Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργασία για το µεταπτυχιακό µάθηµα ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας EDI και Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε τίτλο Secure Web Metering Ανδρουλιδάκης Γεώργιος Ιούλιος 2004

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οn-line διαφήµιση Εισαγωγή Μορφές on-line διαφήµισης Μέτρηση έκθεσης των διαφηµίσεων Προβλήµατα στη µέτρηση των επισκέψεων σε ιστοσελίδες Το πρόβληµα του hit inflation Το πρόβληµα του hit shaving Web Metering Schemes Εισαγωγή Απαιτήσεις ενός web metering συστήµατος Αρχιτεκτονική για Authenticated Web Metering Περιγραφή συστήµατος Αξιολόγηση συστήµατος Υλοποίηση συστήµατος Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

3 1 Οn-line διαφήµιση 1.1 Εισαγωγή Στη σηµερινή εποχή που η δηµοτικότητα του ιαδικτύου και ο αριθµός διαθέσιµων πόρων σε αυτό έχουν αυξηθεί, οι πιθανοί πελάτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτό για πληροφορίες σχετικά µε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεπώς, η on-line διαφήµιση, δηλαδή η διαφήµιση µέσω του ιαδικτύου, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της διαφηµιστικής αγοράς. Το ιαδίκτυο έχει γίνει πλέον ένα κανάλι διαφήµισης, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά µέσα, όπως είναι οι εφηµερίδες και το ραδιόφωνο, σε αριθµό διαφηµίσεων. Πολλές επιχειρήσεις, όπως τα λιανικά καταστήµατα, τα γραφεία ταξιδίων, οι αεροπορικές εταιρίες, κ.α. τώρα βασίζονται στο ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε µια έκθεση του Interactive Advertising Bureau (IAB), οι διαφηµιστές του ιαδικτύου στις ΗΠΑ ξόδεψαν σχεδόν τρία δισεκατοµµύρια δολάρια τους πρώτους έξι µήνες του 2002, παρά τις χαµηλές επενδύσεις λόγω του οικονοµικού και πολιτικού σκηνικού. Οι ίδιοι µηχανισµοί που διέπουν τους παραδοσιακούς χώρους της διαφήµισης ισχύουν και στην on-line διαφήµιση. Οι διαφηµιστές εκµεταλλεύονται τη δηµοτικότητα των πιο γνωστών web sites, συνήθως µεγάλα portals ή µηχανές αναζήτησης, για να διαφηµίσουν τα προϊόντα τους και να φθάσουν στους πιθανούς πελάτες τους. Αυτό που είναι διαφορετικό σε αυτήν την περίπτωση είναι πώς οι διαφηµιστές µετρούν την έκθεση των διαφηµίσεων (ad exposure). Τα παραδοσιακά συστήµατα εκτίµησης της έκθεσης των διαφηµίσεων χάνουν την αξία τους όταν εφαρµόζονται στο ιαδίκτυο λόγω του τεράστιου αριθµού των ιστοσελίδων που είναι διαθέσιµες για διαφηµίσεις. Ο υπολογισµός των προσβάσεων σε ένα web site είναι µια δύσκολη διαδικασία και τα στοιχεία που θα προκύψουν µπορεί να είναι αναξιόπιστα. Αν και οι web servers συλλέγουν τα στοιχεία επισκεψιµότητας των ιστοσελίδων, οι εταιρίες που φιλοξενούν αυτές τις ιστοσελίδες µπορεί να µπουν στον πειρασµό να διογκώσουν τον αριθµό των καταχωρηµένων επισκέψεων, ώστε να απαιτήσουν µεγαλύτερες αµοιβές από τους διαφηµιζόµενους. 3

4 Πολλές τεχνικές προσπαθούν να µετρήσουν ακριβώς τον αριθµό επισκέψεων που δέχεται ένα site και ως εκ τούτου την έκθεση των διαφηµίσεων, αλλά οι διαφηµιστές και οι εταιρίες ελέγχου (auditing companies) δεν έχουν υιοθετήσει ακόµη µια τυποποιηµένη τεχνική. Οι εταιρίες ελέγχου βασίζουν τα µέτρα της δηµοτικότητας ενός web site στις στατιστικές ή τις έρευνες αγοράς. 1.2 Μορφές on-line διαφήµισης Οι διαφηµιστικές εταιρίες ενεργούν συνήθως ως µεσάζοντες µεταξύ των διαφηµιζόµενων και των servers που δηµοσιεύουν τις διαφηµίσεις. Οι διαφηµιζόµενοι διευκρινίζουν τις λεπτοµέρειες της διαφηµιστικής εκστρατείας, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού στο οποίο στοχεύει η διαφήµιση, τη διάρκεια εκστρατείας, κ.α., τα οποία καθορίζουν πόσο θα πληρώσουν για τη διαφήµιση. Οι διαφηµίσεις στο ιαδίκτυο εκτιµώνται βάσει του κόστους ανά 1000 impressions, όπου ένα ad impression είναι ένα ενιαίο αίτηµα που πραγµατοποιεί ένας web browser στο server που υπάρχουν οι διαφηµίσεις. Επίσης, ένας εναλλακτικός τρόπος για να υπολογιστεί το κόστος των διαφηµίσεων είναι µε τον υπολογισµό του αριθµού των click-through, δηλαδή µε το πλήθος των φορών στις οποίες ένας χρήστης επισκέπτεται τo web site του διαφηµιζόµενου µέσω κάποιου banner στο site των servers που φιλοξενούν τις διαφηµίσεις. Υπάρχουν και άλλα είδη on-line διαφήµισης όπως είναι το sponsorship ή η αναζήτηση µιας λέξης κλειδιού (keyword search), κατά τα οποία ένα αίτηµα για µια σελίδα που αφορά ένα γεγονός ή µια αναζήτηση λέξης κλειδιού έχει ως αποτέλεσµα την παρουσίαση µιας συγκεκριµένης διαφήµισης. Σύµφωνα µε την έκθεση εισοδήµατος IAB, τα διαφηµιστικά banners και τα sponsorships αποτελούν περισσότερο από το µισό του συνολικού εισοδήµατος της on-line διαφήµισης. 1.3 Μέτρηση έκθεσης των διαφηµίσεων Η σύµβαση µεταξύ των διαφηµιστικών εταιριών και των servers που θα φιλοξενήσουν τις διαφηµίσεις συνήθως ορίζει ότι οι servers θα κερδίζουν 4

5 ένα ορισµένο χρηµατικό ποσό ανά επίσκεψη. Ο υπολογισµός αυτός όµως απαιτεί τεχνικές για τη µέτρηση των επισκέψεων στα διάφορα web sites. Παραδοσιακά, οι διαφηµιστικές εταιρίες χρησιµοποιούν δύο µεθόδους για να µετρήσουν τις επισκέψεις: ειγµατοληψία (Sampling), η οποία στηρίζεται στα συστήµατα εκτίµησης παρόµοια µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για τα προγράµµατα της τηλεόρασης. Εντούτοις στο web, όπου ο αριθµός των σελίδων είναι της τάξεως των εκατοµµυρίων, τα αποτελέσµατα δειγµατοληψίας δεν παρέχουν τα σωστά στοιχεία. Έλεγχος (auditing), κατά τον οποίο µια ανεξάρτητη εταιρία συλλέγει τα στοιχεία των επισκέψεων από το site. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αξιοπιστία µιας τέτοιας τεχνικής εξαρτάται από την τιµιότητα της εταιρίας που φιλοξενεί το site. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες τεχνικές καταγραφής των επισκέψεων είναι οι εξής: Log Analysis. Οι περισσότεροι web servers έχουν ένα µηχανισµό καταγραφής για τις επισκέψεις των χρηστών στις σελίδες τους. Ο server έτσι µπορεί να αναλύσει τα συλλεχθέντα στοιχεία και να εξάγει στατιστικά σχετικά µε τις επισκέψεις και την έκθεση των διαφηµίσεων στο κοινό. Ωστόσο, τα site τα οποία φιλοξενούν τις διαφηµίσεις έχουν οικονοµικό κίνητρο για να προβάλλουν αυξηµένη την δηµοτικότητα του site τους, αλλάζοντας εύκολα τα στοιχεία στα αρχεία καταγραφής, ώστε να προσελκύσουν περισσότερες εταιρίες που θέλουν να διαφηµιστούν σε αυτά. Click-through. Οι επισκέψεις µπορούν να µετρηθούν και από τα Clicks µέσω των banners που πατούν οι χρήστες. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν προγράµµατα πληρωµής Click-through µέσω των οποίων ένα target site πληρώνει το referrer site για κάθε επίσκεψη στο target site µέσω των σελίδων του referrer. Αυτή η µέθοδος είναι πολύ διαδεδοµένη σήµερα, αλλά παρουσιάζει πολλά προβλήµατα ασφάλειας τα οποία θα αναλύσουµε παρακάτω. Hardware boxes. Μια άλλη προσέγγιση για τη µέτρηση των επισκέψεων αποτελούν κουτιά τα οποία εγκαθίστανται από την εταιρία ελέγχου και αλληλεπιδρούν µε το web server, καθιστώντας 5

6 αδύνατη την παραποίηση των log files καθώς επίσης και την δηµιουργία ψεύτικων ΗΤΤP requests. 6

7 2 Προβλήµατα στη µέτρηση των επισκέψεων σε ιστοσελίδες Καµία από τις τεχνικές µέτρησης που περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο δεν προσφέρει ισχυρές εγγυήσεις για την ακρίβεια της µέτρησης των επισκέψεων. Παρακάτω, θα περιγράψουµε δύο από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη µέτρηση των επισκέψεων σε µία ιστοσελίδα. 2.1 Το πρόβληµα του hit inflation Για να γίνει κατανοητό το πρόβληµα του hit inflation πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε πως δουλεύει το click-through σε επίπεδο HTTP µηνυµάτων. Στο παρακάτω παράδειγµα περιγράφουµε την λειτουργία ενός clickthrough προγράµµατος σε ένα site. Στο Σχήµα 1, µε R συµβολίζουµε το referring site, µε T το target site και µε U τον browser του χρήστη. Σχήµα 1 Μία λειτουργία click-through αρχίζει όταν ο χρήστης U ζητήσει µία σελίδα, έστω pager.html, από το site R η οποία περιέχει ένα σύνδεσµο για µία σελίδα, έστω paget.html, στο site T. Όταν ο χρήστης U κάνει click πάνω σε αυτόν τον σύνδεσµο, ο browser ζητά από το site Τ να του επιστραφεί η σελίδα paget.html. Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι αυτής της διαδικασίας είναι ο Referrer header του HTTP request για την σελίδα paget.html. Αυτός ο header ορίζεται από τον browser του χρήστη και δηλώνει τη σελίδα που παρέπεµψε τον χρήστη στη σελίδα paget.html. Σε 7

8 αυτή την περίπτωση ήταν η σελίδα pager.html που βρίσκεται στο site R. Το site T χρησιµοποιεί τον referrer header για να καταγράψει το URL της σελίδας που παρέπεµψε τον χρήστη στη σελίδα paget.html, καθώς επίσης και την IP διεύθυνση του χρήστη U. Σε ένα click-through πρόγραµµα, το site Τ πληρώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα το site R κάποιο προσυµφωνηµένο ποσό για κάθε click-through από το site R στο Τ. Το γεγονός ότι το site Τ πληρώνει για τα click-through από το site R, δηµιουργεί ένα κίνητρο από την πλευρά του R να δηµιουργήσει περισσότερα hits στο site Τ που προέρχονται από το site R. Γενικά χαρακτηρίζουµε ως hit inflation επίθεση την κατάσταση κατά την οποία το site T λαµβάνει ένα request για την σελίδα paget.html µε referrer header την σελίδα pager.html όταν ο χρήστης δεν έχει κάνει click στο σύνδεσµο για τη σελίδα paget.html που βρίσκεται κάπου στη σελίδα pager.html. Για παράδειγµα, µία απλή προσπάθεια για να αυξήσουµε τα click-through από το site R είναι να τρέξουµε ένα πρόγραµµα το οποίο συνεχώς στέλνει requests στο site Τ. Ωστόσο επειδή τα περισσότερα clickthrough προγράµµατα πληρώνουν µόνο για τις µοναδικές επισκέψεις (δηλαδή από διαφορετικές IP διευθύνσεις), πολλαπλές επισκέψεις από την ίδια IP διεύθυνση προσµετρούνται ως µία. Για αυτό το λόγο, συνήθως τα requests προέρχονται από πολλές διαφορετικές spoofed IP διευθύνσεις. Εντούτοις, σήµερα ο πιο συνηθισµένος τρόπος για hit inflation είναι αυτός κατά τον οποίο ο χρήστης που επισκέπτεται το site R αναγκάζεται να επισκεφτεί και το site Τ χωρίς να κάνει click σε κάποιο σύνδεσµο που οδηγεί στο site Τ. Αυτό το click άλλοτε είναι εµφανές στο χρήστη (άνοιγµα καινούριου παραθύρου µε την σελίδα του site T) και άλλοτε παραµένει κρυφό (µέσα σε κάποιο frame µηδενικού µεγέθους), ώστε ο χρήστης να µην γνωρίζει ότι χρησιµοποιείται από το site R για να πληρωθεί για τις επισκέψεις στο site Τ. Επίσης, ένας άλλος τρόπος για hit inflation που είναι πολύ δύσκολος να ανιχνευθεί είναι ο εξής: Το referrer site R αυξάνει τα click-through στο site Τ µεταφράζοντας hits σε ένα άλλο site S, το οποίο ελέγχει, σε referrals από το site R προς το T. Πιο συγκεκριµένα, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται µία σελίδα pages.html στο site S το οποίο µπορεί να µην έχει καµιά προφανή σχέση µε το site R έχει ως αποτέλεσµα να χρεώνεται ως click-through από τη 8

9 σελίδα pager.html του site R στο site T. Ο webmaster του site Τ µπορεί να το εντοπίσει αυτό µόνο αν κοιτάξει προσεκτικά την σελίδα pages.html, αλλά δεν έχει λόγο να υποψιάζεται κάποια σχέση µεταξύ του site S και R. Σχήµα 2 Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2, η επίθεση λειτουργεί ως εξής: Η σελίδα pages.html δηµιουργεί ένα simulated click προς την σελίδα pager.html στο site R. Όπως αναφέραµε και προηγουµένως το simulated click µπορεί να γίνει µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αόρατο στον χρήστη. Αυτό το simulated click θα στείλει ένα request για την σελίδα pager.html µε Referrer header την σελίδα pages.html. Σε απάντηση αυτού του request, το site R επιστρέφει µία αλλαγµένη σελίδα pager.html η οποία µε την σειρά της προκαλεί ένα simulated click στη σελίδα paget.html. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός request προς την σελίδα paget.html µε Referrer header την σελίδα pager.html, προκαλώντας έτσι την χρέωση της παραποµπής στο site R. Ωστόσο, σε κάθε request για την σελίδα pager.html το οποίο δεν έχει ως referrer την σελίδα pages.html θα επιστρέφεται η κανονική σελίδα pager.html, η οποία δεν περιέχει το simulated click προς το site T. Έτσι, αν επιχειρήσει ο webmaster του site T να ελέγξει την σελίδα pager.html, δεν θα µπορέσει να διαπιστώσει κάτι ύποπτο. 2.2 Το πρόβληµα του hit shaving Πολλά click-through προγράµµατα έχουν εγκατασταθεί στο web µε τη βοήθεια των οποίων ένα target site πληρώνει ένα referrer site για κάθε 9

10 click που προέρχεται από αυτό. Με άλλα λόγια, εάν ένας χρήστης που επισκέπτεται το site A, κάνει click σε ένα σύνδεσµο που υπάρχει σε κάποια σελίδα του Α και οδηγηθεί στο site B, τότε το site A απαιτεί πληρωµή από το site B. Το site B τρέχει ένα click-through πρόγραµµα για να παρακινήσει άλλα site να προσθέσουν συνδέσµους προς αυτό στις δικές τους σελίδες προσδοκώντας έτσι στην αύξηση των επισκέψεων του. Εξαιτίας της δοµής του HTTP πρωτοκόλλου, τα click-through συστήµατα όπως είναι υλοποιηµένα στο web σήµερα είναι ευάλωτα σε πολλά είδη απάτης. Μία από αυτές είναι και το hit shaving. Με τον όρο αυτό εννοούµε την άρνηση πληρωµής κάποιων επισκέψεων στο target site µέσω κάποιου referrer. Το referring site Α δεν έχει κανένα τρόπο να επιβεβαιώσει ότι πληρώνεται για κάθε επίσκεψη που γίνεται στο site Β µέσω του Α. Έτσι το site B µπορεί κάλλιστα να αγνοήσει µερικές από τις επισκέψεις που έγιναν µέσω του site A και να αρνηθεί να πληρώσει για αυτές το site A. Επιπρόσθετα, ακόµα και αν το site A µπορούσε να ανιχνεύσει την απάτη του site Β, δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις για να τις παρουσιάσει σε µία τρίτη οντότητα. 10

11 3 Web Metering Schemes 3.1 Εισαγωγή Tα web metering συστήµατα παρακολουθούν τις επισκέψεις στις ιστοσελίδες για να µετρήσουν την αποτελεσµατικότητα των διαφηµίσεων στo ιαδίκτυο. Μία εταιρία ελέγχου (audit agency) µετρά τον αριθµό των πελατών που επισκέπτονται τις διαφηµιζόµενες σελίδες και ο διαφηµιζόµενος πληρώνει τους servers στους οποίους φιλοξενούνται οι διαφηµίσεις του, βάσει του αριθµού των επισκέψεων. Επειδή η εταιρία ελέγχου µετρά τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολλών clients (web surfers) και servers (service providers ή web site hosts) χρειάζεται µηχανισµούς που να εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια των µετρήσεων, περιορίζοντας έτσι τις κακοπροαίρετες πράξεις από τους servers ή τους clients. Σε ένα web metering σύστηµα ο server στέλνει στην εταιρία ελέγχου µία απόδειξη (proof) για τον αριθµό των επισκέψεων που έχει δεχτεί, δηλαδή µία τιµή την οποία ο server µπορεί να υπολογίσει µόνο αν κάποιος συγκεκριµένος αριθµός από clients έχουν επισκεφτεί τον server. Η τιµή αυτή στέλνεται σε περιοδικά διαστήµατα από τον server στην εταιρία ελέγχου. Ως επίσκεψη µπορούµε να ορίσουµε απλά την πρόσβαση σε µία σελίδα ή µία σύνοδο που έχει διάρκεια περισσότερο από κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Τα web metering συστήµατα συνήθως απαιτούν µία αρχικοποίηση κατά την οποία η εταιρία ελέγχου στέλνει κάποιες µυστικές πληροφορίες στον client. O client χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει κάποιο µήνυµα και να το στείλει στο server. Στη συνέχεια ο server αφού µαζέψει αυτά τα µηνύµατα από τους clients υπολογίζει την απόδειξη και την στέλνει στην εταιρία ελέγχου. Είναι προφανές βέβαια ότι αυτά τα συστήµατα απαιτούν την εγγραφή των clients στην εταιρία ελέγχου. 3.2 Απαιτήσεις ενός web metering συστήµατος Ένα web metering σύστηµα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες των διαφορετικών ρόλων που έχουν οι οντότητες στο σύστηµα: 11

12 Security. Αφού τα web metering συστήµατα µετρούν τις επισκέψεις σε ένα web site, το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να προστατεύει την εταιρία ελέγχου από τους servers οι οποίοι θα υποστηρίζουν ότι έχουν δεχτεί περισσότερες επισκέψεις από τις πραγµατικές και τους servers από τους clients που δεν βοηθούν στην µέτρηση των επισκέψεων. Non-repudiation. H εταιρία ελέγχου δεν θα πρέπει να αµφιβάλλει για την απόδειξη του server. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο server θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τις επισκέψεις που πραγµατικά δέχτηκε. Accuracy. Tα αποτελέσµατα του web metering συστήµατος θα πρέπει να δίνουν τον πραγµατικό αριθµό των επισκέψεων όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Efficiency. Οι απαιτήσεις του υπολογισµού και της αποθήκευσης των δεδοµένων για τους συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Πιο συγκεκριµένα, η επίσκεψη στο site του server δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την προσθήκη µεγάλου υπολογιστικού φόρτου στη µεριά του client. Privacy. Το σύστηµα θα πρέπει να διαφυλάσσει τη µυστικότητα του client αποτρέποντας την ανίχνευση και την ανάκτηση περιττών για το σύστηµα πληροφοριών που αφορούν τη συµπεριφορά του client. 12

13 4 Αρχιτεκτονική για Authenticated Web Metering Στην αρχιτεκτονική που θα περιγράψουµε το σύστηµα µας περιλαµβάνει n clients (C 1, C 2,,C n ), µία εταιρία ελέγχου (audit agency) A και ένα web server S. Οι οντότητες της αρχιτεκτονικής συµφωνούν να χρησιµοποιήσουν µία one-way hash function Η. Η συνάρτηση αυτή (όπως και όλες οι hash functions) έχει τις παρακάτω ιδιότητες: οσµένης της τιµής y = H(x), είναι πολύ δύσκολο υπολογιστικά να προσδιορίσουµε το x. Είναι πολύ δύσκολο να βρούµε δύο τιµές x και y ώστε H(x) = H(y). 4.1 Περιγραφή συστήµατος Το συγκεκριµένο web metering σύστηµα βασίζεται στο client authentication και η λειτουργία του αποτελείται από τρεις φάσεις: αρχικοποίηση, αλληλεπίδραση και επιβεβαίωση. Αρχικοποίηση (Initialization) Στη φάση της αρχικοποίησης που φαίνεται στο Σχήµα 3, ο client επικοινωνεί µε την εταιρία ελέγχου για να εγγραφεί ώστε να αποκτήσει δικαίωµα πρόσβασης για συγκεκριµένο αριθµό φορών k στο web site που φιλοξενείται στο server S. Σχήµα 3 13

14 Η εταιρία ελέγχου στέλνει στον client ένα initialization token. Ο client χρησιµοποιεί το token αυτό ώστε να υπολογίσει ένα νέο authentication token που θα του επιτρέψει την πρόσβαση στο server S. Η εταιρία ελέγχου στέλνει επίσης ένα initialization token και στον server S. Ο server S χρησιµοποιεί αυτό το token για να επιβεβαιώσει το δικαίωµα πρόσβασης του client στο σύστηµά του. Πιο συγκεκριµένα η εταιρία ελέγχου παράγει έναν τυχαίο αριθµό w 0 και υπολογίζει την τιµή που προκύπτει από την εφαρµογή της hash function k φορές πάνω στον αριθµό w 0, δηλαδή w k = H k (w 0 ) = H(H k-1 (w 0 )), και στη συνέχεια αποθηκεύει την τριάδα (id c, k, w 0 ), όπου id c είναι το client id. Τέλος, στέλνει την τριάδα (id c, k, w 0 ) στον client και τα (id c, w k ). O client C αποθηκεύει την τριάδα που πήρε από την εταιρία ελέγχου Α και υπολογίζει τις τιµές (w 1, w 2,,w k-1 ) όπου w i = H i (w 0 ). O client C θα µπορούσε να υπολογίζει την τιµή w k-j κάθε φορά που θα ήθελε να επισκεφτεί τον server S για j φορά. Από την άλλη, ο server S αποθηκεύει τις τιµές id c και w k και αντιστοιχίζει σε αυτές έναν µετρητή L C ο οποίος αρχικοποιείται στο µηδέν και δείχνει πόσες επισκέψεις έχει κάνει ο client C στον server S. Αλληλεπίδραση (Interaction) Στο Σχήµα 4 περιγράφεται η φάση της αλληλεπίδρασης κατά την οποία ο client ζητά από το server µία σελίδα και ο server ζητάει κάποιο authentication token από τον client. Ο client που έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στο server στέλνει το token στο server και µε την σειρά του o server επιστρέφει την σελίδα που ζήτησε ο client. Σχήµα 4 14

15 Με άλλα λόγια, όταν ο client C επισκέπτεται τον server S για j-οστή φορά στέλνει το token w k-j = H k-j (w 0 ). O server S όταν λάβει αυτό το token επαληθεύει ότι η εφαρµογή της hash function πάνω στο token που έλαβε, δηλαδή το H(w k-j ), δίνει το ίδιο αποτέλεσµα µε το τελευταίο αποθηκευµένο w που είχε λάβει από τον client C, δηλαδή µε το w k-j+1. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποθηκεύσει το w k-j και θα αυξήσει κατά ένα τον µετρητή L C. Επιβεβαίωση (Verification) Στο Σχήµα 5 περιγράφεται η φάση της επιβεβαίωσης κατά την οποία ο server S επικοινωνεί µε την εταιρία ελέγχου A προκειµένου να πληρωθεί για τις πραγµατοποιηµένες επισκέψεις. Ο server S στέλνει στην εταιρία ελέγχου A το token που αποδεικνύει τις επισκέψεις. Η εταιρία ελέγχου αφού επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του πραγµατοποιεί την πληρωµή. Σχήµα 5 Για κάθε client C ο server S στέλνει στην εταιρία ελέγχου A την τριάδα (id c, w, L C ), όπου w είναι το τελευταίο αποθηκευµένο authentication token που έστειλε ο client C στο server και L C είναι ο µετρητής επισκέψεων για τον client C. H εταιρία ελέγχου επιβεβαιώνει ότι w = Η k-l (w 0 ). 4.2 Αξιολόγηση συστήµατος Το σύστηµα που περιγράψαµε απαιτεί από τους clients να εγγραφούν µέσω της εταιρίας ελέγχου προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο server. Αυτή η εγγραφή ωστόσο µπορεί να ευνοεί τους clients. Για παράδειγµα µε την εγγραφή τους, οι πελάτες µπορούν να εκµεταλλευτούν επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως να λαµβάνουν πληροφορίες για διάφορα θέµατα που τους ενδιαφέρουν, για επερχόµενα γεγονότα ή να κατεβάζουν δωρεάν 15

16 λογισµικό. Επίσης, η εγγραφή των πελατών δεν συνεπάγεται και την αποκάλυψη της πραγµατικής τους ταυτότητας. Παρακάτω επεξηγούµε πως το σύστηµα που περιγράψαµε ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός ασφαλούς web metering συστήµατος. Security. Το σύστηµα που περιγράψαµε είναι ανθεκτικό στο πρόβληµα του hit shaving και του hit inflation. H hash function Η αποτρέπει τον server από την διόγκωση του αριθµού των επισκέψεων. Επίσης οι χρήστες οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί δεν µπορούν να προσπελάσουν το site που φιλοξενείται στον server διότι δεν έχουν το κατάλληλο authentication token. Non-repudiation. H εταιρία ελέγχου A δεν µπορεί να απαρνηθεί την απόδειξη του server S, γιατί ο server µπορεί να αποδείξει ότι το token του ανήκει στην αλυσίδα από hash (hash chain) της οποίας την τελευταία τιµή έστειλε η εταιρία ελέγχου A στον S κατά την αρχικοποίηση. Επίσης, ο server δεν µπορεί να δηµιουργήσει την αλυσίδα αφού δεν γνωρίζει τον αρχικό αριθµό w 0. O αριθµός αυτός είναι γνωστός µόνο στον client C και στην εταιρία ελέγχου Α και θα πρέπει να τον κρατούν κρυφό για προφανείς λόγους. Accuracy. Οι οντότητες αυτής της αρχιτεκτονικής δεν µπορούν να παραποιήσουν τα στοιχεία, εποµένως ο αριθµός των επισκέψεων που ισχυρίζεται ο server ότι πραγµατοποιήθηκαν είναι και ο πραγµατικός. Efficiency. Το σύστηµα που περιγράψαµε ελαχιστοποιεί το επιπρόσθετο φορτίο που δηµιουργούν οι επικοινωνίες µεταξύ των οντοτήτων, γιατί ένα µεγάλο µέρος αυτών γίνεται στη φάση της αρχικοποίησης. Στη φάση της αλληλεπίδρασης, απλά ο client στέλνει το authentication token στον server και ο server αφού επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του, επιτρέπει την πρόσβαση στον client. Το µέγεθος των µηνυµάτων αυτών δεν είναι τόσο µεγάλο ώστε να επιβαρύνει την επικοινωνία. Privacy. Όταν ο server S ζητά πληρωµή από την εταιρία ελέγχου Α για ένα συγκεκριµένο αριθµό επισκέψεων, στέλνει στην A µόνο το id του client και το αντίστοιχο token w, αποφεύγοντας να στείλει άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες που µπορεί να οδηγήσουν την εταιρία ελέγχου να ανιχνεύσει τις δραστηριότητες του client. 16

17 4.3 Υλοποίηση συστήµατος Πραγµατοποιήθηκε µία υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που περιγράψαµε για λειτουργικό σύστηµα Linux το οποίο χρησιµοποιεί ως client τον browser Netscape Navigator 4.76 και ως server τον Apache Web Server v Η αποδοτικότητα και η διαφάνεια ήταν οι σηµαντικότερες απαιτήσεις για το σχεδιασµό του πρωτοκόλλου επικοινωνίας και την υλοποίηση του. Μία λύση που θα απαιτούσε σηµαντικές τροποποιήσεις σε ένα Web Site δεν θα ήταν αποδοτική για κάποιον server που φιλοξενεί χιλιάδες σελίδες. Πράγµατι, επειδή η παρακολούθηση των επισκέψεων σε ένα web site είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για τους service providers, µία ορθή λύση πρέπει να είναι και πρακτικά υλοποιήσιµη. Έτσι, η υποδοµή που θα υλοποιηθεί θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την απαίτηση για µεγάλους υπολογισµούς, επιπρόσθετο εξοπλισµό ή αλλαγή στο συνήθη τρόπο επικοινωνίας µεταξύ server και client. Η υλοποίηση έχει δύο κύρια µέρη: Τους υπολογισµούς που γίνονται στον υπολογιστή του client όταν αυτός θέλει να επισκεφτεί µία σελίδα την οποία ελέγχει το web metering σύστηµα που περιγράψαµε Τους υπολογισµούς που γίνονται στο server o οποίος θέλει να ελέγξει την πρόσβαση στις σελίδες του και να αποκτήσει την απόδειξη που θα παρουσιάσει στην εταιρία ελέγχου προκειµένου να πληρωθεί. Για να πραγµατοποιηθούν οι απαιτήσεις για διαφάνεια, δηµιουργήθηκε ένα plug-in για την υλοποίηση των υπολογισµών στην πλευρά του client. Αφού εγκαταστήσει ο client το plug-in δεν χρειάζεται να κάνει καµιά επιπρόσθετη ενέργεια. Το plug-in ελέγχει την αλληλεπίδραση του browser µε τον server κάθε φορά που ο client ζητά µία σελίδα από το server, ενσωµατώνοντας όλα τα µηνύµατα που θέλει να στείλει σε HTTP πρωτόκολλο. Η ενεργοποίηση του plug-in για την επίσκεψη µιας σελίδας στο server δηµιουργεί ένα HTTP µήνυµα το οποίο περιέχει ένα meter request το οποίο χρησιµοποιεί ο client για να στείλει το authentication token στο server. Πιο 17

18 συγκεκριµένα τo µήνυµα αυτό περιέχει το client id, τον τρέχον αριθµό επίσκεψης και την τιµή του authentication token. Ως hash function χρησιµοποιήθηκε το MD5 το οποίο έχει ως αποτέλεσµα µία 128-bit τιµή η οποία αν αναπαρασταθεί σε δεκαεξαδική µορφή απαιτεί 32 bytes. Για το client id και τον µετρητή των επισκέψεων χρησιµοποιήθηκαν 16 bytes για το καθένα. Έτσι το τελικό µήνυµα του meter request είναι µόλις 64 bytes. Ένα server module που αναπτύχθηκε για τον Apache web server ελέγχει τα δεδοµένα του meter request. Ειδικότερα, ο server κοιτάζει το client id που υπάρχει στο meter request και φορτώνει το αντίστοιχο token που υπάρχει στη βάση του. Έπειτα, αφού επαληθεύσει την εγκυρότητα του authentication token που έστειλε ο client µέσω της hash function επιστρέφει στον client την HTML σελίδα που ζήτησε. 18

19 5 Συµπεράσµατα Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε ποιες είναι οι κυριότερες µορφές διαφήµισης στο ιαδίκτυο καθώς επίσης και τους τρόπους µε τους οποίους γίνονται οι µετρήσεις για την έκθεση των διαφηµίσεων στο κοινό. Οι µετρήσεις για την έκθεση των διαφηµίσεων συνήθως δεν είναι αποτελεσµατικές και αυτό οφείλεται στη δυσκολία της µέτρησης των επισκέψεων σε µία ιστοσελίδα. Τα κυριότερα προβλήµατα που υπάρχουν είναι το hit inflation, κατά το οποίο οι servers δηµιουργούν ψεύτικες επισκέψεις προκειµένου να ζητήσουν µεγαλύτερη πληρωµή από τους διαφηµιζόµενους, καθώς και το πρόβληµα του hit shaving στο οποίο οι servers αγνοούν εσκεµµένα κάποιον αριθµό επισκέψεων προκειµένου να πληρώσουν λιγότερα στα site που τους παραπέµπουν σε αυτούς. Τα προβλήµατα αυτά οδήγησαν στην δηµιουργία των web metering συστηµάτων τα οποία είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση των επισκέψεων στις ιστοσελίδες προκειµένου να µετρηθεί η έκθεση των διαφηµίσεων στo ιαδίκτυο. Στην εργασία αυτή, µελετήθηκε ένα τέτοιο web metering σύστηµα που βασίζεται στο client authentication και απαιτεί την εγγραφή του client σε µία τρίτη οντότητα (audit agency). Με το σύστηµα αυτό εξασφαλίζουµε την ασφαλή και ακριβή µέτρηση των επισκέψεων, ελαχιστοποιώντας το επιπρόσθετο υπολογιστικό φορτίο τόσο στην πλευρά του client όσο και στην πλευρά του server. Με την ολοένα και µεγαλύτερη χρησιµοποίηση του ιαδικτύου ως µέσο διαφήµισης, τα συστήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα γίνουν ολοένα και πιο απαραίτητα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να γίνουν ακόµα πιο ασφαλή, να µειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον επιπρόσθετο υπολογιστικό φόρτο και να σχεδιαστούν πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων οντοτήτων τα οποία θα απαιτούν την ελάχιστη αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 19

20 6 Βιβλιογραφία 1. Interactive Advertising Bureau, IAB Internet Advertising Revenue Report, 2002; 2. V. Anupam et al., On the Security of Pay-Per-Click and Other Web Advertising Schemes, Proc. 8 th World Wide Web Conf. (WWW8), Elsevier Science, 1999, pp M.K. Reiter, V. Anupam, and A. Mayer, Detecting Hit Shaving in Click-Through Payment Schemes, Proc. 3rd Usenix Workshop Electronic Commerce, Usenix Assoc., 1998, pp M. Naor and B. Pinkas, Secure and Efficient Metering, Proc. Int l Conf. Theory and Application of Cryptographic Techniques (Eurocrypt 98), LNCS 1403, Springer-Verlag, 1998, pp C.Blundo and S.Cimato, A software infrastructure for Authenticated Web Metering, IEEE Computer, April 2004, pp

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας

Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας Web Sites Το τρίπτυχο της επιτυχίας 1 Βασικές Αρχές Σχεδίασης Απαραίτητες ιδιότητες Web Site Οι αναγκαίες αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν/εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός αξιόλογου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ACTA Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM...

TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε. 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CPM... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΕΜΗ 127248401000 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ:2107407143 ΦΑΞ: 2107407178 TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Affiliate Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM)

Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Τιμοκατάλογος 2014 Διαφημιστικό Κόστος ( ) για 1.000 impressions (CPM) Διαστάσεις Δημιουργικού / Ενότητα (σελίδες) εμφάνισης Homepage & ROS 728x90 8 Push down banner 960x50 (expands to 250) 12 Push down

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords. Κάθε κλικ και µία ευκαιρία. WebOrange

Google AdWords. Κάθε κλικ και µία ευκαιρία. WebOrange Κάθε κλικ και µία ευκαιρία WebOrange Google AdWords Προβάλετε τη διαφήµισή σας στη Google σήµερα Προσελκύστε περισσότερους πελάτες Το Google AdWords µπορεί να σας βοηθήσει να προσελκύσετε νέους επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 8: Διαδικτυακή Διαφήμιση Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Τι είναι τα Cookies? Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση

Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Google AdWords κάθε κλικ και μια κλήση Τα AdWords είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για επιχειρήσεις κάθε µεγέθους να διαφηµίσουν τα προϊόν Πώς λειτουργεί η διαφήμιση στο Google AdWords TM Οι διαφηµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η Διαφημιστική Ορολογία στο Διαδίκτυο Προβολές διαφημίσεων ή προβολές σελίδων - Ad views ή page views ή impressions - Ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα με διαφημιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων.

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Στην αρχή βλέπουμε τα βασικά στατιστικά, πόσα από το συνολικά έχουμε καταναλώσει. Για πιο αναλυτικά πατάμε view web statistics Στην καινούρια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταναλωτική συµπεριφορά και προστασία καταναλωτή Ο ρόλος της διαφήµισης στο διαδίκτυο 1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΤΜΗΜΑ:ΑΕ1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη!

Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η υπηρεσία CONET κάνει την πρόσκτηση ασφαλιστικών εργασιών 10 φορές πιο γρήγορη! Η CONET είναι η πρώτη υπηρεσία που εξασφαλίζει 10 φορές πιο γρήγορη και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ πρακτόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM)

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) Συνοπτικές Τεχνικές Οδηγίες Αθήνα, Ιούλιος 2007 Εισαγωγή Ενταξη στο περιβάλλον του Target2 (SSP) Μάιος 2008 Συντονιστής: Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΥΣΗΣ Α.Μ: 7032 Είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση ανήκει στο μείγμα προβολής και επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής www.statistics.gr by hci.gr Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ρ Σπύρος Συρµακέσης Πάτρα, 2002 Η Φύση της Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing PBC Consulting Services Search Engine Marketing Αξιοποιήστε τη δύναµη και την ευρύτατη απήχηση του διαδικτύου και προωθήστε εύστοχα και αποδοτικά την επιχείρησή σας Περιεχόµενα Γιατί Search Engine Marketing;

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: INTERNET Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΤΙ ΕΊΝΑΙ INTERNET Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET E: ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ζ:ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα