ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2ο Γυμνάσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2ο Γυμνάσιο"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2ο υμάσιο α. Τι λέμε -οστή δύαμη εός αριθμού α; β. Ορισμοί και ιδιότητες τω δυάμεω. Κατασκευάστε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ α. ράψτε το πυθαγόρειο θεώρημα και τη σχέση που το εκφράζει β. ράψτε το πυθαγόρειο θεώρημα για κάθετη πλευρά και τις δύο σχέσεις που το εκφράζου. γ. ράψετε το ατίστροφο για το πυθαγόρειο θεώρημα Να υπολογιστεί η τιμή της αριθμητικής παράστασης: Α = ( 2) ( 5) 3 : 25 + [3 ( 3) 2 2] Να λυθεί η εξίσωση : 5x 16 6 x = x Από μια ορθογώια λαμαρία με πλευρές α = 10cm και β = 30cm κόβουμε έα κυκλικό δίσκο διαμέτρου 20mm. Να βρεθού: α. Οι περίμετροι του ορθογωίου και του κυκλικού δίσκου. β. Το εμβαδό της λαμαρίας που απομέει.

2 165 2 a. Να συμπληρωθού οι παρακάτω ισότητες: α =..., β α κ =..., α κ α α =..., α =..., αβ =... b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω ισότητες: ( 1) 2004 =..., 1 =..., 1 α = ( 1) =..., 0 α =... a. Πότε µία γωία λέγεται εγγεγραμμέη σε κύκλο. b. Πότε µία γωία λέγεται επίκετρη σε κύκλο. c. Ποια η σχέση μεταξύ εγγεγραμμέης γωίας και της ατίστοιχης επίκετρης γωίας a. Να λυθεί η αίσωση: 2x 1 x < 2 3 b. Να λυθεί η αίσωση: 2(x 2) 3(2x 5) < 3 c. Να βρεθού οι κοιές λύσεις τω παραπάω αισώσεω. Δίεται τρίγωο ΑΒ με Α = 12 και = 30 Α όπως φαίεται στο διπλαό σχήμα.. a. Να βρείτε το ύψος ΑΔ. b. Α είαι ΒΑΔ = 37, α βρείτε το τμήμα ΑΒ. Β Δ c. Να βρείτε τα ημβ, συβ και εφβ. Δίεται: συ37 = 0,8. Δίεται κύκλος (Ο, ρ).φέρουμε τη διάμετρο ΑΒ, θεωρούμε σημείο πάω στο κύκλο ώστε Α = 6 και Β = 8, όπως φαίεται στο διπλαό σχήμα. a. Να αποδείξετε ότι το τρίγωο ΑΒ είαι ορθογώιο και α βρείτε τη ακτία του κύκλου Α Ο Β b. Να βρείτε το μήκος και το εμβαδό του κύκλου. c. Να βρείτε το εμβαδό του γραμμοσκιασμέου τμήματος.

3 166 3 a. Σε ποιο τρίγωο εφαρμόζεται το Πυθαγόρειο Θεώρημα; b. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. ( σχήμα, σχέσεις ) c. Εφαρμόστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο παρακάτω τρίγωο Κ Λ a. Πως ορίζεται η δύαμη με εκθέτη ακέραιο αριθμό ; b. Ποιες είαι οι ιδιότητες τω δυάμεω με εκθέτη ακέραιο αριθμό; c. Να χαρακτηρίσετε ως ΣΩΣΤΕΣ ( Σ ) ή ΛΑΘΟΣ ( Λ ) τις παρακάτω σχέσεις: 2 3 < 0 ( 1 ) 4 <0 ( 2 ) 5 >0 ( 3 ) 2 >0 Σ - Λ Σ - Λ Σ - Λ Σ - Λ 2χ 1 3(χ +1) Να λυθεί η εξίσωση και α γίει επαλήθευση χ = 3 4 Α ( ) 2 5 A=( 2) + 1 ( ) ( ) 2 0 B= 1 45 ( ) ( ) = 3 1 Μ Να υπολογιστεί η παράσταση Κ=2Α Β Να υπολογιστού οι άγωστες γωίες χ, ω, ψ του σχήματος Α 60 χ Ο ω ψ Β

4 167 4 Δίεται τρίγωο ΚΛΜ με τη γωία Κ ορθή. Να γίει κατάλληλο σχήμα. Α. Να διατυπωθεί το Πυθαγόρειο θεώρημα και α γραφεί η ισότητα που συδέει τις πλευρές του τριγώου ΚΛΜ. Β. Να δοθεί ο ορισμός του συημίτοου οξείας γωίας σε ορθογώιο τρίγωο και α γραφού το συμ και το συλ.. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις δε μπορεί α ισχύου; ημμ = 2 3, συμ = 4, συλ = 1 2, ημλ= 3. Δικαιολογήστε τη απάτηση σας Α. Αφού σχεδιάσετε κατάλληλο σχήμα α δοθεί ο ορισμός της εγγεγραμμέης και της επίκετρης γωίας. Ποια σχέση τις συδέει ότα βαίου στο ίδιο τόξο; Β. Τι οομάζουμε καοικό πολύγωο; Ποιο τρίγωο και ποιο τετράπλευρο είαι καοικά; ( Α Α = ) (3 4) + [6 +(5 9) 2 ] Β = Α. Nα αποδείξετε ότι Α = 22 και Β = 3 Β. Να λυθεί η εξίσωση 3χ +Α 2Β = 4χ + 5 Δίεται κύκλος ακτίας ρ = 5. Α. Να βρεθεί το εμβαδό και η περίμετρος του κύκλου. Καοικό οκτάγωο είαι εγγεγραμμέο στο κύκλο αυτό. Β. Να γίει κατάλληλο σχήμα, α αποδείξετε ότι η κετρική γωία του είαι 45 και α βρείτε πόσες μοίρες είαι η κάθε γωία του οκταγώου.. Να βρεθεί η πλευρά λ του οκταγώου Στο ορθογώιο τρίγωο ΒΔ( B = 90 ) του διπλαού Δ σχήματος είαι = 35 και ΔΒ = 10cm. Να βρεθού 10cm οι υπόλοιπες πλευρές και γωίες του τριγώου. Β 35

5 168 5 a. Ποιες είαι οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού τω ρητώ αριθμώ; b. Πότε δύο αριθμοί λέγοται ατίστροφοι; c. Το μηδέ έχει ατίστροφο; (Αιτιολόγηση) a. Τι οομάζεται επίκετρη γωία; b. Τι οομάζεται εγγεγραμμέη γωία; c. Ποια είαι η σχέση μεταξύ επίκετρης και εγγεγραμμέης γωίας που έχου το ίδιο ατίστοιχο τόξο; Να λύσετε τη εξίσωση: x + 2 3x + 1 = x Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ ( A =90 ) με ΑΒ = 12cm και Β = 13cm. Να υπολογίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς της γωίας Β. Δίεται κύκλος με περίμετρο 25,12cm. Να υπολογίσετε το εμβαδό του κυκλικού δίσκου.

6 169 6 a. Πως απαλείφουμε παρεθέσεις ; b. Πως πολλαπλασιάζουμε ομόσημους και πως ετερόσημους ρητούς αριθμούς; c. Α α, β είαι ρητοί αριθμοί διάφοροι του μηδεός και, μ ακέραιοι με τα, μ >1 α συμπληρώσετε τις ισότητες: μ α α =..., μ α :α... =, α β =..., α =... β, ( α ) μ =... a. Ποια σχέση συδέει τη εγγεγραμμέη με τη επίκετρη γωία που ατιστοιχού στο ίδιο τόξο; b. Τι οομάζουμε κετρική γωία εός καοικού πολυγώου και με τι ισούται c. ράψτε τους τύπους που δίου: i. το μήκος του κύκλου με ακτία ρ, ii. το εμβαδό του κυκλικού δίσκου με ακτία ρ. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης A= ( 2) Να λυθεί η εξίσωση: x + 2 x x + 8 =2x Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ με ( Α = 90 ) και πλευρές Α = 6cm και Β = 10 cm α βρείτε: a. τη πλευρά ΑΒ b. τους τριγωομετρικούς αριθμούς της γωίας Β Α 6cm 10cm Β

7 170 7 Να σχεδιάσετε έα ορθογώιο τρίγωο ΑΒ με Α = 90. a. Να δώσετε τους ορισμούς τω ημβ, συβ και εφβ. b. Α Β = 60, ποιες είαι οι τιμές τω τριγωομετρικώ αριθμώ της γωίας Β; c. Είαι δυατό α είαι ημβ = 2; Να δικαιολογήσετε τη απάτησή σας. a. Τι οομάζουμε δύαμη α με βάση το ρητό α και εκθέτη φυσικό >1; b. Πότε μια τέτοια δύαμη του α) ερωτήματος, με βάση αρητικό αριθμό είαι θετικός και πότε αρητικός αριθμός; Να δώσετε από έα παράδειγμα. c. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες (για τις τιμές τω γραμμάτω που έχου όημα): α =, β μ α :α =, 0 α =, α β =. Έας κύκλος έχει μήκος 62,8cm. a. Υπολογίστε τη διάμετρό του. b. Πόσο είαι το εμβαδό του ατίστοιχου κυκλικού δίσκου; c. Βρείτε το μήκος εός τόξου 18 0 του ίδιου κύκλου. a. Να λύσετε τη εξίσωση: είαι ο αριθμός 2. 2x + 1 x 1 3 x + = και α δικαιολογήσετε ότι η λύση της b. Να βρείτε τη τιμή της παράστασης: α α 2 Α = (2α 4) (α+7) α α, όπου α είαι η λύση της παραπάω εξίσωσης. Σε τρίγωο ΚΛΜ τα μήκη τω πλευρώ του είαι: ΚΜ = , ΛΜ = 24, ΚΛ= ( 1). a. Να αποδείξετε ότι το τρίγωο είαι ισοσκελές με βάση τη ΛΜ. b. Υπολογίστε το ύψος ΚΡ. c. Να βρείτε το εμβαδό του τριγώου ΚΛΜ και α προσδιορίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς της γωίας Μ.

8 171 8 a. Να γράψετε το ορισμό της δύαμης α με βάση ρητό α και εκθέτη φυσικό >1 b. Να μεταφέρετε στη κόλλα σας και α συμπληρώσετε τις παρακάτω ιδιότητες τω δυάμεω : μ ( α ) μ =.., α α =.., 0 α =.., μ α : α =, ( ) α όπου α 0 και β 0. α β =.., α β =, Σε κύκλο με κέτρο Ο και ακτία ρ a. Τι οομάζουμε επίκετρη γωία b. Τι οομάζουμε εγγεγραμμέη γωία c. Ποια είαι η σχέση της επίκετρης και της εγγεγραμμέης που έχου το ίδιο ατίστοιχο τόξο. Α είαι Α = ( 3) 2 5 ( 2) και Β = 6 ( 2) + ( 2) 3 ( 3) (+8) a. α υπολογίσετε τη τιμή της κάθε παράστασης b. α δείξετε ότι Α + Β = 24 Να λυθεί η εξίσωση 3x 1 x + 2 x 4 = Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ (Α=90 ο ) είαι Β = 15cm και Α = 9cm. Με κέτρο το μέσο Κ της ΑΒ γράφουμε ημικύκλιο. a. Να δείξετε ότι η ΑΒ =12 cm b. Να υπολογίσετε το εμβαδό του γραμ- Α Κ Β μοσκιασμέου ημικυκλικού τμήματος.

9 172 9 Να ορίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς της γωίας ω ω A B a. Πότε μια γωία λέγεται εγγεγραμμέη σε κύκλο; b. Πότε μια γωία λέγεται επίκετρη; c. Ποια η σχέση επίκετρης και εγγεγραμμέης γωίας που έχου το ίδιο ατίστοιχο τόξο; Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Α = ( 1) 2 ( 100) 0 ( 3) Να λυθεί η εξίσωση, 2χ 3 7χ 3 3χ 5 = Α Στο διπλαό σχήμα, α υπολογίσετε σε μοίρες το τόξο Β καθώς 130 Ο 144 και τις γωίες του τριγώου ΑΒ Β

10 a. Να συμπληρώσετε τα επόμεα: α. μ δ. α α =... ε. α μ μ : α =... ζ. ( ) 0 α =... β. α =... η. 1 α =... γ. α β =... α =... θ. α : β =... b. Έστω α έας αρητικός αριθμός και έας μη μηδεικός ακέραιος. Πότε το α είαι θετικό και πότε αρητικό; Α. Πότε δύο ποσά λέγοται αάλογα και πότε ατιστρόφως αάλογα; Β. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω: a. Η γραφική παράσταση της συάρτησης y = αx, με x πραγματικό αριθμό, είαι α b. Η γραφική παράσταση της συάρτησης y =, με x πραγματικό αριθμό, είαι x Στο διπλαό ορθογώιο τρίγωο ( A = 90 ο ), είαι ΑΒ =3cm και Α = 4cm, nα υπολογίσετε: a. το μήκος της Β. 4cm b. το ημβ, το συβ και τη εφβ. A 3cm B a. Να λύσετε τη αίσωση 3x +15 < 8x x 1 x 2 3x 2 b. Να λύσετε τη αίσωση c. Να βρείτε τις κοιές λύσεις τω δύο παραπάω αισώσεω. Στο διπλαό κύκλο είαι: o AB = x + 50, 2( x 25 ) Δ = 170 ο Β =, x και ο ΑΔ = x 20. Να υπολογίσετε: a. πόσες μοίρες είαι τα παραπάω τόξα b. πόσες μοίρες είαι οι γωίες Α, Β, και Δ. Α Δ Ο Β

11 Α. Α α και β είαι ρητοί αριθμοί και μ, είαι φυσικοί αριθμοί με μ > 1 και > 1, α συμπληρώσετε τις ισότητες: i. α =... ii) α 0 =... iii) α α μ =... iv) ( α ) μ =... Β. Να συμπληρώσετε με τις λέξεις «θετικός» ή «αρητικός» τις προτάσεις: i. Δύαμη με βάση θετικό αριθμό είαι αριθμός. ii. Δύαμη με βάση αρητικό αριθμό και εκθέτη άρτιο είαι αριθμός. iii. Δύαμη με βάση αρητικό αριθμό και εκθέτη περιττό είαι αριθμός. i. Τι οομάζεται επίκετρη γωία και τι ατίστοιχο τόξο της; Να κάετε το σχήμα. ii. Τι οομάζεται εγγεγραμμέη γωία και τι ατίστοιχο τόξο της; Να κάετε το σχήμα iii. Ποια η σχέση μεταξύ μιας επίκετρης γωίας και του ατίστοιχου τόξου της ; Στο διπλαό σχήμα, το τρίγωο ΑΒ είαι ορθογώιο( Â = 90º ). Α είαι Α = 6cm και Β = 10cm,α υπολογίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς τω γωιώ Β και. Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 χ 2 χ 3 = Α το μήκος εός κύκλου είαι 62,8cm α υπολογίσετε το εμβαδό του. Β 10cm A 6cm

12 a. Διατυπώστε το Πυθαγόρειο θεώρημα b. Στο διπλαό σχήμα ποια από τις παρακάτω ισότητες δε ισχύει α εφαρμόσουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα : Α. Β 2 = ΑΒ 2 + Α 2 Β. Α 2 = Β 2 ΑΒ 2. ΑΒ 2 = Β 2 Α 2 Δ. ΑΒ 2 = Α 2 + Β 2 Β Α a. Τι λέγεται εγγεγραμμέη γωία και τι επίκετρη b. Α μια εγγεγραμμέη γωία είαι 30 το ατίστοιχο τόξο της είαι: Α. 30 Β Δ. 15 a. Α μια επίκετρη γωία είαι 30 0 το ατίστοιχο τόξο της είαι: Α. 30 Β Δ. Να συγκρίετε τις τιμές τω παραστάσεω : Α = ( 4 2 : : 5) 3 ( ) και Β = (215 ) (215 ) (215 ) (215 ) Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ ( Â = 90 ) με υποτείουσα Β = 20cm και κάθετη πλευρά τη ΑΒ = 16cm α συγκρίετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς ημ, συ, εφ, συβ Έα τόξο κύκλου έχει μήκος 12,56cm και η επίκετρη γωία του είαι 120. Να βρεθεί το μήκος του κύκλου και το εμβαδό του κυκλικού δίσκου.

13 a. Να διατυπωθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα. b. Να σχεδιάσετε έα ορθογώιο τρίγωο ΑΒ με Α= ˆ 90 ο και α γράψετε τη σχέση που συδέει τις πλευρές του, σύμφωα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα. a. Τι οομάζουμε ημίτοο, συημίτοο και εφαπτομέη μιας οξείας γωίας εός ορθογωίου τριγώου ; b. Πως μεταβάλλοται οι τριγωομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωίας εός ορθογωίου τριγώου ότα η γωία αυξάεται ; Να λυθεί η εξίσωση : Να βρεθού τα: 2x 1 5x x = Α = 2, 3 3 Β= , = 2 2 και στη συέχεια α υπολογιστεί η τιμή της παράστασης 3( 2Β Α) 4. Α 100 Στο διπλαό κύκλο με κέτρο Ο είαι Α= ˆ 30 ο και ΑΒ = 100 ο, α υπολογίσετε τις γωίες φ, ω 30 κ ω Ο φ Β αιτιολογώτας τη απάτησή σας.

14 a. Πως προσθέτουμε δύο ετερόσημους αριθμούς; b. Πως πολλαπλασιάζουμε πολλούς μη μηδεικούς αριθμούς; c. Πότε δύο αριθμοί είαι ατίστροφοι; a. Ποια σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη και μια επίκετρη γωία στο ίδιο κύκλο, που έχου το ίδιο ατίστοιχο τόξο; b. Τι σχέση έχει μια εγγεγραμμέη γωία με το ατίστοιχο τόξο της; c. Πότε έα πολύγωο λέγεται καοικό; Να λυθεί η εξίσωση: 3 5χ χ 1 13χ = Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: χ χ χ + 6 χ, ότα χ = 2. Στο διπλαό σχήμα α αποδείξετε ότι το τόξο A B έχει μέτρο 180. Δίεται: ΑΒ = 6cm, Α = 8cm, Β = 10cm B

15 A. Σε έα γιόμεο πολλώ παραγότω, ότα το πλήθος τω αρητικώ παραγότω είαι: a. άρτιος αριθμός, τότε το γιόμεό τους είαι. αριθμός. b. περιττός αριθμός, τότε το γιόμεό τους είαι. αριθμός. c. οποιοσδήποτε φυσικός, εώ υπάρχει στο γιόμεο έστω και έας παράγοτας μηδέ τότε το γιόμεο είαι B. Να συμπληρωθού οι ισότητες :, ( α ) μ α β = =, α =, α β =. Να δικαιολογήσετε γιατί το μηδέ δε έχει ατίστροφο. a. Τι οομάζεται ορθοκαοικό σύστημα αξόω (Σύστημα ορθογωίω αξόω) και τι συτεταγμέες (τετμημέη, τεταγμέη) σημείου; b. Τι γωρίζετε για τις συτεταγμέες τω σημείω τω αξόω χ χ και ψ ψ σ έα ορθοκαοικό σύστημα; c. Τι οομάζουμε τεταρτημόρια; Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης: Α = 5 ( 7+ 2) ( 9+ 4) 3 2 ( ) Να λυθεί η εξίσωση: x 1 2x+ 1 x+ 3 = Σε έα ορθογώιο τρίγωο ΑΒ με Α = 90, ισχύει ημβ = 0,6 και Α = 9cm. Να υπολογίσετε τις πλευρές ΑΒ και Β.

16 a. Πως ορίζεται η διαφορά του ρητού αριθμού β από το ρητό α; b. Πως απαλείφουμε παρεθέσεις; c. Πως ορίζεται η διαίρεση του ρητού αριθμού α με το ρητό β; a. Τι οομάζεται καοικό πολύγωο; b. Να γράψετε το τύπο της κετρικής γωίας εός καοικού πολυγώου (ω) και τη σχέση της με τη γωία (φ) του καοικού πολυγώου. c. Ποια σχέση συδέει το μέτρο εός τόξου σε μοίρες (μ ο ) και το μέτρο του ίδιου τόξου σε ακτίια (a r ). Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: 3)+11 ( 2) ) 18 ] 3 ( 3) 8 [ Α= Να βρείτε τις κοιές λύσεις τω αισώσεω: 4χ 2>3χ 5 και x 2 x 3 <1 Η διάμετρος του τροχού εός αυτοκιήτου είαι 80cm. Να υπολογίσετε τη περίμετρο του τροχού και πόσες στροφές θα κάει ο τροχός για α διαύσει απόσταση 25Km.

17 a. Σε κύκλο (Ο, ρ), ποια γωία οομάζεται εγγεγραμμέη και ποια επίκετρη; b. Ποια σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη γωία με τη ατίστοιχη επίκετρη; c. Σε κύκλο (Ο, ρ) α γράψετε τους τύπους που μας δίου: Το μήκος κύκλου Το εμβαδό κύκλου Το μήκος τόξου μ Το εμβαδό κυκλικού τομέα μ a. Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) α διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα και α γράψετε τη ατίστοιχη σχέση. b. Τι οομάζεται τετραγωική ρίζα εός θετικού αριθμού α. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Α = ( 3) ( 4) 3 :8 + [ 1 ( 1) 3 ] Να λύσετε τη εξίσωση: χ 3(χ + 1) 4 = 2χ 1 3 Σε κύκλο διαμέτρου Β του σχήματος ΑΒ = 6cm, Α = 8cm. Να υπολογίσετε: a. Τη περίμετρο του τριγώου ΑΒ b. Το μήκος του κύκλου c. Το εμβαδό του κύκλου A 8cm 6cm B O

18 a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα b. Να γράψετε τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο Θεώρημα για το διπλαό ορθογώιο τρίγωο a. Ποια γωία λέγεται εγγεγραμμέη; α β A γ B b. Ποια σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη γωία με τη ατίστοιχη επίκετρη και το τόξο στο οποίο βαίει; c. Πόσω μοιρώ είαι η κετρική γωία εός καοικού δεκαπεταγώου; Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: 1 Α = ( 3). ( +2). ( 1) ( 8) : (+2) Να λύσετε τη εξίσωση : 2x 1 + 3x = 2 x 2 6 Δίεται το ορθογώιο παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με Β = 6cm και Α = 10cm. Δ Να υπολογίσετε : 10cm 6cm a. το μήκος της πλευράς ΑΒ. b. το εμβαδό του ορθογωίου ΑΒΔ A Β

19 b. Συμπληρώστε τη πρόταση. a. Σε κάθε έοια της πρώτης στήλης α ατιστοιχίσετε το σωστό μαθηματικό Συμβολισμό της δεύτερης στήλης (το x είαι ρητός με x 0 και το θετικός ακέραιος. Τετραγωική ρίζα εός. αριθμού α λέγεται ο θετικός αριθμός που ότα υψωθεί δίει το αριθμό α. c. Συμπληρώστε τις σχέσεις ( ) 2 α =... 0 =... ΣΤΗΛΗ Α 1. Απόλυτη τιμή 2. Ατίθετος του χ 3. Ατίστροφος του χ 4. Νιοστή δύαμη του χ 5. τετραγωική ρίζα του χ ΣΤΗΛΗ Β a. x b. x c. x x >0 d. 1 x x 0 e. x a. Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ ( A = 90 ) α συμπληρώσετε τις ισότητες. συβ =., ημβ =., εφβ =. (Να σχεδιάσετε το τρίγωο) b. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις. Σε ορθογώιο τρίγωο ότα αυξάεται μια οξεία γωία το ημίτοό της. Σε ορθογώιο τρίγωο ότα αυξάεται μια οξεία γωία..το συημίτοό της. c. ιατί το 0 < ημω < 1 και το 0 < συω <1 Να λύσετε τη εξίσωση. 2x + 1 x 3 x + 3 = Α Α = ( 2) 4 ( 7) ( 2), Β = ( ):2 8 Να υπολογίσετε τις αριθμητικές τιμές Τω Α και Β και α εξετάσετε α οι αριθμοί που προκύπτου είαι ατίστροφοί. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε BA = 90, ΒΔ = 90, Δ 30 ΒΔ = 30 και Α = 3 ΑΒ = 4. Δίεται συ30 = 0,87. Να υπολογίσετε τη πλευρά Β και τις Δ και ΒΔ. A B

20 Α. Να διατυπώσετε το πυθαγόρειο θεώρημα για το τρίγωο του διπλαού σχήματος β α Β. Με βάση το διπλαό σχήμα α συμπληρώσετε τα κεά παρακάτω: Α γ Β i. γ 2 =.. ii. Β 2 =.+. iii..= α 2 ΑΒ 2 iv..= Β 2 β 2 Α. Να δοθού οι παρακάτω ορισμοί: i. Ημίτοο οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου ii. Συημίτοο οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου iii. Εφαπτομέη οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου Β. Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος α χαρακτηρίσετε τις ισότητες ως Σωστό ή Λάθος i. ημ = β α ii. συ = Α Β iii. εφ = γ Α β Α γ α Β Να λυθεί η εξίσωση: 5(x 2) 2(3 x) = 3x 4 Δ 6 Στο διπλαό σχήμα το ΑΔΒ είαι ορθογώιο. Α Α = 10, Δ = 6,ΑΕ = 21 α υπολογίσετε: 10 i. το μήκος της πλευράς ΑΔ. ii. τη εφαπτομέη της γωίας του τριγώου ΒΕ. Α Β 21 Ε iii. τη πλευρά Ε. Στο διπλαό σχήμα η ακτία του κύκλου είαι: R= 6cm και Β = 30 ο. Να υπολογίσετε: i) τη γωία Α του τριγώου ΑΒ ii) τη γωία και το τόξο ΑΒ Β 30 Α iii) α είαι γωστό ότι ημ30º = 1 2 α υπολογίσετε το μήκος της χορδής Α iv) το μήκος S του κύκλου v) το μήκος της πλευράς ΑΒ iv) το γραμμοσκιασμέο εμβαδό Δίεται ότι 135 =11,6

21 a. Να γραφεί το πυθαγόρειο θεώρημα και στη συέχεια α εφαρμοστεί στο διπλαό ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) A B b. Στο ίδιο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) ααφέροται οι σχέσεις: I. ΑΒ 2 = Β 2 +Α 2 II. ΑΒ 2 = Α 2 Β 2 III. Α 2 = Β 2 ΑΒ 2 IV. Β 2 = ΑΒ 2 Α 2 V. ΑΒ 2 = Α 2 + Β 2 VI. ΑΒ 2 + Α 2 = Β 2 Να τις χαρακτηρίσετε ως Σωστές ( Σ ) ή Λάθος ( Λ ) a. Δίεται ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ). Α η ω είαι μια οξεία γωία του τριγώου Να γράψετε τους τύπους του ημω, συω, εφω. A ω B b. Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) του ερωτήματος ( a ) ααφέροται οι σχέσεις: I. ημβ = Α Β IV. συβ = ΑΒ Β II. συ = ΑΒ Β Β V. ημ = ΑΒ III. εφβ = Α Β VI. εφ = ΑΒ Α Α χ = 2 α υπολογιστού οι τιμές τω παραστάσεω: Α = 3χ 40:χ + ( 7 + χ) ( 3) + χ Β = ( χ) 3 + ( χ + 4) 2 χ χ+1 χ + 3 5χ 1 χ 3χ 4 Να λυθεί ή εξίσωση: + 2 = Δίεται ο κύκλος (Κ, 10cm) και η διάμετρος του Β. Α το Α είαι σημείο του κύκλου τέτοιο ώστε ΑΒ = 1 Α, α υπολογίσετε: 8 a. Τη γωία ΚΑΒ b. Το εμβαδό του κυκλικού τομέα (Κ. Α )

22 a. Τι οομάζουμε δύαμη με βάση το ρητό αριθμό α και εκθέτη το φυσικό >1 ; b. Να ατιγράψετε στο τετράδιό σας και α συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες : α = ο α = α = μ α α = μ α :α = μ (α ) =... (α β) =... α =... β a. Να γράψετε τους ορισμούς τω τριγωομετρικώ αριθμώ οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου. b. Πως μεταβάλλεται το ημίτοο, το συημίτοο και η εφαπτομέη μιας οξείας γωίας ότα αυτή αυξάεται ; c. Αάμεσα σε ποιους αριθμούς βρίσκεται το ημίτοο και το συημίτοο μιας γωίας ; Να υπολογίσετε τη αριθμητική τιμή της παράστασης : Α = ( 3) [( 2) :16 + ( 1) ( 5)] [ 3 + ( 3) ]:2 a. Να λυθεί η εξίσωση : 3(2 x) 2(1 x) =1 4 3 b. ια τη τιμή του x που βρήκατε (x = 2) α υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης : Α = x + 2 x + 3 x (2005) +(2005) 4 2 Δίεται τρίγωο ΑΒ και το ύψος του ΑΔ. Α είαι Α = 8cm, ΒΔ = 3cm και η γωία Α = 30 α βρείτε : 8cm a. Το ύψος ΑΔ και τη πλευρά Δ. b. Τη περίμετρο του τριγώου ΑΒ. c. Το εμβαδό του τριγώου ΑΒ. Β 3cm Δ (Δίοται : ημ30 = 0,5, συ30 0,87, εφ30 0,58,

23 a. Α ω μια οξεία γωία ορθογωίου τριγώου, α γράψετε το τύπο που μας δίει τo συημίτοο της γωίας ω b. Στο διπλαό ορθογώιο τρίγωο ΑΒ, α βρείτε με τι ισούται η εφαπτομέη της γωίας Β. A c. Είαι δυατό, α ω οξεία γωία ορθογωίου τριγώου, το ημω = 11 (Δικαιολογήστε τη απάτηση σας) 10. B Δίεται κύκλος κέτρου Ο, ακτίας ρ και μια επίκετρη γωία με μέτρο μ. a. Να γράψετε έα τύπο για τη εύρεση του μήκους του κύκλου. b. Να γράψετε έα τύπο για τη εύρεση του εμβαδού του κυκλικού τομέα. c. Α στο παραπάω κύκλο Ο, η ακτία ρ = 6cm και η επίκετρη γωία είαι 10 πόσο είαι το εμβαδό του κυκλικού τομέα; Να υπολογίσετε τις παραστάσεις: Α= ( 2) 3 ( 8)+ 4 3 ( 3)2 ( 7) ( 11), Β = 6 [7 2 (6 8)] και α βάλετε αάμεσα στις παραστάσεις Α, Β το κατάλληλο σύμβολο (<,>,=) 4χ 1 χ 3χ 2 Να λυθεί η εξίσωση: = Δίεται ορθογώιο τρίγωο ΑΒ ( ˆΑ = 90 ο ) με ΑΒ = 12cm και Β = 13cm. Με διάμετρο τη ΑΒ σχεδιάζουμε ημικύκλιο εξωτερικά του τριγώου. Να βρεθού : a. Η πλευρά Α και το εμβαδό του τριγώου ΑΒ. b. Το εμβαδό του ημικυκλίου ή το εμβαδό του τριγώου είαι μεγαλύτερο και κατά πόσο;

24 Να γράψετε τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού τω ρητώ αριθμώ και α ααφέρετε από έα παράδειγμα για κάθε μια από αυτές. Να γράψετε τις ιδιότητες τω δυάμεω και α ααφέρετε από έα παράδειγμα για κάθε μια από αυτές. ια χ = 3, α υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: Α = (2χ + 3) (χ + 2) (χ +10) (2χ + 5) Να λυθεί και α επαληθευτεί η εξίσωση: Να βρεθεί το εμβαδό ισοσκελούς τριγώου ΑΒ(ΑΒ =Α) ότα είαι ΑΒ = Α = 1,7dm και Β = 30cm 4χ 3 3χ + 1 χ 1 = A 1,7dm B Δ 30cm

25 a. Πως διαιρούμε δυο ακεραίους αριθμούς : i. Α είαι ομόσημοι ii. Α είαι ετερόσημοι iii. Να γίει η διαίρεση ( 14) : ( 7) =... iv. Να γίει η διαίρεση ( 9) : ( + 3) =... b. Πως απαλείφουμε μια παρέθεση ότα μπροστά της είαι το (μείο); Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: ( ) =... c. Πως πολλαπλασιάζουμε δυο αρητικούς ακεραίους αριθμούς; Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: ( 2) ( 3) =... d. Πότε έα γιόμεο πολλώ παραγότω διαφορετικώ του μηδεός είαι αρητικό, και πότε θετικό; Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα : i. ( 2) ( 3) (+ 4) ( 5) (+ 6) ( 7) =... ii. ( 1) ( 2) ( 4) ( 6) (+ 5) ( 3) =... a. Πως πολλαπλασιάζουμε δυάμεις με τη ίδια βάση; Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: ( 2) 3 ( 2) 4 ( 2) 5 =... b. Πως διαιρούμε δυάμεις με τη ίδια βάση; Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: c. Πως υψώουμε έα γιόμεο σε έα εκθέτη; : 3 3 =.. Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: ( 2) ( 3) ( 5) d. Πως υψώουμε μια δύαμη σε έα εκθέτη; Με χρήση του καόα βρείτε το αποτέλεσμα: = =... 3 Δίοται οι αλγεβρικές παραστάσεις 3 3 Α = ( 5) 2 ( 2) 3 1 : 2 + ( 1) , Β = ( 5) ( 2) 1 : Α 25Β Να βρείτε τους αριθμούς Α, Β και α συγκρίετε τους αριθμούς, Β 23Α Να λυθού οι εξισώσεις αισώσεις: Α) 4 (χ + 1) =2χ 1 (χ + 3) Β) 3 χ 1 = χ + 4 ) 2χ 1+ χ χ Α σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ ( Â = 90º) είαι ημ = 4 5 και ΑΒ = 20, α βρεθού: a. Οι άλλες δύο πλευρές του b. Το ημβ, το συβ και η εφβ

26 Θέμα 1 Να συμπληρωθού οι ισότητες που ααφέροται: a. στους ορισμούς τω δυάμεω, α =..., α 1 =..., α 0 =..., α =... b. στις ιδιότητες τω δυάμεω, α κ α λ =..., α κ λ α =..., (α β)κ =..., c. στις ιδιότητες τω τετραγωικώ ριζώ α β κ κ =..., ( α ) λ =..., α β -κ =... αβ =..., α β =..., 2 α =..., ( ) 2 α =... a. Να δώσετε τους ορισμούς τω τριγωομετρικώ αριθμώ(ημίτοο, συημίτοο, εφαπτομέη) μιας οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου b. Να συμπληρώστε τις επόμεες ισότητες με τις πλευρές του ορθογωίου τριγώου ΚΔΕ( Κ= 90 ): ημδ =..., συδ =..., εφδ =... c. Το ημίτοο της γωίας Δ είαι μικρότερο η μεγαλύτερο από τη μοάδα; ( Αιτιολογήστε τη απάτηση σας) Να λυθεί η εξίσωση: 3χ χ 13 = 13-6χ + χ A Στο διπλαό σχήμα α υπολογίσετε με τη βοήθεια του Πυθαγορείου θεωρήματος το μήκος της πλευράς ΑΒ α είαι 13cm Β= 90, = 90, Β = 3cm, Δ = 4cm και ΑΔ = 13cm. Β 3cm 4cm Δ Να συμπληρώσετε τις ισότητες κάοτας όλες τις δυατές πράξεις: 3 2 =..., (1 3) ( 2 1) 2 =..., =..., =..., =...,

27 Θέμα 1 A. Πως ορίζεται το ημίτοο και πως το συημίτοο μιας οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου B. Να εξηγήσετε γιατί το ημίτοο και το συημίτοο είαι αριθμοί μικρότεροι της μοάδας. A. Πότε μια γωία λέγεται επίκετρη και πότε εγγεγραμμέη; B. Ποια σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη γωία με τη ατίστοιχη επίκετρη; C. Με τη ισούται η κετρική γωία καοικού - γώου; Να υπολογίσετε τα εξαγόμεα: Α = 3 ( 8 + 3) 4 2 [3 (4 2) 2 ] Β = ( 7 +5) 3 [ (6 2) ] Να λυθεί η εξίσωση: χ 6 4 = χ Να βρείτε τα μήκη τω ημικυκλίω του σχήματος α είαι: ΑΒ = 6cm και ΑΒ = Δ = ΔΒ. Να συγκρίετε το μήκος του μεγάλου ημικυκλίου με το άθροισμα Α Δ Β τω μηκώ τω τριώ μικρώ.

28 Θέμα 1 a. Πως πολλαπλασιάζουμε δύο ακέραιους αριθμούς διάφορους του μηδεός b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α κ α λ =..., α β =..., α α 0 α =..., (α κ ) λ =. c. Πότε η δύαμη εός ρητού αριθμού α 0 ισούται με έα; a. Ποια γωία οομάζεται εγγεγραμμέη και ποια η σχέση της με το τόξο στο οποίο βαίει; b. Ποιο πολύγωο λέγεται καοικό; c. Να δώσετε τους τύπους του: μήκους κύκλου, μήκους τόξου, εμβαδού κυκλικού δίσκου, εμβαδού κυκλικού τομέα. Να βρείτε τις κοιές λύσεις τω αισώσεω: i. 7χ 2 (χ + 5) +1 8χ +2 (χ 2) ii. 2χ +1 χ 2 > χ Να γίου οι πράξεις: [ ] 2 5 (9 2) :( 2) + ( 5 ) :( 5) Το τρίγωο ΑΒ του διπλαού σχήματος είαι ισοσκελές με ΑΒ = Α = 10cm και ημβ = 0,8. Α Να υπολογίσετε: a. το ύψος του ΑΔ, 10cm 10cm b. τη περίμετρο του, c. το εμβαδό του Β Δ

29 Θέμα 1 a. Πότε δύο αριθμοί λέγοται ατίθετοι και πότε ατίστροφοι; (Να γράψετε έα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση) Να συμπληρώσετε τις ισότητες: b. α μ :α μ =..., ( ) α =..., α 0 =..., α β =... c. Τρεις ρητοί αριθμοί έχου γιόμεο αρητικό. Τι συμπεραίετε για τα πρόσημα τους; a. Πότε μια γωία λέγεται επίκετρη και πότε εγγεγραμμέη; b. Ποια σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη γωία με τη ατίστοιχη επίκετρη; c. Δύο τόξα μ είαι πάτοτε ίσα; 1 4 Α Α = ( 2) [(3 2 4): 5 11] και Β = ( 5 8) ( 3) a. Να υπολογίσετε τις τιμές τω παραστάσεω Α και Β b. Να βρείτε τη διαφορά Α Β : a. Να λύσετε τη εξίσωση: ( ) χ χ + 1 = χ b. Να λύσετε τη αίσωση: (3χ 1) (3 2χ) 7χ + ( χ+ 8) c. Να εξετάσετε α η λύση της εξίσωσης είαι και λύση της αίσωσης. Δίεται ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ), με ΑΒ = 8cm και Β = 10cm. a. Να βρείτε το μήκος της πλευράς Α b. Να υπολογίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς της γωίας Β. Α 10cm 8cm Β

30 Θέμα 1 a. Τι οομάζεται ημίτοο, συημίτοο, εφαπτομέη μιας οξείας γωίας εός ορθογωίου τριγώου; Πως μεταβάλλοται και ποια είαι τα όρια μεταβολής ημίτοου και συημίτοου; b. Να υπολογίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς τω 45 0 σ έα ορθογώιο και ισοσκελές τρίγωο με ΑΒ = Α = 1cm. a. Πότε έα πολύγωο λέγεται καοικό με τι ισούται η κετρική του γωία ω και τη σχέση έχει η γωία του φ με τη κετρική γωία ω; b. Να γράψετε τους τύπους που δίου το εμβαδό εός κύκλου και το μήκος τόξου. c. Να δώσετε το ορισμό του ακτιίου(1 rad) και α συμπληρώσετε τις ισότητες: π rad =, rad π 2 =, 30 = rad, 45 0 = rad. Α Α = ( 3) ( 4) 3 :8 + [ 4 0 ( )5 2 ] και Β = 2 χ+1 ( 2) χ 1 + χ χ+1 χ χ 1 όπου χ = 2, α υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Να λύσετε και α επαληθεύσετε τη εξίσωση: 5χ 1 2χ + 1 3χ = χ Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ),είαι ΑΒ = 1cm, Β = 2cm, = 30. Να υπολογίσετε i. Τη πλευρά Α και τη γωία Β ii. Το εμβαδό του τριγώου ΑΒ iii. Το εμβαδό του κυκλικού τομέα Β. ΑΔ iv. Το εμβαδό της σκιασμέης επιφάειας.

31 Θέμα Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ): a. Να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόου, του συημιτόου και της εφαπτομέης της οξείας γωίας Β. b. Ποιες τιμές μπορού α πάρου το ημίτοο και το συημίτοο της γωίας ; c. Πώς μεταβάλλεται το ημίτοο και πώς το συημίτοο της γωίας ότα αυτή αυξάεται; a. Πώς υπολογίζουμε το γιόμεο πολλώ ρητώ παραγότω; b. Α α και β είαι ρητοί αριθμοί διάφοροι του μηδεός και μ, ακέραιοι, α συμπληρώσετε τις παρακάτω ιδιότητες τω δυάμεω: α μ :α =..., α.μ. β μ =..., α =..., α 0 = Α Α = + + [ 9 ( 7 3) ] και Β = α δείξετε ότι Α = Β. Να βρείτε τους φυσικούς αριθμούς που επαληθεύου τη αίσωση: χ 2 χ ( ) 3 χ Σε ορθογώιο και ισοσκελές τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ), είαι ΑΒ = Α = 8cm Με διάμετρο τη υποτείουσα Β του τριγώου γράφουμε εξωτερικά του τριγώου 8 M ημικύκλιο. Να υπολογίσετε το εμβαδό ολόκληρου του σχήματος, Α 8 Β

32 Θέμα 1 Α α και β είαι ρητοί αριθμοί διάφοροι του μηδεός και μ, φυσικοί με μ >1 και >1 α συμπληρώσετε τις ισότητες: α =... α =..., α 0 =... α 1 =... α μ α =..., α.μ. :β μ =..., ( ) μ α =... a. Τι οομάζεται επίκετρη γωία, και τι ατίστοιχο τόξο της b. Τι οομάζεται εγγεγραμμέη γωία, και τι ατίστοιχο τόξο της; c. Ποια η σχέση μεταξύ: μιας επίκετρης και μιας εγγεγραμμέης γωίας που βαίου στο ίδιο τόξο, μιας εγγεγραμμέης γωίας και του ατίστοιχου τόξου της, μιας επίκετρης γωίας και του ατίστοιχου τόξου της; Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ) του σχήματος είαι Α = 6cm, και Β = 10cm Να υπολογίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμού της γωίας Β. 6cm Α 10cm Β Να λυθεί η εξίσωση: χ 3 χ 4 χ +8 = Α το μήκος εός κύκλου είαι 62,8, α υπολογίσετε το εμβαδό του.

33 Θέμα 1 a. Τι παριστάει η δύαμη α, φυσικός μεγαλύτερος του 1; b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α 0 =... α =..., α 1 =... ( ) μ α =... α β =..., α.μ. α =..., α μ : α =..., α β =... c. Οι αριθμοί 3 9 και 9 3 είαι ατίστροφοι; Να δικαιολογήσετε τη απάτηση σας a. Τι οομάζεται, εφαπτομέη, τι ημίτοο, και τι συημίτοο οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου; b. ιατί για κάθε οξεία γωία ω ορθογωίου τριγώου ισχύει η σχέση 0 ημω 1. c. ιατί είαι συ60 συ50 Να λυθεί η εξίσωση: 2χ 4 3χ χ 5 = Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ) είαι ΑΒ = 16cm, και Β = 20cm. Να υπολογίσετε: a. το ημίτοο, το συημίτοο και τη εφαπτομέη, της οξείας γωίας Β. b. Το μήκος του ύψους ΑΚ που φέρουμε από τη κορυφή Α προς τη πλευρά Β. Το τετράγωο ΑΒΔ του σχήματος έχει πλευρά 6cm. Να υπολογίσετε a. το μήκος του κύκλου. b. το εμβαδό της σκιασμέης επιφάειας.

34 Θέμα 1 a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. b. Να κατασκευάσετε έα ορθογώιο τρίγωο και α γράψετε τη σχέση που παράγεται από τη εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος στο τρίγωο αυτό. a. Πότε δύο ποσά οομάζοται αάλογα; b. Πότε δύο ποσά οομάζοται ατιστρόφως αάλογα; Να βρείτε που συαληθεύου οι αισώσεις: 2χ χ 3 19 και 2χ 3 (χ 2) Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Α = ( ) + [( 7) ]: Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 2χ 1 2χ =

35 Θέμα a. Να γράψετε τις ιδιότητες δυάμεω ρητώ με εκθέτη ακέραιο. b. Πότε η δύαμη α με εκθέτη φυσικό αριθμό, είαι θετικός αριθμός και πότε αρητικός; a. Να δώσετε τους ορισμούς του ημιτόου, συημιτόου και εφαπτομέης μιας οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου. Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ) α βρείτε τα ημβ, συβ εφβ. b. Α η ω είαι οξεία γωία ορθογωίου τριγώου α συμπληρώσετε τις αισότητες:...< ημω <... και...< συω <... Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είαι σωστές; ημω = 0,04 συω = 5 συω = 0,3 ημω = 3 Να δικαιολογήσετε τις απατήσεις σας Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: Α = ( 3) (+2) ( Ι)-( 8):(+2) Στο διπλαό σχήμα δίοται ΑΒ = 12 cm, ΕΔ = 5cm, ΒΔ = 8cm και Δ = 6cm. Να υπολογίσετε τα τμήματα Β και ΑΕ. Ε Α 5cm 6cm Δ 8cm 12cm Β Να υπολογίσετε τη περίμετρο και το εμβαδό του διπλαού γραμμοσκιασμέου σχήματος

36 Θέμα 1 a. Πώς πολλαπλασιάζουμε δύο ετερόσημους ακέραιους; b. Πώς πολλαπλασιάζουμε δύο αρητικούς ακέραιους; c. Τι πρόσημο έχει το γιόμεο δύο ατίθετω μη μηδεικώ αριθμώ; Να δικαιολογήσετε τη απάτησή σας. a. Πως ορίζεται η εφαπτομέη, το ημίτοο και το συημίτοο μιας οξείας γωίας ω ορθογώιου τριγώου b. Να εξηγήσετε γιατί το ημίτοο μιας οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου είαι αριθμός μικρότερος της μοάδας. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης αφού πρώτα απαλείψετε τις παρεθέσεις και τις αγκύλες. Π= (α + β) [3+(β α)] (10 α β) Δίοται : α = 3 2, β= 1 Να βρείτε τις κοιές λύσεις τω αισώσεω 4χ +7 > 6χ 2 και χ + 5 χ > χ 4 Έα ισοσκελές τρίγωο ΑΒ (ΑΒ = Α) έχει βάση Β=24 cm και ύψος ΑΔ=16cm. Να υπολογίσετε τη πλευρά ΑΒ και τη περίμετρο του τριγώου.

37 Θέμα 1 a. Πώς πολλαπλασιάζουμε δυάμεις που έχου τη ίδια βάση. Παράδειγμα b. Πώς πολλαπλασιάζουμε δυάμεις που έχου τη ίδια βάση. Παράδειγμα c. Πώς υψώουμε δύαμη σε εκθέτη. Παράδειγμα Στο διπλαό σχήμα: a. Πως λέγοται οι γωίες, ΑΟΒ και ΑΚΒ b. Να γράψετε το ορισμό που περιγράφει τη σχέση τω δύο αυτώ γωιώ. O K c. Να γράψετε το ορισμό που περιγράφει τη σχέση της ΑΚΒ με το ατίστοιχο τόξο της. A B Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης 5 [3 ( 2) ( 4)] + ( 2 + 8):( 7 10) [8 ( 2 ) 10] Να λυθεί η εξίσωση: 2χ 1 χ = 3 3(χ + 1) 4 Ε Στο διπλαό σχήμα είαι Δ = Κ = 90 και ΕΔ = 8cm, Δ = ΕΚ =6cm, ΑΚ = 3cm. Να υπολογίσετε το μήκος : 8cm 6cm K 3cm Α a. της Κ b. της Α Δ

38 Θέμα 1 a. Σχεδιάστε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ με γωία A = 90 και α εκφράσετε με τη βοήθεια τω πλευρώ του τους τριγωομετρικούς αριθμούς ημίτοο, συημίτοο και εφαπτομέη της γωίας Β. b. Να υπολογίσετε το ημίτοο τω 45 Να γράψετε τη σχέση που συδέει τη επίκετρη και τη εγγεγραμμέη γωία που βαίου στο ίδιο τόξο και στη συέχεια α τη αποδείξετε. Σε τρίγωο ΑΒ είαι η γωία του B = 30, η πλευρά του B = 10cm και το ύψος του ΑΔ= 4cm. Να υπολογίσετε τις πλευρές του τριγώου ΑΒ και Α. Δίοται: ημ30 = 0,5, συ30 = 0,87 και εφ30 = 0,58 Να υπολογίσετε τη αριθμητική παράσταση Α = ( 2) ( 1) :( 3) 3 +(+16) 2 4 Να λυθεί η εξίσωση: χ +1 χ 2 = χ

39 Θέμα 1 a. Σε κάθε έκφραση της στήλης Α α ατιστοιχίσετε έα σύμβολό της στήλης Β, έτσι ώστε α περιγράφου τη ίδια έοια. Στήλη Α Φυσική γλώσσα a. ατίθετος του χ b. ατίστροφος του χ c. τετράγωο του χ d. τετραγωική ρίζα του χ e. διπλάσιο του χ δίεται χ > 0 Στήλη Β Μαθηματική γλώσσα 1. 2χ 2. χ 3. χ 4. χ 2 5. χ χ b. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ιδιότητες τω δυάμεω: α 0 =... α =..., ( ) μ α =..., α +μ =..., Δίεται ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ): a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα, και α γράψετε τη ατίστοιχη μαθηματική σχέση. α μ : α =... b. ια τη οξεία γωία ω του τριγώου α ορίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς τα ημω, συω, και εφω a. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης a b c d e Α = 3 (4 6) b. Να λύσετε τη εξίσωση 13 χ = 7 χ Σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ) είαι ΑΒ = 1cm και Β = 2cm. a. Να αποδείξετε ότι Α = 3cm. b. Να βρείτε τα ημ, συ, εφ. c. Να βρείτε τη τιμή της Α = 4(συ) 2 3 3εφ +6ημ Δίεται κύκλος κέτρου Ο, διαμέτρου δ = 20cm και η χορδή του ΑΒ =10cm. a. Να δείξετε ότι η ακτία ρ = 10cm και η επίκετρη γωία ΑΟΒ = 60. b. Να υπολογίσετε τη περίμετρο και το εμβαδό του κύκλου. c. Να υπολογίσετε το εμβαδό του κυκλικού τομέα Ο. ΑΒ ( π = 3,14)

40 Θέμα 1 a. Α οι α, β είαι ρητοί αριθμοί διάφοροι του 0 και οι μ, ακέραιοι α συμπληρώσετε τις ισότητες: ( ) μ α =..., α 0 =... α =..., α α μ =..., ( α β) =... α β =... a. Ποια γωία λέγεται εγγεγραμμέη; b. Ποία σχέση συδέει μια εγγεγραμμέη γωία με τη ατίστοιχη επίκετρη και το τόξο στο οποίο βαίει; c. Πόσω μοιρώ είαι γ κετρική γωία εός καοικού δεκαπεταγώου; Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Α = : ( 27) 2 :( 3) 6 [( 4) 2 :( 2) ( 2) 5 :4] Να λύσετε τις αισώσεις και παραστήσετε τις κοιές τους λύσεις στο άξοα τω πραγματικώ αριθμώ: a. 2(2χ 1) 2χ 5 5(χ +3) b. 2χ 5 4χ Β Α είαι ΑΔΒ = 30 και ΔΒ = 60 α αποδείξετε ότι, ΑΒ + Δ = Β + ΑΔ Α 60 K 30 Δ

41 Θέμα 1 a. Πότε δύο πραγματικοί αριθμοί λέγοται ομόσημοι; b. Πότε δύο πραγματικοί αριθμοί λέγοται ετερόσημοι; c. Ποιο είαι το πρόσημο του γιομέου, i) δύο ομοσήμω ii) δυο ετεροσήμω αριθμώ a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα b. Να γράψετε τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα για το διπλαό ορθογώιο τρίγωο Έχου κοιή λύση οι εξισώσεις; 3χ + 2 = 9 + χ ( 1 ) και χ 1 χ + 1 2χ = + ( 2 ) Δίεται το ορθογώιο παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με Β = 6cm και Α = 10cm. Να υπολογίσετε a. το μήκος της πλευράς ΑΒ. b. Το εμβαδό του ορθογωίου ΑΒΔ a. Τι ποσά είαι το βάρος τω κερασιώ και η αξία τους και γιατί; b. Να συμπληρώσετε το παρακάτω πίακα τιμώ: Πίακας τιμώ χ: Βάρος Κερασιώ σε Kg 1 2 ψ: Αξία Κερασιώ σε Ευρώ. 4 6 c. Ποια είαι η συάρτηση τω μεταβλητώ χ, ψ.

42 Θέμα 1 Πως ορίζεται η δύαμη α, φυσικός μεγαλύτερος του 1; Να συμπληρώσετε τις ιδιότητες: α.μ. α =..., α μ : α =..., α β μ =..., ( ) Να σχεδιάσετε έα ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 )και στη συέχεια α διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα και α γράψετε τη σχέση που το εκφράζει στο τρίγωο αυτό. α =... Να βρείτε, α υπάρχου τις κοιές λύσεις τω εξισώσεω. και 5(2χ +3) 12 = 5 2(10 3χ) ( 1 ) 2χ 3 3(3χ 5) 4χ 3 + = ( 2 ) Στο τρίγωο ΑΒ είαι: ΑΒ = 60m, Β = 100m και Α= 60. Α το ΒΔ είαι ύψος του τριγώου α υπολογίσετε τα μήκη τω τμημάτω ΒΔ, ΔΑ, Δ και τη γωία. Στο ορθογώιο παραλληλόγραμμο ΑΒΔ είαι ΑΒ = 5m και ΑΔ =2m. Α ο κύκλος που γράφουμε με κέτρο το σημείο Δ και ακτία ΑΔ τέμει τη Δ στο σημείο Ε, α υπολογίσετε τη περίμετρο και το εμβαδό του μικτόγραμμου τετραπλεύρου ΑΒΕ.

43 Θέμα 1 Πως ορίζεται η δύαμη με βάση το ρητό αριθμό α και εκθέτη το φυσικός αριθμό > 1; Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α =..., α μ : α =..., α β μ =..., ( ) a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα b. Να διατυπώσετε το ατίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. α =... Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 = 2 (3 3χ) 3 (1 χ) Να βρείτε, τις κοιές λύσεις τω αισώσεω. 2 > 4 χ ( 1 ) και 4χ 1 > 2χ + 1 ( 2 ) Να υπολογίσετε τις γωίες χ, ψ, ω του σχήματος. Δίοται: ΑΒ = 100 και Α = Α ψ O χ ω B 100

44 Θέμα 1 Να συμπληρώσετε τις ισότητες: a. α.μ. α =..., α β =..., μ ( ) α =..., α =..., α 0 =... b. Σε ποιες περιπτώσεις μια δύαμη α είαι θετικός αριθμός; c. Σε ποιες περιπτώσεις μια δύαμη α είαι αρητικός αριθμός; a. Στο ορθογώιο τρίγωο ΕΗΖ( E = 90 ) α ορίσετε τους τριγωομετρικούς αριθμούς ημζ, συζ, εφζ. b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες ημ30 =..., ημ60 =..., εφ45 =... c. Α η ω είαι οξεία γωία ορθογωίου τριγώου, α συμπληρώσετε τη σχέση,...< ημω <... Να αιτιολογήσετε τη απάτηση σας. Σ έα ορθοκαοικό σύστημα αξόω με αρχή το σημείο Ο(0, 0): a. α τοποθετήσετε τα σημεία, Α(1, 2), Β(3, 2) και (4, 0) b. Να υπολογίσετε το εμβαδό του τετραπλεύρου ΟΑΒ c. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς του Β. Στο διπλαό σχήμα α υπολογίσετε: a. Τη περίμετρο της σκιασμέης επιφάειας; b. Το εμβαδό της σκιασμέης επιφάειας; Δίοται: ΑΒ = Δ = 2cm, Β = ΑΔ = 4cm, το σημείο Ο κέτρο του ημικυκλίου με διάμετρο τη ΑΔ και του κύκλου με διάμετρο EZ = 2cm. Να λύσετε τη αίσωση, 2χ 1 13χ + 7 χ και α παραστήσετε γραφικά τη λύση της.

45 Θέμα 1 a. Τι λέγεται ημίτοο, συημίτοο, εφαπτομέη οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου; b. Πως μεταβάλλοται το ημίτοο, συημίτοο, εφαπτομέη οξείας γωίας ότα αυτή αυξάεται; c. Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) του σχήμάτος η ισότητα ημβ = συ είαι σωστή ή λάθος; Να δικαιολογήσετε τη απάτηση σας. a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. b. Να κατασκευάσετε κατάλληλο σχήμα και γράψετε τη σχέση που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρημα. c. Τι λέγεται τετραγωική ρίζα εός θετικού αριθμού α; Να υπολογίσετε τη τιμή της αριθμητικής παράστασης: Α = 15 2 ( 3) 3 :3 [ 6 2 ( 25:5)] ( 44)( 2) 5 0 a. Να λύσετε τη εξίσωση: 2(χ 1) 3(χ 2) 4 χ χ 4 = b. Τη λύση της εξίσωσης α θέσετε στη θέση του χ στη παράσταση Α = ( 1) χ ( 1) χ ( 1) χ+2005 και α υπολογίσετε τη αριθμητική τιμή της. Δίεται τετράγωο ΑΒΔ και τα Κ, Λ, Μ, Ν μέσα τω πλευρώ του ΑΒ, Β, Δ, ΑΔ, ατίστοιχα. Α η περίμετρος του τετραγώου είαι 80m α βρείτε το εμβαδό της σκιασμέης επιφάειας (καμπυλόγραμμο τετράπλευρο ΚΛΜΝ).

46 Θέμα 1 Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α.μ. α =..., α β =..., ( α β) =..., ( ) μ α =..., α μ α =..., α0 =... α =...,. a. Ποια γωία οομάζεται επίκετρη και ποια εγγεγραμμέη; Ποια σχέση συδέει μια επίκετρη με τη ατίστοιχη της εγγεγραμμέη γωία; b. Σε κύκλο (Ο, ρ), α γράψετε τους τύπους που μας δίου: το μήκος του κύκλου το εμβαδό του κυκλικού δίσκου. το μήκος τόξου μ το εμβαδό κυκλικού τομέα μ Να λύσετε τη εξίσωση: 2χ+1 χ 1 χ + = Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) του σχήμάτος είαι Β = 5 και ΑΒ = 4. Να υπολογίσετε: a. Το μήκος της πλευράς Α. b. Τους τριγωομετρικούς αριθμούς, ημβ, ημ, συβ, εφ Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδό του κυκλικού δίσκου, του κύκλου του σχήματος, α είαι ΑΒ = 6cm, και Α = 8cm.

47 Θέμα 1 a. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α.μ. α =..., α μ α =..., μ ( ) α =..., ( α β) =..., α β =..., b. Τι είαι εξίσωση; c. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα. d. Να δώσετε το ορισμό της τετραγωικής ρίζας εός θετικού αριθμού α a. Ποια γωία οομάζεται επίκετρη και ποια εγγεγραμμέη; Ποια σχέση συδέει τη επίκετρη με τη εγγεγραμμέη που έχει το ίδιο ατίστοιχο τόξο; b. Ποιο πολύγωο λέγεται καοικό c. Να γράψετε τους τύπους που δίου: i. Το μήκος κύκλου ακτίας ρ ii. Το εμβαδό κυκλικού δίσκου ακτίας ρ Να λύσετε τις εξισώσεις: i) 8 + 7χ = 2 (5 + 3χ) ii) 5 χ = 9 3χ iii) χ χ = Στα παρακάτω ορθογώια τρίγωα α υπολογίσετε τη πλευρά χ. 3 4 χ Να υπολογίσετε τις γωίες χ, ψ, ω στο διπλαό σχήμα:

48 Θέμα 1 a. Να διατυπώσετε το ατίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος. Να κατασκευάσετε κατάλληλο σχήμα και γράψετε τη σχέση που εκφράζει το θεώρημα. αυτό. b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:: 1. Ατιμεταθετική ιδιότητα πρόσθεσης... = Προσεταιριστική ιδιότητα του πολ/σμού ως προς τη πρόσθεση... = =..., =..., 2 : 2 =... a. Στο διπλαό σχήμα, α Ο είαι το κέτρο του κύκλου, τότε: i. χ =., ii. ψ =., iii. το τρίγωο ΑΒ είαι... χ A B 60 a. Να διατυπώστε το ορισμό της εφαπτομέης οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου. b. Η γραφική παράσταση της ψ = αχ είαι... γραμμή που διέρχεται από τη... c. Να χαρακτηρίσετε ως σωστό ( Σ ) ή λάθος ( Λ ) τις επόμεες προτάσεις i. Η γωία που έχει τη κορυφή της στο κέτρο του κύκλου λέγεται εγγεγραμμέη ii. Το συημίτοο μιας οξείας γωίας αυξάεται όσο αυξάεται η γωία. iii. 25=5 d. Να ατιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τις σχέσεις της δεύτερης: Στήλη Α 1. μήκος κύκλου 2. μήκος τόξου 3. εμβαδό κύκλου 4. εμβαδό κυκλικού τομέα Να υπολογίσετε τη τιμή τω παραστάσεω: Στήλη Β a. Ε = πρ 2 b. l = πρμ 180 c. =2πρ d. ε = Α = ( ):(2 2 +5:5) (2 3 4) 2 +(2 5) 2 και Β = a. Να λυθεί η εξίσωση: χ 1 χ χ = πρ μ O ψ 2 4 ( 2004 ) ( 2004 ) ( ) ( ) b. Να βρείτε τη μικρότερη ακέραια λύση της αίσωσης: χ χ 3 Α στο κύκλο διαμέτρου Β του σχήματος είαι ΑΒ = 6cm και Α = 8cm α βρείτε: Α) Τη περίμετρο του τριγώου ΑΒ, B A 6cm O 8cm Β) το ημίτοο της γωίας και ) το μήκος του κύκλου.

49 Θέμα a. Να διατυπωθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Να γίει σχήμα και α εφαρμοσθεί το Πυθαγόρειο Θεώρημα. σ' αυτό. Να γραφεί ο τύπος του Πυθαγορείου Θεωρήματος για το σχήμα αυτό. b. Τι οομάζουμε τετραγωική ρίζα εός θετικού αριθμού α; a. Τι οομάζουμε εφαπτομέη οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου; ( Να δοθεί ορισμός και α γίει σχήμα). b. Ποια είαι η μεταβολή του ημιτόου και του συημιτόου μιας οξείας γωίας, ότα αυτή μεταβάλλεται; ( π.χ. ότα η γωία αυξάει). Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης: Α = 5 [ 3 7 ( 2 ) 3 ] + [7 ( 3 ) + 6 : ( 3 ) 2 3 ] Να λυθεί η εξίσωση: 5 χ +1 χ = Να υπολογίσετε το εμβαδό του κυκλικού δακτυλίου που φαίεται στο σχήμα: Η ακτία του εξωτερικού κύκλου είαι R = 6,2cm και του εσωτερικού κύκλου ρ = 3,4cm. Οι κύκλοι είαι ομόκετροι.

50 Θέμα a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα σε ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α= 90 ) b. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ταυτότητες τω δυάμεω: α.μ. α =..., α β =..., α =..., a. Ποια γωία λέγεται εγγεγραμμέη και ποια επίκετρη; Να τις σχεδιάσετε και α τις οομάσετε σε έα τυχαίο κύκλο. Ποια είαι η σχέση μιας εγγεγραμμέης γωίας με τη ατίστοιχη της επίκετρη; b. Να δοθού οι ορισμοί του ημιτόου, συημιτόου και εφαπτομέης οξείας γωίας εός ορθογωίου τριγώου. Να λυθεί η αίσωση: χ χ a. Δίεται τόξο 30 εός κύκλου με ακτία ρ =1m. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου καθώς και το εμβαδό του ατίστοιχου κυκλικού τομέα. b. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης: Α= ( 5) ( 2) 1 2 Στο ορθογώιο τρίγωο ΑΒ( Α = 90 ) του σχήμάτος είαι ΑΒ = 5 και Α = 4. B a. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς Β. b. Να υπολογιστού οι γωίες Β και, 3 A 4 χ ότα δίεται ότι ημ53 = 0,8.

51 Θέμα a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα, δίοτας και έα παράδειγμα. b. Τι λέγεται ημίτοο, συημίτοο, εφαπτομέη οξείας γωίας ορθογωίου τριγώου; Να δώσετε παράδειγμα. a. Πότε δύο ποσά λέγοται αάλογα; b. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: α 0 =..., α μ α =..., 1 α =.., α =..., α.μ. α =..., α β =..., α β =..., ( ) μ α =... Στο διπλαό σχήμα, είαι, ΑΒ = 74, Β = 80, Δ = 100 και ΑΒ = 6cm και ΑΔ =8cm. 74 B 80 a. Να υπολογίσετε τις γωίες του τετραπλεύρου ΑΒΔ b. Να αποδείξετε ότι το τρίγωο ΑΒΔ είαι ορθογώιο A O 100 c. Να βρείτε τη ακτία και το εμβαδό του κύκλου. Δ a. Να λύσετε τη εξίσωση: 3χ χ χ 4 = χ b. Να βρείτε, τις κοιές λύσεις τω αισώσεω. 3χ 5 > χ 7 και 2χ + 1 5χ 14 Στο τρίγωο του διπλαού σχήματος είαι: Β = 45, = 30 και ΒΔ = 4m. Να υπολογίσετε A a. Το μήκος του ύψους ΑΔ b. Τα μήκη τω Α και Δ c. Το εμβαδό του τριγώου ΑΒ B m Δ

52 Θέμα 1 a. Πως βγάζουμε μια παρέθεση;( απαλοιφή) b. Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού; a. Πυθαγόρειο θεώρημα b. Προτεραιότητα τω πράξεω Να υπολογίσετε τη τιμή τω παραστάσεω. Α = (α γ) ( β γ) (α β) B = 5 (1 α) + ( β γ) ( α + β γ) Να λύσετε τη εξίσωση: 1 χ + 2 = 4 χ Να υπολογίσετε τα ημίτοα και συημίτοα τω οξειώ γωιώ στα ορθο- 6cm 13cm γώια τρίγωα που δίοται στα σχήματα. Α 8cm Β Α 12cm Β

53 Να συμπληρώσετε τα κεά: α 0 =... α =... α μ α λ =... α κ : α λ =... λ α λ =... α μ β μ =... (α κ ) λ =... β a. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. b. Να διατυπώσετε το ατίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. Να λύσετε τη εξίσωση: ( ) 4 5χ 3 χ 1 2χ + 6 = 12 2 Η περίμετρος εός ισοσκελούς τριγώου είαι 50 m και η μία από τις ίσες πλευρές του είαι 17 m. Να υπολογίσετε τη βάση του, το ύψος που ατιστοιχεί στη βάση και το εμβαδό του τριγώου. (σχήμα) Στο διπλαό σχήμα α υπολογίσετε: 10 cm a. Τη περίμετρό του. 7 cm b. Το εμβαδό του.

54 a. Πότε δυο αριθμοί λέγοται ατίστροφοι; b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: 0 α =..., 1 α =..., α (β + γ) =..., α β α γ =... a. Τι οομάζεται τετραγωική ρίζα εός θετικού αριθμού α; b. Διατυπώστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Να λύσετε τη εξίσωση: 2χ + 3 χ 5 3 = 1 a. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης Α = 4 (3 3 19) 8 (9 5) b. Να βρείτε το γιόμεο Η διάμετρος εός κύκλου είαι 10 cm. Να βρείτε τη περίμετρο και το εμβαδό του κύκλου και του κυκλικού δίσκου.

55 a. Σε έα κύκλο ποια η σχέση επίκετρης και εγγεγραμμέης γωίας που έχου το ίδιο τόξο; b. Α α, β ρητοί και, μ φυσικοί αριθμοί, ατιστοιχίστε σωστά τα παρακάτω: α μ α (α β) α μ : α α μ + α β α μ (α μ ) α μ c. Συμπληρώστε τις προτάσεις: Α και τα δύο μέλη μιας αισότητας τα πολλαπλασιάσουμε ή τα διαιρέσουμε με το ίδιο θετικό αριθμό, βρίσκουμε αισότητα με φορά. Α και τα δύο μέλη μιας αισότητας τα πολλαπλασιάσουμε ή τα διαιρέσουμε με το ίδιο αρητικό αριθμό, βρίσκουμε αισότητα με φορά a. ράψτε το ορισμό της τετραγωικής ρίζας θετικού αριθμού α. b. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είαι σωστές και ποιες είαι λάθος; προσκείμεη κάθετη i. συω = υποτείουσα υποτείουσα ii. ημω = απέατι κάθετη iii. απέατι κάθετη εφω = προσκείμεη κάθετη c. Να γράψετε με πόσο ισούται το μήκος κύκλου ακτίας ρ, το μήκος τόξου μ κύκλου ακτίας ρ, το εμβαδό κυκλικού δίσκου ακτίας ρ, το εμβαδό κυκλικού τομέα γωίας μ κύκλου ακτίας ρ. Να λύσετε τη εξίσωση: 2χ 1 3χ 3 χ 2 + = Α Α = ( 3) + ( 2) 3, Β = ( 3) και = 3 (5 7), α υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης 2 ΑΒ + Στο διπλαό σχήμα έχουμε ΒÂ = 90º, ΒΔ = 90º, ΒΔ = 30º, Α = 3, AB = 4 και δίεται ότι συ30 = 0,86. Να υπολογίσετε τη πλευρά Β και τις ΒΔ, Δ.. 30 ο Δ 3 A 4 B

56 a. Να συμπληρωθού τα κεά: α 0 =... α 1 =... α =... (α β) =... (α μ ) =... α μ : α =... b. Πότε δυο αριθμοί είαι ατίστροφοι; c. Να βρεθού οι ατίστροφοι τω παρακάτω αριθμώ: 1 1, 2, 2 3, a. Τι είαι εγγεγραμμέη και τι επίκετρη γωία σε κύκλο (Ο, ρ). Με τι ισούται το μέτρο της κάθε μιας σε σχέση με το μέτρο του ατίστοιχου τόξου; b. Να χαρακτηριστού οι γωίες ΑÔΒ και ΑΒ του διπλαού σχήματος και α βρεθεί το μέτρο τους O A 60 B Να βρεθεί η τιμή της παράστασης: Α = ( 3) [( 2) 5 : 16 + ( 1) 5 ( 5)] [ 2 + ( 3) 2 ] : ( 7) Να λυθεί η εξίσωση: 3 (2 + χ) χ +1 2 = 3χ χ 4 c. Να υπολογιστεί η πλευρά ΑΒ. d. Να βρεθού τα ημ, συ, εφ.

57 ΑΡΡΧΙΙΜΗΔΗΣ Ο Αρχιμήδης, ο μεγαλύτερος ίσως μαθηματικός όλω τω εποχώ, γεήθηκε το 287 π.χ. στις Συρακούσες της Σικελίας και σπούδασε στη Αλεξάδρεια με τους διαδόχους του Ευκλείδη. A και έγιε γωστός για τις μηχαικές του κατασκευές παρά για τα μαθηματικά του επιτεύγματα δε προσέδιδε σ αυτές καμία ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωα με το Πλούταρχο, «παρ ότι οι μηχαικές επιοήσεις του προσέδωσα στο Αρχιμήδη όομα και φήμη ατάξια όχι αθρώπιης αλλά θείας οημοσύης, αυτός δε θέλησε α αφήσει κάποιο γραπτό έργο σχετικό με τα θέματα αυτά, επειδή θεωρούσε ότι ήτα απλώς γεωμετρικά παιχίδια» Η άποψη του Αρχιμήδη ως προς τη σχετική σπουδαιότητα τω πολλώ αακαλύψεω του φαίεται καθαρά από τη απαίτηση του α τοποθετήσου πάω στο τάφο του μια ααπαράσταση εός κυλίδρου περιγεγραμμέου σε μια σφαίρα, με μια επιγραφή που έδιδε το λόγο τω όγκω του κυλίδρου προς τη σφαίρα. Από το γεγοός αυτό μπορούμε α συάγουμε ότι θεωρούσε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα του τη αακάλυψη του λόγου αυτού. Η αγάπη του Αρχιμήδη για τη εωμετρία παρουσιάζεται στο σύολο της μέσα από έα πλήθος ιστοριώ. ωρίζουμε ότι ξεχούσε τα πάτα σχετικά με το φαγητό του και με άλλες τέτοιες καθημεριές αάγκες της ζωής και ότι σχεδίαζε γεωμετρικά σχήματα στις στάχτες ή, ότα αλειφότα με λάδι, πάω στο σώμα του. Είαι σχεδό βέβαιο ότι και αυτός ακόμη ο θάατος του οφείλεται στη αγάπη που είχε στη εωμετρία. Ο Αρχιμήδης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της λεηλασίας τω Συρακουσώ από έα Ρωμαίο στρατιώτη. Η ιστορία παρουσιάζει το Αρχιμήδη α λέει στο στρατιώτη, ο οποίος το βρήκε α στοχάζεται πάω από κάποια σχήματα που είχε σχεδιάσει στο χώμα και το πλησίασε πολύ, «Μη μου τους κύκλους τάραττε ( Μη μου χαλάς το σχήμα)». Ο στρατιώτης εξαγριώθηκε με τα λόγια του και το σκότωσε. Μερικά από τα έργα του που έχου διασωθεί είαι τα εξής: Περί σφαίρας και κυλίδρου, δύο βιβλία. Κύκλου μέτρησις Περί κωοειδέω και σφαιροειδέω Τετραγωισμός παραβολής Η Μέθοδος ια το έργο του στη εωμετρία όπως ο Πλούταρχος ααφέρει «Δε ήτα δυατό α βρεθού στη εωμετρία δυσκολότερα και πιο βασαιστικά ερωτήματα διατυπωμέα σε μορφή απλούστερω και σαφέστερω προτάσεω» Οι πρωτότυπες μελέτες του σχετικά με το τετραγωισμό καμπυλόγραμμω επιπέδω σχημάτω, καθώς και με το τετραγωισμό και το κυβισμό καμπύλω επιφαειώ ουσιαστικά ( για α χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Chasles) «γέησα το Απειροστικό Λογισμό», το σηματικότερο ίσως τομέα της Μαθηματικής ε- πιστήμης.

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! taexeiola.blogspot.com 6 ο ΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΤΑΞΗ Β' ΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2 Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ( ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ): i. αχ=β µε α 0 έχει µία λύση ii. 0χ=β µε β 0 αδύατη εξίσωση ( καµία λύση ) iii. 0χ=0 αόριστη εξίσωση ( άπειρες λύσεις ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ι δ ι ο τ η τ ε ς Π ρ ο σ θ ε σ η ς - Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο υ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1 Π ρ α γ μ α τ ι κ ο ι Α ρ ι θ μ ο ι : Υ π ο σ υ ο λ α του Το συολο τω φυσικω 3. αριθμω: Να δειχτει οτι = α {0,1,,3, } + 110 0α. Ποτε ισχυει το ισο; Το συολο τω. A ακεραιω α, β θετικοι

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

1.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Α.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 67.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Οομάζουμε ταυτότητα κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και επαληθεύεται για όλες τις τιμές τω μεταβλητώ αυτώ. Τετράγωο αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 77 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 12 Νοεμβρίου 2016 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ˆ ΑΔΒ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 77 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 12 Νοεμβρίου 2016 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ˆ ΑΔΒ. Τηλ 361653-3617784 - Fax: 364105 Tel 361653-3617784 - Fax: 364105 1 Νοεμβρίου 016 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Να υπολογίσετε τη τιμή της αριθμητικής παράστασης: ( ) ( 5) ( ) 3 3 3 0 15 8 3 Α= + + 3 5 3 9 Πρόβλημα Δίεται

Διαβάστε περισσότερα

Γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου ΜΕΡΟΣ Β 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 327 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Κατασκευή καοικώ πολυγώω Η διαδικασία κατασκευής εός καοικού πολυγώου µε πλευρές (καοικό -γωο) ακολουθεί τα εξής βήματα: 1ο Βήμα: 3 Υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

Α. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο o : Αλγεβρικές Παραστάσεις Υποεότητα.: Πράξεις µε πραγµατικούς αριθµούς (Επααλήψεις- Συµπληρώσεις) Θεµατικές Εότητες:. Οι πραγµατικοί αριθµοί και οι πράξεις τους.. υάµεις πραγµατικώ αριθµώ..

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΓΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Α.. Α.. Α.. A.4. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηία:

Διαβάστε περισσότερα

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C 5 55 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού λογισμού

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 48 Α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς συμβολίζεται αυτή; Β. Ποιος αριθμός ονομάζεται άρρητος;. Πώς ορίζονται οι πραγματικοί αριθμοί; Α. Τι λέγεται ημίτονο μιας

Διαβάστε περισσότερα

0..1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

0..1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εισαγωγικό Κεφάλαιο: Ρητοί Αριθµοί ΜΑΘΗΜΑ 0 Υποεότητα 1: Βασικές Επααληπτικές Έοιες (Επααλήψεις-Συµπληρώσεις) Θεµατικές Εότητες: 1. Ρητοί αριθµοί-βασικές επααληπτικές έοιες.. Πρόσθεση ρητώ αριθµώ. 3. Άθροισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ κ Για α βρούµε τη δύαµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωα µε τη ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ και υ = 0,,, οπότε i κ 4ρ+

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ 008 65 ΥΜΝΑΣΙΟ 008 66 α. Πότε μια γωνία λέγεται εγγεγραμμένη και πότε επίκεντρη; β. Ποια είναι η σχέση μεταξύ επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας, που βαίνουν στο ίδιο τόξο; γ. Πότε δύο τόξα μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο : Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Β 59 α. Να διατυπώσετε το Πυθαγόρειο Θεώρημα. β. Να διατυπώσετε το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος. γ. Στο διπλανό σχήμα, το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ορθογώνιο ( Δ = 90º) και ΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Αξιολόγησης Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Τάξη Β 2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A ΕΝΟΤΗΤΑ : Πράξεις Ρητών αριθμών 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 1. Α. Να βρεθού οι κ,λ R για τους οποίους είαι ίσα τα πολυώυµα ( λ + 1) x ( κ ) x λ + 1 (x) = και Q(x) = κx λx + κ Β. Να βρείτε τους πραγµατικούς αριθµούς α, β, γ R για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος.

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τ ο βιβλίο αυτό απευθύεται σε κάθε συάδελφο Μαθηματικό, αλλά κυρίως σε κάθε έο συάδελφο που πρόκειται α συμμετάσχει στο διαγωισμό του Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, απευθύεται σε μαθητές με υψηλούς

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος

Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος Μία συάρτηση α µε πεδίο ορισµού το Ν * λέγεται ακολουθία και συµβολίζεται µε (α ) δηλ. a : N * R : α = α( ) Ο α 1 λέγεται πρώτος όρος της ακολουθίας, ο α δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)!

ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ( ) Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει : ! + 2 2! + 3 3! + +ν ν! = (ν + 1)! ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ισχύει : 1 + 1 1! +! +! + +! = ( + 1)!. Να αποδείξτε ότι 6 10 [ ( 1) ] = ( + 1) ( + ) ( + ) (), για κάθε θετικό ακέραιο.. Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Του Κώστα Βακαλόπουλου ΑΣΚΗΣΗ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) Το εύρος (R) τω παρατηρούμεω υψώ τω 00 πελατώ εός γυμαστηρίου είαι cm. A) Να ομαδοποιήσετε τα δεδομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι Πραγματικοί Αριθμοί

Α. Οι Πραγματικοί Αριθμοί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Οι Πραγματικοί Αριθμοί Α1 Να τοποθετήσετε σε φθίουσα σειρά τους αριθμούς: 01 0 15, 0 15,, 01 5 5 A Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης 4 1 A Να ρεθού το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΛΓΕΡΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΘΟΥΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε εδεχόμεα, εός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση PA B= PA+ PB. ( ) ( ) ( ). Ισχύει ότι PA ( B) + PA ( B) = PA ( ) + PB ( )

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών

Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών Σελ. 1 Ερωτήσεις επί των ρητών αριθµών 1. Ποια είναι τα πρόσηµα των ακεραίων αριθµών; Ζ={... -3,-2,-1,0,+1,+2,+3,... } 2. Ποιοι αριθµοί λέγονται θετικοί και ποιοι αρνητικοί; Γράψε από έναν. 3. Στον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν.

ΟΡΙΑ. 0 : Παραγοντοποιώ αριθµητή και παρονοµαστή και διώχνω τους παράγοντες x, x 0 που προκύπτουν. ΟΡΙΑ Πηλίκα πολυωυµικώ µε µορφή 0 0 : Παραγοτοποιώ αριθµητή και παροοµαστή και διώχω τους παράγοτες, 0 που προκύπτου Περιπτώσεις µε ρίζες µορφής 0 0 Περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται α πολλαπλασιάσω µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο : α) Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; Γράψτε ένα παράδειγμα δύο αντίθετων μονωνύμων. β) Ποια αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x)

a lim x 1.7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( x ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ , a R * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ενώ αν f(x) < g(x) κοντά στο x 0, τότε lim f(x) lim g(x) 7 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ( ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΙΑ + - - a v α άρτιος α περιττός 0 ar * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Εώ α f() < g() κοτά στο 0 τότε f() g() ότα + εώ f()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συάρτησης f ( ), για κάθε R. Α.. Α.. (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ. Τύποι - Βασικές έννοιες

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ. Τύποι - Βασικές έννοιες ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Τύποι - Βασικές έοιες Έα κυρτό πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές ίσες και όλες τις γωίες ίσες µεταξύ τους. Κάθε καοικό πολύγωο είαι εγγράψιµο και περιγράψιµο σε δύο οµόκετρους

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία

Μαθηματικά Β Γυμνασίου. Επανάληψη στη Θεωρία Μαθηματικά Β Γυμνασίου Επανάληψη στη Θεωρία Α.1.1: Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις Α.1.2: Εξισώσεις α βαθμού Α.1.4: Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων Α.1.5: Ανισώσεις α βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο TEI

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο TEI Βασικές γώσεις Μαθηµατικώ Α και Β Λυκείου που πρέπει α ξέρουµε για α ξεκιήσουµε τις σπουδές µας στο TEI Επιµέλεια Όµηρος Κορακιαίτης Προσθήκες διορθώσεις: Θεολόγος Πααγιωτίδης Άλγεβρα και πράξεις: (ή το

Διαβάστε περισσότερα

c f(x) = c f (x), για κάθε x R

c f(x) = c f (x), για κάθε x R (http://edu.klmaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Να συμπληρώσετε το παρακάτω πίακα. f N F f 0 0 F 0 0 8 0,4 0 5 4 0,9 5 0 Σύολο. Οι μαθητές του Γ για το μήα Νοέμβρη απουσίασα από το σχολείο τους έως τέσσερις μέρες σύμφωα με το παρακάτω πίακα. ) Να συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ µε ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ µε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αιστάι 3 Αµφιάλη 4389-43

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ : Ααγκαία συθήκη για α κατασκευάζεται µε καόα και διαβήτη έα καοικό πολύγωο είαι το πλήθος τω πλευρώ του α είαι της µορφής ( + )...( + ) όπου

Διαβάστε περισσότερα

(c f (x)) = c f (x), για κάθε x R

(c f (x)) = c f (x), για κάθε x R ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α. Α η συάρτηση f είαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Μεθοδική Επανάληψη Στέλιος Μιχαήλογλου www.askisopolis.gr Η επανάληψη των Μαθηματικών βήμα - βήμα Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε πρώτα διαλογή και κατασκευάζουμε τον πίνακα συχνοτήτων: και επίσης κατασκευάζουμε το ραβδόγραμμα: Αυτοκίνητο Τραμ Τρόλεϊ Μετρό Λεωφορείο

Κάνουμε πρώτα διαλογή και κατασκευάζουμε τον πίνακα συχνοτήτων: και επίσης κατασκευάζουμε το ραβδόγραμμα: Αυτοκίνητο Τραμ Τρόλεϊ Μετρό Λεωφορείο .Στη ερώτηση με ποιο μέσο πηγαίετε στη δουλειά σας 0 άτομα απάτησα: αυτοκίητο, τραμ, τρόλεϊ, αυτοκίητο, λεωφορείο, τραμ, τραμ, αυτοκίητο, λεωφορείο, τραμ, τρόλεϊ, αυτοκίητο, τραμ, αυτοκίητο, μετρό, τρόλεϊ,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΘΕΩΡΙΑ. Οµασία: Έα πλύγω µε κρυφές θα τ λέµε -γω µε εξαίρεση τ πλύγω µε τέσσερις κρυφές πυ θα τ λέµε τετράπλευρ. 2. Καικό πλύγω: Έα πλύγω λέγεται καικό ότα όλες ι πλευρές τυ είαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 5 x - 3 + 10 2-5x + 10x= - 15 + 10x i. ( ) ( ) ( ) ii. 9( 8-x) -10( 9-x) -4( x - 1)

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ 1. Να σημειώσετε το σωστό () ή το λάθος () στους παρακάτω ισχυρισμούς: 1 1 1 1 1 1. Η ακολουθία,,,,,... είαι αριθμητική πρόοδος. 4 6 8 10.

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Τετάρτη, 3 Μα ου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Α οι συαρτήσεις f, g είαι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. όπου ν θετικός ακέραιος κ) z = 2 ( 3i 2. > να δείξετε ότι Re( )

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ. όπου ν θετικός ακέραιος κ) z = 2 ( 3i 2. > να δείξετε ότι Re( ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ασκήσεις στο ορισμό και τις ιδιότητες 0) Να βρείτε το μέτρο τω μιγαδικώ αριθμώ α) 3i = ε) ( ) 5 β) = 7 στ) γ) = 4 3i ζ) δ) = 4+ 3i η) = = i θ) 3 = + i 3 = i ( α βi)

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Γυμνασίου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαθηματικά. Γυμνασίου Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαθηματικά B Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Φυσικοί & Δεκαδικοί Αριθμοί Η θεωρία με Ερωτήσεις Ασκήσεις & Προβλήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών

Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών Μαθηματικά Β Γυμνασίου Α σ κήσεις για τ ι ς μέρες των Χριστ ουγεννι άτ ι κ ων διακ οπών 1. Να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για να εκφράσετε με μια αλγεβρική παράσταση τις παρακάτω φράσεις: a. Η διαφορά δυο

Διαβάστε περισσότερα

Για να λύσουμε μια τριγωνομετρική εξίσωση θα πρέπει να την φέρουμε σε μια από τις παρακάτω μορφές: Μορφή Εξίσωσης Τύποι Λύσεων ημx = ημα

Για να λύσουμε μια τριγωνομετρική εξίσωση θα πρέπει να την φέρουμε σε μια από τις παρακάτω μορφές: Μορφή Εξίσωσης Τύποι Λύσεων ημx = ημα . ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Τριγωομετρικές εξισώσεις λέγοται οι εξισώσεις στις οοίες ο άγωστος x εμφαίζεται σε κάοιο τριγωομετρικό αριμό(ημίτοο, συημίτοο, εφατομέη ή συεφατομέη). Για α λύσουμε μια τριγωομετρική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β -- ΓΕΩΜΕΤΡΙΙΑ Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων Β. 1. 1 44. Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από τι εξαρτάται; Ονομάζεται εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 61 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην εωμετρία Τάξη! Λυκείου ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 6. Να αποδείξετε ότι διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ. 1. Μέση τιµή x = Σταθµικός Μέσος x = 3. ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε

2.3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ. 1. Μέση τιµή x = Σταθµικός Μέσος x = 3. ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε .3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ. Μέση τιµή x = x = x = + + + t t... t = x + x +... + x + +... + x κ κ = f x κ t κ κ = κ κ x = κ x. Σταθµικός Μέσος x = xw + x w +... + x w w + w +... + w = x w w όπου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επααληπτικό Διαγώισμα Μαθηματικώ Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέμα A Α.α) Τι οομάζουμε συάρτηση και τι οομάζουμε πραγματική συάρτηση πραγματικής μεταβλητής; β) Τι λέγεται τιμή μιας συάρτησης f στο χ ; γ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γενικης Παιδειας

Πανελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γενικης Παιδειας ΘΕΜΑ Α. Παελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γεικης Παιδειας Θέµατα-Εδεικτικές Λύσεις Νικόλαος. Κατσίπης 17 Μαϊου 2010 Α1. Εστω t 1, t 2,..., t οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής X εός δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 )

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 ) Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1 1) Στο διπλανό ορθογώνιο ΑΒΓΔ, να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου ΕΒΓΔΗΖ, όταν ΓΔ = 10 cm, ΒΓ = 6 cm, ΗΔ = 2 cm, ενώ ΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επανάληψης: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ασκήσεις Επανάληψης: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική Χρονιά: 015-016 Ασκήσεις Επανάληψης για την B Γυμνασίου Ενότητα 1: Πραγματικοί Αριθμοί Πυθαγόρειο Θεώρημα 1. Να γράψετε σε μορφή δύναμης τα πιο κάτω: 1) ².³ = ) (³) 5 = 3) 5 : 8 = 4) ( 5. 7 ) :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. 1.1. Οι πράξεις πρόσθεση και πολλαπλασιασµός και οι ιδιότητές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο. 1.1. Οι πράξεις πρόσθεση και πολλαπλασιασµός και οι ιδιότητές τους. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο.. Οι πράξεις πρόσθεση κι πολλπλσισµός κι οι ιδιότητές τους. Πρόσθεση Πολλπλσισµός Ιδιότητ.. Ατιµετθετική (γ)()γ (γ)()γ Προσετιρική (γ)γ Επιµεριστική 0. Ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ» ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΥΜΝΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο «ΕΩΜΕΤΡΙ». 1. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των σχημάτων,, χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης εμβαδών το. Τι παρατηρείτε; ρίσκουμε ότι τα εμβαδά των,, είναι : 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα ο Κεφάλαιο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα i. Ποια εξίσωση λέγεται γραμμική; ii. Πως μεταβάλλεται η ευθεία y, 0 ή 0 για τις διάφορες τιμές των α,β,γ; iii. Τι ονομάζεται λύση μιας γραμμικής εξίσωσης; iv.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου.

Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου. Μαθηματικά Β Γυμνασίου Κεφ 3 ο. Μέτρηση κύκλου. Μέρος Α Θεωρία. 1. Ποια γωνία λέγετε εγγεγραμμένη σε κύκλο; 2. Ποιο είναι το αντίστοιχο τόξο εγγεγραμμένης γωνίας; 3. Με τι είναι ίση κάθε εγγεγραμμένη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ. Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους τω ακολουθιώ: α) α = + + β) α = 4 γ) α = δ) α = (-) + +. + 4 Να αποδείξετε ότι όλοι οι όροι της ακολουθίας α =

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ Θέμα 1 ο α ) Ποια παράσταση καλείται μονώνυμο; Δώστε παράδειγμα. β ) Πότε δυο μονώνυμα είναι όμοια ; Δώστε παράδειγμα όμοιων μονωνύμων. γ ) Για ποιες τιμές των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΩΜΕΤΡΙΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2014 2015 ΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΑΣΙΑΣ Κ 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ : Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας Τάξη : υμνασίου. Καθ. Χρήστος Μουρατίδης Όνομα Μαθητή :.. Ημ/νία :. 1. Να βρείτε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Α Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Όπως γνωρίζουμε, το σύνολο των φυσικών αριθμών Ν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 9 ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 3 Μαθηματικώ Ερώτημα Ο Εισαγωγή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ. Το συγκεκριμέο ερώτημα θα μπορούσε α έχει ισοδύαμα τη μορφή: «Να προτείετε σχέδιο μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 11.7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Εμβαδόν κυκλικού δίσκου) Θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 7 Μάθημα 8ο ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Μ. Κούτρας Συδυαστική 7-8 8 Το διωυμικό θεώρημα μπορεί α αποτελέσει τη βάση για τη απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Γ 119. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο. Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ Γ 119. Θέμα 1 ο. Θέμα 2 ο. Άσκηση 1 η. Άσκηση 2 η. Άσκηση 3 η ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ ΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΞΗ 119 α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται. Δώστε ένα παράδειγμα μονωνύμου. β. Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( ) α + β = α + αβ + β γ. Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων www.askisopolis.gr η έκδοση - - 0 Μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση Αφαιρέθηκαν οι ασκήσεις _90, _900 και _907 Αλλαγές: Στην άσκηση _909 άλλαξε το β ερώτημα, στην

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (29)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (29) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 2 ο (29) -2- Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα