THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ"

Transcript

1 THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

2 2

3 3

4 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οδηγίες ασφαλείας Αποθήκευση Εξοπλισμός εγκατάστασης Αξεσουάρ Χρήση εξωτερικών συσκευών USB Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ Προεπιλογή Κωδικού PIN: Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά Τηλεχειριστήριο Εγκατάσταση των μπαταριών Χρήση του τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση των μπαταριών Χρήση του τηλεχειριστηρίου ΣΥΝΔΕΣΗ Σύνδεση σε επίγεια Κεραία Σύνδεση με την τηλεόραση με καλώδιο HDMI Σύνδεση με την τηλεόραση με καλώδιο SCART Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή ήχου S / PDIF Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή ήχου και της τηλεόραση μέσω θύρας HDMI Σύνδεση σε αναλογικό ενισχυτή ήχου Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αλλαγή καναλιών Κουμπί για πληροφορίες Επιλογή της γλώσσας ήχου Teletext Υπότιτλοι Μετατόπιση χρόνου - Timeshift EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) Άμεση Εγγραφή ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ Επεξεργασία Καναλιού Εγκατάσταση Ρύθμιση συστήματος Εργαλεία Παιχνίδια...Error! Bookmark not defined. 7.6 Μέσα Ενημέρωσης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ THOMSON δηλώνει ότι το στοιχείο αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2004/108/ΕΚ και 73/23/ΕΚ, 2002/95/ΕΚ RoHS Υπόκειται σε τροποποιήσεις. Κατά συνέπεια της συνεχούς έρευνας και της ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων μπορεί να αλλάξει. HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Κατασκευάζονται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. THOMSON Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ: Σε ένα κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο ντουλάπι, απευθείας επάνω ή κάτω από οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, σε μια επιφάνεια που θα μπορούσε να εμποδίσει τις θυρίδες αερισμού. ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ Ή ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ: Σε άμεσο ηλιακό φως ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που παράγει θερμότητα. Σε βροχή ή έντονη υγρασία, σε έντονη δόνηση και σε κάθε κραδασμό που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο δέκτη σας ή σε οποιαδήποτε μαγνητικά αντικείμενα, όπως ηχεία, μετασχηματιστές, κλπ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Όταν ο δέκτης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αποσυνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε υγρά που έχουν ως βάση οινόπνευμα ή αμμωνία για να καθαρίσετε το δέκτη. Αν θέλετε, μπορείτε να καθαρίσετε το δέκτη σας με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Να είναι ελαφρώς υγρό από ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, και μόνο μετά την αποσύνδεση από την τάση τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα που πέφτουν μέσα στις οπές εξαερισμού, διότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο δέκτη, διότι αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει τη σωστή ψύξη των εξαρτημάτων στο εσωτερικό. Προφυλάξεις ασφαλείας Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το δέκτη. Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε το εσωτερικό του δέκτη λόγω των υψηλών τάσεων και των πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα του δέκτη θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναφερθείτε για όλες τις συντηρήσεις ή τις επισκευές σε ειδικευμένο προσωπικό. Όταν συνδέετε τα καλώδια, να είστε σίγουροι ότι ο δέκτης έχει αποσυνδεθεί από την τάση τροφοδοσίας ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του δέκτη πριν μετακινήσετε το δέκτη ή αποσυνδέστε κάθε εξοπλισμό. Είναι μια ανάγκη που χρησιμοποιείτε μόνο για εγκεκριμένη επέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση στην πλάκα ηλεκτρικής ταυτότητας στο πίσω μέρος του δέκτη. Αν ο δέκτης δεν λειτουργεί κανονικά, μετά τις ακόλουθες οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. 1.2 Αποθήκευση Ο δέκτης σας και τα αξεσουάρ του αποθηκεύονται και διανέμονται σε συσκευασίες που προορίζονται για την προστασία από ηλεκτροπληξία και την υγρασία. Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιέχονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Κατά τη μεταφορά του δέκτη από το ένα μέρος σε άλλο ή αν πρέπει να τον επιστρέψετε κάτω από τους όρους της εγγύησης, φροντίστε να συσκευάσετε τον δέκτη στην αρχική του συσκευασία με τα εξαρτήματά του. Η αποτυχία συμμορφώσεως με τις διαδικασίες συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την εγγύησή σας. 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη για να εγκαταστήστε τον εξοπλισμό σας. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 5

6 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας και της κεραία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI και τα εξωτερικά μέρη είναι σε καλή κατάσταση. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλής ποιότητας καλωδίου HDMI στην έξοδο HDMI του δέκτη σας και το άλλο άκρο στην είσοδο HDMI της τηλεόρασής σας. Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση TV SCART, χρησιμοποιήστε στη συνέχεια καλά θωρακισμένο καλώδιο SCART. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του δέκτη. Τα ακόλουθα σύμβολα θα χρησιμεύσουν ως εξής. Προειδοποίηση Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.. Συμβουλές Δηλώνει οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία. ΜΕΝΟΥ Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στο δέκτη. (Έντονοι Χαρακτήρες) Μετακίνηση σε Αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο του μενού μέσα σε ένα παράθυρο. (Πλάγιοι Χαρακτήρες) 1.4 Αξεσουάρ Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 1 Τηλεχειριστήριο 2x μπαταρίες (τύπου AAA) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν, να αποσυναρμολογηθούν, να ανοιχτούν ή να αναμιγνύονται ή να χρησιμοποιηθούν με άλλους τύπους μπαταριών. Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενη συσσωρευτές αντί για μπαταρίες (π.χ. NiMH), σας συνιστούμε τη χρήση τους τύπους με χαμηλή αυτοεκφόρτιση για να εξασφαλιστεί μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου σας. 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το USB 2.0 ως συσκευή αποθήκευσης. Αν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0,η καταγραφή, η αναπαραγωγή και οι άλλες λειτουργίες πολυμέσων του δέκτη μπορεί να μην λειτουργήσουν σωστά. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της συσκευής αποθήκευσης USB σας παρακαλούμε να την διαμορφώσετε μέσω του δέκτη σας (μέσω του μενού {Media} ) στο FAT32 σύστημα. Άλλα συστήματα αρχείων δεν υποστηρίζονται από τον δέκτη. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν ήδη NTFS διαμορφωμένους δίσκους. Η εταιρία THOMSON δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB (Σκληροί Δίσκοι), παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές ισχύος μπορεί να υπερβαίνουν την υποστηριζόμενη έξοδο του δέκτη σας (ανώτερο 5 V/500 ma). Αν ναι, παρακαλούμε να συνδέσετε το σκληρό δίσκο USB σε ένα ανάλογο εξωτερικό τροφοδοτικό. Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες στις συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείται με το δέκτη. Πάντα να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB πριν από τη χρήση με αυτό τον δέκτη.η εταιρία THOMSON δεν θα αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών ή περιστάσεων που προκαλούνται από την απώλεια των πληροφοριών. 2. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ 2.1 Προεπιλογή Κωδικού PIN: Μπροστινή πλευρά Σχ Ένδειξη λειτουργίας Το ΚΟΚΚΙΝΟ δείχνει ότι ο δέκτης είναι σε κατάσταση αναμονής. Το ΠΡΑΣΙΝΟ δείχνει ότι ο δέκτης είναι σε κατάσταση λειτουργίας. 2. Αισθητήρας υπερύθρων Point your remote control towards this sensor. 6

7 3. USB Υποδοχή για τις συσκευές αποθήκευσης USB. 2.3 Πίσω πλευρά 2.4 Τηλεχειριστήριο Σχ ANT IN Για να συνδέσετε την κεραία σας για τη λήψη του σήματος εκπομπής. 2. ANT OUT Για να συνδεθείτε με την επίγεια είσοδο της κεραίας της τηλεόρασής σας. Αυτή η σύνδεση θα σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε αναλογικά επίγεια προγράμματα εφόσον είναι διαθέσιμα μέσω του δέκτη της τηλεόρασή σας 3. S / PDIF COAXIAL Για να συνδέσετε το δέκτη σας σε ένα ψηφιακό home theater, δέκτη AV ή ψηφιακό ενισχυτή. 6. Audio L/R Για να συνδέσετε τον δέκτη σας σε έναν αναλογικό ενισχυτή ήχου. 4. HDMI Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. 5. TV SCART Για να συνδεθείτε στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART 7. Καλώδιο Τροφοδοσίας Ο δέκτης σας απαιτεί μια τάση 220 ~ 240V AC (Autoselectable), 50/60 Hz + / -5%. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές προδιαγραφές ισχύος πληρούν αυτές τις απαιτήσεις πριν συνδέσετε το δέκτη σας στην πρίζα. Σχ Ενεργοποιεί-Απενεργοποιεί τον δέκτη 2. Πραγματοποιεί σίγαση εξόδου ήχου του δέκτη 3. PG+/PG- Σελίδα πάνω / κάτω σε όλες τις λειτουργίες λίστας 4. DTV/VCR Καμία λειτουργία 5. INFO Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες για το κανάλι. Πιέστε δύο φορές για το πρόγραμμα και τις τεχνικές πληροφορίες. 6. VOL+/VOL- Αυξάνει / μειώνει την ένταση του ήχου 7. ΜΕΝΟΥ Ανοίγει το κύριο μενού, αν είστε ήδη στο μενού θα κάνετε ένα βήμα πίσω 8. ΕΞΟΔΟΣ Εξέρχεται από το μενού και υπομενού. 9. Μενού Off: Αλλαγή καναλιού στο προηγούμενο / επόμενο. Μενού On: Μετακινεί τον κέρσορα πάνω / κάτω. 10. Μενού Off: Αυξάνει / μειώνει την ένταση του ήχου Μενού On : Αλλαγή ρυθμίσεων για συγκεκριμένα Μενού 11. OK Μενού Off: Εμφανίζει την τρέχουσα λίστα καναλιών Επιβεβαίωση των στοιχείων του Μενού. 12. RECORD Καταγράφει το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB 13. TIMESHIFT Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift (Off/On) 14. 0~9 Εισάγει έναν 7

8 αριθμό καναλιού σε κατάσταση προβολής ή μια τιμή στο εσωτερικό του αντίστοιχο μενού 15. EPG Δείχνει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) κατά τη λειτουργία τηλεόρασης 16. RECALL Επιστροφή στο προηγούμενο εμφανιζόμενο κανάλι 17. ΗΧΟΣ Εμφανίζει την λίστα των διαθέσιμων ηχητικών ή γλώσσας. 18. Τηλεόραση/Ραδιόφωνο Εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης ή ραδιοφώνου 19. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ Επιλογή αγαπημένης ομάδας 20. ΦΑΚΕΛΟΣ 21. TTX Εμφανίζει το Teletext σε OSD (στην οθόνη απεικονίσεις) 22. Υπότιτλοι Εμφανίζει λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων 23. Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω / Γρήγορη κίνηση εμπρός 24. Χρωματιστά κουμπιά Λειτουργίες πολυμέσων καιteletext 2.5 Τοποθέτηση των μπαταριών Σχ. 4 Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑΑ μέσα στο θάλαμο. Σωστή θέση του πολικού διαγράμματος δείχνει τις μπαταρίες στο εσωτερικό του θαλάμου. 1. Ανοίξτε το κάλυμμα. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. 3. Κλείστε το καπάκι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν, να αποσυναρμολογηθούν, να βραχυκυκλώσουν, να αναμιχθούν ή να χρησιμοποιηθούν με άλλους τύπους μπαταριών. 2.6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου Σχ. 5 Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το μπροστινό μέρος του δέκτη σας. Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει ένα φάσμα μέχρι 5 μέτρα απόσταση με το δέκτη σε γωνία έως περ. 30 μοίρες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαχείριση του δέκτη θα είναι περιορισμένη ή μη εφικτή αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (στην πρόσοψη του δέκτη) και του τηλεχειριστηρίου. Το άμεσο ηλιακό φως ή πολύ έντονο φως μπορεί να μειώσει ή να διαταράξει την λήψη από το τηλεχειρισμού. 3. ΣΥΝΔΕΣΗ 3.1 Σύνδεση με Επίγεια Κεραία Σχ. 6 Για να λάβετε το σήμα εκπομπής, η επίγεια εσωτερική κεραία σας θα πρέπει να συνδεθεί με το σύνδεσμο ANT IN στο πίσω μέρος του δέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα σωστά θωρακισμένο καλώδιο κεραίας και κατάλληλους κονέκτορες. Η υποδοχή RF OUT σας επιτρέπει να μοιράσετε το σήμα της κεραίας σε ένα δεύτερο δέκτη ή τηλεόραση. Παρακαλώ θεωρήστε ότι το σήμα που μοιράζεται μπορεί να είναι πολύ αδύναμο, αν χρησιμοποιείτε μια ενεργή κεραία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα σήματα στην περιοχή σας είναι πολύ αδύναμα για να λάβετε τα κατάλληλα σήματα με την συμπεριλαμβανόμενη εσωτερική κεραία, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική κεραία, η οποία μπορεί να κατευθυνθεί προς το σημείο μετάδοσης. 8

9 Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες συμβουλές. 3.2 Σύνδεση με την τηλεόραση με καλώδιο HDMI Σχ. 6 Η τηλεόραση πρέπει να συνδέεται με το δέκτη χρησιμοποιώντας ένα καλής ποιότητας HDMI καλώδιο. Η σύνδεση αυτή δίνει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. 3.3 Σύνδεση με την τηλεόραση με καλώδιο SCART Σχ. 6 Ο δέκτης σας είναι επίσης εξοπλισμένος με υποδοχή SCART. Εναλλακτικά, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με το δέκτη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο SCART καλής ποιότητας. 3.4 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου S/PDIF Σχ. 6 Με τη σύνδεση του δέκτη σας με ψηφιακό ενισχυτή ή με το σύστημα Home Cinema, μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλου ήχου (ανάλογα με την εκπομπή). Συνδέστε το Digital Audio ενισχυτής ή το σύστημα Home Cinema σας με ένα κατάλληλο καλώδιο στην υποδοχή S / PDIF στο πίσω μέρος του δέκτη. 3.5 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου και της τηλεόραση μέσω HDMI Σχ. 6 Με τη σύνδεση του δέκτη σας με τους τελευταίους ψηφιακούς ενισχυτές ή συστήματα Home Cinema, θα απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλο ήχο (ανάλογα με την εκπομπή). Συνδέστε την έξοδο HDMI του δέκτη σε μια είσοδο του ενισχυτή σας, και στη συνέχεια, συνδέστε την έξοδο HDMI του ενισχυτή με την τηλεόραση σας. Επιλέξτε την σωστή είσοδο του ενισχυτή σας για να παρακολουθήσετε και να ακούσετε τα προγράμματα. 3.6 Σύνδεση σε αναλογικό ενισχυτή ήχου Σχ. 7 Χρησιμοποιήστε το 3,5 mm jack για να συνδέσετε το δέκτη σας με την αναλογική είσοδο του Hi-Fi σας ή τον ενισχυτή ήχου με βύσμα 3,5 mm jack για καλώδιο RCA για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητα αναλογικού ήχου. 3.7 Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης Σχ. 8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ένας σκληρός δίσκος USB 2.0 ή νεότερης έκδοσης για την καταγραφή και αναπαραγωγή των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή ταινιών HD. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Timeshift / εγγραφή και αναπαραγωγή λειτουργούν σωστά μόνο όταν μια γρήγορη συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα USB2.0 HDD συνδέεται με το δέκτη. Timeshift / εγγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου HD απαιτεί μια επαρκή ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείται. 4. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Όταν χρησιμοποιήσετε τον δέκτη σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται το εισαγωγικό μενού "Εύκολη τοποθέτηση". Χρησιμοποιήστε για να μετακινήσετε την επισήμανση στη ρύθμιση που επιθυμείτε να αλλάξετε και χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τις τιμές. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα σας χρησιμοποιώντας. Αφού έχετε επιλέξει τη γλώσσα σας, πατήστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε την μπάρα επιλογής στο επόμενο στοιχείο και χρησιμοποιήσετε για να αλλάξει. Γλώσσα Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Περιοχή: Επιλέξτε την περιοχή σας, όπου χρησιμοποιείται ο δέκτης. Υπότιτλοι: Επιλέξτε Κανονικό για να εμφανίσετε τους 9

10 υπότιτλους ως προεπιλογή, Επιλέξτε Βαρήκοων για να εμφανίσει hoh υπότιτλους ως προεπιλογή. Επιλέξτε Απενεργοποιείστε για να κρύψετε τους υπότιτλους ως προεπιλογή. * Αναλογία Διαστάσεων: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας της τηλεόρασής σας και την προτιμώμενη μέθοδο μετατροπής. Οι επιλογές είναι: Αυτόματη (αυτόματη ανίχνευση της αναογίας εικόνας ), 4:03 Panscan (Εμφανίζει ευρείας οθόνη 16:9 μεταδίδει πλήρη οθόνη 4:3 με την τηλεόρασή σας), 4:3 letterbox (μαύρες μπάρες πάνω και κάτω από την εικόνα στη τηλεόραση 4:3) και 16:9 (χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για 16:9 Τηλεόραση). Λειτουργία σάρωσης: Επιλέξτε All to store κωδικοποιημένα και ελεύθερα δορυφορικά κανάλια ή επιλέξτε ελεύθερα για να αποθηκεύουν μόνο τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια. Σημείωση: Κωδικοποιημένα κανάλια δεν μπορούν να προβληθούν με αυτόν τον δέκτη. Σύνδεση: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε τη σύνδεση που έχει δημιουργηθεί με την τηλεόρασή σας. Επιλέξτε HDMI ή TV SCART * Η διαθεσιμότητα του DVB / hoh υπότιτλοι εξαρτάται από την εκπομπή. Εάν οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται, τότε πιθανότατα οι υπότιτλοι μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω teletext αν είναι διαθέσιμη. Όταν όλες οι ρυθμίσεις έχουν γίνει, πατήστε [OK] για να συνεχίσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάθος επιλογή περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη καναλιών ή τα κανάλια να αποθηκευτούν σε λάθος θέσεις στη λίστα καναλιών. Ο δέκτης τώρα θα προχωρήσετε στην οθόνη Ρύθμιση κεραίας. Αυτό το μέρος του οδηγού είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά τη ρύθμιση συστήματος της κεραίας σας. Χρησιμοποιήστε για να μετακινήσετε την μπάρα στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τις τιμές. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: Ισχύς της κεραίας : Ρυθμίστε την σε On, αν χρησιμοποιείτε μια ενεργή κεραία. Όταν έχει οριστεί σε On, τάση 5V θα υπάρχει στο ANT IN του δέκτη. Επιλέξτε Off για παθητικές κεραίες. Βομβητής: Επιλέξτε On για μία ακουστική ένδειξη της λήψης σήματος. Απενεργοποίηση του βομβητή με Off. Κανένα κανάλι : Επιλέξτε ένα κανάλι που είναι γνωστόν ότι φέρει μια εκπομπή στην περιοχή σας. Οι μπάρες της ισχύς σήματος και της ποιότητα σήματος, δίνουν μια οπτική ένδειξη της υποδοχής. Ρυθμίστε την κεραία σας για να επιτευχθεί η μέγιστη ισχύς και η ποιότητα του σήματος. Όταν όλες οι ρυθμίσεις έχουν γίνει, πατήστε OK για να ξεκινήσει η σάρωση. Ο δέκτης θα ψάξει για όλα τα διαθέσιμα κανάλια τώρα. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ο δέκτης μεταβαίνει σε κατάσταση προβολής. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το {Εισαγωγικό} μενού should δεν εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση του δέκτη για πρώτη φορά, επαναφέρετε το δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί MENOY και επιλέξτε {Επαναφορά των Προεπιλεγμένων Εργοστασιακών} από το υπομενού {Σύστημα}. [(ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ PIN: 1234)]. 5. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ Στη εταιρία THOMSON καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείτε να περιμένετε για να απολαύσετε το νέο 10

11 HD επίγειο ψηφιακό δέκτη σας. Ο παρακάτω σύντομος οδηγός θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη βασική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εμείς, ωστόσο σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο για να πάρετε την καλύτερη απόδοση από τον δέκτη σας. Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη σας ή να τον βάλετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε τα κανάλια από τα πλήκτρα, μπορείτε επίσης να εισάγετε τον αριθμό του καναλιού από τα πλήκτρα 0~9 στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε OK στην λειτουργία προβολής για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί από τα πλήκτρα. 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο νέος σας δέκτης είναι εξοπλισμένος με πολλά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να κάνει την παρακολούθηση τηλεόρασης μια πραγματική απόλαυση. Παρακαλούμε διαβάστε επίσης το κεφάλαιο <7.0> για να εξοικειωθείτε με το μενού του δέκτη σας. 6.1 Αλλαγή καναλιών Με τους ακόλουθους τρόπους είναι δυνατόν να αλλάξετε κανάλια με το νέο δέκτη σας: - Μέσω της άμεσης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 0~9. - Μέσω της λίστας καναλιών από το κουμπί OK και των πλήκτρων PG+/PG-. - Μέσω των πλήκτρων Άμεση πρόσβαση μέσω των πλήκτρων 0~9 Για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, απλά εισάγετε τον αριθμό από τα 0~9 πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Οι αριθμοί καναλιών μπορεί να είναι έως και τέσσερα ψηφία. Μπορείτε να εισάγεται έναν αριθμό με λιγότερα από τέσσερα ψηφία. Απλά περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και ο δέκτης σας θα μεταβεί στο επιλεγμένο κανάλι ή πατήστε το πλήκτρο ΟΚ αμέσως μετά την επιλογή του αριθμού καναλιού Λίστα καναλιών Πατήστε [OK] στην λειτουργία προβολής για να εμφανιστεί η Λίστα Καναλιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη Λίστα Καναλιών για να επισημάνετε το κανάλι της επιλογής σας και πατήστε OK μία φορά για να επιλέξετε το επισημασμένο κανάλι. Μέσα από τη λίστα καναλιών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα PG+/PG- προκειμένου να μετακινηθείτε σελίδα μέσα στη λίστα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε για εναλλαγή μεταξύ της {All TV List} λίστας και {All Radio List} ή πιέστε ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ σε λειτουργία προβολής για τις διαθέσιμες λίστες αγαπημένων Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά θα μεταβεί στο επόμενο κανάλι. θα μεταβεί στο προηγούμενο κανάλι. 6.2 Κουμπί για Πληροφορίες Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ανά πάσα στιγμή για να πάρετε πληροφορίες για το τρέχον κανάλι και συμβάν *. Πατήστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ δύο φορές για τις εκτεταμένες λεπτομέρειες EPG σχετικά με το τρέχον κανάλι. Πατήστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τρεις φορές για τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον κανάλι * Οι πληροφορίες συμβάντων εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από εκπομπή. 6.3 Επιλογή της γλώσσας ήχου Μερικά κανάλια υποστηρίζουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μορφών ήχου και / ή γλωσσών. Για να επιλέξετε ένα άλλο ρεύμα ήχου, πατήστε το πλήκτρο ΗΧΟΣ σε λειτουργία προβολής. Μια λίστα με τις διαθέσιμες ροές ήχου θα εμφανιστεί τώρα. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε ένα επιθυμητό ρεύμα και επιβεβαιώστε με OK. Το κανάλι ήχου όπως στερεοφωνικό, μονό, αριστερά και δεξιά μπορούν να επιλεγούν με τα πλήκτρα. 11

12 6.4 Teletext Ο δέκτης σας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο Teletext. Για να μεταβείτε στο Teletext, πατήστε το κουμπί TTX σε λειτουργία προβολής και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0~9 για να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε. Τα χρωματιστά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου επιτρέπουν να μεταβείτε σε επιλεγμένες σελίδες άμεσα, όπως αναγράφεται και στο κάτω μέρος της οθόνης Teletext. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μία σελίδα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε υποσέλιδα. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ ή TTX για να πάτε πίσω στη λειτουργία προβολής. 6.5 Υπότιτλοι Μερικά κανάλια υποστηρίζουν μια επιλογή από γλώσσες υπότιτλων. Πατήστε το κουμπί ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ σε λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων. Επιλέξτε τους υπότιτλους που θέλετε με τα πλήκτρα και επιβεβαιώστε με OK. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να βγείτε χωρίς να κάνετε αλλαγές.* * Η διαθεσιμότητα του DVB / ΗΟΗ υποτίτλων εξαρτάται από την εκπομπή. Εάν οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται, τότε πιθανότατα οι υπότιτλοι μπορεί να ενεργοποιηθούν μέσω Teletext εάν είναι διαθέσιμοι. 6.6 Μετατόπιση χρόνου (Timeshift) Η μετατόπιση χρόνου σας επιτρέπει να διακόψετε ζωντανά εκπομπές και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή αργότερα.. Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Timeshift στο μενού DVR ρύθμιση σε on επιλέξτε Pause. Η πρόοδος του πλαισίου πληροφοριών εμφανίζεται στην οθόνη. Live TV συνεχίζει να παίζει για λιγο και στη συνέχεια διακόπτεται. Πατήστε συνεχίσετε την αναπαραγωγή Timeshifted. Πατήστε ή TIMESHIFT για να για να επιστρέψετε στο live TV. Συμβουλή: Timeshift και η κάθε αναπαραγωγή λειτουργούν σωστά μόνο όταν μια γρήγορη συσκευή αποθήκευσης USB, όπως ένα USB2.0 HDD είναι συνδεδεμένο με το δέκτη.. Timeshift και η αναπαραγωγή του HD περιεχομένου απαιτούν επαρκή ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείται. 6.7 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) Ο Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα προγράμματά εκδηλώσεων και τις πληροφορίες του προγράμματος και να σηματοδοτήσει εκδηλώσεις / ταινίες για εγγραφή. Για πρόσβαση στο EPG, πατήστε το πλήκτρο [EPG] σε λειτουργία προβολής. Πιέστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε ένα κανάλι και για να επιλέξετε ένα γεγονός. Πιέστε OK για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση που θα επιλεγεί. Πιέστε ΕΞΟΔΟΣ για να κλείσετε την οθόνη λεπτομερών πληροφοριών. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετα βήματα λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε το επιθυμητό βήμα και ΟΚ για να το εκτελέσει. Πιέστε ΕΞΟΔΟΣ για να κλείσετε τη λειτουργία βήμα. Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ για να ορίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μια εκδήλωση που θα επιλεγεί. Ανατρέξτε στην ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η διαθεσιμότητα των δεδομένων EPG εξαρτάται την εκπομπή. 6.8 Άμεση Εγγραφή Ο νέος σας δέκτης σας επιτρέπει να κάνετε μια άμεση εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε. Απλά πιέστε RECORD για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Για να εισαγάγετε τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε RECORD ξανά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0~9 για να εισαγάγετε τον χρόνο εγγραφής και πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε. Κατά την έναρξη της εγγραφής ένα σημάδι εγγραφής θα εμφανιστεί για λίγο στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης της τηλεόρασής σας. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το. Επιλέξτε {Ναι} και πιέστε OK ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή. Είναι δυνατόν να κάνει 2 εγγραφές ταυτόχρονα, εφόσον μεταδίδονται από την ίδια συχνότητα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη Διαχείριση εγγραφής μέσω του πλήκτρου ΦΑΚΕΛΟΣ και να επιλέξετε RECORD πατώντας το πλήκτρο. 1. Δείτε το κεφάλαιο για λεπτομέρειες. 12

13 * Παρακαλούμε να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αρκετό ελεύθερο χώρο, πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή. 7. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ Το κύριο μενού σας δίνει πρόσβαση στις ρυθμίσεις, λειτουργίες πολυμέσων και ενσωματωμένα παιχνίδια. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ σε λειτουργία προβολής. Το κύριο μενού αποτελείται από τα ακόλουθα υπομενού: Επεξεργασία Καναλιού, Εγκατάσταση, Ρύθμιση συστήματος, Εργαλεία, Παιχνίδια και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σε όλο το κύριο μενού, ΜΕΝΟΥ ή ΕΞΟΔΟΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. 7.1 Επεξεργασία Καναλιού Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Επεξεργασία Καναλιού και πιέστε OK. Χρησιμοποιήστε για να επισημάνετε το υπομενού της επιλογής σας και πιέστε OK για να το επιλέξετε. Πιέστε ΕΞΟΔΟΣ ή για να επιστρέψετε στο κύριο μενού Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης Στο Μενού Επεξεργασία Καναλιού, επιλέξτε τη Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης με και πατήστε OK για να μπείτε. Χρησιμοποιήστε για να αλλάξετε την ομάδα καναλιών (που υποτίθεται ότι έχετε ήδη δημιουργήσει αγαπημένες ομάδες). Επιλέξτε το κανάλι της επιλογής με. Πατήστε OK για να δείτε το επιλεγμένο κανάλι στο παράθυρο προεπισκόπησης Προσθέτοντας κανάλια σε λίστες αγαπημένων Κανάλια από την Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης μπορούν να προστεθούν σε έως και 8 διαφορετικές ομάδες αγαπημένων. Πατήστε το πλήκτρο Αγαπημένα ενώ είστε στην Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία. Το σύμβολο Αγαπημένα στο πάνω μέρος της οθόνης θα κινηθεί προς τα επάνω για να δείξει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία των Αγαπημένων. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα αγαπημένων. Όταν η επισήμανση βρίσκεται στο κανάλι της επιλογής σας, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. Μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες λίστες αγαπημένων τώρα θα εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τη λίστα αγαπημένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κανάλι και πατήστε OK, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Αγαπημένα κανάλια θα επισημαίνονται με ένα σύμβολο καρδιάς. Όταν όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Ένα πανό επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή Όχι για να απορρίψετε Κλείδωμα καναλιών Τα κλειδωμένα κανάλια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN. (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ PIN: ) Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε ένα κανάλι, πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ, ενώ είστε στην Λίστα Καναλιών. Πιέστε για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN. (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ PIN: ) Τα κλειδωμένα κανάλια θα επισημαίνονται με το σύμβολο Κλείδωμα / ξεκλείδωμα πολλαπλών καναλιών είναι δυνατόν να βρίσκονται σε μία συνεδρία. Όταν όλες οι αλλαγές έχουν γίνει, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Ένα πανό επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή Όχι για να απορρίψετε Παράλειψη καναλιών Κανάλια που σημειώνονται με Παράλειψη θα παραλείπονται κατά το ζάπινγκ καναλιών με τα πλήκτρα. Τα κανάλια θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα από τη λίστα καναλιών. Για να επισημάνετε τα κανάλια για την παράλειψη, πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ, ενώ είστε στην Λίστα Καναλιών. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε OK για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση για την παράλειψη. Κανάλια που έχουν οριστεί με παράλειψη θα επισημαίνονται με το σύμβολο. Όταν όλες οι αλλαγές έχουν γίνει, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Ένα πανό επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή Όχι για να τις απορρίψετε Μετακίνηση καναλιών 13

14 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μετακίνηση, πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ ενώ είστε στην Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για να το επιλέξετε. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε το κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα καναλιών χρησιμοποιώντας. Όταν το κανάλι είναι στη θέση της επιλογής σας, πιέστε πάλι OK. Το κανάλι έχει πλέον τοποθετηθεί στη νέα του θέση. Όταν όλες οι αλλαγές έχουν γίνει, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Ένα πανό επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή Όχι για να απορρίψετε Επεξεργασία καναλιών Η λειτουργία Επεξεργασία σας επιτρέπει να ταξινομήσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε κανάλια. Για να μπείτε στο μενού Επεξεργασία, πιέστε το ΜΠΛΕ ενώ είστε στην Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης. Θα εμφανιστεί το μενού Επεξεργασία Καναλιού. Αν έχετε κάνει αλλαγές στο προηγούμενο μενού, αλλά δεν τις έχετε σώσει ακόμα, θα σας ζητηθεί να το πράξετε τώρα. Ταξινόμηση Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ για να μπείτε στο μενού Ταξινόμηση. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τη μέθοδο ταξινόμησης και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Πιθανές μέθοδοι είναι: Όνομα (Α-Ω): Ταξινόμηση με αλφαβητική σειρά από το Α ως το Ω. Όνομα (Ω-Α): Ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά από το Ω στο Α Free / Scramble: Πρώτα στον κατάλογο θα είναι τα Free-To-Air κανάλια. Κλείδωμα: Όλα τα κανάλια που έχουν ξεκλειδωθεί θα τοποθετηθούν πρώτα στη λίστα. Προεπιλογή: Ταξινόμηση με αναζήτηση Τάξης (από την χαμηλότερη στην υψηλότερη συχνότητα ή ανά LCN αρίθμηση). Μετονομασία Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ στην Επεξεργασία καναλιού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μετονομασία. Το σύμβολο Μετονομασίας θα κινηθεί προς τα επάνω για να δείξει ότι έχει επιλεγεί η Μετονομασία. Χρησιμοποιήστε για να επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για να το επιλέξετε. Ένα πεδίο κειμένου τώρα θα εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε χαρακτήρες και πληκτρολογήστε τους με OK. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία, πιέστε το ΜΠΛΕ για να εισάγετε τις αλλαγές. Όταν όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές ή Όχι για να απορρίψετε. Διαγραφή Πατήστε το ΜΠΛΕ στην Επεξεργασία καναλιού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής. Το σημάδι Διαγραφής θα κινηθεί προς τα επάνω για να δείξει ότι έχει επιλεγεί η Διαγραφή. Χρησιμοποιήστε για να επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε ΟΚ για να επισημάνετε για διαγραφή. Όταν έχετε επιλέξει όλα τα κανάλια που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το πλήκτρο ΕΞΟΔΟΣ δύο φορές. Ένα πανό επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί. Επιλέξτε Ναι για να διαγράψετε τα μαρκαρισμένα κανάλια ή Όχι για ακύρωση Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου Βασικά, η λειτουργία Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου είναι η ίδια όπως και στην Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης. Η μόνη διαφορά είναι ότι στη Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου δεν υπάρχουν πληροφορίες βίντεο, γι 'αυτό θα εμφανίζετε πάντα το λογότυπο του Ραδιοφώνου στη δεξιά οθόνη προεπισκόπησης Διαγραφή όλων Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια. Επιλέξτε Διαγραφή Όλων με και πατήστε OK. Ο δέκτης ΘΑ σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό PIN. (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ PIN: 1234). Στο παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε Ναι με για να διαγράψετε ή επιλέξτε Όχι για ακύρωση. και πατήστε OK ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία Διαγραφή όλων θα διαγράψει μόνιμα όλα τα τρέχοντα κανάλια και όλες τις λίστες αγαπημένων από τον δέκτη σας, και δεν θα είστε σε θέση να βγείτε από το μενού μέχρι να ψάξετε και πάλι για κανάλια. 7.2 Εγκατάσταση 14

15 7.2.1 Αυτόματη σάρωση Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Εγκατάσταση και πατήστε OK ή για να προχωρήσετε. Επιλέξτε Αυτόματη σάρωση με και πατήστε OK για να μπείτε. Χρησιμοποιήστε για εναλλαγή μεταξύ FTA Μόνο Ναι ή Όχι Όταν FTA Μόνο έχει οριστεί σε Ναι, τα κωδικοποιημένα κανάλια δεν θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε το για να επισημάνετε αναζήτηση. Τώρα πατήστε OK για να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση. Ο δέκτης θα αποθηκεύσει όλα τα νέα κανάλια στη λίστα καναλιών Σάρωση καναλιών Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Εγκατάσταση, πατήστε OK ή για να προχωρήσετε. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Κανάλι Σάρωσης και πιέστε OK για είσοδο. Χρησιμοποιήστε για εναλλαγή μεταξύ διαθέσιμων λειτουργιών σάρωσης: Από το κανάλι και ανά συχνότητα. Εάν έχει επιλεγεί Από το κανάλι, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε Σάρωση μπάντας και το Όχι Κανάλι. Εάν έχει επιλεγεί Από Συχνότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε Συχνότητα και Εύρος Ζώνης. Επισημάνετε Αναζήτηση και πατήστε OK για να ξεκινήσει η σάρωση. Τα νέα κανάλια θα αποθηκευτούν στη λίστα καναλιών Ισχύς Κεραίας Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Εγκατάσταση, πατήστε OK ή για να προχωρήσετε. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Κανάλι Σάρωσης και πιέστε OK για είσοδο. Ρυθμίστε σε On, αν χρησιμοποιείτε μια ενεργή κεραία. Επιλέξτε Off για παθητικές κεραίες. Όταν έχει οριστεί σε On, 5 V θα υπάρχουν στο ANT IN του δέκτη. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να βγείτε από το μενού Ισχύς Κεραίας LCN (Λογική Αρίθμηση Καναλιών) Αν LCN (Λογική Αρίθμηση Καναλιών) ενεργοποιείται και ένα σήμα LCN παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα κανάλια θα αποθηκευτούν σε έναν φορέα με καθορισμένη σειρά. Ρυθμίστε LCN στο On για να ενεργοποιήσετε τους φορείς που ορίζονται για την αρίθμηση των καναλιών ή Off για να αποθηκεύσετε τα κανάλια που βρέθηκαν στην σειρά. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν μια νέα αναζήτηση καναλιών γίνεται. 7.3 Ρύθμιση συστήματος Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις συστήματος του δέκτη σας. Αποτελείται από τα ακόλουθα υπομενού: Γλώσσα, Σύστημα Τηλεόρασης, Ρύθμιση, Τοπική Ώρα, Χρονόμετρο, Γονικό Έλεγχο, Ρυθμίσεις OSD, Αυτόματη Αναμονή. Πατήστε για να επισημάνετε το μενού της επιλογής και πατήστε OK εκ των προτέρων στην επόμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε για να μετακινήσετε την μπάρα στη ρύθμιση της επιλογής. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν με. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να βγείτε Γλώσσα Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις. Γλώσσα: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα για την εμφάνιση στην οθόνη. Πρώτο κανάλι ήχου: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Γλώσσα ήχου. Δεύτερο κανάλι ήχου: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα αναπαράγεται όταν η γλώσσα που επιλέξατε κατά το πρώτο κανάλι ήχου δεν είναι διαθέσιμη. Γλώσσα υπότιτλών: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων. Teletext: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα teletext ( Όταν είναι διαθέσιμο). Υπότιτλοι: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε τον τύπο υποτίτλων να εμφανίζεται αυτόματα. Επιλέξτε Κανονική, με προβλήματα ακοής ή Off * Σύστημα Τηλεόρασης 15

16 Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ταιριάζει με το δέκτη σας με την τηλεόρασή σας. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: Ανάλυση βίντεο: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την ανάλυση του βίντεο της οθόνης της τηλεόρασής σας. Οι επιλογές είναι: Με Source (αυτόματη ανίχνευση της ανάλυσης βίντεο που προσφέρονται στο δέκτη), Με Native TV (αυτόματη ανίχνευση της μέγιστης ανάλυση της οθόνης της τηλεόρασής) και χειροκίνητες επιλογές 480i, 576i μέχρι 1080p. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση που ταιριάζει με τις προδιαγραφές της τηλεόρασής σας. Αφού γίνει μια επιλογή, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε. Επιλογή παραπάνω 576i εφαρμόζεται μόνο στην έξοδο HDMI. Λειτουργία αναλογίας: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας της τηλεόρασής σας και την προτιμώμενη μέθοδο μετατροπής. Οι επιλογές είναι: Αυτόματη (αυτόματη ανίχνευση του λόγου διαστάσεων), 4:3 Pan Scan (Εμφανίζει ευρείας οθόνης 16:9 μεταδίδει πλήρη οθόνη 4:3 με την τηλεόρασή σας), 4:3 letterbox Σύνδεση: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τη σύνδεση με την τηλεόραση σας. Επιλέξτε HDMI ή TV SCART. Αν επιλεγμένο τύπο σύνδεσης HDMI, τότε μόνο το σήμα CVBS είναι διαθέσιμo στo TV SCART. Έξοδος ψηφιακού ήχου: Εναλλαγή μεταξύ PCM και εξόδου Bitstream. Όταν έχει επιλεγεί PCM, όλοι οι ψηφιακοί ήχοι θα μετατραπούν σε στερεοφωνικοί ηχοί. Bitstream δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε ή να μεταφέρει Dolby Digital / Dolby Digital Plus * ήχο στην τηλεόραση μέσω HDMI ή σε ένα σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας (για παράδειγμα) είτε μέσω ομοαξονικού S / PDIF. * Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Ρύθμιση Τοπικής Ώρας Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την περιοχή σας και τη ζώνη ώρας. Περιοχή: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε την περιοχή που ζείτε. Χρήση Ώρας: Ρυθμίστε στο On για ραδιοτηλεοπτικό προκαθορισμένο χρόνο ή στο Off για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία με το χέρι. Μετατόπιση Ώρας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας που ζείτε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η Χρήση ΏΡΑς έχει οριστεί σε On. Η ώρα Γκρήνουιτς έχει εύρος "-11:30 ~ +12:00", αυξάνεται κατά μισή ώρα σταδιακά. Οι πόλεις που ταιριάζουν για να ορίσετε Μετατόπιση Ώρας εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Θερινή Ώρα: Επιλέξτε Off ή On για να προσθέσετε μία ώρα επιπλέον για τη θερινή ώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ημερομηνία: Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας είναι διαθέσιμες μόνο όταν η Χρήση Ώρα έχει οριστεί σε Off. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 ~ 9 για να εισάγετε την ημερομηνία. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να προχωρήσετε. Ώρα: Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας είναι διαθέσιμες μόνο όταν η Χρήση Ώρα έχει οριστεί σε Off. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 ~ 9 για να εισάγετε την ημερομηνία. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να προχωρήσετε. Εμφάνιση ώρας Επιλέξτε On για να εμφανίσετε την ώρα στην οθόνη, Off για να καταργήσετε Ρύθμιση χρονοδιακόπτη Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε μέχρι και 8 χρονικές εκδηλώσεις για την εγγραφή ή να ξυπνήσετε τον δέκτη. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη από το μενού Ρύθμιση Συστήματος και πιέστε OK για να μπείτε. Ο δέκτης θα εμφανίσει μια λίστα με 8 16

17 χρονοδιακόπτες, που ακολουθούνται από το αντίστοιχο καθεστώς τους. Επιλέξτε το χρονοδιακόπτη που θέλετε να ορίσετε ή να αλλάξετε με και πατήστε OK για να συνεχίσετε. Το μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη τώρα θα εμφανιστεί. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Επιλέξτε μεταξύ Off (ανενεργός Χρονοδιακόπτης), μία φορά ή καθημερινά (Χρονοδιακόπτης θα εκτελείται κάθε μέρα, την ίδια ώρα) ή εβδομαδιαίο (ο χρονοδιακόπτης θα εκτελείται κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα) και Μηνιαία (ο χρονοδιακόπτης θα εκτελείται κάθε μήνα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα). Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη: Επιλέξτε μεταξύ των καναλιών ( ο Χρονοδιακόπτης θα ξυπνήσει τον δέκτη) ή εγγραφή (ο Χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να καταγράφει την προγραμματισμένη εκδήλωση). Κανάλι έναρξης: Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να ξυπνήσει ο χρονοδιακόπτης. Ημερομηνία 'Έναρξης: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 ~ 9 για να εισάγετε την ημερομηνία για τη χρονομετρημένη εκδήλωση. Διάρκεια: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 ~ 9 για να εισάγετε την διάρκεια του χρονοδιακόπτη. Όταν όλες οι ρυθμίσεις είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χρησιμοποιήστε για να μετακινήσετε την μπάρα για να σώσετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση. Για να τερματίσετε τον χρονοδιακόπτης χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, μετακινήστε την μπάρα για να Ακυρώσετε Γονικός Έλεγχος Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προστατεύσετε το μενού εγκατάστασης και / ή τα κανάλια με έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης στο μενού γονικού κλειδώματος. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Γονική κλειδαριά από το μενού Ρύθμιση συστήματος και πιέστε OK για να συνεχίσετε. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ PIN: 1234) Κλείδωμα Μενού: Κλειδώνει το μενού εγκατάστασης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Κλείδωμα του Μενού σε On ή Off. Γονική Βαθμολογία: Επιλέξτε ανάμεσα σε: Off, 4 ετών και έως 18 ετών. Κανάλια με γονική βαθμολογία πάνω από την επιλεγμένη ηλικία θα πρέπει να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (εάν διατίθεται στις τοπικές εκπομπές σας.) Νέος Κωδικός: Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης (4 ψηφία) εδώ. Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας εδώ για να επιβεβαιώσετε Ρύθμιση OSD Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για: OSD Χρονικό όριο και Διαφάνεια OSD. Χρονικό όριο OSD: Ορίζει το χρονικό διάστημα μετά το οποίο πανό οθόνης και μηνύματα εξαφανίζονται. Η σειρά είναι 1 ~ 10 δευτερόλεπτα. Διαφάνεια OSD: Για να ορίσετε τη Διαφάνεια του μενού από το Off ~ 40% με 10% βήματα. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων OSD: Πατήστε OK για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις OSD και να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές Αυτόματη αναμονή H Αυτόματη Αναμονή είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που σας βοηθά να μειώσετε την κατανάλωση της ενέργειας. Όταν ρυθμιστεί σε 30 λεπτά / 1 ώρα / 2 ώρες ή 3 ώρες, ο δέκτης θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν δεν λάβει καμία εντολή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ρύθμιση Αυτόματης Αναμονής για Off για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία αναμονής. 7.4 Εργαλεία Πατήστε ΜΕΝΟΥ στην κατάσταση προβολής για να μπείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε το υπομενού Εργαλεία με και πατήστε OK ή για να εισέλθετε. Χρησιμοποιήστε για να επισημάνετε το υπομενού της επιλογής και πατήστε ΟΚ να προχωρήσετε. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ 17

18 για να βγείτε Πληροφορίες Αυτό το υπομενού εμφανίζει συγκεκριμένα στοιχεία παραλήπτη, όπως την έκδοση υλικού και την έκδοση λογισμικού. Εμφανίζει επίσης τη διεύθυνσή μας Παρακαλούμε να έχετε την οθόνη πληροφοριών σε ετοιμότητα όταν καλείτε τηλεφωνική μας υπηρεσία. Το πρόσωπο που απαντά στην κλήση σας μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την οθόνη Ρύθμιση Εργοστασίου Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επαναφέρετε το δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η οποία διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα κανάλια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την επαναφορά του δέκτη σας στις εργοστασιακές προεπιλογές, όλες οι ρυθμίσεις σας και αποθηκευμένα κανάλια θα διαγραφούν μόνιμα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή με προσοχή. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε "Εργοστασιακές ρυθμίσεις" στο μενού Εργαλεία και πατήστε OK. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0 ~ 9 (προεπιλεγμένο PIN: 1234). Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε Ναι για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιλέξτε Όχι για ακύρωση. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να βγείτε S / W Αναβάθμιση από OTA Αυτός ο δέκτης είναι εξοπλισμένος με ένα χειροκίνητο και αυτόματο OTA "Over-The-Air" μηχανισμός αναβάθμισης του λογισμικού. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμoς στην περιοχή σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με την τοπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή Αναβάθμιση μέσω USB Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό του δέκτη μέσω της θύρας USB. Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό για τον δέκτη σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας το φάκελο του λογισμικού (αποσυμπιεσμένο) στον κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB (HDD, memory stick, κλπ.) και τοποθετήστε αυτή τη συσκευή στη θύρα USB του δέκτη. Επιλέξτε Αναβάθμιση μέσω USB από το μενού Εργαλεία και πατήστε OK για να συνεχίσετε. Το μενού αναβάθμισης θα εμφανίζεται τώρα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε Αναβάθμιση Λειτουργίας και επιλέξτε την επιλογή Όλοι οι κώδικοι (ALLCODE). Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε Αναβάθμιση Αρχείου και επιλέξτε το αρχείο που περιέχει το νέο λογισμικό. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει, μετακινήστε την μπάρα για να ξεκινήσετε και πατήστε OK για να ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο δέκτης ρωτάει: Είστε σίγουρος για να κάψετε φλασάκι;. Επιλέξτε Ναι για να ολοκληρώσει την αναβάθμιση ή Όχι για να σταματήσει χωρίς να γίνει αναβάθμιση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν, μετά από μια αναβάθμιση λογισμικού, ο δέκτης πρέπει να συμπεριφέρονται με έναν απροσδόκητο τρόπο, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Δείτε το κεφάλαιο Μετά την ενημέρωση ο δέκτης επανεκκινείται αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης ΠΟΤΕ μην αποσυνδέεται το δέκτη από την πρίζα ή κλείνετε την παροχή ρεύματος! Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει τον δέκτη σας και θα ακυρώσει την εγγύηση! Αυτόματη ενημέρωση OTA Αν οριστεί σε On, η μονάδα θα ελέγξει αυτόματα τη στιγμή της μετάβασης σε stand-by για την αναβάθμιση του λογισμικού Over The Air. 18

19 Μια ενημερωμένη έκδοση Over The Air μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε με την τοπική γραμμή του σέρβις σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή. 7.5 Παιχνίδια Ο δέκτης σας είναι εξοπλισμένος με δύο παιχνίδια που μπορεί να παίξει στην οθόνη της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο του δέκτη. Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε παιχνίδια από το Κύριο μενού και πατήστε OK ή για να προχωρήσετε. Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα παιχνίδια (Othello ή Sudoku) χρησιμοποιώντας και πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να τερματίσετε το παιχνίδι. 7.6 Μέσα Ενημέρωσης Το μενού Μέσα Ενημέρωσης αποτελείται από τα ακόλουθα υπομενού: Media Player, HDD πληροφορίες, Ρύθμιση DVR και Αφαιρέστε τη συσκευή USB με ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε για να επισημάνετε το μενού της επιλογής και πατήστε OK για να εισέλθετε. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ αν θέλετε να βγείτε Media Player Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφόρων ειδών αρχείων από τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB. Στο μενού Media, επιλέξτε Media Player και πιέστε OK για να μπείτε σε αυτό το μενού. Κατά την είσοδο στο media player, τα επισυνημμένα είναι στη συσκευή αποθήκευσης USB. Πατήστε q και το OK για να ανοίξετε τον αντίστοιχο κατάλογο φακέλους / υποφακέλους. Αρχικά επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αναπαράγετε. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 1 για εναλλαγή μεταξύ βίντεο / εγγραφή / μουσική ή εικόνας. Πατήστε pq για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε OK για να ανοίξετε το φάκελο / υποφάκελο (εάν εφαρμόζεται) ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου. Πατήστε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για έξοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα όπως περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να επιλέξετε λειτουργίες κατά τη διάρκεια των διαφόρων τρόπων αναπαραγωγής (όπως περιγράφεται στην βοήθεια που ακολουθεί): ΒΙΝΤΕΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης. Οι επιλογές είναι επανάληψη φακέλου εικονίδιο φακέλου / επαναλάβετε μία φορά ή καθόλου επανάληψη (χωρίς να εμφανίζεται εικονίδιο). 1: Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας με εξωτερικούς υπότιτλους, πατήστε 1 για να εισάγετε το μενού υποτίτλων. Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος και τα χρώματα της αρεσκείας σας. 2: Πατήστε το πλήκτρο 2 για να ανοίξετε το μενού Ταξινόμηση. Μπορείτε να ταξινομήσετε κατά Όνομα / Ώρα ή Μέγεθος. 7: Πατήστε το πλήκτρο 7 για να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία. Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες εισάγοντας τον αριθμό: μετονομασία 4, 5 αντιγραφή, διαγραφή 6, δημιουργία του φακέλου 7. ΕΞΟΔΟΣ: Ένα βήμα πίσω ή να αφήσει το φάκελο και να τερματίσετε τη λειτουργία. ΕΓΓΡΑΦΗ: 2: Πατήστε το 2 για να εισάγετε ένα νέο όνομα για την επιλεγμένη εγγραφή. 3: Επιλέξτε την ηχογράφηση που θέλετε. Μετά πιέστε το πλήκτρο 3,θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ PIN: Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN, η εγγραφή είναι κλειδωμένη. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε και πάλι την εγγραφή, πατήστε ξανά 3. 4: Πατήστε το 4 για να επισημάνετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε. Με την επιλογή της ίδιας εγγραφής και πατώντας το 4 ξανά, μπορείτε να αφαιρέσετε και πάλι αυτό που έχετε διαγράψει. Πατήστε ΕΞΟΔΟΣ για να διαγράψετε. 19

20 ΕΞΟΔΟΣ: Ένα βήμα πίσω ή να αφήσει το φάκελο και να τερματίσετε τη λειτουργία. ΜΟΥΣΙΚΗ: 4: Πατήστε το πλήκτρο 4 για να ανοίξετε μία ήδη υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο μουσικής που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής σας πατώντας 5 (ένα ενιαίο αρχείο θα προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής) ή 6 (όλα τα αρχεία αυτού του καταλόγου / φακέλου θα προστεθούν στη λίστα αναπαραγωγής). 5: Πατήστε το 5 για να προσθέσετε ένα αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής. Ένα αγαπημένο εικονίδιο θα εμφανίζεται δίπλα στο αρχείο. 6: Πατήστε το 6 για να προσθέσετε όλα τα αρχεία αυτού του καταλόγου / φακέλου στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε το 6 για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής. 7: Πατήστε το πλήκτρο 7 για να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία. Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες εισάγοντας τον αριθμό: μετονομασία 4, 5 αντιγραφή, διαγραφή 6, δημιουργία του φακέλου 7. 2: Πατήστε το πλήκτρο 2 για να ανοίξετε το παράθυρο ταξινόμησης. Μπορείτε να ταξινομήσετε με Όνομα / Χρόνος / Μέγεθος και Αγαπημένα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης. Οι επιλογές είναι επανάληψη φακέλου / Τυχαίος φάκελος / Επανάληψη ενός. ΕΞΟΔΟΣ: Ένα βήμα πίσω ή να αφήσει το φάκελο και να τερματίσετε τη λειτουργία. ΕΙΚΟΝΑ: 4: Πατήστε το πλήκτρο 4 για να ανοίξετε μία ήδη υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής σας πατώντας 5 (ένα ενιαίο αρχείο θα προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής) ή 6 (όλα τα αρχεία αυτού του καταλόγου / φακέλου θα προστεθούν στη λίστα αναπαραγωγής). 5: Πατήστε το 5 για να προσθέσετε ένα αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής. Ένα αγαπημένο εικονίδιο θα εμφανίζεται δίπλα στο αρχείο. 6: Πατήστε το 6 για να προσθέσετε όλα τα αρχεία αυτού του καταλόγου / φακέλου στη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε το 6 για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής. 7: Πατήστε το πλήκτρο 7 για να ανοίξετε το μενού Επεξεργασία. Αυτό το μενού σας επιτρέπει την πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες εισάγοντας τον επιθυμητό αριθμό: μετονομασία 4, 5 αντιγραφή, διαγραφή 6, δημιουργία του φακέλου 7. 2: Πατήστε το πλήκτρο 2 για να ανοίξετε το παράθυρο ταξινόμησης. Μπορείτε να ταξινομήσετε με Όνομα / Χρόνος / Μέγεθος και Αγαπημένα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πατήστε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις παρουσίασης. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ολίσθησης και την επανάληψη προβολής διαφανειών. 3: Πατήστε 3 για να δείτε τα αρχεία σε μια προεπισκόπηση των εικόνων 3x3. ΕΞΟΔΟΣ: Ένα βήμα πίσω ή να αφήσει το φάκελο και να τερματίσετε τη λειτουργία HDD Πληροφορίες Αυτή η επιλογή εμφανίζει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή USB. Σε αυτό το μενού μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB και να ρυθμίσετε του τύπου εγγραφής.. Επιλέξτε HDD αποθήκευση πληροφοριών από το μενού Media και πατήστε OK για να εισέλθουν. Τώρα θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες δωρεάν και θα χρησιμοποιείται εκ νέου τα μεγέθη εγγραφής και τα σύστημα αρχείων. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί Μορφή μενού για να διαμορφώσετε τη συνδεδεμένη συσκευή USB. Παρακαλούμε, εισάγετε τον κωδικό PIN για να 20

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

STANDBY Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

STANDBY Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ OK STANDBY Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Υπηρεσία OTE TV µέσω ορυφόρου... 3 ΤηλεχειριστΗριο... 4 ΑποκωδικοποιητΗς... 8 ΕνεργοποΙηση ΥπηρεσΙας... 10 4.1 ΣΥνδεση του παρελκόµενου εξοπλισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακό δέκτη OST-7060 HD Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες μία νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Αποκωδικοποιητή TECHNICOLOR DSI 810 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 OTE TV µέσω ορυφόρου... 3 ΤηλεχειριστΗριο... 4 ΑποκωδικοποιητΗς... 8 ΕνεργοποΙηση ΥπηρεσΙας... 10 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα