ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Δημητράκου Γ. : Κωτσάκη Μ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ι) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010. ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και

2 Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από μέχρι Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ. ή Π. Ι., με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1. ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α / Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΙ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΣΟΧΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ 3 ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΛΕΚΚΑ ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 5 ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 6 ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 11 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13 ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΠΙ ΘΑΣΟΥ Α ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

3 14 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 16 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17 ΚΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 19 ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 20 ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 21 ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 22 ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΠΙ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ 26 ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΤΩ ΣΥΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 29 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 30 ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 31 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 32 ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 33 ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 34 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 38 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Α ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 39 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 40 ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41 ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 42 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΠΙ ΑΙΑΝΗΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 43 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 44 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 45 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΔΙΑΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 47 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 48 ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 49 ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ 50 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 51 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΡ.ΘΕΡ.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την

4 ορθή επανάληψη της παρούσας. 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΙ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 3 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ 7 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 ΒΕΛΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 13 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Β ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 19 ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 20 ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 21 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 23 ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 25 ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΒΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 26 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 27 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 30 ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Β ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 31 ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΥΘΗΡΩΝ 32 ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 33 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 34 ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 35 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 36 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΠΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37 ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ

5 39 ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 40 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 41 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 42 ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 43 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 44 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ 45 ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 46 ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 47 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 48 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 49 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙ ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 50 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙ ΣΤΟΜΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 52 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 53 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 54 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 55 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 56 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57 ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΙ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 59 ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 60 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 61 ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62 ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 63 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΠΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 64 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 65 ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 66 ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΠΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 67 ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Α ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΑΒΤΥΤΩΝ 68 ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 69 ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 70 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 71 ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥ ΙΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 73 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 75 ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 76 ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 77 ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΝΤΕΡΕ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 78 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΙ ΠΛΑΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 79 ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΠΙ ΘΕΡΜΩΝ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ

6 80 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 81 ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 82 ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 83 ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 84 ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 85 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 86 ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΙ ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 87 ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΝΤΙΟΝΑ ΠΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88 ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΙ ΛΙΜΝΗΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 89 ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 90 ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 91 ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 92 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 93 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 94 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 95 ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 96 ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΠΙ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 97 ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 98 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ 99 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 101 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 102 ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 103 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΧΑΛΙΑΣ) 104 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 106 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 107 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 108 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 109 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 110 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 111 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΠΙ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 112 ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 113 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 114 ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 115 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 116 ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 117 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 118 ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7 119 ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 120 ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 121 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Α ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 122 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΠΙ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 123 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 124 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 125 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 126 ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 127 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 128 ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 129 ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 130 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 131 ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Α ΕΒΡΟΥ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 132 ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 133 ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 134 ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΙ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 135 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 136 ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ 137 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 138 ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 139 ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 140 ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 141 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 142 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΙ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Β ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 143 ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 144 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΙ ΠΟΜΠΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145 ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 146 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΙΒΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147 ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός,

8 υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011). Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 3205/2003. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας & Αλληλεγγύης : 7499/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1 ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36100

9 16 ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡ.ΘΕΡ.-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΠΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη )

10 ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 30Α ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗ 20 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΕΣΛΙΝ 49 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΟΡΙΖΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 121 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ 9-11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑΣΙΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 28 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΒΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΣΔΕΚΗ 28 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 23 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 36 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ 1 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΤΗΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 115 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 41 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑ 4 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΓΛΗΝΟΥ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 32 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙΔΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ 6-8 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΚ50 10 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΘΡΑΚΗΣ 13 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 9 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΞΩΝ 12 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 7 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 35Β ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 4 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ 61 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ- ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 314 ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 17 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΑΦΝΗ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΙΔΙΝΛΗ 58 Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

11 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 21 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΑΙΝΑΛΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΙΚΑ11 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΜΙΔΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 50 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 5 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 49 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΠΑΔΗ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ 77 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 53 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΒΑΚΗ & ΧΑΛΚΗΣ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΑΣ 8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 44Β Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ- ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 7 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΥΜΦΩΝ 8 ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 14 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ 5-7 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΑΝΩ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΣ ΜΥΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 14 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 59 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ 104 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΟΝΤΙΟΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 48 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 18 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Γ. ΚΥΡΙΤΣΗ 35 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 22 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 2 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 66 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80 Ν. ΧΙΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ

12 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΡΔΟΥ 30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 18 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΝΤΖΕ 10 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥ. ΓΚΙΚΑ 28 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 22 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΑΚΗ 62 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 12 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΤΖΑΝΟΥ 41 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 32 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 14 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΡΙΖΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 6 ΑΓΡΙΝΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΗΣ 41 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 23 ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΖΗΣΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ 19Α ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΝΤΑΚΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 31 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 ΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΡΗ 36 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 04 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΠ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 40 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ- ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΝΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΗΣ 4 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΠΠΑ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 45 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ 11 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 150 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 11 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΧΑΝΑ 7 ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΗΡΑΣ 9 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 68 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΥΛΗΣ 51 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 6 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 8 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΘ 435 ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΩΣ ΑΔ.Δ. 46 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΡΕΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π, ΣΟΥΜΕΛΑ 13 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 77 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΥ ΤΖΕΛΛΑ 64 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 45 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ 12 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 169 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗ 1 ΚΑΡΙΤΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΟΥΣ 79 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΙΓΡΗΤΟΣ 18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16 Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 21 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΙΚΟΥ ΝΤΥΝΑΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 151 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 5 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 289 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΧΑΡΙΣΗ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 17 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΕΡ ΛΕΟΣΤΙΚ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 22 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΘ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 61 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ 23 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 7 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 8 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ 24 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1Β ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 20 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

14 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 39 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 3 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΡΗΝΕΙΑΣ 29 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΩ- ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για 1 ΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ πρώην ΓΝ ΡΟΔΟΥ 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΚΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 70808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/04/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ.Οίκ. 39108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 26 / 10 / 2011 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 116496 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 04-03- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ,. Πρωτ. Y10γ/Γ.Π οικ.19809 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 18 / 5 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 51294 Ταχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας - περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Αθήνα Πληροφορίες : 2105232952 Αθήνα 18/02/2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19493 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ Τα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται σε έμμισθα και άμισθα και είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου, όπου το σύστημα μεταγραφών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-08-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.96519 & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2230 31 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6519 Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικι ών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο

Διαβάστε περισσότερα