Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: Σχεδιασµός, επίβλεψη και λειτουργικότητα αυτών. ρ Γ. Μπαλούτσος, ασολόγος Υδρολόγος Αθ. Μπουρλέτσικας, ασολόγος Υδρολόγος (MSc) ρ Γ. Λυριντζής, ασολόγος ιαχειριστής ασικών Εκτάσεων ( /ντής του Ινστιτούτου) «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

2 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Επιπτώσεις µιας δασικής πυρκαγιάς: Οικονοµικές, Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές, Οικολογικές, Αισθητικές, Πολιτιστικές κλπ. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

3 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Στις 6 Σεπτεµβρίου 2007 υπογράφηκε µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σύµβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συµβούλου για την αποκατάσταση του αρχαιολογικού και ευρύτερου τοπίου της Ολυµπίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του σχεδιασµού των αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων στην ανωτέρω περιοχή, των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας αυτών στις µέχρι σήµερα βροχοπτώσεις. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

4 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

5 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

6 Απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη της περιοχής έτους 1996 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ: 1. ΚΡΟΝΙΟΣ ΛΟΦΟΣ 2. ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ (ΤΜΗΜΑ) Α 3. ΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ (ΤΜΗΜΑ) Β 4. ΛΟΦΟΣ ΖΟΥΝΗ 5. ΛΟΦΟΣ ΚΑΛΟΣΑΚΑ

7 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Α \ Α Ονοµασία εδαφικής µονάδας Έκταση σε στρέµµατα Εκτιµηµένο ποσοστό καµένης βλάστησης (%) Κατάσταση εδαφών από άποψη διάβρωσης Μητρικό πέτρωµα: χαλαρός ψαµµίτης 1 Κρόνιος λόφος Πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης Επιφανειακά εδάφη: Αµµοπηλώδη, πηλοαµµώδη ή αµµώδη. Άµµος 60 90%. 2 ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία - Ζώνη Α Πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης Μετεωρολογικά: Πύργου Ηλείας ~20 km. Βλάστηση: άσος χαλεπίου πεύκης και αειφύλλων πλατυφύλλων (φιλίκι, σχίνος, πουρνάρι, κουτσουπιά, δάφνη, δρυς κλπ.). 3 4 ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία - Ζώνη Β Λόφος Ζούνη Πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης Πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης Πίνακας 1. Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφικών µονάδων στην περιοχή της αρχαίας Ολυµπίας 5 Λόφος Καλόσακα Πολύ υψηλός κίνδυνος διάβρωσης «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

8 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Οι επιπτώσεις στην αρχαία Ολυµπία: Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν: 1. Η δασική βλάστηση σε πολύ µεγάλο ποσοστό (80 100%). 2. Η δασική φυλλάδα και η οργανική ουσία του εδάφους (στα ανώτερα cm). 3. Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν πολύ µεγαλύτερη (υψηλότερη θερµότητα) στο υψηλότερο τµήµα των λόφων (κορυφές) και αυτό οφείλεται προφανώς στην ανοδική κίνηση του θερµού αέρα (φαινόµενο καµινάδας). «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

9 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Τι συµβαίνει συνήθως µετά την πυρκαγιά; Μείωση του πορώδους του εδάφους εξαιτίας της µεγάλης ποσότητας σωµατιδίων που εισχωρούν στους πόρους του κατά την πυρκαγιά. Εµφάνιση υδρόφοβου στρώµατος κάτω από την επιφάνεια το οποίο σχηµατίζεται από την καύση διαφόρων οργανικών ουσιών Ηταχύτηταδιήθησηςτης βροχής µειώνεται. Έδαφος πρακτικά απροστάτευτο στην ενέργεια των σταγόνων της βροχής. Οκίνδυνοςδιάβρωσηςαυξάνεται σηµαντικά. Ήταν απαραίτητο και αναπόφευκτο Αποµάκρυνση της καµένης βλάστησης και Κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

10 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Αποµάκρυνση του συνόλου της καµένης βλάστησης Για λόγους αισθητικούς Για λόγους επικινδυνότητας Για λόγους εκσκαφής του εδάφους στο ριζικό κόµβο κατά την εκρίζωση αυτών από τον άνεµο κλπ. Για λόγους διευκόλυνσης αποκατάστασης της βλάστησης «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

11 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

12 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

13 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

14 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Επιλογή υλικού των αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων Τα προτεινόµενα έργα θα έπρεπε να είναι αποδεκτά από πολλές απόψεις και ειδικότερα: Από αρχαιολογικής και πολιτιστικής άποψης. Από περιβαλλοντικής και οικολογικής άποψης. Από αισθητικής άποψης. Από άποψη διάρκειας του υλικού κατασκευής. Από άποψη διευκόλυνσης των φυτεύσεων. Ξύλο τα κορµοδέµατα (κορµοσειρές) και τα κορµοφράγµατα από καµένα δένδρα χαλεπίου πεύκης και κυπαρισσιού «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

15 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

16 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

17 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Σκοπός, διάταξη και πυκνότητα των κορµοδεµάτων (1) Τα κορµοδέµατα έχουν ως σκοπό: Τη µείωση της κλίσης των πλαγιών όπου κατασκευάζονται και εποµένως τη µείωση της ταχύτητας και του όγκου της επιφανειακής απορροής, καθώς και του όγκου των φερτών υλικών. Τη συγκράτηση των φερτών υλικών που παράγονται από θέσεις ανάντη αυτών. Τη συσσώρευση και βαθµιαία διήθηση της επιφανειακής απορροής που προέρχεται από θέσεις ανάντη αυτών. Τη δηµιουργία κατάλληλων θέσεων για τη φυσική αναγέννηση ή την τεχνητή αναδάσωση των καµένων πλαγιών των λόφων. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

18 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

19 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

20 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Σκοπός, διάταξη και πυκνότητα των κορµοδεµάτων (2) ιάταξη των κορµοδεµάτων: Μορφή συνεχόµενων σειρών (κορµοσειρών) παράλληλων προς τις χωροσταθµικές καµπύλες (Ελλάδα και άλλες χώρες). Παράλληλες προς τις ισοϋψείς κορµοσειρές µε διάκενα µήκους cm, µεταξύ των κορµοτεµαχίων. Τα διάκενα όµως αυτά έπρεπε να καλύπτονται από κορµοτεµάχια της αµέσως επόµενης κορµοσειράς ώστε να µην υπάρχει µεγάλο µήκος της πλαγιάς χωρίς κορµόδεµα. Θέσεις των πλαγιών οι οποίες ήταν ορατές από πολλές κατευθύνσεις τα κορµοδέµατα να τοποθετούνται υπό µορφή «µωσαϊκού». «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

21 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

22 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

23 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

24 Σκοπός, διάταξη και πυκνότητα των κορµοδεµάτων (3) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Πυκνότητα των κορµοδεµάτων: Η εξαγωγή όµβριων καµπυλών από τα διαθέσιµα µετεωρολογικά στοιχεία του σταθµού του Πύργου. Ηεκτίµηση της καταιγίδας σχεδιασµού των αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. Ουπολογισµός της πιθανότητας επιτυχίας των υπό κατασκευή έργων. Η εκτίµηση της επιφανειακής απορροής που θα προερχόταν από την καταιγίδα σχεδιασµού. i = 23,86* T D 40 mm/h p n 0,756 0,136 Tr 1 = 1 Tr ~90% n Συνεκτιµήθηκαν: 1. Επιτόπιες αξιολογήσεις. 2. Εδάφη της περιοχής µελέτης είναι βαθιά, ιδιαίτερα χαλαρά και ευδιάβρωτα και χαρακτηρίζονται ως αµµοπηλώδη, πηλοαµµώδηήαµµώδη. 3. Παντελής έλλειψη της βλάστησης. 4. ΙδιαιτερότηταπουπαρουσιάζειοευρύτεροςαρχαιολογικόςχώροςτηςΟλυµπίας. 5. Αµφιβολία που υπάρχει για την αντιπροσωπευτικότητα της εξίσωσης των όµβριων καµπυλών. 6. Μεγάλες κλίσεις που επικρατούν στις πλαγιές των λόφων. 7. Επιτακτική ανάγκη συγκράτησης όσο το δυνατόν µεγαλύτερου όγκου εδαφικού υλικού αλλά και νερού. 20 mm «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

25 Σκοπός, διάταξη και πυκνότητα των κορµοδεµάτων (4) ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Πυκνότητα των κορµοδεµάτων: Ο υπολογισµός των αποστάσεων µεταξύ των κορµοσειρών. Κορµοδέµατα ή κορµοσειρές Οριζόντια απόσταση µεταξύ των κορµοσειρών Πίνακας 2. Αποστάσεις µεταξύ των κορµοσειρών και των κορµοδεµάτων σε µέτρα (m), ανάλογα µε την κλίση των πλαγιών(%) και το ύψος των κορµοδεµάτων(m) Κλίση (%) D= ιάµετρος κορµοτεµαχίου (m) 0,15 0,2 0,25 0,3 Χωρητικότητα κορµοδέµατος Κεκλιµένη επιφάνεια απορροής 10 7,1 12,7 19,8 28,6 20 3,5 6,3 9,9 14,2 S ( m) = 3 C( m / m) RO( mm) 30 2,3 4,2 6,5 9,4 40 1,7 3,1 4,8 6,9 50 1,4 2,4 3,8 5,4 60 1,1 2,0 3,1 4,4 70 0,9 1,6 2,5 3,7 80 0,8 1,4 2,1 3,1 90 0,7 1,2 1,8 2, ,6 1,0 1,6 2,2 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

26 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Κορµοφράγµατα: Σκοπός και επιλογή των θέσεων κατασκευής τους Σε παλαιές γεωλισθήσεις, κοίτες µικρορευµάτων, έντονες αυλακωτές διαβρώσεις κλπ. Κριτήρια για την επιλογή της διατοµής κατασκευής των κορµοφραγµάτων: Το µικρό πλάτος της διατοµής της κοίτης. Η αντοχή και στερεότητα των πρανών. Ηύπαρξηπρέµνων στα πρανή για αγκύρωση των έργων. Η ύπαρξη χαλαρού εδαφικού υλικού σε ορισµένες θέσεις της κοίτης ή των πρανών κλπ. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

27 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

28 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

29 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

30 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Λειτουργικότητα των αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων Τα έργα συνέβαλαν: Στην προσωρινή συγκράτηση µέρους της βροχής στις πλαγιές των λόφων και το οποίο στη συνέχεια απορροφήθηκε από το έδαφος. Αυτό συνέβαλε στην αποφυγή έντονων πληµµυρικών φαινοµένων στους αρχαιολογικούς χώρους. Στη συγκράτηση διαβρωµένου εδάφους στις πλαγιές των λόφων. Στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επανεµφάνιση της βλάστησης είτε από σπόρους, είτε από αναβλαστήµατα του πρέµνου και των ριζών πολλών δένδρων και θάµνων (δρυς, φιλίκι, κουτσουπιά, πουρνάρι, σχίνος κλπ) που δεν νεκρώνονται από την πυρκαγιά. «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

31 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

32 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

33 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

34 «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

35 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Γενικός συντονιστής του έργου: ρ Γ. Λυριντζής, /ντής του Ινστιτούτου Συντονιστής των αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων: ρ Γ. Μπαλούτσος Επιστηµονική Οµάδα αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων: Αθ. Μπουρλέτσικας, ασολόγος MSc Κων/νος Καούκης, ασοπόνος Ερευνητική και επιστηµονική οµάδα επίβλεψης των έργων: ρ Γ. Καρέτσος ρ Π. Τρίγκας Γ. Μάντακας, ασολόγος Κ. Ιωαννίδης, ασολόγος ασικοί συνεταιρισµοί: Βαρβάρας Χαλκιδικής Ιερισσού Χαλκιδικής Αγίας Βαρβάρας Χαλκιδικής Σοχού Θεσ\νίκης Χαλκιοπούλου Αιτωλοακαρνανίας Τιρνάβου Λαρίσης «Αντιπληµµυρικός Σχεδιασµός / ιαχείριση Κινδύνου

36 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ι.Μ..Ο. & T..Π. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Συστήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12 η /3-7-2007 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα εξοικονόμησης νερού από τις βροχές στα βουνά της χώρας μας: Μια πρώτη γραμμή άμυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος

Μέτρα εξοικονόμησης νερού από τις βροχές στα βουνά της χώρας μας: Μια πρώτη γραμμή άμυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος Μέτρα εξοικονόμησης νερού από τις βροχές στα βουνά της χώρας μας: Μια πρώτη γραμμή άμυνας κατά των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία

Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Η ομιχλοβροχή στα βουνά της χώρας μας: Μία κρυφή και παραμελημένη κατηγορία νερού με μεγάλη υδρολογική, οικολογική και περιβαλλοντική σημασία Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

HΡΑΚΛΗΣ magazino. Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία. Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα. ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές

HΡΑΚΛΗΣ magazino. Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία. Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα. ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές HΡΑΚΛΗΣ magazino Τεύχος 30 Άνοιξη 2008 Εσωτερική έκδοση του Ομίλου Εταιριών της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Πνοή πράσινου στην Aρχαία Ολυμπία Όσα θέλουμε να ξέρουμε για τη βιομάζα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στις πυρόπληκτες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Σύνοψη Αθήνα 2007 1 Τίτλος: Μελέτη αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 Συμβατικό πλαίσιο... 5 Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι:... 5 Εκπρόσωποι... 5 Σύνταξη μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Δημοκρατίας 35, Ά Όροφος Τ.Κ. 713 06 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο & Fax: 2810343906 2810223303 Email: geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας µετά την καταστροφική πυρκαγιά

Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας µετά την καταστροφική πυρκαγιά WWF Ελλάς Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: +30 210 331 4893 Fax: +30 210 324 7578 p.latsoudis@wwf.gr www.wwf.gr Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα