Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1339 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου Άμεση προτεραιότητα της ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί η μετατροπή των συμβάσεων όσων εκ των υπηρετούντων εκτάκτων συναδέλφων έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 30 μηνών, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το άρθρο 7(1) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευσης Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, Ν.98(Ι)/2003 προνοεί τα ακόλουθα: (α) Εργοδότης απασχολεί εργοδοτούμενο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε κατόπιν ανανέωσης της σύμβασης είτε άλλως (β) ο εργοδοτούμενος αυτός είχε προηγουμένως απασχοληθεί για συνολική περίοδο τριάντα μηνών ή περισσότερο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως σειράς διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως σύμβαση αορίστου διάρκειας, και οποιαδήποτε πρόνοια στη σύμβαση Η μεγάλη νίκη του κ. Τσίπρα Εκτιμήσεις για τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα και προσδοκίες για την πορεία της νέας πρωθυπουργικής του θητείας από αναλυτές στο ΒΗΜΑ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Αθηνών. σελ. 3 Εφαρμογή του Μνημονίου Ως «εντολή υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων» ερμηνεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες, καθιστώντας σαφές ότι απαιτείται η ταχεία και πλήρης εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. σελ. 11 αυτή η οποία περιορίζει τη διάρκειά της δεν θα ισχύει, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση του εργοδοτουμένου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους. Ο υπό αναφορά Νόμος αποτελεί νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ για εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνομολογήθηκε μεταξύ CES, UNICEF και CEEP, Οδηγία που έχει τύχει ερμηνείας από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην Αίτηση αρ. 338/2012 Μαρία Συρίμη κ.α. ν. Γενικού Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Αβραάμ Χατζητζιοβάνης δικαίωσε πλήρως εργοδοτούμενες στη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εκδίδοντας απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι Αιτήτριες είχαν καταστεί εργοδοτούμενες αορίστου χρόνου. Ειδικότερα η Αίτηση αρ. 338/2012 καταχωρίστηκε το 2012 από εργοδοτούμενη, η οποία εργαζόταν στη Στατιστική Υπηρεσία από τις 2/5/2007 στη βάση απανωτών επιστολών διορισμού της και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εργάζεται στην ίδια Υπηρεσία. Η βασική επιδίωξη της Αιτήτριας στην πιο πάνω αίτηση ήταν η αναγνώριση του γεγονότος ότι η σύμβαση εργοδότησης, η οποία ήταν ορισμένου χρόνου κατέστη σύμβαση αορίστου χρόνου ένεκα της παρέλευσης 30 μηνών συνεχούς εργοδότησής της με μικρές διακοπές μεταξύ συμβάσεων. Η Αιτήτρια υποστήριξε ότι η αποτυχία της Δημοκρατίας να τεκμηριώσει και να αποδείξει αντικειμενικούς λόγους στα πλαίσια του αρ. 7 του Νόμου που να δικαιολογούν την μη αυτοδίκαια μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου Χωριά και πολιτείες της Κύπρου Συνέχεια στη σελ. 3 Επανεκδόθηκε το βιβλίο του εξέχοντα λαογράφου και δασκάλου Νέαρχου Κληρίδη «Xωριά και πολιτείες της Κύπρου», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Λευκωσία το σελ. 12

2 2 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ H Χαρούλα Κουφάρη, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από τις 18 Αυγούστου Ο Δημήτριος Κουνναμάς, Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τις 21 Αυγούστου Η Δωρούλλα Χριστοφή-Χρίστου, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 25 Αυγούστου Η Μαριάνα-Γεανίνα Χριστοδούλου, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, αφυπηρέτησε από τις 20 Αυγούστου Η Μαριλένα Θεοκλήτου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Ο Παύλος Κυριακίδης, Δικηγόρος της Δημοκρατίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Η Ελένη Γεωργίου-Μορισσώ, Διευθύντρια Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Ο Σοφοκλής Πετρίδης, Προϊστάμενος Εκπαιδευτών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Ο Γιαννάκης Θ. Μαλλουρίδης, Έπαρχος, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Ο Ερμής Κλόκκαρης, Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Η Ιφιγένεια Πετροκώστα, Οικονομικός Διευθυντής, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Ενδοτμηματικές Εξετάσεις στο Τμήμα Φορολογίας ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΟΥΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 (ΚΔΠ 98/91), σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη, 25/11/2015 και ώρα π.μ θα διεξαχθεί Ενδοτμηματική Εξέταση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 16 και 17 των πιο πάνω Κανονισμών, η οποία θα αφορά τις διατάξεις της πιο κάτω Νομοθεσίας: 1. Τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000 (Ν. 95(Ι)/2000) όπως τροποποιήθηκε, και 2. Τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Η Ενδοτμηματική Εξέταση για τις πρόνοιες και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος με αρ του δεύτερου ορόφου του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία. Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η ελληνική. Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο του Τμήματος Φορολογίας όχι πιο αργά από τις 16 Οκτωβρίου Αιτήσεις μέχρι 13 Νοεμβρίου για υποτροφίες ΙΚΥ Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου από τις 15 Σεπτεμβρίου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και ξένους υπηκόους για διεκδίκηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015/16, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 392 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με αρ. 76, από: Τα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες, την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗ- ΘΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΕΡΓΑ- ΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 (ΚΔΠ 98/91), σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 25/11/2015 και ώρα π.μ θα διεξαχθεί Ενδοτμηματική Εξέταση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 16 και 17 των πιο πάνω Κανονισμών, η οποία θα αφορά τις διατάξεις της πιο κάτω Νομοθεσίας: 1. Τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000 (Ν. 95(Ι)/2000) όπως τροποποιήθηκε, και 2. Τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Η Ενδοτμηματική Εξέταση για τις πρόνοιες και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος με αρ του δεύτερου ορόφου του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία. Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η ελληνική. Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο του Τμήματος Φορολογίας όχι πιο αργά από τις 16 Οκτωβρίου Υποτροφιών Κύπρου Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 2.00 μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065Λευκωσία, ή στην Τ.Θ , 1687 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο Τα έντυπα της Ανακοίνωσης και της παρούσας αίτησης, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη διεύθυνση n Ο Χαράλαμπος Τέρλας, Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου H Σοφία Γαρπόζη, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου H Στυλιανή Ερωτοκρίτου, Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου Η Αίγλη Μαυροκέφαλου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, αφυπηρέτησε από την 1η Σεπτεμβρίου n ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗ- ΘΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΣΚΟ- ΠΟΥΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Φ.Π.Α., 1ης ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΡ- ΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 (ΚΔΠ 98/91), σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη, 25/11/2015 και ώρα π.μ θα διεξαχθεί Ενδοτμηματική Εξέταση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 16 και 17 των πιο πάνω Κανονισμών, η οποία θα αφορά τις διατάξεις της πιο κάτω Νομοθεσίας: 1. Τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000 (Ν. 95(Ι)/2000) όπως τροποποιήθηκε, και 2. Τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Η Ενδοτμηματική Εξέταση για τις πρόνοιες και εφαρμογή των πιο πάνω θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος με αρ του δεύτερου ορόφου του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία. Η γλώσσα των εξετάσεων θα είναι η ελληνική. Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις Γνωστοποιήσεις και τις Οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Αιτήσεις από υποψηφίους που ενδιαφέρονται πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο του Τμήματος Φορολογίας όχι πιο αργά από τις 16 Οκτωβρίου n Κενές θέσεις δεσμοφύλακα, Φυλακές Με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της 18ης Σεπτεμβρίου προκηρύχτηκαν για πλήρωση, 34 κενές θέσεις Δεσμοφύλακα. Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού και τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των Νόμων περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: , , , , , , , , , , , , , Α5: , , , , , , , , , , , , , και Α7(ii): , , , , , , , , , , , , (Συνδυασμένες Κλίμακες). Αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Νόμων περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως Αιτήσεις μέχρι 12 Οκτωβρίου λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης στην επίσημη εφημερίδα. n ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Aπόψεις και σχόλια Χαμηλοσυνταξιούχοι και ΕΕΕ Η μεγάλη πρόκληση της νίκης του κ. Τσίπρα Ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο πρόεδρος του κ. Αλ. Τσίπρας πέτυχαν περιφανή νίκη, σε συνθήκες απόλυτα δυσμενείς. Η επτάμηνη διακυβέρνηση δεν ήταν η καλύτερη, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αντεστράφη διά του τρίτου μνημονίου, το κόμμα του διασπάστηκε και ο κ. Τσίπρας αναγκάστηκε σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να επιβεβαιώσει την υποστήριξη του λαού στην ευρωπαϊκή στροφή που έκανε το καλοκαίρι. Ο ελληνικός λαός του έδωσε καθαρή εντολή και τη δύναμη να βαδίσει χωρίς επιφυλάξεις στον ευρωπαϊκό δρόμο. Ο κ. Τσίπρας κέρδισε επειδή οι πολίτες που τον περασμένο Γενάρη έκριναν ότι εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντά τους δεν εκάμφθησαν στους επτά μήνες της πρώτης διακυβέρνησης παρά τα προβλήματά της και επέμεναν στην επιλογή τους. Με άλλα λόγια οι ψηφοφόροι έδειξαν με καθαρό τρόπο ότι θεωρούν τον κ. Τσίπρα καλύτερο εκφραστή των συμφερόντων τους και διαδήλωσαν με την ψήφο τους ότι τον εμπιστεύονται περισσότερο από τους πολλούς αντιπάλους του. Το πολιτικό στρατήγημά του πέτυχε, το ρίσκο που ανέλαβε βγήκε και πλέον έχει το πεδίο καθαρό να κυβερνήσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά, χωρίς εμφανή εμπόδια και χωρίς ισχυρούς εσωκομματικούς εχθρούς. Είναι πλέον αντιμέτωπος μόνο με τις δεσμεύσεις που προσωπικά ο ίδιος ανέλαβε απέναντι στην Ευρώπη και βεβαίως με το μέγα οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ο κ. Τσίπρας έχει μπροστά του τρεις αξιολογήσεις και την υποχρέωση να ψηφίσει πλήθος προαπαιτούμενων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της χώρας, να ασφαλίσει το τραπεζικό της σύστημα και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις συνθήκες επιστροφής στην ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο επίπονης προσπάθειας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομία της χώρας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις καλύτερων ημερών για τους πολίτες που τον εμπιστεύθηκαν για δεύτερη φορά. Η πρόκληση είναι προφανής και μεγάλη. Έχει την εμπιστοσύνη του λαού, διαθέτει πλέον εμπειρίες και δυνάμεις, γνωρίζει το ευρωπαϊκό περιβάλλον, κατέχει τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, δεν επιτρέπεται να αποτύχει. Είναι στο χέρι του πια να επιτύχει και να εξελιχθεί όντως σε ηγέτη μακράς πνοής. Αντώνης Καρακούσης, «ΤΟ ΒΗΜΑ», l Το βέβαιο είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, επιβεβαίωσε για δεύτερη φορά μέσα σε επτά μήνες την πολιτική ηγεμονία του Σύριζα.? Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση οι νόμοι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών προνοούν όπως χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν υπέβαλαν αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μέχρι τις για ανυπέρβλητους προσωπικούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας μπορούν ακόμη να υποβάλουν τέτοια αίτηση. Οι ανυπέρβλητοι προσωπικοί λόγοι περιλαμβάνουν λόγους όπως η προχωρημένη ηλικία ή σε συνδυασμό με διαμονή σε απομακρυσμένη περιοχή ενώ οι σοβαροί λόγοι υγείας, οποιαδήποτε κατάσταση που δεν επέτρεψε στον αιτητή, κατά τη διάρκεια της ορισθείσας προθεσμίας, να υποβάλει αίτηση για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ο αιτητής όμως δεν έχει δικαίωμα σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Σημειώνεται ότι χαμηλοσυνταξιούχος σημαίνει τον δικαιούχο του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. n Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου Συνέχεια από σελ. 1 χρόνου μετά παρέλευση 30 μηνών, οδηγούσε αυτόματα σε μετατροπή της σύμβασης της. Το Δικαστήριο κάνοντας αποδεκτή τη θέση της Αιτήτριας, συμφώνησε ότι είχε τεκμηριώσει την εργοδότησή της από τον ίδιο εργοδότη για διάστημα πέραν των 30 μηνών. Περαιτέρω το Δικαστήριο αποδέκτηκε τη μαρτυρία της Αιτήτριας ότι παρά τις τυπικές αναφορές στις επιστολές διορισμού της αυτή στην ουσία εκτελούσε τα ίδια καθήκοντα από την αρχή της εργοδότησής της, καθήκοντα που αφορούσαν πάγιες, διαρκείς και όχι έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες. Στα πλαίσια της προτεραιότητας της για ταχεία ρύθμιση του θέματος των συμβάσεων αορίστου χρόνου και ενόψει της έκδοσης της υπό αναφορά απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, η Οργάνωσή μας ζήτησε την κατεπείγουσα σύγκληση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού προς συζήτηση του όλου θέματος και άμεση αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των εκτάκτων συναδέλφων. n Μία νέα πολιτική πραγματικότητα Το αποτέλεσμα των εκλογών κατέστησε σαφές ότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας και κατ επέκταση ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν μία νέα πολιτική πραγματικότητα. Τα περί «αριστερής παρενθέσεως» και άλλα θεωρητικά παρόμοια, απεδείχθησαν απλώς φαιδρότητες. Σε διάστημα οκτώ μηνών, ο κ. Τσίπρας αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε στις εκλογές του Ιανουαρίου, υπέγραψε οικτρό μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ διεσπάσθη, οι τράπεζες έκλεισαν, επεβλήθη έλεγχος στις αναλήψεις μετρητών, οι επιχειρήσεις υπέστησαν πίεση ασφυκτική και παρά ταύτα θριάμβευσε. Διότι περί θριάμβου πρόκειται, μετά από μία τέτοια συσσωρευμένη αποτυχία. Δεν είχε ο κ. Τσίπρας την υποστήριξη των ΜΜΕ έδωσε μάχη εναντίον όλων των αντιπάλων του η εκλογική του νίκη δεν ήταν η επιβράβευση μιας οκτάμηνης αποτελεσματικής διοικήσεως, το αντίθετο. Οι εκλογές ανέδειξαν απλώς την βαθυτάτη αντιπάθεια του εκλογικού σώματος προς το «παλαιό» πολιτικό σύστημα είναι μία ηχηρή απόρριψη της πολιτικής τάξεως πραγμάτων, δοθέντος ότι η αποχή κινήθηκε πάνω από 45%. Αυτή η νέα πραγματικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιπολαιότητα, όπως συνέβη το 1981, όταν κατέκτησε την εξουσία το ΠΑΣΟΚ και όλοι προεξοφλούσαν πτώση του σε σύντομο διάστημα, αλλά το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου κυβέρνησε τη χώρα για περισσότερο από εικοσαετία. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης κατάφερε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. και να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό. Δεν μπόρεσε να διεμβολίσει τα άλλα κόμματα της Δεξιάς τους ΑΝΕΛ, που επιβίωσαν παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις, και τη Χρυσή Αυγή, που παρά τον αποκλεισμό ανεδείχθη τρίτο κόμμα σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις. Οι εκλογές επιβεβαίωσαν ότι η διάσπαση της Δεξιάς είναι οριστική. Αντίθετα, ο «λαϊκός» κ. Μεϊμαράκης κατάφερε να επαναπατρίσει παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Ν.Δ. από το Ποτάμι, και αυτό καταδεικνύει πόσο αβαθές πολιτικά είναι το συγκεκριμένο κόμμα. Ενα είναι βέβαιο, ότι η Κεντροδεξιά πρέπει να επεξεργασθεί νέο πολιτικό αφήγημα. Δεν αρκεί να υπενθυμίζει πλέον η Νέα Δημοκρατία ότι είναι το κόμμα που ενέταξε την Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη ή να υποστηρίζει ότι είναι το κόμμα της «ευθύνης». Είναι συνθήματα που απωθούν τους ψηφοφόρους πλέον και αποτελούν εκφάνσεις διανοητικής νωθρότητας. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι από μίαν άποψη «δίκαιο». Ο κ. Τσίπρας που συνομολόγησε το τρίτο Μνημόνιο θα πρέπει να το εφαρμόσει, μαζί με κυβερνητικό εταίρο του παλαιό και νέο τον κ. Πάνο Καμμένο. Θα ήταν «άδικο» εάν η απασφαλισμένη βόμβα με άλλα λόγια το Μνημόνιο εκρήγνυτο στα χέρια μιας κυβερνήσεως της Κεντροδεξιάς. Ο κ. Τσίπρας έχει την αποκλειστική ευθύνη και έχει τις ευχές όλων των πολιτών, διότι μία τυχόν αποτυχία συνεπάγεται ολοσχερή καταστροφή της χώρας. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», l Ουδέν σχόλιο. Σημαντική επιτυχία της συνδικαλιστικής αλληλεγγύης Μια σημαντική επιτυχία που δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για ευοίωνες εξελίξεις για το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα ανακοίνωσε η διεθνής συνδικαλιστική κίνηση LabourStart την περασμένη βδομάδα. Πρόκειται για την αποφυλάκιση τριών συνδικαλιστών στη Ρωσία ως αποτέλεσμα της διεθνούς συνδικαλιστικής κινητοποίησης. Τα τρία συνδικαλιστικά ηγετικά στελέχη της Συντεχνίας Πιλότων της Αεροφλότ Αλεξέι Σλιαπνόκοβ, Βαλερί Πιμοσιένκο και Σεργκέι Κρυσιόφ κατηγορήθηκαν για τη συνδικαλιστική τους δράση και προφυλακίστηκαν το Γενάρη του Η Ρωσική Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία και η Συντεχνία Πιλότων της Αεροφλότ ζήτησαν διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη υπέρ των τριών στελεχών τους. Εκδηλώσθηκε διεθνής πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση κατά της προκλητικής ενέργειας των Ρωσικών αρχών με αίτημα την αναστολή οποιασδήποτε δίωξης των τριών συνδικαλιστών. Πανσυνδικαλιστικό αίτημα η άμεση αποφυλάκιση τους με κύριο σύνθημα «Οχι στην καταπίεση, Όχι στη θυματοποίηση». Σε δυο βδομάδες στάληκαν στη διοίκηση της Αεροφλότ Σε πλήρη παραγνώριση του διεθνούς συνδικαλιστικού αιτήματος οι Ρωσικές αρχές προχώρησαν στην εκδίκαση των τριών συνδικαλιστών και τον περασμένο Απρίλη τους καταδίκασαν σε πολυετή φυλάκιση. Όμως η διεθνής συνδικαλιστική κινητοποίηση συνεχίστηκε και κλιμακώθηκε στέλλοντας στους καταδικασθέντες το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι και ότι χιλιάδες εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι στο πλευρό τους. Την περασμένη βδομάδα ήλθε η πρώτη νίκη της συνδικαλιστικής κινητοποίησης. Το Εφετείο διέταξε άμεση αποφυλάκιση των τριών και νέα δίκη. Από πλευράς των Ρώσων συνδικαλιστών η απόφαση χαρακτηρίστηκε ως μια νίκη η οποία μπορεί να μην είναι απόλυτα καθοριστική αλλά οπωσδήποτε αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Το δίδαγμα είναι ότι οι διαμαρτυρίες από το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα έχουν αποτέλεσμα. Τα διαδικτυακά μηνύματα που κατά χιλιάδες έφθασαν στις Ρωσικές αρχές είχαν ένα πρώτο καλοδεχούμενο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η αποστολή μηνυμάτων ως αποτέλεσμα και της τελευταίας ευνοϊκής εξέλιξης. n

4 4 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΕλIδα ΤΗΣ ΓYναIκαΣ 29 Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια μέρα καρδίας ΗΠαγκόσμια Ημέρα Καρδιάς καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε «πανδημία» για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Εβδομάδα Καρδιάς 2015 Κάθε χρόνο στην Κύπρο καταγράφονται κατά μέσο όρο επτά αιφνίδιοι θάνατοι νέων. Σε αναλογία πληθυσμού παρατηρούνται 0.8 αιφνίδιοι θάνατοι νέων ανά κατοίκους του Κυπριακού πληθυσμού. Τα περιστατικά αυτά αφορούν νεαρούς άνδρες σε ποσοστό 66% σε ποσοστό 34% νεαρές γυναίκες. Στα ανησυχητικά αυτά στοιχεία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου Δρ. Λοΐζος Αντωνιάδης στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, με αφορμή Γνωρίστε παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας Πρόθυμη ήταν η ανταπόκριση συναδέλφων και αναγνωστριών της εφημερίδας μας στην πρόσκληση μας να μοιραστούν με τις συναδέλφους και φίλες της κυπριακής παραδοσιακής κουζίνας δικές τους πληροφορίες και εμπειρίες για τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να στείλουν τις συνταγές του στη διεύθυνση com.cy., ή στο fax Στόχος μας να καλύψουμε όλες τις περιοχές του τόπου μας. Περιμένουμε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες αλλά και πληροφορίες από τους γονείς και άλλους συγγενείς σας. Δημοσιεύουμε πιο κάτω τη συνταγή που μας έστειλε η Κατίνα Αγαθοκλέους από το Λευκόνοικο. Πισσίες Υλικά 6 φλιτζάνια αλεύρι (5 φλιτζάνια χωριάτικο και 1 φλιτζάνι Φαρίνα 00) 1 φλιτζάνι λάδι 1 κουταλάκι αλάτι 1¼ φλιτζάνι νερό Βούτυρο Spry Ζάχαρη Κανέλλα αλεσμένη Μέλι Εκτέλεση Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπωλ το αλεύρι με το αλάτι και το λάδι και το ρυζιάζουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγο λίγο το νερό και το ζυμώνουμε. Όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο το τοποθετούμε σε νάιλον σακούλα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Βάζουμε σε μικρό μπωλ ζάχαρη και κανέλλα και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε λεπτά φύλλα (αν χρησιμοποιήσουμε μηχανή στον αριθμό 4). Αλείφουμε το πρώτο φύλλο με το βούτυρο και αρτύζουμε ζάχαρη και κανέλλα. Βάζουμε από πάνω δεύτερο φύλλο με βούτυρο, ζάχαρη και κανέλλα και τοποθετούμε από πάνω τρίτο φύλλο. Αρχίζουμε να διπλώνουμε τα φύλλα αρχίζοντας πλάγια από την άκρια (φαίνεται σαν να στρίβουμε τα φύλλα). Στη συνέχεια κόβουμε σε μικρά κομματάκια, τα πιέζουμε λίγο και οι πισσίες είναι έτοιμες για ψήσιμο. (Έχουμε έτοιμο ένα δίσκο με απλωμένο νάιλον και τοποθετούμε τις ωμές πισσίες τη μία δίπλα στην άλλη. Όταν γεμίσει ο δίσκος τοποθετούμε άλλο νάιλον από πάνω και βάζουμε δεύτερη στρώση κλπ.) Ζεσταίνουμε το λάδι στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα και βάζουμε τις πισσίες να ψηθούν (να καλύπτονται από το λάδι). Κατά προτίμηση να ψήνονται στο μάτι του καφέ ώστε να ψηθούν χωρίς να κοκκινίσουν ιδιαίτερα. Όταν ψηθούν τις βγάζουμε από το τηγάνι με τρυπητή κουτάλα, τις τοποθετούμε σε μια πιατέλα και βάζουμε από πάνω μέλι. Συνεχίζουμε το τηγάνισμα. Σε περίπτωση που δεν θα ψήσουμε όλες τις πισσίες και θέλουμε να τις φυλάξουμε για να τηγανίσουμε κάποια άλλη φορά μπορούμε να τις βάλουμε στην κατάψυξη, αφού κάθε σειρά θα χωρίζει με νάιλον ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Μπορούν να τηγανιστούν όπως είναι κατεψυγμένες (δεν είναι απαραίτητο να τις αφήσουμε να ξεπαγώσουν για να τις τηγανίσουμε). Παραλλαγή Μπορούμε μέσα στις πισσίες και πάνω απ αυτές να αρτύσουμε και αλεσμένες κούννες. n την εξαγγελία της εκστρατείας διαφώτισης που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καρδιάς Με μήνυμα «Άκου τους χτύπους της καρδιάς σου» η εκστρατεία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του αιφνίδιου κ α ρ δ ι α κ ο ύ θ α ν ά τ ο υ στους νέους και αθλητές. Σύμφωνα με τον Δρα Αντωνιάδη, η πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβάντων που σχετίζονται με την άσκηση, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος των νέων τόνισε, είναι ένα τραγικό γεγονός και πρόσθεσε ότι επιστημονικές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν αναγνωρίσει συγκεκριμένα Κληρονομικά Καρδιοαγγειακά Νοσήματα, τα οποία ενοχοποιούνται για την πλειονότητα των καρδιαγγειακών συμβάντων και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο των νέων, των αθλούμενων και των αθλητών. Τα νοσήματα αυτά σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΚ, αφορούν κυρίως τις νεαρές ηλικίες και παραμένουν συνήθως σιωπηλά ή με ήπια συμπτώματα με πρώτη και τελευταία εκδήλωση τους τον αιφνίδιο θάνατο. Με τα κατάλληλα μέτρα, μπορούν να ανιχνευτούν και να αντιμετωπιστούν είπε, ενώ αναφέρθηκε στις περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης διερεύνησης: Νεαρά άτομα με οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου θανάτου σε ηλικία κάτω των 40 ετών. Άτομα με οικογενειακό ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας. Νεαρά άτομα, ιδίως αθλητές, με συχνά λιποθυμικά επεισόδια μετά από άσκηση. Νεαρά άτομα με επεισόδια σοβαρής EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ εκτακτοσυστολικής κοιλιακής αρρυθμίας και κοιλιακής ταχυκαρδίας. Νεαροί ασθενείς με επεισόδια ανεξήγητης συγκοπής. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας: Περίπου το 30% των θανάτων παγκοσμίως οφείλονται ή σχετίζονται άμεσα με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Στην Ευρώπη, τα καρδιαγγειακά επεισόδια ευθύνονται για το 42% του συνόλου των θανάτων. Κάθε 4 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια καρδιακή προσβολή. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Συμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το ερχόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, 11:00-13:00, θα πραγματοποιθει Εκστρατεία Διαφώτισης του κοινού στo Mall of Engomi Λευκωσίας, στο My Mall Λεμεσού και στο Kings Avenue Mall Πάφου, για τα οφέλη της άθλησης στο καρδιαγγειακό σύστημα και τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν ξεκινήσει την άθληση. Παράλληλα το κοινό θα υποβάλλεται σε δωρεάν μέτρηση της πίεσης και των καρδιακών παλμών. n

5 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου Αναθεωρητική Έφεση αρ. 168/2010 Ροζάννα Κούτσιου v. Δημοκρατίας 10 Σεπτεμβρίου, 2015 Τα γεγονότα Η επίδικη θέση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Τόσο η εφεσείουσα Ροζάννα Κούτσιου όσο και το ενδιαφερόμενο μέρος Μάκης Πολυδώρου (ΕΜ), κρίθηκε ότι πληρούσαν τα προσόντα και είχαν συστηθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Η εφεσείουσα στα πλαίσια της τελικής αξιολόγησης αξιολογήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ως «Πάρα Πολύ Καλή» και το ΕΜ ως «Εξαίρετο». Και οι δύο κλήθηκαν σε προφορική εξέταση. Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης, ο Αν. Διευθυντής αξιολόγησε την εφεσείουσα ως «Πάρα Πολύ Καλή», ενώ το ΕΜ ως «Εξαίρετο». Ακολούθως, ο Αν. Διευθυντής σύστησε για προαγωγή, μεταξύ άλλων, και το ΕΜ, όχι όμως την εφεσείουσα. Η ΕΔΥ αφού έλαβε δεόντως υπόψη την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης, όπως επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία των αιτήσεων, το περιεχόμενο των Προσωπικών Φακέλων και των Φακέλων των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων των υποψηφίων που είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και την απόδοση των υποψηφίων κατά την ενώπιο της προφορική εξέταση και τις συστάσεις του Αν. Διευθυντή, αποφάσισε να προσφέρει τη θέση Πρώτου Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στο ΕΜ. Η εφεσείουσα προσέβαλε την πιο πάνω απόφαση με την προσφυγή αρ. 1214/2008, η οποία και απερρίφθη. Ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση καταχωρήθηκε η παρούσα έφεση. Οι λόγοι της έφεσης 1. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι το ΕΜ κατείχε το απαιτούμενο προσόν της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η Βεβαίωση της ΕΔΥ, εισηγήθηκε ο συνήγορος της εφεσείουσας, με βάση την οποία κρίθηκε ότι το ΕΜ κατέχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, δεν περιλαμβάνεται Συστάσεις οι οποίες είναι σε ασυμφωνία με τα στοιχεία των φακέλων πρέπει να παραγνωρίζονται ή να τους αποδίδεται περιορισμένη βαρύτητα ανάλογα με το βαθμό του ασυμβίβαστου. στα τεκμήρια που έθεσε η ΕΔΥ με την εγκύκλιο υπ αρ. 190 ημερ Προς επίρρωση των θέσεων του ο ευπαίδευτος συνήγορος παρέπεμψε επίσης στην υπ αρ. 212 Εγκύκλιο ημερ αναφορικά με τα τεκμήρια της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η εφεσίβλητη, εισηγήθηκε ο συνήγορος της εφεσείουσας, είχε, σύμφωνα με τη νομολογία, υποχρέωση και καθήκον να διενεργήσει δέουσα έρευνα η ίδια για να διαπιστώσει με συγκεκριμένο εύρημα αν πράγματι το ΕΜ είχε πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, κάτι που δεν έπραξε. 2. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της εφεσείουσας ότι η σύσταση του Αν. Διευθυντή ήταν μηδενικής σημασίας. Αποτέλεσε θέση της εφεσείουσας τόσο πρωτόδικα όσο και κατ έφεση ότι, εφόσον η σύσταση του Αν. Διευθυντή δεν ήταν αιτιολογημένη, είναι μηδενικής αξίας και, συνεπώς, η Επιτροπή εσφαλμένα της προσέδωσε βαρύνουσα σημασία. Περαιτέρω, ο ευπαίδευτος συνήγορος της εφεσείουσας εισηγήθηκε ότι η σύσταση του Αν. Διευθυντή ήταν αντίθετη με τα στοιχεία των φακέλων. 3. Εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι η ελαφρότατη και οριακή υπεροχή του ΕΜ στην προφορική συνέντευξη και η υπέρ του σύσταση του Διευθυντή, αποτελούσαν για την ΕΔΥ έγκυρο λόγο για παραγνώριση της υπεροχής της αιτήτριας σε αρχαιότητα και την εξ αυτής υπεροχή της σε πείρα και άρα και σε αξία. Ο ευπαίδευτος συνήγορος της εφεσείουσας τόνισε την υπεροχή της εφεσείουσας σε αρχαιότητα κατά 2 χρόνια και 8 μήνες στην οποία δεν δόθηκε βαρύτητα, ενώ δόθηκε υπέρμετρη βαρύτητα στην οριακή υπεροχή του ΕΜ στην προφορική συνέντευξη, καθώς και στην αναιτιολόγητη σύσταση του Αν. Διευθυντή. Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι: α. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού εξέτασε την νομολογία στην οποία παρέπεμψε ο συνήγορος, ήτοι, τις αποφάσεις στις υποθέσεις Χ Γιάννη κ.ά. ν. Δημοκρατίας (1991) 3 ΑΑΔ 317, Σ. Επαμεινώνδας ν. Ρ.Ι.Κ. (1998) 3 ΑΑΔ 376, Θεοφίλου ν. Δημοκρατίας (1999) 3 ΑΑΔ 181, Μ. Θεοδοσιάδου ν. Ρ.Ι.Κ. (2001) 3 ΑΑΔ 143 και Δημοκρατία ν. Δημητριάδη κ.ά. (2007) 3 ΑΑΔ 589, έκρινε ότι αυτές διαφοροποιούνται από την υπό εξέταση υπόθεση. Στην παρούσα περίπτωση, αναφέρεται στην απόφαση, σε αντίθεση με όλες τις πιο πάνω υποθέσεις, το ΕΜ ήταν κάτοχος Βεβαίωσης της Επιτροπής, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί αποδεκτό τεκμήριο για γνώση της Αγγλικής γλώσσας, στο απαιτούμενο από το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας επίπεδο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο θεώρησε ότι η ΕΔΥ, ως το μόνο αρμόδιο να ερμηνεύει σχέδια υπηρεσίας όργανο, θεσμοθέτησε για σκοπούς διαπίστωσης κατοχής της Αγγλικής γλώσσας τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για δημόσιους υπαλλήλους που δεν διαθέτουν οποιοδήποτε από τα καθορισμένα από την ΕΔΥ τεκμήρια γνώσης των εν λόγω γλωσσών και ενδιαφέρονται για σκοπούς προαγωγής να αποδείξουν γνώση των εν λόγω γλωσσών. Το βάρος απόδειξης ότι η εν λόγω Βεβαίωση δεν είναι αρκετή να τεκμηριώσει γνώση της Αγγλικής γλώσσας βάρυνε την εφεσείουσα και το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτή δεν το απέσεισε. Δε διακρίνουμε σφάλμα στην προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου β. Η νομιμότητα της αιτιολογίας της σύστασης εξετάζεται σε συνάρτηση με τα θεσμοθετημένα κριτήρια της αξίας, προσόντων και αρχαιότητας όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στους προσωπικούς φακέλους και τις υπηρεσιακές εκθέσεις. Στα κριτήρια αξία και προσόντα η εφεσείουσα και το ΕΜ ισοβαθμούν. Η εισήγηση της εφεσίβλητης ότι το ΕΜ υπερτερεί σε προσόντα, δεν συνάδει με την περί του αντιθέτου κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου, η οποία δεν έχει εφεσιβληθεί. Το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση του ότι «... οι δύο υποψήφιοι ισοβαθμούν στο στοιχείο της αξίας και σε αντίθεση με τις επί τούτου εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις των δύο συνηγόρων, ισοβαθμούν και στο στοιχείο των προσόντων». Ως προς το κριτήριο της αρχαιότητας, η εφεσείουσα υπερέχει κατά 2 χρόνια και 8 μήνες. Κατά συνέπεια, η σύσταση του διευθυντή όχι μόνο δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία των φακέλων αλλά αντίθετα κλονίζεται από αυτά. Συστάσεις οι οποίες είναι σε ασυμφωνία με τα στοιχεία των φακέλων πρέπει να παραγνωρίζονται ή να τους αποδίδεται περιορισμένη βαρύτητα ανάλογα με το βαθμό του ασυμβίβαστου. Όπως τονίστηκε στην Κωνσταντίνου ν. ΑΗΚ (2005) 3 ΑΑΔ 250 και ΑΤΗΚ ν. Βαρνάβα, ΑΕ3907, ημερ (μη δημοσιευθείσα), μετά την υπόθεση Μοδίτης ν. Δημοκρατίας (2002) 3 ΑΑΔ 695, η νομολογία ευθυγραμμίστηκε και από Kατά πάγια νομολογία, όταν από το διορίζον όργανο ακολουθείται σύσταση, που δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία του φακέλου, τότε η αιτιολογία της σχετικής απόφασης καθίσταται ανεπαρκής και η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, η οποία στηρίζεται επί της συστάσεως, απολήγει να είναι πεπλανημένη. αυτήν συνάγεται ότι η σύσταση του Διευθυντή, η οποία νομολογιακά επαυξάνει την αξία ενός υποψηφίου, δεν μπορεί να ακολουθείται όταν συγκρούεται με τα υπηρεσιακά στοιχεία (Δημοκρατία ν. Χ Γεωργίου (2006) 3 ΑΑΔ 365). Εδώ η σύσταση του Διευθυντή αντίκειται προς τα στοιχεία των φακέλων διότι παρεκάμφθη η υπέρτερη αρχαιότητα της εφεσείουσας άνευ λόγου και επομένως η σύσταση, έστω και αναιτιολόγητη είναι ουσιαστικά μηδενικής αξίας. γ. Kατά πάγια νομολογία, όταν από το διορίζον όργανο ακολουθείται σύσταση, που δεν υποστηρίζεται από τα στοιχεία του φακέλου, τότε η αιτιολογία της σχετικής απόφασης καθίσταται ανεπαρκής και η άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, η οποία στηρίζεται επί της συστάσεως, απολήγει να είναι πεπλανημένη. (Partellides v. Republic (1969) 3 CLR 480, 484, Ioannou v. Republic (1976) 3 CLR 431, 441, 442, Ρούσος ν. Ιωαννίδης κ.α. (1999) 3 ΑΑΔ 549, Δημοκρατία ν. Αγγελή (1999) 3 ΑΑΔ 161, Αλεξάνδρου Χριστοδούλου ν. Δημοκρατία, Αναθ. Έφεση Αρ. 84/2010, ημερ , Αλίκη Στυλιανού ν. Δημοκρατίας, Αναθ. Έφεση Αρ. 171/2010, ημερ ). Στην υπό κρίση περίπτωση, διαπιστώνεται πλάνη (και ο Διευθυντής και η ΕΔΥ λειτούργησαν υπό πλάνη), με το να μην είχαν ληφθεί υπόψη στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων, με αποτέλεσμα η έννοια της έκδηλης υπεροχής να μην υπεισέρχεται στην εικόνα, εφόσον αυτή η έκδηλη υπεροχή στηρίζεται και προϋποθέτει νομιμότητα στην παραγωγή της ίδιας της πράξης. Πρέπει, δηλαδή, η πράξη της διοίκησης να μην μολύνεται με οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εφαρμογή των ορθών κριτηρίων για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής (Χατζηγεωργίου ν. Δημοκρατίας (2009) 4 ΑΑΔ 249, Πολυνείκη ν. Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Υπόθ. Αρ. 422/2008, ημερ και Βαρνάβας Κυριαζή ν. ΘΟΚ κ.ά., Υπόθ. Αρ. 274/2012, ημερ ). Η υπόθεση Χαμπουλλάς (πιο πάνω) συνεπώς δεν κρίθηκε στη βάση πλάνης, περαιτέρω, δεν αναφέρθηκε εκεί καθόλου ούτε το στοιχείο της υπέρτερης πείρας που προέρχεται από την αρχαιότητα και επαυξάνει την αξία του υποψηφίου. Επομένως, η Χαμπουλλάς δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην υπό κρίση έφεση. n

6 6 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 MODUS VIVENDI Το νέο βιβλίο της Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου Κυκλοφόρησε, από τις Εκδόσεις Literatura et Artes, η νέα ποιητική συλλογή της Ρούλας Ιωαννίδου - Σταύρου με τίτλο MODUS VIVENDI. Το βιβλίο περιέχει ποιήματα κοινωνικού προβληματισμού της σύγχρονης εποχής. Τα περισσότερα είναι ολιγόστιχα αλλά στη συλλογή συναντούμε και μερικά μεγαλύτερης εκτάσεως ποιήματα. Η θεματογραφία είναι πλούσια (κοινωνικό γίγνεσθαι, άνθρωπος, ζωή, έρωτας, πατρίδα, τεχνολογία, παγκόσμια γεγονότα, κ.ά) και η διάθεση με την οποία είναι γραμμένοι οι στίχοι ποικίλλει. Προεξάρχουν ο στοχασμός, ο σαρκασμός, ο συμβολισμός, η σκωπτική αλλά και η λυρική διάθεση. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και το ποίημα «Για ένα αγνοούμενο στιχάκι» που διακρίθηκε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Nosside World Poetry Prize και τιμήθηκε με το μετάλλιο Nosside. Τον πίνακα που κοσμεί το εξώφυλλο φιλοτέχνησε η ποιήτρια. Εκ πεποιθήσεως της ποιήτριας, δεν θα γίνει εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου. Όσοι ενδιαφέρον- Αιτήσεις μέχρι 18 Ιανουαρίου για πρόγραμμα Μάστερ στο ΜΙΔ Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης). Το ΜΙΔ είναι δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να ετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο εννοιών, αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες. Προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2016 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν επίσης τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας στον κλάδο ειδίκευσής τους και να την υποβάλουν τον Οκτώβριο του Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι και καταβάλλεται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό ται να το προμηθευτούν μπορούν να αποταθούν στην ίδια, στην ηλεκτρ. της διεύθυνση: gmail.com, ή στις εκδόσεις Literatura et Artes, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Ομήρου 2, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία. Δείγματα Γραφής από το βιβλίο ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑ- ΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Μεγάλη φουρτούνα και αναβρασμός επικρατεί/στις φλέβες σας, κυρία μου./ Μεγάλη αναταραχή στη ροή του αίματος./ Θα πρέπει να κοιτάξετε την καρδιά σας. CATCH IT Την ώρα που ο άνθρωπος πεθαίνει,/σκέφτηκε κανείς από εκείνους που τον περιβάλλουν,/να κάνει μια απλή κίνηση με τα χέρια και ν αρπάξει την ψυχή,/να την κλείσει στις χούφτες του/να μην φύγει. Ή να την κυνηγήσει, έστω/για να δει πού πάει; ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΦΗΒΙΚΑ «Σ ΑΓΑΠΩ» Εκείνος φαίνεται πως κάτι ήξερε/κάτι υποψιαζόταν / και της έγραψε το «Σ αγαπώ» στο χιόνι./εκείνη μάλλον τίποτα δεν ήξερε/τίποτα δεν υποψιαζόταν/και του έγραψε το «Σ αγαπώ»/στο βράχο. ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1974 Κι εσύ πεσόντα του 74/ένας άγνωστος στρατιώτης,/ένας ανώνυμος ήρωας θα παραμείνεις αιώνια./είστε τόσοι πολλοί!/δεν υπάρχει χώρος/στα βιβλία της Ιστορίας για όλους. n Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: ή στα τηλ.: , , Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου n Υποτροφίες από το CIIM προς μέλη της ΠΑΣΥΔΥ Ησχολή Διοίκησης CIIM, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες του τόπου μας και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην κοινωνία, καθώς και τη συνεισφορά της ΠΑΣΥΔΥ στον τόπο, προσφέρει στα μέλη της ΠΑ- ΣΥΔΥ και της οικογένειες τους: 2 πλήρεις υποτροφίες που θα καλύπτουν το 100% των διδάκτρων* και 25 μερικές υποτροφίες που θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων* του πρωτοποριακού Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΒΒΑ (Bachelor in Business Administration) του CIIM. Οι υποτροφίες είναι ανανεώσιμες δεδομένου ότι οι κάτοχοι επιτυγχάνουν γενικό βαθμό τουλάχιστο 80%. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου (*Τα δίδακτρα είναι 6,800 το χρόνο και δεν περιλαμβάνουν το τέλος εγγραφής). Οι υποτροφίες προσφέρονται σε μέλη της ΠΑΣΥΔΥ (ή συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού μέλους της ΠΑΣΥΔΥ). Προαπαιτούμενο είναι να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του CIIM, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του bba-overview και να επιτύχουν σε προσωπική συνέντευξη. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΣΕΚΑΠ και το ΚΥΣΑΤΣ και οι υποψήφιοι δικαιούνται την κρατική χορηγία εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, τα μαθήματα είναι βραδινά και οι φοιτητές μπορούν να εργάζονται και να σπουδάζουν. Περισσότερες πληροφορίες, στον ιστότοπο Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί για τα δεδομένα της οικονομίας στη μετά τη κρίση εποχή όπου εργοδότηση και η ασφάλεια της απασχόλησης απαιτούν δέσμη μεταφέρσιμων δεξιοτήτων και περισσότερες από μια εξειδικεύσεις. Γι αυτό και οι φοιτητές του CIIM BBA, μετά από δυο χρόνια ανάπτυξης ενός ευρέως φάσματος δεξιοτήτων, επιλέγουν μεταξύ τεσσάρων κατευθύνσεων: International Business & Management Business Information Technology Innovation and Entrepreneurship Financial and Management Accounting Οι φοιτητές έχουν επίσης την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να φοιτήσουν μέχρι ένα χρόνο σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να μαθητεύσουν σε τοπική ή διεθνή εταιρεία για έξι μήνες προς απόκτηση εργασιακής πείρας. Έχουν επίσης και την ευκαιρία, συνεργαζόμενοι με συμφοιτητές τους να δημιουργήσουν και δική τους επιχείρηση με τη καθοδήγηση μεντόρων. Οι απόφοιτοι του CIIM BBA επωφελούνται από το ευρύ δίκτυο τυγχάνουν ατομικής βοήθειας για εξεύρεση εργασίας. Πληροφορίες από την Υπεύθυνη Εισδοχής Θεοδώρα Πετάση ).n Συνεντεύξεις με υποψηφίους για το Διοικητικό Δικαστήριο Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου υποβλήθηκαν 53 υποψηφιότητες για τις θέσεις Προέδρου και Δικαστών στο Διοικητικό Δικαστήριο. Στις υποψηφιότητες περιλαμβάνονται πέντε Δικαστές (δύο των Επαρχιακών Δικαστηρίων και τρεις των Οικογενειακών Δικαστηρίων). Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όρισε ως ημερομηνίες συνεντεύξεων των υποψηφίων τις 5, 6, 7 και 8 Οκτωβρίου, Στο μεταξύ το Συμβούλιο θα εξετάσει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα προσόντα που τίθενται από τον Νόμο, για να είναι έγκυρες οι υποψηφιότητές τους. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης όρισε το κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως το κτήριο στο οποίο θα λειτουργεί και το νέο Διοικητικό Δικαστήριο, του οποίου η λειτουργία θα αρχίσει αμέσως μόλις στελεχωθεί δεόντως. n Από την εκδρομή του Κλάδου Συνταξιούχων στα Επτάνησα.

7 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του 2016 Επίσημη εγκύκλιος για τις πρόνοιες του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού γνωστοποίησε την ψήφιση, μετά από σχετική πρόταση νόμου Βουλευτών, του πιο πάνω Νόμου, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ και ημερ. 10/7/2015 και καθιερώνει δικαίωμα στους δημόσιους υπαλλήλους, στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των συμβουλίων υδατοπρομήθειας, των συμβουλίων αποχετεύσεων και των δήμων και κοινοτήτων, ενεργής συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα, κατέχοντας και κομματικά αξιώματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του πιο πάνω Νόμου, επιτρέπεται σε υπάλληλο να εκλέγεται ή να διορίζεται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού κόμματος της επιλογής του: (α) ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, ή (β) κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στον εν λόγω Νόμο, ενόσω κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 «αρμόδια αρχή» σημαίνει για: (α) τους δημόσιους υπαλλήλους, την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, (β) τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, (γ) τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, το διοικητικό όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί διορισμούς στην υπηρεσία με βάση τον οικείο νόμο, (δ) τους δημοτικούς υπαλλήλους, το οικείο δημοτικό συμβούλιο, (ε) τους κοινοτικούς υπαλλήλους, το οικείο κοινοτικό συμβούλιο, (στ) τους υπαλλήλους των συμβουλίων υδατοπρομήθειας, το οικείο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, (ζ) τους υπαλλήλους των συμβουλίων αποχετεύσεων, το οικείο Συμβούλιο Αποχετεύσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου, υπάλληλος ο οποίος - (α) κατέχει θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα ή πρόκειται να διοριστεί σε κομματικό αξίωμα, υποβάλλει, μέσω του προϊσταμένου του, αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, με το οποίο αιτείται άδεια για την εκλογή ή το διορισμό του στο εν λόγω κομματικό αξίωμα και στο οποίο εκτίθεται ο χαρακτήρας του κομματικού αυτού αξιώματος και τα καθήκοντα που εκτελεί ως υπάλληλος. (β) ενόσω κατέχει κομματικό αξίωμα, αποκτά θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, μετά από διορισμό ή προαγωγή στη θέση αυτή ή μετάβαση σε αυτή στη βάση συνδυασμένων κλιμάκων, υποβάλλει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό/ προαγωγή του, ή τη μισθολογική αναβάθμισή του, ανάλογα με την περίπτωση. (γ) κατείχε θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου κατά τη χρονική περίοδο που εξελέγη ή διορίστηκε σε κομματικό αξίωμα έχοντας εξασφαλίσει σχετική άδεια και, ενόσω κατέχει το κομματικό αξίωμα, μετατίθεται, προάγεται, αποσπάται, διορίζεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκτά θέση άλλη από αυτή που κατείχε κατά το χρόνο εξασφάλισης της άδειας, εφόσον η άλλη αυτή θέση που αποκτά αφορά θέση με μισθοδοτική κλίμακα ίση με ή ανώτερη από την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, υποβάλλει εκ νέου το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάληψη της εν λόγω θέσης. Η οικεία αρμόδια αρχή, μετά την υποβολή τέτοιου αιτήματος, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου - (α) παρέχει τη σχετική άδεια στον αιτούντα υπάλληλο, αν ικανοποιηθεί ότι τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου δεν συγκρούονται και δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αξιώματος Παρακαθήμενη η ΠΑΣΥΔΥ στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη Τετάρτη τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2016 και ο Υπουργός Οικονομικών σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι είναι ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, έχει περιοριστεί πλήρως το έλλειμμα και το σημαντικό είναι πως αυτή η πολύ θετική εξέλιξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης προκύπτει χωρίς καμιά ανάγκη για νέα μέτρα, νέους φόρους ή νέες επιβαρύνσεις. Αντίθετα, πρόσθεσε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, υπάρχει μια αύξηση στις πρωτογενείς δαπάνες του κράτους, του προϋπολογισμού, περίπου 5% των αναπτυξιακών δαπανών. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση πως το 2015 θα καταγράψει ένα αρκετά ικανοποιητικό θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω μας οριστικά την ύφεση και αυτή την πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης θα στηρίξουμε και για το Ερωτηθείς αν υπάρχει δυνατότητα για φοροελαφρύνσεις, ο Υπουργός είπε ότι η χαλάρωση δεν είναι η λέξη που θα υιοθετούσε. Αντιθέτως, θα τόνιζε πως η προσπάθεια και η συνέπεια δεν πρέπει να χαλαρώσει και δεν πρέπει να χαλαρώσει ούτε και μετά από λίγους μήνες όταν θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Επιδιώκουμε είπε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αλλά το σημαντικό είναι τους πετυχαίνουμε αυτούς τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς χωρίς την ανάγκη πρόσθετων μέτρων και επιβαρύνσεων. Αλλά αντιθέτως, ευθυγραμμίζοντας τα δημόσια οικονομικά με την πορεία της πραγματικής οικονομίας έχουμε κάποια στοχευμένη αύξηση των δαπανών κυρίως των αναπτυξιακών. Για το ζήτημα φορολογίας είπε και έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους εγκριθεί κάποια φορολογικά κίνητρα το περασμένο καλοκαίρι που ενθαρρύνουν την επενδυτική δραστηριότητα και τις επενδύσεις στον τόπο μας. Ακόμη και στο ζήτημα φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας με λελογισμένο και σταδιακό τρόπο έγινε εισήγηση μια περαιτέρω αύξηση της έκπτωσης. Πρόσθεσε ο Χάρης Γεωργιάδης ότι στο ζήτημα της φορολογίας είναι χωρίς αμφιβολία και εκτός συζήτησης η όποια αύξηση φορολογίας που θα επιβάρυνε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αντιθέτως (γίνονται) σταδιακά και προσεκτικά βήματα ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, χωρίς ποτέ αυτό να ισοδυναμεί με γενικότερη χαλάρωση της προσπάθειας ή της συνετής διαχείρισης δημοσίων οικονομικών». Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε ως την πιο βασική επιδίωξη την αποφυγή όποιας ανάγκης για υπαγωγή σε δεύτερο μνημόνιο, αντίθετα σε λίγους μήνες, να ολοκληρωθεί η δημιουργία πιο ανταγωνιστικής οικονομίας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Ερωτηθείς αν ο προϋπολογισμός προβλέπει έξοδο από το μνημόνιο ενωρίτερα, ο Υπουργός είπε ότι «δεν είναι κάτι που προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Η έξοδος από το μνημόνιο προβλέπεται στο μνημόνιο και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του είναι αρχές του Αλλά χωρίς αμφιβολία ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τη διόρθωση των δημόσιων οικονομικών, που ήταν μια από τις βασικές μνημονιακές υποχρεώσεις». n αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, ή (β) απορρίπτει το αίτημα του υπαλλήλου, αν διαπιστώσει ότι τα καθήκοντα της θέσης του συγκρούονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από την ανάληψη ή τη συνέχιση της κατοχής του κομματικού αυτού αξιώματος, ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος, αναφέρεται ότι στο νέο Νόμο ενσωματώθηκαν διατάξεις που υπήρχαν στους οικείους νόμους που ρυθμίζουν τα της υπηρεσίας των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν την ελευθερία έκφρασης πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 3), την απαγόρευση χρήσης θέσης ή άσκησης επιρροής (άρθρο 5), την υποψηφιότητα για αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου (άρθρα 6 και 8) και την ανάληψη αξιώματος ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του υπαλλήλου (άρθρο 7). Ως εκ τούτου, ταυτόχρονα με την ψήφιση του πιο πάνω Νόμου, ψηφίστηκαν και επιμέρους τροποποιητικοί νόμοι, με τους οποίους αντικαταστάθηκαν οι προβλεπόμενες στους οικείους νόμους διατάξεις για τα πολιτικά δικαιώματα των υπαλλήλων με διατάξεις που παραπέμπουν στον εν λόγω Νόμο ή προστέθηκαν εκεί όπου δεν υπήρχαν. Υπενθυμίζουμε ότι η Οργάνωση μας είχε εκφράσει στη Βουλή τις έντονες αντιθέσεις της στις πρόνοιες της πρότασης νόμου που προωθούν την κομματικοποίηση της υπηρεσίας με όλες τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις. n Ανακοινώθηκε ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει διορίσει ως μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για την περίοδο 1/10/2015 μέχρι 30/9/2017 τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. Τα ονόματα των εκπροσώπων που διορίστηκαν μετά από υποδείξεις των Οργανώσεων δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερδία της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση στις συνεδριάσεις του Σώματος θα παρευρίσκονται επίσης ως παρακαθήμενοι ο Γλαύκος Χατζηπέτρου και ο Γρηγόρης Κατσελλής που υποδείχθηκαν από την ΠΑΣΥΔΥ και την ΠΟΑΣ αντίστοιχα. Πρόεδρος του Σώματος είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή αντιπρόσωπός του. Οι όροι εντολής του Σώματος είναι οι ακόλουθοι: (α) Να συμβουλεύει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί- σεων- (i) Πάνω σ όλα τα εργατικά ζητήματα και την προαγωγή της εργατικής ειρήνης, (ii) σε θέματα για τα οποία οι εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι έχουν κοινό ενδιαφέρον, (iii) για τρόπους και μέσα ενθάρρυνσης της τακτικής μελέτης από μέρους τόσο των εργοδοτών όσον και των εργοδοτουμένων, όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την πρόοδο και ανάπτυξη της βιομηχανίας. (β) Να υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την εργατική νομοθεσία. n

8 8 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Παρουσίαση Προόδου της Νομικής Δέσμευσης με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγηση» για την περίοδο Μάρτιος Ιούνιος 2015 Της Χρυστάλλας Τσουτσούκη, Λειτουργού Επιμόρφωσης ΚΑΔΔ - Υπεύθυνης Συντονίστριας Σύμβασης Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποτυπώσει την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΣΕΑ), μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΚΑΔΔ) και του Αναδόχου (KPMG Limited) και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την υπογραφή της, στις 26 Φεβρουαρίου 2015, μέχρι σήμερα, τέλη Ιουνίου 2015, ως προς τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και την εκπόνηση των παραδοτέων. Γίνεται παρουσίαση των βασικών κινδύνων και προβλημάτων που ανέκυψαν καθώς επίσης και των τρόπων επίλυσής τους. Τέλος, αναφέρονται οι ενέργειες που αναμένονται να υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της Σύμβασης και την υποβολή της τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Έργου. Από την υπογραφή της ΣΕΑ μέχρι σήμερα, ο Ανάδοχος είχε επαφές με εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα και προέβηκε σε στοχευόμενες ενέργειες με σκοπό τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των διαδικασιών υλοποίησης της Σύμβασης Εξωτερικής Αξιολόγησης στη βάση των όρων εντολής όπως αυτοί αναφέρονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Τα βασικά αποτελέσματα που αναμένονται με την ολοκλήρωση της ΣΕΑ είναι: η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Έργου σε σχέση με τους προγραμματισμένους δείκτες επίτευξης η αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων των Συμβάσεων του Έργου η αξιολόγηση των ειδικών και γενικών επιπτώσεων (ωφελειών) του Έργου. Σε πρώτη φάση, έχει αποφασιστεί ότι η μεθοδολογική προσέγγιση του Αναδόχου θα στηρίζεται στη Λογική Παρέμβασης (Intervention Logic) και τη Θεωρία της Αλλαγής ( eory of Change) χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Πολιτική Συνοχής» και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η βασική πηγή των ευρημάτων ήταν ο εντοπισμός των αλλαγών που προήλθαν μέσω της εμπειρικής έρευνας λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν τις πολιτικές και τα αποτελέσματα που εκρέουν σε κάθε βήμα του Έργου. Η υλοποίηση της αξιολόγησης βασίστηκε, από την αρχή, σε δύο παράλληλες εργασίες, την έρευνα γραφείου και την έρευνα πεδίου, οι οποίες δρουν ως συγκοινωνούντα δοχεία ενώ στο τέλος της αξιολόγησης ενοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα, στο στάδιο αυτό, έγινε η εκτίμηση των κινδύνων που πιθανό να προέκυπταν στη διάρκεια της σύμβασης και λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή/και αντιμετώπιση τους. Η υλοποίηση της Σύμβασης ξεκίνησε με το «Εργαστήριο Έναρξης» που συνδιοργανώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή (ΚΑΔΔ) και τον Ανάδοχο ( KPMG Limited) με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης της εξωτερικής αξιολόγησης. Στα πλαίσια του εργαστηρίου έγινε ανάλυση των δράσεων υλοποίησης και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι συμμετέχοντες. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την προθυμία τους να συμβάλουν στην υλοποίηση της σύμβασης ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που χαιρέτησαν και σχολίασαν θετικά την πρωτοβουλία της ΚΑΔΔ να αναθέσει σε ουδέτερο αξιολογητή τη συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και τις επιπτώσεις του Έργου εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, στη βάση αξιόπιστων και συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που συλλέχτηκαν καθώς και τη διευκόλυνση των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας που συμμετείχαν στην εκπαίδευση, η Ομάδα της KPMG εισηγήθηκε τις πιο κάτω ενέργειες οι οποίες τυγχάνουν επεξεργασίας και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή πριν τεθούν σε εφαρμογή. Η Εξωτερική Αξιολόγηση αφορά όλες τις επί μέρους Νομικές Δεσμεύσεις (ΝοΔε). του Έργου και συνεπώς η μεθοδολογ ία που ακολουθείται συνυπολογίζει όλες τις ιδιαιτερότητες της κάθε ΝοΔε ξεχωριστά. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης και εκπόνησης των παραδοτέων. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος προσπαθεί να συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για να αξιολογήσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που έχουν τεθεί. Οι πλείστες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενώ ορισμένες δεν έχουν ακόμη αρχίσει. Δραστηριότητες σε εξέλιξη 1. Αξιολόγηση τριών Νομικών Δεσμεύσεων Το πιο σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο είναι η δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που να αξιολογεί παράλληλα το αντικείμενο τριών Νομικών Δεσμεύσεων: i. Μελέτη για την Ανάδειξη Βέλτιστων Πρακτικών στην ανάπτυξη ηγετικών και διευθυντικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ii. Διάγνωση Αναγκών Μάθησης των διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας και διεύθυνσης. iii. Συμβούλου Δημοσιότητας. Μέχρι τώρα, έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο και η μορφή του ερωτηματολογίου και έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ανάμεσα στα στελέχη της ΚΑΔΔ για εντοπισμό τυχόν κενών ή/και αδυναμιών. Το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί μέσω του Κυβερνητικού Ηλεκτρονικού Κόμβου σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκπαίδευση και θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Google Forms πάντοτε σε συνεργασία και με τη στήριξη του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής. Για σκοπούς έγκαιρης και αποτελεσματικής συλλογής πληροφοριών αλλά και για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση και συμμετοχή στην εν λόγω δραστηριότητα, έχουν αποσταλεί επίσημα επιστολές από την KPMG προς όλους τους προϊσταμένους των Τμημάτων/Υπηρεσιών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώσουν τους υφιστάμενούς τους και να παροτρύνουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί θετική αντίδραση των στελεχών σύμφωνα και με τις προσδοκίες της ΚΑΔΔ. 2. Αξιολόγηση Τεχνικού Συμβούλου Σε εξέλιξη είναι επίσης η αξιολόγηση της συμβολής του Τεχνικού Συμβούλου στην υλοποίηση του Έργου και των επί μέρους Νομικών Δεσμεύσεων με τη διενέργεια ημιδομημένων προσωπικών συνεντεύξεων με τους Υπεύθυνους των επί μέρους Νομικών Δεσμεύσεων και τη Συλλογή ανώνυμων ερωτηματολογίων από τα μέλη της Ομάδας Έργου. Ο Ανάδοχος έχει ετοιμάσει και αποστείλει στην Ομάδα Διαχείρισης Σύμβασης τον οδηγό συνέντευξης και το ερωτηματολόγιο. Και τα δύο μεθοδολογικά εργαλεία βρίσκονται στο στάδιο οριστικοποίησης. 3. Αξιολόγηση Διερευνητικών Αποστολών Μελών της ΚΑΔΔ Στο στάδιο ετοιμασίας τους είναι και τα εργαλεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Νομικής Δέσμευσης με τίτλο «Διερευνητικές Αποστολές Μελών της ΚΑΔΔ για σκοπούς διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής και βιωσιμότητας των υπολοίπων πτυχών του Έργου». Η εν λόγω δράση προβλέπει αφενός τη διενέργεια ημιδομημένων προσωπικών συνεντεύξεων με τα μέλη της ΚΑΔΔ που συμμετείχαν στις Διερευνητικές Αποστολές και αφετέρου τη συλλογή ανώνυμων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τα μέλη της Ομάδας Έργου. 4. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για διευθυντικά στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΝοΔε με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων μάθησης για τα Διευθυντικά στελέχη των τριών επιπέδων της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας και διοίκησης». Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου, θα χρησιμοποιηθεί το Μοντέλο Κέρκπατρικ, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Το εν λόγω μοντέλο αξιολογεί τέσσερα διαφορετικά επίπεδα της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης: Αντίδραση, Μάθηση, Συμπεριφορά και Αποτελέσματα. Ο Ανάδοχος θα μελετήσει επίσης τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από το σύνολο των συμμετεχόντων, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Έργου (Αρχική αντίδραση - 1ο επίπεδο Κέρκπατρικ). Έπειτα θα διαμοιραστεί ερωτηματολόγιο (Μεταφορά της Μάθησης - 2ο επίπεδο Κέρκπατρικ) όπου θα μελετηθεί η μάθηση που αποκτήθηκε (δηλ. ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες απέκτησαν την επιθυμητή γνώση) και θα γίνει «Αξιολόγηση 360 μοιρών» - Διαφοροποίηση της επαγγελματικής στάσης/ συμπεριφοράς (3ο επίπεδο Κερκπατρικ). Στη συνέχεια θα διενεργηθούν προσωπικές συνεντεύξεις με στόχο την αξιολόγηση της διαφοροποίησης της επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων μετά από τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες που επιλέγηκαν, αξιολογήθηκαν βάσει της μεθοδολογίας «Αξιολόγηση 360», δηλαδή αυτοαξιολογήθηκαν και, επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν στη συνέχεια από τους προϊστάμενους, ομοβάθμιους και υφιστάμενούς τους. Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ο Ανάδοχος επιδιώκει τη σφαιρική και ευρεία αξιολόγηση του κάθε λειτουργού, μέσω πληροφόρησης που προέρχεται από άτομα που συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα εντοπίζοντας συγκλίσεις και αποκλίσεις απόψεων για να εξάγει αντικειμενικά και ακριβή αποτελέσματα για την αλλαγή επαγγελματικής στάσης/συμπεριφοράς των λειτουργών ως απόρροια του έργου εκπαίδευσης. Συνέχεια στη σελ. 9

9 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Επαναπατρισμός αρχαιοτήτων από το Μόναχο της Γερμανίας Ανεκτίμητης ιστορικής αλλά και πολιτιστικής αξίας αρχαιότητες που κλάπηκαν από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Aydin Dikmen και διοχετεύτηκαν σε Ευρωπαϊκές χώρες επαναπατρίστηκαν μετά την απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μονάχου στις 16 Μαρτίου 2016 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε τελετή για τον επαναπατρισμό τους. Πρόκειται για 31 αρχαιότητες, από τις οποίες 7 είναι προϊστορικές (4 από Ιδιωτική Συλλογή Χατζηπροδρόμου) που αποτελούν συνέχεια του εδώ και 16 χρόνια δικαστικού αγώνα, από τον οποίο έγινε κατορθωτό να επαναπατρισθούν το 2013 άλλες 173 βυζαντινές αρχαιότητες, που είχαν κλαπεί από ελληνοκυπριακές εκκλησίες, εκκλησίες της Μαρωνιτικής και Αρμενικής κοινότητας και ιδιωτική συλλογή από το κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά την εισβολή των Τούρκων και τη λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Τα ιερά κειμήλια που αποτελούν μοναδικό δείγμα της Κυπριακής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου στην εκκλησιαστική τέχνη και είναι αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής αλλά και πνευματικής και θρησκευτικής ζωής της Κύπρου, αφού συντηρηθούν θα φυλαχθούν προσωρινά στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στη Λευκωσία, μέχρις ότου φθάσει η ώρα να επαναπατρισθούν με ασφάλεια εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, σε μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα. Περιπτώσεις σαν αυτή καταδεικνύουν την έκταση και το μέγεθος της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκατοντάδες εκκλησιαστικά μνημεία, κάποτε κοσμημένα με εκκλησιαστικούς θησαυρούς, στέκονται τώρα εντελώς άδεια και απογυμνωμένα από το περιεχόμενο τους. Τοιχογραφίες και ψηφιδωτά κομματιασμένα και βίαια αποσπασμένα από την θέση τους. Χαρακτηριστικό είναι το βαλιτσάκι του αρχαιοκάπηλου Aydin Dikmen, μέσα στο οποίο βρίσκονται ανάμεικτες αρχαίες και νέες ψηφίδες που είχαν απομείνει από τα κλαπέντα ψηφιδωτά και με τις οποίες ο Dikmen ψηφοθετούσε δικές του δημιουργίες για να πωληθούν ως αρχαία. Το βαλιτσάκι αυτό θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε σε λίγο. Είναι ελπίδα όλων να έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε και στο Κυπριακό Μουσείο τις υπόλοιπες αρχαιότητες που παραμένουν ακόμα στο Μόναχο. Προωθείται γι αυτό το σκοπό μια δυναμική και ένα διεθνώς θετικό κλίμα, το οποίο θα δράσει ευεργετικά προς την διευκόλυνση των διαδικασιών επιστροφής των κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών και μας δίνει ελπίδες για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την επιστροφή και άλλων θησαυρών μας που έχουν διαφύγει παράνομα από την Κύπρο. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η Εθνική Επιτροπή για Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που στην οποία συμμετέχουν συναρμόδιες υπηρεσίες και η Εκκλησία της Κύπρου. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συνεισφορά του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβούλιου (Swiss Federal Office of Culture) για το ερευνητικό πρόγραμμα που ήδη συγχρηματοδοτεί μαζί με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια και που αφορά έρευνα και μελέτη κινητών ευρημάτων προερχομένων από ανασκαφές που διενεργήθηκαν πριν το 1974 σε προϊστορικές θέσεις, σε 12 περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. n Διατίθενται προς πώληση οι εκδόσεις του Κρατικού Αρχείου Το Κρατικό Αρχείο από τις 7 Αυγούστου 2015 διαθέτει τις εκδόσεις του προς πώληση στις ακόλουθες εγκεκριμένες από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τιμές πώλησης. Λεπτομέρειες των εκδόσεων φαίνονται στην επιλογή «Εκδόσεις» της ιστοσελίδας του Κρατικού Αρχείου. 1. Οι Απαρχές της Βρετανικής Διακυβέρνησης στη νήσο Κύπρο, Ανέκδοτα Έγγραφα του Τιμή πώλησης 17,00 2. Ριζοκάρπασο, Κατεχόμενη Εκπαίδευση. Τιμή πώλησης 18,00 3. Κύπρος η Νήσος, 1879, Οργάνωση και Διοίκηση. Τιμή πώλησης 20,00 4. Κύπρος η Νήσος, 1879, Οικονομία και Πολιτική. Τιμή πώλησης 20,00 5. Ονομαστικός Κατάλογος των εν τη νήσω Κύπρω παρεπιδημούντων Υπηκόων Ελλήνων. Τιμή πώλησης 25,00 6. Η Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον 19ο αιώνα. Τιμή πώλησης 28,00 7. Kitchener , Αρχιτέκτονας Το πρόγραμμα της ΚΑΔΔ Συνέχεια από σελ. 8 Δραστηριότητες που δεν έχουν ακόμα αρχίσει Οι πιο κάτω δραστηριότητες αναμένεται να αρχίσουν άμεσα και ήδη γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία και προγραμματισμός για τη διεξαγωγή τους: 1. Ομάδες Εστίασης Οργανωσιακή Αλλαγή και Ανάπτυξη (4ο επίπεδο Κερκπάτρικ) Θα διεξαχθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ΝοΔε για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων μάθησης σε επίπεδο οργανισμών. Στόχος είναι η αξιολόγηση της διαφοροποίησης που επήλθε στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας, συνεπεία της συμμετοχής των στελεχών τους στις δραστηριότητες εκπαίδευσης της συγκεκριμένης Νομικής Δέσμευσης. 2. Ομάδες Εστίασης Βέλτιστες Πρακτικές και Διάγνωση Αναγκών Θα διενεργηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΝοΔε με τίτλο «Μελέτη για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη ηγετικών και διευθυντικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» και «Διάγνωση αναγκών μάθησης των διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας και διεύθυνσης». Στόχος είναι η αξιολόγηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου, όπως αυτό προέκυψε μέσα από τη Μελέτη για την Ανάδειξη Βέλτιστων Πρακτικών και τη Διάγνωση Αναγκών. Οι διεργασίες της Σύμβασης Εξωτερικής αξιολόγησης εξελίσσονται πολύ γρήγορα αλλά εύρυθμα. Η Ομάδα Διαχείρισης της ΚΑΔΔ και η Ομάδα Έργου του Αναδόχου εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους για τη μέχρι τώρα πορεία της Σύμβασης και ευχαριστούν όλους τους συντελεστές και ειδικότερα τους συμμετέχοντες στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, για τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώνουν και τη συμβολή τους στη μέχρι τώρα επιτυχή υλοποίηση. Εκτιμάται ότι οι δράσεις της αξιολόγησης θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα συμπεράσματα/εισηγήσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν με λεπτομέρεια και θα παρουσιαστούν σε ειδική έντυπη έκδοση της ΚΑΔΔ.n της Χωρομέτρησης της Κύπρου. Τιμή πώλησης 15,00 8. Προπαγάνδα Αντιπροπαγάνδα, Απελευθερωτικός Αγώνας Τιμή πώλησης 22,00. n

10 10 τetaρτη 23 σεπτεμβριου 2015 ΝEΑ ΑπO την ΕυρωπΑϊΚH EΝωση Δήλωση μετά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Κατά την Έκτακτη Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών, τα κράτη μέλη παρείχαν τη στήριξή τους στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Τα κράτη μέλη συμφωνήσαν να επιδείξουν πνεύμα αμοιβαίας αλληλεγγύης και αποφάσισαν τη μετεγκατάσταση προσφύγων βάσει της πρώτης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επείγουσα μετεγκατάσταση προσφύγων της 27ης Μαΐου. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί επιχειρησιακή συνάντηση προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της απόφασης σχετικά με τη μετεγκατάσταση προσφύγων το ταχύτερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προθυμία της πλειονότητας των κρατών μελών να προχωρήσουν το συντομότερο στην επίτευξη συμφωνίας για τη μετεγκατάσταση άλλων ατόμων που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου να αυξηθεί σημαντικά και χωρίς καθυστέρηση η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στη Συρία και στις γειτονικές προς τη Συρία χώρες. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην προσφυγική κρίση χωρίς την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της. Η αλληλεγγύη πρέπει να συμβαδίζει με την υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη δέσμευση προς την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής τον Οκτώβριο και την άμεση και συνεχή επέκταση του συστήματος κομβικών σημείων υποδοχής στα κράτη μέλη που επηρεάζονται άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνον εάν οι κανόνες τηρούνται από όλους. Το σύστημα Σένγκεν και όλα του τα οφέλη μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργαστούν γρήγορα, υπεύθυνα και με γνώμονα την αλληλεγγύη για τη διαχείριση της κρίσης των προσφύγων. Πρέπει να διατηρήσουμε τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ανοικτά, αλλά παράλληλα χρειαζόμαστε ισχυρότερες κοινές προσπάθειες για να ασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Κατά την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου και κατά τις επαφές του Πρόεδρου Γιούνκερ με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τις τελευταίες μέρες, έγιναν εκκλήσεις για ισχυρές προσπάθειες ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πρέπει να καταλήξουμε σε πιο θεμελιώδεις αλλαγές του ισχύοντος συστήματος που να συνδυάζουν καλύτερα την ευθύνη, την αλληλεγγύη και την αποτελεσματική διαχείριση στο πλαίσιο μιας πραγματικά ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Είναι η ώρα όπου ο καθένας από εμάς θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. n Η ΕΕ εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2015 Εν όψει της διάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα (COP 21) που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου), με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε περισσότερες από ευρωπαϊκές πόλεις και μεγαλουπόλεις. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ενθαρρύνει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων αστικής κινητικότητας, με τις οποίες είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για τις μεταφορές, η κ. Violeta Bulc η οποία κήρυξε επίσημα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στις 16 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες δήλωσε: «η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μάς υπενθυμίζει ότι καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εάν ενώσουμε τις ατομικές μας επιλογές μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη συμφόρηση στις αστικές περιοχές, τον θόρυβο, τα ατυχήματα, τη ρύπανση του αέρα και να βελτιώσουμε την κινητικότητά μας». Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ένωση, η κλιματική αλλαγή θα νικηθεί ή θα ηττηθεί στις πόλεις όπου ζει το 75% των Ευρωπαίων και όπου καταναλώνεται το 80% της ενέργειας στην Ευρώπη. Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εστιάσθηκε ιδίως στην πολυτροπικότητα, η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να επιλέγουν, να αλλάζουν και να συνδυάζουν τα μέσα μεταφοράς. Η Επίτροπος κ. Bulc απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα όπου παρουσιάζει την άποψή της για την πολυτροπικότητα. Μία από τις κύριες εκδηλώσεις της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ήταν η «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο», κατά την οποία οι πόλεις απαγορεύουν εν μέρει την κίνηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και επιτρέπουν την κυκλοφορία μόνον σε πεζούς, ποδηλάτες, δημόσιες συγκοινωνίες και καθαρά οχήματα (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα). Παραδείγματος χάρη, η παλιά πόλη της Στοκχόλμης και μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης ήταν ανοικτή μόνον για πεζούς. Άλλες δράσεις στόχευαν στην επίδειξη εμπνευσμένων και καινοτόμων μέτρων για να ενθαρρυνθεί η πεζοπορία, το ποδήλατο και η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.n Έρευνα / Επιμέλεια: Κυριάκος Ανδρέου Αναλυτές: Οι πρόσφυγες «συμφέρουν» την ευρωπαϊκή οικονομία Μπορεί τα κράτη μέλη να είναι διχασμένα αναφορικά με την προσφυγική κρίση που λαμβάνει χώρα στην ΕΕ, ωστόσο αναλυτές υποστηρίζουν ότι εάν τελικά απορροφήσουν τους πρόσφυγες οι οικονομίες τους είναι πιθανό να ενισχυθούν. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από άνθρωποι έχουν διασχίσει τη Μεσόγειο για να μεταβούν στην Ευρώπη. Σχεδόν έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι φθάνουν κάθε μέρα, πολλοί εκ των οποίων στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες στη Συρία και το Αφγανιστάν. Αλλά πέρα από τις άμεσες πρακτικές προκλήσεις και τις κυρίαρχες ανθρωπιστικές ανησυχίες, ο οικονομικός αντίκτυπος των προσφύγων που μετακινούνται στην Ευρώπη είναι μικρός, και μπορεί κάλλιστα να είναι θετικός, λένε οι αναλυτές. Οι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες συχνά εργάζονται σε τομείς όπου οι συνθήκες θεωρούνται ως μη ικανοποιητικές για τους γηγενείς εργαζόμενους, Το κόστος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι ελάχιστο, επίσης, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από την ομάδα των προηγμένων οικονομιών, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. «Ο αντίκτυπος των σωρευτικών μεταναστευτικών κυμάτων που έφτασαν τα τελευταία 50 χρόνια στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι κατά μέσο όρο κοντά στο μηδέν», ανέφερε η έκθεση, επικαλούμενη νέες μελέτες που δείχνουν ότι το κόστος ή όφελος για τα δημόσια ταμεία σπάνια υπερβαίνει το 0,5 τοις εκατό της συνολικής οικονομικής παραγωγής. «Το να υποδεχθούμε τους πρόσφυγες είναι μια ανθρωπιστική απόφαση, δεν μπορεί ποτέ να είναι μια οικονομική απόφαση», τόνισε ο Jean-Christophe Dumont, ειδικός σε θέματα μετανάστευσης του ΟΟΣΑ. «Έχει ένα κόστος κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και δεν είναι μεγάλο», πρόσθεσε. «Έχουν περάσει από μια τραυματική κατάσταση, χρειάζονται χρόνο για να ανακάμψουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ξεκινήσουν να απαντούν σε αγγελίες, όταν κατέβουν από το λεωφορείο», είπε ο αναλυτής. Οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη θα χρειαστούν πέντε ή έξι χρόνια για να εναρμονιστούν με το επίπεδο της απασχόλησης των μεταναστών που εισέρχονται για να ενωθούν με τις οικογένειες που ήδη διαμένουν σε χώρες υποδοχής τους, και 15 χρόνια για να εναρμονιστούν με το ντόπιο εργατικό δυναμικό, είπε. Οι πρόσφυγες, όπως και άλλοι μετανάστες, δεν έχουν ως στόχο να εξαρτώνται από τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, πρόσθεσε. «Θέλουν να ξαναχτίσουν, να έχουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους, να εργαστούν», είπε. n Νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε εργαζομένους από το ΕΤΠ Κατά την περίοδο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) βοήθησε εργαζομένους, οι οποίοι απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Μια έκθεση που εγκρίθηκε, δείχνει ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου το ΕΤΠ έχει παράσχει πάνω από 114,4 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους εργαζόμενους σε 13 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία) στη μετάβασή τους προς νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η χρηματοδότηση του ΕΤΠ συμπληρώθηκε με ακόμα 94,1 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Δεδομένης της δυσχερούς κατάστασης στην αγορά εργασίας στα περισσότερα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ στηρίζει εργαζομένους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, τα αποτελέσματα για επανένταξη στην απασχόληση είναι ενθαρρυντικά. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 136 αιτήσεις. Περίπου 550 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί για να βοηθήσουν περισσότερους από εργαζομένους. Το ΕΤΠ παρέχει χρηματοδότηση για συγκεκριμένα μέτρα ώστε να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους και να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ένα πλεονέκτημα του ΕΤΠ είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες κάθε ενδιαφερόμενου εργαζόμενου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: - εντατική, εξατομικευμένη υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας - διάφορα είδη επαγγελματικής κατάρτισης, μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση - προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των ενεργητικών μέτρων - υποστήριξη για την σύσταση νέων επιχειρήσεων - καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Το Ταμείο θα συνεχίσει το έργο του κατά την περίοδο ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. n

11 τetaρτη 23 σεπτεμβριου AπΟ την EλλΑδΑ και τον υπολοιπο KΟσμΟ Πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ ζητούν οι Βρυξέλλες Ως «εντολή υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων» ερμηνεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες, καθιστώντας σαφές στη νέα κυβέρνηση ότι απαιτείται η ταχεία και πλήρης εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Στο σημείο αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην επιστολή που έστειλε χθες στον κ. Τσίπρα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα σχηματιστεί «γρήγορα κυβέρνηση» και ότι θα προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος στήριξης και σταθερότητας. «Η Ελλάδα χρειάζεται τη στήριξη όλων των κομμάτων και έγκαιρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στην ελληνική οικονομία», ανέφερε ο κ. Γιούνκερ, ο οποίος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κ. Σχοινάς τόνισε, εξάλλου, ότι «η Ελλάδα δεσμεύθηκε σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία», και πρόσθεσε πως η νέα κυβέρνηση έχει την εντολή να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, ο κ. Γιούνκερ στην επιστολή του υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και κατέληξε ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ίδιου προσωπικά. Στην προσφυγική κρίση αναφέρεται στη δική του συγχαρητήρια επιστολή και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντ. Τουσκ, σημειώνοντας ότι ελπίζει πως «οι εκλογές θα φέρουν την πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις». Ο κ. Τουσκ τονίζει ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες της Ευρώπης είναι αυτές που αντιμετωπίζει τώρα και η Ελλάδα, όπως η προσφυγική κρίση και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Στις Βρυξέλλες, πάντως, το αποτέλεσμα των εκλογών έγινε δεκτό με ικανοποίηση για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα πλέον αποτελούν πάνω από το 85% της ελληνικής Βουλής. «Το γεγονός ότι οι δραχμολάγνοι βρέθηκαν εκτός Βουλής είναι ένα σημαντικό μήνυμα για την Ευρώπη», λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος στην «Κ», τονίζοντας ότι από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010, δεν έχει υπάρξει πιο «μνημονιακή» Βουλή. Δεύτερον, το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του μνημονίου, η ίδια κυβέρνηση έχει κληθεί τώρα και να το εφαρμόσει. Όσοι ήταν αντίθετοι με τη συμφωνία του Αυγούστου δεν είναι μόνο εκτός κυβέρνησης αλλά και εκτός Βουλής. Παρά ταύτα υπάρχει προβληματισμός για τη συνεργασία με το κόμμα των ΑΝΕΛ. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, επισήμανε πως ο κ. Τσίπρας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να «ελέγχει» τον κ. Καμμένο. n Γαλλικά ΜΜΕ: Ο Αλ. Τσίπρας κέρδισε το τολμηρό εκλογικό του στοίχημα «Ελλάδα: πλατιά νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα» ήταν ο τίτλος που κυριάρχησε σε όλες τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, από χθες το βράδυ, λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Από τα tweets που αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, μια φωτογραφία με ένα θαλασσοπούλι με ολάνοιχτα φτερά και τη φράση «το καράβι στο λιμάνι θα φανεί...θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας» αναπαράχθηκε σε ορισμένες γαλλικές ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. «Le Monde»: «Ο Τσίπρας νικητής των εκλογών για τρίτη φορά στο ίδιο έτος». Οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι δεν κράτησαν οργή κατά του Αλέξη Τσίπρα, που παρά το ξεκάθαρο «όχι» στο δημοψήφισμα προχώρησε σε συμφωνία με τους δανειστές, επισημαίνει σε ένα αρχικό δημοσίευμα η «Le Monde». Με τη ροή των εξελίξεων, νέο δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σύσταση κυβέρνησης συνασπισμού με τον Πάνο Καμένο και δημοσιεύει τη φωτογραφία των δύο ανδρών με λεζάντα: «Θα συνεχίσουμε μαζί». «Ο Τσίπρας πέτυχε το στοίχημά του, παρ όλα αυτά, το πολύ υψηλό ποσοστό της αποχής πλέον του 40% σε μια χώρα που η ψηφοφορία θεωρείται υποχρεωτική, είναι μια σαφής προειδοποίηση για τη νέα κυβέρνηση» υπογραμμίζει η Monde. «Liberation»: «Ελλάδα, ο Τσίπρας κέρδισε το στοίχημά του, πετυχαίνοντας το ίδιο σχεδόν ποσοστό με αυτό του Ιανουαρίου. Προφανώς οι Έλληνες συνεχίζουν να τον θεωρούν τον πιο κατάλληλο για να αντισταθεί στους πιστωτές, οι οποίοι θα πρέπει να μελετήσουν το μάθημα που απορρέει από τις εκλογές της Κυριακής» υπογραμμίζει η «Liberation». «L Umanite»: «Ξεκάθαρος νικητής των εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας» τιτλοφορεί η κομμουνιστική εφημερίδα για να υπογραμμίσει σε άλλο δημοσίευμα: «Παρά τις αντιξοότητες, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αριστερά». «La Tribune»: Η οικονομική εφημερίδα μιλάει για «το στοίχημα που κέρδισε ο Τσίπρας» υπογραμμίζοντας ότι την Κυριακή δύο είναι οι χαμένοι: η Λαϊκή Ενότητα που τελικά δεν μπαίνει στη Βουλή και το Ποτάμι. Επισημαίνει ότι το Ποτάμι, που είχε απροκάλυπτα υποστηριχθεί από τους πιστωτές, χάνει τελικά σχεδόν δυο μονάδες από τα ποσοστά του Ιανουαρίου (...). n Τζόζεφ Στίγκλιτς: «Η Γερμανία ευθύνεται για το χάος» Ο βραβευμένος με Νόμπελ Αμερικανός οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς επέκρινε για μια ακόμη φορά την πολιτική λιτότητας που επιβάλει η Γερμανία στην Ελλάδα και την ευρωζώνη, λέγοντας ότι «η Γερμανία ευθύνεται για το χάος». Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel, ο Στίγκλιτς εκτίμησε ότι δεν λύθηκε το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας μετά τη συμφωνία για το τρίτο πακέτο διάσωσης. «Το πρόβλημα μεταφέρθηκε στο μέλλον. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, αν θα υπάρξει ένας συνασπισμός που θα μπορέσει να σπάσει το παλιό σύστημα των ολιγαρχών. Η τρόικα μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει και πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν επικεντρώθηκε στο θέμα των ολιγαρχών», υπογράμμισε ο Αμερικανός οικονομολόγος. «Η Γερμανία ευθύνεται για το χάος», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι το Βερολίνο ασκεί μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις της τρόικας. Εξάλλου σύμφωνα με τον Στίγκλιτς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα κούρεμα του χρέους της. «Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, ότι η χώρα χρειάζεται ένα κούρεμα του χρέους. Αυτό είναι ένα γεγονός ανεξάρτητα από το πώς θα το ονομάσει κανείς: κούρεμα, αναδιάρθρωση ή οτιδήποτε άλλο». Ο Αμερικανός οικονομολόγος εκτίμησε επίσης ότι αν δεν αναθεωρηθούν κάποιοι από τους στόχους που έχει θέσει η τρόικα, «η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι μεγαλύτερη». Μεταξύ των στόχων που θα πρέπει να αλλάξουν ο Στίγκλιτς ανέφερε συγκεκριμένα το πλεόνασμα ύψους 3,5% που πρέπει να πετύχει η Ελλάδα το 2018, εξηγώντας ότι δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 1%. «Αυτό που σκοτώνει την Ελλάδα δεν είναι μόνο η έλλειψη αποδοτικότητας στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό. Όταν το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο κατεστραμμένο στην Ελλάδα τόσο δεν μπορεί να κάνει πολλά για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, και η Ελλάδα είναι μια χώρα των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ξεκινήσει και πάλι η χρηματοδότησή τους», τόνισε. Ο Στίγκλιτς κατέληξε επισημαίνοντας ότι η πολιτική λιτότητας που προωθεί η Γερμανία «είναι μια επικίνδυνη πολιτική». «Η χρηματοδότηση των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων δεν λειτουργεί σε καμία από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Αν αυτό συνεχιστεί για τρία ακόμη χρόνια, ο ασθενής θα πεθάνει». Για να αποφευχθούν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα ο Αμερικανός οικονομολόγος πρότεινε «να προχωρήσει γρήγορα η τραπεζική ένωση» στην ευρωζώνη, εξηγώντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθούν την ίδια οικονομική πολιτική. n Αναθεώρησε προς τα επάνω τους στόχους για το έλλειμμα η Ιταλία Η κυβέρνηση της Ιταλίας αναθεώρησε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ιταλικής οικονομίας το 2015 και το 2016, ενώ, προαναγγέλλοντας μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετέβαλε επίσης προς τα επάνω τους στόχους της για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι αναθεώρησε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ιταλίας σε 0,9% του ΑΕΠ, από 0,7% που προέβλεπε τον Απρίλιο, ενώ αναθεώρησε επίσης την πρόβλεψή της για το 2016 σε 1,6% έναντι 1,4% του ΑΕΠ. Όμως, αντί να χρησιμοποιήσει τα υψηλότερα έσοδα από τους φόρους χάρη στην ανάπτυξη για να επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης του ελλείμματος και του χρέους, ο κ. Ρέντσι υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ έως το Οι νέες προβλέψεις, ουσιαστικά η βάση για τον υπό κατάρτιση κρατικό προϋπολογισμό του 2016, ο οποίος θα παρουσιαστεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, αφήνουν αμετάβλητο τον στόχο για το έλλειμμα φέτος στο 2,6%, αλλά αναθεωρούν προς τα πάνω τον στόχο για το έλλειμμα της επόμενης χρονιάς, στο 2,2% από 1,8%. «Η Ιταλία βρίσκεται σε κίνηση ξανά», δήλωσε ο κ. Ρέντσι στους δημοσιογράφους, μετά την έγκριση των νέων στόχων από το υπουργικό του συμβούλιο. Η κυβέρνηση ενδέχεται να ζητήσει να αναθεωρηθεί ο στόχος για το έλλειμμα ακόμη περισσότερο προς τα επάνω, στο 2,4% το 2016, λόγω του κόστους που έχει για την Ιταλία η συνεχιζόμενη κρίση των προσφύγων, σημείωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο στόχος για το έλλειμμα το 2017 αναθεωρήθηκε και αυτός προς τα επάνω. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη μετά από εκείνον της Ελλάδας, αναμένεται εξάλλου ότι θα μειωθεί βραδύτερα από ότι σχεδιαζόταν προηγουμένως, από το 132,8% φέτος - ποσοστό που αναθεωρήθηκε και αυτό, από 132,5%. Οι νέες προβλέψεις της κυβέρνησης της Ιταλίας για το δημόσιο χρέος δεν μοιάζουν να τηρούν τους ρυθμούς που έχουν οριστεί με το λεγόμενο Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Ε.Ε., ενώ η κυβέρνηση θα χρειαστεί να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις εγκρίνει. n

12 12 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου» Το βιβλίο του Νέαρχου Κληρίδη Επανεκδόθηκε το βιβλίο του εξέχοντα λαογράφου και δασκάλου Νέαρχου Κληρίδη «Xωριά και πολιτείες της Κύπρου», που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Λευκωσία το 1961, ήταν δυσεύρετο γιατί η έκδοσή του εξαντλήθηκε από καιρό. Η οικογένεια Νέαρχου Κληρίδη δημιούργησε πρόσφατα το Ίδρυμα Νέαρχου Κληρίδη το οποίο, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες του, αποφάσισε την επανέκδοση σημαντικών και δυσεύρετων έργων του και ανέθεσε στον καθηγητή Ανδρέα Σοφοκλέους επανέκδοση των έργων. Το πρώτο βιβλίο που επανεκδόθηκε είναι το «Χωριά και πολιτείες της Κύπρου». Διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Ίδρυμα Νέαρχος Κληρίδης. Το βιβλίο περιλαμβάνει 545 κυπριακούς οικισμούς (ελληνοκυπριακούς, τουρκοκυπριακούς και μαρωνίτικους). Περιλαμβάνει επίσης πρόλογο του Νέαρχου Κληρίδη από την πρώτη έκδοση (1961), καθώς και πρόλογο του επιμελητή της επανέκδοσης. Το βιβλίο αποτελεί ένα μνημείο ιστορίας, γεωγραφίας, λαογραφίας και προφορικής ιστορίας και γι αυτό αποκτά ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα όχι μόνο πριν από το 1974, αλλά και ως βασικό εργαλείο τεκμηρίωσης και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. n Προστασία Χώρων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Το απόλυτο πέτυχε η ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος (Ερευνητικού Κέντρου Ερατοσθένης) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change (JPICH). Μετά την επιτυχία του προγράμματος CLIMA το ερευνητικό έργο PROTH- EGO επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στην πρόσκληση HE- RITAGE PLUS. Σημειώνεται ότι η Κυπριακή συμμετοχή χρηματοδοτείται από το JPI μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, και είχε δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και 2 νέων έργων. Το νέο αυτό Έργο τιτλοφορείται PROTection of European Cultural HEritage from GeO - hazards Cultural (Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης από γεωλογικούς κινδύνους) και έχει διάρκεια 30 μήνες και έλαβε Συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας Ηρωϊκές Μουσικές Σελίδες θα προσφέρει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε δύο συναυλίες στις 2 και 3 Οκτωβρίου αφιερωμένες στην Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Στις συναυλίες θα παρουσιαστούν τα έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή από τον Προμηθέα και το Egmont, εισαγωγή και σκηνική μουσική. Η σκηνική μουσική του Beethoven για το θεατρικό έργο Egmont του Goethe αποτελεί ίσως το δραματικότερο και σπουδαιότερο σκηνικό του έργο. Πρόκειται για μια ιστορία ηρωισμού. Οι κύριοι άξονες της ιστορίας όπως ο πόθος για εθνική απελευθέρωση, η εξέγερση ενάντια στην καταπίεση και η θυσία του ήρωα εκφράζονται τέλεια μέσω της μουσικής και του κειμένου και βρίσκουν παραλληλισμό στον αγώνα του κυπριακού λαού για τη δική του ανεξαρτησία. Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (τραγούδι). Αφηγητής: Απόστολος Αποστολίδης. Μαέστρος: Γεώργιος Βράνος Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 στο Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Και οι δύο συναυλίες αρχίζουν στις 20:30. Εισιτήρια προς 12 και 7 (νέοι κάτω των 26 και συνταξιούχοι), 5 για νέους κάτω των 18, 3 για παιδιά κάτω των 12. Πληροφορίες: , n RespectFest 2015: Διαφορετικότητα, Ενεργός Συμμετοχή, Εθελοντισμός Πανεπιστήμιο Κύπρου, 28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2015 Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα εμπλουτίζει τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2015 στη διάρκεια του RespectFest Σκοπός του, να αναδείξει τρόπους με τους οποίους η ενεργός συμμετοχή και πρωτοβουλία μπορούν να συμβάλουν στο σεβασμό της διαφορετικότητας των ανθρώπων και στην προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να ενημερώσει φοιτητές και το κοινό για το πλούσιο έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην Κύπρο και για την ποικιλόμορφη συμβολή των Ομίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου στη φοιτητική ζωή. Το Φεστιβάλ θα ανοίξει τις πύλες του στις 10:00 το πρωί με Συνέντευξη Τύπου και συζήτηση με θέμα «Νέοι και Εθελοντισμός» στην Πανεπιστημιούπολη. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προσπάθεια επιβολής της ομοιογένειας ενός συνόλου, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 20:00 παρακολουθούμε την ταινία «Το Kύμα» ( e Wave, 2008) σχολιάζουμε και συζητούμε «Πώς ένα άτομο εξελίσσεται ουσιαστικά μέσα από τον εθελοντισμό και την προσφορά, και πώς μπορεί η εμπλοκή να συμβάλει και να είναι απασχολήσιμοι όσοι δραστηριοποιούνται σε ΜΚΟ;». Τα ερωτήματα αυτά θα μας απασχολήσουν την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου στις 12:00. Ακολούθως, στις 14:00 έως και τις 16:30, οι φοιτητές θα λύσουν απορίες και θα ανακαλύψουν πολλά στο Λαβύρινθο Εθελοντικής Δράσης που θα φιλοξενεί φορείς που εμπλέκουν εθελοντές. Στις 19:00 έως και τις 20:30 την ίδια μέρα, θα παρουσιαστεί ο Οδηγός «Ενάντια στον Ομοφοβικό Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό». Μια βιβλιοθήκη χωρίς χάρτινα, αλλά με ανθρώπινα βιβλία που θα σας περιμένουν να τα διαβάσετε, θα ζωντανέψει, την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:00 στο κέντρο της Λευκωσίας. Ερωτήματα όπως, τι είναι προνόμιο, τη σημασία της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες μας να κατανοήσουμε μια ιεροτελεστία άλλης κουλτούρας, θα διερευνήσουν εθελοντές από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φοιτητές, αλλά και το κοινό, την Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου, σε μια σειρά από τρία 90λεπτα εργαστήρια, με επιτραπέζια παιγνίδια και προσομοιώσεις, από τις 12:00 έως και τις 16:30. Όλα τα πιο πάνω, συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες του RespectFest 2015, μια καθιερωμένη συνεργασία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Συντονιστικής Επιτροπής Ομίλων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που φέτος τελεί υπό χρηματοδότηση ύψους Το δίκτυο συνεργασίας του Έργου αποτελείται από επιστήμονες προερχόμενους από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα όπως το ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ιταλια), NERC - Natural Environment Research Council (Ηνωμένο Βασίλειο), UNIMIB - University of Milano-Bicocca, IGME - Instituto Geologico y Minero de España (Ισπανία) δημιουργώντας μια διακρατική πλατφόρμα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών. Το έργο PROTHEGO θα προσφέρει ένα νέο εργαλείο καθώς και μια νέα, χαμηλού κόστους μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση των χώρων και μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ειδικευμένες τεχνικές τηλεπισκόπησης. Περιοχές μελέτης θα απολέσουν τα 395 μνημεία της UNESCO σε όλη την Ευρώπη. Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα είναι να έρθουν σε επαφή διάφοροι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως συντηρητές, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, μηχανικούς, γεωλόγους κ.ά. Η προτεινόμενη μεθοδολογία του PROTHEGO αφορά συστήματα παρακολούθησης σε μακροπρόθεσμη βάση, έμμεση ανάλυση των περιβαλλοντικών συνθηκών, έρευνα αλλαγών και αποσύνθεση δομής. n την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το RespectFest 2015, για μια εβδομάδα, θα φιλοξενεί διαφορετικές καινοτόμες δράσεις καθημερινά εντός και εκτός του Πανεπιστημίου αλλά και σε χώρους στη Λευκωσία. Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ είναι ανοικτές προς το κοινό. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, στο facebook (RespectUCY) και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σας περιμένουμε! Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων: Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση Κύπρου, Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο, Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας, Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και η Ομάδα Εκπαιδευτών του, Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας, Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου, Rainbow Youth, Φοιτητικοί Όμιλοι Πανεπιστημίου Κύπρου. n

13 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙα ΤΟν ΕλΕYθΕΡO ΣαΣ χρoνο SUDOKU Πώς παίζεται το SUDOKU Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Πώς να ξεκινήσετε Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες! Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες. ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 2 1. Το σκληρό οστεώδες περίβλημα ασπόνδυλων ζώων Το μικρό όνομα πρώην Προέδρου 4 3 της Γουιάνας Γυναικείο όνομα Το γιοφύρι της είναι ιδιαίτερα γνωστό Συνεργασία: ο ακρογωνιαίος 7 λίθος της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας 8 Ο αριθμός 74 με γράμματα Μενεξέδες Αντωνυμία Δηλώνει επιμερισμό Ανείπωτο, απερίγραπτο Πρώην Πορτογαλική αποικία που έχει πρωτεύουσα το Ντίλι. 6. Πέτυχε την εξίσωση εσόδων και εξόδων. 7. Αγγλικό σύμφωνο Πρώην ΓΓ του ΟΗΕ. 8. Σειρά από ασπρόμαυρα ή έγχρωμα σχέδια Χαρακτήρας της σειράς Χάρι Πότερ. 9. Φάρμακο για χρόνιες ρινίτιδες Μέγκαν : Αμερικανίδα ηθοποιός. 10. Οργανισμός σιδηροδρόμων της Ελλάδας Συντομογραφία αεροπορικής εταιρείας Κλειστή θάλασσα γνωστή και ως «Μεσόγειος της Άπω Ανατολής». 11. Αγωνία από την αναμονή μιας εξέλιξης (αγγλ.) Η άλκιμος νεολαία της ΕΟΚΑ. ΚΑΘΕΤΑ 1. Το αντίδωρο των καθολικών Είναι μακράν του κέντρου. 2. Μάταια Εκπονεί μελέτες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε διάφορους τομείς. 3. Κάτοικοι της Ταϊλάνδης Χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευπρέπειας. 4. Βασίζεται σε πολεοδομικούς κανόνες. 5. Έλληνας θεολόγος, ιδρυτής γνωστής αίρεσης - Σεμινί: Αμερικανίδα ηθοποιός. 6. Μέρος του κηροπήγιου Βρίσκεται απέναντι από το Καστελόριζο Σύνδεσμος. 7. Άντονυ : Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τροπικός δείκτης που δηλώνει προτροπή Χαρακτηρίζεται από χαρά και ευθυμία. 9. Άφωνη Σάρα Αποτελούν τους δομικούς λίθους των διαφόρων πρωτεϊνών του οργανισμού. 10. Δεν έχει ζωντάνια Ο αριθμός 350 με γράμματα. 11. Οροσειρά της Δυτικής Κρήτης Δημιουργήθηκε από τον Δημήτριο Βικέλα και τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν το Oι λύσεις στη σελίδα

14 14 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσια κτίρια Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» του Διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος , με το Ακρώνυμο ΕΝΕΡΓΕΙΝ, υλοποίησε την περίοδο επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε τέσσερα δημόσια κτίρια στη Λευκωσία. Βουλή των Αντιπροσώπων Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μετά από τη διενέργεια σχετικών διαγωνισμών προχώρησε στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση δυο συγκροτημάτων παραγωγής ψυχρού/θερμού νερού τύπου αντλίας θερμότητας (heat pump chillers) και στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 15kW. Με την υλοποίηση των μέτρων η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου βελτιώθηκε κατά περίπου 25%. Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού) Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία Εμπορίου, υλοποιήθηκαν μέτρα για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων μετά από ανάθεση σχετικής σύμβασης, προχώρησε στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (θερμοπρόσοψη), εργασίες επιδιόρθωσης της υφιστάμενης υγρομόνωσης, θερμομόνωση οροφής, επιδιόρθωση εξωτερικής τοιχοποιίας σε σημεία που υπήρχαν ρωγμές ή/και υγρασίες, κατασκευή νέων τοιχοποιιών όπου απαιτούνταν και αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων (εκτός του υπογείου). Για το ίδιο έργο, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μετά από σχετικό διαγωνισμό πραγματοποίησε εργασίες προμήθειας και Παρατηρήσεις του ΕΤΕΚ για το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για αύξηση του κινήτρου (17.5% έκπτωσης) έγκαιρης εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και την εισαγωγή επιπρόσθετου κίνητρου (έκπτωσης 20%) εφόσον η πληρωμή γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το τελευταίο ενισχύει τη χρήση της τεχνολογίας για τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και μειώνει ταυτόχρονα τον διοικητικό φόρτο των λειτουργών του Εφόρου Φορολογίας και την ταλαιπωρία του φορολογούμενου. Ταυτόχρονα το ΕΤΕΚ επισημαίνει πως το εδραιωμένο πια φαινόμενο του μειωμένου συντελεστή φορολογικής συμμόρφωσης για ακίνητη ιδιοκτησία μεγάλης αξίας θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία, στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως, ενώ η φορολογική συμμόρφωση φυσικών και νομικών προσώπων με ακίνητη ιδιοκτησία αξίας μέχρι και (αξίες του 1980) υπερβαίνει το 90%, αυτή μειώνεται σχεδόν γραμμικά και καταλήγει σε ποσοστά κάτω του 70% για αξίες μεγαλύτερες των (αξίες του 1980). Απογοήτευση εκφράζεται καθώς για άλλη μια χρονιά ο φόρος θα επιβληθεί με τις αξίες του 1980, παρά την ορθή παραδοχή όλων πως η επιβολή σε αυτή τη βάση συνιστά στρέβλωση και προκαλεί μια σειρά από αδικίες. Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πλέον δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία εάν και το 2016, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατορθώσουμε να διορθώσουμε αυτή τη θεμελιώδη στρέβλωση της επιβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στη βάση των αξιών του n Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ εγκατάστασης συστημάτων ψύξεως μεταβλητού όγκου (τύπου VRF) και σε εγκατάσταση αυτοματισμών γραφείου για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας από την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων αναμένεται να ανέλθει στο 44%. Κτίριο Νομοθεσίας (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο τομέας Νομοθεσίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε το Τμήμα Δημοσιών Έργων, υλοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη), εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης οροφής, κατασκευή Πράσινης Στέγης, συντήρηση και επιδιόρθωση εξωτερικής τοιχοποιίας σε σημεία που υπήρχαν ρωγμές ή/και υγρασίες και αντικατάσταση υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων. Επιπρόσθετα, Διεθνής διαγωνισμός Πληρωμάτων Ασθενοφόρων μετά από ανάθεση σχετικής σύμβασης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, έγιναν εργασίες πού αφορούσαν την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης παρουσίας και κίνησης για έλεγχο του φωτισμού, την αντικατάσταση φωτιστικών φθορισμού με φωτιστικά LED και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 6Kw.Με την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου αναμένεται να ανέλθει στο 54%. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζεται η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διοίκηση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιελάμβαναν εργασίες σχετικές με την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών κλιματισμού διαιρεμένου τύπου για ψύξη και θέρμανση και την εγκατάσταση αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ο κεντρικός έλεγχος της λειτουργίας των κλιματιστικών και το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας. Η υλοποίηση των μέτρων αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 50%. n Με στόχο την εκπαίδευση, την απόκτηση και τη διεύρυνση των γνώσεων και των εμπειριών των συμμετεχόντων, αλλά και την προβολή της εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσιών προ-νοσοκομειακής φροντίδας υγείας της Κύπρου στο εξωτερικό, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επείγουσας και Προ-νοσοκομειακής Αντιμετώπισης και με τη στήριξη του Δήμου Αγίας Νάπας, διοργανώνουν διεθνή διαγωνισμό Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. O διαγωνισμός ήταν διάρκειας τριών ημερών (17-19 Σεπτεμβρίου) και διοργανώθηκε στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Συμμετείχαν πληρώματα από την Αγγλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, το Λίβανο και την Κύπρο. Η οργάνωση στηρίχθηκε σε παγκόσμια πρότυπα για την επείγουσα φροντίδα υγείας που είναι βασισμένη στη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση των επειγόντων ασθενειών και του τραύματος που αφορούν ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τα πληρώματα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά που αφορούν στην αντιμετώπιση τραυματιών, καρδιακής ανακοπής, επείγοντα παθολογικά περιστατικά, επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά, καθώς και τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας. Όλες οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν κάτω από πραγματικές και δύσκολες συνθήκες, με πραγματικά μοντέλα. n

15 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ Το ρετιρέ με τρεις μνηστήρες. Ανόρθωση, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, το μοιράζονται Η Μεγάλη Κυρία στραβοπάτησε στην 4η αγωνιστική στο ντέρμπι του ΓΣΠ με αντίπαλο την Ομόνοια (0-0). Αυτή την ευκαιρία δεν την άφησαν να πάει χαμένη, η ΑΕΚ και ο ΑΠΟΕΛ, που κέρδισαν τον Άρη και Δόξα με 1-0 αντίστοιχα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα τρεις ομάδες. Η Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ με δέκα βαθμούς και είναι οι μόνες ομάδες αήττητες στο πρωτάθλημα. Λίγο πιο κάτω (4η μέχρι 6η) βαθμολογική θέση, βλέπουμε άλλες τρεις ομάδες να τις μοιράζονται με επτά βαθμούς. Η Ένωση Παραλιμνίου που νίκησε με 2-1 την Πάφο, ο Εθνικός Άχνας την Αγία Νάπα με 2-0, ως επίσης και ο Απόλλωνας που γνώρισε την πρώτη του ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα με 2-0 με τους Ερυθρόλευκους να ανεβαίνουν βαθμολογικά με τη δεύτερη συνεχόμενη τους νίκη. Βαθμολογικό άλμα έκανε και η ΑΕΛ που μέσα στο Τσίρειο κέρδισε δύσκολα τον Ερμή Αραδίππου με η αγωνιστική Στην Κυρία κρατούν μόνο το βαθμό Το γεγονός ότι παραμένει αήττητη και έφυγε αλώβητη από το ΓΣΠ η Ανόρθωση, μετά το 0-0 με την Ομόνοια, είναι το κύριο ζητούμενο. Η Κυρία ήταν μέτρια έως κακή στο παιχνίδι και εάν δεν ήταν οι εκπληκτικές αποκρούσεις του Σλοβένου τερματοφύλακα Κόπριβετς, τότε το σκορ θα μπορούσε να ήταν βαρύ για το σύλλογο της Αμμοχώστου. Στο άλλο στρατόπεδο οι πράσινοι εδικαιούντο τους τρεις βαθμούς στο παιχνίδι, όμως η αστοχία των επιθετικών της και η εξαιρετική εμφάνιση του τερματοφύλακα της Ανόρθωσης, δεν της το επέτρεψαν. Επιστροφή στην κορυφή η ΑΕΚ Άλλο ένα δύσκολο αντίπαλο κατέβαλε η ΑΕΚ, η οποία πέρασε αλώβητη και από το Τσίρειο στάδιο. Με γκολ του Μαρτσίνιακ, οι Λαρνακείς πήραν την τρίτη τους εκτός έδρας νίκη και έπιασαν κορυφή. Γενικά η ΑΕΚ ήταν μέτρια, όμως πήρε την ουσία και το τρίποντο. Από την άλλη, ο Άρης που είχε στον πάγκο του για πρώτη φορά τον Εουγκέν Ναγκόε, παρουσιάστηκε βελτιωμένος σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα, όμως παρέμεινε στην προτελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό. Δυσκολεύτηκε αλλά πέτυχε την τρίτη του νίκη Παρά την μέτρια εμφάνιση του, ο ΑΠΟΕΛ νίκησε στο Μακάρειο τη Δόξα με 1-0 και έφτασε τους δέκα βαθμούς, όσους έχουν και η Ανόρθωση με την ΑΕΚ. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε με πέναλτι στο 13 ο Καβενάγκι. Η Δόξα μπορούσε να πάρει την ισοοπαλία αλλά στάθηκε άτυχη έχοντας δοκάρι στο 82 στ σουτ του Κωνσταντίνου. Μεταμόρφωση και ανατροπή έκανε η Ένωση Η Ένωση ξύπνησε στο δεύτερο μέρος και με αντεπίθεση διαρκείας γύρισε τα εις βάρος της δεδομένα απέναντι στη Πάφο (2-1), κατακτώντας έτσι το δεύτερο της φετινό τρίποντο και φθάνοντας τους εφτά βαθμούς. Η παφιακή ομάδα αν και προηγήθηκε στο 42 με τον Μάστι δεν είχε καλή συνέχεια στην επανάληψη και έφυγε από το Παραλίμνι χωρίς κέρδος. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 62 με σουτ του Μπούντιμιρ και πήραν τη νίκη στο 75 με πλασέ του Μπόζοβιτς. Η έδρα τον ανεβάζει ψηλά Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στο Δασάκι από τη νέα επιτυχία του Εθνικού επί της Αγίας Νάπας με 2-0 που τον ανεβάζει και βαθμολογικά. Μέσα στο Δασάκι ο Εθνικός είναι αήττητος (2 νίκες, 1 ισοπαλία), μάλιστα στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια δεν δέχθηκε ούτε και γκολ. Εξήλθε ισόπαλος 2-2 με την Δόξα, κέρδισε την Ομόνοια με 1-0 και την Αγία Νάπα με 2-0. Αντίθετα τα αισθήματα για την Αγία Νάπα που παρά την καλή παρουσία που είχε και στο Δασάκι δεν απέφυγε την ήττα από τον Εθνικό, που ήταν η τέταρτη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στοιχειωμένο το Αμμόχωστος Στοιχειωμένο τείνει να εξελιχθεί το γήπεδο Αμμόχωστος για τον Απόλλωνα, λόγω των αποτελεσμάτων της τελευταίας διετίας. Πέρσι η ομάδα της Λεμεσού έχασε με το βαρύ 4-0 από την Σαλαμίνα και 1-0 από τον Ερμή στα πλέι-οφ, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό έδαφος στην κούρσα για τον τίτλο. Η κατάρα για την λεμεσιανή ομάδα συνεχίσθηκε, αφού παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο γήπεδο Αμμόχωστος κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα και έχασε την ευκαιρία να πάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέα με την Ανόρθωση, την ΑΕΚ και τον ΑΠΟΕΛ. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν δίκαια με 2-0, πέτυχαν τη δεύτερη τους συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και ανέβηκαν ακόμη περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα. Το 1-0 το πέτυχε με πέναλτι ο Μακρίεφ και το 2-0 ο Κούλης Παύλου με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Σημαντική επιτυχία της ΑΕΛ επί του Ερμή Αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι η ουσία. Δύσκολη αλλά σημαντική νίκη πέτυχε η ΑΕΛ επί του Ερμή Αραδίππου με 1-0 στο κεκλεισμένων των θυρών Τσίρειο στάδιο σε μια κρίσιμη καμπή γι αυτή, πήρε αυτό ήθελε και αυτό έχει σημασία. Ο Φέλτσερ σκόραρε στο 44 και το αποτέλεσμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τέλος. Η ΑΕΛ ανέβηκε στους έξι βαθμούς, ενώ ο Ερμής παρά την προσπάθεια του έμεινε στους τέσσερις βαθμούς. Η συνέχεια Η 5η αγωνιστική συνεχίζεται όπως και η 4η σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες (Σάββατο Κυριακή Δευτέρα). Οι αγώνες συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρόλο που δεν υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι, όμως τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες για τους πρωτοπόρους και όχι μόνο. Το Σάββατο (26/9) η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την πολύ φιλόδοξη φέτος ομάδα της Ένωσης Παραλιμνίου. Η ομάδα της Λάρνακας θα πρέπει να δείξει σημάδια βελτίωσης αν θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία προς την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Απόδοση όπως με το παιχνίδι με τον Άρη, η σκληροτράχηλη Ένωση δεν θα την αφήσει ατιμώρητη Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα έχει για αντίπαλό του τον Άρη και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το τρίποντο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, όμως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσει τον Άρη, αφού η λεμεσιανή ομάδα έδειξε με την ΑΕΚ σημάδια βελτίωσης. Την ίδια ημέρα (Σάββατο) ο Απόλλωνας λαβωμένος μετά την ήττα του από τη Νέα Σαλαμίνα, θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας. Η νίκη για τον Απόλλωνα είναι μονόδρομος και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέους χαμένους βαθμούς, αν θέλει να διατηρηθεί κοντά στους πρωτοπόρους. Αρκετά καλά έκανε ο Εθνικός και δίκαια βρίσκεται στην 6η θέση με δύο νίκες (εντός), μία ισοπαλία (εντός) και μία ήττα (εκτός με Ανόρθωση). Στο Αμμόχωστος θα διασταυρώσουν τα πυρά τους ο Ερμής και η Νέα Σαλαμίνα. Η ίδια έδρα και για τις δύο ομάδες, όμως με την τυπικά γηπεδούχο Νέα Σαλαμίνα να βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα, ενώ αντίθετα η ομάδα της Αραδίππου ακόμα δεν βρήκε τον καλό εαυτό της Την Κυριακή στο Τάσος Μάρκου η Αγία Νάπα θα αναμετρηθεί με την Ομόνοια. Οι γηπεδούχοι είναι χωρίς νίκη με τέσσερις ισάριθμες ήττες, όμως στα εντός έδρας παιχνίδια, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και δύσκολα καταθέτουν τα όπλα. Έτσι η Ομόνοια δεν πρέπει να υποτιμήσει την Αγία Νάπα και στο τέλος να γυρεύει το όποιο λάθος της απώλειας. Στο Παφιακό η τοπική Πάφος θα έχει για αντίπαλο της την ΑΕΛ. Η Παφιακή ομάδα αν και γνώρισε την ήττα εκτός από την Ένωση, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και μπορούσε για κάτι το καλύτερο να φύγει από το γήπεδο. Η ΑΕΛ άρχισε να δείχνει καλά σημάδια βελτίωσης και με μια νέα νίκη θα διατηρηθεί κοντά στους πρωτοπόρους. Η 5η αγωνιστική θα συμπληρωθεί με τον αγώνα της Ανόρθωσης στο Άντώνης Παπαδόπουλος με αντίπαλο τη Δόξα Κατωκοπιάς. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο στο Μακάρειο με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ και έδειξαν ότι σιγά-σιγά άρχισαν να βελτιώνονται αγωνιστικά και πέρασαν το σοκ των δύο πρώτων αγωνιστικών. Η Ανόρθωση για να πάρει το τρίποντο πρέπει να αφήσει πίσω της τον κακό εαυτό της όπως έπαιζε με την Ομόνοια και να βελτιωθεί αν δεν θέλει να πάθει ζημιά και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία επιστρέφοντας στις νίκες. Μικρές κατηγορίες Πρεμιέρα Ονειρικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας για την Καρμιώτισσα, εφιαλτικό για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι των Πάνω Πολεμιδιών πέρασαν δια περιπάτου από το Μακάρειο, συντρίβοντας τους μαυροπράσινους της Λευκωσίας με 4-1, σ ένα παιχνίδι όπου λίγοι περίμεναν μια τόσο άνετη νίκη από την ομάδα του Λιάσου Λουκά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο σκορ με 1-0, ισοφαρίστηκε στο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια δέχθηκε την οδυνηρή ήττα. Αξιοσημείωτο της πρεμιέρας ήταν ότι από τα επτά παιχνίδια τα τέσσερα έληξαν ισόπαλα. Τα τρία λευκά (0-0) και το άλλο (2-2). Συγκεκριμένα, Οθέλλος ΕΝΑΔ 0-0, Ομόνοια Αραδίππου Δερύνεια 0-0, ΠΑΕΕΚ ΑΕΖ 0-0 και ΘΟΪ ΑΣΙΛ 2-2. Δύσκολο διπλό πανηγύρισε σε μια από τις πιο σκληροτράχηλες έδρες ο Ν&Σ Ερήμης. Οι κιτρινόμαυροι δραπέτευσαν από το Κοινοτικό Στάδιο με νίκη, αφού επιβλήθηκαν με 2-1 του Διγενή Ορόκλινης. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας η Ελπίδα Ξυλοφάγου, η οποία έφυγε νικήτρια από την έδρα της Παρεκκλησιάς, επικρατώντας με 1-0 της τοπικής ομάδας. Γ Κατηγορία Αφιλόξενοι οικοδεσπότες Την τιμητική τους είχαν οι ομάδες που αγωνίζονταν στην έδρα τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Γ Κατηγορίας. Συγκεκριμένα πέντε γηπεδούχοι πήραν τη νίκη, ενώ τα άλλα τρία παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Τη νίκη της αγωνιστικής την πέτυχε ο ΜΕΑΠ Π. Χωριού που κέρδισε τον Κούρρη Ερήμης με 3-1. Με νίκη ξεκίνησε και η ομάδα της Αλκής, που επιβλήθηκε με 1-0 της Αμαθούς στην Ορόκλινη. Με το δεξί μπήκε και ο Χαλκάνορας Ιδαλίου στο νέο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε με 2-0 την Π.Ο. Ξυλοτύμπου. Τα άλλα αποτελέσματα είναι: ΑΠΕΠ Ηρακλής 2-2, Ολυμπιάς Λυμπιών Π.Ο. Ορμήδειας 1-1 και Διγενής Μόρφου Εθνικός Λατσιών 1-1. Στοκ Επιλεκτική Κατηγορία Άρχισε το Σαββατοκυρίακο το πρωτάθλημα επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ με την συμμετοχή 13 ομάδων μετά την αποχώρηση του Άδωνη Ιδαλίου. Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη χρονιά που διεξάγεται το πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας είναι: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου Πέγεια 2-1 Λειβαδιακός / Σαλαμίνα Ασπίς Πύλας 2-1 ΑΕΝ Κόρνος 1-3 Ονήσιλλος Σωτήρας Ένωσης Κοκκ/θιάς 2-0 Φοίνικας Λένα Λεμεσού 2-1 Σπάρτακος Κιτίου Ελπίδα Αστρομερίτη 2-2 Κενή: Φρέναρος. n

16 16 ΤETAΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Tι είπαν... Tι έγραψαν Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν την επιρροή τους προς την Τουρκία, ώστε να βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας έχουν την ευθύνη για σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι ρίζες της κρίσης στη Συρία βρίσκονται στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Μπασάρ αλ Άσαντ, Πρόεδρος της Συρίας. Είναι μια νίκη του λαού. Δώσαμε σκληρή μάχη και αισθάνομαι δικαιωμένος. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα θα γνωρίσει μία περίοδο σταθερότητας με μία στέρεη πλειοψηφία. Φρανσουά Ολάντ, Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Ολοκληρώθηκε μια εκλογική μάχη την οποία δώσαμε με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια και πολιτισμένα. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Πρόεδρος της ΝΔ. Ο ελληνικός λαός έδωσε στον κ. Τσίπρα την εντολή να εφαρμόσει το μνημόνιο που διαπραγματεύτηκε. Ντόρα Μπακογιάννη Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ. Η Ευρώπη οφείλει να επιμερίσει την ευθύνη για την αντιμετώπιση της μαζικής μετανάστευσης. Άνγκελα Μέρκελ, Καγκελάριος της Γερμανίας. Ο Άσαντ δεν μπορεί να είναι μέρος μακροπρόθεσμης λύσης για τη Συρία. Τζον Κέρι, ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Tο Kρατικό Λαχείο μοιράζει εκατομμύρια βοηθά τον τόπο μας Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 Aριθμός 189 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 188 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456 Aριθμός 456 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

12 Φεβρουαρίου 2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 12 Φεβρουαρίου 2008 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4980 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 771 Aριθμός 638 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κ. Έλενα Στυλιανού-Φραγκοπούλου, μόνιμος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ A 712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 614 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο.

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις σχετικές εισηγήσεις των μελών μας.

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις σχετικές εισηγήσεις των μελών μας. Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσία, 20.2.2008 Θέμα: Εισηγήσεις για το θεσμό του Γραμματειακού Προσωπικού στα σχολεία Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σημειώσετε τις παρατηρήσεις της ΠΟΕΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006

ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡ.: 1313 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φακ.: 15.15.002/4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ.: 22 601558 1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φαξ.: 22 602763 26 Ιουνίου, 2006 Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Μ Η Μ Α A Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 Αριθμός 528 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009

Αρ. Φακ Φεβρουαρίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.3 2 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 301 Aριθμός 298 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 297 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) 2782 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4124,28.7.2006 Κ.Δ.Π. 321/2006 Αριθμός 321 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 Aριθμός 451 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Η κ. Φρόσω Μανωλούδη, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.366 Παραχώρηση υποτροφιών από το Ισραηλινό Κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, αιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής/Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης 20 Ιανουαρίου 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 579 Αριθμός 580 Αριθμός 581

Αριθμός 579 Αριθμός 580 Αριθμός 581 Αριθμός 579 678 ΑΠΟΛΥΣΗ Ο κ. Παντελής Στεφάνου, Καθηγητής Θρησκευτικών, απολύθηκε από τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 69, 70 και 72 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece Tel.: (+30) 210 8203830 Fax: (+30) 210 8203831 e-mail: info@rc.aueb.gr www.rc.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 Aριθμός 460 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 459 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE,

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201010-26-08.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 18

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα