Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson and F. Elloumi, eds, Theory and Practice of Online Learning.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson and F. Elloumi, eds, Theory and Practice of Online Learning."

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξενόγλωσση Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson and F. Elloumi, eds, Theory and Practice of Online Learning. Athabasca, Athabasca University. Anastasiades, P. (2006). Interactive Videoconferencing in K- 9 Education: ODUSSEAS a case study in Elementary Schools in Greece and Cyprus.. Proceedings of the Diverse 2006, 6th International Conference on Video and Videoconferencing in Education. 5-7 July, 2006, Scotland, Glasgow: Caledonian University. Anastasiades, P. (2003). Distance Learning in Elementary Schools in Cyprus: The evaluation Methodology and Results. Computers & Education: volume. 40, no. 1, pp (24). Elsevier Science Anastasiades, P. (2005). Synchronous Vs Asynchronous Learning? Principles, Methodology and Implementation Policy of a Blended Learning Environment for Lifelong Learning, at the University of Crete. Proceedings of the ED-MEDIA 2005 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, (AACE). Association for the Advancement of Computing in Education. June 27-July 2, 2005, Montreal,Canada. Anastasiades, P. (2007). Interactive VideoConferencing (IVC) as a Crucial Factor in Distance Education: Towards a Constructivism IVC Pedagogy Model under a cross curricular thematic approach. In E. Bailey (Ed) Focus on Distance Education Developments., NY: Nova Science Publishers, Inc Berge, Z.L. & Mrozowski, S. (2001). Review of Research in Distance Education 1990 to1999. American Journal of Distance Education, 15(3). Brusilovsky, P. (1999). Adaptive and Intelligent Technologies for Web-based Education. In C. Rollinger and C. Peylo (ed.), Special Issue on Intelligent Systems and Teleteaching. Knstliche Intelligenz, 4, De Bra, P., Eklund, J., Kobsa, A., Brusilovsky, P., & Hall, W. (1999). Adaptive Hypermedia: Purpose, Methods and Techniques. 10th ACM Conference on Hypertext and Hypermedia, 1999,

2 Digital Bridges: K-12 videoconferencing, Note: another very good resource. Its "Teacher's Guide to Videoconferencing" is valuable and comprehensive, with emphasis on phased approach to planning, delivery and evaluation. A list of reference literature could be updated (the latest referenced articles were from 1999). Fincher, S., & Petre, M. (1998). Project-Based Learning Practices in Computer Science Education, FiE Conference, pp IEEE, November 1998 Fischer, F., Kollar, I., Mandl, H., & Haake, J. M. (Eds.) (in press). Scripting computer-supported collaborative learning. Cognitive, computational and educational perspectives. New York: Springer Gardner, H. (1993). Multiple Intelligence. New York: Basic Books Hayden, K., & Hanor, J. (2002). Videoconferencing: A Tool For Collaboration And Professional Development. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002 (pp ). Norfolk, VA: AACE. Hayden, K.L. (1999). Videoconferencing in K-12 Education: A Delphi study of characteristics and critical strategies to support constructivist learning experiences, from Hill, S., Hill, A., & Hampton, D. (2004). Videoconferencing in a hospital school: Removing barriers. The Journal of audiovisual media in medicine, 27(2), Johansen, D.H (1999). Designing constructivist learning environments. Heideberg: FRG:Spriner- Verlag Knoll, M.(1997). The Project Method. Journal of Industrial Teacher Eduction, vol (34)3. Lave, J. (1997). The culture of acquisition and the practice of understanding. In D. Lionarakis, A. (1998) Polymorfic Education: a pedagogical framework for open and distance learning in Universities in a digital era. Transformation, Innovation and Tradition Roles and Perespectives of Open and Distance Learning, Vol.2, University of Bologna, Italy, Maxim, G (1999). Social Studies and the Elementary Schools Child. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Paulsen. M., (2003) Online education and learning management systems. Global e- learning in a Scandinavian perspective. Oslo: NKI Forlaget. pp 337

3 Reed, J., & Woodruff, M. (1995). An introduction to using videoconferencing technology for teaching, The Distance Educator Newsletter, Fall, Scott, T D and Pitcher, N (1997) SUMSMAN: Scottish, from: Reisslein, J. Seeling, P. & Reisslein, M. (2005). Video in distance education: ITES vs Web-Streaming: Evaluation of student attitudes. Internet and Higher Education, 8, pp Robinson, A (1997). Adult learning by videoconferencing. In Field, J (ed.) Electronic Pathways. Adult Learning and the New Communication Technologies, Leicester: National Organisation for Adult Learning (NIACE) Scardamalia, M. (2002). Collective cognitive responsibility for the advancement of knowledge. In B. Smith (Ed.) Liberal education in a knowledge society (pp ). Chicago: Open Court. Retrieved September, 4, 2006, from: Schweizer, K., Paechter, M., & Weidenmann, B. (2003). Blended learning as a strategy to improve collaborative task performance. Journal of Educational Media, 28, pp Thurston, A. (2004). Promoting multicultural education in the primary classroom: Broadband videoconferencing facilities and digital video. Computers and Education, 43(1-2 SPEC ISS.), Vrasidas, C., & McIsaac, M. (2000). Principles of pedagogy and evaluation of Webbased learning. Educational Media International, 37(2), Wenger, E. (1999). Communities of Practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Wenger, E. C., & Snyder, W. M. (2000). Communities of practice: The οrganizational frontier. Harvard Business Review, 78, Ελληνόγλωσση Αναστασιάδης, Π.(2007). Η ιδακτική Αξιοποίηση της ιαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο:Κοινωνικο -Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο ιαδίκτυο και Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπός

4 Αναστασιάδης, Π.(2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της ια Βίου Μάθησης: Προς µια νέα «Κοινωνική Συµφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακού υϊσµού». Στο Α.Λιοναράκης (Επιµ) Πρακτικά 3ου ιεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ελληνικό ίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Πάτρα, Νοεµβρίου 2005 Κωστούλα-Μακράκη, Ν., &Μακράκης Β. (2006). ιαπολιτισµικότητα και εκπαίδευση για ένα βιώσιµο µέλλον. Αθήνα Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυµορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης, επιµ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Στοιχεία θεωρίας και πράξης. Αθήνα: Προποµπός. Μακράκης Β. (2000). Υπερµέσα στην Εκπαίδευση: µια κοινωνικο- επικοδοµηστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχµιο. Ματσαγγούρας Η (1999). Η θεωρία της διδασκλαίας.guteberg. Αθήνα Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική Αναπαλαίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης Ράπτης & Ράπτη (2004). Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Αθήνα Σολωµονίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις u963 στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Εποικοδοµητισµός και σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα : Μεταίχµιο. Εικόνες για παραµύθι υδροβιότοπων (3 η Τηλεδιάσκεψης) 1 η διαφάνεια: Λίµνη Πλαστήρα: Congress/Regions/Thessaly/Trikala/trikala%20photos/lake02.jpg 2 η διαφάνεια: Λίµνη Κερκίνη 3 η διαφάνεια: 4η διαφάνεια σπίτι: 5η διαφάνεια: κορίτσι µε καπέλο, πίνακας του Johannes Vermeer : w3fysbt5m/s320/2pierre-auguste+renoir+art+reproductions1884.jpg

5 6 η διαφάνεια: το κορίτσι του Πικάσο: 3jO_cTLYE/s200/picaso%2520koritsi%2520%26%2520peristeri.jpg 7 η διαφάνεια: κορίτσι µε περιστέρια του Π. Λεµπέση: 8 η διαφάνεια: λεπτοµύτα: 9η διαφάνεια: κοκκινόχηνες: 10η διαφάνεια: κεφαλούδι: 11η διαφάνεια: µαυροπετρίτης: Falcon12959s.jpg&imgrefurl=http://www.1000birds.com/reports_Greece2.htm&usg= yerzr81va5h4fgr- Mob3MXHlPjk=&h=150&w=200&sz=6&hl=el&start=12&sig2=RvCtn8aVb- IL85GWmzLMZA&um=1&tbnid=cW5Bw_IuPxP8kM:&tbnh=78&tbnw=104&ei=A G6uSfucC9jGjAfKtIXDBQ&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25BC%25CE%25B1 %25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2 584%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%26u m%3d1%26hl%3del%26rlz%3d1t4skpb_engr314gr314%26sa%3dg 12 η διαφάνεια: αχυρώνας µε πουλιά: 13η διαφάνεια: πίνακας του Γιάννη Σταύρου: g_yfr5fcffhhbkxzpfefipe85cs=&h=301&w=400&sz=21&hl=el &start=1&sig2=_qi3_j- JV54gvnsRVr22FA&um=1&tbnid=2QIP_D7BqhhDJM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=p HGuSfqnKeTIjAfOyd2-BQ&prev=/images%3Fq%3Dtreealone%2B%25CE%2593%25CE%25B9%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B D%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B1%2 5CF%258D%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%26um%3D1%26hl%3Del %26rlz%3D1T4SKPB_enGR314GR314%26sa%3DN 14 η διαφάνεια: λίµνη:

6 15 η διαφάνεια: το ξανθό πουλί του πόνου: 1SEk/s320/painbird.JPG 16η διαφάνεια: ο κληρονόµος των πουλιών: QCXEo/s400/birds-cage-man.jpg 17 η διαφάνεια: κορίτσι σκυµµένο: wmdxwj_du8/svcnjetwtvi/aaaaaaaach8/fzj6vzz1wzg/s200/άντερσεν_το +κοριτσάκι+µε+τα+σπίρτα.jpg 18 η διαφάνεια: αντάρα: 19η διαφάνεια: αργυροπελεκάνος, ξωτικό: 20 η διαφάνεια: βασιλαετός: 21η διαφάνεια: πουλιά του Σταθόπουλου: 22η διαφάνεια: ξωτικά: 23η διαφάνεια: χέρια αητός: 24 η διαφάνεια: λίµνη-πουλιά: JPG Εικόνες για Κέλτικο Μύθο (Ανάµεσα στην 2 η & 3 η Τηλεδιάσκεψη) 1) Χάρτης: 2) Εικόνα ταινίας: 3) Εικόνα Φ.Ε.: Βίντεο

7 1) εν είµαστε µόνοι µας: : (1 η Τηλεδιάσκεψη) 2) Ο άνθρωπος µε τις αρκούδες: storyboard.aspx?titleid=616&action=mstoryboard&mst=00:00:00:00st=00:00:00:00 (3 η Τηλεδιάσκεψη) 3) Εικόνες για το εννοιολογικό χάρτη της αντιπαράθεσης (3 ης Τηλεδιάσκεψης) 1) Κυνηγός: πίνακας του Βελάσκεθ 2) Ψαράς l&mis=all&miwxh=all&q=%cf%88%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82&stq=0 3)οικολόγοςhttp://www.altavista.com/image/results?itag=ody&q=%CE%B4%CE%A F%CF%87%CF%84%CF%85&mik=photo&mik=graphic&mip=all&mis=all&miwxh =all 3)Βιολόγος 4) κτηνοτρόφος: «βοσκός» του Millet Jean-Francois Εικόνες για εννοιολογικό χάρτη πολιτισµού (Προετοιµασία 3 ης Τηλεδιάσκεψης) Κέντηµα: Νόµισµα: Απειλούµενα είδη κατά οικοσύστηµα ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Aρκούδα Λύκος Aγριόγιδο Το τσακάλι (Canis aureus) Ο µαυρόγυπας

8 Το ελάφι Γυπαετός, ένα πουλί των ορεινών οικοσυστηµάτων Κραυγαετός view&id=339&itemid=265 Α) ΕΘΝΙΚΟΙ ΡΥΜΟΙ Αίνος Βίκος - Αώος Λευκά Ορη (φαράγγι Σαµαριάς) Οίτη Όλυµπος Παρνασσός Πάρνηθα Σούνιο Πίνδος (Βάλια Κάλντα) Β) ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Εθνικό Πάρκο αδιάς - Λευκίµµης Σουφλίου Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου com_content&view=article&id=2042:-ebook-q-q&catid=56:ebook&itemid=703 Βίκου - Αώου ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Βίδρα Αργυροπελεκάνος view&id=141&itemid=175 Κοκκινόχηνα, µια πανέµορφη αγριόχηνα Λεπτοµύτα, το σπανιότερο τουρλί Βασιλαετός Κεφαλούδι, µια ασυνήθιστη πάπια Μαυροπετρίτης, το πιο σηµαντικό είδος που φιλοξενεί η Ελλάδα Λαγγόνα Βαλτόπαπια

9 Νανόχηνα, η σπανιότερη χήνα της Ευρώπης Α) ΕΘΝΙΚΟΙ ΡΥΜΟΙ Πρέσπες Β) ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο έλτα Έβρου Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Λίµνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών Εθνικό Πάρκο Σχοινιά - Μαραθώνα Αττικής Γ) ΡΑΜΣΑΡ έλτα Νέστου και παρακείµενες λιµνοθάλασσες Κόλπος Αµβρακικού ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η χελώνα καρέτα (Caretta caretta) Η µεσογειακή φώκια Το δελφίνι Αιγαιόγλαρος Β) ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων ιάφρορα Κιρκινέζι, το γεράκι που φωλιάζει µαζί µε τα περιστέρι Σπιζαετός, ο αετός της Μεσογείου

10 Ο αγριόγατος Ο πελαργός Τα χειρόπτερα (νυχτερίδες) Additional Reading: Abbott, L. et al. (1993). Videoconferencing and Distance Learning. Faculty of Education and Department of Adult and Continuing Education. Ireland: University of Ulster ADEC Guiding Principles for Distance Learning and Teaching, (1999). American Distance Education Consortium. Alexander, W., Higgison, C., & Mogey, N. (Eds.). (1999). Videoconferencing in teaching and learning: Case studies. LTDI and TALiSMAN, Institute of Computer- Based Learning. Heriot-Watt University Edinburgh, SCT. Retrieved June, 4, 2004, from Andrews, T. & Klease, G. (1998). Challenges of multisite videoconferencing: The development of an alternative teaching/learning model. Australian Journal of Educational Technology, 14 (2), 88. _ Byers, D., Hilgenberg, C. and Rhodes, D. (1999). Telemedicine for Patient Education. The American Journal of Distance Education, 13(3), pp Carr, W., & Kemmis, S. (2002). For a critical educational theory. Education, knowledge and action-research, Athens: Kodikas. _ Angiolillo, J. S., Blanchard, H. E., Israelski, E. W., & Mané, A. (1997). Technology constraints of video-mediated communication. In K. E. Finn, A. J. Sellen & S. B. Wilbur (Eds.), Video-mediated communication (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Bates, A.W. (1995). Technology: Open learning and distance education. New York: Routledge.

11 Bonk, C., Malikowski, S., Angeli C., & Supplee, L. (1998). Holy Cow: Scaffolding Case-Base Conferencing on the Web, with preservative teachers. San Diego: American Educational Research Annual Meeting. Brannen, J. (1995). Combining qualitative and quantitative approaches: An overview. In Brannen, J. (ed), Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research. UK: Avebury (3-38). Brown, S. (2001). Views on Videoconferencing Higher Education and Research Opportunities in the UK (HERO), March Issues - From Bruce, V. (1996). The role of the face in communication: implications for videophone design. Interacting with Computers, 8, pp Chandler, G., & Hanrahan, P.. (2000). Teaching using interactive video: creating connections. Journal of Nursing Education 39, pp Chen, Y., & Willits, F. (1998). A path analysis of the concepts in Moore's theory of transactional distance in a videoconferencing environment. Journal of Distance Education, 13(2), Collins, A. (1991). The Role of Computer Technology in Restructuring Schools. Phi Delta Kappa. Dillenbourg, P. (2002). Over-scripting CSCL: The risks of blending collaborative learning with instructional design. In P. A. Kirschner (Ed). Three worlds of CSCL. Can we support CSCL (pp ). Heerlen, Open Universiteit Nederland. Dimitracopoulou, A. (2000). Educational Activities via Internet for young children: How to promote meaningful learning. International Conference, Sustainable Development in the Islands and the Role of Research and Higher Education Rhodes: PRELUDE International & University of the Aegean, 30/4-4/5, 1998 Fillion, G., Limayem, M., & Bouchard (1999). Videoconferencing in distance education: a study of student perceptions in the lecture context. Innovations in Education and Training International 36, 302. Finn, K. E., Sellen, A. J., & Wilbur, S. B. (Eds.). (1997). Video-mediated communication. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Gibson, C., & Cohen, S. (eds.) (2003). Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Effective Virtual Teams. San Francisco. CA: Jossey-Bass/Wiley. Goodyear, P. (1999). Pedagogical Frameworks and action research in open and distance learning. European Journal of Open and Distance Learning.

12 Gürer, D., Kozma, R., & Millán, E. (1999). Impact of shared applications and implications for the design of collaborative learning environments. In S. Lajoie (Ed.), Proceedings for the ninth world conference on artificial intelligence in education (AI- ED99, pp ). Amsterdam: IOS Press. Haga, H. & Kaneda, S. (2005). A usability survey of a contents-based video retrieval system by combining digital video and an electronic bulletin board. Internet and Higher Education, 8, pp Hearnshaw D. (2000). Effective desktop videoconferencing with minimal network demands. British Journal of Educational Technology 31 (3), Hearnshaw, D. (2000). Effective Desktop Videoconferencing with Minimal Network Demands. British Journal of Educational Technology, 3(31), pp Heath, M. J., & Halznagel, D. (2002). Interactive videoconferencing: a literature review. Prepared for the K-12 National Symposium for Interactive Videoconferencing Dallas, TX. Kerrey, B., & Isakson, J. (2001). The Power of the Internet for Learning: Moving from Promise to Practice. Report of the Web-based Training Educational Commision. Washington DC, 55 Knipe, D., & Lee, M. (2002). The quality of teaching and learning via Videoconferencing. British Journal of Educational Technology, Volume 33, Issue 3: Kozma, R. B. (2001). Counterpoint theory of learning with media. In R. E. Clark (Ed.), Learning from media: Arguments, analysis, and evidence, pp , Greenwich, CT: Information Age Publishing Inc. Latchem, C. (2002). ICT-based Learning Networks and Communities of Practice. Media and Education, 8, National Institute of Multimedia Education (NIME), 1-13 Lave, J., & Chaiklin, S. (Eds.) (1993). Understanding practice: Perspectives on activity and context. Cambridge: University of Cambridge Press Kirschner & J. Whitson (Eds.), Situated cognition: Social, semiotic, and psychological perspectives (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Martin, M. (2000). Videoconferencing in teaching and learning case studies and guidelines. Western Education and Library Board Massialas, B. (1989). Claims and Counterclaims of the educational Uses of Microcomputers. Third International Pedagogical Conference. Athens, Greece

13 McCombs, G. B., Ufnar, J. A., & Shepherd, V. L. (2007). The virtual scientist: Connecting university scientists to the K-12 classroom through videoconferencing. American Journal of Physiology - Advances in Physiology Education, 31(1), Retrieved June 25, 2007, from Scopus databasemotamedi, V. (2001). A critical look at the use of videoconferencing in United States distance education. Education 122, Suthers, D. (2001). Collaborative representations: Supporting face to face and online knowledge-building discourse. Proceedings of the 34th Hawai`i International Conference on the System Sciences (HICSS-34), January 3-6, 2001, Maui, Hawai`i: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Whittaker, S. & O'Connail, B. (1997). The role of vision in face-to-face and videomediated communication.in K. E. Finn, A. J. Sellen and S. B. Wilbur, eds, Video- Mediated Communication. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum Associates Ελληνόγλωσση Βασάλα, Π. (2005). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, στο Α.Λιοναράκης (Επιµ) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές. ΕΑΠ, Πάτρα. Κανάκης, Ι. (1990). Η σωκρατική µέθοδος διδασκαλίας µάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης Κόκκος, Α., ηµητρακοπούλου, Α., Μεϊµάρης, Μ., & Καλαβάσης, Φ. (2000). Τεχνική Έκθεση Αξιολόγηση Πιλοτικού προγράµµατος Εκπαίδευσης από Απόσταση. Πρόγραµµα Aegean DOLPHIN, Distance and Open Learning Programs on Hellenic Interactive Network, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σελ Μπαλαούρας, Π., & Σκιαδέλλη, Β. (2006). Ζωντανή µετάδοση, βιντεοσκόπηση διαλέξεων και επεξεργασία βίντεο. Τεχνικά, σκηνοθετικά θέµατα. Αθήνα: Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUNet Φλουρής Γ. & Πασσιάς, Γ. (2005). Εκπαίδευση και εκπαιδευτικός στην Κοινωνία της Γνώσης : Ο λόγος της αποδόµησης, η αποδόµηση του ρόλου και οι παιδαγωγικές δυστοπίες του µεταµοντέρνου ορίζοντα. Στο Αναστασιάδης Παναγιώτης (Επιµ.) ια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας. Πρακτικά 1ης Πανελλήνιας διηµερίδας µε διεθνή συµµετοχή. Ρέθυµνο: Προποµπός.

14

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1.

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Αναστασιάδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1.

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο -Εποικοδομιστική Προσέγγιση 1. Αναστασιάδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2. Λεόντειο Δημοτικό Σχολείο Πατησίων 3

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2. Λεόντειο Δημοτικό Σχολείο Πατησίων 3 Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Παναγιώτης Αναστασιάδης 1, Γιώργος Φιλιππούσης 2,

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet»

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» Ελισάβετ Καραγιάννη 1, Σωτηρία Σταυροπούλου 2, Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.E, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές

Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές Research in distance education: review and perspectives ρ. Ιωάννης Γκιόσος Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ygiosos@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Ηλία Καρασαββίδη Επίκουρου Καθηγητή Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou

http://hermes.di.uoa.gr/papanikolaou 1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 'Ονοµα: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) Ηµ. Γέννησης: 13 Oκτωβρίου 1968 ιεύθυνση Λ.Βύρωνος 16, 15127 Μελίσσια Τηλ. (210) 2896930, (210) 8045223 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του με την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μαρίνα Παπαστεργίου 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μαρίνα Παπαστεργίου Είδος Αριθμός Βιβλία 0 Κεφάλαια σε βιβλία 1 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 20 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης URL: http://www.syros.aegean.gr/users/kgp; E-mail: kgp@aegean.gr Tηλ: 6932199270 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 26 Δεκεμβρίου 1973, Αθήνα Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Evaluating lectures webcasted over the Internet at the University of Athens Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 29 Νοεμβρίου 1972 Τόπος Γέννησης Τρίκαλα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Διεύθυνση Κατοικίας Παπαφλέσσα 14,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Λεωνίδας Ανθόπουλος ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βιζυηνού & Παπαζήση, 42100 Τρίκαλα, Θεσσαλίας +302431071838 +306932100198 lanthopo@teilar.gr http://dde.teilar.gr/main.aspx?category=108&uiculture=en-us Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

µάθησης: Παναγιώτης Αναστασιάδης,

µάθησης: Παναγιώτης Αναστασιάδης, Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της δια βίου µάθησης: Η επιµόρφωση των εκπαιδευτών της οµογένειας στο πλαίσιο του προγράµµατος «Παιδεία Οµογενών» Παναγιώτης Αναστασιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ια βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα