Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται"

Transcript

1 Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Της: Παρασκευής Θεοφίλου* Περίληψη Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο, γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή μία διαδικασία μεταβολής της κοινωνικής πραγματικότητας, με επίκεντρο την αλλαγή του ρόλου των γυναικών μέσα σε αυτή. Η συγκεκριμένη διαδικασία εκδηλώνεται υπό μορφή δημόσιων συζητήσεων, πιέσεων για αλλαγές, νομοθετικών μεταρρυθμίσεων αλλά και μετασχηματισμού παραδοσιακών κοινωνικών προτύπων και κοινωνικών θεσμών. Στην Ελλάδα, μερικά παραδείγματα των εξελίξεων αυτών αποτελούν η ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (ΓΓΙ), ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου καθώς και η θέσπιση νόμων που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, με σημαντικότερο όλων τον Ν. 1414/1984 για την ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις. Abstract In the last two decades, not only in Greece but also in international level, a procedure of change of the social reality is becoming more and more sensible.the core of this change relates to the social role of women. This specific procedure is expressed with public discussions, pressures for changes, legislative reformations and rearrangement of traditional social patterns and institutions. In Greece, some examples that are connected with these evolutions are the foundation of the General Secretary of Equality, the changes in the family law as well as the decree of laws which have as an aim the effacing of distinctions against women. The most important law (1414/1984) refers to the equality of gender as far as labor relations is concerned. * Η Παρασκευή Α. Θεοφίλου κατέχει οργανική θέση ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ. Είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (διοίκηση υπηρεσιών υγείας). Πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας, Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου & κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες & Φύλο του τμ. Κοινωνιολογίας.Υπ. Διδάκτωρ Ψυχολογίας της Υγείας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 45

2 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, παρά την πρόοδο που διαφαίνεται ως προς τη θέση των γυναικών, δείκτες σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς δραστηριότητας καταμαρτυρούν την ύπαρξη σοβαρών ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα. Επιπλέον, αποδεικνύουν ότι οι σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν, κυρίως στον εργασιακό χώρο, δεν ανταποκρίνονται σε μία πλήρη και καθολική αλλαγή της θέσης των γυναικών στην κοινωνία μας. Οι αντιλήψεις για τις δυνατότητες και φιλοδοξίες τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστικές ενώ η κοινωνική αντίδραση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων (π.χ. υψηλή ανεργία), εξακολουθεί να επικεντρώνεται στη διαμάχη μεταξύ του παραδοσιακού ρόλου των γυναικών στην οικογένεια και της επιθυμίας τους (και ανάγκης) να εργαστούν. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτού του οικογενειακού ρόλου, πολύ συχνά παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες και οι πραγματικές τους ανάγκες. Επίσης, οι λανθασμένες απόψεις για τις γενικότερες ικανότητες των γυναικών καθώς και η έκδηλη τάση προκαθορισμού των αποφάσεων με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα για τα δύο φύλα αποκλείουν τις ίδιες από ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας. Παρότι δε επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορές στις ικανότητες και τις φιλοδοξίες μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι περισσότερο σημαντικές από ό,τι οι διαφορές ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου, η διαιώνιση της παραπάνω στενής οπτικής επιβεβαιώνει τον ευρύτερα αποδεκτό δευτερεύοντα ρόλο των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Τέλος, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει η συστηματικότερη ανάλυση των κοινωνικών στάσεων, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης των τριών βασικών και αλληλεξαρτώμενων πεδίων που επηρεάζουν τη θέση της γυναίκας και ταυτόχρονα οριοθετούν το βαθμό πραγματικής ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα. Στη συνέχεια του κειμένου και μέσα από την εξέταση των τριών αυτών πεδίων, θα ε- πιχειρήσουμε τη σκιαγράφηση της εικόνας των γυναικών στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. α. Κοινωνικές στάσεις Οι γυναίκες στην ελληνική κοινωνία Η κοινωνικοποίηση και η διαφοροποίηση των στάσεων σε σχέση με το φύλο αρχίζει από την οικογένεια και διαμορφώνεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των αγοριών και των κοριτσιών. Η διαδικασία συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πιέσεις της οικογένειας, των σχολικών βιβλίων, των περιοδικών και των εκπομπών λειτουργούν αμοιβαία και υποστηρικτικά στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης των γυναικών και των κοριτσιών στους ήδη καθιερωμένους ρόλους και συμπεριφορές. Όμως, παρά τις παραπάνω επιρροές, η σημαντική αμφισβήτηση, τα τελευταία χρόνια, των απόψεων για το ρόλο των γυναικών έχει αρχίσει να αλλάζει αργά αλλά σταθερά τις παραδοσιακές αντιλήψεις πάνω στο ζήτημα. Ειδικότερα, η κατάργηση του θεσμού της προίκας, της ισόβιας διατροφής στη γυναίκα από τον άνδρα και οι τροποποιήσεις στα θέματα του διαζυγίου σηματοδοτούν την αρχή αλλαγής της νοοτροπίας ως προς τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, η αύξηση, την περίοδο , του μέσου όρου ηλικίας γάμου των γυναικών από 22,7 σε 25 χρονών καθώς και η άρνηση να παραμένουν στο γάμο κάτω από ο- ποιεσδήποτε συνθήκες (7.300 διαζύγια το 1993 έναντι το 1990), καταδεικνύουν μία 46 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

3 τάση μεγαλύτερης αυτοδιάθεσης και υποδηλώνουν την εντονότερη επιθυμία τους για χειραφέτηση και ανεξαρτησία (ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, 1999). Είναι αναγνωρισμένο ότι ο ρόλος των γονέων και η οικογενειακή ζωή αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη φυσική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στάσεις απέναντι στο γάμο και την οικογένεια αλλάζουν προς όφελος των γυναικών. Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η πληροφόρηση και η ανάπτυξη περισσότερο αξιόπιστων μεθόδων αντισύλληψης επιτρέπουν στα ζευγάρια να επιλέγουν το χρόνο τεκνοποίησης και το μέγεθος της οικογένειας, παρέχοντας ταυτόχρονα στις γυναίκες το δικαίωμα να επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από σχετικά σύντομο διάλειμμα. Έτσι, κατά την περίοδο , παρατηρείται αναλογικά αύξηση των γυναικών με ένα παιδί (από 41% σε 45%) και δύο παιδιά (από 31% σε 37%) ε- νώ μειώνεται το ποσοστό των γυναικών με τρία παιδιά (από 14% σε 12%) και τέσσερα ή περισσότερα παιδιά (από 13% σε 5%). Αυξητική τάση παρουσιάζει την ίδια περίοδο το ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών με αρχηγό γυναίκα (από 15% σε 19,4%) ενώ σημαντικός μεταξύ αυτών εκτιμάται ο αριθμός των γυναικών που πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση ύστερα από συνειδητή επιλογή. Παράλληλα, όλο και πιο συχνά εμφανίζεται ο τύπος των γυναικών που επιλέγουν να παραμείνουν εκτός γάμου επιδιώκοντας έ- ναν περισσότερο ολοκληρωμένο οικονομικό ρόλο (ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, 1999). β. Εκπαίδευση Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές που προαναφέρθηκαν παρέχουν σήμερα στις γυναίκες μία μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τις ευκαιρίες που υπήρχαν πριν από αυτές αλλά και για τις μελλοντικές τους δυνατότητες και προσδοκίες. Στην ίδια κατεύθυνση, η συμβολή της εκπαίδευσης θεωρείται ουσιαστική.το Σύνταγμα της Ελλάδας (1975) αλλά και μία σειρά εκπαιδευτικών ρυθμίσεων κατοχυρώνουν την ίση πρόσβαση και μεταχείριση αγοριών και κοριτσιών στην εκπαίδευση. Ωστόσο, οι προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος και να συντηρούν την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Χωρίς οι γυναίκες σήμερα να αποκλείονται τυπικά από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι παραδοσιακές αντιλήψεις δημιουργούν ένα καθεστώς άτυπου αποκλεισμού των κοριτσιών, οδηγώντας μαθητές και μαθήτριες στην επιλογή διαφορετικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών κατευθύνσεων. Η απουσία ταυτόχρονα ενός ολοκληρωμένου συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού που να προσφέρει ίδιες προοπτικές εργασίας και να στοχεύει στον αναπροσδιορισμό των επαγγελματικών επιλογών των κοριτσιών, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τους ορίζοντα. Παράλληλα, η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ένα πλαίσιο έμμεσων διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Τα σχολικά προγράμματα, οι πρακτικές που ακολουθούνται, η γλώσσα που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και συγγραφείς διδακτικού υλικού αναπαράγουν τα στερεότυπα των ρόλων από τη γραμματική έ- ως το σημασιολογικό - πραγματολογικό τους επίπεδο. Αντίστοιχες διαπιστώσεις προκύπτουν και από το χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, όπου η συμμετοχή των γυναικών φαίνεται να υπερέχει κατά τι εκείνης των ανδρών. Παρόλο που τα διαθέσιμα δεδομένα αδυνατούν να δώσουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης, εν τούτοις, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat , το ποσοστό των γυναικών στην Ελλάδα, ηλικίας ετών, που παρακολουθούν σεμινάρια αρχικής κατάρτισης, ανέρχεται στο 13,1% έναντι 12,7% των ανδρών ενώ για τα άτομα (γυναίκες και EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 47

4 άνδρες) ηλικίας ετών, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 3,3% και 1,7% αντίστοιχα (ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, 1999). Η έλλειψη όμως συστηματικής παρακολούθησης και σύνδεσης των ενεργειών κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και η απουσία σε εθνικό επίπεδο ενός στρατηγικού σχεδιασμού στα θέματα της γυναικείας απασχόλησης σχετικοποιούν την α- ποτελεσματικότητα της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στο συγκεκριμένο τομέα. γ. Απασχόληση Ενώ οι απόψεις για το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία βρίσκονται, όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα, η θέση τους στην απασχόληση απεικονίζει ίσως περισσότερο καθαρά το βαθμό ανισότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός του γυναικείου πληθυσμού που δηλώνει οικονομικά ενεργός αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό των ανδρών, ο οποίος υφίσταται συνεχώς μείωση. Εκτός από τους κοινωνικούς λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω (αμφισβήτηση κοινωνικών στερεοτύπων, αλλαγή οικογενειακών δομών, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ.), λόγοι οικονομικοί συνδέονται άμεσα με τη μαζική έξοδο των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας με κύριο αποτέλεσμα την απότομη διόγκωση του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας αποτελούν ορισμένους από τους βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης νέων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλη όμως την ποσοτική βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, αυτή δε φαίνεται να συμβαδίζει με μία αντίστοιχη βελτίωση των όρων και συνθηκών α- πασχόλησης. Κατ αρχήν, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, το ποσοστό τους υπολείπεται κατά πολύ από το να θεωρείται ισότιμο της συμμετοχής των ανδρών. Επιπλέον, ο κατά φύλο καταμερισμός της εργασίας και τα κοινωνικά στερεότυπα επηρεάζουν τη συμπεριφορά και εξέλιξη των γυναικών και μέσα στην αγορά εργασίας. Η έρευνα, σε μεγάλο βαθμό, κλάδων παραγωγής και επαγγελμάτων τεκμηρίωσε την υπόθεση ότι οι γυναίκες περιορίζονται σε επαγγέλματα χαμηλού ενδιαφέροντος, καταλαμβάνουν τις κακοπληρωμένες δουλειές, δεν εξελίσσονται με όρους ίδιους με εκείνους των ανδρών και συχνά υφίστανται ψυχολογική και πολλές φορές σωματική βία στους χώρους εργασίας. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων (ανδρών και γυναικών) ως υπάλληλοι γραφείου (51,7%), το 43,9% των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών (κομμωτήρια, ινστιτούτα αδυνατίσματος, καθαριστήρια κ.λπ.) και το 37,3% των ατόμων που δηλώνουν ως επάγγελμα έμποροι ή πωλητές/τριες. Η πρώτη ενθαρρυντική διαπίστωση ότι καταλαμβάνουν το 44,3% των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών μετριάζεται στη συνέχεια από το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής (12,1%) στην κατηγορία των διευθυνόντων και ανωτέρων διοικητικών στελεχών. Μάλιστα, παρατηρείται μείωση του ποσοστού αυτού σε σύγκριση με το 1985, όπου οι γυναίκες κατείχαν το 13% των απασχολουμένων της συγκεκριμένης κατηγορίας (ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, 1999). Εκτός από την άποψη για την κατάσταση απασχόλησης των γυναικών που διαμορφώνουν τα παραπάνω στοιχεία, η άνιση θέση τους στην αγορά εργασίας τεκμηριώνεται και από το επίπεδο των συνολικών αμοιβών. Εμπειρικές μελέτες που συγκρίνουν τους μισθούς και τα προσόντα γυναικών και ανδρών αποδεικνύουν ότι μόνο το ένα τρίτο της διαφοράς που παρατηρείται στους μισθούς μεταξύ των δύο μπορεί να αναχθεί σε διαφορές ως προς την πείρα και τη μόρφωση.τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και α- 48 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

5 πό δικαστικές μαρτυρίες σχετικές με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε πολλούς χώρους δουλειάς (ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, 1999). Γενικότερα, όσον αφορά τη σχέση εκπαιδευτικoύ επιπέδου - απασχόλησης των εργαζόμενων Ελληνίδων, παρατηρείται ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σαφής τάση μείωσης στη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου Δημοτικού ή χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης.το ποσοστό της κατηγορίας αυτής είναι ακόμη και σήμερα ιδιαίτερα υψηλό φθάνοντας το 42,6% των απασχολουμένων γυναικών, το οποίο όμως και πάλι είναι μικρότερο του αντίστοιχου των ανδρών (45,8%). α. Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) Φορείς αρμόδιοι για θέματα ισότητας Η Γενική Γραμματεία Ισότητας είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας που ασχολείται με τη βία κατά των γυναικών, μορφή της οποίας είναι και η βία μέσα στην οικογένεια. Στο πλαίσιο των Εθνικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής και των Αξόνων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων που υιοθετήθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή (2 Νοεμβρίου 2004), η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας με θύματα τις γυναίκες συναρτάται με την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής συνοχής και ορίζεται ως άξονας προτεραιότητας (ΓΓΙ, 2005). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΓΓΙ συγκρότησε Ομάδα Εργασίας, η οποία εκπόνησε Πόρισμα για την Ενδοοικογενειακή Βία (Ιούλιος 2005).Το Πόρισμα περιλαμβάνει προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, από πλευράς ποινικού δικαίου, ποινικής και πολιτικής δικονομίας αλλά και από πλευράς δομών υποστήριξης των θυμάτων και των δραστών. Η φιλοσοφία του πορίσματος είναι η στήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας τόσο με τη θέσπιση διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης όσο και με τη δημιουργία και ενίσχυση δομών αρωγής, κυρίως σε επίπεδο νομαρχιών και μεγάλων δήμων της χώρας. Η ΓΓΙ είναι ο πρώτος φορέας που δημιούργησε και λειτούργησε Συμβουλευτικά Κέντρα για τη Βία κατά των Γυναικών.Το Κέντρο της Αθήνας λειτουργεί από το 1988 ενώ το Κέντρο του Πειραιά συστάθηκε και προσφέρει τις υπηρεσίες του από το Τα Συμβουλευτικά Κέντρα προσφέρουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων και παρακολούθησης της εξέλιξης της γυναίκας (ΓΓΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005). Από το 1993, και σε συνεργασία της ΓΓΙ με το Δήμο Αθηναίων, λειτουργεί Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών. Στόχος είναι η εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας για τις γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον σε μία πρώτη φάση και η ενδυνάμωσή τους και η επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους, με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής (www.isotita.gr). Στην περιοχή της πρωτεύουσας, ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για φιλοξενία καλύπτεται από τον Ξενώνα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και από κρατικούς Κοινωνικούς Ξενώνες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες του γενικού πληθυσμού. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 49

6 Σε επίπεδο περιφέρειας, ξενώνες φιλοξενίας αποκλειστικά για κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους παρέχουν από το 2000 έως και σήμερα το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού (νομός Ιωαννίνων) και το Σπίτι της Γυναίκας (νομός Σερρών).Το τελευταίο διαθέτει και μία κινητή μονάδα και προσφέρει βοήθεια και σε γυναίκες θύματα κακοποίησης με κινητικά προβλήματα με επισκέψεις στο σπίτι ενώ υπάρχει εθελοντική ομάδα γυναικών που δραστηριοποιείται σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Επίσης, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ηρακλείου διαθέτει ξενώνα για θύματα βίας. Η ΓΓΙ συνεργάζεται με το Δήμο Αθηναίων για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργίας του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών και με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής για τη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων. Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, την εκτύπωση φυλλαδίων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και την έκδοση αφισών. Η 25 Νοεμβρίου έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ημέρας αυτής, η ΓΓΙ ανακοινώνει στοιχεία από την έρευνα, που διεξάγει κάθε χρόνο, με θέμα Ενδοοικογενειακή Βία-Δειγματοληπτική στατιστική αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών. Η έρευνα αναφέρεται στις γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙ και διεξάγεται με βάση τους 7 ευρωπαϊκούς δείκτες που έθεσε η δανική Προεδρία το Την ίδια μέρα λειτουργούν περίπτερα ενημέρωσης του κοινού σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, διανέμεται υλικό και αναρτώνται αφίσες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Είναι βασικό να αναφερθεί ότι αναφορικά με τον τομέα της καταπολέμησης της βίας και εκμετάλλευσης σε βάρος των γυναικών, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο ν. 3064/2002 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ο οποίος επιχειρεί σοβαρές παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα προβλέποντας βαρύτατες ποινές για τους δράστες. Εκτός των παραπάνω, η εργασιακή ένταξη των γυναικών αποτελεί βασικό μέλημα της ΓΓΙ και επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του ΜΕΤΡΟΥ 5.3.: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών που περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του οποίου τελική δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας.Το έργο απευθύνεται σε κυρίως άνεργες γυναίκες, υλοποιείται σε ε- πίπεδο Περιφέρειας από 17 Σχέδια Δράσης και αποσκοπεί στην εξασφάλιση βιώσιμης α- πασχόλησης, μέσα από την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης. Οι γυναίκες-θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες υψηλής προτεραιότητας του προγράμματος αυτού. Θετικές δράσεις υπέρ των Γυναικών μέτρο 5.1 στις επιχειρήσεις Μία πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει στόχο να βοηθήσει τις εργαζόμενες γυναίκες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους την εξέλιξή τους στην επιχείρηση και να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Όπως αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (17/01/2007), η ΓΓΙ έχει ήδη υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τις κο- 50 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

7 ρυφαίες εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας και Μνημόνιο συνεργασίας με το Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προκειμένου να προωθηθούν τα θέματα ισότητας στις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Ποιες ενέργειες χρηματοδοτούνται (ΓΓΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): Πρότυπα κοινωνικής υπευθυνότητας με σκοπό τη μελέτη και προετοιμασία οργάνωσης και διοίκησης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και αναδεικνύουν τις πολιτικές ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, στην επιχείρηση, ως στοιχείο κοινωνικής υπευθυνότητας. Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης σε θέματα ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο και ισότητας των φύλων γενικότερα, με στόχο την ενημέρωση και κυρίως την ευαισθητοποίηση των ανδρών και των γυναικών εργαζομένων στην επιχείρηση καθώς και του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου. Ενέργειες Συμβουλευτικής για τις εργαζόμενες γυναίκες με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση των επαγγελματικών τους επιλογών. Ενέργειες Κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών της επιχείρησης, ώστε να υποστηρίζονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές. Ενέργειες Εκπαίδευσης των εργαζομένων γυναικών μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε επιπέδου καθώς και μεταπτυχιακών σπουδών για την α- πόκτηση τυπικών προσόντων αναγκαίων για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Τηλεργασία με στόχο την εφαρμογή νέων μορφών οργάνωσης εργασίας σε εργαζόμενες με δυσκολίες στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δημιουργία και λειτουργία δομών, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και άλλες δομές φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Νομοθετικά, την εργασιακή ένταξη των γυναικών προωθεί ο νόμος 3227/2004 για τα Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις, ο οποίος θεσπίζει κίνητρα αναφορικά με την πρόσληψη ανέργων μητέρων. Επιπλέον, με το νόμο 3250/2004 ενισχύεται η απασχόληση μητέρων με ανήλικα τέκνα, με τη δυνατότητα πρόσληψής τους σε ποσοστό 10% σε θέσεις μερικής απασχόλησης του δημοσίου, ΝΠΔΔ καθώς και ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Στην προσπάθεια αξιολόγησης των υπηρεσιών της, η ΓΓΙ έχει επεξεργαστεί και προετοιμάσει, σε συνεργασία και με το ΚΕΘΙ, τη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή ε- νός ερευνητικού εργαλείου, που στόχο έχει την παρακολούθηση της κατάστασης των γυναικών που έχουν απευθυνθεί για συμβουλευτική στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας.Το εργαλείο αυτό θεωρείται αναγκαίο να υιοθετηθεί ως εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων και εκτίμησης της κατάστασης και των αναγκών των κακοποιημένων γυναικών. Η επεξεργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας είναι (ΓΓΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): Να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο και ειδικότερα ως προς την επαγγελματική εξέλιξη και τις αμοιβές. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της γυναίκας στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 51

8 Να διευκολύνει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Να περιορίσει τα φαινόμενα βίας και παράνομης διακίνησης σε βάρος των γυναικών. Να καταπολεμήσει τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (ΓΓΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): 1. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πληροφόρησης Τμήμα Παιδείας - Εκπαίδευσης Προωθεί πολιτικές ισότητας μέσα από την επιμόρφωση και την εκπαίδευση σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές ε- πίπεδο. Τμήμα Κοινωνικής Συμμετοχής,Αποκέντρωσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης Προωθεί μέτρα υπέρ της ισότητας των φύλων σε κεντρικό και περιφερειακό ε- πίπεδο στους χώρους της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Παρακολουθεί την εξέλιξη των γυναικείων ΜΚΟ, συνεργάζεται και αναπτύσσει κοινωνικό διάλογο με αυτές. Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Μεριμνά για την προβολή στα ΜΜΕ θεμάτων της αρμοδιότητας της ΓΓΙ και παρακολουθεί προγράμματα, εκπομπές και δημοσιεύματα που αφορούν στα θέματα αυτά. Τηρεί αρχείο με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό με τις δραστηριότητες της ΓΓΙ. 2. Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης Τμήμα Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων Εκπονεί και εφαρμόζει θετικές δράσεις για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης Εισηγείται και προωθεί μέτρα για την κοινωνική στήριξη και την κοινωνική α- σφάλιση της γυναίκας καθώς και για τη ψυχική και σωματική της υγεία. Κέντρα Υποστήριξης για την Ενδοοικογενειακή Βία (Υπάγονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης) Παρέχουν ενημέρωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομικές συμβουλές. Προσφέρουν φιλοξενία σε γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης καθώς και στα παιδιά τους στον ξενώνα που λειτουργεί σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Λειτουργούν δύο κέντρα, στην Αθήνα και τον Πειραιά. 3. Αυτοτελή Τμήματα Τμήμα Εκδόσεων και Εκδηλώσεων Επιμελείται και εκδίδει έντυπο ενημερωτικό υλικό για θέματα ισότητας. Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΙ. Προγραμματίζει συναντήσεις με φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Νομικό Τμήμα Εισηγείται την προώθηση νομοθετικών μέτρων για τη διασφάλιση της ισότητας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και παρακολουθεί την ε- φαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ισότητας. 52 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

9 Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού Ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για τις δράσεις που αναπτύσσει η ΓΓΙ. β. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και περιφερειακά στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο. Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών. Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ΚΕΘΙ συνοψίζονται στις παρακάτω (ΚΕΘΙ - ε- νημερωτικό φυλλάδιο, 2005): Διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την ισότητα των φύλων. Δημοσίευση και έκδοση μελετών, ερευνών και άλλου ενημερωτικού υλικού (έντυπου και οπτικο-ακουστικού). Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων δράσης που προωθούν τους στόχους για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών. Παροχή πληροφόρησης για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα συμβουλευτικής γυναικών για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη. Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων, ομάδων, φορέων και οργανισμών σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Λειτουργία πιλοτικών θεσμών που προωθούν καλές πρακτικές υπέρ των γυναικών. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 53

10 Προώθηση αμφίδρομης πληροφόρησης σε θέματα πολιτικής για την ισότητα των φύλων με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Υποστήριξη της δικτύωσης και της σύνδεσης φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, επιχειρηματικότητα και κοινωνική ένταξη. Διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων για την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ανδρών καθώς και για την υποστήριξη των δράσεων του ΚΕΘΙ. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το ΚΕΘΙ (ΚΕΘΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): Ενημερώνει και πληροφορεί σχετικά με θέματα που αφορούν στην προώθηση της ι- σότητας των δύο φύλων. Διαθέτει τις μελέτες, τις έρευνες και τις εκδόσεις του στους ενδιαφερόμενους/-ες. Διαχέει τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, των δικαιωμάτων τους και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για την άρση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων. Επίσης, στο ΚΕΘΙ λειτουργούν (www.kethi.gr): 1) Κέντρα Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Γυναικών για την Απασχόληση, την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Ένταξη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο.Τα κέντρα απευθύνονται σε: Γυναίκες άνεργες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Γυναίκες εργαζόμενες που απειλούνται από ανεργία. Γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής ένταξης. Γυναίκες που επιθυμούν πληροφόρηση και συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ένταξης, προσανατολισμού σταδιοδρομίας, απασχόλησης και νομοθεσίας. Γυναίκες που ζητούν νομική βοήθεια. 2) Τμήμα Τεκμηρίωσης.Το Τμήμα: Οργανώνει και διαχειρίζεται πολλαπλές βάσεις δεδομένων. Επεξεργάζεται και διαχέει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr), για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών και τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Οργανώνει και ενημερώνει τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου του Κ.Ε.Θ.Ι., οι οποίες παρέχουν πληροφόρηση για: προγράμματα δράσης, μελέτες, εκδόσεις και θεματικούς άξονες για την ισότητα των φύλων. Συντάσσει την περιοδική έκθεση για την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα (Διεθνής Σύμβαση CEDAW). Οι υπηρεσίες των Κέντρων Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής συνοψίζονται στις παρακάτω: Συμβουλευτική απασχόλησης / επιχειρηματικότητας Συμβουλευτική ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης Νομική συμβουλευτική Πληροφόρηση Συμβουλευτική ειδικών πληθυσμιακών ομάδων Η συμβουλευτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (ποιες υπηρεσίες προσφέρουν): Αφορούν σε εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις των γυναικών με ειδικούς /ές συμβούλους, οι οποίοι /ες βασίζονται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. 54 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

11 Ο/η σύμβουλος συνεργάζεται με τη συμβουλευόμενη για να οδηγηθεί στη διαμόρφωση επαγγελματικού ή επιχειρηματικού σχεδίου με μακροπρόθεσμο στόχο την ένταξη ή επανένταξή της στην αγορά εργασίας. Η συμβουλευτική ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης Αφορά σε εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις των γυναικών με ειδικούς /ές συμβούλους, οι οποίοι /ες βασίζονται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο/η σύμβουλος συνεργάζεται με τη συμβουλευόμενη στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής της, στην αναγνώριση επιλογών στη ζωή και στην υποστήριξή της για λήψη α- ποφάσεων. Σκοπός της διαδικασίας ενδυνάμωσης είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει συχνά η γυναίκα. Η νομική συμβουλευτική Αφορά σε εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις των γυναικών με ειδικούς /ές συμβούλους, οι οποίοι /ες βασίζονται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο/η σύμβουλος παρέχει συμβουλευτική και πληροφόρηση στα εξής θέματα: Οικογενειακό δίκαιο Εργατικό δίκαιο Ασφαλιστικά θέματα Ισότητα των φύλων Ευρωπαϊκό δίκαιο Επιχειρηματικότητα Επαγγελματική Κατάρτιση Νομολογία Η πληροφόρηση γίνεται σε θέματα: Απασχόλησης Κατάρτισης Κοινωνικών υποδομών Επιχειρηματικότητας Επαγγελματικών και νομικών δικαιωμάτων Συμβουλευτική ειδικών πληθυσμιακών ομάδων Αφορά σε εξατομικευμένες ή ομαδικές συναντήσεις των γυναικών με ειδικούς /ές συμβούλους, οι οποίοι /ες βασίζονται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και απευθύνεται σε: Μετανάστριες Παλιννοστούσες Γυναίκες που έχουν υποστεί βία Γυναίκες με ειδικά προβλήματα / ΑΜΕΑ Γυναίκες με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες Γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών Ποια προγράμματα δράσης υλοποιεί το ΚΕΘΙ, ως συντονιστής (ΚΕΘΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων. Εντάσσεται στον Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προ- EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 55

12 Πίνακας 1: Έργο Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Αν. Μακεδονίας ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΕΣΥΥ Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ Θράκης ΕΒΡΟΥ Δ. ΣΑΠΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ Αττικής (Α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Κέντρο Κοινωνικής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ Πολιτικής Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν. (ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΟ.) ΑΘΗΝΩΝ & ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής (Β) ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΓΜΕ) Αττικής (Γ) ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Σ.Υ.Υ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Βορείου Αιγαίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δυτικής Ελλάδας ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΕΣ.Υ.Υ. ΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Δυτικής ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Μακεδονίας Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ηπείρου ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Θεσσαλίας ΘΕΣ.ΙΣ.ΝΕΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ιονίων Νησιών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΕΛΕ Ν.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κεντρικής ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΕ.ΣΥ.Υ. Ν. Α. Μακεδονίας (Α) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Μακεδονίας (Β) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΝΗ Κρήτης ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πελοποννήσου ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ (ΤΕΔΚ) ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Στερεάς ΓΡΑΜΜΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.ΣΥ.Υ. ΝΕΛΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ελλάδας (Α) Στερεάς Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕ.ΣΥ.Υ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ Ελλάδας (Β) ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πηγή: ΚΕΘΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο (2005). 56 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

13 γράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιστημονικός Σύμβουλος στο έργο Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (βλ. Πίνακα 1). Ισότιμοι σύντροφοι: Επανεξέταση του ρόλου των ανδρών στην εργασία και τον ι- διωτικό βίο, στο πλαίσιο του 5ου Μεσοπρόθεσμου Κοινοτικού Πλαισίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Υποστήριξη Περιφερειακών Πολιτικών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία Γυναικών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ). Φορέας Δράσης: Γενική Γραμματεία Ισότητας. Φορέας Υλοποίησης: Κ.Ε.Θ.Ι. Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας: Εκπαίδευση-Κοινωνικός Αποκλεισμός- Πορνεία-Μετανάστευση, στο πλαίσιο του Β Πενταετούς Προγράμματος Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας της Ελλάδος (ΠΠΑΣΒΕ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ). Φορέας διαχείρισης/υλοποίησης: Κ.Ε.Θ.Ι. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας - Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αιτών Φορέας) έχει την επιστημονική ευθύνη του Έργου. ΥΠΑΤΙΑ - Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης για Θέματα Ισότητας. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ποια προγράμματα δράσης υλοποιεί το ΚΕΘΙ, ως εταίρος. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από αυτά (ΚΕΘΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, 2005): ODISSEIA - Σχέδιο Ολοκληρωμένης Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάπτυξης στην Αττική. Εντάσσεται στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ΕΚΤ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συντονιστή φορέα την Περιφέρεια Αττικής. Διαδρομές Απασχόλησης Συμβουλευτικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μέτρο 5.2., Άξονας 5, ΠΕΠ Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (Βόλος, Θεσσαλία). Δίκτυο Απασχόλησης της Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μέτρο 3.4., Άξονας 3, ΠΕΠ Αττικής/ΤΠΑ. Ίσες ευκαιρίες και ανάπτυξη: Δημιουργία μηχανισμού διευκόλυνσης και υποστήριξης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της αρχής των ίσων ευκαιριών στο περιβάλλον α- πασχόλησης, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL ΙΙ. Συγχρηματοδότηση: ΕΚΤ και Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με συντονιστή φορέα το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ειδικότερα, η Πρωτοβουλία EQUAL εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Αποτελεί εργαλείο για την εξεύρεση νέων τρόπων επίτευξης των πολιτικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και τη διαδικασία κοινωνικής εν- EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 57

14 σωμάτωσης. Επιπλέον, συνιστά εργαστήρι ανάπτυξης νέων τρόπων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Παρουσιάζει παραδείγματα ορθών πρακτικών για τις καινοτομικές αυτές προσεγγίσεις με έμφαση στην ενεργό συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, εξασφαλίζoντας έτσι ότι τα θετικότερα αποτελέσματα υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται από κοινού σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός του Έργου είναι να ενισχύσει την ενσωμάτωση της αρχής των ίσων ευκαιριών στο περιβάλλον απασχόλησης και, μέσω αυτής, να συνεισφέρει στην καταπολέμηση φαινομένων επαγγελματικού διαχωρισμού με βάση το φύλο, που συντηρούνται και α- ναπαράγονται ακόμη στην αγορά εργασίας στη χώρα μας. Ως πεδίο άσκησης της εστιασμένης του παρέμβασης, το Έργο επιλέγει το χώρο των επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αποτελεσματική προσπάθεια για προώθηση της ισότητας στην εργασία θα πρέπει να στηριχθεί και στη συνεργασία των ίδιων των επιχειρήσεων. Συμπερασματικές διαπιστώσεις Βάσει των όσων στοιχείων και πληροφοριών παρουσιάστηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τόσο η ΓΓΙ όσο και το ΚΕΘΙ αποτελούν δύο σημαντικούς φορείς αναφορικά με θέματα ισότητας των δύο φύλων και παροχής υπηρεσιών σε είδος στις γυναίκες που ζητούν στήριξη και ενημέρωση. Πιο συγκεκριμένα: Λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε γυναίκες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Συμβάλλουν στην ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζουν συμβουλευτικά την επιχειρηματική δράση των γυναικών. Παρέχουν εξειδικευμένη νομική πληροφόρηση. Ενεργοποιούν τις άνεργες γυναίκες για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των προσωπικών και επαγγελματικών τους στόχων. Κοινός στόχος άλλωστε και των δύο υπηρεσιών είναι να υποστηριχθούν οι γυναίκες, ώστε να: Γνωρίσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους με στόχο την βελτίωση της αυτόεκτίμησης τους. Μάθουν να αναπτύσσουν και να διεκδικούν ρεαλιστικούς στόχους ως προς τη σταδιοδρομία τους. Εκπαιδευτούν στην αναζήτηση και τη διαχείριση πληροφοριών για την ευκολότερη πρόσβασή τους στην πληροφόρηση και την αγορά εργασίας. Υλοποιούν στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους. Αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και διεκδίκησης. Παίρνουν αποφάσεις και να είναι ικανές να προχωρούν μόνες τους. Βιβλιογραφία 1. ΓΓΙ, ΕΕΤΑΑ, (1999). Οι δομές για την Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - μελέτη. Προγράμματα: Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση. REDA - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ NOW, Αθήνα: ΕΕΤΑΑ. 2. ΓΓΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, (2005). Αθήνα: ΓΓΙ. 58 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

15 3. Γενική Γραμματεία Ισότητας, (2005). 6η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας - περίοδος Προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών.αθήνα: Γενική Γραμματεία Ισότητας. 4. Γενική Γραμματεία Ισότητας, (2005). Ενδοοικογενειακή βία: ποσοτική ανάλυση στοιχείων για τις γυναίκες - θύματα βίας στην οικογένεια. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Ισότητας. 5. Εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, (17/01/2007). Ίσες ευκαιρίες στον επαγγελματικό στίβο. Αθήνα: ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ. 6. ΚΕΘΙ, (2005). Οδηγός καλών πρακτικών για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αθήνα: ΚΕΘΙ. 7. ΚΕΘΙ - ενημερωτικό φυλλάδιο, (2005). Αθήνα: ΚΕΘΙ. 8. Νόμος υπ αριθ. 2839/2000. Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις. Αθήνα. 9. Νόμος υπ αριθ. 3029/2002. Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Αθήνα. 10. Νόμος υπ αριθ. 3064/2002. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών. Αθήνα. 11. Νόμος υπ αριθ. 3227/2004. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. Αθήνα. 12. Νόμος υπ αριθ. 3250/2004. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αθήνα. 13. Νόμος υπ αριθ. 3528/2007. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Αθήνα. Ιστότοποι EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 59

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» Θέματα Συνάντησης Σύντομη παρουσίαση των φορέων της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Φορείς Υλοποίησης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων σε συνεργασία με άλλους φορείς: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015 Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 7ΜΗΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Φίλες και φίλοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα