Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020"

Transcript

1 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου 2013 Νομοθετικό Πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία - Πολιτική Συνοχής Βασικές Νομοθετικές Πρόνοιες και Διαδικασίες Προετοιμασίας για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Ερωτήσεις/Συζήτηση Βασικά Στοιχεία των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου Προγραμματισμός Αξιοποίησης Πόρων της Περιόδου Προτάσεις Υπουργείων Ερωτήσεις / Συζήτηση

3 Περίγραμμα Παρουσίασης Ποια είναι τα Ταμεία? Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Κατανομή Πόρων για την Κύπρο Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕ- Βασικές Πρόνοιες/ Κανόνες Προγραμματισμός για Αξιοποίηση των Πόρων Στόχοι-Θεματική Επικέντρωση Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων στην Κύπρο Προγραμματισμός και Οικονομική Κρίση στην Κύπρο Δια Ταύτα

4 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ποια Είναι Αυτά τα Ταμεία της ΕΕ; Γιατί έχουν κοινή ονομασία;

5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Πολιτική Συνοχής Επενδυτικά Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής, Κοινή Αγροτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Κοινή Αλιευτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

6 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Γιατί «Κοινή» Ονομασία; Ταμεία για την Ανάπτυξη Στρατηγική Προσέγγιση- Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ενιαίος Σχεδιασμός Συντονισμός Συνέργεια Ορισμένοι Κοινοί Κανόνες Λειτουργίας Συντονισμένες Ολοκληρωμένες Δράσεις Συντονισμός στη Εφαρμογή και Παρακολούθηση

7 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Πολιτική Συνοχής Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι Ανάπτυξη, Αλιεία Αγροτική Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φεβρουάριος 2013 Τελική Συμφωνία με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) αναμένεται περί τα τέλη του 1 ου εξαμήνου 2013 (?)

8 ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εκτιμώμενη Κατανομή Πόρων για την Κύπρο εκ. Πολιτική Συνοχής 526 Αγροτική Ανάπτυξη 118 Αλιεία 20-30* * Η τελική κατανομή για την Αλιεία θα διαμορφωθεί μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Κατανομή Πόρων για την Κύπρο Ταμείο / Πρωτοβουλία εκ. Ταμείο Συνοχής 279 Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 199 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 38 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (πρόσθετη κατανομή από ΕΚΤ και ΕΕ) 10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 526

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Νομοθετικό Πλαίσιο (1) Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οκτώβριος 2011 Κανονιστικό πακέτο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Κανονισμοί Πολιτικής Συνοχής Διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο (αποφάσεις Μερικής Γενικής Προσέγγισης), τριλόγοι με ΕΚ σε εξέλιξη Τελική Συμφωνία με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται εντός του 2 ου εξαμήνου του 2013 (?)

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Νομοθετικό Πλαίσιο (2) Γενικός Κανονισμός Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) Κοινές Πρόνοιες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Γενικές Διατάξεις για το ΕΤΠΑ το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Νομοθετικό Πλαίσιο (3) Ειδικοί Κανονισμοί Κανονισμός ΕΤΠΑ, Κανονισμός ΕΚΤ, Κανονισμός Ταμείου Συνοχής, Κανονισμός για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), Κανονισμός για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), Κανονισμός για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ Κανονισμός ΕΤΘΑ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Βασικές Πρόνοιες Νομοθετικού Πλαισίου Εστίαση στις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Συνέργια Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Πολιτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Επικέντρωση πόρων σε περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων / επενδυτικών προτεραιοτήτων Έμφαση στα αποτελέσματα (πλαίσιο επίδοσης) Στήριξη Ολοκληρωμένης Προσέγγισης στην Ανάπτυξη Ενίσχυση εδαφικής συνοχής Απλοποίηση λειτουργίας Ταμείων

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πολιτική Συνοχής - Στόχοι Συμβολή στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

15 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επιλέξιμες Περιφέρειες «Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» - κατά κεφαλή ΑΕΠ < 75% του μέσου όρου της ΕΕ27 «Περιφέρειες μετάβασης» - κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ του 75% -90% του μέσου όρου της ΕΕ27 «Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» - κατά κεφαλή ΑΕΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ27 Κύπρος

16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ Στήριξη προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας Προώθηση / υλοποίηση κοινών έργων στις συνεργαζόμενες περιφέρειες και ΚΜ για αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων / ιδιαιτεροτήτων / αναγκών Ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών / ανάπτυξη δικτύων

17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων Εισαγωγή νέας πρόνοιας στο ΠΔΠ / Τροποποίηση Κανονισμού ΕΚΤ Στόχος: καταπολέμηση της ανεργίας των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης Επιλεξιμότητα: περιφέρειες με ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας ετών άνω του 25%, κατά το 2012 (εκτίμηση για Κύπρο στο 27,8%) Προϋπολογισμός: 3 δις από ΕΚΤ + 3 δις απευθείας χρηματοδότηση από ΕΕ (για την Κύπρο προβλέπεται η διάθεση 10 εκ.)

18 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισορροπιών, στηρίζοντας: - Άμεσες ενισχύσεις για επενδύσεις /δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας - Έργα υποδομής, κυρίως έρευνας και καινοτομίας, στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των μεταφορών - Χρηματοδοτικά εργαλεία Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Δράση των Ταμείων Στηρίζει έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων

19 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Δράση των Ταμείων (2) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Αποσκοπεί στη βελτίωση των θέσεων απασχόλησης και των δυνατοτήτων απασχόλησης στην ΕΕ, στηρίζοντας: - Πρόσβαση στην απασχόληση των ατόμων που αναζητούν εργασία, - Βελτίωση της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρήσεων, - Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων και καταπολέμηση της φτώχειας - Καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, - Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών συστημάτων

20 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Ποσοστά Συγχρηματοδότησης Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ) Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες Μεταβατικές Περιφέρειες Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 75%-85% 60%-75% 50% 85% Ταμείο Συνοχής 85% Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Στήριξης + 10 %

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Στρατηγική προσέγγιση: ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική, ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, συνοχή με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρύθμισης Συντονισμός: κοινός προγραμματισμός για τη Πολιτική Συνοχής, την Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Εταιρικότητα: διαβούλευση και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων / εταίρων στη προετοιμασία των προγραμματικών εγγράφων

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πλαίσιο Ετοιμασίας Προγραμματικών Εγγράφων Σε Κοινοτικό Επίπεδο ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ Σε Εθνικό Επίπεδο ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ Σε Εθνικό Επίπεδο ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ *δυνατότητα καταρτισμού μονοταμειακών ή /και πολυταμειακών Προγραμμάτων

23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Θεματικές Προτεραιότητες (1) Α. Έξυπνη Ανάπτυξη 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού τομέα και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

24 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Θεματικές Προτεραιότητες (2) Β. Βιώσιμη ανάπτυξη 4. Στήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Θεματικές Προτεραιότητες (3) Γ. Χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 8. Προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας της εργασίας 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση 11. Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Θεματική Επικέντρωση (1) Διαρθρωτικά Ταμεία - ΕΤΠΑ & ΕΚΤ Προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας της εργασίας Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση 45-50% (52% στην αρχική πρόταση)

27 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Θεματική Επικέντρωση (2) ΕΤΠΑ* ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ (20%) έρευνα και καινοτομία και 80% στήριξη των ΜΜΕ ΤΠΕ * Ενδέχεται εισαγωγή εξαιρέσεων για νησιωτικές περιφέρειες και κατ επέκταση βελτίωση του ποσοστού επικέντρωσης ΕΚΤ 20% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 80% σε μέχρι 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες

28 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Αστική Ανάπτυξη 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης 0,2% των ετήσιων κατανεμημένων πόρων του ΕΤΠΑ, σε επίπεδο ΕΕ, για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων σε αστικές περιοχές (υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

29 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Επενδυτικές Προτεραιότητες Κανονισμός ΕΤΠΑ Άρθρο 5 Κανονισμός ΕΚΤ Άρθρο 3 Κανονισμός Ταμείου Συνοχής Άρθρο 3 Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Άρθρο 6

30 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και τεχνολογίας Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΕΚΤ Υποδομές έρευνας και καινοτομίας, επιστημονική αριστεία, κέντρα ικανοτήτων Επιχειρηματικές επενδύσεις/ συνεργασίες, κέντρα ΕΤΑ, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφορά τεχνολογίας, κοινωνική καινοτομία, εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, ενίσχυση ζήτησης, δράσεις δικτύωσης, ευφυούς εξειδίκευσης, τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, τεχνολογίες γενικής εφαρμογής Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτιση ερευνητών, δραστηριότητες δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων

31 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2. Βελτίωση πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των ΤΠΕ Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων, υποστήριξη νέας γενιάς τεχνολογιών και δικτύων για τη ψηφιακή οικονομία Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικού εμπορίου, ενίσχυση ζήτησης ΤΠΕ Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για e-government, e- learning, e-inclusion, e-skills, e-culture, e-health, ανάπτυξη ψηφιακού αλφαβητισμού Ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων

32 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 3. Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΕΚΤ Προαγωγή επιχειρηματικότητας, διευκόλυνση οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών, δημιουργία νέων εταιρειών, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων Ανάπτυξη/εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, κυρίως για διεθνοποίηση Στήριξη προηγμένων δυνατοτήτων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στήριξη ΜΜΕ για συμμετοχή σε διαδικασίες ανάπτυξης και καινοτομίας Προαγωγή της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αυξημένες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό

33 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 4. Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε όλους τους τομείς Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠ Α Προαγωγή παραγωγής και διανομής ΑΠΕ Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις επιχειρήσεις/δημόσια κτίρια/ κατοικίες Διανομή έξυπνων συστημάτων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (χαμηλής/μεσαίας τάσης) Στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως σε αστικές περιοχές (π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα), μέτρα μετριασμού επιπτώσεων Προώθηση έρευνας και καινοτομίας, υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας Σχετική μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογή/αναβάθμιση δεξιοτήτων/προσόντων, νέες θέσεις εργασίας ΤΣ ΕΚΤ

34 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 5. Προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή / πρόληψη και διαχείριση κινδύνων Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΤΣ ΕΚΤ Ειδική επένδυση για την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή Επενδύσεις για αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, ενίσχυση ανθεκτικότητας στις καταστροφές, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών Σχετική μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογή/αναβάθμιση δεξιοτήτων/προσόντων, νέες θέσεις εργασίας

35 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 6. Προστασία περιβάλλοντος / προαγωγή απόδοσης των πόρων Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΤΣ ΕΚΤ Αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών στο τομέα των αποβλήτων (κοινοτικό κεκτημένο) Αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών στο τομέα των υδάτων (κοινοτικό κεκτημένο) Προστασία/προαγωγή/ανάπτυξη πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Προστασία/αποκατάσταση βιοποικιλότητας, εδάφους, οικοσυστήματος πράσινων υποδομών Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών, μείωση ρύπανσης αέρα Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, προώθηση πράσινης ανάπτυξης, βιομηχανική μετάβαση σε οικονομία αποδοτικότητας πόρων Σχετική μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης, προσαρμογή/ αναβάθμιση δεξιοτήτων/προσόντων, νέες θέσεις εργασίας

36 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 7. Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών / αποσυμφόρηση δικτύων βασικών υποδομών Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠ Α Επενδύσεις στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) ΤΣ Σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή TEN-T Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συστημάτων Προστασία/αποκατάσταση βιοποικιλότητας, εδάφους, οικοσυστήματος πράσινων υποδομών και προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και θαλάσσιων/λιμενικών μεταφορών, πολυτροπικών συνδέσεων Ανάπτυξη/αποκατάσταση ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ποιότητας Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

37 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 8. Προώθηση Απασχόλησης / στήριξη κινητικότητας εργατικού δυναμικού Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΕΚΤ Ενίσχυση της πρόσβασης στην εργασία, της κινητικότητας των εργαζομένων (και διακρατικής), τοπικές πρωτοβουλίες και υπηρεσίες σε επίπεδο γειτονιάς για την απασχόλησης, υποδομές ΔΥΑ Βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, κυρίως αυτών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (YEI) Στήριξη αυτοαπασχόλησης, επιχειρηματικότητας, νέων και μικροεπιχειρήσεων, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων Ισότητα ανδρών/γυναικών, συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ενεργός και υγιής γήρανση Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, εκσυγχρονισμός/ενίσχυση θεσμών εργασίας Ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού μέσα από στρατηγικές για συγκεκριμένες περιοχές (ανασυγκρότηση και προσβασιμότητα σε παρακμάζουσες βιομηχανικές περιοχές, ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων

38 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 9. Επένδυση στην εκπαίδευση, δεξιότητες, δια βίου μάθηση Επενδυτικές Προτεραιότητες Πρόληψη/μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προαγωγή ίσης πρόσβασης σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Βελτίωση ποιότητας/αποτελεσματικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βελτίωση επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης Βελτίωση πρόσβασης στη δια βίου μάθησης, αναβάθμιση δεξιοτήτων/ ικανοτήτων εργατικού δυναμικού, αύξηση συσχετισμού συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης με την αγορά εργασίας, εφαρμογή συστημάτων μαθητείας βασισμένων στην εργασία, δυικά συστήματα μαθητείας Ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης ΕΤΠ Α ΕΚΤ

39 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 10. Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης / Καταπολέμηση Φτώχειας Επενδυτικές Προτεραιότητες Ενεργός ένταξη, κυρίως για αύξηση απασχολησιμότητας Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων/ μειονοτήτων Καταπολέμηση διακρίσεων (φύλων, εθνικοτήτων, θρησκείας/πεποιθήσεων, αναπηρίας κλπ) Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κοινής ωφελείας κλπ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (CLLD) Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική και τοπική ανάπτυξη, μείωση ανισοτήτων, μετάβαση από θεσμικές σε τοπικές υπηρεσίες ΕΤΠΑ ΕΚΤ Προαγωγή κοινωνικής οικονομίας / επιχειρήσεων Στήριξη της φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων

40 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 11. Ενίσχυση Θεσμικής Επάρκειας / Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΤΠΑ ΤΣ ΕΚΤ Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία/διοίκηση για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας (κυρίως των δημόσιων υπηρεσιών/ φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων), βελτίωση κανονιστικών ρυθμίσεων, χρηστή διακυβέρνηση Ανάπτυξη ικανότητας/επάρκειας φορέων παροχής απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής πολιτικής, τομεακών και εδαφικών συμφώνων, για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

41 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Επιλέξιμες όλες οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που καλύπτονται από το ΕΤΠΑ και επιπλέον: Συνεισφορά στο θεματικό στόχο Επενδυτικές Προτεραιότητες 8. Προώθηση απασχόλησης και στήριξη κινητικότητας εργατικού δυναμικού 9. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και δια βίου μάθηση 10. Προώθηση κοινωνικής ένταξης / καταπολέμηση φτώχειας 11. Ενίσχυση θεσμικής επάρκειας/ αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Διασυνοριακή Συνεργασία Ολοκλήρωση διασυνοριακών αγορών εργασίας, διασυνοριακή κινητικότητα, κοινές πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης, κοινής κατάρτισης Ανάπτυξη /εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Προώθηση της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, σε διασυνοριακό επίπεδο Προώθηση νομικής /διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών Ανάπτυξη/συντονισμός μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες Διακρατική Συνεργασία

42 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις (1) Γενικές: οριζόντιες πτυχές συνδεδεμένες με την εφαρμογή / αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Θεματικές: εξειδικευμένες για κάθε τομέα παρέμβασης/ θεματικό στόχο, απαιτείται εκπλήρωση για τις σχετικές με τις επιλεγμένες από το ΚΜ επενδυτικές προτεραιότητες Στην πλειοψηφία ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις των ΚΜ για συμμόρφωση με Κοινοτικό Κεκτημένο Τελική προθεσμία εκπλήρωσης: 31 Δεκ λεπτομέρειες εκπλήρωσης ή σχέδιο δράσης αν δεν πληρούνται ή πληρούνται μερικώς μέχρι 31 Δεκ στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ειδική ενότητα)

43 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις (2) Εκτίμηση της εφαρμοσιμότητας και βαθμού εκπλήρωσης των προϋποθέσεων στην Κύπρο Δεκ 2011 Ιαν 2012 (βάση αρχικής πρότασης Επιτροπής) Απρίλιος 2012 (στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Συμβούλιο) Μάρτιος 2013 σε εξέλιξη (βάση συμβιβαστικού κειμένου Συμβουλίου και ΚΓ Επιτροπής)

44 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις - Θεματικές(1) Θεματικός Στόχος Εκ των προτέρων όροι 1. ΕΤΑ και καινοτομία Εθνική Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS 3 ), Πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού και ιεράρχησης επενδύσεων 2. ΤΠΕ Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, Σχέδιο για Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) 3. Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ 4. Ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ 5. Κλιματική Αλλαγή, διαχείριση κινδύνου 6α. Περιβάλλον υδάτινοι πόροι 6β. Περιβάλλον - απόβλητα Πληρείται / σχεδόν πληρείται Εφαρμογή του Small Business Act (SBA), μέτρα μείωσης χρόνου και κόστους για νέες επιχειρήσεις / δραστηριότητες Εναρμόνιση με Κοινοτικό Κεκτημένο για ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ Εκπόνηση εθνικής αξιολόγησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Εναρμόνιση με Κοινοτικό Κεκτημένο για πολιτικές τιμολόγησης υδάτων, Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης ποταμού Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, Σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, Μέτρα για ανακύκλωση Πληρείται μερικώς Δεν πληρείται / σε χαμηλό βαθμό (Προκαταρτικά συμπεράσματα αξιολόγησης με βάση υφιστάμενο πλαίσιο/ρυθμίσεις στην Κύπρο)

45 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις-Θεματικές (2) Θεματικός Στόχος 7α. Μεταφορές Οδικό δίκτυο 7β. Μεταφορές Σιδηροδρομικό δίκτυο 8. Απασχόληση, κινητικότητα εργατικού δυναμικού 9. Εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση Εκ των προτέρων όροι Ολοκληρωμένο σχέδιο/πλαίσιο μεταφορών (συνεισφορά στο δίκτυο TEN-T, επενδυτικό πλάνο) Ειδική και κατάλληλα διαμορφωμένη ενότητα στο πλαίσιο μεταφορών για ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου Υπηρεσίες απασχόλησης/δυα, Μέτρα για ενίσχυση αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας, δράσεις για ενεργό και υγιή γήρανση, πολιτική για διαχείριση της αλλαγής στην εργασία / αναδιάρθρωση, στρατηγικό πλαίσιο για εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΥΕΙ) Στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για (α) αντιμετώπιση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, (β) αύξηση συμμετοχής και ποιότητα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (γ) δια βίου μάθηση Πληρείται / σχεδόν πληρείται Πληρείται μερικώς Δεν πληρείται / σε χαμηλό βαθμό (Προκαταρτικά συμπεράσματα αξιολόγησης με βάση υφιστάμενο πλαίσιο/ρυθμίσεις στην Κύπρο)

46 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις-Θεματικές (3) Θεματικός Στόχος 10. Κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση φτώχειας 11. Θεσμική ικανότητα, δημόσια διοίκηση Εκ των προτέρων όροι Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για ενεργό ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας, Στρατηγικό σχέδιο για την Υγεία Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας του ΚΜ, περιλαμβανομένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της δημόσιας υπηρεσίας Πληρείται / σχεδόν πληρείται Πληρείται μερικώς Δεν πληρείται / σε χαμηλό βαθμό (Προκαταρτικά συμπεράσματα αξιολόγησης με βάση υφιστάμενο πλαίσιο/ρυθμίσεις στην Κύπρο)

47 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις Γενικές Τομέας Εκ των προτέρων όροι 1. Μη Διάκριση* Μηχανισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοιν. Κεκτημένου 2. Ισότητα των φύλων* Στρατηγική για την προώθηση και μηχανισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή της ισότητας των φύλων 3. Αναπηρία* Μηχανισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοιν. Κεκτημένου 4. Δημόσιες Συμβάσεις 5. Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμίσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της Κοιν. Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο δράσης των Ταμείων της ΕΕ Ρυθμίσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της Κοιν. Νομοθεσίας περί Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο δράσης των Ταμείων της ΕΕ 6. Περιβάλλον Ρυθμίσεις για αποτελεσματική εφαρμογή της Κοιν. Νομοθεσίας για το Περιβάλλον (ΕΠΑ, ΣΠΕ) 7. Συστήματα δεικτών Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών, στατιστική βάση * Έχουν αφαιρεθεί από συμβιβαστικό κείμενο Συμβουλίου αλλά ενδέχεται να επανατεθούν με βάση αίτημα ΕΚ Πληρείται / σχεδόν πληρείται Πληρείται μερικώς Δεν πληρείται / σε χαμηλό βαθμό (Προκαταρτικά συμπεράσματα αξιολόγησης με βάση υφιστάμενο πλαίσιο/ρυθμίσεις στην Κύπρο)

48 ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (EC POSITION PAPER) Πλαίσιο διαλόγου με την Επιτροπή Προσδιορίζει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος Θέσεις της Επιτροπής για τις κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης

49 EC POSITION PAPER Βασικές Προκλήσεις στη Κυπριακή Οικονομία Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα Χαμηλή καινοτομία Ανεπαρκώς αναπτυγμένη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα Αναποτελεσματική χρήση φυσικών πόρων Μείωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας Ανεπάρκεια συστημάτων κοινωνικής προστασίας

50 EC POSITION PAPER Προτεραιότητες Χρηματοδότησης 1. Φιλικό προς την καινοτομία επιχειρηματικό περιβάλλον 2. Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων με φιλική χρήση προς το περιβάλλον και 3. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της πολιτικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

51 EC POSITION PAPER Φιλικό προς την καινοτομία επιχειρηματικό περιβάλλον Αύξηση των επενδύσεων σε Έρευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία και εξασφάλιση σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των επιχειρήσεων Ενίσχυση πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ και προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου

52 EC POSITION PAPER Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων με φιλική χρήση προς το περιβάλλον Μεταστροφή σε ενεργειακά αποδοτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Βελτίωση της διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντική προστασία Περιορισμός κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας

53 EC POSITION PAPER Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας Ένταξη ανέργων και ανενεργών στην αγορά εργασίας Εκσυγχρονισμός συστημάτων κοινωνικής προστασίας Βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης στην αγορά εργασίας.

54 Αξιοποίηση των Πόρων και Οικονομική Κρίση Νέα Δεδομένα- Αναμενόμενες Επιπτώσεις κατά Τομέα Στρατηγική-Βραχυπρόθεσμοι και Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Θεματική Επικέντρωση και Αναπτυξιακές Ανάγκες Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Μέσα και Εργαλεία Χρηματοδοτήσεις Υποδομές και Στήριξη Ιδιωτικού Τομέα Κρατικές Ενισχύσεις Βιώσιμη Ανάπτυξη Παραγωγικοί Τομείς της Οικονομίας Συντονισμός

55 Επόμενα Βήματα Υποβολή Προτάσεων Υπουργείων/ Φορέων Συναντήσεις με Υπουργεία Διαβούλευση με Τοπικές Αρχές Διαβούλευση με Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους Συντονισμός-Πλαίσιο Διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οκτώβριος 2012 1 Ι. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα