ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ δ ια χ ε ίρ ισ η ς! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ] ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σωκράτης Παπαμιχαήλ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κοσμάς Σκαρβατσόττουλος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 β κ ««β Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο - Ισ το ρ ικ ό τω ν Ε & Σ σ ε π α γ κ ό σ μ ιο ε π ιπ ε ο ο _ 1 Σελ ,1. Εισαγωγή ^Γ 2 1.2, Ιστορική αναδρομή , Η Ελληνική πραγματικότητα Σε διεθνές επίπεδο Ε&Σ στις μεγάλες Ασιατικές αγορές - Κίνα Διεθνής παίκτης στις εξαγορές η Ινδία Προβλέψεις για το μέλλον Εξελίξεις στις Τράπεζες Εξελίξεις στην Ενέργεια Εξελίξεις στα Πετρέλαια Εξελίξεις στο φυσικό αέριο Εξελίξεις στις Κατασκευαστικές Εταιρίες 17 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο - Α ν ά λ υ σ η το υ Φ α ιν ο μ έ ν ο υ Ε & Σ Σελ Οοισυός - Νομική πλευρά της συγχώνευσης Λόνοι που οδηγούν σε Ε&Σ Βασικά Είδη και αίτια των Ε&Σ Στάδια μιας Ε&Σ Παράγοντες έκρηξης των Ε&Σ Παοάνοντες επιτυχίας και αποτυχίας των Ε&Σ 27 " Το πρόβλημα της εταιρικής κουλτούρας Τάση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Εταιρία ( δοοίθίαε Ευτορροα ή 5Ε ) , Ιστορικό 35 ί Σύσταση Δικαιώματα των εργαζομένων Πράξη Σύνοψη , Πεδίο εφαρμογής 40 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο - Ε π ιπ τ ώ σ ε ις τω ν Ε ρ γ α σ ια κ ώ ν Α λ λ α γ ώ ν σ το Α ν θ ρ ώ π ιν ο Δ υ ν α μ ικ ό Σελ Γενικά 3 2 Προβλήματα του Προσωπικού και οι Παράγοντες δημιουργίας τους Προβλήροτο οττό τγ ν Οργονιοτική ΔιάρθρίΛ^ΟΓ) κοι τΐζ Μετοβολές 42 τπζ ρ 2 2 Προβλήματα από τις Συνθήκες του Περιβάλλοντος Προβλήματα που προκαλούνται από την Εργασία καθεαυτή ^ <5 Ό < νΐ_ γ κ κ.

3 α ο α β «β Μ Μ Μ ϋ -3.2,4. Προβλήματα Προερχόμενα από το Σύστημα των Σχέσεων στα 44 Πλαίσια του οργανισμού 3.3. Η Έννοια της Υπακοής Η Πειθαρχία ως Μέσον Προσαρμογής Πειθαρχική Δίωξη - Επιβολή Ποινών - Συνέπειες Μέθοδοι εφαρμογής των Κανόνων της Επιχείρησης 48 ' 3.7. Θέματα που ανάγονται στη αξιοπσίηση του ανθρώπινου 50 παράγοντα 3.8. Μεταθέσεις και Προαγωγές του Προσωπικού Οι Αμοιβές του Προσωπικού Συστήματα Ενίσχυσης τσυ Ηθικού Συστήματα Μελέτης Παραπόνων Οργανωτικές Αλλαγές Ειδικότεροι Παράγοντες που Συντελούν στην Εισαγωγή των 55 Οργανωτικών Αλλαγών Το Σύστημα Αλληλεξάρτησης που Αναπτύσσεται Μεταξύ των 56 Επιμέρους Στοιχείων ενός Οργανισμού Οι Παρουσιαζόμενες Διακυμάνσεις της Ζητήσεως των Προϊόντων 57 -ή των Υπηρεσιών που Παράγει η Επιχείρηση Αναχρονιστικός Χαρακτήρας Ορισμένων Λειτουργιών , Οι Τεχνολογικές Εξελίξεις Η Μίμηση ,6. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας Αντιδράσεις του Προσωπικού Έναντι των Αλλαγών Παράγοντες που Ανάγονται στην Προσωπικότητα Κοινωνικοί Παράγοντες Ρόλος της Διοίκησης στην Εφαρμογή των Αλλαγών Συμμετοχή Φορείς των Οργανωτικών Αλλαγών Παράγοντες Προσδιορισμού του Χρόνου Οι ρυθμοί της επιχείρησης Η Ανάπτυξη των Αγορών και η Ποικιλία των Προϊόντων Ανάπτυξη των Διεθνών Αγορών 67 Γ3 19. Τα Ειδικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής Θ. Ηθικό και εργασιακή κινητικότητα 68-3,20.1. Ορισμός του Ηθικού Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Ηθικού Παράγοντες που επηρεάζουν το Ηθικό Σγέση Ηθικού και Παραγωγικότητας Τρόποι Ενημερώσεως της Διοικήσεως πάνω στο Ηθικό του 73 Ποοσωπικού Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προσδιορίσουμε το 74 Επίπεδο του Ηθικού 3 24 Ηθικό και Φιλοδοξίες των Εργαζομένων Έννοια και Ορισμός Διακυμάνσεις του Επιπέδου Φιλοδοξίας 75

4 - 3,25. Το ηθικό και οι Διαθέσεις του Προσωπικού 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ψυχολογικές Παράμετροι Σελ.78 0 Μ 4.1. Το στάδιο πριν τη συγχώνευση Η Διαδικασία της Αντίδρασης Οι επιπτώσεις των Ε&Σ στη Συμπεριφορά του Ανθρώπινου 83 Δυναμικού Στάσεις και Συμπεριφορές Ομάδες Ενοποίησης Ο ρόλος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων Ορθή αντιμετώπιση των εργαζομένων , Έγκαιρη επιλογή και συγκράτηση «πολύτιμων» εργαζομένων Αποχωρήσεις Το στάδιο κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης Μορφές Εξαγοράς - Επιπτώσεις στον Ανθρώπινο Παράγοντα Στρατηγικό κίνητρο Βαθμός φιλικότητας - εχθρότητας Βαθμός ενοποίησης Στάδια Μεταβολής της Ψυχολογίας των Εργαζομένων 94 4,7 Συνήθη Αρνητικά Συμπτώματα που Παρατηρούμε σε μια Ομάδα 95 κατά την Μεταβατική Περίοδο 4,8 Στρατηγικές Μετάβασης Τσ στάδιο μετά τη συγχώνευση Μη Ικανοπσιημένοι Εργαζόμενοι - Το Μοντέλο Ε \/ίν Εργασιακή συμπεριψσρά Μετά την Εξαγορά-Τσ Μοντέλο 100 ΕΟνΝ Συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές- Επίλογος 102 ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 105 ΞΕΝΗ ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ 106

5 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ιστορικό των Ε & Σ σε Παγκόσυιο Επίπεδο 1.1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αποτελούν τους βασικούς τρόπους υλοποίησης στρατηγικών ανάπτυξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η ένταση του ανταγωνισμού καθώς και η παγκοσμιοποίηση των αγορών, επιβάλουν την επέκταση της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, προκειμένου αφενός μεν να εξασφαλιστεί η ίδια η επιβίωση και αφετέρου η συνεχής επιτυχία της. Αυτή η συνέργια είναι κοινώς γνωστή ως φαινόμενο του «2+2=5». Ως συγχώνευση (πτθγρβγ) αναφέρεται η ένωση δύο ή παραπάνω εταιρειών «επί ίσοις όροις» και συνήθως η προκύπτουσα εταιρεία αλλάζει το όνομά της. Η εξαγορά (αοςυίδίίίοη) συμβαίνει όταν μια εταιρεία αγοράζει και ενσωματώνει μια άλλη εταιρεία. Η εξαγορά μπορεί να είναι φιλική (η εξαγοραζόμενη εταιρεία συμφωνεί να εξαγοραστεί) ή εχθρική (δεν συμφωνεί - ίτοδίίΐθ ίακβονθγ). Η Ε&Σ μιας επιχείρησης είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που πρέπει να εξετάζεται πολύπλευρα. Από επιχειρησιακής άποψης οι Ε&Σ φαίνεται ότι επιδρούν άμεσα στα μέλη των επιχειρήσεων, αλλάζουν τη στρατηγική, την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες, τα πληροφοριακά συστήματα και την κουλτούρα της μιας ή και των δύο επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ότι χάνουν κάτι που γι αυτούς έχει αξία. Μερικές φορές αντιστέκονται, γιατί δεν κατανοούν την αλλαγή και τις συνέπειές της. Αλλες φορές αντιδρούν, γιατί έχουν την άποψη ότι η αλλαγή δεν έχει αξία και νόημα. Ιδανικό αποτέλεσμα θεωρείται τόσο η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όσο και η επίτευξη των προσωπικών στόχων των εργαζομένων της. Σελίδα από 107

6 ΕΞΑΓ0ΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ1Σ & ΨΥΧ0Λ0Ε1Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο δρόμος βέβαια προς την ολοκλήρωση των Ε&Σ δεν είναι πάντα ομαλός, πολλές φορές τα μεγαλεπήβολα σχέδια αποτυγχάνουν Ιστορική αναδρομή Η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου Ε&Σ προϋποθέτει την αναφορά εκείνων των περιόδων όπου παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση της εξαγοραστικής δραστηριότητας των διαφόρων επιχειρήσεων. Η χρονική στιγμή κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ή όχι μια Ε&Σ εξαρτάται άμεσα, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον μιας επιχείρησης Η Ελληνική πραγματικότητα Οι Ε&Σ άρχισαν να προκαλούν το ενδιαφέρον των Ελληνικών β επιχειρήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του Έως τότε η ελληνική οικονομία χαρακτηριζόταν από οικογενειακές επιχειρήσεις, των οποίων τη διοίκηση είχαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Η είσοδος της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που είχα ως αποτέλεσμα την κατάργηση των εμπορικών φραγμών, σήμανε την αρχή έντονου ανταγωνισμού από τα ξένα προϊόντα καθώς και το άνοιγμα μιας ενιαίας αγοράς. Την περίοδο πραγματοποιήθηκαν 196υ Ε&Σ. Οι κυριότεροι λόγοι που συνέβαλαν στη νέα επιχειρηματική ιδεολογία των εγχώριων επιχειρήσεων είναι οι εξής : Οι περιορισμένες δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται λόγω της παγκοσμιοιποίησης. Η έλλειψη πόρων για την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Οι χρηματοοικονομικές ανισορροπίες. Το αδύναμο ηταηαρβγηθπί πολλών επιχειρήσεων. Η επιθυμία των ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων να εδραιωθούν στην ελληνική αγορά. Σελίδα 2 από 107

7 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άνθιση των Ε&Σ στην ελληνική αγορά παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν επενδύθηκαν πολλά κεφάλαια τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό και στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσαν διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ; Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας που ευνόησε την είσοδο ξένων κεφαλαίων. Το άνοιγμα των συνόρων της κοινότητας. Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων εκείνης της περιόδου. Η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο θετική. Το πρώτο κύμα εξεγορών στη χώρα μας φαινόταν να έχει περάσει και αυτό οφειλόταν στους εξής παράγοντες Στην εξάντληση των εταιρειών - στόχων. Στην κακή απορρόφηση των επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν από τους μεγάλους κλάδους. Στην στροφή προς τους τομείς των υπηρεσιών. Στο άνοιγμα των βαλκανικών αγορών, οι οποίες απορρόφησαν μεγάλο όγκο κεφαλαίων. Στα κοινοτικά κονδύλια, με τα οποία δόθηκε η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε έναν εκσυγχρονισμό και επιβίωσής τους., ι! π Με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της οικονομίας, τις ευκαιρίες των μεγάλων έργων, τη διάνοιξη προοπτικών στα Βαλκάνια, καθώς και με τη συνεχιζόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, πολλαπλασιάστηκαν οι Ε&Σ στη χώρα μας, με αιχμή, τα τελευταία χρόνια, το ίδιο το τραπεζικό σύστημα.. Το 1999 σημειώθηκε τα 2 σημαντικό κύμα Ε&Σ, με επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους και ειδικά στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζονται αξιοσημείωτες αλλαγές στα μερίδια αγοράς των Τραπεζών, με σημαντική άνοδο των μεριδίων

8 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ των ιδιωτικών ομίλων. Οι ττερισσότεροι αναλυτές στη χώρα μας συμφωνούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί τόσο σε κλάδους αιχμής για τις Ε&Σ (όπως ο τραπεζικός), όσο και στο σύνολο της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης του παραγωγικού ιστού, τις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, την επέκταση, όπως διαφαίνεται, της πολιτικής αποκρατικοποιήσεων στα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα το 2005 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αρκετά έντονος χρόνος όσον αψορά την αγορά των τηλεπικοινωνιών. Το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80,8% της ΤΙΜ Η Ε ίία 8 στις εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (\/θη1:υγθ ΟαρίίαΙ) Αραχ Ραάηθτδ και Τθχ38 Ραοίίίο Οτουρ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας επισφράγισε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παρουσιάζεται στην 20'^ θέση των μεγαλύτερων συμφωνιών παγκοσμίως για το Ιστορικά, παράλληλα με την εξαγορά της ΤΙΜ ΗΕΙ_Ι_Αδ, οι δύο εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών προχώρησαν και στην εξαγορά της Ο-ΤθΙθοογπ από την Ιπίο-Ουβδί. Η διοίκηση της Ιηίο-Ουθδί επωφελήθηκε από το ενδιαφέρον που επέδειξε μια άλλη εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών, ΒΟ ΡατίπθΓδ, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό εξαγοράς της εταιρίας να είναι αυξημένο κατά 40% από την αρχική προσφορά των 250 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Τον Ιούλιο, η Ιπίταοοτη ανακοίνωσε την εξαγορά του 23% της ΡΟΡΤΗΝΕΤ από τις Μινωικές Γραμμές και το 100% της ΗθΙΙαδ Οη ϋπθ από την ΕΡΘ Ευτο03πΙ<. Σκοπός της ΙηΙτθοοπι ήταν η σταδιακή εξαγορά μεγαλύτερου ποσοστού της ΡΟΡΤΗΝΕΤ, μέσω της ΤθΙθοογπ ΙώΙίθ, της Μβό ΝθυώΙυδ και της Κυπριακής Τεάπεζας Ανάπτυξης, για την απόκτηση του 20,5% που οι τρεις τελευταίες ήλεγχαν στη ΡΟΡΤΗΝΕΤ. Τον Σεπτέμβριο όμως, η ισλανδικών συμφερόντων εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών Νονθίοτ απέκτησε το 16 1% της ΡΟΡΤΗΝΕΤ από τις 10 προαναφερόμενες εταιρίες. Η Ιηίτθοοιπ προσπάθησε να απαντήσει στην κίνηση αυτή της Νονθίοτ καταθέτοντας δημόσια προσφορά για τις μετοχές της ΡΟΡΤΗΝΕΤ. Ο πόλεμος των δύο εταιριών για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΡΟΡΤΗΝΕΤ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της μετοχής από τα 5,3 ΕΥΡΩ στα 8 Σελίδα 4 από 107

9 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩ που προσέφερε η ΙπΙγθοογπ στην δημόσια προσφορά. Τον επόμενο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της ΡΟΡΤΗΝΕΤ απέρριψε την προσφορά της Ιπίταοοητ θεωρώντας το τίμημα που προσέφερε ως «μη δίκαιο». Στις αρχές του 2006 η Ιπίταοοτη προχώρησε σε αποεπένδυση του συνόλου των μετοχών της ΡΟΡΤΗΝΕΤ που είχε στην κατοχή της (25,3%), ενώ η Νοναίοτ συγκέντρωσε το 38,7%, αποτελώντας πλέον τον κύριο μέτοχο της εταιρίας. Τέλος, στην 36^ θέση της λίστας με τις ακριβότερες συγχωνεύσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για το 2005, βρίσκεται η ΟΟδΜΟΤΕ ΜΟΒΙΕΕ ΤΕΕΕΟΟΜδ, η οποία εξαγόρασε την Οοδπιο Βυΐραπα Μοόίΐθ ΕΑΟ (ΟΙοΒυΙ) και την ΟΟδΜΟΡΟΝ ΑΒ δι<ορ]θ από τον ΟΤΕ Α.Ε. στην τιμή των 490 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ. Πρέπει να σημειωθεί πως η ΟΟδΜΟΤΕ ΜΟΒΙΕΕ ΤΕΕΕΟΟΜδ διατηρούσε το ηταηαρθπίθπΐ των δύο εταιριώναπό τον Ιανουάριο του Σε διεθνές επίπεδο Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι με το πέρασμα του χρόνου διακρίνουμε τέσσερα «κύματα» Ε&Σ:. Το πρώτο ( ) χαρακτηρίζεται από πληθώρα συγχωνεύσεων που δημιούργησαν μονοπώλια. Οι Ε&Σ της περιόδου αυτής έγιναν με σκοπό την ενοποίηση των εταιριών και την ίδρυση μιας κυρίαρχης εταιρίας στον κλάδο, γγ αυτό και η πλειοψηφία των εξαγορών είναι οριζόντιες. Οριζόντιες είναι οι Ε&Σ μεταξύ των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται στον ίδιο κλάδο και στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.. Το δεύτερο ( ) χαρακτηρίζεται από εξαγορές συμπληρωματικών συσχετιζόμενων επιχειρήσεων. Οι εξαγορές ήταν κυρίως κάθετες, επεκτείνοντας τις εταιρίες είτε προς τα πίσω στις πηγές προμηθειών τους, είτε μπροστά για να συμπεριλάβουν τα δίκτυα διανομής. Αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που ασχολούνται με τον βαθμό επιτυχίας των εξαγορών αυτής της περιόδου, εντούτοις φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά επικερδείς. Σελίδα 5 από 107

10 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ. Το τρίτο ( ) αφορά τη δημιουργία μεγάλων κολοσσών, μη συσχετιζόμενων επιχειρήσεων. Το κύμα αυτό, αν και παρουσιάζει ομοιότητες με το αντίστοιχο της δεκαετίας του 20, χαρακτηρίζεται από την ανομοιογένεια των διαπλεκόμενων εταιριών. Η εξαγοραστική δραστηριότητα της περιόδου αυτής πυροδοτήθηκε από μια επανάσταση διοικητικών στελεχών. Η δημιουργία μεγάλων εταιριών αναβάθμισε το ρόλο της διοικητικής ομάδας και αύξησε τη δύναμη και το κύρος της. V. Τέλος, το τέταρτο (μετά το 1974) χαρακτηρίστηκε ως «η περίοδος της μανίας των συγχωνεύσεων» (ητθτρβγ ηταηία) μεγάλων επιχειρήσεων - η μεγαλύτερη Ε&Σ ήταν αυτή των εταιριών Εχχοη και ΜοόίΙ αξίας $86 δις. Στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980 ο αριθμός των Ε&Σ που πραγματοποιήθηκε κυμαίνεται από έως Το 1995 οι επενδύσεις σε Ε&Σ έφτασαν το ποσό των &229 δις. Η οικονομική ιστορία των Η.Π.Α. αναφέρει τουλάχιστον 5 σημαντικά κύματα Ε&Σ : την περίοδο , την περίοδο , την περίοδο , τη δημιουργία ομίλων ετερογενών επιχειρήσεων (οοηρίοητθταίθδ) της δεκαετίας του 1960 και το τελευταίο κύμα εξαγορών, που ξεκίνησε τσ 1976 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα κύματα Ε&Σ στις Η.Π.Α. φαίνεται να συνδέονται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με σημαντικές εξελίξεις στις αγορές, με ευκαιρίες επενδύσεων μετά από λήξη πολέμων ή διεθνείς ανακατατάξεις, με σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, με κρατικά κίνητρα ή και με συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη και στους μετόχους των εταιριών. Η αύξηση του αριθμού των Ε&Σ συνεχίστηκε και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σε τοπικό, αλλά περισσότερο σε διασυνοριακό επίπεδο, είχε σαν κίνητρο την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και φάσματος, τη μείωση του κόστους διανομής και διοικητικών λειτουργιών, την επέκταση δραστηριοτήτων, την αντικατάσταση υφισταμένων Διοικήσεων με πλέον αποτελεσματικές, την ενίσχυση της μονοπωλιακής δύναμης, τη διαφοροποίηση κινδύνου και σε κάποιες τοπικές συγχωνεύσεις, την ενίσχυση των εγχώριων Τραπεζών και τη θωράκιση τους έναντι του κινδύνου εισδοχής στη χώρα ξένων Τραπεζών. Έχει Σελίδα 6 από 107

11 ΕΞΑΓ0ΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ1Σ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ επίσης διαφανεί πως Τράπεζες από αναπτυγμένες χώρες τείνουν να αγοράζουν Τράπεζες από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Το 2005 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας αγοράς εξαγορών και συγχωνεύσεων συγκριτικά με το 2004 ως προς τη συνολική αξία των συμφωνιών (34%), αν και ο αριθμός των συμφωνιών έμεινε σταθερός. Οι συνολικές πραγματοποιηθείσες συμφωνίες ανήλθαν στις συγκριτικά με το 2004, ενώ η συνολική αξία ανήλθε σε δις (συγκριτικά με υδο δις το 2004). Το μέσο ύψος συμφωνίας αυξήθηκε από ίιδο 72 εκ. το 2004 σε εκ. το Στην Ευρώπη ανακοινώθηκαν και ολοκληρώθηκαν συνολικά σε όλους τους τομείς εντός του 2005, συμφωνίες συνολικής αξίας 1) δις, έναντι συμφωνιών το 2004, συνολικής αξίας δις. Ο αριθμός των ολοκληρωμένων συμφωνιών αυξήθηκε λίγο (1,6%), ανώ η συνολική αξία αυξήθηκε κατά 52%, που υποδηλώνει μεγάλη άυξηση στο μέσο μέγεθος κάθε συμφωνίας ( εκ. από 77 το 2004). Τα αντίστοιχα στοιχεία για τις ανακοινωθείσες συμφωνίες υποδηλώνουν αύξηση 37% στη συνολική αξία και 2,5% στον αριθμό των συμφωνιών, με 34% αύξηση στο μέγεθος της μέσης αξίας ανά συμφωνία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη Ευρωπαϊκή χώρα στσν τομέα των συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η συνολική αξία των πραγματοποιηθεισών συμφωνιών αυξήθηκε κατά 16%, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών ελαττώθηκε κατά 8%. Η μείωση της συνολικής αξίας των συμφωνιών στη Γαλλία οδήγησε στην πτώση της Γαλλίας από τη δεύτερη στην τρίτη θέση. Σημαντική είναι η αύξηση της συνολικής αξίας των συμφωνιών στην Ισπανία (με ταυτόχρονη ελάττωση και του αριθμού των συμφωνιών) και στην Τσυρκία. Ειδικά στην Τουρκία παρατηρήθηκαν πολλές ιδιωτικοποιήσεις (έγιναν 9 συμφωνίες με μέγεθος δις η καθεμία) και δύο μεγάλες συμφωνίες, μια στσ χώρο των τηλεπικοινωνιών (με την πώληση της ΤυτΚ ΤβΙθοοτη για ,6 δις) και μία στον χώρο της ενέργειας (πώληση της ΤυτΚίγθ ΡθΙγοΙ ΡαίίηπΙθπ Α8 στις ΡσγαΙ ΟυΙοΙτ 8ίτθΙΙ Θτουρ και ΚΟΟ ΗοΙάίηρ Α8 για δις). Σελίδα 7 από 107

12 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η Ελλάδα βρέθηκε στην 24'^ θέση με μικρή ααύξηση στη συνολική αξία των συμφωνιών ( ,9 δις, αύξηση 6% από το 2004) από περίπου 80 συμφωνίες (σχεδόν 150% αύξηση από το 2004 με 32 συμφωνίες). Η μεγάλη αύξηση σε όγκους εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2005 ήταν απόρροια σημαντικών στρατηγικών επενδύσεων από επιχειρήσεις και οργανισμούς που, έχοντας μάθει από λάθη του παρελθόντος, δεν κατέβαλαν ποσά μεγαλύτερα από αυτά που επέβαλε η αγορά. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ώριμη περίοδο που διανύει πλέον η αγορά των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επιπλέσν, η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πλεόνασμα μετρητών πσυ διαθέτουν οι επιχειρήσεις, προϊόν συσσωρευμένων κερδών από το 2001 και στο γεγονός ότι διακρίνοντας την τάση της αγοράς για διαρκή αύξηση του όγκου των εξαγορών καις συγχωνεύσεων, είναι διατεθειμένες αν επενδύσουν μεγάλο μέρος αυτών σε τέτοιας φύσης συμφωνίες. Στην παγκόσμια αύξηση της αξίας των πραγματοποιηθεισών συμφωνιών έχει συμβάλλει και η αύξηση της συμμετοχής από εταιρίες ιδιωτικών επενδύσεων (Ρτίνοίβ Εηυίίγ) οι οποίες το 2005 συμμετείχαν στο 15% (κατά αξία) των συνολικών συμφωνιών της αγοράς. Οι εταιρίες αυτές είναι σε θέση να πλειοδοτήσουν σε σχέση με επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, κυρίως λόγω των μικρότερων ποσοστών «επιστροφών» που ήταν διατεθειμένες να λάβουν, σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να κατευθύνουν και να ελέγχουν τις συνομιλίες κυρίως λόγω των χρηματικών αποθεμάτων που είναι διατεθειμένες να καταβάλουν. Πρόσφατα, η επενδυτική εταιρία Κέρβερος, ανακοίνωσε την εξαγορά της ζημιογόνου αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ΟΗΡΥ8ίΕΡ, αντί του ποσού των 5,5 δις ευρώ, ενώ παράλληλα ανέλαβε ένα ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό βάρος ύψους 13 δις ευρώ, από τις ακάλυπτες δαπάνες για συντάξεις και περίθαλψη των εργαζομένων της 0ΗΡΥ8ΓΕΡ. Οι πρώτες αντιδράσεις των συνδικάτων της ΟΗΠΥ8ΓΕΕ, μόλις έγινε γνωστή η εξαγσρά, ήταν αρνητικές, όπως αναμενόταν και η Διοίκηση της Κέρβερος, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζον Σνόου, έσπευσε να καθησυχάσει τα συνδικάτα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η στάση τους. Η Κέρβερος κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να

13 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ προχωρήσει στο προσεχές μέλλον σε περικοπές θέσεων εργασίας, πέραν απο τις , που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Ο ΗΚΥδίΕΡ από την προηγούμενη Διοίκησή της. Η ηγεσία της Κέρβερος έχει ήδη εξασφαλίσει αρκετά δάνεια από αμερικανικές τράπεζες και θα επιδιώξει μια συμφωνία με τα συνδικάτα, ώστε να μειωθούν οι ακάλυπτες υποχρεώσεις από τις δαπάνες υγείας των εργαζομένων Ε&Σ στις μεγάλες Ασιατικές Αγορές - Κίνα Λεν ήταν μόνο η έκρηξη της χρηματιστηριακής αγοράς της Κίνας το στα ύψη εκτινάχτηκαν και οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, καθώς τόσο εγχώριες όσο και ξένες επιχειρήσεις έσπευσαν να αγοράσουν κινέζικο ενεργητικό. Η ευφορία της χρηματιστηριακής αγοράς, τα υψηλά εταιρικά κέρδη και τα κυβερνητικά μέτρα που ενθάρρυναν τους επενδυτές, όλα αυτά ευνόησαν τόσο τη σταθεροποίηση τόσο στο χώρο των κρατικά ελεγχόμενων «γιγάντων» όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Η δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος. Σύμφωνα με στοιχεία της ΟβαΙομίο, το 2006 ανακοινώθηκαν εξαγορές εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Κίνα, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος των 1.786εξαγορών του η συνολική αξία των συμφωνιών πέρασε το φράγμα των 100 δις δολαρίων το 2006 για πρώτη φορά, φθάνοντας τα 103,8 δις δολάρια. Πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 68% από τις συμφωνίες αξίας 61,8 δις δολαρίων το μολονότι η δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορεί συχνά να ενισχύσει τη χρηματιστηριακή αγορά, η τάση αυτή δεν φαίνεται να προσέφερε πολύ περισσότερα στα κέρδη των κινεζικών μετοχών - μερικές από τις οποίες κατέγραψαν την καλύτερη επίδοση στον κόσμο το και αυτό επειδή, μια σχετικά μικρή αναλογία κινεζικών εταιριών είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ενώ πολλές από τις μεγαλύτερες συμφωνίες δεν πραγματοποιήθηκαν στα χρηματιστήρια της χώρας. Ωστόσο, η αύξηση των εξαγορών προλειαίνει το έδαφος για βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι παραπάνω τάσεις δεν περιορίζονται σε έναν ή δύο τομείς : όλες οι εταιρίες, από Σελίδα 9 από 107

14 ΕΞΑΓ0ΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕ1Σ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ κατασκευαστές οικοδομικών υλικών έως εταιρίες τεχνολογίας, μοιράζονται αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη. Επίσης, το σίγουρο είναι ότι η ευφορία της κινεζικής χρηματιστηριακής αγοράς - οι βασικοί δείκτες διπλασιάστηκαν το αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα ανώτατα στελέχη βλέπουν τις επικείμενες συμφωνίες. Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία, οι μεγάλες βιομηχανίες της Κίνας «είδαν» τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 32% το τρίμηνο Νοεμβρίου Ιανουαρίου 2007 από την αντίστοιχη περίοδο του επίσης, στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο αριθμός των εταιριών που ελέγχονται από την κεντρική κυβέρνηση μειώθηκαν σε 161 από 196, κυρίως μέσω συγχωνεύσεων Διεθνής παίκτης στις εξαγορές η Ινδία Για τους περήφανους Ινδούς, τίποτα άλλο από έναν νικηφόρο αγώνα της εθνικής ομάδας κρίκετ, δεν τους προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση παρά η δράση των ινδικών εταιριών στο διεθνές πεδίο των εξαγορών. Πρόκειται επίσης και για μια δράση που έχει γίνει και από τους παρατηρητές του εξωτερικού ιδιαίτερα αισθητή. Οι ινδικές εταιρίες έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα εξαγορές 34 ξένων εταιριών, έναντι του συνολικού ποσού των 10,7 δις δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟθαΙορίο. Πέρυσι, αντιστοίχως, υπεγράφησαν συμφωνίες 23 δις δολαρίων, ξεπερνώντας κατά το πενταπλάσιο το προηγούμενο ρεκόρ όπως και τις συνολικές επενδύσεις ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων σε ινδικές εταιρίες. Για τους τοπικούς παράγοντες του βιομηχανικού κλάδου, αυτή η έντονη καταναλωτική διάθεση σηματοδοτεί μια αναγέννηση που δεν περιορίζεται στα αυστηρά «σύνορα» του επιχειρείν. «Μια νέα Ινδία αναδύεται» δήλωσε ο Κουμάρ Μπίρλα, πρόεδρος του μεγάλου ομίλου Αάίίγα Οτουρ. «Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι η Ινδία διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αρένα». Και η γνώμη του κυρίου Μπίρλα είναι αξιόπιστη. Το 2007, η ΗίηάαΙοο, η εταιρία παραγωγής αλουμινίου που ανήκει στον προαναφερόμενο όμιλο, εξαγόρασε την ανταγωνίστρια ΝονθΙίδ, αμερικανικών συμφερόντων, έναντι 6 δις δολαρίων. Η εν λόγω συναλλαγή την αναβάθμισε αυτομάτως στη Σελίδα 10 από 107

15 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ελασμάτων αλουμινίου παγκοσμίως. Μάλιστα, η συμφωνία αυτή υπεγράψη μόλις μια εβδομάδα αψού η Ταΐα δίθθΐ, η μεγαλύτερη χαλυβουργία στην Ινδία, επισφράγισε μια ακόμη μεγαλύτερη συμφωνία, την οποία διαπραγματευόταν από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Αναφερόμαστε στην εξαγορά της Οοτυδ, βρετανικών και ολλανδικών συμφερόντων, για την απόκτηση της οποίας η Ταία δίθθι κατέβαλε 13,2 δις δολάρια, ένα ποσό εννέα φορές υψηλότερο από το προγενέστερο ρεκόρ σε εξαγορά που έκανε ινδική εταιρία. Και οι δύο συμφωνίες σηματοδοτούν και τις ευνοϊκές συνθήκες που ενθαρρύνουν μικρότερες ινδικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν σε διεθνή κλίμακα τις δραστηριότητές τους, θέτοντας στο στόχαστρο ξένες εταιρίες στον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών, των κατασκευαστών εξοπλισμού αυτοκινήτων, ενέργειας κ.ο.κ. Με τον ρυθμό του ΑΕΠ να κυμαίνεται, κατά μέσον όρο, στο 8 /ο και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η ροή των εσόδων τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Το μέσο περιθώριο κερδοφορίας φθάνει περίπου το 10%, ξεπερνώντας κατά το διπλάσιο το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό. Σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, το 60% των 200 μεγαλυτέρων εταιριών της Ινδίας προτίθεται να αξιοποιήσει αυτά τα κεφάλαια στην εξαγορά ξένων εταιριών. Η χρηματοδότηση αυτών των συμφωνιών είναι περισσότερο τολμηρή από ποτέ. Έπειτα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις αγορές κεφαλαίου, το χρηματιστήριο έχει καταγράψει μεγάλα κέρδη, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά. Έχουν απομακρυνθεί και άλλα εμπόδια, όπως ήταν τα πλαψόν που ίσχυαν για το χρέος που μπορούν να συσσωρεύσουν οι εταιρίες. Τον περασμένο χρόνο η φαρμακοβιομηχανία Έαηόαχγ αξιοποίησε ομόλογο αξίας 440 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς 8 εταιριών στις ΗΠΑ, τη Ρσυμανία, την Ιταλία, τη Νότια Αφρική και αλλού. Όλες αυτές οι εξελίξεις προσδίδουν αυτοπεποίθηση στις ινδικές επιχειρήσεις. Η συνσλική αξία των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν από ινδικές εταιρίες ως ποσοστό τσυ παγκόσμισυ συνόλσυ διασυνοριακών συμφωνιών έφθασε πέρυσι το 1,8%. Η τάση όμως παραμένει ανοδική, με το μέσο όρο της αξίας μιας εξαγοράς ξένης εταιρίας από ινδικά επιχειρηματικά συμφέροντα να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά το δεκαπλάσιο, φθάνοντας τα 315 εκατομμύρια δολάρια. Η Σελίδα 11 από 107

16 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κατάργηση και άλλων εμποδίων στις άμεσες ξένες επενδύσεις εντός της χώρας θα μεταφέρει παγκόσμια οψέλη στην εγχώρια αγορά, τόσο σε όρους πρόσβασης στην τεχνολογία, όσο και σε όρους κλίμακας. Στις 22 Μαρτίου 2007, η κυβέρνηση, ύστερα από πολλές καθυστερήσεις, ενέκρινε πρόταση για την αύξηση του ανωτάτου ορίου συμμετοχής ξένων κεφαλαίων στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών στο 74%. Οι ινδικές εταιρίες έκαναν προ επταετίας τα πρώτα βήματα στην παγκόσμια αρένα εξαγορών, συνάπτοντας 50 συμφωνίες με ξένες εταιρίες, συνολικής αξίας 1 δις δολαρίων. Η πλειονότητα αυτών των συμφωνιών αφορούσαν τον φαρμακευτικό κλάδο, όπως και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Αυτοί οι κλάδοι ήταν άλλωστε οι επιβιώσαντες από την τραυματική απελευθέρωση της δεκαετίας του 90. αναδύθηκαν, όμως, ανταγωνιστικότερες εταιρίες που εξερευνούσαν νέες αγορές για να διοχετεύσουν ένα μεγάλο όγκο εξαγωγών. Για τις εταιρίες αυτής της συνομοταξίας, οι εξαγορές ξένων εταιριών ανοίγουν τον δρόμο για να συνδέσουν το φθηνό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της χώρας με νέες αγορές και καθιερωμένους πελάτες. «Η Ινδία είναι μια μεγάλη αγορά για την εταιρία, αλλά δεν είναι η μοναδική» δήλωσε ο Μάλβιντερ Σινχ, ήτοι το αφεντικό της Εαηόαχγ, της οποίας το 80% των δραστηριοτήτων της απορροφώνται από αγορές του εξωτερικού. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι η Εαηόαχγ, είναι σήμερα πιο συγκρατημένη στις κινήσεις της. Ενδεικτικό είναι ότι στις 22 Μαρτίου 2007 αποσύρθηκε από τη δημοπρασία για την πώληση της θυγατρικής της γερμανικής ΜθγοΚ, ενώ εάν είχε επιμείνει μπορεί να αποκτούσε τον τίτλο της έβδομης μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής αντιγράφων φαρμάκων. Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την απόκτηση της τεχνολογίας στον τομέα της μεταποίησης, μεταξύ άλλων. Αυτό ήταν και ένα από τα κίνητρα για την εξαγορά της ΝονθΙίδ από την ΗίπάαΙοο. Η πρώτη παράγει κονσέρβες αλουμινίου, οι οποίες κατατάσσονται στα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Η ΗίηάαΙοο θα χρειάζονταν μια πενταετία για την ανάπτυξη των κατάλληλων εργοστασιακών μονάδων στην Ινδία. Αναλόγως, η πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους απασχολεί την δυζίοη Εηθτργ, ήτοι τη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής αεριοστρόβιλων. Το 2006 κατέβαλε 565 εκατομμύρια Σελίδα 12 από 107

17 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ δολάρια για την εξαγορά της Ηαηδθπ, μιας Βελγικής εταιρίας παραγωγής κουτιών ταχυτήτων. «Η δυζίοη κατέχει την επιστήμη των αεριοστρόβιλων και η Ηαπδθπ κατέχει την τεχνολογία παραγωγής κουτιών ταχυτήτων. Σήμερα, οι ομάδες έρευνας και ανάπτυξης των δύο εταιριών συνεργάζονται στενά στον τομέα σχεδιασμού προϊόντων» σχολίασε ο πρόεδρος της βελγικής εταιρίας, Τούλσι Γάντι. Και δίχως να είναι ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη, η δυζίοη υπέβαλε το 2007 προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής εταιρίας παραγωγής αεριοστρόβιλων Βορονι/βτ. Τέτοιας ψύσεως συμφωνίες είναι σύνηθες φαινόμενο για τις εταιρίες αναδυόμενων αγορών. Η εξαγορά της Οοτυδ από την εταιρία Ταία δίθβι ήταν όμως σημαντική από πολλές απόψεις. Η ινδική εταιρία επιβίωσε από την απελευθέρωση της αγοράς και έπειτα καρποφόρησε επενδύοντας σε εξελιγμένες μεθόδους παραγωγής, εντάσεως κεφαλαίου. Αποκτώντας τον «τίτλο» της χαλυβουργίας με το χαμηλότερο παραγωγικό κόστος, είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για να εξαγοράσει την Οοτυδ, δηλαδή την ισχυρότερη ανταγωνίστριά της. Το αποτέλεσμα ήταν να εξελιχθεί στην πέμπτη μεγαλύτερη χαλυβουργία του κόσμου. Επόμενος στόχος είναι να κατακτήσει την παγκόσμια αγορά. Μόνο μια πλειοψηφία ινδικών εταιριών μπορεί να τρέφει τόσο μεγάλες φιλοδοξίες. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ομίλους οικογενειακού χαρακτήρα, οι οποίοι κατά κανόνα αποφεύγουν την ανάληψη κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, το κύμα εξαγορών εταιριών από ινδικά επιχειρηματικά συμφέροντα θα ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ η χρηματική αξία των συμφωνιών θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Καμιά ινδική εταιρία δεν έχει αποτύχει σε μεγάλη εξαγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές της ΜοΚίηδθγ. «Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρίες να μην παρασύρονται από υπερβάλλουσα δόση αυτοπεποίθησης, αλλά από καθαρή λογική» δηλώνει ο κύριος Σινχ της Παηόαχγ. Σοφά είναι αυτά τα λόγια του περήφανου Ινδού, ιδιαίτερα όταν διανύουμε μια περίοδο που η εθνική ομάδα κρίκετ συνεχίζει να χάνει. Σελίδα 13 από 107

18 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΕΙΑ ΕΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.3. Προβλέψεις για το μέλλον Ήρθε το τέλος των απλών μειοψηφικών συμμετοχών στις τράπεζες. Τη σκυτάλη παίρνουν τώρα οι εξαγορές πλειοψηφικών πακέτων. Μελέτη της ΡτίοθνναίθΓ-Ηουδθ-Οοορβτδ βλέπει να έρχονται εξαγορές από τράπεζες και ενέργεια. Κυρίως στον χώρο των μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Οι οποίες παράλληλα επεκτείνονται σε Βαλκάνια και ΝΑ Ευρώπη. Η νέα μόδα των εξαγορών πλειοψηφικών πακέτων φαίνεται άλλωστε από το ρεκόρ σε αριθμό και αξία εξαγορών που σημειώθηκε το κάτι το οποίο, όπως επισημαίνουν ξένοι οίκοι, θα συνεχιστεί και φέτος. Εξάλλου, το πρόσφατο παράδειγμα της εξαγοράς της πλειοψηφίας Τουρκικής τράπεζας από την Εθνική Τράπεζα δείχνει τη νέα τάση στις συγχωνεύσεις. Άλλωστε, πιο πριν είχε προηγηθεί η εξαγορά της πλειοψηφίας της Γενικής Τράπεζας από την δοοίβίθ ΟθηθταΙθ, ενώ πιο παλιά είχε αποχωρήσει η ΟουίδοΙτΘ ΒαηΚ από την ΕΡΟ ΕυτοόαηΚ Ετραδίαδ, ύστερα από πέντε χρόνια «γάμου». Όλα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο εύθραυστοι είναι οι «δεσμοί φιλίας» με απλές μετοχικές συμμετοχές. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι κινήθηκε και ο πλήρης έλεγχος της ΝονοΒαηΚ, ήδη ΜίΙΙθοίατη, από τους Πορτογάλους, αλλά και τα «μικρο-διαζύγια» σε διάφορες συνεργασίες (π.χ. Πειραιώς - 1ΝΟ κλπ). Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλο ενδιαφέρον έχει η στάση που θα κρατήσει η Ότθάίί ΑρτίοοΙθ στην Εμπορική Τράπεζα Εξελίξεις στις τράπεζες Σύμφωνα με την εταιρία, η μεγαλύτερη κινητικότητα που αναμένεται στον Μ κλάδο των τραπεζών προέρχεται από την περαιτέρω επέκταση των μεγάλων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στα Βαλκάνια. Η κινητικότητα αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με έναν συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεγμένων εξαγορών. Οι αποκρατικοποιήσεις που συνεχίζονται στον τραπεζικό τομέα σε έναν αριθμό χωρών των Βαλκανίων (όπως για παράδειγμα ϋ Σελίδα 14 από 107

19 Α στη Σερβία και Μαυροβούνιο, στη Ρουμανία κ.α.) ενδέχεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ανταγωνίζονται πλέον στην περιοχή αυτή με ευρωπαϊκές τράπεζες κυρίως της Ιταλίας και της Αυστρίας. Προσεκτική και περιορισμένη μεσοπρόθεσμα κινητικότητα ενδέχεται να υπάρξει και προς τη γειτονική και μεγάλη αγορά της Τουρκίας, αλλά και προς τις μεγάλες αγορές της Πολωνίας και της Ουκρανίας. Στην Ελλάδα, η Ρτίοθ-νναίθτ-Ηουδβ-Οοορβτδ δεν παρατηρεί προς το παρόν σημαντική πίεση ανάμεσα στις μεγάλες τράπεζες για περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, δεδομένων των υψηλών επιπέδων κερδοφορίας τους, τη συνεχόμενη ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς, καθώς και της δυσκολίας περαιτέρω μείωσης των σταθερών εξόδων σε ενδεχόμενες συγχωνεύσεις. Αντιθέτως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η ελληνική τραπεζική αγορά θα πλησιάζει την ωρίμαση, αναμένεται η πίεση για συγκέντρωση να μεγαλώνει. Στην περίπτωση που μια μεγάλη ελληνική ή ξένη τράπεζα αποφασίσει να προχωρήσει στην εξαγορά κάποιας από τις πέντε μεγάλες ελληνικές τράπεζες, αναμένεται ότι θα ακολουθήσει μια σειρά σημαντικών αμυντικών συγχωνεύσεων. Αναφορικά με τις μικρές και τις μεσαίες τράπεζες, αναμένεται κάποια κινητικότητα, κυρίως μεταξύ τραπεζών παρόμοιων μεγεθών. Η πίεση του ανταγωνισμού είναι πιο εμφανής σε αυτήν την κατηγορία των τραπεζών, και πιθανές συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν για λόγους συνένωσης μεριδίων αγοράς και οικονομιών κλίμακας. Η μετοχοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ενδεχομένως η εισαγωγή των μετοχών του στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η οποία αναμενόταν το 2004, έχει ανακοινωθεί ότι θα παραταθεί μέχρι το τέλος του 2006, ούτως ώστε να προχωρήσει η αναδιοργάνωση του ιδρύματος καθώς και η προτεινόμενη εκατέρωθεν συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Στη γειτονική Ιταλία, μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης δύο μεγάλων τραπεζών, της Βαηοα Ιηίθδα και της δαηραοίο, ανακοινώθηκε ότι με την συγχώνευση της τράπεζας υηίοτβάίί με την τράπεζα ΟαρίίαΙία, δημισυργείται η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη, μετά την ΗδΒΟ και Σελίδα 15 από 107

20 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ η Πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 100 δις ευρώ Εξελίξεις στην ενέργεια Η είσοδος του ισπανικού ενεργειακού κολοσσού, ΙόθτάοΙα, στο μετοχικό κεφάλαιο της X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ σηματοδοτεί αναμφίβολα μια νέα εποχή στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εκτιμά η Ρτίοθ-νναίθΓ-Ηουδθ- ΟοορβΓδ. Αποτελεί παράλληλα ένδειξη ότι από τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου θα πρωταγωνιστήσουν οι μεγάλες και καλά οργανωμένες. Αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια του 2006 οι εξελίξεις στον κλάδο των ΑΠΕ θα εντατικοποιηθούν, καθώς οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αναφορικά με το νέο πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελέσουν σημαντικά κίνητρα για τη συγκέντρωση αδειών παραγωγής και την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Επιπλέον, στην αύξηση της 1^1 κινητικότητας στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να συμβάλει και η ΔΕΗ, καθώς συνεχίζει τα σχέδια επέκτασης της στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη Εξελίξεις στα Πετρέλαια Στον κλάδο πετρελαιοειδών αναμένεται εντονότερη δραστηριότητα τόσο σε ανάπτυξη υποδομών όσο και σε αναδιαρθρωτικές κινήσεις, καθότι οι τιμές του πετρελαίου θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη ρευστότητα των εταιριών του κλάδου Εξελίξεις στο Φυσικό Αέριο Το πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου, ιδιαίτερης σημασίας, αναμένεται να είναι και η κατάληξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, η οποία θεωρείται ότι θα είναι επιτυχής σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι πρόσφατες εξαγγελίες της διοίκησης πως ο Σελίδα 16 από 107

21 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ κλάδος της μεταφοράς θα αποτελέσει θυγατρική εταιρία του κλάδου εμπορίου μετά τον υποχρεωτικό διαχωρισμό των λειτουργιών Εξελίξεις στις κατασκευαστικές εταιρίες Νέο τοπίο διαμορφώνεται στον χώρο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας, μετά την ολοκλήρωση της επανάκρισης των πτυχίων των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις σε εφαρμογή του Ν. 2940/2001. Ο κάθε όμιλος λαμβάνει ένα πτυχίο, το οποίο δίδεται στην επικεφαλής επιχείρηση, που στο εξής εκπροσωπεί τις συγχωνευθείσες, οι οποίες τυπικά παύουν να υπάρχουν ως κατασκευαστικές εταιρίες. Η επανάκριση των πτυχίων έγινε σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: από τρεις εταιρίες διεθνών ελεγκτών, που προσέλαβε το ΥΠΕΧΩΔΕ ύστερα από διαγωνισμό, εν συνεχεία από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών και τέλος από επιτροπή. Το γεγονός ότι το 86% από τα 196 σχήματα εργοληπτικών επιχειρήσεων που αρχικώς είχαν εκδηλώσει πρόθεση να συγχωνευθούν, υπέβαλαν πλήρη φάκελο - ανάμεσά τους και οι 15 όμιλοι της νέας μεγάλης Ζ' τάξης - προκάλεσε την ευφορία και τις δηλώσεις ότι το εγχείρημα των συγχωνεύσεων επέτυχε, εκ μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με την εφαρμογή του Ν. 2940/2001 δημιουργήθηκαν νέες ανταγωνιστικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, μειώθηκε ο αριθμός τους σε όλες τις τάξεις και παράλληλα αυξήθηκαν τα μεγέθη τους. Πράγματι, έναντι των 759 εργοληπτικών επιχειρήσεων που ήταν εγγεγραμμένες στις πέντε ανώτερες τάξεις (Δ έως και Η ) με τους παλιούς όρους και προϋποθέσεις, τώρα εμφανίστηκαν μόλις 374 να διεκδικούν την εγγραφή τους στις πέντε ανώτερες τάξεις (3^ έως 7"'). Η κατά 50,7% μείωση του αριθμού (385 επιχειρήσεις), είναι πράγματι εντυπωσιακό στοιχείο. Η διαδικασία επανάκρισης, προβάλλεται ως «Λυδία λίθος» στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού, με προοπτικές και στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως, όμως, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι υποστηρίζουν ότι αλλάζει το τοπίο προβάλουν το γεγονός ότι δημιουργούνται εταιρίες - κολοσσοί στον χώρο των κατασκευών, οι οποίες θα διεκδικήσουν την Σελίδα 17 από 107

22 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΕ1Α ΕΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ πλειοψηφία των έργων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, πριν «βάλουν πλώρη» για τις αγορές του εξωτερικού. Παρόλα αυτά, οι νέοι όμιλοι κολοσσοί για τα ελληνικά επιχειρήματα δεδομένα - δεν πλησιάζουν καν σε μεγέθη τους κολοσσούς της Ευρώπης. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, έστω και αν δύο ελληνικοί εργοληπτικοί όμιλοι περιλαμβάνονται πλέον στις 50 μεγαλύτερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Γηραιάς ΕΙπείρου. Σελίδα 18 από 107

23 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ανάλυση του Φαινομένου Ε&Σ 2.1. Ορισμός - Νομική πλευρά της συγχώνευσης Ο νομοθέτης επιτρέπει συγχώνευση μόνσ στις ανώνυμες εταιρίες (Άρθρα 68 και 69 Ν. 2190/1920), στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Άρθρα 54 και 55 Ν. 3190/1955), στους συνεταιρισμούς ίδιας βαθμίδας και σκοπού και στις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις της αυτής περιφέρειας (Άρθρο 49 Ν.921/1979). Για τις ανώνυμες εταιρίες προβλέπονται δύο (2) τρόποι συγχώνευσης : Σύσταση νέας εταιρίας Απορρόφηση Αναλυτικότερα, στο Άρθρο 68 (74) αναφέρεται : «...Γενικές διατάξεις περί συγχωνεύσεως. 1. Η συγχώνευση ανώνυμων εταιριών πραγματοποιείται, είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέας εταιρίας. 2. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία μια ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες (απορροφούμενες), οι οποίες λύνονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των, μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφούσα εταιρία και, ενδεχομένως, καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται στους μετόχους των απορροφούμενων εταιριών και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών της αξίας της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιριών. 3. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας είναι η πράξη με την οποία δύο ή περισσότερες ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρία, την οποία συνιστούν το Σελίδα 19 από 107

24 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΕΙΑ ΕΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους τους, μετοχών εκδιδόμενων από τη νέα εταιρία και, ενδεχομένως, ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται στους μετόχους των λυόμενων εταιριών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών των εταιριών. Η διαδικασία είναι κοινή ανεξαρτήτως του τρόπου συγχώνευσης. Απαιτούνται; Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής σύμβασης. Έγκριση της εποπτεύουσας αρχής. Καταχώριση έγκρισης, σύμβασης και αποφάσεων γενικών συνελεύσεων στο μητρώο ανωνύμων εταιρών (Μ.Α.Ε.) και δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών. Οι εταιρίες πρέπει να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους για συγχώνευση και οι πιστωτές έχουν ένα (1) μήνα προθεσμία για να διατυπώσουν τις τυχόν επιφυλάξεις τους. Αν η συγχώνευση προχωρήσει, παρά τις επιφυλάξεις ή χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί οι πιστωτές, τότε οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή. Στην περίπτωση του μεγαλύτερου μεγέθους συγχωνεύσεων πρέπει να ενημερωθεί η επιτροπή ανταγωνισμού και να δώσει την έγκρισή της. Η προκύπτουσα από τη συγχώνευση εταιρία, ως ειδική και καθολική διάδοχός τους, υποκαθίσταται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (ενεργητικό και παθητικό) των άλλων εταιριών, ενώ τυχόν εκκρεμείς τους δίκες, συνεχίζονται από τη διάδοχο επιχείρηση χωρίς περαιτέρω διαδικασία ή πρόβλημα Λόγοι που οδηγούν σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές (πίθτρβγδ & αοηυίδίίίοηε) αποτελούν συχνές στρατηγικές των επιχειρήσεων για διάφορους λόγους, όπως είναι : Σελίδα 20 από ] 07

25 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > Η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα (ορβταΐίοηαΐ θίίίοίβηογ). > Η γεωγραφική επέκταση > Η επέκταση σε νέες κατηγορίες προϊόντων > Η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες 'κ Η δημιουργία νέων κλάδων (ίηάυδίτίβδ) Σύμφωνα με τους \Λ/θδΙοη και Βπρίταιπ (1986) οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι ; > Η αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων ^ Η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού 'γ η μείωση του λόγου της αγοραίας αξίας προς το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών ^ Οι μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης και Η μείωση της φορολογίας. Ωστόσο, γενικά οι μελέτες που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών σημειώνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξίδων του νέου σχήματος μετά την εξαγορά, ενώ οι δείκτες αποτελεσματικότητας παρουσιάζουν μόνο μικρή βελτίωση. Ο Παπαδάκης (2002) ορίζει την εξαγορά ως «τη συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής (μετοχές 'η εταιρικά μερίδια) σε μια άλλη έναντι χρηματικού συναλλάγματος». Σε μια απλή εξαγορά, η εξαγοραζόμενη επιχείρηση συνεχίζει να υφίσταται ως υποκείμενο του δίκαιου, ενώ σε μια συγχωνευτική εξαγορά, η εταιρία που εξαγοράζεται παύει να υφίσταται νομικά. Ως λόγος πραγματοποίησης αυτού του είδους στρατηγικής ανάπτυξης (των συγχωνεύσεων και των εξαγορών) αναφέρει. ^ Την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας Την εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος ^ Το συνδυασμό και την αλληλοσυμπλήρωση των πόρων ^ Την αύξηση του μεριδίου της αγοράς Σελίδα 21 από 107

26 ίξαγορεσ/συγχωνευσεισ & ΨΥΧΟΛΟΕ1Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > Την υπερπήδηση των εμποδίων εισόδου σε μια νεα αγορα > Την αύξηση της δυναμικής της επιχείρησης > Τη μείωση του χρόνου και του κόστους ανάπτυξης νέων προϊόντων > Την επέκταση της διαφοροποίησης > Την αποφυγή του υπερβάλλοντος ανταγωνισμού > Τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης - στόχου > Τη μείωση της υπερβάλλουσας ρευστότητας > Τη διοικητική αλαζονεία (ηταηαρθπαΐ ίτγόπάδ - χαρακτηριστικό το παράδειγμα εξαγοράς της εταιρίας Κτ3«από την Ρίτιΐΐιρ ΜοΓΠδ). Ο Κιόχος Π. - Παπανικολάου - Θάνος - Κιόχος Α. (2002) γράφουν ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν στρατηγικό μέσο αναδιάρθρωσης των ελληνικών βιομηχανικών μονάδων των οποίων το μέγεθος είναι σημαντικά κάτω του άριστου (ορύιπθι δίζθ). Ταυτόχρονα διακρίνουν τους λόγους που επιβάλλουν τις συγχωνεύσεις σε δύο κατηγορίες. > Στα κίνητρα του αγοραστή (αύξηση της αξίας των μετοχών της επιχείρησης, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, πραγματοποίηση μιας αποδοτικής επένδυσης) και ^ Στα κίνητρα του πωλητή ( φορολογικοί λόγοι, επιβίωση, επέκταση σε νέες δραστηριότητες) Βασικά Είδη και Αίτια των Ε&Σ Οι εξαγορές αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολή μετρητών ή με αγορά / ανταλλαγή μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου, Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και η απόκτηση μειοψηφικου πακέτου μετοχών 'η ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής ιδιοκτησίας, μπορεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν με τη μεταβίβαση μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες επιλογές της Διοίκησης και της Σελίδ(χ 22 από 107

27 ΐΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στρατηγικής της εξαγοραζόμενης ή εάν τα λοιπά μερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι κατακερματισμένα. Για τη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων τους, οι εξαγορές ομαδοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 1) Είδθ ε^ανοραωυενης εττινείρησης^ Εάν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ανήκει στο δημόσιο τομέα και αγοράζεται από ιδιωτική επιχείρηση, έχουμε παράλληλα με την εξαγορά τη λεγάμενη ιδιωτικοποίηση. 2) Ποοέλευση εεανοοάζουσα^ επιγείρησης_^ Η εξαγοράζουσα μπορεί να είναι ξένη, πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια επιχείρηση. 3) Ω.κονουικοί και εττ.χειρηρπτικοί στόχοι της---- εξαγοράζουσο^ επινείρησης Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι ; > Αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό > Αύξηση μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία > Απορρόφηση ανταγωνιστών ^ Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά Αξιοποίηση συμπληρωματικότητας δραστηριοτήτων ^ Προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης ^ Συντονισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη μορφή ομίλου εταιριών ^ Ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης Επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιμο εξαγοραζόμενης επιχείρησης ^ Είσοδος σε νέα αγορά / χώρα / περιοχή ^ Διαφοροποίηση προϊόντων - υπηρεσιών κ.α. Οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης. Έτσι, π εττιχειρηματική ολοκλήρωση μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή συνδυασμός ετερόκλητων δραστηριοτήτων ( τα λεγάμενα Η Ι Ι«ΙΜ 0 οοηριοιπβγαίβδ). Η κάθετη ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που καλύπτουν διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (λ.χ. άντληση - διύλιση και διανομή πετρελαίου) Σελίδα 23 από 107

28 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ > Η οριζόντια ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, που καλύπτουν την ίδια ή συναφή φάση της παραγωγικής αλυσίδας > Τέλος, τα οοηοΐοητθταΐβδ καλύπτουν σε μια ενιαία οργανωτική δομή επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, των οποίων οι δραστηριότητες δεν συνδέσνται μεταξύ τους. Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγσράζουσας με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη ένα σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρία ή και με άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η υλοποίηση της συγχώνευσης μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές στην πράξη. Μπορεί να είναι άμεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή μερική συνένωση μονάδων, καταστημάτων, υπηρεσιών, με μεταπώληση ή κλείσιμο άλλων κλπ. Η διαδικασία της λειτσυργικής συγχώνευσης, ολικής ή μερικής, δεν συμπίπτει απαραίτητα με την τυπική νομική διαδικασία ολσκλήρωσής της. Έτσι, οι διάφορες συνέπειές της, ιδίως αυτές που αφορούν στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, μπσρεί να εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή και πολύ μετά την τυπική ολοκλήρωση μιας συγχώνευσης, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρύθμιση και την προστασία των αντίστοιχων εργασιακών δικαιωμάτων. Συνήθως ο συνδυασμός εξαγοράς με συγχώνευσης εξαρτάται : Από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης Από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης επιχείρησης (συναφής δραστηριότητα, συμπληρωματικότητα λειτουργιών, συμβατότητα πολιτισμικών, δισικητικών και εργασιακών δεδομένων, αλλά και της προϋπάρχουσας επιχειρησιακής κουλτούρας). Από τη γενικότερη κοινωνική - οικονομική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εμπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη δυσκολία τους και επισημαίνει, ανάμεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους V V Σελίδ^x 24 από 107

29 ΕΞΑΓΟΡΕΣ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδίασμά των Ε&Σ Τη σημασία του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής του στο νέο Ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος Ε&Σ καλύπτει μεγάλη ποικιλία πραγματικών καταστάσεων και επιλογών. ΓΓ αυτό το λόγο, οι συνέπειές τους στην σργάνωση και την πορεία των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλσγα διαφορσποιημένες Στάδια μιας Ε&Σ Οι απόψεις σχετικά με το ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας μιας Ε&Σ διαφέρουν. Ο διαχωρισμός των σταδίων μιας Ε&Σ περιέχει και την έννοια αντιμετώπισης μιας Ε&Σ ως μη ενιαίας διαδικασίας. Αυτό γίνεται γιατί μια Ε&Σ δεν συντελείται μέσω αυτοτελών και αυτόνομων σταδίων, αλλά αποτελεί μια συνεχή αλληλεπίδραση των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που γίνεται έρευνα αγοράς και μελετάται με ποια επιχείρηση θέλουμε να συνάψουμε μια Ε&Σ και τελειώνει αρκετά χρόνια μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας. <. Πρώτο στάδιο - Ενέργειες που γίνονται ττριν αττό την Ε&Σ Αρχικά μια εταιρία που θέλει να πραγματοποιήσει μια Ε&Σ θα πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσο θα τη βοηθήσει αυτή η στρατηγική να αναπτυχθεί και να της δώσει οφέλη. Στη συνέχεια θα πρέπει να μπσυν κάποια κριτήρια για την καταλληλότητα της επιχείρησης που πρόκειται είτε να συγχωνευθεί είτε να εξαγορασθεί και να γίνει χρηματοοικονομικός έλεγχος ώστε να φανούν οι πόροι που θα πρέπει να διατεθούν από την εξαγοράζουσα επιχείρηση. Σημαντικός παράγοντας είναι και η ύπαρξη συναφούς εταιρικής κουλτούρας. Δεύτερο στάδιο - Ενέρνειεζ που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας Ε&Σ Σελίδ(χ 25 από 107

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3%

1. Πληθωρισμός Ο δείκτης πληθωρισμού βρίσκεται πάλι κάτω από το 3% ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ORANJESTRAAT 7 2514 JB THE HAGUE- THE NETHERLANDS TEL.:070-3561199 / FAX:070-3615747 e mail: ecocom-hague@mfa.gr gremco.hague@inter.nl.net

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010 Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010 Στόχοι Πολιτικής Αξιοποίηση του αποθέματος πλούτου της χώρας με στόχους Οικονομική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ CHAIRMAN AND CEO, PUBLIC POWER CORPORATION, GREECE TO THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT «THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH» ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα