Υ πάρχουν στιγµές στην πορεία των λαών, που α-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ πάρχουν στιγµές στην πορεία των λαών, που α-"

Transcript

1 2486 Kωδικός 4170 Tα θεµέλιά µου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώµους τους και πάνω τους η µνήµη καίει άκαυτη βάτος... Oδυσσέας Eλύτης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 APIΘ. ΦYΛΛOY 174 ΓPAΦEIA:XAΛKOKON YΛH 37, AΘHNA THΛ./FAX: ηµοτικά Νέα ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ Μια πρωτοποριακή απόφαση πήραν οι δήµοι Βυτίνας και Κλείτορος. Οι δήµοι αυτοί, παρόλο γειτονικοί, στο σχέδιο «Καποδίστριας 2» ήσαν σε διαφορετικές συνενώσεις. Ο µεν ήµος Βυτίνας µε τους ήµους Λεβιδίου, Λαγκαδίων και Φαλάνθου, ο δε Κλείτορος µε τους ήµους Τροπαίων και Κοντοβαζαίνης. Ιδιαίτερα η δεύτερη συνένωση δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική για το ήµο Κλείτορος, αλλά και η συνένωση της Βυτίνας είχε άγνωστη έδρα. Οι δύο λοιπόν ήµοι αποφάσισαν από κοινού να εκµεταλλευθούν τη δυνατότητα, που τους δίνει ο κώδικας ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 3 του Ν 3463/2006) και τις ευεργετικές διατάξεις που απορρέουν από αυτόν. Το ηµοτικό συµβούλιο του ή- µου Βυτίνας στη συνεδρίαση της 13/9 µε παριστάµενους 10 από 13 συµβούλους απεδέχθη οµόφωνα την εισήγηση του ηµάρχου κ. Γιάννη Σακελλαρίου «περί συνενώσεως των δύο δήµων» και ο νέος ή- µος θα ονοµάζεται «ήµος Βυτίνας» και θα έχει έδρα τη Βυτίνα. Την εποµένη 14/9 σε συνεδρίαση του ηµοτικού συµβουλίου του ήµου Κλείτορος µε παριστάµενους 12 από 13 συµβούλους έκανε οµόφωνα δεκτή την εισήγηση του ηµάρχου κ. Βασίλη Κουρσαράκου µε µικρές µόνο διαφοροποιήσεις. Οι εισηγήσεις των δύο ηµάρχων, που ήταν σχεδόν ταυτόσηµες, στηρίζονταν στα εξής σηµεία: α) Οµαλή προσβασιµότητα, επικοινωνία και δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. β) υνατότητα ανάπτυξης κοινών προγραµµάτων και κοινών οικονοµικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Ο νέος ήµος θα αποτελείται από 14 τοπικά διαµερίσµατα και θα έχει όλες τις ηµοτικές υπηρεσίες που έχουν οι δύο ήµοι. Οι αποφάσεις υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη τελική έγκριση. Οι αποφάσεις αυτές ήταν απόρροια της συνεργασίας των δύο ηµάρχων, οι οποίοι κατέληξαν ε- κεί, αφού στάθµισαν µε ψυχραιµία και χωρίς εγωισµούς και προκαταλήψεις τα συµφέροντα των κατοίκων των δύο ήµων, οι οποίοι και γειτονικοί είναι και γνωριµία ετών υπάρχει, αλλά και κοινή οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη µπορεί να δηµιουργηθεί. Η απόφαση αυτή δείχνει τι µπορεί να ε- πιτευχθεί, όταν παραµερίζονται τα µικροσυµφέροντα και προτάσσεται αυτό των απλών ανθρώπων. Η πράξη των δύο δηµοτικών συµβουλίων µπορεί να είναι πρωτοποριακή και πιλοτική για άλλες εθελούσιες συνενώσεις και προσαρτήσεις. Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ ΙΟΥ Πριν από κάποια χρόνια είχε εκφρασθεί η ιδέα της αδελφοποίησης των ήµων Βυτίνας και Αρκαδίου Κρήτης εξαιτίας του στενού δεσµού που υπάρχει µέσω του Βυτιναίου ήρωα -φρουράρχου της µονής Αρκαδίου Ιωάννη ηµακόπουλου, ο οποίος έπεσε ηρωικά υπερασπιζόµενος τη µονή κατά την Κρητική επανάσταση του Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε εφέτος µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας οµοσπονδίας Κρητικών σωµατείων και επαφή των δύο ήµων. Έτσι αντιπροσωπεία Βυτιναίων µε επικεφαλής το ήµαρχο κ.γιάννη Σακελλαρίου θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου του ολοκαυτώµατος στη µονή Αρκαδίου στις 8 Νοεµβρίου, ενώ το βράδυ της ίδιας µέρας στην έδρα του ήµου Αρκαδίου στο Άδελε θα γίνει η τελετή αδελφοποίησης. Σε µελλοντική η- µεροµηνία, που θα καθορισθεί, αντιπροσωπεία του ήµου Αρκαδίου θα επισκεφθεί τη Βυτίνα προς ανταπόδοση και ολοκλήρωση της αδελφοποίησης. Η Βυτίνα αποδίδει το χρέος προς το ηρωικό της τέκνο ανθυπολοχαγό Ιωάννη ηµακόπουλο, ο οποίος έπεσε ηρωικά υπερασπιζόµενος τη µονή Αρκαδίου και ο οποίος τιµάται εξαιρετικά από τους Κρητικούς. Νέα του Συλλόγου Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Αγγελόπουλος απαντώντας σε σχετικό διάβηµα του συλλόγου για την έναρξη των εργασιών συντήρησης του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής µας έκανε γνωστό ότι οι εργασίες άρχισαν από τα περιφερειακά κτίρια, ώστε να µεταστεγασθούν οι δασικές υπηρεσίες, και θα συνεχιστούν στο κυρίως κτίριο της σχολής. Ως ηµεροµηνία αποπεράτωσης των εργασιών τίθεται ο Απρίλιος του Ελπίζουµε ότι θα τηρηθούν, από τους αναδόχους, οι ηµεροµηνίες και το έργο θα αποπερατωθεί στα προβλεπόµενα χρονικά όρια. Στη συνέχεια ο σύλλογος απέστειλε και δεύτέρο έγγραφο στην περιφέρεια Πελοποννήσου ζητώντας τη σύνταξη µελέτης για τη συντήρηση και αξιοποίηση του Τριανταφυλλιδείου κτήµατος απορροφώντας τα αδιάθετα κονδύλια του κληροδοτήµατος τα οποία υπερβαίνουν τα j. Η πρώτη συνεδρίαση του.σ. µετά το καλοκαίρι έγινε στις 3-9. Κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη του.σ. για τις καλοκαιρινές δραστηριότητες του συλλόγου, την παρουσία του σε διάφορες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι στη Βυτίνα και τη συνεργασία του µε διαφόρους φορείς. Καταστρώθηκε πρόγραµµα δραστηριοτήτων µέχρι τέλος του έτους και συζητήθηκαν διάφορα οργανωτικά θέµατα. Αποφασίσθηκε να εκδοθεί και εφέτος ηµερολόγιο µε θέµα τη Βυτινιώτική λαϊκή τέχνη και το µέλος του.σ. κ. Χ. Λιαρόπουλος ανέλαβε τη δηµιουργία του απαραιτήτου φωτογραφικού υλικού. Ο σύλλογος απέστειλε έγγραφο στο κ. Νο- µάρχη Αρκαδίας ζητώντας να σταµατήσει η συντελούµενη καταστροφή του δάσους στους πρόποδες του Μαινάλου λόγω των ανεγειρο- µένων οικοδοµών και µάλιστα στο εσωτερικό του βουνού. Θεωρεί το Μαίναλο φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου και κάθε µορφή αλλοίωσης ή καταστροφής εγκληµατική. Θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός παλαιές καλλιεργούµενες εκτάσεις, που εξασφάλιζαν την επιβίωση φτωχών κατοίκων και δεν κατέστρεφαν το περιβάλλον αιφνιδίως µε κάθε ευκολία να οικοπεδοποιούνται και να ανεγείρονται πολυτελείς οικοδοµές για την ικανοποίηση κάποιων οικονοµικά ισχυρών καταστρέφοντας ο- λοσχερώς το δάσος και αλλοιώνοντας το τοπίο. Εάν συνεχισθεί το φαινόµενο, το Μαίναλο από τη πλευρά της Βυτίνας, που παραµένει ακόµα παρθένο, πιθανόν να έχει τη τύχη τόσων άλλων δασών που καίγονται «µυστηριωδώς». Ο σύλλογος θα συνεχίσει τη προσπάθειά του προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να αποτραπούν οι καταστροφικές παρεµβάσεις και να διασωθεί ό,τι ακόµα είναι δυνατόν. Η µηνιαία συνεδρίαση του Οκτωβρίου του.σ. έγινε στις 5-10 ευτέρα. Στο εξής οι συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε ευτέρα αντί Τετάρτης. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι α- δελφές Παπαηλίου ιδιοκτήτριες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στον Πειραιά και κόρες του Παναγιώτη Παπαηλίου διατελέσαντος προέδρου του συλλόγου, ανέλαβαν τα έξοδα έκδοσης της 75χρονης ιστορίας του συλλόγου, την οποία επιµελήθηκε το µέλος του.σ φιλόλογος κ. Παπαδέλος. Ο πρόεδρος είπε ότι θεωρεί πως το φυλλάδιο αυτό θα είναι πολύτιµο ιστο- συνέχεια στη σελ. 5 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΜΕΝΕ ΑΝΑΥ ΟΣ, ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑ Α ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΕΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΩΡΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Στις και µε την ευκαιρία των σχολικών εορτών για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έγιναν και τα εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο προαύλιο του ηµοτικού σχολείου δωρεά της Λίτσας Σταθοπούλου σε µνήµη του συζύγου της Όµηρου Σταθόπουλου. Τα εγκαίνια έ- γιναν παρουσία του Υφυπουργού Παδείας κ. Ανδρέα Λυκουρέτζου, του βουλευτή κ. Πέτρου Τατούλη ηµάρχου κ. Γιάννη Σακελλαρίου, της δωρήτριας κ. Λίτσας Σταθοπούλου συνοδευοµένης α- πό τις κόρες της Μαριλένας και Ντορίνας, εκπροσώπων των τοπικών συλλόγων και αρχών της α- ντιπροέδρου των απανταχού Βυτιναίων κ. Αρετής Παναγοπούλου και πλήθος κόσµου. Μετά τον α- γιασµό ο ήµαρχος εξήρε τη σηµασία της δωρεάς και τόνισε ότι το έργο αυτό θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Νηπιαγωγείου και του ηµοτικού Σχολείου και έρχεται να συµπληρώσει µια σηµαντική έλλειψη που υ- πήρχε. Ευχήθηκε δε η πράξη αυτή να βρει µιµητές, ώστε να δηµιουργηθούν και άλλα παρόµοια έργα, που θα συµβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθµιση του τόπου. Χαιρετισµό απηύθυναν οι παριστάµενοι πολιτικοί ενώ µίλησαν ακόµα η ίδια η δωρήτρια, ο αντιδήµαρχος κ. Σταύρος Γιαβής, εκπρόσωπος του ηµοτικού σχολείου και του συλλόγου γονέων. Μετά το πέρας των οµιλιών παρετέθη µικρή δεξίωση. Το έργο αυτό είναι πράγµατι σηµαντικό, διότι µπορεί να καλύψει από άποψη ε- γκαταστάσεων κάθε πολιτιστική εκδήλωση, αφού και τεχνολογικά είναι εξοπλισµένη και ικανοποιητική χωρητικότητα έχει. Η Βυτίνα χρειαζόταν ένα τέτοιο χώρο, διότι το «Πανταζοπούλειο» δεν µπορούσε να καλύψει το σύνολο των πολιτιστικών αναγκών των σχολείων και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. Η ηµοτική αρχή ευχαριστεί θερµά τη Λίτσα Σταθοπούλου, η οποία συνεχίζει τις δωρεές προς τη γενέτειρα του αειµνήστου συζύγου της. Ο µοναδικός πόρος για την έκδοση της εφηµερίδας είναι οι προαιρετικές συνδροµές των αναγνωστών µας. Γι αυτό στήριξε µας οικονοµικά σ αυτή µας την προσπάθεια για να εκδίδεται ανελλιπώς η εφηµερίδα µας. Οι συνδροµές µπορούν να αποστέλλονται ή στο λογαριασµό της Alpha Bank ή στην /νση του συλλόγου (Χαλκοκονδύλη 37-39, Αθήνα). Υ πάρχουν στιγµές στην πορεία των λαών, που α- νάλογα µε τη συµπεριφορά τους και την αντίδραση τους σε καίριες ιστορικές περιστάσεις, ή κατακτούν την αθανασία ή οδηγούνται στην αφάνεια. Σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µπορεί ή να δηµιουργηθεί κορυφαίο και ανεπανάληπτο ιστορικό γεγονός ή να διαµορφωθεί επονείδιστη καταστροφή και ιστορικός ε- ξευτελισµός. Τέτοιου είδους ιστορικές στιγµές στην Ελληνική ι- στορία είναι ευάριθµες και όλες οµοιόµορφα αντιµετωπιζόµενες. Ποτέ ο Έλληνας δεν σκέφθηκε µε βάση τα συνέχεια στη σελ. 3 Το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Απανταχού Βυτιναίων και Φίλων της Βυτίνας σας εύχεται Καλά Χριστούγενα

2 2 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 Βυτινιώτικα... και άλλα Σεπτέµβριος, ο πρώτος µήνας του Φθινοπώρου! Ο «τρυγητής». Μόνο που τώρα δεν υ- πάρχουν αµπέλια στη Βυτίνα ούτε για δείγµα. Εκεί που παλιά υπήρχαν ( αµασκηνιά, Λακκώ- µατα, Σίτσα κ.λ.π) τώρα είναι απέραντες εκτάσεις ακαλλιέργητες ή οικοπεδοποιηµένες, που «φυτρώνουν» σπίτια σαν µανιτάρια. Το κρασί (για όσους γεµίζουν ακόµα βαγένια) έρχεται α- πό τα πεδινά και ο «τρύγος θέρος- πόλεµος» αποτελεί ανάµνηση για τους παλιούς, όσους ζουν ακόµη. Η Βυτίνα ξεκουράζεται από την Αυγουστιάτικη ένταση, για να δεχτεί τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς επισκέπτες του Σαββατοκύριακου και οι ντόπιοι κάτοικοι έµειναν πάλι «µόνοι», αλλά τώρα η µοναξιά είναι διαφορετική, αφού οι αποστάσεις έχουν µηδενιστεί και οι µετακινήσεις είναι εύκολες. 8 Σεπτέµβρη: Γιορτή της Παναγίας (το γενέθλιο) και γιορτάζει η δεύτερη εκκλησία του χωριού «Η Παναγία η κατωµαχαλίτισσα». Αρκετός κόσµος προσήλθε στη συµπαθέστατη εκκλησία, που παλαιότερα, σε εποχές πληθυσµιακής ακµής της Βυτίνας, αποτελούσε τη δεύτερη ενορία. Έγινε αρτοκλασία και λιτάνευση της αγίας εικόνας στους δρόµους της κωµόπολης. Πριν από µερικά χρόνια ορισµένοι λάτρεις της παράδοσης και της σύσφιξης των δεσµών µεταξύ συγγενών καταγόµενων από τη Βυτίνα έ- ριξαν την ιδέα οι πιο µεγάλες οικογένειες (σόγια) να δίνουν «ραντεβού» µια φορά το χρόνο στη Βυτίνα. Στην ιδέα αυτή ανταποκρίθηκε η οικογένεια Πλέσσια και έκτοτε κάθε χρόνο οργανώνουν «αντάµωµα». Έτσι και εφέτος το «Πλεσσιέϊκο» αντάµωµα έγινε την Κυριακή στις 7 Σεπτεµβρίου. Προσήλθαν στη Βυτίνα πάνω από 60 άτοµα καταγόµενα από αυτή τη µεγάλη οικογένεια της Βυτίνας και αφού εκκλησιάσθηκαν όλοι κατόπιν συµµετείχαν σε συνεστίαση στο εστιατόριο «Κληµαταριά». εν έγινε το πατροπαράδοτο γλέντι λόγω πρόσφατου πένθους. Ευχόµαστε τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία να µιµηθούν και άλλες µεγάλες οικογένειες της Βυτίνας, ώ- στε να επιτευχθεί η γνωριµία και η σύσφιξη των σχέσεων των µελών τους. Πολύ καλή πορεία φαίνεται ότι έχει το έργο της αξιοποίησης των κατασκηνώσεων από το πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το οποίο έχει την ονοµασία «Εκπαιδευτικό κέντρο Βυτίνας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου». Σε ανακοίνωση της διοικούσας επιτροπής του πανεπιστηµίου τονίζεται ότι «το έργο εντάχθηκε στο δεύτερο πρόγραµµα Σ ΙΤ. Για το πανεπιστηµιακό κέντρο Βυτίνας προϋπολογίσθηκαν 7,1 εκατ. για την κατασκευή κτιρίων τ.µ. Έχει επιλεγεί ο σύµβουλος για το έργο και επίκειται η 1η φάση επιλογής των αναδόχων. Εποµένως, συνεχίζει η α- νακοίνωση, το έργο θα υλοποιηθεί σύντοµα µε προδιαγραφές ποιότητας και θα αναδειχθεί σε διεθνές συνεδριακό, πνευµατικό και εκπαιδευτικό κέντρο». Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του πανεπιστη- ιµηνιαία Eφηµερίδα του Συλλόγου Aπανταχού Bυτιναίων & Φίλων της Bυτίνας «O AΓIOΣ TPYΦΩN» ΓPAΦEIA: Xαλκοκονδύλη Aθήνα Tηλ. / Fax: Υπεύθυνος Έκδοσης Παπαδέλος Παναγιώτης Tηλ.: Τηλ./Fax: Mέλη Συντακτικής Eπιτροπής Παναγοπούλου Αρετή Tηλ.: Xαραλαµποπούλου Aθανασία Tηλ.: ΠAPAΓΩΓH: PRESS LINE Mάγερ 11 Aθήνα Tηλ.: λεσε διοικητής του πιο πάνω ασφαλιστικού φορέα για αρκετά χρόνια και µε διαφορετικές κυβερνήσεις, πράγµα που δείχνει την αποδοχή και την αναγνώριση των ικανοτήτων του. Ευχόµαστε στον εκλεκτό Βυτιναίο ευδόκιµο συντάξιµο χρόνο όπως και ο εργασιακός. Ο πυροσβεστικός σταθµός Βυτίνας µεταστεγάζεται στο χώρο των παλαιών σφαγείων, ό- ταν ο ήµος διαµορφώσει κατάλληλα το κτίριο. Η βίλα «Λαδόπουλου», που µέχρι τώρα στέγαζε το σταθµό, απεδόθη δικαστικά στους ιδιοκτήτες της µε αποτέλεσµα να ανακύψει έντονη ανάγκη στέγης του σταθµού, του οποίου σηµειωτέον η παρουσία είναι περισσότερο από αναγκαία στην περιοχή. Ο ήµος επενέβη ταχύτατα και µε κατάλληλο σχέδιο των τεχνικών υπηρεσιών της Νο- µαρχίας διαµορφώνει το κτίριο των παλαιών σφαγείων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του σταθµού. Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για το ακαδηµαϊκό έτος δέκα υ- ποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε κλάδους επιστήµης, που έχουν σχέση µε τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Προτεραιότητα έχουν µεταπτυχιακοί φοιτητές, που κατάγονται από την Πελοπόννησο. Τα έξοδα των υποτροφιών καλύπτονται από το κληροδότηµα «Τριανταφυλλίδη». Ως γνωστόν ο µεγάλος αυτός Βυτιναίος, πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, διέθεσε την περιουσία του για τη δηµιουργία του κληροδοτήµατος, το 1/3 του οποίου διατίθεται για υποτροφίες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε κλάδους επιστήµης που έχουν σχέση µε τη γη και συµπεριέλαβε σε αυτές και καταγόµενους νέους από τη Βυτίνα. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει υποτροφίες εκτελώντας τις επιθυµίες του διαθέτη. Εµείς νιώθουµε περήφανοι για τον εκλεκτό Βυτιναίο, που ενάµισι αιώνα µετά εξακολουθεί να είναι χρήσιµος όχι µόνο στον τόπο του άλλα στο πανελλήνιο και του α- ποδίδουµε την ανάλογη τιµή δηµοσιοποιώντας την υλοποίηση των επιθυµιών του. Ελπίζουµε το επόµενο δηµοσίευµα, που θα αφορά το µεγάλο ευεργέτη, θα είναι η ολοκλήρωση των εργασιών του κτιρίου της Τριανταφυλλιδείου σχολής. Στις 19-21/9 πραγµατοποιήθηκε στη Βυτίνα η «1η πανελλήνια συνάντηση «σπηλαιοδιάσωσης». Παραβρέθηκαν πολλοί σπηλαιολόγοι και διασώστες. Η πρωτοβουλία ανήκει στο συµπατριώτη και παλαιό µέλος του συλλόγου Παν Τρ. Πλέσσια, ο οποίος ανήκει στις οµάδες σπηλαιοδιάσωσης. Έγινε προβολή ταινιών, επίδειξη τεχνικών διάσωσης και ακολούθησε ανοικτή συζήτηση. Οι µετέχοντες την τελευταία ηµέρα του συνεδρίου παρεκάθησαν σε συνεστίαση στο «Αρχοντικό της Αθηνάς». Τη συνάντηση χαιρέτησε ο ήµαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου και την παρακολούθησαν αρκετοί Βυτιναίοι στο «Πανταζοπούλειο πνευµατικό κέντρο», όπου διεξήχθησαν οι εργασίες. Οκτώβριος, ο κατεξοχήν µήνας των γεωργικών εργασιών. Ο «ζευγάς» της παράδοσης. Κάποτε αντηχούσε η Βυτινιώτικη ύπαιθρος από τις φωνές των ζευγολάτηδων. Σήµερα παντού ησυχία. Όσες εκτάσεις καλλιεργούνταν στο παρελθόν έ- χουν γίνει ή δασικές ή οικόπεδα. Πάντως σε εποχές δύσκολες επιτέλεσαν το σκοπό τους. Σε αδράνεια έχει περιέλθει λόγω εσωτερικών διαφωνιών ο σύλλογος επαγγελµατιών. Σε περιοχές όπως η Βυτίνα µε τόσο µεγάλη και διαρκώς εξελισσόµενη τουριστική και εµπορική κίνηση ο σύλλογος επαγγελµατιών παίζει κυρίαρχο ρόλο και µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στη οικονοµική βελτίωση του τόπου. Οι επαγγελµατίες πρέπει να αντιληφθούν ότι η αδρανοποίηση του συλλόγου λειτουργεί σε βάρος τους και σε βάρος όλου του τόπου. Η εξελικτική πορεία της Βυτίνας δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο µίου Πελοποννήσου καθηγητής Κ. ηµόπουλος. Με την ανακοίνωση συµφωνεί και ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστη- µίου, Γορτύνιος κ. Γιάννης Παρασκευόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξη του στη «ΓΟΡΤΥΝΙΑ» χαρακτηρίζει το όλο έργο «πνευµατικό κόσµηµα στις υπώρειες του Μαινάλου και αείζωη εστία παιδείας και πολιτισµού στην Αρκαδία». Ελπίζουµε να χαρούµε γρήγορα το έργο αυτό, που θα είναι κορυφαίο για τη Βυτίνα αλλά και όλη στην Πελοπόννησο. Αν κάποιος επισκεφθεί το πολεµικό µουσείο Αθηνών, στο χώρο των προσωπικοτήτων της Εθνικής Αντίστασης θα δει δύο φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί τελευταία. Οι φωτογραφίες α- νήκουν στον ιεροµόναχο Αρχιµανδρίτη Γερµανό ηµάκο γνωστό και ως παπα Ανυπόµονο καταγόµενο από το χωριό Αγριδάκι του ήµου Βυτίνας. Η πρωτοβουλία ανήκει στην πρόεδρο της Αρκαδικής Ακαδηµίας και µέλος του.σ. του µουσείου καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντούβαλου. Ο παπα-ανυπόµονος ( ) µόνασε στη µονή Αγάθωνος, έλαβε µέρος ως ιερωµένος στην Εθνική Αντίσταση, τιµήθηκε µε πολλά µετάλλια για την προσφορά του, θεωρείται από τις εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της αντίστασης και «κοιµήθηκε» το Σεπτεµβρίου: Πρώτη σχολική ηµέρα. Τα σχολεία µας άνοιξαν. Οι µαθητές σπεύδουν στους σχολικούς χώρους µετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό αριθ- µητικά λειτουργούν ικανοποιητικά. Από κει και πάνω τα πράγµατα είναι απογοητευτικά. Πληθυσµιακά το Γυµνάσιο και ιδιαίτερα το Λύκειο φθίνουν. Το φαινόµενο δεν είναι Βυτινιώτικο µόνο, αλλά ευρύτερα Γορτυνιακό, δείγµα της πληθυσµιακής συρρίκνωσης που υφίσταται ο τόπος. Να ευχηθούµε η απόδοση των σχολείων να είναι α- ντιστρόφως ανάλογη προς την αριθµητική τους εικόνα. Πάντως καλή σχολική χρονιά. 15 Σεπτεµβρίου ηµέρα έναρξης του ορεινού κυνηγίου. Η Βυτίνα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χώρος προσέλκυσης πολλών κυνηγών από την ευρύτερη Πελοπόννησο και όχι µόνο, λόγω της ποικιλίας της πανίδας, αλλά και της εύκολης και σύντοµης ο- δικής πρόσβασης. Ο δραστήριος κυνηγετικός σύλλογος Βυτίνας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα µέλη του αλλά και σε συνεργασία µε το δασαρχείο Βυτίνας να περιορίσει τη λαθροθηρία. Να ευχηθούµε καλή κυνηγετική περίοδο αλλά πάντοτε µε σεβασµό προς το περιβάλλον και τα θηράµατα και προπαντός την αποφυγή αιµατηρών ατυχηµάτων. Πρόεδρος του.σ του Οργανισµού Εργατικής Εστίας διορίσθηκε ο συµπατριώτης η- µήτρης Τρύφ. Τζίφας. Να ευχηθούµε ευδόκιµο θητεία στο δύσκολο έργο στο φίλο ηµήτρη και να του υπενθυµίσουµε ότι εργαζόµενοι που ανήκουν στην εργατική Εστία υπάρχουν και στη Βυτίνα. Προκηρύχθηκαν από την περιφέρεια Πελοποννήσου δύο θέσεις ένστολου προσωπικού, µία πανεπιστηµιακής και µία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για το δήµο Βυτίνας. Έτσι η Βυτίνα αποκτά τη δηµοτική της αστυνοµία. Καλή η πρωτοβουλία, που µπορεί να λύσει πολλά προβλή- µατα είτε σχετιζόµενα µε την κίνηση αυτοκινήτων είτε µε θέµατα ευταξίας στη κωµόπολη, αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά ο νέος θεσµός, να καθοριστούν µε σαφήνεια οι αρµοδιότητες του και να διευκολυνθεί στη λειτουργία του. Το κτίριο του ΞΕΝΙΑ της Βυτίνας κρίθηκε διατηρητέο, διότι θεωρήθηκε ότι η µορφή του α- ποτελεί δείγµα µεταπολεµικής αρχιτεκτονικής σε συνδυασµό µε το φυσικό χώρο. Τα κτίρια των ΞΕΝΙΑ που κρίνονται διατηρητέα θεωρούνται νεώτερα µνηµεία και συντηρούνται κτιριακά, ε- φόσον εξασφαλίζουν την εµπορική τους βιωσι- µότητα. Έτσι το κτίριο αυτό δεν θα κατεδαφισθεί, εφόσον επαναλειτουργήσει, αλλά κάθε παρέµβαση θα γίνει µε βάση το αρχικό σχέδιο του 1964 του αρχιτέκτονα Μπίτσιου. Συνταξιοδοτήθηκε ο διοικητής του ΤΕΒΕ συ- µπατριώτης κ. Κ. Κόντος. Ο κ. Κόντος διετέστη φήµη της και στα φυσικά προσόντα της, αλλά χρειάζεται και η προσπάθεια όλων, που σχετίζονται µε τις εµπορικές και τουριστικές διαδικασίες, αφού εν τέλει αυτοί θα βγουν κερδισµένοι, εάν δραστηριοποιηθούν σωστά. Σαν κεραυνός έπεσε το µεσηµέρι του Σαββάτου 3-10 η είδηση του θανάτου του γιατρού Σταύρου Λιαρόπουλου. Ο αείµνηστος Σταύρος, γέννηµα θρέµµα της Βυτίνας, ήταν ιδιαίτερα α- γαπητός, διότι είχε συµπαρασταθεί αφενός σε ό- σους είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας και αφετέρου ήταν µόνιµος επισκέπτης της Βυτίνας κάθε χρόνο για µεγάλο διάστηµα και είχε αναπτύξει µε όλους τους συµπατριώτες στενές κοινωνικές σχέσεις. Η κηδεία του έγινε πάνδηµη από το νεκροταφείο Κηφισιάς. Ο Βυτιναίος διακεκριµένος γιατρός κ. Χρήστος Ματθαίου, ο οποίος το Νοέµβριο του 1986 ανακηρύχθηκε µεγάλος ευεργέτης του συλλόγου, κάθε καλοκαίρι, που επισκέπτεται τη Βυτίνα αναλαµβάνει και την εκτέλεση ενός σπουδαίου έργου. Κατά τη φετινή του επίσκεψη ανέλαβε τη χρηµατοδότηση της φιλοτέχνησης του ανδριάντα του προεπαναστατικού ήρωα Κόλλια του Βυτινιώτη. Την πρόθεσή του ανακοίνωσε στο ή- µαρχο και ανέθεσε στο φίλο του και συνεργάτη της εφηµερίδας µας Τριαντάφυλλο Παπαναστασίου να παρακολουθήσει την πρόοδο του έργου. Εκφράζουµε για µία ακόµα φορά τις ευχαριστίες µας στο µεγάλο αυτό ευπατρίδη, που αποτελεί ό- αση ανθρωπιάς και κοινωνικού ενδιαφέροντος προς τη γενέτειρά του και µάλιστα τη σηµερινή εποχή της αδιαφορίας και ευχόµαστε το παράδειγµα του να βρει µιµητές. Πληροφορίες µας θέλουν το ήµο να αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα για την αξιοποίηση του φαραγγιού του Μυλάοντα. Η πραγ- µατοποίηση ενός τέτοιου έργου θα αποτελέσει σταθµό για τον τόπο, διότι θα συµβάλλει όχι µόνο στην τουριστική αναβάθµιση αλλά και στη διάσωση και ανάδειξη των φυσικών του θησαυρών. Πρέπει να ενισχυθεί ο δήµος στο πολύ µεγάλο έργο και όσοι έχουν δυνατότητα γνωριµιών η προσβάσεων να βοηθήσουν για την προώθηση του, διότι ένα τέτοιο έργο θα αντιµετωπίσει µέχρι την ολοκλήρωση του εµπόδια και δυσκολίες. Το φαράγγι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ορειβατών και περιπατητών και µάλιστα υπάρχουν εκτεταµένες αναφορές για τις ιδιαιτερότητές του, τη χλωρίδα, τις δυσκολίες, το φυσικό του περιβάλλον, στις ιστοσελίδες των ορειβατικών συλλόγων και εποµένως, εάν αξιοποιηθεί, θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες. Η Βυτίνα και η ευρύτερη περιοχή έχει πολλές φυσικές οµορφιές και πολιτιστικούς θησαυρούς αρκεί να υπάρξει οργανωµένη προσπάθεια ανάδειξης τους. Ένα παλαιό αίτηµα, που είχε διατυπωθεί από δεκαετίες µε την πρώτη επίσκεψη το 1991 στην Κρήτη αντιπροσωπίας Βυτιναίων στις εορτές του Αρκαδίου, πραγµατοποιήθηκε. Ο ήµος Βυτίνας, πατρίδας του ήρωα-φρουράρχου του Αρκαδίου Ιωάννη ηµακόπουλου, αδελφοποιήθηκε µε το ήµο Αρκαδίου Κρήτης, στον οποίο ανήκει η Ι.Μ.Αρκαδίου, όπου έγινε το ολοκαύτωµα κατά την Κρητική επανάσταση του Στις φετινές εκδηλώσεις στις 7 και 8 Νοεµβρίου θα παραστεί επίσηµη Βυτινιώτικη αντιπροσωπία µε ε- πικεφαλής το δήµαρχο κ Σακελλαρίου, έργο του οποίου είναι η αδελφοποίηση. Μια παλιά υποχρέωση της Βυτίνας απέναντι στον ήρωα ηµακόπουλο, την οποία είχε πρωτοδιατυπώσει σε έ- να συγκινητικό άρθρο στο 15ο φύλλο της «ΒΥΤΙΝΑΣ» τον Αύγουστο του 1981 ο γιατρός Σταύρος Ζαχαρόπουλος, πραγµατοποιείται χάριν στις κοινές προσπάθειες Βυτιναίων και Κρητικών. Με την πρέπουσα µεγαλοπρέπεια και σεβασµό προς την ηµέρα οργανώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου. Την παραµονή πραγµατοποιήθηκαν στα σχολεία σχολικές εορτές για τη γιορτή της Σηµαίας και της 28ης Οκτωβρίου. Την επόµενη έγινε δοξολογία και επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο των πεσόντων. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων εκ µέρους των εκπροσώπων αρχών και συλλόγων και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε παρέλαση των σχολείων µπροστά στους επισήµους.

3 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 απόψεις... Η επικαιρότητα του «Πλούτου» του Αριστοφάνη εξαιτίας των διαρκώς αποκαλυπτοµένων οικονοµικών σκανδαλων και δωροδοκιών ΓΡΑΦΕΙ: Ο φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος µέλος του.σ. του συλλόγου Ο Θύµιος Καρακατσάνης, ο µεγάλος Έλληνας κωµικός µε Επιδαυρική εµβέλεια, κάτω από την επικαιρότητα των διαρκώς αποκαλυπτοµένων οικονοµικών σκανδάλων, τα οποία «ακουµπούν» και πολιτικά πρόσωπα, αποφάσισε το 2007 να ανεβάσει στο θέατρο «Αθήναιο» την τελευταία κωµωδία, που έγραψε ο µεγάλος κλασικός κω- µικός Αριστοφάνης «Πλούτος». Ο Καρακατσάνης περιόδευσε και όλη την Ελλάδα παίζοντας την κωµωδία και ο απόηχος της παράστασης ήταν πολύ µεγάλος. Σπουδαίοι θεατρικοί κρητικοί σε επώνυµες Αθηναϊκές εφη- µερίδες απέδωσαν την επιτυχία όχι µόνο στο ταλέντο του Θ.Καρακατσάνη και του Γ.Κωνσταντίνου, που ήσαν οι πρωταγωνιστές, αλλά περισσότερο στην επικαιρότητα του έργου, α- φού ο θεατής έβλεπε εκείνο που επιθυµούσε, ότι ο πλούτος διαφθείρει συνειδήσεις και ό- σοι τον επιδιώκουν ως αυτοσκοπό χαρακτηρίζονται από διαφθορά και ανεντιµότητα. Τι ανάγκασε όµως τον Αριστοφάνη στο τέλος του πέµπτου π.χ.αιώνα να διαπραγµατευθεί ένα τέτοιο θέµα; Το 408 π.χ, διαρκούντος του Πελοποννησιακού πολέµου, η κατάσταση στη κοινωνική και πολιτική ζωή της Αθήνας ή- ταν προβληµατική, διότι τα πάντα πραγµατοποιούντο για το προσωπικό όφελος και τον πλουτισµό. Παράλληλα η κοινωνική αποδοχή των προσώπων πολλές φορές ήταν αποτέλεσµα της οικονοµικής επιφάνειας και όχι της ε- ντιµότητας και της αξιοσύνης. Ο Πλούτος «διδάχθηκε» για πρώτη φορά το 408 π.χ. και για δεύτερη, διορθωµένος, το 388 π.χ και τις δύο φορές µε µεγάλη επιτυχία, διότι ο θεατής ικανοποιείτο, αφού ο Αριστοφάνης έθιγε δύο βασικά θέµατα: Αφενός αυτοί που κατέχουν τον πλούτο είναι διεφθαρµένοι, και αφετέρου θα έπρεπε να τον έχουν οι έντιµοι. H Αθήνα είχε ανάγκη την εποχή εκείνη τη δυνατή πένα του σπουδαίου κωµικού, ώστε να ταρακουνήσει την κοινωνία της, η οποία αποδεχόταν ότι όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται. Με λίγα λόγια η υπόθεση του έργου είναι: Το ερώτηµα του Χρεµύλου, ενός φτωχού αλλά τίµιου αγρότη, είναι πώς να αναθρέψει το γιο του. Να τον κάνει τίµιο και φτωχό ή κατεργάρη και πλούσιο; Στη προσπάθειά του να απαντήσει το ερώτηµα του και µε υπόδειξη του µαντείου των ελφών συναντάει τον Πλούτο, έ- να γέροντα τυφλό, τον οποίο θεραπεύει, αφού τον οδηγεί στο ναό του Ασκληπιού. Όλοι τρέχουν στο σπίτι του Χρεµύλου, να τον συναντήσουν και να αποκτήσουν την εύνοια του. Η «Πενία», που φθάνει εν τω µεταξύ, εξηγεί ότι οι έντιµοι άνθρωποι ανήκουν σε αυτήν και ε- άν ο πλούτος, που ανέκτησε το φως του, παρέχεται σε όλους εύκολα θα πάψει το ενδιαφέρον για την εργασία, την τέχνη και την πνευ- µατική ζωή εννοώντας ότι η µετρηµένη ύπαρξη του και παράλληλα η επιδίωξή και όχι η εύκολη και ανορθόδοξη κατάκτηση του αποτελούν κίνητρο για εργασία και άλλου είδους τί- µιες δραστηριότητες. Η κωµική εµφάνιση των απατεώνων, των εγκληµατιών και των περιθωριακών προσώπων, που παραπονούνται για την απώλεια των προνοµίων τους, τώρα που έ- χασαν τον πλούτο, δείχνει τι µπορεί να συµβεί από την εσφαλµένη χρήση του. Τέλος ο Πλούτος ανακτά το φως του και εγκαθίσταται από τους πολίτες στον οπισθόδοµο του Παρθενώνα, εκεί που ήταν το δηµόσιο ταµείο. Οι συµβολισµοί πολλοί και η επικαιρότητα µεγάλη. Ο Αριστοφάνης µας δείχνει που µπορεί να οδηγήσει η αλόγιστη επιδίωξη του πλούτου και η κακή χρήση του. Η εποχή του µεγάλου κωµικού έχει πολλές οµοιότητες µε τη δική µας. ωροδοκίες, «µίζες», «φακελάκια», «νόµιµες» δήθεν παροχές σε πρόσωπα που α- σκούν εξουσία, που έχουν δύναµη, που εκµεταλλεύονται την ανάγκη του άλλου είναι συχνά φαινόµενα και πολλές φορές το κεντρικό θέµα των εφηµερίδων και των δελτίων ειδήσεων των ΜΜΕ. Γιατί ένα πρόσωπο που κατέχει θέση εξουσίας να δέχεται τη «µίζα» και να θυσιάζει την αξιοπρέπεια του, την τιµιότητα του, την εντολή του λαού και τη διάταξη του νόµου για σωστή άσκηση εξουσίας; Πρέπει να αποκτήσει κάποια εκατοµµύρια Ευρώ για να νιώσει σίγουρος και ευτυχής; Την απάντηση τη δίδει ο Αριστοφάνης. Αιτία είναι η πλεονεξία, η καλοπέραση, η άµετρη και α- δικαιολόγητη επιθυµία για απόκτηση υλικών αγαθών. Έµαθαν να ζητούν περισσότερα α- πό όσα τους ανήκουν, βγάζουν σε «πλειστηριασµό» τη δύναµη της θέσης τους και εξυπηρετούν όποιον δίνει περισσότερα. Ο µεγάλος κωµικός, και εδώ είναι η επικαιρότητα του, µας δείχνει την τύχη του άπληστου, αυτού που βάζει πάνω από όλα τον πλούτο χωρίς φραγ- µούς για τον τρόπο απόκτησής του. Στο τέλος µένει µόνος και έχει φίλους µόνο, όταν µπορεί και «πληρώνει». Σκάνδαλα καθηµερινά αποκαλύπτονται και ιδιαίτερα στο χώρο της πολιτικής. Η εµπιστοσύνη του λαού καθηµερινά µειώνεται και κάθε τι αντιµετωπίζεται µε καχυποψία. Οι πολιτικοί αλληλοκατηγορούνται για χρηµατισµούς και «µίζες» και η κοινωνική µας ζωή δηλητηριάζεται από τις φήµες και τα σχόλια. Ο Αριστοφάνης τοποθέτησε το πλούτο, που ανέκτησε το φως του, στον οπισθόδοµο του Παρθενώνα, στο δη- µόσιο ταµείο, στέλνοντας µήνυµα στους διαχειριστές του δηµοσίου χρήµατος όλων των ε- ποχών ότι καθήκον τους είναι η τίµια και διαφανής διαχείριση. Η µέχρι κεραίας προσεκτική διάθεση και όχι η διασπάθιση, διάθεση για το δηµόσιο και όχι για το ατοµικό συµφέρον. Όµως ποια η θέση του πολίτη απέναντι σε τέτοια φαινόµενα διαφθοράς (αλήθεια πόσες φορές την ηµέρα ακούµε τη λέξη αυτή από τα ΜΜΕ); Και εδώ ο Αριστοφάνης δίνει έµµεσα την απάντηση από το στόµα του φίλου του Χρε- µύλου, Βλεψίδηµου. Να ελέγχει, να απαιτεί, να τιµωρεί. Να ελέγχει τη σωστή διαχείριση, να απαιτεί τη διαφάνεια και να τιµωρεί, µε το µεγάλο όπλο που του δίνει η δηµοκρατία, τη ψήφο του, όσους κάνουν κατάχρηση. Η καταναλωτική εποχή µας έχει δηµιουργήσει την αντίληψη ότι η ευτυχία συνδέεται ά- µεσα µε την οικονοµική επιφάνεια και η απόκτηση του πλούτου είναι αυτοσκοπός, διότι θα υπάρξει άνετη διαβίωση. Ουτοπία, η οποία ο- δηγεί σε αδιέξοδο και φυσικά στην απαξίωση. Κανένας βέβαια δεν υποτίµησε ποτέ την αναγκαιότητα της υλικής ευµάρειας. Εξάλλου η πολιτιστική ακµή στην ιστορία προϋπέθετε οικονοµική άνεση. Η Αθήνα στήριξε την πολιτιστική της ακµή στην αντίστοιχη οικονοµική. Οι Λατίνοι το εξέφρασαν πιο παραστατικά «primum vivere, deinde philosophare» (πρώτα να ζήσουµε και µετά να φιλοσοφήσουµε). Αυτό όµως σηµαίνει ότι ο δηµόσιος πλούτος πρέπει να διατίθεται για το κοινό καλό και όχι για το προσωπικό όφελος. Οι πολιτικοί µας, αλλά και όσοι ασκούν ε- ξουσία, ας επιδιώξουν να παρακολουθήσουν τον «Πλούτο» είτε στην Επίδαυρο είτε όπου παίζεται, ώστε και οι ίδιοι να αποφύγουν την απαξίωση σε περίπτωση ίδιου χρηµατισµού, αλλά και ο πολίτης να απαλλαγεί από την καχυποψία και από την αντίληψη ότι για να ικανοποιήσει ένα αίτηµα του πρέπει να «λαδώσει». Στη δηµοκρατία τα δικαιώµατα διεκδικούνται και κατακτώνται και δεν πωλούνται ή εξαγοράζονται. Και ακόµα πρέπει να παρέχονται σε όλους ισότιµα και όχι µόνο σε εκείνους που µπορούν και πληρώνουν. Η αρχή που επικρατούσε την περίοδο της Ρωµαϊκής παρακµής «do ut des» (δίνω για να µου δώσεις), δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να χαρακτηρίζει την εποχή µας. συνεργασίες ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙ: Ο πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Γεώργιος Λήχας Σ ε έναν λόφο µέσα στο δάσος ήταν κάποτε τρία δέντρα. Συζητούσαν µεταξύ τους τούς οραµατισµούς τους και τα όνειρά τους για το µέλλον. Το πρώτο δέντρο είπε: «Θα γίνω µπαούλο µε θησαυρό. Να είµαι γεµάτο χρυσάφι, ασήµι και πολύτι- µα πετράδια. Να είµαι σκαλισµένο και διακοσµηµένο µε χάρη, ώστε όλοι να βλέπουν την οµορφιά µου». Το δεύτερο δέντρο έπλαθε άλλα όνειρα: «Κάποια µέρα θα γίνω ένα µεγάλο πλοίο. Να ταξιδεύω σε ό- λες τις θάλασσες, να µεταφέρω βασιλιάδες και βασίλισσες και όλοι θα θαυµάζουν το γερό σκαρί µου». Το τρίτο, τέλος, είπε: «Εγώ θα γίνω το ψηλότερο δέντρο του δάσους. Να µε βλέπουν οι άνθρωποι στην κορυφή του λόφου, και, κοιτάζοντας τα κλώνια µου, να τους δείχνω τον Ουρανό, τον Θεό. Και να υψώνοµαι συνέχεια προς τα Άνω, προς Αυτόν». Μετά από µερικά χρόνια ένας ξυλοκόπος έφτασε κοντά τους. Βλέποντας το πρώτο δέντρο µονολόγησε: «Αυτό είναι ό,τι χρειάζοµαι». Και το έκοψε. Το δέντρο ήταν καταχαρούµενο, γιατί θα γινόταν µπαούλο για θησαυρό, όπως επιθυµούσε. Αλλά και το δεύτερο δέντρο χάρηκε, όταν άκουσε, ότι ο ξυλοκόπος θα το πουλούσε σε ναυπηγείο. Θα γινόταν επιτέλους ένα µεγάλο πλοίο. Όταν όµως ο ξυλοκόπος έφτασε µπροστά στο τρίτο δέντρο και άρχισε να το κόβει, αυτό έπεσε σε απόγνωση. Ήξερε ότι δεν θα έβγαινε το όνειρό του (να στέκει στο λόφο και να δείχνει ψηλά, τον Ουρανό) τώρα πια αληθινό. Τι θλίψη! Όµως, σαν έφτασε το πρώτο δέντρο στο ξυλουργείο, έγινε παχνί για τα ζώα. Το έβαλαν σε έναν στάβλο και το γέµιζαν άχυρο. Τα µεγαλόπνοα όνειρά του είχαν δυστυχώς καταρρεύσει! Το δεύτερο δέντρο κόπηκε κι έγινε ένα µικρό ψαροκάικο. Το όνειρό του, να γίνει µεγάλο ιστιοφόρο, που θα κουβαλούσε βασιλιάδες, αποτελούσε παρελθόν! Το τρίτο δέντρο, κόπηκε σε µεγάλα κοµµάτια και αποθηκεύτηκε σε µια σκοτεινή γωνιά. Τα χρόνια περνούσαν και τα δέντρα ξέχασαν όνειρα και ελπίδες. Κάποια χειµωνιάτικη νυχτιά µια έγκυος γυναίκα και ο συνοδός της κατέφυγαν στο στάβλο. Εκεί γεννήθηκε ένα χαριτωµένο αγοράκι. Το τοποθέτησαν για πιο ζεστά στο παχνί µε τα άχυρα, που είχε φτιαχτεί από το πρώτο δέντρο. Τότε το δέντρο, από τα πολλά θαυµαστά που έβλεπε γύρω του, συνειδητοποίησε, πως πράγµατι κρατούσε τώρα το µεγαλύτερο θησαυρό του κόσµου. Το νεογέννητο βρέφος ή- ταν ο Χριστός! Μετά από µερικά χρόνια µια οµάδα ψαράδων µπήκαν στη βάρκα, που είχε φτιαχτεί από το δεύτερο δέντρο. Ένας από αυτούς ήταν κουρασµένος και τον πήρε ο ύπνος. Και επειδή ξέσπασε θύελλα και κινδύνευαν, τον ξύπνησαν. Τότε µε µια λέξη του η θύελλα κόπασε, έγινε γαλήνη! Το δέντρο καταχάρηκε, γιατί κατάλαβε τότε ότι είχε επιβάτη τον Χριστό, το Βασιλιά των βασιλιάδων. Είχε εκπληρωθεί το όνειρό του πέρα για πέρα! Μετά από λίγο καιρό µοχθηροί άνθρωποι πήραν το τρίτο δέντρο και το έκαναν σταυρό, που τον µετέφερε στους δρόµους ένας αλλόκοσµος άντρας, ε- νώ το πλήθος γύρω του τον περιγελούσε. Στο τέλος κάρφωσαν πάνω στο ξύλο του σταυρού τον άνθρωπο αυτό και τον άφησαν να πεθάνει στην κορυφή του λόφου. Σαν έφτασε η Κυριακή, το δέντρο αισθανόταν τρισευτυχισµένο, αφού βρισκόταν στην κορυφή του λόφου, τόσο κοντά στον Ουρανό, όπως αρχικά ε- πιθυµούσε, και αξιώθηκε να σταυρωθεί πάνω του ο Χριστός, κάνοντας το θρόνο Του!... Είναι αλήθεια, ότι κάθε ένα από τα δέντρα της ι- στορίας µας απόκτησε αυτό που βαθιά επιθυµούσε και ευχόταν. Όχι όµως µε τον τρόπο που προγραµ- µάτιζε και φανταζόταν. Είναι πολύ συνετό και πολύ καλό να γνωρίζουµε, πως τα πράγµατα δεν καταλήγουν πάντα, όπως εµείς θέλουµε. «Την Ιστορία τη γράφουν οι νικητές». Και νικητής όλης της Ιστορίας είναι ο Θεός. Ο τρόπος Του, µπορεί να µην ταυτίζεται πάντα µε το δικό µας. Είναι όµως πάντοτε ο πιο σοφός και ο πιο ταιριαστός για τον καθένα µας. Ας αφήσουµε, λοιπόν, στην άκρη τους υπολογισµούς µας και τις υστεροβουλίες µας. Και να Του έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη! 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 συνέχεια από τη σελ. 1 δεδοµένα και τους αριθµούς. Ακόµα και εκεί που η λογική τον απέτρεπε, το συναίσθηµα τον υποκινούσε και στηριζόµενος στο συναίσθηµα αυτό, που εξέφραζε τη φιλελεύθερη ιδεολογία του, καταξιωνόταν ιστορικά α- νεξαρτήτως του αποτελέσµατος. Η ιστορία δεν κατέγραψε ούτε διαιώνισε τις αναρίθµητες στρατιές του Ξέρξη στις Θερµοπύλες ούτε τα ατέλειωτα Τουρκικά στίφη µπροστά στη Βασιλεύουσα, αλλά τη σταθερή απόφαση του Λεωνίδα και του Παλαιολόγου να υπερασπίσουν την τιµή της πατρίδας ανεξαρτήτως αποτελέσµατος και να διαφυλάξουν την ιστορική τους αξιοπρέπεια. Αυτά τα λόγια γράφονται όχι για να γίνει ιστορικοφιλοσοφική ανάλυση της διαχρονικής συµπεριφοράς των Ελλήνων, αλλά για να φανεί ότι η αντίδραση και στη συνέχεια η απόφαση για άµυνα το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ήταν µια συνεπής ιστορική συνέχεια και κάτι το φυσικό για το λαό αυτό τον τόσο παλιό, ενώ απετέλεσε βαθιά έκπληξη για τον υπόλοιπο κόσµο και τον άφηνε άναυδο. Ο κόσµος όλος γονάτιζε µπροστά στη βία και την απάνθρωπη συµπεριφορά του φασισµού, που κατέλυε το ένα κράτος µετά το άλλο και υποδούλωνε µε αστραπιαία ταχύτητα τους λαούς της Ευρώπης. Και όσοι έµεναν ακόµα ελεύθεροι περίµεναν τη σειρά τους. Και µέσα στα ζοφερά σκότη της σκλαβιάς, που κάλυπταν την Ευρώπη, ορθώνεται ένας λαός µικρός αλλά περήφανος, ολιγάριθµος αλλά γενναίος, ξεχασµένος α- πό τους ισχυρούς αλλά τόσο ιστορικός να πει εκείνο που δεν είπαν άλλοι λαοί ή που και αν το είπαν δεν µπόρεσαν να το τηρήσουν. Το ΟΧΙ στον αλαζόνα κατακτητή, στον ανιστόρητο εισβολέα, στον ανελεύθερο και χωρίς ιδανικά περιφρονητή των αξιών. Και το ΟΧΙ που ειπώθηκε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου ήταν τόσο δυνατό, που όχι µόνο ακούσθηκε από άκρου σε άκρο της οικουµένης, αλλά απετέλεσε την πρώτη σοβαρή αντίσταση στον Άξονα και οδήγησε στην πρώτη νίκη των ελεύθερων λαών. Η ανθρωπότητα πολέµησε τη βία και τις α- νελεύθερες ιδεολογίες µε «µπροστάρισσα» την Ελλάδα, όπως είχε γίνει πολλές φορές µέχρι τώρα, όταν σε τούτο εδώ το βράχο σταµατούσαν όλα τα στίφη των βαρβάρων, που όδευαν να υποδουλώσουν την Ευρώπη. Έτσι και το πρωινό εκείνο το ΟΧΙ το ακολούθησε σταθερή αντίσταση στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας και ο εισβολέας απωθήθηκε πέραν των Ελληνικών συνόρων. Το λακωνικό ανακοινωθέν του Ελληνικού στρατηγείου το πρωί της 28ης Οκτωβρίου δείχνει την ιδεολογία όλου του Ελληνικού λαού: «Αι ηµέτεραι δυνάµεις αµύνονται του πατρίου εδάφους». Και αυτό το «πάτριο έδαφος» φυλάχτηκε επιτυχώς και νικηφόρα. Οκτώ εκατοµµύρια λόγχες διαλύθηκαν από τις ολιγάριθµες Ελληνικές δυνάµεις και η ανθρωπότητα για µια ακόµα φορά γονάτιζε µε σεβασµό µπροστά στο µεγαλείο της µικρής αλλά τόσο ανθεκτικής ιστορικά γωνιάς του πλανήτη. Και όταν ξευτελίσθηκε ο ένας εισβολέας ήλθε σε βοήθεια ο άλλος ο σιδηρόφρακτος. Ο Γερµανός. Και ακολούθησαν άλλοι µεγάλοι ηρωισµοί στο Ρούπελ και τα άλλα οχυρά. Και τέλος η µικρή Ελλάδα γονάτισε µπροστά στις εκατονταπλάσιες δυνάµεις. Όµως το σπέρµα της αντίστασης είχε πέσει. Η ανθρωπότητα αναθαρρυµένη από την Ελληνική αντίσταση οργανώθηκε και οδηγήθηκε µετά από τέσσερα χρόνια στη συντριβή του φασισµού και του ναζισµού και επανέφερε την ελευθερία στους λαούς, η οποία θα ήταν αβέβαιη, εάν δεν προηγείτο το Ελληνικό θαύµα. Και µέσα σε αυτό το «Αλβανικό έπος» έντονη η Βυτινιώτικη παρουσία. Όπως σε όλες τις µεγάλες στιγµές της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας είχε δώσει το «παρόν» προσφέρουσα τα τέκνα της, έτσι και τώρα η προσφορά της ήταν σπουδαία όπως όλης της Ελλάδας. Εκατόν σαράντα επτά (147) Βυτινιώτες, όπως κατέγραψε η έρευνα του ι- στοριοδίφη Λεωνίδα Αναγνωστόπουλου και δηµοσιεύτηκε στα 159 και 160 φύλλα της «ΒΥΤΙΝΑΣ», πολέµησαν στο Αλβανικά βουνά και το Ρούπελ. Επίστρατοι γεννηθέντες από το 1910 έως και 1918 προσήλθαν στις τάξεις του ελληνικού στρατού και έκαναν το χρέος τους. Πέντε από αυτούς έδωσαν τη ζωή τους είτε στα βουνά της Αλβανίας είτε στα οχυρά του Ρούπελ. Οι ελάχιστοι τελευταίοι ζουν ως ζωντανοί θρύλοι µεταξύ µας. Το µήνυµα της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι διπλό. Αφενός επιβεβαιώνει την µακραίωνη ιστορική παρουσία της Ελλάδας, αφετέρου υπενθυµίζει στους µεταγενέστερους την υποχρέωση να αναδεικνύονται εφάµιλλοι των προγόνων. Η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε φιλοπόλεµη και δεν επιτέθηκε πρώτη αλλά πάντοτε µε σθένος υπερασπίσθηκε τον τόπο της και αγωνίστηκε προβάλλοντας τις µεγάλες αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του ανθρωπισµού, είτε σε πολεµικές, είτε σε ειρηνικές περιόδους. «Β» 3

4 4 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 Βυτινιώτικες ιστορικές σελίδες Ο πενθήµερος ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1886 και ο ηρωικός θάνατος του Όθωνα Κακλαµάνου ΓΡΑΦΕΙ: Ο Φιλόλογος Παναγιώτης Αντ. Παπαδέλος εν υπάρχει πολεµικό γεγονός στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, ακόµα και δευτερεύον, που να µη συµµετέχει και ένας καταγόµενος από τη Βυτίνα. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι µια έ- ξαρση σοβινιστικής διάθεσης, αλλά µια διαπίστωση που απορρέει από τη µελέτη της ιστορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα γεγονότα του 1886, οι ελληνοτουρκικές συγκρούσεις στα σύνορα και η θυσία του λοχαγού Όθωνα Κακλαµάνου ή Χρυσανθόπουλου. Ο Όθωνας Κακλαµάνος ( ) Βυτιναίος ως προς την καταγωγή γιος του υπασπιστή του Καραϊσκάκη Παναγιώτη Κακλαµάνου- Χρυσανθόπουλου, ο οποίος είχε τραυµατισθεί στις συγκρούσεις του Φαλήρου (έχασε το δεξιό του βραχίονα) όπου φονεύθηκε ο Καραϊσκάκης. Συνεχιστής της στρατιωτικής παράδοσης ο Όθωνας κατετάγη στον Ελληνικό στρατό και το 1886 έφερε το βαθµό του λοχαγού. Για να αξιολογηθεί όµως το µέγεθος της θυσίας πρέπει να παρουσιασθούν τα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα των ετών αυτών. Μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, όπου η Ρωσία πέτυχε τη δηµιουργία της µεγάλης Βουλγαρίας, η Ευρωπαϊκή διπλωµατία έλυσε τις διαφορές της στο συνέδριο του Βερολίνου το Το συνέδριο ακύρωσε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, περιόρισε τη Βουλγαρία και παραχώρησε, ανέλπιστα, στην Ελλάδα τη Θεσσαλία και µέρος της Ηπείρου (µέχρι το ύψος της Άρτας). Οι δύο σηµαντικές πολιτικές προσωπικότητες που διεχειρίζοντο τις τύχες της Ελλάδας την περίοδο αυτή ήταν ο Μεσολογγίτης Χαρίλαος Τρικούπης και ο Γορτύνιος Θεόδωρος εληγιάννης. Προσωπικότητες διαµετρικά αντίθετες και µε διαφορετικό πολιτικό πρόγραµµα ιδιαίτερα στην οικονοµία και την εξωτερική πολιτική. Τα συνοριακά επεισόδια µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, µετά τη προσάρτηση της Θεσσαλίας και τη µεταφορά των συνόρων στη Μελούνα, ήταν καθηµερινά µε σηµαντικότερο το 1882 στο Καραλί ερβέν. Με τη σθεναρή στάση του Τρικούπη το επεισόδιο έληξε υπέρ της Ελλάδος. Στη συνέχεια η Βουλγαρία µε πραξικοπηµατική ε- νέργεια προσάρτησε τη περιοχή της Ρωµυλίας, η οποία είχε αµιγή Ελληνικό πληθυσµό και το γεγονός δηµιούργησε αναβρασµό στην Ελλάδα. Ο λαός επιθυµούσε την απελευθέρωση και άλλων αλυτρώτων περιοχών, ενώ η Ελλάδα και η Σερβία στράφηκαν εναντίον της Βουλγαρίας, διότι θεώρησαν ότι η βίαιη προσάρτηση της Ρωµυλίας τις έθιγε και ανέτρεπε την ισορροπία στα Βαλκάνια. Η ήττα όµως της Σερβίας από τη Βουλγαρία και η παρέµβαση της Αγγλίας οδήγησε στην αναγνώριση της προσάρτησης, αλλά ενίσχυσε το φιλοπόλεµο κλίµα στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός εληγιάννης δίστασε να κάνει οποιαδήποτε πολεµική ενέργεια, αλλά µε την απειλή πολέµου προσπαθούσε να αποσπάσει ανταλλάγµατα από την Τουρκία µε την κατάλληλη πίεση των υνάµεων. Η στάση του εληγιάννη χαρακτηρίστηκε από τους αντιπάλους του «ένοπλος ε- παιτεία», οι υπουργοί όµως Ρώµας και Ζυγοµαλάς έ- λεγαν ότι µόνο τετελεσµένα στρατιωτικά γεγονότα µπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ της Ελλάδος. Η τελευταία άποψη εύρισκε ανταπόκριση στις τάξεις των κατωτέρων αξιωµατικών µεταξύ των οποίων και ο Κακλαµάνος. Το κλίµα αυτό ανάγκασε το εληγιάννη στις αρχές του 1886 να συγκεντρώσει στρατό , ο οποίος όµως δεν ήταν ετοιµοπόλεµος. Η Τουρκία αντιλαµβανόµενη την κατάσταση άρχισε τις απειλές εναντίον της Ελλάδος, ενώ οι µεγάλες δυνά- µεις επέδωσαν αυστηρό τελεσίγραφο στην Ελληνική κυβέρνηση και επειδή δεν θεώρησαν τις ενέργειες της ικανοποιητικές προχώρησαν σε ναυτικό αποκλεισµό. Οι στρατιωτικές µονάδες των συνόρων, στις οποίες υ- πηρετούσε ο Κακλαµάνος, ξεσηκώθηκαν µετά τη προκλητική συµπεριφορά των Μ. υνάµεων και ήσαν έ- τοιµες να εισβάλλουν στην Τουρκία. Ο εληγιάννης παραιτήθηκε, ο λαός ξεσηκώθηκε µε συλλαλητήρια και ορκίσθηκε κυβέρνηση Βάλβη. Εν τω µεταξύ 69 εληγιαννικοί βουλευτές αποστάτησαν προς τον Τρικούπη και έτσι ο Τρικούπης στις 8 Μαΐου 1886 σχηµάτισε κυβέρνηση κρατώντας ο ΟΘΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ ίδιος το Υπουργείο στρατιωτικών (ποτέ µέχρι τότε δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο) σταθµίζοντας την έκρυθµη κατάσταση, ενώ τοποθέτησε Υπουργό Εξωτερικών τον έ- µπειρο Στέφανο ραγούµη. Πριν όµως προφτάσει καλάκαλά ο Τρικούπης να αναλάβει την εξουσία ξέσπασαν συνοριακά επεισόδια και συµπλοκές µεταξύ Ελληνικών και Τουρκικών στρατευµάτων. εν είναι γνωστό πως άρχισαν τα επεισόδια, αλλά εξελίχθηκαν σε κανονική πολεµική σύγκρουση. Σε ό- λο το µήκος των συνόρων διεξήχθησαν σφοδρές συγκρούσεις. Ο αρχηγός στρατού Σαπουτζάκης διέταξε άµυνα µέχρι εσχάτων και όπου ήταν δυνατόν επίθεση. Τον κεντρικό τοµέα των συνόρων διοικούσε ο γενναίος Μανιάτης συνταγµατάρχης Πετροπουλάκης στις διαταγές του οποίου ήταν ως διοικητής λόχου ο λοχαγός Όθων Κακλαµάνος. Στη περιοχή της Μελούνας τη στρατηγική θέση Γκριτσόβαλι, κλειδί των Ελληνοτουρκικών συνόρων, οι Τούρκοι την είχαν ενισχύσει µε οχυρώµατα και πυροβολεία. Εάν παραβιαζόταν η θέση αυτή θα κατέρρεε η Ελληνική άµυνα. Οι Τούρκοι µε υπέρτερες δυνάµεις ενήργησαν λυσσώδη επίθεση, την οποία οι Ελληνικές δυνάµεις µε τους λοχαγούς Κακλαµάνον, Τσιάπαλον και Ζουλούµην όχι µόνο απέκρουσαν αλλά ενήργησαν αντεπίθεση και έτρεψαν σε φυγή τον εχθρό. Τα Τουρκικά χαρακώµατα εγκαταλείφθηκαν, ενώ ο σταθµός διοικήσεως των Τούρκων έγινε παρανάλωµα πυρός απανθρακωθέντων 24 Τούρκων στρατιωτών και τριών αξιωµατικών. Το σύνθηµα της αντεπίθεσης το έδωσε ο ίδιος ο Κακλαµάνος επικεφαλής του λόχου του από 60 στρατιώτες. Μπροστά αυτός µε το πιστόλι στο χέρι κατεδίωκε τους Τούρκους στη περιοχή Παπαλείβαδο-Προφήτης Ηλίας, όπου και τον βρήκε το φονικό εχθρικό βόλι και τον άφησε νεκρό. Ο πολεµικός ανταποκριτής Αθηναϊκής εφηµερίδας περιγράφει ως εξής το περιστατικό. «Οι ηµέτεροι ηδυνήθησαν να εκτοπίσωσι τον εχθρόν. Περί δε το λυκαυγές ο Τουρκικός σταθµός ρεπανίου πολιορκηθείς στενώς ηλώθη, γενόµενος παρανάλωµα πυρός καέντων 24 στρατιωτών και τριών αξιωµατικών των δε υπολοίπων φονευθέντων. Κατά την µάχην ταύτην ο λοχαγός Όθων Κακλαµάνος, έκτακτον επιδείξας ανδρείαν, έπεσεν επί του Τουρκικού οχυρώµατος, ένθα ευρέθη νεκρός κρατών έτι το ρεβόλβερ, εξ ου είχε ρίξει δύο βολάς». Οι επιχειρήσεις όλες ήταν επιτυχείς για τους Έλληνες εκτός του τραγικού περιστατικού στην Κούτρα όπου συνελήφθη ολόκληρο ευζωνικό τάγµα µε 280 εύζωνες αιχµάλωτους. Οι εχθροπραξίες σταµάτησαν στις 12 Μαΐου µετά από πίεση των Μ. υνάµεων. Ο Ελληνικός στρατός µετρούσε 150 νεκρούς 100 τραυµατίες και 310 αιχµαλώτους. Οι Τούρκοι, µε βάση τις πληροφορίες ξένων α- νταποκριτών, µετρούσαν 1492 νεκρούς, µεταξύ των ο- ποίων πολλοί αξιωµατικοί, και πάνω από 3000 τραυ- µατίες. Οι αριθµοί, όπως παρατίθενται από το Γ. Ρούσσο στην «Ιστορία της νεώτερης Ελλάδος», δείχνουν το πείσµα και τη φονικότητα των συγκρούσεων. Ο Όθωνας Κακλαµάνος ετάφη µε όλες τις «κεκανονισµένες στρατιωτικές τιµές». Το παράδειγµα του λειτούργησε όµως καταλυτικά στο φρόνηµα όλου του Ελληνικού στρατού σε περιόδους µάλιστα πολύ δύσκολες. Οι επόµενες δεκαετίες µέχρι την εποχή των Βαλκανικών πολέµων ήταν δεκαετίες δυσάρεστων γεγονότων, αποτυχιών (πόλεµος του 1897) και πολιτικών συγκρούσεων. Κάθε φορά το παράδειγµα του ηρωικού λοχαγού λειτουργούσε ως ενισχυτικό στοιχείο, που δεν επέτρεπε την ηττοπάθεια ή την παραίτηση στον έλληνα στρατιώτη και ενθάρρυνε τη «Μεγάλη Ιδέα», η ο- ποία υλοποιήθηκε µε τους Βαλκανικούς πολέµους. Η γενέτειρά του τιµώντας τη µεγάλη προσφορά του προς την πατρίδα έδωσε το όνοµα του σε ένα δρόµο της και τον τοποθέτησε δίπλα στους νεώτερους ήρωες της αποδεικνύουσα ιστορικά ότι δεν υπάρχει κα- µία ιστορική στιγµή της νεώτερης ιστορίας, που η Βυτίνα να µην έχει συµβάλλει µε την ηρωική προσφορά των παιδιών της µεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει ο λοχαγός Όθωνας Κακλαµάνος που έπεσε η- ρωικά στο Γκριτσόβαλι στις ΦΡΟΥΡΙΑ ΟΧΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ Η περιοχή του δήµου Βυτίνας κρατάει α- κόµα ζωντανά πολλά τεκµήρια της αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης ιστορίας της, όπως µαρτυρούν µεταξύ άλλων, τα φρούρια (κάστρα) και άλλες µικρότερες οχυρές θέσεις. Από τις πολλές αναφορές Ελλήνων και ξένων ιστορικών, αρχαιολόγων, περιηγητών, λαογράφων, αρχιτεκτόνων (Παν. Παπαζαφειρόπουλος, Φωτ. Χρυσανθόπουλος, Ιωάννης Σφηκόπουλος, Αργ. Πετρονιώτης, A. Bon, E. Meyer, Leake, A. Philipson, C. Hoph οι σπουδαιότεροι) αντιπαρήλθαµε κάποιες υποθετικές και αστήριχτες απόψεις θέσεις και σταχυολογήσαµε τα παρακάτω: Καταρχήν, τα φρούρια και οι άλλες οχυρές θέσεις χτίστηκαν κατά την πρώιµη βυζαντινή διοίκηση, αργότερα δε οι κατακτητές Φράγκοι, Τούρκοι και Ενετοί τα επισκεύασαν και ενίσχυσαν την οχύρωσή τους µε επέκταση του τείχους των, την κατασκευή νέων πύργων κλπ. κατά τις ανάγκες τους. Χτίστηκαν σε περιβάλλον µε ιδιαίτερες φυσικές οµορφιές και πλούσια βλάστηση, σε στρατηγικές θέσεις, απ όπου «έβλεπαν και έλεγχαν» όλο το ορεινό δίκτυο και τις διαβάσεις της Γορτυνίας, προστάτευαν και ενέµοντο την περιοχή. Τρία είναι τα σηµαντικότερα φρούρια της περιοχής: του Αργυρόκαστρου, του Αγγελόκαστρου και της Καµενίτσας Το Αργυρόκαστρο Η τοποθεσία σε φωτογραφία του 1910 Το Αργυρόκαστρο ή (Androcastro, Arzirocastro, Agno Castro ή αµφιλεγόµενη ο- νοµασία Σιδηρόκαστρο) χτίστηκε δυτικά της Βυτίνας, πλησίον και βόρεια των Μαγουλιάνων στην οµώνυµη παραφυάδα του Μαινάλου σε υψόµετρο 1458 µ. (ίσως είναι το ψηλότερο φρούριο της χώρας µας),δεσπόζει στην περιοχή και σε µεγάλο οπτικό πεδίο ως τα άλλα φρούρια των όµορων περιοχών ( αβιάς, Βαλτεσινίκου, Βλαχέρνας, Καµενίτσας κλπ.). Καταλήφθηκε το 1320 από τους Φράγκους και το 1458 από τους Τούρκους. Αργότερα (17ος αιώνας) οι Ενετοί θα το επισκευάσουν, θα επεκτείνουν την οχύρωση προς την νοτιοανατολική πλευρά και θα προσθέσουν πύργους. Η παλαιότερη εσωτερική οχύρωση είχε κατά προσέγγιση 80 µ. µήκος και 35 µ. πλάτος δηλ. καταλάµβανε έκταση περίπου τ.µ. ιακρίνονται σε πολλά σηµεία κατάλοιπα του τείχους, πύργων και διαφόρων κτιρίων καθώς και οι θέσεις δύο «δεξαµενών» νερού. Η χωρητικότητα της µεγαλύτερης δεξαµενής υπολογίστηκε στα 40 κ.µ. Με τις πέτρες του φρουρίου έ- χτισαν οι Μαγουλιανίτες τα περισσότερα σπίτια και τις εκκλησίες του χωριού και το ερη- µοκλήσι του Αγ. Γεωργίου στο κέντρο του. Από εκεί αγνάντευε ο Κολοκοτρώνης τη Βυτίνα, που έκαιγαν άκρη σε άκρη οι ορδές του Ιµπραήµ και παρακολουθούσε τις κινήσεις του εχθρού όπως µας πληροφορεί ο Φ. Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος). Το Αγγελόκαστρο Το Αγγελόκαστρο είναι στην οµώνυµη κορυφή ύψους 1109 µ. ή Αγιολιά ή Μύτικα του κατά Παυσανία Θαυµασίου όρους, µεταξύ της Λαγκάδας και του διάσελου της Καµενίτσας. Επόπτευε όλη την περιοχή και τις διαβάσεις ΓΡΑΦΕΙ: Ο Μαινάλιος προς τα φρούρια Αργυροκάστρου, Βλαχέρνας, Κανδήλας και Καλαβρύτων. Υπάρχουν ίχνη τείχισης και διαφόρων κτισµάτων. Υδρεύονταν από τεχνητή δεξαµενή, αλλά και από παρακείµενη πηγή της οποίας το νερό «κατέβαινε» στο Μοσχολάγκαδο και «κινούσε» µύλο. Χτίστηκε στα ερείπια αρχαίου ελληνικού κτιρίου από τους Βυζαντινούς και ενισχύθηκε η οχύρωση του από τους Ενετούς. Επί τουρκοκρατίας οι Νυµφάσιοι είχαν εκεί µόνιµο φυλάκιο µε βάρδιες («ντάπιες» Γρανιτσαίων, κατά Φωτάκο) που ειδοποιούσαν τους πλησιοχωρίτες για την εµφάνιση εχθρικών δυνάµεων. Το φρούριο τούτο υπήρξε καταφύγιο και ορµητήριο του Μπότσικα (παππού του θρυλικού Θ. Κολοκοτρώνη), του περίφηµου κλεφταργηγού Κόλια Βυτινιώτη, του Λυκογιάννη και άλλων ηρωικών µορφών της τουρκοκρατίας. Το «Castello de la Caminza» Φωτογραφία προ 100 χρόνων. Το Castello de la Caminza η το «Παληόκαστρον εν Παλαιοκκλησίω» κατά τον Παν. Παπαζαφειρόπουλο, δηλ. το κάστρο της Καµενίτσας, βρίσκεται σε οµαλό λόφο στην αριστερή όχθη του Μυλάοντος, βόρεια του χωριού. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 13ο αιώνα. Βρέθηκαν λείψανα της οχύρωσης του (τείχους, πύργων, πυλών) θεµέλια κτιρίων, θολωτοί υ- πόγειοι χώροι και η απαραίτητη σε κάθε φρούριο δεξαµενή νερού. Μέρος των υλικών της ο- χύρωσης και των άλλων κτισµάτων προέρχονταν από τα κατάλοιπα των καταστραφεισών αρχαίων εγκαταστάσεων της περιοχής του. Το κάστρο έλεγχε την κοιλάδα Καµενίτσας Παναγίτσας άρα και τις κοντινές διαβάσεις προς Γορτυνία, Μαντινεία και Αχαΐα. ΑΛΛΕΣ ΟΧΥΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Εκτός από τα πιο πάνω φρούρια, υπάρχει στην περιοχή και µεγάλος αριθµός οχυρών θέσεων, καθ όλες τις περιόδους της ελληνικής ι- στορίας ως τον 19ο αιώνα. Είναι γνωστές στους δηµότες οι οχυρωµένες σπηλιές ταµπούρια και καταφύγια σε όλη την έκταση του δήµου στη Σφυρίδα και στην Καµενίτσα, οι οχυρές διαµορφώσεις στο ασκητήριο της Σφυρίδας και στη µονή Κερνίτσας, στα Κοκκινόβραχα του Μυλάοντος (απέναντι από την Αγία Παρασκευή) αλλά και σε όλη την διαδροµή του ποταµού από τη Νυµφασία µέχρι τον Κότρωνα (σπηλιά Παπαντώνη κ.α). Αψευδείς µάρτυρες για την ύπαρξη και άλλων οχυρών θέσεων (πύργων) στην περιοχή είναι οι «γεγλυµένες» στο έδαφος επιγραφές, δηλ. τα τοπωνύµια και οι λιθοσωροί (από µεγάλες πέτρες µε χοντρική επεξεργασία) στην Εµπρύγωση «Εµπύργωση» («εν + πύργος, στον πύργο») κοντά στην Αγία Παρασκευή, στο Μπούρτζι, «πύργος» στην Κατσικορφή (όπου υπήρχε και µικροσυνοικισµός, στους Αγ. Αποστόλους της Βυτίνας κ.α. που εξαφάνισε ο Ιµπραήµ όταν «αναποδογύρισε» (κατά το Φωτάκο) τη Βυτίνα και τα πέριξ. Χωρίς καµιά αµφιβολία τα φρούρια και οι άλλες οχυρές θέσεις είναι αδιάψευστα τεκµήρια της στρατηγικής θέσεως της περιοχής, κυρίως δε ότι κατοικείτο από αρχαιοτάτων χρόνων και οριοθετούν το οικιστικό πλέγµα της.

5 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 Φυσιολατρικά Φθινοπωρινοί περίπατοι στο φαράγγι του Μυλάοντα ΓΡΑΦΕΙ: Ο «στρατολάτης» Χ αρακτηρίστηκε ένα από τα εντυπωσιακότερα φαράγγια της Πελοποννήσου, µε βατότητα µέχρι ενός σηµείου αλλά και µε αρκετές δυσκολίες σε ορισµένες περιοχές. Ακολουθεί την πορεία του ποταµού Μυλάοντα, από ό- που πήρε και το όνοµα του, από τις πηγές του, που βρίσκονται στη περιοχή της Ελάτης και τελειώνει στις εκβολές του στον ποταµό Τράγο της περιοχής της Καµενίτσας. Η φύση στάθηκε α- πλόχερη και στόλισε το φαράγγι µε την εναλλαγή δασωδών µε βραχώδεις περιοχών και πληθώρας δένδρων και θάµνων από όσα µπορεί να βρει κανείς στην πανίδα της ευρύτερης περιοχής. Το έλατο που βλέπει ο περιπατητής ένθεν και ένθεν του φαραγγιού στη περιοχή της Ελάτης και του Πυργακίου αντικαθίσταται από τη πυκνή κάλυψη των πουρναριών και των σφενταµιών στο υ- πόλοιπο διάστηµα. Τα χρώµατα εναλλάσσονται και το βαθύ πράσινο γίνεται καφέ και α- νοικτό πράσινο. Η εποχή ό- µως που αναδεικνύει την πανδαισία των χρωµάτων είναι το φθινόπωρο, όταν η φύση «οδεύουσα» στην παρακµή της δείχνει τον καλλίτερο και τον πιο ποικίλο εαυτό της. Μπορεί κάποιος να σταθεί σε όποιο σηµείο επιλέξει, να απολαύσει το «σεντόνι», που ξετυλίγεται µπροστά του και να θαυµάσει τις δηµιουργίες της φύσης, όταν βρίσκεται στις «καλές» στιγµές της. Και µέσα σε όλα αυτά αρµονία ήχων από κάθε είδους πετούµενα, που είτε φωλιάζουν στις πλαγιές του φαραγγιού είτε το διασχίζουν. Κατά µήκος δείγµατα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Τοξωτά γεφύρια, ερειπωµένοι νερόµυλοι, ποι- µενικές καλύβες, αγροτόσπιτα. Νερό πλέον κυλά µόνο τους χειµερινούς µήνες, διότι το νερό των πηγών του δεσµεύτηκε για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες και των λίγων που έµειναν α- δέσµευτες δεν αρκεί να το διασχίσει. Βλέπεις ό- µως τη κοίτη και τις επιδράσεις του νερού στα χρόνια, που αλλού ορµητικό και αλλού ήρεµο διέσχιζε το φαράγγι. Θαυµάζεις ό,τι δηµιουργεί η φύση µε την πάροδο των ετών, αν µείνει ανεπηρέαστη από την επέµβαση του ανθρώπου. Η διάβαση του φαραγγιού µπορεί να διαρκέσει 6-8 ώρες ανάλογα µε τις στάσεις και την ταχύτητα των οδοιπόρων, Είναι δυνατόν και να γίνει διακεκοµµένη διάβαση, διότι το φαράγγι κόβεται από το δρόµο Τρίπολης-Πύργου και µπορεί κάποιος να περιπατήσει το Πυργακιώτικο κοµ- µάτι ή το Βυτινιώτικο αφήνοντας το αυτοκίνητο του στην άσφαλτο. Ξεκινώντας ο περιπατητής από τις πηγές του ποταµού στη περιοχή της Ελάτης (Παλιοχώρι) α- πολαµβάνει τις ελατόφυτες περιοχές χωρίς πολλές δυσκολίες στο πέρασµα. Οργιαστική βλάστηση µε θάµνους και φυτά ορεινής πανίδας, έ- ως ότου φτάνει ο οδοιπόρος στο «Μακρυανό» ε- ξαίρετη πηγή διαρκώς επισκέψιµη από περιπατητές. Πιο κάτω στην ανατολική πλαγιά η µονή των Αγίων Θεοδώρων, µετόχι της Κερνίτσας, που κατά την παράδοση έµαθε τα πρώτα γράµµατα ο Θ.Κολοκοτρώνης. Στάση για φωτογράφηση και απόλαυση του περιβάλλοντος. Στη δυτική πλευρά το χωριό Πυργάκι ακατοίκητο πλέον µε τα σπίτια να στέκουν µάρτυρες της παλιάς ιστορίας του. Προχωρώντας ο τόπος γίνεται οµαλότερος, καλλιεργήσιµες εκτάσεις εκτείνονται ένθεν και ένθεν και ο περιπατητής παίρνει ανάσες. Στη συµβολή µε την «άσφαλτο» και στα όρια του Βυτινιώτικου µε τα Το γεφύρι στο «Ζαρζί» Πυργακιώτικο κοµµάτι η αγροικία και ο µύλος του «Ζιόζιου» που µέχρι πριν λίγο λειτουργούσε. Περνάµε την «άσφαλτο», το φαράγγι στενεύει και η βλάστηση γίνεται οργιαστική. εξιά «Ο µύλος του Τσελεπή», ο τελευταίος Βυτινιώτικος νερόµυλος που λειτούργησε, και µπροστά µας τα κοκκινόβραχα, επιβλητικοί βράχοι αλλού απόκρηµνοι και αλλού δασωµένοι, αλλού διαβρωµένοι και αλλού κοφτεροί. Κοιτάµε ψηλά και µας πιάνει δέος από το ύψος. Στην ανατολική πλευρά ερείπια παλαιών µύλων. Ο Μυλάοντας τροφοδοτούσε µε νερό τους περισσότερους νερόµυλους. Πιο ψηλά η «εµπρύγωση» και το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Φτάνουµε στο γεφύρι του «ζαρζιού». Επιβλητικό µονότοξο µε µία ανακουφιστική καµάρα, ενώνει τη Βυτίνα µε τα Μαγούλιανα µε αγροτικό δρόµο. Προχωρώντας βλέπουµε δυτικά τη σπηλιά του «Παπαντώνη» στη µέση ενός κοφτού βράχου, που παλιά ήταν το κατάλυµα κτηνοτρόφων και ψηλότερα το εκκλησάκι του Βυτινιώτη Αϊ Νικόλα. εξιά µας η παλιά Βυτίνα, που τα ερείπια εκτείνονται µέχρι κάτω το ποτά- µι. Το φαράγγι διαρκώς στενεύει και φτάνουµε στα «ψηλά κοτρόνια» στενό πέρασµα, που το ξεπερνάµε α- πό τη πλευρά του µύλου του «Σούρταρη» και αµέσως η κοίτη του ποταµού πλαταίνει έως ότου φτάνουµε στο γεφύρι της «Τζαβάραινας» πανοµοιότυπο µε του «Ζαρζιού», που ενώνει τη Βυτίνα µε τη Λάστα και το Αγριδάκι, αλλά οδηγεί και στο µοναστήρι της «Κερνίτσας». υτικά ανοικτός ορίζοντας και το µάτι απλώνεται µέχρι τα κοκκινόχρωµα «πρανή» του «Καραµπράµου» και τις «πάλαι ποτέ» καλλιεργούµενες εκτάσεις της Κερνίτσας. Ώρα για µια µικρή στάση. Βόρεια η περιοχή του «σταυροπηγιού» µε τα διαβρωµένα από τα νερά εδάφη και πιο πέρα ο επιβλητικός βράχος της «Μαύρης Πέτρας» κατάµαυρος ορθώνει το ανάστηµά του ανθεκτικός στο πέρασµα του χρόνου. Συνεχίζοντας προς το τρίτο γεφύρι της Κερνίτσας περνά- µε τα «ρέµατα» του Άϊ Γιάννη και ψηλά διακρίνεται το εκκλησάκι του Αϊ Νικόλα «του µοναστηριού», ενώ πιο κάτω διαγράφεται η σπηλιά το ρυµώνα. Και να µπροστά ανοίγεται το εξαίσιο θέαµα του µοναστηριού της Παναγίας, µοναδικό σε φυσική και αρχιτεκτονική αρµονία. Στεκόµαστε να το θαυµάσουµε και περνώντας από τον καλογερικό µύλο φτάνουµε στο δίτοξο γεφύρι της Κερνίτσας κατασκευή του Από κει και κάτω τα πράγµατα δυσκολεύουν περνώντας µέσα από στενές βραχώδεις σχισµές (δύσκολο πέρασµα 4ου ή 5ου βαθµού έχει χαρακτηρισθεί στην ιστοσελίδα των ορειβατών, ενώ καταγράφεται και η ύπαρξη καταβόθρας). Πιο κάτω η περιοχή της «Γλογοβίτσας» καλλιεργούµενος χώρος µε αρκετά στανοτόπια. Συνεχίζοντας περνάµε το «Κότρονα», δύσκολο πέρασµα, και φτάνουµε στα ευκολότερα κοµµάτια της περιοχής της Καµενίτσας, όπου το ποτάµι ενώνεται µε τον Τράγο και είναι και το τέλος του φαραγγιού. Το περπάτηµα το φθινόπωρο στο φαράγγι του Μυλάοντα είναι µια πρωτόγνωρη εµπειρία για τους περιπατητές και τους ορειβάτες. Η ηρεµία του τοπίου, η πανδαισία των χρωµάτων, η εναλλαγή του θεάµατος, το δύσκολο και εύκολο πέρασµα, οι παραδοσιακοί χώροι και τέλος το φυσικό µεγαλείο δίνουν µια ξεχωριστή όψη στο χώρο. Καλή πορεία σε όσους αποφασίσουν να πραγ- µατοποιήσουν τον περίπατο. Οδοιπορικό στις πηγές του Μαίναλου ΓΡΑΦΕΙ: Η Βάνια Οικονοµοπούλου συµβολαιογράφος Βυτίνας Κ οκκινωπό το χώµα της ελατόφυτης πλαγιάς του Μαινάλου ολόγυρα από τη βρύση έδωσε και την ονοµασία στην πηγή «Κοκκινόβρυση». Επιβλητικό το τοπίο ε- ξουσιάζεται απόλυτα από το έλατο. Σαν βρεθείτε εκεί, σταθείτε για µια στιγµή να απολαύσετε το πανοραµικό θέαµα του Μαινάλου και φανταστείτε την Άρτεµη να λούζεται στα κρυστάλλινα ρυάκια του και ακούστε τη «σύριγγα του Πάνα» στα βαθύσκιωτα φαράγγια του. Η Κοκκινόβρυση απέχει επτά χιλιόµετρα από τη Βυτίνα και ένα παρακλάδι από τον κεντρικό δρόµο δεξιά οδηγεί, σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου, στην περίφη µη αυτή πηγή και κάθε φυσιολάτρης αξίζει να επιχειρήσει µια επίσκεψη εκεί. Ένα άλλο παρακλάδι του δρόµου, αριστερά προς την «άσπρη πλάκα», όπως γράφει η πινακίδα, οδηγεί σε µια άλλη γραφική πηγή, την «Αλογόβρυση», περίφηµη και αυτή για το δροσερό νερό της. Βρίσκεται λίγο πιο χαµηλά από την κορυφή του βουνού «Πατερίτσα», που έχει υψόµετρο 1650 µ. Σε αυτήν ακριβώς την κορυφή η παράδοση λέει πως βρέθηκαν ό- στρακα χελώνας από εκείνα µε τα οποία ο Ερµής κατασκεύασε την περίφηµη λύρα, που αργότερα χάρισε στον Απόλλωνα. Η διαδρο- µή προς την Αλογόβρυση µετά από τις αλλεπάλληλες στροφές προσφέρει µια υπέροχη θέα προς τις κορυφές και τα καταράχια του Μαινάλου και προς το Πάρκο της ασικής Σχολής. Η πηγή «Κακούτσι» απέχει 500 µ. από την κεντρική πλατεία της Βυήνας και είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Αυτή λατρευόταν ως προστάτιδα των πηγών, γιατί το νερό της είχε θεραπευτικές ιδιότητες και η παράδοση µας λέει ότι επί Τουρκοκραήας από το νερό αυτό έ- πιναν οι µπέηδες και µέχρι το 1900 οι άνδρες δεν γίνονταν γαµπροί, εάν δεν λούζονταν στην πηγή αυτή. Τέλος το Κακούτσι ήταν το «γυναικείο καφενείο» του χωριού, όπου γυναίκες από όλες τις γειτονιές ξεχύνονταν µε τα δοχεία στα χέρια, κάθονταν στις πέτρες, που ήταν δίπλα στη βρύση, και συζητούσαν µε τις ώρες. Άλλη γνωστή πηγή του Μαινάλου είναι η «Μούσγα» που πήρε το όνοµά της από τους Σλάβους και σηµαίνει κακοτοπιά. Το νερό της πηγής είναι χωνευτικό και έχει πολλά καρδά- µατα για την όρεξη, γι αυτό την ονοµάζουν και Καρδαµονέρι. Απέχει δέκα χιλιόµετρα από την Βυτίνα. Σε µικρή απόοταση από τη πηγή Μούσγα είναι η πηγή «Παραδείσι», όπου η οµορφιά της φύσης είναι εκπληκτική. Κοντά στο χωριό Πυργάκι υπάρχει η πηγή «Μακρυανό» µέσα σε πανύψηλα έλατα και πλατάνια. Το νερό της πηγής είναι ιαµατικό. Σε απόσταση 1500µ. από τη Βυτίνα υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, απέναντι συνέχεια από τη σελ. 1 ρικό ντοκουµέντο και θα φέρει σε φως πολλά άγνωστα στοιχεία ιδιαίτερα των πρώτων χρόνων της λειτουργίας του. Το.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις Βυτινιώτισες αδελφές Παπαηλίου, που για άλλη µια φορά έρχονται συµπαραστάτες στο έργο του συλλόγου και εκφράζει την ευχή η πράξη τους να βρει µιµητές και άλλους Βυτιναίους, που µπορούν να βοηθήσουν υλικά, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του και ιδιαίτερα η συνέχιση της έκδοσης της εφηµερίδας, η οποία προσκρούει σε α- νυπέρβλητα οικονοµικά εµπόδια. Το φυλλάδιο της ιστορίας ελπίζουµε να είναι έτοιµο και να σταλεί µε το φύλλο του Μαρτίου. Αποφασίσθηκε η βράβευση των επιτυχόντων στις ανώτερες και ανώτατες σχολές να γίνει στο χορό του συλλόγου, ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι γονείς των επιτυχόντων να έλθουν σε ε- Η Κοκκινόβρυση 5 στην εκκλησία βρίσκεται η πηγή «Αρτότσης», τόπος για µια ωραία πεζοπορία µέσα από βράχια και λεύκες. Γνωστές είναι οι βρύσες στο «Παλιοχώρι», µέσα στο έλατο και στα µεθυστικά αρώµατα. Το Παλιοχώρι ταυτίζεται µε την αρχαία Φάλανθο. Στους πρόποδες του Μαινάλου βρίσκεται η πηγή Μπαρµπίκα και κοντά στο χωριό Νυµφασία υπάρχει η πηγή «Προσηνίκο». Επίσης κοντά στη Βυτίνα υπάρχει η πηγή Πηγάδι-Μεγάλη Βρύση, όπου εκεί ήταν το στάδιο των Αρχαίων Μεθυδριέων. Γνωστές πηγές για τη ξεχωριστή οµορφιά τους είναι οι πηγές Επτακαρβελού, Λουµάκι - Κανελλάκια. Η απόσταση µεταξύ αυτών των πηγών είναι µικρή. Τέλος γνωστή είναι η πηγή Κεφαλόβρυσο στο Συνοικισµό Μεθυδρίου από όπου υδρεύεται η Βυτίνα. Όλα αυτά τα νερά των πηγών µαζί µε άλλες πηγές (όπως Άγιοι Θεόδωροι, Προσηλάκι, Παναγιά, Ποταµάκια, Περδικονέρι, Ποριά Μπαρ- µπάς, Ρέµµα Σίτσας, Άγιος Γεώργιος, Σφυρίδα, Κακόρρεµα) σχηµατίζουν το Μυλάοντα ποταµό. Τα νερά του Μυλάοντα χύνονται στον Τράγο ποταµό (Μπαλτσάκο), όπου µαζί µε άλλα µικρά ποταµάκια σχηµατίζουν το Λάδωνα. Όπου και να στρέψεις το µάτι σου, µια παραµυθένια γοητεία σιωπής και γαλήνης απλώνεται µπροστά σου και µια ζωογόνα δροσιά κυριαρχεί σε όλη τη δασωµένη έκταση. Μετά από αυτό το οδοιπορικό τα νερά του Μαινάλου τραγουδούν µέσα στις καρδιές µας. Νέα του Συλλόγου παφή µε την αντιπρόεδρο κ. Παναγοπούλου Αρετή (τηλ ) για να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία των παιδιών τους όπως επίσης ό- ποιος άλλος γονέας την επιτυχία του παιδιού του δεν δηµοσιεύσαµε λόγω άγνοιας. Ο σύλλογος απέκτησε την ιστοσελίδα του και µπήκε και επίσηµα στην ηλεκτρονική ε- ποχή. Την ιστοσελίδα επιµελήθηκε το µέλος του.σ. κ Β. Κάρκουλας, ο οποίος συνεργάστηκε µε ηλεκτρονικό. Έτσι θα είναι δυνατή η επικοινωνία και µέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. Vytina. Info, ώστε η πληροφόρηση των συµπατριωτών να είναι πληρέστερη και συχνότερη. Όσοι επαγγελµατίες της Βυτίνας επιθυµούν να προβληθούν από την ιστοσελίδα, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του συλλόγου.

6 6 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 επίκαιρα θέµατα ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ; Σ τις 4 Νοεµβρίου, Αµερικανοί πολίτες καλούνται να εκλέξουν τον 44ο πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών. Αν οι σφυγ- µοµετρήσεις και τα «γκάλοπ» των εταιρειών και των εφηµερίδων, που βλέπουν καθηµερινά το φως της δηµοσιότητας, έχουν έστω και µικρό βαθµό ε- γκυρότητας, τότε για πρώτη φορά στην ιστορία της µεγάλης αυτής δηµοκρατίας θα εκλεγεί για το ύπατο αξίωµα Αφροαµερικανός πολιτικός, ο υ- ποψήφιος του ηµοκρατικού κόµµατος και µέχρι πρότινος γερουσιαστής του Ιλλινόϊς, ο 47χρονος Μπάρακ Οµπάµα. Κατάγεται από Κενυάτη πατέρα και Αµερικανίδα µητέρα. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Χονολουλού και στη Τζακάρτα. Απόφοιτος του Κολεγίου της Κολούµπια και της Νοµικής Σχολής του Χάρβαρντ, ο Οµπάµα εργάστηκε ως λέκτορας πανεπιστηµίου και δικηγόρος αρµόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Από το 1997 έως το 2004 υπηρέτησε στη Γερουσία του Ιλλινόις. Τη χρονιά εκείνη εξελέγη στη Γερουσία των Η.Π.Α. ως µέλος της µειοψηφίας του ηµοκρατικού Κόµµατος. Είναι γνωστές οι θέσεις του υπέρ του ελέγχου στα συµβατικά όπλα, η προώθηση νοµοθεσίας για τα «λόµπι» στις Η.Π.Α. και την εκλογική απάτη, καθώς επίσης για τη µείωση της υπερθέρµανσης του πλανήτη και εναντίον της πυρηνικής τροµοκρατίας. Τα Ελληνικά Μέσα Ενηµέρωσης αναφέρονται καθηµερινά στις Αµερικανικές εκλογές, στις περιοδείες των δύο υποψηφίων, στις τελευταίες δη- µοσκοπήσεις, στις στρατηγικές για την εξουδετέρωση του αντιπάλου, αλλά αποσιωπούν τις θέσεις των δύο µεγάλων κοµµάτων για την Ελλάδα, για το Κυπριακό, για τα Σκόπια, για το Πατριαρχείο. Κουβέντα δεν γίνεται για τα θέµατα που µας αφορούν άµεσα. Παρουσιάζουµε στο σηµερινό σηµείωµα αυτές τις θέσεις του Οµπάµα για την Ελλάδα. Σε συνάντηση που είχε προ καιρού µε ηγέτες της οµογένειας στην Ουάσιγκτον, ο Οµπάµα δήλωσε το θαυµασµό του για την κλασσική Ελλάδα και τη συµβολή της στο δυτικό πολιτισµό. Είπε συγκεκριµένα: «Οι πατέρες του Αµερικανικού Έθνους άντλησαν από την Ελλάδα ιδέες και έ- µπνευση, όταν έγραφαν το Σύνταγµα και θεµελίωναν τη ηµοκρατία στις Η.Π.Α. Ο Θωµάς Τζέφερσον είχε πει: Η Ελλάδα ήταν η πρώτη πολιτισµένη χώρα που µας έδειξε πως πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Το προεδρικό αξίωµα, που εγώ διεκδικώ τώρα είναι παράγωγο της λαµπρής αυτής κληρονοµιάς» Κατά τον Οµπάµα, το κατεστηµένο της Ουάσιγκτον αδυνατεί να λύσει ορισµένα σοβαρά προβλήµατα. Υπόσχεται πως ένα από τα πρώτα µελήµατα του, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα είναι να ε- νισχύσει τις σχέσεις της χώρας µε τους συµµάχους της, για να αντιµετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις. Τα σχέδια του βασίζονται στο πρότυπο της συνεργασίας των Η.Π.Α. µε την Ελλάδα, που πιστεύει ότι έχει συµβάλει ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια κατά της τροµοκρατίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας των δύο χωρών. «Μία από τις ισχυρότερες συµµαχίες, λέει ο Οµπάµα, είναι µε την Ελλάδα. εν είναι τυχαίο που η Ελλάδα και η Η.Π.Α. αγωνίστηκαν η µία δίπλα στην άλλη σε κάθε µεγάλο πόλεµο στον 20ο αιώνα. Ούτε είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα παραµένει ένας από τους πιο στενούς εταίρους µας στη Μεσόγειο» Μια νο- µοθετική πράξη του Οµπάµα, ενδεικτική των φιλελληνικών διαθέσεων, είναι το ψήφισµα αρ. 300 που ήθελε µαζί µε την Ολυµπία Σνόου και Ρό- µπερτ Μενέντεζ, που συνυπέγραψαν, να στείλουν ένα ξεκάθαρο µήνυµα στα Σκόπια. Το ψήφισµα εκφράζει την άποψη της Γερουσίας ότι η πρώην Γ Μ πρέπει να σταµατήσει να παραβιάζει την ενδιάµεση συµφωνία Αθηνών-Σκοπίων µε εχθρική δράση ή προπαγάνδα και να εργαστεί µε την Αθήνα για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος ΟΗΕ- ΗΠΑ, που είναι να βρεθεί ένα αµοιβαία αποδεκτό όνο- µα για την πρώην Γ Μ. Σχετικά µε το Κυπριακό, ο Οµπάµα εκτιµά τη Η στήλη του επισκέπτη Ο τελευταίος µήνας του φθινοπώρου και ο πρώτος του χειµώνα (Νοεµβριος- εκέµβριος) είναι κατάλληλη εποχή για µικρές αποδράσεις γύρω από τη Βυτίνα. Χρειάζεται µεγαλύτερη προφύλαξη από το κρύο και κατάλληλοι χώροι είναι οι κατοικηµένοι και κλειστοί και όχι οι ανοικτοί. Στο φύλλο αυτό θα προτείνουµε επίσκεψη σε Ο ανδριάντας του Κολοκοτρώνη στο Λυµποβίσι τρία µέρη του κοντινού δήµου Φαλάνθου. Ο δήµος αυτός µικρός µεν σε έκταση και πληθυσµό, αλλά από τους σπουδαιότερους σε ι- στορική σηµασία. Οι τρεις αυτοί χώροι που προτείνονται συνδυάζουν την ιστορικότητα αλλά και το εξαίσιο φυσικό περιβάλλον µε τις ελατόφυτες περιοχές και την πανδαισία της εναλλαγής των χρωµάτων. Λυµποβίσι: Το ιστορικό χωριό της οικογένειας των Κολοκοτρωναίων. Ο επισκέπτης µπορεί να πάει από δύο κατευθύνσεις. Μέσω Αλωνίσταινας και µέσω Ελάτης. Η απόσταση είναι σχεδόν η ίδια περίπου 25 χιλιόµετρα µέσα α- πό ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, που ε- ναλλάσσεται από υψίπεδα παλαιών καλλιεργούµενων εκτάσεων και πυκνών δασών. Εκεί ο επισκέπτης θα δει τα ερείπια της παλαιάς οικίας Κολοκοτρώνη την αναπαλαίωσή της (δωρεά της οικογένειας Αγγελοπούλου), που λειτουργεί ως µουσείο και την ιστορική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Γράφει ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ηµοσιογράφος - ιστορικός συµβολή της Κύπρου στον αγώνα κατά της τρο- µοκρατίας και τη βοήθεια που προσέφεραν οι Κύπριοι στις ΗΠΑ, όταν ξέσπασε η κρίση στο Λίβανο. Θεωρεί ότι το νησί πρέπει να παραµείνει ενιαία, κυρίαρχη χώρα, στην οποία κάθε µία από τις δύο κοινότητες θα µπορεί να είναι αυτόνοµη και ουσιαστική πολιτική αρχή, εντός µιας διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει δίκαιη και αµοιβαία αποδεκτή συµφωνία δύσκολων θεµάτων όπως ιδιοκτησία, πρόσφυγες, γη και ασφάλεια. Ο υποψήφιος Αµερικανός πρόεδρος δεν ξεχνάει επίσης ότι κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος, εξακολουθεί, όπως είπε, να µην είναι ελεύθερος: «Είναι καιρός η Τουρκία να παραχωρήσει θρησκευτική ελευθερία στο Φανάρι, να επιστρέψει περιουσιακά στοιχεία του Πατριαρχείου, που έχει κατασχέσει και να επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Είναι καιρός η Αµερική να σταθεί στο πλευρό των φίλων και συµµάχων της και όσων αποζητούν ανθρώπινη α- ξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία». Εξαίρει τέλος την οµογένεια για τις προσπάθειες που καταβάλλει, ώστε θέµατα αρχών, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κύπρο και η θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία να µην παραγνωρίζονται. «Πάντα µε εντυπωσίαζαν οι Έλληνες της Αµερικής, εξοµολογείται, γιατί βρίσκονται κοντά στις ρίζες τους, προασπίζονται µε πάθος τα ελληνικά θέµατα και παράλληλα ο καθένας απ αυτούς είναι υπόδειγµα Αµερικανού πολίτη. Γι αυτό και προσβλέπω σε µια στενή και εποικοδοµητική συνεργασία µε τον ελληνισµό της Αµερικής, εάν εκλεγώ πρόεδρος στις 4 Νοεµβρίου». Σ.Σ. Το κείµενο γράφτηκε πριν από τις Αµερικανικές εκλογές και παραδόθηκε στην συντακτική επιτροπή της εφηµερίδας για δηµοσίευση στις τα χωριά µας ΕΛΑΤΗ O δραστήριος σύλλογος φιλοπροόδων Ελάτης «Φυσιολάτρες» στις 6-9 πραγµατοποίησε εγκαίνια της µικρής εκκλησίας της «Ζωοδόχου Πηγής» που είναι έργο του. Τα εγκαίνια τέλεσε ο σεβασµιώτατος Γόρτυνος κ.κ. Ιερε- µίας. Ακολούθησε λαϊκό γλέντι µε τοπικά εδέσµατα και δηµοτικούς χορούς, το οποίο συνεχίστηκε το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο βουλευτής κ. Πέτρος Τατούλης, ο δήµαρχος κ. Γιάννης Σακελλαρίου και µέλη του δηµοτικού συµβουλίου Βυτίνας. Ο καλός καιρός και η ηµέρα, που ήταν Σάββατο, επέτρεψε σε πολλούς εκδροµείς να παραστούν, που έφτασαν µε πολλά ΙΧ αλλά και οι συλλογοί µας Σύνδεσµος Φιλοπροόδων: Το διάστηµα που πέρασε ο σύνδεσµος ολοκλήρωσε µια σειρά εξωραϊστικών έργων, όπως οι παραδοσιακές βρύσες στο Κακούτσι και τους Αγίους Αποστόλους, ενώ προγραµµάτισε βρύση στον περίβολο της παραδοσιακής εκκλησίας της Παναγίας στην κάτω Βυτίνα. Το σύνολο του έργου που πραγµατοποιεί ο σύνδεσµος είναι τεράστιο και συµβάλλει, αφενός στη συντήρηση µνηµείων του χωριού, αφετέρου στον εξωραϊσµό του. Παράλληλα, η διοργάνωση λαϊκών εκδηλώσεων, µε την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, σφυρηλατεί τους δεσµούς µεταξύ των κατοίκων. Θα θέλαµε να προτείνουµε στο φίλο πρόεδρο του συλλόγου και τον εξωραϊσµό των χώρων της Βυτίνας που είναι επισκέψιµοι και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Εκείνο το οποίο µπορεί να τονίσει κανείς είναι ό- τι ο σύνδεσµος χρειάζεται την υλική ενίσχυση όλων µας για την πραγµάτωση του τόσο σπουδαίου έργου, το ο- ποίο έχουν αναλάβει τόσοι λίγοι. Η βρύση στους Αγίους Αποστόλους έργο του συνδέσµου. Πολιτιστικός Σύλλογος: Από τις αρχές Οκτωβρίου άρχισε η νέα περίοδος δραστηριοποίησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτίνας «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος». Η παρουσία του είναι πλέον απαραίτητη για τη διατήρηση της παράδοσης και τη ψυχαγωγία του τόπου µας. Θα λειτουργήσουν τµήµατα χορευτικό και παραδοσιακής µουσικής. Ας βρεθούµε όλοι κοντά στο δραστήριο πρόεδρο κ. Φώτη Κατσούλα και το.σ. ό- πως µπορούµε αλλά προπαντός ενισχύοντας οικονοµικά, διότι τον έχει ανάγκη ο τόπος. Ας µη ξεχνάµε ότι α- πό το σύλλογο διατίθεται το εξαίρετο πόνηµα του ι- στοριοδίφη και λαογράφου Λ Αναγνωστόπουλου «Λαογραφία της Βυτίνας», που είναι ένα αξιόλογο δώρο τώρα τις εορτές των Χριστουγέννων. µισθωµένο πούλµαν από το σύλλογο. Το µικρό εκκλησάκι, που είναι στη καρδιά του Μαινάλου και επί της αµαξιτής οδού Βυτίνα-Ελάτη- Λυµποβίσι σε υψόµετρο 1220 µ., αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσµηµα αλλά και χώρο αναψυχής, διότι η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους. η Βυτίνα πάντα επίκαιρη είγµα Αλωνιστιώτικης Αρχιτεκτονικής Αλωνίσταινα: Απέχει περίπου 12 χιλιόµετρα από τη Βυτίνα. Εξαίρετο δείγµα Αρκαδικής ορεινής αρχιτεκτονικής. Τα έλατα φτάνουν µέχρι τις παρυφές του χωριού. Είναι ο τόπος καταγωγής της µητέρας του Κολοκοτρώνη. Αξιοθέατο ο ιστορικός ναός της Αγία Παρασκευής. Ο επισκέπτης γεύεται στα ταβερνάκια του χωριού ντόπιες γεύσεις και απολαµβάνει τα πυκνά δάση του Μαινάλου που τα νιώθει τόσο δίπλα του. Η ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Πιάνα: Απέχει περίπου 20 χιλιόµετρα από τη Βυτίνα και πηγαίνει κανείς ακολουθώντας το δρόµο Βυτίνα Αλωνίσταινα Τρίπολη. Συνδυάζει την ιστορικότητα και το φυσικό τοπίο, όπως όλα τα χωριά του Φαλάνθου. Αξιοθέατα είναι ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου και το λαογραφικό και ιστορικό µουσείο. Είναι χωριό µε πολλά νερά, µε παραδοσιακά σπίτια και µε χωριάτικες ταβέρνες. Μ ε την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους ο Αθηναϊκός τύπος έκανε παρουσίαση όλων εκείνων των ε- ντύπων, που στο παρελθόν συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της παιδείας και της γλώσσας. Στην πρώτη θέση ο «ΝΟΥΜΑΣ» του Βυτινιώτη. Ταγκόπουλου. Αφιέρω- µα στην οικογένεια Ταγκόπουλου είχε κάνει η «Β» στο προηγούµενο τεύχος µε άρθρο του «Μαινάλιου». Στη φωτογραφία το δηµοσίευµα µιας από τις µεγάλες Αθηναϊκές ε- φηµερίδες.

7 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 κοινωνικά ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Γιώργος και η Ελένη Πετροπούλου στις στον Ι. Ν. Αγίου Τρύφωνα Βυτίνας βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα Πέτρος. Ο Σταύρος και η Μαγδαληνή Γιαβή στις στον Ι. Ν. Αγίου Τρύφωνα βάπτισαν την κόρη τους και της έ- δωσαν το όνοµα Θεοδώρα. Νονός ο δήµαρχος κ. Ιωάννης Σακκελαρίου. Ευχές για ευδοκίµηση ΓΑΜΟΙ Στις ο Τρύφωνας Γ. ηµάκος και η Αικατερίνη Λαγοµιτζή τέλεσαν τους γάµους τους στον Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης Τριπόλεως. Ευχές για ευτυχή βίο ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη στις ο Παναγιώτης Ξένος, σύζυγος της Κανέλας Κοκκώνη. Απεβίωσε και ετάφη στη Βυτίνα στις η Ευτυχία Παπαχαραλάµπους ετών 88. Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη Βυτίνα στις η Αικατερίνη Μπέλµπα ετών 92. Απεβίωσε στη Βυτίνα όπου και ετάφη στις η Σοφία Β. Λάγιου ετών 94. Απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στο νεκροταφείο της Κηφισιάς ο ιατρός Σταύρος Π. Λιαρόπουλος ετών 84. ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ Γεωργικά Μηχανήµατα ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τηλέφωνο: Νεκρολογίες Ο Μιχάλης Αποστολόπουλος στη µνήµη της γυναίκας του Άννας που έφυγε από κοντά µας στις Η ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ Κόκκινο πυρωµένο έχεις χρώµα σαν αιγαιοπελαγίτικο δειλινό που βύθισε τον ήλιο του στην απέναντι όχθη των µατιών, κει που η ευθεία σβήνει και η καµπύλη µετρά το τέλειο. Μήπως από δίπλα σου πέρασε ο κόκκινος χρυσός βασιλιάς νερό να σου ζητήσει και σου ριξε νήµα κόκκινο, κόκκινη για νάναι η φορεσιά σου; Λαγοί και πέρδικες στο πέρασµά τους µε τη φωνή σου σµίγουν, ανθρώπινα ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ H ιατρική οικογένεια της Βυτίνας έγινε ακόµη φτωχότερη µε το θάνατο στις του ιατρού Σταύρου Λιαρόπουλου. Ο θανών γιός του φαρµακοποιού Παναγιώτη Λιαρόπουλου, του α- δικοχαµένου ανθρώπου από τα µίση του εµφυλίου σπαραγµού, σπούδασε ιατρική ειδικευθείς στον τοµέα της χειρουργικής. Μαζί µε τον αδελφό του, τον για χρόνια φαρµακοποιό της Βυτίνας, Θύµιο είχαν ωφελήσει πολλαπλά τους Βυτινιώτες αναπληρώνοντας την έλλειψη οργανωµένης κρατικής ιατρικής φροντίδας, που τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια στις δεκαετίες του πενήντα και εξήντα ήταν µεγάλη. Όλοι είχαν τύχει της ιατρικής µέριµνας της οικογένειας Λιαρόπουλου και ι- διαίτερα του Σταύρου, ο οποίος έσπευδε σε κάθε ασθενή Βυτιναίο προσφέροντας, είτε τις δικές του υπηρεσίες, είτε διευκολύνοντας στις δυσκολίες θεραπείας. Φανατικός λάτρης της Βυτίνας την επισκεπτόταν συχνά και το καλοκαίρι έµενε µεγάλο χρονικό διάστηµα. Βαθιά ανθρωπιστής προσέγγιζε τον οποιονδήποτε πατριώτη του και είχε µια καλή κουβέντα για τον καθένα, ενώ το ενδιαφέρον του ήταν έντονο µέχρι την τελευταία στιγµή. Ευχόµαστε η εξαίρετη ιατρική και ανθρωπιστική συµπεριφορά του να είναι παράδειγµα για όλους τους νεώτερους Βυτιναίους γιατρούς και η ανάµνησή του να παραµείνει διαρκής στη Βυτίνα. Ο σύλλογος Εισφορές προς το Σύλλογο 550 j Αποστολόπουλος Μιχαήλ (σε µνήµη συζύγου του Αννας) 200 j Χρήστος Ματθαίου ιατρός 150 $ Αυστραλίας Καίτη Τζίφα - Γιαλαµά 100 j Πέτρος ηµοσθένη Τζίφας (σε µνήµη Κ. Αθανασοπούλου) Αρχιµ. Χρυσόστοµος Ζαχαρόπουλος ασκαλόπουλος ηµήτριος (σε µνήµη Ευσταθίου Θεοφιλοπούλου) 50 j Παναγιώτα Φιλ. Παναγοπούλου Σταυρούλα Οικονοµοπούλου συµβολαιογράφος Βυτίνας Πέτρος Τζαβάρας (σε µνήµη Πάνου Πανταζοπούλου) Ανδριανοπούλου - Κουρή Θεοδώρα Καπογιαννόπουλος Ανδρέας Λάγιος Γ.Αναστάσιος Μουζάκη Ρούσσα Πανταζοπούλου Πόπη Σαράντη Ρίτσα Τζίφα Ιωάν. Μαρία Καρατζίνα Βιβή (σε µνήµη Παναγιώτη Μπαµπίλη) 35 j Στρουσόπουλος Χρήστος 30 j Καραγιάννης ιονύσιος Βόκα Πανωραία Βόκας Γεώργιος χείλη σκύβουν και σε φιλούν κι η γλώσσα κρυσταλλώνει καρπούζι στα δύο σχίζεις κι από όλη του τη γύµνια την καρδιά του µόνο λαχταρώ. Μέρα είναι και όµως ονειρεύοµαι πως είµαι µια ροδιά, όλα µου τα ρόδα στην πόρτα σου να σπάζω, ένας γεροέλατος, τις κρύες νύχτες του χειµώνα το τζάκι σου ν ανάβω και του θεριστή µελίσσι, απ το µέλι µου στα χείλη σου να στάζω. Γιαννακόπουλος Ιωάννης Ζαχαροπούλου Αικατερίνη Κατσίνης Γεώργιος Λάγιος Βλ. Γεώργιος Λυµπερόπουλος ηµήτριος Μασούρος Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος ιονύσιος 25 j Μαρούτσος ηµήτριος Μαρούτσου - Ζαχαροπούλου Ελένη 20 j Γαλανόπουλος Χρήστος Γάλου Λάγιου Ολγα Ζανουδάκη Αθανασία Ντινοπούλου Έφη Πετρόπουλος Γεώργιος Σκαβάτσου Μέγα Μαρία Σταυρόπουλος Ιωάννης Σταυροπούλου Μαρία Τσίρη Αποστολοπούλου Μαρία Χατζηγιακος Κλεάνθης ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ Η οικογένεια της θανούσης Μαριγούλας Χρ. Σταυροπούλου (µητέρας της Ιωάννας Σταυροπούλου παλαιάς γραµµατέως του.σ.) αντί στεφάνου προσέφερε το ποσό των j στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο «Η ΕΛΠΙ Α». Υπέρ του Ι. Ν. Προφήτη Ηλία και εις µνήµην Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου η Γεωργία Μπαζιώτη του Ηλία προσέφερε το ποσό των 50 j. A φιερώνω στην αγαπηµένη µου Αννούλα το ποίηµα µου «Κοκκινόβρυση», αφού πριν 32 χρόνια, τότε που η Αννιώ ήταν ένα 18χρονο µελανούρι, την πήρα και πήγαµε µε τα πόδια στην Κοκκινόβρυση από το µονοπάτι παρακάµπτοντας το δρόµο που οδηγεί στο Σανατόριο. Εγώ µε το καρπούζι στη µασχάλη και η Άννα µε το δικό της καρπούζι στην κοιλιά, που ήταν η κόρη µας. εν θέλω ποτέ να µου στερέψεις σε προδώσει η καρδιά, τα χείλη σου σιγήσουν και οι ώρες µε τις µέρες τους, τα τείχη σου γκρεµίσουν. Μη σταµατήσεις να στάζεις τη ζωή γιατί η ζωή είναι δική µας που βγήκε µέσα από το θαύµα το µεγάλο και µε τη ζύµη του µυαλού την κάναµε προσευχή, σπίτι και πατρίδα. Μη σταµατήσεις να τρέχεις το νερό και η ζωή πεθάνει, κατεβεί ο δείχτης στο µηδέν και δεν ξαναµετρήσει. H επίσκεψη της Άννας στην Κοκκινόβρυση και το µετέπειτα ποίηµα µου σφράγισαν τη µοίρα της και έτσι στο µοιραίο εκείνο δροµολόγιο Άγιοι Θεόδωροι Αθήνα στις και πεντακόσια µέτρα πριν το ψυχιατρείο στην ανηφόρα που είναι τα βράχια, για να µην προκαλέσει, λόγω αδιαθεσίας, τροχαίο, σταµατάει δεξιά, γέρνει το κορµί της στο πίσω κάθισµα και φεύγει αµέσως για τον ουρανό, για να γίνει αστέρι και να λάµπει, όπως έλαµπε στα 18 της που τη γνώρισα. Πάντα είχε νερό µαζί της εκτός από κείνη την ηµέρα και έτσι κατέβει ο δείχτης στο µηδέν και η ζωή εδώ τελειώνει για την Άννα. Η Άννα δεν πέθανε, την πήρε µαζί της η πηγή (Κοκκινόβρυση) για το γέλιο της και να γευτεί τα χείλη της, πριν στερέψει, γι αυτό εκείνη την ηµέρα δεν της έδωσε το νερό της. Ο Μιχάλης Αποστολόπουλος σε µνήµη της συζύγου του Άννας προσέφερε στο σύλλογο το ποσό των 550j Επιτυχίες συµπατριωτών µας στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές Η Νάντια Κανελλοπούλου, του Θεοδώρου και της Ιωάννας Καρατζίνα, εισήχθη στο Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η Ντίνα Πλέσσια, του Σωτήρη και της Άννας, εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Παναγιώτης Σακελλαρίου, του Ιωάννη (δηµάρχου Βυτίνας) και της Λεµονιάς, εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Νίκος Ταλιούρας, του Σπύρου και της Φανής Καρατζίνα, εισήχθη στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο Αθανάσιος ηµάκος, του Χαραλάµπους και της Ευσταθίας, εισήχθη στο Τµήµα Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι. Λαρίσης. Ο Ιωάννης Σταυρόπουλος, του Βασιλείου και της Μαρίας, εισήχθη στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ι. Λαρίσης. Ο Λιαρόπουλος Κων/νος του Ιωάννη εισήχθη στο τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Η ηµάκου Κων/να του Αποστόλου εισήχθη στο τµήµα εκµετάλλευσης φυσικών πόρων των ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η Χαραλαµπία ιαµαντοπούλου του Γεωργίου εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήµιο στο Τµήµα ηµόσιας ιοίκησης. Η Αναγνωστοπούλου Κων/να του Αντωνίου εισήχθη στη Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Πατρών. Η Χριστίνα Κορδαλή, του Χριστόφορου και της Γιώτας (εγγονή της Γκόλφως Πλέσσια), εισήχθη στην Ιατρική Αθηνών. Η Ελένη Σκαβάτσου του Χρήστου και της Μαρίας Μέγα, εισήχθη στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ευχές για ευδόκιµο σταδιοδροµία Το.Σ. Το.Σ. του συλλόγου, όπως κάθε χρόνο, θα βραβεύσει τους επιτυχόντες στο φετινό ετήσιο χορό του συλλόγου. ΕΥΧΕΣ Στον αγαπητό µου φίλο Ιωάννη Βασ. Σταυρόπουλο εύχοµαι θερµά συγχαρητήρια για την εισαγωγή του στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ι. Λαρίσης.Να έχει πάντα επιτυχίες στη ζωή του και να είναι πάνω από ό- λα υγιής. Ο φίλος του Μ.Β ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ Το πρώτο βραβείο καλλίτερης ψηφιακής ταινίας στο 31ο Φεστιβάλ Ταινίας Μικρού Μήκους ράµας απονεµήθηκε στη Βυτινιώτισα Σοφία Χρήστου Λιαροπούλου για την ταινία της «ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ». Η διάκριση της νεαρής καλλιτέχνιδος είναι σηµαντική και αποτελεί βάση για επιτυχή συνέχιση. Ο σύλλογος εύχεται ευδόκιµο πορεία στο δύσκολο δρόµο της έ- βδοµης τέχνης. 7

8 8 Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2008 Oικο γενε ιακό περι βάλλ ον ορη Γρήγ ηση ηρέτ εξυπ Παραδοσιακή ταβέρνα AΦOI ΓONTIKA Bυτίνα Aρκαδίας Tηλ.: (2795) οικίας 22026, κινητό: EYAΓΓEΛIA ANAΓNΩΣTOΠOYΛOY - ΦΩTHΣ KATΣOYΛIAΣ BYTINA APKA IAΣ, ΤΚ: , THΛ.: , , Παραδοσιακός ξενώνας στη Βυτίνα Αρκαδίας τηλ.: , Σταχτοδοχεία Κούπες καφέ Αναπτήρες Ποτήρια κ.λ.π. Στρουσόπουλος Kων. Xρήστος 1ον: ηµοκρατίας 36, Mελίσσια, τηλ.: ον: Λ. Πεντέλης 46 Bριλήσσια τηλ.:

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 Αξιότιµε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Ομιλία Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασιλείου Ξύδη κατά τη Τελετή Θεμελίωσης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Παπάγου Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 13 η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση Σιδηρόκαστρο, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 3 η Εγκύκλιος της 13 ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Με ΙΧ. T Σιδηρόκαστρο βρίσκεται 20 χλμ πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας

Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Η Εθνική Επέτειος της καρδιάς μας Σήμερα, 28 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με απόφασή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κυριακή απόγευμα, 26 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: 1/. Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013 Έκθεση αποστολής Χ. Νικολαΐδου 1 Περιεχόμενα Ιστορικό... 3 Χελιδορέα Σεπτέμβριος 2013... 3 Συνοπτικό ημερολόγιο αποστολής... 3 Ευρήματα αποστολής... 4 Υλικά... 4 Οι συντελεστές...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστορία εκατοντάδων ετών, βαµµένη µε αίµα και αγώνες, για την κατάκτηση της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Μια ιστορία εκατοντάδων ετών, βαµµένη µε αίµα και αγώνες, για την κατάκτηση της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Οµιλία ηµάρχου Γιώργου Πατούλη Για την επέτειο τις 28 η Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι. Η 28η Οκτωβρίου είναι ηµέρα µνήµης και τιµής για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είναι ηµέρα υπερηφάνειας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ στο Megaron Plus Το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου 2015 η αίθουσα «Δημήτρη Μητρόπουλου», με 450 καθίσματα, του Μegaron Plus του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ήταν κάτι παραπάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ «Εισαγωγή εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕ Ε): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 1ο ΕΚ Ευόσμου Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Μάρτιος 2015 Η Ελλάς ευγνωμονούσα Θ. Βρυζάκης (1858) Το γραφείο του Πρωθυπουργού Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Ευρωπη γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες

Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων. Μούσες-Μοίρες Κλωθώ : έκλωθε τη µοίρα των ανθρώπων Μούσες-Μοίρες Μοίρες Λάχεσις : τραβούσε το λαχνό Άτροπος : έκοβε το νήµα της ζωής ευτέρα 1 Μαρτίου 2004. Βρισκόµαστε στη ΕΥΑΛ ( ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο

Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Το ανακαινισμένο κτίριο που στεγάζει τον ιστορικό μας Σύλλογο Η Χωριστή Δράμας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Αναγεννηθείσα Μακεδονία ή απλά ο Σύλλογος όπως για χάρη συντομίας τον αποκαλούν οι Χωριστιανοί,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Καραγκούνης Σπύρος. Βαΐτσης Ιωάννης. Τσακνάκης Βαγγέλης, Τσακνάκης Αποστόλης. Μυλωθρίδης Ιωάννης, Σικλόγλου Χρήστος. Ράπτη Πόπη

Καραγκούνης Σπύρος. Βαΐτσης Ιωάννης. Τσακνάκης Βαγγέλης, Τσακνάκης Αποστόλης. Μυλωθρίδης Ιωάννης, Σικλόγλου Χρήστος. Ράπτη Πόπη Συμμετέχοντες: Δήμος Ελασσόνας Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπόρου Πολιτιστικός Σύλλογος Δολίχης «Η Τριπολίτιδα» Ανακεφαλαίωση 2 ης Συνάντησης για τη δράση Έτος Μάχης Σαρανταπόρου

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Τεχνική Διαπραγματεύσεων Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης Θα αναφερθώ σε μια εμπορική διαπραγμάτευση από την εργασιακή μου πείρα. Πρόκειται για μία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα