα αντίστοιχα εγκεκριµένα στοιχεία ισχύος για το µειωτήρα θα τα βρείτε στα έντυπα της µελέτης του έργου. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 35

36 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις τοποθέτησης 6 Θέσεις τοποθέτησης 6.1 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις τοποθέτησης Η εταιρία SEW-EURODRIVE προβλέπει για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες τις θέσεις τοποθέτησης M1 έως M6. Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τον προσανατολισµό του µειωτήρα στο χώρο για κάθε µία από τις θέσεις τοποθέτησης M1 έως M6 στην πλευρά εξόδου Α. M6 M1 M2 M4 M5 M3 Εικόνα 18: Παρουσίαση των θέσεων τοποθέτησης M1 έως M6 για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες BSF AXX 36 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

37 Θέσεις τοποθέτησης Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις θέσεις τοποθέτησης M1 M6 M6 6 Επισηµάνσεις για τους άξονες που απεικονίζονται Παρακαλούµε προσέξτε για την παρουσίαση των αξόνων τις παρακάτω υποδείξεις των φυλλαδίων τύπων κατασκευής: Για µειωτήρες στροφών µε συµπαγή άξονα: Ο απεικονιζόµενος άξονας είναι πάντα στη πλευρά Α. Σε µειωτήρες µε κοίλο άξονα: Ο διαγεγραµµένος άξονας δείχνει τον άξονα του πελάτη. Η πλευρά εξόδου (Ô θέση άξονα) παρουσιάζεται πάντα στην πλευρά A. Χρησιµοποιού- µενα σύµβολα Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στα φύλλα των θέσεων τοποθέτησης καθώς και τις σηµασίες τους: Σύµβολο Σηµασία Βαλβίδα εξαερισµού 3 Θέση της "κανονική" εισόδου καλωδίων Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 37

38 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων 6.2 Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων BSF Æ Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

39 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων M1 M6 M6 6 BSBF Æ Σελίδα 37 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 39

40 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων BSHF Æ Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

41 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων M1 M6 M6 6 BSHF /I 3 Æ Σελίδα 37 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 41

42 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων BSHF /T 3 Æ Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

43 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων M1 M6 M6 6 BSF B 3 Æ Σελίδα 37 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 43

44 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων BSBF B 3 Æ Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

45 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων M1 M6 M6 6 BSHF B 3 Æ Σελίδα 37 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 45

46 6 M1 M6 M6 Θέσεις τοποθέτησης Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων BSHF B /I 3 Æ Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

47 Λιπαντικά Θέσεις τοποθέτησης των γωνιακών σερβοηλεκτροµειωτήρων 7 7 Λιπαντικά Γενικά Η εταιρία SEW-EURODRIVE παραδίδει τους µειωτήρες γεµάτους µε την κατάλληλη ποσότητα λιπαντικού, ειδικά για την εκάστοτε θέση τοποθέτησης, εκτός και αν γίνει διαφορετικός διακανονισµός. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η θέση τοποθέτησης (M1...M6) που υποδεικνύεται κατά την παραγγελία του ηλεκτροµειωτήρα. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το χρησιµοποιούµενο συνθετικό λιπαντικό έχει διάρκεια ζωής περίπου 5 χρόνια. Όταν επικρατούν συνθήκες αυξηµένης καταπόνησης π.χ. µεγαλύτερες θερµοκρασίες, θα πρέπει να γίνεται αλλαγή λαδιού σύµφωνα µε τα διαστήµατα που παρατίθενται στο κεφάλαιο 8.3. Επισήµανση! Οι µειωτήρες στροφών γεµίζονται από την εταιρία SEW-EURODRIVE µε την αναγκαία ποσότητα λαδιού σύµφωνα µε την προβλεπόµενη θέση τοποθέτησης. Αν γίνει αλλαγή της θέσης τοποθέτησης, χρειάζεται και αντίστοιχη αλλαγή της ποσότητας λαδιού. Συνεπώς η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης επιτρέπεται να γίνεται µόνο µετά από συνεννόηση µε την εταιρία SEW-EURODRIVE, διαφορετικά παύει να ισχύει η κάλυψη της εγγύησης. Οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες ΒSF.. της εταιρίας SEW-EURODRIVE παραδίδονται πάντα µόνο γεµάτοι µε συνθετικά λιπαντικά. Λιπαντικά κατάλληλα για τη βιοµηχανία τροφίµων µπορείτε να προµηθευτείτε από την εταιρία SEW-EURODRIVE. Ο επόµενος πίνακας λιπαντικών δείχνει τα εγκεκριµένα λιπαντικά για τους γωνιακούς σερβοµειωτήρες ΒSF.. της SEW-EURODRIVE. Πίνακας λιπαντικών, λάδι µειωτήρων C -20 1) Oil Oil API class Oil ISO Mobil BS GL5 VG ~ 100 Mobilube SHC 75W-90 LS KE2N-40 2) 53296AEL Υπόµνηµα για τον πίνακα λιπαντικών: CLP HC / GL5 = Πολύ-αλφα-ολεφίνη 1) = Θερµοκρασία περιβάλλοντος 2) = Kyoto NS7 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 47

48 8 Σέρβις Βλάβες και αντιµετώπιση βλαβών 8 Σέρβις 8.1 Βλάβες και αντιµετώπιση βλαβών Πρόβληµα Πιθανή αιτία Λύση Ασυνήθιστοι, ανοµοιόµορφοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία Θόρυβος τριβής / εµπλοκής: Ζηµιά στα ρουλεµάν Θόρυβος κτυπήµατος: Κακή συναρµογή στην οδόντωση Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Ρύθµιση ελεγκτών Ελέγξτε τις παραµέτρους του µετατροπέα. ιαρροή λαδιού Χαλασµένο παρέµβυσµα ή ψευδοδιαρροή 1) Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. ιαρροή λιπαντικού από τον προσαρµογέα Θερµοκρασία λειτουργίας 95 C Χαλασµένο παρέµβυσµα ή ψευδοδιαρροή 1) Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Πολύ υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος Φροντίστε για ελεύθερο αερισµό ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Ανεπαρκής αερισµός Φροντίστε για ελεύθερο αερισµό ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Πολύ υψηλές στροφές / ροπή Εξετάστε το σωστό υπολογισµό ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 1) Μια παροδική διαρροή, η οποία οφείλεται σε µεγάλη ποσότητα γράσου µεταξύ των χειλών στεγανοποίησης και προστασίας. Το πλεονάζον γράσο εµφανίζεται σαν ψευδοδιαρροή. Αποστολή για επισκευή Αν κάποια βλάβη δεν µπορεί να διορθωθεί, απευθυνθείτε στο Σέρβις της SEW- EURODRIVE (Æ "Εξυπηρέτηση πελατών και τµήµα ανταλλακτικών"). Αν αποστείλετε το µειωτήρα για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω: Αριθµός σειράς (Æ Πινακίδα τύπου) Ονοµασία τύπου Ψηφία του κωδικού σέρβις Σύντοµη περιγραφή της εφαρµογής συνδεδεµένος ηλεκτροκινητήρας (τύπος, τάση, κύκλωµα Õ ή, ονοµαστικές στροφές) Είδος της βλάβης Συνοδευτικές περιστάσεις Οι δικές σας υποψίες αιτίας Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συµβάντα κλπ. 48 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

49 Σέρβις Συντήρηση Συντήρηση Οι γωνιακοί σερβοµειωτήρες ΒSF.. είναι κατασκευασµένοι µε υψηλή αντοχή και διάρκεια, εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά σύµφωνα µε τον κατάλογο. Εξαιρούνται βέβαια τα αναλώσιµα εξαρτήµατα όπως τα ρουλεµάν, οι τσιµούχες για την κάθε περίπτωση εφαρµογής και τα λιπαντικά. Σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα, στους γωνιακούς σερβοµειωτήρες ΒSF.. πρέπει να εκτελούνται οι εξής εργασίες συντήρησης. ιάστηµα Κάθε 3000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον κάθε έξι µήνες Ποικίλει (ανάλογα µε τους εξωτερικούς παράγοντες) ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας, δείτε σχετικά το σχήµα 18, το αργότερο όµως κάθε 5 χρόνια. Τι πρέπει να γίνει; Οπτικός έλεγχος των παρεµβυσµάτων για τυχόν διαρροές. Αν διαπιστώσετε σηµεία διαρροής, καλέστε το τµήµα σέρβις. Επιδιόρθωση ή ανανέωση της επιφανειακής αντισκωρικής επίστρωσης. Αλλαγή του συνθετικού λαδιού. Επιδιόρθωση ή ανανέωση της επιφανειακής αντισκωρικής επίστρωσης. Ανάµειξη λιπαντικών! Το αρχικά χρησιµοποιούµενο λιπαντικό δεν επιτρέπεται να αναµειγνύεται µε άλλα λιπαντικά. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 49

50 8 Σέρβις ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού 8.3 ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού Εικόνα 19: ιαστήµατα αλλαγής για γωνιακούς σερβοµειωτήρες ΒSF.. υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος 06714AXX Ποσότητα λιπαντικού ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης (1) Ώρες λειτουργίας (2) Σταθερή θερµοκρασία λουτρού λαδιού Μέση τιµή για κάθε τύπο λαδιού στους 70 C Γωνιακός Ποσότητα λιπαντικού σε λίτρα σερβοµειωτήρας BSF.. M1 M2 M3 M4 M5 M6 BSF202 0,15 0,25 0,25 0,30 0,25 0,25 BSF302 0,25 0,50 0,50 0,55 0,35 0,35 BSF402 0,45 0,80 0,80 1,05 0,65 0,65 BSF502 1,00 1,80 1,80 2,50 1,50 1,50 BSF602 1,60 2,50 2,80 4,10 2,00 2,60 BSF802 3,30 5,30 5,70 7,90 4,50 4,50 50 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

51 Σέρβις Μεταφορά / αποθήκευση Μεταφορά / αποθήκευση Αµέσως µετά την παραλαβή επιθεωρήστε το µηχάνηµα για τυχόν ζηµιές που µπορεί να έχει υποστεί κατά τη µεταφορά. Ενηµερώστε τη µεταφορική εταιρία αµέσως. Μπορεί να µην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το µηχάνηµα. Βιδώστε σφιχτά τους βιδωτούς κρίκους για τη µεταφορά. Οι κρίκοι είναι σχεδιασµένοι µόνο για το βάρος του ηλεκτροµειωτήρα / µειωτήρα στροφών, µην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε κατάλληλο εξοπλισµό µεταφοράς µε την απαραίτητη αντοχή. Πριν βάλετε το µηχάνηµα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήµατα που µπορεί να έχουν τοποθετηθεί για τη µεταφορά (κρίκους µεταφοράς). Επισήµανση για αποφυγή ζηµιών λόγω κακής αποθήκευσης! Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε το µειωτήρα αµέσως, αποθηκεύστε τον σε ένα ξηρό χώρο χωρίς σκόνη. 8.5 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισµοί! Αν χρειάζεται κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήµατα ανάλογα τα υλικά και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς π.χ. σαν: Σκραπ χάλυβα (µέρη του κελύφους, γρανάζια, άξονες, ρουλεµάν, χυτά µέρη). Σκραπ αλουµινίου (µέρη του κελύφους, του προσαρµογέα). Τα άχρηστα λάδια πρέπει να συγκεντρώνονται και να ανακυκλώνονται όπως προβλέπεται. Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 51

52 Παράρτηµα Απόσυρση αποβλήτων Παράρτηµα Παράρτηµα 52 Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

53 Παράρτηµα Παράρτηµα A: Ευρετήριο συντοµογραφιών Παράρτηµα A: Ευρετήριο συντοµογραφιών Συντοµο-γραφία Πλήρης γραφή Σηµασία BSF.. αγγλ.: Bevel Servo Flange Γωνιακοί σερβοµειωτήρες DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Γερµανικό ίδρυµα τυποποίησης EN Europδische Norm Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO International Organisation for Standardization (διεθνής οργανισµός τυποποίησης) Ο οργανισµός ISO επεξεργάζεται πρότυπα ISO, τα οποία πρέπει να υιοθετούνται από τα κράτη µέλη χωρίς αλλαγές. SW Άνοιγµα κλειδιού Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. 53

54 Ευρετήριο Παράρτηµα B: Ευρετήριο Α Ακρίβεια ζυγοσταθµισµένης περιστροφής...31 Αλοιφή συναρµολόγησης...16 Αξονική απόκλιση ευθυγράµµισης...25 Αξονικό ρουλεµάν...21 Αποσυναρµολόγηση...34 Β Βαλβίδα εξαερισµού...20 Βαφή µειωτήρα...20 Βλάβη...48 Γ Γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης...25 ιάταξη τοποθέτησης...16 Ε Εξωτερικός δακτύλιος κεντραρίσµατος...23 Επισκευή...48 Εργασίες συντήρησης...49 Εσωτερικός δακτύλιος κεντραρίσµατος...23 Κ Κρίκοι µεταφοράς...51 Κωδικός παραγγελίας Γωνιακοί σερβοµειωτήρες µε προσαρµογέα...9 Γωνιακός σερβοηλεκτροµειωτήρας BSBF Σ Σειριακός αριθµός Σετ σύσφιγξης Σκραπ Αλουµίνιο Χάλυβας Στερέωση στη µετωπική πλευρά Στοιχείο εξόδου Συνθήκες περιβάλλοντος Ειδικοί τύποι Στάνταρ µειωτήρας Σύστηµα παρακολούθησης Σύστηµα προστασίας Σφήνα Τ Τµήµατα άξονα µε λίπανση Τοποθέτηση βραχιόνων ροπής Τροχαλία ιµάντα Υ Υγρό NOCO Φ Φάση ψύξης... 6 Ψ Ψευδοδιαρροή Μ Μέγιστο βάρος...32 Μετατροπέας...48 Μεταχειρισµένο λάδι...51 Μπλοκ φλάντζας...23 Π Πέλµα έδρασης...18 Περιλαίµιο... 21, 22 Περιοχή επαφής...22 Πίνακας λιπαντικών, λάδι µειωτήρων...47 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων...48 Γωνιακός σερβοηλεκτροµειωτήρας BSBF Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSΗF...9 Πινιόν...24 Πλήµνη...23 Πλήµνη συνδέσµου...21 Προστασία επαφής...25 Ρ Ροπή σύσφιγξης...31 Ροπόκλειδο...16 Ρύθµιση ελεγκτών Οδηγίες λειτουργίας Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF..

55 Λίστα διευθύνσεων Λίστα διευθύνσεων Germany Headquarters Production Competence Center France Production Bruchsal Central Gear units / Motors Central Electronics North East South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal P.O. Box Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (near Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (near Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (near München) West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (near Düsseldorf) Drive Hotline / 24 Hour Additional addresses for service in Germany provided on request! Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Additional addresses for service in France provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /

56 Λίστα διευθύνσεων Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Austria Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Belgium Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazil Production Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Additional addresses for service in Brazil provided on request! Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroon Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Additional addresses for service in Canada provided on request! Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax /2005

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες EX Με αντιεκρηκτική προστασία Πλανητικοί σερβομειωτήρες PSF.. Έκδοση 11/2005 11384808 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 09/2012 20051131

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C..

Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μειωτήρες τύπου BS.F.., PS.F.. και PS.C.. Έκδοση 08/2009 16806603 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 05/2004 A6.B / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 05/2004 A6.B / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Έκδοση 05/2004 11227001 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773004 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773004 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση 02/2009 16773004 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου Έκδοση 02/2009 16773403 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Έκδοση 05/2008 11630418 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Έκδοση 05/2008 11630418

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Μειωτήρες Τύποι R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πλανητικοί µειωτήρες Σειρά τύπων P..RF.., P..KF.. Έκδοση 06/2006 11359900 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Μειωτήρες τύπου R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Έκδοση 09/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5

Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Μηχανισμοί παλινδρόμησης 2SC5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες και λειτουργίας Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες VARIBLOC και πρόσθετος εξοπλισμός Έκδοση 09/2012 20044321

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV. Έκδοση 07/2004 GA410000

Οδηγίες λειτουργίας. Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV. Έκδοση 07/2004 GA410000 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Με αντιεκρηκτική προστασία Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες

Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Λύση επισκευής της LuΚ για ξηρούς διπλούς συμπλέκτες Διάγνωση βλαβών Ειδικά εργαλεία/αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση Renault, DC4 μετάδοση 6 ταχυτήτων Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης

Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Τεχνολογία επαγγ. οχημάτων και βιομηχανιών Υποδείξεις τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης Κεντρικοί άξονες της ELBE Κατασκευή Αντικατάσταση Επισκευή K3-0262/0909 Υποδείξεις τοποθέτησης Μεταφορά και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. Έκδοση 11/2005 GD110000 11357800 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. Έκδοση 11/2005 GD110000 11357800 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.. GD110000 Έκδοση 11/2005 11357800 / EL Οδηγίες λειτουργίας Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 04/2007 11559608 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής πολλαπλών Zylinderkopfdichtungen στρώσεων (MLS) και επιφάνειες εξαρτηµάτων Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6

SERVICE-INFO. Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν. Σελίδα 1/6 Εξαγωγή και τοποθέτηση ενός συμπαγούς ρουλεμάν Σελίδα 1/6 Η εξαγωγή και η επανατοποθέτηση του μουαγιέ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Συνιστούμε η αντικατάσταση του ρουλεμάν

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία DR63/eDR63, DVE250, DVE280

Συμπλήρωμα στις οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία DR63/eDR63,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 10/2008 16715403

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 08/2008 16639391 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X..

Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Βιομηχανικοί μειωτήρες: Μειωτήρες στροφών ελικοειδή γρανάζια και με κωνικά γρανάζια σειράς X.. Έκδοση 11/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Ford Focus 2,0 ltr. 16V με κωδικό κινητήρα EDDB, EDDC, EDDD Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας για EAS -dutytorque Τύπος 404_. 400 Μέγεθος 2 9

Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας για EAS -dutytorque Τύπος 404_. 400 Μέγεθος 2 9 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες λειτουργίας! Η παράβλεψή τους μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικές βλάβες ή σε παύση λειτουργίας του συμπλέκτη και σε συνεπαγόμενες ζημιές.

Διαβάστε περισσότερα

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες

somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες somfy.gr Ixengo S 230V Μοτέρ για ανοιγόμενες αυλόπορτες-γκαραζόπορτες Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Προειδοποίηση 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Ακτινικές Zylinderkopfdichtungen τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Σάκος ρεζερβουάρ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός πλαισίου Κυρία

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 EL 06 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της SKF, ανατρέξτε στο πρόγραμμα Pole Position. Επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της SKF στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μελών.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα