ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Δημητράκου Γ. : Κωτσάκη Μ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ι) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010. ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και

2 Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από μέχρι Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ. ή Π. Ι., με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1. ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α / Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΙ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΣΟΧΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ 3 ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΛΕΚΚΑ ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 5 ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 6 ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 11 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13 ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΠΙ ΘΑΣΟΥ Α ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

3 14 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 16 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17 ΚΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 19 ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 20 ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 21 ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 22 ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΠΙ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ 26 ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΤΩ ΣΥΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 29 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 30 ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 31 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 32 ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 33 ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 34 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 38 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Α ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 39 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 40 ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41 ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 42 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΠΙ ΑΙΑΝΗΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 43 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 44 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 45 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΔΙΑΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 47 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 48 ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 49 ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ 50 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 51 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΡ.ΘΕΡ.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την

4 ορθή επανάληψη της παρούσας. 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΙ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 3 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ 7 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 ΒΕΛΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 13 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Β ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 19 ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 20 ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 21 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 23 ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 25 ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΒΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 26 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 27 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 30 ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Β ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 31 ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΥΘΗΡΩΝ 32 ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 33 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 34 ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 35 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 36 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΠΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37 ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ

5 39 ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 40 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 41 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 42 ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 43 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 44 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ 45 ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 46 ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 47 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 48 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 49 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙ ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 50 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙ ΣΤΟΜΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 52 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 53 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 54 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 55 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 56 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57 ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΙ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 59 ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 60 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 61 ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62 ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 63 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΠΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 64 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 65 ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 66 ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΠΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 67 ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Α ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΑΒΤΥΤΩΝ 68 ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 69 ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 70 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 71 ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥ ΙΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 73 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 75 ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 76 ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 77 ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΝΤΕΡΕ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 78 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΙ ΠΛΑΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 79 ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΠΙ ΘΕΡΜΩΝ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ

6 80 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 81 ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 82 ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 83 ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 84 ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 85 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 86 ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΙ ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 87 ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΝΤΙΟΝΑ ΠΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88 ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΙ ΛΙΜΝΗΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 89 ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 90 ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 91 ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 92 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 93 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 94 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 95 ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 96 ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΠΙ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 97 ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 98 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ 99 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 101 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 102 ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 103 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΧΑΛΙΑΣ) 104 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 106 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 107 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 108 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 109 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 110 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 111 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΠΙ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 112 ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 113 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 114 ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 115 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 116 ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 117 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 118 ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7 119 ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 120 ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 121 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Α ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 122 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΠΙ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 123 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 124 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 125 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 126 ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 127 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 128 ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 129 ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 130 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 131 ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Α ΕΒΡΟΥ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 132 ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 133 ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 134 ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΙ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 135 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 136 ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ 137 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 138 ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 139 ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 140 ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 141 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 142 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΙ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Β ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 143 ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 144 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΙ ΠΟΜΠΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145 ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 146 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΙΒΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147 ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός,

8 υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011). Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 3205/2003. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας & Αλληλεγγύης : 7499/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1 ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36100

9 16 ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡ.ΘΕΡ.-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΠΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη )

10 ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 30Α ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗ 20 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΕΣΛΙΝ 49 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΟΡΙΖΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 121 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ 9-11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑΣΙΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 28 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΒΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΣΔΕΚΗ 28 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 23 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 36 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ 1 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΤΗΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 115 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 41 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑ 4 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΓΛΗΝΟΥ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 32 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙΔΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ 6-8 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΚ50 10 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΘΡΑΚΗΣ 13 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 9 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΞΩΝ 12 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 7 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 35Β ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 4 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ 61 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ- ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 314 ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 17 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΑΦΝΗ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΙΔΙΝΛΗ 58 Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

11 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 21 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΑΙΝΑΛΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΙΚΑ11 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΜΙΔΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 50 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 5 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 49 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΠΑΔΗ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ 77 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 53 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΒΑΚΗ & ΧΑΛΚΗΣ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΑΣ 8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 44Β Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ- ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 7 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΥΜΦΩΝ 8 ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 14 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ 5-7 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΑΝΩ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΣ ΜΥΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 14 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 59 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ 104 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΟΝΤΙΟΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 48 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 18 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Γ. ΚΥΡΙΤΣΗ 35 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 22 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 2 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 66 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80 Ν. ΧΙΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ

12 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΡΔΟΥ 30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 18 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΝΤΖΕ 10 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥ. ΓΚΙΚΑ 28 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 22 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΑΚΗ 62 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 12 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΤΖΑΝΟΥ 41 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 32 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 14 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΡΙΖΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 6 ΑΓΡΙΝΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΗΣ 41 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 23 ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΖΗΣΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ 19Α ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΝΤΑΚΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 31 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 ΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΡΗ 36 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 04 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΠ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 40 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ- ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΝΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΗΣ 4 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΠΠΑ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 45 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ 11 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 150 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 11 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΧΑΝΑ 7 ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΗΡΑΣ 9 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 68 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΥΛΗΣ 51 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 6 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 8 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΘ 435 ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΩΣ ΑΔ.Δ. 46 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΡΕΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π, ΣΟΥΜΕΛΑ 13 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 77 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΥ ΤΖΕΛΛΑ 64 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 45 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ 12 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 169 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗ 1 ΚΑΡΙΤΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΟΥΣ 79 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΙΓΡΗΤΟΣ 18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16 Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 21 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΙΚΟΥ ΝΤΥΝΑΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 151 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 5 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 289 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΧΑΡΙΣΗ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 17 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΕΡ ΛΕΟΣΤΙΚ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 22 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΘ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 61 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ 23 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 7 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 8 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ 24 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1Β ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 20 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

14 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 39 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 3 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΡΗΝΕΙΑΣ 29 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3111 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 097 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 14 ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ 1 1 3112 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3113 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 310 3114 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα