ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μαθήµατα και ύλη για Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στα Τµήµατα της Σ.Ε.ΥΠ για το Ακαδηµαϊκό Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μαθήµατα και ύλη για Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στα Τµήµατα της Σ.Ε.ΥΠ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2013-14"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαθήµατα και ύλη για Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων στα Τµήµατα της Σ.Ε.ΥΠ για το Ακαδηµαϊκό Έτος Η Κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από την επιτροπή κατατάξεων µε εξετάσεις σε τρία (3) µαθήµατα ανα Τµήµα/Πρόγραµµα σπουδών, βάσει των Πράξεων του Συµβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης και του Συµβουλίου της ΣΕΥΠ. Σύµφωνα µε την αριθµ. 1254/ Πράξη του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και σύµφωνα µε την αριθµ. 209/ πράξη του Συµβουλίου της ΣΕΥΠ, καθορίζονται τα κοινά σε επίπεδο Σχολής εξεταζόµενα µαθήµατα των Τµηµάτων της ΣΕΥΠ και ή υλη τους ως εξής: α) «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» και στα δύο Τµήµατα, Κοινωνικής Εργασίας και ιατροφής & ιαιτολογίας. β) «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία και στα δύο Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής, Εισαγωγή στη Ψυχολογία Ενότητες Εισαγωγή στην Επιστήµη της Ψυχολογίας (το αντικείµενο της Ψυχολογίας, µέθοδοι ψυχολογίας, δεοντολογία της ψυχολογίας, τοµείς της ψυχολογίας, προσεγγίσεις της ψυχολογίας) Αίσθηση και Γνωστικές λειτουργίες (αντίληψη, προσοχή, µνήµη, σκέψη, αναπαράσταση, γλώσσα, νοηµοσύνη) Θεωρίες µάθησης (κλασσική εξαρτηµένη, συντελεστική, κοινωνική και γνωστική µάθηση) Θεωρίες προσωπικότητας (η ψυχαναλυτική θεωρία, οι συµπεριφοριστικές θεωρίες, οι γνωστικές θεωρίες, οι υπαρξιστικές - ανθρωπιστικές θεωρίες) Αξιολόγηση της προσωπικότητας Βασικά στοιχεία αναπτυξιακής ψυχολογίας (ψυχοκοινωνική ανάπτυξη από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία) Το νευρικό σύστηµα ως Βιολογική βάση της συµπεριφοράς. Ενδεικτική βιβλιογραφία Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2003). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard (Τόµος Α ). Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2004). Εισαγωγή στην ψυχολογία του Hilgard (Τόµος B ). Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Culkin J. & Perrotto, R.C. (2004). Θεµελιώδεις αρχές της Ψυχολογίας. Εφαρµογές στη ζωή και την εργασία. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Επιµ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Τόµος Α & Β. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Lehalle, H. & Mellier, D. (2009). Ψυχολογία της Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο Α.Ε.

2 2 Pervin, L. & John, O. (1999). Θεωρίες Προσωπικότητας. Έρευνα και εφαρµογές. (Επιµέλεια: Μπέλλα Ζ.). Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος αρδανός. Salkind, N.J. (1996). Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. (4η Έκδοση). Μετάφραση ιοµήδης Μαρκουλής. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. Αντωνοπούλου Καλούρη, Ρ. (2007). Γενική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Βοσνιάδου, Σ., Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α. & Φατούρου-Χαρίτου, Μ. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόµος Α ). Αθήνα: Γ. αρδανός-κ. αρδανός Ο.Ε. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Πεδίο Α.Ε. Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α., Φατούρου-Χαρίτου, Μ. &Βοσνιάδου, Σ. (1999). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Τόµος Β ). Αθήνα: Γ. αρδανός-κ. αρδανός Ο.Ε. Παπαγεωργίου Γ. Κ. (2006). Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Παπαδάτου,. & Μπελλάλη, Θ. (2008). Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελµατίες υγείας. Αθήνα: Εκδ. Κριτική Α.Ε. Ρούσσος Π.Λ. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική Α.Ε. Συλλογικό (2003). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Τόµος Α & Β. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Hughes Μ. (2007). Κοινωνιολογία: οι βασικές έννοιες, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Τσαούσης Δ. Γ. (1987). Η κοινωνία του ανθρώπου, Αθήνα: Gutenberg. Nettleton S. (2002). Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας. Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα. Σαρρής Μ. (2001). Κοινωνιολογία της Υγείας και ποιότητα ζωής. Παπαζήσης, Αθήνα. Περιγραφή θεματικών ενοτήτων: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ενότητα 1 Ενότητα 2 Ενότητα 3 Ενότητα 4 Ενότητα 5 Ενότητα 6 Ενότητα 7 Το αντικείμενο της κοινωνιολογίας Πολιτισμός και Κοινωνία. Υποκουλτούρες-Αντικουλτούρες Κοινωνικοποίηση Φορείς κοινωνικοποίησης- Εκτροπή και κοινωνικοποίηση Κοινωνικοί κανόνες κοινωνικοί ρόλοι Κοινωνικός έλεγχος Αφομοίωση Κοινωνικός αποκλεισμός Κοινωνική διαστρωμάτωση Κινητικότητα Κοινωνική τάξη Κοινωνικές Ανισότητες Κοινωνικές ομάδες

3 Ενότητα 8 Ενότητα 9 Ενότητα 10 Ενότητα 11 Ενότητα 12 Ενότητα 13 Ενότητα 14 Ενότητα 15 3 Κοινωνικές διακρίσεις-προκαταλήψεις Διαχρονική εξέλιξη των εννοιών της υγείας και της ασθένειας. Σύγχρονα μοντέλα υγείας: βιοϊατρικό και ολιστικό. Ιατρικοποίηση. Πολιτισμικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις της ασθένειας. Η ασθένεια ως παρέκκλιση : οι κοινωνιολογικές θεωρίες του λειτουργισμού και της ετικέτας. Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία και την ασθένεια: διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, διαφοροποιήσεις σύμφωνα με την κοινωνική θέση του ατόμου. Κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες και υγεία: κοινωνικό στρες και ασθένειες. H συμπεριφορά στην υγεία και στην ασθένεια: παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Μοντέλα συμπεριφοράς στην υγεία. Ο ρόλος των ασθενών, σχέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με τους ασθενείς. Δικαιώματα ασθενών. Χρόνιες ασθένειες και ποιότητα ζωής Για τα υπόλοιπα δύο (µη κοινά σε επίπεδο Σχολής) εξεταζόµενα µαθήµατα του Τµήµατος Νοσηλευτικής, σύµφωνα µε την αριθµ.126/ πράξη Γενικής Συνέλευσης του και την αριθµ.258/ πράξη του Συµβουλίου του, καθορίζονται τα µαθήµατα και ή υλη τους ως εξής: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Richard L. Drake,Wayne Vogl,Adam W.M.Mitchell,Gray s Anatomy for Students,Churchill Livingstone; 2005 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Π Χ.ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ 2007 Άτλας Ανατοµίας, Μετάφραση,Επιµέλεια Μαυρικάκη Ευαγγελία ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ,2010. Βασικές Αρχές Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Netter F, Επιµέλεια Γιώργος Ανωγειανάκης Ευάγγελος Παπαδηµητρίου,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Π Χ ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ, ΥΛΗ 1. Το δέρµα 2. Το πεπτικό σύστηµα 3. Το αναπνευστικό σύστηµα 4. Το κυκλοφορικό σύστηµα και το λεµφικό σύστηµα 5. Το ουροποιητικό σύστηµα

4 4 6. Το αναπαραγωγικό ( γεννητικό) σύστηµα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κακούρος Ε., Μανιαδάκη Κ., Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΥΤΩ, Αθήνα, 2000 ΥΛΗ 1. Βασικές θεωρητικές ερµηνείες για την αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία (ψυχολογικές θεωρήσεις, βιολογικές, γενετικές, νευροφυσιολογικές) 2. ιαταραχές συµπεριφοράς (Σύνδροµο ΕΠΥ Υπερκινητικότητα) 3. Αγχώδεις διαταραχές( Αγχώδεις διαταραχές πρώην νευρώσεις) 4. ιαταραχές διάθεσης 5. ιαταραχές ταυτότητας 6. ιαταραχές επικοινωνίας 7. Παιδική σχιζοφρένεια 8. ιαταραχές µυοσπασµάτων (διαταραχή Tourette ticks) 9. ιαταραχές λήψης τροφής 10. Αυτισµός Για το υπόλοιπο ένα (µη κοινό σε επίπεδο Σχολής) εξεταζόµενο µάθηµα του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας, σύµφωνα µε την αριθµ.126/ πράξη Γενικής Συνέλευσης του και την αριθµ.284/ πράξη του Συµβουλίου του είναι: η«εισαγωγή στη Κοινωνική Εργασία» µε την παρακάτω ύλη: Από το βιβλίο της Καλλινικάκη Θ.(2011) «Εισαγωγή στην Θεωρία και την Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας», εκδόσεις Τόπος, οι παρακάτω σελίδες: Από το κεφάλαιο 1 οι σελίδες Από το κεφάλαιο 2 οι σελίδες Από το κεφάλαιο 3 οι σελίδες Για τα υπόλοιπα δύο (µη κοινά σε επίπεδο Σχολής) εξεταζόµενα µαθήµατα του Τµήµατος ιατροφής και ιαιτολογίας, σύµφωνα µε την αριθµ.205/ πράξη Γενικής Συνέλευσης του και επικαιροποιήθηκε µε την 215 η / πράξη της Συνέλευσης του Τµήµατος καθορίζονται τα µαθήµατα και η υλη τους ως εξής: 1 ο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ του ΚΥΤΤΑΡΟΥ» µε την παρακάτω ύλη: 1. Η ανάπτυξη της Βιολογίας ως επιστήµης Ιστορικοί σταθµοί Πείραµα Miller 2. Εισαγωγή στα κύτταρά

5 5 Τα κύτταρα κάτω από το µικροσκόπιο Το προκαρυωτικό κύτταρο Το ευκαρυωτικό κύτταρο Οργανισµοί µοντέλα στη Βιολογία 3. Χηµική σύσταση των ζωντανών οργανισµών Χηµικοί δεσµοί Τα µόρια των κύτταρων Τα µακροµόρια στα κύτταρα 4. οµή και λειτουργία Πρωτεϊνών Το σχήµα και η δοµή των πρωτεϊνών Ο τρόπος λειτουργίας των πρωτεϊνών 5. DNA και Χρωµοσώµατα Η δοµή και η λειτουργία του DNA Η δοµή των ευκαρυωτικών χρωµοσωµάτων-σωµάτια Barr Μεταλλάξεις (Επιπτώσεις και Χρησιµότητα) 6. Το Κεντρικό όγµα της Βιολογίας Από το DNA στο RNA Από το RNA στις πρωτεΐνες 7. Υποκυτταρική οργάνωση Κυτταρική µεµβράνη Μιτοχόνδρια Χλωροπλάστες Κυτταροπλασµατικό κενοτοπικό σύστηµα (Ε.., Golgi, Πυρηνικός φάκελος) Λυοσώµατα-Υπεροξειδιοσώµατα Πυρήνας 8. Κυτταρική αναπαραγωγή- Κληρονοµικότητα Κυτταρικός κύκλος Μίτωση Μείωση Ο Mendel και οι νόµοι της κληρονοµικότητας Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Καστρίτσης Κων/νος (Εκδόσεις Κυριακίδη) 2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαρµαρας Β. & Λαµπροπούλου Μαρµάρα Μ. (εκδ: TYPORAMA, ΠΑΤΡΑ, 2000) 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Alberts (Εκδόσεις Πασχαλίδη) 2 ο «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» µε την παρακάτω ύλη: 1. Κύτταρο: Λειτουργίες κυττάρου, οµοιόσταση, διακίνηση διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης, δυναµικά µεµβράνης-δυναµικά ενέργειας, διέγερση-σύσπαση σκελετικών και λείων µυών.

6 6 2. Καρδιά Κυκλοφορία: Ανατοµικά στοιχεία, ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, καρδιακές αρρυθµίες, καρδιακή παροχή, καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή πίεση, τοπική ρύθµιση αιµατικής ροής, µικροκυκλοφορία, φλεβικό-λεµφικό σύστηµα. 3. Αίµα: Ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα, αιµοπετάλια. Οµάδες αίµατος, µετάγγιση, µεταµόσχευση ιστών και οργάνων. Ανοσολογικές απαντήσεις. Αιµόσταση-πήξη αίµατος. Αναιµίες, πολυκυτταραιµία, φλεγµονή, λευχαιµίες. 4. Αναπνοή: Αερισµός πνευµόνων, πνευµονική κυκλοφορία, διακίνηση αερίων διαµέσου της αναπνευστικής µεµβράνης, µεταφορά αερίων στους ιστούς, ρύθµιση της αναπνοής, αναπνευστική ανεπάρκεια. Φυσιολογία αεροπορίας-µεγάλου υψόµετρουδιαστήµατος-καταδύσεων σε µεγάλα βάθη-υπερβαρικό οξυγόνο. 5. Υγρά σώµατος νεφροί: Εξωκυττάριο-ενδοκυττάριο υγρό, διάµεσο υγρό, οίδηµα. Παραγωγή ούρων από τους νεφρούς (σπειραµατική διήθηση, νεφρική αιµάτωση, επαναρρόφηση-έκκριση στα σωληνάρια-ρύθµιση, νεφρική κάθαρση). Ρύθµιση ωσµωτικότητας υγρών, αντιδιουρητική ορµόνη-δίψα. Νεφρική ρύθµιση όγκου αίµατος και όγκου εξωκυττάριου υγρού, νεφρική ρύθµιση συγκέντρωσης καλίου-ασβεστίουφωσφόρου-µαγνησίου. Ούρηση, διουρητικά, νεφρική ανεπάρκεια. Οξεοβασική ισορροπία (αναπνευστική οξέωση-αλκάλωση, µεταβολική οξέωση-αλκάλωση, αντιρρόπηση). 6. Γαστρεντερικό σύστηµα: Κινητικότητα, νευρικός έλεγχος, αιµάτωση. Προώθηση και ανάµιξη τροφής, εκκριτικές λειτουργίες, πέψη-απορρόφηση τροφών, γαστρεντερικές διαταραχές. 7. Μεταβολισµός Ρύθµιση θερµοκρασίας σώµατος: Μεταβολισµός υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών. Μεταβολική δραστηριότητα ήπατος. ιαιτητικά ισοζύγια, ρύθµιση πρόσληψης τροφής, παχυσαρκία-ασιτία, βιταµίνες, µέταλλα, ιχνοστοιχεία. Ενεργειακός και µεταβολικός ρυθµός. Θερµοκρασία σώµατος (ρύθµιση-διαταραχές). 8. Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγή: Ορµόνες υπόφυσης-ρύθµιση από τον υποθάλαµο, ορµόνες θυρεοειδούς αδένα, λειτουργία φλοιού και µυελού επινεφριδίων, ενδοκρινικές λειτουργίες παγκρέατος. Παραθορµόνη, καλσιτονίνη, µεταβολισµός ασβεστίου, φωσφόρου, βιταµίνη D. ιαταραχές έκκρισης ορµονών. Αναπαραγωγή του άνδρα, ανδρικές ορµόνες, αναπαραγωγικό σύστηµα γυναίκας-ορµόνες, κύηση, θηλασµός, φυσιολογία εµβρύου-νεογνού. 9. Νευρικό σύστηµα ειδικές αισθήσεις: Νευρώνας, κύτταρα γλοίας, δοµή και λειτουργία σύναψης-νευροδιαβιβαστές, αισθητικοί υποδοχείς, σωµατικές αισθήσεις-πόνος. Κινητικές λειτουργίες νωτιαίου µυελού-νωτιαία αντανακλαστικά, κινητικός φλοιός, εγκεφαλικό στέλεχος, αιθουσαίο σύστηµα-αντανακλαστικά, λειτουργίες παρεγκεφαλίδας, ρόλος βασικών γαγγλίων, καταστάσεις εγκεφαλικής δραστηριότητας-ύπνος, αυτόνοµο νευρικό σύστηµα (οργάνωση, λειτουργία συµπαθητικού, παρασυµπαθητικού συστήµατος). Αιµάτωση, µεταβολισµός εγκεφάλου, εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Φωτοχηµεία όρασης,

7 7 προσαρµογή στο φως και στο σκοτάδι, όραση των χρωµάτων, δοµή του αυτιού, λειτουργία κοχλία, όργανο του Corti, αγωγή ήχου, γεύση, όσφρηση. 10. Φυσιολογία της άθλησης: Μυϊκό σύστηµα-καρδιαγγειακό σύστηµα-αναπνοή στην άθληση. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Εγχειρίδιο Ιατρικής Φυσιολογίας, GUYTON & HALL. Επιστηµονικές εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 2. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, J.G. MCGEOWN. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ Ο ιευθυντής της Σ.Ε.Υ.Π Iωάννης Χλιαουτάκης Καθηγητής.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΙΣ Στο τμήμα λειτουργούν τρεις τομείς. Ο Α, Τομέας Παθολογικός, ο Β, Τομέας Χειρουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήματος Νοσηλευτικής

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τμήματος Νοσηλευτικής Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ιωάννινα 2011 1 Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης του Π.Σ. του τμήματος μας βασικός άξονας είναι η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 Περιεχόµενα Πρόλογος.. Περιεχόµενα Το Τµήµα Νοσηλευτικής Πρόγραµµα Σπουδών. Μαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2012

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας Τηλέφωνα: (2843)-029490-92-93-97, FAX: (2843)-026683 /νση: Ι. Κονδυλάκη 46, 723 00 Σητεία, ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Μαθημάτων Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Μαθημάτων Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚO EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 2010 Ψ Α Ρ Ρ Ω Ν 6, Μ Υ Ρ Τ Ι Α, Α Ι Γ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ - Για κατόχους Απολυτηρίου ΓΕΛ Διάρκεια Σπουδών: 4 εξάμηνα - Για κατόχους Πτυχίου ΤΕΛ Διάρκεια Σπουδών: 2 εξάμηνα (Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α Τ.Ε.Ι Αθήνας 2011 1 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 1. Εισήγηση επιτροπής προγράμματος 3 2. Φιλοσοφία και σκοποί του προγράμματος 6 3. Πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αιματοεγκεφαλικός φραγμός Περιγραφή του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου ενηλίκων Περιγραφή και ρόλος των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος Εισηγητική Επιτροπή Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής...5 Β. Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ipa EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ 2010 Ψ Α Ρ Ρ Ω Ν 6, Μ Υ Ρ Τ Ι Α, Α Ι Γ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό τμήμα Διατροφής στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561 (ΦΕΚ 199/27-11-85

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΕΙΑΣ Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική Oδηγός Επαγγέλµατος Νοσηλευτή πευτική Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Ονοµ/µο: Θεοδόσιος Παραλίκας Ιδιότητα: Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα: Νοσηλευτική Τηλ.: 2410684345 Fax: 2410613986 Ε-mail:paralikas@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Αναλυτικό Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 1 Αναλυτικό Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15 1 ο Εξάμηνο 3 ο Εξάμηνο 1. Ιατρική Φυσική 8. Βιοχημεία Β 2. Χημεία 9. Τοπογραφική Ανατομία Α 3. Βιολογία Α 10. Φυσιολογία Β 4. Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισήγηση επιτροπής προγράμματος 2. Απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 3. Φιλοσοφία και σκοποί του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 22000044 Β.. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 30 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο ιατρικός επισκέπτης είναι υπάλληλος φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Σπύρος Σφενδουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ. Αnaesthesiologist Assistant

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ. Αnaesthesiologist Assistant ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ Ξενόγλωσσος Τίτλος: Αnaesthesiologist Assistant Kλάδος: Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 0 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Για κατόχους Απολυτηρίου ΓΕΛ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΤΟΣ 2011 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 9 ιοικητικές Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα