ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 23-11 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου»"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΓΕΝ. ΠΡ. Οίκ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΣΧΕΤ. : ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες : Δημητράκου Γ. : Κωτσάκη Μ. Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για Έναρξη ή Συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 39 και 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). β) Τα Π.Δ. 85 και 86(Φ.Ε.Κ. 141 / τ.α / ). γ)του Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α') «Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. δ)του Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ.». ε)του άρθρου 54, του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α' ) στ)του άρθρου 20, του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') και του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34 Α'). ζ) Του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α') η)του N. 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής (ΦΕΚ 226 Α/ ). θ) Του άρθρου 22 και 23 του Ν / (Φ.Ε.Κ. 262 / τ. Α' / 2008 ) «Προστασία από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις». ι) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010. ια) Του Ν.4025/ (ΦΕΚ 228 Α / ). ιβ)την υπ αριθμ. ΔΥ(3-4)/Γ.Π. οικ / απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2354/τ.Β / ). 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 95 / 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 τ. Α' ). 3. Τις Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και

2 Υγείας - Πρόνοιας, που αφορούν τη συγχώνευση των Αγροτικών Ιατρείων στα Κ.Υ. και την αριθμ. πρωτ. Υ4α/ 5961 / απόφαση (ΦΕΚ 470 τ. Β' ). 4. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06),όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011) 5. Το αριθμ. πρωτ / / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 6. H αριθμ.πρωτ. Γ. Π. οικ / (ΦΕΚ 311/ , τ.β ) Κανονιστική Aπόφαση. 7.Το αριθμ. Α7042 / έγγραφο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 8. Την προκήρυξη θέσεων από μέχρι Τις αιτήσεις με λοιπά δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών. 10. Τον πίνακα αποτελεσμάτων. 11. Το αρ. πρ. 2 / 2400 / έγγραφο του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού. 12.Την ύπαρξη αντίστοιχων κενών θέσεων αγροτικών ιατρών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω ιατρούς στο έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενο Κ. Υ. ή Π. Ι., με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται με την απόφαση αυτή, για την έναρξη ή την συμπλήρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου, ως κατωτέρω: 1. ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ* (*) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 2, τα νοσοκομεία θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τοποθέτησή τους, χωρίς απαραίτητα την ορθή επανάληψη της παρούσας. Α / Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΙ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΣΟΧΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ 3 ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΛΕΚΚΑ ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 5 ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 6 ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΠΙ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΑ ΠΙ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 11 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 12 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13 ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΠΙ ΘΑΣΟΥ Α ΚΑΒΑΛΑΣ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

3 14 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΑΡΟΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 16 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17 ΚΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 19 ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α ΔΡΑΜΑΣ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ 20 ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 21 ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 22 ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΠΙ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ Ε ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ 26 ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΤΩ ΣΥΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 28 ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 29 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ Α ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 30 ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 31 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 32 ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 33 ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 34 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΧΡΙΣΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 38 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Α ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 39 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 40 ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΥ ΠΑΛΑΜΑ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 41 ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Β ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 42 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΠΙ ΑΙΑΝΗΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 43 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙ ΒΛΑΣΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 44 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 45 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΔΙΑΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46 ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 47 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 48 ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ 49 ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΙΤΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ 50 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 51 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥ ΛΕΡΟΥ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΡ.ΘΕΡ.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ 2. ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ** (**) Σε κάθε περίπτωση που από τους αναφερόμενους παρακάτω ιατρούς προκύπτει ότι δεν υποχρεούνται προεκπαίδευσης ενός μήνα και δε συμπεριλήφθηκαν στον Πίνακα 1, τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θα πρέπει να προσμετρήσουν το χρόνο, χωρίς απαραίτητα την

4 ορθή επανάληψη της παρούσας. 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΙ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 3 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥ ΜΗΛΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 4 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΠΙ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΑΞΟΥ 7 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΙ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΒΗΣΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12 ΒΕΛΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 13 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥ ΑΝΩ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16 ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΥ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 18 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ Β ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΤΖΑΝΕΙΟ 19 ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 20 ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 21 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 23 ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙ ΜΗΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 24 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥ ΤΗΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 25 ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΒΑΜΟΥ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 26 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 27 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΟΜΑΛΩΝ (ΒΑΛΣΑΜΑΤΩΝ) Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 30 ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Β ΦΩΚΙΔΑΣ Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 31 ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΠI ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΚΥΘΗΡΩΝ 32 ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΠΙ ΑΝΩ ΒΕΥΗΣ Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 33 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 34 ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 35 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΚΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 36 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΠΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37 ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ

5 39 ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ Α ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 40 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 41 ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΣΗΤΕΙΑΣ 42 ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙ ΑΝΘΗΡΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 43 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 44 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ 45 ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 46 ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 47 ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 48 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 49 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΙ ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 50 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΙ ΣΤΟΜΙΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΙ ΚΡΑΝΕΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 52 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 53 ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ 54 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΚΟΥΜΑΝΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ ΠΙ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΚΑΝΔΗΛΑΣ Β ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 55 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 56 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57 ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΙ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 58 ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 59 ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 60 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙ ΝΕΣΤΑΝΗΣ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 61 ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙ ΑΝΑΒΡΑΣ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62 ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α ΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ 63 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΠΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 64 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 65 ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 66 ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΠΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 67 ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Α ΑΧΑΪΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΛΑΒΤΥΤΩΝ 68 ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΜΟΛΑΩΝ 69 ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 70 ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 71 ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥ ΙΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ 73 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙ ΚΟΝΙΣΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 74 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Α ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 75 ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ Β ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 76 ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΓΡΟΣ Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 77 ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΝΤΕΡΕ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ 78 ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΙ ΠΛΑΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ 79 ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΠΙ ΘΕΡΜΩΝ Α ΞΑΝΘΗΣ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ

6 80 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 81 ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 82 ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙ ΙΤΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 83 ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 84 ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ 85 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΙ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 86 ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΙ ΘΟΥΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 87 ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΝΤΙΟΝΑ ΠΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88 ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΙ ΛΙΜΝΗΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 89 ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 90 ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΙ ΚΟΡΗΣΟΥ Α ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 91 ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 92 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 93 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 94 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 95 ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ Α ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 96 ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΠΙ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 97 ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ ΠΙ ΚΑΒΥΛΗΣ ΕΒΡΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 98 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ 99 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙ ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γ.Ν.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 101 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ 102 ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΙ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 103 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΙΧΑΛΙΑΣ) 104 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 106 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΚΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 107 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ Α ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 108 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 109 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Α ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 110 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 111 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΠΙ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 112 ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 113 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 114 ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 115 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ 116 ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΙ ΑΡΦΑΡΩΝ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 117 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 118 ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7 119 ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 120 ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙ ΜΩΛΟΥ Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 121 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙ ΜΗΘΥΜΝΑΣ Α ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 122 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΠΙ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 123 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 124 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Β ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 125 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΥ ΘΕΡΜΟΥ Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 126 ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 127 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 128 ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 129 ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΙ ΒΙΓΛΑΣ Α ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 130 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 131 ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΠΙ ΡΙΖΙΩΝ Α ΕΒΡΟΥ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 132 ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΙ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 133 ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 134 ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΙ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 135 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 136 ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ 137 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 138 ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 139 ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 140 ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 141 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 142 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΠΙ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ Β ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 143 ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ - ΚΥ ΝΑΞΟΥ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 144 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΙ ΠΟΜΠΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 145 ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥ ΓΥΘΕΙΟΥ Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 146 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΙ ΣΙΒΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147 ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β. Οι ανωτέρω ιατροί έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας, να παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ. Υ. ή το Π. Ι. που τοποθετούνται εφόσον η θέση είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να επικοινωνήσουν με το γραφείο προσωπικού του εποπτεύοντος Νοσοκομείου προκειμένου να τους προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία προσέλευσής τους. Για την ανάληψη υπηρεσίας τους, απαραίτητο είναι να προσκομίσουν στο νοσοκομείο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητκά που προβλέπονται. Προϋπόθεση για να αναλάβουν υπηρεσία είναι η κένωση της θέσης που τοποθετήθηκαν. Γ. Το Νοσοκομείο που εποπτεύει το Κ.Υ. ή το Π.Ι., όπου τοποθετείται κάθε ιατρός,

8 υποχρεούται να υπογράψει πρωτόκολλο παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας του, αντίγραφο του οποίου απαραίτητα θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία μας. Δ. Οι διορισμοί των αναγραφομένων στην απόφαση αυτή αγροτικών ιατρών είναι εντός του αριθμού των θέσεων, σύμφωνα με την αρ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α /06), όπως αυτή παρατάθηκε με την 35/ ΠΥΣ (ΦΕΚ 271/Α /2011). Ε. Στους παραπάνω ιατρούς χορηγούνται οι αποδοχές του Ν. 3205/2003. ΣΤ. Οι ιατροί που τοποθετούνται στα αντίστοιχα αναφερόμενα ανωτέρω Κ.Υ. και Π.Ι., καλύπτουν ανάγκες των Κ.Υ. και των Π.Ι. καθώς και την περιοχή ευθύνης τους. Ζ. Οι ιατροί που τοποθετούνται, υποχρεούνται εντός μηνός από την τοποθέτηση τους, να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου της Νομαρχίας που διορίζονται. Η. Οι ιατροί θα πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, μπορεί να χορηγείται από την προϊσταμένη αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Κ.Υ. ή του Π. Ι Αρ. βεβαίωσης Υ. Δ. Ε. του Υπουργείου Υγείας & Αλληλεγγύης : 7499/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. κ. Υφυπουργού 3. Γρ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων 4. Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών 5. Δ/νση Προσωπικού Ν. Π. Τμ. Γ ( 10 ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Με Απόδειξη ) 1. Ολες τις Υ. Π. Ε. 2. Νοσοκομεία ( Ως παρακάτω) Π. ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1 ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 36100

9 16 ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΓΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡ.ΘΕΡ.-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΠΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ( Με Απόδειξη )

10 ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 7 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 30Α ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΨΥΧΑΡΗ 20 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 16 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ ΕΣΛΙΝ 49 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΟΡΙΖΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 121 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗ 9-11 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑΣΙΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 28 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΒΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΣΔΕΚΗ 28 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΥΡΓΑ ΕΛΕΑΝΝΑ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 23 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΒΑΣΙΛΗ ΒΑΪΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 36 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ 1 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΤΗΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 115 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 41 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑ 4 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ. ΓΛΗΝΟΥ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 32 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙΔΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ 6-8 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΚ50 10 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΟΥΓΟΥ ΑΥΡΑ ΘΡΑΚΗΣ 13 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΚΑ ΑΓΝΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 9 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΝΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΕΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΞΩΝ 12 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 7 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 35Β ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 4 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΡΕΣΤΗ 61 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ- ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 314 ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΚΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 17 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΑΦΝΗ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΙΔΙΝΛΗ 58 Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

11 ΚΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 21 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΑΙΝΑΛΟΥ 23 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 9 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΛΙΚΑ11 ΕΔΕΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΜΙΔΑ 8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΚΝΙΣΟΒΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 50 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΡΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 5 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ 49 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΝΤΟΤΕΖΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΠΑΔΗ 2 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΖΩΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΝΟΥ 77 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 53 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΒΑΚΗ & ΧΑΛΚΗΣ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΜΟΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΕΑΣ 8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ 44Β Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ- ΤΡΙΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ- ΧΡΥΣΟΒΑΛ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 7 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΥΜΦΩΝ 8 ΛΑΓΟΝΗΣΙ- ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΩΡΗ ΑΝΝΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 14 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΙΩΤΗ 5-7 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΛΤΣΑΝ ΤΖΕΛΑΛ ΑΝΩ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΣ ΜΥΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 14 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΙΛΙΩ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 59 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΤΣΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΙΛΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 26 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ 104 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΜΠΑΣΙΑΡΗ ΛΕΟΝΤΙΟΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 48 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Λ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 18 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΠΛΙΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Γ. ΚΥΡΙΤΣΗ 35 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 22 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΣΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 2 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 66 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 80 Ν. ΧΙΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ

12 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΡΔΟΥ 30 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 18 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΝΤΖΕ 10 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΠΑΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥ. ΓΚΙΚΑ 28 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 56 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 22 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 58 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΑΚΗ 62 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 12 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΤΖΑΝΟΥ 41 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΗ ΗΡΩ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 32 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 14 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΡΙΖΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΕΝΔΕΡΣΟΝ 6 ΑΓΡΙΝΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 23 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΗΣ 41 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΓΗΝΩΡ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 23 ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΖΗΣΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ 19Α ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΝΤΑΚΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΑΣΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 31 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ ΤΖΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΖΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΩΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΖΙΡΤΖΙΠΗΣ ΤΑΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 ΕΓΚΩΜΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΡΗ 36 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 04 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΠ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 40 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ- ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΝΗ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 ΣΤΥΛΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΗΣ 4 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΠΠΑ 27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΙΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13 ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 45 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ 11 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 150 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΜΗΡΟΥ 11 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΑΧΑΝΑ 7 ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΡΕΤΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΗΡΑΣ 9 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 68 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΚΑΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΥΛΗΣ 51 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 6 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 8 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΘ 435 ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΜΑΜ ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΩΣ ΑΔ.Δ. 46 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΡΕΓΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π, ΣΟΥΜΕΛΑ 13 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 77 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΥ ΤΖΕΛΛΑ 64 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 45 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ 12 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 169 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΛΑΡΧΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗ 1 ΚΑΡΙΤΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΩΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΟΥΣ 79 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΙΓΡΗΤΟΣ 18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΝΩ ΙΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 16 Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 21 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΧΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΙΚΟΥ ΝΤΥΝΑΝ 10 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 151 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΠΑΡΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 5 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 289 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΜΠΟΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΧΑΡΙΣΗ 38 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΩΥΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 17 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΕΡ ΛΕΟΣΤΙΚ 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 22 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 30 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΘ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ- ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 61 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ 23 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΛΑΤΣΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 7 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 8 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ 24 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 1Β ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑ 20 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

14 ΧΑΪΔΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ 39 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 3 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΡΗΝΕΙΑΣ 29 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-911 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 31 /1 / 2012 ΑΔΑ: ΒΟΧΡΘ-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 / / 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 469 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 30567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 09:00 30 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/1/2013 10:00 31 3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2013 09:00 38 4 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 Α ΑΘΗΝΑΣ Κανδάνου 18 115 26 Αµπελόκηποι 210 6929636-37 210 6929617 (fax) mail@kday-a-athin.att.sch.gr 2 2 Β ΑΘΗΝΑΣ Λεωφ. Ηρακλείου 269 142 31 Ν. Ιωνία 210 2719857 (τηλ) marpan@sch.gr 3 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΟΜΣΕ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΑΤΤΙΚΟΣ" ΑΙΓΙΟΥ- ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ "Ο ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ" ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Ο ΚΗΦΗΝΑΣ" ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα