Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΡΤΙΚΑ-ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ SUMMARY vi vii viii x ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προβληματισμός της έρευνας Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας Υποθέσεις της έρευνας Εννοιολογικές προσεγγίσεις Η έννοια της επιχειρηματικότητας Η έννοια της επιχείρησης Η έννοια του επιχειρηματία Η έννοια της υπαίθρου 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο Γυναικεία επιχειρηματικότητα και τουρισμός 22 ii

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Εισαγωγή Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες Η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW ( ) Η Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Ο άξονας NOW ( ) Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Γυναικών Προγράμματα Ενίσχυσης Γυναικείας Και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας Άλλα προγράμματα του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα» Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Σύνοψη 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή 43 iii

5 4.2 Ποιοτική έρευνα Ποσοτική έρευνα Αναγνώριση πληθυσμού και προσδιορισμός μεγέθους δείγματος Σχεδιασμός ερωτηματολογίου Πιλοτική δοκιμή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Χερσόνησος της Κασσάνδρας Το Νησί της Σαμοθράκης 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Οι «κατ όνομα» γυναικείες επιχειρήσεις Οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι γυναικείες επιχειρήσεις στην περιοχή έρευνας Το προφίλ των γυναικών επιχειρηματιών Το οικογενειακό περιβάλλον και η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας Τα κίνητρα δημιουργίας της επιχείρησης Τα χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων Η διαχείριση, το εργατικό δυναμικό και τα οικονομικά χαρακτηριστικά iv

6 της επιχείρησης Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναικείες επιχειρήσεις Προοπτικές των επιχειρήσεων και διαδοχή Ικανοποίηση της γυναίκας επιχειρηματία από τη λειτουργία της επιχείρησης Συμβολή της επιχείρησης στην τοπική οικονομία και κοινωνία Ικανοποίηση της γυναίκας επιχειρηματία από τα έργα υποδομής και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών Στάσεις για την επιχειρηματικότητα 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 99 Ελληνική 100 Ξένη 102 Ηλεκτρονική 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΕΣ 110 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 123 v

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 5.1: Οι οικισμοί της περιοχής Κασσάνδρας Πίνακας 5.2: Οι οικισμοί της περιοχής έρευνας στη Σαμοθράκη Πίνακας 6.1: Αντικείμενο των «κατ' όνομα» γυναικείων επιχειρήσεων κατά περιοχή Πίνακας 6.2: Ηλικία των κατ' όνομα γυναικών επιχειρηματιών κατά περιοχή Πίνακας 6.3: Κατανομή δείγματος με βάση την ηλικία κατά περιοχή Πίνακας 6.4: Κατανομή δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο κατά περιοχή Πίνακας 6.5: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος με βάση το επάγγελμα των γονέων κατά περιοχή Πίνακας 6.6: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος με βάση το επάγγελμα του συζύγου κατά περιοχή Πίνακας 6.7: Κατανομή του συνόλου του δείγματος με βάση τα κίνητρα δημιουργίας της επιχείρησης Πίνακας 6.8: Ποσοστιαία κατανομή του συνόλου του δείγματος με βάση τα κίνητρα δημιουργίας της επιχείρησης κατά περιοχής Πίνακας 6.9: Αντικείμενο γυναικείων επιχειρήσεων κατά περιοχή Πίνακας 6.10: Κατανομή επιχειρήσεων με βάση την ηλικία τους κατά περιοχή Πίνακας 6.11: Συνολικός αριθμός απασχολούμενων κατά περιοχή Πίνακας 6.12: Κατανομή δείγματος με βάση τον κύκλο εργασιών κατά περιοχή Πίνακας 6.13: Κατανομή δείγματος με βάση τα σημερινά προβλήματα της επιχείρησης κατά περιοχή Πίνακας 6.14: Κατανομή δείγματος με βάση τα μελλοντικά σχέδια για την επιχείρηση κατά περιοχή vi

8 Πίνακας 6.15: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος με βάση την ικανοποίηση από τα έργα υποδομής και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κατά περιοχή Πίνακας 6.16: Ποσοστιαία κατανομή δείγματος με βάση τις στάσεις για την επιχειρηματικότητα κατά περιοχή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 6.1: Κατανομή των επιχειρήσεων με βάση το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους Σχήμα 6.2: Κατανομή δείγματος με βάση τις πηγές άντλησης κεφαλαίων της επιχείρησης Σχήμα 6.3: Κατανομή δείγματος με βάση τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια κατά περιοχή Σχήμα 6.4: Κατανομή δείγματος με βάση τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην τοπική κοινωνία κατά περιοχή Σχήμα 6.5: Κατανομή δείγματος με βάση τη βελτίωση της καθημερινής ζωής της γυναίκας κατά περιοχή Σχήμα 6.6: Κατανομή δείγματος με βάση τη βελτίωση των οικονομικών της γυναίκας κατά περιοχή vii

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συμβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνεται συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες, δημιουργώντας επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους, προσφέροντας διεξόδους σε προβλήματα αξιοποίησης τοπικών πόρων και εργατικού δυναμικού και λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τόπου αλλά και με την επιχείρηση. Η παρούσα έρευνα εξετάζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο τουριστικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, την Χερσόνησο της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, περιοχή με αναπτυγμένο το μαζικό τουρισμό και το νησί Σαμοθράκη, όπου είναι αναπτυγμένος ο παραθαλάσσιος τουρισμός μικρής κλίμακας. Έτσι, επιχειρείται να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που δημιουργούν σε δύο τουριστικές περιοχές με διαφορετικό όμως επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές δεδομένων. Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν από επιλεγμένο δείγμα 188 γυναικείων επιχειρήσεων, 119 στην περιοχή της Χαλκιδικής και 69 στη Σαμοθράκη, με τη βοήθεια συνταγμένου ερωτηματολογίου. Στα δεδομένα εφαρμόστηκαν διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι. Πηγές για τα δευτερογενή δεδομένα αποτέλεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Χαλκιδικής, οι «Επιταχυντές» Σαμοθράκης, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας και το Διαδίκτυο. Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου είναι μέσης ηλικίας, παντρεμένες, ικανοποιητικού μορφωτικού επιπέδου, με εμπειρία ζωής σε αστικό κέντρο. Δηλώνουν ως κύρια και αποκλειστική απασχόληση την επιχείρησή τους και δημιούργησαν την επιχείρηση με σκοπό να ικανοποιήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες αλλά και την επιθυμία τους για απασχόληση. Οι γυναικείες επιχειρήσεις είναι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα (λιανικό εμπόριο και viii

10 υπηρεσίες κυρίως), με κανένα ή μικρό αριθμό απασχολούμενων, με μικρό κύκλο εργασιών και χαμηλά εισοδήματα στην επιχειρηματία, τα οποία όμως την ικανοποιούν. Η συμβολή των γυναικείων επιχειρήσεων τόσο στη ζωή της ίδιας της γυναίκας και της οικογένειάς της, όσο και στην τοπική κοινωνία, αναμφισβήτητα, κάνει πολύ σημαντική την ύπαρξή τους στις περιοχές όπου λειτουργούν, παρόλο που πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, με οικονομικούς όρους. ix

11 SUMMARY The contribution of female entrepreneurship in the economic development of a place the last decades is increased continuously. The last years, women create places of work for themselves but also for other, by opening enterprises, offering exits in problems of exploitation of local resources and workforce and solutions in problems that are related with the growth of a place but also with the enterprise. This survey examines female entrepreneurship in two tourist regions of Greek countryside, the Chersonese Kassandra in Chalkidiki, an area where is developed the mass tourism and the island Samothraki, where is developed the small scale coastal tourism. Thus, it is attempted to be investigated the characteristics of women entrepreneurs and their enterprises in two tourist regions with different however level of tourist growth. For the conduct of this survey were used primary and secondary data sources. The primary data were collected from a chosen sample of 188 women enterprises, 119 in Kassandra area and 69 in Samothraki area, with the help of a specially written questionnaire. In the data were applied various statistical controls. Sources for the secondary data were the Commercial and Industrial Chamber of Chalkidiki, the "Accelerators" of Samothraki, the National Statistical Service of Greece and the Internet. By the present research it is realised that women entrepreneurs in the tourist regions of Greek countryside are middle aged, married, with satisfactory education level, with experience of life in urban centre. They declare as main and exclusive occupation their enterprise and they created the enterprise with a view to satisfy their economic needs but also their wish for employment. Women enterprises are small, individual enterprises, that are activated exclusively in the tertiary sector (retail trade and services mainly), with no or limited number of employees, with small work circle and small but satisfactory incomes to the entrepreneurs. Undeniably, the contribution of women enterprises in the life of woman and her family, but also in the local society, makes very important their existence in the regions x

12 where they function, even if many times women enterprises may not be viable and competitive, in financial terms. xi

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14 1.1 Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σε όλο τον κόσμο η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι τα τελευταία χρόνια ένα ανερχόμενο φαινόμενο. Η μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων που αναπτύσσονται συμβάλλει στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών και αναδεικνύει ένα νέο ρόλο για τις γυναίκες στο μεταβαλλόμενο με ταχείς ρυθμούς σήμερα οικονομικό περιβάλλον. Σε τοπικό επίπεδο, και ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο, η επιχειρηματικότητα εκτιμάται ως μέσο για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και ενσωμάτωσής τους στη διαδικασία της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του χώρου αυτού (Γιδαράκου, 2008). Η επιχειρηματικότητα είναι συνυφασμένη με την ατομική πρωτοβουλία και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων από ανθρώπους που τολμούν και είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν την προσωπική τους επιτυχία μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία της δικής τους επιχείρησης. Τα άτομα που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα παρουσιάζουν, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους, μεγαλύτερα ποσοστά προσωπικής ικανοποίησης και αισθάνονται μεγαλύτερη υπερηφάνεια και αγάπη για τη δουλειά τους, ενώ επιδιώκουν παράλληλα να αποκτήσουν κοινωνική καταξίωση. Η απασχόληση σε μια προσωπική επιχείρηση, εκτός του ότι επιλύει το πρόβλημα της ανεργίας, προσφέρει ανεξαρτησία, δημιουργικότητα, συναισθήματα αυτοεκπλήρωσης, δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού εργασίας καθώς επίσης δυνατότητα επικοινωνίας με πολλούς και διαφορετικής φύσεως ανθρώπους (Σδράλη, 2005). Η επιχειρηματικότητα μπορεί, επομένως, να αποτελέσει μια εναλλακτική μορφή απασχόλησης για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, και κυρίως εκείνων που διαμένουν στην ύπαιθρο, είναι μεγάλης ηλικίας και χαμηλού εισοδήματος. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το ευέλικτο ωράριο που μπορεί να προσφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις η επιχειρηματικότητα, μπορούν να οδηγήσουν στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής των γυναικών (Σδράλη, 2005). Στην ύπαιθρο, η δημιουργία μικρών επιχειρήσεων από πλευράς των γυναικών παράπλευρα ή και ανεξάρτητα από την οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση, χαρακτηρίζει την τροχιά μετάβασης της γυναίκας του αγροτικού νοικοκυριού, από 2

15 τον ανεπίσημο ρόλο του συμβοηθούντος και μη αμειβόμενου μέλους της οικογενειακής εκμετάλλευσης στο νέο οικονομικό ρόλο, ως επιχειρηματία σε μικρής κλίμακας επιχειρηματική μονάδα ατομικού ή και συλλογικού χαρακτήρα (Γιδαράκου, 2005). Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε δύο περιοχές της ελληνικής υπαίθρου, τη Χερσόνησο της Κασσάνδρας στο Νομό Χαλκιδικής και το νησί Σαμοθράκη στο Νομό Έβρου. 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Με την υπόθεση ότι οι τομείς ανάπτυξης μιας περιοχής επηρεάζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αντικειμενικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε δύο αγροτικές περιοχές με διαφορετικό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα, η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των γυναικών επιχειρηματιών, ο προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση των γυναικών να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και οι τομείς στους οποίους αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση. 1.3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Με βάση τον αντικειμενικό σκοπό της έρευνας και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις έρευνας: 1. Ο τουρισμός μικρής κλίμακας κινητοποιεί τις γυναίκες τις υπαίθρου να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. 2. Το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής καθορίζει το αντικείμενο των γυναικείων επιχειρήσεων. 3. Το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών, που είναι μέσης ηλικίας, 3

16 ικανοποιητικού μορφωτικού επιπέδου, έγγαμες, χωρίς εκπαιδευτική κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. 4. Το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων, που είναι ατομικές, κυρίως μικρού μεγέθους, που δεν απασχολούν συνήθως έμμισθο προσωπικό και βρίσκονται κοντά ή πολύ κοντά στο σπίτι των γυναικών επιχειρηματιών. 5. Τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τις γυναίκες επιχειρηματίες είναι οικονομικής φύσεως, με κύριο τη μειωμένη τουριστική κίνηση. 1.4 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η έννοια της επιχειρηματικότητας Στο ερώτημα «τι είναι επιχειρηματικότητα» έχουν δοθεί και εξακολουθούν να δίνονται ποικίλες απαντήσεις από τους κοινούς ανθρώπους, τους ανθρώπους του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου. Κάποιοι ορισμοί επιχειρηματικότητας είναι οι εξής: Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία μίας νέας δραστηριότητας (Gartner, 1985). Είναι η διαδικασία κατά την οποία άνθρωποι, κεφάλαια, αγορές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και γνώση συνενώνονται, για να δημιουργήσουν μία επιχείρηση, η οποία δεν υπήρχε προηγουμένως (Landau, 1982). Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία, με την ορθολογική διαχείριση χρόνου, πόρων και ιδεών και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κινδύνων, που προσφέρει ανταμοιβές (οικονομικές, ψυχολογικές) στον επιχειρηματία και γενικότερα στην κοινωνία (Hisrich, 2007). Ο Venkataraman (1997) αναφέρει ότι επιχειρηματικότητα είναι η προσεκτική ανάλυση της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και της αξιοποίησής τους. Οι Stevenson και Jarillo, (1990) υποστηρίζουν ότι είναι η διαδικασία υλοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών υπό συνθήκες περιορισμένης 4

17 διαθεσιμότητας πόρων παρατηρώντας, αναλύοντας και ανακαλύπτοντας κάτι καινούριο και μειώνοντας την αβεβαιότητα. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στο ότι η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει εκτός των άλλων τη διαδικασία ανακάλυψης και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την εξεύρεση τρόπων μείωσης της αβεβαιότητας για την επίτευξη κέρδους, το επιχειρηματικό πλεονέκτημα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, την κοινωνία και επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον (Πετράκης, 2004). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρηματικότητα είναι μία δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα σταθερά, εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης (European Commission, 2000). Επιχειρηματικότητα είναι η σκέψη και η διαδικασία να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις οικονομική δραστηριότητα που θα βασίζεται στο συνδυασμό της ανάληψης κινδύνου, δημιουργικότητας και/ή καινοτομίας με τη διαχείριση μέσα σε ένα νέο υπάρχοντα οικονομικό οργανισμό (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM, 2003) ορίζει ως επιχειρηματικότητα κάθε προσπάθεια για δημιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού, ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν. Για να επιλέξει κανείς τον ορισμό της επιχειρηματικότητας που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον της υπαίθρου, είναι σημαντικό να σκεφθεί τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων, οικογενειών και κοινωνιών και της διατήρησης υγιούς οικονομίας και περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη παρατηρεί κανείς ότι καθένας από τους παραπάνω ορισμούς κρύβουν αδυναμίες. Έτσι, ο πιο κατάλληλος ορισμός για την 5

18 επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της υπαίθρου, στην παρούσα έρευνα, είναι αυτός που ορίζει την επιχειρηματικότητα ως: «τη δύναμη που ενεργοποιεί άλλους πόρους και πηγές προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανικανοποίητες ανάγκες της αγοράς», «την ικανότητα να δημιουργείς, να οικοδομήσεις κάτι από το τίποτα», «τη διαδικασία του να δημιουργείς αξία από τη συνένωση μοναδικού πακέτου πόρων για την αξιοποίηση μιας ευκαιρίας (Petrin, 1997) Η έννοια της επιχείρησης Για να χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση μία μονάδα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες: ύπαρξη οργάνωσης, που μπορεί να αναφέρεται στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, ύπαρξη ιδιωτικών συντελεστών παραγωγής, που μπορούν να μεταφέρονται από δραστηριότητα σε δραστηριότητα με κριτήριο τα προσδοκώμενα κέρδη, ύπαρξη προσώπων, που σχετίζονται με τη μονάδα και προσφέρουν την εργασία τους, ενώ ο απώτερος σκοπός της μονάδας πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται, έτσι ώστε να καλύπτεται τουλάχιστον το κόστος παραγωγής (Ουσταμπασίδης και Κατσουλάκος, 1999). Σύμφωνα με το νέο ορισμό της Ε.Ε., επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα (2003/361/ΕΚ). Με βάση τον ορισμό αυτό, η διατύπωση του οποίου βασίζεται στη φρασεολογία που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αποφάσεις του, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρίες ή οι ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μία οικονομική δραστηριότητα, μπορούν να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Η Ε.Ε., στο πλαίσιο του νέου ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), θέσπισε τα όρια για τη διάκριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τρεις κατηγορίες: τις μεσαίες, τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κάθε κατηγορία ορίζεται με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων των επιχειρήσεων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους. Έτσι: 6

19 Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στις γυναικείες επιχειρήσεις, παρουσιάζουν διάφορες ιδιαιτερότητες, γεγονός που δυσκολεύει τον προσδιορισμό τους (Βλάχου, 2001). Για να θεωρηθεί μία επιχείρηση γυναικεία θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις: γυναικεία συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης με ποσοστό τουλάχιστον 51% και λήψη αποφάσεων από την ιδιοκτήτρια/συνιδιοκτήτες. Η ταυτόχρονη ύπαρξη αυτών των προϋποθέσεων φαίνεται να είναι σημαντική, ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, όπου συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η γυναίκα να καταγράφεται ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, αλλά η διαχείριση/διοίκηση αυτής να ασκείται από το σύζυγο, ο οποίος συνήθως κατέχει παράλληλα και άλλη θέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (Σκορδίλη, 2005) Η έννοια του επιχειρηματία Αναλογικά με όσα διατυπώθηκαν παραπάνω για την επιχειρηματικότητα, είναι και ο ορισμός για τον επιχειρηματία που οι Tyson, Petrin and Rogers (1994), ορίζουν ως το άτομο που είτε δημιουργεί νέους συνδυασμούς των παραγόντων παραγωγής, όπως νέες μεθόδους παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες αγορές, βρίσκει νέες πηγές για την κάλυψη αναγκών, είτε ως το άτομο που είναι πρόθυμο να αναλάβει ρίσκο, είτε ως το άτομο που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες της αγοράς, είτε ως το άτομο που κατέχει και διευθύνει μια επιχείρηση. 7

20 Ο Peter Drucker (1985) σημειώνει ότι παρόλο που η λέξη επιχειρηματίας χρησιμοποιείται πάνω από 200 χρόνια, υπάρχει ένα συνεχές μπέρδεμα σε ότι αφορά στον ορισμό της. Η λέξη επιχειρηματίας προέρχεται από τη γαλλική λέξη enterprendre που σημαίνει «μεταξύ» και «αναλαμβάνω», δηλαδή ο επιχειρηματίας είναι αυτός που αναλαμβάνει τη θέση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή αυτός που αναλαμβάνει κυριολεκτικά το ρίσκο ότι θα επιτύχει. Ο Brockhaus (1980) αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας είναι ο κύριος ιδιοκτήτης και διαχειριστής διευθυντής μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να είναι εργαζόμενος αλλού. Επίσης, δηλώνει ότι οι επιχειρηματίες ανεπίσημα και ενστικτωδώς αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες βασιζόμενοι στο «αίσθημα» που έχουν για την αγορά. Για ένα οικονομολόγο, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που συνδυάζει μέσα, εργασία, υλικά και άλλα κεφάλαια, ώστε να προσδίδουν αξία μεγαλύτερη από πριν, καθώς επίσης και αυτός που εισάγει αλλαγές και καινοτομίες. Με άλλα λόγια είναι αυτός που οργανώνει και διαχειρίζεται την επιχείρησή του για προσωπικό όφελος κέρδος. Συνεισφέρει την προσωπική του πρωτοβουλία, δεξιότητα και εξυπνάδα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης, αναλαμβάνει πιθανότητες κέρδους ή ζημίας που επακολουθούν των απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων καταστάσεων. Το καθαρό υπόλοιπο των ετησίων εισπράξεων της επιχείρησης, αφού πληρωθούν όλα τα έξοδα, το κρατά για τον εαυτό του (Hisrich et Peters, 1998). Τέλος, επιχειρηματίας είναι εκείνος που ερευνά τη δυναμικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τις ευκαιρίες, οργανώνει τις πηγές και τους πόρους και ενεργεί για τη μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών ευκαιριών. Ακόμη, σημαντικό χαρακτηριστικό του επιχειρηματία είναι η ανάληψη ρίσκου (ILO, 2003). Σε ό,τι αφορά στον ορισμό της γυναίκας επιχειρηματία, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει διεθνώς, επίσημα αναγνωρισμένος ορισμός. Ο όρος «γυναίκα επιχειρηματίας» μπορεί εξίσου να αναφέρεται σε κάποια γυναίκα που ξεκινά μόνη της μία επιχείρηση, με αυτή που είναι διευθύντρια σε μία οικογενειακή επιχείρηση ή συνεταιρική επιχείρηση, ή σε κάποια που είναι μέτοχος σε 8

21 μια δημόσια επιχείρηση και την οποία διοικεί (Giovannelli, Gunnsteinsolottir, Me, 2003). Η Sheikh (2003) ορίζει τη γυναίκα επιχειρηματία ως αυτή που δημιούργησε μία επιχείρηση στην οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών και που έχει ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη ρίσκου και στην καθημερινή διοίκηση. Για τους Welter, Smallbone and Isakova (2006) γυναίκες επιχειρηματίες είναι οι γυναίκες που είναι αυτοαπασχολούμενες, ιδιοκτήτριες ή συν-ιδιοκτήτριες μικρών επιχειρήσεων, ενώ για τους Carter and Shaw (2006) γυναίκα επιχειρηματίας είναι αυτή που έχει την καθολική ή την πλειοψηφία της ιδιοκτησίας της επιχείρησης και τη διοικεί. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο ορισμός της γυναίκας επιχειρηματία έχει διαφορετικές αποδόσεις ανάλογα με τον κάθε συγγραφέα (Goffee and Scase, 1985) Η έννοια της υπαίθρου Ο όρος ύπαιθρος στη παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται με την έννοια του «αγροτικός». Το πρόβλημα ορισμού της έννοιας αυτής δεν είναι καινούριο. Οι κάτοικοι γνωρίζουν πότε ζουν σε αγροτικές περιοχές, αλλά αυτή η αντίληψη δεν ικανοποιεί τους δημογράφους, τους οικονομολόγους, τους κοινωνιολόγους, τους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής ή τους ερευνητές. Η έννοια του αγροτικού χώρου δεν είναι μία επακριβώς καθορισμένη έννοια. Αναφέρεται στο σύνολο του πληθυσμού της γης και των άλλων πηγών στην ανοικτή ύπαιθρο και στις μικρές πληθυσμιακές ενότητες. Δεν αφορά μία συγκεκριμένη χρήση γης ή ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα και ταυτίζεται με διοικητικές ζώνες (OECD,1996). Περιγράφει περιοχές που είναι αραιοκατοικημένες ή κατοικημένες από μικρές πληθυσμιακές ενότητες, όπου κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας και οι βιομηχανίες που στηρίζονται στο γεωργικό τομέα. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του OECD, οι περιοχές ταξινομούνται ως αγροτικές όταν η πυκνότητα πληθυσμού είναι μικρότερη από 150 κατοίκους ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αγροτικές περιοχές μπορούν να οριστούν με ένα αρνητικό ή με ότι απομένει τρόπο: αγροτικές είναι όλες εκείνες οι περιοχές που δεν είναι αστικές και 9

22 δεν είναι οικοδομημένες περιοχές. Παραδοσιακά, αγροτικές περιοχές έχουν ορισθεί αυτές στις οποίες αναπτύσσονται συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως η γεωργία και η δασοκομία και περιοχές φυσικού κάλλους όπως υδάτινες και ορεινές περιοχές. Εναλλακτικά, μπορούν να οριστούν βάσει του αριθμού των κοινωνικών χαρακτηριστικών, όπως η πυκνότητα πληθυσμού και η απόσταση από τις μεγάλες πόλεις (Hoggart et al., 1995). Το πώς ορίζονται οι αγροτικές περιοχές αλλάζει ανάλογα με τη χώρα και με το χρόνο. Παραδόξως, κανείς από τους ορισμούς δεν θα μπορέσει ικανοποιητικά να παρουσιάσει ομοιομορφία ή να συμπεριλάβει τις εξηγήσεις των αναρίθμητων μεταβλητών που συνθέτουν τις διαφορετικές πλευρές του τι σημαίνει αγροτικός (Smith, 1999). Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας υιοθετήσαμε τον ορισμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας βάσει του οποίου αγροτικές είναι οι περιοχές, οι οικισμοί των οποίων συγκεντρώνουν λιγότερους από 2000 κατοίκους. 10

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

24 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γυναικείες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν είναι όμως ομοιόμορφη η κατανομή τους, οι συνθήκες σύστασής τους και τα αποτελέσματά τους τόσο στις γυναίκες όσο και στις οικονομίες των χωρών (GEM, 2005). Για παράδειγμα, στο Περού οι γυναικείες επιχειρήσεις αγγίζουν το 39,1% της εγχώριας επιχειρηματικότητας αντίθετα με την Ιαπωνία όπου μόνο το 4,31% των επιχειρήσεων ανήκουν σε γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (GEM) (2005), κάθε προσπάθεια κατανόησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας συνάδει με υποκειμενικούς ασφαλώς αλλά και αντικειμενικούς παράγοντες που πολλές φορές είναι ίδιοι με εκείνους των αντρών. Στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, ενισχύεται η εκδήλωση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αφού επιτείνεται η ανάγκη απόκτησης ή αύξησης του εισοδήματος. Όσο η οικονομία προοδεύει και οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, το επιχειρηματικό ενδιαφέρον μειώνεται αφού υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εύρεσης σταθερής και αποδοτικής εργασίας. Ακολούθως, αν το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξηθεί περισσότερο, τότε περισσότερες επιχειρήσεις συστήνονται αφού υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο. Γενικότερα, οι άντρες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ποσοστό 50% περισσότερο από τις γυναίκες με την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία να προπορεύονται στη διαφορά του ποσοστού συμμετοχής αντρών γυναικών σε επιχειρηματική δραστηριότητα και την Ιαπωνία, Φιλανδία και Η.Π.Α., ουραγούς. Συνεπώς, οι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα σε άντρες και γυναίκες. Εξάλλου, στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, οι γυναίκες ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα σε ηλικία 35-44, ενώ στις χώρες με μέτριο και χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, σε ηλικία Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες διατηρούν μια παράλληλη δουλειά όπως και οι άντρες, διαφέρουν όμως σημαντικά στο αρχικό κεφάλαιο που επενδύουν. Πιο συγκεκριμένα, οι άντρες τείνουν να ξεκινούν με το διπλάσιο κεφάλαιο από αυτό των γυναικών. 12

25 Σημαντικός είναι επίσης και ο παράγοντας κίνητρο. Για παράδειγμα το 77,9% των αντρών ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα προκειμένου να εκμεταλλευτούν ή να αξιοποιήσουν μία ευκαιρία, αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών, 71,4%. Εξάλλου, το 19,4% των αντρών επιλέγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα από ανάγκη ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 24,8%. Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας (GEM, 2005) έδειξαν ότι από τα 73 εκατομμύρια επιχειρηματιών στις 34 υπό μελέτη χώρες, τα 30 εκατομμύρια, ποσοστό 41,09%, ήταν γυναίκες. Σε αυτό το σύνολο, πολύ μικρό είναι το ποσοστό των γυναικών που διαθέτουν υψηλή μόρφωση, αφού βρίσκουν ευκολότερα διέξοδο σε αξιόλογες θέσεις εργασίας. Ειδικά στις χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, το 45,6% των γυναικών που ξεκίνησαν επιχειρηματική δραστηριότητα είχαν ανάλογα ακούσματα. Πολύ σημαντική φαίνεται να είναι η γνώση συγκεκριμένων τεχνικών που μπορεί να σχετίζεται με κάποια μορφή επιχειρηματικότητας. Στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες οι γυναίκες αισθάνονται μικρότερη ανασφάλεια για τις ικανότητές τους να ξεκινήσουν κάποια μορφή επιχείρησης. Στην Ελλάδα, το 55,6% των γυναικών αισθάνεται σιγουριά, όταν το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στην Ιαπωνία είναι 10%. Το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α.. Σε γενικές γραμμές οι γυναικείες επιχειρήσεις τείνουν να είναι μικρότερες από εκείνες των ανδρών. Ένας λόγος είναι η τάση των αντρών να δημιουργούν αυστηρή ιεραρχία με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν καλύτερη κατανομή και έλεγχο της επιχείρησης. Αντίθετα οι γυναίκες προτιμούν να αναπτύσσουν σχέσεις ισότητας στην επιχείρηση. Επίσης, οι περισσότεροι άντρες διστάζουν να συνεργαστούν επιχειρηματικά με γυναίκες, οπότε αυτομάτως περιορίζονται οι πιθανότητες επέκτασης μιας γυναικείας επιχείρησης από συνεργασία ή συγχώνευση (GEM, 2005). Οι γυναίκες που έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και στη δυναμική της οικονομίας της χώρας τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτως χώρας κατοικίας. Ακόμη και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες οι γυναίκες δε διστάζουν υπερβολικά να ρισκάρουν επιχειρηματικά, αφού φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν οικονομικά και να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Αντίθετα, στις μέτρια αναπτυγμένες 13

26 οικονομίες οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές και για αυτό προτείνεται οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών να τις βοηθήσουν εκπαιδεύοντάς της μέσα από σεμινάρια. Αντίθετα, στις αναπτυγμένες χώρες, οι πολύ μορφωμένες γυναίκες, που σε ποσοστό ξεπερνάνε και τους άντρες, δεν κατέχουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και είναι οι γυναίκες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκείνες που πρωτοστατούν στον επιχειρηματικό τομέα (GEM, 2005). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το προφίλ των γυναικών που αυτοαπασχολούνται είναι μέσης ηλικίας, έγγαμες, χαμηλού ή υψηλού μορφωτικού επιπέδου, έχοντας στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον αυτοαπασχολούμενο μέλος. Παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενεργητικές, συναισθηματικές, ανοικτές και ανεξάρτητες με αυτοπεποίθηση. Διακρίνονται για τη σεμνότητα, την υπομονή και τη μετριοπάθειά τους και διαθέτουν υψηλές προσδοκίες και καθορισμένους στόχους (Σδράλη, 2005). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν το κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη δημιουργία και την επιβίωσή της (π.χ. έλλειψη κεφαλαίου, μη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες, έλλειψη εμπειρίας στον επιχειρηματικό κλάδο). Παρά τα πιθανά προβλήματα της εισόδου της γυναίκας στον επιχειρηματικό κόσμο, η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης τόσο της οικογένειάς της όσο και της κοινωνίας στην οποία είναι ενταγμένη. Για το λόγο αυτό η κοινωνία θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, προκειμένου η γυναίκα να εναρμονίσει τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους της, χωρίς παράλληλα να αλλοιώνεται η ποιότητα της εργασίας και της ζωής της γενικότερα, από την ανάγκη για εργασία (Σδράλη, 2005). 2.2 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιχειρηματικότητα παρέχει μια πρόσθετη εναλλακτική λύση εργασίας όταν οι ευκαιρίες εργασίας είναι ανύπαρκτες, ή δεν εκπληρώνουν όλες τις ανάγκες του ατόμου (Tigges & Green, 1994). Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα εκείνοι στην ύπαιθρο, θα μπορούσαν να εργαστούν αλλά περιορίζονται από την τοποθεσία, τις φυσικές δυσκολίες να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή, ή τις προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες (Coates et Al, 1991, Tigges & Green, 1994). 14

27 Στην ύπαιθρο, για πολλές γυναίκες δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας που να ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες. Μία από τις ανάγκες αυτές είναι ένα ικανοποιητικό εισόδημα, υπό τους περιορισμούς των οικογενειακών τους υποχρεώσεων (Coates, Jarratt, & Mahaffie, 1991, Goffee & Scase, 1985, Kalleberg & Leicht, 1991, Kelly, 1988, Loscocco & Leicht, 1993, Tigges & Green, 1994, Zeller, King, Byrd, DeGeorge, & Birnbaum, 1994). Πολλές από αυτές τις γυναίκες αναζητούν λύση σε αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας την δική τους επιχείρηση (NFWBO, 1998). Έτσι, η ευελιξία ή οι οικογενειακές ευθύνες, μερικές φορές, οδηγούν τις γυναίκες στη δημιουργία μιας επιχείρησης (Brush, 1992). Συχνά, οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες από ανάγκη, παρά την έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας. Μερικές από τις γυναίκες της υπαίθρου, έχοντας λίγες ευκαιρίες απασχόλησης, βλέπουν την έναρξη μιας επιχείρησης ως τη μοναδική εναλλακτική λύση για απασχόληση (Oberhauser et al., 1996). Με δεδομένη την αυξανόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών, πολλοί ερευνητές μελέτησαν τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων, όταν τα εμπόδια για την επιτυχία της επιχείρησης, μπορεί να είναι πολλά (McDermott 1993, Tigges και Green, 1994). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ύπαιθρο της Αυστραλίας κατέγραψε τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών. Η ηλικία των γυναικών αυτών κυμαίνεται μεταξύ 21 και 65 ετών, με μέση ηλικία τα 41 έτη. Η πλειοψηφία ήταν ηλικίας μεταξύ 31 και 60 ετών. Οι περισσότερες γυναίκες ήταν παντρεμένες και είχαν από ένα έως οκτώ παιδιά. Σχεδόν οι μισές είχαν δύο ή τρία παιδιά. Το ένα τρίτο των γυναικών ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία είχε ζήσει για περισσότερο από έξι έτη σε αγροτική περιοχή (Still and Simmons, 2005). Σύμφωνα με μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Εσθονία, οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες στην ύπαιθρο είναι ηλικίας 36 έως 65 ετών και μόλις το 1/3 του δείγματος αποτελούν οι γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών (Talves, K. and Laas, A., 2004). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία, για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών (74%), ήταν ηλικίας 19 έως 45 ετών. Οι 15

28 περισσότερες, επίσης, είχαν αποφοιτήσει, τουλάχιστον, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Sawicka, 2001). Οι Shelleman and Shields (2003), σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην αγροτική περιοχή Appalachian της Αμερικής, μελέτησαν ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των γυναικών επιχειρηματιών, τη μόνιμη κατοικία τους. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες επιχειρηματίες σε αυτή την μελέτη ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής όπου ήταν εγκατεστημένη η επιχείρησή τους και σχεδόν τα τρία τέταρτα είχαν ζήσει εκεί για 20 ή περισσότερα έτη (Shelleman and Shields, 2003). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον αγροτικό χώρο του Illinois στην Αμερική (Gruidl, 1991), διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ζουν στην ύπαιθρο, αναμένεται να έχουν διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, από τις γυναίκες των αστικών περιοχών, λόγω του κοινωνικού και πολιτικού "συντηρητισμού" που αντιτίθεται σε κάθε μορφή αλλαγής και εξέλιξης, και λόγω του προσανατολισμού της οικογένειας στην αυτάρκεια (Cloke 1989,1995, Oberhauser 1995, Beggs et al., 1996). Οι γυναίκες αυτές, συνήθως, εγκαταλείπουν μία εργασία, είναι άνεργες ή σπουδάζουν, πριν από τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Μόνο το 6% των γυναικών αυτών είχε προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία (Gruidl, 1991). Η απόφαση για μια γυναίκα, να γίνει επιχειρηματίας, είναι συχνά η συνισταμένη διαφόρων παραγόντων (Goffee & Scase, 1985, Wilkens, 1987). O Wilkens (1987), αναφερόμενος στις γυναίκες επιχειρηματίες, τόνισε ότι: «ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, όλες οι γυναίκες πιστεύουν ότι η δημιουργία επιχείρησης, είναι συνεπακόλουθο του ξεχωριστού συνόλου των εμπειριών τους». Σύμφωνα με το NFWBO (1998), οι εμπειρίες της ζωής μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάζουν τις μορφές με τις οποίες διοικούν οι γυναίκες επιχειρηματίες. Η Farmer (1985), όπως αναφέρεται στους DiBenedetto και Tittle (1990), τόνισε τη σημασία του περιβάλλοντος για τις αποφάσεις των γυναικών πάνω σε θέματα εργασίας. Έτσι, ανέφερε ότι: «οι επιλογές των γυναικών, για εξέλιξη της καριέρας, γίνονται στα πλαίσια των επιλογών ή των προτιμήσεων των πατεράδων ή των συντρόφων τους, επειδή οι προτιμήσεις τους, μπορούν να επηρεαστούν από τις αντιλήψεις τους για τις επιθυμίες των ανδρών». 16

29 Σύμφωνα με έρευνα του NFWBO (1998) για τις γυναίκες που αφήνουν τη δουλειά τους, για να γίνουν επιχειρηματίες, περισσότερες από τις μισές γυναίκες του δείγματος, τόνισαν την επιθυμία για μεγαλύτερη ευελιξία, ως αρχικό κίνητρο, για να γίνουν ιδιοκτήτριες μικρών επιχειρήσεων. Οι γυναίκες συχνά χρειάζονται τέτοιο πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να ισορροπήσουν την εργασία με την οικογένεια, επειδή είναι πρώτα υπεύθυνες για τα «εσωτερικά καθήκοντα» (Loscocco & Leicht, 1993). Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια γυναίκα αναμένεται να φροντίσει το σπίτι και τα παιδιά, ακόμα κι αν απασχολείται πλήρως (Aryee, 1992, DiBenedetto & Tittle, 1990, Lorber, 1993, Loscocco et Al, 1991). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή στο Μπράντφορντ της Πενσυλβάνια, στην Αμερική (Robinson, 2001), προσδιορίστηκαν τρία κίνητρα που ωθούν τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα. Αυτά είναι η επιθυμία για ευέλικτο ωράριο, οι μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές και η ανεξαρτησία στην εργασία. Οι γυναίκες επιχειρηματίες στην ύπαιθρο, σε αυτήν την μελέτη, ήταν κάπως επηρεασμένες από τις επιθυμίες και τις εμπειρίες τους. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ύπαιθρο της Εσθονίας, όπου οι κύριοι λόγοι που οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες, είναι η επιθυμία να υπάρξει μια εργασία με ικανοποιητικό εισόδημα, η οικονομική ανεξαρτησία και η ευελιξία όσον αφορά στο χρόνο της απασχόλησης. Για πολλές γυναίκες, η απόκτηση νέων εμπειριών και γνώσεων, καθώς επίσης και η πρόκληση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, είναι σημαντικοί παράγοντες (Talves, K. and Laas, A., 2004). Σε άλλη έρευνα, στον αγροτικό χώρο του Illinois στην Αμερική (Gruidl, 1991), τα κίνητρα για επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνουν την επιθυμία για αυτοαπασχόληση και ανεξαρτησία, την αύξηση του εισοδήματος, την αξιοποίηση μιας υπάρχουσας ιδέας, την αξιοποίηση της μόρφωσης, τη διαμονή σε ένα συγκεκριμένο τόπο καθώς και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά στην απασχόληση. Τα αποτελέσματα έδειξαν, όμως, ότι οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, έγιναν επιχειρηματίες επειδή το ήθελαν και όχι επειδή έπρεπε. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είχε ως κίνητρο την επιθυμία για ανεξαρτησία. Ακολουθούν οι γυναίκες που παρακινήθηκαν από την επιθυμία για 17

30 αύξηση του εισοδήματος. Έπειτα, είναι οι γυναίκες που είχαν ως κίνητρο την πρόκληση να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση, ή την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος είχε ως κίνητρο την έλλειψη εναλλακτικών θέσεων εργασίας (Gruidl, 1991). Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ύπαιθρο της Αφρικής (Kibas, 2005), οι γυναίκες στην ύπαιθρο δεν παρακινούνται συνήθως από το κέρδος για να δημιουργήσουν μία επιχείρηση, αλλά μάλλον, από την ανάγκη να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Βλέπουν τις επιχειρήσεις ως ένα μέσο απελευθέρωσης, αφού δεν θα ζητούν πλέον χρήματα από τους συζύγους τους για τις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους. Έτσι ότι κερδίζουν από την επιχείρηση, ξοδεύεται προς όφελος ολόκληρης της οικογένειας. Ένα άλλο βασικό κίνητρο για τις γυναίκες στο να γίνουν επιχειρηματίες, αποτελεί το ενδιαφέρον των γυναικών για τη βοήθεια των άλλων. Γενικά, οι γυναίκες επιχειρηματίες στις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, λαμβάνουν ουσιαστική οικογενειακή στήριξη στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αυτή η στήριξη, είναι εντούτοις, κυρίως κοινωνική παρά οικονομική (Kibas, 2005). Σε έρευνα που είχε ως στόχο τον προσδιορισμό ενός μοντέλου της γυναίκας επιχειρηματία στην ύπαιθρο της Αυστραλίας (Mankelow, Merrilees, and Gardoll, 1999), εντοπίστηκαν τέσσερα βασικά κίνητρα για την έναρξη μιας επιχείρησης. Τα δύο πρώτα είναι η απόκτηση εισοδήματος και η πρόκληση της έναρξης μιας νέας επιχείρησης, που αποτελούν κοινά ή παραδοσιακά κίνητρα για τη δημιουργία οποιασδήποτε επιχείρησης. Η προσωπική πρόκληση της έναρξης μιας νέας επιχείρησης είναι πιθανό να είναι μέτριας σπουδαιότητας για τις περισσότερες επιχειρηματίες, αλλά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες επιχειρηματίες της υπαίθρου. Επίσης, τα ευρύτερα οφέλη για την οικογένεια, όπως η μερική απασχόληση και η απόκτηση εμπειρίας από τα παιδιά, δεν είναι πιθανώς σημαντικό κίνητρο για τους περισσότερους επιχειρηματίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην ύπαιθρο. Οι γυναίκες της υπαίθρου δημιουργούν συνήθως μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είναι ατομικές (IFAD, 2000). Διάφοροι 18

31 παράγοντες επηρεάζουν τον τομέα δραστηριοτήτων που επιλέγεται από τις γυναίκες επιχειρηματίες (Nelton, 1992). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία (Sawicka, 2001) διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις ασχολούνταν με το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών, την εστίαση, το catering, την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, την χειροτεχνία, καθώς και με οποιαδήποτε μορφή εποχιακής εργασίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, είχαν ως κύρια δραστηριότητα, το εμπόριο. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα καταστήματα, τις αποθήκες χονδρικού εμπορίου, και την αποκαλούμενη "από σπίτι σε σπίτι" πώληση. Η υπεροχή του εμπορίου συνδέθηκε περισσότερο με το γεγονός ότι αυτό ήταν ο απλούστερος τρόπος για μια ιδιωτική επιχείρηση και όχι με μία μεγάλη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά. Αυτός ο τύπος δραστηριότητας δεν απαιτεί ούτε μεγάλες οικονομικές δαπάνες ούτε κάποια ιδιαίτερα προσόντα. Άλλες επιχειρήσεις λειτουργούσαν ως εστιατόρια, κομμωτήρια, αγροτοτουριστικές μονάδες, φούρνοι, κ.ά.. Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο IFAD (2000), αφού σύμφωνα με έρευνές του οι γυναίκες στην ύπαιθρο τείνουν να διευθύνουν παραδοσιακότερες και χαμηλού εισοδήματος επιχειρήσεις, όπως μονάδες επεξεργασία τροφίμων, μικρές βιοτεχνίες, ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο. Οι γυναικείες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζονται από μικρή προστιθεμένη αξία ανά εργαζόμενο, χαμηλές αμοιβές, χαμηλά εισοδήματα, και μικρές απαιτήσεις σε κεφάλαιο (Tigges and Green, 1994). Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν κανέναν ή πολύ λίγους υπαλλήλους και δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Πράγματι, πολλές γυναικείες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο, είναι μικρές με λίγους (ενδεχομένως) έμμισθους υπαλλήλους (Clark and James, 1992). Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας περιορίζει τον τύπο επιχειρήσεων, που είναι ικανές να διευθύνουν οι γυναίκες της υπαίθρου. Εξάλλου, οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών απαιτούν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας (Nelton, 1992). Εξαιτίας αυτών των υποχρεώσεων, οι γυναίκες έχουν μικρή συζυγική υποστήριξη στις επιχειρηματικές τους προσπάθειές. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι γυναίκες της υπαίθρου πρέπει συχνά να βρίσκονται στο σπίτι, μερικές από αυτές τείνουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με βάση το σπίτι, που τους επιτρέπουν 19

32 να παραμείνουν κοντά στην οικογένεια (Peters and MacDonald, 1994). Οι τοπικές συνθήκες μπορούν να ευνοούν την δημιουργία μιας επιχείρησης. Αυτό μπορεί να είναι ένας παράγοντας της προτίμησης που δείχνουν οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών για τον τομέα του λιανικού εμπορίου (Nelton, 1992). Οι γυναίκες, όπως οι περισσότεροι μικροί επιχειρηματίες, αντλούν τα κεφάλαια για την δημιουργία και λειτουργία των επιχειρήσεών τους, από τις προσωπικές τους οικονομίες. Δεν καταφεύγουν, δηλαδή, σε δανεισμό χρημάτων από τράπεζες (Sawicka, 2001). Για τις περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες η αυτοχρηματοδότηση είναι η κύρια πηγή των απαιτούμενων κεφαλαίων (Scannell, Wang and Halbrendt, 2004). Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι ο δανεισμός από την οικογένεια και τους φίλους ή από τράπεζες (Scannell, Wang and Halbrendt, 2004). Οι σημαντικότερες πηγές συμβουλευτικής στήριξης των γυναικών, κατά την έναρξη των επιχειρήσεών τους, είναι οι φίλοι, οι συνάδελφοι, η οικογένεια και ο λογιστής. Επίσης, όταν οι γυναίκες δεν αποφασίζουν μόνες τους για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, αποφασίζουν μαζί με κάποιο άλλο άτομο, που για την πλειοψηφία είναι ο σύζυγός τους (Still and Simmons, 2005). Για τις γυναίκες επιχειρηματίες, η "επιτυχία" των επιχειρήσεών τους περιλαμβάνει: αυξανόμενες προσωπικές ανταμοιβές και ικανοποίηση, επίτευξη οικονομικής αυτονομίας ή ανεξαρτησίας, ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, ανάπτυξη της επιχείρησης, και παροχή και παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Scannell, Wang and Halbrendt, 2004) Οι βασικοί παράγοντες που έχουν βοηθήσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να πετύχουν περιλαμβάνουν: την υποστήριξη από τα μέλη της οικογένειας, την ισχυρή τοπική υποστήριξη και την κατανόηση των τοπικών αναγκών, τη δυνατότητα προσδιορισμού των αγορών, την κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων και την προσωπική εμπειρία (Scannell, Wang and Halbrendt, 2004). Οι επιρροές της οικογένειας που συμβάλλουν στην απόφαση για έναρξη μιας επιχείρησης, περιλαμβάνουν την οικογενειακή εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, την οικογενειακή υποστήριξη και ενθάρρυνση, την ύπαρξη παρόμοιας επιχείρησης που 20

33 ανήκει σε άλλο μέλος της οικογένειας, και την προσωπική εμπειρία (Scannell, Wang and Halbrendt, 2004). Η οικογενειακή υποστήριξη είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό γνώρισμα των γυναικών επιχειρηματιών στην ύπαιθρο. Παιδιά και σύζυγοι προσφέρουν έμμεση υποστήριξη μέσω της ενθάρρυνσης καθώς και άμεση υποστήριξη μέσω των συμβουλών και της πραγματικής προσφοράς εργασίας στην επιχείρηση (Mankelow, Merrilees, and Gardoll, 1999). Τα πλεονεκτήματα που θεωρούν οι γυναίκες επιχειρηματίες ότι έχουν λόγω της εγκατάστασης της επιχείρησής τους σε αγροτική περιοχή και όχι σε πόλη, είναι το φιλικό περιβάλλον, η επιλογή του τρόπου ζωής τους, η ελευθερία και η ευελιξία και ο μικρότερος ανταγωνισμός. Κύρια μειονεκτήματα θεωρούν το υψηλό κόστος μεταφοράς και άλλων υπηρεσιών, η γεωγραφική απομόνωση, η δύσκολη πρόσβαση σε προμηθευτές, η δυσκολία παρακολούθησης εκπαιδευτικών μαθημάτων και η έλλειψη πληροφόρησης (Still and Simmons, 2005). Η επιχειρηματικότητα πάντα περιλαμβάνει κάποιο επίπεδο κινδύνου και αβεβαιότητας. Για τις γυναίκες στην ύπαιθρο, τα στερεότυπα που επικρατούν, ο φόβος για ανάληψη "ρίσκου" και η έλλειψη εμπιστοσύνης και ασφάλειας εμφανίζονται να είναι σημαντικά εμπόδια. Η θέση των γυναικών σε μια πατριαρχική κοινωνική δομή καθιστά τις γυναίκες εξαρτώμενες από τους άνδρες -σύζυγοι ή πατέρες- και η αντίδραση της οικογένειας είναι ένα σημαντικό αντικίνητρο στην ίδρυση μιας επιχείρησης (Kibas, 2005). Οι εμπειρίες που έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες μέσα από τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, περιλαμβάνουν προβλήματα όπως η έλλειψη κεφαλαίων, οι δυσκολίες στις μεταφορές και το μάρκετινγκ, το φθαρτό μερικών προϊόντων και οι υποχρεώσεις τους ως προς την οικογένεια (Kibas, 2005). Συναντούν, επίσης, δυσκολίες στη διαδικασία χορήγησης αδειών και άλλους παρόμοιους περιορισμούς. Οι περισσότερες από τις γυναίκες που δημιουργούν επιχειρήσεις στην ύπαιθρο και χρειάζονται χρηματοδότηση, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσπάθειά τους για ανάληψη δανείων από τις τράπεζες. Επίσης, είναι περιορισμένες οι ευκαιρίες για αποταμίευση ή για επέκταση της επιχείρησης και για διαφοροποίηση (Kibas, 2005). 21

34 2.3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η κλίμακα και η φύση του τουρισμού κάθε περιοχής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση γυναικών επιχειρηματιών (Carlsen et al, 2001). Έτσι, για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες έχουν πολλές ευκαιρίες για δημιουργία επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας σε τουριστικές περιοχές με αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα (Bouquet and Winter, 1987). Ο τουρισμός μικρής κλίμακας, σε αντίθεση με το μαζικό τουρισμό, απαιτεί μικρότερα κεφάλαια για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, που σημαίνει ότι άτομα που δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην ίδρυση μιας επιχείρησης σε περιοχές με αναπτυγμένο το μαζικό τουρισμό, θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στον τουρισμό μικρής κλίμακας (Sherman and Dixon,1991). Έτσι, συχνά οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τα κεφάλαια που ήδη διαθέτουν για να δημιουργήσουν τουριστικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας, όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόρια (Dahles, 1998). Στις περιοχές με αναπτυγμένο το μαζικό τουρισμό, έχει διαπιστωθεί ότι είναι χαμηλότερα τα ποσοστά των γυναικών επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό, σε σχέση με τις περιοχές με αναπτυγμένο τον τουρισμό μικρής κλίμακας (Gentry, 2007). Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νησί Bornholm της Δανίας, μελέτησε τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, όπου επικρατεί ο παραθαλάσσιος τουρισμός μικρής κλίμακας (Ioannides and Petersen, 2003). Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν καταλύματα, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, ταξιδιωτικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι γυναίκες επιχειρηματίες λειτουργούν κυρίως μικρές επιχειρήσεις, όπως μικρούς ξενώνες και καταστήματα λιανικού εμπορίου (είδη δώρων και τέχνης). Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με άλλες μελέτες που τονίζουν την υπεροχή των γυναικών επιχειρηματιών στις μικρότερες επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα (Getz and Carlsen, 2000, Getz and Nilsson, 2003). Οι γυναίκες αυτές, κατά τη δημιουργία της επιχείρησής τους, παρακινούνται περισσότερο από την αυτονομία και ανεξαρτησία που θα τους προσφέρει η επιχειρηματικότητα και από το ότι βλέπουν την επιχείρηση σαν τρόπο ζωής και λιγότερο από τα οικονομικά κέρδη που θα τους αποφέρει η επιχείρησή τους (Getz, and Petersen, 2005). 22

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές!

Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές! Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές! του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη Είναι απ όλους αποδεκτό ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Θα σας διαβάσω ορισµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και θα ήθελα να µου πείτε πόσο σηµαντικό είναι να γίνουν παρεµβάσεις ή ενέργειες προώθησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 Δήμος Γόννων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Μόκα Ελένη Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισο

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα