ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Άργος: 19/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:4581 Έργο : Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 Προϋ ολογισµού : ,00 CPV: ιάφορα ροϊόντα διατροφής /νση Οικονοµικών Υ ηρεσιών Κα οδιστρίου 11 Άργος Τ.Κ , Fax: Πληρ:Π.Λυρίτης Αριθµός Μελέτης: 01/2015, 2/2015, 7/2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015» Συνολικού ροϋ ολογισµού: ,00 Αναλυτικότερα : 1. Προµήθεια Γάλακτος οσού ,00 2. Προµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών του ήµου Άργους Μυκηνών έτους 2015 οσού ,00 3. Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού, οσού ,00 Άρθρο 1ο : ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού Ο ήµαρχος Άργους Μυκηνών ροκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µονάδος ή το χαµηλότερο οσοστό έκ τωσης, είτε για το σύνολο των τριών ροµηθειών ή για το σύνολο της κάθε ροµήθειας ξεχωριστά ή για οµάδα ειδών (τροφίµων) σε µία ή ερισσότερες α ό τις ροαναφερόµενες ροµήθειες, µε το σύστηµα συµ λήρωσης τιµολογίου, ό ως αναγράφονται στον αρακάτω ίνακα υ ό την ροϋ όθεση ότι ληρούνται οι τεχνικές ροδιαγραφές της µελέτης. 1. ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓ/ΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. Προϋ ολογισµού ,25 χωρίς ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Β Γ Ε ΣΤ 2. ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,14 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,90 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Προϋ ολογισµού 1.996,50 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Προϋ ολογισµού ,25 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Προϋ ολογισµού ,00 χωρίς ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Β Γ Ε Ζ Η ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,50 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,80 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Προϋ ολογισµού 5.773,00 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού 5.300,00 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Προϋ ολογισµού ,69 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Προϋ ολογισµού 2.030,00 χωρίς ΦΠΑ ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Προϋ ολογισµού 2.945,00 χωρίς ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ* *(Πλην της τιµή του ελαιολάδου ου θα είναι οσοστό έκ τωσης) ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Το οσοστό έκ τωσης ε ί τοις εκατό (%) υ ολογίζετε στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής ώλησης του είδους την ηµέρα αράδοσης, ό ως αυτή ροκύ τει α ό το εκάστοτε δελτίο ιστο οίησης τιµών του Τµήµατος Εµ ορίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της δα άνης είναι ,00 συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τουλάχιστον τέσσερις (4) ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών α ό το αρµόδιο συλλογικό όργανο, ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού. Οι ροσφορές υ οβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής ου αρέχεται α ό το διαδικτυακό τό ο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Αιτήµατα αροχής ληροφοριών υ οβάλλονται µόνο α ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου Σελίδα 2 α ό 27

3 τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης). Τα υ όψη αιτήµατα/ερωτήµατα υ οβάλλονται α οκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των ροθεσµιών ου καθορίζονται αρα άνω και θα α ευθύνονται στην Υ ηρεσία ου διενεργεί το ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα α αντήσει σε ερωτήµατα ου θα έχουν υ οβληθεί µε τρό ο άλλο α ό τον ως άνω ροδιαγεγραµµένο. Κανένας υ οψήφιος δεν µ ορεί, σε ο οιαδή οτε ερί τωση να ε ικαλεσθεί ροφορικές α αντήσεις εκ µέρους της Υ ηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της αρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία των ρος ροµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, η ο οία και α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας διακήρυξης. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της αρούσας ροµήθειας διέ ονται α ό : 1. Τις διατάξεις της Α όφασης του Υ ουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α / «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β / ό ως τρο ο οιήθηκε και συµ ληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β / , Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ τ. Β / και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ τ. Β / , ό ως ισχύει, Υ ουργικές Α οφάσεις, ερί εξαιρέσεως ροµηθειών ου ραγµατο οιούνται µε ανάδειξη ροµηθευτών χορηγητών σύµφωνα µε την αρ. 3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ τ. Β / και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β / ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν σήµερα. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Το ικό Τύ ο και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/ ) α όφαση Υ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 11. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α / «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι ές διατάξεις». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α / «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Σελίδα 3 α ό 27

4 Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 ( τωχευτικός κώδικας) Προ τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α / ». 13. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α / η ο οία κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α / άρθρο 4 αρ. 1, καθώς και της εγκυκλίου 3 µε αριθ. Πρωτ:11543/ του Υ ουργείου Εσωτερικών µε την ο οία ανατίθεται στους ήµους η ανάδειξη χορηγητών, για την ροµήθεια τροφίµων και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς αυτών. 14. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, ερ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υ ουργείου Ανά τυξης και λοι ές διατάξεις"). 15. Τις διατάξεις του Π.. 410/94 Υγειονοµικοί όροι αραγωγής και διάθεσης στην αγορά νω ού κρέατος, ό ως συµ ληρώθηκε και τρο ο οιήθηκε µε τα Π.. 203/1998 και 79/ Των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 ( οιότητα µόσχου), 1538/1991 ( οιότητα κοτό ουλου). 17. Των Π.. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτό ουλο), Π.. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.. 437/1961 (αυγά), την 3/ Αγορανοµική διάταξη, για νω ά Ο ωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β / , Υγειονοµική διάταξη Υγειονοµικοί όροι και ροϋ οθέσεις λειτουργίας ε ιχειρήσεων τροφίµων & οτών). 18. Του Ν. 3526/2007 αραγωγή και διάθεση ροϊόντων αρτο οιίας και συναφείς διατάξεις. 19. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α / ) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις, ό ως τρο ο οιήθηκε µε την υ ο αράγραφο ΣΤ 20, του ρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α / ). 20. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 21. Τη µε αριθµό ρωτ. Π1/542/ (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». 22. Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ160/τ. Α / ). 23. Την µε αριθµ 4/2015 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώ ου ηµοσίου ικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού ήµου Άργους - Μυκηνών» µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ροµήθειας τροφίµων. 24. Τις µε αριθ. 17 &18/ Α οφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Άργους - Μυκηνών ου αφορούν την έγκριση διενέργειας των ροµηθειών και του τρό ου εκτέλεσης αυτών. 25. Την µε αριθµ. 49/ Α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε την ο οία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού καθώς και οι τεχνικές ροδιαγραφές της µελέτης. 26. Την υ. αριθµ. 7/2014 Μελέτη για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού ήµου Άργους Μυκηνών». Σελίδα 4 α ό 27

5 27. Τις υ. αριθµ 1 και 2/2015 Μελέτες για την ροµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών του ήµου Άργους Μυκηνών έτους 2015 και Προµήθεια Γάλακτος του ήµου Άργους Μυκηνών έτους Τις µε αριθµ. 7 & 30/2015 Α οφάσεις της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε τις ο οίες εγκρίθηκαν οι σχετικές Πιστώσεις. 29. Η αρούσα διακήρυξη Άρθρο 3ο : Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Η συνολική δα άνη οσού ,00 συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για τις εν λόγω ροµήθειες έχει ροϋ ολογισθεί και εγγραφεί στον ροϋ ολογισµό του έτους 2015 του ήµου Άργους Μυκηνών και στον ροϋ ολογισµό του έτους 2015 του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού αντίστοιχα και αναλυτικά ανέρχεται στο οσό των ,00 συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για τα τρόφιµα αιδικών σταθµών έτους 2015, ,00 για την ροµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού ροσω ικού του ήµο Άργους Μυκηνών και ,00 για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού και αναλύεται σύµφωνα µε τα τεύχη δηµο ράτησης και τον ροϋ ολογισµό των υ. Αριθµ. 7/2014 µελέτης του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού και τις 1/2015 & 2/2015 Μελέτες του ήµου Άργους Μυκηνών. Οι ιστώσεις ροέρχεται α ό ίδιους όρους του ήµου Άργους Μυκηνών και έχει εγγραφεί στους ροϋ ολογισµούς του ήµου Άργους Μυκηνών και του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού. Άρθρο 4ο : Συµβατικά Στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης ου θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: - Η ιακήρυξη του διαγωνισµού - Οι τεχνικές ροδιαγραφές & τεχνική έκθεση - Ο ενδεικτικός ροϋ ολογισµός - Ο ροϋ ολογισµός ροσφοράς Άρθρο 5ο : ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Τό ος και Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η. Η.Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :00 Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος, ύστερα α ό ροθεσµία τουλάχιστον σαράντα έντε (45) ηµερών, α ό την ηλεκτρονική α οστολή της ερίληψης της διακήρυξης στο Ε ίσηµο φύλο εφηµερίδας Ευρω αϊκών Κοινοτήτων και την δηµοσίευση στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύ ο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Σελίδα 5 α ό 27

6 Το λήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf), στη διαδικτυακή ύλη του ΕΣΗ ΗΣ. Ε ίσης θα αρέχεται ελεύθερη, άµεση και λήρης ρόσβαση στη µελέτη και τα λοι ά τεύχη του αρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ήµου Άργους Μυκηνών Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής ύλης του ΕΣΗ ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ηµεροµηνία έναρξης υ οβολής ροσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 30/03/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 µ. ως καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών στη ιαδικτυακή ύλη του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ ορίζεται η 16/04/2015, ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 µ. Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ άρχει η δυνατότητα υ οβολής ροσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/ «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται, ό ως εριγράφεται στο άρθρο 13 της αρούσας. Άρθρο 6ο : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Για την ανωτέρω ροµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται : α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή αλλοδα ής β. Οι συνεταιρισµοί και γ. Οι ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, οι ο οίες έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εµ ορία και διακίνηση των υ ό ροµήθεια ροϊόντων κατά ερί τωση. δ. Κοινο ραξίες ροµηθευτών 5.2 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) α αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ ογραφή, χορηγούµενη α ό ιστο οιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υ ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ ιαδικτυακή ύλη ακολουθώντας την αρακάτω διαδικασία εγγραφής. α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και α ό το σύνδεσµο Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας, την εγγραφή τους σε αυτό ( αρέχοντας τις α αραίτητες ληροφορίες και α οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο οιούµενοι ως εξής: Όσοι α ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ου αυτοί κατέχουν α ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής /νσης Κρατικών Προµηθειών Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης οι ο οίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου Σελίδα 6 α ό 27

7 (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων ου κατέχουν α ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο οιούνται α ό τη ΓΓΕ α οστέλλοντας: - είτε υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ιστο οιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, ό ως αυτά ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υ ηρεσιών του.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ροβλε όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο οία να δηλώνεται / α οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε αγγελµατικό ή εµ ορικό µητρώο, ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υ οβάλλεται α ό όλους τους υ οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής ύλης του Συστήµατος, ό ως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υ οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο οίησης λογαριασµού ως ιστο οιηµένος χρήστης και ροβαίνει στην ενεργο οίηση του λογαριασµού του. 5.3 Σε ερί τωση ου ζητηθούν α ό τους ενδιαφερόµενους ροµηθευτές συµ ληρωµατικές ληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές αρέχονται έντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία ου έχει ορισθεί για την υ οβολή των ροσφορών. Οι συµ ληρωµατικές ληροφορίες α οστέλλονται ή αραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υ οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Αιτήµατα αροχής συµ ληρωµατικών ληροφοριών διευκρινίσεων υ οβάλλονται µόνο α ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ύστερα α ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό ε ισυνα τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το ο οίο υ οχρεωτικά ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. Αιτήµατα ου υ οβάλλονται εκτός των ανωτέρω ροθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα ου υ οβάλλονται είτε µε άλλο τρό ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 7 α ό 27

8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να συµµετέχουν είτε για το σύνολο των τριών ροµηθειών ή για το σύνολο της κάθε ροµήθειας ξεχωριστά ή για οµάδα ειδών (τροφίµων) σε µία ή ερισσότερες α ό τις ροαναφερόµενες ροµήθειες, µε το σύστηµα συµ λήρωσης τιµολογίου, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες µελέτες. 1. Τρό ος υ οβολής ροσφορών Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, ήτοι µέχρι τις 16/04/2015 και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β ) Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2. Περιεχόµενο ροσφορών Τα εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ροσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υ ο)φάκελος* µε την ένδειξη ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ροσφορά και (β) ένας (υ ο)φάκελος* µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά. *(υ ο)φάκελος: κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα. Κατά την υ οβολή της ροσφοράς α ό τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται α ό αυτόν µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµ ιστευτικό χαρακτήρα. 3. Περιεχόµενα (υ ο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ροσφορά υ οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς δικαιολογητικά της αρούσας, καθώς και η τεχνική ροσφορά. 4. Περιεχόµενα (υ ο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η ο οία θα ρέ ει να έχει συνταχθεί και να εριέχει, ε ί οινή α ορρίψεως, τα α αιτούµενα α ό τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της ροσφοράς. Η µη τήρηση ο οιουδή οτε α ό τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως ε ιφέρει οινή α οκλεισµού της αντίστοιχης ροσφοράς. Οι ροσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνον γλώσσα εκτός ίσως α ό ε ισυνα τόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα ο οία µ ορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Άρθρο 7ο : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι ροσφέροντες υ οβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ροσφορά τους, εγκαίρως και ροσηκόντως, ε ί οινή α οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.), ό ως αναλυτικά εριγράφονται κατωτέρω. Η µη ροσκόµιση κά οιου α ό τα αρακάτω δικαιολογητικά συνε άγεται α οκλεισµό του συµµετέχοντος. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: Σελίδα 8 α ό 27

9 Α) Για τους Έλληνες ολίτες: 1. Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ό ως αναλυτικά εριγράφεται στο άρθρο 8 της ιακήρυξης 2. Πιστο οιητικό οινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει: α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. β) Για αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας. Υ όχρεοι στην ροσκόµιση ιστο οιητικού οινικού µητρώου είναι: - φυσικά ρόσω α - οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε - διαχειριστές Ε.Π.Ε - Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος για Α.Ε - σε κάθε άλλη ερί τωση νοµικού ροσώ ου οι νόµιµοι εκ ρόσω οι. 3. Πιστο οιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε ίσης ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή έκδοσης α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία, ου θα έχουν εκδοθεί το ολύ έξι (6) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε ερί τωση ου δεν εκδίδεται κά οιο α ό τα αρα άνω ιστο οιητικά ή δεν καλύ τει όλες τις ερι τώσεις, µ ορεί να ροσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση του ροµηθευτή ου γίνεται ενώ ιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά ρόσω α: Ότι δεν τελούν υ ό τώχευση και ε ίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. Ε ίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά ρόσω α: Ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Ε ίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο οιαδή οτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε ερί τωση ου δεν εκδίδεται κά οιο α ό τα αρα άνω ιστο οιητικά ή δεν καλύ τει όλες τις ερι τώσεις, αντικαθίσταται α ό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκ ροσώ ου της ε ιχείρησης. 4. Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο οία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισµούς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης στους ο οίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το α ασχολούµενο σε αυτούς ροσω ικό. 5. Πιστο οιητικά όλων των οργανισµών κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το α ασχολούµενο σε αυτούς ροσω ικό, α ό τα ο οία να ροκύ τουν ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Α ό τα εριεχόµενα των Σελίδα 9 α ό 27

10 ιστο οιητικών χρειάζεται να ροκύ τει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα ιστο οιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. ιευκρινίζεται ότι το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης αφορά όλους τους α ασχολούµενους στην ε ιχείρηση, µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας, ου είναι ασφαλισµένοι σε ο οιονδή οτε ασφαλιστικό οργανισµό, σε ερί τωση ατοµικών ε ιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι ε αγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 6. Πιστο οιητικό της αρµόδιας κατά ερί τωση Αρχής, α ό το ο οίο να ροκύ τει ως είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το ο οίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Σε ερί τωση εγκατάστασής τους στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά των αρα άνω εδαφίων 3, 5 και 6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένοι, α ό την ο οία εκδίδεται και το σχετικό ιστο οιητικό. 7. Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό αρµόδια δηµόσια αρχή, ου θα έχουν εκδοθεί το ολύ έξι ( 6) µήνες ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού, το ο οίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υ ό ροµήθεια ειδών θα οδηγεί σε α οκλεισµό του συµµετέχοντος. Β) Για τους αλλοδα ούς: 1. Εγγυητική ε ιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 αρ. Α 1 και 7 της αρούσας διακήρυξης. 2. Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε ερί τωση ου δεν εκδίδεται ή ου αυτό ου εκδίδεται δεν καλύ τει όλες τις ερι τώσεις, µ ορεί να αντικαθίσταται α ό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκ ροσώ ου ή στα κράτη µέλη ου δεν ροβλέ εται η ένορκη βεβαίωση, α ό υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή ροέλευσης. 3. Πιστο οιητικό της κατά ερί τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω ερι τώσεις (3) της αραγράφου Α. Σε ερί τωση ου δεν εκδίδεται ή ου αυτό ου εκδίδεται δεν καλύ τει όλες τις ερι τώσεις, µ ορεί να αντικαθίσταται α ό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκ ροσώ ου ή στα κράτη µέλη ου δεν ροβλέ εται η ένορκη βεβαίωση, α ό υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή ροέλευσης. Σελίδα 10 α ό 27

11 4. Πιστο οιητικό της αρµοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, ερί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε αγγελµατικούς καταλόγους. 5. Πιστο οιητικό ότι έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης α ό την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 6. Πιστο οιητικό ότι έχει εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του όσον αφορά στην ληρωµή των φόρων και τελών α ό την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. Γ. Για τα νοµικά ρόσω α (ηµεδα ά ή αλλοδα ά): Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω ερι τώσεων (Α) και (Β) κατά ερί τωση αν ρόκειται για ηµεδα ό ή αλλοδα ό Ν.Π... Για τους συνεταιρισµούς: 1. Εγγυητική ε ιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 αρ. Α 1 και 7 της αρούσας διακήρυξης. 2. Βεβαίωση της ε ο τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3), (4), (5) και (6) της ανωτέρω ερί τωσης Α. Ε. Για τις ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά και τις Κοινο ραξίες 1. Όλα τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην ένωση. 2. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκ ροσώ ους τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά βεβαίωση του γνησίου της υ ογραφής του εκ ροσω ούµενου α ό αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 3. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 4. Εάν σε κά οια χώρα δεν εκδίδονται τα αρα άνω ιστο οιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύ τουν όλες τις ανωτέρω ερι τώσεις, µ ορούν να αντικατασταθούν α ό ένορκη δήλωση του ροµηθευτή ου γίνεται ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του ροµηθευτή δεν ροβλέ εται α ό το νόµο η ένορκη δήλωση, µ ορεί αντί αυτής να υ οβληθεί υ εύθυνη δήλωση, στην ο οία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υ ογραφής του δηλούντος α ό αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά ερί τωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να ροσκοµίσουν µε οινή α οκλεισµού α ό τον διαγωνισµό τα ακόλουθα : 1. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκ ρόσω ό τους, υ οβάλλουν εξουσιοδότηση εκ ροσώ ησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υ ογραφής του εκ ροσω ούµενου α ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Ε ίσης ροκειµένου να ροκύ τει ο νόµιµος εκ ρόσω ος της εταιρίας, ρέ ει να ροσκοµισθούν και τα νοµιµο οιητικά έγγραφα κάθε Σελίδα 11 α ό 27

12 συµµετέχοντος ό ως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τρο ο οιήσεις του (για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε). Στοιχεία και έγγραφα α ό τα ο οία ρέ ει να ροκύ τουν τα µέλη του.σ. τα υ όλοι α ρόσω α ου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υ ογραφή τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νοµιµο οίησης αυτών, αν αυτό δεν ροκύ τει ευθέως α ό το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού ροσώ ου. 2. Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών ροδιαγραφών ου συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι τους α οδέχεται λήρως και ανε ιφύλακτα. 3. Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οία θα δηλώνονται: Ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς, ο ο οίος δεν είναι δυνατόν να µικρότερος α ό τον ζητούµενο, ο ο οίος δεν είναι δυνατόν να µικρότερος α ό 120 ηµέρες, ροσφορά ου ορίζει χρόνο µικρότερο των 120 ηµερών α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Ο ήµος µ ορεί µε έγγραφη γνωστο οίηση ρος τους διαγωνιζόµενους να αρατείνει την λήξη της κατά 60 ηµέρες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Ο χρόνος αράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιµων ρος χρήση σε χώρους ου θα υ οδείξει ο ήµος κατό ιν της εκάστοτε αραγγελίας, ο ο οίος δεν είναι δυνατόν να µεγαλύτερος α ό τον ζητούµενο (48 ώρες) Ότι θα ροβεί σε αντικατάσταση των ειδών ου τυχόν αρουσιάσουν ελαττώµατα ή δεν ληρούν τις α αιτήσεις της υ ηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους χρόνους ου αναλαµβάνει να τα ραγµατο οιήσει. Η χώρα ροέλευσης των ροσφεροµένων ειδών. Όλα τα υ ό ροµήθεια είδη ρέ ει να είναι Α οιότητας, ροϊόντα εγκεκριµένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης µε τις ανάλογες ιστο οιήσεις της Ευρω αϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών Αντικειµένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονοµικές και Κτηνιατρικές διατάξεις α οκλειόµενης α ολύτως της ροµήθειας κατώτερης οιότητας. Η µεταφορά των ροϊόντων ρέ ει να ληροί τους οιότητας. Η µεταφορά των ροϊόντων ρέ ει να ληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίµων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονοµικές ιατάξεις. Η συσκευασία των υ ό ροµήθεια ειδών ρέ ει να είναι κατάλληλη για τρόφιµα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. -ότι αναλαµβάνει να εγκαταστήσει ικανό αριθµό ψυγείων στους συγκεκριµένους χώρους αράδοσης έχοντας και την ευθύνη συντήρησής τους, για την το οθέτηση και συντήρηση των αραδιδοµένων οσοτήτων γάλακτος. 4. Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οία θα δηλώνεται ότι: Η ε ιχείρηση δεν υ όκειται σε τυχόν νοµικούς εριορισµούς λειτουργίας. εν έχει α οκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής α όφασης ου έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την ε αγγελµατική διαγωγή του. Σελίδα 12 α ό 27

13 εν έχει δια ράξει ε αγγελµατικό αρά τωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε αγγελµατική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. Η ε ιχείρηση είναι συνε ής στην εκ λήρωση τόσο των συµβατικών της υ οχρεώσεων ( οσοτικές & οιοτικές) όσο και των υ οχρεώσεών της εν γένει ρος το δηµόσιο τοµέα. εν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την αροχή ληροφοριών ου ζητήθηκαν. 5. Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο οία θα δηλώνεται ότι: Για το ελαιόλαδο ρέ ει να κατατεθούν έγγραφα ου να α οδεικνύουν ότι είναι οξύτητας 0-1 σε συσκευασία 1 και 5 λίτρων και ληροί τους όρους των αγορανοµικών διατάξεων. Για τα όσ ρια ρέ ει να κατατεθούν έγγραφα ου να α οδεικνύουν ότι ληρούν τους όρους των αγορανοµικών διατάξεων. Για τα αυγά ρέ ει να κατατεθούν έγγραφα ου να α οδεικνύουν ότι ληρούν τους όρους των αγορανοµικών διατάξεων. Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται α ό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μ ορούν ε ίσης να εκδίδονται α ό το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε..Ε ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού (άρθρο 157 αρ. 4 του Ν. 4281). Οι εγγυητικές ε ιστολές ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ρέ ει να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 1. Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 2. εν ε ιτρέ εται η κατάθεση εγγυήσεων ου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 3. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ τει τις υ οχρεώσεις όλων των µελών. Α. Εγγύηση συµµετοχής Κάθε ροσφορά θα συνοδεύεται υ οχρεωτικά α ό εγγύηση συµµετοχής υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύ τει το ένα (1) ε ί τοις % της ροϋ ολογισθείσας δα άνης µη συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, είτε για το σύνολο των τριών ροµηθειών ή για το σύνολο της κάθε ροµήθειας ξεχωριστά ή για οµάδα ειδών (τροφίµων) σε µία ή ερισσότερες α ό τις ροαναφερόµενες ροµήθειες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 157 αρ. 1α του Ν.4281/2014. Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα α ό το όργανο ου θα την εκδώσει, ρέ ει να εριλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι α ευθύνεται στο ήµο Άργους Μυκηνών, τον αριθµό της εγγύησης, το οσό ου καλύ τει και την λήρη ε ωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υ έρ του ο οίου εκδίδεται. Σελίδα 13 α ό 27

14 Η εγγυητική ε ιστολή τρα έζης θα ρέ ει να έχει συνταχθεί µε τον τρό ο ου ορίζει άρθρο 26του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ροσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υ όψιν. Η εγγύηση ρέ ει να ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) µήνες α ό την ηµέρα του διαγωνισµού. Εγγύηση ου αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και ροσκοµίζεται α ό αυτόν στην Αρµόδια Υ ηρεσία ιεξαγωγής του ιαγωνισµού σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο ροµηθευτής στον ο οίο θα γίνει η κατακύρωση της ροµήθειας, υ οχρεούται να καταθέσει ρο ή κατά την υ ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το ( έντε) 5 ε ί τοις % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 αρ. 1β του Ν. 4281/2014). Το εριεχόµενο της εγγυητικής ε ιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρό ο ου ορίζει η αρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93). Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα ρέ ει να είναι µεγαλύτερος α ό το συµβατικό χρόνο αράδοσης, κατά το χρόνο ου µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υ οχρεούται στην αραλαβή των υ ό ροµήθεια ειδών, κατά τρις (3) µήνες. Κατά τα λοι ά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 αρ. 1α και 1β του Ν.4281/2014.Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν ε ί οινή α οκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή αναθεώρηση, για όλο το οικονοµικό έτος Άρθρο 9ο : Τρό ος υ οβολής ροσφορών 1. Όσοι ε ιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, α αιτείται να καταρτίσουν και να υ οβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ύλης ροσφορά µε τα α αραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο α αιτείται α ό την αρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 2. Τα εριεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: α. Ένας (1) (υ ο)φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» και β. Ένας (1) (υ ο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Ό ου (υ ο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του αρόντος διαγωνισµού. 3. Στον (υ ο)φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» εριλαµβάνονται, ε ί οινή α ορρίψεως, τα κατά ερί τωση α αιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : α. Τα στοιχεία ου ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρούσας ( ικαιολογητικά Συµµετοχής). Σελίδα 14 α ό 27

15 β. Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς, ως ακολούθως : (1) Τα λοι ά α αιτούµενα δικαιολογητικά ου ροσδιορίζονται στις τεχνικές ροδιαγραφές της µελέτης. Σε ερί τωση ένωσης ή κοινο ραξίας, τα τεχνικά στοιχεία ρέ ει να υ οβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 4. Στα εριεχόµενα της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως δωρεάν) α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. 5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή.pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές ροδιαγραφές δεν έχουν α οτυ ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υ ο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» της ροσφοράς υ οβάλλονται ε ί οινή α ορρίψεως α ό τον ροσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου pdf. Προσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (α ό την ηλεκτρονική υ οβολή) στο ρωτόκολλο του ήµου Άργους Μυκηνών. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά αλλά α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην Υ ηρεσία ου διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ροθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα ( ροσφέροντα) και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, ιστο οιητικά ή βεβαιώσεις ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι τυχόν α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου ου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο, δεν α αιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής. 7. Τυχόν ηλεκτρονικά υ οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένα α ό τον εκδότη τους. Σε αντίθετη ερί τωση θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη α ό τον ροσφέροντα, στην ο οία θα δηλώνετε ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του εκδότη ή τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υ οβληθέντα α λά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α Σελίδα 15 α ό 27

16 74/ ), και για την α οδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 8. Οι υ εύθυνες δηλώσεις (ό ου α αιτείται), ρέ ει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υ ογραφής τους, η ο οία ρέ ει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών ρο της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής των ροσφορών. εν α αιτείται βεβαίωση του γνησίου της υ ογραφής α ό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 9. Σε ερί τωση µη υ οβολής ή κατά αρέκκλιση, των α αιτήσεων της διακήρυξης, υ οβολής δικαιολογητικών του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής τεχνική ροσφορά», η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 10. Στον (υ ο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η ο οία θα ρέ ει να έχει συνταχθεί και να εριέχει, ε ί οινή α ορρίψεως, τα α αιτούµενα α ό τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της ροσφοράς. Συγκεκριµένα:. α. Η ροσφερόµενη τιµή ρέ ει να ροκύ τει µε σαφήνεια α ό την οικονοµική ροσφορά, η ο οία ρέ ει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται α ό την αρούσα διακήρυξη. β. Οι τιµές ρέ ει να εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων ( ροβλε όµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δα άνες) εκτός του ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υ όψη για τη σύγκριση των ροσφορών. Προσφορά η ο οία δεν θα εριέχει τα ανωτέρω στοιχεία, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 11. Η Οικονοµική Προσφορά υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ε ί οινή α ορρίψεως στον (υ ό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, για το σύνολο της οµάδας των ροϊόντων ου υ οβάλει ροσφορά και µε ανάλυση δυο δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή.pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον, η οικονοµική ροσφορά δεν έχει α οτυ ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, µε αναλυτική αρουσίαση των τιµών ό ως αναφέρεται στον ροϋ ολογισµό ροσφοράς της υ. αριθµ. 7/2014 Μελέτης για την «Προµήθεια τροφίµων έτους 2015 για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας και Αθλητισµού ήµου Άργους Μυκηνών», και των υ. αριθµ 1 και 2/2015 Μελετών για την ροµήθεια τροφίµων Παιδικών Σταθµών του ήµου Άργους Μυκηνών έτους 2015 και Προµήθεια Γάλακτος του ήµου Άργους Μυκηνών έτους 2015 αντίστοιχα. Σελίδα 16 α ό 27

17 12. Σε ερί τωση µη υ οβολής ή κατά αρέκκλιση, των α αιτήσεων της διακήρυξης, υ οβολής δικαιολογητικών του (υ ο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 13. εν αναγνωρίζεται, δεν θερα εύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υ οχρεωτικά σε α όρριψη της ροσφοράς η εκ αραδροµής υ οβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής ροσφοράς στον (υ ο)φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θερα εύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε α όρριψη της ροσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική α οσφράγιση του (υ ο)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά»), η εκ αραδροµής υ οβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής ροσφοράς στον υ οφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 14. Αναφορικά µε το θέµα της ε ικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των α αιτούµενων α ό την αρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της ροσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Υ οβαλλόµενα µε την ροσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των α αιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων ου δεν είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένα α ό τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υ οβληθέντα α λά φωτοαντίγραφα, και για την α οδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Ε ισηµαίνεται ότι σε υ οβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υ οχρεωτικά α ό την αρµόδια για το διαγωνισµό Υ ηρεσία δειγµατολη τικός έλεγχος, ροκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε οσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υ ηρεσιών ή φορέων ου εξέδωσαν τα ρωτότυ α. ια ίστωση ότι υ οβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία ε ιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην αράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια ράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα α ό άλλη οινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια ερί τωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη ράξη, ανακαλείται αµέσως. 15. Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ). 16. Προσφορές ου τυχόν υ οβληθούν ή εριέλθουν στην Υ ηρεσία α οκλειστικά σε έντυ η µορφή (για τις ο οίες δεν έχει ραγµατο οιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής ροσφοράς στο σύστηµα) δεν α οσφραγίζονται και ε ιστρέφονται στους α οστολείς τους. 17. Α αιτούµενα α ό την αρούσα διακήρυξη, για ροσκόµιση σε έντυ η µορφή στοιχεία, ου υ οβάλλονται ή εριέρχονται στην Υ ηρεσία µετά την καθοριζόµενη ροθεσµία, θεωρούνται εκ ρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε α όρριψη της ροσφοράς. Σελίδα 17 α ό 27

18 18. Ο ροσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµ ροθέσµως την ένσταση ροσφυγή ό ως αναλυτικά εριγράφεται στο άρθρο 12 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει α ορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι α οδέχεται λήρως και ανε ιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την ροσφορά του ή µε οιονδή οτε άλλο τρό ο, να α οκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 19. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο και µε τον τρό ο ου υ οδεικνύεται α ό αυτό. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. 20. Α οκλίσεις α ό τους α αράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέ εια τον α οκλεισµό των ροσφορών. Ε ισηµαίνεται ότι οι α αιτήσεις της Υ ηρεσίας α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται την α όρριψη της ροσφοράς 21. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 22. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 23. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο οίηση των ο οίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη ερί τωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των ληροφοριών οι λοι οί διαγωνιζόµενοι. Α ό το σύστηµα αρέχεται η σχετική ε ιλογή για την ε ισήµανση της εµ ιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική ε ισύναψη των αρχείων στους υ ο(φακέλους) της ροσφοράς. Η Υ ηρεσία δεν α οκαλύ τει ληροφορίες ου της έχουν διαβιβάσει οι ροσφέροντες και έχουν χαρακτηρίσει ως εµ ιστευτικές. Οι ληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµ ορικά α όρρητα και τις εµ ιστευτικές τυχές των ροσφορών. 24. Α ορρί τονται ροσφορές ε ιχειρήσεων ου κατά αράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας α ασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι ροσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η ροαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 25. Κανείς δεν µ ορεί να εκ ροσω εί στην ίδια δηµο ρασία ερισσότερες α ό µία εταιρείες ή ένωση ροµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ ροσω εί εταιρεία ου συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην ερί τωση αυτή α οκλείονται όλες οι ροσφορές εκτός αν α οσυρθούν α ό τον ενδιαφερόµενο όλες οι ροσφορές ου καταθέτει εκτός α ό µία µε την ο οία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. Σελίδα 18 α ό 27

19 Οι ροσφορές ενώσεων ροµηθευτών υ ογράφονται υ οχρεωτικά α ό όλα τα µέλη της ένωσης είτε α ό εκ ρόσω ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο Άρθρο 10ο : Τιµές Για όλα τα είδη θα δίνονται τιµές µονάδος ό ως αναφέρονται στις σχετικές µελέτες, οι ο οίες θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, θα είναι υ οχρεωτικά σε ευρώ µε ανάλυση δύο δεκαδικών ψηφίων και θα εριλαµβάνουν: Όλες τις ε ιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλ.), οι ο οίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ροµηθευτή. Τις νόµιµες υ έρ τρίτων κρατήσεις οι ο οίες βαρύνουν ε ίσης τον ροµηθευτή. Οι ροσφερόµενες τιµές δεν θα εριλαµβάνουν Φ.Π.Α. Προσφορές στις ο οίες δεν ροκύ τουν µε σαφήνεια οι ροσφερόµενες τιµές και η συνολική τιµή α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Οι τιµές των ροσφορών νοούνται για αράδοση στον τό ο και µε τον τρό ο ου ροβλέ ει η διακήρυξη ή η τεχνική ροσφορά. Α ό την οικονοµική ροσφορά ρέ ει να ροκύ τει µε σαφήνεια το οσό το ο οίο ε ιδιώκει να λάβει ο ροµηθευτής, ο ο οίος και είναι α οκλειστικά υ εύθυνος για το εάν ροκύψουν αράγοντες ( λην ερι τώσεων ανωτέρα βία) τους ο οίους δεν είχε υ ολογίσει. Ο ήµος δεν υ οχρεούται να ροβεί σε καµία συµ ληρωµατική δα άνη. Συνε ώς είναι α αράδεκτες ρήτρες ου εξαρτούν το οσό αυτό α ό µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η ροσφορά είναι εξ ορισµού της ε ιλογής του ροµηθευτή ο ο οίος και υ οχρεούται να έχει ροβεί σε εκ των ροτέρων µετρήσεις. Άρθρο 11ο : Χρόνος ισχύος της ροσφοράς 1. Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες ροσµετρούµενος α ό την ε οµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Καµία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιµίας ρος τα ξένα νοµίσµατα. 2. Προσφορά ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 3. Ο ήµος µ ορεί µε έγγραφη γνωστο οίηση ρος τους διαγωνιζόµενους να αρατείνει την λήξη της κατά 60 ηµέρες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. 4. Ο ανάδοχος υ έρ του ο οίου θα κατακυρωθεί η ροµήθεια α οδέχεται µε την υ ογραφή της σύµβασης την αράταση της διάρκειας ισχύος της ροσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. Άρθρο 12ο : Ενστάσεις ροσφυγές Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής ροµηθευτή σ' αυτόν, υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υ ογεγραµµένη ως εξής : Σελίδα 19 α ό 27

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 23112016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 96406/27352 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/18993/ Π ΣΜ/ περί τήρησης µητρώου δεσµεύσεων.

καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/18993/ Π ΣΜ/ περί τήρησης µητρώου δεσµεύσεων. Λέρος 15 07-2014 Αρ. Πρωτ.7288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Αριθµός Σύµβασης: 50956 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ : # 3.000,00# «Σύµβαση σχετικά µε την ροµήθεια υροτεχνηµάτων για την κάλυψη των αναγκών του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-11 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 97545/27748 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -049/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ:

179.152,60 202.442,45 MEΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 13%: 23.289,85 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: Α ΑΜ:14REQ002407581 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 10/11/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 73732 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα