Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ"

Transcript

1 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΟΑΕΔ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ( (ΑΑ33) ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ : 2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4, 5, 6 ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (): ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΗΝ έναρξη λήξη θεωρία εργαστήρια πρακτική σύνολο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΤΑΡ/ΝΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΕΣ; ΝΑΙ: ΟΧΙ: ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ; ΝΑΙ: ΟΧΙ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ; ΝΑΙ: ΟΧΙ: ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; ΝΑΙ: ΟΧΙ: 1

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (1, 2) ΑΦΜ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΦΥΛΟ(3) ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (4) ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ (5) ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1). Η κατάσταση των καταρτιζομένων συμπληρώνεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης. 2). Στον άνω πίνακα θα περιλαμβάνονται και τα άτομα που δεν ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και οι ώρες που παρακολούθησαν. 3). Στην στήλη ΦΥΛΟ συμπληρώνεται με Α ή Γ. 4).Γυμνάσιο, ενιαίο Λύκειο, πρώην εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ. 5). ΑμέΑ, Μετανάστες, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROMA), Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (Έλληνες μουσουλμάνοι), αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα μονογονεϊκών οικογενειών, πολύτεκνοι, θύματα ενδο-οικογενειακής βίας, οροθετικοί, κ.α. ) 2

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (1) Θεωρία ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ποσοστό επί % των ωρών θεωρίας (2) Πρακτική εργαστηρια Σύνολο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Διευκρινήσεις: 1). Η κατάσταση των εκπαιδευτών συμπληρώνεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης. 2). Στην τέταρτη στήλη του πίνακα συμπληρώνεται το ποσοστό, επί του συνόλου των εγκεκριμένων ωρών θεωρίας, που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτές της θεωρίας. 3

4 Π ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΤΤ Η ΡΡ Η ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΤΤ Ω Ν Σε περίπτωση αρνητικής εικόνας τεκμηριώστε την άποψή σας με σαφείς παρατηρήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Παρέχεται το δικαίωμα ένστασης (σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης) εντός 10 ημερών από την παραλαβή της Γενικής Έκθεσης. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚ (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 4

5 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΟΑΕΔ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙ ΙΙΣΣΗΗΣΣ ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ (ΑΑ33) ( ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ : 2 ΠΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4,5, 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ: ΑΙΤΗΣΗ : Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (): ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΩΡΑ: Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ: Α βάθμιος: Β βάθμιος: Γ βάθμιος: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΤΟΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡ/ΝΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ

6 Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ:.... ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Παρέχεται το δικαίωμα ένστασης (σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου) εντός 10 ημερών από την παραλαβή του εντύπου ελέγχου. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) Ένας έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός όταν συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους : o o o o o Απουσιάζουν όλοι οι καταρτιζόμενοι ή σε κάθε περίπτωση ποσοστό άνω του 50 % του αριθμού αυτών που έχει δηλωθεί. Απουσιάζει ο Εκπαιδευτής. Ο Εκπαιδευτής δεν είναι ο δηλωθείς ή δεν υπάρχει προηγούμενη σχετική ενημέρωση για αντικατάστασή του. Δεν τηρείται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρέχονται διευκολύνσεις στους Ελεγκτές να ελέγξουν την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση αρνητικής εικόνας θα τεκμηριώνονται οι απόψεις των Ελεγκτών με σαφείς παρατηρήσεις στα Έντυπα Ελέγχου τόσο της Έκθεσης Εποπτείας όσο και της Γενικής Έκθεσης.

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (λογότυπος) ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α 3) Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: (ημερομηνία) Στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» εγκρίθηκε στην Επιχείρηση πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί (τόπος), από έως, με τα εξής στοιχεία : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ) Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ () (Σφραγίδα υπογραφή) Οδηγίες Συμπλήρωσης: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται ανά πρόγραμμα κατάρτισης από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Α3 του ΟΑΕΔ.

8 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚ ΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΜΗΝΑΣ : Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ: C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

9 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚ ΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΗΜΕΡΑ: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 1 η ώρα 2 η ώρα ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 3 η ώρα 4 η ώρα 5 η ώρα 6 η ώρα 7 η ώρα 8 η ώρα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

10 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚ ΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ Οδηγίες συμπλήρωσης: Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση και σε μορφή μηνιαίου βιβλίου. Την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα της κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος συμπληρώνει το όνομά του στην αντίστοιχη θέση και υπογράφει ανά ώρα στο αντίστοιχο πεδίο. Μετά την λήξη του μαθήματος ο εκπαιδευτής αφού διαγράψει με Χ τα κενά πεδία (απουσίες), υπογράφει στο κάτω μέρος της σελίδας, επιβεβαιώνοντας τις παρουσίες και τις απουσίες της ώρας. Τέλος, στη στήλη «Παρατηρήσεις» θα αναφέρεται ο λόγος απουσίας κάποιου καταρτιζόμενου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται απαραίτητη για την διευκόλυνση της παρακολούθησης των παρουσιών. Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης κάθε τμήματος, για τις επόμενες ημέρες και μήνες της κατάρτισης τα παρουσιολόγια ανατυπώνονται με τα ονόματα των καταρτιζομένων προτυπωμένα σε κάθε σελίδα προς διευκόλυνση της συμπλήρωσής τους. Στο τέλος της ημέρας, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Κατάρτισης συμπληρώνει το σύνολο των παρουσιών κάθε καταρτιζομένου στο αντίστοιχο πεδίο και υπογράφει στο κάτω μέρος της σελίδας. Η κατάσταση των καταρτιζομένων σε κάθε φύλο παρουσιολογίου να συμπληρώνεται ανάλογα με την σειρά ονομάτων που έχει προκύψει μετά την ομαδοποίηση των καταρτιζομένων (σύμφωνα με τους δείκτες).??????????????????? C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

11 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΜΗΝΑΣ : Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ: C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

12 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: α/α σελίδας: Ημ/νια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Υπογραφή Υπευθύνου του Προγράμματος C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

13 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν Θ Ε Ω Ρ Ι Α Σ Οδηγίες συμπλήρωσης: Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση. Κάθε εκπαιδευτής υπογράφει ανά ώρα. Με τη λήξη της ημέρας ο υπεύθυνος του προγράμματος κατάρτισης, αφού διαγράψει με Χ τα κενά πεδία, υπογράφει στην τελευταία στήλη, επιβεβαιώνοντας τις παρουσίες της ημέρας. Οι παρουσίες της επόμενης ημέρας καταγράφονται στην αμέσως επόμενη σειρά μέχρι εξάντλησης της σελίδας. Αλλαγή σελίδας πριν την εξάντληση των σειρών της προηγούμενης γίνεται μόνο στο ξεκίνημα του επόμενου μήνα. Ο μήνας αναφοράς και ο α/α της σελίδας παρουσιολογίου του μήνα αυτού, πχ 1 η σελίδα παρουσιών Μήνα Χ, 2 η σελίδα παρουσιών του Μήνα Χ κλπ, συμπληρώνονται στην αντίστοιχη θέση του υποδείγματος του παρουσιολογίου. Η αρίθμηση αυτή είναι ανεξάρτητη από την αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου. Ο α/α σελίδας για κάθε μήνα είναι ανεξάρτητος από την αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου του παρουσιολογίου. Στο τέλος της ημέρας ο υπεύθυνος προγράμματος συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο το σύνολο των ωρών για κάθε εκπαιδευτή και υπογράφει στην αντίστοιχη στήλη. Το έντυπο αποτελεί βάση για την συμπλήρωση των επομένων εντύπων αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε ανθρωποώρες εκπαιδευτών κλπ) και οικονομικού αντικειμένου (αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβή της επιχείρησης κλπ). Διατηρείται σε μορφή βιβλίου στο αρχείο του Κ.Ε.Κ ή της επιχείρησης. C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ.doc

14 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από: έως: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επωνυμία: Α.Φ.Μ.: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οδός & αριθμός: Τ.Κ. Πόλη: Όροφος: Τμήμα: Γραφείο: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κ.Ε.Κ. C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

15 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΦΟΡΕΑ: (/ΚΕΚ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Α/Α: Ημ/νια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Υπογραφή Υπευθύνου KEK /Επιχείρησης C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

16 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΩΔ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Οδηγίες συμπλήρωσης: Το έντυπο τηρείται σε ημερήσια βάση στο φορέα (επιχείρηση ή ΚΕΚ) όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και κάθε εκπαιδευτής υπογράφει ανά ώρα. Με τη λήξη της ημέρας ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης, αφού διαγράψει με Χ τα κενά πεδία, υπογράφει στην τελευταία στήλη, επιβεβαιώνοντας τις παρουσίες της ημέρας. Οι παρουσίες της επόμενης ημέρας καταγράφονται στην αμέσως επόμενη σειρά μέχρι εξάντλησης της σελίδας. Αλλαγή σελίδας πριν την εξάντληση των σειρών της προηγούμενης γίνεται μόνο στο ξεκίνημα του επόμενου μήνα. Ο μήνας αναφοράς και ο α/α της σελίδας παρουσιολογίου του μήνα αυτού, πχ 1 η σελίδα παρουσιών Μήνα Χ, 2 η σελίδα παρουσιών του Μήνα Χ κλπ, συμπληρώνονται στην αντίστοιχη θέση του υποδείγματος του παρουσιολογίου. Η αρίθμηση αυτή είναι ανεξάρτητη από την αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου. Στο τέλος της ημέρας ο υπεύθυνος του ΚΕΚ ή της επιχείρησης συμπληρώνει το σύνολο των ωρών για κάθε εκπαιδευτή και υπογράφει στην αντίστοιχη στήλη. Το έντυπο αποτελεί βάση για την συμπλήρωση των επομένων εντύπων αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε ανθρωποώρες εκπαιδευτών κλπ) και οικονομικού αντικειμένου (αμοιβές εκπαιδευτών, αμοιβή του φορέα κλπ). Τηρείται με μορφή βιβλίου και διατηρείται στο αρχείο του φορέα της πρακτικής άσκησης. C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

17 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από: έως: ΦΟΡΕΑΣ (επιχείρηση ή εργαστήριο) Επωνυμία: Α.Φ.Μ.: Οδός & αριθμός: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Κ. Πόλη: Όροφος: Τμήμα: Γραφείο: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Κ.Ε.Κ. C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

18 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΦΟΡΕΑ: ( Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Α/Α: Ημ/νια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Υπογραφή Υπευθύνου Επιχείρησης/ΚΕΚ C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

19 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Οδηγίες συμπλήρωσης: Το έντυπο τηρείται σε ημερήσια βάση στο φορέα (επιχείρηση ή ΚΕΚ) όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και κάθε καταρτιζόμενος υπογράφει ανά ώρα παρουσίας. Οι παρουσίες της επόμενης ημέρας καταγράφονται στην αμέσως επόμενη σειρά μέχρι εξάντλησης της σελίδας. Αλλαγή σελίδας πριν την εξάντληση των σειρών της προηγούμενης γίνεται μόνο στο ξεκίνημα του επόμενου μήνα. Ο μήνας αναφοράς και ο α/α της σελίδας παρουσιολογίου του μήνα αυτού, π.χ. 1 η σελίδα παρουσιών Μήνα Χ, 2 η σελίδα παρουσιών του Μήνα Χ κλπ, συμπληρώνονται στην αντίστοιχη θέση του υποδείγματος του παρουσιολογίου. Η αρίθμηση αυτή είναι ανεξάρτητη από την αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου. Στο τέλος της ημέρας ο Υπεύθυνος του φορέα συμπληρώνει το σύνολο των ωρών της ημερήσιας παρακολούθησης του κάθε καταρτιζομένου στη στήλη «ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ» και αφού διαγράψει με Χ τα πεδία των απουσιών, υπογράφει στην τελευταία στήλη για κάθε καταρτιζόμενο, επιβεβαιώνοντας τις παρουσίες της ημέρας. Το έντυπο αποτελεί βάση για την συμπλήρωση των επομένων εντύπων αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε ανθρωποώρες κλπ) και οικονομικού αντικειμένου (εκπαιδευτικά επιδόματα πρακτικής, αμοιβή της επιχείρησης κλπ). και διατηρείται στο αρχείο του Φορέα της πρακτικής άσκησης. C:\Documents and Settings\User\My Documents\OAED\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ\ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.doc

20 ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΙΤΛΟ:: «» Βεβαιώνεται ότι ο/η παρακολούθησε επιτυχώς το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας ωρών και στο διάστημα από / /20 έως / /20 με ώρες θεωρίας και ώρες πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. (υπογραφή, σφραγίδα) (υπογραφή, σφραγίδα)

21 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕ ΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΣ 2 4,5,6 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15 α/α Προγραμματισμένες Δράσεις Σχεδίου Διαρθωτικής Προσαρμογής (τομέας που ανήκει η δράση συμφ. με το άρθο 1) Χρονικος προγραμματισμός Ελεγχος * αρχή τέλος διάρκεια Περιγργραφή της υλοποίησης Περιγραφή των υπολοιπόμενων % Υλοποίησης των Δράσεων του Σχεδίου ενεργειών των Δράσεων του Σχεδίου

22 7 8 Συνολικό % υλοποίησης του έργου Οδηγίες Το έντυπο συμπληρώνεται από την επιχορηγούμενη εταιρία Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί συμπληρώνεται ανάλογα με σελίδες * Η τελευταία στήλη συμπληρώνεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του Οργανισμού.. Υπογραφή και Ονομ/μο Ελεγκτών.

23 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ 4,5,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16 (Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) (Περιγραφή φυσικού αντικειμένου) ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγίες Το έντυπο συμπληρώνεται από την επιχορηγούμενη εταιρία Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί συμπληρώνεται ανάλογα με σελίδες Υπογραφή..

24 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ M.I.S ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤ. ΠΡΟΓΡ. ΚΕΚ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΣΗΣ 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 από 1

25 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

26 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Αξιολόγηση των προσδοκιών που μπορεί να είχαν οι καταρτιζόμενοι από το πρόγραμμα κατάρτισης. αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων προσαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, νέες τεχνολογίες και τις συνθήκες ανταγωνισμού-εκσυγχρονισμού μεθόδων εργασίας απόκτηση γνώσεων για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στις διαδικασίες παραγωγής βελτίωση τεχνογνωσίας προσδοκία για επαγγελματική αναβάθμιση ενδιαφέρον για το αντικείμενο κατάρτισης ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος χρησιμότητα θεωρητικών γνώσεων επάρκεια χρόνου ανάπτυξης επιμέρους θεματικών ενοτήτων διαδοχικότητα, ιεράρχηση και σύνδεση θεματικών ενοτήτων ανταπόκριση θεωρητικών γνώσεων στις προσδοκίες σας συνάφεια των θεωρητικών ενοτήτων με το αντικείμενο της κατάρτισης παρουσίαση νέων γνώσεων, απόψεων, προσεγγίσεων και θεωριών (καινοτομικά στοιχεία θεματικών ενοτήτων) βελτιώσεις που έγιναν με βάση συγκεκριμένες προτάσεις σας κατά τη διάρκεια του προγράμματος Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση του προγράμματος συσχέτιση θεωρητικών και πρακτικών ενοτήτων (συνάφεια θεωρίας και πρακτικής) αξιοποίηση αποκτηθέντων θεωρητικών γνώσεων στην πρακτική άσκηση συμβουλευτική υποστήριξη/βοήθεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής οργάνωση και ποιότητα πρακτικής άσκησης Αξιολόγηση της τήρησης του ωρολογίου προγράμματος τήρηση ωρολογίου προγράμματος Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στις υποδομές και τον εξοπλισμό

27 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ του ΚΕΚ και της/των επιχείρησης/εων πρακτικής άσκησης επάρκεια χώρου κατάρτισης(κεκ) καθαριότητα χώρου κατάρτισης(κεκ) ποιότητα εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάρκεια της κατάρτισης(κεκ) επάρκεια χώρου επιχείρησης/εων καθαριότητα χώρου επιχείρησης/εων επάρκεια και ποιότητα εξοπλισμού επιχείρησης/εων Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις κλπ) επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού ακριβής συνάφεια του εκπαιδευτικού υλικού που σας χορηγήθηκε με το αντικείμενο της κατάρτισης ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικού υλικού Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη πρέπουσα συμπεριφορά (πχ ευγένεια) συνέπεια/υπευθυνότητα παροχή πληροφοριών/διευκρινίσεων Αξιολόγηση εκπαιδευτών ικανότητα μετάδοσης γνώσεων και δεξιότητες επικοινωνίας ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες /ιδιαιτερότητες σας μεθοδικότητα/οργάνωση και προετοιμασία εκπαιδευτικής διδασκαλίας χορήγηση σημειώσεων καινοτομία εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών εφαρμογή/χρήση εποπτικών μέσων ικανότητα χειρισμού ομάδας, επίλυσης προβλημάτων, ευελιξίας τήρηση ωραρίου διδασκαλίας πρέπουσα συμπεριφορά συνέπεια-υπευθυνότητα

28 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ) Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος επίτευξη στόχων προγράμματος πληρότητα σχεδίασης προγράμματος επάρκεια διοίκησης τήρηση χρονοδιαγράμματος Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος που έχει δοθεί για υλοποίηση χρησιμότητα θεωρητικών γνώσεων στο σύνολό τους πληρότητα κάλυψης των επιμέρους θεματικών ενοτήτων ως προς το περιεχόμενό τους επάρκεια χρόνου ανάπτυξης επιμέρους θεματικών ενοτήτων διαδοχικότητα, ιεράρχηση και σύνδεση θεματικών ενοτήτων ανταπόκριση θεωρητικών γνώσεων στις προσωπικές ανάγκες των καταρτιζομένων (αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων) συνάφεια των θεωρητικών ενοτήτων με το αντικείμενο κατάρτισης παρουσίαση νέων γνώσεων, απόψεων, προσεγγίσεων και θεωριών (καινοτομικά στοιχεία θεματικών ενοτήτων) Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό-περιεχόμενο και διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος τήρηση ωρολογίου προγράμματος ποσοστιαία αναλογία ωρών μεταξύ θεωρίας και πρακτικής δόμηση των ενοτήτων Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στις υποδομές και τον εξοπλισμό του ΚΕΚ επάρκεια χώρου καθαριότητα χώρου καταλληλότητα χώρου κατάρτισης(θεωρίας) επάρκεια εξοπλισμού (εξοπλισμός,προβολέας διαφανειών Η/Υ κτλ) ποιότητα εξοπλισμού (εξοπλισμός,προβολέας διαφανειών Η/Υ κτλ) Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό και τη

29 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ μεθοδολογία εκπαίδευσης επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού χρησιμότητα καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμός μεθοδολογίας διδασκαλίας καταλληλότητα μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας εφαρμογή/αποτελεσματικότητα μεθοδολογίας διδασκαλίας Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη πρέπουσα συμπεριφορά(πχ ευγένεια) ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτήματά σας συνέπεια/υπευθυνότητα παροχή πληροφοριών/διευκρινήσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία συνέπεια-υπευθυνότητα πρέπουσα συμπεριφορά ανάληψη πρωτοβουλιών ικανότητα πρόσληψης γνώσεων δεξιότητες επικοινωνίας-προσωπικής επαφής και συνεργασίας βελτίωση τεχνογνωσίας εκσυγχρονισμός μεθόδων εργασίας ύπαρξη επαγγελματικών στόχων για το μέλλον ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης για να λάβει και άλλες γνώσεις πλέον της συγκεκριμένης ύλης (πχ βιβλιογραφία, συζητήσεις κτλ) καταβαλλόμενη προσπάθεια εμπιστοσύνη που εμπνέει ως προσωπικότητα επίδοση του καταρτισθέντος στη θεωρία

30 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ. ΟΠΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης επίτευξη στόχων πρακτικής οργάνωση πρακτικής άσκησης τήρηση χρονοδιαγράμματος Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση του προγράμματος συσχέτιση θεωρητικών και πρακτικών ενοτήτων αξιοποίηση από τους καταρτιζόμενους των αποκτηθέντων θεωρητικών γνώσεων στην πρακτική άσκηση συμβουλευτική υποστήριξη/βοήθεια κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής ποιότητα πρακτικής άσκησης συμβολή της πρακτικής άσκησης για την επαγγελματική αναβάθμιση των καταρτιζομένων δυνατότητα εφαρμογής/αξιοποίησης αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης επάρκεια χρόνου για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης Αξιολόγηση των παρακάτω θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό-το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος τήρηση ωρολογίου προγράμματος ποσοστιαία αναλογία ωρών μεταξύ θεωρίας και πρακτικής

31 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 4,5,6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19 α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ Οδηγίες Το έντυπο συμπληρώνεται από την επιχορηγούμενη εταιρία Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί συμπληρώνεται ανάλογα με σελίδες Υπογραφή..

32 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ ΚΥΑ. ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΩΔ, ΑΙΤΗΣΗΣ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / / ΥΠΟΔΕ ΙΓΜΑ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Η βεβαίωση έναρξης υλοποίησης συντάσσεται ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Βεβαιώνεται ότι από την Επιχείρηση, Νομό Πόλη πρόκειται να υλοποιηθεί το παρακάτω εγκριθέν πρόγραμμα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (βάσει εγκριτικού εντύπου) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

33 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ ΚΥΑ. ΟΠΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΩΔ, ΑΙΤΗΣΗΣ. ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κ.Ε.Κ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (υπογραφή) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

34 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ) ΘΕΩΡΙΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Μ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υπογραφή ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Κατάρτισης με τα στοιχεία των εκπαιδευτών που θα διδάξουν το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης. Στην τελευταία στήλη υπογράφει κάθε εκπαιδευτής προς επιβεβαίωση των προαναφερομένων στοιχείων που τον αφορούν. 1 από 1

35 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΌΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.KYA ΟΠΣ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. Α.Μ. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: υπογραφή Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Κατάρτισης με τα στοιχεία των εκπαιδευτών της πρακτικής άσκησης. Στην τελευταία στήλη υπογράφει κάθε εκπαιδευτής προς επιβεβαίωση των προαναφερομένων στοιχείων που τον αφορούν). 1 από 1

36 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΟΠΣ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΚΕΚ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣ ΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ* ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ** Α.Φ.Μ. Α.Μ. Ι.Κ.Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υπογραφή *Γυμνασιο, ενιαίο Λύκειο, πρώην εξατάξιο Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ ** ΑμεΑ, Μετανάστες, Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ROMA), Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες(έλληνες μουσουλμάνοι), αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα μονογονεϊκών οικογενιών, ενδο-οικογενειακής βίας, οροθετικοί, κ.α.) 1 από 2

37 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ πολύτεκνοι, θύματα 2 από 2

38 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΥΑ ΟΠΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΣ TΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΚΕΚ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α/Α Α.Φ.Μ. ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υπογραφή ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Η κατάσταση συντάσσεται για να αποτυπώσει ανά πρόγραμμα το σύνολο των θέσεων πρακτικής άσκησης σε κάθε επιχείρηση. 1 από 1

39 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 2 4,5,6 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Α/Α Α.Φ.Μ. ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΡΑΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ υπογραφή ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Το παρόν έντυπο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πρακτικής άσκησης. Συντάσσεται ανά πρόγραμμα μετά την κατανομή των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις και προσυπογράφεται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος Κατάρτισης της Επιχείρησης Περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης της επιχείρησης, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία για τους καταρτιζόμενους και την πρακτική τους άσκηση (ωράριο, εκπαιδευτές). Σε περίπτωση αλλαγών, η κατάσταση τροποποιείται και ενημερώνεται ο φάκελος, ενώ φυλάσσονται και οι προγενέστερες εκδοχές.. Το Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο υπόδειγμα 2 ή υποβάλλεται τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 5 ημέρες π ρ ι ν την έναρξη της πρακτικής στις επιχειρήσεις 1 από 1

40 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. KYA ΟΠΣ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Κατάρτισης, για κάθε πρόγραμμα, ανά θεματική ενότητα. Παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος τόσο για τη θεωρία όσο και για την πρακτική άσκηση, καθώς και το όνομα του εκπαιδευτή και αναπληρωτή αυτού για κάθε μάθημα. υπογραφή 1 από 1

41 Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ THN ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΑ ΟΠΣ "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΚ ΕΚΕΠΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤ. ΠΡΑΚΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Στο έντυπο αποτυπώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη διδασκόμενη ύλη ανά ημέρα κατάρτισης σύμφωνα με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Κατάρτισης και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο υλοποίησης της κατάρτισης. υπογραφή 1 από 1

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμ. Πρωτ.: 924/10.12.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου. και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου. της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β1 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης 3.2. Διοικητικές Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα