ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χινίσογλου Κυριακή Σηφάκης Ιωάννης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Μεθοδολογία..3 Κεφαλαίο 1ο Ελληνική Επιχειρηματικότητα Ορισμός και διακρίσεις επιχειρήσεων. 4 Η έννοια της επιχειρηματικότητας....6 Η γυναικείας επιχειρηματικότητα. 7 Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.9 Οι προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας Κεφαλαίο 2ο Προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα...18 Κεφαλαίο 3ο Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα Κεφαλαίο 4οΣυμπεράσματα/ Προτάσεις για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας Βιβλιογραφία.33 Συντομεύσεις.34 2

3 Εισαγωγή Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η συνεχώς αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού αποτελεί το κυριότερο και βασικότερο χαρακτηριστικό στοιχείο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις, καθώς θα πρέπει να βελτιώσουν την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητά τους. Η ενιαία πλέον αγορά φέρνει σε άμεση σύγκριση την ποιότητα οργάνωσης, λειτουργίας και προϊόντων-υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των εταίρων τους αλλά και των γειτονικών τους χωρών. Σε όλους τους κλάδους παρατηρείται έντονο το φαινόμενο ξένων ανταγωνιστών, με ποιοτικά προϊόντα και ανταγωνιστικές τιμές. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη βασικότερη απειλή για τους Έλληνες επιχειρηματίες. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα από κάθε πλευρά οργάνωσης των εταιρειών. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και το βασικότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς. Δυστυχώς οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια φανερώνουν μία πτώση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα, αποτέλεσμα της ελλιπούς οργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα επόμενα κεφάλαια της πτυχιακής εργασίας αναφέρονται στις διάφορες λειτουργίες των επιχειρήσεων, τη σημασία τους και το πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις προοπτικές στο μέλλον οργανώνοντας με τον κατάλληλο τρόπο τις δραστηριότητες αυτές. 3

4 Μεθοδολογία Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να περιγράψει τις βασικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων καθώς επίσης και την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Αφού ορίσαμε το γενικό σκοπό της πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να αναφερθούμε στο είδος της έρευνας που πραγματοποιείται, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιγραφική καθώς στοχεύει στην περιγραφή του φαινομένου της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας είναι δευτερογενής. Το βασικό πλεονέκτημα των πηγών αυτών είναι ότι υπάρχουν ήδη και είναι γρήγορο να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν. Επίσης, καθώς η γυναικεία επιχειρηματικότητα απασχολεί εδώ και καιρούς πολλούς ερευνητές και αρθρογράφους δεν στάθηκε δύσκολη η συλλογή των στοιχείων. Η έρευνα αυτή δημιουργεί πεδία για μελλοντικές έρευνες, οι οποίες θα βασιστούν σε πρωτογενή στοιχεία και τα αποτελέσματα των οποίων θα συγκριθούν με τα δευτερογενή στοιχεία. 4

5 Κεφάλαιο 1- Ελληνική Επιχειρηματικότητα 1.1 Ορισμός και Διακρίσεις επιχειρήσεων Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η οριοθέτηση των κατηγοριών των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους είναι δύσκολη δεδομένου ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους είναι συμβατικά και ποικίλουν ανά περίπτωση. Σύμφωνα με μία ταξινόμηση της ΕΕ, το μέγεθος ορίζεται διαφορετικά σε κάθε κλάδο και προκύπτει από ένα συνδυασμό κριτηρίων: αριθμό απασχολουμένων και πωλήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συστατικό στοιχείο της δομής των σύγχρονων εθνικών οικονομιών και κοινωνιών. Οι ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, καθώς, επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι ευθέως ανάλογη της ομαλής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις), στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και εντεινόμενου ανταγωνισμού οι ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) αποτελούν βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπονται σε συστατικά στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(μμε) αποτελούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων μίας οικονομίας. Από αυτές, τη συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν οι Πολύ Μικρές και οι Μικρές Επιχειρήσεις. Οι Μικρές Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολούν, περίπου, τα δύο τρίτα του συνολικού εργατικού δυναμικού. Δημιουργούν, κάθε χρόνο, το 60% έως το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης. Ένα σοβαρό πρόβλημα στην ταυτοποίηση των ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και κατ' επέκταση του ειδικού τους βάρους στην οικονομία και την πολιτική είναι ο "ορισμός" των ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Ο ορισμός 5

6 των ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) αποτέλεσε κατά καιρούς επίκεντρο αντιπαραθέσεων, λόγω άμεσης συσχέτισής του με τα κίνητρα, τα κοινοτικά προγράμματα και τις κρατικές ενισχύσεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας θεσμοθετημένος ορισμός για τις ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθέτησε έναν γενικό ορισμό, ο οποίος έχει και ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές. Με τον όρο επιχειρηματικότητα ουσιαστικά αναφερόμαστε στις ικανότητες, δεξιότητες και στα προσόντα που απαιτούνται για την επιτυχή οργάνωση, ανάπτυξη και κερδοφορία μιας επιχείρησης, με την σημασία της οργάνωσης να αποτελεί το επίκεντρο στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Για την Ελλάδα ένας διαδεδομένος ορισμός είναι αυτός που χρησιμοποιούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχει ως βασικό κριτήριο την απασχόληση στις επιχειρήσεις. Το όριο που θέτουν είναι τα 50 άτομα απασχόληση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δε χρησιμοποιούν ποιοτικά στοιχεία, αλλά ωστόσο δε θεωρούν ως ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) τις θυγατρικές πολυεθνικών και αυτές που έχουν ένα σοβαρό τζίρο, χωρίς αυτό το όριο να προσδιορίζεται αν και γίνεται πολλές φορές αναφορά στο όριο τήρησης των βιβλίων Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ( ευρώ). Ένας δεύτερος ορισμός για τις ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) είναι αυτός που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκή δανειοδότηση από το ειδικό κεφάλαιο της 197/78 ΑΝΕ(απόφασης νομισματικής επιτροπής). 1)Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ως ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) χαρακτηρίζονται όσες επιχειρήσεις έντασης εργασίας έχουν μέχρι 100 εργαζόμενους και μέχρι ευρώ τζίρο.2)για τις επιχειρήσεις με ένταση κεφαλαίου, η απασχόληση ορίζεται στα 50 άτομα, ενώ ο τζίρος μένει ίδιος. Τέλος ο Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (άρθρο 3) 3)θεωρεί ως ΜΜΕ(μικρομεσαίες επιχειρήσεις) όσες απασχολούν ως 120 άτομα. 6

7 Οικογενειακές επιχειρήσεις Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο από 10 άτομα και χαρακτηρίζονται από τον οικογενειακό χαρακτήρα (οικογενειακές επιχειρήσεις). Επίσης, υπάρχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων.. Η συμμετοχή στην ΟΝΕ, οι διαρθρωτικές πολιτικές, οι πόροι και γενικότερα ο εκσυγχρονισμός των δομών της Πολιτείας, της οικονομίας και της κοινωνίας δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η γενική διεθνής ρευστότητα, που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση της ροής των πληροφοριών, της κίνησης των επενδυτικών και κερδοσκοπικών κεφαλαίων, της εμπορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών κ.λ.π. 1.2 Η έννοια της επιχειρηματικότητας 1 Τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας γίνεται μία συνεχής αναφορά στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Στην Οικονομική Θεωρία η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής μετά το κεφάλαιο, την εργασία και το έδαφος. Ο όρος επιχειρηματικότητα προέρχεται από το «επιχειρώ», δηλαδή κάνω κάτι καινούριο, καινοτομώ-δημιουργώ, χωρίς όμως να είναι εκ των προτέρων γνωστό το αποτέλεσμα. Η ύπαρξη αβεβαιότητας για την τελική έκβαση της προσπάθειας βάζει στην ανάλυση και τον κίνδυνο αποτυχίας 2. Κεντρική θέση στην κατανόηση της επιχειρηματικότητας κατέχει ο «επιχειρηματίας».ως επιχειρηματίας νοείται κάποιος ο οποίος βρίσκει μιαν ευκαιρία και την εκμεταλλεύεται παραγωγικά, έτσι ώστε να δημιουργήσει και να αναπτύξει μία νέα επιχείρηση. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημο με το να είναι κανείς ιδιοκτήτης-διευθυντής μιας μικρής επιχείρησης που δεν έχει σα στόχο την ανάπτυξη. Οι Hunt και Murray εξηγούν την προέλευση της λέξης: «Η λέξη επιχειρηματίας δανείστηκε από τους γάλλους το 15 ο αιώνα για να περιγράψει 1 7

8 έναν στρατιωτικό διοικητή, ο οποίος οδηγεί τα στρατεύματά του στη μάχη. Σταδιακά, η έννοια αυτή επεκτάθηκε και στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η στρατιωτική απόδοση του όρου είναι εύστοχη και για το περιβάλλον της αγοράς. Αναφέρεται στους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας που προσπαθούν να διοικήσουν δυνάμεις που δεν έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι, και με εκβάσεις που δεν μπορούν οι ίδιοι να προβλέψουν. Ο Επιχειρηματίας λοιπόν μέσα από το πλέγμα δράσεων και αποφάσεων προβαίνει στις εξής ενέργειες: Παίρνει αποφάσεις και αναλαμβάνει κινδύνους Οργανώνει τους συντελεστές παραγωγής με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα Χρησιμοποιεί τις Καινοτομίες και παρακολουθεί πρωτοποριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ώστε να αντλεί ιδέες Αναζητά ευκαιρίες κέρδους και υιοθετεί έξυπνες στρατηγικές 1.3 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα 3 Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που: Είναι Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να ανήκουν κατά 50% σε γυναίκες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας αρκεί η διοίκηση και η πλειοψηφία ανήκει σε γυναίκα επιχειρηματία και έχουν κύρια δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται σε πίνακα ο οποίος θα ανακοινωθεί με την προκήρυξη του έργου. Απασχολούν από 0-50 εργαζομένους κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία Εμφανίζουν μέσο κύκλο εργασιών τριετίας μεταξύ ( Επιχειρήσεις που στο Μετοχικό κεφάλαιο τους συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% άλλη επιχείρηση που δεν θεωρείται ΜΜΕ Μικρομεσαία, αποκλείονται ) ευρώ Ο προϋπολογισμός συνολικού έργου μπορεί να είναι έως και

9 Η χρηματοδότηση αναμένεται να κυμανθεί στο 50%. επί του συνολικού προϋπολογισμού α) Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων (έως ) Η δράση αυτή αφορά στην παροχή υποστήριξης από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. β) Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops) (έως ανά συμμετοχή) Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηματίες.γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημερίδες (έως ανά συμμετοχή σε εκθέσεις και έως ανά συμμετοχή σε συνέδρια) Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ ενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους. δ) Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές (έως ανά συμμετοχή)ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών που θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε Εθνικά ή Διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις, Forum κλπ. ε) Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων (έως )Διαφήμιση και προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κλπ, που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. στ) Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (έως )Ο Εξοπλισμός αφορά την μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με: Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET, Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών, Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Την ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.). 9

10 1.4 Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 4 1.1) Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σ αυτές τις επιχειρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει τα εξής: α) Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες, στα θεματικά πεδία: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών πεδίων αναφέρονται στην ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β, φύλλο 1582/ ). β) Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops) Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημερίδες Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ ενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους. δ) Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ. ε) Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές 4 10

11 καταχωρήσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. στ) Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Ο εξοπλισμός αφορά την μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με: Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET. Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών, Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code). Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.). Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management (CRM), σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων μέσω του διαδικτύου κλπ. Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει ορισμένες από τις ως άνω ενέργειες του προγράμματος ή να συμμετάσχει στις ομαδικές δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων και Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και δράσεις παροχής Εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. 1.5Προοπτικές τις γυναικείας επιχειρηματικότητας Η γυναικεία απασχόληση 5 παραδοσιακά είχε για κύριο επίκεντρο τη λεγόμενη «ανεπίσημη οικονομία», δηλ. τις οικιακές ασχολίες, τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, τις 5 11

12 γεωργικές εργασίες. Η σταδιακή ένταξή των γυναικών στην «επίσημη οικονομία», δηλ. στο στατιστικώς εκτιμούμενο ως εργατικό δυναμικό, χρονολογείται από τα τέλη του 18 ου αιώνα και αυξάνεται αλματωδώς, ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 50,5% του πληθυσμού της χώρας μας, αλλά, συμμετέχουν στο εργατικό της δυναμικό σε ποσοστό 38%, που είναι από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Επιπλέον, οι γυναίκες στην Ελλάδα : Μαστίζονται από πολύ υψηλότερη ανεργία. Μεγαλύτερο ποσοστό τους απασχολείται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, Μικρότερο σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης. Η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι περιορισμένη. Καλύπτουν μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στην περιοδική, στη μερική απασχόληση και στην παραοικονομία και Αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Κατά μέσο όρο αμοιβή των γυναικών ανέρχεται στο 75% της αμοιβής των ανδρών, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε διάφορους κλάδους. Οι μισθολογικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, υφίστανται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ αντίθετα, στο δημόσιο τηρείται με μεγαλύτερη αυστηρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες περί ισότητας. Τα καλά νέα είναι ότι στις μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας, η παρουσία των γυναικών βελτιώνεται. Ενώ μειώνεται η προϋπάρχουσα ανισότητα σε επαγγέλματα γοήτρου και κύρους. Στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας Το ποσοστό των νέων γυναικών που επιθυμούν να σπουδάσουν είναι μεγαλύτερο από των νέων αντρών. Όπως επίσης και στην πραγματικότητα είναι υψηλότερος ο πραγματικός αριθμός τους σε ΑΕΙ. Οι κύριες επιλογές των νέων γυναικών για ΑΕΙ, είναι προς την κατεύθυνση θεωρητικών ή και διάφορων σπουδών, που συνδέονται με κορεσμένα επαγγέλματα και έχουν περιορισμένες διεξόδους στην αγορά εργασίας, όπως οι σχολές : Φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, θεολογίας, καλών τεχνών, βιολογίας, χημείας, φαρμακευτικής, νομικής, δημοσιογραφίας, χημικών, βιολόγων, φαρμακοποιών. Οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους αποφεύγουν ανερχόμενα επαγγέλματα με ευρείες διεξόδους στην αγορά εργασίας, όπως αυτά της νέας τεχνολογίας, την πληροφορική, τις κατασκευές, τη γεωπονία, καθώς και μέσα τεχνικά επαγγέλματα, (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί, εγκαταστάτες, οδηγοί), κλπ. Αντίθετα, οι νέοι άντρες, κυριαρχούν σε σχολές μηχανολογίας, κατασκευών τεχνολογίας, πληροφορικής, δηλαδή σε σχολές που οδηγούν σε επαγγέλματα με μεγάλες διεξόδους στην αγορά εργασίας και υψηλές αποδοχές. Η παραπάνω διαπίστωση, σε συνδυασμό με τις ανασταλτικές καταστάσεις της μητρότητας, εξηγεί γιατί η ανεργία των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων γυναικών, είναι πολύ υψηλότερη απ αυτή των ανδρών. 12

13 Οι σχολές ΑΕΙ όπου το ποσοστό των κοριτσιών είναι πολύ χαμηλότερο από των αγοριών, είναι με σειρά κατάταξης οι εξής : Οι σχολές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλες αντίστοιχες σχολές τεχνολογικής κατεύθυνσης Οι σχολές Πληροφορικής, Οι Γεωπονικές σχολές Στον ευρύτερο κλάδο των οικονομικών και τουριστικών σπουδών και επαγγελμάτων, οι γυναίκες υπερτερούν σε αριθμούς, αλλά, βρίσκουν δυσκολότερα εργασία στον ιδιωτικό τομέα και υπηρετούν σε χαμηλές ή μεσαίες ιεραρχικές βαθμίδες Ο διορισμός στο δημόσιο παραμένει παραδοσιακά ισχυρή επιδίωξη σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες και η τάση αυτή ενισχύεται τα τελευταία χρόνια. Σε σχέση με το παρελθόν, σήμερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται ευρύτερα σε κλάδους του δημοσίου με μονιμότητα εργασίας και υψηλό κύρος, όπως ο δικαστικός, το διπλωματικό σώμα, και η δημόσια διοίκηση γενικότερα. Όπως και σε κλάδους με μόνιμη ή μάλλον διασφαλισμένη απασχόληση, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι τράπεζες. Ενώ αυξάνεται αλματωδώς η συμμετοχή τους στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα σημαντικό ποσοστό νέων γυναικών συνεχίζουν να κατευθύνονται σε παραδοσιακές «γυναικείες» ειδικότητες, όπως νοσοκόμες, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, αισθητικοί, πωλήτριες, γραμματείς, κλπ.. Οι ειδικότητες αυτές που οι περισσότερες συνδέονται με σπουδές σε ΤΕΙ, εμφανίζουν ικανοποιητικές διεξόδους στην αγορά εργασίας, αλλά συνήθως διακρίνονται για χαμηλές αμοιβές, περιορισμένο κοινωνικό κύρος και δυνατότητες ιεραρχικής βελτιωσης. Σε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που τέθηκαν σε γυναίκες, (έρευνα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, 2006), οι ίδιες, θεωρούν αμιγώς ανδρικά τα επαγγέλματα: Ηλεκτρολόγος (85%) Ναυτικός (83%) Οδηγός (63%) Στρατιωτικός (63%) Αγρότης (45%) Αστυνομικός (42%) Και αμιγώς γυναικεία : Βρεφονηπιοκόμος (82%) Νηπιαγωγός (74%) Γραμματέας (51%) Αυτό σημαίνει ότι, τα παραδοσιακά, πατριαρχικά στερεότυπα, παραμένουν ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας για τις διαφοροποιήσεις στις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων ανάμεσα σε γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα 13

14 Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι : 1)Νέες γυναίκες ανώτερων εισοδηματικά ή υψηλότερων μορφωτικά τάξεων τείνουν να προσανατολίζονται σε καριέρες κύρους και οικονομικής αυτάρκειας απορρίπτοντας τον παραδοσιακό γυναικείο ρόλο 2)Οι νέες γυναίκες μικρομεσαίων τάξεων, επιδιώκουν την αποφυγή της χειρωνακτικής εργασίας και το ρόλο της νοικοκυράς στοχεύοντας στον τομέα των υπηρεσιών, σε υπαλληλική θέση ή σε παραδοσιακά γυναικείο επάγγελμα. 3)Οι νέες γυναίκες αγροτικών περιοχών, έχουν ως βασική επιδίωξη να φύγουν από το χωριό και να κατοικήσουν σε αστική περιοχή. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει να αφανιστεί η ανθρώπινη παρουσία στην ύπαιθρο. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα : Εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 10-15% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, αν και σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, υπολογίζεται να φτάνει το 20%. Οι αυξητικές τάσεις που εμφανίζει είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και αν συνεχίσει με τους ρυθμούς αυτούς, μπορεί να πλησιάσει τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 20% και πολύ αργότερα των ΗΠΑ που ανέρχονται σε 32%. Σε σημαντικό αριθμό γυναικείων επιχειρήσεων, οι γυναίκες χρησιμοποιούνται ως παρένθετα πρόσωπα. Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις αυτές, ανήκουν και διοικούνται από τους συζύγους τους ή άλλα συνήθως από αρσενικο μέλος της οικογένειάς τους. Η κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, σε διάφορους τομείς απασχόλησης, διαρθρώνεται: Στη γεωργία (20%), Στο εμπόριο (25%), Στον τουρισμό (18%) Στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (14%), Στη βιομηχανία, βιοτεχνία (9%), Στην εκπαίδευση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (7%) Σημαντικός αριθμός γυναικών επιλέγει μικρής κλίμακας παραδοσιακές επιχειρηματικές δράσεις όπως: Καθαριστήρια, Κομμωτήρια, Περίπτερα, Χαρτοβιβλιοπωλεία Μικρά μπακάλικα, Ζαχαροπλαστεία, Εστιατόρια Είδη ένδυσης, Είδη μόδας, 14

15 Είδη επίπλου και διακόσμησης, Εργασίες φασόν από το σπίτι κυρίως για την παραγωγή ειδών ένδυσης, Τουριστικά καταλύματα Βρεφονηπιακοί σταθμοί Φαρμακεία Συνήθεις τομείς για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι : Ο τουρισμός Η εκπαίδευση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Η επικοινωνία, οι δημόσιες σχέσεις και οι πωλήσεις Η υγεία και πρόνοια Η τηλεργασία, η εργασία μέσω του διαδικτύου από το σπίτι Αλλά περισσότερο αξιόμαχες θα ήταν οι προοπτικές, αν υπήρχε μεταστροφή των επαγγελματικών τους επιλογών σε τομείς με ανερχόμενα επαγγέλματα, στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στην πληροφορική, στις κατασκευές, στις μεταφορές Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι : Στην πλειοψηφία τους έγγαμες.. Οι επιχειρήσεις τους είναι μικρές έως πολύ μικρές, Ποσοστό 21%, των γυναικείων επιχειρήσεων δεν απασχολούν προσωπικό Και μόνο το 3% απασχολεί 5-10 μισθωτούς. Οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες για.. Την ανάγκη για ανεξαρτησία, Το ενδιαφέρον για το αντικείμενο Την ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής αποκατάστασης Οι γυναίκες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν : από το πατρικό πρότυπο σε ποσοστά της τάξης του 19,7%, από τη μητέρα, (7,1%), από προηγούμενους προϊσταμένους, (8,7%), από τους εκπαιδευτικούς, (6,3%), από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, (2,4%), από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, (2,4%), και από το φιλικό περίγυρο, (6,3%). Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών επιχειρηματιών ( 90%),δηλώνει ότι ο ρόλος τους στο σπίτι συγκρούεται με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην προοπτική επαγγελματικής επιτυχίας. Η μητρότητα δύσκολα συνδυάζεται με υψηλό επαγγελματισμό, πιστεύει το 82% των ερωτηθέντων. Σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικεία επιχειρηματικότητας είναι : οι οικογενειακές υποχρεώσεις, τα παραδοσιακά στερεότυπα, 15

16 οι ελλείψεις σε κεφάλαια, η έλλειψη ειδίκευσης Ο φόβος για την αποτυχία Διαπιστώνεται ότι μόλις Το 9% των μελών των Δ.Σ. Επιμελητηρίων είναι γυναίκες Ενώ σε 4 από αυτά δε συμμετέχουν καθόλου γυναίκες. Σε 72 μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στο Δ.Σ. σε ποσοστό 7% Ελπιδοφόρα είναι η διαπίστωση ότι διευρύνεται η προθυμία νέων γυναικών να συμμετάσχουν σε γυναικείες επιχειρήσεις. Ορισμένες έρευνες, (ΙΟΒΕ 2007), έχουν διαπιστώσει επίσης ότι οι γυναίκες υπερτερούν σε καινοτομικές δράσεις. Προγράμματα και επιμέρους δράσεις διοργανώνονται από διάφορους φορείς όπως : Η Γενική Γραμματεία Ισότητας, Το ΚΕΘΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ κ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ) Ο ΕΟΜΜΕΧ,(ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ και ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ) Ο ΟΑΕΔ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) Η ΕΕΔΕΓΕ, (ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ) Κέντρα ερευνών, ΟΤΑ, (Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) Συλλογικοί φορείς, κλπ ( αναλυτικά στοιχεία παρέχονται από την έρευνα και διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δικτύου) Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής Βασικής σημασίας είναι η αλλαγή των παραδοσιακών προτύπων, μέσω παρεμβάσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για να αποφορτιστεί ο παραδοσιακός διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία, και η εντύπωση ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί κυρίως «ανδρικό πεδίο δράσης». Σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικεία επιχειρηματικότητας είναι : οι οικογενειακές υποχρεώσεις, τα παραδοσιακά στερεότυπα, οι ελλείψεις σε κεφάλαια, η έλλειψη ειδίκευσης Ο φόβος για την αποτυχία 16

17 Διαπιστώνεται ότι μόλις Το 9% των μελών των Δ.Σ. Επιμελητηρίων είναι γυναίκες Ενώ σε 4 από αυτά δε συμμετέχουν καθόλου γυναίκες. Σε 72 μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στο Δ.Σ. σε ποσοστό 7% Στα ίδια πλάισια, προτείνεται η δημιουργία συνεταιριστικής τράπεζας για τις γυναίκες τους νέους και ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, με πρότυπο. Την Grameen Bank στην Ινδία, του οικονομολόγου -τραπεζίτη Μοχάμεντ Γιούνους που έχει δανείσει 7,5 εκ. γυναίκες, οι οποίες κατά 95% επέστρεψαν τα δάνεια αυτά. Η τράπεζα με την προτεινόμενη ονομασία «Τράπεζα Επιχειρηματικότητας Γυναικών και Νέων», μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ίδιες εισφορές γυναικών επιχειρηματιών, ιδρυτικών της μελών, Το λογαριασμό ΛΑΦΚΑ του ΟΑΕΔ, Από τον ΕΟΜΕΧ, Από καταθέσεις άλλων τραπεζών με εγγύηση του Δημοσίου, κλπ Αναγκαίος είναι επίσης ο συντονισμός των διάφορων δράσεων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η αποκέντρωση των ενεργειών. Καθώς και η θεσμοθέτηση μιας μόνο κρατικής υπηρεσίας για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για νέες πρωτοβουλίες γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι «Αντένες» γυναικείες επιχειρηματικότητας που ήδη προωθούνται, αποτελούν ένα αποτελεσματικό και πρακτικό μέσο για τους ίδιους σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους δε θα περιπέσει σε αδιέξοδα γραφειοκρατίας, αδιαφορίας και αδράνειας. Οι Αντένες, μεταξύ άλλων δράσεων μπορούν να : Χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικού και επιχειρηματικού προσανατολισμού, μέσω των οποίων διερευνούν τις δεξιότητες των υποψήφιων γυναικών επιχειρηματικών και θα τις συμβουλεύουν σχετικά, Παρέχουν βοήθεια, πληροφορία, μεσολάβηση, υποστήριξη σε συναφείς πρωτοβουλίες και δράσεις. Σχεδιάζουν πολιτικές και πρακτικές για την εξοικείωση των γυναικών, στις νέες τεχνολογίες, Υποστηρίζουν εταιρικές συμμαχίες και δίκτυα Διευκολύνουν την ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων δικτύωσης γυναικείας επιχειρηματικότητας Οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις συγκεντρώσεις. για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και δυνατότητας συνεργασιών. Το Δίκτυο οφείλει να συγκεντρώνει το υπάρχον πληροφοριακό υλικό για τις δράσεις, τις παρεμβάσεις, τα προγράμματα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Και επίσης, να ενημερώνει σε τακτική βάση την εξαίρετη ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει, να επιβλέπει, να συντονίζει και να κατευθύνει τις Αντένες επιχειρηματικότητας.. 17

18 Τελικά συμπεραίνεται ότι : οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν μάλλον κορεσμένα επαγγέλματα και αυτό δυσχεραίνει την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή και τις επιχειρηματικές τους διεξόδους. Ταυτόχρονα, μεγάλη μερίδα τους συνεχίζει να στρέφεται στη σιγουριά του δημόσιου τομέα, αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται πάντοτε και έχει επίσης ως συνέπεια, να τις απομακρύνει από την προοπτική επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διαπιστώνεται ακόμη ότι, τα παραδοσιακά στερεότυπα, όπου οι γυναίκες παρέμεναν στο σπίτι για οικιακές εργασίες, ανατρέπονται. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας ορισμένος αριθμός τους, ιδιαίτερα από τα ανώτερα εισοδηματικά ή μορφωτικά στρώματα, να εισβάλλει και στον μέχρι πρόσφατα ανδρικό κάστρο της επιχειρηματικότητας. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αλλά σημειώνει ικανοποιητική ανάπτυξη. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές και συγκεντρώνονται κυρίως στη γεωργία (20%), στο εμπόριο (25%), στον τουρισμό (14%) στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 14%, στη βιομηχανία-βιοτεχνία (9%), στην εκπαίδευση και ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες (7%),κλπ. Ανασταλτικοί παράγοντες για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις και ιδιαίτερα η μητρότητα, τα παραδοσιακά στερεότυπα, η έλλειψη κεφαλαίων, η ανεπάρκεια ειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες, ο φόβος για την αποτυχία. Αναγκαία είναι η αναστροφή του διαχωρισμού των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία, η στροφή των γυναικών σε τεχνικά και σύγχρονα επαγγέλματα με μεγαλύτερες διεξόδους στην αγορά εργασίας, η προβολή προτύπων επιτυχημένων γυναικών επιχειρηματιών, ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων, η επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των «Αντενών» γυναικείας επιχειρηματικότητας, η παροχή κινήτρων, χαμηλότοκων δανείων και ενισχύσεων, η δημιουργία συνεταιριστικής Τράπεζας, κλπ. Καταλήγοντας.. Επισημαίνεται ότι κανένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να στοχεύει στη βέλτιστη οικονομία και στη δικαιότερη κοινωνία, αν δεν αναδείξει τη γυναίκα στην εργασία και στην επιχείρηση. Το μήνυμα αυτό. αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα της δράσης που αφορά και τη δική μας συμμετοχή στη γενικότερη προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση. Κεφάλαιο 2-Προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα 6 Το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελληνίδων του σήμερα είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην εργασία γι αυτές και τα παιδιά τους. Το πρόβλημα της διαρθρωτικής ανεργίας είναι υπαρκτό και επιτακτικό. Μπορεί να μην είναι το μόνο πρόβλημα, αλλά είναι σαφές ότι η επένδυση σε ανθρώπινους 6 18

19 -0πόρους δεν μπορεί παρά να έχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, προκειμένου να καλύψει τα κενά που ξεκινούν από τις επιλογές τους, με βάση την κοινωνική αναφορά. Η αδυναμία των γυναικών να καταλάβουν θέσεις και να σταδιοδρομήσουν δεν οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων. Οι γυναίκες έχουν πτυχία αλλά σε «λάθος τομείς», δηλαδή οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους στρέφονται σε «λάθος σπουδές», που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στην Ευρώπη που κλονίζεται από την ανεργία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1,700,000 θέσεις εργασίας που δεν μπορούν να καλυφθούν, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Στην Ελλάδα, σχετική μελέτη έδειξε ότι πριν μερικά χρόνια, τρίατέσσερα, υπήρχαν 75 χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χώρο της πληροφορικής που δεν καλύπτονται, γιατί δεν υπήρχαν άτομα με αντίστοιχα προσόντα. Τι πρέπει να γίνει; Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι το 95% των νέων θέσεων εργασίας δημιουργούνται στον ιδιωτικό τομέα, δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να κατανοήσει ότι η αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στην καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και στην απαγκίστρωση της κοινωνίας από τον υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες κατευθύνονται περισσότερο στην «επιχειρηματικότητα ανάγκης» παρά στην «επιχειρηματικότητα ευκαιρίας», ενώ παράλληλα όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι μακροβιότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι: Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων οργάνωσης απαιτεί στελέχη με διευρυμένους ορίζοντες και δεκτικά στις ραγδαίες και επαναστατικές μεταβολές. Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, πρέπει να στοχεύουν στην εξασφάλιση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής δομής των 19

20 επιχειρήσεων και στην κατανόηση των αλλαγών. Οι διαδικασίες, τα προγράμματα, τα σχέδια, οι στόχοι, ο τρόπος προσέγγισης και επίτευξής τους, η επιχειρηματική ηθική, η κοινωνική ευθύνη, η στρατηγική, η επιχειρηματικότητα διαμορφώνουν το σύγχρονο πλαίσιο αρχών του «επιχειρείν». Στις 02 Φεβρουαρίου του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα δράσης για την οικονομική μεταρρύθμιση της Ε.Ε που εγκρίθηκε το 2000 το αποκαλούμενο πρόγραμμα της Λισσαβόνας δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, υπέβαλε ένα νέο πρόγραμμα δράσης με τους παρακάτω κύριους άξονες : Να γίνει η Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις και εργασία Να τεθεί η γνώση και η καινοτομία στην υπηρεσία της ανάπτυξης Να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Η οικονομική ανάπτυξη όμως και άρα η απασχόληση και η ευημερία εξαρτώνται απόλυτα από τη διαμόρφωση κλίματος και συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και ιδίως τις μορφές επιχειρηματικότητας που εμπεριέχουν νέες γνώσεις και καινοτομίες, που μπορούν να αναπτυχθούν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια και που συμπεριλαμβάνουν επιχειρηματικές ιδέες, η υλοποίηση των οποίων ενδιαφέρει άμεσα τους καταναλωτές και εξασφαλίζει πραγματικά οφέλη στην κοινωνία. Σήμερα, είμαστε στην χρονική στιγμή που πρέπει να αναζητήσουμε νέες πηγές ανάπτυξης, νέους όρους και προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική οικονομία να καλύψει τα κενά της και να βρει το δρόμο της. Η νέα πραγματικότητα αμφισβητεί αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα. Επιτάσσει να επαναξιολογήσουμε νοοτροπίες. Να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες μας. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένα ιδιαίτερο εργαλείο για την επιτάχυνση και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Όσες κοινωνίες διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητα διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για ανάδειξη νέων δραστηριοτήτων, νέων υπηρεσιών και νέων προϊόντων είναι οι κυρίως και άμεσα ωφελούμενες. 20

21 Είναι επίσης αποδεκτό ότι στη χώρα μας την τελευταία εικοσαετία παρατηρήθηκε έλλειμμα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τουλάχιστον τόσων και τέτοιων που να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας και της υποαπασχόλησης που ως γνωστόν πλήττουν πολύ περισσότερο τον γυναικείο πληθυσμό της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (ΕΕΔ)(εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών), από το σύνολο των επισήμως καταγεγραμμένων ανέργων στη χώρα μας το 4 ο τρίμηνο του 2006, οι είναι γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή αποτελούν το 63% των ανέργων στην Ελλάδα. Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα διαθέσιμα στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και το συνολικό δείκτη απασχόλησης στη χώρα μας και να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που διαθέτουμε, το 2005 η Ελλάδα εμφανίζει συνολικό δείκτη ενεργού οικονομικά πληθυσμού ίσο με 67%, ενώ ο μέσος όρος των «25» ήταν 70%. Όσον αφορά στο συνολικό δείκτη απασχόλησης, ήταν στην Ελλάδα ίσος με 60,1% όταν την ίδια περίοδο ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε ήταν 63,8%. Παρατηρούμε δηλαδή μια σημαντική υστέρηση της χώρας μας όσον αφορά στην απασχόληση όμως το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Αν δούμε την ανάλυση τής απασχόλησης ανά φύλο, πραγματικά θα διαπιστώσουμε πως έχουμε λόγο να ανησυχούμε σοβαρά. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στους άνδρες ο δείκτης απασχόλησης ήταν στην χώρα μας ίσος με 74,2%, κατά 3 δηλαδή περίπου ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο, ο οποίος ήταν 71,3%. Τι γίνεται όμως με τις γυναίκες; Τα στοιχεία εκεί είναι πράγματι αποκαλυπτικά. Ο κοινοτικός μέσος όρος του δείκτη απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν 56,3%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τη χώρα μας ήταν 46,1%. Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, όπως είναι επίσης ολοφάνερο ότι το πρόβλημα αυτό αγγίζει σε συντριπτικό βαθμό το γυναικείο πληθυσμό. Οι γυναίκες τείνουν να αποτελέσουν μια αναξιοποίητη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, παρόλο που η 21

22 προώθησή τους στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο με οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Είναι επίσης σαφές, πως αν δεν αποτελέσουν οι ίδιες οι γυναίκες το μοχλό ανάπτυξης για την κοινωνία μας, είναι δύσκολο να επιτευχθεί οικονομική και ποιοτική ανάπτυξη, να οικοδομηθεί ένα δημοκρατικό περιβάλλον ισότητας και αλληλεγγύης, μια κοινωνία συνοχής. Έτσι, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση με κάθε τρόπο της γυναικείας απασχόλησης και η καταπολέμηση των ανισοτήτων που αποδυναμώνουν σημαντικά τη θέση της γυναίκας στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι χαιρετίζουμε την ανάδειξη νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, όπου οι γυναίκες απειλούνται περισσότερο από την περιθωριοποίηση. Άλλωστε, η προώθηση μιας ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο ανθρώπινο δικαίωμα. Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να κατανοήσει ότι για την Ελλάδα είναι μονόδρομος η υιοθέτηση των πολιτικών εκείνων που αποτελεσματικά και γρήγορα θα ενισχύσουν τη γυναικεία απασχόληση. Χαρακτηριστικό των τεράστιων δυνατοτήτων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα (όπως και σε αρκετές χώρες της Ν. Ευρώπης) το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών είναι περίπου 10%, την ίδια ώρα το ποσοστό αυτό είναι 20% στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και 35% στις Η.Π.Α. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι γυναίκες έχοντας ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες θα είχαν καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Ακόμα κι αν κάποιοι δε συμμερίζονται την άποψη αυτή, σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το υφιστάμενο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργεί άνισα σε βάρος των γυναικών τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους δίνει να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μόλις το 22% από το σύνολο των απασχολούμενων γυναικών είναι εργοδότριες ή αυτοαπασχολούμενες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες φτάνει στο 36%. Αν μάλιστα 22

23 απομονώσουμε τον τομέα των εργοδοτών και εργοδοτριών θα δούμε ότι η διαφορά αυτή είναι σχετικά μεγαλύτερη αφού ως εργοδότες εργάζονται το 10,5% των απασχολούμενων ανδρών, ενώ ανάλογη θέση κατέχει μόνο το 4% των απασχολούμενων γυναικών. Αν προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στην ανάλυση των στοιχείων για την επιχειρηματικότητα των δύο φύλων, θα δούμε ότι η υστέρηση στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από γυναίκες στη χώρα μας, πέραν των παρωχημένων αντιλήψεων μέρους του πληθυσμού για τον γυναικείο ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία, σχετίζεται με παράγοντες όπως : 1)η ανεπαρκής εκπαίδευση, 2)η έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού, 3)οι μεγάλες δυσκολίες που η γραφειοκρατία δημιουργεί για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (μολονότι καθημερινά τον τελευταίο καιρό παίρνονται αποφάσεις και μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επενδύσεις επιχορήγησης χαμηλής όχλησης- ) η δυσκολία εξεύρεσης της αναγκαίας χρηματοδότησης, 4)οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών 5)η έλλειψη υποδομών που θα υποστηρίξουν τη γυναίκα επιχειρηματία που παράλληλα θα θελήσει να έχει και οικογένεια. Για να πετύχει μια οικονομία και κοινωνία το μετασχηματισμό της-μετά από μεγάλες στερήσεις υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ο διεθνής προσανατολισμός, η εξωστρέφεια της οικονομίας στο σύνολό της, η εκπαίδευση, οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, η κοινωνική συνοχή, η ενέργεια και προστασία του περιβάλλοντος είναι και πρέπει να είναι ζητήματα υψηλής προτεραιότητας. Ειδικά για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι η δημιουργία καλύτερου επιχειρηματικού κλίματος. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος που επιχειρεί να δώσει έναν εξωστρεφή χαρακτήρα στην ελληνική οικονομία και να ανοίξει νέες προοπτικές στην επιχειρηματικότητα. Η χώρα μας πρέπει να γίνει ανταγωνιστική. Αυτή είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση του οικονομικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως. Χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες 23

24 επενδύσεις, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Χωρίς αυτές τις αναγκαίες κινήσεις το πρόβλημα της ανεργίας δε θα αντιμετωπιστεί, ο υπερδιογκωμένος δημόσιος τομέας δε θα περιοριστεί. Οι σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι ότι καταργεί τη διάκριση ανάμεσα σε παλιές και νέες επιχειρήσεις, επιχορηγεί για πρώτη φορά το εμπόριο, επιχορηγεί ασχέτως του αριθμού τους τις δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατίθενται όλο το χρόνο, μειώνεται η ελάχιστη συμμετοχή του επενδυτή από 40% στο 25%, απλουστεύονται οι διαδικασίες, περιορίζεται ο χρόνος αξιολόγησης των προτάσεων σε δύο μήνες, καταργείται η φορολόγηση ων επιχορηγήσεων, επιχορηγούνται οι επενδύσεις στα Βαλκάνια υπό τον όρο βέβαια και αυτό είναι πολύ σημαντικό - ότι η νέα επένδυση δε θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει η επιχείρηση στην Ελλάδα. Ευεργετικές είναι επίσης οι νέες διατάξεις για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις από το 35% στο 25% για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ, και από το 25% στο 20% για τις μικρότερες επιχειρήσεις, και οι σημαντικές ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα, η αύξηση του αφορολόγητου ορίου και η διεύρυνση των φορολογικών κλιμακίων. Και αυτό, τη στιγμή που τόσο νέες χώρες μέλη της Ε.Ε. (Σλοβακία) (Βουλγαρία Ρουμανία), αλλά και παλιά κράτη- μέλη (π.χ. Γερμανία, Ιρλανδία) έχουν μειώσει δραστικά τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές τους από 19% και κάτω, διαμορφώνοντας ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στις νέες λοιπόν συνθήκες που τείνουν να δημιουργηθούν είναι προφανές ότι οι γυναίκες είναι αναγκαίο να διαδραματίσουν πολύ σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα από αυτόν που είχαν στο παρελθόν. Ιδιαίτερα ο ρόλος της γυναίκας και η συμμετοχή της -σε τοπικό επίπεδοστις διαδικασίες ανάπτυξης είναι σημαντικός στη χώρα μας και αυτό γιατί η γυναίκα κρατάει σε μεγάλο βαθμό στα χέρια της την παραγωγή εκείνων των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να αναπτύξουν οι τοπικές κοινωνίες. 24

25 Δεν υπάρχουν, δυστυχώς, εύκολες λύσεις και μαγικές συνταγές που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματική δράση, όπως αντίστοιχα δεν υπάρχει μαγικό ραβδί που θα τις ανεβάσει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στην ενεργότερη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Οι γυναίκες χρειάζονται υποστήριξη και ενθάρρυνση, μέσω εξειδικευμένων προσεγγίσεων. Η οικονομική και κοινωνική τους απελευθέρωση βεβαίως είναι ένα ισχυρό κίνητρο κινητοποίησης, βελτίωσης της αυτο-εικόνας τους και του προφίλ τους απέναντι στους άλλους. Αλλά αυτό εξαρτάται από τη βοήθεια που θα έχει η γυναίκα στον αγώνα της αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να ανιχνεύσουμε και να υλοποιήσουμε τις κατάλληλες μεθόδους και τους τρόπους εκείνους που θα βοηθήσουν πραγματικά και ουσιαστικά τη σύγχρονη γυναίκα να αναπτύξει επιχειρηματική δράση. Το πρόβλημα σε σχέση με τη μικρή ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας έχει να κάνει με ένα γενικότερο έλλειμμα επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζουμε, με τη νοοτροπία που υπάρχει σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των γυναικών, ενώ δεν είναι λίγα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα και την έλλειψη κοινωνικών υποδομών (π.χ. οι παιδικοί σταθμοί έχουν τα ωράρια υπαλλήλων). Στην κατεύθυνση αυτή, το Κ.Ε.Θ.Ι. (κέντρο ερευνών για θέματα ισότητας) συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης. Το έργο «Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» που ολοκληρώνεται τώρα παρείχε υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης που στόχο είχαν να εξασφαλίσουν την απασχόληση των γυναικών. Είναι γεγονός ότι ωφελήθηκαν συνολικά γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα κατά το χρονικό διάστημα Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων των ΚΕΤΑ (κέντρο επιχ/κης κ τεχνολ/κης ανάπτυξης), διοργανώνουμε Workshops επιχειρηματικότητας για γυναίκες. Στα σεμινάρια αυτά παρέχεται υποστήριξη και εκπαίδευση σε άνεργες γυναίκες, στη Διαχείριση και Οργάνωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών, οι οποίες σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, 25

26 αξιοποιώντας τα σχετικά προγράμματα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ, αλλά και άλλα προγράμματα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας τα οποία υπάρχουν (π.χ. ΕΟΜΜΕΧ (ελληνικός οργανισμός μικρομεσαίων επιχ/σεων), ΕΠΑΝ (επιχειρηματικό πρόγραμμα ανταγωνισμού) ή πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η εκπαιδευόμενη, μέσα από μια «αρθρωτή» εκπαιδευτική διαδικασία, να εισαχθεί, να πειραματιστεί και να συμμετάσχει στην οργάνωση και διοίκηση μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες και τις δικές της επιχειρηματικές ιδέες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι η δημιουργία καλύτερου επιχειρηματικού κλίματος, άρα βελτιωμένο το κανονιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. Ένα κανονιστικό περιβάλλον που εν πολλοίς καθορίζει και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται επαρκώς στον ανταγωνισμό και να προσαρμόζουν τα μεγέθη τους στα νέα δεδομένα. Αφήνοντας στην άκρη τα προβλήματα νοοτροπίας που υπάρχουν, θεωρώ ότι δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες θα μετασχηματίσουμε την ελληνική οικονομία σε «οικονομία γνώσης». Αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις αναπτυσσόμενες οικονομίες σε προϊόντα εντάσεως εργασίας, οφείλουμε να στραφούμε σε καινοτομικές σκέψεις και ιδέες. Καταλύτες της ελληνικής επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να είναι άλλοι, παρά μόνον η έρευνα και η καινοτομία που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα νέων επιχειρήσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος των Πανεπιστημίων που στο εξωτερικό έχουν πάψει από καιρό να είναι μόνον εκπαιδευτήρια και σε στενή συνεργασία με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τεχνολογίες αιχμής. Δεν μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να περιορίζεται στον Ακαδημαϊκό χώρο και μόνο, πρέπει να έχει δίαυλους επικοινωνίας με το χώρο της αγοράς και της οικονομίας. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτάσσεται κι εκεί. Παραδείγματα θετικά υπάρχουν και στην χώρα μας: Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που πιλοτικά διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την εθελοντική συνεισφορά πολλών στελεχών επιχειρήσεων ή 26

27 το Πανεπιστήμιο Κρήτης που έχει αναπτύξει μια σειρά από προηγμένες υπηρεσίες για φορείς και επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Το κλειδί για την ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι η επιχειρηματικότητα. Οι γυναίκες αποτελούν σημαντική αλλά αναξιοποίητη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού. Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να υποστηριχθούν, έτσι ώστε να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να μη φοβούνται να εξετάζουν τα δεδομένα, να ενημερώνονται και να απευθύνονται σε υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων που δίνουν έμφαση στις δικές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Είναι εφικτό - και πιθανόν αποτελεί την καλύτερη επιλογή η ανάπτυξη της περιφέρειας να στηριχτεί σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αφού όπως έχω προαναφέρει οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις τέτοιες, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να αναδεικνύονται θετικά τα τοπικά στοιχεία που η Ελληνική περιφέρεια διαθέτει. Στην προσπάθεια αυτή θα επιδιώξουμε τη συμμετοχή όλων όσων μπορούν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, διότι ο στόχος της ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι καθοριστικής σημασίας και αφορά το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Είναι μεγάλη η πρόκληση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ιδιαίτερα για την Ελληνική Περιφέρεια, στο 80% των πόρων του Δ ΚΠΣ ( κοινοτικό πλαίσιο στήριξης) ( ) θα διατεθεί στην περιφέρεια δηλαδή 16 δις και 80 εκατ. Ευρώ μόνο από κοινοτικούς πόρους, στους οποίους θα προστεθούν και οι εθνικοί. Ας αξιοποιήσουμε θετικά τις ευκαιρίες, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα. 27

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα κοντά στα μέλη μας

Πάντα κοντά στα μέλη μας >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Πάντα κοντά στα μέλη μας Με την ολοκλήρωση το μήνα Απρίλιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας στο Επιμελητήριο, την εκκαθάριση και διόρθωση του μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Λογιστικής Α.Μ 13318 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Eλένη Θάνου Περιεχόμενα Πρόλογος...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 I. Περίληψη...3 II. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.1.1 Οικονομικές και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΩΝΥΜΟ : Κατσούδα ΟΝΟΜΑ: Δήμητρα Α.Μ. :13549 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Πατσίκας Στυλιανός Καθηγητής Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα