Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια

2 Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα χορήγησε το πρώτο της δάνειο πριν 45 χρόνια, για τη χρηματοδότηση του τμήματος Κόρινθος-Πάτρα της Εθνικής Οδού. Έκτοτε, έχει χορηγήσει δάνεια συνολικού άνω των 19 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα. Η ΕΤΕπ εργάζεται για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο προηγμένων περιοχών της. Με τις της στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών), προάγει την εξέλιξη των βιομηχανικών τεχνολογιών και την επέκταση των δικτύων επικοινωνίας, και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, η ΕΤΕπ, ανταποκρινόμενη στα συμπεράσματα διαδοχικών ευρωπαϊκών Συνόδων Kορυφής, έχει αναλάβει ειδικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση. Η ΕΤΕπ αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα των συντονισμένων προσπαθειών των μετόχων της των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αγοράς και την ενθάρρυνση της ανάληψης κινδύνων σε επενδύσεις που είναι υγιείς από τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η Τράπεζα στηρίζει διαρκώς την πραγματική οικονομία και, σε περιόδους αναταραχής, έχει την ικανότητα να παρέχει συντονισμένη στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι το 2011, σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες, η ΕΤΕπ θα κινητοποιήσει για τις MME στην Ευρώπη 30 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 15 δισ. ευρώ θα διατεθούν κατά την περίοδο Στην ηλικία των 50, η ΕΤΕπ διατηρεί αμείωτο τον δυναμισμό της και παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την καμπή της ιστορίας της, η Τράπεζα επιδιώκει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στο τρέχον μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε μια καλή συνεργασία με εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να βελτιστοποιήσουμε τις της ΕΤΕπ προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, να διατηρήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων μας, και να καταστούμε βασικοί χρηματοδότες επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία. Πλούταρχος Σακελλάρης Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ 5 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης

3 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης Ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στήριξη της καινοτομίας Περιβαλλοντική αειφορία Διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Αειφόρος, ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια Προετοιμασία της ένταξης των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών Σύσφιγξη των δεσμών με τους γείτονες και εταίρους της ΕΕ Αναπτυξιακές σε χώρες εταίρους στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ), και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική (ΑΛΑ) 1958 Δημιουργία της ΕΤΕπ: Αρχικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο: 1,1 δισ. λογιστικές μονάδες (λ.μ.) 66 υπάλληλοι EE εκτός Κοινότητας 1963 Η ΕΤΕπ χορηγεί σε 17 χώρες ΑΚΕ που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Γιαουντέ Πρώτη έκδοση τίτλων της ΕΤΕπ στις κεφαλαιαγορές Μεταφορά της έδρας από τις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο ,1 δισ. λ.μ υπάλληλοι 1973 Πρώτη διεύρυνση: Αύξηση κεφαλαίου σε 2,025 δισ. λ.μ. Η Τράπεζα χορηγεί τα πρώτα της «συνολικά» δάνεια για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ σε ενισχυόμενες περιοχές πράξεις δανειοληψίας στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία 359 υπάλληλοι 1976 σε 3,544 δισ. ECU Πετρελαϊκή κρίση: Επέκταση των χρηματοδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα 1973 EE χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης

4 (εκατ. ευρώ) 2000 Υπογραφές δανείων στην Ελλάδα από το 1981 (σε εκατ. ευρώ) Επέκταση των χρηματοδοτήσεων στις συνδεδεμένες μεσογειακές χώρες σε 7,088 δισ. ECU Εγκατάσταση της ΕΤΕπ στα νέα κεντρικά της γραφεία στο Λουξεμβούργο - Kirchberg 500 υπάλληλοι Δεύτερη διεύρυνση: σε 14,4 δισ. ECU Προσχώρηση της Ελλάδος στην ΕΕ Εισαγωγή των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου ,9 δισ. ECU Τρίτη διεύρυνση: σε 28,8 δισ. ECU Εισαγωγή των δανείων αναθεωρήσιμου σταθερού επιτοκίου 1990 Πρώτα δάνεια με μετατρέψιμο κυμαινόμενο επιτόκιο στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 10,2 δισ. ECU 1991 Αύξηση κεφαλαίου σε 57,6 δισ. ECU Πρώτα «συνολικά» δάνεια για τη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών υποδομών 1979 EE EE Επέκταση των χρηματοδοτήσεων στους τομείς της προηγμένης τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος 1987 Επέκταση των χρηματοδοτήσεων για τους τομείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τηλεπικοινωνιών, των αστικών μεταφορών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και στις μη ενισχυόμενες περιοχές Συμβούλιο του Εδιμβούργου: Αύξηση των χρηματοδοτήσεων για μεγάλα έργα υποδομής και περιβαλλοντικές επενδύσεις 1992

5 1993 στην Ασία και τη Λατινική Αμερική 1995 Τέταρτη διεύρυνση: σε 62,013 δισ. ECU 902 υπάλληλοι 1998 Η ΕΤΕπ δημιουργεί προενταξιακό μηχανισμό για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο 2002 Συμβούλιο της Βαρκελώνης Πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010» Έναρξη εφαρμογής του Μηχανισμού Ευρωμεσογειακών Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP) 2003 Ευρωπαϊκή Δράση για την Ανάπτυξη Διευρωπαϊκά δίκτυα Δημιουργία της «Επενδυτικής Διευκόλυνσης» της ΕΤΕπ με βάση τη Συμφωνία της Κοτονού 2004 Πέμπτη διεύρυνση: σε 163,7 δισ. ευρώ υπάλληλοι 2005 Δημιουργία του «Μηχανισμού χρηματοδοτήσεων με επιμερισμό κινδύνων» για τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων κάθε μεγέθους σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, επίδειξη και καινοτομία 2007 Έκτη διεύρυνση: σε 164,8 δισ. ευρώ υπάλληλοι Δανεισμός δισ. ECU Συμβούλιο της Κοπεγχάγης: Η ΕΤΕπ εφαρμόζει μηχανισμό επιδοτούμενων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1993 Συμβούλιο του Έσσεν: Η ΕΤΕπ αναγγέλλει τη δημιουργία ειδικής χρηματοδοτικής «θυρίδας» για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 1994 EE Συμβούλιο του Άμστερνταμ: Η ΕΤΕπ εφαρμόζει πρόγραμμα υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης δανειοληπτικές πράξεις σε ευρώ 1997 EE EE χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης 4

6 Επικοινωνία Οι αιτήσεις για δάνεια μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στην ΕΤΕπ, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Οι αιτήσεις από μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις πρέπει να απευθύνονται απευθείας στις τρά πεζες με τις οποίες η ΕΤΕπ συνεργάζεται στην Ελλάδα (o κατάλογος δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Χρηματοδοτήσεων Ανδρέας Βερύκιος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 3 (+352) U Θεμιστοκλής Κουβαράκης Προϊστάμενος του Τμήματος Χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα 3 (+352) U Michael Powell Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος 3 (+352) U Εμμανουήλ Μαρουλάκης Συντονιστής Πράξεων Διαρθρωμένης Χρηματοδότησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 3 (+352) U Γραμματεία του Τμήματος 3 (+352) (+352) U Γραφείο Αθήνας Ηρώδου Αττικού 1 & Λεωφ. Βασ. Σοφίας GR Αθήνα Φωτεινή Κουτζούκου Προϊσταμένη Γραφείου 3 (+30) U Γραμματεία Γραφείου Αθήνας 3 (+30) (+30) U Για γενικές πληροφορίες Information Desk Υπηρεσία Επικοινωνίας 3 (+352) (+352) U Για πληροφορίες προς τον Tύπο Ελένη Καββαδία Υπηρεσία Επικοινωνίας 3 (+352) (+352) U Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352) (+352) U EIB 11/2008 QH EL-C EIB Graphic Workshop

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME \ BEI ι EIB- il998 1958 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2-1998 Αρ. 97 ISSN 0251-0677 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2014 Στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ το 2014 στήριξαν πολύ σημαντικά την ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της

Διαβάστε περισσότερα

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING E L χ FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS GRECE PIECES : FINANCING DATES VERSIONS LINGUISTIQUES

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη Φεβρουάριος 2014 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ αύξησε τη στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2 012 Έ κ θ ε σ η δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν Ο Όμιλος ΕΤΕπ αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 98-100, boulevard Konrad Adenauer

Διαβάστε περισσότερα

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

πτιληροφοριες I-IQOO Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το 1999 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

πτιληροφοριες I-IQOO Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το 1999 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ül Ευρωπαϊκή Αντληθέντες πόροι (οε Exatop. ευρώ) Τράπεζα Επενδύσεων I-IQOO πτιληροφοριες ' Ζ~^ / / ' /~~^ 1 ^ 1 1-2000 Αρ. 104 ISSN 0251-0677 Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το Το, η ΕΤΕπ έδωσε προτεραιότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4-1998 Αρ. 99 ISSN 0251-0677 BANQUE

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Τόμος I Έκθεση δραστηριοτήτων Ετήσια Έκθεση 2010 Όμιλος Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων

Η τράπεζα της ΕE. Έκθεση δραστηριοτήτων Η τράπεζα της ΕE Έκθεση δραστηριοτήτων 2011 Με 55 ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Θάλασσα, το Belwind είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στο Βέλγιο. Η ΕΤΕπ είναι ο κυριότερος χρηματοδότης του τομέα της αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων 2014 Έκθεση δραστηριοτήτων 2 Πρόλογος του Προέδρου Περιεχόμενα 4 Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το 2014 6 Αποφασιστική απάντηση στην οικονομική κρίση 12 18 Καινοτομία για έξυπνη ανάπτυξη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

21,6 εκατ. 88,8 εκατ. Στήριξη της πρόσβασης. ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. χρηματοδότηση ΜΜΕ. εργαζομένους. στην ΕΕ απασχολούν

21,6 εκατ. 88,8 εκατ. Στήριξη της πρόσβασης. ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. χρηματοδότηση ΜΜΕ. εργαζομένους. στην ΕΕ απασχολούν Στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης μέσα από βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης 21,6

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Έκθεση δραστηριοτήτων 2013 Η Τράπεζα της ΕΕ εμπιστοσύνη και καινοτομία: Καινοτόμα έργα που δημιουργούν απασχόληση Καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις Καινοτόμες συνεργασίες για μέγιστα αποτελέσματα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 1998 1958 ΙΒΕΙΙΕΙΒ '.- ETE π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1-1998 Αρ. 96 ISSN 0251-0677 DEN EUROPÄISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τεύχος 37, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στη Λισσαβόνα την 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772

ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11772 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα