Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση"

Transcript

1 Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Κεφάλαιο 1: Από το αναλογικό στο ψηφιακό βίντεο Κεφάλαιο 2: Τεχνολογίες δικτύων υπολογιστών για µετάδοση βίντεο Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι εκποµπής και λήψης Κεφάλαιο 4: Αναζήτηση υλικού σε βάση δεδοµένων Κεφάλαιο 5: ηµιουργία του συστήµατος µετάδοσης βίντεο Κεφάλαιο 6: Νέες τεχνολογίες και προοπτικές αναβάθµισης της υπηρεσίας Σελίδα 1

2 Εισαγωγή «Βίντεο κατ απαίτηση» Σε µια εφαρµογή όπως είναι η διδασκαλία από απόσταση, τα οπτικοακουστικά µέσα αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, µε το οποίο ο διδάσκων µπορεί να κάνει το αντικείµενο της διδασκαλίας του πιο εύκολα κατανοητό στο κοινό του. Στόχος µας είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για τη µετάδοση πολυµεσικού υλικού προς τους διδασκόµενους, µέσω ενός ολοκληρωµένου διαδραστικού περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη ανάπτυξη στα δίκτυα υπολογιστών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ενιαίου παγκόσµιου δικτύου υπολογιστών, του διαδικτύου. Αυτή η στροφή από τον αποµονωµένο υπολογιστή - σταθµό εργασίας, προς τον υπολογιστή µέρος του δικτύου, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για επικοινωνία και πρόσβαση σε πληροφορίες ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Με το διαδίκτυο άνοιξε ο δρόµος για δηµιουργία νέων υπηρεσιών όπως οι κόµβοι πληροφόρησης, το ηλεκτρονικό εµπόριο, η διδασκαλία από απόσταση, και το βίντεο κατ απαίτηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται πλέον από το διαδίκτυο είναι σε µορφή κειµένου, εικόνας, ήχου και βίντεο. Η µεταφορά του κειµένου και της ακίνητης εικόνας είναι εύκολη υπόθεση. Όµως, η µεταφορά ήχου και κινούµενης εικόνας λόγω του µεγάλου όγκου και της ανάγκης χρονικά µη διακοπτόµενης µετάδοσης έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις, και χρειάζεται ιδιαίτερη µεταχείριση. Για την εκπαίδευση από απόσταση ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε πηγές βίντεο άµεσα όποτε το απαιτεί. Συνεπώς πρέπει να υπερβούµε τις δυσκολίες µετάδοσης και µεταφοράς του ήχου και του βίντεο. Μελετήσαµε λοιπόν τις υπάρχουσες τεχνολογίες και τεχνικές στους τοµείς της τηλεοπτικής εικόνας, των δικτύων υπολογιστών, των ροών δεδοµένων και των βάσεων δεδοµένων, προκειµένου να κατανοήσουµε τα προβλήµατα και να εφαρµόσουµε τη βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη µιας πρότυπης εφαρµογής εκπαίδευσης από απόσταση στο χώρο του εργαστηρίου ηλεκτρακουστικής και τηλεοπτικών συστηµάτων. Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε αποτελείται από πολλές διακριτές υπηρεσίες που εδράζονται σε διαφορετικούς υπολογιστές εξυπηρετητές. Το περιβάλλον χρήσης και διαχείρισης είναι φιλικό προς το χρήστη, γρήγορο στην επεξεργασία πληροφοριών, ανθεκτικό στις αστοχίες και εύκολο προς διαχείριση και αναβάθµιση. Η συγκεκριµένη εφαρµογή είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποδοµή για µελλοντικές υπηρεσίες διδασκαλίας από απόσταση. Σελίδα 2

3 Κεφάλαιο 1 Από το αναλογικό στο ψηφιακό βίντεο 1.1 Αναλογικό βίντεο Η αίσθηση της κινούµενης εικόνας Το ανθρώπινο µάτι έχει την ιδιότητα να διατηρεί για µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου την αίσθηση µιας εικόνας που έχει αποτυπωθεί ως ερέθισµα πάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα. Αν µια ακολουθία στατικών εικόνων εναλλάσσεται µε γρήγορο ρυθµό (24 ή παραπάνω εικόνες ανά δευτερόλεπτο), το µάτι δεν αντιλαµβάνεται ότι βλέπει διαφορετικές διακριτές εικόνες, αλλά µια οµαλή µεταβολή της εικόνας που παρακολουθεί. Όλα τα συστήµατα κινούµενης εικόνας εκµεταλλεύονται αυτή τη χρονική υστέρηση του µατιού Εικονοληψία Για να είναι δυνατόν να µεταδοθεί και να αποθηκευτεί η κινούµενη εικόνα, είναι αναγκαίο να µετατραπεί η πληροφορία που περιέχει σε ηλεκτρικό σήµα σαν συνάρτηση του χρόνου: Το φως της εικόνας διεγείρει µια φωτοευαίσθητη πλάκα την οποία σαρώνει η κάµερα µε µια ακτίνα που ακτινοβολείται από ένα ηλεκτρονικό πυροβόλο. Με αυτό τον τρόπο η κάµερα µετατρέπει την ένταση του φωτός σε κάθε σηµείο της εικόνας σε ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό σήµα[1]. Η σάρωση ξεκινάει από το πάνω αριστερό τµήµα της εικόνας και ανιχνεύονται τα σηµεία οριζόντια, κατά το πλάτος της εικόνας (Σχ.1.1). Ο αισθητήρας δίνει µια συνεχή έξοδο η οποία παριστάνει τη µεταβολή της φωτεινότητας η οποία παρατηρείται ανιχνεύοντας κατά πλάτος. Στο δεξί άκρο της εικόνας η ανίχνευση σταµατάει, και ξεκινάει πάλι από αριστερά και πιο κάτω, για να ανιχνεύσει την επόµενη σειρά σηµείων. Αυτό συνεχίζεται µέχρι να φτάσει στη βάση της εικόνας, οπότε η ανίχνευση ξεκινάει πάλι από πάνω αριστερά. Μια πλήρης ανίχνευση όλων των σηµείων της εικόνας ονοµάζεται καρέ (frame). Η περιοχή αναπαραγωγής του ειδώλου ονοµάζεται raster. Σηµείο εκκίνησης οριζόντια διεύθυνση ανίχνευσης κατακόρυφη διεύθυνση ανίχνευσης ανίχνευση επαναφορά Σχήµα 1.1: Προοδευτική ανίχνευση εικόνας Σελίδα 3

4 Μια εναλλακτική µέθοδος σε αυτήν που περιγράφτηκε παραπάνω, η οποία ονοµάζεται προοδευτική ανίχνευση (progressive scanning), είναι η πεπλεγµένη ανίχνευση (interlaced scanning), η οποία χρησιµοποιείται εκτενώς στα τηλεοπτικά συστήµατα, γιατί επιτρέπει µια 2:1 ελάττωση του ρυθµού εµφάνισης των καρέ (frame rate), οπότε και του απαιτούµενου εύρους ζώνης (bandwidth) [33]: η πλήρης ανίχνευση της εικόνας κατά τον κατακόρυφο άξονα περιέχει µόνο τις µισές γραµµές από την προοδευτική ανίχνευση, οπότε χρειάζονται δύο ανιχνεύσεις για να έχουµε µια πλήρη εικόνα 1. Η πρώτη ανίχνευση ξεκινάει µε µια πλήρη γραµµή (Σχ.1.2) και περιλαµβάνει τις περιττές γραµµές, ενώ η δεύτερη ξεκινάει µε µια µισή γραµµή και περιλαµβάνει τις άρτιες. Το µειονέκτηµα της πεπλεγµένης ανίχνευσης είναι η ατελής ή προβληµατική αναπαραγωγή µικρών οριζόντιων τµηµάτων (όπως τα γράµµατα) µε λεπτοµέρεια, επειδή οι άκρες τους τρεµοπαίζουν. 1 Το προϊόν της κάθε ανίχνευσης µε τον πεπλεγµένο τρόπο ονοµάζεται πεδίο (field). Σηµείο εκκίνησης 1 οριζόντια διεύθυνση ανίχνευσης Σηµείο εκκίνησης2 κατακόρυφη διεύθυνση ανίχνευσης ανίχνευση επαναφορά Σχήµα 1.2: Πεπλεγµένη ανίχνευση εικόνας Τα δύο πιο διαδεδοµένα συστήµατα µετάδοσης εικόνας, το PAL (Ευρώπη) και το NTSC (Αµερική και Ιαπωνία), χρησιµοποιούν την πεπλεγµένη σάρωση. Τυπικές τιµές για την ποσότητα των γραµµών που σαρώνονται είναι 625 για το πρώτο και 525 για το δεύτερο σύστηµα. Όπως φαίνεται από τα σχήµατα, δεν ορίζεται οριζόντια ανάλυση (αριθµός στηλών) για τα συστήµατα αυτά, µια και αυτή δεν έχει νόηµα, γιατί το ηλεκτρονικό πυροβόλο που κάνει την αναπαραγωγή δεν διακρίνει τα εικονοστοιχεία. Εκτός από την σάρωση µε ηλεκτρονικό πυροβόλο, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος αποτύπωσης της εικόνας, µε τη χρήση του CCD (Charge Coupled Device). Το CCD είναι µια συστοιχία από τρανζίστορ, διατεταγµένα σαν πλέγµα, τα οποία διεγειρόµενα από την ένταση του φωτός στην εικόνα παράγουν ηλεκτρικές τάσεις. Οι τάσεις αυτές στη συνέχεια µετατρέπονται σε µια σειρά από bits, από έναν µετατροπέα ψηφιακού προς αναλογικό σήµα (Σχ.1.3). Και εδώ η σάρωση γίνεται µε την ίδια διεύθυνση όπως παραπάνω, οπότε χρειάζεται συγχρονισµός οριζόντιας και κάθετης διεύθυνσης. Η διαφορά σε σχέση µε την σάρωση των γραµµών είναι ότι στην εικονοληψία µε CCD, υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός τρανζίστορ στο πλέγµα, άρα και συγκεκριµένος αριθµός σηµείων των οποίων τα χαρακτηριστικά αποτυπώνονται, εισάγεται δηλαδή η έννοια του εικονοστοιχείου (pixel). Σελίδα 4

5 1.1.3 Χαρακτηριστικά του χρώµατος Χρώµα είναι η ερµηνεία του µατιού για την φασµατική κατανοµή της οπτικής ακτινοβολίας που δέχεται. Μονοχρωµατική λέγεται µια ακτινοβολία όταν περιέχει ένα κύµα µιας µοναδικής συχνότητας, η οποία ερεθίζει µε κάποιον συγκεκριµένο τρόπο τα διαφορετικά είδη των κωνίων στο µάτι [31]. Τα συστήµατα αναπαραγωγής µονόχρωµου βίντεο παράγουν ένα µόνο σήµα κατά την ανίχνευση, το οποίο περιγράφει τις µεταβολές της λάµψης (brightness) της εικόνας. Το σήµα αυτό ονοµάζεται φωτεινότητα (luminance). ψ πλέγµα από τρανζίστορ: κάθε τρανζίστορ έχει έξοδο τάση ανάλογη µε τη διέγερση που δέχεται. Οι τάσεις διαβάζονται διαδοχικά, κατά παρόµοιο τρόπο µε τη σάρωση της εικόνας από µια δέσµη ηλεκτρονίων χ CCD αναλογικό σήµα µετατροπέας ADC ψηφιακό σήµα Σχήµα 1.3: Αποτύπωση εικόνας µε CCD Σύµφωνα µε το τριχρωµατικό σύστηµα (tri-chromatic system) η περιγραφή του χρώµατος χρειάζεται τρία χαρακτηριστικά [31]: την απόχρωση (hue), που αναφέρεται στις µονοχρωµατικές ακτινοβολίες που θα δηµιουργούσαν το ίδιο αίσθηµα µε το χρώµα που περιγράφεται 1 (Σχ.1.4), τον κορεσµό (saturation), που χαρακτηρίζει την περιεκτικότητα του χρώµατος σε λευκό 2, την φωτεινότητα (luminance) που αναφέρεται στην ένταση της ακτινοβολίας. Έτσι µπορεί δύο χρώµατα που έχουν τα άλλα δύο χαρακτηριστικά εντελώς ίδια να διαφέρουν στο ότι το ένα είναι φωτεινότερο από το άλλο Σύνθεση και αναπαραγωγή χρωµάτων µιας εικόνας Η σύνθεση των χρωµάτων µπορεί να γίνει είτε προσθετικά χρησιµοποιώντας τα πρωτεύοντα χρώµατα είτε αφαιρετικά χρησιµοποιώντας τα συµπληρωµατικά (Σχ.1.4) [32]. Είναι δυνατόν χρησιµοποιώντας τις τρεις πρωτεύουσες ακτινοβολίες σε κατάλληλες αναλογίες να προκαλέσουµε στο µάτι τον ίδιο ερεθισµό µε οποιαδήποτε φυσική ακτινοβολία είτε µονοχρωµατική είτε σύνθετη. Στα έγχρωµα συστήµατα βίντεο, το χρώµα γεννιέται στην κάµερα, όπου τρία σήµατα αντιπροσωπεύουν τους αισθητήρες του κόκκινου, του πράσινου και του µπλε. Η διαδικασία ανίχνευσης της εικόνας είναι αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω στην 1.1.2, αλλά υπάρχουν τρία ίχνη ανίχνευσης, ένα για κάθε ένα από τα βασικά χρώµατα. Τελικά, από τη διαδικασία ανίχνευσης, παράγονται τρία σήµατα. Τα τρία σήµατα αυτά ονοµάζονται συνιστώσες (RGB components), και το σύστηµα που τα επεξεργάζεται ξεχωριστά λέγεται component video system. 1 Εξαίρεση αποτελεί η πορφυρή ακτινοβολία η οποία δεν µπορεί να δηµιουργηθεί από µονοχρωµατική ακτινοβολία, αλλά δηµιουργείται από ίσα ποσά κόκκινης και κυανώδους (Σχ.1.4). 2 Με την έννοια ότι το λευκό περιέχει όλες τις αποχρώσεις ή δεν έχει απόχρωση. Αν στο λευκό ενισχυθεί µια απόχρωση, τότε παίρνουµε ένα χρώµα µε απόχρωση αυτή που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη ακτινοβολία, και χαµηλό κορεσµό. Σελίδα 5

6 Κόκκινο Πορφυρό (magenta) κόκκινο + µπλε Κίτρινο κόκκινο + πράσινο Μπλε Κυανό µπλε + πράσινο Πράσινο Πρωτεύοντα χρώµατα Συµπληρωµατικά χρώµατα Σχήµα 1.4: Τα βασικά και τα συµπληρωµατικά χρώµατα Τα ίδια αυτά σήµατα χρησιµοποιούνται και από την πλευρά του δέκτη για την αναπαραγωγή του βίντεο στην τηλεόραση. Κατά την επεξεργασία και τη µεταφορά τους όµως, είναι σύνηθες να µετασχηµατίζεται το σύστηµα συνιστωσών RGB σε ένα άλλο σύστηµα µε καλύτερη συµπεριφορά όσον αφορά την επεξεργασία των σηµάτων: οι RGB συνιστώσες µπορούν να µετασχηµατιστούν σε άλλες συνιστώσες συνδυαζόµενες γραµµικά. Ένα σύστηµα που χρησιµοποιείται συχνά είναι η δοµή της φωτεινότητας και χρωµοδιαφοράς (luminance and color-difference structure), ή αλλιώς σύστηµα συνιστωσών YC RC B [27] (Σχ.1.5), το οποίο εισήχθηκε αρχικά για να επιτευχθεί συµβατότητα µε την ασπρόµαυρη τηλεόραση, στην οποία έχει νόηµα µόνο ο φωτεινότητα 1. Y = 0.59G R B C R = R - Y C B = B - Y Σχήµα 1.5: Μετατροπή του RGB σε YCRCB 1 Η λογική της αναπαραγωγής είναι αντίστοιχη µε αυτή της ανίχνευσης της εικόνας. Μια δέσµη ηλεκτρονίων παράγεται και επιταχύνεται µέσα στον καθοδικό σωλήνα, και στη συνέχεια εκτρέπεται µαγνητικά ώστε να σαρώνει όλη την περιοχή της οθόνης (µε κάποιον από τους δύο τρόπους σάρωσης που περιγράφτηκαν στην 1.1.1). Η µονοχρωµατική απεικόνιση της εικόνας γίνεται όταν η δέσµη των ηλεκτρονίων σαρώνει µια συνεχή φωσφορούχο επίστρωση που παράγει µονοχρωµατικό φως. Η έγχρωµη απεικόνιση γίνεται σε οθόνη που έχει τριάδες στιγµάτων, ή κάθετες λωρίδες κόκκινου, πράσινου και µπλε φωσφόρου, µε χρήση τριών ηλεκτρονικών δεσµών, µία για κάθε χρώµα φωσφόρου. Η µετάδοση του σήµατος βίντεο αρχικά µπορεί να γίνει µε 5 καλώδια, 3 για τις RGB συνιστώσες, και 2 για τους συγχρονισµούς (οριζόντιο και κατακόρυφο, H-sync, V-sync). Υπάρχει περίπτωση τα σήµατα συγχρονισµού να πεπλεχτούν σε ένα σήµα, (H/V-sync), οπότε χρειάζονται 4 καλώδια, ή ακόµα και αυτό το ένα σήµα συγχρονισµού να πεπλεχτεί στο σήµα που µεταφέρει το πράσινο (καλώδιο G). Εκτός από τη µετατροπή στο YC RC B component σήµα, 1 Ο τύπος Y = 0.59G R B, βασίζεται στη διαπίστωση ότι στην αίσθηση φωτεινότητας του λευκού, το 30% της αίσθησης το προκαλούν οι κόκκινες ακτινοβολίες, το 59% οι πράσινες και το 11% οι κυανώδεις. Σελίδα 6

7 µπορεί να γίνει µετατροπή και σε ένα σήµα 2 καλωδίων, στο οποίο µεταφέρονται σε ένα σήµα η φωτεινότητα και ο συγχρονισµός, και στο άλλο η χρωµατικότητα. Αυτό λέγεται S-video ή separated video. Τέλος, το σήµα που χρησιµοποιείται για την ασύρµατη εκποµπή είναι το λεγόµενο σύνθετο σήµα (composite video), το οποίο µεταφέρει πεπλεγµένες όλες τις πληροφορίες Αναλογικός ήχος Ο ήχος είναι ένα µονοδιάστατο ακουστικό κύµα, το οποίο εισέρχεται στο αυτί, και προκαλεί την ταλάντωση του τυµπάνου η οποία στέλνει παλµούς στον εγκέφαλο µέσω του νευρικού συστήµατος. Αυτοί οι παλµοί γίνονται αντιληπτοί από τον ακροατή σαν ήχος. Κατά παρόµοιο τρόπο όταν ένα ακουστικό κύµα χτυπάει σε ένα µικρόφωνο, το µικρόφωνο παράγει ένα ηλεκτρικό σήµα, αναπαριστάνοντας το πλάτος της κυµατοµορφής του ήχου σαν συνάρτηση του χρόνου. Η περιοχή συχνοτήτων που ακούει το ανθρώπινο αυτί είναι από 20 Hz µέχρι 20 KHz, ενώ µερικά ζώα ακούν και µεγαλύτερες συχνότητες. Το αυτί αντιλαµβάνεται τον ήχο λογαριθµικά, οπότε ο λόγος δύο ήχων µε πλάτη A και Β κατά σύµβαση εκφράζεται µε decibels (db) κατά τον τύπο: db = 20 log 10 ( A / B ) Το αυτί, σε αντίθεση µε το µάτι, είναι ευαίσθητο σε µεταβολές του ήχου οι οποίες διαρκούν µόνο µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσµα αυτής της παρατήρησης είναι ότι θόρυβος στην εκποµπή ήχου που διαρκεί µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου επηρεάζει την αντιληπτή ποιότητα του ήχου, ενώ δεν θα επηρέαζε την αντιληπτή ποιότητα της εικόνας Αποθήκευση αναλογικού βίντεο Η αποθήκευση πληροφορίας για µεταγενέστερη χρήση, επεξεργασία ή διανοµή γίνεται µε την εγγραφή της σε κάποιο µέσο. Η ηλεκτρική εγγραφή χρησιµοποιεί τις φυσικές ιδιότητες από κάποια υλικά των οποίων οι µαγνητικές ιδιότητες µπορούν να µεταβληθούν µόνιµα ή αντιστρεπτά. Η εγγραφή σε ένα µαγνητικό υλικό επιτυγχάνεται µε τη σχετική κίνηση µεταξύ της κεφαλής εγγραφής και του µαγνητικού µέσου, ενώ εφαρµόζεται κάποιο σήµα στην κεφαλή. Ανάλογα µε την ένταση και την πολικότητα του σήµατος στην κεφαλή, αλλάζει η µαγνήτιση του µέσου. Το βίντεο είναι ένα σήµα µε πολλές πληροφορίες, το οποίο καταλαµβάνει µεγάλο εύρος ζώνης (στην τάξη των 6 MHz). Η εγγραφή τέτοιου µεγάλου εύρους ζώνης απαιτεί µεγάλης ταχύτητας σχετική κίνηση ανάµεσα στο µέσο και την κεφαλή ώστε το µήκος κύµατος να είναι µικρό και να µπορούν να εγγραφούν και οι υψηλές συχνότητες [27]. Οι µεγάλες ταχύτητες επιτυγχάνονται µε διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο συχνός είναι περιστρέφοντας τις κεφαλές πάνω σε ένα µέσο κινούµενο γραµµικά (όπως η βιντεοταινία µέσα στο VCR). Η λύση για την αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων της αναλογικής εγγραφής σε µαγνητικά µέσα (θόρυβος, αποµαγνήτιση του µέσου, µηχανικές καταπονήσεις) είναι η µετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό βίντεο, οπότε η αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή του υλικού θα γίνεται ψηφιακά. 1.2 Ψηφιοποίηση τηλεοπτικού σήµατος Το βίντεο είναι ένα οπτικοακουστικό µέσο, περιέχει δηλαδή ήχο και εικόνα κατάλληλα συγχρονισµένα. Η µετατροπή της πληροφορίας από Σελίδα 7

8 αναλογική σε ψηφιακή µορφή πρέπει να γίνει και για τον ήχο και για το βίντεο, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί ο συγχρονισµός τους Από τον αναλογικό στον ψηφιακό ήχο Τα ακουστικά κύµατα µπορούν να µετατραπούν σε ψηφιακή µορφή από έναν µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (analog to digital converter, ADC). O µετατροπέας παίρνει µια ηλεκτρική τάση ως είσοδο και παράγει ένα δυαδικό αριθµό στην έξοδο. Η διαδικασία µετατροπής περιλαµβάνει δειγµατοληψία και κβαντοποίηση: αρχικά παίρνονται από την κυµατοµορφή δείγµατα ανά Τ, τα οποία µετά κβαντοποιούνται ανάλογα µε το βαθµό ακρίβειας που έχουµε ορίσει. Ο βαθµός ακρίβειας ή λεπτοµέρειας εξαρτάται από τον αριθµό των bits του αποτελέσµατος. Για παράδειγµα, για να κωδικοποιήσουµε ένα ηµίτονο (Σχ.1.6), χρησιµοποιώντας µόνο 3 bits, θα έχουµε µόλις 8 στάθµες στην κλίµακα, επειδή 2 3 = 8, οπότε θα έχουµε ακρίβεια 0.25 (αφού όλα τα bits όταν είναι 1, θα αντιστοιχούν στο 1, ηµίτονο 90 ο ). καµπύλη ηµιτόνου δειγµατοληψία κβαντοποίηση Σχήµα 1.6: Μετατροπή ADC ενός κύµατος 1 Μετατροπές σαν κι αυτή ορίζονται στο πρότυπο PCM που χρησιµοποιείται στην τηλεφωνία, όπου η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι 8000 δείγµατα το δευτερόλεπτο, και η ακρίβεια είναι 7 (στην Αµερική) ή 8 bits (στην Ευρώπη). Στα µουσικά CDs η δειγµατοληψία είναι δείγµατα το δευτερόλεπτο και η ακρίβεια είναι 16 bits. Αυτό σηµαίνει ότι για µεταφερθεί η πληροφορία που περιέχεται στο CD χρειάζεται ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων 1411 Kbits ανά δευτερόλεπτο. 1 Στο τέλος της µετατροπής AD, ο µετατροπέας δίνει στην έξοδο µια σειρά από bits, που αντιστοιχούν στα κβαντοποιη- µένα πλάτη, µε µορφή σαν κι αυτή: Σελίδα 8

9 1.2.2 Ψηφιακό Βίντεο Ο πιο απλός ορισµός του ψηφιακού βίντεο είναι µια αλληλουχία από εικόνες ή καρέ (frames), τα οποία αποτελούνται από ένα παραλληλόγραµµο πλέγµα εικονοστοιχείων (pixels). Κάθε εικονοστοιχείο πρέπει να παριστάνεται από τουλάχιστον 1 bit στο αρχείο, το οποίο bit διακρίνει ανάµεσα στο λευκό και το µαύρο. Το επόµενο στάδιο λεπτοµέρειας είναι η χρήση 8 bits ανά εικονοστοιχείο, οπότε υπάρχουν 256 δυνατοί συνδυασµοί. Αυτή η διακριτική ικανότητα ικανοποιεί για την αναπαράσταση ασπρόµαυρων εικόνων, µε 256 κλίµακες του γκρι. Για έγχρωµο βίντεο, χρησιµοποιείται η κωδικοποίηση RGB µε χρήση 8 bits για κάθε χρώµα (συνολικά 24 bits), αν και στα περισσότερα συστήµατα εκποµπής αυτά συντίθενται στο σύνθετο (composite) σήµα για εκποµπή σε ένα κανάλι. Η χρήση των 24 bits αυξάνει τον αριθµό των χρωµάτων σε 16 εκατοµµύρια, τα οποία φυσικά δεν µπορεί να ξεχωρίσει το ανθρώπινο µάτι. Η µετατροπή µιας ακολουθίας βίντεο σε ψηφιακή µορφή γίνεται λαµβάνοντας κάθε εικόνα της ταινίας και αποθηκεύοντας τα χαρακτηριστικά των εικονοστοιχείων (pixels) της. Για το κάθε pixel οι RGB παράµετροι ορίζουν µονοσήµαντα το χρώµα του (Σχ.1.8), δεδοµένης και της ακρίβειας που χρησιµοποιείται σε bits ανά χρώµα (bits per color). Έτσι µπορεί να συντεθεί ένας χρωµατικός χάρτης, ο οποίος ονοµάζεται και «παλέτα» (Σχ.1.7), στον οποίο περιέχονται όλα τα διαφορετικά χρώµατα που χρησιµοποιούνται (πάντα ανάλογα µε τον αριθµό των bits). Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ψηφιακής εικόνας είναι η ανάλυσή της. Ανάλυση είναι ο συνολικός αριθµός των pixels που χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν µια εικόνα, και συνήθως εκφράζεται από ένα γινόµενο, {αριθµός εικονοστοιχείων κατά µήκος} επί {αριθµός εικονοστοιχείων κατά πλάτος}. Είναι προφανές λοιπόν ότι η ποιότητα της ψηφιοποιηµένης εικόνας και η οµοιότητά της µε την πρωτότυπη εξαρτώνται από την ανάλυσή της, δηλαδή τον συνολικό αριθµό των εικονοστοιχείων, καθώς και από την ποσότητα των διακριτών χρωµάτων της. Η ποσότητα των χρωµάτων καθορίζεται από τον αριθµό των bits που αφιερώνονται από το σύστηµα για την αναγνώριση κάθε χρώµατος. Τυπική τιµή για αυτή την παράµετρο είναι τα 16 bits, οπότε µπορούµε να κωδικοποιήσουµε χρώµατα (δηλαδή 2 16 ). 1.3 Ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων, bitrate Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, κατά το σύστηµα PAL της ευρωπαϊκής τηλεόρασης, η εικόνα έχει 625 γραµµές. Για να µπορέσουµε να µεταφέρουµε πιστά την εικόνα αυτή στον υπολογιστή, διατηρώντας και µια αναλογία 4:3, δηµιουργούµε εικόνες διαστάσεων 625 επί 440 pixels (γραµµές επί στήλες). Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ξεχωριστό καρέ αποτελείται από pixels. Αν χρώµα από κάθε pixel χρειάζεται 16 bits για να παρασταθεί µε τη ζητούµενη ευκρίνεια, τότε κάθε καρέ καταλαµβάνει bits. Το βίντεο όµως είναι κινούµενη εικόνα, µε τουλάχιστον 25 καρέ το δευτερόλεπτο. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε δευτερόλεπτο κινούµενης εικόνας καταλαµβάνει bits, ή και παραπάνω αν έχουµε καλύτερη ευκρίνεια χρωµάτων (για παράδειγµα 24 bits που χρησιµοποιούνται στην επαγγελµατική επεξεργασία βίντεο), ή περισσότερα καρέ ανά δευτερόλεπτο. Αυτός ο αριθµός από bits ανά δευτερόλεπτο, που χρειάζονται για να αναπαραχθεί µια προβολή κινούµενης εικόνας, ονοµάζεται bitrate. Το bitrate είναι επίσης και ένα µέτρο της ποιότητας της αναπαραγόµενης ταινίας, µια και όσο καλύτερη ποιότητα έχει µια εικόνα (σε αριθµό από pixels και χρώµατα), τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το bitrate που απαιτείται για την αναπαραγωγή της. Σελίδα 9

10 Σχήµα 1.7: χρωµατικός χάρτης 1 για 16 bits Σχήµα 1.8: αντιστοίχηση των χρωµάτων σε αριθµούς ανάλογα µε τον χρωµατικό χάρτη και τον αριθµό των bits ανά pixel Πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι το εύρος ζώνης (bandwidth) είναι το βασικότερο εµπόδιο για τη µεταφορά του βίντεο από την αναλογική µορφή, στον υπολογιστή. Όπως είδαµε παραπάνω, µια ταινία µε ανάλυση τηλεόρασης χρειάζεται ένα bitrate των 110 Μbits/sec, που αντιστοιχεί σε 13,75 Mb (megabytes) ανά δευτερόλεπτο. Τέτοια ταχύτητα έχει µόνο η µνήµη του υπολογιστή και µερικοί πολύ ακριβοί σκληροί δίσκοι, πράγµα που σηµαίνει ότι η αναπαραγωγή της ταινίας είναι αδύνατη ή απαγορευτικά ακριβή. Είναι λοιπόν ανάγκη να µειωθεί το απαιτούµενο bitrate της κινούµενης εικόνας, ώστε να γίνει συµφέρουσα η µεταφορά της σε ψηφιακή µορφή. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της συµπίεσης. 1.4 Συµπίεση Είναι απολύτως εµφανές ότι η αποθήκευση και η µετάδοση πολυµέσων, και ειδικότερα βίντεο, χωρίς συµπίεση αποκλείεται. Μάλιστα, η µόνη ελπίδα είναι ότι πάρα πολύ µεγάλη συµπίεση θα είναι δυνατή. Τα συστήµατα συµπίεσης χρειάζονται δύο αλγόριθµους: έναν για τη συµπίεση των δεδοµένων και έναν για την αποσυµπίεση. Οι αλγόριθµοι συµπίεσης και αποσυµπίεσης έχουν συνήθως µια σηµαντική «ασυµµετρία». Τις περισσότερες φορές γίνεται µια φορά η συµπίεση των δεδοµένων (για παράδειγµα µιας ταινίας που αποθηκεύεται κάπου), ενώ η αποκωδικοποίηση µπορεί να γίνει πολλές φορές (όταν την βλέπουν οι θεατές). Αυτή η ασυµµετρία σηµαίνει ότι είναι επιτρεπτό από τον αλγόριθµο συµπίεσης να είναι αργός και να χρειάζεται ακριβό και εξειδικευµένο hardware, αρκεί να εξασφαλίζει ότι ο αλγόριθµος του αποκωδικοποιητή θα είναι απλός και γρήγορος. Από την άλλη, υπάρχουν εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, όπως είναι η τηλεσυνδιάσκεψη, που πρέπει να είναι πολύ γρήγοροι και οι δύο αλγόριθµοι. Αυτό σηµαίνει ότι οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται σε κάθε εφαρµογή είναι εξειδικευµένοι και έχουν άλλες προτεραιότητες, ανάλογα µε το είδος της εφαρµογής. Η συµπίεση γίνεται µε αφαίρεση ή αναδιοργάνωση της πληροφορίας σε ένα αρχείο κινούµενης εικόνας, µε στόχο τη µείωση του µεγέθους του. Ανάλογα µε τον τελικό αποδέκτη της ταινίας, απαιτείται διαφορετική ποιότητα στην τελική ταινία. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να διακρίνει µικρές διαφορές 1 οπότε επιτρέπεται συµπίεση που να αλλοιώνει ελαφρώς το αρχικό υλικό. Αντίθετα, στην περίπτωση που απαιτείται ένα αρχείο βίντεο για περαιτέρω επεξεργασία σε έναν υπολογιστή, όπου οι διαφορές γίνονται εύκολα αντιληπτές µε τους αλγορίθµους ψηφιακής επεξεργασίας 1 Το µάτι δεν µπορεί να διακρίνει µικρές διαφορές στα χρώµατα και στην κίνηση, ακόµα και αν αυτή δεν είναι απόλυτα οµαλή. Σελίδα 10

11 σήµατος, δεν θέλουµε παρεκκλίσεις από το αρχικό υλικό γιατί µπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επεξεργασία του. Με αυτά τα κριτήρια, µπορούµε να διαχωρίσουµε δύο µεθόδους συµπίεσης, µε ή χωρίς απώλειες Συµπίεση χωρίς απώλειες Η πρώτη µέθοδος, και αυτή µε τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά την παραγόµενη εικόνα ή βίντεο, είναι αυτή που ονοµάζουµε «συµπίεση χωρίς απώλειες» (lossless compression) [2], επειδή διατηρεί τα αρχικά δεδοµένα έτσι ώστε το κάθε ξεχωριστό καρέ να µην αλλάξει µετά την συµπίεση. Αλλιώς λέγεται κωδικοποίηση εντροπίας (entropy encoding), επειδή απλώς επεξεργάζεται τις σειρές από τα bits χωρίς ενδιαφέρον του τι σηµαίνουν τα bits. Η τεχνική αυτή δεν έχει απώλειες και είναι πλήρως αντιστρέψιµη, µπορεί δε να εφαρµοστεί σε όλων των ειδών τα δεδοµένα. Ο πιο συνήθης τρόπος συµπίεσης χωρίς απώλειες είναι η διαδοχική κωδικοποίηση (run length encoding), που βασίζεται στο ότι σε πολλά είδη δεδοµένων υπάρχουν στοιχεία που επαναλαµβάνονται. Αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένα ειδικό σηµάδι, ακολουθούµενο από την ποσότητα των επαναλήψεων (Σχ.1.9) Α Α Α Α Σχήµα 1.9: Run Length Encoding. Αντικατάσταση των ακολουθιών των 0 µε το Α0, και των 1 µε το Α1, ακολουθούµενα από την ποσότητα των 0 και των 1 αντίστοιχα: το µέγεθος του αρχείου σε bits είναι µετά την κωδικοποίηση µισό. Η διαδοχική κωδικοποίηση (run length encoding) έχει µεγάλη επιτυχία στον ψηφιακό ήχο και στην ψηφιακή εικόνα, γιατί εκεί υπάρχει µεγάλη επανάληψη στοιχείων (για παράδειγµα, ησυχία σε αρχεία ήχου, ή ο ακίνητος γαλάζιος ουρανός σε ένα αρχείο βίντεο). Στο βίντεο η κωδικοποίηση γίνεται αναλύοντας διαδοχικά τα καρέ, και αφαιρώντας τµήµατά τους στα οποία δεν µεταβάλλεται το χρώµα σε σχέση µε το προηγούµενο καρέ. Στην περίπτωση που έχουµε σχεδόν ακίνητη εικόνα, ένας τέτοιος τρόπος συµπίεσης µπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσµατα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις που περιέχουν περίπλοκες εικόνες ο λόγος συµπίεσης δεν είναι καλύτερος από 3:1. Μια άλλη µέθοδος κωδικοποίησης εντροπίας είναι η στατιστική κωδικοποίηση (statistical encoding). Με αυτό τον όρο εννοούµε την χρησιµοποίηση λίγων στοιχείων για να αναπαραστήσουµε συχνά σύµβολα (ή σειρές από bits), και περισσότερα για να αναπαραστήσουµε τα σπάνια. Παράδειγµα στατιστικής κωδικοποίησης είναι ο κώδικας Morse, στον οποίο το Ε παρίσταται απλά από µια τελεία., ενώ το Q που είναι σπάνιο παρίσταται από --.- και ούτω καθ εξής. Τέλος µια εξειδικευµένη µέθοδος είναι η χρήση του πίνακα αντιστοίχησης χρωµάτων (color look up table): σε µια εικόνα RGB µε 24 bits ανά pixel υπάρχουν 2 24 συνδυασµοί χρωµάτων. Στην πράξη όµως, η εικόνα θα περιέχει πολύ λιγότερα χρώµατα, ειδικά αν είναι καρτούν ή η εικόνα είναι κατασκευασµένη από υπολογιστή. Η συµπίεση επιτυγχάνεται αν κατασκευαστεί ένας πίνακας χρωµάτων µε τα χρώµατα που υπάρχουν, στον οποίο τα χρώµατα θα αποθηκεύονται µε λιγότερα bits. Έτσι, επιτυγχάνεται Σελίδα 11

12 µεγάλη µείωση του µεγέθους, ενώ χρησιµοποιείται ο πίνακας αντιστοίχησης για να µπορεί να ανακατασκευαστεί η πλήρης RGB εικόνα από τη συµπιεσµένη Συµπίεση µε απώλειες Ο λόγος συµπίεσης που επιτυγχάνεται από τις µεθόδους συµπίεσης χωρίς απώλειες δεν είναι ικανοποιητικός για οικονοµική αναπαραγωγή ή επεξεργασία του βίντεο, πράγµα που οδήγησε στην ανάπτυξη αλγορίθµων συµπίεσης µε ποσοστό απωλειών (lossy compression). Με τη µέθοδο αυτή, επιχειρείται η αφαίρεση πληροφορίας που είναι απίθανο να γίνει αντιληπτή από τον θεατή, οπότε τα αρχικά δεδοµένα αλλοιώνονται. Η ποσότητα της πληροφορίας που χάνεται εξαρτάται από το επιθυµητό ποσοστό συµπίεσης. Οι µέθοδοι συµπίεσης µε απώλειες ονοµάζονται επίσης και µέθοδοι κωδικοποίησης πηγαίου αρχείου (source encoding), γιατί εκµεταλλεύονται τις ιδιότητες των δεδοµένων που επεξεργάζονται για να τα συµπιέσουν κι άλλο. Ο πιο απλός τρόπος κωδικοποίησης είναι η κωδικοποίηση διαφορών (differential encoding) [29], στην οποία µια ακολουθία τιµών (για παράδειγµα δείγµατα από µια κυµατοµορφή ήχου) κωδικοποιούνται αναπαριστώντας κάθε ένα σαν διαφορά του προηγούµενου 1. Αυτή η µέθοδος εισάγει απώλεια πληροφορίας, γιατί µπορεί η διαφορά δύο στοιχείων να είναι τόσο µεγάλη που να µην µπορεί να περιγραφεί από τον αριθµό των bits που χρησιµοποιείται, οπότε θα εισαχθεί τουλάχιστον µία λανθασµένη τιµή στην ακολουθία. Στην περίπτωση που οι διαφορές ανάµεσα στα στοιχεία που κωδικοποιούνται είναι µεγάλες υπάρχει περίπτωση ο αριθµός των bits που χρειάζεται για την αποθήκευση της διαφοράς να είναι αντίστοιχος µε αυτόν που χρειάζεται για την αποθήκευση της πραγµατικής τιµής, στην οποία περίπτωση δεν υπάρχει συµπίεση και η µέθοδος δεν χρησιµοποιείται. Ένας πιο σύνθετος τρόπος κωδικοποίησης είναι οι µετασχηµατισµοί. Μετασχηµατίζοντας ένα σήµα από ένα πεδίο ορισµού σε ένα άλλο, η συµπίεση µπορεί να γίνει πολύ ευκολότερη. Για παράδειγµα, σε έναν µετασχηµατισµό Fourier, µια συνάρτηση του χρόνου αναπαρίσταται σαν ένα άθροισµα πλατών. εδοµένων των τιµών όλων των πλατών η αρχική συνάρτηση µπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως. Ωστόσο, δεδοµένων µόνο των τιµών των πρώτων πλατών, ακόµα και αν έχει γίνει στρογγυλοποίηση µετά τα πρώτα δεκαδικά ψηφία, είναι δυνατό να ανακατασκευαστεί το αρχικό σήµα σε τέτοιο βαθµό που ο ακροατής (ή ο θεατής) να µην είναι σε θέση να καταλάβει ότι κάποια πληροφορία χάθηκε. Το κέρδος είναι ότι για τη µετάδοση των πρώτων πλατών χρειάζονται λιγότερα bits από ότι για τη µετάδοση της κυµατοµορφής. Ένας πολύ σηµαντικός αλγόριθµος συµπίεσης διδιάστατων σηµάτων είναι ο διακριτός µετασχηµατισµός συνηµίτονου (discrete cosine transform, DCT) [3]. Η εικόνα χωρίζεται σε blocks, και για κάθε block σχηµατίζεται ο πίνακας µε τις τιµές των χρωµάτων (όπως στο Σχ.1.4), ο οποίος χρησιµοποιείται για τον µετασχηµατισµό. Ο αλγόριθµος DCT βασίζεται στον µετασχηµατισµό Fourier, και αποδίδει τιµές συχνότητας και πλάτους ανάλογα µε τη θέση των τιµών των χρωµάτων των pixels στην εικόνα. Έτσι, µεγάλες όµοιες επιφάνειες στην εικόνα αντιπροσωπεύονται πιο πολύ από τις χαµηλές συχνότητες, ενώ οι λεπτοµέρειες στις υψηλότερες. Με βάση τον πίνακα των χρωµάτων, ο µετασχηµατισµός DCT δίνει µια τιµή (συνιστώσα) DC και περισσότερες τιµές AC (amplitude coefficients). Η ενέργεια του σήµατος που κωδικοποιείται συγκεντρώνεται περισσότερο στις χαµηλότερες συχνότητες, καθώς και στην DC συνιστώσα. Οι περισσότεροι συντελεστές πλάτους στις υψηλές συχνότητες είναι µηδέν ή κοντά στο µηδέν, επειδή το κύριο µέρος της οπτικής πληροφορίας µιας εικόνας βρίσκεται σε ένα κατανεµηµένο πεδίο τιµών στην περιοχή των χαµηλών συχνοτήτων. Τέλος, ένας ακόµη τρόπος κωδικοποίησης είναι η διανυσµατική κβαντοποίηση (vector quantization) [27], η οποία εφαρµόζεται άµεσα πάνω στα δεδοµένα της εικόνας. Η λογική της είναι η διαίρεση της εικόνας σε παραλληλόγραµµα σταθερών διαστάσεων, και η αντιστοίχησή τους µε κωδικούς 1 Οπότε χρησιµοποιούνται λιγότερα bits από όσα θα χρησιµοποιούνταν για την αποθήκευση ολόκληρης της τιµής. Σελίδα 12

13 (λίγων bits) σε παραλληλόγραµµα που υπάρχουν πάνω σε έναν πίνακα ή διάνυσµα αναφοράς το οποίο λέγεται βιβλίο κώδικα (code book). Κάθε παραλληλόγραµµο µεταδίδεται αφού πρώτα αναζητηθεί ο κωδικός του στο βιβλίο κώδικα, οπότε τελικά στέλνεται µια σειρά από κωδικούς αντί για την ίδια την εικόνα. Στην περίπτωση που το βιβλίο του κώδικα δηµιουργείται δυναµικά 1, τότε πρέπει και αυτό να σταλεί. Προφανώς, αν ένα είδος παραλληλογράµµων κυριαρχεί στην εικόνα, τότε υπάρχει µεγάλη συµπίεση µε αυτό τον τρόπο, χωρίς πολλές απώλειες 2. εδοµένου ότι ο λόγος συµπίεσης των µεθόδων χωρίς απώλειες είναι απαγορευτικός για τη µαζική χρήση βίντεο στους υπολογιστές, η χρήση της συµπίεσης µε απώλειες είναι µονόδροµος. Με αυτό σαν δεδοµένο, γίνεται τα τελευταία χρόνια προσπάθεια για βελτιστοποίηση των αλγορίθµων συµπίεσης ώστε να µειωθούν οι ορατές απώλειες και να αποκτήσει το βίντεο εµπορικό ενδιαφέρον. Σ αυτή την κατεύθυνση έχουν κινηθεί οι περισσότεροι κατασκευαστές, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ήδη αρκετά πρότυπα στο χώρο, τα οποία ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέµα της συµπίεσης. 1.5 Πρότυπα συµπίεσης εικόνας Τα πρότυπα συµπίεσης άρχισαν να εξελίσσονται παράλληλα µε την εµφάνιση του βίντεο στους υπολογιστές, στις αρχές της δεκαετίας του 90, και έκτοτε εξελίσσονται, µε αποτέλεσµα τα πιο σύγχρονα να έχουν σηµαντικές διαφορές από τα παλαιότερα. Σηµαντικός παράγοντας εξέλιξης είναι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση του διαδικτύου, όπου οι ταχύτητες σύνδεσης (bitrates) είναι πολύ χαµηλές, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται ποιοτικά βίντεο µε όσο το δυνατόν λιγότερη πληροφορία. 1 ηλαδή αν δηµιουργείται από την ίδια την εικόνα, αντί να υπάρχει ένα βιβλίο κώδικα αναφοράς, για περισσότερες από µία εικόνες. 2 Απώλειες όµως εισάγονται επειδή είναι δυνατόν παραλληλόγρα µµα που δεν είναι ακριβώς ίδια να µην έχουν ξεχωριστές καταχωρήσεις στο βιβλίο του κώδικα, για εξοικονόµηση εύρους ζώνης κατά την µετάδοση Συµπίεση ακίνητης εικόνας, το πρότυπο JPEG Το πρότυπο JPEG (Joint Photographic Experts Group) για την συµπίεση ακίνητων φωτογραφικών εικόνων αναπτύχθηκε κάτω από τις οδηγίες διάφορων οργανισµών προτυποποίησης όπως οι ITU, ISO, και IEC. Το πρότυπο αυτό ορίζει τέσσερις µεθόδους συµπίεσης εικόνας, εµάς όµως µας ενδιαφέρει η ακολουθιακή µέθοδος (sequential mode), η οποία είναι αυτή που επιτυγχάνει τη µέγιστη συµπίεση. Τα στάδια συµπίεσης µιας εικόνας κατά JPEG παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.9, και θα σχολιαστούν αναλυτικά παρακάτω. Το πρώτο βήµα της κωδικοποίησης της εικόνας είναι η προετοιµασία των τµηµάτων στα οποία θα εφαρµοστούν οι µετασχηµατισµοί συµπίεσης, τα οποία ονοµάζονται blocks. Τα τµήµατα αυτά έχουν σταθερό µέγεθος 8 επί 8 pixels. Η RGB εικόνα µετασχηµατίζεται στο σύστηµα YIQ (για το NTSC), ή το YUV (για το PAL), σύµφωνα µε τους αντίστοιχους τύπους µετασχηµατισµού. Έτσι παίρνουµε τελικά τρεις πίνακες, έναν για τη φωτεινότητα (luminance) και δύο για τις χρωµατικότητες, στους οποίους το κάθε pixel ορίζεται από το 1/3 των pixels που ορίζονταν στην αρχική RGB εικόνα, ώστε ο αριθµός των συνολικών bits να είναι ίδιος. Τέλος, η διαδικασία σχηµατισµού των τµηµάτων ολοκληρώνεται µε την µείωση δια δύο των διαστάσεων των πινάκων που απαρτίζονται από τις χρωµατικότητες. Για παράδειγµα, για µια RGB εικόνα 640 επί 480, ο πίνακας της φωτεινότητας έχει διαστάσεις 640 x 480, ενώ οι πίνακες των χρωµατικοτήτων έχουν διαστάσεις 320 x 240 (Σχ.1.11). Τελικά, έχουµε δηµιουργήσει συνολικά 7200 τµήµατα (blocks), τα οποία χρησιµοποιούµε στο δεύτερο στάδιο, που είναι ο µετασχηµατισµός DCT. Το αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού για κάθε τµήµα είναι ένας 8 επί 8 πίνακας συντελεστών. Το στοιχείο στη θέση (0,0) είναι η µέση τιµή του τµήµατος. Τα άλλα στοιχεία περιγράφουν πόση φασµατική ισχύς υπάρχει σε κάθε συχνότητα. Συνήθως, οι τιµές των στοιχείων αυτών εξασθενίζουν όσο µεγαλώνει η απόσταση από το σηµείο (0,0). Αυτό φαίνεται ποιοτικά στο Σχήµα Σελίδα 13

14 προετοιµασία τµηµάτων µετασχηµατισµός διακριτού συνηµιτόνου διαφορικός κβαντισµός κβαντισµός διαδοχική κωδικοποίηση στατιστική κωδικοποίηση Σχήµα 1.10: Τα στάδια κωδικοποίησης του προτύπου JPEG 480 RGB εικόνα, 24 bits ανά pixel 640 τµήµατα 8 x πίνακας φωτεινότητας, 8 bits ανά pixel πίνακες χρωµατικότητας, 8 bits ανά pixel Σχήµα 1.11: ηµιουργία τµηµάτων µέσα στους πίνακες χρωµατικότητας και φωτεινότητας των εικονοστοιχείων Στη θεωρία ο µετασχηµατισµός αυτός δεν εισάγει απώλειες, αλλά επειδή γίνεται στρογγυλοποίηση στους αριθµούς κινητής υποδιαστολής, υπάρχει κάποιο µικρό λάθος. Αυτό το λάθος όµως είναι µικρό, σε σχέση µε τις απώλειες που εισάγονται στα επόµενα στάδια της κωδικοποίησης, και κυρίως στο τρίτο στάδιο, που γίνεται κβαντοποίηση (quantization). Κατά την κβαντοποίηση, οι λιγότερο σηµαντικοί συντελεστές των τµηµάτων απαλείφονται: Κάθε ένα από τα στοιχεία του 8 επί 8 πίνακα που περιγράφει το τµήµα διαιρείται µε έναν αριθµό, ο οποίος ονοµάζεται βάρος (weight), και προέρχεται από έναν πίνακα βαρών, διαστάσεων 8 x 8, ώστε να ορίζονται τόσα βάρη όσα και τα στοιχεία των πινάκων. Ο πίνακας των βαρών λέγεται πίνακας κβαντοποίησης (quantization table) και είναι κοινός για όλα τα τµήµατα της εικόνας. Στο στάδιο της κβαντοποίησης αποφασίζεται (από την εφαρµογή που κάνει την συµπίεση), πόση απώλεια πληροφορίας θα έχουµε προς όφελος της συµπίεσης. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τα βάρη του πίνακα κβαντοποίησης: Σελίδα 14

15 µεγαλύτερα βάρη σηµαίνει περισσότερη συµπίεση, ενώ αν τα βάρη είναι ίσα µε 1, δεν έχουµε απώλεια πληροφορίας σε αυτό το επίπεδο. Συνήθως την επιλογή για το λόγο συµπίεση προς απώλεια, την κάνει ο χρήστης, εκτός αν πρόκειται για αυτοµατοποιηµένη διεργασία. Οι τιµές των στοιχείων στο (0,0) λέγονται συντελεστές DC, ενώ οι τιµές των άλλων στοιχείων λέγονται συντελεστές AC. Πλάτος τµήµατος φωτεινότητας / χρωµατικότητας pixel στη θέση (8,8) ιαστάσεις τµήµατος: 8 x 8. Στοιχεία πίνακα µετά τον DCT ιαστάσεις τµήµατος: 8 x 8. Σχήµα 1.12: Μετασχηµατισµός DCT στην κωδικοποίηση JPEG 1 Το στάδιο 4 αναλαµβάνει να µειώσει τον χώρο που χρειάζεται για την αποθήκευση του στοιχείου (0,0) του πίνακα που προκύπτει από το µετασχηµατισµό DCT, βάζοντας στη θέση του τη διαφορά του από το προηγούµενο στοιχείο. Πρόκειται δηλαδή για µια διαφορική κβαντοποίηση (differential quantization), η οποία στην προκειµένη περίπτωση έχει αρκετή επιτυχία, γιατί τα στοιχεία στο (0,0) είναι µέσες τιµές, οπότε η µεταβολή τους είναι µικρή και χρειάζεται λίγα bits για να κωδικοποιηθεί. Στο στάδιο 5 τα στοιχεία του πίνακα τοποθετούνται σε σειρά (µια σειρά 64 στοιχείων), και εφαρµόζεται στο σύνολο των bits η τεχνική της διαδοχικής κωδικοποίησης (run length encoding) που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η έξοδος αυτού του σταδίου είναι µια λίστα αριθµών, η οποία κωδικοποιείται κατά Huffman στο στάδιο 6, και στη συνέχεια αποθηκεύεται ή µεταδίδεται. 1 Οι κατακόρυφες γραµµές αναπαριστούν τα πλάτη στις αντίστοιχες συντεταγµένες. Σελίδα 15

16 Το αρχείο που παράγεται κατά JPEG έχει δύο ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι η αποκωδικοποίηση γίνεται απλά εκτελώντας τον αλγόριθµο ανάποδα, οπότε οι διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης είναι περίπου συµµετρικές, ως προς το χρόνο εκτέλεσης. Η δεύτερη είναι ότι εξαιτίας κάποιων µαθηµατικών ιδιοτήτων του αλγόριθµου DCT, είναι δυνατόν να γίνει ως ένα βαθµό επεξεργασία της εικόνας 1 χωρίς να είναι απαραίτητη η αποκωδικοποίησή της. Έχοντας µελετήσει την πολύπλοκη δηµιουργία ενός αρχείου JPEG, µπορούµε να δούµε πως οι τεχνικές αυτές εξελίχθηκαν µε το χρόνο και βελτιώθηκαν για να χρησιµοποιηθούν και στα αρχεία κινούµενης εικόνας. Ένα από τα παλιότερα πρότυπα για βίντεο είναι το AVI της Microsoft και το MOV της Apple, τα οποία όµως έχουν σχεδόν εκτοπιστεί από τα πιο σύγχρονα MPEG Η πρόταση της Microsoft: Κωδικοποίηση AVI To πρότυπο AVI εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 στους υπολογιστές τύπου Intel x86, ως προϊόν ενσωµατωµένο στα Windows 3.1 της Microsoft. Η συντόµευση AVI σηµαίνει Audio Video Interlaced, και ως πρότυπο του πακέτου «Video for Windows» έθεσε τη βάση για διάφορους αλγόριθµους συµπίεσης, όπως οι Cinepak και Intel Indeo. Στην πρώτη του εµφάνιση, το AVI υποστήριζε αναλύσεις ως 160 επί 120 pixels, µε ρυθµό ανανέωσης 15 καρέ το δευτερόλεπτο. εδοµένου ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο στο χώρο κατά την εµφάνιση του AVI, αυτό έτυχε καθολικής αποδοχής και στα πρώτα συστήµατα επεξεργασίας video. Επειδή όµως το AVI σαν πρότυπο είχε αρκετούς περιορισµούς 1, ο κάθε κατασκευαστής προγράµµατος ή πλακέτας επεξεργασίας βίντεο το χρησιµοποιούσε σαν βάση για να εξελίξει το δικό του πρότυπο, µε βάση τις ανάγκες του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει ένα καθολικό πρότυπο, και να µην είναι δυνατόν τα αρχεία που κατασκευάζονταν σε ένα µηχάνηµα να µεταφερθούν σε ένα άλλο. Η επαγγελµατική χρήση του AVI όµως είχε να αντιµετωπίσει και άλλους περιορισµούς, τους οποίους έθετε το λειτουργικό σύστηµα. Το σύστηµα αρχείων FAT-16, επιτρέπει αρχεία µεγέθους µόνο µέχρι 2 GB, το οποίο είναι λίγο για επαγγελµατική επεξεργασία βίντεο. Αυτός ο περιορισµός υποτίθεται ότι αποµακρύνθηκε, µε τα Windows 98, το σύστηµα αρχείων FAT-32 και τη βιβλιοθήκη συναρτήσεων DirectShow. Στην πράξη όµως, και ενώ το µέγιστο µέγεθος αρχείου είναι πλέον 8 GB, δεν προσφέρεται η πλατφόρµα του AVI για επαγγελµατική επεξεργασία ήχου και εικόνας. 1 Μπορούν να γίνουν απλές επεµβάσεις όπως επέκταση (stretch), ή περιστροφή (rotate). εν είναι δυνατόν να γίνουν επεµβάσεις στα χρώµατα της εικόνας χωρίς να αποκωδικοποιηθεί Η πρόταση της Apple: Κωδικοποίηση MOV Το πρότυπο MOV εµφανίστηκε αρχικά στον χώρο των υπολογιστών Macintosh, σχεδόν παράλληλα µε το AVI, και στη συνέχεια µεταφέρθηκε και στον χώρο των PCs. Είναι το πρότυπο του προγράµµατος Quicktime της Apple, το οποίο παράλληλα αποθηκεύει ήχο και εικόνα. Την περίοδο το πρότυπο της Apple ήταν ανώτερο από αυτό της Microsoft και σε χρηστικότητα και σε ποιότητα. Ενώ όµως η Apple συνέχισε να εξελίσσει το πρότυπό της δίνοντάς του και άλλες δυνατότητες όπως είναι η κατά τµήµατα λήψη και αναπαραγωγή βίντεο µέσω internet, δεν εξέλιξε ανάλογα και τους αλγορίθµους κωδικοποίησης, µε αποτέλεσµα το Quicktime να παραµεριστεί σε κάποιο βαθµό από τους αλγορίθµους MPEG Κωδικοποίηση MJPEG Τα αρχικά MJPEG σηµαίνουν Motion JPEG, όπου JPEG είναι το δηµοφιλές πρότυπο συµπίεσης εικόνας από την Joint Photographic Experts Group. Αυτό το πρότυπο είναι στην ουσία ένα ενδιάµεσο βήµα ανάµεσα στην ακίνητη εικόνα και στο βίντεο, µια και ένα αρχείο MJPEG δεν είναι παρά µια αλληλουχία από εικόνες JPEG. Σελίδα 16

17 Ο αλγόριθµος συµπίεσης εφαρµόζεται διαδοχικά σε κάθε µια εικόνα, και τελικά η συµπίεση που προσφέρεται είναι της τάξης 5:1. Το µειονέκτηµα του προτύπου αυτού είναι ότι δεν έχει υλοποιηθεί κάποιος τρόπος συγχρονισµού µεταξύ του ήχου και της εικόνας, µε αποτέλεσµα οι κατασκευαστές από τις κάρτες που το υποστηρίζουν να έχουν προβεί σε δικές τους υλοποιήσεις Κωδικοποίηση MPEG Σήµερα, τα πρότυπα MPEG είναι τα περισσότερο διαδεδοµένα. Προέρχονται από έναν διεθνή οργανισµό, τον Motion Picture Experts Group, που αναπτύσσει εφαρµογές και πρότυπα για την κωδικοποίηση κινούµενης εικόνας. Προκειµένου να πετύχει καθολική αποδοχή, το πρότυπο MPEG καθορίζει τη δοµή και τη µορφή των δεδοµένων για την συµπίεση της εικόνας και τον συγχρονισµό του ήχου. Κατ αυτό τον τρόπο, µένει ανεξάρτητο από την πλατφόρµα πάνω στην οποία χρησιµοποιείται. Το πρότυπο MPEG είναι ένα πλήρες πρότυπο συµπίεσης ήχου και εικόνας, και χρησιµοποιεί δύο κωδικοποιητές, έναν για κάθε µέσο (Σχ.1.13). Σηµαντική ιδιότητα του προτύπου είναι ο συγχρονισµός των δύο µέσων, του ήχου και της εικόνας, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί χρησιµοποιώντας διαφορετικό εύρος ζώνης για το καθένα 2. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στους αλγορίθµους συµπίεσης του ήχου ( 1.5.6) και της εικόνας χωριστά. σήµα ήχου συγχρονισµός σήµα εικόνας κωδικοποιητής ήχου κωδικοποιητής εικόνας πολύπλέκτης έξοδος MPEG 1 Το πρότυπο MJPEG χρησι- µοποιείται εκτενώς από προγράµµατα επεξεργασία βίντεο, γιατί επιτρέπει στον χρήστη του προγράµµατος να επεµβαίνει σε κάθε καρέ ξεχωριστά. 2 Αυτό είναι λογικό, µια και ο ήχος περιέχει λιγότερη πληροφορία από ότι η κινούµενη εικόνα, ενώ είναι δυνατόν να συµπιεστεί και σε µεγαλύτερο βαθµό χωρίς εµφανείς απώλειες στην ποιότητα. Σχήµα 1.13: Συγχρονισµός ήχου και εικόνας στο πρότυπο MPEG Σε µια ταινία υπάρχουν δύο είδη πλεονασµού πληροφορίας: χωρικά (µέσα στις ίδιες τις εικόνες), και χρονικά (οµοιότητα ανάµεσα στα διαδοχικά καρέ). Το MPEG τις εκµεταλλεύεται και τις δύο, µε τις τεχνικές της συµπίεσης εσωτερικά στα καρέ (intra-frame compression) και ανάµεσα στα διαδοχικά καρέ (inter-frame compression). Ο αλγόριθµος συµπίεσης του MPEG (Σχ.1.14) περιέχει στοιχεία και από την συµπίεση µε απώλειες και από την συµπίεση χωρίς απώλειες, και έχει αρκετές οµοιότητες µε την κωδικοποίηση JPEG. Αρχικά γίνεται συµπίεση εσωτερικά στα καρέ, όπως στο JPEG: κάθε εικόνα χωρίζεται σε blocks των 8x8 pixels, και µε τον µετασχηµατισµό DCT γίνεται µια πρώτη συµπίεση σε επίπεδο εικόνας. Στη συνέχεια ακολουθεί κβαντισµός (quantizing), µια διαδικασία προσαρµογής της ακρίβειας κωδικοποίησης στην ικανότητα της ανθρώπινης αντίληψης. Εκµεταλλεύοντας το ότι το µάτι δεν µπορεί να παρακολουθήσει αλλαγές σε πολύ µικρές λεπτοµέρειες, αφαιρείται πληροφορία τόση ώστε ο παρατηρητής να µην αντιληφθεί την ελαφρώς µειωµένη ακρίβεια στην οθόνη. Τελειώνοντας την συµπίεση εσωτερικά στα καρέ, γίνεται συµπίεση µεταξύ των καρέ, βασιζόµενη στο ότι το κάθε καρέ συχνά θα έχει οµοιότητες µε το προηγούµενο και το επόµενο. Αυτό το στάδιο συµπίεσης γίνεται µε διαδοχική κωδικοποίηση (run length encoding) κατά µήκος της ακολουθίας των καρέ. Ο αλγόριθµος διαβάζει Σελίδα 17

18 τα επόµενα καρέ και σηµειώνει τις διαφορές τους από τα προηγούµενα, ένα προς ένα. Το πρότυπο MPEG δεν προσδιορίζει πώς να γίνει η έρευνα για οµοιότητες, πόσο µακριά να ψάξει ο αλγόριθµος και πόσο πρέπει να ταιριάζουν τα καρέ προκειµένου να θεωρηθούν όµοια και το ένα από τα δύο να απαλειφθεί. Για παράδειγµα, µπορεί ένας αλγόριθµος να εξετάζει για οµοιότητα του τρέχοντος µε το προηγούµενο καρέ µόνο σηµείο προς σηµείο. Ένας άλλος πιο εξελιγµένος αλγόριθµος µπορεί να ψάχνει και για σηµεία ή περιοχές της εικόνας που µετακινήθηκαν προς κάποια κατεύθυνση, και να αποθηκεύει στο αρχείο µόνο τη νέα θέση της υπο-εικόνας, αντί να την αποθηκεύει ολόκληρη. Προφανώς ο δεύτερος θα επιτύχει µεγαλύτερη συµπίεση από τον πρώτο, αλλά θα χρειαστεί πολλαπλάσιο χρόνο εκτέλεσης. προετοιµασία τµηµάτων πίνακες και διανύσµατα συχνοτήτων και πλατών δηµιουργία blocks 8x8 µετασχ/µός DCT διαφορικός κβαντισµός διαδοχική κωδικοποίηση κβαντισµός στατιστική κωδικοποίηση run-length coding P-, I-, B- frames aλγόριθµος Huffman Αρχείο MPEG Σχήµα 1.14 Αλγόριθµος κωδικοποίησης MPEG Επίσης, αυτή η τεχνική έχει καλά αποτελέσµατα όταν η κάµερα ή οι ηθοποιοί κινούνται αργά. Αν υπάρχει γρήγορη κίνηση, ή εστίαση της κάµερας, η τεχνική αυτή δεν είναι επιτυχής. Εδώ υπάρχει η µεγαλύτερη διαφορά της συµπίεσης MPEG από το JPEG: για να αντισταθµιστεί η κίνηση, το πρότυπο MPEG ορίζει τρία είδη καρέ: τα Ι, Ρ και Β καρέ. Μερικά καρέ αποθηκεύονται αυτούσια, σαν τα αντίστοιχα αρχεία JPEG, και ονοµάζονται χαρακτηριστικά «Ι-καρέ» (I-frame, Intra coded image). Τα Ι-frames είναι τα µόνα καρέ τα οποία δεν εξαρτώνται από τα προηγούµενα ή τα επόµενα καρέ. Αποτελούν τη βάση του αρχείου MPEG, επειδή δίνουν τη δυνατότητα στον θεατή να κινείται µέσα στο αρχείο: αν τα Ι-καρέ δεν υπήρχαν, και όλα τα καρέ δίνονταν συναρτήσει του προηγούµενου, όποιος έχανε το πρώτο καρέ δεν θα µπορούσε να δει το βίντεο. Επίσης, δεν θα ήταν δυνατό να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο από οποιοδήποτε σηµείο εκτός της αρχής του. Αντίθετα, τα P-frames (Predicted image), δηµιουργούνται συναρτήσει του προηγούµενου I-frame, και αποθηκεύουν µόνο τις διαφορές ανάµεσα στο τρέχον καρέ και το προηγούµενο. Οι διαφορές εντοπίζονται µεταξύ τµηµάτων µεγάλης κλίµακας (macroblocks) στην εικόνα, τα οποία έχουν διαστάσεις 16 x 16 στην φωτεινότητα και 8 x 8 1 στις χρωµατικότητες. Τα περισσότερα καρέ ενός αρχείου MPEG είναι τύπου B-frame (Bidirectionally interpolated image), τα οποία παρεµβάλλονται ανάµεσα σε P και Ι- frames (Σχ.1.15). Τα Β-καρέ περιέχουν τις διαφορές ανάµεσα και στο προηγούµενο και στο επόµενο καρέ του βίντεο. Αυτό επιτρέπει την 1 H διαφορά στην ανάλυση οφείλεται στο ότι οι χρωµατικότητες έχουν κωδικοποιηθεί µε µισές διαστάσεις ήδη από τη δη- µιουργία των blocks κατά JPEG. Η ίδια αναλογία διατηρείται και εδώ. Σελίδα 18

19 αντιστάθµιση της κίνησης (motion compensation), και επιτρέπει επιπλέον κωδικοποίηση όταν αντικείµενα στο βίντεο περνούν άλλα αντικείµενα από µπροστά ή από πίσω. Τέλος, γίνεται και επεξεργασία των I- B- και P-frames µε τον αλγόριθµο Huffman, σε µια διαδικασία που λέγεται κωδικοποίηση µεταβλητού µήκους (variable length coding), και ουσιαστικά αντικαθιστά τις περισσότερο εµφανιζόµενες ακολουθίες στοιχείων µε άλλες µικρότερες. Η πρώτη εµφάνιση του MPEG 1 έγινε µε το πρότυπο MPEG-1 το 1993, σκοπός του οποίου ήταν να επιτύχει ανεκτό ρυθµό καρέ ανά δευτερόλεπτο, καθώς και τη καλύτερη δυνατή ποιότητα κινούµενης εικόνας (και του συνοδευόµενου ήχου), για µέσα µε χαµηλή ταχύτητα επικοινωνίας (δηλαδή bitrates στην περιοχή 1 µε 1,5 Mbit/sec). Ένας άλλος στόχος κατά τη σχεδίαση του MPEG-1 είναι η ικανότητα να µεταπηδήσει η αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε σηµείο της ταινίας µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (µισό δευτερόλεπτο), και χωρίς να µεσολαβεί εµφανής πτώση στην ποιότητα. Τελικά, το MPEG-1 παρέχει σήµερα τέτοια ποιότητα στον ήχο και την εικόνα, που είναι απολύτως αποδεκτό για τις περισσότερες ηµι-επαγγελµατικές εφαρµογές. I-Frames P-Frame 1 Οι πιο πρόσφατες διορθώσεις και προσθήκες στο πρότυπο MPEG διατίθενται από την επιτροπή του προτύπου: elt.stet.it/mpeg/ B-Frames Σχήµα 1.15: Σύνθεση αρχείου MPEG από P, I και Β-frames Το 1995 έγινε η εµφάνιση του MPEG-2, του οποίου η βασική δοµή είναι παρόµοια µε αυτή του MPEG-1, µε τη διαφορά ότι είναι φτιαγµένο για πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας, και συνεπώς για µεγαλύτερο εύρος επικοινωνίας. To MPEG-2 υποστηρίζει bitrates µέχρι 100 Mbits/sec, και χρησιµοποιείται για την ψηφιακή τηλεόραση, τις ταινίες σε DVD και σε επαγγελµατικά στούντιο. Η βασική του διαφορά από το MPEG-1 είναι ότι ορίζει την έννοια της στοιχειώδους ροής (elementary stream), ενώ το ίδιο το αρχείο MPEG-2 µπορεί να αποτελείται από έναν άπειρο αριθµό τέτοιων ροών. Η στοιχειώδης ροή είναι µια ροή δεδοµένων η οποία µπορεί να περιέχει ήχο, εικόνα, αλλά και άλλα δεδοµένα, όπως είναι οι υπότιτλοι σε κάποια άλλη γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, το αρχείο MPEG-2 µπορεί να µεταφέρει µια πληθώρα πληροφοριών, πέρα από τα βασικά κανάλια του ήχου και το βίντεο: επιπλέον κανάλια ήχου για surround ήχο, υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, διαφορετικό ήχο, ανάλογα µε τη γλώσσα στην οποία θα µιλούν οι ηθοποιοί, επιπλέον κοµµάτια βίντεο, µε σκηνές από τα γυρίσµατα, καθώς και άλλες ποικίλες πληροφορίες (Σχ.1.16). Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένας µηχανισµός διαχωρισµού και πολυπλεξίας της πληροφορίας, ώστε τελικά να δηµιουργηθούν δύο βασικές ροές πληροφορίας. Η µία χρησιµεύει για τον έλεγχο, λέγεται ροή µεταφοράς (transport stream), και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ροές που µεταδίδονται πεπλεγµένες µέσα στην άλλη βασική ροή του MPEG-2, τη ροή προγράµµατος (program stream). Ο θεατής χρησιµοποιεί την πληροφορία που περιέχεται στην πρώτη για να ανακτήσει από την δεύτερη όσες από τις πληροφορίες (αποθηκευµένες µέσα στις επί µέρους ροές) χρειάζεται. Σελίδα 19

20 Σηµειώνουµε, τελειώνοντας για το MPEG, ότι οι αλγόριθµοι που παρουσιάστηκαν αφορούν την συµπίεση µε απώλειες ενός αρχείου, το οποίο θα µεταδοθεί σε ένα περιβάλλον χωρίς απώλειες. εν υπάρχει πρόνοια στα αρχεία MPEG για απώλειες στο µέσο ή το δίκτυο µετάδοσης, και αν υπάρξουν σφάλµατα, τα αποτέλεσµά τους θα είναι εµφανές στον θεατή. συγχρονισµός σήµα ήχου κωδικοποιητής ήχου δη- µιουργός ροής πολύπλέκτης έξοδος ροής προγράµµατος σήµα εικόνας κωδικοποιητής εικόνας δη- µιουργός ροής στοιχειώδεις ροές έξοδος ροής µεταφοράς υπότιτλοι κωδικοποιητής δεδοµένων δη- µιουργός ροής πολύπλέκτης Σχήµα 1.16: Σχηµατισµός ροών στο αρχείο MPEG Συµπίεση ήχου κατά MPEG Σε ένα αρχείο MPEG αρχικά γίνεται δειγµατοληψία στην κυµατοµορφή του ήχου µε συχνότητα 32, 44.1 ή 48 KHz. Ο ήχος µπορεί να αποθηκευτεί µονοφωνικά, στερεοφωνικά (µε το κάθε κανάλι να αποθηκεύεται ξεχωριστά), ή σε συνδυασµό στερεοφωνικά (joint stereo), ώστε να γίνεται εκµετάλλευση της οµοιότητας των δύο καναλιών για να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη συµπίεση. Η συµπίεση του ήχου γίνεται σε τρία στάδια, τα οποία ονοµάζονται και στρώµατα (layers), µια και η συµπίεση ενός αρχείου ξεκινάει πάντα από το πρώτο στρώµα (layer 1), και µπορεί να φτάσει µέχρι το τρίτο, ανάλογα µε το βαθµό συµπίεσης που είναι επιθυµητός. Τα δηµοφιλή αρχεία MP3 είναι αρχεία ήχου κωδικοποιηµένα κατά MPEG, όπου έχουν εφαρµοστεί και τα τρία στάδια κωδικοποίησης (οπότε και το όνοµά τους είναι «αρχεία MPEG-layer 3», απ όπου προκύπτει η συντοµογραφία MP3). Η συµπίεση ξεκινάει στο στάδιο 1, µε την µεταφορά του σήµατος του ήχου από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας µε τον γρήγορο µετασχηµατισµό Fourier (fast Fourier transform, FFT). Το απορρέων φάσµα χωρίζεται σε 32 ζώνες συχνοτήτων, κάθε µία από τις οποίες επεξεργάζεται και κβαντοποιείται ξεχωριστά, ανάλογα µε το πόσο σηµαντική είναι για το συνολικό αποτέλεσµα. Ο λόγος διαχωρισµού είναι η ύπαρξη του φαινοµένου απόκρυψης, κατά το οποίο όταν εµφανιστεί ένα δυνατό σήµα σε µια συχνότητα, τα ασθενέστερα σήµατα στις αµέσως επόµενες γειτονικές συχνότητες δεν γίνονται αντιληπτά από το αυτί [39]. Ο κωδικοποιητής MPEG, ο οποίος λαµβάνει υπόψη του τις δυνατότητες της ανθρώπινης αντίληψης (human perception), θα αφαιρέσει το ασθενέστερο Σελίδα 20

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων ΤΨΣ 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΤΨΣ 5 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε απώλειες Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές:

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές: VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουσες εφαρμογές: Αναπαραγωγή αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές π.χ. video on demand) Οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (ένας-προς-έναν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Πόσες λέξεις αξίζει µια εικόνα; Εικόνα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Εικόνα ηµιουργία εικόνας Αναπαράσταση Εικόνας Στοιχεία θεωρίας χρωµάτων Χρωµατικά µοντέλα Σύνθεση χρωµάτων Αρχές λειτουργίας οθονών υπολογιστών Βιβλιογραφία Καγιάφας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης Περιεχόµενα ΕΠΛ : Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εδοµένων: Τεχνικές Συµπίεσης Βιβλιογραφία Κατηγορίες Τεχνικών Συµπίεσης Τεχνικές Εντροπίας Τεχνικές Μήκους ιαδροµής Στατιστικές Κωδικοποίηση Πηγής Μετασχηµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Εισαγωγή Προετοιµασία της εικόνας ρυθµός Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Εκτεταµένος απωλεστικός ρυθµός Μη απωλεστικός ρυθµός Ιεραρχικός ρυθµός Τεχνολογία Πολυµέσων 09-1

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Ψηφιακό βίντεο Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούµενα σχέδια Έλεγχος κινουµένων σχεδίων Μετάδοση κινουµένων σχεδίων Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ Ψηφιακό Βίντεο Περιεχόμενα Βασικές έννοιες Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ψηφιακού βίντεο Αποθήκευση ψηφιακού βίντεο Μετάδοση ψηφιακού βίντεο Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Διδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνα Χρωματικά μοντέλα: Munsell, HSB/HSV, CIE-LAB Κώδικες μετρήσεων αντικειμένων σε εικόνες Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Συµπίεση Βίντεο. Βιβλιογραφία. Αρχές συµπίεσης βίντεο

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Συµπίεση Βίντεο. Βιβλιογραφία. Αρχές συµπίεσης βίντεο Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση Βίντεο Αρχές Συµπίεσης Τύποι πλαισίων Εκτίµηση και αντιστάθµιση κίνησης Θέµατα υλοποίησης Η261 Η263 MEG MEG-1 MEG-2 MEG-4 Βιβλιογραφία Καγιάφας [2000]:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Τι είναι η ψηφιακή εικόνα 1/67 Το μοντέλο της εικόνας ΜίαεικόναπαριστάνεταιαπόέναπίνακαU που κάθε στοιχείο του u(i,j) ονομάζεται εικονοστοιχείο pixel (picture element). Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 7: ΒΙΝΤΕΟ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αναλογικό και ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα Ανθρώπινη Όραση - Χρωµατικά Μοντέλα 1 Τι απαιτείται για την όραση Φωτισµός: κάποια πηγή φωτός Αντικείµενα: που θα ανακλούν (ή διαθλούν) το φως Μάτι: σύλληψη του φωτός σαν εικόνα Τρόποι µετάδοσης φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation)

Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation) Εισαγωγή στη σχεδιοκίνηση (animation) Σχεδιοκίνηση (animation) είναι η ταχεία εναλλαγή εικόνων-σχεδίων ώστε να δίνεται η αίσθηση πραγματοποίησης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω του animation προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 11 η : θεωρία Χρώματος & Επεξεργασία Έγχρωμων Εικόνων Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπ. Καθηγητής & Marie Curie Chair Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών eleft@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Από τις παρακάτω πέντε προτάσεις τρεις είναι λανθασµένες. Να τις εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. α. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End ERT HD Ο ρόλος του Head-End Αστερισμοί και σχήματα Διαμόρφωσης COFDM. Η σχέση τους με το Head-End. Το σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας σημάτων ψηφιακής τηλεόρασης (Head-End) θα πρέπει να παράγει σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές Περιορισµοί Από υπολογιστή σε τηλεόραση Επεξεργασία στον υπολογιστή Φορµά (format) εγγραφής και αποθήκευσης βίντεο Βασικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 9: Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή της μεθόδου παλμοκωδικής

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η πληροφορία ως σήµα ειγµατοληψία Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Συµπίεση/κωδικοποίηση βίντεο Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2009 1 Εφαρµογή Απαίτηση Παρα- µόρφωση Μετάδοση Πρότυπο ικτυακό βίντεο 1,5 Mbps Υψηλή Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Υπολογιστές

Ψηφιακοί Υπολογιστές 1 η Θεµατική Ενότητα : υαδικά Συστήµατα Ψηφιακοί Υπολογιστές Παλαιότερα οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν για αριθµητικούς υπολογισµούς Ψηφίο (digit) Ψηφιακοί Υπολογιστές Σήµατα (signals) : διακριτά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών

Γραφικά µε Η/Υ. Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Γραφικά µε Η/Υ Τεχνολογίες Γραφικών & Στοιχεία µαθηµατικών Τεχνολογίες Γραφικών 2/ 4 Τεχνολογία παραγωγής συνθετικής εικόνας (Πλεγµατική οθόνη) Πλεγµατική οθόνη (Raster): δισδιάστατο πλέγµα απόpixels Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθυντής Τ. Α. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πολυμέσα Ο όρος πολυμέσα αναφέρεται στο συνδυασμό πολλών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...13 1 Εισαγωγή...17 1.1 Χαρακτηριστικά των μέσων... 18 1.2 Ιδιότητες των συστημάτων πολυμέσων... 19 1.3 Δομή των συστημάτων πολυμέσων... 20 1.4 Δικτυακά συστήματα πολυμέσων... 21

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 3 η Παρουσίαση : Συμπίεση Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή 2 Συμπίεση πληροφορίας πολυμέσων 3 Γιατί χρειάζεται συμπίεση? 4

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Ελεγκτής VGA οθόνης και αντιμετώπιση μεγαλύτερων κυκλωμάτων Συνεχίζοντας από την 3 η άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιοχή Εργασίας του Flash

Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Λωρίδα Χρόνου και τα Επίπεδα Το Flash είναι εφαρμογή με την οποία φτιάχνουμε ταινίες όπως διαφημιστικά banners και διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες περιέχουν κίνηση. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα