Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό"

Transcript

1 Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ «Κυνήγι Πόντων και Προσφορών» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων αρ. 81) όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια «Κυνήγι Πόντων και Προσφορών» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι»). 2. Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω των 18 ετών (εφεξής ο «Συμμετέχων»), οι οποίοι είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της Διοργανώτριας AB PLUS (εφεξής η «Κάρτα»). Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και β βαθμού καθώς και οι εργαζόμενοι των εταιρειών SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε., LIGHTHOUSE, MIOBIUM LABS ΕΠΕ και SMART FREQUENCY MEDIA LTD, με τις οποίες συνεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. 3. Η Προωθητική Ενέργεια θα διαρκέσει από μέχρι (εφεξής «Διάρκεια Διαγωνισμού»). 4. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται και στο δικτυακό τόπο της Διοργανώτριας (εφεξής το «Site») 5. Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και στις κληρώσεις αυτού δεν απαιτείται η αγορά κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος ή συγκεκριμένο ύψος αγορών. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην αγορά προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της Διοργανώτριας, της θυγατρικής εταιρίας ΚΕΥ FOOD A.E ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Α.Ε και των Συνεργατών με το διακριτικό γνώρισμα AB FOOD MARKET ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Παράρτημα Α. και κάνει χρήση της Κάρτας AB Plus, θα συμμετέχει αυτόματα στις προγραμματισμένες κληρώσεις, βάσει των κατωτέρω αναφερομένων για την ανάδειξη των νικητών. Διευκρινίζεται ότι δεν συμμετέχουν στο Διαγωνισμό τα καταστήματα που λειτουργούν υπό το διακριτικό γνώρισμα AB SHOP & GO, AB SHOP & GO ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΝΑ FOOD CASH & CARRY καθώς λόγω συστημάτων δεν μπορούν να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πελατών τους στο Διαγωνισμό. 6. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής σε μία από τις προγραμματισμένες κατά τα κατωτέρω κληρώσεις. Η ανάδειξη κάποιου ως νικητή σε κάποια από τις προγραμματισμένες κληρώσεις δεν τον αποκλείει από τη δυνατότητα να αναδειχθεί εκ νέου νικητής σε κάποια άλλη κλήρωση. 7. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί εβδομαδιαιές κληρώσεις. Καθ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας και συγκεκριμένα κάθε Τρίτη θα πραγματοποιείται μία εβδομαδιαία κλήρωση στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που έγιναν την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας με χρήση της Κάρτας. Σε κάθε Εβδομαδιαία Κλήρωση θα ανακηρύσσονται 500 νικητές. Σε κάθε έναν νικητή έχει προγραμματιστεί να δοθούν πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε ο νικητής την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας με χρήση της Κάρτας. Οι πόντοι που θα πιστώνονται στους τυχερούς νικητές θα αντιστοιχούν σε επιταγές έκπτωσης αξίας 6

2 ανάλογες της αξίας των συναλλαγών που έκαναν την Πέμπτη. Όπου απαιτείται, θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω (για παράδειγμα, αν κάποιος έκανε συναλλαγές 10,32 θα πιστωθεί 400 πόντους που αντιστοιχούν σε δυο επιταγές έκπτωσης αξίας 6, αν κάποιος έκανε 15,01 αγορές θα πιστωθεί 600 πόντους που αντιστοιχούν σε τρεις επιταγές έκπτωσης αξίας 6 αν κάποιος έκανε 159,99 θα πιστωθεί πόντους που αντιστοιχούν σε 27 επιταγές έκπτωσης αξίας 6 κ.ο.κ). Η πίστωση των πόντων στην Κάρτα που αναδείχθηκε νικήτρια κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών, από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και η απόδοση των επιταγών με την επόμενη συναλλαγή του σε οποιοδήποτε κατάστημα επίσκεψης του τυχερού. Οι επιταγές έκπτωσης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε επόμενες αγορές αξίας ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας των επιταγών. 8. Κάθε Εβδομαδιαία Κλήρωση θα είναι ηλεκτρονική βάσει αυτοματοποιημένου συστήματος και θα λαμβάνει μέρος κάθε Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας στις 12:00 ενώπιον τριμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Marketing, έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Λειτουργίας Καταστημάτων και έναν εκπρόσωπο του Νομικού Τμήματος Κατά τη διενέργεια των Κληρώσεων μπορούν να παρίστανται όσοι από τους Συμμετέχοντες επιθυμούν. 9. Οι Κληρώσεις θα διενεργούνται με βάση τους αριθμούς των Καρτών που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Η Διοργανώτρια στο τέλος κάθε εβδομάδας θα συγκεντρώνει το σύνολο των συναλλαγών της Πέμπτης που έχουν γίνει με τη χρήση της κάρτας ΑΒ Plus σε όλα τα καταστήματα και κάθε Τρίτη της επόμενης εβδομάδας θα προβαίνει στην Εβδομαδιαία Κλήρωση. 10. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην Κάρτα είναι αναληθή ή ψευδή. Οι νικητήριοι αριθμοί της Κάρτας θα ανακοινώνονται στο Site της Διοργανώτριας. 11. Για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δεν απαιτείται η τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, καθώς οι Κληρώσεις θα γίνονται βάσει των μοναδικών αριθμών των Καρτών και δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επικοινωνίας με τους νικητές καθώς η απόδοση θα γίνεται αυτόματα. 12. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε Αναλυτικούς Όρους της Προωθητικής Ενέργειας κατά την εύλογη κρίση της. Κάθε σχετική τροποποίηση των Αναλυτικών Όρων θα ανακοινώνεται στο Site της Διοργανώτριας. 13. Η Διοργανώτρια δύναται να προβεί σε προβολή των νικητών στον έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό τύπο και για το λόγο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των νικητών για την προβολή τους, οι οποίοι υποχρεούνται όπως υπογράψουν τη σχετική δήλωση. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του ονόματός τους με κάθε πρόσφορο μέσο και δηλώνουν ρητά ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση κατά της Διοργανώτριας για το σκοπό αυτό. 14. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους. 15. Η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των επιταγών στον φέροντα την Κάρτα που αναδείχθηκε νικητήρια κατα την εκάστοτε Κλήρωση ούτε στον κομιστή των επιταγών κατάτην εξαργύρωση αυτών. Τον κίνδυνο από τυχόν απώλεια, κλοπή ή καταστροφή των επιταγών από το χρόνο παράδοσης αυτών φέρει αποκλειστικά και μόνο ο κομιστής αυτών απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης αυτών 16. Οι Αναλυτικοί Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών κα Μαριλένα Μάγγου, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μαυροματαίων αρ. 11 και έχουν αναρτηθεί στο Site της Διοργανώτριας.

3 19. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια αρχικά θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσής της από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται ανωτέρω για τις Κληρώσεις και σε περίπτωση μη επίλυσης θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Παράρτημα Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ AB FOOD MARKET A/A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 ΑΙΓIΝΙΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ, TK ΔΕΝΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 ΑΙΓΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 82 & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε', ΤΚ AΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΚΡΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΗ ΒΙΒΑΡΙ ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ, TK AST FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΕ 4 ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΚ ΡΕΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΡΕΤΣΑΣ ΑΕ) 5 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 5, ΤΚ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ 6 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6Α, ΤΚ Κ.Π. ΑΝΤΙΟΧΟΣ - Μ.Σ.ΚΟΤΣΕΤΑ Ο.Ε. 7 ΑΝΔΡΟΣ 1 (ΜΠΑΤΣΙ) ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ε.Π.Ε. 8 ΑΝΔΡΟΣ 2 (ΓΑΥΡΙΟ) ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Ε.Π.Ε. 9 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10 ΑΡΑΧΟΒΑ ΑΡΑΧΩΒΑ (ΘΕΣΗ ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ), ΤΚ Κ.ΖΑΧΟΣ - Ι.ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ ΕΠΕ 11 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΜΟΥΣΕΪΚΑ, ΤΚ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 12 ΑΥΛΩΝΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΗ ΖΥΓΟΜΑΛΑ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ ΦΑΡΟΥ 9, ΤΚ AGK SUPER MARKET Α.Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & SUPER MARKET 14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ 50 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 15 ΒΡΑΧΑΤΙ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΚ Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ε. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ PRODUCT E.E. 16 ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53, TK ΑΦΟΙ ΚΑΚΟΥΡΗ Ο.Ε. 17 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 21, ΤΚ Κ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 18 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΙΑΔΑ 3, ΤΚ Κ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 19 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΓ.ΜΗΝΑ, ΤΚ Ι.ΜΟΣΧΟΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 20 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΛΙΑΚΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΤΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 21 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 118, ΤΚ ΜΑΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 22 ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 56, ΤΚ ΡΕΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΡΕΤΣΑΣ ΑΕ) 23 ΕΛΑΤΕΙΑ ΕΛΑΤΟΥ, ΤΚ ΕΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΘΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 24 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ, ΤΚ ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

4 25 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΑΓΑΝΑ, ΤΚ ΑΦΟΙ Δ.ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ 26 ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΥΡΓΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΚ ΚΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ Ο.Ε. (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΠΟΣ Ο.Ε.) 27 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ), ΤΚ ΑΦΟΙ Θ.ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ 28 ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 501, ΤΚ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ IKE 29 ΚΑΛΥΒΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6, ΤΚ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 30 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, TK ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΠΕ 31 ΚΕΑ (ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 32 ΚΕΡΑΤΕΑ ΜΩΡΑΪΤΗ 6, ΤΚ ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 33 ΚΕΡΚΥΡΑ ΥΨΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΤΚ Σ.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ - ΕΛ.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ - Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 34 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 3ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ, ΤΚ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ Ε.Π.Ε. 35 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40, ΤΚ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ Ε.Π.Ε. 36 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΛΙΜΑΝΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 99, ΤΚ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ Ε.Π.Ε. 37 ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 18, TK ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΠΟΣ Ο.Ε. 38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ, ΤΚ KAST FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΑΕ 39 ΚΩ (ΛΑΜΠΗ) ΚΑΝΑΡΗ & ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΛΑΜΠΗ, ΤΚ ΜΙΧΑΗΛ Σ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 40 ΚΩ (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ και Α.ΛΑΟΥΜΤΖΗ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, ΤΚ ΜΙΧΑΗΛ Σ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 41 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 42, ΤΚ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΟΕ 42 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ Δ & Γ ΦΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 43 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ 16-18, ΤΚ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 44 ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΟΡΦΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΡΝΟΥ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, ΤΚ Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΗ Ο.Ε. 45 ΜΥΚΟΝΟΣ ΛΑΚΚΑ ΛΑΚΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΚ ΖΟΥΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 46 ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ, ΤΚ MYKONOΣ MARKET ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 16, ΤΚ ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 48 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΤΚ ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 49 ΝΕΑ ΚΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, ΤΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 50 ΠΑΡΟΣ 1 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ) ΜΑΡΠΗΣΣΑ, ΤΚ ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ 51 ΠΑΡΟΣ 2 (ΝΑΟΥΣΑ) ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 52 ΠΑΤΜΟΣ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΤΚ ΜΠΑΧΑΣ Ο.Ε. 53 ΠΑΤΜΟΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ) ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, ΤΚ ΜΠΑΧΑΣ Ο.Ε. 54 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΟΝΑΤΑ 32, ΤΚ ΗΛΙΑΣ Γ. ΦΛΕΣΣΑΣ 55 ΠΡΕΒΕΖΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 60, ΤΚ ΑΦΟΙ Θ.ΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ 56 ΡΟΔΟΣ 1 14ο ΧΛΜ. ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΤΚ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΤΙΟΥ Ε.Π.Ε. 57 ΡΟΔΟΣ 2 ΚΑΝΑΔΑ 117, ΤΚ ΣΠ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 58 ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ, ΤΚ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 59 ΣΑΜΟΣ ΧΩΡΑ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 60 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΦΗΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ, TK THIRA FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Α.Ε. 61 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 2ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΤΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 62 ΦΙΛΙΑΤΡΑ 1ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Π.Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO SCHOOL 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «XMAS GIFT STORIES» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» 1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια» ή «Unilever») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα