Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Transcript

1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη διδακτική της ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης γλώσσας (ΕΔ/ΞΓ) με τη χρήση Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης (Τ.Ε.Π.). Η Περίπτωση της Ελλάδας-Πρόταση επιμόρφωσης Α. Χάιδας, Ι. Καρράς, Ι. Α. Σπινθουράκη Modern Greek as a Second Language: a Proposal for Professional Development: The aim of this paper is to present the results of a study 1 (case study) conducted to identify the educational/training needs of primary school teachers teaching Greek as a foreign/second language (GFL/GSL). We focus on the use of computer aided language learning and other technologies. The findings of this study revealed the lack of training teachers have in the aforementioned area. The training programme that has been created to cover these needs is based on both a distance learning format and in-house seminars. The goal of the training programme is to equip teachers with the necessary tools and skills, both theoretical and practical, so as to more effectively teach GFL/GSL. The programme endeavours to cover the needs of all involved (pre-service, in-service teachers and postgraduate students). Εισαγωγή Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού βρίσκεται σήμερα παγκοσμίως αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις και συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Η ολοένα μεγαλύτερη μετακίνηση 1 This study was conducted within the framework of an E.U. funded project which involves 5 European countries. (Socrates, Comenius 2.1 European Curricula in New Technologies and Language Teaching). Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

2 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ανθρώπων ανά τον κόσμο έχει οδηγήσει στη μετεξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών υπαγορεύοντας μια νέα συνθήκη, όπου πολιτισμοί και ομάδες διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν. Τούτο το φαινόμενο αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στο εκπαιδευτικό σύστημα πάρα πολλών χωρών, όπου το ποσοστό της παρουσίας μη φυσικών ομιλητών της γλώσσας του σχολείου δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων τόσο στο διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό όσο και στον εκπαιδευτικό (OECD 1996). Στην περίπτωση της Ελλάδας, γεωπολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία αλλάξει το μονοπολισμικό χαρακτήρα τόσο της ελληνικής κοινωνίας όσο και του εκπαιδευτικού της συστήματος. Ο αριθμός των μαθητών που έχουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα την ανάδυση έντονης προβληματικής σχετικά με την επάρκεια των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και τη διδακτική μεθοδολογία που αυτοί ακολουθούν απέναντι στις διαφοροποιημένες αυτές μαθητικές ομάδες. Παράλληλα, στην προοπτική της επιτυχούς απάντησης του Έλληνα εκπαιδευτικού στη νέα προβληματική, η τεχνολογική πρόοδος θέτει νέους όρους διαπραγμάτευσης της γνώσης μέσα στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, γεγονός που είναι ανάγκη να λάβει σοβαρά υπόψη του ο λειτουργός της εκπαίδευσης (Νικολάου, 2005). Παρατηρώντας, λοιπόν, κανείς την κατάσταση που βιώνει το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα εύκολα μπορεί να συμπεράνει την επικαιρότητα των ερευνών στο χώρο. A. Διερεύνηση και ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Ι. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: σημερινή κατάσταση στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ΕΔ/ΞΓ καθώς και στις Τ.Ε.Π. Οι Έλληνες δάσκαλοι, κατά κοινή ομολογία, θεωρούν τους εαυτούς τους ανέ τοιμους να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που η εισροή την τελευταία κυρίως δεκαπενταετία μεγάλου αριθμού παιδιών αλλοδαπών και παλιννοστούντων στο ελληνικό σχολείο έχει δημιουργήσει. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως μέχρι και τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία σημερινοί εν ενεργεία δάσκαλοι, δεν λάμβαναν κατά τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών τους καμιά κατάρτιση αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως Δ/Ξ και τη χρήση Τ.Ε.Π. Στροφή προς την αντιμετώπιση του ζητήματος διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια με τους θεσμούς της εξομοίωσης, της μετεκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και με την ένταξη σχετικών μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων. Παράλληλα, σχετικά με την επιμόρφωση στον τομέα 414 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ των Τ.Ε.Π. διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει μια συστηματική εφαρμο γή σε ευρεία και πανελλήνια κλίμακα ανάλογων προγραμμάτων με αυτά στον τομέα της επιμόρφωσης στη διδασκαλία μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής. Αλλά και αυτά τα προγράμματα κατάρτισης στις Τ.Ε.Π. που πραγματοποιούνται είναι συνήθως αποκομμένα από την ταυτόχρονη επιμόρφωση στην ελληνική ως Δ/ΞΓ. Έρευνες στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σπινθουράκη & Στεφανίδης, 2003, Baris & Spinthourakis, 2002, Pinga, 2002, Matheou, Karatzia-Stavlioti & Spinthourakis, 2001) καταδεικνύουν αυτή την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διδακτική της ΕΔ/ΞΓ καθώς και στη χρήση των Τ.Ε.Π. προς την κατεύθυνση αυτή, ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύουν και την πρόθεση των συμμετεχόντων στις έρευνες εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν σε σχετικά προγράμματα. ΙΙ. Σπουδαιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης Σύμφωνα με έρευνες (Howard & McGee, 2000, Pajares, 1992, Clark & Paterson, 1986) το πρόγραμμα διδασκαλίας που κάθε φορά ακολουθείται συνδέεται άρρηκτα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών πάνω στο μάθημα που διδάσκουν κάθε φορά. Ο αριθμός των δεξιοτήτων που χρειάζεται να αποκτήσει ένας μαθητευόμενος, το σύνολο των ιδεών και των εννοιών με τις οποίες συνδέεται ένα γνωστικό αντικείμενο, η επιλογή του κατάλληλου τρόπου οργάνωσης του μαθήματος είναι μερικά στοιχεία που μπαίνουν σε διαφορετική προτεραιότητα στην αξιολογι κή βαθμίδα κάθε εκπαιδευτικού, όταν καλείται να μπει μέσα στην τάξη. Για όλα, όμως, τα παραπάνω ο δάσκαλος έχει δεχθεί κάποια συγκεκριμένη μόρφωση όπου θα προστρέξει για να σχεδιάσει τη διδασκαλία του. Άρα, μια σωστή και σύγχρονη κατάρτιση αποτελεί οδηγό προς την επιτυχία ή αποτυχία του μαθήματος. Μελέτες έχουν δείξει πως οι Τ.Ε.Π. κατά τη διδασκαλία της γλώσσας μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στη βελτίωση των δεξιοτήτων της ακρόασης, της ομιλίας, της γραφής και της ανάγνωσης (Hardison, 2004, Alessi & Trollip, 2001). Τα διάφορα λογισμικά προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τεχνικές ανάγνωσης, να εξασκηθούν πάνω σε γραμματικά φαινόμενα και στο λεξιλόγιο της γλώσσας-στόχου, καθώς πειραματίζονται, εξερευνούν και διδάσκονται μέσα από τα λάθη τους. Επίσης, με τη χρήση ήχου μπορούν να δώσουν έμφαση και στη σωστή προφορά, ακούγοντας επικοινωνιακούς διάλογους ή παίρνοντας οι ίδιοι μέρος σε on line συζητήσεις. III. Ερευνητικά ερωτήματα Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιδιώκει να δώσει απάντηση η παρούσα έρευνά μας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Α. Θέματα διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ 1. Ποια είναι η επιμόρφωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ; Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

4 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ 2. Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής από τη διδασκαλία τους σε διαφοροποιημένο μαθητικό πληθυσμό; 3. Κατά πόσο θα τους ήταν χρήσιμη μια επιμόρφωση πάνω στην διδακτική της ΕΔ/ΞΓ; Β. Θέματα χρήσης των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ 4. Ποια είναι η επιμόρφωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος; 5. Ποια η σχέση μεταξύ εμπειρίας στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ και χρήσης Τ.Ε.Π.; 6. Ποια η πρόθεση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στην προοπτική ένταξης των Τ.Ε.Π. στην εκπαιδευτική διαδικασία; 7. Πόσο πρόθυμοι είναι να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα αναφορικά με τη διδασκαλίας της ΕΔ/ΞΓ με Τ.Ε.Π.; IV. Μεθοδολογία έρευνας Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Το δείγμα της αποτέλεσαν 28 δάσκαλοι που φοιτούσαν το ακαδημαϊκό χειμερινό εξάμηνο στο δεύτερο έτος του διδασκαλείου Ευάγγελος Παπανούτσος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων. Αρχικά, το πρώτο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε δόθηκε πιλοτικά με σκοπό να προβούμε σε μια πρώτη προσέγγιση των ζητημάτων που μελετούμε, καθώς και να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές. Στην προσπάθεια παραγωγής ενός νέου ερωτηματολογίου ζητήθηκε η συνδρομή τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στη συμπλήρωση του πρώτου ερωτηματολογίου όσο και εκπαιδευτικών που είχαν τελειώσει το διδασκαλείο. Το δεύτερο αυτό βελτιωμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε με μεγαλύτερη άνεση από τους ερωτηθέντες, χωρίς να υπάρξουν ερωτήσεις διευκρίνισης, όπως συνέβη με το πρώτο πιλοτικό ερωτηματολόγιο. Οι ενότητες καθώς και οι θεματικές περιοχές που ζητούσαμε να εξετάσουμε παρέμειναν οι ίδιες. Από τους είκοσι οκτώ εκπαιδευτικούς του δείγματός μας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι είκοσι πέντε (25). Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με εργαλεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω του προγράμματος Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v12). V. Παρουσίαση και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματός μας έχουν εμπειρία με μαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα (πίνακας 1). Επιπλέον, 416 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

5 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ όσον αφορά τους τομείς που με τα ερευνητικά ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις καταγράφονται τα εξής: Α) Διδακτική της ελληνικής ως Δ/ΞΓ: Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως το 8 των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (20) δεν έχει λάβει καμία απολύτως επιμόρφωση πάνω σε θέματα διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ. Από τους υπόλοιπους 5 οι 2 έχουν μεταπτυχιακή επιμόρφωση, ενώ στους άλλους 3 η όποια κατάρτισή τους περιορίζεται σε συνέδρια ή σεμινάρια (2) και σε ενδοσχολικές ομιλίες σχολικών συμβούλων (1) (πίνακας 2). Επίσης, παρατηρούμε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία με μαθητές που έχουν τα ΕΔ/ΞΓ δε δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας τους στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό (πίνακα 3). Παράλληλα όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, και αυτοί με προηγούμενη εμπειρία και αυτοί χωρίς, τονίζουν με τις απαντήσεις τους τη μεγάλη χρησιμότητα επιμόρφωσης πάνω στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (πίνακας 4). Πίνακας % 2 15% 1 5% Διδακτική εμπειρία με μαθητές ΕΔ/ΞΓ Καθόλου 1 3 έτη 4 6 έτη 7 9 έτη 9 11 έτη Mεταπτυχιακός τίτλος Πίνακας 2 Είδος επιμόρφωσης σχετικά με τη διδασκαλία ΕΔ/ΞΓ Σεμινάρια-Συνέδρια Παιδ. Τμημάτων Ενδοσχ. σεμινάριο Πίνακας 3 Καθόλου επιμόρφωση Σχέση χρόνων διδασκαλίας με μαθητές ΕΔ/ΞΓ και ποσοστού ικανοποίησης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Καθόλου 1 3 έτη 4 6 έτη 7 9 έτη 9 11 έτη 1-3 έτη 4-6 έτη 7-9 έτη Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

6 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Πίνακας Χρησιμότητα κατάρτισης πάνω στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Καθόλου Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ Πάρα πολύ Β) Τ.Ε.Π. και διδακτική της ΕΔ/ΞΓ: Φανερή είναι ακόμη και η συντριπτική έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών του δείγματός μας στις νέες τεχνολογίες τόσο ad hoc όσο και ειδικότερα στη χρήση αυτών στον τομέα της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ. Συγκεκριμένα, το 10 των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα (πίνακας 5), όπως επίσης το 92% ότι δε γνωρίζει καν την ύπαρξή τους (πίνακας 6). Οι τρόποι διδασκαλίας στις ευαίσθητες αυτές ομάδες μαθητικού πληθυσμού παραμένουν οι παραδοσιακές μιας και όλοι οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εμπειρία απάντησαν πως δεν κάνουν χρήση των Τ.Ε.Π. (πίνακας 7). Παρά ταύτα, τόσο οι εκπαιδευτικοί με προηγούμενη εμπειρία όσο και αυτοί χωρίς, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα των Τ.Ε.Π. στη μαθησιακή διαδικασία με το να υποστηρίζουν ζωηρότατα την πρόθεση ένταξης των Τ.Ε.Π. και της χρήσης σχετικού λογισμικού στην διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων (πίνακες 8, 9). Τέλος, αν και οι ερευνούμενοι εκπαιδευτικοί δείχνουν να μην εκμεταλλεύονται τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της διδασκαλίας, εντούτοις δηλώνουν με έμφαση την πρόθεσή τους να επιμορφωθούν στους τομείς της χρήσης των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ελληνικής ως Δ/ΞΓ. Πίνακας Επιμόρφωση σχετικά με τις Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Ναι Όχι 418 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

7 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακας Γνώση ύπαρξης επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικών με τις Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Ναι Όχι Πίνακας Ναι Χρήση Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. με προηγούμενη εμπειρία) Όχι Πίνακας Πρόθεση ένταξης Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. με προηγούμενη εμπειρία) Ναι Όχι Δεν απάντησαν Πίνακας Πρόθεση ένταξης Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ (εκπαιδ. χωρίς προηγούμενη εμπειρία) Ναι Όχι Δεν απάντησαν Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

8 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Πίνακας Πρόθεση συμμετ. σε επιμορφωτικά προγράμματα αναφορικά με τη χρήση των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ Καθόλου Λίγο Και ναι και όχι Πολύ Πάρα πολύ Β. Πρόταση επιμόρφωσης Ι. Συνοπτική περιγραφή επιμορφωτικής πρότασης-προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης που προτείνεται δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν τα ελληνικά ως Δ/ΞΓ σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό να παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 180 ωρών. Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν θεωρητικά θέματα τα οποία αποτελούν βασικό γνωστικό υπόβαθρο των σύγχρονων πρακτικών τόσο στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ όσο και στις Τ.Ε.Π. Εν συνεχεία θα προχωρήσουν στη συγγραφή εργασιών που θα τους δώσουν την ευκαιρία να εξετάσουν διάφορες θεωρίες και να τις δοκιμάσουν μέσα από τη δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων και υλικού, πάντα σύμφωνου με τις ανάγκες τόσο του γενικότερου σχολικού περιβάλλοντος όσο και των διδακτικών απαιτήσεων κάθε τάξης του συμμετέχοντος (αν βέβαια ο επιμορφούμενος διδάσκει). Στο είδος της παρούσας επιμόρφωσης, επειδή βασίζεται εκτός από τις δια ζώσης συναντήσεις και στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη προσωπικών υπολογιστών, που να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Παράλληλα είναι ανάγκη να υπάρχουν βασικά εξαρτήματα, όπως κάρτες ήχου/εικόνας, εκτυπωτής, σαρωτής, μηχανή προβολής και να έχουν φορτωθεί λογισμικά προγράμματα, όπως Windows 98, 2000, NT, XP ή 2003, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα παρουσιάσεων, πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά. ΙΙ. Δομή προγράμματος Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε 60 περίπου ώρες μαθημάτων, εργασίας και μελέτης. Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση θα γίνεται: α) Με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 420 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

9 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ β) Η παροχή οδηγιών, η ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων, η επικοινωνία, όταν επιμορφούμενοι και καθοδηγητές δεν βρίσκονται μαζί, και η αποστολή των εργασιών θα γίνεται μέσω διαδικτύου. γ) Ώρες παρακολούθησης: Οι πληροφορίες που ακολουθούν δίνουν μια ιδέα πώς θα χρησιμοποιηθούν οι 60 ώρες για την κάθε Ενότητα: Θα υπάρξουν 5 τρίωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) που θα αντιστοιχούν περίπου σε 9 ώρες προετοιμασίας (μελέτη, εργασίες κ.ο.κ.). Στις ΟΣΣ θα γίνονται κάποιες παρουσιάσεις/διδασκαλία από τον επιμορφωτή και θα δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να εκφέρουν τις απόψεις τους. Θα ερευνούν και θα συζητούν τα διάφορα θέματα. Θα κάνουν ασκήσεις κάθε εβδομάδα οι οποίες θα βασίζονται και θα απορρέουν από τα θέματα αυτά. ΙΙΙ. Ενότητες Η κάθε ενότητα των επιμορφωτικών μαθημάτων, πραγματοποιείται με το συνδυασμό δύο χώρων: α) στο Πανεπιστημιακό Πατρών και β) στο διαδίκτυο, μέσα από έναν εικονικό μαθησιακό χώρο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στον πανεπιστημιακό χώρο, αυτές θα έχουν τη μορφή ομαδικής εργασίας, συζήτησης, κ.λπ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί θα μελετούν, θα ερευνούν και θα συζητούν τα διάφορα θέματα. Θα κάνουν διάφορες ασκήσεις κάθε εβδομάδα που θα βασίζονται και θα απορρέουν από τα θέματα αυτά. Οι ασκήσεις αυτές θα οδηγούν με τη σειρά τους στις μεγάλες εργασίες, οι οποίες θα αποτελούν τη συσσώρευση της θεωρίας και πράξης που θα αποκομίσει ο κάθε συμμετέχων από αυτό το πρόγραμμα και που θα απορρέουν και εξυπηρετούν τους εργασιακούς του χώρους. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί δε θα βρίσκονται σε κάποια αίθουσα του Πανεπιστημίου Πατρών, θα εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες εργασίες τόσο στον Η/Υ όσο και στο διαδίκτυο, ατομικά ή ομαδικά. Θα συμβουλεύονται και θα συσκέπτονται τόσο με τον εκπαιδευτή τους όσο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσα από το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης. Το προτεινόμενο πρόγραμμα υποστηρίζεται τεχνολογικά με τους πιο κάτω τρόπους: i) Η περιγραφή του προγράμματος και οι τρεις ενότητες θα βρίσκονται στο διαδίκτυο μαζί με άλλο σχετικό υλικό (συνδέσεις, οδηγίες, κατάλογος συμμετεχόντων, κ.λπ.). ii) Το υλικό αυτό θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κατεβάζουν το υλικό των ενοτήτων από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

10 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ iii) Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι θα επικοινωνούν μέσω και με κάποιο πρόγραμμα (π.χ. NetMeeting ένα πρόγραμμα που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.). Το όλο πρόγραμμα είναι μαθητοκεντρικό. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στις επιδιώξεις των ίδιων των συμμετεχόντων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αντανακλούν και εξυπηρετούν τους εργασιακούς χώρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το υλικό που θα δημιουργήσουν άμεσα στις τάξεις τους, τόσο το δικό τους όσο και αυτό που θα δημιουργήσουν οι συνάδελφοί τους. ΙV. Στόχοι ενοτήτων Με την ολοκλήρωση των τριών ενοτήτων οι επιμορφούμενοι θα έχουν εμπλουτίσει τις θεωρητικές τους γνώσεις και την πρακτική τους κατάρτιση στους κάτωθι τομείς: Α Ενότητα: Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Επίπεδα Γλωσσομάθειας. Βασικές γνώσεις Η/Υ. Χρησιμότητά των Τ.Ε.Π. στη διδασκαλία ενός δεύτερου γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας (Κ2). Β Ενότητα: Αξιολόγηση έντυπου διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ: δεδομένα μαθητών, διδασκαλία και κατανόηση προφορικού/ γραπτού λόγου, γραμματικής, λεξιλογίου, πολιτισμού, σχέδιο μαθήματος. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού υλικού για τη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Βασικές λειτουργίες προγραμμάτων παρουσίασης και αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ. Περαιτέρω λειτουργίες του Διαδικτύου στη γλωσσική διδασκαλία. Χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων στη διδασκαλία του Κ2 (επεξεργαστής κειμένων, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, ιστοσελίδες κ.λπ.) και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία γλωσσικής μάθησης). 422 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

11 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ Ενότητα: Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Δημιουργία έντυπου διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της ΕΔ/Γ, που να περιλαμβάνει τη διδασκαλία και εμπέδωση του προφορικού/ γραπτού λόγου. Τ.Ε.Π. και διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ στην πράξη. Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για την διδασκαλία της ΕΔ/ΞΓ, σχεδιασμός και υλοποίηση (δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, κ.λπ.). V. Εργασίες Η μορφή των εργασιών στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν θα έχουν εν συντομία την παρακάτω μορφή και δομή: α) Συμπλήρωση σύντομων quiz σχετικών με την επισκόπηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. β) Γραπτές εργασίες που σχετίζονται με το χώρο εργασίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. γ) Επισκόπηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και παρουσίαση γραπτής αναφοράς σχετικής με το αντικείμενο προς μελέτη. δ) Πρακτικές εργασίες που εμπλέκουν τη χρήση πολυμέσων. ε) Δημιουργία ιστοσελίδων ή διδακτικού προγράμματος που να καλύπτει κάποια πτυχή της γλωσσικής διδασκαλίας. στ) Αξιολόγηση και σύγκριση έντυπων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων. ζ) Δημιουργία γλωσσικών δραστηριοτήτων. η) Παρουσιάσεις γραπτών αναφορών σχετικών με το αντικείμενο προς μελέτη. θ) Αξιολόγηση της κάθε ενότητας και του όλου Επιμορφωτικού Προγράμματος. VI. Αξιολόγηση Χρονοδιάγραμμα Αξιολόγησης Κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος θα παρέχε ται συνεχής ανατροφοδότηση από τον/τους εκπαιδευτή/ές μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τους επιμορφούμενους. Οι εκπαιδευτικοί θα βαθμολογούνται στο τέλος τόσο της κάθε ενότητας όσο και του όλου προγράμματος, λαμβάνοντας συνάμα ηλεκτρονική αξιολόγηση στις εργασίες που θα κάνουν. Κάθε μία από τις ενότητες αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές μονάδες. Ο τελικός βαθμός για το Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

12 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ πρόγραμμα θα είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών και των τριών ενοτήτων. Οι συμμετέχοντες επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται α) να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, β) να κάνουν διάφορες εβδομαδιαίες δραστηριότητες, σχετικές με τις μεγάλες εργασίες, γ) στο τέλος κάθε ενότητας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν τις μεγάλες εργασίες. Παράλληλα προβλέπεται προθεσμία παράδοσης εργασιών, η οποία ορίζεται η κάθε εβδομάδα πριν το τέλος της κάθε ενότητας. Η επιστροφή των εργασιών θα γίνεται στο τέλος της κάθε ενότητας. Αν για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα ασθένεια ή ταξίδι, οι συμμετέχοντες δεν μπορέσουν να πάρουν μέρος στην εβδομαδιαία συζήτηση, μπορούν να καλύψουν το θέμα της συζήτησης γράφοντας μια έκθεση. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνδυάσουν τις σπουδές τους με αυτό που κάνουν στο σχολείο που εργάζονται ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που σπουδάζουν. Επομένως, αν κάποιος συμμετέχων-καθηγητής έχει κάποια πρωτότυπη ιδέα η οποία μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις εργασίες προς αξιολόγηση, μπορεί να τη συζητήσει με την υπεύθυνη του προγράμματος. Γ Συμπεράσματα Στον ελληνικό χώρο ο τομέας της επιμόρφωσης στη διδακτική της ΕΔ/ΞΓ την τελευταία δεκαπενταετία έχει αποκτήσει όχι μόνο επικαιρικό χαρακτήρα, εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλου ποσοστού μη φυσικών ομιλητών της ελληνικής, αλλά και επιτακτικό χαρακτήρα, λόγω της έλλειψης συστηματικών προσπαθειών κατάρτισης των εκπαιδευτικών λειτουργών. Όπως διαπιστώσαμε στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας της παρούσης εργασίας είναι φανερές οι δυσκολίες των σημερινών εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα γλωσσικά προβλήματα του διαφοροποιημένου αυτού μαθητικού πληθυσμού. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αγνοούν βασικά θεωρητικά πράγματα που είναι αναγκαία να γνωρίζει οποιοσδήποτε διδάσκει τα ελληνικά ως Δ/ΞΓ. Επιπροσθέτως, θεωρούν τον εαυτό τους ανέτοιμο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που καθημερινά προκύπτουν σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό. Η βασική τους εκπαίδευση και η οποιαδήποτε μετέπειτα κατάρτιση τους είναι ελλιπής. Το ίδιο συμβαίνει όσον αφορά και την επάρκειά τους σε θέματα χρήσης Τ.Ε.Π. Τα ερευνητικά δεδομένα που εξήχθησαν από τη μελέτη περίπτωσης στο διδασκαλείο Ευάγγελος Παπανούτσος του Πανεπιστημίου Πατρών έρχονται να συμφωνήσουν με τη γενικότερη έλλειψη που χαρακτηρίζει τον σημερινό εκπαιδευτικό στα αντικείμενα της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ και της χρήσης νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση αυτή. Εντούτοις, μπορούμε να πούμε πως συνάμα διαφαίνεται μια διάθεση των Ελλήνων εκπαιδευτικών λειτουργών να αλλάξουν την τωρινή απογοητευτική κατάσταση. Το ίδιο το ελληνικό σχολείο, φαίνεται να συνειδητοποιεί τις κοσμογο νικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, παρουσιάζοντας διάθεση προσαρμογής, με βήματα, ωστόσο, άτολμα και αβέβαια (Νικολάου, 2005:23). Έτσι για να μπορέ σουν 424 Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

13 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες σχολικές απαιτήσεις, ζητούν να επιμορφωθούν σε θέματα διδασκαλίας της ΕΔ/ΞΓ, όπως επίσης και σε ζητήματα χρήσης Τ.Ε.Π. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα η άμεση αυτή αναγκαιότητα κατάρτισης φανερώνεται ξεκάθαρα από το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις κι επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα η εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο της διδακτικής της ΕΔ/ΞΓ με νέες τεχνολογίες κρίνεται όχι μόνο χρήσιμη, αλλά και αναγκαία. Τα αποτελέσματα της μελέτης των αναγκών των δασκάλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην δημιουργία πληθώρας εξειδικευμένων προγραμμάτων, ώστε να αναθεωρηθούν ή να βελτιωθούν παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές. Έτσι όχι μόνο γίνονται πιο ξεκάθαρες οι αντιλήψεις των επιμορφούμενων όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης ή ξένης γλώσσας και αναδεικνύεται ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην σχολική αίθουσα, αλλά και αναγνωρίζεται η σημασία των πεποιθήσεων των δασκάλων και η ετοιμότητά τους να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, λοιπόν, καταθέσαμε στην παρούσα εργασία έχοντας υπόψη μας τόσο τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματός μας ειδικότερα όσο και του συνόλου γενικότερα. Τέλος, θα λέγαμε πως όλες αυτές οι προσπάθειες, δημόσιες ή ιδιωτικές, αποτελούν το πρώτο βήμα για να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των διαφοροποιημένων μαθητικών ομάδων, που πλέον υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ελληνική σχολική τάξη. Βιβλιογραφία Alessi & Trollip, 2001 S. M. Alessi & S. R. Trollip, Multimedia for Learning, Methods and Development, USA: Needham Heights. Clark & Peterson, 1986 C. M. Clark & P. L. Peterson, Teachers thought processes in: Wittrock, M. C (ed.), Handbook of Research on teaching, New York: Macmillan. Baris & Spinthourakis, 2002 Θ. Μπαρής, & Ι. Α. Σπινθουράκη, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση δασκάλων στην περιφέρεια Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

14 Α. ΧΑΪΔΑΣ / Ι. ΚΑΡΡΑΣ / Ι. Α. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ Δυτικής Ελλάδας, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Πρακτικά του Δ Διεθνούς Συνεδρίου, τομ. ΙΙΙ, Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ., σσ Hardison, 2004 D. Hardison, Generalization of computer-assisted prosody training: quantitative and qualitative findings. In language learning & technology, Vol. 8, No. 1, January 2004, pp , Michigan: M.S.U. Howard & McGee, 2000 B. C. Howard & S. McGee, Constructivism and Teacher Epistemology: training teachers in classroom computer use. Ιn American educational research association, New Orleans: Roundtable. Mattheou, Karatzia-Stavlioti, Spinthourakis, 2001 Δ. Ματθαίου, Ε. Καρατζιά-Σταυλιώτη & Ι. Α. Σπινθουράκη, Πολυπολιτισμικότητα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών: διερεύνηση αναγκών και προτεραιοτήτων. Στο: Μ. Βάμβουκα και Α. Χατζηδάκη (επιμ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, τ. Β, Αθήνα: Ατραπός, σσ: Nikolaou, 2005 Γ. Νικολάου, Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές αρχές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. OECD, 1996 Lifelong Learning for all, Paris: OECD. Pajares, 1992 M. Pajares, Teachers beliefs and educational research: cleaning up a messy construct, Review of educational, Research, 62 (3). Solomonidou, 2003 Χ. Σολομωνίδου, Σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, Υπολογιστές και μάθηση στην κοινωνία της γνώσης, Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Spinthourakis, Stefanidis, Kartergakis, & Giannopoulos, 2003 Ι. Α. Σπινθουράκη, Δ. Στεφανίδης, Α. Καρτεργάκης & Κ. Γιαννόπουλος, Διδακτικές πεποιθήσεις δασκάλων για την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.) Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Πρακτικά Ε Διεθνούς Συνεδρίου, τ. ΙΙΙ, Πάτρα: ΚΕ.Δ.ΕΚ., σσ Haidas, Alexandros and Karras, Ioannis and Spinthourakis, Julia Athena Η σημαντικότητα των προγραμμάτων κατάρτισης στη

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι: 11/3/2013 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7 Απριλίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα