AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2014 Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα 10ην του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, ύστερα από την με αριθ.πρωτ: 7275/ πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών βρέθηκαν παρόντα (11) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.Καραγιαννίδης Πεφτούλιος 1 Σμέρνος Μιχάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Καραβασίλης Γεώργιος Αντιδ/ρχος 2 Αθανασίου Σωτήριος 3. Παύλου Ιωάννης Αντιδ/ρχος 3 Καλύβα Αγλαϊα 4. Μπαμπούλης Δημήτριος >> 4 Τριανταφυλλίδης Κυριάκος 5. Λίτσιος Ηλίας >> 5 Σπυρίδης Ιωάννης 6. Κυριακού Δημήτριος >> 6 Φιλιάδου Αικατερίνη 7. Γιούπας Βασίλειος >> 8. Τοτονίδης Ιωάννης >> 9. Ζούτσος Κων/νος >> 10.Ανδρεόπουλος Θωμάς >> 11.Ιωάννου Γωγώ >> ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ: ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ: Στις 19:09 μ.μ και στο τέλος του 1 ου θέματος η Πρόεδρος κ. Φιλιάδου Αικατερίνη λόγω προβλήματος υγείας Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ: 1 2.

2 Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο προεδρεύον πλέον Αντιπρόεδρος κ. Καραγιαννίδης Πεφτούλιος κήρυξε την έναρξη της τακτικής Συνεδρίασης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες επίσης είναι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κυψέλης, Επταχωρίου, Κομνηνάδων, Νεστορίου, Χρυσής & Πευκοφύτου. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νάτσης Θεόδωρος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Αντιπρόεδρος για τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η <<ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2014 >> έδωσε και πάλι τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος ανέφερε: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα Όμως με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 (Α 87) αντίστοιχα και με τις οποίες έχει απομπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπ/σμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο Δήμος και η Περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπ/σμού έκαστου έτους των Δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό» Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Το συμβούλιο τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Mε έγγραφό μας αριθ.πρωτ: 7268/ που ανακοινώσαμε σε όλους του Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και αναρτήσαμε σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, ζητήσαμε να μας εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλλουν εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για το Τεχνικό Πρόγραμμα οικον. έτους 2014, περιλαμβάνοντας όλες τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Παρόλα ταύτα κανείς δεν κατέθεσε επίσημο έγγραφο, παρά μόνον συζήτησαν τις προτάσεις τους ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατανοώντας με υπευθυνότητα την οικονομική δυσχέρεια του Δήμου, παρόλες τις πιέσεις που ο καθένας δέχεται στην περιοχή του, προτείνοντας τουλάχιστον να μπούν κάποια έργα και εργασίες που να καλύπτουν τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την κάθε περιοχή, προσδοκώντας ότι τα έργα ανάπτυξης θα έρθουν μέσα από τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα που ο Δήμος έχει φροντίσει να εντάξει. Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του δήμου, ανακοινώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή αναγκάζεται να κάνει σκληρή οικονομική πολιτική για να μην βρεθεί ο δήμος σε επιτήρηση. Όπως είναι φυσικό συνέχισε ο Δήμαρχος αίτημα των πολιτών αλλά και φιλοδοξία κάθε Δημοτικής Αρχής είναι η πραγματοποίηση περισσοτέρων έργων, όμως βασικός

3 παράγοντας για τη σύνταξη ενός ρεαλιστικού τεχνικού προγράμματος είναι η ύπαρξη απαιτούμενων οικονομικών πόρων. Η μεγάλη οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα μας έχει προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα και στο Δήμο μας τα οποία δημιουργούν ασφυξία. Όμως μέσα σ αυτό το πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, γι αυτό επιλέξαμε να συντάξουμε ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων, υποχρεωτικής λιτότητας. Οι πηγές χρηματοδότησης του Δήμου μας είναι συγκεκριμένες: Οι λεγόμενοι (ΚΑΠ) κατά πολύ μειωμένοι σε σχέση με τις αρχικές προοπτικές φθάνοντας ίσα-ίσα για την μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών Η ΣΑΤΑ η οποία έχει μειωθεί κατά 60% περίπου και φαίνεται να εκμιδενίζεται. Τα παρακρατηθέντα κι αυτά έχουν κοπεί ήδη Σε αυτό το πολύ φτωχό οικονομικό πλαίσιο συντάχθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας, όμως αν η οικονομική συγκυρία το επιτρέψει, όχι μόνο θα υλοποιηθεί αλλά και θα βελτιωθεί. Καταλήγοντας ο Δήμαρχος είπε ότι σύμφωνα με την περίπτ. γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Η Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 3/2013 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και είδε Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ άρθρο 63, την παρ.2 α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 Την υπ αριθ. 3/2013 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος. Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έπειτα από διαλογική συζήτηση

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ : ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το κατωτέρω ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2014 : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΤΑ Δημοτική Ενότητα Νεστορίου 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΛΟΣΚΟ" ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 7 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟ 8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ RIVER PARTY 11 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 14 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 10000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 9500,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 11000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 12000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7000,00 ΣΑΤΑ 2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7200,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7.200,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 5.000,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 5.000,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 7.000,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 4.987,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 5.680,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

5 15 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 16 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου ,00 Δημοτική Ενότητα Ακριτών 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΙΤΩΝ 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 5.300,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 7.200,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 12000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7000,00 ΣΑΤΑ 2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ & ΕΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΙΤΩΝ 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 3000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7.200,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7.200,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 6.972,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 7.200,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙΟΝΑΤΟΥ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Ακριτών ,00 Δημοτική Ενότητα Αρρένων 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ 3 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΗΛΙΟΥ ΡΙΖΟΥ 4 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΡΕΝΩΝ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Αρρένων ,00 Δημοτική Ενότητα Γράμμου 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 2.000,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 11000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 6000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 4000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7200,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7200 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 6.291,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 5.000,00 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ 7200 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ

6 Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Γράμμου 7.200,00 Εργα για όλες τις Δημοτικές Ενότητες 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. 3 Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση με την ΠΕ για το έργο "ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ" 4 Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση με την ΠΕ για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ" 5 Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση με την ΠΕ για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ" ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 7200 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 16000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 5200,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 1800,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7000 ΣΑΤΑ 2014 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. Σύνολο Δημοτικών Ενοτήτων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Δημοτική Ενότητα Γράμμου 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 7000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 7000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ - ΘΑ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Γράμμου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 14000,00 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΘΗΣΕΑΣ Δημοτική Ενότητα Ακριτών 1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ. ΧΙΟΝΑΤΟΥ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΝΑΤΟΥ Β ΦΑΣΗ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ,28 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 4.158,04 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 3.028,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7.000,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

7 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩΝ 6 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 1.250,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 7 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Ακριτών ,32 Δημοτική Ενότητα Αρρένων 1 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΑΡΡΕΝΩΝ 1.250,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ,79 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Αρρένων ,79 Δημοτική Ενότητα Γράμμου 1 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΡΑΜΟΥ ,99 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Γράμμου ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,10 ΘΗΣΕΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Δημοτική Ενότητα Νεστορίου 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου 5.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 5.800, ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΛΗΞΙΠ 3.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΛΗΞΙΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ - ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΕΣΠΑ 1α υποέργο 1 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1β υποέργο 2 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ,01 ΕΣΠΑ 1γ υποέργο 3 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ 1δ υποέργο 4 : ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ,99 ΕΣΠΑ 4.357,89 ΕΣΠΑ 2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ ΕΣΠΑ

8 2α υποέργο 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΥΛΗΣ 2β υποέργο 2 : ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ,00 ΕΣΠΑ 2.456,56 ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ,45 Π.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ,83 Π.Α.Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΖΗΜΟΚΩΤΑ - ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ,00 Π.Α.Α. ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ) ,00 Π.Α.Α. ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Α.Α ,83 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 172/2013 Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΦΤΟΥΛΙΟΣ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 17114 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο ήµαρχος ηµήτριος Εσερίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο ήµαρχος ηµήτριος Εσερίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Αριθ. Απόφασης : 233/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 10/11/2014 Στον Αλµυρό σήµερα την 10η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 08-07-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Απόφασης 22/2014 Μαραθώνος 10 145 75 Σταμάτα Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Στη Σταμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΞΧ-ΙΠ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 0/0 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα