ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Eισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και των προτάσεων που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού». Πρακτικό της με αριθ. 1/2015 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 15 ης του μηνός Ιανουαρίου του έτους Στο Χολαργό σήμερα, , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 271/ , πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Δερτιλή Ε., Κουντούρης Χ., Μακρίδης Π., Ζήκας Δ., Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ Αλεξόπουλος Χ. (ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα) Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενη το 10 ο θέμα της ημερησίας διάταξης διάβασε αναλυτικά στα μέλη του Συμβουλίου την εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, καθώς και τις προτάσεις που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, τα οποία έχουν ως εξής :

2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περιβάλλον 1. Τεράστια ηχορρύπανση σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, ειδικά τις πρωινές ώρες όπου προκαλείται συμφόρηση. 1. Μείωση της ηχορύπανσης μέσω νέας συγκοινωνιακής μελέτης που έχει ως βασικό στόχο την αποσυμφόρηση επιβεβαρυμμένων κεντρικών οδικών αρτηριών. Καθαριότητα 1. Χρήση PROPER από μερίδα δημοτών στον Χολαργό (70τμχ), δυσκολία στην αποκομιδή από εργαζόμενους. Πολλοί δημότες αφήνουν σακούλες σε πεζοδρόμια και δέντρα. 2. Έλλειψη ενημέρωσης για αποκομιδή κλαδιών και αντικειμένων μεγάλου όγκου και βάρους με αποτέλεσμα τα απροσπέλαστα πεζοδρόμια. 3. Πολλοί ιδιοκτήτες ζώων αδιαφορώντας για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου αφήνουν τις ακαθαρσίες των ζώων τους με αποτέλεσμα τόσο τη ρύπανση όσο και την αύξηση της επικινδυνότητας ατυχημάτων. 1. Μελέτη νέων σύγχρονων συστημάτων αποκομιδής. 2. Ενημέρωση δημοτών για νέο κανονισμό καθαριότητας. 3. Τοποθέτηση κυτίων που περιέχουν ειδικές σακούλες για την περισυλλογή ακαθαρσιών και ειδικών κάδων για την αποκομιδή των ακαθαρσιών. -Θέσπιση ειδικού προστίμου στους παραβάτες. Ανακύκλωση 1. Δεν υπάρχουν αρκετά σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. 2. Οι δημότες δεν είναι σε μεγάλο βαθμό ευαισθητοποιημένοι. 1. Θέσπιση σημείων ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. 2. Έντυπο ενημερωτικό υλικό μαζί με σακούλες ανακύκλωσης για τους δημότες. Ύδρευση- Αποχέτευση Φυσικό Περιβάλλον 1. Σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου αναδύεται έντονη δυσοσμία από το αποχετευτικό σύστημα των πολυκατοικιών, το οποίο τρέχει στα όμβρια. 1. Δημοτικά πάρκα: μηδαμινή φύλαξη με αποτέλεσμα συνεχείς βανδαλισμούς. 2. Πάρα πολλές δεντροστοιχίες νεραντζιών οι οποίες συγκεκριμένη χρονική περίοδο ρίχνουν τους καρπούς τους οι 1. Έλεγχος των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και μελέτη αυτών. Συνεργασία με όμορους Δήμους και με τον «Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού Σ.Π.Α.Υ.» 1. Δημιουργία εθελοντικής ομάδας φύλαξης των δημοτικών μας πάρκων. 2. Μελέτη από γεωπόνους για

3 οποίοι πολύ σύντομα σαπίζουν με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εστίες μόλυνσης. 3. Υμηττός : Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία ρίψης απορριμμάτων και ιδιαίτερα ογκωδών αντικειμένων. 4. Ανεκμετάλλευτες περιοχές του Υμηττού ιστορικής σημασίας και αισθητικού κάλλους. 5. Παλαιές κατασκευές συντριβανιών, εγκαταλελειμένες με μηδαμινή συντήρηση επί σειρά ετών,με αποτέλεσμα μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων. τη σταδιακή μετατροπή των συγκεκριμένων δέντρων (νεραντζιές) σε άλλα ανθεκτικά οπορωφόρα π.χ. λεμονιές. Μια άλλη λύση θα μπορούσε να είναι η εκμετάλλευση των υπαρχόντων καρπών, δημιουργώντας προϊόντα τα οποία θα πωλούνται προς κατανάλωση προς όφελος του Δήμου Ευαισθητοποίηση των δημοτών με εκδηλώσεις και ενημερωτικό υλικό με στόχο την αποτροπή της ρύπανσης του Υμηττού. - Επιτήρηση χώρου από ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. 4. Ανάδειξη των πηγών του Ιλισού και λοιπών ιστορικών μνημείων της περιοχής. Ενημέρωση σχολείων για την προστασία του περιβάλλοντος και συνεχείς δράσεις. 5. Μετατροπή των παλαιών συντριβανιών σε μικρούς πράσινους κήπους. Οικιστικό Περιβάλλον Δίκτυα - Υποδομές 1. Τεράστια ηχορρύπανση σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου ειδικά τις πρωινές ώρες όπου προκαλείται συμφόρηση. 1. Ανεπαρκής κάλυψη της περιοχής με τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 2. Ελλιπής αστυνόμευση (λόγω κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας) με αποτέλεσμα την αύξηση στις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., την άναρχη στάθμευση αυτοκινήτων και τους συνεχείς βανδαλισμούς. 3. Ελλιπής προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια, σχολεία κοινόχρηστους χώρους και Δημοτικές υπηρεσίες.. Έλλειψη οργάνωσης ειδικών ομάδων για την άθληση και την ψυχαγωγία των ΑΜΕΑ. 1. Μείωση της ηχορύπανσης μέσω νέας συγκοινωνιακής μελέτης που έχει ως βασικό στόχο την αποσυμφόρηση επιβεβαρυμμένων κεντρικών οδικών αρτηριών. Συνεργασία με όμορους Δήμους. 1. Μελέτη και ανάπτυξη της Δημοτικής συγκοινωνίας. 2. Ενίσχυση φωτισμού σε συγκεκριμένα «επικίνδυνα» σημεία και ευαισθητοποίηση των δημοτών εκπαιδεύοντας τους με ημερίδες και έντυπο υλικό σε ότι αφορά την οδική συμπεριφορά και τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ Κοπή κλαδιών δέντρων ώστε τα πεζοδρόμια να γίνουν διαβατά και γενικά άρση των εμποδίων επί

4 4. Δεν υπάρχουν ποδηλατοδρόμοι με τις σωστές προδιαγραφές. αυτών. - Ανακατασκευή πεζοδρομίων και μελέτη αυτών που χρειάζονται διαπλατύνσεις. - Εκπαίδευση δημοτών για τη διαφύλαξη της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και όχι μόνο - Οργάνωση προγράμματος δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ. 4. Εφαρμογή δικτύου ποδηλατοδρόμων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ασφάλεια - Παραβατικότητα 1. Ελλιπής αστυνόμευση (λόγω της υπο-στελέχωσης του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού και κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας) με αποτέλεσμα την αύξηση της παραβατικότητας. Συνεργασία με όμορους Δήμους και χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ. 1. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και αποτροπής παραβατικότητας (δημιουργία επιτροπής πρόληψης παραβατικότητας). - Ενημέρωση των κατοίκων, μέσα από ημερίδες και από την ιστοσελίδα του Δήμου. - Ενίσχυση του φωτισμού στο σύνολο της Κοινότητας. - Φύλαξη των Σχολείων και των Παιδικών Χαρών. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 1. Ελλιπής κάλυψη των δημοσίων και δημοτικών κτηρίων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Ενίσχυση φωτισμού με λάμπες LED για εξοικονόμηση ενέργειας. - Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών (NET METERING) στα δημόσια κτίρια. - Σε χώρους που χρειάζεται ζεστό νερό (παιδικοί σταθμοί) έλεγχος των ηλιακών θερμοσιφώνων αν έχουν ή τοποθέτηση εκ νέου σε κτίρια. - Ηλιακό αερόθερμο (εντελώς αυτόνομο δωρεάν παροχή) σε κτίρια που έχουν νότιο προσανατολισμό. - Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας στα δημόσια κτίρια. - Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις φυσικού

5 αερίου αντικατάσταση καυστήρων ή λεβήτων με συμπύκνωσης. - Μονώσεις διαφόρων μορφών (ταράτσες κλπ). Υγεία 1. Πολυϊατρεία με ελλείψεις. 2. Έλλειψη κοινωνικού φαρμακείου. Υπάρχει πολύς κόσμος που αδυνατεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία του. 1. Αναβάθμιση πολυϊατρείων -Επαναφορά θεσμού «Γιατρός στο σπίτι». -Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για ψυχολογική υποστήριξη δημοτών. -Μελέτη μηχανισμού εντοπισμού ατόμων με άνοια/αλτσχάιμερ. -Κοινωνικοί λειτουργοί, νευρολόγοι, ψυχίατροι, ενημερώνουν τις οικογένειες των πασχόντων. 2. Θέσπιση κοινωνικού φαρμακείου Κοινωνική Μέριμνα 1. Πολλές (αν όχι όλες) παιδικές χαρές χρειάζονται αναβάθμιση και συντήρηση. 2. Δεν υπάρχουν χώροι για να συγκεντρώνονται παιδιά ηλικίας ετών. 3. Δυσλειτουργικό Κοινωνικό Παντοπωλείο. 4. Ελλιπές και μικρής εμβέλειας σήματος Wi-Fi του Δήμου. 1. Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών. 2. Δημιουργία δημοτικού Internet Café. 3. Μεταφορά και εκσυγχρονισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου. 4. Αύξηση εμβέλειας σήματος Wi-Fi του Δήμου. 5. Δημοτικά γήπεδα με ελλείψεις. 6. Έλλειψη συγκροτημένης φιλοζωικής υποδομής 5. Μελέτη και αναμόρφωση υπαρχόντων γηπέδων. 6. Ανάπτυξη τομέα φιλοζωισμού με ενημερωτικές δράσεις / ευαισθητοποίησης / προώθηση εθελοντισμού Παιδεία 1. Έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού στα σχολικά κτήρια. Τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση στην εγγραφή παιδιών στα δημόσια δημοτικά σχολεία λόγω μετακίνησης αυτών από τα ιδιωτικά, ως αποτέλεσμα της 1. - Η βελτίωση των υποδομών και η αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολικών κτηρίων στην Κοινότητα Χολαργού. - Αναμόρφωση αύλειων

6 οικονομικής κρίσης. χώρων πρώτιστα στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία Χολαργού. Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΟΣΚ. Πολιτισμός 1. Έλλειψη χώρου διοργάνωσης παραστάσεων/ταινιών έναντι χαμηλού αντιτίμου για όλες τις ηλικίες 1. Θέσπιση χώρου ψυχαγωγίας ως υποκατάστατο κινηματογράφου/θεάτρου με απώτερο σκοπό τη ψυχαγωγία όλων με χαμηλό κόστος και παράλληλα την οικονομική ενίσχυση του Δήμου. Μετά τα ανωτέρω η Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού καθώς και τις προτάσεις που αφορούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σύμφωνα με την εισήγηση. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Γκούμα Τα Μέλη Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Δερτιλή Ε., Κουντούρης Χ., Μακρίδης Π., Ζήκας Δ., Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ.

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Νέα Φιλαδέλφεια 27-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΣ ΧΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμά μας. ακόμα καλύτερο! Με νέες ιδέες στη νέα εποχή. για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου Χολαργού

Το πρόγραμμά μας. ακόμα καλύτερο! Με νέες ιδέες στη νέα εποχή. για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου Χολαργού Με νέες ιδέες στη νέα εποχή Το πρόγραμμά μας για να κάνουμε τον Δήμο Παπάγου Χολαργού ακόμα καλύτερο! Hλίας Αποστολόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού "Να φτιάξουμε ένα Δήμο που θα τον χαίρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ... 2 1.1. Σκοπός... 2 1.2. Υπηρεσιακά σχέδια δράσης για τους στόχους τοπικής ανάπτυξης... 7 1.3. Δια υπηρεσιακά σχέδια δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ριθ. ποφ. 01/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /26.09.2012 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜ: Εισήγηση Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 20/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα