ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"

Transcript

1 ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995), σελ , , , Ἐφέτος γιὰ δεύτερη φορά ἀξιώνομαι τῆς τιμῆς νὰ εἶμαι ὁ ὁμιλητής στὴν αἴθουσα αὐτὴ κατὰ τὴν Τετάρτη, τὴ μεσαία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος πρὸς τιμὴν τῶν Λεσβίων Ἁγίων, ποὺ καθιερώθηκε ἐδῶ καὶ ἕξι χρόνια ἀπὸ τὸν σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβο. Τὸν εὐχαριστῶ καθηκόντως γιὰ τὴν πρόσκληση καί γιὰ τὴν φιλοξενία. Εἶναι σωστὸ καὶ ἐπιβεβλημένο, ὂχι μόνο ἀπὸ λόγους φιλοφροσύνης, ἀλλὰ γιατί αὐτὸ εἶναι δίκαιο καὶ πρέπον, νὰ ἐκφράσω ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ τὰ συγχαρητήρια μου γιὰ τὴν ἀναβάθμιση καὶ ἀνάδειξη τῆς μνήμης τῶν ἁγίων της Λέσβου μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ὀργανώνουν κατὰ ἄριστο τρόπο τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ ἀγαστὴ συνεργασία οἱ δυὸ Ἱερὲς Μητροπόλεις τοῦ νησιοῦ, Μυτιλήνης καὶ Μηθύμνης, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἀρχῶν, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ὁλόκληρου τοῦ νησιοῦ μας. Μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ λεχθεῖ ὅτι αὐτὸ δὲν τιμᾶ μόνο τοὺς ἁγίους, ἀλλὰ ἁγιάζει καὶ τὸ νησὶ καὶ τοὺς κατοίκους του, οἰκοδομεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τὴν παροικοῦσα στὴ Λέσβο καὶ φρονιματίζει τοὺς Χριστιανοὺς τῶν δυὸ ἐπαρχιῶν. Ἰδιαίτερα μάλιστα ἐφέτος, μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἐπετείου τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὸ μαρτύριο τοῦ πολιούχου Μυτιλήνης καὶ προστάτου της ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς ἔφθασαν στὸ ἀληθινὸ ἀπόγειό τους. Τὶς παρακολουθοῦσα ἀπὸ μακρυὰ καὶ διάβαζα στὸν «Ποιμένα» καὶ στὸν τοπικὸ τύπο ὅσα θαυμάσια εἶχαν προγραμματισθεῖ καὶ ὅσα κατὰ καιροὺς λάμβαναν χώρα στὴν πόλη καὶ στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τὴν τιμὴ τοῦ νεομάρτυρος καὶ τὴν οἰκοδομὴ καὶ τὸν στηριγμὸ στὴν πίστη καὶ στὴν ἐλπίδα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ νησιοῦ. Τώρα δέ, χάρη στὴν ἀγάπη καὶ στὴν τιμητικὴ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου. ἀξιώνομαι ὂχι μόνο νὰ ζήσω ἀπὸ κοντὰ τὴν τελευταία φάση τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ προσφέρω κάτι λίγο, τὸ κατὰ δύναμη, τὸν μικρό ὀβολό μου στὸν μεγάλο αὐτόν τὸν ἱερό πνευματικὸ ἔρανο. Ἀναζητώντας τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ὁμολογῶ ὅτὶ βρέθηκα σέ δυσχερή θέση, ποὺ δὲν τὴν έχω ἀκόμα ξεπεράσει. Καὶ τοῦτο, γιατί ένα θέμα γιὰ νὰ κρατήσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν πρέπει νὰ ἔχει κάτι τὸ καινούργιο, ἂν μὴ καὶ τὸ ἄγνωστο. Νὰ προσθέτει κάτι νέο στὴ γνώση καὶ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνει γνωστὰ καὶ τετριμμένα πράγματα. Καταλήξαμε στὸ θέμα ποὺ ἀκούσατε, «Οἱ νεομάρτυρες τῆς Λέσβου», γιατί αὐτὸ κατὰ κάποιο τρόπο ἐπέβαλε τὸ ἰδιαίτερο καὶ μεγάλο θέμα τοῦ ἔτους αὐτοῦ, ὁ νεομάρτυς ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος. Ὡραῖο ἀσφαλῶς καὶ ἐνδιαφέρον τὸ θέμα αὐτό. Ὅμως χιλιοειπωμένο, χιλιογραμμένο, χιλιοακουσμένο καὶ πασίγνωστο. Σεῖς τὰ γνωρίζετε ὅλα αὐτὰ πολὺ καλά, καλύτερα ἀπὸ αὐτὸν πού σᾶς ὁμιλεῖ. Ἐδῶ καὶ ἑξήντα χρόνια γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια προβολῆς τῶν τοπικῶν ἁγίων τοῦ νησιοῦ μας, στοὺς ὁποίους περιλαμβάνονται καὶ οἱ νεομάρτυρές του. Καὶ αὐτὸ ἔγινε ἀπὸ πολλοὺς καὶ σὲ πολλούς, σὲ ὅλους τους δυνατούς, τομεῖς. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς νεομάρτυρες, ποὺ εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας μας, θὰ πρέπει νὰ μνημονευθεῖ ἡ πρωτοποριακὴ πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου Γκιγκίλα Νικολάου, τοῦ ἀπὸ Δυρραχίου, συστάσεως λιτανείας τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου κατὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (1936) εἰς ἀνάμνησιν της σωτηρίας τῆς πόλεως ἀπὸ τῆς πανώλους. Ἡ λιτανεία αὐτή ἔδωσε νέα διάσταση στὴ μνήμη τοῦ πολιούχου καὶ ἀποτελεῖ κάθε χρόνο σταθμὸ στὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς πόλεως καὶ τοῦ νησιοῦ, μὲ τὴ συμμετοχὴ ξένων σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ

2 εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς πόλεως καὶ τοῦ νησιοῦ. Γράφηκαν μελέτες καὶ ἄρθρα ἀπὸ πολλοὺς λογίους, ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ἰάκωβο Κλεόμβροτο, τὸν ἀπὸ Σισανίου καὶ Σιατίστης, καὶ ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς κ.κ. Γεώργιο Σωτηρίου καὶ Ἰωάννη Μουτζούρη. Ἔγιναν καὶ γίνονται διαλέξεις γιʹ αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἱεροκήρυκες, τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς θεολόγους τοῦ νησιοῦ. Καθιερώθηκαν ἑορτὲς κατὰ τὴν ἡμέρα της μνήμης τους, χωριστὰ τοῦ καθενὸς καὶ συλλογικὰ κατὰ τὴν Βʹ Κυριακή τοῦ Ματθαίου μαζὶ μὲ ὅλους τούς ἄλλους παλαιοὺς ἁγίους του νησιοῦ καὶ ἀναγράφονται κατʹ ἔτος στὸ ἐκδιδόμενο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη τοπικὸ Ἡμερολόγιο, μὲ μαῦρα ἔντονα τυπογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ μὴ διαφεύγει ἡ μνήμη τοὺς τὴν προσοχὴ τῶν Χριστιανῶν. Γράφτηκαν καὶ ἐκδόθηκαν μαζὶ μὲ τὶς παλιὲς καὶ νεώτερες ἀκολουθίες καὶ τροπάρια γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς νεομάρτυρες ἀπὸ διαφόρους χαρισματούχους ὑμνογράφους, ὅπως ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ἰάκωβο Νικολάου γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Βυζάντιο καὶ γιὰ τὴν λιτάνευση τοῦ λειψάνου του, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μηθύμνης Ἰάκωβο Μαλλιαρό, ἀπὸ τὸν ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας μοναχὸ τοῦ Ἁγίου Ὅρους Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ σεβάσμιο γέροντα ἱερομόναχο π. Παχώμιο Σούγιουλτζη γιὰ τὸν ἅγιο Χατζῆ Θεόδωρο τὸν Μυτιληναῖο. Κωδικοποίηση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀκολουθιῶν ἀποτελεῖ τὸ θαυμάσιο «Λεσβιακὸν Μηναῖον» (1969), συλλογικὸ ἔργο τῶν Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης Ἰακώβου Κλεομβρότου, Μηθύμνης Ἰακώβου Μαλλιαροῦ καὶ τοῦ κ. Γεωργίου Σωτηρίου. Κατασκευάσθηκε ἀργυρὴ λειψανοθήκη καὶ ξυλόγλυπτο κιβώριο γιὰ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου καὶ μαρμάρινος τάφος γιὰ τὰ λείψανα Θεοδώρου τοῦ Χατζῆ στὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου στὸν Μόθωνα. Ἐπισημάνθηκαν καὶ προβλήθηκαν παλαιὲς εἰκόνες νεομαρτύρων, ὅπως τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τῶν ἁγίων Λουκᾶ καὶ Δημητρίου, ἀπὸ τὸν π. Θεολόγο Σακαλή, καὶ ἱστορήθηκαν νέες εἰκόνες χωριστὰ τοῦ καθενὸς νεομάρτυρα καὶ ὅλων μαζί, μαζὶ μὲ ὅλους τους ἄλλους Λεσβίους ἁγίους, τυπώθηκαν δὲ σὲ κάρτες καὶ εἰκονίδια καὶ γέμισαν τὰ σπίτια τῶν προσκυνητῶν, Λεσβίων καὶ μή. Οἱ πιὸ ἀξιόλογες ἀπὸ τὶς νεώτερες εἰκόνες εἶναι ἀσφαλῶς ἡ σειρὰ τῶν νεομαρτύρων μὲ τὶς τοπικὲς ἐνδυμασίες, ποὺ ζωγράφισε ὁ ἁγιογράφος Βασίλης Μπρούσαλης στοὺς πλάγιους τοίχους τοῦ παρεκκλησίου τῶν Λεσβίων ἁγίων στὸν Μητροπολιτικὸ Οἶκο τοῦ Χάλικος (1962). Καὶ μία καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Χάλικος, ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου Κλεομβρότου, ποὺ πρῶτο αὐτὸ «στέγασε» τοὺς ἀστέγους μέχρι τότε Λεσβίους ἁγίους μαζὶ μὲ τοὺς νεομάρτυρές μας, θὰ πρέπει ἰδιαίτερα νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὁ ἱερὸς ζῆλος κληρικῶν τοῦ νησιοῦ, ποὺ μὲ αὐθορμητισμό, κόπους καί μόχθους καὶ περισσὴ ἀγάπη ἀνέλαβαν πρωτοβουλίες καὶ ἒφεραν σὲ πέρας πολυδάπανα καὶ ἀξιοθαύμαστα ἔργα, τὴν οἰκοδομὴ θαυμάσιων παρεκκλησίων καί ἐξωκκλησίων πρὸς τιμὴν τῶν νεομαρτύρων μας, ὅπως τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος π. Νικόδημου Παυλοπούλου γιὰ τὸν ἅγιο Κωνσταντῖνο τῶν ἐξ Ἀγαρηνῶν στὴ Μονὴ Λειμῶνος, τοῦ π. Φωτίου Λαυριώτου γιὰ τὸ νέο ὁσιομάρτυρα Λουκᾶ στὰ Πάμφιλα, τῶν νεομαρτύρων Ἀναστασίου καί Δημητρίου στὴν Ἁγιάσο, τοῦ νεομάρτυρος Ἀναστασίου στὸν Ἀσώματο, τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου Παϊζάνου στὴν Πλαγιά, τοῦ νεομάρτυρος Χατζῆ Θεοδώρου στοὺς Πύργους Θερμῆς καὶ τῆς παρθένομάρτυρος Εἰρήνης στὶς παιδικὲς κατασκηνώσεις στὴ Νεάπολη. Τί νὰ εἰπῶ γιὰ τὸ περίφημο καθολικὸ καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, κόπο καὶ μόχθο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου Κλεομβρότου καὶ τῆς λογίας ἡγουμένης Εὐγενίας Κλειδαρά; «Εἰς πάσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος» τῶν ἁγίων αὐτῶν νεομαρτύρων «καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης» ἡ φήμη τους χάρη στὴν χάρη καὶ στὰ θαύματα τῶν ἁγίων αὐτῶν, χάρη στὴ συρροὴ ἀπείρων προσκυνητῶν, χάρη στὸν ζῆλο καὶ στὰ βιβλία τοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου καὶ Μηθύμνης Ἰακώβου, τοῦ Κυδωνιέως

3 ἁγιογράφου καὶ στοχαστοῦ Φώτη Κόντογλου, τοῦ νῦν Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημητρίου Μπεκιάρη καί τῆς ἡγουμένης Εὐγενίας. Δὲν ὑπάρχει ναός, σπίτι καὶ αὐτοκίνητο ποὺ νὰ μὴν ἔχει τὴν εἰκόνα τους, ναοὶ δὲ πρὸς τιμὴν τους ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα χτίζονται στὰ πέρατα τῆς γῆς. Ἄρχισα μὲ τὸν ἔπαινο τοῦ σήμερα θεοφιλῶς ἀρχιερατεύοντος στὴ Μητρόπολη Μυτιλήνης καὶ κατέληξα στὴ μνεία δεκάδων ὀνομάτων ἐπωνύμων ἀνθρώπων, ποὺ μὲ τὴ συγγραφή, τὸ λόγο, τὴ σύνταξη ἀκολουθιῶν, τὴν ἱστόρηση εἰκόνων καί τὴν οἰκοδομὴ ναῶν συνέβαλαν στὴν προβολὴ τῶν ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Λέσβου. Ἲσως παρέλειψα πολλοὺς καί ζητῶ συγνώμην γιʹ αὐτό. Πρόθεσή μου δὲν εἶναι νὰ παρουσιάσω μία πλήρη βιβλιογραφία ἢ νὰ ἀποτιμήσω τὴ συμβολὴ τοῦ πλήθους τῶν ἀνωνύμων, ποὺ μὲ τὸν τρόπο τους, μὲ τὸ πολὺ καὶ τὸ λίγο, μὲ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ τους συνετέλεσαν στὸ νὰ λάβει τέτοιες μεγάλες διαστάσεις ἡ μνήμη τῶν νεομαρτύρων στὴ Λέσβο. Ἡ ἀφετηρία τῆς σκέψεώς μου ἦταν νὰ καταδειχθεῖ πόσο ὁ εὐσεβὴς λαὸς τοῦ νησιοῦ γνωρίζει καὶ τιμᾶ τοὺς νεομάρτυρές του καὶ πόσο λίγα περιθώρια μένουν στὸ νὰ εἰπεῖ κανεὶς κάτι τὸ καινούργιο καί πέρα ἀπὸ τὰ γνωστὰ σὲ θεοδιδάκτους ἀνθρώπους. Ἁπλῶς ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἂς θεωρηθεῖ σὰν μία ἀνακεφαλαίωση καί ὑπόμνηση τῶν γνωστῶν σὲ ὅλους σας. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη δυνατότητα. Ὁ λόγος, λοιπόν, γιὰ τοὺς Λεσβίους νεομάρτυρες ἢ τοὺς νεομάρτυρες τῆς Λέσβου, δηλαδὴ γιὰ τοὺς νέους μάρτυρες τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι «τῶν καθʹ ἡμᾶς χρόνων», κατὰ τὴ λόγια ἔκφραση, ποὺ ἢ κατάγονται ἀπὸ τὴ Λέσβο καὶ μαρτύρησαν στὴ Λέσβο ἢ ἔξω ἀπʹ αὐτή, ἢ ποὺ κατάγονται ἀπὸ ἄλλα μέρη, ἀλλά μαρτύρησαν στὸ νησί μας. Ἔτσι προσδιορίζεται ἡ ἔννοια τοῦ τοπικοῦ ἁγίου, τοῦ τοπικοῦ νεομάρτυρος ἐν προκειμένῳ, μὲ βάση τὶς δυὸ γεννήσεις του, τὴν φυσικὴ γέννηση καί τὴν κατὰ Θεὸν γέννηση, τὸν μαρτυρικὸ δηλαδὴ θάνατο. Ἔτσι σαφῶς ὁριοθετεῖται ἡ ἔννοια τοῦ τοπικοῦ ἁγίου, γιατί ἀλλιῶς νοθεύεται καὶ καταστρατηγεῖται ἡ ἔννοιά του, ἂν διευρυνθεῖ πρὸς κάθε ἅγιο ποὺ ἔτυχε νὰ τιμᾶται, νὰ περάσει ἢ καὶ νὰ μείνει ἢ καὶ νὰ δράσει σὲ κάποιο τόπο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ λαὸς γνωρίζει καὶ τιμᾶ ὡς ἁγίους ὄχι ἐκείνους ποὺ γεννήθηκαν στὸν τόπο του, ἀλλὰ ἐκείνους ποὺ τελειώθηκαν, ποὺ πέθαναν, ἐν προκειμὲνῳ ποὺ μαρτύρησαν στὸν τόπο του. Δὲν εἶναι παράδοξο αὐτό. Ἡ δεύτερη γέννηση, ἡ ἐν Θεῷ γέννηση, ὁ θάνατος, τὸ διὰ Χριστὸν μαρτύριο, μαρτυρεῖται καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἡ τιμὴ ἑνὸς προσώπου ὡς ἁγίου ἢ μάρτυρος εἶναι αὐθόρμητη καὶ πηγαία, στὴν πρώτη της τουλάχιστον ἐμφάνιση, χωρὶς νὰ ἐπιβάλλεται ἔξωθεν ἢ νὰ προσφέρεται τρόπον τινὰ «προκατασκευασμένη» ἢ ὑποβολιμιαία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐνῶ οἱ μ αὐτὴ τὴ διπλὴ ἔννοια γνωστοὶ «Λέσβιοι» νεομάρτυρες ἀνέρχονται στοὺς δεκαπέντε, ἀπὸ αὐτοὺς μόνο ὀκτὼ τιμήθηκαν παλαιότερα στὸ νησί, γιατί μαρτύρησαν σʹ αὐτό, εἴτε γεννήθηκαν σʹ αὐτὸ (οἱ δυό), εἴτε ἦσαν ξένοι (οἱ ἕξι). Κι ἀπὸ τοὺς ὀκτώ, τοῦ ἑνὸς ἢ τιμὴ πῆρε ἐξαιρετικὲς διαστάσεις, τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, τόσο ποὺ ἐπισκίασε τὴν τιμὴ ὅλων τῶν ἄλλων καὶ ἔμεινε μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὡς ὁ μόνος τιμώμενος νεομάρτυρας, ὁ πολιοῦχος τῆς πόλεως καὶ τοῦ νησιοῦ. Σʹ αὐτὸ συνέβαλαν πολλοὶ παράγοντες, ἕνα σύνολο ἱστορικῶν συγκυριῶν. Ὁ Θεόδωρος ἦταν Κωνσταντινουπολίτης, ἀπὸ τὸ Νεοχώριο (Γενίκιοϊ) τῆς Κωνσταντινουπόλεως, «Βυζάντιος» ἢ «Βυζαντιεύς» ἐπὶ τὸ λογιότερο. Αὐτὸ τοῦ ἐξασφάλισε ἀπὸ καταβολῆς μία ἰδιαίτερη αἴγλη. Ἡ Πόλη, ἡ παλιὰ πρωτεύουσα τῆς Οἰκουμένης καὶ ἡ πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς ἔστω, αὐτοκρατορίας, ποτὲ δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι ἡ «πόλις τῶν πόλεων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία» καὶ οἳ κάτοικοί της, οἱ «Πολίτες», οἱ «Βυζάντιοι», νὰ εἶναι γιὰ τοὺς κατοίκους τῶν ἐπαρχιῶν ὅ,τι οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅ,τι οἱ Παριζιάνοι ἢ οἱ Λονδρέζοι γιὰ τὸν κόσμο. Ἦταν παιδὶ

4 εὐλαβοῦς οἰκογενείας, γιὸς τοῦ Χατζῆ Ἀναστασίου Κυρικόγλου καὶ ἀδελφὸς τοῦ ἀναγνώστου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ κατόπιν Μητροπολίτου Ἄνδριανουπολεως Γρηγορίου. Ἡ ἐνεπίγραφη ἀργυρὴ κανδήλα ποὺ κρέμεται στὸν τάφο κενοτάφιο τοῦ ἁγίου Θεοδώρου στὴ Χρυσομαλλούσα εἶναι «ἀφιέρωμα τοῦ ταπεινοῦ Μητροπολίτου Ἄνδριανουπόλεως Γρηγορίου πρὸς τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ τὸν ἐν Μυτιλήνῃ νεομαρτυρήσαντα Θεόδωρον τὸν Βυζάντιον». Πρόκειται γιὰ μία τραγικὴ ἱστορία. Ὁ Θεόδωρος εἶχε ἐξισλαμισθεῖ καὶ ἐργαζόταν μάλιστα ὡς ζωγράφος στὸ παλάτι τοῦ Σουλτάνου. Δὲν ἦταν δηλαδὴ ἕνας ἄσημος χριστιανός, ἀπὸ μία ἀνώνυμη οἰκογένεια καὶ ἀπὸ ἕνα ἀφανὲς ἀπομακρυσμένο χωριό. Ὁ ἐξισλαμισμὸς του ἀποτελοῦσε ἀσφαλῶς ὄνειδος καὶ συμφορὰ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Πόλεως καὶ γιὰ τὴν εὐσεβῆ οἰκογένειά του, γιʹ αὐτὸ καὶ ἡ μετάνοια καὶ τὸ μαρτύριο του προβλήθηκαν σὰν λύση τοῦ δράματος καὶ σὰν κάθαρση τοῦ αἴσχους τῆς ἀλλαξοπιστίας. Ἀναζητώντας στήριγμα στὴν μεταστροφὴ του ο Θεόδωρος κατέφυγε στὸν ἀσκητὴ ἐπίσκοπο Μακάριο Νοταρά, πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου, ποὺ ἐφησύχαζε στὴ Χίο, φημισμένο γιὰ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου του καὶ τὴ λογιότητά του, συγγραφέα καὶ σημαντικότατο στέλεχος τῶν λεγομένων Κολλυβάδων, τοῦ πνευματικοῦ ἀναγεννητικοῦ κινήματος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Σʹ αὐτὸν ἐξομολογεῖται, ἀπὸ αὐτὸν χρίεται μὲ ἅγιο μύρο καὶ προετοιμάζεται γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ γιὰ τὸ μαρτύριο. Μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, ποὺ δείχνουν πόσο οἱ Τοῦρκοι προσπάθησαν νὰ ἀποφύγουν τὴν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς ποινῆς ἐπιδιώκοντας τὴν ἐπιστροφή του στὸν ἰσλαμισμό, ἀπαγχονίζεται στὴ Μυτιλήνη στὶς 17 Φεβρουαρίου Τὰ ὑπόλοιπα σᾶς εἶναι γνωστά. Μετὰ τριετία τὸ λείψανο του βρέθηκε κατὰ τὴν ἀνακομιδή «σῶον καὶ ἀκέραιον». Αὐτὸ ἔκανε τεραστία ἐντύπωση, γιατί δίκαια θεωρήθηκε σὰν ἐπιβεβαίωση τῆς ἁγιότητάς του ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό, σὰν ἓνα εἶδος μετοχῆς στὴν ἀφθαρσία τοῦ Παραδείσου. Ἡ θεοσημία ἔγινε ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ γνωστὲς περιπέτειες τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔξαρση καὶ οἱ διαστάσεις ποὺ προσέλαβε ἡ τιμὴ τοῦ Θεοδώρου. Σώζεται σειρὰ ὁλόκληρη ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ, ποὺ μνημονεύσαμε πιὸ πάνω, πρὸς τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφούς τοῦ Θεοδώρου, ποὺ εἶναι γραμμένες ἕνα χρόνο μετὰ τὸ μαρτύριο (1796) καὶ μετὰ τὴν ἀνακομιδή (1800, 1802). Σʹ αὐτὲς φαίνεται καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Μακαρίου στὴν ἀνάδειξη τῆς τιμῆς τοῦ νεομάρτυρος καὶ ἡ ἐπίδραση ποὺ ἄσκησε ἡ εὕρεση τοῦ ἀκεραίου λειψάνου κατὰ τὴν ἀνακομιδή. Πρὶν ἀκόμα ἐπιτελεσθεῖ τὸ θαῦμα τῆς καταπαύσεως τῆς πανώλους (1832), ἀλλὰ ἰδιαίτερα μετὰ ἀπὸ αὐτό, τὸ νησὶ γέμισε ἀπὸ εἰκόνες τοῦ νεομάρτυρος στὰ τέμπλα καὶ στά προσκυνητάρια ὅλων σχεδὸν τῶν ναῶν. Ὁ τότε, κατὰ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου, πρωτοσύγκελλος Μυτιλήνης Παρθένιος, όταν έγινε Μητροπολίτης Δράμας, ἔχτισε ναὸ πρὸς τιμήν του στὸν Ξηροπόταμο (Βησοτσάνη), χωριὸ τῆς ἐπαρχίας του, καὶ ἱστόρησε τὴν εἰκόνα του (1816). Εἶναι ὁ πρῶτος ναὸς ποὺ χτίστηκε πρὸς τιμὴν τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου. Εἰκόνα καὶ ναὸς σώζονται μέχρι σήμερα, ἀλλʹ ἀποδόθηκαν ἀργότερα στὸν Θεόδωρο τὸν Τήρωνα. Στὴ σύγχυση τῶν δυὸ ὁμωνύμων βοήθησε καὶ ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης τους (17 Φεβρουαρίου), ποὺ θεωρεῖται καί ἴσως εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου τοῦ νεομάρτυρος. Ἀφήνει ὅμως τὴν ὑποψία ὅτι ἔχει ἐπιλεγεῖ συμβατικά, γιὰ νὰ συγκαλύψει ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴν τιμὴν του κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ γνωστοῦ σὲ ὅλους ἀρχαίου μάρτυρος τῶν Εὐχαῒτων του Πόντου. Ἢ συγκάλυψη ὅμως ἦταν τόσο ἐπιτυχής, ποὺ εἶχε τὰ ἴδια ἀποτελέσματα καὶ γιὰ τοὺς χριστιανούς. Τὸ ἀντίθετο συνέβη μὲ τὸν ἐπίσης ὁμώνυμό του Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου νεομάρτυρα Θεόδωρο τὸν Χατζὴ ἀπὸ τοὺς Πύργους τῆς Θερμῆς. Αὐτὸς μαρτύρησε στὴ Μυτιλήνη ὑπὸ παρόμοιες συνθῆκες ἕνδεκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν Βυζάντιο στὶς 30 Ἰανουαρίου Τὸ

5 λείψανο του βρέθηκε ἀκέφαλο κάτω ἀπὸ τὸ δάπεδο τοῦ ἐξωκκλησίου του ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μόθωνα, ὅπου ὁ βίος του ἀνέφερε ὅτι εἶχε κρυφὰ καὶ ἐσπευσμένα ταφεῖ, κατὰ τὶς ἐπισκευὲς τοῦ ναϋδρίου στὶς 4 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους Λόγω ὅμως τῆς ὁμωνυμίας καὶ τῶν παρομοίων συνθηκῶν τοῦ μαρτυρίου, ἀκόμα καὶ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἀθλήσεως τους (30 Ἰανουαρίου Φεβρουαρίου 1795) στὶς ἱστορικὲς πηγές, στὴν προφορικὴ παράδοση, ἲσως καὶ στὶς εἰκόνες, ἡ σύγχυση καὶ ἢ ταύτιση τῶν δυὸ Θεοδώρων ἦταν ἀναπόφευκτη. Στὸν ἕνα τώρα Θεόδωρο, τὸν Βυζάντιο, πρὸς ὄφελος τοῦ ὁποίου ἀπέκλινε ἡ ταύτιση, ἀποδόθηκαν στοιχεῖα ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Χατζῆ Θεοδώρου (πατρίδα, τόπος καὶ τρόπος μαρτυρίου, τύχη τοῦ λειψάνου, ρίψη στὴ θάλασσα, ἴσως καὶ τὸ προσωνύμιο Χατζής). Ἡ σύγχυση λύθηκε χάρη στὶς μελέτες τοῦ κ. Γεωργίου Σωτηρίου. Τῶν δυὸ ἄλλων νεομαρτύρων ποὺ ἀπαγχονίστηκαν στὴ Μυτιλήνη σὲ κοντινὲς ἡμερομηνίες, τοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἀνδριανουπολίτου 23 Μαρτίου 1802 καὶ τοῦ Δημητρίου τοῦ ἐκ Λαρίσης (Μιστεγνῶν;) 8 Ἀπριλίου 1809, ἡ μνήμη χάθηκε ἐν τῇ γενέσει της. Εἶχαν ὅμως γραφεῖ γιʹ αὐτοὺς τροπάρια καί ἱστορηθεῖ εἰκόνες, πράγμα ποὺ δείχνει ὅτι εἶχε ἀρχίσει νὰ ἀναπτύσσεται ἡ τιμή τους. Καταλυτικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀπόσβεση τῆς μνήμης τους ὑπῆρξε ἡ ἀπώλεια τῶν λειψάνων τους. Εἶχαν ταφεῖ στὸν παλαιὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Θεράποντος σὲ πέτρινη λάρνακα καὶ πιθανῶς τὰ λείψανα τους χάθηκαν κατὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ μεγάλου νέου ναοῦ (1850). Ὑπάρχει μαρτυρία ὅτὶ τὰ λείψανα τοῦ Λουκᾶ εἶχαν περισωθεῖ στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Συμεών, ἀλλʹ ἀργότερα ἔγιναν ἄφαντα. Γιὰ τὸν ἄλλο ξένο, Γεωργιανὸ Ἰβηρίτη (Γκιουρτζή), τὸν Ζώρζη (ἐξελληνισμένα Γεώργιο), ποὺ μαρτύρησε στὴ Μυτιλήνη στὶς 2 Ἰανουαρίου τοῦ 1770 (ἣ 1777), εἰκοσιπέντε (ἢ δεκαοκτώ) χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν Θεόδωρο τὸν Βυζάντιο, δὲν ἔχουμε καμιὰ μαρτυρία οὔτε γιὰ τὴν τιμή του, οὒτε γιὰ τὸν τόπο τῆς ταφῆς του καὶ τὴν τύχη τῶν λειψάνων του. Φάνηκε ἤδη ἀπὸ τὴν διαπραγμάτευσή μας ὅτι οἱ τάφοι καὶ τὰ λείψανα ἀποτελοῦν βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν διάσωση καὶ ἐπιβίωση τῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν προσώπων. Εἶναι πολὺ φυσικὸ αὐτό. Τὸ δηλώνει καὶ τὸ ὄνομα «μνημεῖο», μὲ τὸ ὁποῖο ἀνέκαθεν χαρακτηρίζονται οἱ τάφοι. Εἶναι αὐτὸ ποὺ συγκρατεῖ καὶ διεγείρει τὴ «μνήμη», ποὺ τροφοδοτεῖ τὴν τιμὴ καὶ τὴν διαιωνίζει. Γιὰ τοὺς ἄλλους Λεσβίους νεομάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν ἔξω ἀπὸ τὸ νησί, ἤδη εἴπαμε ὅτι δὲν εἶναι παράδοξο ἀντίθετα εἶναι ὁ γενικὸς κανόνας ὅτι δὲν τιμήθηκαν στὴν πατρίδα τους, τὴν Λέσβο. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὸ νησὶ δὲν γνώριζε καὶ δὲν μαρτυροῦσε γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς μαρτυρικῆς τους ἀθλήσεως, οὒτε ὑπῆρχαν οἱ τάφοι καὶ τὰ λείψανά τους γιὰ νὰ διατηροῦν καὶ νὰ συγκρατοῦν τὴν μνήμη καὶ τὴν τιμή τους. Πρόκειται γιὰ τὸν Δούκα τὸν ράπτη τὸν Μυτιληναῖο (24 Ἀπριλίου 1564), τὸν Παρθένιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τὸν Λέσβιο (24 Μαρτίου 1657), τὸν Γεώργιο Παϊζάνο ἀπὸ τὴν Πλαγιὰ (14 Φεβρουαρίου 1693) καὶ τὸν Κωνσταντῖνο τῶν ἐξ Ἀγαρηνῶν ἀπὸ τὸ Ὑψηλομέτωπο (2 Ἰουνίου 1819). Καὶ οἱ τέσσερις μαρτύρησαν στήν Κωνσταντινούπολη καὶ τάφηκαν ἐκεῖ, στὴν πολυάνθρωπη πόλη, τὴν πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου γιὰ εὐνόητους λόγους δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ εὐδοκιμήσει ἡ τιμὴ τῶν νεομαρτύρων. Ἀντίθετα ὁ Ἀναστάσιος Πανέρας ἀπὸ τὸν Ἀσώματο καὶ ὁ Δημήτριος Μπεγιάζης ἀπὸ τὴν ʹΑγιάσο μαρτύρησαν μαζὶ στὸν Κασαμπᾶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὶς 11 Αὐγούστου Ἐκεῖ ποὺ μαρτύρησαν τάφηκαν καὶ ἦταν φυσικὸ νὰ τιμῶνται ἐκεῖ (μέχρι τὸ 1922) καὶ ὂχι στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, σύμφωνα πρὸς ὅσα εἴπαμε ἀνωτέρω. Ἕνας τέλος μένει «ἀδικημένος». Ὁ Νικόλαος ὁ Μυτιληναῖος, ποὺ μαρτύρησε, ἄγνωστο ποῦ καὶ πῶς, στὶς 19 Ἰανουαρίου Ἀκόμα καί ἡ ἡμερομηνία τοῦ μαρτυρίου του δὲνεἶναι ἀσφαλής.

6 Ἂς συνεχίσουμε αὐτή τὴν ἰδιόρρυθμη περιήγησή μας στὸν μικρὸ μὲν σὲ ἀριθμό, ἀλλὰ μεγάλο σὲ σπουδαιότητα, κόσμο τῶν νεομαρτύρων τῆς Λέσβου. Ἤδη ἀναφέραμε σὲ διάφορες συνάφειες καὶ τοὺς δεκαπέντε. Ξαναγυρίζουμε γιὰ ἕνα δεύτερο γύρο. Μιλήσαμε γιὰ τὸν «ἀδικημένο» Νικόλαο, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς ἁγιολογικὲς πηγές. Μόνο ὅτι λεγόταν Νικόλαος καὶ ὅτι ἦταν Μυτιληναῖος. Ἡ ἡμερομηνία τοῦ μαρτυρίου τοῦ εἶναι ἀβεβαία καὶ ὁ τόπος τῆς ἀθλήσεως του ἄγνωστος. Γιὰ ἄλλους γνωρίζουμε περισσότερα καὶ ἀσφαλέστερα, λίγα πάντως, ὅπως γιὰ τὸν Ζώρζη τὸν Ἲβηρα, τὸν Γεώργιο Παϊζάνο, τὸν Δημήτριο τὸν Λαρισαῖο, ἀπὸ ἀναγραφὲς τῆς μνήμης τους σὲ σημειώματα ἤ σὲ καταλόγους νεομαρτύρων δηλαδὴ τὸ ὄνομα, τὴν πατρίδα, τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο τοῦ μαρτυρίου τους. Γιὰ ἄλλους οἱ πηγές μας διέσωσαν περισσότερες πληροφορίες καὶ ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὸν βίο καὶ στὸ μαρτύριό τους, ὅπως γιὰ τὸν Ἀναστάσιο καὶ Δημήτριο τῆς Ἁγιάσου, τὸν Δούκα τὸν ράπτη, τὸν Χατζῆ Θεόδωρο καὶ τὸν Πατριάρχη Παρθένιο τὸν Λέσβιο. Ἰδιόρρυθμη εἶναι ἢ περίπτωση τῶν νεοφανῶν ἁγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, ποὺ οἳ γνώσεις. μᾶς γιʹ αὐτοὺς στηρίζονται σὲ ὄνειρα καὶ ἀποκαλύψεις καὶ <)φΐ γήσεις αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν ἁγίων σὲ διάφορα χαρισματικὰ πρόσωπα. Οἳ διηγήσεις αὐτὲς καταγράφηκαν σὲ βιβλία ἀπὸ πολλοὺς (Φώτη Κόντογλου, Μητροπολίτη Ἰάκωβο Κλί:ὄμ βροτο, ἀρχιμανδρίτη τότε Δημήτριο Μπεκιάρη, Αἰκατερίνη Λύτρα καὶ ἡγουμένη Εὐγενία Κλειδαρά). Ὃ ἱστορικὸς πυρήνας εἶναι γνωστὸς καὶ κοινὸς σὲ ὅλες τὶς ἀφηγήσεις. Οἳ λεπτομέρειες δὲν μᾶς ἀφοροῦν καὶ δὲν οἰκοδομοῦν. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα καὶ ἀναντίρρητο: Ὃ Θεὸς στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ διερχόμαστε ἔδωσε τοὺς νεοφανεῖς ἁγίους γιὰ παρηγοριὰ καὶ στὴ ριγμὸ στὴν πίστη μας καὶ σωτηρία τοῦ λάου του καὶ τοῦ νησιοΰ μᾶς. Τὰ θαύματα καὶ οἳ ἰάσεις, ποὺ καθημερινὰ γίνονται, ἔπι μαρτυροϋν τὴν ἀλήθεια τῆς παρουσίας τοῦ Θεοΰ καὶ τῶν ἁγίων νεομαρτύρων του στὸν ἱστορικὸ ἐκεῖνο τόπο, τὸ παλλεσβιακό, πανελλήνιο καὶ πανορθόδοξο προσκύνημα. «Σημεΐον Μέγα». Ἰδιαίτερα ὅμως σημαντικὰ εἶναι τρία κείμενα γραμμένα μετὰ τὸ μαρτύριο ἰσαρίθμων νεομαρτύρων, σχεδὸν ἀμέσως μετᾶ τὴν τελείωσή τους, ἀπὸ αὐτόπτες μάρτυρες ἢ ἐπὶ τὴ βάσει ἀμέσων καὶ ἀξιόπιστων πηγῶν. Πρόκειται γιὰ τοὺς βίους μαρτύρια τῶν ἁγίων Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, Λουκᾶ τοῦ Ἄν δριανουπολίτου καὶ Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἄγαρηνων. Λαμπρὰ κείμενα, ποὺ δὲν ἐκτιμήθηκαν καὶ δὲν ἀξιοποιήθηκαν ἀκόμα δσὸ θὰ ἔπρεπε, γεμάτα ἀπὸ σπάνιες πληροφορίες, ἱστορικές, τοπογραφικές, λαογραφικὲς καὶ ἄλλες, πέρα ἀπὸ τὴ διεξοδικὴ περιγραφὴ καὶ εὐσεβῆ διήγηση περὶ τοῦ μαρτυρίου καὶ τῶν περιστατικῶν του. Ὅσο λίγοι καὶ ἂν φαίνονται οἳ νεομάρτυρες τῆς Λέσβου ποὺ δὲν εἶναι λίγοι, γιατί σχετικὰ μὲ τὸ μέγεθος τοῦ νησιοο καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν κατοίκων τοῦ εἶναι ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς τὸ δεκαπέντε, ἔχουν τὸ μεγάλο προνόμιο νὰ ἀποτελοῦν μία χαρακτηριστικὴ ὁμάδα, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν λείπουν δλὰ τὰ δυνατὰ δείγματα τοῦ μεγάλου θέματος ποὺ λέγεται «Νεομάρτυρες». Μελετώντας τοὺς εἶναι σὰν νὰ μελετοῦμε στὸ σύνολό τοι> τὸ θρησκευτικὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ φαινόμενο καὶ παίρνοομι; δειγματοληπτικὰ γεύση τοο ὅλου. 11 ρυσέξετε μερικὲς συμπτώσεις: Ι. Στὴ σειρὰ τῶν νεομαρτύρων τῆς Λέσβου ἐκπροσωπούνται δλοὶ οἳ αἰῶνες τῆς δουλείας: Ό ΙΕʹ μὲ τοὺς τρεῖς νεομάρτυρες τῆς Θερμῆς Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ Εἰρήνη (1463). Ό ΙΣΤʹ μὲ τὸν Δούκα τὸν ράπτη (1564). Ό ΪΖʹ μὲ τὸν Πατριάρχη Παρθένιο (1657) καὶ τὸν Γεώργιο Παϊζάνο (1693). Ό ΙΗʹ μὲ τέσσερις:

7 τὸν Ζώρζη τὸν ʺἸβηρα (1770 ἢ 1777), τὸν Νικόλαο (1771), τὸν Χατζὴ Θεόδωρο (1784) καὶ τὸν Θεόδωρο τὸν Βυζάντιο (1795). Καὶ ὃ ΙΘʹ μὲ πέντε: τὸν Λουκᾶ (1803), τὸν Δημήτριο τὸν Λαρισαῖο (1809), τοὺς Ἀναστάσιο καὶ Δημήτριο (1816) καὶ τὸν Κωνσταντῖνο τὸν ἐξ Ἄγαρηνων (1819). 2. Ἐκπροσωποῦνται σὲ καλῆ ἀναλογία ὅλες οἳ πνευματικὲς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας: Ἕνας ἐπίσκοπος, 6 πατριάρχης Παρθένιος. Ἕνας ἱερεύς, ὃ ἱερομόναχος Ραφαήλ. Ἕνας διάκονος, ὃ Νικόλαος τῆς Θερμῆς. Ἕνας μοναχός, 6 Λουκᾶς. Δέκα λαϊκοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους μία γυναίκα (ἢ Εἴρηνή της Θερμῆς). 3. Ἔκπροσωποϋνται διάφορα ἐπαγγέλματα (ἔχουμε πληρο φορίες γιὰ ὀκτώ, δηλαδὴ γιὰ ὅλους σχεδόν, ἂν προσθέσουμε τοὺς τρεῖς κληρικούς, τὸν καλόγηρο καὶ τὴν μικρὴ Εἴρηνη): Ἕνα ζωγράφο, τὸν Θεόδωρο τὸ Βυζάντιο. Δυὸ ράφτες, τὸν Δούκα καὶ τὸν Γεώργιο Παϊζάνο. Ἕνα μικρέμπορο (μεταπωλητή), τὸν Ζώρζη τὸν ʺἸβηρα. Ἕνα λαχανοπώλη, τὸν Κωνσταντῖνο τὸν ἐξ Ἄγαρηνων. Ἕναν ὑποδηματοποιό, τὸν Χατζὴ Θεόδωρο. Δυὸ καλαθοπλέκτες, τὸν Ἀναστάσιο καὶ τὸν Δημήτριο τοὺς Ἅγιασωτες. 4. Στοὺς ἅγιους νεομάρτυρες τῆς Λέσβου εἶναι δίκαιο νὰ συναριθμηθοϋν καὶ τρεῖς ἀκόμη. Οἳ δυὸ εἶναι πρόσφυγες ἀπὸ τὴν μαρτυρικὴ Αἰολικὴ πόλη τῆς Μικρας Ἀσίας τὶς Κυδωνιές, τὸ Ἄϊβαλι. Καὶ οἳ δυὸ διεκδικοον τρόπον τινὰ προσφυγικὴ στέγη στὴ φιλόξενη Λέσβο, ὀποῦ τόσοι συμπατριῶτες τοὺς βρῆκαν δεύτερη πατρίδα καὶ ἐπιβίωσαν καὶ πρόκοψαν μετὰ τὴν τραγικὴ ἐθνικὴ συμφορὰ τοῦ Ὃ ἕνας εἶναι ὃ πολιοῦχος Κυδωνιῶν νεομάρτυς Γεώργιος ὃ Χιοπολίτης, Χιώτης ποὺ μαρτύρησε στὸ Ἄϊβαλι στὶς 26 Νοεμβρίου τοῦ Ἢ τιμὴ τοῦ εἶχε ἤδη διαδοθεῖ στὴ Μυτιλήνη πρὶν ἀπὸ τὴν καταστροφή, ἀπὸ τὴν ἐδῶ Κυδωνιατικὴ κοινότητα παροικία, ὅπως δείχνει ἢ παλαιὰ εἰκόνα του ποὺ βρίσκεται στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στὴ Μυτιλήνη, Ῥστορηθεΐσα στὶς 6 Σεπτεμβρίου 1865, «διὰ συνδρομὴς καὶ ἐξόδων τῶν ἐν τὴ πόλει ταύτη διαμενόντων Κυδωνιέων». Μετὰ τὸ 1922 ἀφιερώθηκε σʹ αὐτὸν ὃ ἐνοριακὸς ναὸς τοῦ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἄϊβαλι τούρκικου λεσβιακοῦ χωρίου, τοῦ Μπάλ τζικιοο, ποὺ μετονομάστηκε χαρακτηριστικὰ σὲ Νέες Κυδωνιές. Ὃ δεύτερος, λιγότερο γνωστὸς καὶ ξεχασμένος καὶ σʹ αὐτὸ τὸ Ἄϊβαλι, γιατί γεννήθηκε μὲν ἀλλὰ δὲν μαρτύρησε ἐκεῖ, εἶναι ὃ Κυδωνιάτης Ἁγιορείτης (Ἅγιαννανιτης) μοναχὸς Δαβίδ, ποὺ ἄπαγχονισθηκε στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 26 Ἰουνίου Καὶ γιὰ τοὺς δυό, τὸν Γεώργιο Χιοπολίτη καὶ Δαβὶδ τὸν Κυδωνιέα, ἔγραψε ἕνα ὡραῖο βιβλίο τὸ 1955 ὃ πολυγραφότατος μελετητὴς τοῦ Λεσβιακοῦ Ἁγιολογίου κ. Γεώργιος Σωτηρίου. Τρίτος στοὺς παραλειπόμενους νεομάρτυρες τῆς Λέσβου θὰ μποροῦσε νὰ προστεθεῖ καὶ ὃ ἐθνομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ζήλων Εὐθύμιος Ἄγριτελλης ἀπὸ τὰ Παράκοιλα, ἀδελφός της Μονῆς Λειμώνας, ποὺ πέθανε ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὰ βασανιστήρια στὶς φυλακὲς τῆς Ἄμασειας στὶς 29 Μαΐου Αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἐθνομάρτυρες τῆς Μικρας Ἀσίας γράφηκε στὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τιμᾶται ὡς ἅγιος μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κοινὸ χαρακτηριστικὸ ὅλων τῶν νεομαρτύρων εἶναι ὃ διὰ Χριστὸν θάνατος. Γιʹ αὐτὸ καὶ λέγονται (νέο)μάρτυρ5ς. Χρῆσι (ῬυποιηΟηκε γίʺ αὐτοὺς ὃ ἴδιος ὀρός, μὲ τὸν ὅποιο ἢ Ἐκκλησία

8 χαρακτήριζε τοὺς παλιοὺς ἐκείνους ἡρωικοὺς ἀνθρώπους, ἄνδρες ἢ γυναῖκες, ποὺ στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν κατὰ τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες προτίμησαν νὰ πεθάνουν παρὰ νὰ «ρνηθοϋν τὴν πίστη τοὺς στὸ Χριστό. Τέτοιους μάρτυρες ἔχουμε πολλούς, ἀπὸ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τῆς Ἐκκλησίας καΐ τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο μέχρι τὴν κατάπαυση τῶν διωγμῶν τὸ 313 μὲ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, καὶ σʹ ὅλα τὰ πλάτη τῆς γῆς κατὰ τὴν διάδοση σʹ αὐτὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἦταν καὶ εἶναι οἳ ἥρωες τῆς πίστεως, οἳ ἀδάμαστοι, οἱ ἀνυπότακτοι καὶ ἀσυμβίβαστοι, τὸ καύχημα καὶ τὸ στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρίστου, θύτες οἳ Ἰουδαῖοι ἢ οἳ εἰδωλολάτρες. Θύματα πάντα οἳ Χριστιανοί. Ποτὲ θύτες. Κι ἐδῶ ἔγκειται τὸ παράδοξό της νίκής τους, στὸ δτὶ νίκησαν θυσιαζόμενοι, ὅπως ὃ Χριστός, ὃ πρωτομάρτυρας, νίκησε μὲ τὸν θάνατο τοῦ τὸν θάνατο «θά νάτω θάνατον πατήσας». Ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἑξῆς, κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, οἳ ὀρθόδοξοι χριστιανικοὶ λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς ἔζησαν ὑπὸ παρόμοιες συνθῆκες μʹ ἐκεῖνες τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων. Τὸ Ἰσλὰμ ἦταν ἢ θρησκεία τῶν κατακτητῶν καὶ ὃ Χριστιανισμὸς ἢ θρησκεία τῶν ὑποδούλων, τῶν ραγιάδων. Καὶ ἦταν μὲν ἀνεκτὸς 6 Χριστιανισμὸς ὡς θρησκεία «τῆς Βίβλου» κατὰ τὸ Κοράνιο. Δὲν ἔλειψαν ὅμως, ὑπὸ διάφορα προσχήματα, διωγμοί, βασανισμοὶ καὶ θανατώσεις χριστιανῶν, ἄλλα καὶ προσπάθειες ἐξισλαμισμοῦ, μὲ τὸ παιδομάζωμα, μὲ προφάσεις εὐσέβειας, μὲ μικτοὺς γάμους καὶ τὰ ὅμοια. Δὲν ἦταν σπάνιοι καὶ οἳ ἑκούσιοι, οἳ θεληματικοὶ ἐξισλαμισμοί, ἀτομικοὶ ἢ καὶ ὁμαδικοί, ἴδιως σὲ ἀπομακρυσμένες ἢ ἔμπεριστατες περιοχές. Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ἀνθρώπους τὸ δελέα σμὰ ἦταν πολὺ μεγάλο ἀποδεχόμενοι τὸν ἰσλαμισμὸ ἀπὸ δοο λοὶ γινόταν κύριοι, ἀπὸ φτωχοὶ πλούσιοι, ἀπὸ διωκόμενοι καὶ καταδυναστευόμενοι βρισκόταν τουλάχιστον ἐλεύθεροι, ἂν μὴ ἂν τὸ ἤθελαν καὶ διώκοντες καὶ δυνάστες. ʺἬδη ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω φάνηκαν οἳ δυὸ βασικὲς κατηγορίες τῶν νεομαρτύρων, ποὺ προκάλεσαν οἳ παρόμοιες συνθῆκες μεκεῖνες τῶν πρώτων διωγμῶν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες. Δηλαδή: Ἢ σὲ μία ἔξαψη φανατισμοο θυμηθεῖτε τοὺς συγχρόνους μας ἰσλαμιστὲς ἀτομικοῦ ἢ ὁμαδικοῦ, θύματα ἔπεφταν χριστιανοί, ποὺ ἢ πίστη τους ἣ οἳ ἐνέργειες τοὺς εἶχαν κατὰ κάποιο τρόπο ἐνοχλήσει τοὺς εὐσεβεῖς μουσουλμάνους. Παραδείγματα ἀπὸ τὴ χορεία τῶν Λεσβίων νεομαρτύρων οἳ δυὸ ἅγιοί της Ἁγιάσου Ἀναστάσιος καὶ Δημήτριος, ὃ Ῥερομάρτυς Πατριάρχης Παρθένιος, οἳ νεομάρτυρες τῆς Θερμῆς, ἴσως καὶ ὃ Γεώργιος Παϊζάνος, ποὺ «ἔμαρτυρησε διὰ τὴν εὐσέβειαν». ʹἪ εἶχαν ἐκούσια ἢ σχεδὸν ἑκούσια ἐξισλαμισθεῖ κυρίως σὲ νεαρὴ ἡλικία καὶ μετανόησαν καὶ ἐπέστρεψαν στὴν «πά τρώαν εὐσέβειαν», δηλαδὴ στὴ χριστιανικὴ πίστη τῶν πατέρών τους. Τέτοιοι ἀπὸ τοὺς Λεσβίους νεομάρτυρες ἦταν δ Ζώρ ζῆς ὃ ʺἸβηρ, ὃ Χατζὴ Θεόδωρος, 6 Θεόδωρος ὃ Βυζάντιος καὶ ὃ Λουκᾶς. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς κατὰ τὸν ἵερο νόμο τοῦ Κορανίου ἢ ποινὴ ἦταν ἄφευκτως ὃ θάνατος. Οἱ μετανοήσαντες συνήθως μεταμφιεζόταν καὶ κρυβόταν γιὰ νὰ μὴν ἀναγνωρισθοῦν, ἐκπατριζόταν ἢ εὒʹρισκαν καταφύγιο στὸ ʺἍγιον Ὅρος. Ὅταν τοὺς ἀναγνώριζαν καὶ τοὺς κατέδιδαν (τέτοια περίπτωση ἔχουμε τοῦ Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου), ἢ θανατικὴ καταδίκη ἦταν βεβαία. ʺἜχουμε καὶ παραδείγματα θεληματικῆς προσέλευσης στὸ μαρτύριο ἀπὸ ἐξισλαμισθέντες ποὺ μετανόησαν καὶ δὲν ἄντεχαν τὴν κρυφὴ ζωὴ τοῦ καταζητούμενου μελλοθανάτου, ἢ πιεζόταν ἀπὸ ἰσχυρὲς καὶ ἀνυπόφορες τύψεις συνειδήσεως γιὰ τὴν ἄρνησή τους ἣ γιατί βρισκόταν σὲ μία ἔξαρση θρησκευτικοῦ ἐνθουσιασμοῦ. Στὴν κατηγορία αὐτὴ ἀνήκουν ὃ Ζώρζης ὃ ʺἸβηρ, οἳ δυὸ Θεόδωροι καὶ 6 Λουκᾶς. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις προτεινόταν ἀπὸ τοὺς δικαστὲς ἢ εὔκολη λύση, ὃ ἐξισλαμισμὸς ἢ ἢ ἐπιστροφὴ στὸ Ἰσλάμ, συνοδευόμενη μάλιστα ἀπὸ ὑποσχέσεις καὶ δελεάσματα. Ἀκόμα καὶ ἢ φυλάκιση, οἳ ξυλοδαρμοὶ καὶ τὰ ποικίλα βασανιστήρια, γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι, εἶχαν

9 σωφρονιστικὸ χαρακτήρα. Κατὰ τὴν ἁπλὴ λογική, εἶχαν σκοπὸ νὰ φέρουν σὲ συναίσ()ῥ ὀΐ τοὺς μελλοθανάτους γιὰ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι ἢ νὰ ξὸνκ γίνουν μωαμεθανοί, Οἳ νεομάρτυρες προτιμοῦσαν τὸν οἴγ/ Χρὶ στὸν θάνατο, καταφρονώντας τὰ πρόσκαιρα καλὰ καὶ ἀγαθὰ ἰογι κόσμου τούτου. Καὶ αὐτὸ τοὺς καταξίωσε στὴ συνείδηση τογι λάου τοῦ Θεοϋ καὶ τοὺς ἔθεσε δίκαια στὴν Ῥδια μοίρα μὲ τοὺς ἀρχαίους μάρτυρες καὶ τοὺς ἀπέδωσε ἴση τιμὴ μʹ αὐτούς. ʺἜτσι γράφτηκαν μαρτυρολόγια («Νέα Μαρτυρολόγια»), ἰστορήθηκαν εἰκόνες τους, καθιερώθηκαν ἑορτὲς στὴ μνήμη τους, τιμήθηκαν οἳ τάφοι καὶ τὰ λείψανά τους, χτίσθηκαν ναοὶ πρὸς τιμήν τους. Οἳ νεομάρτυρες μὲ τὸ ἤρωϊκό τους παράδειγμα ἀποτέλεσαν ἀνασταλτικὸ φραγμὸ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν στὴ μεγάλη ἀπειλῆ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Ἐξισλαμισμὸς σήμαινε πέρασμα στὴν ἀπέναντι ὄχθη, ἄμεση ἢ μακροπρόθεσμη ἀφομοίωση μὲ τοὺς Τούρκους καὶ ἀπώλεια τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως καὶ τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Ἔτσι συνέβη μὲ τοὺς γηγενεῖς ἀρχαίους χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μικρας Ἀσίας καὶ ἄλλων περιοχῶν, τοὺς Τουρκοκρῆτες καὶ τοὺς Βαλαάδες τῆς Μακεδονίας, τοὺς Πομάκους τῆς Θράκης, γιατί δχὶ καὶ μὲ τοὺς Τουρκοκυπρίους καὶ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Βοσνίας. Μʹ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἢ σπουδαιότητα τῶν νεομαρτύρων εἶναι διπλή, θρησκευτικὴ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ἐθνική. Κι αὐτὸ τὸ γνώριζαν οἳ χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ τὸ διαισθανόταν οἳ μουσουλμάνοι τοῦ καιροῦ ἐκείνου. Στὸ χορὸ τῶν νεομαρτύρων τῆς Λέσβου ὑπάρχουν καὶ δυὸ σχετικὰ σπάνιες περιπτώσεις: 6 Δούκας ὃ ράπτης καὶ ὃ Κωνσταντίνος τοῦ Ὕψηλομετωπου. Ὃ πρῶτος, νέος καὶ ὡραῖος, ἔπεσε θύμα τοῦ παράφορου ἐρωτᾶ μιᾶς ἀδίστακτης τουρκάλας μεγάλης κυρᾶς. Ἀντιστάθηκε στὶς ἀθέμιτες προκλήσεις της, σὰν ἄλλος Ἰωσήφ, συκοφαντήθηκε καὶ καταδικάσθηκε σὲ θάνατο. Δὲν δέχθηκε νὰ ἀλλαξοπιστήσει γιὰ νὰ σωθεῖ. Προτίμησε νὰ πεθάνει ἔντιμα σὰν χριστιανός, παρὰ νὰ ζήσει ἄτιμα σὰν μωαμεθανός. Ὃ Κωνσταντῖνος, μουσουλμάνος ἀπὸ καταγωγή, γίνεται χριστιανός, ἀναγνωρίζεται καὶ ἄπαγχονιζεται. ʺἜμεινε σταθερὸς στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογή του, παρὰ τὶς δελεαστικὲς καὶ ἐπίμονες προτάσεις τῶν παλιῶν ὁμοθρήσκων του. Αὐτὸ σὲ γενικὲς γραμμὲς εἶναι τὸ πανόραμα τῶν νεομαρτύρων τῆς Λέσβου. Ἢ ἄναρριπισή της τιμῆς τους, δχὶ μόνο στοὺς τόπους τοῦ μαρτυρίου τους, ἀλλὰ καὶ στοὺς τόπους τῆς καταγωγῆς τους, ἔδωσε μία νέα διάσταση στὴν τιμή τους. Δὲν εἶναι μόνον οἳ ἡρωικοὶ μάρτυρες τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ποὺ προτίμησαν τὸν ὑπὲρ Χρίστου θάνατο ἀπὸ τὴν ἀνέντιμη ζωὴ τοῦ προδότου τῆς πατρώας εὐσέβειας. Δὲν εἶναι μόνο τὸ ἀνασταλτικὸ τεῖχος, ποὺ ὕψωσε ἢ πίστη τῶν χριστιανῶν κατὰ τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Δὲν εἶναι μόνο ἢ σωτηρία τοῦ ἱεροΰ γένους τῶν χριστιανῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν λαῶν ἀπὸ τὸν ἐκτουρκισμὸ καὶ τὴν ἀφομοίωση πρὸς τοὺς τότε κρατοῦντες. Δὲν εἶναι μόνο ἢ γέφυρα ποὺ συνέδεσε τὴν ἀρχαία ἡρωικὴ Ἐκκλησία μὲ τὶς νεώτερες γενεὲς καὶ ἔδειξε δτὶ ἁγίους καὶ καλλινίκους μάρτυρες μπορεῖ νὰ δώσει, ἂν χρειασθεῖ, ἢ κάθε ἐποχή, ὃ πρῶτος, ἀλλὰ καὶ ὃ δέκατος ἔνατος αἰώνας τοῦ χριστιανισμοῦ, γιατί δχὶ καὶ ὃ εἰκοστὸς αἰώνας. Μαζὶ μὲ δλὰ αὐτά, ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ αὐτά, δείχνει δτὶ ἄγιους καὶ μάρτυρες τοῦ Χρίστου γέννησε καὶ τὸ νησί μας, ὅπως κάθε πόλη καὶ χώρα τῆς χριστιανικῆς οἰκουμένης: Τὸ Βυζάντιο τὸν Θεόδωρο καὶ ἢ Ἄνδριανουπολη τὸν Λουκᾶ. Ἢ Θεσσαλονίκη τὸν Νικόλαο καὶ ἢ Λάρισα τὸν Δημήτριο. Ἢ Ἰβηρία τὸν Ζώρζη καὶ ἢ Ἰθάκη τὸν Ραφαήλ. Τὸ Ἄϊβαλι τὸν Δαβὶδ καὶ ἢ Χίος τὸν Γεώργιο. Ἄλλα καὶ ἢ Μυτιλήνη τὸν Δούκα, τὸν Νικόλαο καὶ τὸν Παρθένιο. Ἢ Ἅγιασος τὸν Δημήτριο καὶ ὃ Ἀσώματος τὸν Ἀναστάσιο. Ἢ Πλαγιὰ τὸν Γεώργιο. Τὸ Ὕψη λομέτωπο τὸν Κωνσταντῖνο. Ἢ Θερμὴ τὴν Ἐϊρήνη. Οἳ Πύργοι τῆς Θερμῆς τὸν Χατζὴ Θεόδωρο. Καὶ τὰ

10 Παράκοιλα τὸν Εὐθύμιο. Αἷμα Λεσβιακό, δικό μας, αἷμα πατέρων καὶ ἀδελφῶν μας. Ὄσμη εὐωδιᾶς στὸ Θεό, καύχημα τοῦ γένους μας, ἁγιασμός, προστασία καὶ ἔπαινος τοῦ νησιοῦ μας. Ἀληθινὰ πατρίδα μαρτύρων ἢ Λέσβος, τόπος, ἅγιος, νησὶ ἱερό, Μνίιιθηα Κατωτέρω παραθέτουμε κατάλογο τῶν νεομαρτύρων Λέσβου, κατὰ χρονικὴ σειρά. Στὴν ἐπάνω σειρὰ ἀναγράφεται τὸ ὄνομα, ἢ ἰδιότητα καὶ 6 τόπος καταγωγῆς τοῦ νεομάρτυρος. Στὴν κάτω σειρὰ σημειώνεται ὃ τόπος τοῦ μαρτυρίου, τὸ ἔτος μιϊ ἢ ἡμερομηνία του. Ραφαήλ, ἱερομόναχος, Ἰθάκη. Καρυὲς Θερμῆς, Ἀπριλίου 9. Νικόλαος, διάκονος, Θεσσαλονίκη. Καρυὲς Θερμῆς, 1463, Ἀπριλίου 9. Εἴρηνη, 12 ἐτῶν, Θερμή. Καρυὲς Θερμῆς, 1463, Ἀπριλίου 9. Δούκας, ράπτης, Μυτιλήνη. Κωνσταντινούπολη, 1564, Ἀπριλίου 24. Παρθένιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Μυτιλήνη. Κωνσταντινούπολη, 1657, Μαρτίου 24. Γεώργιος Παϊζάνος, ράπτης, Πλαγιά. Κωνσταντινούπολη, 1693, Φεβρουαρίου 14. Ζώρζης (Γεώργιος), μικρέμπορος, Ἰβηρία. Μυτιλήνη, ΠΙΟ/7, Ἰανουαρίου 2. Νικόλαος, Μυτιλήνη, 1771, Ἰανουαρίου Θεόδωρος Χατζής, ὑποδηματοποιός, Πύργοι Θερμῆς. Μυτιλήνη, 1784, Ἰανουαρίου 30. Θεόδωρος Βυζάντιος, ζωγράφος, Νεοχώριον Κῶν/πόλεως. Μυτιλήνη, 1795, Φεβρουαρίου 17. Λουκᾶς, μοναχός, Ἄνδριανουπολη. Μυτιλήνη, 1802, Μαρτίου 23. Γεώργιος Χιοπολίτης, Χίος. Κυδωνίαι, 1807, Νοεμβρίου 26. Δημήτριος, Λάρισα (Μιστεγνά;) Μυτιλήνη, 1809, Ἀπριλίου 8. Ἀναστάσιος Πανέρας, καλαθοπλέκτης, Ἀσώματος. Κασαμπας, 1816, Αὐγούστου 11. Δημήτριος Μπεγιάζης, καλαθοπλέκτης, Ἅγιασος. Κασαμπας, 1816, Αὐγούστου 11, 16. Κωνσταντῖνος ὃ ἐξ Ἄγαρηνων, λαχανοπώλης, Ὕψηλομέτωπο. Κωνσταντινούπολη, 1819, Ἰουνίου Εὐθύμιος Ἄγριτελλης, ἐπίσκοπος Ζήλων, Παράκοιλα. Ἄμασεια,

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS

ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS ΤΙΜΕΣ DISNEYLAND RESORT PARIS 09 Νοεµβρίου 2009 01 Απριλίου 2010 DISNEYLAND 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 CHD ΠΑΚΕΤΟ 2N/3Μ 350 419 558 973 392 475 641 1140 491 607 840 1538 117 ΠΑΚΕΤΟ 3N/4Μ 464 562 760 1353

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειας Περούλη 1 ποὺ ἀπόκειται στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, 2 ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί.

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί. Δημήτριος Β. Οἰκονομίδης (1909 2010), Λαογραφικὲς αποστολὲς στὴν Ἤπειρο ἀπό το 1951 ἕως τὸ 1967, ( Demetrios Ekonomides (1909 2010), Missions for Folklore Fieldwork in Epirus, 1951 1967), ΕΚΕΕΛΑΑ, τόμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΜΟΝΩΝ Η «ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη

Στις 24 Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει τη ΕΠΙ ΤΗΝΠΗΓΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΙΣ, ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π.Π.Ι ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «Ἡ ζωηφόρος καὶ γλυκυτάτη πηγή σου, διαλύει,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα