DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E"

Transcript

1 (1) TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός Χρήσης TR ES PT GR Printed in China 2009 Sony Corporation

2 Kameranızı çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun Üniteyi çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın. UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın. Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. DİKKAT Pil Takımı Pil takımı yanlış kullanılırsa patlayabilir, yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir. Aşağıdaki uyarıları dikkate alın. Sökmeyin. Pil takımına baskı uygulamayın ve vurma, düşürme veya üstüne basma gibi şoka veya kuvvete maruz bırakmayın. Kısa devreye ve pil uçlarının metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyin. 60 C (140 F) üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın, örneğin doğrudan güneş ışığında tutmayın veya güneş altında park halindeki aracın içinde bırakmayın. Yakmayın veya ateşe atmayın. Hasarlı ya da akmış lityum iyon pilleri kullanmayın. Pil takımını orijinal bir Sony şarj cihazı ile veya pil takımını şarj edebilecek bir aygıt ile şarj edin. Pil takımını küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Pil takımını kuru tutun. Yalnızca aynı ya da Sony tarafından önerilen eşdeğer türde pillerle değiştirin. Kullanılmış pil takımlarını talimatlarda belirtildiği şekilde atın. Pili yalnızca belirtilen tür ile değiştirin. Aksi takdirde, yangın ya da yaralanma tehlikesi vardır. AC Adaptörü AC Adaptörünü duvar ve eşya arası gibi dar bir alanda kullanmayın. AC Adaptörünü kullanırken yakındaki duvar prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız sırada herhangi bir arıza oluştursa, AC Adaptörünü hemen duvar prizinden çıkarın. Kameranız kapalı bile olsa, AC Adaptör vasıtasıyla duvar prizine takılı olduğunda dahi kameranıza AC elektriği (şebeke elektriği) gelir. AVRUPA DAKİ MÜŞTERİLER İÇİN AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonya dir. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Almanya dir. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun. Dikkat Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir. Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur. Not Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın. TR

3 Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır) Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin. Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan) Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz. TR TR

4 Ürünle verilen parçalar Parantez ( ) içerisinde belirtilen sayılar, ürünle verilen miktarları gösterir. AC Adaptörü (1) Güç kablosu (1) A/V bağlantı kablosu (1) USB kablosu (1) Şarj edilebilir pil paketi Yalnızca DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/ SR57E/SR67E: NP-FH30 için (1) Yalnızca DCR-SR77E/SR87E: NP-FH50 için (1) CD-ROM Handycam Application Software (1) (s. 21) PMB Guide içeren PMB (yazılım) Handycam El Kitabı (PDF) Kullanma Kılavuzu (Bu kılavuz) (1) Bu kamera ile kullanılabilecek Memory Stick seçenekleri için 35. sayfaya bakın. Kullanımla ilgili bilgiler Kameranın kullanımı Kamera toza, su damlamasına veya suya dayanıklı değildir. Bkz. Önlemler (s. 44). (Video)/ (Fotoğraf) modu lambası (s. 11) veya ACCESS/erişim lambası (s. 9, 35) yanarken veya yanıp sönerken aşağıdakileri yapmayın. Aksi takdirde, kayıt ortamı hasar görebilir, kaydedilen görüntüler kaybolabilir veya başka arızalar ortaya çıkabilir. Memory Stick PRO Duo yu çıkarmayın pil paketini veya AC Adaptörünü kameradan çıkarmayın Kameranıza darbe veya titreşim uygulamayın. Kamera videoları veya fotoğrafları kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir. Kamerayı çok gürültülü alanlarda kullanmayın. Kamera videoları veya fotoğrafları kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir. Kameranızı bir kabloyla başka bir cihaza bağlarken konektör fişini doğru yönde taktığınızdan emin olun. Fişin zorla terminale itilmesi, terminale zarar verir ve kameranızın arızalanmasına yol açabilir. Düşürüldüğünde dahili sabit diskin darbelerden korunması için kamerada bir düşme sensörü fonksiyonu vardır. Kamera düşürülürse veya yer çekimi olmayan bir yerde kullanılırsa kamera tarafından bu fonksiyon etkinleştirildiğinde ortaya çıkan ses de kaydedilebilir. Düşme sensörü kameranın art arda düşürüldüğünü tespit ederse kayıt/oynatma işlemi durdurulabilir. Kamera sıcaklığının aşırı yüksek veya aşırı düşük olması durumunda etkinleştirilen kamera koruma özellikleri nedeniyle kayıt veya oynatma yapamayabilirsiniz. Bu durumda LCD ekranda bir mesaj görüntülenecektir (s. 43). Kamerayı rakımın metreden ( fit) yüksek olduğu düşük basınçlı alanlarda çalıştırmayın. Aksi takdirde kameranın sabit disk sürücüsü hasar görebilir. Uzun süre görüntü kaydı/silme işlemini yinelerseniz, kayıt ortamında veri parçalanması meydana gelebilir. Görüntüler kaydedilemez veya çekilemez. Bu tür bir durumda, ilk olarak görüntülerinizi harici bir ortama kaydedin ve sonra [ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 33) işlemi uygulayın. LCD ekran son derece hassas bir teknolojiyle imal edildiği için piksellerin %99,99 undan fazlası etkin bir şekilde kullanılır. Buna karşılık LCD ekran üzerinde sabit küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkte) görülebilir. Bu noktalar, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve kayıt işlemini hiçbir şekilde etkilemez. Kayıt hakkında Kayıt yapmaya başlamadan önce, görüntü ve sesin herhangi bir aksaklık olmaksızın kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt fonksiyonunu test edin. TR

5 Kameranın, kayıt ortamının vb. arızalanması nedeniyle kayıt veya oynatma fonksiyonunun çalışmaması durumunda kayıt içeriğinin kurtarılması mümkün değildir. TV renk sistemleri ülkeye/bölgeye göre farklılıklar gösterir. Kayıtları TV de görüntülemek için PAL sistemi bulunan bir TV gerekir. Televizyon programları, filmler, video kasetleri ve diğer materyaller telif hakkıyla korunuyor olabilir. Bu materyallerin izinsiz kaydedilmesi, telif hakkı kanunlarına aykırı olabilir. Görüntü verilerinizin kaybolmasını önlemek için çektiğiniz tüm görüntüleri düzenli olarak harici bir kayıt ortamına aktarın. Bilgisayarınızı kullanarak görüntü verilerini DVD-R gibi bir diske kaydetmeniz önerilir. Ayrıca bir DVD kaydedici, VCR veya DVD/HDD kaydedici kullanarak da görüntü verilerinizi kaydedebilirsiniz. Dil ayarlarının değiştirilmesi hakkında Kullanım prosedürlerinin açıklanması için her lokal dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır. Gerektiğinde kamerayı kullanmaya başlamadan önce ekran dilini değiştirebilirsiniz (s. 12). Bu kılavuz hakkında Bu kılavuzda örnek amacıyla kullanılan LCD ekran görüntüleri, dijital fotoğraf makinesi kullanılarak çekildiğinden LCD ekranın gerçek görüntülerinden farklı görünebilir. Bu Kullanma Kılavuzu içinde kameranın sabit diski ve Memory Stick PRO Duo kayıt ortamı olarak adlandırılacaktır. Bu Kullanma Kılavuzu içinde hem Memory Stick PRO Duo hem de Memory Stick PRO- HG Duo, Memory Stick PRO Duo olarak adlandırılacaktır. Handycam El Kitabı (PDF), ürünle verilen CD-ROM içinde mevcuttur (s. 41). Ekran görüntüleri Windows Vista ya aittir. Ekranlar bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir. TR

6 Çalıştırma sırası Video ve fotoğraf kaydı (s. 13) Varsayılan ayarlarda video ve fotoğraflar dahili sabit diske kaydedilir. Kayıt ortamını değiştirebilirsiniz (s. 34). Video ve fotoğraf oynatma (s. 17) Videoların ve fotoğrafların kamerada oynatılması (s. 17) Videoların ve fotoğrafların kameranın bağlandığı TV de oynatılması (s. 20) Videoların ve fotoğrafların bir diske kaydedilmesi Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi (s. 21) DVD yazıcı veya kaydedici ile disk oluşturma (s. 28) Kamera ekranını kullanırken, bir disk oluşturabilir ve özel bir DVD yazıcıya bağlayarak bu diski DVDirect Express te oynatabilirsiniz, DVDirect Express i (ayrı olarak satılır) kameranıza bağlayabilirsiniz. Videoların ve fotoğrafların silinmesi (s. 33) Diğer ortamlara kaydettiğiniz videoları ve fotoğrafları dahili sabit diskten silerek kayıt alanı açabilirsiniz. TR

7 İçindekiler Kameranızı çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun Çalıştırma sırası Başlarken Adım 1: Pil paketinin şarj edilmesi Pil paketinin yurtdışında şarj edilmesi Adım 2: Gücün açılması ve saat ve tarihin ayarlanması Dil ayarlarının değiştirilmesi Kayıt Kayıt Videoların ve fotoğrafların kolayca kaydedilmesi ve oynatılması (Easy Handycam işlemi) Oynatma Kamerada oynatma Görüntüleri TV de oynatma Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi Bilgisayarın hazırlanması (Windows) Macintosh kullanılması durumunda Tek dokunuşla disk oluşturma (One Touch Disc Burn) Videoların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması (Easy PC Back-up) Video ve fotoğraflar için hedef sürücü veya klasörün değiştirilmesi PMB (Picture Motion Browser) yazılımın başlatılması Disk oluşturma Disk kopyalama Videoların düzenlenmesi Videodan fotoğraf yakalama Görüntülerin DVD yazıcı, kaydedici ile kaydedilmesi Özel bir DVD yazıcı (DVDirect Express) ile disk oluşturma DVDirect Express dışındaki bir DVD yazıcıyla vb. disk oluşturma Bir kaydedici vb. ile disk oluşturma İçindekiler TR

8 Kameranın verimli kullanılması Videoların ve fotoğrafların silinmesi Çekim koşulları ile kopyalama Kayıt ortamının değiştirilmesi Kayıt ortamı ayarlarını kontrol etmek için Dahili sabit diskteki videoların ve fotoğrafların Memory Stick PRO Duo ya çoğaltılması veya kopyalanması Kameranızın menüler ile özelleştirilmesi HELP fonksiyonunun kullanımı Handycam El Kitabı dokümanından detaylı bilgiler alınması Ek bilgiler Sorun Giderme Önlemler Teknik Özellikler Ekran göstergeleri Parçalar ve kontrol düğmeleri Dizin TR

9 Başlarken Adım 1: Pil paketinin şarj edilmesi CHG (şarj) lambası ACCESS lambası (Sabit disk) DC fişi DC IN girişi AC Adaptörü Güç kablosu Pil paketi Elektrik prizine Başlarken InfoLITHIUM pil paketini (H serisi) kameraya taktıktan sonra şarj edebilirsiniz. H serisi dışında başka bir InfoLITHIUM pil paketini kameraya takamazsınız. 1 LCD ekranı kapatarak kameranızı kapatın. 2 Pil paketini tık sesi duyuluncaya kadar ok yönünde kaydırarak takın. 3 AC Adaptörünü ve güç kablosunu kameranıza ve elektrik prizine bağlayın. DC fişindeki işaretinin aşağı baktığından emin olun. CHG (şarj) lambası yanacak ve şarj işlemi başlayacaktır. Pil paketi tamamen dolduğunda CHG (şarj) lambası söner. 4 Pil şarj edildikten sonra AC Adaptörünü kameranın DC IN girişinden çıkarın. Şarj, kayıt ve oynatma süreleri için 48. sayfaya bakın. Kameranız açık konumdayken LCD ekranın sol üst kısmında bulunan kalan pil göstergesine bakarak yaklaşık kalan pil süresini kontrol edebilirsiniz. TR

10 Pil paketini çıkarmak için LCD ekranı kapatın. BATT (pil) çıkarma düğmesini kaydırın ve pil paketini çıkarın. Elektrik prizini güç kaynağı olarak kullanmak için Adım 1: Pil paketinin şarj edilmesi başlıklı bölümde açıklanan bağlantıların aynısını yapın. Pil paketi ve AC Adaptörü ile ilgili notlar Pil paketini çıkarmadan veya AC Adaptörünün bağlantısını kesmeden önce LCD ekranı kapatın ve (Video) lambasının/ (Fotoğraf) lambasının (s. 11)/ACCESS/erişim lambasının (s. 9, 35) kapalı olduğundan emin olun. AC Adaptörünün DC fişini veya pil terminalini herhangi bir metal nesneyle kısa devre yaptırmayın. Bu durum arızaya neden olabilir. Varsayılan ayarlarda, pil tasarrufu sağlanması için yaklaşık 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa kamera otomatik olarak kapanır ([OTO.KAPANMA]). Pil paketinin yurtdışında şarj edilmesi Kamera ile verilen AC Adaptörünü AC 100 V V, 50 Hz/60 Hz aralığında kullanarak pil paketini istediğiniz ülkede/bölgede şarj edebilirsiniz. Elektronik voltaj transformatörü kullanmayın. 10 TR

11 Adım 2: Gücün açılması ve saat ve tarihin ayarlanması 1 Kameranızın LCD ekranını açın. Kameranız açılır. LCD ekranı açıkken kamerayı açmak için POWER düğmesine basın. POWER düğmesi (Video): Video kaydetmek için (Fotoğraf): Fotoğraf kaydetmek için 2 / ile istediğiniz coğrafi bölgeyi seçin ve ardından [İLERİ] öğesine dokunun. LCD ekran üzerindeki düğmeye dokunun. Başlarken 3 [YAZ Tarih ve saati tekrar ayarlamak için, (HOME) (AYARLAR) [SAAT/ DİL AYR.] [SAAT AYARI] öğesine dokunun. Öğe ekranda değilse görüntülenene kadar / öğesine dokunun. SAATİ], tarih ve saati ayarlayın, sonra öğesine dokunun. Saat çalışmaya başlayacaktır. [YAZ SAATİ] öğesini [AÇIK] olarak ayarlarsanız, saat 1 saat ileri alınır. Kayıt sırasında tarih ve saat görüntülenmez, ancak otomatik olarak kayıt ortamına kaydedilir ve oynatma sırasında görüntülenebilir. Tarih ve saati görüntülemek için (HOME) (AYARLAR) [GRNT. AYRLR.GÖS.] [VERİ KODU] [TARİH/SAAT] öğesine dokunun. Çalıştırma seslerini (HOME) (AYARLAR) [SES/GRNT.AYRLR.] [BİP] [KAPALI] öğesine dokunarak kapatabilirsiniz. TR 11

12 Gücü kapatmak için LCD ekranı kapatın. (Video) lambası birkaç saniye yanıp söner ve güç kapanır. POWER düğmesi Kamerayı POWER düğmesine basarak da kapatabilirsiniz. [LCD DEN GÜCÜ AÇ] [KAPALI] olarak ayarlanmışsa, kamerayı POWER düğmesine dokunarak kapatın. Dil ayarlarının değiştirilmesi Ekran mesajlarının belirlediğiniz dilde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. (HOME) (AYARLAR) [SAAT/ DİL AYR.] [ DİL AYARI] istediğiniz dil öğesine dokunun. 12 TR

13 Kayıt Kayıt Video kaydı Varsayılan ayarda videolar dahili sabit diske kaydedilir (s. 34). Tutma kemerini sıkın. Lens kapağını açın. Kayıt Kameranızın LCD ekranını açın. Kameranız açılır. LCD ekranı açık durumdayken kameranızı açmak için POWER düğmesine dokunun (s. 11). 13 TR

14 Kaydı başlatmak için START/STOP düğmesine dokunun. Otomatik zum düğmesi Geniş Telefoto [BEKL.] [KAYIT] Kaydı durdurmak için START/STOP düğmesine tekrar basın. Görüntüleri otomatik zum düğmesiyle büyütebilirsiniz. Zum işlemini daha yavaş yapmak için otomatik zum düğmesini hafifçe hareket ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise düğmeyi daha hızlı hareket ettirin. Kayıt sırasında LCD ekranı kapatırsanız kamera kayıt işlemini durdurur. Kaydedilebilir video kayıt süresi için 48. sayfaya bakın. Kesintisiz maksimum video kayıt süresi 13 saattir. Bir video dosyasının boyutu 2 GB yi aştığında otomatik olarak başka bir video dosyası oluşturulur. Kayıt ortamını değiştirebilirsiniz (s. 34). Videoların kayıt modunu değiştirebilirsiniz (s. 39). Varsayılan ayarda [ STEADYSHOT], [AÇIK] olarak ayarlanır. LCD panelin açısını ayarlamak için önce LCD paneli kamera ile 90 derece yapacak şekilde açın ve ardından açıyı ayarlayın. LCD paneli lens tarafına doğru 180 derece çevirirseniz ayna modunda videolar/fotoğraflar çekebilirsiniz. 90 derece (maks.) 180 derece (maks.) Kamera ile 90 derecelik açı Dijital zum özelliğini kullanarak zum derecesini artırabilirsiniz. Zum derecesini (HOME) (AYARLAR) [KAMR.FİLM AYRLR.] [DİJİTAL ZUM] istediğiniz ayar öğesine dokunarak ayarlayın. 14 TR

15 Fotoğraf çekimi Varsayılan ayarda fotoğraflar sabit diske kaydedilir (s. 34). Lens kapağını açın. Kameranızın LCD ekranını açın. Kameranız açılır. LCD ekranı açık durumdayken kameranızı açmak için POWER düğmesine dokunun (s. 11). Kayıt (Fotoğraf) lambasını açmak için MODE düğmesine basın. Ekranın en boy oranı 4:3 olur. TR 15

16 Odaklamayı ayarlamak için PHOTO düğmesine hafifçe basın, ardından tam olarak basın. Otomatik zum düğmesi Geniş Telefoto Yanıp söner Sabit yanar simgesi kaybolduğunda fotoğraf kaydedilmiştir. Zum işlemini daha yavaş yapmak için otomatik zum düğmesini hafifçe hareket ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise düğmeyi daha hızlı hareket ettirin. Çekilebilecek fotoğraf sayısını LCD ekrandan kontrol edebilirsiniz (s. 50). Görüntü boyutunu değiştirmek için (HOME) (AYARLAR) [KMR.FOTO.AYRLR.] [ RESİM BOY.] istediğiniz ayar öğesine dokunun. simgesi görüntülenirken fotoğraf kaydedemezsiniz. Videoların ve fotoğrafların kolayca kaydedilmesi ve oynatılması (Easy Handycam işlemi) EASY düğmesine basmanız yeterlidir. Easy Handycam işlemini iptal etmek için kayıt işlemini bitirdikten sonra EASY düğmesine tekrar basın veya menü işlemlerine basın. Easy Handycam işlemi sırasında, seçim ve ayar öğeleri arasından görüntü boyutunu değiştirme ve görüntüleri silme gibi temel seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Diğer öğeler otomatik olarak ayarlanır. Easy Handycam işlemi başlatıldığında hemen hemen tüm menü ayarları otomatik olarak varsayılan ayarlara sıfırlanır. (Ancak bazı menü öğeleri, Easy Handycam işleminden önce yapılan ayarları korur.) Easy Handycam işlemi modu sırasında görüntülenir. 16 TR

17 Oynatma Kamerada oynatma Varsayılan ayarda dahili sabit diskteki videolar ve fotoğraflar oynatılır (s. 34). Videoların oynatılması Kameranızın LCD ekranını açın. Kameranız açılır. LCD ekranı açık durumdayken kameranızı açmak için POWER düğmesine dokunun (s. 11). (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) düğmesine basın. Birkaç saniye içerisinde VISUAL INDEX ekranı görüntülenecektir. VISUAL INDEX ekranını, LCD ekranındaki (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) düğmesine basarak da görüntüleyebilirsiniz. (Video) sekmesine istediğiniz videoya dokunun. Belirli aralıklarla sahneler içeren indeks ekranını görüntüler (Film Şeridi Dizini) Önceki Yüz sahnelerini içeren indeks ekranını görüntüler (Yüz Dizini) Kayıt tarihlerinin listesini açar Oynatma Sonraki Kayıt moduna dönmek için düğmeleri ile birlikte en son oynatılan veya kaydedilen video veya fotoğraf görüntülenir. ile videoya veya fotoğrafa dokunduğunuzda, daha önceki fotoğrafları veya videoları oynatmaya devam edebilirsiniz. ( Memory Stick PRO Duo da kayıtlı fotoğrafta görünür.) 17 TR

18 Ardından kameranız seçilen videoyu oynatmaya başlayacaktır. Önceki Ses ayarı Durdurmak için Hızlı geri sarmak için Sonraki OPTION MENU Hızlı ileri sarmak için Durdurmak/oynatmak için Seçilen videodan son videoya kadar olan videolar oynatıldıktan sonra VISUAL INDEX ekranına geri dönülür. Oynatmayı durdurduğunuzda / öğesine dokunarak videoların daha yavaş oynamasını sağlayabilirsiniz. Oynatma sırasında / düğmesine dokunmaya devam ederseniz videolar, orijinal oynatma hızının yaklaşık 5 katı yaklaşık 10 katı yaklaşık 30 katı yaklaşık 60 katı daha hızlı oynayacaktır. LCD panelinin arkasında bulunan DISP düğmesine basarak ekran görüntüsünü açabilir veya kapatabilirsiniz. Kayıt sırasında kayıt tarihi, saati ve kayıt koşulları otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kayıt sırasında görüntülenmez, ancak (HOME) (AYARLAR) [GRNT.AYRLR.GÖS.] [VERİ KODU] istediğiniz ayar öğelerine dokunarak oynatma sırasında görüntüleyebilirsiniz. Videoların ses seviyesini ayarlamak için Videoları oynatırken öğesine dokunun / ile ayar yapın. Ses seviyesini, OPTION MENU (s. 37) öğesinden de ayarlayabilirsiniz. Fotoğrafların görüntülenmesi (Fotoğraf) sekmesine VISUAL INDEX ekranından istediğiniz bir fotoğrafa dokunun. 18 TR

19 Kameranız seçtiğiniz fotoğrafı görüntüleyecektir. Önceki VISUAL INDEX ekranına gider Slayt gösterisini başlatmak/durdurmak için Sonraki OPTION MENU Fotoğrafları görüntülerken otomatik zum düğmesini hareket ettirerek fotoğrafı yakınlaştırabilirsiniz (PB ZOOM). PB ZOOM karesinde bir noktaya dokunursanız dokunduğunuz nokta karenin merkezini olur. Memory Stick PRO Duo ya kayıtlı fotoğraflar görüntülenirken ekranda (oynatma klasörü) görüntülenir. Oynatma TR 19

20 Görüntüleri TV de oynatma Kameranızı A/V bağlantı kablosu veya S VIDEO çıkışlı bir A/V bağlantı kablosu kullanarak bir TV veya VCR nin girişine bağlayın. Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). Ayrıca bağlanacak aygıtlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına da bakın. A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir) Bir A/V bağlantı kablosu kullanarak A/V girişinden başka bir aygıta bağlama. S VIDEO (ayrı olarak satılır) özellikli A/V bağlantı kablosu Başka bir aygıta S VIDEO girişinden bağlantı yapılırken S VIDEO kablosuna (ayrı olarak satılır) sahip bir A/V bağlantı kablosu kullanıldığında, tek başına A/V bağlantı kablosuna kıyasla daha yüksek kalitede görüntüler elde edilebilir. Beyaz ve kırmızı fişleri (sol/sağ ses) ve S VIDEO kablolu (ayrı olarak satılır) A/V bağlantı kablosunun S VIDEO fişini (S VIDEO kanalı) takın. Sarı fişin bağlanmasına gerek yoktur. Yalnızca S VIDEO fişi bağlandığında ses çıkmaz. VCR ler ya da TV ler IN VIDEO AUDIO S VIDEO (Sarı) (Beyaz) (Kırmızı) (Sarı) : Sinyal iletimi A/V Uzaktan Kumanda Konektörü TV nin giriş seçicisini kameranızın bağlanacağı girişe takın. Ayrıntılar için, TV ile birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakın. Kameranızı A/V bağlantı kablosu (, ürünle verilir) veya S VIDEO çıkışlı bir A/V bağlantı kablosuyla (, ayrı olarak satılır) TV ye bağlayın. Kameranızı TV nin girişine bağlayın. Videoları ve fotoğrafları kameranızda oynatın (s. 17). 20 TR En boy oranını (geniş/4:3) kameranın bağlandığı TV ye göre, (HOME) (AYARLAR) [ÇIKTI AYARLARI] [TV TİPİ] [16:9] veya [4:3] öğesine dokunarak ayarlayabilirsiniz.

21 Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi Bilgisayarın hazırlanması (Windows) Aşağıdaki işlemleri PMB (Picture Motion Browser) programını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüleri bilgisayara aktarma Aktarılan görüntülerin izlenmesi ve düzenlenmesi Disk oluşturma Videoların ve fotoğrafların web sitelerine yüklenmesi Videoları ve fotoğrafları bilgisayar yardımıyla kaydetmek için ürünle verilen CD-ROM da bulunan PMB programını kurun. Kameranızın sabit diskini bilgisayardan biçimlendirmeyin. Aksi takdirde, kameranız düzgün çalışmayabilir. PMB ile 12 cm lik aşağıdaki türden diskleri kullanarak diskler oluşturabilirsiniz. DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Yeniden yazılamaz DVD-RW/DVD+RW: Yeniden yazılabilir Adım 1 Bilgisayar sisteminin kontrol edilmesi İşletim Sistemi* 1 Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP1* 3 CPU Intel Pentium III: 1 GHz ve daha hızlısı Uygulama DirectX 9.0c ya da sonrası (Bu ürün DirectX teknolojisini temel alır. DirectX in yüklenmiş olması gerekir.) Bellek 256 MB ve üzeri İşletim Sistemi için diğer sistem gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Sabit disk Kurulum için gerekli disk alanı: Yaklaşık 500 MB (DVD diskler oluşturulurken 5 GB veya üzeri gerekli olabilir). Ekran Minimum nokta Diğer özellikler USB portu (standart olarak sağlanmalıdır; Hi-Speed USB (USB 2.0 uyumlu)), DVD yazıcı (kurulum için CD-ROM sürücüsü gereklidir) Tüm bilgisayar ortamlarında çalışması garanti edilmez. * 1 Standart kurulum gereklidir. İşletim sistemi yükseltilmişse veya çoklu ön yükleme ortamında ise programın doğru şekilde çalışacağı garanti edilemez. * 2 64 bit sürümler ve Starter (Edition) desteklenmez. * 3 Starter (Edition) desteklenmez. Macintosh kullanılması durumunda Ürünle verilen PMB yazılımı, Macintosh bilgisayarlar tarafından desteklenmez. Fotoğrafları kameranıza bağlayacağınız bir Macintosh bilgisayarda işlemek için aşağıdaki web sitelerine bakın. ms/tr/ Adım 2 Ürünle verilen PMB yazılımının kurulması PMB yazılımını kameranızı bilgisayara bağlamadan önce kurun. Bilgisayarda PMB yazılımının başka bir cihaz ile verilen bir sürümü kurulu ise sürümü kontrol edin. (Sürüm numarası, [Help] - [About PMB].düğmesi tıklatılarak görüntülenebilir.) Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi 21 TR

22 Ürünle verilen CD-ROM un sürüm numarası ile bilgisayarda kurulu olan PMB yazılımının sürüm numarasını karşılaştırın ve sürümlerin düşükten yükseğe doğru sıralı bir şekilde kurulduğunu kontrol edin. Bilgisayarda kurulu olan PMB yazılımının sürüm numarası, kameranız ile verilen PMB yazılımının sürüm numarasından daha yüksekse PMB yazılımını bilgisayardan kaldırın ve sırayla düşük sürüm numarasından yüksek sürüm numarasına giderek yazılımı tekrar kurun. İlk önce yüksek sürüm numarasına sahip olan PMB yazılımını kurarsanız bazı fonksiyonlar doğru olarak çalışmayabilir. Bkz. Handycam El Kitabı, sayfa 41. Kurulacak uygulama için istediğiniz dili seçin ve ardından [Next] düğmesini tıklatın. Kameranızı açın, sonra ürünle verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın. Kameranızın bilgisayara bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarı açın. Yükleme için Yönetici olarak oturum açın. Yazılımı yüklemeden önce bilgisayarda çalışan tüm uygulamaları kapatın. Ürünle verilen CD-ROM u bilgisayarınızın disk sürücüsüne yerleştirin. Yükleme ekranı görüntülenecektir. Ekran görüntülenmezse, [Start] [Computer] (Windows XP de, [My Computer]) öğesini tıklatın, ve ardından [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) öğesini çift tıklatın. [Install] düğmesini tıklatın. Kamera ekranında otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenecektir. Kamera ekranındaki [ USB BAĞLANTISI] öğesine dokunun. [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenmezse, (HOME) (DİĞER) [USB BAĞLANTISI] öğesine dokunun. Bilgisayar ekranında [Continue] düğmesini tıklatın. 22 TR

23 Lisans anlaşması hükümlerini dikkatli şekilde okuyun. Bu hükümleri kabul ederseniz, öğesini olarak değiştirin ve sonra [Next] [Install] düğmesini tıklatın. Yazılımı yüklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Bilgisayara bağlı olarak, üçüncü parti yazılımı yüklemeniz gerekebilir. Yükleme ekranı görünürse, gerekli yazılımı yüklemek için talimatları izleyin. Yüklemeyi tamamlamak için gerektiğinde bilgisayarı tekrar başlatın. Yükleme tamamlandıktan sonra aşağıdaki simgeler görüntülenecektir. Kameranızın bilgisayar ile bağlantısını kesmek için Bilgisayar masaüstünün sağ alt köşesinde bulunan simgesini tıklatın [Safely remove USB Mass Storage Device]. Kamera ekranındaki [SON] [EVET] öğesine dokunun. USB kablosunu çıkarın. CD-ROM u bilgisayardan çıkarın. Başka simgeler de görüntülenebilir. Kurulum prosedürüne bağlı olarak hiç simge görüntülenmeyebilir. Bu prosedürde Handycam El Kitabı kurulmaz (s. 41). Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi TR 23

24 Tek dokunuşla disk oluşturma (One Touch Disc Burn) Kameradaki (DISC BURN) düğmesine basarak videolarınızı ve fotoğraflarınızı bir diske kolayca kaydedebilirsiniz. Kameranızdaki henüz One Touch Disc Burn fonksiyonu ile kaydedilmemiş videolar ve fotoğraflar otomatik olarak bir diske kaydedilebilir. Bu işlemden önce PMB yazılımını kurun (s. 21), ancak PMB yazılımını başlatmayın. Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). One Touch Disc Burn fonksiyonu ile yalnızca dahili sabit diskte kayıtlı videoları ve fotoğrafları kaydedebilirsiniz. 4 Bilgisayar ekranında verilen talimatları izleyin. One Touch Disc Burn işlemini uyguladığınızda videolar ve fotoğraflar bilgisayara kaydedilmeyecektir. 1 Bilgisayarınızı açın ve DVD sürücüsüne boş bir disk yerleştirin. Kullanabileceğiniz disk tipleri için 21. sayfaya bakın. Otomatik olarak başlatılan program varsa kapatın. 2 Kameranızı açın ve USB kablosu ile bilgisayara bağlayın. 3 (DISC BURN) düğmesine basın. 24 TR

25 Videoların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması (Easy PC Back-up) Kameranızdaki henüz Easy PC Back-up fonksiyonu ile kaydedilmemiş videolar ve fotoğraflar otomatik olarak bir bilgisayara aktarılabilir. Önce bilgisayarınızı açın. Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). 3 Bilgisayar ekranındaki [Easy PC Back-up] [Import] öğesini tıklatın. 1 Kameranızı açın ve USB kablosu ile bilgisayara bağlayın. Kamera ekranında [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenir. 2 Dahili sabit diskteki görüntüleri aktarmak için [ USB BAĞLANTISI] öğesine ve Memory Stick PRO Duo daki görüntüleri aktarmak için [ USB BAĞLANTISI] öğesine dokunun. Bilgisayar ekranında [Handycam Utility] penceresi açılacaktır. Videolar ve fotoğraflar bilgisayarınıza aktarılacaktır. İşlem tamamlandığında PMB ekranı görünür. İşlem tamamlandığında videoların analiz edildiğini gösteren bir ekran da açılabilir. Videoların analiz edilmesi uzun sürebilir. Bu arada PMB yazılımını kullanabilirsiniz. Seçilen videoların ve fotoğrafların aktarılması için PMB Guide yazılımına bakın (s. 26). Video ve fotoğraflar için hedef sürücü veya klasörün değiştirilmesi Yukarıda, 3. adımda görüntülenen [Handycam Utility] ekranındayken [Easy PC Back-up] [Change] öğesini tıklatın. Görüntülenen ekrandan görüntülerin kaydedileceği sürücüyü veya klasörü belirleyebilirsiniz. Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi TR 25

26 PMB (Picture Motion Browser) yazılımın başlatılması Disk oluşturma Bilgisayar ekranındaki PMB kısa yol simgesini çift tıklatın. Önceden bilgisayarınıza alınan videolar ve fotoğraflar arasından seçim yaparak disk oluşturabilirsiniz (s. 25). 1 Bilgisayar ekranında simge mevcut değilse PMB yi başlatmak için [Start] [All Programs] [Sony Picture Utility] [PMB] öğesini tıklatın. PMB yazılımını kullanarak videoları ve fotoğrafları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve diskler oluşturabilirsiniz. PMB Guide in okunması PMB nin kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için PMB Guide dokümanını okuyun. PMB Guide dokümanını açmak için bilgisayar ekranındaki PMB Guide kısa yolu simgesini çift tıklatın. Bilgisayarınızı açın ve DVD sürücüsüne boş bir disk yerleştirin. 2 PMB yi başlatmak için bilgisayar ekranındaki PMB kısa yolun simgesini çift tıklatın. TR 26 Bilgisayar ekranında simge mevcut değilse [Start] [All Programs] [Sony Picture Utility] [Help] [PMB Guide] öğesini tıklatın. PMB Guide dokümanını PMB nın [Help] menüsünden de açabilirsiniz. PMB yi sırasıyla [Start] [All Programs] [Sony Picture Utility] [PMB] öğesini tıklatarak da başlatabilirsiniz. 3 Pencerenin sol tarafındaki [Folders] veya [Calendar] öğesini tıklatın ve klasörü veya tarihi seçin, sonra videoları ve fotoğrafları seçin. Kullanabileceğiniz disk tipleri için 21. sayfaya bakın. Otomatik olarak başlatılan program varsa kapatın. Birden fazla video ve fotoğraf seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak, küçük resimleri tıklatın.

27 4 Pencerenin üst tarafındaki menü çubuğundan [Manipulate] [DVD-Video (SD) Creation] seçimlerini yapın. Videoların ve fotoğrafların seçilmesi için kullanılan pencere görünür. Önceden seçilen videolara ve fotoğraflara yenilerini eklemek için istediğiniz videoları ve fotoğrafları ana pencereden seçin ve video ve fotoğrafların seçildiği pencereye sürükleyerek bırakın. Videoların düzenlenmesi Bir videonun yalnızca gerekli kısımlarını kesip, başka bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. PMB ile düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve ardından Video Kırpma penceresini görüntülemek için menüden [Manipulate] [Video Trimming] seçimini yapın. İşlem ile ilgili PMB Guide açıklamasına bakın (s. 26). 5 Disk oluşturmak için ekranda verilen talimatları izleyin. Diskin oluşturulması uzun sürebilir. Disk kopyalama Video Disc Copier ile kaydedilen bir diski başka bir diske kopyalayabilirsiniz. Yazılımı başlatmak için [Start] [All Programs] [Sony Picture Utility] [Video Disc Copier] öğesini tıklatın. İşlem ile ilgili Video Disc Copier yardım açıklamasına bakın. Videodan fotoğraf yakalama Bir video karesini fotoğraf dosyası olarak kaydedebilirsiniz. PMB nin video oynatma ekranında [Save Frame] pencerelerini görüntülemek için öğesini tıklatın. İşlem ile ilgili PMB Guide açıklamasına bakın (s. 26). Tıklatın Videoların ve fotoğrafların bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi TR 27

28 Görüntülerin DVD yazıcı, kaydedici ile kaydedilmesi Özel bir DVD yazıcı (DVDirect Express) ile disk oluşturma Kamera ekranında [DİSK YAZMA] ekranı görüntülenir. Kamera ekranını kullanırken, özel DVD yazıcıyı (DVDirect Express (ayrı olarak satılır)) kullanarak videoları diske kaydedebilirsiniz. Ayrıca oluşturulmuş diskteki bu görüntüleri de oynatabilirsiniz. DVD yazıcınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna da bakın. DVDirect Express, bu bölümde DVD yazıcı olarak adlandırılacaktır. Yalnızca aşağıdaki kullanılmamış disk türleri kullanılabilir: 12cm DVD-R 12cm DVD+R Aygıt iki katmanlı diskleri desteklemez. 1 Kameranızı açın ve DVD yazıcıyı DVD yazıcının USB kablosu ile kameranın (USB) girişine bağlayın. 3 DVD yazıcıdaki (DISC BURN) düğmesine basın. Herhangi bir diske kaydedilmemiş dahili sabit diskte kayıtlı videolar diske kaydedilir. Disk oluşturulduktan sonra DVD yazıcı açılır böylece diski çıkarabilirsiniz. Ayrıca kameranızdaki (DISC BURN) ile de çalıştırabilirsiniz. 4 Yazdırılacak videoların toplam bellek boyutu diski aşarsa 2 ve 3. adımları tekrarlayın. 28 TR Kamera ekranında [HARİCİ SÜRÜCÜ] ekranı görüntülenir. Güç kaynağı olarak ürünle verilen AC Adaptörü kullanın (s. 10). Pil gücünü kullanırken DVD yazıcı doğru şekilde çalışmaz. 2 DVD yazıcıya kullanılmamış bir disk takın ve disk tepsisini kapatın. 5 İşlem tamamlandıktan sonra kamera ekranından [SON] öğesine dokunun. [DİSKİ ÇIKAR] öğesine dokunun ve takılı diski çıkarın. 6 DVD yazıcıdaki disk tepsisini kapatın ve USB kablosunu çıkarın. Seçilen görüntülerle bir disk oluşturmak için İstediğiniz bir görüntüyü diske çoğaltmak ya da aynı diskten birden fazla oluşturmak için bu işlemi gerçekleştirin.

29 Yukarıdaki 3. adımda [DİSK YAZMA SÇNĞ.] öğesine dokunun. DVD yazıcıdaki diski oynatmak için Kaydetmek istediğiniz videoları içeren kayıt ortamını seçin. Video küçük resimleri kamera ekranında görüntülenir. Diske yazdırmak istediğiniz videoya dokunun. görüntülenir. Kalan Disk kapasitesi Onaylamak için LCD ekranındaki görüntüyü basılı tutun. Bir önceki ekrana dönmek için simgesine dokunun. Tarihe dokunarak görüntüleri tarihe göre arayabilirsiniz. Kamera ekranındaki [EVET] öğesine dokunun. Diski oluşturduktan sonra DVD yazıcıdaki disk tepsisi açılır. Diski DVD yazıcıdan çıkarın ve disk tepsisini kapatın. Aynı içeriğe sahip başka bir disk oluşturmak için yeni bir disk takın ve [AYNI DİSKTEN OLUŞTUR] öğesine dokunun. İşlem tamamlandıktan sonra kamera ekranından [ÇIK] [SON] öğesine dokunun. DVD yazıcıdaki disk tepsisini kapatın ve kameranızdan USB kablosunu çıkarın. Kameranızı açın ve DVD yazıcıyı DVD yazıcının USB kablosu ile kameranın (USB) girişine bağlayın. [HARİCİ SÜRÜCÜ] ekranı görüntülenecektir. Kamerayı TV ye bağlayarak videoları televizyon ekranından oynatabilirsiniz (s. 20). DVD yazıcıya oluşturulan bir diski takın. Diskteki videolar kamera ekranında VISUAL INDEX olarak görünür. DVD yazıcıdaki oynatma düğmesine basın. Video kamera ekranında oynatılır. Kamera ekranından da çalıştırabilirsiniz (s. 17). Kamera ekranında [SON] [DİSKİ ÇIKAR] öğesine dokunun ve işlem tamamlandıktan sonra diski çıkarın. öğesine basın ve USB kablosunu çıkarın. Kamerayı açtığınızdan emin olun. DVD yazıcı gücünü kameradan alır. Aynı diskten birden fazla oluşturmak için [DİSK YAZMA SÇNĞ.] öğesini kullanabilirsiniz. Disk oluştururken aşağıdakileri yapmayın. Kamerayı kapatmayın USB kablosunu ya da AC Adaptörü çıkarın Kamerayı mekanik darbelere ve titreşime maruz bırakmayın Memory Stick PRO Duo yu kameradan çıkarmayın Oluşturulmuş bir diske video ekleyemezsiniz. Kameradaki videoları silmeden önce çoğaltmanın doğru şekilde yapıldığından emin olmak için oluşturulan diski oynatın. Ekranda [Başarısız oldu.] veya [DİSK YAZMA işlemi gerçekleştirilemedi.] görünürse DVD yazıcıya başka bir disk takın ve yeniden (DISC BURN) öğesine dokunun. TR 29 Görüntülerin DVD yazıcı, kaydedici ile kaydedilmesi

30 DISC BURN işlemiyle yazdırılacak videoların toplam bellek boyutu diski aşarsa sınıra ulaşıldığında disk oluşturma işlemi durur. Diskteki son video kesilir. Diskin sınırlarına kadar videoları kopyalamak için disk oluşturma süresi yaklaşık dakikadır. Kayıt moduna ya da sahne sayısına bağlı olarak daha uzun sürebilir. Sıradan bir DVD oynatıcıda oluşturulan diskleri oynatabilirsiniz. Herhangi bir nedenle oynatma işlemi mümkün olmazsa kamerayı DVD yazıcıya bağlayın ve ardından oynatın. Disk işareti kamera ekranında belirir. Bazı ülkelerde/bölgelerde DVDirect Express bulunmayabilir. DVDirect Express dışındaki bir DVD yazıcıyla vb. disk oluşturma Kameranızı DVDirect Express dışındaki bir Sony DVD yazıcı gibi disk oluşturma aygıtlarına USB kablosuyla bağlayarak videoları bir diske kaydedebilirsiniz. Ayrıca bağlanacak aygıtlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına da bakın. Burada kameranın USB kablosu ile bir Sony DVD yazıcıya bağlanmasıyla disk oluşturmada kullanılan yöntem açıklanmıştır. Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). Sony DVD yazıcı bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir. 1 Kamerayı açın ve DVD yazıcıyı vb. USB kablosu (ürünle verilir) ile kameranın (USB) girişine bağlayın. Kamera ekranında [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenir. 2 Videolar kameranın dahili sabit diskine kayıtlı ise kamera ekranındaki [ USB BAĞLANTISI] öğesine veya videolar Memory Stick PRO Duo ya kayıtlı ise kamera ekranındaki [ USB BAĞLANTISI] öğesine dokunun. 30 TR

31 Bir kaydedici vb. ile disk oluşturma 3 Videoları bağlanan aygıta kaydedin. Ayrıntılar için, bağlanacak aygıtla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına da bakın. 4 İşlem tamamlandıktan sonra kamera ekranından [SON] [EVET] öğesine dokunun. 5 USB kablosunu çıkarın. Kamerayı A/V bağlantı kablosu ile bir disk kaydediciye veya DVDirect Express dışındaki bir Sony DVD yazıcı bağlayarak kamerada oynatılan görüntüleri bir diske veya video kasetine çoğaltabilirsiniz. Cihazı veya de açıklandığı şekilde bağlayın. Ayrıca bağlanacak aygıtlarla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına da bakın. İşlemi başlatmadan önce çoğaltmak istediğiniz videoların bulunduğu kayıt ortamını seçin (s. 34). Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir) A/V bağlantı kablosunu başka bir aygıtın girişlerine bağlayın. S VIDEO (ayrı olarak satılır) özellikli A/V bağlantı kablosu Başka bir aygıta S VIDEO girişinden bağlantı yapılırken S VIDEO kablosuna (ayrı olarak satılır) sahip bir A/V bağlantı kablosu kullanıldığında, tek başına A/V bağlantı kablosuna kıyasla daha yüksek kalitede görüntüler elde edilebilir. Beyaz ve kırmızı fişleri (sol/sağ ses) ve S VIDEO kablolu A/V bağlantı kablosunun S VIDEO fişini (S VIDEO kanalı) takın. Yalnızca S VIDEO fişini takarsanız ses alamazsınız. Sarı fişin (video) bağlanmasına gerek yoktur. Görüntülerin DVD yazıcı, kaydedici ile kaydedilmesi TR 31

32 A/V Uzaktan Kumanda Konektörü 3 Kameranızda oynatma işlemini başlatın ve kayıt cihazına kaydedin. Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen kullanım kılavuzlarına bakın. Giriş S VIDEO 4 Çoğaltma tamamlandığında önce kayıt aygıtını sonra kameranızı durdurun. (Sarı) VIDEO (Sarı) (Beyaz) AUDIO (Kırmızı) Sinyal iletimi 1 Kayıt aygıtına kayıt ortamını takın. Kayıt aygıtınızın giriş seçicisi varsa giriş moduna ayarlayın. 2 Kameranızı A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir) veya S VIDEO (ayrı olarak satılır) kablolu A/V bağlantı kablosu ile kayıt cihazına (disk kaydedici vb.) bağlayın. Kameranızı kayıt aygıtının girişlerine bağlayın. Çoğaltma, analog veri aktarımı yoluyla gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi bozulabilir. Bağlanan aygıt monitörünün ekranında ekran göstergelerini (örn sayaç vb.) gizlemek için (HOME) (AYARLAR) [ÇIKTI AYARLARI] [GÖR.ÇIKIŞI] [LCD PANEL] (varsayılan ayar) öğesine dokunun. Tarihi/saati veya kamera ayar verilerini kaydetmek için (HOME) (AYARLAR) [GRNT.AYRLR.GÖS.] [VERİ KODU] istenilen ayar öğesine dokunun. Ek olarak, (HOME) (AYARLAR) [ÇIKTI AYARLARI] [GÖR.ÇIKIŞI] [V- ÇIK./PANEL] öğesine dokunun. Görüntüleme aygıtlarının (TV vb.) ekran boyutu 4:3 ise (HOME) (AYARLAR) [ÇIKTI AYARLARI] [TV TİPİ] [4:3] öğesine dokunun. Kameranızı monofonik bir aygıta bağlayacaksanız A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video girişine ve beyaz (sol kanal) veya kırmızı (sağ kanal) fişini aygıt üzerindeki ses girişine bağlayın. Sony DVD yazıcı bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir. 32 TR

33 Kameranın verimli kullanılması Videoların ve fotoğrafların silinmesi Kayıt ortamından bazı videoları ve fotoğrafları silerek kayıt ortamını boşaltabilirsiniz. İşleme başlamadan önce silmek istediğiniz videoların ve fotoğrafların bulunduğu kayıt ortamını seçin (s. 34). 1 (HOME) (DİĞER) [SİL] öğesine dokunun. 2 Videoları silmek için [ SİL] [ SİL] öğesine dokunun. Fotoğrafları silmek için [ SİL] [ SİL] öğesine dokunun. 3 Silinecek videolara veya fotoğraflara dokunun ve simgesi ile işaretleyin. Kayıt ortamının biçimlendirilmesi Biçimlendirme işlemi, kaydedilebilir boş alanı geri kazanmak için tüm videoları ve fotoğrafları siler. Bu işlem için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı prize takın (s. 10). Kayıt ortamını biçimlendirmeden önce kaybolmaması için önemli görüntüleri kaydedin (s. 21, 28). (HOME) (ORTAMI YÖNET) [ORTM.BÇMLNDRM.] öğesine dokunun. Biçimlendirilecek kayıt ortamına ([HDD] veya [MEMORY STICK]) dokunun. [EVET] [EVET] dokunun. öğesine 4 [EVET] öğesine dokunun. Bir kerede tüm videoları silmek için 2. adımda [ SİL] [ TÜMÜNÜ SİL] [EVET] [EVET] öğesine dokunun. Bir kerede tüm fotoğrafları silmek için 2. adımda [ SİL] [ TÜMÜNÜ SİL] [EVET] [EVET] öğesine dokunun. [İşlemde ] mesajı görüntülenirken LCD ekranı kapatmayın, kameradaki düğmeleri kullanmayın ve AC Adaptörünü ve Memory Stick PRO Duo aygıtını kameradan çıkarmayın. (Kayıt ortamı biçimlendirilirken ACCESS/erişim lambası yanar veya yanıp söner.) Korumalı videolar ve fotoğraflar da silinir. Kameranın verimli kullanılması 33 TR

34 Çekim koşulları ile kopyalama Menüde çok çeşitli ayar seçenekleri mevcuttur (s. 36). Arkadan aydınlatılan nesneler için pozlamanın ayarlanması (Ters ışık) Arkadan aydınlatılan nesnenin pozlama ayarını yapmak üzere simgesini görüntülemek için (ters ışık) düğmesine basın. Ters ışık fonksiyonunu iptal etmek için (ters ışık) düğmesine tekrar basın. Tripod kullanma Tripodu (ayrı olarak satılır) tripod vidası ile yuvasına takın (ayrı olarak satılır: vida uzunluğu mutlaka 5,5 mm den (7/32 inç) kısa olmalıdır). Tripod yuvası Kayıt ortamının değiştirilmesi Dahili sabit diski veya Memory Stick PRO Duo yu kameranız için kayıt, oynatma veya düzenleme ortamı olarak seçebilirsiniz. Videolar ve fotoğraflar için ayrı ayrı kullanılacak ortamı seçin. Varsayılan ayarda hem videolar hem de fotoğraflar sabit diske kaydedilir. Videolar Sabit disk Memory Stick Kayıt, oynatma ve düzenleme işlemlerini seçilen ortamda yapabilirsiniz. Video kayıt süresi için 48. sayfaya bakın. Videolar için kayıt ortamının seçilmesi Fotoğraflar (HOME) (ORTAMI YÖNET) [FİLM ORTM.AYARI] öğesine dokunun. [FİLM ORTM.AYARI] ekranı görüntülenecektir. İstediğiniz ortama dokunun. [EVET] öğesine dokunun. Kayıt ortamı değişecektir. 34 TR

35 Fotoğraflar için kayıt ortamının seçilmesi (HOME) (ORTAMI YÖNET) [FOTO.ORT.AYARI] öğesine dokunun. [FOTO.ORT.AYARI] ekranı görüntülenecektir. İstediğiniz kayıt ortamına dokunun. Kameranızla kullanabileceğiniz Memory Stick tipleri Videoları kaydetmek için aşağıda gösterilen etiketlere sahip, 512 MB ve üzeri bir Memory Stick PRO Duo kullanmanız önerilir: ( Memory Stick PRO Duo )* ( Memory Stick PRO-HG Duo ) * Mark2 işareti taşıyanlar da taşımayanlar da kullanılabilir. Memory Stick PRO Duo (16 GB ve üzeri) bu kamera ile uyumludur. [EVET] öğesine dokunun. Kayıt ortamı değişecektir. Kayıt ortamı ayarlarını kontrol etmek için Videolar için kullanılan kayıt ortamının kontrol edilmesi için (Video) lambası ve fotoğrafların kayıt ortamının kontrol edilmesi için (Fotoğraf) lambası yanacaktır. Ekranın sağ üst köşesinde ortam simgesi görüntülenir. : Dahili sabit disk : Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo yu takma Videoları ve/veya fotoğrafları bir Memory Stick PRO Duo ya kaydetmek için kayıt ortamını [MEMORY STICK] olarak değiştirin (s. 34). Memory Stick Duo kapağını açın ve Memory Stick PRO Duo yu Memory Stick Duo yuvasına tık sesi duyuncaya kadar yerleştirin. Memory Stick PRO Duo yu yuvaya ters yönde yerleştirmeye çalışırsanız Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo yuvası veya görüntü verileri zarar görebilir. Memory Stick PRO Duo yu taktıktan sonra Memory Stick Duo kapağını kapatın. Erişim lambası ( Memory Stick PRO Duo ) Kameranın verimli kullanılması TR 35

36 Kameranızın menüler ile özelleştirilmesi (Video) lambası yanarken yeni bir Memory Stick PRO Duo taktığınızda [Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluştur.] ekranı açılır. [EVET] öğesine dokunun. Memory Stick PRO Duo ya yalnızca fotoğrafların kaydedilmesi için [HAYIR] öğesine dokunun. 2. adımda [Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluşturulamadı. Yeterli boş alan olmayabilir.] mesajı görüntülenirse Memory Stick PRO Duo yu biçimlendirin (s. 33). Memory Stick PRO Duo yu çıkarmak için Memory Stick Duo kapağını açın ve Memory Stick PRO Duo yu tek seferde hafifçe itin. Kayıt sırasında Memory Stick Duo kapağını açmayın. Memory Stick PRO Duo takılırken veya çıkarılırken Memory Stick PRO Duo nun fırlamaması ve düşmemesi için dikkatli olun. Dahili sabit diskteki videoların ve fotoğrafların Memory Stick PRO Duo ya çoğaltılması veya kopyalanması (HOME) (DİĞER) [FİLM ÇOĞALT]/[FOTOĞRAF KOPYL.] öğesine dokunun, sonra ekrandaki talimatları izleyin. Menü öğeleri, renkli resimler yardımıyla Handycam El Kitabı dokümanında açıklanmıştır (s. 41). HOME MENU öğesinin kullanımı (HOME) düğmesine bastığınızda HOME MENU görüntülenir. Kamera ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. (HOME) (HOME) düğmesi* * DCR-SR38E/SR48E/SR57E/SR67E/SR77E/SR87E İstenen kategoriye değiştirilecek menü öğesine dokunun. Menü öğesi Kategori Ekranda verilen talimatları izleyin. Ayar işlemini tamamladıktan sonra öğesine dokunun. Öğe ekranda değilse / öğesine dokunun. Bir önceki ekrana dönmek için öğesine dokunun. HOME MENU ekranını gizlemek için öğesine dokunun. Gri öğeleri ve ayarları seçemezsiniz. 36 TR

37 HELP fonksiyonunun kullanımı HOME MENU açıklamalarını görmek için HOME MENU ekranındaki (HELP) öğesine dokunun. ( öğesinin alt kısmı turuncu olacaktır.) Ardından hakkında bilgi öğrenmek istediğiniz öğeye dokunun. İstediğiniz öğe ekranda görüntülenmiyorsa başka bir sekmeye dokunun. (Ancak, başka bir sekme olmayabilir.) Easy Handycam işlemi sırasında OPTION MENU kullanılamaz. OPTION MENU öğesinin kullanımı OPTION MENU, bilgisayar ekranını fare ile sağ tıklattığınızda görüntülenen açılır pencereye benzer. İçeriğini değiştirebileceğiniz menü öğeleri görüntülenir. (OPTION) İstediğiniz sekmeye ayarını değiştirmek istediğiniz öğeye dokunun. Menü öğesi Sekme Kameranın verimli kullanılması Ayar işlemini tamamladıktan sonra öğesine dokunun. TR 37

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S730 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM'da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-H3 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen CD-ROM'da (ürünle verilir) bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T100 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S650/S700 TR GR Gelişmiş işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunan

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 4-33-906-52() Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSC-H20 Kullanma Kılavuzu TR Εγχειρίδιο οδηγιών GRGR 2009 Sony Corporation Türkçe UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway (e-mail server) 3) LDAP gateway (directory

Διαβάστε περισσότερα

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-283-481-11(1) (PT-TR-EL) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Guia de referência Başvuru Kılavuzu Οδηγός αναφοράς PT TR EL 2011 Sony Corporation (1) BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 AVISO Não instale o aparelho

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-CSZ/R Εκφράστε το στυλ σας Ένας κομψός σύντροφος πολυμέσων με Blu-ray σε Spicy Red Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

BGN 250P BGN 300P BGN 350P

BGN 250P BGN 300P BGN 350P TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BGN 250P BGN 300P BGN 350P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam

Εγχειρίδιο του Handycam 3-286-671-41(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Απολαύστε την κάμερά σας Ξεκινώντας 9 13 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή Επεξεργασία Χρήση μέσων εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Compaq Presario MyMovieSTUDIO. Getting Started

Compaq Presario MyMovieSTUDIO. Getting Started Compaq Presario MyMovieSTUDIO Getting Started 227980-A91.p65 1 8.3.2002, 10:55 English Getting Started... 1 Türkçe Başlarken...17 Ελληνικά Έναρξη χρήσης... 33 Slovenčina Začíname pracovať... 49 Slovenščina

Διαβάστε περισσότερα

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.

Φορητός υπολογιστής 15,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro. VGN-FZ38M Ψυχαγωγηθείτε με στυλ Φορητός υπολογιστής 5,4'' με πρωτοποριακό περίβλημα και μονάδα Blu-ray Disc Combo Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Bileşenler Ýçindekiler Περιεχόµενα Büyüteç Standart ve özel büyüteçlerle ilgili geniş yelpaze 4-15 Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Ölçüm mikroskopları

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης GB TR EL Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 12508 PSP E-1000_East 4_Cover_v2.indd 1 21/09/2011 16:53 Table of contents Warning and caution WARNING 4 Precautions 6

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 2-672-704-91(1) Ξεκινώντας 7 Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 ηµιουργία DVD µε εικόνες που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com

%JHJUBM $BNFSB t ƭƾnjǀƹǁǒ ƫǏNJdžƺLjƸnjǀǁǒ ƢƾǍƸDŽǒ %JKJUBM,BNFSB t ǣȗȑȗƞȍșțȍ ȢȜȠȜȘȍȚȓȞȍ www.fisher-price.com www.fisher-price.com Tips for Better Images! Συμβουλές για Ακόμα Καλύτερες Φωτογραφίες! Daha İyi Görüntüler için İpuçları! Съвети за по-хубави снимки! Before your child uses the camera independently, we

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα 3-093-316-93(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Απολαύστε την κάμερά σας 11 Ξεκινώντας 15 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_tur 6/6/12 9:13 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Bu kitap Çağdaş Yunan dilini yabancı dil olarak öğreten ve öğrenenherkese adanmıştır.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-761-92(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4 Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy Patient s manual Region 4 Figures A C B Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 3 Prescription information CAUTION: United

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Smar t Switch

Gigabit Smar t Switch Gigabit Smar t Switch Quick Installation Guide Guida per l'installazione ra pida H õz l õ K u r u l u m K õl a v u z u Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης R24.0720.00 rev 3.3 05/07 2 Contents English......................................

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DYE-SUB ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΥΚΟΛΙΑ & ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΣΕΤΑ EASY PHOTO PACK Compact Φωτογραφικοί Εκτυπωτές SELPHY Ταχύτατες, επαγγελματικές εκτυπώσεις με ποιότητα φωτογραφικού εργαστηρίου απευθείας από φωτογραφική μηχανή, κάρτα μνήμης ή κινητό τηλέφωνο. Οι Compact Φωτογραφικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο ( 1x ) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL R Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 14 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 2 Η PC TV Radio WOS II 2 2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 2 3 Διαδικασία εγκατάστασης 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350 User s guide Logitech Wireless Keyboard K350 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 15 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9.

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 4-170-893-94(1) 2010 Sony Corporation. Πίνακας περιεχομένων 9. 4-170-893-94(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 20 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Κάνοντας καλή χρήση της βιντεοκάμερας Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents.

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents. MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E

Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SX45E/SX65E/SX85E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" DCR-SX45E/SX65E/SX85E 2011 Sony Corporation 4-264-742-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων της βιντεοκάμεράς

Διαβάστε περισσότερα

;f)w/m9x ~ O@k+ 3rYx$ h A`yKh%V aaa!!!aaaaaa!!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f)w/m9x ~ O@k+ 3rYx$ h A`yKh%V aaa!!!aaaaaa!!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK YUNANCA TESTİ 1. Bu testte 80 soru vardır. 1. 1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Μετά τις καταγγελίες ότι ο δημοφιλής τόπος κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Μια κενή USB θύρα 2.0

Μια κενή USB θύρα 2.0 53280 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με driver και software 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης 1 x Κουπόνι για το Magix Mufin Προδιαγραφές συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE 2009 Sony Corporation 4-131-473-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιοu του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9 TR/TR, P T!/TR, P TR/TR EN 07- (TS EN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο (1x) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης DFG 051 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη

Οδηγίες χρήσης DFG 051 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 FA TR Türkçe, 12 AR عربي 23 Περίληψη Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin / Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/approval number / Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin / Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/approval number / Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700

User s guide. Logitech. Wireless Desktop MK700 User s guide Logitech Wireless Desktop MK700 Contents English Setup, 5 Features and troubleshooting, 9 Français Installation, 5 Fonctions et dépannage, 21 Nederlands Set-up, 5 Ελληνικά Εγκατάσταση, 5 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

H TOSHIBA ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CANVIO ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H TOSHIBA ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CANVIO ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ H TOSHIBA ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CANVIO ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 Μαρτίου 2015, Neuss Γερμανία Ο Τομέας Περιφερειακών Συσκευών της Toshiba Europe GmbH (TEG) Storage Peripherals

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-516-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνικά Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Χαρακτηριστικά του FaceCam 310 1 Εγκατάσταση της Συσκευής 2 Χρήση της Εφαρμογής Instant Messenger 3-13 CrazyTalk CamSuite PRO 14-26 CrazyTalk CamSuite PRO με Εφαρμογή IM 27-32 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος 53176 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με οδηγό και λογισμικό 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Σετ εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο ΚΩ : ΜΕΝΤΙΑ Προδιαγραφές Αισθητήρας εικόνας: Ανάλυση: 3.1 Mega CMOS Sensor Super: 2720 x 2040 (Hardware enhancement) Fine: 2048 x 1536 Normal: 1600 x 1200 Low: 1280 x 960 Βιντεοκλίπ: Fine:

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray...

1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2. 3.3 Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Crypto Foldi Webcam στο System Tray... Foldi Driverless WebCam 1.3 MP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα Συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 2 3. Foldi Web Camera... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας Μόλις παραλάβετε το TVGo DVB-D02 σας, παρακαλείστε να σιγουρευτείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία περιλαµβάνονται στη συσκευασία TVGo DVB-D02 CD µε λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνικά Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Χαρακτηριστικά του islim 1300AF V2 1 Εγκατάσταση της Συσκευής 2 Χρήση της Εφαρμογής Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-17 CrazyTalk CamSuite PRO με Εφαρμογή IM 18-22 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-447-521-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi GR PL Návod k použití CZ A kamera használati útmutatója HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα