ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο Κοζάνη : 7/2/2014 Αρ. Πρωτ.: 479 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑΣ Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι : Εκτίθεται σε πενταετή (5ετή) µίσθωση το δικαίωµα της αλιευτικής εκµετάλλευσης της ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ, µε σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευσή της, µε πλειοδοτική δηµοπρασία. Η µίσθωση γίνεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις : 1. Το Β.. 7/ «Περί της υπό του Οργανισµού Αλιείας εκµεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων δι ενοικιάσεως», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 1/2

2 2. Το Ν.. 420/70 «Περί Αλιευτικού Κώδικα» όπως έχει συµπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92 έτσι όπως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» 4. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης και µε τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις της διακήρυξης αυτής : 1. Η εκµίσθωση αρχίζει ακριβώς την 1 η Μαρτίου 2014 και τελειώνει την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του έτους Όρια του εκµισθωµένου χώρου είναι η µόνιµα και περιοδικά κατακλυζόµενη υδάτινη έκταση µε τα αναγκαία παραρτήµατα του ιχθυοτροφείου, που περιβάλλεται δυτικά από τις κτηµατικές περιοχές της τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελεήµονα του ήµου Αµυνταίου, νοτιοανατολικά από τις κτηµατικές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Βεγόρων Μανακίου Φαραγγίου του ήµου Αµυνταίου και βορειοανατολικά από τις κτηµατικές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Άρνισσας Περαίας του ήµου Έδεσσας. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µισθωτές υποχρεούνται να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση σχετικά µε τα όρια της εκµισθωµένης έκτασης και της προστατευτικής ζώνης πριν τη µίσθωση, να λάβουν γνώση των όρων, αναγκών, συνθηκών, της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και των ενδεχοµένων ζηµιών από πληµµύρες ή άλλα αίτια, διότι καµία διαµαρτυρία ή αξίωση δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη µετά τη µίσθωση, όπως επίσης δεν µπορεί να προκύψει ευθύνη του ηµοσίου. 4. Το δικαίωµα της αλιευτικής εκµετάλλευσης της λίµνης Βεγορίτιδας συνίσταται µόνο στην αλιεία και εµπορία των ιχθύων. 5. εν περιλαµβάνονται στη µίσθωση το κυνήγι υδρόβιων πτηνών, το δικαίωµα κατασκευής λουτρών, καλλιέργειας βατράχων, εκτροφής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 2/2

3 γουνοφόρων ζώων, η συγκοµιδή προϊόντων βάλτου (καλάµια, σαµάκια, φλούδια), η συγκοινωνία µε πλωτά µέσα στην περιοχή. Το ηµόσιο έχει δικαίωµα να διαθέτει τα παραπάνω ιδιαίτερα, όταν και όπως θέλει, χωρίς ο µισθωτής να έχει δικαίωµα για οποιαδήποτε αποζηµίωση ή µείωση στο µίσθωµα, ούτε να βάζει εµπόδια σε τέτοιες εκµεταλλεύσεις που τυχόν υπάρχουν µέσα στην εκµισθωµένη περιοχή. 6. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που βρίσκονται ή θα κατασκευαστούν (κατά τη διάρκεια αυτής της µίσθωσης) στην εκµισθούµενη περιοχή ή στα παραρτήµατα του ιχθυοτροφείου καθώς και τα µόνιµα αλιευτικά εργαλεία ανήκουν στην κυριότητα του δηµοσίου. 7. Ο µισθωτής θα παραλάβει το ιχθυοτροφείο στην εξουσία του από την ηµέρα που ορίζει η διακήρυξη αυτή. Αν όµως µέχρι την ηµέρα αυτή δεν έχει πραγµατοποιηθεί η µίσθωση τότε θα παραλάβει το ιχθυοτροφείο αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στη δεύτερη περίπτωση ο µισθωτής υποχρεώνεται στην πληρωµή των επιστατοφυλάκων που τυχόν θα έχουν διοριστεί καθώς και των λοιπών εξόδων για καλλιέργεια κ.λ.π. του ιχθυοτροφείου, που έγιναν µέχρι την ηµέρα που τελικά παρέλαβε το ιχθυοτροφείο. Τα έσοδα του ιχθυοτροφείου που τυχόν πραγµατοποιήθηκαν κατά το ίδιο διάστηµα κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων προς όφελος του µισθωτή. Καµία ευθύνη του ηµοσίου δε γεννιέται απ αυτή την προσωρινή, για λογαριασµό του µισθωτή, διαχείριση του ιχθυοτροφείου. 8. α) Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραλάβει το δηµόσιο ιχθυοτροφείο καθώς και τις εγκαταστάσεις και τα παραρτήµατα αυτού, σε όποια κατάσταση θα βρίσκονται κατά την παράδοση και δεν έχει δικαίωµα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση, απαίτηση κατά του δηµοσίου για τυχόν ελλείψεις ή βλάβες αυτών, αντίθετα είναι υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δικά του έξοδα. Επίσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 3/2

4 σ όλο το χρονικό διάστηµα της µίσθωσης, είναι υποχρεωµένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση την εκµισθωµένη περιοχή και δικαιούται, µετά από έκδοση σχετικής απόφασης, να προβαίνει σε εκτελέσεις έργων κ.τ.λ. χρήσιµων για τη βελτίωση γενικά της εκµετάλλευσης. Όλες οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου που έχουν παραδοθεί στον µισθωτή ή θα κατασκευαστούν (κατά τη διάρκεια της µίσθωσης) και βρίσκονται στην εκµισθούµενη περιοχή και τα παραρτήµατα του ιχθυοτροφείου καθώς και τα µόνιµα αλιευτικά εργαλεία παραδίδονται στο δηµόσιο σε άριστη κατάσταση µετά τη λήξη ή τη µε οποιοδήποτε τρόπο διάλυση της µίσθωσης. β) Επίσης, ο µισθωτής µπορεί να κατασκευάζει µε δαπάνες του νέα τεχνικά έργα, στο πλαίσιο της ορθολογικής αλιευτικής διαχείρισης του ιχθυοτροφείου, ύστερα όµως από την έγκριση σύµφωνη γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Φλώρινας και Νοµού Πέλλας της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και της ιεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως προς τη σκοπιµότητα και τον τρόπο υλοποίησης, καθώς και µετά από έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ. γ) Εάν ο µισθωτής δεν υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. α) και β) επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο σύµφωνα µε τον όρο 32 και καλείται από τον Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας σε καθοριζόµενη προθεσµία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εάν στην προθεσµία που έχει τεθεί ο µισθωτής δε συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. 9. Το ηµόσιο έχει δικαίωµα να κατασκευάζει έργα, εγκαταστάσεις, λοιπές υποδοµές και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 4/2

5 ιχθυοτροφείο για την ορθολογική διαχείριση και προστασία αυτού, τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής ή για άλλους λόγους γενικότερου συµφέροντος. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος όχι µόνο να µη φέρνει εµπόδια, αλλά να συνεργάζεται και να βοηθά αυτόν που θα αναλάβει την πραγµατοποίηση της µελέτης και την υλοποίηση των έργων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. 10. Ο µισθωτής θα έχει την αποκλειστική αλιευτική εκµετάλλευση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου της λίµνης Βεγορίτιδας σε όλη τη διάρκεια της εκµίσθωσης και θα τον βαρύνουν όλες οι δαπάνες της εκµετάλλευσης, καλλιέργειας καθώς και των αναγκαίων έργων για την ορθολογική διαχείριση του ιχθυοτροφείου. Επίσης έχει την υποχρέωση να σέβεται τις σχετικές τοπικές συνήθειες που ανέκαθεν υπάρχουν και τα όσα µέτρα τυχόν κατ έθιµο εφαρµόζονται από τους ελεύθερους αλιείς. 11. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του ιχθυοτροφικού πλούτου της χώρας και την αλιεία γενικά (Νόµους, ιατάξεις, Υπουργικές ή Περιφερειακές αποφάσεις), όσες ισχύουν ή θα εκδοθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα της µίσθωσης, καθώς επίσης και τους όρους αυτής της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης. 12. Ο µισθωτής δεν µπορεί να διενεργεί εµπλουτισµούς στο δηµόσιο ιχθυοτροφείο και στις ζώνες προστασίας περιµετρικά της λίµνης Βεγορίτιδας. Η διενέργεια εµπλουτισµού είναι ευθύνη της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Τµήµα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και προβαίνει σε αυτόν, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της αλιευτικής νοµοθεσίας, τις σχετικές εγκυκλίους και τους όρους των διεθνών συµβάσεων, µε σκοπό την προστασία των ιχθυοπληθυσµών. Προς το σκοπό αυτό η ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 5/2

6 Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή τόσο την οικονοµική, όσο και την τεχνική µε τα µέσα, τα εργαλεία και το έµψυχο δυναµικό του µισθωτή. Ο µισθωτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις. 13. Ο µισθωτής οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του σύµφωνα µε το πλαίσιο προστασίας του υγροτόπου, όπως αυτό καθορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες και την εθνική νοµοθεσία για το περιβάλλον (Ramsar, Natura 2000, Οδηγία 79/409 της Ε.Ε., ΚΥΑ 6919/2004, κ.λ.π.). 14. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει τη διενέργεια αλιείας στη λίµνη στους έχοντες το δικαίωµα αλιείας, αποδεδειγµένα επαγγελµατίες αλιείς ή γεωργοαλιείς, που ασκούν ή ασκούσαν επαγγελµατική αλιεία στη µισθωµένη λίµνη Βεγορίτιδα και είναι εφοδιασµένοι απαραίτητα µε επαγγελµατική άδεια αλιείας σκάφους. ικαίωµα αλιείας στη λίµνη έχουν κατά προτεραιότητα οι κάτοικοι των παραλίµνιων χωριών και οικισµών της λίµνης Βεγορίτιδας, µε την υποχρέωση να αποδίδουν στο µισθωτή ποσοστό ίσο µε το 10% της αξίας των αλιευµάτων τους. 15. Μισθωτής και οι ελεύθεροι αλιείς οφείλουν να µεταφέρουν τα αλιεύµατα στις αποβάθρες «ΣΚΑΛΕΣ», οι οποίες καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας µετά από πρόταση της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 16. Τα αλιεύµατα θα ζυγίζονται παρουσία του µισθωτή και των αλιέων ή των αντιπροσώπων τους και θα καταβάλλουν το 10% επί της αξίας των αλιευµάτων, είτε σε είδος είτε σε χρήµα κατά την επιθυµία και των δύο. Προκειµένου να καταβληθεί το δικαίωµα αυτό η αξία των αλιευµάτων προσδιορίζεται µε δηµοπρασία. Εάν δεν είναι δυνατό να γίνει δηµοπρασία θα καταβάλλεται το τίµηµα του 10% σε χρήµα επί της αξίας των µέσων τιµών χονδρικής πώλησης όπως παρουσιάζονται στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 6/2

7 επισυναπτόµενο πρακτικό (το οποίο δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συνεννόησης µε το µισθωτή) και τελούν υπό την έγκριση της παρούσας. Ευνόητο είναι ότι το τίµηµα του 10%, όταν ο πλειοδότης είναι έµπορος αλιευµάτων, µπορεί να γίνεται σε είδος, ενώ όταν τυγχάνει φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί εµπορική ιδιότητα και δεν υπάρχει δυνατότητα δηµοπρασίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την οµαλή διαχείριση του µισθίου η είσπραξη του 10%, θα γίνεται σε χρήµα. Σε περίπτωση που ο µισθωτής ή ο αντιπρόσωπός του απουσιάζει ή δεν προσέλθει έγκαιρα ύστερα από πρόσκλησή του, οι ιχθείς δηµοπρατούνται παρουσία τοπικής αρχής ή δηµοσίου οργάνου, στους οποίους θα καταβάλλεται το παραπάνω δικαίωµα προς παράδοση στον ενοικιαστή, της καταβολής γενοµένης µε έγγραφη απόδειξη. Καµία ευθύνη του ηµοσίου δεν προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία. Ο µισθωτής οφείλει µε την καταβολή του δικαιώµατος να εκδίδει στους αλιείς έγγραφη απόδειξη στην οποία θα φαίνεται το είδος του αλιεύµατος, η τιµή µονάδας, η συνολική αξία τους, το ποσό του δικαιώµατός του κ.λ.π., η οποία θα κόβεται από το τριπλότυπο έντυπο που θα τηρεί και θα τυπώνει µε δικές του δαπάνες ο µισθωτής. Για τον τύπο των παραστατικών και βιβλίων που τυχόν απαιτηθούν και τον τρόπο τήρησης ο εκµισθωτής θα απευθύνεται στην εκάστοτε.ο.υ. Τα στοιχεία αυτά θα συµπεριλαµβάνονται συγκεντρωτικά στα στατιστικά στοιχεία που θα υποβάλλει ο µισθωτής στις αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας ( ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας που έχει έδρα την Κοζάνη και την ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 7/2

8 17. Η µεταφορά ή κρυφή πώληση ιχθύων αλλού, χωρίς επίδειξη από τους αλιείς της ως παραπάνω απόδειξης αποτελούν το αδίκηµα της λαθραλιείας, θα διώκεται σύµφωνα µε το νόµο κατά «έγκλιση» του µισθωτή και οι ιχθείς θα κατάσχονται για λογαριασµό του. Ο µισθωτής δεν επιτρέπεται να εισπράττει ποσό µεγαλύτερο του 10% από οποιονδήποτε και για κανένα λόγο π.χ. κηρύκεια, δικαίωµα προµήθειας κ.λ.π.. ε δικαιούται επίσης να εισπράττει δικαιώµατα από τους επαγγελµατίες αλιείς για την ποσότητα των ιχθύων που προορίζεται για αυτοκατανάλωσή τους ως τροφή, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα 1 χιλιόγραµµο για κάθε ηµέρα. 18. Ως θέσεις δηµοπράτησης των προσκοµιζόµενων αλιευόµενων ψαριών της λίµνης ή αλλιώς καλούµενες «ΣΚΑΛΕΣ» καθορίζονται οι εξής : α) Θέση «Παλιά σκάλα», η οποία βρίσκεται κάτω από τα καταστήµατα των Μπέλτσου και Ναουµίδη στον Άγιο Παντελεήµονα του ήµου Αµυνταίου του Νοµού Φλώρινας. β) Στην Τ.Κ. Άρνισσας του ήµου Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, στην περιοχή «Γαλαρία», κάτω από τη σήραγγα της.ε.η. γ) Στην Τ.Κ. Περαίας του ήµου Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, στην περιοχή «Άγιοι Θεόδωροι», κάτω από το οµώνυµο εξωκλήσι. δ) Στην Τ.Κ. Περαίας του ήµου Έδεσσας του Νοµού Πέλλας, στην περιοχή «Μικρή Λιακάδα», κάτω από το γήπεδο. Εφόσον υπάρχει ανάγκη και µετά από σχετική συνεννόηση του µισθωτή και της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, µπορεί να καθοριστεί και άλλη θέση, µετά από απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 8/2

9 19. Οι ηµέρες αργίας καθώς και οι ώρες δηµοπράτησης των προσκοµιζοµένων ψαριών σε κάθε «ΣΚΑΛΑ» καθορίζονται από κοινού µε τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και το µισθωτή. 20. Η διενέργεια αλιείας στη λίµνη Βεγορίτιδα θα γίνεται ως εξής: Α. Επαγγελµατική αλιεία Με δίχτυα απλά και µανωµένα, µε τετράγωνο ελάχιστο άνοιγµα µατιού 20 χιλιοστόµετρα κατά πλευρά, εκτός αυτών που χρησιµοποιούνται για την αλιεία κυπρίνων και σίρκων, των οποίων το ελάχιστο άνοιγµα τετράγωνου µατιού πρέπει να είναι 50 χιλιοστά και 15 χιλιοστά αντίστοιχα (Π.. 40/74). Με βολκούς, µε ελάχιστο άνοιγµα τετράγωνου µατιού 30 χιλιοστά, πλην των χρησιµοποιούµενων για την αλιεία χελιών, οι οποίοι µπορούν να έχουν άνοιγµα τετράγωνου µατιού τουλάχιστον 10 χιλιοστά (Β.. 249/72). Οι βολκοί, για την αλιεία χελιών, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από 1 ης Νοεµβρίου κάθε έτους µέχρι την τελευταία ηµέρα Φεβρουαρίου του εποµένου έτους (Β.. 249/72). Για την αλιεία χελιών απαιτείται ειδική άδεια. Με πολυάγκιστρα (παραγάδια) καθ όλο το έτος (Β.. 249/72). Με πεζόβολο (Β.. 249/72). Με κοφινέλα (Β.. 249/72). Με καµάκια. Η χρήση του καµακιού επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστηµα από 1 η Σεπτεµβρίου κάθε έτους µέχρι την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους (Β.. 249/72). Όλα τα αλιευτικά εργαλεία και µέσα που τοποθετούνται σηµαίνονται, µε µέριµνα των ιδιοκτητών τους (Π.. 99/03). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 9/2

10 Επιτρέπεται η εποχική, από 1 µέχρι 2 µήνες αλιεία ιχθύων µε πρόχειρες σταθερές εγκαταστάσεις (καλαµωτά και συναφή). Η πλευρά µατιού διχτυού αυτών ή διάκενου των ανωτέρω καλαµιών και συναφών θα είναι τουλάχιστο 20 εκ. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε θέσεις στις οποίες δεν εµποδίζεται η ενάσκηση αλιείας. Με συρόµενα από ξηρά ή λέµβου αλιευτικά εργαλεία (γρίπος, γριπάκι, φανός, στουργί) µε µήκος διχτύων όχι µεγαλύτερο των 100 µέτρων, µήκος σχοινίων έλξεως όχι µεγαλύτερο των 200 µέτρων και µε ελάχιστα τετραγωνικά ανοίγµατα διχτύου πλευράς 30 χιλιοστόµετρων από 1 ης Σεπτεµβρίου κάθε έτους µέχρι την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου έτους ( Π. 40/1974). Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των εργαλείων ορίζεται σε πενήντα µέτρα (Π.. 99/03). Ο µισθωτής ανεπιφύλακτα αποδέχεται τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις της ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας, που αφορούν στον τύπο, το είδος και τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή από τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και Πέλλας. Απαγορεύεται απολύτως η ενάσκηση αλιείας : Κατά την ετήσια απαγορευτική περίοδο για την προστασία της αναπαραγωγής αλιείας στη λίµνη Βεγορίτιδα µε κοινή απόφαση των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας διάρκειας ηµερών. Η έναρξη της εν λόγω περιόδου είναι δυνατό να οριστεί από 1ης Απριλίου κατ έτος, το νωρίτερο, η δε λήξη αυτής µέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο. Επίσης, µε κοινές αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών µπορεί να επιβληθούν για χρονική περίοδο µέχρι ένα έτος, ειδικά ή πρόσθετα µέτρα αλιείας εάν υπάρχει κίνδυνος µείωσης ή καταστροφής των ιχθυαποθεµάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 10/2

11 ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής της ισορροπίας του υδάτινου συστήµατος (Ν..420/70, άρθρο 10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τους Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92). Με µονόκλωνα δίχτυα από µεσηνέζα (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ) (Π /77). Με µηχανική έλξη παντός αλιευτικού εργαλείου εντός της λίµνης (Β.. 142/71). Με τη ρίψη ή τοποθέτηση εντός της λίµνης κλαδιών δένδρων ή άλλων αντικειµένων κάθε µορφής. Κατ εξαίρεση, µε απόφαση του οικείων Περιφερειαρχών µπορεί να επιτραπεί η τοποθέτηση αντικειµένων σε ορισµένες θέσεις της λίµνης για την αναπαραγωγή των ψαριών (Π.. 658/81). Η χρήση του αλιευτικού εργαλείου πεζόβολος απαγορεύεται εφόσον χρησιµοποιείται από λέµβο ή άλλο πλωτό εργαλείο (Π.. 658/81). Η αλιεία µε δίχτυα απαγορεύεται τους µήνες εκέµβριο και Ιανουάριο κάθε έτους. (Π.. 36/77) Πέστροφας κατά το χρονικό διάστηµα από 1 η Νοεµβρίου κάθε χρόνου µέχρι και 15 η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους (Β.. 142/71). Κορέγονου κατά τους µήνες εκέµβριο και Ιανουάριο κάθε έτους (Β.. 142/71). Καραβίδας κατά το χρονικό διάστηµα από 15 η Φεβρουαρίου µέχρι και 15 η Μαρτίου κάθε έτους (Β.. 142/71). Η αλιεία, εµπορία και πώληση των παρακάτω ειδών, εφόσον έχουν µήκος µικρότερο των αναγραφόµενων (µετρούµενο από του άκρου του ρύγχους µέχρι του άκρου της ουράς) : 1 Κυπρίνος (Cyprinus carpio) 30 εκ. (Β.. 142/71) 2 Χέλι (Anguilla anguilla) 30 εκ. (Β.. 142/71) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 11/2

12 3 Γλήνι (Tinca tinca) 15 εκ. (Β.. 142/71) 4 Πεταλούδα (Carassius carassius) 15 εκ. (Β.. 142/71) 5 Πέρκα (Perca fluviatilis) 18 εκ. (Π.. 658/81) 6 Κορέγονος (Coregonus sp.) 20 εκ. (Β.. 142/71) 7 Πέστροφα (Salmo irideus 20 εκ. (Β.. 142/71) ή Salmo fario) 8 Καραβίδα (Astacus fluviatilis) 10 εκ. (Β.. 142/71) Για την αλιεία των ανωτέρω ειδών, στα αντίστοιχα αυτών µεγέθη οι αλιείς υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα εργαλεία. Για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των λέµβων µε τις οποίες γίνεται η αλιεία µέσα στη λίµνη απαγορεύεται καθ όλο το έτος η τοποθέτηση βολκών στα παρόχθια τµήµατα της λίµνης ή σε παρόχθιους καλαµώνες. Η διάταξη - τοποθέτηση αυτών των εργαλείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε µεταξύ αυτών και της όχθης της λίµνης να είναι δυνατή η διέλευση των λέµβων, ειδικότερα δε στην περίπτωση που υπάρχουν καλαµώνες να αφήνεται ελεύθερη λωρίδα πλάτους δέκα (10) µέτρων τουλάχιστο µεταξύ των καλαµώνων και των τοποθετηµένων βολκών. Η αλιεία µε δυναµίτιδα ή άλλη εκρηκτική ύλη καθώς επίσης και η αλιεία µε οποιαδήποτε φυτική ή άλλη ουσία η οποία µπορεί να ναρκώνει, να παραλύει ή να σκοτώνει τα υδρόβια ζώα (γαλατσίδα, φλόµος). Β. Ερασιτεχνική αλιεία Η διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας (Π.. 373/85), θα εναρµονίζεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τους τοπικούς και χρονικούς περιορισµούς που ισχύουν για την επαγγελµατική αλιεία και ειδικότερα ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 12/2

13 Χωρίς πλωτό µέσο και από την ξηρά, µε αγκιστρωτά εργαλεία όπως καλαµίδι, πεταλούδα, καθετή, εκτός από παραγάδια. εν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία στις αλιευτικές εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου και συγκεκριµένα, στις οργανωµένες εκµεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρµοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών νερών (Π.. 99/03). εν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία στη ζώνη προστασίας περιµετρικά της λίµνης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία χελιών (Anguilla anguilla) (το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαµβάνει συνολικά µέχρι δύο (2) κιλά αλιευµάτων ή µέχρι τρία άτοµα το 24ωρο ανεξάρτητα από το βάρος των αλιευµάτων. 21. Το συνολικό µίσθωµα (1 η Μαρτίου 2014 µέχρι τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2019) όπως θα ορισθεί µε την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας και εκµίσθωσης θα πληρώνεται υπέρ του ηµοσίου σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις κάθε 1 η Φεβρουαρίου και κάθε 1 η Οκτωβρίου των ετών της µίσθωσης, εκτός από την τελευταία δόση που θα πληρωθεί µαζί µε την προτελευταία. Για όλες τις δόσεις του µισθώµατος θα υπογραφούν ισόποσες ληξιπρόθεσµες χρεωστικές οµολογίες από τον εκπρόσωπο του ηµοσίου, το µισθωτή και τον εγγυητή του. Ο µισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το µίσθωµα υπέρ του ηµοσίου στις παραπάνω προθεσµίες. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωµής των δόσεων συνεπάγεται την επιβολή προστίµου σύµφωνα µε τον όρο 32. Αν ο µισθωτής δεν πληρώσει δύο δόσεις κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας και το ιχθυοτροφείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 13/2

14 δηµοπρατείται σε βάρος του και του εγγυητή του, εκτός αν δοθεί εισπρακτική προθεσµία. Το µίσθωµα αναπροσαρµόζεται εάν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 45 του Ν.. 420/70. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης για κάθε µία δόση υποβάλλεται στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας η οποία έχει έδρα στην Κοζάνη. 22. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει µηνιαίες στατιστικές καταστάσεις για την παραγωγή και αξία αυτής του µισθωµένου ιχθυοτροφείου στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και στη ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για στατιστικούς λόγους, σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο µισθωτής είναι υπεύθυνος τόσο για την ακρίβεια των στατιστικών πληροφοριών που δίνει, όσο και για την έγκαιρη και χωρίς παράλειψη υποβολή τους, αλλιώς του επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε τον όρο 32 της παρούσας. 23. Ο µισθωτής υποχρεούται: α) να µη δηµιουργήσει στην παραλίµνια περιοχή (παρόχθια ζώνη) µόνιµες εγκαταστάσεις, β) να παρέχει κάθε συνδροµή και βοήθεια (διάθεση πλωτών µέσων, δειγµάτων υδρόβιων οργανισµών κ.α.) σε ερευνητικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από τη διοίκηση του τοµέα αλιείας και όλων των αναγνωρισµένων από το κράτος ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 14/2

15 24. Ο µισθωτής υποχρεούται να ορίζει το απαιτούµενο άτοµο για την εφαρµογή των διατάξεων και όρων της παρούσας διακήρυξης, να παρέχει τη συνδροµή του στα όργανα που επιβάλλουν τις ποινές και να ενηµερώνει άµεσα τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για τυχόν καταστρατηγήσεις της αλιευτικής νοµοθεσίας. 25. Ο µισθωτής πρέπει να αποφεύγει να χρησιµοποιεί τα αλιευτικά εργαλεία κατά τρόπο που να είναι δυνατό να συλλαµβάνουν υδρόβια πουλιά. Στην περίπτωση που αυτά συλληφθούν χωρίς την πρόθεσή του οφείλει να τα παραδίδει στην αρµόδια δασική αρχή, η οποία στη συνέχεια τα εκποιεί χωρίς να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του. 26. Το ηµόσιο δε θα δεχτεί µείωση µισθώµατος ή οποιαδήποτε απαίτηση από τυχόν σηµειωθείσα µείωση της παραγωγής, ο δε µισθωτής παραιτείται από κάθε αξίωση κατά την υπογραφή της µίσθωσης. Επίσης, ο µισθωτής δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση ή απαίτηση για µείωση του µισθώµατος ή αποζηµίωση κατά του ηµοσίου σε περίπτωση που α) συµβεί τυχόν ζηµιά στο ενοικιαζόµενο από τον ίδιο ιχθυοτροφείο, τις εγκαταστάσεις ή την παραγωγή του κ.λ.π. που θα προέλθει από βροχή, πληµµύρα ποταµού και οποιαδήποτε άλλη θεοµηνία ή ανωτέρα βία καθώς και ένεκα άλλης σχετικής βλάβης ή αιτία και β) τυχόν εκτελεστούν αποξηραντικά, εγγειοβελτιωτικά, εξυγιαντικά ή άλλα παρόµοια έργα δηµόσιας ωφέλειας στη µισθωµένη υδάτινη έκταση ή τις γειτονικές προς αυτή περιοχές. Αν όµως ο µισθωτής αποδεδειγµένα ζηµιώνεται από τα έργα αυτά µπορεί να ζητήσει τη λύση της µίσθωσης, η οποία αφού εγκριθεί απαλλάσσεται µόνο από την υποχρέωση καταβολής που αναλογεί για το χρονικό διάστηµα από τη λύση της µίσθωσης και µετά. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 15/2

16 27. Ο µισθωτής υποχρεούται α) να εποπτεύει για την τήρηση αλιευτικών διατάξεων καταγγέλλοντας αρµοδίως κάθε παράβαση, β) να µεταφέρει τις καθηµερινά αλιευόµενες ποσότητες στα προκαθορισµένα σηµεία (αποβάθρες) που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία Αλιείας γ) να διατηρεί µε δικά του έξοδα τις υπάρχουσες αποβάθρες. 28. Το ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα να παραχωρεί ή να µισθώνει λιµναίο χώρο σε τρίτους για την εγκατάσταση πλωτών υδατοκαλλιεργητικών µονάδων, µετά από τη γνώµη του µισθωτή ως προς τη θέση εγκατάστασης ώστε να µην εµποδίζεται η αλιευτική εκµετάλλευση, χωρίς ο µισθωτής να έχει οποιαδήποτε απαίτηση. 29. Το ηµόσιο δεν παίρνει καµία ευθύνη για τυχόν διαφορές και διαφωνίες των µισθωτών µεταξύ τους ή µε τρίτους, όποιες και αν είναι αυτές, ούτε είναι υποχρεωµένο να επεµβαίνει για τη λύση τους την οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιδιώξουν καταφεύγοντας στα δικαστήρια. Επίσης, το ηµόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στους µισθωτές αν τρίτοι βλάψουν τα δικαιώµατα του αλιεύµατος παράνοµα ή µε άλλο τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι µισθωτές, στους οποίους εκχωρούνται οι σχετικές αγωγές, µπορούν να επιδιώξουν δικαστικώς και χωρίς την παρέµβαση του ηµοσίου, την υποστήριξη και αποκατάσταση των δικαιωµάτων τους που προσβλήθηκαν. 30. Η αλιευτική παραγωγή του ιχθυοτροφείου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. 31. Όλες οι δαπάνες που αφορούν την υπογραφή της σύµβασης βαρύνουν το µισθωτή. 32. Για κάθε παράβαση από το µισθωτή, των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης καθώς και διατάξεων της αλιευτικής νοµοθεσίας του επιβάλλεται πρόστιµο, ως ποινική ρήτρα, από εκατόν πενήντα (150) µέχρι τριακόσια (300) Ευρώ, µε αιτιολογηµένη απόφαση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 16/2

17 του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. Πριν την έκδοση της απόφασης ο µισθωτής καλείται σε απολογία µέσα σε προθεσµία πέντε (05) εργάσιµων ηµερών. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τους υπαλλήλους των Αστυνοµικών Αρχών, από τους υπαλλήλους των ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας, της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας ή άλλων ιοικητικών Αρχών. Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων ή µε παρακράτηση από την εγγύηση του µισθωτή. Ο µισθωτής συµπληρώνει την εγγύηση µέσα σε δέκα ηµέρες από την ανακοίνωση της παρακράτησης, σε διαφορετική δε περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. 33. Ο µισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας χωρίς να έχει αξίωση για οποιαδήποτε απαίτηση ή αποζηµίωση σύµφωνα µε τα ακόλουθα: α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους νόµους και διατάγµατα. β) Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από τους όρους αυτής της διακήρυξης. γ) Αν επιβληθεί σε αυτόν πρόστιµο δυο φορές µέσα στον ίδιο χρόνο. δ) Αν επιβληθεί σε αυτόν πρόστιµο τρεις φορές οποτεδήποτε. Κατά της απόφασης που επιβάλλει πρόστιµο ή έκπτωση από το ιχθυοτροφείο ο µισθωτής δε δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια. 34. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης µίσθωσης. 35. Η δηµοσίευση της διακήρυξης θα γίνει µε τοιχοκόλληση στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Φλώρινας, στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Πέλλας, στη ιεύθυνση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 17/2

18 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στα γραφεία των αρµόδιων ήµων και στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. 36. Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός, το αποτέλεσµα του οποίου εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας, θα γίνει στις 20/03/2014, ηµέρα Πέµπτη και από 9.00 π.µ. έως π µ. στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Φλώρινας. Ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται το ποσό των 9.300,00 Ευρώ. 37. Για να συµµετάσχει κάποιος στη δηµοπρασία, για την εκµίσθωση αυτή πρέπει: Να παραστεί ο ίδιος στον τόπο της δηµοπρασίας µε έναν αξιόχρεο εγγυητή, που θα υπογράψουν τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση και τις χρεωστικές οµολογίες των δόσεων της µίσθωσης. Να προσκοµίσει στις αρχές που θα διενεργήσουν τη δηµοπρασία στοιχεία που θα πείθουν ότι ο ίδιος και ο εγγυητής του είναι πρόσωπα αναµφισβήτητα φερέγγυα και πιο συγκεκριµένα να προσκοµίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Επίσης, θα συνεκτιµηθεί από την επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας η ύπαρξη λοιπών εγγράφων, όπως πιστοποιητικό ελευθέρων βαρών από το οικείο υποθηκοφυλακείο που να καλύπτει τις τρεις (3) τουλάχιστον δόσεις του ενοικίου, το οποίο αυτοί προσφέρουν (όπως οι δόσεις ορίζονται στο 21 ο όρο). Να προσκοµίσει γραµµάτιο παρακαταθήκης 465,00 ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 18/2

19 εγγύηση αυτή θα επιστραφεί σε όλους όσους θα πάρουν µέρος στη δηµοπρασία εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίον η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Να προσκοµίσει έγγραφο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 38. Εκείνος που θα αναδειχθεί πλειοδότης είναι υποχρεωµένος πριν την υπογραφή της σύµβασης της µίσθωσης να φέρει σαν εγγύηση, για την ακριβή τήρηση όλων των όρων της εκµίσθωσης, γραµµάτιο παρακαταθήκης ίσο µε δύο δόσεις του εγκεκριµένου µισθώµατος ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, που να καλύπτει ολόκληρο το χρόνο της µίσθωσης και δύο µήνες µετά τη λήξη της. Η επιστροφή του γραµµατίου παρακαταθήκης ή της εγγυητικής επιστολής θα γίνει δύο µήνες µετά τη λήξη της µίσθωσης και την εκπλήρωση από το µισθωτή όλων των υποχρεώσεών του. 39. Για περιπτώσεις που ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, έχει εφαρµογή το άρθρο 24 του Β.. 7/ , που καθορίζει τα των δηµοπρασιών, προβλέπει τα ακόλουθα: «εάν ευθύς µετά το τέλος της δηµοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράψει τα πρακτικά και δεν τα συνυπογράψει ταύτα, αξιόχρεος εγγυητής, η διενεργούσα τη δηµοπρασία επιτροπή, προσκαλεί τούτους αυθηµερόν εγγράφως και επί αποδείξει δια της ηµοτικής Αρχής να συµµορφωθούν εντός 24 ωρών µε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου επί απειλή αναπλειστηριασµού εις βάρος των». 40. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας υποβάλλονται σε χρονικό διάστηµα τριών ηµερών από τη διεξαγωγή της στο Τµήµα Αλιείας της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 19/2

20 αιτιολογηµένη έκθεση της επιτροπής για το συµφέρον ή όχι του δηµοσίου από το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, εντός διαστήµατος δώδεκα ηµερών από την παραλαβή των πρακτικών, δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του είτε να τα εγκρίνει ή να µη αποδεχθεί το αποτέλεσµα αν κρίνει ασύµφορο το επιτευχθέν ποσό του µισθώµατος ή ότι δεν πρέπει να κατακυρώσει τον διαγωνισµό υπέρ του τελευταίου πλειοδότη αν κρίνεται αφερέγγυος ή αν κρίνει ότι παρά την ύπαρξη ενδιαφέροντος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας δεν προσήλθαν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, ή προσήλθαν και έκαναν ασύµφορες προσφορές ή όταν διαπιστωθεί παρατυπία, κατά την διενέργεια της δηµοπρασίας. Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωµα προς αποζηµίωση αποκτά από την µη έγκριση του αποτελέσµατος ή την ακύρωση της δηµοπρασίας. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της διεξαγωγής της δηµοπρασίας ή της συµµετοχής πλειοδότη επιτρέπεται να υποβληθούν µόνο από τους συµµετέχοντες στην δηµοπρασία, εγγράφως ενώπιον της επιτροπής η οποία αποφαίνεται οριστικά επ αυτών κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από το πέρας αυτής. Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υπόχρεος για την προσφορά του για χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών αφότου ο Περιφερειάρχης παραλάβει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και την έκθεση της επιτροπής. Με την κοινοποίηση της απόφασης περί της εγκρίσεως των πρακτικών και την έκδοση της µισθωτικής απόφασης ο πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να προσέλθουν εντός διαστήµατος τριών µηνών προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Περιφερειάρχη ως εκπρόσωπο του ηµοσίου ενώπιον συµβολαιογράφου. Τα τέλη χαρτοσήµου, τα συµβολαιογραφικά δικαιώµατα καθώς και κάθε άλλο έξοδο βαρύνουν τον µισθωτή και καταβάλλονται κατά την υπογραφή των συµβολαίων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 20/2

21 41. Η Επιτροπή διενέργειας δηµοπρασίας είναι αρµόδια για την παραλαβή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία. 42. Σε περίπτωση που στη δηµοπρασία συµµετάσχει αλιευτικός συνεταιρισµός θα πρέπει εκτός των παραπάνω αναφεροµένων στο άρθρο 37 δικαιολογητικών να προσκοµίσει και τα παρακάτω: Α) Αντίγραφο νόµιµα εγκεκριµένου καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί συνεταιρισµών και τυχόν τροποποιήσεις του, Β) Κατάσταση των µελών του συνεταιρισµού, στην οποία να φαίνεται η ηµεροµηνία γέννησης, ο τόπος κατοικίας και ο αριθµός της αστυνοµικής ταυτότητας καθώς και στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι είναι αλιείς (βεβαίωση επαγγελµατικού αλιευτικού συλλόγου, επαγγελµατική άδεια αλιείας ) Γ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους του συνεταιρισµού θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλο συνεταιρισµό ( σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο η αίτηση του αιτούντος την µίσθωση συνεταιρισµού µπορεί να απορριφθεί συνολικά, εκτός αν προσκοµιστεί βεβαίωση νόµιµης διαγραφής του συγκεκριµένου µέλους από τον άλλο συνεταιρισµό) ) Σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού κατά τα παρελθόντα έτη καθώς και τις προτάσεις του για τον προγραµµατισµό εκµετάλλευσης και τον τρόπο λειτουργίας του ιχθυοτροφείου Σε όλη τη διάρκεια µίσθωσης ο συνεταιρισµός οφείλει να έχει εγγεγραµµένα και να απασχολεί στην εκµετάλλευση τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό µελών. (Ν.4015/2011) 43. Επαναληπτικές δηµοπρασίες ή αναπλειστηριασµός του δηµόσιου ιχθυοτροφείου για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την αλιευτική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 21/2

22 νοµοθεσία, θα γίνονται µε επαναληπτική διακήρυξη, µε τους όρους της παρούσας. Επίσης οι ενδιαφερόµενοι για πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και στη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σελ. 22/2

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο Κοζάνη : 7/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Διακηρύσσει ότι: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 07 02 12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1593 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ «ΒΑΤΑΤΣΑ» ΚΑΙ «ΡΗΧΟ» Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ «ΒΑΤΑΤΣΑ» ΚΑΙ «ΡΗΧΟ» Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ Διεύθυνση : Παναγή Τσαλδάρη 18 Ηγουμενίτσα, 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. 67/4397/15-01-2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. 67/4397/15-01-2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ. 67/4397/15-01-2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ» Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κ ο ζ ά ν η, 1 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Α ρ ι θ µ. π ρ ω τ. 5 0. 1 2 5 /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΠΡΟΚΟΠΟΣ» και του αύλακα «ΚΕΝΤΡΟΣ» Νομού Αχαΐας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΠΡΟΚΟΠΟΣ» και του αύλακα «ΚΕΝΤΡΟΣ» Νομού Αχαΐας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 71/4411/15-01-2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΠΡΟΚΟΠΟΣ» και του αύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 21/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 17276 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου:1097 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της

αριθµ.πρωτ.: 7725/9-3-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθµ. 2/2015 συνεδρίασης της ορισθείσης µε την αριθµ. 236/2014 Α..Σ «Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτηµάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου» Αριθµός Απόφασης 5/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2419 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 18 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14953 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 73 / 2015 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟ: Αρ. πρωτ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟ: Αρ. πρωτ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟ: 12-02-2016 Αρ. πρωτ. 1975 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού- γραφικής ύλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 02/04/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3344 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 22/5-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 222/2013 ΘΕΜΑ. Επανάληψη για την εκµίσθωση τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Απόφασης 567 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧ/ΣΗΣ Τµήµα: Εσόδων Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Αρµόδιος: Καπνισάκης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 17/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 15531 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Σοφλιού Αγλαΐα Τηλέφωνο: 2494022811 Τηλεομοιοτυπία: 2494022811 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 5 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 19.392 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων: α) οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 31/03/2015 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 4896

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 31/03/2015 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 4896 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 31/03/2015 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 4896 Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ α) το Π.. 270/81,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. για τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής έκτασης 50 τ.µ. για τοποθέτηση κερµατοφόρων παιδικών παιχνιδιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Λαγκαδάς 06-10-2014 ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑ Α Αρ. Πρωτ. : -403- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ Α ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (αρ. 47/2014) Για τη µίσθωση εξωτερικού υπαίθριου χώρου συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κουφάλια, 19 Μαϊου 2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.- 7433 - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 21-5-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4851 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τµήµα : Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι: 16/5/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου διακηρύττει ότι: Προκηρύσσεται φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός με προφορικές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κοζάνη 25-11 - 2014 Αριθ. Πρωτ. : 125043/4503 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκµίσθωση της χρήσης και Εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 14/06/2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12025 /ΝΣΗ: Βασιλέως Κων/νου 34 Τηλ: 2752360914 ΦΑΞ: 2752360967 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα