Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel Fax

2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ Α. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η παραγωγή ελαιολάδου στην Τυνησία επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις κλιµατολογικές συνθήκες και κατά συνέπεια παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις. Τα τρία τελευταία χρόνια η παραγωγή ήταν σε καλά επίπεδα και ιδιαίτερα το 2003 που σηµειώθηκε η µεγαλύτερη εσοδεία στην ιστορία της χώρας µε παραγωγή που έφθασε τους τόννους. παραγωγή ελαιολάδου ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τόννοι ΜΕΡΙ ΙΟ % ( Κόσµος) , , , , , , , , , ,7 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ελαιολάδου, η Τυνησία καταλαµβάνει, συνήθως, την τέταρτη θέση στην παραγωγή ελαιολάδου, σε παγκόσµιο επίπεδο, µετά την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η καλλιέργεια της ελιάς γίνεται σε µεγάλες αγροτικές εκτάσεις πεδινών περιοχών, χωρίς να υπάρχει κατακερµατισµός, πράγµα που µειώνει σηµαντικά το κόστος παραγωγής. Οι καλλιεργούµενοι ελαιώνες καταλαµβάνουν το 18,6 % της παγκόσµιας καλλιεργούµενης µε ελαιόδενδρα έκτασης, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και η παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, µε καλλιέργειες που καλύπτουν περισσότερα από στρέµµατα. Σήµερα το 30% περίπου της παραγωγής είναι extra παρθένο ελαιόλαδο και σαν ποσοστό είναι πολύ µικρό, αν ληφθεί υπ όψιν ότι το αντίστοιχο ποσοστό στην χώρα µας ανέρχεται σε 75% περίπου. Τα ανάλογα ποσοστά Ιταλίας και Ισπανίας είναι 65% και 45% αντιστοίχως. Εκτιµούµε ότι η καλλιέργεια της ελιάς θα ενταθεί ακόµα περισσότερο στο άµεσο µέλλον λόγω των µέτρων που λαµβάνονται για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, την χρήση µηχανηµάτων για την καλλιέργεια και την συγκοµιδή και πολλά άλλα µέτρα που λαµβάνονται σχετικά µε την αντιµετώπιση ασθενειών κλπ. Η χώρα λαµβάνει σηµαντική βοήθεια από την Ε.Ε. σε θέµατα τεχνογνωσίας που αφορούν τον αγροτικό τοµέα και οι αγρότες που ασχολούνται µε την καλλιέργεια της ελιάς έχουν δει, ήδη, θετικά αποτελέσµατα µε την παραγωγή τους να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα και το εισόδηµά τους να αυξάνεται, λόγω, κυρίως των εξαγωγών. Α2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Το ελαιόλαδο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της διατροφής των Τυνησίων πολιτών και χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση από τα νοικοκυριά. Η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται, σε ετήσια βάση, στους τόννους περίπου και η κατανάλωση ανά κάτοικο σε 5 λίτρα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συµπεραίνουµε ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου είναι από τις υψηλότερες στον κόσµο. Η εσωτερική αγορά ελαιολάδου αναµένεται να διευρυνθεί ακόµα περισσότερο λόγω της αύξησης των ξένων τουριστών που επισκέπτονται την χώρα και σήµερα ξεπερνούν τα έξι εκατοµµύρια. Οι συσκευασίες που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά αποτελούνται από µεταλλικά

3 δοχεία ενός, τριών και πέντε λίτρων, καθώς επίσης γυάλινες φιάλες των 250, 500, 750 και 1000 ml. Στις υπεραγορές τροφίµων υπάρχουν ανοξείδωτες δεξαµενές χωρητικότητας έως πέντε τόνων όπου ο καταναλωτής προµηθεύεται ελαιόλαδο σε πλαστικές συσκευασίες των 5 ή 10 λίτρων, σε χαµηλότερη τιµή. Η λιανική τιµή πώλησης ελαιολάδου ανέρχεται σε 7,66 ην. ανά λίτρο ( 4,65 Ευρώ) και έχει αυξηθεί έναντι του προηγούµενου έτους κατά 50% περίπου. Στην διαµόρφωση της τελικής λιανικής τιµής, όπως συµβαίνει στα περισσότερα είδη διατροφής, υπάρχει κρατικός παρεµβατισµός και κατά συνέπεια η τιµή δεν καθορίζεται από την προσφορά και την ζήτηση. Α3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Το ελαιόλαδο είναι το κατ εξοχήν εξαγώγιµο αγροτικό προϊόν της χώρας. Η Τυνησία είναι, διαχρονικά, ο δεύτερος µεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσµο, αλλά µόνον το 2% των εξαγωγών αποτελούνται από συσκευασµένο ελαιόλαδο, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται σε κατάσταση χύδην. Οι εξαγωγές ελαιολάδου αποτελούν, κατά τα τελευταία χρόνια, το 40% περίπου των συνολικών εξαγωγών τροφίµων και αγροτικών προϊόντων της χώρας και κατά συνέπεια είναι σταθερή και πολύτιµη πηγή εσόδων και ξένου συναλλάγµατος. εξαγωγές ελαιολάδου ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τόννοι) Ο µεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται στην Ιταλία (55%) και την Ισπανία (21%), όπου, µετά από προσµίξεις, συσκευάζεται και στην συνέχεια προωθείται στις διεθνείς αγορές. Η Τυνησία καταβάλλει προσπάθειες να διεισδύσει σε νέες αγορές και έχει βελτιώσει όχι µόνον την ποιότητα του προϊόντος της, αλλά και την συσκευασία. Σήµερα υπάρχουν στην χώρα 3-4 εταιρείες των οποίων η συσκευασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Επίσης η χώρα κάνει προσπάθεια για την προώθηση του προϊόντος της µέσω διαφόρων εκδηλώσεων, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συµπόσια, εκδηλώσεις γαστρονοµίας και γευσιγνωσίες, κλπ., που λαµβάνουν χώρα σε αγορές στόχους. Η προσπάθειες αυτές αποδίδουν ήδη καρπούς, κυρίως στην αγορά των Η.Π.Α., η οποία απορροφά το 6% των εξαγωγών της Τυνησίας. Τον κατάλογο των καλών πελατών της Τυνησίας συµπληρώνουν οι εξής χώρες: Γαλλία, Νορβηγία, Καναδάς, Αυστραλία, Γερµανία, Ολλανδία και Μάλτα, ενώ µικρότερες ποσότητες εξάγονται προς πολλές άλλες, το σύνολο δε των χωρών πελατών φθάνει τις 63. Η Τυνησία στην προσπάθειά της για ακόµα µεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές των χωρών της Ε.Ε. και µέσα στο πλαίσιο της Συµφωνίας Σύνδεσης που έχει υπογραφεί από το 1995, έθεσε το θέµα της ευνοϊκότερης αντιµετώπισης, από δασµολογικής πλευράς, των εξαγωγών ελαιολάδου προς την Ε.Ε. Μετά από διαπραγµατεύσεις κατάφερε να εξασφαλίσει εξαγωγές ύψους τόννων άνευ δασµών, ενώ πέραν του συγκεκριµένου ορίου επιβάλλονται µειωµένοι δασµοί. Το ελαιόλαδο θεωρείται «εθνικό προϊόν» υψίστης σηµασίας για την αγροτική παραγωγή της χώρας και κατά συνέπεια απολαµβάνει απόλυτης προστασίας από το κράτος, που µε νόµο απαγορεύει απολύτως τις εισαγωγές ελαιολάδου.

4 Β. ΕΛΙΕΣ Β1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η παραγωγή των βρώσιµων επιτραπέζιων ελιών είναι πολύ µικρή και έχει στόχο την εγχώρια αγορά. Η εισαγωγή ελιών, που έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν απαγορεύεται από τον νόµο, πλην όµως οι επιβαλλόµενοι δασµοί κατά την εισαγωγή, που ανέρχονται σε 150%, ο ΦΠΑ (18%) και διάφοροι άλλοι φόροι που συνολικά ανέρχονται 6%, καθιστούν απαγορευτική κάθε εισαγωγή ελιών, αφού η τελική λιανική τιµή που θα διαµορφωθεί στην αγορά, θέτει το προϊόν εκτός ανταγωνισµού. Πέραν αυτού όπως ακριβώς συµβαίνει και στο ελαιόλαδο, υπάρχει κρατικός παρεµβατισµός στην διαµόρφωση της λιανικής τιµής διάθεσης του προϊόντος. Σήµερα η µέση τιµή των βρώσιµων επιτραπέζιων ελιών ανέρχεται σε 4,00 ηνάρια (2,42 Ευρώ) το κιλό και σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος έχει αυξηθεί κατά 18% περίπου, παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο η παραγωγή σηµείωσε αύξηση κατά 84,6%. Οι πωλήσεις συσκευασµένων βρώσιµων επιτραπέζιων ελιών είναι ελάχιστες, δεδοµένου ότι οι καταναλωτικές συνήθειες των Τυνησίων δίνουν µεγάλο προβάδισµα στην αγορά σε κατάσταση χύδην, που πωλούνται σε αισθητά χαµηλότερες τιµές. παραγωγή βρωσίµων επιτραπεζίων ελιών ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Τόννοι) Σε γενικές γραµµές οι επιτραπέζιες ελιές Τυνησίας είναι καλής ποιότητας, αφού ο δάκος δεν αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για την καλλιέργεια της ελιάς. Ο προσφερόµενες ποικιλίες είναι αρκετές, όπως επίσης και οι τρόποι παρασκευής. Η µικρή παραγωγή δεν αφήνει περιθώρια εξαγωγών, αφού η εγχώρια ζήτηση απορροφά το σύνολό της, δεδοµένου ότι οι επιτραπέζιες βρώσιµες ελιές αποτελούν, παραδοσιακά, συστατικό της καθηµερινής διατροφής των κατοίκων της χώρας. Ακόµα και σε χρονιές όπως π.χ. το 2005 όπου η παραγωγή ήταν περίπου διπλάσια της συνήθους, δεν πραγµατοποιήθηκαν άξιες λόγου εξαγωγές. Οι ελάχιστες εξαγωγές γίνονται περιστασιακά και αφορούν µικρές ποσότητες που κατά τελευταία 15 χρόνια δεν ξεπέρασαν ποτέ τους τόννους.

5

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη Đnönü Caddesi No:49, Akun Apt., D:8, K:7 80090 Gümüşsuyu, Đstanbul Tel. +90-212-245

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (ΒΡΩΣΙΜΩΝ) ΕΛΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιµων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 4 2 Ελιές ΠΟΠ - ΠΓΕ... 5 3 Ποικιλίες Βρώσιμων - Επιτραπέζιων Ελιών στην Ελλάδα:... 6 4 Ελιές Καλαμών... 9 5 Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι µία µικρή σε µέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσµός

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά

Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά Κατανοώντας την πραγµατική τους αξία! Ακτινογραφώντας σηµαντικές αγορές Έκταση 100 εκατ. στρέμματα με ελαιόδεντρα 98 εκατ. στηλεκάνητηςμεσογείου 23 εκατ. στηνισπανία 18 εκατ. στηνιταλία

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Λευκωσία Λεωφόρος Βύρωνος, 8-10 1096 Λευκωσία - Κύπρος Tel. +35722 672219-672604 Fax +35722 672703

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι μία μικρή σε μέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουµπάϊ Hellenic Trade Centre P.O. Box 7706 Dubai, U.A.E Tel. +971 4 2272106 Fax +971

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία Biuro Radcy d/s Ekonomicznych I Handlowych 00071 Warszawa - Poland Tel. +48 22 8264828 Fax +48

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Βαρσοβία, 12 Μαρτίου 2014 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη Av. Dr. Arce, 24 28002 Madrid - Spain Tel. +3491 5644592 Fax +3491 5645932 e-mail oeymadrid@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΑΛΛΙΑ «Μέγιστον αγαθόν προς πάσαν του βίου θεραπεία ο της ελαίας καρπός» Σόλων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σεπτέμβριος 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΑ Α Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΑ Α Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο 365 bloor Street East, Suite 1801 Toronto, Ontario M4W 3LA - CANADA Tel. +1416 5150135

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Α. Δροσοπούλου Παρίσι, 09 Σεπτεμβρίου 2013 Φ.2320/ΑΣ 550

Αρμόδια: Α. Δροσοπούλου Παρίσι, 09 Σεπτεμβρίου 2013 Φ.2320/ΑΣ 550 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ

Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων 2013 Η Αγορά Ελαιολάδου και Ελαιών στις ΗΠΑ Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 1. Ποικιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι 17, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris - France Tel. +331 47202660-47205154 Fax +331 40701904 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Βαρσοβία, 19 Νοεµβρίου 2012 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µελετη αγορας στον ελαιοκοµικο κλαδο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: Σηφάκης Ιωάννης ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Mανασσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Jang Kyo Bldg, 1, Jang Kyo-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-797 Τηλ:82-2-754-8292, Fax:82-2-754-8293 E-MAIL: commercial@greekemb.net

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Περίληψη... 4 2 Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου... 7

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: ΣΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Επιβλέπων: ΣΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΣΑΚΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΑΓΩΝΙΙΣΤΙΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Φεβρουάριος 2011 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εκτιμήσεις 1 φέρουν την αγορά φυτικών ελαίων γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ CONSULATE GENERAL OF GREECE ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS SECTION

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ CONSULATE GENERAL OF GREECE ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS SECTION ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Τορόντο, 10 Μαρτίου 2007 Αρ. Πρωτ. Φ. 2610 / 66 ΠΡΟΣ: Κεντρικοί Επιχειρηµατικοί Φορείς Επιµελητήρια, Ενώσεις Βιοµηχάνων / Εξαγωγέων Κοιν. ΥΠ ΕΞ Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Λ.. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο No 6, Xin Yuan Nan Li, Capital Mansion, Rm.4405 Beijing 100004 - P.R. China Tel. +86 10-84868475/6

Διαβάστε περισσότερα