Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη διδακτική της ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας (ΕΔ/ΞΓ) με τη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Τ.Ε.Π.). Η Περίπτωση της Ελλάδας-Πρόταση επιμόρφωσης Α. Χάιδας, Ι. Καρράς, Ι. Α. Σπινθουράκη Modern Greek as a Second Language: a Proposal for Professional Development: The aim of this paper is to present the results of a study 1 (case study) conducted to identify the educational/training needs of primary school teachers teaching Greek as a foreign/second language (GFL/GSL). We focus on the use of computer aided language learning and other technologies. The findings of this study revealed the lack of training teachers have in the aforementioned area. The training programme that has been created to cover these needs is based on both a distance learning format and in-house seminars. The goal of the training programme is to equip teachers with the necessary tools and skills, both theoretical and practical, so as to more effectively teach GFL/GSL. The programme endeavours to cover the needs of all involved (pre-service, in-service teachers and postgraduate students). Εισαγωγή Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού βρίσκεται σήμερα παγκοσμίως αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Η ολοένα μεγαλύτερη μετακίνηση 1 This study was conducted within the framework of an E.U. funded project which involves 5 European countries. (Socrates, Comenius 2.1 European Curricula in New Technologies and Language Teaching). Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

2 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ανθρώπων ανά τον κόσμο έχει οδηγήσει στη μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών υπαγορεύοντας μια νέα συνθήκη, όπου πολιτισμοί και ομάδες διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Τούτο το φαινόμενο αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στο εκπαιδευτικό σύστημα πάρα πολλών χωρών, όπου το ποσοστό της παρουσίας μη φυσικών ομιλητών της γλώσσας του σχολείου δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων τόσο στο διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό όσο και στον εκπαιδευτικό (OECD 1996). Στην περίπτωση της Ελλάδας, γεωπολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία αλλάξει το μονοπολισμικό χαρακτήρα τόσο της ελληνικής κοινωνίας όσο και του εκπαιδευτικού της συστήματος. Ο αριθμός των μαθητών που έχουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα την ανάδυση έντονης προβληματικής σχετικά με την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και τη διδακτική μεθοδολογία που αυτοί ακολουθούν απέναντι στις διαφοροποιημένες αυτές μαθητικές ομάδες. Παράλληλα, στην προοπτική της επιτυχούς απάντησης του Έλληνα εκπαιδευτικού στη νέα προβληματική, η τεχνολογική πρόοδος θέτει νέους όρους διαπραγμάτευσης της γνώσης μέσα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, γεγονός που είναι ανάγκη να λάβει σοβαρά υπόψη του ο λειτουργός της εκπαίδευσης (Νικολάου, 2005). Παρατηρώντας, λοιπόν, κανείς την κατάσταση που βιώνει το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα εύκολα μπορεί να συμπεράνει την επικαιρότητα των ερευνών στο χώρο. A. Διερεύνηση και ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Ι. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: σημερινή κατάσταση στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ΕΔ/ΞΓ καθώς και στις Τ.Ε.Π. Οι Έλληνες δάσκαλοι, κατά κοινή ομολογία, θεωρούν τους εαυτούς τους ανέ τοιμους να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που η εισροή την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία μεγάλου αριθμού παιδιών αλλοδαπών και παλιννοστούντων στο ελληνικό σχολείο έχει δημιουργήσει. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μέχρι και τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία σημερινοί εν ενεργεία δάσκαλοι, δεν λάμβαναν κατά τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους καμιά κατάρτιση αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως Δ/Ξ και τη χρήση Τ.Ε.Π. Στροφή προς την αντιμετώπιση του ζητήματος διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια με τους θεσμούς της εξομοίωσης, της μετεκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και με την ένταξη σχετικών μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων. Παράλληλα, σχετικά με την επιμόρφωση στον τομέα 414 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ των Τ.Ε.Π. διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει μια συστηματική εφαρμο γή σε ευρεία και πανελλήνια κλίμακα ανάλογων προγραμμάτων με αυτά στον τομέα της επιμόρφωσης στη διδασκαλία μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής. Αλλά και αυτά τα προγράμματα κατάρτισης στις Τ.Ε.Π. που πραγματοποιούνται είναι συνήθως αποκομμένα από την ταυτόχρονη επιμόρφωση στην ελληνική ως Δ/ΞΓ. Έρευνες στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σπινθουράκη & Στεφανίδης, 2003, Baris & Spinthourakis, 2002, Pinga, 2002, Matheou, Karatzia-Stavlioti & Spinthourakis, 2001) καταδεικνύουν αυτή την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διδακτική της ΕΔ/ΞΓ καθώς και στη χρήση των Τ.Ε.Π. προς την κατεύθυνση αυτή, ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύουν και την πρόθεση των συμμετεχόντων στις έρευνες εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν σε σχετικά προγράμματα. ΙΙ. Σπουδαιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης Σύμφωνα με έρευνες (Howard & McGee, 2000, Pajares, 1992, Clark & Paterson, 1986) το πρόγραμμα διδασκαλίας που κάθε φορά ακολουθείται συνδέεται άρρηκτα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών πάνω στο μάθημα που διδάσκουν κάθε φορά. Ο αριθμός των δεξιοτήτων που χρειάζεται να αποκτήσει ένας μαθητευόμενος, το σύνολο των ιδεών και των εννοιών με τις οποίες συνδέεται ένα γνωστικό αντικείμενο, η επιλογή του κατάλληλου τρόπου οργάνωσης του μαθήματος είναι μερικά στοιχεία που μπαίνουν σε διαφορετική προτεραιότητα στην αξιολογι κή βαθμίδα κάθε εκπαιδευτικού, όταν καλείται να μπει μέσα στην τάξη. Για όλα, όμως, τα παραπάνω ο δάσκαλος έχει δεχθεί κάποια συγκεκριμένη μόρφωση όπου θα προστρέξει για να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. Άρα, μια σωστή και σύγχρονη κατάρτιση αποτελεί οδηγό προς την επιτυχία ή αποτυχία του μαθήματος. Μελέτες έχουν δείξει πως οι Τ.Ε.Π. κατά τη διδασκαλία της γλώσσας μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στη βελτίωση των δεξιοτήτων της ακρόασης, της ομιλίας, της γραφής και της ανάγνωσης (Hardison, 2004, Alessi & Trollip, 2001). Τα διάφορα λογισμικά προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τεχνικές ανάγνωσης, να εξασκηθούν πάνω σε γραμματικά φαινόμενα και στο λεξιλόγιο της γλώσσας-στόχου, καθώς πειραματίζονται, εξερευνούν και διδάσκονται μέσα από τα λάθη τους. Επίσης, με τη χρήση ήχου μπορούν να δώσουν έμφαση και στη σωστή προφορά, ακούγοντας επικοινωνιακούς διάλογους ή παίρνοντας οι ίδιοι μέρος σε on line συζητήσεις. III. Ερευνητικά ερωτήματα Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιδιώκει να δώσει απάντηση η παρούσα έρευνά μας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Α. Θέματα διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ 1. Ποια είναι η επιμόρφωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ; Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

4 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ 2. Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής από τη διδασκαλία τους σε διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό; 3. Κατά πόσο θα τους ήταν χρήσιμη μια επιμόρφωση πάνω στην διδακτική της ΕΔ/ΞΓ; Β. Θέματα χρήσης των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ 4. Ποια είναι η επιμόρφωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος; 5. Ποια η σχέση μεταξύ εμπειρίας στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ και χρήσης Τ.Ε.Π.; 6. Ποια η πρόθεση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στην προοπτική ένταξης των Τ.Ε.Π. στην εκπαιδευτική διαδικασία; 7. Πόσο πρόθυμοι είναι να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα αναφορικά με τη διδασκαλίας της ΕΔ/ΞΓ με Τ.Ε.Π.; IV. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Το δείγμα της αποτέλεσαν 28 δάσκαλοι που φοιτούσαν το ακαδημαϊκό χειμερινό εξάμηνο στο δεύτερο έτος του διδασκαλείου Ευάγγελος Παπανούτσος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων. Αρχικά, το πρώτο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε δόθηκε πιλοτικά με σκοπό να προβούμε σε μια πρώτη προσέγγιση των ζητημάτων που μελετούμε, καθώς και να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές. Στην προσπάθεια παραγωγής ενός νέου ερωτηματολογίου ζητήθηκε η συνδρομή τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου όσο και εκπαιδευτικών που είχαν τελειώσει το διδασκαλείο. Το δεύτερο αυτό βελτιωμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε με μεγαλύτερη άνεση από τους ερωτηθέντες, χωρίς να υπάρξουν ερωτήσεις διευκρίνισης, όπως συνέβη με το πρώτο πιλοτικό ερωτηματολόγιο. Οι ενότητες καθώς και οι θεματικές περιοχές που ζητούσαμε να εξετάσουμε παρέμειναν οι ίδιες. Από τους είκοσι οκτώ εκπαιδευτικούς του δείγματός μας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι είκοσι πέντε (25). Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με εργαλεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω του προγράμματος Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v12). V. Παρουσίαση και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματός μας έχουν εμπειρία με μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα (πίνακας 1). Επιπλέον, 416 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

5 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ όσον αφορά τους τομείς που με τα ερευνητικά ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις καταγράφονται τα εξής: Α) Διδακτική της ελληνικής ως Δ/ΞΓ: Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως το 8 των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (20) δεν έχει λάβει καμία απολύτως επιμόρφωση πάνω σε θέματα διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ. Από τους υπόλοιπους 5 οι 2 έχουν μεταπτυχιακή επιμόρφωση, ενώ στους άλλους 3 η όποια κατάρτισή τους περιορίζεται σε συνέδρια ή σεμινάρια (2) και σε ενδοσχολικές ομιλίες σχολικών συμβούλων (1) (πίνακας 2). Επίσης, παρατηρούμε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία με μαθητές που έχουν τα ΕΔ/ΞΓ δε δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας τους στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό (πίνακα 3). Παράλληλα όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, και αυτοί με προηγούμενη εμπειρία και αυτοί χωρίς, τονίζουν με τις απαντήσεις τους τη μεγάλη χρησιμότητα επιμόρφωσης πάνω στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (πίνακας 4). Πίνακας % 2 15% 1 5% Διδακτική εμπειρία με μαθητές ΕΔ/ΞΓ Καθόλου 1 3 έτη 4 6 έτη 7 9 έτη 9 11 έτη Mεταπτυχιακός τίτλος Πίνακας 2 Είδος επιμόρφωσης σχετικά με τη διδασκαλία ΕΔ/ΞΓ Σεμινάρια-Συνέδρια Παιδ. Τμημάτων Ενδοσχ. σεμινάριο Πίνακας 3 Καθόλου επιμόρφωση Σχέση χρόνων διδασκαλίας με μαθητές ΕΔ/ΞΓ και ποσοστού ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Καθόλου 1 3 έτη 4 6 έτη 7 9 έτη 9 11 έτη 1-3 έτη 4-6 έτη 7-9 έτη Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

6 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Πίνακας Χρησιμότητα κατάρτισης πάνω στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Καθόλου Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Β) Τ.Ε.Π. και διδακτική της ΕΔ/ΞΓ: Φανερή είναι ακόμη και η συντριπτική έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών του δείγματός μας στις νέες τεχνολογίες τόσο ad hoc όσο και ειδικότερα στη χρήση αυτών στον τομέα της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ. Συγκεκριμένα, το 10 των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (πίνακας 5), όπως επίσης το 92% ότι δε γνωρίζει καν την ύπαρξή τους (πίνακας 6). Οι τρόποι διδασκαλίας στις ευαίσθητες αυτές ομάδες μαθητικού πληθυσμού παραμένουν οι παραδοσιακές μιας και όλοι οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εμπειρία απάντησαν πως δεν κάνουν χρήση των Τ.Ε.Π. (πίνακας 7). Παρά ταύτα, τόσο οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εμπειρία όσο και αυτοί χωρίς, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα των Τ.Ε.Π. στη μαθησιακή διαδικασία με το να υποστηρίζουν ζωηρότατα την πρόθεση ένταξης των Τ.Ε.Π. και της χρήσης σχετικού λογισμικού στην διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων (πίνακες 8, 9). Τέλος, αν και οι ερευνούμενοι εκπαιδευτικοί δείχνουν να μην εκμεταλλεύονται τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της διδασκαλίας, εντούτοις δηλώνουν με έμφαση την πρόθεσή τους να επιμορφωθούν στους τομείς της χρήσης των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ελληνικής ως Δ/ΞΓ. Πίνακας Επιμόρφωση σχετικά με τις Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Ναι Όχι 418 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

7 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακας Γνώση ύπαρξης επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικών με τις Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Ναι Όχι Πίνακας Ναι Χρήση Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. με προηγούμενη εμπειρία) Όχι Πίνακας Πρόθεση ένταξης Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. με προηγούμενη εμπειρία) Ναι Όχι Δεν απάντησαν Πίνακας Πρόθεση ένταξης Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. χωρίς προηγούμενη εμπειρία) Ναι Όχι Δεν απάντησαν Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

8 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Πίνακας Πρόθεση συμμετ. σε επιμορφωτικά προγράμματα αναφορικά με τη χρήση των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Καθόλου Λίγο Και ναι και όχι Πολύ Πάρα πολύ Β. Πρόταση επιμόρφωσης Ι. Συνοπτική περιγραφή επιμορφωτικής πρότασης-προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης που προτείνεται δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν τα ελληνικά ως Δ/ΞΓ σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό να παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 180 ωρών. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν θεωρητικά θέματα τα οποία αποτελούν βασικό γνωστικό υπόβαθρο των σύγχρονων πρακτικών τόσο στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ όσο και στις Τ.Ε.Π. Εν συνεχεία θα προχωρήσουν στη συγγραφή εργασιών που θα τους δώσουν την ευκαιρία να εξετάσουν διάφορες θεωρίες και να τις δοκιμάσουν μέσα από τη δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων και υλικού, πάντα σύμφωνου με τις ανάγκες τόσο του γενικότερου σχολικού περιβάλλοντος όσο και των διδακτικών απαιτήσεων κάθε τάξης του συμμετέχοντος (αν βέβαια ο επιμορφούμενος διδάσκει). Στο είδος της παρούσας επιμόρφωσης, επειδή βασίζεται εκτός από τις δια ζώσης συναντήσεις και στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη προσωπικών υπολογιστών, που να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Παράλληλα είναι ανάγκη να υπάρχουν βασικά εξαρτήματα, όπως κάρτες ήχου/εικόνας, εκτυπωτής, σαρωτής, μηχανή προβολής και να έχουν φορτωθεί λογισμικά προγράμματα, όπως Windows 98, 2000, NT, XP ή 2003, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά. ΙΙ. Δομή προγράμματος Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε 60 περίπου ώρες μαθημάτων, εργασίας και μελέτης. Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση θα γίνεται: α) Με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 420 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

9 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ β) Η παροχή οδηγιών, η ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων, η επικοινωνία, όταν επιμορφούμενοι και καθοδηγητές δεν βρίσκονται μαζί, και η αποστολή των εργασιών θα γίνεται μέσω διαδικτύου. γ) Ώρες παρακολούθησης: Οι πληροφορίες που ακολουθούν δίνουν μια ιδέα πώς θα χρησιμοποιηθούν οι 60 ώρες για την κάθε Ενότητα: Θα υπάρξουν 5 τρίωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) που θα αντιστοιχούν περίπου σε 9 ώρες προετοιμασίας (μελέτη, εργασίες κ.ο.κ.). Στις ΟΣΣ θα γίνονται κάποιες παρουσιάσεις/διδασκαλία από τον επιμορφωτή και θα δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να εκφέρουν τις απόψεις τους. Θα ερευνούν και θα συζητούν τα διάφορα θέματα. Θα κάνουν ασκήσεις κάθε εβδομάδα οι οποίες θα βασίζονται και θα απορρέουν από τα θέματα αυτά. ΙΙΙ. Ενότητες Η κάθε ενότητα των επιμορφωτικών μαθημάτων, πραγματοποιείται με το συνδυασμό δύο χώρων: α) στο Πανεπιστημιακό Πατρών και β) στο διαδίκτυο, μέσα από έναν εικονικό μαθησιακό χώρο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στον πανεπιστημιακό χώρο, αυτές θα έχουν τη μορφή ομαδικής εργασίας, συζήτησης, κ.λπ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί θα μελετούν, θα ερευνούν και θα συζητούν τα διάφορα θέματα. Θα κάνουν διάφορες ασκήσεις κάθε εβδομάδα που θα βασίζονται και θα απορρέουν από τα θέματα αυτά. Οι ασκήσεις αυτές θα οδηγούν με τη σειρά τους στις μεγάλες εργασίες, οι οποίες θα αποτελούν τη συσσώρευση της θεωρίας και πράξης που θα αποκομίσει ο κάθε συμμετέχων από αυτό το πρόγραμμα και που θα απορρέουν και εξυπηρετούν τους εργασιακούς του χώρους. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί δε θα βρίσκονται σε κάποια αίθουσα του Πανεπιστημίου Πατρών, θα εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες εργασίες τόσο στον Η/Υ όσο και στο διαδίκτυο, ατομικά ή ομαδικά. Θα συμβουλεύονται και θα συσκέπτονται τόσο με τον εκπαιδευτή τους όσο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσα από το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα υποστηρίζεται τεχνολογικά με τους πιο κάτω τρόπους: i) Η περιγραφή του προγράμματος και οι τρεις ενότητες θα βρίσκονται στο διαδίκτυο μαζί με άλλο σχετικό υλικό (συνδέσεις, οδηγίες, κατάλογος συμμετεχόντων, κ.λπ.). ii) Το υλικό αυτό θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κατεβάζουν το υλικό των ενοτήτων από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

10 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ iii) Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι θα επικοινωνούν μέσω και με κάποιο πρόγραμμα (π.χ. NetMeeting ένα πρόγραμμα που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.). Το όλο πρόγραμμα είναι μαθητοκεντρικό. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στις επιδιώξεις των ίδιων των συμμετεχόντων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αντανακλούν και εξυπηρετούν τους εργασιακούς χώρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το υλικό που θα δημιουργήσουν άμεσα στις τάξεις τους, τόσο το δικό τους όσο και αυτό που θα δημιουργήσουν οι συνάδελφοί τους. ΙV. Στόχοι ενοτήτων Με την ολοκλήρωση των τριών ενοτήτων οι επιμορφούμενοι θα έχουν εμπλουτίσει τις θεωρητικές τους γνώσεις και την πρακτική τους κατάρτιση στους κάτωθι τομείς: Α Ενότητα: Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Επίπεδα Γλωσσομάθειας. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Χρησιμότητά των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία ενός δεύτερου γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας (Κ2). Β Ενότητα: Αξιολόγηση έντυπου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ: δεδομένα μαθητών, διδασκαλία και κατανόηση προφορικού/ γραπτού λόγου, γραμματικής, λεξιλογίου, πολιτισμού, σχέδιο μαθήματος. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού υλικού για τη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Βασικές λειτουργίες προγραμμάτων παρουσίασης και αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Περαιτέρω λειτουργίες του Διαδικτύου στη γλωσσική διδασκαλία. Χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων στη διδασκαλία του Κ2 (επεξεργαστής κειμένων, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, ιστοσελίδες κ.λπ.) και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία γλωσσικής μάθησης). 422 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

11 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ Ενότητα: Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Δημιουργία έντυπου διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της ΕΔ/Γ, που να περιλαμβάνει τη διδασκαλία και εμπέδωση του προφορικού/ γραπτού λόγου. Τ.Ε.Π. και διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ στην πράξη. Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για την διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ, σχεδιασμός και υλοποίηση (δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, κ.λπ.). V. Εργασίες Η μορφή των εργασιών στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν θα έχουν εν συντομία την παρακάτω μορφή και δομή: α) Συμπλήρωση σύντομων quiz σχετικών με την επισκόπηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. β) Γραπτές εργασίες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. γ) Επισκόπηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και παρουσίαση γραπτής αναφοράς σχετικής με το αντικείμενο προς μελέτη. δ) Πρακτικές εργασίες που εμπλέκουν τη χρήση πολυμέσων. ε) Δημιουργία ιστοσελίδων ή διδακτικού προγράμματος που να καλύπτει κάποια πτυχή της γλωσσικής διδασκαλίας. στ) Αξιολόγηση και σύγκριση έντυπων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων. ζ) Δημιουργία γλωσσικών δραστηριοτήτων. η) Παρουσιάσεις γραπτών αναφορών σχετικών με το αντικείμενο προς μελέτη. θ) Αξιολόγηση της κάθε ενότητας και του όλου Επιμορφωτικού Προγράμματος. VI. Αξιολόγηση Χρονοδιάγραμμα Αξιολόγησης Κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος θα παρέχε ται συνεχής ανατροφοδότηση από τον/τους εκπαιδευτή/ές μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τους επιμορφούμενους. Οι εκπαιδευτικοί θα βαθμολογούνται στο τέλος τόσο της κάθε ενότητας όσο και του όλου προγράμματος, λαμβάνοντας συνάμα ηλεκτρονική αξιολόγηση στις εργασίες που θα κάνουν. Κάθε μία από τις ενότητες αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές μονάδες. Ο τελικός βαθμός για το Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

12 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ πρόγραμμα θα είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών και των τριών ενοτήτων. Οι συμμετέχοντες επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται α) να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, β) να κάνουν διάφορες εβδομαδιαίες δραστηριότητες, σχετικές με τις μεγάλες εργασίες, γ) στο τέλος κάθε ενότητας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν τις μεγάλες εργασίες. Παράλληλα προβλέπεται προθεσμία παράδοσης εργασιών, η οποία ορίζεται η κάθε εβδομάδα πριν το τέλος της κάθε ενότητας. Η επιστροφή των εργασιών θα γίνεται στο τέλος της κάθε ενότητας. Αν για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα ασθένεια ή ταξίδι, οι συμμετέχοντες δεν μπορέσουν να πάρουν μέρος στην εβδομαδιαία συζήτηση, μπορούν να καλύψουν το θέμα της συζήτησης γράφοντας μια έκθεση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδυάσουν τις σπουδές τους με αυτό που κάνουν στο σχολείο που εργάζονται ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζουν. Επομένως, αν κάποιος συμμετέχων-καθηγητής έχει κάποια πρωτότυπη ιδέα η οποία μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις εργασίες προς αξιολόγηση, μπορεί να τη συζητήσει με την υπεύθυνη του προγράμματος. Γ Συμπεράσματα Στον ελληνικό χώρο ο τομέας της επιμόρφωσης στη διδακτική της ΕΔ/ΞΓ την τελευταία δεκαπενταετία έχει αποκτήσει όχι μόνο επικαιρικό χαρακτήρα, εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλου ποσοστού μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, αλλά και επιτακτικό χαρακτήρα, λόγω της έλλειψης συστηματικών προσπαθειών κατάρτισης των εκπαιδευτικών λειτουργών. Όπως διαπιστώσαμε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας της παρούσης εργασίας είναι φανερές οι δυσκολίες των σημερινών εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα γλωσσικά προβλήματα του διαφοροποιημένου αυτού μαθητικού πληθυσμού. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αγνοούν βασικά θεωρητικά πράγματα που είναι αναγκαία να γνωρίζει οποιοσδήποτε διδάσκει τα ελληνικά ως Δ/ΞΓ. Επιπροσθέτως, θεωρούν τον εαυτό τους ανέτοιμο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που καθημερινά προκύπτουν σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό. Η βασική τους εκπαίδευση και η οποιαδήποτε μετέπειτα κατάρτιση τους είναι ελλιπής. Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά και την επάρκειά τους σε θέματα χρήσης Τ.Ε.Π. Τα ερευνητικά δεδομένα που εξήχθησαν από τη μελέτη περίπτωσης στο διδασκαλείο Ευάγγελος Παπανούτσος του Πανεπιστημίου Πατρών έρχονται να συμφωνήσουν με τη γενικότερη έλλειψη που χαρακτηρίζει τον σημερινό εκπαιδευτικό στα αντικείμενα της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ και της χρήσης νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή. Εντούτοις, μπορούμε να πούμε πως συνάμα διαφαίνεται μια διάθεση των Ελλήνων εκπαιδευτικών λειτουργών να αλλάξουν την τωρινή απογοητευτική κατάσταση. Το ίδιο το ελληνικό σχολείο, φαίνεται να συνειδητοποιεί τις κοσμογο νικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, παρουσιάζοντας διάθεση προσαρμογής, με βήματα, ωστόσο, άτολμα και αβέβαια (Νικολάου, 2005:23). Έτσι για να μπορέ σουν 424 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

13 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες σχολικές απαιτήσεις, ζητούν να επιμορφωθούν σε θέματα διδασκαλίας της ΕΔ/ΞΓ, όπως επίσης και σε ζητήματα χρήσης Τ.Ε.Π. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα η άμεση αυτή αναγκαιότητα κατάρτισης φανερώνεται ξεκάθαρα από το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις κι επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα η εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ με νέες τεχνολογίες κρίνεται όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και αναγκαία. Τα αποτελέσματα της μελέτης των αναγκών των δασκάλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην δημιουργία πληθώρας εξειδικευμένων προγραμμάτων, ώστε να αναθεωρηθούν ή να βελτιωθούν παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές. Έτσι όχι μόνο γίνονται πιο ξεκάθαρες οι αντιλήψεις των επιμορφούμενων όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και αναδεικνύεται ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην σχολική αίθουσα, αλλά και αναγνωρίζεται η σημασία των πεποιθήσεων των δασκάλων και η ετοιμότητά τους να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, λοιπόν, καταθέσαμε στην παρούσα εργασία έχοντας υπόψη μας τόσο τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματός μας ειδικότερα όσο και του συνόλου γενικότερα. Τέλος, θα λέγαμε πως όλες αυτές οι προσπάθειες, δημόσιες ή ιδιωτικές, αποτελούν το πρώτο βήμα για να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των διαφοροποιημένων μαθητικών ομάδων, που πλέον υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ελληνική σχολική τάξη. Βιβλιογραφία Alessi & Trollip, 2001 S. M. Alessi & S. R. Trollip, Multimedia for Learning, Methods and Development, USA: Needham Heights. Clark & Peterson, 1986 C. M. Clark & P. L. Peterson, Teachers thought processes in: Wittrock, M. C (ed.), Handbook of Research on teaching, New York: Macmillan. Baris & Spinthourakis, 2002 Θ. Μπαρής, & Ι. Α. Σπινθουράκη, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση δασκάλων στην περιφέρεια Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

14 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Δυτικής Ελλάδας, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Πρακτικά του Δ Διεθνούς Συνεδρίου, τομ. ΙΙΙ, Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ., σσ Hardison, 2004 D. Hardison, Generalization of computer-assisted prosody training: quantitative and qualitative findings. In language learning & technology, Vol. 8, No. 1, January 2004, pp , Michigan: M.S.U. Howard & McGee, 2000 B. C. Howard & S. McGee, Constructivism and Teacher Epistemology: training teachers in classroom computer use. Ιn American educational research association, New Orleans: Roundtable. Mattheou, Karatzia-Stavlioti, Spinthourakis, 2001 Δ. Ματθαίου, Ε. Καρατζιά-Σταυλιώτη & Ι. Α. Σπινθουράκη, Πολυπολιτισμικότητα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: διερεύνηση αναγκών και προτεραιοτήτων. Στο: Μ. Βάμβουκα και Α. Χατζηδάκη (επιμ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, τ. Β, Αθήνα: Ατραπός, σσ: Nikolaou, 2005 Γ. Νικολάου, Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. OECD, 1996 Lifelong Learning for all, Paris: OECD. Pajares, 1992 M. Pajares, Teachers beliefs and educational research: cleaning up a messy construct, Review of educational, Research, 62 (3). Solomonidou, 2003 Χ. Σολομωνίδου, Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, Υπολογιστές και μάθηση στην κοινωνία της γνώσης, Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Spinthourakis, Stefanidis, Kartergakis, & Giannopoulos, 2003 Ι. Α. Σπινθουράκη, Δ. Στεφανίδης, Α. Καρτεργάκης & Κ. Γιαννόπουλος, Διδακτικές πεποιθήσεις δασκάλων για την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Πρακτικά Ε Διεθνούς Συνεδρίου, τ. ΙΙΙ, Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ., σσ Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών. ΠΕΚ Καβάλας. Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 «Ψηφιακή Αφήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής λόγου και συνεργατικών δεξιοτήτων» Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών ΠΕΚ Καβάλας Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2017 Το επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα)

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Σχολείο: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού. Μάθημα που δίδαξε ΓΛΩΣΣΑ Μήνες: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) (παραλείπεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Αξιολόγησης του Έργου «Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 Το Έργο «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006) Συνημμένο Νρ.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα Έφηβοι και ενήλικοι μαθητές Ερμηνεία διαγραμμάτων Στρατηγικές: Ανασυνδυασμός,

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Συμπεράσματα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τα σημαντικότερα είναι τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πολύ σημαντική (μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα