ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κουτσού Σταυριανή Επικ. Καθηγήτρια, Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ Νόττα Ουρανία Επικ. Καθηγήτρια, Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ Σαμαθρακής Βαγής Καθηγητής, Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ

2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Abstract Rural tourism in Greece is structured around two types of firms: private enterprises and women s rural tourism cooperatives. These two types of firms have played an important role in the development of rural tourism in Greece as well as in the promotion of the social and economic role of women in the countryside. This paper examines the differences between private enterprises and women s cooperatives in a sample of 198 women s private firms and cooperatives. The relevant descriptive statistics show that there are significant differences between the two types of firms both on the level of planning and organization, as well as that of management. Key words: rural tourism, women s cooperatives, private enterprises Εισαγωγή Η ύπαιθρος έχει βιώσει πολύ σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα με αποτέλεσμα οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα να είναι σημαντικά διαφοροποιημένες σε σχέση με αυτές που επικρατούσαν λίγες μόλις δεκαετίες πριν. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές έχουν να κάνουν με τη δραστική μείωση του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου του πρωτογενή τομέα για τον πληθυσμό της υπαίθρου. Από το μοντέλο της τομεακής ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω της προώθησης του πρωτογενή τομέα, περνάμε στο μοντέλο της πολυτομεακής ανάπτυξής της, μέσω της παράλληλης προώθησης και του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας (Ανθοπούλου Θ. 2005, Καλανταρίδης 2005, Κουτσού κ.α. 2005). Η διαμόρφωση των νέων συνθηκών της Κοινότητας από τη μια μεριά, αλλά και οι απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας από την άλλη, οδήγησαν τόσο τις εθνικές όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική σε νέα θεώρηση της ανάπτυξης του 2

3 αγροτικού χώρου, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης και η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου (Ιακωβίδου κ.α. 2006) Στα πλαίσια αυτά, η προώθηση λειτουργιών που εντάσσονται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας στην ύπαιθρο αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο των σύγχρονων αναπτυξιακών πολιτικών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός άξονας των πολιτικών αυτών. Τομείς που αποτελούν εύφορο πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο είναι ο αγροτουρισμός και η ανάδειξη τοπικών πολιτισμικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, μεταξύ των άλλων και η παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής. Η ανάπτυξή τους ευνοείται από τη στροφή των καταναλωτικών μοντέλων του αστικού πληθυσμού: από τη μια μεριά παρατηρείται κορεσμός από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και στροφή προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και από την άλλη στροφή των καταναλωτών προς υγιεινά και παραδοσιακά προϊόντα διατροφής. Οι νέες αυτές τάσεις αποτελούν τις ευκαιρίες ή/και προκλήσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για τον αγροτικό πληθυσμό. Παράλληλα, οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές ενθαρρύνουν, ενισχύουν ή και προκαλούν τέτοιες δράσεις, στα πλαίσια της πολυσυζητημένης πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θεωρήθηκε ότι αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και η σύσταση μικρών επιχειρήσεων ο καταλληλότερος δρόμος για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. (Γιδαράκου κ.α. 1998). Ένας τομέας δραστηριοποίησης των γυναικών στην ύπαιθρο είναι ο αγροτουρισμός, τομέας ο οποίος προσάδει στα χαρακτηριστικά του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού. Δύο είναι οι κυρίαρχες μορφές γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο: οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί. Και οι δύο μορφές ενθαρρύνθηκαν από πλήθος προγραμμάτων την τελευταία εικοσαετία, τόσο εθνικών όσο και κοινοτικών και ο αριθμός τους ενισχύθηκε σημαντικά. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι δύο αυτές μορφές γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτουρισμό και γίνεται συγκριτική ανάλυση σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τους, την οργάνωση και λειτουργία τους. 3

4 Αγροτουρισμός και τοπική ανάπτυξη Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στις δυτικές κοινωνίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών είναι η συνισταμένη δύο κύριων τάσεων: από τη μια μεριά της στροφής των καταναλωτών των αστικών περιοχών σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τους εξορμήσεις καθώς και τις διατροφικές τους προτιμήσεις, και από την άλλη των πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου, οι οποίες κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται οδηγήθηκαν σε νέα θεώρηση της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Αναλυτικότερα, από την πλευρά των αστικών πληθυσμών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κορεσμός από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού και μια τάση για «επάνοδο στη φύση», «επιστροφή στις ρίζες», «επανανακάλυψη της υπαίθρου» κλπ που εκφράζεται με τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Αυτή η επάνοδος σχετίζεται με την κρίση και την υποβάθμιση της ζωής στην πόλη και του αστικού μοντέλου ζωής γενικότερα, είναι δε επίσης επίδραση των οικολογικών κινημάτων. Μια άλλη παράμετρος αυτής της επανόδου είναι η αναζήτηση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων τροφίμων από τους καταναλωτές, η οποία εντείνεται ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της διατροφικής κρίσης. Από το «παραγωγιστικό αγροδιατροφικό μοντέλο» της μαζικής παραγωγής φθηνών και τυποποιημένων τροφίμων περνάμε στο «μεταπαραγωγικό διαιτητικό μοντέλο» που προβάλει την ποιότητα και την υγιεινή διατροφή στη βάση κοινωνικά ανασκευασμένων κριτηρίων» (Ανθοπούλου 2006)Σίσσυ, σελ Από την πλευρά των πολιτικών ανάπτυξης, οι πολιτικές για την τοπική ανάπτυξη στοχεύουν στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών δια μέσου στρατηγικών διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης. Σ αυτό το πλαίσιο οι δράσεις που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό και την ανάδειξη τοπικών πολιτιστικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων μέσω, εκτός των άλλων, και της παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων προωθούνται από τις δημόσιες πολιτικές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες αγροτικές ζώνες και θεωρούνται ως ένας σημαντικός άξονας για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Για το σκοπό αυτό πλήθος εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων ενθαρρύνουν και ενισχύουν τον αγροτικό πληθυσμό για δραστηριοποίηση στους παραπάνω τομείς. Από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών, η πολιτισμική στροφή της κατανάλωσης δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πεδίο δραστηριοποίησης: αγροτουρισμός, 4

5 αγροβιοτεχνίες, ιδιότυπα τρόφιμα και γαστρονομίες αποτελούν μια ευκαιρία για επιχειρηματικές δράσεις, οι οποίες αφ ενός αναδεικνύουν μια περιοχή ως τουριστικό προορισμό, αφ ετέρου αναδεικνύουν τα τοπικά πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής που έχουν να κάνουν με τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. Παράλληλα, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού σε μια περιοχή, με το δεδομένο ότι οι αγροτουρίστες αναζητούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις της ίδιας περιοχής που ασχολούνται με τον τομέα αυτό, της εξασφάλισης μιας πελατείας για την οποία δε χρειάζεται να ψάξουν αλλού, μέσω στρατηγικών marketing, που θα σήμαιναν αυξημένα κόστη.. Ωπωσδήποτε όμως καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων παίζει ο βαθμός ενσωμάτωσης των εν λόγω αγροτικών περιοχών και επιχειρήσεων στις οικονομίες των αστικών/τουριστικών κέντρων και η γενικότερη όσμωση πόληςυπαίθρου που γεννά καινοτομίες και στηρίζει τις αγορές των τοπικών προϊόντων. (Ανθοπούλου 2006). Γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό Η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ύπαιθρος παρουσιάζει χαμηλή ελκυστικότητα για την ανάληψη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης, πολύ περισσότερο στις μειονεκτικές ζώνες (Λαμπριανίδης 2005). Η περιορισμένη επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο σχετίζεται τόσο με τις δομικές της αδυναμίες (έλλειψη υποδομών, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και κεφαλαίων, μικρό μέγεθος αγορών), όσο και με τις ανεπάρκειες του κοινωνικού περίγυρου (σχετικά χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων, συντηρητισμός και απουσία καινοτόμων πρωτοβουλιών)».( Anthopoulou 2006). H ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η πρόσβαση στις κύριες αγορές, η οικονομική βάση της περιοχής, τα κοινωνικά πρότυπα, οι μορφές διακυβέρνησης, ο βαθμός ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου, χαρακτηριστικά τα οποία είναι έντονα διαφοροποιημένα μεταξύ των επιμέρους περιοχών (Λαμπριανίδης 2005). Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, οι γυναίκες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενδογενείς πηγές, ένα εργατικό δυναμικό «σε εφεδρεία» και καλούνται, μέσω των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης, να 5

6 αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναδείξουν τη δυναμικότητά τους και το ρόλο τους στην αναβάθμιση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου της υπαίθρου (Ιακωβίδου κ.α. 2006). Είναι γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας και η αναδιάταξη των εργασιακών σχέσεων στη γεωργία προκάλεσαν τη συρρίκνωση του εύρους των παραδοσιακών εργασιών με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση του ρόλου της γυναίκας στον τομέα της παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την ασθενή οργάνωση των εξωγεωργικών δραστηριοτήτων, είχαν ως συνέπεια την απώλεια της επαγγελματικής ταυτότητας της γυναίκας της υπαίθρου (Γιδαράκου, 1999). Ο καταλληλότερος δρόμος για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας θεωρήθηκε η ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, εγχείρημα που ενθαρρύνθηκε από πλήθος προγραμμάτων (Γιδαράκου κ.α. 1998). Για τις γυναίκες της υπαίθρου που αναζητούν εργασία, η δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης αποτελεί εναλλακτική λύση της ανεργίας και προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να στρέφεται ολοένα και περισσότερο ο γυναικείος πληθυσμός. Η έρευνα των Verheul et al. (2006) δείχνει ότι εκτός από την ανεργία, το κατά κεφαλήν εισόδημα, η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, ακόμα και η κουλτούρα μιας περιοχής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση και επιλογή του τομέα επιχειρηματικής δράσης. Γνωρίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα των γυναικών στην ύπαιθρο είναι εξαιρετικά περιορισμένη τόσο στο γεωργικό τομέα αυτό καθεαυτό (γυναίκες αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων), όσο και στο μη γεωργικό (ιδιοκτήτριες ατομικών επιχειρήσεων μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών). Ειδικότερα όσον αφορά στις αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων το ποσοστό τους περιορίζεται στο 14% του συνόλου, ποσοστό που σημαίνει όχι μόνο σχετικά μικρό πλήθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και για κατά βάση- «πλασματική αρχηγία» από τις αγρότισσες. Όσον αφορά στις γυναίκες επιχειρηματίες στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στην πλειονότητά τους δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Πρόκειται κατά κανόνα για πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις που απαντώνται διάσπαρτα σ όλο τον ύπαιθρο χώρο(ανθοπούλου 2006) Οι δραστηριότητες στον αγροτουρισμό και στον τομέα των αγροτικών προϊόντων αποτελούν μια σημαντική επαγγελματική διέξοδο για τις γυναίκες της υπαίθρου. Με δεδομένα από τη μια μεριά τη μείωση των γεωργικών εισοδημάτων κατά την τελευταία δεκαετία και τη μειωμένη προσφορά μισθωτής εργασίας στην 6

7 ύπαιθρο και από την άλλη το κίνητρο για δημιουργία συμπληρωματικών πόρων για το οικογενειακό εισόδημα αλλά και την ανάγκη για επαγγελματική δραστηριοποίηση και κοινωνικοποίηση εκτός νοικοκυριού, και έχοντας ως εφόδιο την «αφειδώς διαθέσιμη» προσωπική τους εργασία, οι γυναίκες επιχειρηματίες αξιοποιούν τοπικούς πόρους και ενεργοποιούν άρρητες γνώσεις και δεξιοτεχνίες συσσωρευμένες στο πλαίσιο της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας»(anthopoulou 2006). Στην ελληνική ύπαιθρο η γυναικεία επιχειρηματικότητα εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια κάτω από δύο κύριες μορφές: την ανάπτυξη μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων και την σύσταση συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μικρού κατά κανόνα μεγέθους. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό, είτε στον τομέα προσφοράς υπηρεσιών (κυρίως καταλύματα), είτε στον τομέα παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούν μια ελληνική πρωτοτυπία. Άρχισαν να συστήνονται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και ήταν το αποτέλεσμα προσπαθειών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αγροτισσών προς την κατεύθυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Οι συνεταιρισμοί αυτοί στηρίχθηκαν πολύ από τοπικούς φορείς, καθώς και από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και ο ρυθμός σύστασής τους ακολούθησε ανοδική πορεία, εμφανίζοντας έξαρση με την εφαρμογή κάθε φορά κάποιου νέου προγράμματος. Μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 110 συνεταιρισμοί, διάσπαρτοι λίγο-πολύ σε όλη την ελληνική περιφέρεια, οι περισσότεροι όμως εντοπίζονται στη βόρεια και νησιωτική Ελλάδα (Κουτσού 2002). Έρευνες που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, δείχνουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα ετών (Ανθοπούλου 2006, Baygan 2000, Ιακωβίδου κ.α. 2006). Επίσης ότι επιλέγουν δραστηριότητες στον τομέα των «γυναικείων» δραστηριοτήτων (φιλοξενία, παραγωγή τροφίμων, καθάρισμα κλπ), προτιμούν επιχειρήσεις που μπορεί να τις αποφέρουν μικρότερη οικονομική ωφέλεια, αλλά μπορούν να τις εγγυηθούν την ελεύθερη αποδέσμευσή τους, όταν άλλες υποχρεώσεις, άμεσης προτεραιότητας (παιδιά, σπίτι, γεωρική εκμετάλλευση) χρειάζονται την παρουσία τους. Γι αυτόν επίσης το λόγο προτιμούν η έδρα της επιχείρησης να είναι κοντά στο σπίτι ή το ίδιο το σπίτι. Είναι ιδιαίτερα ανασφαλείς, αρχίζουν δειλά και θέλουν να διαπιστώσουν εάν η νέα δραστηριότητα ταιριάζει στην 7

8 κατάσταση που βρίσκονται και στο χαρακτήρα τους και εάν διαπιστώσουν ότι δεν ταιριάζει να μπορούν να αποχωρήσουν. Γι αυτό και δε θέλουν να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια, ούτε να δανειοδοτούνται για να μη νιώσουν δεσμευμένες και να μην αναλάβουν μεγάλο οικονομικό ρίσκο. Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν το γεγονός ότι στην ύπαιθρο, η πλειοψηφία των γυναικείων επιχειρήσεων δεν είναι δυναμικές και δεν αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση των κερδών ή την επέκτασή τους. Πρόκειται κυρίως για μικρές επιχειρήσεις, με πολύ χαμηλά κέρδη, λίγους πελάτες που περιορίζονται στα όρια του οικισμού και στις περισσότερες περιπτώσεις με ανύπαρκτο προσωπικό. Σκοπός είναι το συμπληρωματικό εισόδημα στην οικογένεια και η ύπαρξη απασχόλησης εκτός σπιτιού (Γιδαράκου 2005, Κασιμάτη 2005, Βλάχου 2001, Bock 1999, Harper 1998). Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη ορισμένων από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μεταξύ των ατομικών και των συνεταιριστικών γυναικείων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο. Η διερεύνηση δηλαδή εάν τα χαρακτηριστικά αυτά και η λειτουργίες διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο μορφών επιχειρήσεων. Μεθοδολογία Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Αρχιμήδης» του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και συνχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου από δείγμα 198 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 124 είναι ιδιωτικές και 74 συνεταιριστικές. Τον πληθυσμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων αποτέλεσαν αυτές που έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα Leader, ως αγροτουριστικές επιχειρήσεις. Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από τις Αναπτυξιακές εταιρίες όλης της χώρας. Η επιλογή του δείγματος έγινε με επιμελημένη δειγματοληψία, αντί της τυχαίας, δεδομένου ότι θεωρείται αναγκαία η συνεργασία με φορείς πρόθυμους να παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία, αφού σε τέτοιου είδους μελέτες προέχει η ποιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών (House 1992). Η επιλογή των συνεταιριστικών επιχειρήσεων έγινε μέσα από τους καταλόγους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και ήταν επίσης τυχαία. Οι αγροτουριστικές μονάδες (ιδιωτικές και συνεταιριστικές) του δείγματος προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς 8

9 περιλαμβάνονται 71επιχειρήσεις από τη Μακεδονία, 47 από τα νησιά, 27 από τη Θεσσαλία, 22 από την Ήπειρο, 18 από την Πελοπόνησσο, 7 από τη Θράκη και 7 από τη Στερεά Ελλάδα. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο Όλες οι συναντήσεις έγιναν στο χώρο των επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών, έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με τους υπευθύνους. Στατιστική ανάλυση Μετά τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η κωδικοποίηση των ερωτήσεων και η ανάλυση τους με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 10 κατάλληλου για έρευνες όπως η παρούσα (Norusis, 1999). Για τη στατιστική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο της Περιγραφικής όσο και της Συμπερασματικής Στατιστικής. Η στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχτηκαν έγινε στη βάση ανεξάρτητων κατηγορικών μεταβλητών που αφορούν σε κοινωνικά κριτήρια ταξινόμησης, όπως η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και σε χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, τόσο των συνεταιρισμών όσο και των ιδιωτικών. Εκτιμήθηκαν οι συχνότητες προτιμήσεων ξεχωριστά για τους συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και κατά επίπεδο των ανεξάρτητων μεταβλητών που προαναφέρθηκαν και για την παρουσίασή τους επιλέχθηκε η μέθοδος των πινάκων συσχέτισης. Παράλληλα, έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας με τη x 2 κατανομή(likelihood ratio x 2 ) για κάθε ένα από τα ερωτήματα προτίμησης και σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές κατάταξης των ερωτηθέντων (Μπάτζιος 1999, Ζαρ 1999). Στις περιπτώσεις στατιστικής σημαντικότητας, έγινε ανάλυση των προσαρμοσμένων τυποποιημένων καταλοίπων (Adjusted Standardized Residuals), των θεωρητικών ως προς τις παρατηρηθείσες συχνότητες που αφορούν τις εξεταζόμενες μεταβλητές (Norusis 1999). Αποτελέσματα έρευνας Ατομικά χαρακτηριστικά της γυναίκας επιχειρηματία Στα ατομικά χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών μελετήσαμε την ηλικία των υπεύθυνων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και την ηλικία των προέδρων 9

10 των συνεταιρισμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 66,6% των υπευθύνων των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι μικρότερη των 45 ετών, ενώ στις συνεταιριστικές το 45,8% των προέδρων. Αναλυτικότερα, η ηλικιακή ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά και στις δύο μορφές είναι αυτή των ετών (41,0% για τις ιδιωτικές, 36,1% για τις συνεταιριστικές). Ωστόσο, ενώ η ηλικιακή ομάδα ετών έχει αρκετά σημαντική εκπροσώπηση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (25,6%), στις συνεταιριστικές έχει πολύ μικρή (9,7%). Αντίστοιχα οι μεγάλες ηλικιακές ομάδες έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ιδιωτικές: 36,1% των γυναικών είναι ετών στις συνεταιριστικές, ενώ στις ιδιωτικές είναι μόνο 19,7%. Επίσης 15,3% ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα ετών στις συνεταιριστικές, ενώ για τις ιδιωτικές το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10,3%. Επίσης μελετήσαμε και τις ηλικίες των συνεταιρισμένων γυναικών, οι οποίες εμφανίζονται σαφώς πιο ηλικιωμένες σε σχέση με τις υπεύθυνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση είναι αυτές των και ετών, οι οποίες εκπροσωπούνται με το ίδιο ποσοστό η κάθε μία, 25,3%. Οι επόμενες σε σημαντικότητα ηλικιακές ομάδες είναι η άνω των 55 ετών με 21,9% και αυτή των ετών με 20,3%. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νέες γυναίκες της υπαίθρου προτιμούν περισσότερο την ιδιωτική (κυρίως την ατομική) μορφή επιχείρησης, ενώ οι πιο ηλικιωμένες τη συνεταιριστική. Σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών, συγκρίναμε αυτό των προέδρων των συνεταιρισμών με αυτό των υπεύθυνων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές είναι χαμηλότερο στους συνεταιρισμούς σε σχέση 10

11 Πίνακας Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και της ηλικίας της προέδρου ή της υπευθύνου Μορφή επιχείρησης Κριτήρια <25 ετών Κατηγορίες ηλικίας της προέδρου ή της υπευθύνου ετών ετών ετών ετών 6. >65 ετών Συνεταιρισμός Ιδιωτικές % 9.7% 36.1% 36.1% 15.3% 8% 100% % 25.6% 40% 19.7% 10.3% 6% 100% % 19.6% 39.2% 25.9% 12% 6% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =13,037, β.ε.=5, p=0,023 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 189 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (95,0% του συνολικού). με τις ατομικές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, 28% των προέδρων των συνεταιρισμών είναι απόφοιτες Δημοτικού σχολείου, και 19,8% των υπεύθυνων των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν το ίδιο μορφωτικό επίπεδο. Σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο) οι υπεύθυνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, με εντονότερη τη διαφορά στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου 27,6% των υπεύθυνων των ατομικών επιχειρήσεων είναι απόφοιτες Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, έναντι 11,1% των προέδρων των συνεταιρισμών. 11

12 Πίνακας Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και του μορφωτικού επιπέδου της προέδρου ή της υπευθύνου Μορφή επιχείρησης Κριτήρια Κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου της προέδρου ή της υπευθύνου Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 4. Παν/μιο ή ΤΕΙ 5. Άλλο Συνεταιρισμός Ιδιωτικές του συνόλου της γραμμής του συνόλου της γραμμής του συνόλου της γραμμής % 19% 33% 11% 8% 100% % 14.7% 30.2% 27.6% 7.8% 100% % 14.4% 34% 23% 5.9% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =14,233, β.ε.=4, p=0,007 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 188 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (94,5% του συνολικού). Χαρακτηριστικά της επιχείρησης Σε ό,τι αφορά το έτος σύστασης των επιχειρήσεων, και στις δύο μορφές παρατηρείται η ίδια περίπου εξέλιξη. Το χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης είναι η έντονη δραστηριοποίηση κατά τη δεκαετία του Φαίνεται ότι πριν το 1990 η επιχειρηματικότητα γυναικών στην ύπαιθρο ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, εφ όσον μόνο το 13,9% των συνεταιρισμών και το 10,2% των ιδιωτικών επιχειρήσεων συστάθηκαν πριν από αυτή τη χρονιά. Αντίθετα, το χρονικό διάστημα συστάθηκε το 63,9% των συνεταιρισμών και το 71,7% των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η δραστηριοποίηση συνεχίζεται, αν και λιγότερο έντονη, και κατά τα επόμενα χρόνια, όπου το διάστημα συστάθηκε το 22,2% των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και το 18,1% των ιδιωτικών. Η παραπάνω εξέλιξη του ρυθμού σύστασης των γυναικείων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους. Η μείωση των γεωργικών εισοδημάτων η οποία άρχισε να παρατηρείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οπωσδήποτε έστρεψε μέρος του 12

13 Πίνακας Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και της δραστηριότητα της επιχείρησης Μορφή επιχείρησης Συνεταιρισμός Ιδιωτικές Κριτήρια Τρόφιμα Κατηγορίες δραστηριότητας της επιχείρησης Οικοτεχνία Εστίαση 4. Τουριστικά καταλύματα 5. Άλλο % 16.2% 9.5% 8.1% % 100% % 16.1% 19.4% 37.1% 2% 100% % 16.2% 15.7% 26.3% 0% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =38,473, β.ε.=4, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 198 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (99,5% του συνολικού). γυναικείου πληθυσμού σε αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος. Από την άλλη μεριά, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η στροφή των καταναλωτών προς εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα παρατηρείται επίσης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, καταλυτικό επίσης ρόλο γι αυτή την εξέλιξη έπαιξαν οπωσδήποτε τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων, τα οποία ενισχύουν ιδιαίτερα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, με έμφαση στον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα ποιότητας. Σύμφωνα με την έρευνα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών των επιχειρήσεων, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ατομικές (82,7%), και οι υπόλοιπες ΟΕ (14,2%), ΕΠΕ (2,3%) και ΕΕ (0,8%). Στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις ο αριθμός των μελών κυμαίνεται αρκετά: οι περισσότεροι έχουν σήμερα 8-20 μέλη (59,5%), ενώ 16,2% περιορίζονται στο 13

14 κατώτερο επιτρεπτό από το νόμο όριο μελών, που είναι τα 7 μέλη. Ο αριθμός των συνεταιρισμών βαίνει μειούμενος όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών: 18,9% έχουν μέλη, 4,1% έχουν μέλη και ένας (1,4%) πάνω από 100 μέλη. Πίνακας 4: Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και του προγράμματος χρηματοδότησης Μορφή επιχείρησης Συνεταιρισμός Ιδιωτικές Κριτήρια Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής Ποσοστό επί του συνόλου της γραμμής Κατηγορίες προγραμμάτων χρηματοδότησης της επιχείρησης Καμία Χρηματοδότηση Leader Εθνικοί Πόροι 4. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 5. Δωρεές ,0 35,1 24,3 8,1 9,5 100% 1,8-6,7 4,8 1,9 3, ,9 82,3 2,4 2,4 0,0 100% -1,8 6,7-4,8-1,9-3, ,7 64,6 10,6 4,5 3,5 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =58,118, β.ε.=4, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 198 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (99,5% του συνολικού). Ο τομέας όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης, με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται περισσότερο στον τομέα της φιλοξενίας και λιγότερο στον τομέα των τροφίμων, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στις συνεταιριστικές. Αναλυτικότερα, οι ατομικές 14

15 επιχειρήσεις σε ποσοστό 37,1% διαθέτουν καταλύματα, 24,2% ασχολούνται με την παρασκευή τροφίμων, 19,4% με την εστίαση και 16,1% με την οικοτεχνία. Οι συνεταιρισμοί σε ποσοστό 63,5% ασχολούνται με την παρασκευή παραδοσιακών τροφίμων, 16,2% με την οικοτεχνία, 9,5% με την εστίαση και 8,1% με τη φιλοξενία. Με άλλα λόγια οι ατομικές επιχειρήσεις στρέφονται περισσότερο στον τριτογενή τομέα (56,5%) και λιγότερο στο δευτερογενή 40,3%, ενώ για τις συνεταιριστικές ισχύει το αντίθετο (79,7% στη μεταποίηση και 20,3% στις υπηρεσίες). Επενδύσεις Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα επιδοτήσεων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο είτε για τη σύσταση, είτε για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του δείγματος χρηματοδοτήθηκαν από το κοινοτικό πρόγραμμα Leader (εξ άλλου αυτό ήταν το κριτήριο επιλογής τους), είτε κατά τη σύστασή τους, είτε αργότερα. Από τους συνεταιρισμούς μόνο 23% δεν ενισχύθηκαν από πρόγραμμα, όμως 43,2% επιδοτήθηκαν από κοινοτικά προγράμματα (35,1% από το Leader και 8,1% από άλλα) και 15% από εθνικά προγράμματα (ΟΑΕΔ και ΕΟΜΜΕΧ), ενώ 9,5% δέχτηκαν δωρεές από τοπικούς φορείς (όπως παραχώρηση κάποιου κτιρίου ή εξοπλισμού), γεγονός που αποτέλεσε επίσης κριτήριο για την ενεργοποίηση των γυναικών. Τα αρχικά κεφάλαια και των δύο μορφών επιχειρήσεων ήταν χαμηλά, των συνεταιριστικών όμως πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές. Το αρχικό κεφάλαιο των μισών περίπου συνεταιριστικών επιχειρήσεων (47,6%) ήταν μικρότερο των ευρώ (με σημερινές τιμές), και μόνο 15,9% άνω των ευρώ, με συμμετοχή στις ενδιάμεσες κατηγορίες που κυμαίνεται μεταξύ 8% και 16%. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όμως συμβαίνει το εντελώς αντίθετο: περίπου οι μισές (48,6%) ξεκίνησαν με αρχικό κεφάλαιο άνω των ευρώ, και τα ποσοστά των επιχειρήσεων μειώνονται στις μικρότερες κατηγορίες κεφαλαίου (19,6% με κεφάλαιο ευρώ, 15,9% με κεφάλαιο ευρώ, 9,3% με κεφάλαιο ευρώ) και μόνο 6,5% των επιχειρήσεων ξεκίνησαν με αρχικό κεφάλαιο μικρότερο των ευρώ. Η δανειοληπτική συμπεριφορά των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μετριοπαθής και στις δύο μορφές, ιδιαίτερα όμως στους συνεταιρισμούς και συνήθως η συμπεριφορά αυτή σημαίνει και μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα. Οι 15

16 Πίνακας 5. Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και του αρχικού κεφαλαίου Μορφή επιχείρησης Συνεταιρισμός Ατομική ή άλλη μορφή ιδιωτική Κριτήρια < Κατηγορίες αρχικού κεφαλαίου > % 17% 15.9% 7.9% 15.9% 100% % 9.3% 15.9% 19.6% 48.6% 100% % 10.6% 15.9% 15.3% 36.5% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =47,693, β.ε.=4, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 170 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (85,4% του συνολικού). μισές περίπου (50,8%) ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν συνάψει δάνειο από τράπεζα και από τις συνεταιριστικές το 74,3%. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δήλωσαν ότι «δε χρειάστηκε», ενώ άλλες ανέφεραν το «φόβο της δέσμευσης» και τα «υψηλά επιτόκια» ως λόγους που απέφυγαν τη δανειοδότηση. Απασχόληση Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας που εξασφαλίζονται στις γυναίκες μέσω των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γυναικών, στο 29,7% των ιδιωτικών επιχειρήσεων εξασφαλίζεται απασχόληση για ένα μόνο άτομο, την υπεύθυνη της επιχείρησης. Στο 33,3% των επιχειρήσεων απασχολούνται δύο άτομα, στο 31,5% τρία άτομα, στο 2,7% 6-10 άτομα και στο 2,7% πάνω από δέκα άτομα. 16

17 Ωστόσο, το 60% των επιχειρήσεων αυτών δήλωσαν ότι τους παρέχεται βοήθεια από πρόσωπα της οικογένειας (σύζυγος, παιδιά). Στην περίπτωση των συνεταιρισμών Πίνακας 6. Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και απασχολούμενων μελών Μορφή επιχείρησης Συνεταιρισμός Ατομική ή άλλη μορφή ιδιωτική Κριτήρια <5 Κατηγορίες απασχολούμενων μελών 6-10 > ,1% 46.6% 38.4% 100% -10, ,6% 7% 7% 100% 10, ,0% 20.1% 16.8% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =13890, β.ε.=2, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 184 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (92,5% του συνολικού). απασχολείται μεγαλύτερος αριθμός γυναικών: στο 15,1% των συνεταιρισμών απασχολούνται μέχρι πέντε γυναίκες, 46,6% απασχολούν 6-10 γυναίκες και 38,4% πάνω από 10 γυναίκες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συνεταιρισμοί προσφέρουν απασχόληση σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών της υπαίθρου, όμως η απασχόληση αυτή έχει περισσότερο το χαρακτήρα της υποαπασχόλησης, παρά της πλήρους απασχόλησης, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των συνεταιρισμένων γυναικών. Με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες αρκετών επιχειρήσεων της έρευνας παρουσιάζουν περιόδους αιχμής (τουρισμός, παρασκευή τροφίμων από εποχιακά 17

18 αγροτικά προϊόντα) ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούν εποχιακό προσωπικό. Από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι μισές περίπου (51,3%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν, ενώ Πίνακας 7. Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και εποχιακού προσωπικού Μορφή επιχείρησης Συνεταιρισμός Ατομική ή άλλη μορφή ιδιωτική Κριτήρια Εποχιακό προσωπικό Όχι Ναι του συνόλου 80.8% 19.2% 100% του 48.7% 53% 100% συνόλου του συνόλου 61% 38.9% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =20.551, β.ε.=1, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 190 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (95,5% του συνολικού). στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που υπάρχει άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, σε λίγες μόνο περιπτώσεις (20%) χρησιμοποιείται εποχιακό προσωπικό. Εισοδήματα Αποτέλεσμα της παραπάνω διαφοροποίησης των δύο μορφών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, τη λειτουργία, την οργάνωση και την επενδυτική τους δραστηριότητα είναι τα εισοδήματα που αυτές εξασφαλίζουν στις ιδιοκτήτριες ή μέλη τους. Έτσι, σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων γυναικών, το 79,7% των συνεταιριστικών επιχειρήσεων εξασφαλίζει μηνιαίο εισόδημα ανά μέλος χαμηλότερο των 500 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερο του βασικού μισθού στη χώρα (ενώ το 33,3% κάτω των 300 ευρώ), το 14,5% ευρώ και 5,8% πάνω από 1000 ευρώ. Αντίθετα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο 63,6% των περιπτώσεων το εισόδημα είναι μεγαλύτερο του βασικού μισθού: 32,3% ευρώ, 17,2% ευρώ και 14,1% άνω των 2000 ευρώ. Ωστόσο, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό δήλωσε ότι 18

19 εξασφαλίζει εισόδημα ευρώ και 8,1% εισόδημα μικρότερο των 300 ευρώ. Παρ όλη την επιφύλαξη για την αξιοπιστία των απαντήσεων αυτών, ωστόσο είναι Πίνακας 8. Σχέσεις μεταξύ μορφής της επιχείρησης και το μηνιαίο εισόδημα Μορφή επιχείρησης Κριτήρια <300 Κατηγορίες μηνιαίου εισοδήματος >2000 Συνεταιρισμός Ατομική ή άλλη μορφή ιδιωτική % 46.4% 14.5% 0% 5.8% 100% % 28.3% 33% 17.2% 14.1% 100% % 35.7% 25.0% 10.1% 10.7% 100% Σημείωση: Likelihood ratio x 2 =44.022, β.ε.=4, p=0,000 και είναι p=<0,05). 1. Τα αποτελέσματα του πίνακα αναφέρονται στους 168 συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις από τις συνολικές 199 επιχειρήσεις (84,4% του συνολικού). ενδεικτικές και συμφωνούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών στην ελληνική ύπαιθρο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Ανθοπούλου 2006, Ιακωβίδου κ.α. 2006, Γιδαράκου κ.α. 2005). Συμπεράσματα - Συζήτηση Τα τελευταία χρόνια η στροφή των καταναλωτών προς εναλλακτικές μορφές τουρισμού αφ ενός και προς τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα αφ ετέρου έδωσαν στον αγροτικό πληθυσμό τη δυνατότητα να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς αυτούς. Η κρίση του γεωργικού τομέα και η γενικότερη οικονομική κρίση και δυσπραγία ωθεί τις γυναίκες της υπαίθρου να αναλάβουν 19

20 επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες προσάδουν με τις «παραδοσιακές» γυναικείες ασχολίες. Η θέσπιση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων επιδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών υπήρξε καταλυτική για την κινητοποίηση των γυναικών προς αυτή την κατεύθυνση. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτουρισμό εκφράστηκε στην ελληνική ύπαιθρο με δύο μορφές: με τη μορφή των ιδιωτικών επιχειρήσεων και με τη μορφή των συνεταιριστικών. Στην παρούσα έρευνα, όπου μελετώνται και συγκρίνονται οι δύο μορφές, διαπιστώθηκαν διαφορές σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται ιδιαίτερη κινητοποίηση των γυναικών προς την κατεύθυνση δημιουργίας επιχειρήσεων μετά το 1990, γεγονός το οποίο αποδίδεται εν πολλοίς στις συνθήκες που περιγράφηκαν παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των γυναικών επιχειρηματιών, οι γυναίκες υπεύθυνες των ατομικών επιχειρήσεων είναι νεότερες σε σχέση με τις συνεταιρισμένες γυναίκες και έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια οι νέες σχετικά γυναίκες που αποφασίζουν να συστήσουν μια επιχείρηση προτιμούν την ιδιωτική και ειδικότερα την ατομική μορφή επιχείρησης. Οι πιο ηλικιωμένες προτιμούν τη συνεταιριστική μορφή και οργανώνονται σε ομάδες των κυρίως ατόμων. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται έχουν άμεση σχέση με τις κλασικές γυναικείες ασχολίες, δηλαδή την παρασκευή προϊόντων διατροφής, το μαγείρεμα, τη φιλοξενία, την οικοτεχνία, όπου αξιοποιούν επαγγελματικά την τεχνογνωσία που απέκτησαν περισσότερο μέσω της οικογενειακής παράδοσης, παρά μέσα από συστηματική εκπαίδευση. Παρατηρείται όμως μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις γυναίκες που αποφασίζουν να συστήσουν μια ιδιωτική εταιρία και αυτές που αποφασίζουν να συστήσουν συνεταιρισμό: οι πρώτες στρέφονται περισσότερο προς τον τομέα των καταλυμάτων και της εστίασης (δηλαδή τον τομέα των υπηρεσιών), ενώ οι δεύτερες περισσότερο προς τον τομέα της παρασκευής τοπικών προϊόντων (ιδιαίτερα προϊόντων διατροφής και λιγότερο οικοτεχνίας), δηλαδή τον τομέα της μεταποίησης. Και οι δύο μορφές επιχειρήσεων αξιοποιούν τα προγράμματα επιδοτήσεων, ωστόσο οι γυναίκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων τα αξιοποιούν περισσότερο από τους συνεταιρισμούς. Κάνουν επενδυτικές κινήσεις μικρής κλίμακας και χαμηλού σχετικά επιχειρηματικού ρίσκου, αφού μπορούν να διαθέσουν μικρά κεφάλαια, έχοντας εφόδιο τις εμπειρικές τους γνώσεις και πρακτικές. Ξεκινούν την επιχείρηση 20

21 πολύ διστακτικά, περιοριζόμενες σε μικρές έως πολύ μικρές επενδύσεις, γεγονός που είναι ενδεικτικό της ανασφάλειας και επιφυλακτικότητάς τους. Η ανασφάλεια και επιφυλακτικότητα συνεχίζουν να τις κυριαρχούν σε μεγάλο βαθμό και μετά τη σύσταση της επιχείρησης, δεδομένου ότι και στη συνέχεια της λειτουργίας της αποφεύγουν τους δανεισμούς και τις νέες επενδύσεις με το φόβο της «δέσμευσης στις τράπεζες», όπως δηλώνουν. Η συμπεριφορά και η νοοτροπία αυτή είναι ακόμη πιο έντονη στους συνεταιρισμούς, ενώ οι γυναίκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων εμφανίζονται πιο δυναμικές και ξεκινούν την επιχείρησή τους με υψηλότερα κεφάλαια σε σχέση με τις συνεταιριστικές, και εμφανίζονται στη συνέχεια πιο τολμηρές. Η απασχόληση και στις δύο μορφές επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από το μικρό αριθμό θέσεων εργασίας που προσφέρουν. Οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις απασχολούν ένα έως δύο άτομα. Οι συνεταιριστικές απασχολούν μεγαλύτερο αριθμό, οι περισσότερες έως δέκα, αλλά στην περίπτωση αυτή πρόκειται για υποαπασχόληση, δεδομένου ότι ένα μέρος των γυναικών αυτών απασχολείται παράλληλα και στην οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση. Επακόλουθο όλων αυτών των λειτουργιών και συμπεριφορών είναι ότι οι γυναικείες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο δεν είναι δυναμικές και οι περισσότερες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικά εισοδήματα στις ιδιοκτήτριές τους. Οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν εισοδήματα που κυμαίνονται γύρω στο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη ή και λίγο περισσότερο, ενώ οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν ακόμη χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία έχουν το χαρακτήρα ενός απλού συμπληρωματικού οικογενειακού εισοδήματος. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μορφή του συνεταιρισμού προσιδιάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά και τη νοοτροπία της ελληνίδας αγρότισσας, η οποία δεν είναι πολύ νέα, έχει σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και είναι ανασφαλής και διστακτική. Η μορφή της ιδιωτικής επιχείρησης, χωρίς να είναι πολύ μακριά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εκφράζει περισσότερο τα πιο νέα ή/και πιο δυναμικά στοιχεία του γυναικείου πληθυσμού της υπαίθρου. 21

22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Ανθοπούλου Θ., 2006, «Όψεις και δυναμικές επιχειρηματικότητας των γυναικών της υπαίθρου στην παραγωγή τροφίμου. Μια πρώτη εμπειρική προσέγγιση (Περιφέρεια Πελοποννήσου)», Ανακοίνωση στο 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου. - Anthopoulou Th., 2006, «Savoir-faire alimentaires et dynamiques entrepreneuriales des femmes rurales. Etude locale dans le Péloponnèse (Grèce)», 3 ème Colloque International ALTER 2006 «Alimentation et Territoires», Jaén, Octobre. - Baygan G., 2000, «Improving knowledge about women s entrepreneurship», paper presented at the 2 nd OECD Conference on WOMEN ENTREPRENEURS IN SMEs: Realising the benefits of globalisation and the knowledge based Economy, November, Paris. - Βλάχου, Χ., 2001, «Επιχειρηματικές δραστηριότητες γυναικών στις αγροτικές περιοχές του νομού Σερρών» Μεταπτυχιακή διατριβή στη σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Ιούνιος - Γιδαράκου, Ι., Δημοπούλου Ε., Καζακόπουλος, Λ., 2005, Ιδιοκτησία και επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα» στο «Επιχειρηματικότητα Γυναικών» Επιμ. Στρατηγάκη, Μ.,, Gutemberg, σελ Γιδαράκου, Ι. 1999, «Ενδογενής ανάπτυξη της υπαίθρου και γυναικεία απασχόληση» στο «Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο τέλος του Εικοστού Αιώνα», Επιμ. Κασίμης, Χ., Λουλούδης, Λ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, σελ Γιδαράκου, Ι., Ξένου, Α., Θεοφιλίδου, Κ., Καζάζης, Ε. 1998, «Επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση αγροτισσών: Στόχοι και αξιοποίηση», Εισήγηση στο 5 ο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Αθήνα, Δεκεμβρίου. - House C., 1992, «Approaches to collecting data on production technologies», in Costs and returns for agricultural commodities, Edited by Ahearn M.C. and Utpal Vassavada, Westview Press, pp Ιακωβίδου Ο., Κουτσού Στ., Συμεωνίδου Π., 2006, «Χαρακτηριστικά γυναικών επιχειρηματιών στην ελληνική ύπαιθρο», Ανακοίνωση στο 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ, Αθήνα 2-4 Νοεμβρίου. 22

23 - Iakovidou, O., Anthopoulou, T., Triantafyllou, K. 1999, «Innovative action of rural women in an up-country region. The case of the women s agrotourism cooperative of Agios Germanos», Paper presented at the Conference: Gender and Rural Transformations in Europe: Past, Present and Future Prospects. Wageningen, The Netherlands, October. - Καλανταρίδης, Χ. 2005, «Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο: Η περίπτωση της Ελλάδας», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα. - Κουτσού Στ., 2000, «Γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί: δυσκολίες διασύνδεσής τους με την τοπική ανάπτυξη», Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΑΓΡΟ, Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα, σσ Κουτσού Σ., Ανθοπούλου, Θ. 2005, «Μεταναστευτικές ροές και τοπικά αγροπαραγωγικά συστήματα. Χωρικές και κοινωνικές ανασυνθέσεις στον ύπαιθρο χώρο», Ανακοίνωση στο συνέδριο «Αγροτική Κοινωνία και Λαϊκός Πολιτισμός», Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μαΐου - Λαμπριανίδης, Λ. 2005, «Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο: Η περίπτωση της Ελλάδας», Εκδ. Πατάκης, Αθήνα. - Μπάτζιος, Χρ. 1999, Στατιστική, Τεύχος Α :Εφαρμοσμένη στατιστική στην κτηνιατρική εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη. - Norusis, Μ. 1999, SPSS 9.0:Guide to data analysis.prentice Hall, N. Jersey, U.S.A. - Verheul, I., Van Stel, A., Thurik, R. 2006, «Explaining female and male entrepreneurship at the country level», Entrepreneurship & Regional Development, 18:

24 24

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 7: Η Διάσταση του Φύλου στην Αγροτική Ανάπτυξη (4/4) 2ΔΩ Διδάσκουσα:

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολογγίου ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012. Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών: 1. Πριν αναλάβετε κάποια πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου

LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου LEADER: Η Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 1991 την Κοινοτική Πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.357-364 Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι Επιχειρηματίες Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Αικατερίνη από τον

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα