Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ Τ , ΦΑΞ , Εmail

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad."

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10 ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ Τ , ΦΑΞ , Εmail

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΗUMIFIX 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ph-v/hz V/50HZ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 30,RH80% L/24h 10 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 30,RH80% W 220 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 30,RH80% A 1,3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό χειριστήριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ g R134a / 90 ΠΙΕΣΗ mpa 1,7 ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m 3 /h 130 ΘΟΡΥΒΟΣ db(a) 45 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΧΕΙΟΥ L 1,5 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxΒ) mm 330x420x260 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠxΥxΒ) mm 365x525x310 ΚΑΘΑΡΟ / ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ kg 9,5/11,8 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5-35 ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΩΝ (max) m 2 35 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όταν χρησιµοποιείται αυτή τη συσκευή σε Ευρωπαϊκές χώρες, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Μην απορρίπτετε αυτή την συσκευή µαζί µε άλλα οικιακά απορρίµµατα. Η συλλογή τέτοιου είδους απορριµµάτων γίνεται χωριστά γιατί είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη µεταχείριση. Απαγορεύεται να απορρίπτετε αυτή την συσκευή µε άλλα οικιακά απορρίµµατα. Για την απόρριψη υπάρχουν κι άλλες διαφορετικές δυνατότητες: Α) Ο ήµος έχει εγκαταστήσει συστήµατα συλλογής, όπου ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα µπορούν να απορριφθούν δωρεάν για τον χρήστη. Β) Όταν αγοράζετε ένα προϊόν, ο πωλητής θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν τουλάχιστον δωρεάν. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή προς απόρριψη τουλάχιστον δωρεάν από τον χρήστη. ) Καθώς τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιµα υλικά, µπορούν να πουληθούν σε εµπόρους σκράπ µετάλλων. Άναρχη απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών σε δάση και ανοιχτούς χώρους εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία, καθώς επικίνδυνες ουσίες µπορεί να διοχετευτούν στον υδροφόρο ορίζοντα και από εκει στην τροφική αλυσίδα. 2

3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφευχθούν όποιοι τραυµατισµοί στους χρήστες, σε άλλους ανθρώπους ή σε περιουσία, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες. Λανθασµένη χρήση αγνοώντας τις οδηγίες µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυµατισµό. Η σοβαρότητα σηµειώνεται από τα ακόλουθα σήµατα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύµβολο επισηµαίνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυµατισµού. Αυτό το σύµβολο επισηµαίνει την πιθανότητα τραυµατισµού ή υλικών ζηµιών. Η ερµηνεία των παρακάτω συµβόλων που εµφανίζονται στο κείµενο οδηγιών είναι η εξής: Ποτέ µην κάνετε αυτό Πάντα να κάνετε αυτό Μην υπερβαίνετε τις δυνατότητες της παροχής (πρίζας) ηλεκτρικού ρεύµατος ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής θερµότητας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην θέτετε σε λειτουργία ή διακόπτετε την λειτουργία της συσκευής από την πρίζα Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά εξαιτίας της παραγωγής θερµότητας Μην καταστρέφετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος ή µην χρησιµοποιείτε κάποιο µη ενδεδειγµένο Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά Μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε µετατροπή στο µήκος του καλωδίου παροχής ρεύµατος ή µοιράζεστε την παροχή µε άλλη συσκευή Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά εξαιτίας της παραγωγής θερµότητας Αποσυνδέστε την παροχή ρεύµατος αν παρατηρήσετε περίεργους θορύβους, οσµές ή καπνούς Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά Μην εισάγετε ή εξάγετε το καλώδιο στην πρίζα µε γυµνά χέρια Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία εν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να αποσυναρµολογήσετε ή να προσπαθήσετε να επισκευάσετε µόνοι σας την συσκευή Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην συσκευή ή ηλεκτροπληξία Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε πηγές θερµότητας Τα πλαστικά µέρη της συσκευής µπορεί να λιώσουν και να προκληθεί φωτιά Πριν τον καθαρισµό πρέπει να απενεργοποιήσετε την συσκευή και να αποσυνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή τραυµατισµός Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά όπως βενζίνη, νέφτι κτλ. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή φωτιά Μην πίνετε ή χρησιµοποιείτε το νερό που εξάγεται από την συσκευή. Τα υγρά αυτά µπορεί να µολύνουν και να προκαλέσουν ασθένεια Μην ανοίγετε την συσκευή κατά την διάρκεια λειτουργίας Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία 3

4 Όταν η συσκευή χρησιµοποιείται σε ερµάρια ή µικρούς χώρους, εξασφαλίστε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε την συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα να πεταχτεί νερό στην συσκευή Τοποθετήστε την συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο σηµείο του πατώµατος Κακός εξαερισµός µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και φωτιά Μην καλύπτετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα µε ρούχα ή πετσέτες Μια αντικανονική ροή αέρα µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και φωτιά Όταν πρόκειται να καθαρίσετε την συσκευή, κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας και βγάλτε το φις από την πρίζα Μην καθαρίζετε την συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία γιατί µπορεί να προκληθεί φωτιά και ηλεκτρική εκκένωση, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός Τοποθετείτε πάντα τα φίλτρα µε προσοχή. Καθαρίστε τα φίλτρα µια φορά σε διάστηµα δύο εβδοµάδων Λειτουργία χωρίς φίλτρα είναι ικανή να προκαλέσει βλάβη Το νερό µπορεί να εισέλθει στην συσκευή και να επιφέρει εξασθένηση της µόνωσης προκαλώντας ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά Απαιτείται προσοχή όταν η συσκευή χρησιµοποιείται σε ένα δωµάτιο όπου βρίσκονται τα ακόλουθα άτοµα: Νήπια, µικρά παιδιά, ηλικιωµένοι και άτοµα που δεν έχουν ευαισθησία στην υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα στο καλώδιο παροχής ρεύµατος και λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε το καλώδιο να µην πιέζεται από κανένα µέσο Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτρικής εκκένωσης Εάν εισέλθει νερό στην συσκευή κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας, αφαιρέστε το καλώδιο παροχής από την πρίζα και επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο τεχνικών Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην συσκευή ή ατύχηµα Εάν η συσκευή έχει κλίση µπορεί να εκχυθούν νερά και να προκληθούν ζηµιές σε προσωπικά αντικείµενα ή µπορεί να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν χηµικά στοιχεία Θα προκληθεί φθορά στην συσκευή λόγο των χηµικών και διαλυτικών στοιχείων που θα βρίσκονται στον χώρο Μην σκαρφαλώνετε ή µην κάθεστε πάνω στην συσκευή Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού εάν πέσετε εσείς ή η συσκευή Μην τοποθετείτε βάζα µε λουλούδια ή άλλο δοχείο µε νερό πάνω στην συσκευή Το νερό µπορεί να κυλήσει µέσα στην συσκευή προκαλώντας βλάβη στην µόνωση και ηλεκτρική εκκένωση ή φωτιά Ηλεκτρολογικές πληροφορίες Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή βρίσκεται στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής και περιέχει ηλεκτρολογικά και άλλα τεχνικά στοιχεία γι αυτή την συσκευή. Σιγουρευτείτε ότι συσκευή είναι κατάλληλα γειωµένη. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, η κατάλληλη γείωση είναι σηµαντική. Το καλώδιο του ρεύµατος προϋποθέτει ότι θα συνδεθεί σε πρίζα µε γείωση για προστασία από ηλεκτροπληξία και άλλους κινδύνους. Η συσκευή σας πρέπει να συνδεθεί µε γειωµένη πρίζα. Εάν η πρίζα που σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε δεν είναι γειωµένη και προστατευµένη µέσω ρελέ ασφάλειας, τότε αναθέστε σε ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει µια τέτοια πρίζα. ιασφαλίστε ότι η πρίζα είναι προσβάσιµη µετά την εγκατάσταση της συσκευής. Μην χρησιµοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις κλπ. µε αυτή την συσκευή. Όµως, εάν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε µπαλαντέζα, χρησιµοποιήστε µια εγκεκριµένη για αυτή την συσκευή µπαλαντέζα (διατίθεται στα περισσότερα καταστήµατα). Για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυµατισµού, πάντα αποσυνδέετε την συσκευή από το ρεύµα πριν την µετατόπιση/συντήρηση/επισκευή. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Πίνακας ελέγχου (1) Πίνακας ελέγχου (2) Φωτεινή ένδειξη 1) Σε λειτουργία - φωτεινή ένδειξη πράσινη 2) Κάδος γεµάτος φωτεινή ένδειξη κόκκινη 3) Συνεχόµενη λειτουργία- φωτεινή ένδειξη πράσινη 4) Οθόνη είχνει την πραγµατική % µέτρηση του χώρου σε υγρασία σε επίπεδο από RH15% µέχρι RH99%. είχνει την επιλεγµένη ρύθµιση σχετικής % υγρασίας, και µετά η επιλεγµένη ρύθµιση αναβοσβήνει στα 2 Hz για 5 δευτερόλεπτα.. Στην συνέχεια εµφανίζεται η µέτρηση της υγρασίας του χώρου που κάνει η συσκευή. Κωδικοί Λάθους Ε-1 Αισθητήρας υγρασίας Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και ξαναβάλτε την. Εάν το λάθος επαναληφθεί, επικοινωνήστε µε το service. Ε-2 Αισθητήρας θερµοκρασίας - Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και ξαναβάλτε την. Εάν το λάθος επαναληφθεί, επικοινωνήστε µε το service. Ρ-1 Η συσκευή κάνει απόψυξη - Επιτρέψτε στην συσκευή να αποψυχθεί αυτόµατα. Η ένδειξη λάθους θα εξαφανιστεί µετά που η συσκευή αυτό-αποψυχθεί. Ρ-2 Κάδος γεµάτος Αδειάστε τον κάδο και επανατοποθετήστε τον στην σωστή θέση. Πίνακας λειτουργιών 5) Κουµπί έναρξης Πιέσατε για να βάλετε σε λειτουργία ή για να κλείσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη τρεµοπαίζει στα 0.5Hz όταν συνδεθεί µε το ρεύµα. Φωτίζεται (πράσινο) όταν η συσκευή ανάβει και σβήνει όταν η συσκευή κλείνει. Όταν ο αισθητήρας Υγρασίας / Θερµοκρασίας έχει βλάβη, τότε τρεµοπαίζει στα 5 Hz. 6) Κουµπιά ρύθµισης επιπέδου υγρασίας Το επίπεδο υγρασίας µπορεί να διαµορφωθεί µέσα σε κλίµακα από 35% RH (Σχετική Υγρασία) µέχρι 80% RH (Σχετική Υγρασία) µε προσαύξηση 5% RH. Για ξηρότερο αέρα, πιέσατε το κουµπί - και βάλτε το σε µικρότερη % ένδειξη. Για υγρότερο αέρα, πιέστε το κουµπί + βάλτε το σε µεγαλύτερη % ένδειξη. 7) Κουµπί συνεχούς λειτουργίας Επιλέξτε την συνεχή λειτουργία του αφυγραντήρα για ανώτατη αφύγρανση του χώρου µέχρι να γεµίσει ο κάδος. Τα κουµπιά ρύθµισης της υγρασίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν γίνεται χρήση της συνεχούς λειτουργίας. 5

6 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ Άλλα χαρακτηριστικά Ένδειξη γεµάτου δοχείου Ανάβει όταν το δοχείο είναι έτοιµο να αδειάσει, ή όταν το δοχείο αφαιρείτε ή δεν τοποθετείται στην σωστή θέση. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας Ο διακόπτης αυτόµατης διακοπής λειτουργίας διακόπτει τη λειτουργία του αφυγραντή όταν το δοχείο γεµίσει, ή όταν το δοχείο αφαιρεθεί ή δεν τοποθετηθεί στην σωστή του θέση. Όταν ο αέρας του χώρου φθάσει στην επιθυµητή υγρασία που έχετε επιλέξει, η συσκευή θα σταµατήσει να λειτουργεί αυτόµατα. Αυτόµατη απόψυξη Όταν σχηµατισθεί πάγος στο στοιχείο του εξατµιστή, ο συµπιεστής θα διακόψει τη λειτουργία του και ο ανεµιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί µέχρι ο πάγος να λιώσει. ιακοπή ρεύµατος Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, η συσκευή θα επαναλειτουργήσει αυτόµατα όταν επανέλθει το ρεύµα, στις ρυθµίσεις που είχαν προ-επιλεχθεί. Προσδιορισµός µερών 1) Πίνακας ελέγχου 2) Γρίλια εισαγωγής αέρα 3) οχείο νερού 4) Παράθυρο ένδειξης ποσότητας νερού 5) Λαβή 6) Φίλτρο αέρα (πίσω από την γρίλια εισαγωγής αέρα) 7) Γρίλια εξαγωγής αέρα 8) Θέση σύνδεσης σωλήνα αποχέτευσης (απόληξη δεν συµπεριλαµβάνεται ο σωλήνας) 9) Ιµάντας τυλίγµατος καλωδίου (χρησιµοποιείται µόνο όταν αποθηκεύετε την συσκευή) 10) Καλώδιο 11) Φις 6

7 Τοποθέτηση της συσκευής Ένας αφυγραντής που λειτουργεί σε υπόγειο θα έχει µικρή ή ελάχιστη αποτελεσµατικότητα στην αφύγρανση ενός παρακείµενου κλειστού αποθηκευτικού χώρου, όπως ντουλάπες, εκτός αν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα, µεταξύ του υπογείου και του αποθηκευτικού χώρου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο αφυγραντής είναι µόνο για εσωτερική οικιακή χρήση. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικές ή βιοµηχανικές εφαρµογές Τοποθετήστε τον αφυγραντή σε λεία επιφάνεια σκληρού δαπέδου ώστε να είναι σταθερή η συσκευή όταν γεµίσει το δοχείο µε νερό. Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20εκ. ελεύθερος χώρος γύρω από όλες τις πλευρές της συσκευής, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Βάλτε την συσκευή σε χώρο που η θερµοκρασία του δεν θα πέσει κάτω από 5 ο C (41 o F). Οι σπείρες του στοιχείου µπορεί να καλυφθούν µε πάγο σε θερµοκρασίες µικρότερες των 5 ο C (41 o F), πράγµα το οποίο µπορεί να µειώσει την απόδοση. Τοποθετήστε την συσκευή µακριά από στεγνωτήρια ρούχων, θερµαντικά σώµατα ή καλοριφέρ. Χρησιµοποιήστε την συσκευή για να αποφύγετε ζηµιές από υγρασία σε χώρους που αποθηκεύονται βιβλία ή άλλα πολύτιµα αντικείµενα. Χρησιµοποιήστε τον αφυγραντή σε υπόγεια για να αποφύγετε ζηµιές από υγρασία. Ο αφυγραντής πρέπει να χρησιµοποιείται σε κλειστούς χώρους για να είναι αποτελεσµατικός. Κλείστε όλες τις πόρτες, παράθυρα και άλλα εξωτερικά ανοίγµατα του δωµατίου. Ροδάκια ( Εxtra - σε 4 σηµεία στο κάτω µέρος της συσκευής) Τα ροδάκια µπορεί να µετακινηθούν µόνο πλευρικά Μην µετακινείτε τα ροδάκια επάνω σε χαλί / µοκέτα, ή µην µετακινείτε την συσκευή όταν έχει νερό στο δοχείο (µπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό). Όταν χρησιµοποιείτε την συσκευή Όταν χρησιµοποιήσετε τον αφυγραντή για πρώτη φορά, αφήστε σε λειτουργία την συσκευή συνεχόµενα για ένα 24ωρο. Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για να λειτουργεί σε περιβάλλον από 5 ο C έως 35 ο C. Εάν η συσκευή έχει κλείσει και πρέπει να την επαναλειτουργήσετε αµέσως, αφήστε ένα περιθώριο 3 λεπτών περίπου για να επαναλειτουργήσει σωστά. Μην συνδέετε τον αφυγραντή µε πολύπριζα, τα οποία χρησιµοποιούνται και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε µια κατάλληλη τοποθεσία, έχοντας εύκολη πρόσβαση σε πρίζα. Βάλτε στην πρίζα (µε γείωση) την συσκευή 220~240V 50Hz (δείτε την πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο πλάι/οπίσθιο τµήµα της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού εφαρµόζει σωστά αλλιώς η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά. 7

8 ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Άδειασµα του νερού Υπάρχουν 2 τρόποι να αδειάσετε το συλλεγµένο νερό 1. Χρησιµοποιείστε το δοχείο Όταν το δοχείο γεµίσει, η συσκευή θα σταµατήσει αυτόµατα να λειτουργεί, και θα ανάψει το λαµπάκι Full Βγάλτε αργά το δοχείο. Κρατήστε το από το δεξί και αριστερό χερούλι, και αποµακρύνετε το δοχείο προσεκτικά σε ισορροπία, ώστε να µην χυθεί έξω το νερό. Μην ακουµπάτε το δοχείο στο πάτωµα γιατί ο πάτος του είναι ακανόνιστος και το δοχείο µπορεί να πέσει και να χυθεί το νερό έξω. Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε το δοχείο. Το δοχείο πρέπει να είναι σωστά στη θέση του προσαρµοσµένο για να µπορεί να λειτουργήσει ο αφυγραντής. Η συσκευή θα επαναλειτουργήσει όταν το δοχείο µπει ακριβώς στην σωστή του θέση. 1. Τραβήξτε λίγο έξω το δοχείο 2.Κρατήστε και τις 2 πλευρές του δοχείου µε δύναµη, και τραβήξτε το έξω από την συσκευή Σηµειώσεις Όταν αποµακρύνετε το δοχείο, µην ακουµπάτε κανένα σηµείο µέσα στην συσκευή γιατί αυτό µπορεί να προκαλέσει κάποια ζηµιά. Σπρώξτε µαλακά και σταθερά το δοχείο µέσα στην µονάδα. Εάν το δοχείο χτυπηθεί κατά την εισαγωγή ή δεν εφαρµόσει σωστά τότε η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. 3.Αδειάστε το νερό έξω 2. Συνεχής αφύγρανση Το νερό µπορεί να βγαίνει αυτόµατα σε σηµείο αποχέτευσης, συνδέοντας στη συσκευή ένα σωλήνα νερού (Φ12mm) (δεν συµπεριλαµβάνεται). 4. Αφαιρέστε την τάπα. Βάλτε το σωλήνα στην οπή αποχέτευσης Βγάλτε τη λαστιχένια τάπα από το πίσω µέρος της συσκευής και αποθηκεύστε τη σε σίγουρο µέρος. Συνδέστε το σωλήνα νερού στην οπή αποστράγγισης στο πίσω µέρος της συσκευής, όπως φαίνεται στην δεξιά εικόνα. Βάλτε τον σωλήνα νερού σε κατάλληλο σηµείο για την αποχέτευση του νερού. Σηµείωση: Όταν δεν χρησιµοποιείται η συνεχής αποστράγγιση, βγάλτε τον σωλήνα νερού από το στόµιο και βάλτε πάλι πίσω τη λαστιχένια τάπα. 8

9 Φροντίδα και καθαρισµός του αφυγραντή ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κλείστε τον αφυγραντή και βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισµό. 1. Καθαρισµός της γρίλιας και του κουτιού Χρησιµοποιείστε νερό και ένα ελαφρύ απορρυπαντικό. Μην χρησιµοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά υλικά. Μην ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στην συσκευή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, µπορεί να αλλοιώσει την µόνωση ή να σκουριάσει την συσκευή. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα ρυπαίνονται εύκολα, χρησιµοποιήστε κάποιο εξάρτηµα ηλεκτρικής σκούπας ή κάποια βούρτσα για τον καθαρισµό. 2. Καθαρίστε το δοχείο Κατά διαστήµατα (λίγες εβδοµάδες) καθαρίστε το δοχείο συλλογής νερού για την αποφυγή µούχλας, µυκήτων ή βακτηρίων. Γεµίστε µερικώς το δοχείο µε νερό και ήπιο καθαριστικό και ανακινήστε για λίγο. Μετά αδειάστε το και ξεβγάλτε το. Σηµείωση: Το δοχείο δεν καθαρίζεται σε πλυντήριο πιάτων. Μετά τον καθαρισµό του, το δοχείο πρέπει να τοποθετείται µε ασφάλεια στην θέση του για να µπορεί να λειτουργήσει ο αφυγραντής. 3. Καθαρίστε το φίλτρο Το φίλτρο µπροστά από την εµπρόσθια γρίλια του αέρα πρέπει να το ελέγχετε και να το καθαρίζετε τουλάχιστον κάθε 30 ηµέρες ή και συχνότερα αν κρίνετε ότι χρειάζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ Η ΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 3. Αφαίρεση του δοχείου Τραβήξτε το δοχείο νερού όπως φαίνεται στην εικόνα 10. Πιάστε την κάτω πλευρά του φίλτρου και τραβήξτε το προς τα κάτω, βλέπε εικόνα 11. Καθαρίστε το φίλτρο µε ζεστό σαπουνόνερο στο χέρι. Ξεπλύνατε και αφήστε το να στεγνώσει πριν να το επανατοποθετήσετε. Μην καθαρίσετε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων Επανατοποθέτηση δοχείου: Εισάγετε το φίλτρο αέρα µέσα στην συσκευή από το πλάι και πιέστε το προς τα πάνω. Βλέπε εικόνα 12. ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ θέτετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς το φίλτρο γιατί ακαθαρσίες θα φράξουν την συσκευή και θα µειωθεί η απόδοση. 4. Όταν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα Όταν κλείνετε την συσκευή, περιµένετε µια ηµέρα πριν αδειάσετε το δοχείο. Καθαρίστε την κεντρική µονάδα, το δοχείο και το φίλτρο αέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και δέστε το µε ένα µικρό ιµάντα ( βλ. εικόνα 13). Καλύψτε την συσκευή µε µια πλαστική σακούλα. Αποθηκεύεστε την συσκευή σε όρθια θέση σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο. 9

10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Πριν καλέστε το service, κοιτάξτε πρώτα µόνοι σας τον παρακάτω πίνακα Πρόβληµα Τι να ελέγξετε Η συσκευή δεν ανάβει Βεβαιωθείτε ότι το φις του αφυγραντή είναι τοποθετηµένο καλά µέσα στην πρίζα. Ελέγξτε το ηλεκτρικό κύκλωµα του σπιτιού σας. Ο αφυγραντής έχει φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο ή το δοχείο έχει γεµίσει. Το δοχείο δεν είναι στην σωστή του θέση. Ο αφυγραντής δεν αφαιρεί την εν αφήσατε επαρκή χρόνο να αφαιρεθεί η υγρασία. υγρασία όπως θα έπρεπε. Σιγουρευτείτε ότι το οπίσθιο και εµπρόσθιο µέρος του αφυγραντή δεν µπλοκάρεται από κουρτίνες, στόρια ή έπιπλα. Ο επιλογέας στον αφυγραντή µπορεί να µην έχει ρυθµιστεί στη χαµηλότερη ρύθµιση. Σιγουρευτείτε ότι όλες οι πόρτες και άλλα ανοίγµατα είναι κλειστά. Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι πολύ χαµηλή 5 ο C. Υπάρχει θερµάστρα κηροζίνης ή κάτι που βγάζει ατµό στην Η συσκευή κάνει δυνατό θόρυβο όταν λειτουργεί ατµόσφαιρα του δωµατίου. Το φίλτρο του αέρα είναι µπλοκαρισµένο. Η συσκευή είναι σε κλίση και όχι σε όρθια θέση όπως πρέπει. Η επιφάνεια του πατώµατος δεν είναι επίπεδη. Εµφανίζεται πάγος στις γρίλιες Είναι φυσιολογικό. Η συσκευή κάνει αυτόµατη απόψυξη. Υγρά στο πάτωµα Ο σωλήνας νερού που συνδέεται µε την συσκευή είναι χαλαρός. Επιδιώξτε να χρησιµοποιήσετε το δοχείο νερού και βγάλτε το σωλήνα νερού. Ανάβει το λαµπάκι στα 5 Hz Λάθος στον αισθητήρα θερµοκρασίας. Βγάλτε την συσκευή από το ρεύµα και ξαναβάλτε το πάλι σε λίγο. Εάν το λάθος επανεµφανιστεί καλέστε το service. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Τεχνικά χαρακτηριστικά 2 Παρατήρηση ανακύκλωσης 2 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 3 Ηλεκτρολογικές πληροφορίες 4 Πίνακας λειτουργιών του αφυγραντήρα 5 Πίνακας ελέγχου 5 Προσδιορισµός µερών 6 Λειτουργία της συσκευής 7 Τοποθέτηση της συσκευής 7 Όταν χρησιµοποιείτε την συσκευή 7 Φροντίδα και συντήρηση 8 Άδειασµα του νερού 8 Φροντίδα και καθαρισµός του αφυγραντή 9 Συµβουλές για πιθανές δυσλειτουργίες 10 10

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOPIU SECCOSUPER SECCOSUPER THERMO ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

tmstore.gr ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΩ : Η2ΟΜ-Ο H2O MOP ULTRA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η2Ο MOP ULTRA + ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ + ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα