ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1481 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προοίμιο: Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον: Θέματα: Δημόσια τάξη,οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Γενικά Αποστολή Υπουργείου Λήμματα: Δημόσια τάξη,οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,Αποστολή,Διάρθρωση,Φύση,Λειτουργία υπηρεσίων,αποστολή Υπουργείου Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση Λήμματα: Δημόσια τάξη,οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,Αποστολή,Διάρθρωση,Φύση,Λειτουργία υπηρεσίων Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 3 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Χαρακτήρας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Λήμματα: Δημόσια τάξη,οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,Αποστολή,Διάρθρωση,Φύση,Λειτουργία υπηρεσίων,χαρακτήρες υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον).

2 Αρθρο: 4 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κλάδος αστυνομίας τάξης Λήμματα: Δημόσια τάξη,οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,Αποστολή,Διάρθρωση,Φύση,Λειτουργία υπηρεσίων,κενρικές υπηρεσίες,κλάδος αστυνομίας τάξης Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 5 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κλάδος αστυνομίας ασφάλειας διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,κεντρικές υπηρεσίες,κλάδος αστυνομίας ασφάλειας Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 6 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κλάδος πολιτικής άμυνας διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,κεντρικές υπηρεσίες,κλάδος πολιτικής άμυνας Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 7 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κλάδος διοικητικής υποστήριξης διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,κεντρικές υπηρεσίες,κλάδος διοικητικής υποστήριξης Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).

3 (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 8 Τίτλος Αρθρου: Αστυνομικές διευθύνσεις διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,περιφερειακές υπηρεσίες,αστυνομικές διευθύνσεις ΤΜΗΜΑ Γ': Περιφερειακές υπηρεσίες 1. Σε κάθε νομό λειτουργεί μια αστυνομική διεύθυνση, που έχει ως αποστολή να ασκεί μέσα στα όρια του νομού το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, δηλαδή τη γενική αστυνόμευση, την τροχαία, τη δημόσια ασφάλεια, την κρατική ασφάλεια και την πολιτική κινητοποίηση, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6. Ειδικά στο νομό Αιτωλοακαρνίας μπορεί να λειτουργούν δύο αστυνομικές διευθύνσεις. 2. Η αστυνομική διεύθυνση περιλαμβάνει υπηρεσίες, τμήματα και γραφεία που καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό. Ολες οι υπηρεσίες, τα τμήματα και γραφεία που λειτουργούν στην έδρα της αστυνομικής διεύθυνσης αποτελούν μια ενιαία υπηρεσία με την αστυνομική διεύθυνση, διοικητής της οποίας είναι ο αστυνομικός διευθυντής του νομού. 3. Το έργο των αστυνομικών διευθύνσεων συντονίζεται και ελέγχεται από εννέα περιφερειακούς επιθεωρητές. Η έδρα και τη τοπική αρμοδιότητά τους καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό. 4. Ειδικά στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ιδρύονται και λειτουργούν από μια γενική αστυνομική διεύθυνση. Κάθε γενική αστυνομική διεύθυνση περιλαμβάνει διευθύνσεις τάξης, ασφάλειας, διοικητικής υποστήριξης και αστυνομικά τμήματα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας και αγορανομίας. 5. Ο αριθμός και η τοπική αρμοδιότητα όλων των αστυνομικών υπηρεσιών καθορίζονται από τον πίνακα χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αρθρο: 9 Τίτλος Αρθρου: Κοινοτικοί φύλακες διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,περιφερειακές υπηρεσίες,κοινοτικοί φύλακες Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49) "1. Οι κοινοτικοί φύλακες ανήκουν στη δύναμη της Διεύθυνσης Εσωτερικών των Νομαρχιών. 2. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη τους ανατίθενται είτε καθήκοντα που ορίζονται στο Ν.Δ. 3030/1954 (ΦΕΚ Α' 244), όπως ισχύει, είτε για εξυπηρεηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης

4 καθορίζεται ο τόπος άσκησης των καθηκόντων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια". Αρθρο: 10 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,περιφερειακές υπηρεσίες,νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 11 Τίτλος Αρθρου: Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,περιφερειακές υπηρεσίες,οργάνωση, λειτουργία υπηρεσιών,εσωτερικός κανονισμός Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 582/1984 (Α' 208). Κατ'εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου εκδόθηκαν τα ΠΔ 12/1994 (ΦΕΚ Α' 10), 43/1993 (ΦΕΚ Α' 1414) και 287/1993. Επίσης εκδόθηκε το ΠΔ 286/1993. Σύμφωνα με το εδ. δ της παρ. 1, εκδόθηκαν τα ΠΔ 39/1994, 161/1988 (Α' 74) και 40/1994. Δυνάμει των εδ. α, β και στ της παρ. 1, εκδόθηκε το ΠΔ 38/1994. Κατ' εξουσιοδότηση των εδ. α', β' και στ' της παρ. 1 εκθόθηκε το ΠΔ 176/1994 (Α' 113). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 εκδόθηκαν τα ΠΔ 333/94 (Α' 175), 203/1995 (Α' 109) και 204/1995 (Α' 109). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. στ, ζ και η της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 34/1996 (ΦΕΚ Α' 24). Κατ' εξουσιοδότηση του εδαφ. ζ της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 114/1996 (ΦΕΚ Α' 84). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. α και δ της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 276/1996 (ΦΕΚ Α' 196). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. α, β και ζ της παρ. 1 εκδόθηκε το ΠΔ 414/1995 (ΦΕΚ Α' 238). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. γ, δ, τ και θ της παρ. 1 και της παρ. 7 εκδόθηκε το ΠΔ 24/1997 (ΦΕΚ Α' 29). "1. Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί, κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, α) να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, β) να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφισταμενες υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες γ) να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών προσωπικού τις πιο πάνω Γενικής Γραμματείας ή να συνιστώνται νέες κατηγορίες και θέσεις, δ) να συνιστώνται θέσεις και ενδιάμεσοι βαθμοί στην υφισταμενη βαθμολογική κλίμακα του αστυνομικού προσωπικού και να ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης αρμοδιότητας, αντιστοιχίας, ιεραρχίας, χρόνου

5 υπηρεσίας και μισθού προς τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς, προσόντων, διαδικασίας επιλογής, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, προαγωγών, ορίου ηλικίας για προαγωγές αξιωματικών στην ενεργό υπηρεσία και κάθε άλλο συναφές προς τους βαθμούς αυτούς θέμα, ε) να καταργούνται θέσεις και ενδιάμεσοι βαθμοί στην υφιστάμενη βαθμολογική κλίμακα του αστυνομικού προσωπικού και να ρυθμίζεται κάθε συναφές προς την κατάργηση θέμα, στ) να ρυθμίζονται θέματα άσκησης αρμοδιότητας, αντιστοιχίας, ιεραρχίας και μισθού προς τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς, προσόντων, διαδικασίας επιλογής, τοποθερήσεων, εντοπιότητας, μεταθέσεων, κρίσεων, προαγωγών, ορίου ηλικίας, αποστρατείας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνομικού προσωπικού, ζ) να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων θέματα, τα θέματα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, η) να μεταβάλλονται τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψη αστυνομικού προσωπικού ή την εισαγωγή του σε αστυνομικές σχολές, θ) να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του αστυνομικού προσωπικού ή να ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχικών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης. Για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή ως μελών στα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δηυμόσιας Τάξης και εκπροσώπων άλλων δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών ή δημοσίων οργανισμών και Ο.Τ.Α. τα σχετικά π.δ/τα προτείνονται και από το συναρμόδιο υπουργό. Στις περιπτώσεις που τα π.δ/τα της παρ. 1 ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, προτείνονται και από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας ως συναρμόδιο. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την αστυνομική δύναμη, την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των αστυνομικών υπηρεσιών. 3. Τα π.δ/τα του άρθρου αυτού μπορεί να κωδικοποιούνται με π.δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και απαρτίζουν τον εσωτερικό Κανονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ιδρύονται, καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρεσίες κατώτερες του τμήματος. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ιδρύονται, και λειτουργούν αστυνομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού, και καταργούνται με όμοια απόφαση όταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσής τους. Η προσωρινή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος από την εναρξή της. 6. Με βάση τη διάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και τις πράξεις που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό καταρτίζεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Αν με βάση τις πιο πάνω εξουσιοδοτικές διατάξεις συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις ή ρυθμίζονται θέματα μισθού και αποζημιώσεων, το σχετικό π.δ/γμα προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών".

6 Αρθρο: 12 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Εκδοση προεδρικών διαταγμάτων και αστυνομικών διατάξεων και αδειών διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,εκδοση προεδρικών διαταγμάτων και αστυνομικών διατάξεων και αδειών Σχόλια: Το εδ. β' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49). Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α' 283), με έναρξη ισχύος αυτής την Τα εντός " " εδ. ε' και στ' της παρ. 3 προστέθηκαν με την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49). Το εντός " " εδ. ζ' προστέθηκε με άρθρο 86 Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α' 147), σύμφωνα δε με το άρθρο 44, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει 2 μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Η παρ. 10 προστέθηκε με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 1590/1986. Η παρ. 11 προστέθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α' 88). ΤΜΗΜΑ Δ': Ειδικές αρμοδιότητες 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας τάξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δημόσιων θεαμάτων και καταστημάτων, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις αστυνομικές υπηρεσίες. "β. Τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αστυνομικής άδειας για σύσταση, οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, εταιρειών και γραφείων παροχής πληροφοριών (ντεντέκτιβς) ή υπηρεσιών αστυνομικής φύσης καθώς και τα προσόντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού της". γ. Την προστασία των ηθών και των ανηλίκων. "2. Οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη". 3. Με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα: α. Πρόληψη του εγκλήματος. β. Τήρηση της κοινής ησυχίας. γ. Προστασία των ανηλίκων. δ. Λήψη μέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος. "ε. Τήρηση τάξης και κυκλοφορίας σε δημόσιες συναθροίσεις, εκδηλώσεις και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους". "στ. Ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή διατάξεων άλλων νόμων με τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα και αρμοδιότητες συναφείς με την αποστολή της, όταν η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται ειδικότερα από τους νόμους αυτούς". "ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων". 4. Οι αστυνομικές διατάξεις εκδίδονται από τους διευθυντές των αστυνομικών διευθύνσεων και ισχύουν για όλο το νομό ή για ορισμένο τμήμα του. Οι αστυνομικές διατάξεις εγκρίνονται από τον οικείο νομάρχη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν διαφωνεί ο νομάρχης, η αστυνομική διάταξη υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος αποφασίζει οριστικά. 5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να εκδίδει αστυνομικές διατάξεις για ένα από τα θέματα της παρ. 3, που έχουν ισχύ για όλη την επικράτεια ή τμήμα της και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 6. Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο. 7. Σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζονται αστυνομικές άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χορηγούνται και αφαιρούνται από τους προϊσταμένους αστυνομικών υπηρεσιών, όπως ορίζει ο

7 εσωτερικός κανονισμός. 8. Οι άδειες για την άσκηση υπαίθριων επαγγελμάτων σε σταθερά σημεία κοινόχρηστων χώρων χορηγούνται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από γνώμη της αστυνομικής αρχής, η οποία βεβαιώνει ότι δεν διαταράσσεται η δημόσια τάξη ή ασφάλεια. Κατά των πράξεων που χορηγούν την άδεια ή απορρίπτουν το σχετικό αίτημα επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στην οικεία νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών. Για το νομό Αττικής η προσφυγή ασκείται σε επιτροπή που απαρτίζεται από το νομάρχη Αττικής, το διευθυντή της διεύθυνσης τάξης της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής και τον πρόεδρο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Διαφορές που προκύπτουν από την άσκηση των παραπάνω επαγγελμάτων, επιλύονται από την οικεία νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή. 9. Ολα τα καταστήματα και υποκαταστήματα τραπεζών, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, που λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν μπορούν να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας, πρέπει να τηρούν ορισμένους όρους ασφάλειας. Οι όροι αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και τη σχετική άδεια χορηγεί η οικεία αστυνομική διεύθυνση. 10. (Αντικαθίσταται το άρθρο 19 Ν. 1339/83). "11. α. Για τις παραβάσεις των όρων ασφαλείας που αναφέρονται στην 3015/32/1α/ (Β' 241) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή κάθε άλλης που θα τροποποιεί ή θα συμπληρώνει αυτήν ως προς τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 9 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο από δρχ. που επιβάλλεται σε βάρος της περιουσίας της τράπεζας που ανήκει το κατάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση των μέτρων ασφαλείας και με προσωρινή μέχρις εξι (6) μηνών αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος ή με οριστική αφαίρεση της ίδιας άδειας σε περίπτωση υποτροπής. β. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του γενικού αστυνομικού διευθυντή, προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, και του αστυνομικού διευθυντή του νομού, στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται το κατάστημα. γ. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή από το διοικητή της τράπεζας στην οποία ανήκει το κατάστημα, του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας και απο τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που προϊσταται του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης. Η παραπάνω προσφυγή κατατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επί ποινή απαραδέκτου εντός προθεσμίας 20 ημερών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης εντός μηνός από της επομένης της καταθέσεως. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως. δ. Οι διοικητές των τραπεζών και οι διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων, που δεν τηρούν τους όρους ασφαλείας που έχουν καθοριστεί με την παραπάνω απόφαση ή με κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική αυτής, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικα". Αρθρο: 13 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Ασκηση καθηκόντων προανάκρισης και δημόσιου κατήγορου

8 διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,ασκηση καθηκόντων προανάκρισης και δημόσιου κατήγορου Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 14 Τίτλος Αρθρου: Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων Προκειμένου για πταισματικές παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους υφισταμένους τους, οι διευθυντές ή διοικητές υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από προηγούμενη ακρόαση του παραβάτη, μπορούν να κάνουν δεκτές τις αντιρρήσεις του και να θέτουν την υπόθεση στο αρχείο, με πράξη που συντάσσουν επί του εγγράφου, με το οποίο έχει βεβαιωθεί η παράβαση. Αρθρο: 15 Τίτλος Αρθρου: Φρούρηση κρατουμένων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,φρούρηση κρατουμένων 1. Η εξωτερική φρούρηση των φυλακών και σωφρονιστικών καταστημάτων και η εκτέλεση από την Ελληνική Αστυνομία των λοιπών αποστολών, που διαλαμβάνονται στο Ν.Δ. 1335/1973 (ΦΕΚ Α' 22), έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί έως ότου τα έργα αυτά αναληφθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα καθήκοντα της Χωροφυλακής, που προβλέπονται από το Ν.Δ. 1335/1973, αναλαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία. Ο τρόπος ανάληψης των καθηκόντων αυτών και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. 2. Σε περίπτωση εκτέλεσης θανατικής ποινής η Ελληνική Αστυνομία ευθύνεται μόνο για τη λήψη μέτρων τάξης, και μεταγωγής των κρατουμένων στον τόπο της εκτέλεσης. Αστυνομικό προσωπικό σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως όργανο εκτέλεσης θανατικής ποινής. Αρθρο: 16

9 Τίτλος Αρθρου: Δημόσιοι υπόλογοι διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,δημόσιοι υπόλογοι 1. Οσοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελούν με οποιοδήποτε τρόπο καθήκοντα εκκαθαριστή αποδοχών ή δαπανών ή διαχειριστή χρημάτων ή άλλων αξιών ή υλικού είναι δημόσιοι υπόλογοι και λογοδοτούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για το δημόσιο λογιστικό, που διέπουν τους δημόσιους υπόλογους. 2. Τα ένσημα, χρήματα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη και υλικά των πρατηρίων και λεσχών και οι εισπράξεις τους θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο Δημόσιο και όσοι τα διαχειρίζονται είναι δημόσιοι υπόλογοι. Αρθρο: 17 Τίτλος Αρθρου: Στρατονομικά αποσπάσματα - Φρούραρχοι διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,ειδικές αρμοδιότητες,στρατονομικά αποσπάσματα,φρούραρχοι 1. Στρατονομικά αποσπάσματα είναι δυνατό να συγκροτούνται κατά τη διάρκεια πολέμου από αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Αμυνας. Με την απόφαση ορίζεται η σύνθεσή τους και η στρατιωτική μονάδα υπό την οποία υπάγονται. 2. Τα καθήκοντα των στρατονομικών αποσπασμάτων ανάγονται σε ζητήματα ασφάλειας, τάξης και άσκησης προανακριτικών έργων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. 3. Οι αξιωματικοί των στρατονομικών αποσπασμάτων, που εκτελούν στρατονομική υπηρεσία, έχουν τη δικαστική εξουσία που προβλέπουν για την περίπτωση αυτή οι οικείες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 4. Σε πόλεις όπου δεν εδρεύει μόνιμα στρατιωτική μονάδα μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα φρουράρχου σε αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Αρθρο: 18 διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,σχέση με τις δικαστικές και άλλες αρχές Σχόλια: Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α' 147), επίσης με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι: "έργα που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία έστω και προσωρινά με διατάξεις νόμων, π.δ/των ή υπουργικών αποφάσεων, τα σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης δεν εκτελούνται εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους, από της δημοσιεύσεως του παρόντος

10 νόμου. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι 3 μήνες, εφάπαξ, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης". Σύμφωνα δε με το άρθρο 44 του ιδίου Ν. 2168/1993, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει 2 μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εντός " " παρ. 8 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ Α' 33) ΤΜΗΜΑ Ε': Σχέση με τις δικαστικές και άλλες αρχές 1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχει υποχρέωση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις και να συμμορφώνεται στις σχετικές εντολές των αρμόδιων δικαστών. Οι σχέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τις δικαστικές αρχές, όταν ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και δημόσιου κατήγορου, ρυθμίζονται από τον οργανισμό δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. 2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εκτελούν μόνο τα έργα που σχετίζονται με την αποστολή του, όπως την καθορίζει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός. 3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δεν επιδίδουν δικόγραφα αστικών υποθέσεων. Τα έγγραφα ποινικής διαδικασίας που αφορούν αστυνομικό ή πυροσβεστικό προσωπικό επιδίδονται με διαταγή του διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης ή αντίστοιχης υπηρεσίας στη δύναμη της οποίας ανήκει ο κλητευόμενος. 4. Οι σχέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας τάξης με τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος ρυθμίζονται από το Ν.Δ. 444/1970 (ΦΕΚ Α' 39). 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία άσκησης καθ' ύλην αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος. 6. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ν.π.δ.δ. και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κάθε πληροφορία για ζητήματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. "7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών δ/των ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης". "8. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση της Εθνικής Αμυνας, σε συνεργασία με τις Ενοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 660/1977 (ΦΕΚ Α' 218)". 9. Σε περίπτωση που η χώρα ή τμήμα της κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, οι κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες υπάγονται στους στρατιωτικούς διοικητές σύμφωνα με το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας. Αρθρο: 19 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Οικονομική διαχείριση διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,δαπάνες και μέσα λειτουργίας,οικονομική διαχείριση Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον).

11 Αρθρο: 20 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κατηγορίες δαπανών διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,δαπάνες και μέσα λειτουργίας,κατηγορίες δαπανών Σχόλια: Η εντός " " περίπτ. κα' της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 4 Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ Α' 33). Η περίπτ. κβ της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ Α' 138). Η εντός " " παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν. 2018/1992. Η εντός " " παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 2018/1992 και μαζί με το ΠΔ 281/1993, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6, εφαρμόζονται αναλόγως και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, από την παρ. 3 άρθρου 3 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α 23). - Η περ. κγ' της παρ. 1 προστέθηκε, το εδάφ. α της παρ. 5 και η παρ. 6 αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1, 2 και 3 αντίστοιχα του άρθ. 12 του Ν. 3103/2003 (Α 23) και ισχύουν από Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του. Ο Προϋπολογισμός καλύπτει δαπάνες για: α. αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση οπλισμού, μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών μέσων, μηχανών, οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών και προμήθεια και συντήρηση αστυνομικών σκύλων β. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου και καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο γ. λειτουργία των σχολών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και η προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας και συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η προμήθεια ιματισμού, λινοστολής και ειδών καθαριότητας των δόκιμων αστυφυλάκων, δόκιμων πυροσβεστών και κοινοτικών φυλάκων και η αποζημίωση των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευομένων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων δ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των σχολών του Υπουργείου και των παραρτημάτων τους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εκπαίδευσης των μαθητών της στρατιωτικής σχολής σωμάτων, που προορίζονται για την Ελληνική Αστυνομία ε. αποδοχές του προσωπικού γενικά στ. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή. ζ. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των υπηρεσιών του η. προμήθεια χάρτου για την εκτύπωση βιβλίων ή εντύπων κάθε μορφής, κανονισμών, κωδικοποιήσεων της νομοθεσίας, εγκυκλίων διαταγών, της έκθεσης πεπραγμένων και του περιοδικού του Υπουργείου θ. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων και του τυπογραφείου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ι. προμήθεια συγγραμμάτων και βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του ια. προμήθεια ειδών εξάρτυσης, αδιαβρόχων αστυνομικών ράβδων και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα στα αστυνομικά

12 όργανα για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ιβ. προμήθεια υφάσματος στολών, ραφή υφασμάτων και προμήθεια λοιπών ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής και υπόδησης ιγ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών, όπως και ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές υπηρεσίες ιδ. θέρμανση και προμήθεια ειδών καθαριότητος και γραφικής ύλης. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών είναι δυνατό να παρέχεται μηνιαίο κατ' αποκοπή βοήθημα στις υπηρεσίες του Υπουργείου από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτόν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ιε. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού ιστ. οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις ιη. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων. ιθ. υγειονομική (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) περίθαλψη του προσωπικού κ. έξοδα κηδείας προσωπικού. "κα. Υποτροφίες για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας". "κβ. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης". "Κγ. Ανέγερση μνημείων πεσόντων Ελληνικής Αστυνομίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών." 2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης είναι δυνατό να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δαπάνες πέρα από εκείνες που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών του. 3. Στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό υπηρεσιών του Υπουργείου. 4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μπορεί με δαπάνες του Δημοσίου να εγκαταστήσει δικό του δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών. "5"α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου." β. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επιμέρους φορείς συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης". "6. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης."

13 Αρθρο: 21 Τίτλος Αρθρου: Λέσχες - πρατήρια διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,δαπάνες και μέσα λειτουργίας,λέσχες - πρατήρια Σχόλια: Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49) 1. Οπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα που μισθώνονται από το Δημόσιο για το σκοπό αυτόν ή σε οικήματα στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσης τους. Οι δαπάνες προμήθειας των ειδών εξοπλισμού των λεσχών βαρύνουν το δημόσιο. "2. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού και απαλλάσσοτναι από φόρους και κάθε είδους τέλη. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης". 3. Στις λέσχες είναι δυνατό να λειτουργεί και πρατήριο ειδών - τροφίμων πού είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού. Αρθρο: 22 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,κατηγορίες, βαθμοί, θέσεις,κατανομή προσωπικού Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 23 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,κατηγορίες, βαθμοί, θέσεις,οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον).

14 Αρθρο: 24 Ημ/νία: Τίτλος Αρθρου: Ιεραρχική κλίμακα διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,κατηγορίες, βαθμοί, θέσεις,ιεραρχική κλίμακα Σχόλια: Καταργήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41). (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 25 Τίτλος Αρθρου: Οριο ηλικίας κατά βαθμούς διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,κατηγορίες, βαθμοί, θέσεις,οριο ηλικίας κατά βαθμούς Σχόλια: Το τελευταίο εντός " " εδ. της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 Π.Ν.Π. 24/24 Απρ (ΦΕΚ Α' 71). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του πδ 241/99 (Α' 200/ ), όσοι από τους υπηρετούντες Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία και με τη δήλωση ένταξής τους δεν ζήτησαν την υπαγωγή τους στο προβλεπόμενο από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όριο ηλικίας δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους που δεν ανακαλείται, την υπαγωγή τους στο ανωτερω όριο ηλικίας το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαϊου του έτους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο γι' αυτούς όριο ηλικίας. 1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο το αστυνομικό προσωπικό επιτρέπεται να υπηρετεί είναι κατά βαθμούς το εξής: αντιστράτηγος - Αρχηγός 62ο έτος αντιστράτηγος 61ο έτος υποστράτηγος 60ο έτος αστυνομικός διευθυντής 58ο έτος αστυνομικός υποδιευθυντής 58ο έτος αστυνόμος α' 57ο έτος αστυνόμος β' και κατώτεροι του μέχρι και του αστυφύλακα 55ο έτος 2. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο μπορούν να υπηρετούν οι κοινοτικοί φύλακες είναι το 65ο έτος. 3. Προσωρινά και για όσο χρόνο θα εξακολουθούν να υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία όσοι ενταχθούν σε αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, το όριο ηλικίας για τους βαθμούς από αστυνόμο β' και κάτω καθορίζεται ως εξής: αστυνόμος β' 55ο έτος υπαστυνόμος 54ο έτος ανθυπαστυνόμος 52ο έτος αρχιφύλακας 51ο έτος αστυφύλακας 51ο έτος Με τη δήλωση ένταξης στην Ελληνική Αστυνομία οι χωροφύλακες, αστυφύλακες, υπενωμοτάρχες, υπαρχιφύλακες, ενωμοτάρχες, αρχιφύλακες, ανθυπασπιστές και ανθυπαστυνόμοι μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της παρ. 1 αυτού του άρθρου. "Η υπαγωγή τους ή όχι αποφασίζεται ύστερα από κρίση του συμβουλίου του άρθρου 46 που συνεκτιμά και τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 48". 4. Το όριο ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού των ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμούς αυξημένο κατά δύο έτη από το όριο που ορίζεται

15 στις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού. Οριο ηλικίας του υποστρατήγου υγειονομικού ορίζεται το 61ο έτος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής παύουν να ισχύουν, όταν εξέλθουν από την Ελληνική Αστυνομία όσοι ενταχθούν σ'αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων. 5. Το όριο ηλικίας των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού ισχύει για όλο το αστυνομικό προσωπικό, ανεξάρτητα από την ειδικότερη υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία διατελεί. 6. Οπου απαιτείται προσδιορισμός της ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή των υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, ο προσδιορισμός γίνεται με βάση τη χρονολογία γέννησης. Ειδικά για την έξοδο από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Αρθρο: 26 Τίτλος Αρθρου: Πολιτικό προσωπικό και κοινοτικοί φύλακες διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,κατηγορίες, βαθμοί, θέσεις,πολιτικό προσωπικό και κοινοτικοί φύλακες Σχόλια: Βλέπε άρθρο 11 Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α' 90), με το οποίο χορηγείται, από , μηνιαία ειδική αποζημίωση ως κίνητρο παραγωγικότητας: 1. Στο τακτικό πολιτικό προσωπικό του Υπ. Δημόσιας Τάξης που προβλέπεται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και 2. Στο πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδίου Υπουργείου, που αμοίβεται με βάση το Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ Α' 194). Βλέπε και άρθρο 27 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41/ ) σχετικά με τη σύσταση Οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα και την κατάργηση αντιστοίχων θέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Επίσης με το άρθρο 21 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41/ ) καταργήθηκαν οι θέσεις του παρόντος άρθρου για το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και αντί αυτών συνεστήθησαν νέες θέσεις. 1. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 2. Οι θέσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διαρθρώνονται κατά κλάδους και βαθμούς ως εξής: Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικού: με βαθμό 3ο-2ο 45 με βαθμό 5ο-4ο 105 με βαθμό 8ο-6ο 270 Κλάδος ΑΤ2 Ιατρικού: με βαθμό 6ο-2ο 4 Κλάδος ΑΤ3 Τεχνικού: με βαθμό 3ο-2ο 1 με βαθμό 6ο-4ο 3 Κλάδος ΑΡ1 Διοικητικού: με βαθμό 3ο-2ο 2 με βαθμό 5ο-4ο 6 με βαθμό 9ο-6ο 18 Κλάδος ΑΡ2 Τεχνικού: με βαθμό 3ο-2ο 1 με βαθμό 5ο-4ο 2 με βαθμό 9ο-6ο 5 Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικού: με βαθμό 5ο-4ο 310 με βαθμό 10ο-6ο Κλάδος ΜΕ2 Νοσηλευτικού: με βαθμό 5ο-4ο 1 με βαθμό 10ο-6ο 2 Κλάδος ΜΕ3 Χειριστών Μηχανών Η/Υ: με βαθμό 5ο-4ο 6 με βαθμό 9ο-6ο 26 Κλάδος ΜΕ4 Εμφανιστών Ακτινολογικών Μηχανημάτων: με βαθμό 10ο-4ο 2 Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων: με βαθμό 12ο-7ο Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διακρίνονται ως εξής: α. 8 θέσεις ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, σύμφωνα με το Ν. 1320/1983 (ΦΕΚ Α' 6). β. 10 θέσεις ειδικών συνεργατών του κλάδου ασφαλείας με σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με το Ν.Π.Δ. 3/1973 (ΦΕΚ Α' 294). γ. 4 θέσεις επιστημόνων, που κατέχουν. τουλάχιστον πτυχίο ανώτατης σχολής, ειδικών στην εσωτερική δομή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή

16 στα λειτουργικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στα δίκτυα επικοινωνιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στην επιχειρησιακή έρευνα με σύμβαση ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται. δ. Θέσεις βοηθητικού προσωπικού. δα. 32 θέσεις ημερομίσθιων εργατών με σύμβαση αορίστου χρόνου. δβ. 100 θέσεις ημερομίσθιων εργατοτεχνιτών με σύμβαση αορίστου χρόνου. δγ. 207 θέσεις ημερομίσθιων τεχνιτών με σύμβαση αορίστου χρόνου. δδ. 50 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. ε Θέσεις ωρομίσθιων καθαριστριών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης είναι δυνατό να αυξομειώνονται οι θέσεις καθαριστριών και να καθορίζεται ο χρόνος απασχόλησής τους. Οι καθαρίστριες προσλαμβάνονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας που διαρκεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες επιτρέπεται να προσλαμβάνονται αναπληρώτριες τους χωρίς καμμία αποτύπωση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις καθαρίστριες των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών. 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορούν να συνιστώνται θέσεις μαγείρων και βοηθών μαγείρων, τραπεζοκόμων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για να καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας των μαγειρείων και εστιατορίων των σχολών του Υπουργείου και των παραρτημάτων τους, καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών που έχουν λέσχες ή παρασκευάζουν συσσίτιο. Με τα ίδια διατάγματα είναι δυνατό να ιδρύονται και θέσεις κουρέων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των λεσχών, των σχολών και των παραρτημάτων τους. 5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συνιστώνται νέοι κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού, να συγχωνεύονται ή να κατανέμονται οι υπάρχουσες, να αναδιαρθρώνονται οι θέσεις του προσωπικού αυτού κατά κλάδους και βαθμούς και να καθορίζονται τα ειδικά τυπικό προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στους εισαγωγικούς βαθμούς κάθε κλάδου. Με όμοια διατάγματα κατανέμονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές. 6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης όλες οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 7. Για την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν το πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα και τους λοιπούς συναφείς νόμους συνιστώνται τα ακόλουθα υπηρεσιακά συμβούλια: α. Πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους με βαθμό 5ο και άνω, που συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα ως πρόεδρο και μέλη το διευθυντή προσωπικού του κλάδου διοικητικής υποστήριξης, ένα νομικό σύμβουλο ή πάρεδρο διοίκησης και δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με βαθμό 2ο ή 3ο, κι αν δεν υπάρχουν τέτοιοι με βαθμό 4ο ή 5ο. β. Τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους με βαθμό 6ο και κάτω που συντίθεται από το διευθυντή προσωπικού του κλάδου διοικητικής υποστήριξης, έναν πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο της διοίκησης και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με βαθμό 2ο ή 3ο και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό 4ο ή 5ο. γ. Τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους κοινοτικούς φύλακες, που συγκροτείται από έναν αστυνομικό διευθυντή, έναν πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο της διοίκησης και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με βαθμό 2ο ή 3ο και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό 4ο ή 5ο. Η συγκρότηση των παραπάνω συμβουλίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, εκείνοι που εκτελούν χρέη εισηγητή και

17 γραμματέα των συμβουλίων. 8. Οι τοποθετήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και απολύσεις του μόνιμου πολιτικού προσωπικού γίνονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 9. Οι κενές θέσεις του τακτικού πολιτικού προσωπικού πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, η διαδικασία επιλογής, τα προσόντα των υποψηφίων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 10. Ο κανονισμός προσωπικού μπορεί να ορίζει για το πολιτικό προσωπικό, λόγω της αποστολής που υπηρετεί, υποχρεώσεις και περιορισμούς δικαιωμάτων πέραν εκείνων που προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας. Οι διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων διέπουν το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου σ' όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που ρυθμίζονται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στις πράξεις που εκδίδονται για την εφαρμογή του. 11. Οταν κενώνονται θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΜΕ, είναι δυνατό να προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μεταφορά ισάριθμων θέσεων κλάδου ΜΕ στον κλάδο ΑΤ. 12. Οι οργανικές θέσεις των κοινοτικών φυλακών με βαθμό 12ο - 10ο είναι Ως κοινοτικοί φύλακες διορίζονται έλληνες πολίτες, που έχουν ενδεικτικό τουλάχιστον τρίτης τάξης εξατάξιου γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο κανονισμός προσωπικού. Για την πλήρωση θέσης κοινοτικού φύλακα, σε περίπτωση ίσων όρων, προτιμάται όποιος κατάγεται ή διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας όπου υπάρχει η κενή θέση, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος υποψήφιος, προτιμάται όποιος κατάγεται ή διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια του νομού. Για τα λοιπά θέματα προσωπικού των κοινοτικών φυλάκων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 8, 9 και 10 αυτού του άρθρου. Αρθρο: 27 Τίτλος Αρθρου: Προέλευση αστυφυλάκων και αρχιφυλάκων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,προέλευση αστυνομικού προσωπικού,προέλευση αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων Σχόλια: Σύμφωνα με το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2226/1994 (Α' 122), για όσους κατατάσσονται στις σχολές αστυφυλάκων και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. ΤΜΗΜΑ Β': Προέλευση αστυνομικού προσωπικού 1. Ως δόκιμοι αστυφύλακες γενικών και ειδικών καθηκόντων κατατάσσονται άνδρες και γυναίκες έλληνες πολίτες ή ομογενείς από την Βόρεια Ηπειρο, την Κύπρο, την Τουρκία, ηλικίας ετών, απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής. Από τους κατατασσόμενους μέχρι χίλιοι για κάθε χρόνο μπορεί να είναι αστράτευτοι και οι υπόλοιποι να εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα. Ο παραπάνω αριθμός μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. 2. Οι αστυφύλακες μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τη σχολή υπηρετούν για δύο χρόνια σε περιφερειακές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της

18 φοίτησης ο δόκιμος αστυφύλακας απολύεται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αν χάσει κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα ή για πειθαρχικούς λόγους. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόλυσης καθορίζονται με τον κανονισμό προσωπικού. Μετά την συμπλήρωση δύο ετών δοκιμαστικής υπηρεσίας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησής τους στη σχολή, οι αστυφύλακες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις πάνω σε πρακτικά θέματα. Στη συνέχεια το αρμόδιο συμβούλιο κρίνει για τη παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία με το βαθμό του αστυφύλακα ή την απόλυσή τους. Η κρίση του συμβουλίου βασίζεται στις προτάσεις των προϊσταμένων του δοκίμου, στην επίδοσή του στη σχολή και στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, η βαθμολογία, η διαδικασία των κρίσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον κανονισμό προσωπικού. Για όσους ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. 3. Οι άνδρες και γυναίκες αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων προέρχονται από αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων. Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, η βαθμολογία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού. Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του αρχιφύλακα έχουν οι αστυφύλακες που συμπληρώνουν μέχρι τη χρονολογία προκήρυξης των εξετάσεων τρία χρόνια πραγματικής ευδόκιμης υπηρεσίας. Στην τριετία αυτή δεν υπολογίζεται ο χρόνος της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για όσους ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού. Ο αριθμός των κενών θέσεων για τις οποίες ενεργούνται οι εξετάσεις καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 παρ. 8 του νόμου αυτού. 4. Οι αστυφύλακες του τμήματος μουσικής προέρχονται από ιδιώτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα και έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που ορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. Οι αρχιφύλακες του τμήματος μουσικής προέρχονται από αστυφύλακες του τμήματος μουσικής ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων ρυθμίζονται με τον κανονισμό προσωπικού. 5. Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, για όσους κατατάσσονται σε αυτή πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάμεις. Αρθρο: 28 Τίτλος Αρθρου: Προέλευση ανθυπαστυνόμων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,προέλευση αστυνομικού προσωπικού,προέλευση ανθυπαστυνόμων

19 1. Οι άνδρες και γυναίκες ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων προέρχονται από αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του ανθυπαστυνόμου έχουν οι αρχιφύλακες που συμπληρώνουν, μέχρι τη χρονολογία προκήρυξης των εξετάσεων, 5 χρόνια ευδόκιμης πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό αρχιφύλακα. 2. Για τους ενωμοτάρχες και αρχιφύλακες παραγωγικών σχολών που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία ως αρχιφύλακες εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Τα ίδια εφαρμόζονται και για τους χωροφύλακες και αστυφύλακες που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία και θα εξελιχθούν στο βαθμό του αρχιφύλακα με προαγωγικές εξετάσεις. 3. Οι ανθυπαστυνόμοι του τμήματος μουσικής προέρχονται από αρχιφύλακες του τμήματος μουσικής, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις. 4. Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού. Αρθρο: 29 Τίτλος Αρθρου: Βαθμολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόμων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,προέλευση αστυνομικού προσωπικού,βαθμολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόμων 1. Για τους ανθυπασπιστές και ανθυπαστυνόμους που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία ως ανθυπαστυνόμοι εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 649/1970, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 1339/1983 (ΦΕΚ Α' 35), με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: α. Οσοι αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή μετεκπαίδευσης ανθυπαστυνόμων προάγονται μετά συμπλήρωση τριών ετών από την έξοδό τους από τη σχολή στο βαθμό του υπαστυνόμου. Μετά την προαγωγή τους αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 671/1977 (ΦΕΚ Α' 236), όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ενωμοτάρχες, αρχιφύλακες, χωροφύλακες και αστυφύλακες που θα ενταχθούν στην Ελληνική αστυνομία και θα εξελιχθούν στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου. 2. Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου αυτού, που δεν εισέρχονται στη σχολή μετεκπαίδευσης ή δεν αποφοιτούν ευδόκιμα από αυτή, εξελίσσονται μόνο μισθολογικά. Αρθρο: 30 Τίτλος Αρθρου: Προέλευση αξιωματικών γενικών καθηκόντων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,προέλευση αστυνομικού προσωπικού,προέλευση αξιωματικών γενικών καθηκόντων

20 Υπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που αποφοιτούν από το τμήμα υπαστυνόμων της σχολής αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο τμήμα αυτό εισάγονται ύστερα από εξετάσεις: 1. Ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων ηλικίας μέχρι 35 ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής. 2. Αστυφύλακες ηλικίας μέχρι 35 ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που είναι πτυχιούχοι οποιουδήποτε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, και ιδιώτες ηλικίας μέχρι 28 ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που έχουν πτυχίο νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αρθρο: 31 Τίτλος Αρθρου: Προέλευση αξιωματικών ειδικών καθηκόντων διάρθρωση, φύση-λειτουργία υπηρεσιών,προσωπικό,προέλευση αστυνομικού προσωπικού,προέλευση αξιωματικών ειδικών καθηκόντων Σχόλια: Η εντός " " παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ Α' 33) "1. Οι υγειονομικοί αξιωματικοί (ιατροί και οδοντίατροι) προέρχονται: α. Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Δημόσιας Τάξης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να υπηρετήσουν ως υγειονομικοί αξιωματικοί στην Ελληνική Αστυνομία, τουλάχιστον επί 15 έτη οι οδοντίατροι και 18 έτη οι ιατροί των άλλων ειδικοτήτων. Σε περίπτωση αποχωρήσεως πριν από την λήξη του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 683/1977. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν τους μαθητές τις Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για αυτούς. β. Από ιδιώτες ιατρούς, ηλικίας μέχρι 40 ετών, που προσλαμβάνονται ύστερα από επιλογή, με το βαθμό οτυ αστυνόμου Β', εφόσον πρόκειται να καλυφθούν ανάγκες της υγειονομικής υπηρεσίας σε ιατρούς ορισμένων ειδικοτήτων. Για τον υπολογισμό του ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την γέννηση του υποψηφίου. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον κανονισμό προσωπικού. Οι διατάξεις του Ν. 671/1977 (ΦΕΚ ΜΑ' 236), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου". 2. Η προέλευση του ιερέα υπαστυνόμου, τα ουσιαστικά και τυπικά του προσόντα και ο τρόπος επιλογής του καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Οι υπαστυνόμοι του τμήματος μουσικής προέρχεται από ανθυπαστυνόμους, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων. Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, το αντικείμενο των εξετάσεων, η

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αργυρούπολη, 14/4/2014 Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68 Αργυρούπολη ΤΚ 16452 Αρ.Πρωτ.: 12820 Τηλ. Κέντρο 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 41 20000229 Τέθηκε σε ισχύ: 29.02.2000 Ημ.Υπογραφής: 29.02.2000 Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γύθειο:10/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:14723 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερολακώνων Γύθειο Λακωνίας Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Mαρία Μπερτζελέτου Τηλ.: 2733360344 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 19/ 07/2010 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 10727 ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση : Κ. Βάρναλη 76 78 Ταχ. Κώδικας : 132 31 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 18/10/2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18992 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ταχ. Δνση: Γ. Γεννηματά 1 Τ.Κ. : 42031, Φαρκαδόνα Πληρ.: Αθηνά Πατσιάνη, Τεντολούρη Μαρία ΤΗΛ.: 24333-50036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5.

δ) του κλάδου ΤΕ1, εισαγωγικό το Μ.Κ. 20 και καταληκτικό το Μ.Κ. 5. Νόμος 1824 της 30.12.1998 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Aρθρο 1 Καταργήθηκε Aρθρο 2 Προμήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προμήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κρανίδι, 04.03.2015 Αρ. Πρωτ. : 2314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 10.02.1986 Ημ/νία Ισχύος: 10.02.1986 Τίτλος Αρθρου: Διάκριση αδειών. Λήμματα: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,Αδειες προσωπικού,διάκριση ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 27 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 11 19860210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1986 Ημ.Υπογραφής: 14.01.1986 Τίτλος: Αδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Β.Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον Χρόνος Διατήρησης: Διηνεκές ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2015» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/02/139164 Σ. 3102 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ υποβάλλει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012. Πρόκειται για τη 18η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 1 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαστικοί υπάλληλοι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 3/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 22655 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 25.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτ/λου : 22966 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα