Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Κύριε Υπουργέ,"

Transcript

1 Αθήνα, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ Fax Αριθµ. Πρωτ.:73 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλο Κύριε Υπουργέ, Οι αγώνες των εργαζοµένων στο ηµόσιο και ιδιαίτερα οι εµβληµατικοί και ανυποχώρητοι αγώνες των απολυµένων και διαθέσιµων την προηγούµενη περίοδο, απονοµιµοποίησαν την πολιτική των απολύσεων και της συρρίκνωσης των κοινωνικών αγαθών. Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου µε τίτλο «Εκδηµοκρατισµός της διοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» ικανοποιούν ορισµένα από τα κεντρικά αιτήµατα της Α..Ε..Υ. της τελευταίας περιόδου, όπως η ακύρωση των διαθεσιµοτήτων και των απολύσεων και η επαναφορά των συναδέλφων στην ενεργό υπηρεσία, η κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας, η κατάργηση της διαδικασίας επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων µετατροπής των συµβάσεων σε Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι ΑΧ), η µονιµοποίηση των συναδέλφων Ι ΑΧ και η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών. Ειδικότερα, όµως, σε ότι αφορά την επαναφορά των απολυµένων και διαθέσιµων, εκφράζουµε τη ριζική µας αντίθεση στην πρόθεση της Κυβέρνησης να περιορίσει ακόµη περισσότερο τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στο ηµόσιο αφαιρώντας, από τον ανεπαρκή αριθµό των προβλεπόµενων νέων διορισµών, τον αριθµό των υπαλλήλων που επανέρχονται στην υπηρεσία. Την ώρα που ο ηµόσιος Τοµέας έχει «χάσει» τα τελευταία χρόνια πάνω από εργαζόµενους µε αποτέλεσµα τη δραµατική συρρίκνωση όλων των υπηρεσιών του, είναι απαραίτητες νέες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε στόχο την επαρκή στελέχωση των ηµόσιων Υπηρεσιών µε προτεραιότητα στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην Αυτοδιοίκηση, στους ελεγκτικούς µηχανισµούς και γενικότερα σε όλες τις δοµές που συµβάλλουν στην άµβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Η Α..Ε..Υ. συνεχίζει να αγωνίζεται για την κατάργηση των επισφαλών µορφών εργασίας και την κατοχύρωση της µόνιµης και σταθερής εργασίας µε πλήρη µισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώµατα. Παράλληλα, όµως, παραµένουν ανεκπλήρωτα σηµαντικά αιτήµατα των εργαζοµένων στο ηµόσιο όπως η κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης των ηµοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών.

2 εν ικανοποιείται, επίσης, το αίτηµα της άµεσης επανακατάταξης των ηµοσίων Υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια και βαθµούς µε βάση την πραγµατική προϋπηρεσία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ., συνεπώς, επιµένει να συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο οι παρακάτω προτεραιότητες για τους εργαζόµενους στο ηµόσιο: 1. Να καταργηθούν τα άρθρα 30 έως και 41 του Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση και τον υποτιθέµενο επανέλεγχο µετατροπής των συµβάσεων από Ι ΟΧ σε Ι ΑΧ που µοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόµενους στη διαθεσιµότητα και στην απόλυση. 2. Να καταργηθεί, επίσης το νοµοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Ν.4024/2011, Ν.4142/2013, Ν.3848/2010, Ν.3679/2010, Π..153/2013). 3. Άµεση επανακατάταξη των ηµοσίων Υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια και βαθµούς µε βάση την πραγµατική τους προϋπηρεσία στο ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα. Κατάργηση των άρθρων 7,8 και 9 του Ν.4024/2011 και κατοχύρωση της ακώλυτης µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης. 4. Κατάργηση της ρύθµισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη προσδιορίζεται µε το Μισθολογικό Κλιµάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 5 του Ν.3986/2011 (Έναρξη ισχύος από 1/7/2011). Υπολογισµός της σύνταξης µε επανακατάταξη µε βάση το χρόνο υπηρεσίας στα µισθολογικά κλιµάκια. Σε ότι αφορά στο κεφάλαιο της αποκατάστασης αδικιών και επαναφοράς προσωπικού πρέπει να ενσωµατωθούν οι παρακάτω σηµαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις: 1. Να καταργηθεί ο θεσµός της διαθεσιµότητας Προσθήκη στο άρθρο 20 παρ.3: Καταργούνται το άρθρο 90 Ν.4172/2013 και η υποπαράγραφος Ζ2 του Ν.4093/ Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιµότητας Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 4: Ο χρόνος της διαθεσιµότητας καθώς και το χρονικό διάστηµα που παρέµειναν απολυµένοι οι υπάλληλοι που εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο, συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε υπηρεσιακή και µισθολογική µεταβολή και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των υπαλλήλων. 3. Να ενταχθούν στην επαναφορά προσωπικού αυτοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα κινητικότητα µε το Ν.4093/2012 (Κεφ. Ζ του πρώτου άρθρου) 4. Να προβλέπεται η δυνατότητα να ζητήσουν την επαναφορά τους και οι υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης (τροποποίηση της παρ.2α του άρθρου 23). Επίσης να µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επαναφορά τους στις θέσεις που κατείχαν ή στα Υπουργεία που υπάγονταν οργανικά και οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί σε άλλες υπηρεσίες ή σε άλλα Υπουργεία. 5. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ του νοµοσχεδίου (άρθρο 20 παρ.1ε) να συµπεριληφθούν και οι υπάλληλοι που ανήκαν οργανικά σε Ν.Π... και Ν.Π.Ι.. τα 2

3 οποία καταργήθηκαν µε τις διατάξεις των Νόµων 3895/2010 και 4002/2011 (ΟΣΚ, ΙΓΜΕ, ήµητρα κ.λπ.) 6. Να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ορισµένων κλάδων (π.χ. καθαρίστριες τετράωρης απασχόλησης του Υπουργείου Οικονοµικών), µε εξοµοίωση των εργασιακών τους δικαιωµάτων και στην κατεύθυνση της κάλυψης υπαρκτών και πάγιων αναγκών. Γενικότερα, προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης να υπαχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και τη µετατροπή της σύµβασής του από αορίστου χρόνου σε δηµοσίου δικαίου. 7. Να προωθηθεί η άµεση επαναπρόσληψη των 300 περίπου καθαριστριών του Υπουργείου Οικονοµικών που απασχολούνταν στις Εφορείες µε µηνιαίες συµβάσεις έργου για µια δεκαετία περίπου, µέχρι τις 31/12/ Να δοθεί η δυνατότητα και για το προσωπικό όλων των άλλων ειδικοτήτων και κλάδων (εκτός, δηλαδή, από τους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες και διοικητικούς των ΑΕΙ) δύναται να επανέλθει σε συνιστώµενες οργανικές (και όχι προσωποπαγείς) θέσεις στο Υπουργείο που υπαγόταν οργανικά εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του Νόµου (τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 23 και αντιστοίχηση της µε την παρ.2 του άρθρου 24). ηλαδή η διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε εθελοντική κινητικότητα (άρθρο 21), για όσους προβλέπεται, να αποσυνδεθεί από την επαναφορά (εντός δεκαηµέρου) όλων των απολυµένων και σε καθεστώς διαθεσιµότητας υπαλλήλων. Να δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς και στους υπαλλήλους της δηµοτικής αστυνοµίας που έχουν µεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες εκτός της ΕΛ.ΑΣ. (π.χ. φυλακές). 9. Να επιλυθεί το θέµα της αναγνώρισης διαθεσιµότητας για τους 85 εκπαιδευτικούς Προσθήκη στο άρθρο 24 ως παρ.4: Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε τον Ν.4172/13, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΜΗ και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, διατηρούν (από τις 22/3/2014 µέχρι σήµερα) την ίδια υπηρεσιακή και µισθολο9γική κατάσταση µε όσους έκαναν τις σχετικές αιτήσεις στια ανακοινώσεις του Υπουργείου ΜΗ όπως ορίζεται στο άρ.40 του Ν.4250/ Οι µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου που υπηρετούσαν στο σταθµό διοδίων των Μαλγάρων µε τις διατάξεις του Ν.2450/2014 µεταφέρθηκαν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παρόλο που είναι σαφείς οι διατάξεις ακόµη και των µνηµονιακών νόµων ότι η µεταφορά προσωπικού γίνεται µε την ίδια σχέση εργασίας. Οι παραπάνω είναι οι µόνοι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι των οποίων εν µία νυκτί µετατράπηκε η σχέση εργασίας από δηµοσίου δικαίου σε Ι ΑΧ. Είναι αναγκαίο να συµπεριληφθεί πρόβλεψη για αποκατάσταση της εργασιακής τους σχέσης από ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δηµοσίου δικαίου όπως ήταν πριν τη µεταφορά τους στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.». 11. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αδικιών πρέπει να λυθεί και το θέµα της περικοπής της υπερβάλλουσας διαφοράς µείωσης των υπαλλήλων που µετατάχθηκαν σε κάποιον άλλο φορέα. Θεωρούµε ότι είναι αδικία, για όποιον µετατάχθηκε (ειδικά λόγω της υποχρεωτικής διαθεσιµο-κινητικότητας), να µη λαµβάνει τις αποδοχές, που είχαν υπολογιστεί για αυτόν µε το Ν.4024/2011 στο νέο φορέα. Συναφή εγκύκλιο είχε εκδώσει ο 3

4 Υπουργός Εσωτερικών µε θέµα «Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς», µε αριθµ. πρωτ / Αυτή, όµως, δεν εφαρµόστηκε, αφού διατηρείται η διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το θέµα. Μια νοµοθετική ρύθµιση που θα καθορίζει, πως η υπερβάλλουσα διαφορά µείωσης καταβάλλεται και µετά τη µετάταξη του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, µε έναρξη ισχύος της από την ηµεροµηνία εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου (1/11/2011), µπορεί να επιλύσει το ζήτηµα. 12. Να προβλεφθεί η δυνατότητα επαναφοράς όσων εξαναγκάσθηκαν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης και συνταξιοδοτήθηκαν µε ιδιαίτερα επαχθείς όρους. 13. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού χρόνου που εργάζονταν στις Αθλητικές Οµοσπονδίες να επανέλθουν στην Υπηρεσία τους. Οι παραπάνω υπάλληλοι απολύθηκαν παράνοµα και καταχρηστικά καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας. Για την πολιτική επιστράτευση Είναι αναγκαίο να καταργηθεί ολόκληρο το Ν..17/1974 και όχι µόνο το άρθρο 23 του Ν..17/1974. Υπενθυµίζουµε ότι µε βάση το άρθρο 23 του Ν..17/1974 και την επίκληση έκτακτης ανάγκης έγινε η πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών. Επίσης το άρθρο 18 του Ν..17/1974 δίνει τη δυνατότητα πολιτικής επιστράτευσης σε περίπτωση πολιτικής κινητοποίησης. Ζητάµε επίσης να απαλειφθεί η φράση «ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία», καθώς θεωρούµε ότι περιορίζει το δικαίωµα της απεργίας σε ΟΤΑ και Νοσοκοµεία. Προτείνουµε, λοιπόν, την παρακάτω διατύπωση: Η πολιτική επιστράτευση ή η µε οποιονδήποτε τρόπο επίταξη των υπηρεσιών απεργών απαγορεύονται απολύτως, είτε πριν είτε µετά την κήρυξη της απεργίας. Πολιτική επιστράτευση που έχει κηρυχθεί και δεν έχει ανακληθεί παύει να ισχύει. Αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο Πειθαρχικό πλαίσιο Είναι επιβεβληµένη η ουσιαστική και θεσµική αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που καθηµερινά ανακύπτουν από την υποκειµενική, αυθαίρετη και δυνάµει γενικευµένη εφαρµογή των διατάξεων της αυταρχικής και αντιδηµοκρατικής τροποποίησης του πειθαρχικού δικαίου των δηµοσίων υπαλλήλων, µε τις οποίες αυξάνονται και διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής του µέτρου της αργίας, ακόµα και χωρίς τη γνωµοδότηση του αρµόδιου πειθαρχικού συµβουλίου, απλά και µόνο µε την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, ακόµα και ήσσονος σηµασίας, καταργώντας έτσι το συνταγµατικά κατοχυρωµένο και προβλεπόµενο από διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα µας τεκµήριο της αθωότητας. Πέραν, λοιπόν, των όσων προβλέπονται στο νοµοσχέδιο απαιτούµε να συµπεριληφθούν και τα παρακάτω: 1. Να καταργηθούν συνολικά οι µνηµονιακοί νόµοι που διαµόρφωσαν το αυταρχικό πλαίσιο για τους ηµοσίους Υπαλλήλους (Ν.4057/2012 και παράγραφος Ζ του Ν.4093/12). 4

5 2. Ακύρωση και των αργιών και των ποινών που έχουν επιβληθεί µε τις καταργούµενες διατάξεις. 3. Να γίνει άµεση παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόµενους που συµµετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α..Ε..Υ. αλλά και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιστάθηκαν και συνέδραµαν στον αγώνα των εργαζοµένων. 4. Κατάργηση της ρύθµισης που χαρακτηρίζει πειθαρχικό παράπτωµα τη µη αυτοαπογραφή σε ηλεκτρονικές εφαρµογές. 5. Να διατυπωθεί σαφώς η αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής µέχρις ότου τελεσιδικήσει το ποινικό σκέλος. 6. Να απαλειφθεί πλήρως το πειθαρχικό αδίκηµα «της αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», που µε την ασάφειά του έχει δηµιουργήσει «βιοµηχανία» πειθαρχικών διώξεων. 7. Να απαλειφθεί το πειθαρχικό αδίκηµα της «παραβίασης υποχρέωσης εχεµύθειας» το οποίο χρησιµοποιείται για να αποτρέψει καταγγελίες αυθαιρεσιών της διοίκησης. 8. Να µην συµπεριληφθεί στα πειθαρχικά παραπτώµατα η «αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτηση πολιτών και µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις», λόγω της µεγάλης αποψίλωσης των υπηρεσιών του δηµοσίου. Μετατροπή θέσεων προσωπικού Ι ΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων Η ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στο ηµόσιο καθώς και η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών αποτελούσαν πάντα και αποτελούν βασικά αιτήµατα του ηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος. υστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούµενων δεκαετιών οδήγησαν στην επέκταση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο ηµόσιο, µε δυσµενείς επιπτώσεις στους εργαζοµένους αλλά και στη λειτουργία των ηµόσιων Υπηρεσιών. Συνεπώς η πρόβλεψη για µετατροπή των θέσεων προσωπικού Ι ΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων (Άρθρο 15 του νοµοσχεδίου) είναι ένα θετικό βήµα στην παραπάνω κατεύθυνση. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ. κρίνει σκόπιµο στους υπαλλήλους που θα µονιµοποιηθούν να δοθεί η δυνατότητα επιλογής. Αυτό σηµαίνει όσοι θέλουν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν µέχρι τώρα και όσοι επιθυµούν να µπορούν να ενταχθούν στα ασφαλιστικά ταµεία του ηµοσίου. Ένα δεύτερο ζήτηµα είναι ότι µετατρέπονται οι θέσεις Ι ΑΧ σε θέσεις µόνιµων «εφόσον κατέχουν τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία γενικά προσόντα διορισµού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου». Αν εδώ υπολογίζονται τα κριτήρια του ΑΣΕΠ σήµερα, ο ΑΣΕΠ απαιτεί και επάρκεια σε υπολογιστές και άλλα που οι παλιοί Ι ΑΧ δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουν. Πρέπει να προσδιοριστεί αυτό µε βάση τα προσόντα που ζητούνταν για τους Ι ΑΧ και όχι τα σηµερινά. Η διαδικασία µετατροπής των Ι ΑΧ, επειδή υπάρχουν Ι ΑΧ που θα υποστούν βλαπτική µεταβολή (υπάρχουν Ι ΑΧ που θα χάσουν βαρέα ή ακόµη και την προβλεπόµενη αποζηµίωση εάν αλλάξουν καθεστώς), θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το 5

6 Υπουργείο η προαιρετικότητα της ρύθµισης. Επίσης, ζητάµε τη διευκρίνιση ή και απαλειφή της πρόβλεψης του άρθρου 1 «εφόσον κατέχει τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία γενικά προσόντα διορισµού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται», εφόσον δηµιουργεί προβλήµατα σε πολλούς που δεν έχουν γενικά και ειδικά προσόντα (ECDL - ξένες γλώσσες κοκ) που προστέθηκαν σε µεταγενέστερα προσοντολόγια του ΑΣΕΠ από την εποχή που διορίστηκαν. Ακόµη, να είναι σαφές πως όσοι δεν γίνουν µόνιµοι για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απουσία προσόντων) θα παραµείνουν Ι ΑΧ µε το καθεστώς που είναι τώρα. Τέλος, ζητάµε να συµπεριληφθούν στη ρύθµιση: 1. Οι Ι ΑΧ που εργάζονται µε δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή µη. 2. Οι Ι ΑΧ που εργάζονται από το 2009 στους ήµους και σε άλλες Υπηρεσίες του ηµοσίου µε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισµού µέχρι σήµερα. Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ηµόσιο Η Α..Ε..Υ. αγωνιζόταν πάντα για την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο ηµόσιο. Η πολιτική των προηγούµενων Κυβερνήσεων δεν αναγνώρισε το δικαίωµα των εργαζοµένων στο ηµόσιο να συνάπτουν γενικές και κλαδικές συλλογικές συµβάσεις µε το κράτος. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ., σε ότι αφορά το Κεφάλαιο Α2 για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο ηµόσιο, εκτιµά ότι, επειδή το θέµα είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί συνολική και οριστική ρύθµιση που να στηρίζεται στη συµβολή του συνδικαλιστικού κινήµατος, και της επιστηµονικής κοινότητας, θα πρέπει να αποσυρθεί, ώστε µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα να διαµορφωθεί το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο. Κύριε Υπουργέ, Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ. απαιτεί να συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο που πρέπει να κατατεθεί το συντοµότερο δυνατό για ψήφιση στη Βουλή, οι παραπάνω σηµαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις. Για την Α..Ε..Υ. η άµεση επαναφορά των απολυµένων και σε διαθεσιµότητα υπαλλήλων δεν αποσκοπεί µόνο στην αποκατάσταση της νοµιµότητας καθώς πρόκειται για προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη στοιχειώδη λειτουργία του ήδη υποστελεχωµένου ηµόσιου Τοµέα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας ή ποιοτικής αναβάθµισης δοµών του κοινωνικού κράτους, απαραίτητων για την άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης. Υπενθυµίζουµε ότι πρόκειται, σε πολλές περιπτώσεις, για ολόκληρους κλάδους προσωπικού (καθαριότητα, φύλαξη σχολικών κτηρίων, τεχνική εκπαίδευση κ.λπ.) οι υπηρεσίες των οποίων εκχωρήθηκαν στον Ιδιωτικό Τοµέα, µε κόστος πολλαπλάσιο και αµφίβολη ποιότητα υπηρεσιών. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ. 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 43ο Tακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

ΘΕΜΑ: Νέος ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 13 Νοεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το

λόγων - Μελών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποφάσισε το πρόγραμμα δράσης για το ESS PO MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H S T PR X+7 P S RE SS PO T K.E.M.. K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 5 ο Φ Y Λ Λ O 1 6 3 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2

Διαβάστε περισσότερα

Στην απεργία που προκήρυξαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. για τις 20 Φεβρουαρίου 2013 κατά της «καταστροφικής»

Στην απεργία που προκήρυξαν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. για τις 20 Φεβρουαρίου 2013 κατά της «καταστροφικής» MHNIAIA EΦHMEPIΔA για την TOΠΙΚΗ AYTOΔIOIKHΣH K A P O Λ O Y 2 4 1 0 4 3 7 A Θ H N A E T O Σ 1 6 ο Φ Y Λ Λ O 1 7 0 ο Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 K Ω Δ I K O Σ E Λ. T A. 3 7 4 4 24ΩΡΗ AΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H KAPOΛOY 24 104 37 AΘHNA ETOΣ 15ο ΦYΛΛO 157ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744 TIMH ΦYΛΛOY 0.10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

να δώσει λύση ούτε στα απλά, καθημερινά προβλήματα του κλάδου.

να δώσει λύση ούτε στα απλά, καθημερινά προβλήματα του κλάδου. MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H KAPOΛOY 24 104 37 AΘHNA ETOΣ 13ο ΦYΛΛO 156ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744 TIMH ΦYΛΛOY 0.10 ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Συγκεντρωμένη αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, μετά την κρίση και την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνα: Α. Για θέματα αδειών θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1494 Αθήνα 23/3/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ, 5,6 & 7 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ, 5,6 & 7 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ, 5,6 & 7 Μαΐου 2015 Το 33 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη καμπή της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.. 164/04 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Την εγκύκλιο εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος υπ'αριθµ. 164/2004, απέστειλε την 2οή Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 1.- Γενικά Με τη συµπλήρωση του «ελτίου» επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών που σήµερα υποβάλλονται προς τους συνταξιοδοτικούς φορείς, µ ένα συγκεκριµένο, τυποποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών F Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας Ε.Κ.ΕΦ.Ε. «ηµόκριτος» Έκδοση 1.0 Αθήνα, Ιανουάριος 2007 ΕΚΕΦΕ Τµήµα Οργάνωσης & Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα