04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας"

Transcript

1 Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων «Ενέργεια», «Ιδέες», «Ερευνητικές Υποδομές» και «Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ 04, Ιουλίου 2008, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Π. Χατζηνικολάου, Διευθυντής Σχεδιασμού και προγραμματισμού ΓΓΕΤ Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στο Πρόγραμμα Πλαίσιο

2 2 Περιεχόμενα Αλλαγές από το FP6 στο FP7 ΘεματικέςΠεριοχέςτουFP7 σχετικές με τον τομέα Ενέργεια για το 2008 Ανοιχτές προσκλήσεις του FP7 σχετικές με τον τομέα Ενέργεια για το 2008

3 3 Αλλαγές από το FP6 στο FP7 Τα νέα στοιχεία που εισάγει το FP7 είναι : Έμφαση στις θεματικές περιοχές αντί στα μέσα επίτευξης Απλούστευση διαδικασιών Εστίαση στην ανάπτυξη έρευνας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω των Τεχνολογικών Πλατφορμών και των νέων Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Ενσωμάτωση της Διεθνούς Συνεργασίας στα τέσσερα προγράμματα του FP7 Δημιουργία Περιφερειών Γνώσης Χρηματοδοτικός Οργανισμός Επιμερισμού Ρίσκου με σκοπό την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα

4 4 Θεματικές Περιοχές του FP7 σχετικές με την Ενέργεια και την Έρευνα Προϋπολογισμός: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Β ( ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) 1.8 Β ( ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1,8 Β ( ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 126 M ( ) ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟN ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ 280 M ( ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 70 M ( )

5 Στόχοι Προγράμματος Συνεργασία/Ενέργεια για το 2008 Ηέρευνα, ανάπτυξη και επιδεικτική δράση του προγράμματος στοχεύει στην : Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική επίδοση Επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ Απο-ανθρακοποίηση της παραγωγής ενέργειας και σε μακροπρόθεσμο στάδιο και του τομέα των μεταφορών Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Διαφοροποίηση του Ευρωπαϊκού ενεργειακού μίγματος Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, συμπεριλαμβάνοντας την καλύτερη εμπλοκή των ΜΜΕπιχειρήσεων 5

6 Συμμετοχή στο FP7/Ενέργεια/2008 Δομή προσκλήσεων συμμετοχής για το 2008 στον τομέα της ενέργειας Γενικό πρόγραμμα GP7-ENERGY Συνεργασία με την Ρωσία FP7-ENERGY-2008-RUSSIA Μελλοντικές αναδεικνυόμενες Τεχνολογίες FP7-ENERGY-FET Συνεργασία με την προκήρυξη νανοτεχνολογίας και νέων υλικών για ενεργειακές εφαρμογές Συμπληρωματικές δράσεις στον τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχευση στην ενεργειακή απόδοση 6

7 7 Περιεχόμενα WP 08 και ανοιχτές προσκλήσεις συμμετοχής ACTIVITY ENERGY.1: HYDROGEN AND FUEL CELLS Topics expected to be defined by Joint Technology Initiative (JTI). In case of delay of the start up of JTI, a separate call may be published by the Commission. ACTIVITY ENERGY.2: RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION AREA ENERGY.2.1: PHOTOVOLTAICS Topic ENERGY : Enhancing strategic international cooperation initiatives in the field of concentration photovoltaics AREA ENERGY.2.2: BIOMASS Topic ENERGY : Enhancing strategic international cooperation with Russia in the field of power generation from biomass AREA ENERGY.2.3: WIND AREA ENERGY.2.4: GEOTHERMAL AREA ENERGY.2.5: CONCENTRATED SOLAR POWER AREA ENERGY.2.6: OCEAN AREA ENERGY.2.7: HYDRO Topic ENERGY : Pre-normative research for hydropower AREA ENERGY.2.8: INNOVATIVE INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SUPPLY AND ENERGY EFFICIENCY IN LARGE BUILDINGS AND/OR CONCERTO COMMUNITIES AREA ENERGY.2.9: CROSS-CUTTING ISSUES

8 8 Περιεχόμενα WP 08 και ανοιχτές προσκλήσεις συμμετοχής ACTIVITY ENERGY.3: RENEWABLE FUEL PRODUCTION AREA ENERGY.3.1: FIRST GENERATION BIOFUEL FROM BIOMASS AREA ENERGY.3.2: SECOND GENERATION FUEL FROM BIOMASS AREA ENERGY.3.3: BIOREFINERY AREA ENERGY.3.4: BIOFUELS FROM ENERGY CROPS AREA ENERGY.3.5: ALTERNATIVE ROUTES TO RENEWABLE FUEL PRODUCTION AREA ENERGY.3.6: BIOFUEL USE IN TRANSPORT AREA ENERGY.3.7: CROSS-CUTTING ISSUES Topic ENERGY : Enhancing international cooperation between the EU and Latin America in the field of biofuels ACTIVITY ENERGY.4: RENEWABLES FOR HEATING AND COOLING AREA ENERGY.4.1: LOW/MEDIUM TEMPERATURE SOLAR THERMAL ENERGY AREA ENERGY.4.2: BIOMASS AREA ENERGY.4.3: GEOTHERMAL ENERGY AREA ENERGY.4.4: INNOVATIVE INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SUPPLY AND ENERGY EFFICIENCY IN LARGE BUILDINGS AND/OR CONCERTO COMMUNITIES AREA ENERGY.4.5: CROSS-CUTTING ISSUES

9 Περιεχόμενα WP 08 και ανοιχτές προσκλήσεις συμμετοχής ACTIVITY ENERGY.5: CO2 CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES FOR ZERO EMISSION POWER GENERATION AREA ENERGY.5.1: CO2 CAPTURE AREA ENERGY.5.2: CO2 STORAGE Topic ENERGY : CO2 Capture and Storage Capacity building with the large emerging economies Topic ENERGY : CO2 transport and storage infrastructure development Topic ENERGY : CO2 capture and storage public acceptance Topic ENERGY : Development of a suitable methodology for the qualification of deep saline aquifers for CO2 storage ACTIVITY ENERGY.6: CLEAN COAL TECHNOLOGIES AREA ENERGY.6.1: CONVERSION TECHNOLOGIES FOR ZERO EMISSION POWER GENERATION AREA ENERGY.6.2: COAL-BASED POLY-GENERATION CROSS-CUTTING ACTIONS BETWEEN ACTIVITIES ENERGY.5 AND ENERGY.6 (Activity ENERGY.5&6) AREA ENERGY.5&6.1: POWER GENERATION TECHNOLOGIES FOR INTEGRATED ZERO EMISSION SOLUTIONS AREA ENERGY.5&6.2: CROSS CUTTING AND REGULATORY ISSUES 9

10 10 Περιεχόμενα WP 08 και ανοιχτές προσκλήσεις συμμετοχής ACTIVITY ENERGY.7: SMART ENERGY NETWORKS AREA ENERGY.7.1: DEVELOPMENT OF INTER-ACTIVE Topic ENERGY : Open-access Standard for DISTRIBUTION ENERGY NETWORKS Smart Multi-Metering Services AREA ENERGY.7.2: PAN-EUROPEAN ENERGY Topic ENERGY : Innovative operational and NETWORKS monitoring tools for large power systems Topic ENERGY : Innovative concepts and technologies for sustainable gas networks ACTIVITY ENERGY.8: ENERGY EFFICIENCY AND SAVINGS AREA ENERGY.8.1: EFFICIENT ENERGY USE IN THE Topic ENERGY : Energy efficiency of MANUFACTURING INDUSTRY industrial heat exchangers and boilers AREA ENERGY.8.2: HIGH EFFICIENCY POLY-GENERATION AREA ENERGY.8.3: LARGE-SCALE INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SUPPLY AND ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS: ECO-BUILDINGS AREA ENERGY.8.4: INNOVATIVE INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SUPPLY AND ENERGY EFFICIENCY IN LARGE COMMUNITIES: CONCERTO AREA ENERGY.8.5: INNOVATIVE STRATEGIES FOR CLEAN URBAN TRANSPORT: CIVITAS-PLUS AREA ENERGY.8.6: SOCIO-ECONOMIC RESEARCH AND INNOVATION AREA ENERGY.8.7: THEMATIC PROMOTION AND DISSEMINATION

11 11 Περιεχόμενα WP 08 και ανοιχτές προσκλήσεις συμμετοχής ACTIVITY ENERGY.9: KNOWLEDGE FOR ENERGY POLICY MAKING AREA ENERGY.9.1: KNOWLEDGE TOOLS FOR ENERGY-RELATED POLICY MAKING AREA ENERGY.9.2: SCIENTIFIC SUPPORT TO POLICY ACTIVITY ENERGY.10: HORIZONTAL PROGRAMME ACTIONS Topic ENERGY : Future Emerging Technologies (FET) Topic ENERGY : Novel materials for energy applications (Joint Call NMP) Topic ENERGY : Trans-national cooperation among NCPs

12 12 Θεματικές περιοχές Area 2/1: Renewable Electricity generation / Photovoltaics Topic 2/1/1: Enhancing Strategic International Cooperation Initiatives in the field of Concentration Photovoltaics Content and scope: international cooperation on concentration PV with Mediterranean countries, e.g. field testing, common materials databases, inter-comparison of system components Funding scheme: CP with predominant research component Expected impact: accelerated development of this still small but emerging and promising sector Other information: SICA focused on Mediterranean partner countries, which may receive Community funds. USA and Australia also welcomed. Max one project will be funded REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

13 13 Θεματικές περιοχές Area 2/7: Renewable Electricity generation / Hydro Topic 2/7/1: Pre-normative research for hydropower Content and scope: prenormative research aiming at harmonised testing methods and comparative assessment of small hydropower installations, particularly those based on new technologies and designs (e.g. for environmental and/or socio-economic impact assessment) Funding scheme: CP Expected impact: Harmonised testing and assessment; matching designs with various environments; accelerate rate of development Other information: active participation of SMEs; ability to interact with relevant stakeholders. Max one project will be funded REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

14 Θεματικές περιοχές Area 3/2: Renewable Fuel Production / 2 nd Generation Fuel from Biomass Topic 3/2/1: Enhancing international cooperation between the EU and Latin America in the field of biofuels Content and scope: EU-LA coop. on biofuels including characterisation of feedstock and pre-treatment technology, optimisation of 1 st and 2 nd generation biofuels, sustainability issues and coproduction of bioproducts Funding scheme: CP with predominant research component Expected impact: enhanced cooperation between key researchers and industries from Eu and LA Other information: SICA; balanced consortium. Solid experience and management skills in international context; adding value to existing EU-LA collaborations in the field REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December

15 15 Θεματικές περιοχές Area 5/2: CO2 Capture and storage / Storage Topic 5/2/1: CCS capacity building with the large emerging economies (EE) Content and scope: research aimed at first global estimate of the CO2 storage capacity in large EE, matching sources and sinks and identification of a few potential storage sites for large emission point sources. Capacity building in CCS inc. development of transport infrastructure Funding scheme: CP Expected impact: allow deployment of zero emission fossil fuel based power plants in large EE with sufficient pre-requisite knowledge (CO2 storage potential) and technical know-how Other information: SICA; balanced partnership between EU and Large EE members of the CSLF; institutions from developed countries also members of CSLF welcomed REF: ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

16 16 Θεματικές περιοχές Area 5/2: CO2 Capture and Storage / Storage Topics 5/2/2: CO2 Transport and storage infrastructure development Content and scope: work should cover the infrastructure needed to collect CO2 from large point sources, the intermediate short term storage technologies, the large scale compression installations and the final injection facilities, both on-shore and off-shore. It should address the societal, legal, environmental, financial and technical aspects. Funding scheme: CP Expected impact: facilitating the large scale deployment of zero emission plants by generating the necessary knowledge associated with all steps between capture and final repository Other information: Max one project will be funded REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

17 17 Θεματικές περιοχές Area 5/2: CO2 Capture and Storage / Storage Topic 5/2/3: CCS Public acceptance Content and scope: to aim is to study the acceptance of CO2 capture and storage technologies in the general public. Work should cover the information needs, the impact of the information given, the role of opinion shapers, as well as the local dimension of acceptance compared to the more abstract general perception Funding scheme: CSA support type Expected impact: The project should facilitate the large scale deployment of zero emission power plants in the EU Other information: Max one project will be funded REF: ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

18 18 Θεματικές περιοχές Area 5/2: CO2 Capture and Storage / Storage Topic 5/2/4: Development of a suitable methodology for the qualification of deep saline aquifers for CO2 storage Content and scope: development of a suitable methodology to assess the quality of a given site and of common generic methodology to address the various criteria put in place by the legal authorities in view of conforming to certification procedure Funding scheme: CP with predominant research component Expected impact: deliver site qualification methodologies serving the regulatory process; contribute to the use of deep saline aquifers for CO2 storage in Europe; ease the penetration of fossil fuel based zero emission power plants Other information: establishing connection with appropriate specific CO2 storage sites emerging in Europe; participation of members of CSLF is encouraged REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

19 19 Θεματικές περιοχές Area 7/1: Smart Energy Networks / Interactive distribution energy networks Topic 7/1/1: Open-access standard for smart multi-metering services Content and scope: address knowledge gaps for the adoption of open-standards, capable of guarantying the interoperability of systems and devices and the large scale adoption of smart multi-metering equipments, potentially covering electricity, gas and any other network service and commodity. Consider all relevant aspects (definition of protocols, data formats, ) and functions (remote (re-)connection; flexible tariff management, etc.) Funding scheme: CP Expected impact: opening-up of the market of smart multi-metering systems enabling active customer participation and EU leadership Other information: balanced partnership between network industries, equipment suppliers, research centres and regulatory and standards bodies. Max one project will be funded REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

20 20 Θεματικές περιοχές Area 7/2: Smart Energy Networks / Pan-European Energy networks Topic 7/2/2: Innovative concepts and technologies for gas networks Content and scope: Research for the development of innovative concepts and technologies for reliable and flexible European gas networks, tackling for example the integration of renewable energy alternatives into the networks, novel solutions for monitoring and maintenance Funding scheme: CP with a predominant R&D component Expected impact: open new pathways for sutainable gas networks, while addressing the pressing challenges of security of supply and climate change REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007

21 Θεματικές περιοχές Area 8/1: Energy Efficiency and Savings / Efficient Energy Use in Manufacturing Industry Topic 8/1/1: Energy efficiency of industrial heat exchangers and boilers Content and scope: Long term generic RTD to increase significantly the efficiency of heat exchangers and boilers as key equipment components in a number of industrial sectors, involving disciplines such as material sciences, thermodynamics, fluid dynamics and engineering Funding scheme: CP with predominant R&D component Expected impact: significantly increase energy efficiency in a number of industrial sectors Other information: SMES expected to be active participants REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December

22 Θεματικές περιοχές Activity 10: Horizontal Programme Actions Topic 10/1/3: Trans-national cooperation among National Contact Points (NCPs) Content and scope: reinforcing the FP7-Energy network of NCPs through promotion of transnational cooperation, sharing of information and good practices, involving mechanisms such as benchmarking exercises, joint workshops, training activities, crossborder brokerage events. Approach adapted to the theme and NCPs concerned. Special attention to new comers Funding scheme: CSA Coordination Expected impact: improved NCP services across Europe thereby opening up and raising quality and effectiveness of participation in FP. Possibly also considering INCO aspects Other information: single 12-months duration proposal involving officially appointed NCPs, plus 3rd country where mutually beneficial REF : ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December

23 23 Ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το FP7-ENERGY : Energy Call Part 1 Energy 2 FP7-ENERGY-2008-FET: Energy FET Call Energy 3 FP7-ENERGY-2008-RUSSIA: Energy EU-Russia Call Energy Energy, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 4 FP7-ENERGY-NMP : Joint Energy NMP Call new Production Technologies 5 FP7-ENERGY : Energy Call Part 1 Energy (*) 6 FP7-ENERGY-2008-FET: Energy FET Call Energy (*) Energy, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 7 FP7-ENERGY-NMP : Joint Energy NMP Call new Production Technologies (*) 26-Feb May-08 8 FP7-ERANET-2008-RTD: ERA-NET / ERA-NET PLUS Call 2008 (*) [Stage 2 (only for proposals retained at stage 1)] Coordination of Research Activities, Security, Space, Socio-economic sciences and Humanities, Transport (including Aeronautics), Environment (including Climate Change), Energy, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies, Information and Communication Technologies, Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology, Health 12-Aug-08

24 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Οι προτάσεις που αφορούν τα FP7-ENΕRGY , FP7-ENΕRGY-FET και FP7-ENΕRGY-ΝΜP θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν σε δύο στάδια : Στάδιο 1 «γενική περιγραφή πρότασης» Ημερομηνία υποβολής 26/2/2008 Περιγραφή των Επιστημονικών και Τεχνολογικών στόχων (έως 10 σελ. Α4) και των Συμμετεχόντων και του χρηματοδοτικού σχήματος (έως 2 σελ. Α4) Στάδιο 2 «πλήρης πρόταση» Κατόπιν θετικής αξιολογήσεως κατά το πρώτο στάδιο Ενδεικτική ημερομηνία υποβολής 29/5/

25 25 Πρόσθετες δυνατότητες υποβολής προτάσεων Subject (Indicative title) Establish an umbrella structure in order to finalise and ensure further coordination of the EU Flagship Programme in the area of sustainable power generation from fossil fuels with CO2 Capture and Storage. Development of a set of energy research indicators in order to create a common understanding of the state of the art and updated research objectives at European level for the whole portfolio of European research. Monitoring and mapping energy research activities at the EC, EU and global level. Support to the coordination of the European Strategic Energy Technology (SET) Plan (support to carry out specific analyses needed to develop the SET-Plan). Support to the Impact Assessment of the governance alternatives for the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) Financing low carbon energy technologies development, market take up and early deployment needs; sources; limitations; and public private partnerships Indicative Budget in Euros One contract EUR 3 million One Contract EUR 800,000 One contract EUR 700,000 One contract EUR 200,000 One contract EUR 250,000 One contract EUR 250,000 Expected Indicative duration timetable 3 years First Quarter years Second Quarter years Second Quarter months Second Quarter months Second Quarter months First Quarter 2008

26 26 Ενδεικτική κατανομή χρηματοδότησης 2008 Call/ Activity RTD TREN FP7-ENERGY (M ) FP7-ENERGY-2008-RUSSIA 4 FP7-ENERGY-2008-FET 15 FP7-ENERGY-NMP General Activities Other Activities Evaluation Cost 1 Extimated total budget allocation

27 27 Αναφορές Research Priorities, Objectives and Topics for the 2008 General Call, Bruno Schmitz, DG RTD, European Commission, ΕC-INFO DAY 2008 ENERGY CALL Brussels, 19 December 2007 WORKPROGRAMME 2008, COOPERATION, THEME 5 ENERGY, European Commission C92007) 5765 of 29 November 2007 Information from

Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια: Πρόγραμμα Εργασίας 2016-17

Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια: Πρόγραμμα Εργασίας 2016-17 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια: Πρόγραμμα Εργασίας 2016-17 Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens

Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview. Vassilia Argyraki Project Manager. Athens Innovation and Networks Executive Agency (INEA) A General Overview Vassilia Argyraki Project Manager Athens 11.06.2015 1 Programmes and tasks - CEF Transport (incl. Cohesion Fund allocation) - CEF Energy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Overview Δρ. Ν. Κούκουζας

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ

Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ της ΕΕ Εισαγωγή στο Πρόγραµµα ICTPSP του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 11 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: 11 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (OPEN DAYS 2013): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT ENERGY - EUROPE

INTELLIGENT ENERGY - EUROPE INTELLIGENT ENERGY - EUROPE Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Εκπόνηση Προγραμμάτων Ενέργειας Vicky Argyraki Vassilia.argyraki@ec.europa.eu European Commission Intelligent Energy Executive Agency (IEEA) Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα

Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα Συνοπτικός Κατάλογος 1 Πρόγραμμα: COST Προθεσμία Υποβολής Open call for Proposals: European Cooperation in Science and Technology (COST) 27/09/2013 11/06/2013 COST OFFICE - EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan BUILD UP Skills Greece D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (2007-20013) 20013) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR. Θεσσαλονίκη,, 22-9-2006

ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (2007-20013) 20013) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR. Θεσσαλονίκη,, 22-9-2006 ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) ΣΤΟ 7 o Π.Π. (27-213) 213) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR Θεσσαλονίκη,, 22-9-26 26 Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (27-213) 7 ο Π.Π.: ΕΠΕΝ ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση. Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020

Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση. Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020 Χρηματοδοτικα σχηματα για διαχειρηση απο την τοπικη αυτοδιοικηση Νεα πολυετης χρηματοδοτικη περιοδος 2014-2020 Β. Αργυρακη Project Officer, EACI European Commission Rethymno, 01,11,2013 Agenda Πολιτικη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

η πολεοδομια σε κριση

η πολεοδομια σε κριση η πολεοδομια σε κριση ημεριδα συνδεσμου πολεοδομων κυπρου, σαββατο 14 δεκεμβριου 2013 λωρα νικολαου, urbanist, επισκεπτρια καθηγητρια πανεπηστημιο frederick παραδοχές - υποθέσεις υπάρχει επενδυτικό δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π.

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. FP7 Security Theme /1 Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. Προοπτικές και Συµπεράσµατα της Πρωτης Ελληνικής συµµετοχής - Προτεραιότητες για την Ελληνική συµµετοχή στη νέα προκήρυξη Γ. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα