ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΡΑΒΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΡΑΒΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ/ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ από ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΡΑΒΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..ΣΕΛ.7 2. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ..ΣΕΛ.7 Β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΔ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..ΣΕΛ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.ΣΕΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.ΣΕΛ ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...ΣΕΛ ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ..ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.ΣΕΛ.64 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.ΣΕΛ.68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.1...ΣΕΛ69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.2 ΣΕΛ70 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.3 ΣΕΛ71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.4....ΣΕΛ72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.ΣΕΛ73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΕΛ74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV...ΣΕΛ75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.ΣΕΛ80 2

3 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Πίνακας εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων/ επιπτώσεων μον ΣΕΛ.69 Πίνακας εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων/ επιπτώσεων μον ΣΕΛ 69 Πίνακας εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων/ επιπτώσεων μον ΣΕΛ 69 Πίνακας εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων/ επιπτώσεων μον ΣΕΛ 69 Πίνακας εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων/ επιπτώσεων μον ΣΕΛ 69 Πίνακας σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μον ΣΕΛ.70 Πίνακας σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μον ΣΕΛ 70 Πίνακας σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μον Πίνακας σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μον Πίνακας σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μον ΣΕΛ.70 ΣΕΛ.70 ΣΕΛ.70 Πίνακας κατάστασης υγρών αποβλήτων μον Πίνακας κατάστασης στερεών αποβλήτων μον Πίνακας κατάστασης αερίων αποβλήτων μον Πίνακας περιεχομένων αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων ΣΕΛ.71 ΣΕΛ.71 ΣΕΛ.71 ΣΕΛ.72 ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Block diagram μονάδας 1101 Block diagram μονάδας 1102 Block diagram μονάδας 1103 Block diagram μονάδας 1104 Block diagram μονάδας 1105 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕΛ.73 ΣΕΛ.73 ΣΕΛ.73 ΣΕΛ.73 ΣΕΛ.73 ΣΕΛ.74 3

4 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ LPG: Gas Oil: Fuel oil: Υγροποιημένο υγραέριο Αεριέλαιο (καύσιμο φούρνων) Καύσιμο φούρνων διυλιστηρίου Stakeholders: Ομάδες ενδιαφερομένων φορέων για την επιχείρηση CDU: HDS: Plot plans: Scrap: MEA: Slops: VOC s: H/C: VRU: RSH: Flue gases: Μονάδα διύλισης αργού Υδρογονοαποθείωση Διαγράμματα περιοχών Στερεά, κυρίως μεταλλικά απόβλητα Αμίνη Μίγμα υγρών υδρογονανθράκων με νερό Πτητικοί υδρογονάνθρακες Υδρογονάνθρακες Μονάδα ανάκτησης ατμών καυσίμων Θειόλες (μερκαπτάνες, θειοφαινόλες) Απαέρια (SO 2, H 2 S κλπ.) Wild ναύθα: Ακατέργαστη ναύθα Off gases: EMAS: Απαέρια Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου Blow down water: Νερό που απομακρύνεται ως συμπύκνωμα MSDS: WWT: Δελτίο ασφάλειας υλικού ή χημ. ουσίας Κατεργασία ακάθαρτου νερού Safe Disposal: Ασφαλή απόθεση (μέσω εταιρειών) LCO: Light Cycle Oil Πυροφορικός σίδηρος: Οργανική ένωση του σιδήρου (εκρηκτική) Drain: Αποστραγγίσεις εξοπλισμού μονάδων 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση για την ανάληψη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS ελληνικού διυλιστηρίου. Το EMAS αποτελεί έναν εθελοντικό κανονισμό, μέρος της νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ένωσης, που στοχεύει στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού μέσω [5] - Κατάρτισης και εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης - Συστηματικής, αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος - Ενημέρωσης κοινού και άλλων ενδιαφερομένων ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, - Ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων και κατάλληλης εκπαίδευσης Το συγκεκριμένο ελληνικό διυλιστήριο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά EMAS μέχρι τα τέλη του έτους 2005, σύμφωνα με το νόμο περί Βιώσιμης Ανάπτυξης Αττικής και άλλες διατάξεις (Ν. 2965/ ). Ως εκ τούτου, η επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης αποτελεί τη βάση για την έγκαιρη και ομαλή διεξαγωγή της επόμενης φάσης του έργου που είναι η ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο σημείο αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κο Σίμο Μεγαλόφωνο, ιδιοκτήτη της εταιρείας-συμβούλου RESQ Consulting για την επιτυχή συνεργασία καθ όλη τη διάρκεια της φάσης της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης, την δίδα Άρτεμις Παπαδοπούλου, υπάλληλο της εν λόγου εταιρείας, για την σημαντική της βοήθεια στην συμπλήρωση των πινάκων και διαγραμμάτων των Παραρτημάτων και ιδιαιτέρως την κα Μαρία Μανδαράκα, επίκουρη καθηγήτρια της σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας. 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μονάδων του διυλιστηρίου και των εγκαταστάσεων βοηθητικών παροχών και η καταγραφή των σημαντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φάσης της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης. Για την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της εταιρείας-συμβούλου RESQ Consulting με την οποία είχα άμεση συνεργασία για την ολοκλήρωση της φάσης της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης. Συγκεκριμένα, συμμετείχα στις συναντήσεις των υπευθύνων του διυλιστηρίου για το συγκεκριμένο έργο και της εταιρείας-συμβούλου, στην καταγραφή των περιβαλλοντικών πλευρών των περισσοτέρων μονάδων, στην λήψη συνεντεύξεων με τους υπεύθυνους μηχανικούς των μονάδων και στη συμπλήρωση των περισσοτέρων πινάκων εντοπισμού περιβαλλοντικών θεμάτων / επιπτώσεων, πινάκων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πινάκων κατάστασης και διαγραμμάτων εισερχομένων-εξερχόμενων των μονάδων (block diagrams). Ως εκ τούτου, τα περιεχόμενα της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνουν βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου των πετρελαιοειδών, περιγραφή της υπάρχουσας περιβαλλοντικής διαχείρισης στο διυλιστήριο το οποίο εξετάζουμε, αναφορά στην περιβαλλοντική νομοθεσία και περιγραφή μέρους της αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης του εν λόγω διυλιστηρίου που αφορά τη μονάδα αποθείωσης και βοηθητικών παροχών καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζεται η αναγκαία οργανωτική δομή, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών, των διαδικασιών, των πόρων και των υπευθυνοτήτων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο επιτρέπει στον οργανισμό να ελέγχει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών και να τις περιορίζει συνεχώς.[5]. Το δεύτερο από τα βασικά μέρη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, (μετά τη δέσμευση και περιβαλλοντική πολιτική) είναι η αρχική περιβαλλοντική επισκόπηση. Σύμφωνα με αυτή, πριν ο οργανισμός σχεδιάσει και είναι σε θέση να υλοποιήσει μια περιβαλλοντική πολιτική, πρέπει να προβεί στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης μέσω μιας αρχικής περιβαλλοντικής επισκόπησης. Η εν λόγω επισκόπηση θα παρέχει μια εποπτική εικόνα των περιβαλλοντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός γνωρίζει τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες του όσον αφορά τις υφιστάμενες λειτουργίες του. Η εν λόγω επισκόπηση μαζί με την περιβαλλοντική δήλωση αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του οργανισμού και του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.[5] 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται πολιτικές και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης εταιρειών από το διεθνή χώρο που ασχολούνται με την εμπορία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων αργού πετρελαίου καθώς και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, Περίπτωση εταιρείας Petro-Canada [2] Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει τμήμα περιβάλλοντος το οποίο ξεκίνησε από το Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχει κινηθεί σύμφωνα με την αστική πίεση 7

8 και τις, κατά περιόδους, κρατικές ρυθμίσεις προκειμένου να αποδείξει την περιβαλλοντική της συνείδηση. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής. Αν και θεωρείται ότι είναι συμβατό με το ISO 14001, η αναγνώριση του ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν είναι αποδεκτή λόγω της πολύ μεγάλης έμφασης στο documentation. Η ανάλυση κύκλου ζωής αποτελεί μέρος του συστήματος και η έμφαση έχει δοθεί στα τοξικά απόβλητα. Η συσκευασία λιπαντικών δεν την αφορά εκτός και αν τα εν λόγω λιπαντικά είναι σε ανακυκλώσιμα δοχεία. Υπάρχουν επιπλέον σχέδια δράσης καθώς και εκδόσεις αναφορών προς τη διοίκηση με μετρήσεις των εκπομπών και υπευθυνότητες κατανεμημένες στους managers. Eco-audits διενεργούνται και εσωτερικά από εξουσιοδοτημένη ομάδα και από εξωτερικούς επιθεωρητές. Οι εν λόγω ενέργειες επαναλαμβάνονται κάθε τέσσερα χρόνια για μεγάλες διεργασίες και κάθε δύο χρόνια για μικρότερες. Επιπλέον χρησιμοποιούνται μέθοδοι μέτρησης των περιβαλλοντικών δεικτών. Μια εταιρική περιβαλλοντική έκθεση αποτελεί μέρος των ετήσιων αναφορών της εταιρείας αλλά δεν εκδίδεται ξεχωριστά. Επιπλέον, η εταιρεία έχει κερδίσει διάφορους τιμητικούς τίτλους από το Συμβούλιο Ανακύκλωσης του Οντάριο και την Ομοσπονδία για την Άγρια Ζωή του Καναδά. Περίπτωση εταιρείας Trans-Canada Pipelines [2] Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει τμήμα περιβάλλοντος από το Tο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής το οποίο διαθέτει η εν λόγω εταιρεία είναι κοντά στα standards του ISO αλλά γενικά η εταιρεία δεν αναζητά μια πιστοποίηση διότι αυτό απαιτείται να γίνει για κάθε σταθμό συμπίεσης και είναι πολύ δαπανηρό. 8

9 Η ανάλυση κύκλου ζωής έχει γίνει στον απαραίτητο βαθμό, για παράδειγμα, οι διαλύτες προμηθεύονται μόνο από προμηθευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν και να τους ανακυκλώνουν. Επιπλέον, αποτελεί πάγια τακτική κάθε προμηθευτής να έχει περιβαλλοντική πολιτική. Κάθε μονάδα της εταιρείας έχει ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Υπάρχει ισχυρή δέσμευση από τη διοίκηση, με έκδοση πλήρων οικονομικών αναφορών και με μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Κάθε τρία χρόνια γίνεται εσωτερικός έλεγχος των μονάδων. Οι managers σε κάθε βάρδια διαθέτουν λίστες ελέγχου και εκδίδουν μια αναφορά για το περιβάλλον και τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Επιπλέον χρησιμοποιούνται μέθοδοι υπολογισμού περιβαλλοντικών δεικτών. Η τεχνολογία αυτόματης παρακολούθησης κρατά σε επαγρύπνηση το προσωπικό, προς αποφυγή κάθε αστοχίας στο σύστημα γραμμών μεταφοράς και άμεσες διορθωτικές ενέργειες εκτελούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος, π.χ. κιτ διαρροών εγκαθίστανται σε κάθε βυτιοφόρο που επιτρέπουν το καθαρισμό των διαρροών σε λίγες ώρες. Νέα κατασκευαστικά έργα παρακολουθούνται για δύο χρόνια με αναφορές προς την κυβέρνηση, τους shakeholders και τους τοπικούς συνδέσμους. Επίσης, έχουν πάντα ένα κεφάλαιο για το περιβάλλον στο ετήσιό τους report και ενώ η εταιρική περιβαλλοντική αναφορά έχει γίνει αποκλειστικά για τη διοίκησή τους, πρόκειται τώρα να ξεκινήσουν να τη διαθέτουν και στο κοινό. Περίπτωση εταιρείας Lukoil (Ρωσική εταιρεία πετρελαίου) [1] Η εταιρεία, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, έχει λάβει τον τίτλο της καλύτερης Ρωσικής εταιρείας όσον αφορά την αποτελεσματική, περιβαλλοντική της πολιτική. Το Institute for Economics & Environmental Management, στη σχετική ετήσια αναφορά αναφέρει ότι η εν λόγω 9

10 εταιρεία διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Ρωσική Δημοκρατία και η περιβαλλοντική και υγιεινής / ασφάλειας απόδοση της εταιρείας αντανακλάται στις μειωμένες επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας αποτελούν τα ακόλουθα: - Απαιτείται από όλους τους εργολάβους να εφαρμόζουν τα ίδια standards περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας και υγιεινής τα οποία είναι αποδεκτά από των όμιλο εταιρειών της. - Έκδοση αναφορών προς τους shakeholders, προσωπικό της εταιρείας και πολιτεία σχετικά με τις δραστηριότητες της στα θέματα ασφάλειας, υγιεινής & περιβάλλοντος. - Απαίτηση από όλο το προσωπικό να ακολουθήσει τους υπάρχοντες κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος δεδομένου ότι μέρος της ευθύνης εφαρμογής των κανόνων καταλογίζεται σε αυτό. - Πληροφόρηση του προσωπικού, πολιτείας, αρχών καθώς και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τις τυχόν υπάρχουσες αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα συστήματα ISO (από την Beaurau Veritas Rus), με το ISO 9001και με το OHSAS Κατά τη διάρκεια της τριετίας , πέτυχε μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών κατά 11,3%, την κατανάλωση νερού κατά 25% και τα αποθηκευμένα απόβλητα κατά 24%. Επιπλέον, τόνοι τοξικών αποβλήτων καταστράφηκαν και 1295 εκτάρια μολυσμένου εδάφους ξεχερσώθηκαν. Στην παρούσα φάση, η ανάπτυξη του προγράμματος για την ασφάλεια του περιβάλλοντος των εταιρειών της Lukoil στο Timan Pechora είναι σε εξέλιξη. Το 1999, η διεθνής εταιρεία επιθεωρήσεων Dames & Moore, πραγματοποίησε ένα audit της περιβαλλοντικής και υγιεινής / ασφάλειας απόδοσης της εταιρείας, η οποία 10

11 έδειξε ότι η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από άλλες αντίστοιχες εταιρείες πετρελαιοειδών στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο δεύτερο μισό του 2001, η διεθνούς φήμης εταιρεία KPMG, πραγματοποίησε ένα συνολικής κλίμακας εξωτερικό περιβαλλοντικό audit. Επιπλέον, ένα σύστημα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων τέθηκε σε λειτουργία στο διυλιστήριο Volgograd, το οποίο οδήγησε στη μείωση των αερίων εκπομπών κατά τόνους. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στην Κασπιακή και Βαλτική υφαλοκρηπίδα. Οι μηδενικές εκπομπές αποτελούν βάση για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ως εκ τούτου, αποκλείεται η διαρροή αποβλήτων από γεωτρήσεις στη θάλασσα. Τα εν λόγω απόβλητα αποθηκεύονται σε μεταλλικά δοχεία και στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά σημεία επεξεργασίας. Απ την άλλη πλευρά, το βρόχινο νερό συλλέγεται και μεταφέρεται μέσω δοχείων. Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας αυτής αποδείχθηκε στην πράξη κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εξερευνητικών κατασκευών Khvalynskaya & Shirontaya στη βόρεια Κασπία θάλασσα. Τον Ιανουάριο του 2001 έγινε η πιστοποίηση με το πρότυπο για την υγιεινή και ασφάλεια OHSAS Περίπτωση εταιρείας BP [3] Απ τις 101 κύριες εγκαταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, οι 95 (το 94%) έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO Σε αυτές περιλαμβάνονται διυλιστήρια, εταιρείες παραγωγής χημικών, βάσεις εξερεύνησης αργού πετρελαίου, παραγωγικές δραστηριότητες, φωτοβολταικά κελιά καθώς και άλλες εγκαταστάσεις. Συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του διυλιστηρίου της Veba (Γερμανία), κατά τη διάρκεια του 2002, οι εγκαταστάσεις που έπρεπε να πιστοποιηθούν αυξήθηκαν στις 106 απ τις οποίες οι 96, έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 11

12 14001.Οι μισές απ τις εν λόγω εγκαταστάσεις έχουν ετοιμάσει αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές αναφορές των πεδίων τους οι οποίες αναθεωρούνται κάθε τρία έτη. Αναφορικά με την πρόοδο του έτους 2002, σχετικά με τις παραγωγικές και ερευνητικές δραστηριότητες, μόνο η Βενεζουέλα δεν έχει ακόμη λάβει τη σχετική πιστοποίηση. Εκτός από τα διυλιστήρια της Veba, 15 άλλα διυλιστήρια έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO Από τα 3 διυλιστήρια της Veba εκκρεμεί η πιστοποίηση των 2. Επιπλέον, 23 από τα 24 εργοστάσια χημικών προϊόντων που ανήκουν στην BP, πιστοποιήθηκαν με ISO κατά τα τέλη του Ακόμη, 12 απ τα 13 έργα παραγωγής αερίων, ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ετοιμάσθηκαν προς πιστοποίηση κατά τα τέλη του 2002 ενώ η τελική πιστοποίηση δόθηκε το πρώτο τρίμηνο του Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας BP, κάθε εργαζόμενος έχει την ευθύνη για εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και φιλικότητας στο περιβάλλον. Πρωταρχικό ρόλο έχει η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην υγεία από τις δραστηριότητες και η μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας. Επιπλέον, θα συνεχισθεί η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους πελάτες της καθώς και η συμβουλή, ακρόαση και απάντηση προς τους shakeholders. Η έκδοση αναφορών καλής ή κακής απόδοσης θα συνοδεύεται από την εκπλήρωση των εξής τριών στόχων: Απουσία ατυχημάτων, κινδύνων και επιπτώσεων στο περιβάλλον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δύο πρώτες εταιρείες, η Petro Canada & η Trans Canada Pipelene έχουν, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση δεδομένου ότι διαθέτουν τμήμα περιβάλλοντος από το 1974 & 1976 αντίστοιχα. Επιπλέον, και οι δύο εταιρείες πιεζόμενες από κρατικές ρυθμίσεις και δεχόμενες αστική πίεση έχουν αναπτύξει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μοιάζουν με το ISO

13 καθώς και σύστημα ασφάλειας και υγιεινής. Ακόμη, η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων αποτελεί μέρος του ανωτέρω συστήματος και για τις δύο εταιρείες και εφαρμόζεται έως ένα βαθμό. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, η Petro Canada χρησιμοποιεί εξωτερικούς auditors και ομάδα εργαζομένων και οι επιθεωρήσεις της λαμβάνουν χώρα κάθε 4 χρόνια για μεγάλες διεργασίες και κάθε 2 χρόνια για μικρότερες. Η Trans Canada Pipeline προβαίνει σε εσωτερική επιθεώρηση κάθε 3 χρόνια από τους managers της εταιρείας. Και οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν περιβαλλοντικούς δείκτες για την αξιολόγηση. Επιπλέον, η Trans Canada Pipeline δίνει περιβαλλοντικές αναφορές προς shareholders μόνο όταν προβαίνει σε νέα κατασκευαστικά έργα (μετά από διετή παρακολούθησή τους). Οι επόμενες δύο παγκοσμίου φήμης εταιρείες πετρελαιοειδών Lukoil & BP έχουν ήδη πιστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεών τους με το πρότυπο ISO και ειδικά η Lukοil έχει εφαρμόσει και τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 & ασφάλειας και υγιεινής ISO Επιπλέον, και οι δύο εταιρείες έχουν κοινούς στόχους και εν μέρει κοινή περιβαλλοντική πολιτική στην οποία αναφέρεται ρητά και η δέσμευση για περιβαλλοντικές αναφορές προς το προσωπικό και τους shareholders. Η Lukoil προβαίνει σε εξωτερικές επιθεωρήσεις ανά 2 έτη. Η εφαρμογή των προτύπων από την BP θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαιτεί περισσότερο χρόνο δεδομένου ότι, σε σχέση με την Lukοil, οι εγκαταστάσεις τις επεκτείνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Περίπτωση Ελληνικών Εταιρειών Πετρελαιοειδών-Λιπαντικών Περίπτωση εταιρείας EΚΟ ΕΛΔΑ [10] Εγκαταστάσεις Σκαραμαγκά Σύντομο Ιστορικό Το 1982, μετά την απόφαση της EXΧON να εγκαταλείψει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου για την αγορά του πακέτου των μετοχών της ESSO. 13

14 Στις 6 Μαρτίου 1984, η ΕΚΟ ΕΛΕΠΕΧ (εταιρεία HOLDING) αγοράζει σε χαμηλή τιμή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τις μετοχές του Ομίλου Εταιριών της ESSO PAPPAS και κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η ESSO μετονομάζεται σε ΕΚΟ, υπάγεται στη ΔΕΠ και, ως επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, κατέχει πρωτεύουσα θέση στην πετρελαϊκή και πετροχημική αγορά της χώρας και προσβλέπει στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία. Από τον Απρίλιο 1998 η ΔΕΠ μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., απορροφά την ΕΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ, τον βιομηχανικό κλάδο της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τα ΕΛΔΑ Α.Ε. και τη ΔΕΠ - ΕΚΥ. Ο εμπορικός κλάδος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, καθώς και η εταιρεία ΕΛΔΑ-Ε, συγχωνεύονται με απορρόφησή τους από την εταιρεία ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E. και αποτελούν πλέον μια ενιαία εμπορική εταιρεία. Η νέα εμπορική εταιρεία εδραιώνει έτσι την πρωταγωνιστική παρουσία της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης στην αγορά της εμπορίας πετρελαιοειδών και ενισχύει σημαντικά το ρυθμιστικό ρόλο που θα συνεχίσει να ασκεί με την ενιαία μορφή της προς όφελος των καταναλωτών. Η εξαγορά της Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕΕΠ από την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, που έγινε τον Νοέμβριο 1998, αποτελεί ενέργεια στρατηγικής σημασίας, αφού η απόκτηση των έξι εγκαταστάσεων και των 470 περίπου πρατηρίων υγρών καυσίμων ενδυναμώνει σημαντικά τον εμπορικό κλάδο της ΕΛ.ΠΕ έναντι του ανταγωνισμού. Σήμερα, η εταιρεία αποτελεί πια μια σημαντικού μεγέθους δομή εμπορικών εταιρειών, σύστημα θυγατρικό της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με κυρίαρχη παρουσία στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας μας. 14

15 Ανθρώπινο Δυναμικό Στην εταιρεία απασχολούνται εργαζόμενοι, που καλύπτουν πλήθος ειδικοτήτων, στα Κεντρικά Γραφεία της Αθήνας, αλλά και στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις που λειτουργεί η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η συνολική λειτουργία της εταιρείας (ESSO-EKO-ΕΛΔΑ), ανέρχεται σε τριανταεπτά χρόνια περίπου και όπως είναι φυσικό, ένα μεγάλο ποσοστό των απασχολουμένων σ' αυτήν έχει μεγάλη προϋπηρεσία πολύτιμης συνεισφοράς. Το τακτικό προσωπικό της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ στις ανερχόταν σε 744 άτομα. Το τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται με τους εποχικούς εργαζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυξάνουν το δυναμικό κατά 7% περίπου. Πολιτική ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας και υγιεινής Προκειμένου η Πολιτική Ποιότητας και οι συνεπαγόμενοι από αυτή στόχοι ποιότητας να υλοποιούνται, η εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων της σειράς ISO Η εγκατάσταση του Σκαραμαγκά και η εγκατάσταση εφοδιασμού στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχουν, από το 2003, πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ταυτόχρονα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας. Η εγκατάσταση Σκαραμαγκά είναι η κύρια εγκατάσταση της Αττικής με δραστηριότητες τη διακίνηση υγρών καυσίμων, υγραερίου και πετροχημικών, καθώς και την παραγωγή (ανάμιξη - συσκευασία) και διακίνηση λιπαντικών. Διαθέτει 10 δεξαμενές καυσίμων 17 χιλιάδων κυβικών μέτρων, 1 σφαιρική δεξαμενή υγραερίου 2 χιλιάδων κυβικών μέτρων, 7 δεξαμενές πετροχημικών 9 χιλιάδων κυβικών μέτρων και 9 δεξαμενές ορυκτελαίων (πρώτη ύλη) 7 χιλιάδων κυβικών μέτρων. 15

16 Για τον εφοδιασμό της διαθέτει προβλήτα για πρόσδεση πλοίων και αγωγούς από τα διυλιστήρια. Eχει δυνατότητα φορτώσεων σε βυτιοφόρα φορτηγά και σε πλοία και η διακίνηση υγρών καυσίμων κυμαίνεται στα επίπεδα των 600 χιλιάδων κυβικών μέτρων ετησίως. Παρακάτω επιχειρείται μια ανάλυση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO που εφαρμόζεται στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σκαραμαγκά. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα θέματα: - τα κίνητρα - οι σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές - οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι και τα αντίστοιχα προγράμματα - η διαδικασία εφαρμογής - οι δυσκολίες εφαρμογής. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν ύστερα από επικοινωνία με τους υπεύθυνους εφαρμογής του συστήματος. Αναφέρεται ότι η διαδικασία εφαρμογής του προτύπου είχε αρχίσει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο και ολοκληρώθηκε γύρω στον Απρίλιο του Κίνητρα Με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε να αναπτύξει το πρότυπο με βάση τα παρακάτω κίνητρα: - την ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος παράλληλα με την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (ΕΛΟΤ 1801) - την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας και την αναμενόμενη μακροπρόθεσμη εξοικονόμησή τους - τη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία - τη μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα περιβάλλοντος 16

17 - την παρακολούθηση, ανασκόπηση και αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης - τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας προς το αγοραστικό της κοινό και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος - την παρακολούθηση και υιοθέτηση, στο μέτρο του δυνατού, των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος - την παροχή κατάλληλης και επαρκούς επιμόρφωσης στους εργαζομένους της εταιρείας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον - τον προσδιορισμό των κινδύνων, επικίνδυνων καταστάσεων και επικίνδυνων ουσιών και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος - την πρόληψη των διαρροών και περιστατικών ρύπανσης με συνέπεια τη μείωση του κόστους αντιμετώπισης των συνεπειών περιβαλλοντικών ατυχημάτων - την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τη μέριμνα για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία είναι γενικής φύσεως και αφορούν όλες τις εταιρείες, προέκυψε το συμπέρασμα, ύστερα κι από επικοινωνία με τους υπεύθυνους της διαδικασίας εφαρμογής του προτύπου, ότι το βασικότερο κίνητρο της εταιρείας για την υιοθέτηση του συστήματος υπήρξε η συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 2.Περιβαλλοντικές πλευρές Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σκαραμαγκά και γίνεται απλή αναφορά στη σχετική νομοθεσία και στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα και με το πρότυπο ISO 14001: 17

18 - επίπεδα θορύβου στα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης για τα οποία κρατείται λίστα μετρήσεων και έκθεση μετρήσεων θορύβου στα όρια της εγκατάστασης. - στερεά απόβλητα από καθαρισμούς δεξαμενών καυσίμων, χημικών, βασικών ορυκτελαίων, πρόσθετων λιπαντικών και καυστικής σόδας για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. - στερεά απόβλητα από καθαρισμό μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και των φρεατίων συλλογής τους για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. - χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας (πλαστικά δοχεία λιπαντικών, μεταλλικά δοχεία δειγμάτων, παλέτες, χαρτοκιβώτια, πλαστικές σακούλες, βαρέλια) για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. - άμμος πριονίδι συλλογής διαρροών για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. - απορρίμματα γραφείου, των οποίων η αντιμετώπιση εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. - εξυδατώσεις δεξαμενών καυσίμων και βασικών ορυκτελαίων για τις οποίες έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στα γενικότερα προγράμματα Βελτίωση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Μείωση Υγρών Αποβλήτων Εγκατάστασης. - ενδεχομένως ρυπασμένα όμβρια ύδατα από συγκεκριμένες περιοχές της εγκατάστασης (γεμιστήρια, λεκάνες δεξαμενών κ.λ.π.) για τις οποίες έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχέδια του αποχετευτικού δικτύου της 18

19 εγκατάστασης και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων. - μεταχειρισμένα λιπαντικά προερχόμενα από τη συντήρηση εξοπλισμού της εγκατάστασης, τη συντήρηση περονοφόρων και από δείγματα από το χημείο για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων. Η συλλογή και διάθεσή τους γίνεται στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. - αστικά λύματα για τα οποία έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχέδια του αποχετευτικού δικτύου της εγκατάστασης και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων. - υγρά απόβλητα χημείου για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση με τον κατάλληλο προμηθευτή για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων, έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η αντιμετώπισή τους εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Βελτίωση Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων. - διαρροή από ανατροπή ή πρόσκρουση ή υπερχείλιση βυτιοφόρων για την αντιμετώπιση της οποίας υπάρχουν γραπτές οδηγίες προς εφαρμογή από τον οδηγό του βυτιοφόρου σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά και σύστημα ελέγχου υπερχείλισης στα γεμιστήρια καυσίμων. - διαρροή από σεισμό - διαρροή στη θάλασσα κατά την εκφόρτωση στην προβλήτα για την αντιμετώπιση της οποίας υπάρχει εγκεκριμένο από το λιμεναρχείο σχέδιο αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. - διαρροή προϊόντων από σωληνογραμμές παραλαβής από το έδαφος για την οποία έχει γίνει μια πρώτη μελέτη εκτίμησης κινδύνου. - διαρροή προϊόντων κατά την παραγωγή λιπαντικών - διαρροή προϊόντων στο χημείο 19

20 - ατμοί υδρογονανθράκων κατά τη φόρτωση βυτιοφόρων για τους οποίους έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρακολουθούνται συνεχώς οι ενέργειες που ορίζει η νομοθεσία. - εκπομπές καυσαερίων από ατμογεννήτριες και από λέβητες κεντρικής θέρμανσης για τις οποίες έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παρακολουθούνται συνεχώς οι ενέργειες που ορίζει η νομοθεσία, με παράλληλη καταγραφή λίστας μετρήσεων εγκατάστασης Σκαραμαγκά. - εξάτμιση προϊόντων κατά την αποθήκευσή τους σε δεξαμενές όπου γίνεται συνεχής παρακολούθηση των ενεργειών που προβλέπει η νομοθεσία, της οποίας οι απαιτήσεις καλύπτονται. 3. Περιβαλλοντικά προγράμματα της εταιρείας Η εταιρεία έχει καταρτίσει έξι περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος ΙSΟ Παράλληλα έχει γίνει σχεδιασμός και για την υλοποίηση δεκάδων ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα πλαίσια του συστήματος ΕΛΟΤ Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV παρουσιάζονται αναλυτικά τα 5 από τα 6 περιβαλλοντικά προγράμματα που αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα ειδικότερα κίνητρα της εταιρείας που οδηγούν στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, στους αντικειμενικούς σκοπούς - στόχους στους οποίους αποβλέπουν, στις φάσεις ενέργειες που εμπεριέχουν και γίνεται μια σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων αυτών. Πέρα από τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων, σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας εφαρμογής του νέου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου συστήματος Δυσκολίες εφαρμογής του συστήματος 20

21 Για την εφαρμογή του συστήματος στις εγκαταστάσεις του Σκαραμαγκά, επισημάνθηκαν οι παρακάτω κύριες δυσκολίες από τους υπεύθυνους εφαρμογής του συστήματος: - η γραφειοκρατία και οι πολλές απαιτήσεις για τεκμηρίωση που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη αύξηση του όγκου της εργασίας και την πιθανή πρόσληψη νέου προσωπικού - οι απαιτούμενοι πόροι, ανθρώπινοι και μη, που πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με το σύστημα διαχείρισης - η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος, που απαιτεί χρόνο, εκπαίδευση, ενημέρωση - η επέκταση του συστήματος και σε άλλες εγκαταστάσεις, επειδή είναι αδύνατη η τυποποίηση του λόγω της διαφοροποίησης των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα / οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος και την ταυτοποίησή τους με τα αρχικά κίνητρα και στόχους της εταιρείας, αυτά δε μπορούν να κριθούν παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος και τη λειτουργία του για αρκετό χρονικό διάστημα. Περίπτωση εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. [9] Έδρα: Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας Γενικά στοιχεία H Mότορ Οιλ Ελλάς αποτελεί μια εταιρεία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης του αργού πετρελαίου, προμηθεύοντας την Ελληνική και διεθνή αγορά με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων όπως βενζίνη διαφόρων τύπων, μαζούτ, καύσιμο αεροθουμένων, ντίζελ κίνησης & θέρμανσης, υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο και μίγμα των δύο αερίων) καθώς και λιπαντικά. 21

22 Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το διυλιστήριο βρίσκεται στους Άγιους Θεόδωρους Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. έξω από την Αθήνα. Η διοίκηση της εταιρείας, η διεύθυνση εμπορίας, η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών και πληροφορικής, η διεύθυνση επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανθρώπινου δυναμικού στεγάζονται στο Μαρούσι. Το διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 9002 για την παραγωγή και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, κεριών και λαδιών. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι και αυτό πιστοποιημένο με το ISO 14001, από την εταιρεία Βereau Veritas. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι το μόνο διυλιστήριο το οποίο είναι πιστοποιημένο και για τα δύο συστήματα. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση που αφορά τα κίνητρα, τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις, τα διάφορα προγράμματα, τις διαδικασίες και απαιτήσεις εφαρμογής, τις δυσκολίες προσαρμογής καθώς και τα τελικά αποτελέσματα και οφέλη. Κίνητρα Τα κίνητρα που ώθησαν της εταιρία στην πιστοποίηση σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι τα ακόλουθα: - Κίνητρα σχετικά με την αγορά 1. H συμμόρφωση με την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία, 2. Η εφαρμογή διεθνών κωδίκων και πρακτικών, όπου είναι απαραίτητο, 3. Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 4. Η αξιοπιστία της εταιρείας προς την κοινή γνώμη προκειμένου η δεύτερη να πεισθεί ότι δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον. - Κίνητρα σχετικά με εσωτερικούς / λειτουργικούς παράγοντες 22

23 1. Η βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας 2. Η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα η εντατικότερη και πιο συνειδητή συμμετοχή όλων των βαθμίδων των εργαζομένων στα δρώμενα της εταιρείας, η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων. - Οικονομικά κίνητρα Η μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της εταιρείας και συγκεκριμένα η μείωση του κόστους επεξεργασίας αποβλήτων, η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, χαρτιού, κλπ καθώς και η μείωση των απαιτούμενων μετρήσεων. Περιβαλλοντικές πλευρές Σχετικά με τις περιβαλλοντικές πλευρές σχετικά των δραστηριοτήτων της εταιρείας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: - Εκπομπές στον αέρα. Οι εκπομπές στον αέρα αφορούν τους ακόλουθους ρύπους: διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, υδρόθειο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, αιωρούμενα σωματίδια. Για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου υπεύθυνο θεωρείται και το καύσιμο των φούρνων (fuel oil). - Απορρίψεις στο νερό. Έχουν σχέση με τα βιομηχανικά απόβλητα και κυρίως απόβλητα από παραγωγική διαδικασία (π.χ. από drain μονάδων γενικά, νερά από έξοδο αφαλατωτή, εκπλύσεις γενικά στις μονάδες κλπ.), απόβλητα από καθαρισμό πλοίων και όμβρια ύδατα. - Ρύπανση εδάφους. Προέρχεται κυρίως από απόρριψη προϊόντων παραγωγικής διαδικασίας, χημικών προσθέτων κλπ. Υπάρχουν ειδικά όργανα που ονομάζονται monitoring wells τα οποία καταγράφουν τις εν λόγω απορρίψεις. - Αστικά απόβλητα τα οποία επεξεργάζονται σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού. - Υπηρεσίες συντήρησης, από τις οποίες, υπάρχει πιθανή διαρροή στο περιβάλλον από τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και επακόλουθη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και γενικότερα του εδάφους. 23

24 Εκτός από τις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες συμβαίνουν σε καταστάσεις ομαλής λειτουργίας, υπάρχουν και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή μη προβλέψιμες. Τέτοιου είδους καταστάσεις αποτελούν π.χ. το μπλοκάρισμα μιας βάνας, μια απότομη διαρροή από τα πάσα του φούρνου καθώς και απότομες αυξήσεις σε πιέσεις και θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία μιας μονάδας. Επιπλέον των προηγουμένων, υπάρχουν και συνθήκες διακοπής μονάδων, όπως κατά το shut down (προγραμματισμένη διακοπή για λόγους συντήρησης ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης) και περαιτέρω έναρξη. Στόχοι Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας είναι κυρίως εξειδικευμένοι και περιγράφονται συνοπτικά ως ακολούθως: - Η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πηγών και ενέργειας, η βελτίωση της χρήσης νερού, ατμού και καυσίμων (fuel oil, fuel gas) και η συμπλήρωση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια με ιδιοπαραγωγή, - Η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, - Η προστασία του περιβάλλοντος από ρύπανση με χρήση τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον, όπου είναι εφικτό, - Η ελεγχόμενη διαχείριση των αέριων εκπομπών και η συνεχής καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας, - Η προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ως αποτέλεσμα του δραστικής διαχείρισης των στερεών και υγρών παραπροϊόντων, - Η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανόνες προερχόμενη από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με τη δημιουργία και εγκαθίδρυση σχεδίων, όπως το Oil Spill Contingency Plan. Προγράμματα 24

25 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V παρουσιάζονται ορισμένα από τα προγράμματα τα οποία εφάρμοσε και εφαρμόζει η εν λόγω εταιρεία στα πλαίσια της επίτευξης των ανωτέρω στόχων. Ενδεικτικά αφέρονται επτά προγράμματα σε σύνολο είκοσι προγραμμάτων. Ενέργειες Στη συνέχεια ακολουθούν ενέργειες περιβαλλοντικής διαχείρισης με έμφαση στη διαχείριση στερεών, υγρών και αεριών αποβλήτων. Α Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ι. Κατεργασία ιλύος Η ιλύς του διυλιστηρίου κατεργάζεται αρχικά σε μονάδα απελαίωσης / αφύγρανσης με απόδοση μεγαλύτερη από 90%. Το ανακτήσιμο λάδι ανακυκλώνεται με επαναδιύλιση. Το στερεό υπόλειμμα διατίθεται για βιοαποικοδόμησης σε ειδικά διαμορφωμένες εκτάσεις που καταλαμβάνουν μια περιοχή τετρ.μέτρων σύμφωνα με τα πρότυπα API. H ιλύς που συλλέγεται από τις διάφορες διεργασίες κατεργάζεται πάντα, ανάλογα με την περιεκτικότητά της σε υδρογονάνθρακες, πριν διατεθεί. ΙΙ. Διάθεση απενεργοποιημένων καταλυτών Η διαχείριση των εξαντλημένων καταλυτών γίνεται ως εξής: Πώληση στην εξωτερική αγορά, αποστολή στο εξωτερικό για ανάκτηση μετάλλων ή επιστροφή στους κατασκευαστές για αναγέννηση και διάθεση στην τσιμεντοβιομηχανία σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Β. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα του διυλιστηρίου είναι μίγμα των εξής ρευμάτων: νερά από μονάδες παραγωγής, αποστραγγίσεις δεξαμενών, βρόχινα νερά από τις περιοχές των μονάδων και των δεξαμενών, έρμα πλοίων μετά των διαχωρισμό τους στις δεξαμενές υποδοχής. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων γίνεται σε τρία στάδια: 25

26 1. Πρωτογενής διαχείριση-(διαχωρισμός με βαρύτητα) Για την απομάκρυνση του λαδιού, τα απόβλητα οδηγούνται σε δύο ελαιοδιαχωριστές API με βαρύτητα. Το λάδι διαχωρίζεται από το νερό ως ελαφρύτερο, συλλέγεται και επαναδυιλίζεται στις μονάδες απόσταξης. Ο πρώτος ελαιοδιαχωριστής αποτελείται από ένα μόνο κανάλι και λειτουργεί ως προδιαχωριστής. Η έξοδος από αυτόν τροφοδοτεί το δεύτερο API ο οποίος αποτελείται από δύο κανάλια. 2. Δευτερογενής διαχείριση (φιλτράρισμα) Τα νερά από την έξοδο των ελαιοδιαχωριστών οδηγούνται στην μονάδα αμμόφιλτρων, όπου υπάρχουν τρία αμμόφιλτρα που λειτουργούν παράλληλα. Στα αμμόφιλτρα αφαιρούνται τα ίχνη αδιάλυτου λαδιού και τα αιωρούμενα σωματίδια βελτιώνοντας το BOD. 3. Τριτογενής διαχείριση-βιολογικό σύστημα Τα φιλτραρισμένα νερά οδηγούνται στο βιόφιλτρο, όπου γίνεται η βιολογική διεργασία. Μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στο βιόφιλτρο καταστρέφουν το μικρό υπόλειμμα διαλυμένου λαδιού στο νερό, κάτω από αερόβιες συνθήκες λειτουργίας Τελικά τα νερά διατίθενται στο Σαρωνικό κόλπο σύμφωνα με την Ελληνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Γ. Διαχείριση αερίων ρύπων Οι εκπομπές αερίων ρύπων παρακολουθούνται είτε έμμεσα είτε άμεσα. Οι εκπομπές μετριούνται άμεσα με αναλυτές και ένα κινητό σταθμό μέτρησης ρύπων στην ατμόσφαιρα. Κύριοι ρυπαντές όπως ΝΟx, Η 2 S/SO 2, υδρογονάνθρακες και ολικά αιωρούμενα στερεά καταγράφονται συνεχώς. Η έμμεση παρακολούθηση γίνεται με χρήση υπολογιστικών μεθόδων σε συνδιασμό με μέτρηση της εκπομπής σχετικών παραμέτρων. - Καθαρισμός αερίου καυσίμου 26

27 Τα αέρια που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο, κατεργάζονται με αμίνη για την αφαίρεση του H 2 S και μείωση των εκπομπών του SO 2 πριν την είσοδό τους στο σύστημα αερίου καυσίμου. Τα πλούσια σε H 2 S αέρια κατεργάζονται αρχικά στις μονάδες Claus για την μετατροπή του θείου σε στερεά κατάσταση και στη συνέχεια σε μια δεύτερη μονάδα (Tail gas clean-up unit), όπου το αέριο υδρογονώνεται σε H 2 S πριν δεσμευθεί. Στο διυλιστήριο λειτουργούν δύο μονάδες μετατροπής του θείου σε στερεά μορφή. Επιπλέον, αυξάνεται η χρήση αερίου καυσίμου(fuel gas) και μειώνεται η χρήση καυσίμου λαδιού(fuel oil) προκειμένου να μειωθούν οι άμεσες εκπομπές, όπως SO 2. - Πυρσοί και καπνοδόχοι Χρησιμοποιούνται δύο πυρσοί, ο πυρσός λιπαντικών, ύψους 80μ, και ο πυρσός καυσίμων, ύψους 100μ, για τον ασφαλή και και περιβαλλοντικά φιλικό έλεγχο των αποπιέσεων του εξοπλισμού σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων. Η διασπορά των καπναερίων από τις κύριες μονάδες στην ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται μέσω κεντρικών καπνοδόχων ύψους 85μ. - Μείωση NΟx Καυστήρες μειωμένων εκπομπών NΟx είναι εγκατεστημένοι σε νέους φούρνους αλλά και στους παλαιούς (όπου είναι εφικτό), προκειμένου να μειώνεται η δημιουργία ΝΟx. - Μείωση διαφυγουσών εκπομπών Γίνεται ελαχιστοποίηση των διαφυγουσών εκπομπών εξοπλισμού μέσω ανίχνευσης των διαρροών και στη συνέχεια υλοποίησης προγραμμάτων επισκευής (LDAR). Με χρήση αυτής της τεχνικής η συγκέντρωση των αερίων μετράται στην ενδεχόμενη θέση διαρροής στην εγκατάσταση. Σε περίπτωση που καταγράφονται μετρήσεις άνω των 1000 ppm, ο εξοπλισμός που διαρρέει παραδίδεται αμέσως προς επισκευή. 27

28 Όλα τα πτητικά προϊόντα αποθηκεύονται σε δεξαμενές με πλωτή οροφή. Οι διαχωριστές με βαρύτητα API στη μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων έχουν επίσης πλωτά σκέπαστρα. Απαιτήσεις εφαρμογής-λειτουργίας Γενικά απαιτείται διαδικασία για την αναγνώριση και πρόσβαση στις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τα περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του διυλιστηρίου και κώδικες πολιτικής, εταιρικές πολιτικές και συμφωνίες κυρίων με τις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον υπάρχει η απαίτηση για καθορισμό γραπτών σκοπών και στόχων από την πλευρά του διυλιστηρίου σε κάθε επίπεδο και λειτουργία. Για τον καθορισμό αυτών ελήφθησαν υπόψη οι νομικές και άλλες απαιτήσεις, οι σημαντικές επιπτώσεις, οι τεχνολογικές επιλογές, οι οικονομικοί, λειτουργικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες καθώς και οι γνώμες των ενδιαφερομένων μερών. Ακόμη, ορίσθηκαν προγράμματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως και τα οποία περιλαμβάνουν νέες εξελίξεις και νέες ή αλλαγμένες διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Όσον αφορά την οργανωτική δομή, η διοίκηση έχει ορίσει εκπρόσωπό της με συγκεκριμένους ρόλους, ευθύνες και αρμοδιότητες και παρέχει από την πλευρά της τους απαραίτητους πόρους που είναι ανθρώπινοι, τεχνολογικοί και οικονομικοί. Ακόμη έχει ορίσει ως εταιρεία-σύμβουλο για την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης την Bureau Veritas. Όσον αφορά τις ανάγκες εκπαίδευσης, η εταιρεία τις έχει αναγνωρίσει και παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό του οποίου η εργασία έχει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση. Παράλληλα υπάρχει ενημέρωση σε θέματα που αφορούν: Τη σημασία της συμμόρφωσης με την πολιτική και τις διαδικασίες, την περιβαλλοντική επίπτωση των δραστηριοτήτων του προσωπικού, το ρόλο του όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των 28

29 διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση των ορισμένων διαδικασιών λειτουργίας. Επιπλέον εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό που εκτελεί εργασίες με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ικανό με βάση τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την εμπειρία του. Αναφορικά με το θέμα της εκπαίδευσης, επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης οι οποίες αναλύονται ως εξής: η εκπαίδευση ξεκινά με την ευκαιρία της πρόσληψης και γίνεται συνήθως μια φορά το χρόνο. Αφορά γενική πληροφόρηση πάνω σε πρακτικά ζητήματα. Στη συνέχεια, η εκπαίδευση συνεχίζεται στα διάφορα τμήματα, αναλόγως των αναγκών, στα οποία αυτός που εκπαιδεύεται, θεωρείται μαθητευόμενος για το χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου και βρίσκεται συνεχώς μαζί με το χειριστή του ο οποίος τον καθοδηγεί και τον βοηθά στην ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έπειτα, ο μαθητευόμενος δίνει προφορικές εξετάσεις στον εργοδηγό του καθώς και εξετάσεις στον τμηματάρχη του. Αν αποτύχει στις εξετάσεις, ακολουθείται η διαδικασία της μετάθεσης σε κάποιο άλλο τμήμα ή στη χειρότερη περίπτωση η απόλυση του εργαζομένου. Για τους παλαιούς χειριστές ακολουθείται διαφορετική διαδικασία που αφορά γενική εκπαίδευση κατά διαστήματα ανά τμήμα ή συνολικά. Με το ίδιο τρόπο εκπαιδεύονται και οι εργοδηγοί σε όλα τα τμήματα ή ανά τμήμα ο κάθε εργοδηγός εκπαιδεύεται από τον τμηματάρχη με παρουσιάσεις και πολλές φορές επί τόπου στις μονάδες του διυλιστηρίου για τις οποίες ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευθύνη καθοδήγησης των χειριστών προκειμένου να υπάρξει ομαλή λειτουργία των μονάδων. Αναφορικά με τον έλεγχο των εργασιών, έχουν ορισθεί οι εργασίες και λειτουργίες που σχετίζονται με σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί γραπτές διαδικασίες και έχουν ορισθεί κριτήρια. Στις εν λόγω εργασίες περιλαμβάνεται και η συντήρηση. Για υλικά και υπηρεσίες με σημαντικές 29

30 περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έχουν ορισθεί διαδικασίες και έχουν γνωστοποιηθεί στους προμηθευτές και εργολάβους. Παράδειγμα τέτοιου είδους υλικών αποτελούν τα χημικά πρόσθετα στις μονάδες και υπηρεσιών η καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων από εξωτερικό εργολάβο με χρήση κινητής συσκευής. Ο έλεγχος αφορά τις εργασίες αποθήκευσης, μεταφοράς, παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής και συντήρησης σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας και καταστάσεων έναρξης ή σταματήματος μονάδων. Αναφορικά με το θέμα της επικοινωνίας, επισημαίνεται ότι υπάρχει εσωτερική, εξωτερική και επικοινωνία με τις κρατικές αρχές ιδίως για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική επικοινωνία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ανακοινώσεων στα διάφορα τμήματα ή τους δημόσιους χώρους, μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας την οποία αναλαμβάνει ο ταχυδρόμος της εταιρείας καθώς και δια μέσου . Επιπλέον, ακολουθείται και η διαδικασία του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέλη. Αναφορικά με την προετοιμασία και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων, έχουν ορισθεί διαδικασίες για την αναγνώριση τους, την πρόληψη και μείωση της περιβαλλοντικής τους επίπτωσης. Επιπλέον γίνεται αναθεώρηση και ανανέωση των διαδικασιών μετά από ατύχημα καθώς και περιοδικοί έλεγχοι. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης ορίζουν τα ατομικά καθήκοντα του εμπλεκόμενου προσωπικού, τον τρόπο ειδοποίησης των αρχών, το πλάνο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, τις ενέργειες αντιμετώπισης και τα μέσα καθώς και την ανάλογη εκπαίδευση. Αναφορικά με την παρακολούθηση και μέτρηση, εφαρμόζονται διαδικασίες για την εφαρμογή τους σε τακτική βάση στα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που έχουν αξιόλογη επίπτωση στο περιβάλλον. Περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της απόδοσης, της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις. 30

31 Τυπικές μετρήσεις στερεών αποβλήτων αφορούν μάζα και όγκο και αερίων ρύπων αφορούν CO/CO 2, SOx, NOx, σωματίδια και διοξίνες. Μετρήσεις υγρών αποβλήτων αφορούν όγκο, COD, BOD, ph, DO(Dissolved Oxygen), σωματίδια και βαρέα μέταλλα. Eπιπλέον, μετρήσεις που αφορούν θόρυβο προερχόμενο από τις μονάδες του διυλιστηρίου. Η χρήση περιβαλλοντικών δεικτών αφορά Δείκτες Περιβαλλοντικής Επίπτωσης, Αποδοτικότητας, όπως Δείκτης Αποδοτικότητας = Χρήσιμο Προϊόν / Α ύλη καθώς και Κανονικοποιημένους Δείκτες όπως, Όγκος Υγρών Αποβλήτων / Τόνο Προϊόντος και Οικονομικούς Δείκτες όπως, Λογαριασμός Καυσίμων. Δυσκολίες εφαρμογής Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, υπήρξαν δυσκολίες προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά τη συμμετοχή του και έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες από την εταιρεία-σύμβουλο. Επιπλέον απαιτήθηκαν λειτουργικές επεμβάσεις,όπως σταμάτημα κάποιας μονάδας, με σημαντικό κόστος. Αποτελέσματα Τα τελικά αποτελέσματα και οφέλη από την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος αναφέρονται κυρίως στην ίδια την εταιρεία. Ως εκ τούτου, υπάρχει συστηματική αρχειοθέτηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μείωση κόστους που αφορά Α ύλες και υλικά συσκευασίας, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και βοηθητικών παροχών (όπως νερού, ατμού), μείωση όγκου παραγόμενων αποβλήτων και φυσικά μείωση προστίμων. Επιπλέον υπάρχει αναβάθμιση και κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του διυλιστηρίου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Από τη σύγκριση των ελληνικών εταιρειών πετρελαιοειδών ΕΚΟ-ΕΛΔΑ & ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 31

32 Παρατηρείται ότι υπάρχουν κοινά κίνητρα όπως η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στην αγορά, η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στο προσωπικό. Kαι στις δύο εταιρείες, κύριο κίνητρο αποτελεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη διαχείριση των αερίων εκπομπών και υγρών και στερεών αποβλήτων. Οι περιβαλλοντικές πλευρές είναι σε γενικές γραμμές κοινές και για τις τρεις εταιρείες δεδομένου ότι το αντικείμενο απασχόλησης είναι εν μέρει κοινό. Επιπλέον έμφαση έχει δοθεί στον έλεγχο των εκπομπών H 2 S από την εταιρεία Μotor Οil δεδομένων των μονάδων αποθείωσης ελαφριών καυσίμων και μονάδων Claus που διαθέτει. Περιβαλλοντική πλευρά στην εταιρεία ΕΚΟ αποτελεί ο θόρυβος από την παραγωγική διαδικασία και διακίνηση. Κοινά προγράμματα και στις δύο εταιρείες αποτελούν η ορθή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στον έλεγχο των εκπομπών SOx,H 2 S,μεθυλομερκαπτανών και γενικά στους αέριους ρύπους δεδομένης και της έκτασης της παραγωγικής διαδικασίας που συνεπάγεται την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μονάδων και έκλυση σημαντικών ποσοτήτων από τους εν λόγω ρύπους. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο η εταιρεία Μοτορ Οιλ έχει δόσει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης χαρτιού. Δεδομένου του μικρού αριθμού προγραμμάτων που μας διατέθηκαν από την εν λόγω εταιρεία, δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερη σύγκριση αναφορικά με την ύπαρξη άλλου κοινού προγράμματος, όπως π.χ. για τη μείωση του θορύβου κλπ. Kοινή δυσκολία εφαρμογής αποτελεί η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η κινητοποίησή του και η αντίστοιχη εκπαίδευση. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί η ευαισθητοποίηση της εταιρείας ΕΚΟ στα θέματα διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής, με την επιθυμία εισαγωγής και του συστήματος ΕΛΟΤ 1801 παράλληλα με το ISO

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δήλωση

Περιβαλλοντική Δήλωση Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 761/2001 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Diploma in Environmental Management

Diploma in Environmental Management Diploma in Environmental Management Ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή, υλοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος Αποκτήστε εξειδίκευση στη Διοίκηση σύνθετων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα