ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ GEORGE S. GALATARIOTIS & SONS LTD, GALA SECURITIES PUBLIC COMPANY LTD, COSTAS GALATARIOTIS LTD, GEORGE ST. GALATARIOTIS LTD, ΚΑΙ GALATARIOTIS ENTERPRISES LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Η Έκθεση αυτή έχει ετοιμαστεί συγκεκριμένα και αποκλειστικά για την αξιολόγηση της προτεινόμενης αντιπαροχής και του τρόπου υπολογισμού της αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση από τους George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd για την απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd για το Διοικητικό Συμβούλιο της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd (ο Παραλήπτης ), προϋποθέτοντας ότι ο Παραλήπτης κατέχει εξειδικευμένη γνώση που επιτρέπει σ αυτόν να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Η Έκθεση αυτή έχει ετοιμαστεί κατόπιν εντολής του Παραλήπτη. Έχει ετοιμαστεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και ανάλυσης και είναι για αποκλειστική χρήση από τον Παραλήπτη. Οι πληροφορίες στην Έκθεση αυτή δίνονται καλή τη πίστη και έχουν ληφθεί από το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης και από πληροφορίες δημόσια γνωστές. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευθεί από εμάς και έχουν γίνει αποδεκτές ως αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την πληρότητα ή την ακρίβεια της έκθεσης αυτής και κανένας εξ εμάς προβαίνει σε οποιεσδήποτε σχετικές παραστάσεις ή εγγυήσεις. Η Έκθεση αυτή δεν αποτελεί, ούτε υπάρχει πρόθεση να αποτελέσει, προσφορά ή πρόσκληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε συμφέροντος ή να καταθέσει χρήματα με οποιοδήποτε πρόσωπο. 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel Fax Member of the SFS Group

2 9 Δεκεμβρίου 2011 Διοικητικό Συμβούλιο C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 197, Gala Tower, 3030 Λεμεσός Κύριοι, Έκθεση Ανεξάρτητου Ειδικού Εμπειρογνώμονα Σύμφωνα με τις οδηγίες σας και κατόπιν διορισμού μας ως ανεξάρτητοι ειδικοί εμπειρογνώμονες, παραθέτουμε πιο κάτω την Έκθεσή μας, η οποία ετοιμάστηκε ως βοήθημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd (η Υπό Εξαγορά Εταιρεία ) για το σχηματισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, άποψης επί της προτεινόμενης αντιπαροχής που περιέχεται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης από τις εταιρείες George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd προς όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έναντι αντιπαροχής τίτλων της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμένων Δημόσια Λτδ ( CCC ). Στην Έκθεσή μας αναφέρεται η γνώμη μας σχετικά με την αξιολόγηση της βάσης υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε προς τον καθορισμό της προτεινόμενης αντιπαροχής και κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη. Η ετοιμασία της Έκθεσης μας βασίστηκε στις ακόλουθες πληροφορίες: Στην επίσημη Ανακοίνωση για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου Στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου Στις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2010 και τις μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Στις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008, 2009 και 2010 και τις μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 της εταιρείας CCC. Σε δημόσιες πληροφορίες που αποκτήσαμε από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σε πληροφορίες που δόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε προβεί σε οποιεσδήποτε διαδικασίες ελέγχου οι οποίες αποσκοπούν στη βεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών και στοιχείων που μας έχουν παρασχεθεί και να τονίσουμε ότι η εργασία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί καθ οιονδήποτε τρόπο εκτίμηση της αξίας των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Η εργασία μας διεκπεραιώθηκε μεταξύ 25 Νοεμβρίου 2011 με 9 Δεκεμβρίου Δεν γνωρίζουμε και δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και εξέλιξη γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί ή ανακοινωθεί, μετά την αποπεράτωση της εργασίας μας και τα οποία είναι πιθανό να είναι σημαντικά, αναφορικά με τη γνώμη που έχουμε εκφέρει. Είμαστε στη διάθεσής σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες τυχών χρειαστείτε. Με εκτίμηση, Sharelink Securities and Financial Services Ltd Σελίδα 2 από 49

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CCC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε σχέση με τη Χρηματιστηριακή Αξία Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε σχέση με τον Όγκο Συναλλαγών Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού Άλλοι Παράγοντες Προς Αξιολόγηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελίδα 3 από 49

4 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Νόμισμα σε Ευρώ. CCC CCCH, Υπό Εξαγορά Εταιρεία SLSFS Ανακοίνωση Αποδέκτης, Αποδεχόμενος Μέτοχος Δημόσια Πρόταση Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης Έκθεση Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΚΑΕ H Kυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ Η εταιρεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd. Η εταιρεία Sharelink Securities and Financial Services Limited Η ανακοίνωση της οριστικής απόφασης διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της CCCH, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου Ο μέτοχος της CCCH που αποδέχεται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις μετοχές του. Η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Δημοσίων Προτάσεων Νόμου του 2007, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, που διατυπώνουν οι κκ. George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd για να αποκτήσουν μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της CCCH. Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης συμπεριλαμβανομένου και του Εγγράφου με Πληροφορίες Ισοδύναμες με εκείνες του Ενημερωτικού Δελτίου για την Κυπριακή Εταιρεία Τσιμένων Δημόσια Λτδ το οποίο αποτελεί μέρος του Εγγράφου. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης της Προτεινόμενης Αντιπαροχής και του τρόπου καθορισμού της αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση από τις εταιρείες George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd προς όλους τους μετόχους της εταιρείας C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου έναντι αντιπαροχής τίτλων της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμένων Δημόσια Λτδ. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου. Καθαρή Αξία Ενεργητικού. Νόμος Ο περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του Προτεινόμενη Αντιπαροχή Προτείνοντες Η αντιπαροχή που προσφέρεται στους Αποδεχόμενους Μετόχους, ήτοι τρεις (3) μετοχές της εταιρείας CCC για κάθε δύο (2) μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Οι εταιρείες George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd οι οποίοι υποβάλουν την παρούσα Δημόσια Πρόταση. Σελίδα 4 από 49

5 Συγκρότημα CCC ΧΑΚ Η εταιρεία Kυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ με όλες τις θυγατρικές της. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σελίδα 5 από 49

6 2. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd μας έχει αναθέσει την ετοιμασία μελέτης για την αξιολόγηση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής και του τρόπου καθορισμού της αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση από τις εταιρείες George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd προς όλους τους μετόχους της εταιρείας C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου έναντι αντιπαροχής τίτλων της εταιρείας Κυπριακής Εταιρείας Τσιμένων Δημόσια Λτδ. Η ετοιμασία της Έκθεσής μας έχει ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007, ο οποίος προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οφείλει να ετοιμάσει έγγραφο στο οποίο να εκφράζει την άποψη του επί της Δημόσιας Πρότασης και το οποίο να περιλαμβάνει έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Σκοπός της Έκθεσης μας είναι να εκφέρουμε γνώμη κατά πόσο η Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι δίκαιη και εύλογη καθώς και την άποψη μας επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της αντιπαροχής. Η ετοιμασία της Έκθεσης μας βασίστηκε στις ακόλουθες πληροφορίες: Στην επίσημη Ανακοίνωση για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου Στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου Στις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2010 και τις μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Στις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008, 2009 και 2010 και τις μη Ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 της εταιρείας CCC. Σε δημόσιες πληροφορίες που αποκτήσαμε από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Σε πληροφορίες που δόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε προβεί σε οποιεσδήποτε διαδικασίες ελέγχου οι οποίες αποσκοπούν στη βεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών και στοιχείων που μας έχουν παρασχεθεί και να τονίσουμε ότι η εργασία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί καθ οιονδήποτε τρόπο εκτίμηση της αξίας των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή των δεδομένων και στοιχείων που μας έχουν δοθεί πιθανό να διαφοροποιεί τα συμπεράσματα της Έκθεσης μας. Οι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προτρέπονται να πάρουν τις δικές τους επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με την απόφαση τους κατά πόσο θα αποδεχθούν τη συγκεκριμένη Δημόσια Πρόταση, ανάλογα με τους προσωπικούς τους επενδυτικούς στόχους, ορίζοντες και δεδομένα. Σελίδα 6 από 49

7 3. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έχουμε ετοιμάσει Έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την αξιολόγηση της προτεινόμενης αντιπαροχής και του τρόπου καθορισμού της αναφορικά με την υποβολή Δημόσιας Πρότασης από τις εταιρείες George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd (οι Προτείνοντες ) προς όλους τους μετόχους της εταιρείας C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd (η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, CCCH ) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου έναντι αντιπαροχής τίτλων της εταιρείας Κυπριακής Εταιρείας Τσιμένων Δημόσια Λτδ (η CCC ). Το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μας έχει αναθέσει την ετοιμασία της πιο πάνω Έκθεσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για την αξιολόγηση της προτεινόμενης αντιπαροχής από το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε προβεί σε οποιεσδήποτε διαδικασίες ελέγχου οι οποίες να αποσκοπούν στην βεβαίωση της ακρίβειας των πληροφοριών και στοιχείων που μας έχουν παρασχεθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και τονίζουμε ότι η εργασία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί καθ οιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και της εταιρείας CCC αλλά ούτε και αποτελεί ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο (financial due diligence) των οικονομικών καταστάσεων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και της εταιρείας CCC. Οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή των δεδομένων και στοιχείων που μας έχουν δοθεί ή είναι δημόσια γνωστά, πιθανό να διαφοροποιεί τα συμπεράσματα της Έκθεσης μας. Σκοπός της Έκθεσης μας είναι: να εκφράσουμε την άποψη μας επί της βάσης του υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της προτεινόμενης αντιπαροχής, και να εκφέρουμε γνώμη κατά πόσο η προτεινόμενη αντιπαροχή από τους Προτείνοντες είναι δίκαιη και εύλογη. Οι Προτείνοντες κατά τον καθορισμό της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης ως τρεις (3) μετοχές της CCC ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια, για κάθε δύο (2) πλήρως πληρωθείσες μετοχές της CCCH ονομαστικής αξίας 0,43 η κάθε μια έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα: την τιμή κλεισίματος της CCCH για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών, που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 0,19 μέχρι 0,33. τον όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ της CCCH για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης. την τιμή κλεισίματος της CCC για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών, που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης η οποία κυμάνθηκε μεταξύ 0,17 μέχρι 0,31. τον όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ της CCC για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης. Την τρέχουσα αξία της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίστηκε με βάση την τιμή της μετοχής της CCC στις 3 Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία που προηγείται της Ανακοίνωσης. Σύμφωνα με τους όρους της αντιπαροχής, αυτή υπολογίζεται ως ακολούθως: 1 μετοχή της CCCH= 3/2* τιμή κλεισίματος της μετοχής της CCC= 3/2* 0,18= 0,27. Η τρέχουσα αξία της μετοχής της CCCH των 0,27 αντιπροσωπεύει σημαντική υπεραξία σχέση με την τιμή κλεισίματος που προηγήθηκε της Ανακοίνωσης ως επίσης και καθ όλη τη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε της Ανακοίνωσης. Τον συνολικό και τον ημερήσιο όγκος συναλλαγών στο ΧΑΚ της CCC ο οποίος ήταν σημαντικά υψηλότερος από της CCCH για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης. Σελίδα 7 από 49

8 Το γεγονός ότι οι μετοχές της CCC για τις περιόδους των 12 μηνών που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης έτυχαν διαπραγμάτευσης σε περισσότερες χρηματιστηριακές συναντήσεις από ότι της CCCH. Για συγκριτικούς σκοπούς και όσον αφορά τις συγκριτικές Καθαρές Εσωτερικές Αξίες τις CCCH και CCC, και την αναλογία αντιπαροχής τρεις (3) μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λτδ για κάθε δύο (2) πλήρως πληρωθείσες μετοχές της CCCH, η υπεραξία της ΚΑΕ της αντιπαροχής σε σχέση με την ΚΑΕ της CCCH με βάση τα στοιχεία ισολογισμού στις 30/06/11 ανέρχεται σε 10,59%. Τους σκοπούς και προθέσεις τους των Προτεινόντων όπως παρατίθενται στο Μέρος 4.1 της παρούσας Έκθεσης. Όπως προνοείται από το άρθρο 33(6) του Νόμου, εξετάστηκε η βάση υπολογισμού που υιοθέτησαν οι Προτείνοντες για τον καθορισμό της Προτεινόμενης Αντιπαροχής, καθώς και το τίμημα της Προτεινόμενης Αντιπαροχής λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω: Η χρησιμοποίηση της χρηματιστηριακής αξίας θεωρείται ενδεδειγμένη βάση αξιολόγησης εισηγμένων τίτλων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό ισχύει και για τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ παρά το περιορισμένο βάθος και αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η εμπορευσιμότητα, η οποία αντιπροσωπεύει το βαθμό ευκολίας, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και εύρος τιμών, με τον οποίο μπορεί να αγοραστεί ή να ρευστοποιηθεί ένα συγκεκριμένος μετοχικός τίτλος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το καθορισμό μιας επενδυτικής απόφασης. Ιδιαίτερα σε αγορές όπως του ΧΑΚ ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον πολλοί τίτλοι χαρακτηρίζονται από χαμηλή εμπορευσιμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μεγάλες σε αριθμό τίτλων πράξεις μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τη τιμή του τίτλου χωρίς την ανάλογη διαφοροποίηση σε αξία περιουσιακών στοιχείων, ταμειακών ροών η επιχειρηματικών προοπτικών. Οι Προτείνοντες δεν χρησιμοποίησαν τη μέθοδο ΚΑΕ ως βάση υπολογισμού της προτεινόμενης αντιπαροχής αφού τόσο η ΚΑΕ της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όσο και η ΚΑΕ της CCC αποτελείται κυρίως από μη κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα ακίνητα τα οποία κατά την παρούσα χρονική περίοδο καθώς και στο εγγύς μέλλον είναι πολύ δύσκολα έως καθόλου ρευστοποιήσιμα. Ως εκ τούτου, παρόλο που συνήθως η ΚΑΕ παρουσιάζει την δίκαιη αξία μιας εταιρείας, στην προκειμένη περίπτωση, η μέθοδος ΚΑΕ δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική της ρευστοποιήσιμης αξίας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Λόγω της έλλειψης συγκρίσιμων αποτελεσμάτων του κλάδου (industry) όπως επίσης και της έλλειψης αναλυτικών χρηματοοικονομικών προβλέψεων, η χρήση της μεθόδου του Πολλαπλασιαστή (Κέρδους, Κέρδους προ αποσβέσεων/τόκων/και φόρων, κλπ) ή αυτή των προεξοφλητικών ταμειακών ροών, δεν ήταν εφικτή. Για την βάση υπολογισμού της προτεινόμενης αντιπαροχής οι δύο αυτές μέθοδοι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετες μέθοδοι. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στο Μέρος 8.1 της Έκθεσής μας είμαστε της άποψης ότι η βάση υπολογισμού της Προτεινόμενης Αντιπαροχής θεωρείται αποδεκτή. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάζεται στο Μέρος 8.2 της Έκθεσης μας είμαστε της άποψης ότι η Προτεινόμενη Αντιπαροχή, ήτοι ανταλλαγή δύο (2) μετοχών της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας για τρεις (3) μετοχές της εταιρείας CCC κρίνεται εύλογη και δίκαιη αφού λάβαμε υπόψη τα ακόλουθα: Η ανταλλαγή μετοχών της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας με της εταιρείας CCC, με βάση τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος προσδίδει σημαντική υπεραξία (πάνω από 24%) καθ όλη τη διάρκεια του έτους που προηγείται της Ανακοίνωσης (βλέπε Πίνακα 1). Η προτεινόμενη αντιπαροχή της Δημόσιας Πρότασης είναι για την ανταλλαγή μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με την εταιρεία CCC. Θεωρούμε ότι εν λόγω ανταλλαγή προσδίδει σημαντικό όφελος προς τους Αποδέκτες τόσο με βάση τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος της μετοχής των εν λόγω εταιρειών όσο και με την αξία που θα αποκτήσουν σε θέματα ΚΑΕ (βλέπε Πίνακα 13). Σελίδα 8 από 49

9 Θεωρούμε ότι παρόλο που η τιμή κλεισίματος της εταιρείας CCC που έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας της Δημόσιας Πρότασης προσδίδει έκπτωση από τον μέσο όρο και την ανώτερη τιμή κλεισίματος της εταιρείας CCC καθ όλη τη διάρκεια του έτους που προηγείται της Ανακοίνωσης (βλέπε Πίνακα 2 και 3), η συγκεκριμένη τιμή κλεισίματος μπορεί να θεωρηθεί ως η καταλληλότερη αφού αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη ζήτηση της μετοχής της εταιρείας CCC πριν από την Ανακοίνωση με βάση τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και που επιδεινώνονται με το πέρασμα του χρόνου. Ως εκ τούτου, ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προσδίδει σημαντική υπεραξία καθ όλη τη διάρκεια του έτους που προηγείται της Ανακοίνωσης (βλέπε Πίνακα 4) σε σχέση με την τρέχουσα αξία της Δημόσιας Πρότασης το οποίο παρουσιάζεται και από την ανώτερη και κατώτερη τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (βλέπε Πίνακα 5) καθ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τους 9 και 12 μήνες που προηγούνται της Ανακοίνωσης. Θεωρούμε, ότι η τρέχουσα αξία της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχει υπολογιστεί δίκαια με βάση τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τόσο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όσο και της εταιρείας CCC αφού ο Αποδέκτης, εάν το αντάλλαγμα ήταν και σε μετρητά, θα είχε σημαντικό όφελος από την αξία που συναλλάσσετε η μετοχή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ πριν από την Ανακοίνωση. Την χαμηλή εμπορευσιμότητα τόσο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όσο και της εταιρείας CCC καθ όλη τη διάρκεια του έτους που προηγείται της Ανακοίνωσης και το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (βλέπε Πίνακα 6 και 7). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής της μετοχής της CCC στις συναντήσεις του ΧΑΚ ανέρχεται κάπου στο 50% καθ όλη τη διάρκεια της προαναφερθέντας περιόδου. Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι οι Αποδέκτες θα αποκτήσουν με όφελος (premium) τις μετοχές της εταιρείας CCC η οποία ιστορικά παρουσιάζει πιο ενεργή συμμετοχή στις χρηματιστηριακές συναντήσεις του ΧΑΚ (βλέπε Πίνακα 8). Η τρέχουσα αξία της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προσδίδει σημαντική έκπτωση από την ΚΑΕ της. Παρόλ αυτά, θεωρούμε ότι η εν λόγω έκπτωση δικαιολογείται από τη χειροτέρευση των επιδόσεων του ΧΑΚ και την οικονομική κρίση που επικρατεί. Με βάση τον Πίνακα 11, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία υπολογίστηκε με βάση την τιμή κλεισίματος στις 3 Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία που προηγήθηκε της Ανακοίνωσης, οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς δραστηριοποιήσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και της εταιρείας CCC συναλλάσσονται με δείκτη Τιμής/ΚΑΕ πού χαμηλότερο του ενός και στα ίδια επίπεδα με τις εν λόγω εταιρείες. Επιπρόσθετα, κατά τα τελευταία δύο έτη, οι περισσότερες προτεινόμενες αντιπαροχές των δημοσίων προτάσεων στην Κύπρο, προσδίδουν σημαντική έκπτωση από την ΚΑΕ των υπό εξαγοράς εταιρειών (βλέπε Πίνακα 12). Το ποσοστό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και της εταιρείας CCC που ανήκει στο κοινό ανέρχεται στο 25,29% και 30,58%. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα των δύο εταιρειών οφείλεται ενδεχομένως και στο χαμηλό ποσοστό που ανήκει στο κοινό. Σε περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης φτάσει το 90% και εξασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς, τότε ποσοστό ύψους 13,48% που αναλογεί με το αντάλλαγμα μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, θα δοθεί προς τους Αποδέκτες. Σε αυτή την περίπτωση, ποσοστό ύψους 44,06% θα είναι διασκορπισμένο στο κοινό το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένη εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας CCC στο ΧΑΚ. Σε περίπτωση που οι Προτείνοντες φτάσουν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, τότε όπως έχουν δηλώσει στο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα εξασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς που τους παρέχεται από το Νόμο και θα προχωρήσουν με τις σχετικές διαδικασίες για την εξαγορά των απομεινάντων μετόχων και τη διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από το ΧΑΚ. Για την εξάσκηση του δικαιωμάτος εξαγοράς απομένει ποσοστό ύψους 15,29%. H Δημόσια Πρόταση θεωρείται ήδη επιτυχής με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου καθότι οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Οποιοδήποτε περεταίρω ποσοστό αποκτηθεί από τους Προτείνοντες, ακόμα και αν το ποσοστό δεν τους Σελίδα 9 από 49

10 επιτρέπει να εξασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, ενδεχομένως να συμβάλει σε ακόμα ποιο χαμηλή εμπορευσιμότητα της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ. Η εταιρεία CCC έχει προβεί σε καταβολή μερίσματος ύψους από τα κέρδη του 2008 δηλαδή 0,07 ανά μετοχή κατά τα τέλη του έτους Το μέρισμα καταβλήθηκε υπό μορφή μετοχών με τιμή έκδοσης 0,43 ανά μετοχή και εκδόθηκαν συνήθεις μετοχές της εταιρεία CCC ονομαστικής αξίας 0,43 ανά μετοχή. Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία δεν έχει προβεί ποτέ σε καταβολή μερισμάτων προς τους μετόχους της. Σύμφωνα το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, η εταιρεία CCC έχει θέσει μια σειρά από βασικούς στρατηγικούς στόχους οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Οι βασικοί στόχοι συμπεριλαμβάνουν την ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας νέας, αναβαθμισμένης, υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στο Βασιλικό και την αξιοποίηση της γης στη Μονή (Βλέπε Μέρος 4.1 Στόχοι και Προοπτικές ). Η Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς και οι εκτιμήσεις, στοιχεία και πληροφορίες, που περιέχονται στην αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης όπως παρουσιάζεται πιο πάνω βασίζονται στα δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούν κατά την ημερομηνία διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης. Το οικονομικό όφελος για τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που απορρέει από την Προτεινόμενη Αντιπαροχή είναι ευαίσθητο σε διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στο ΧΑΚ οι οποίες είναι εντονότερες από χρηματιστήρια ανεπτυγμένων αγορών. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, ενδεχομένως να διαφοροποιεί τα συμπεράσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση η οποία παρατίθεται σ αυτή την Έκθεση δεν αποτελεί καθ οποιονδήποτε τρόπο αποτίμηση της αξίας των τίτλων τόσο των τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όσο και των τίτλων της εταιρείας CCC και δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Έκθεση μας ετοιμάστηκε αποκλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα προς το διοικητικό συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την αξιολόγηση της Προτεινόμενης Αντιπαροχής που αναφέρεται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης που ανακοινώθηκε από τους Προτείνοντες στις 25 Νοεμβρίου Ως εκ τούτου, η Έκθεση μας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αλλά ούτε και συνιστά επενδυτική συμβουλή οποιασδήποτε μορφής σε σημερινούς ή πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Οι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας προτρέπονται να πάρουν τις δικές τους επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με την απόφαση τους κατά πόσο θα αποδεχθούν τη συγκεκριμένη Δημόσια Πρόταση, ανάλογα με τους προσωπικούς τους επενδυτικούς στόχους, ορίζοντες και δεδομένα. Σελίδα 10 από 49

11 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται από τους Προτείνοντες προς όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για απόκτηση μέχρι και 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης παρέχεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας CCCH η ευκαιρία για ανταλλαγή των μετοχών τους με μετοχές της εταιρείας CCC, σε αναλογία τρεις (3) μετοχές της εταιρείας CCC για κάθε δύο (2) μετοχές της CCCH που κατέχουν και θα αποδέχονται ως αντιπαροχή. Οι Προτείνοντες κατέχουν ήδη άμεσα το 73,99% ( μετοχές) και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, το 74,71% ( μετοχές) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του υπόλοιπου 26,01% ( μετοχές) του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας το οποίο δεν κατέχεται από τους Προτείνοντες. Τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τους Προτείνοντες είναι οι κ.κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης και Κώστας Στ. Γαλαταριωτής, η κα. Χρυσούλλα Γαλαταριώτη και οι εταιρείες Chrysoulla Galatariotis Ltd, C.C.C. Secretarial Ltd και Κάτια Γαλαταριώτη Λτδ. Οι μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν) ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης. Οι μετοχές της εταιρείας CCC που θα παραχωρηθούν στους Αποδέκτες κατέχονται ήδη από τους Προτείνοντες και έχουν τα ίδια δικαιώματα απ όλες τις απόψεις (rank pari passu) με τις υφιστάμενες ήδη εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες μετοχές της εταιρείας CCC. Το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης εγκρίθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2011 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι μεταξύ 25 Νοεμβρίου 2011 με 29 Δεκεμβρίου Στις 30 Δεκεμβρίου 2011 θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 4.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ Με βάση το Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, ο σκοπός της παρούσας Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσουν οι Προτείνοντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της από το ΧΑΚ καθώς και η καλύτερη διαχείριση των δανειακών της υποχρεώσεων και επενδύσεων, μέσα στα πλαίσια μιας ιδιωτικής εταιρείας παρά μιας δημόσιας εταιρείας. Όσον αφορά τις εργασίες και τα επιχειρηματικά σχέδια της CCCH, πρόθεση των Προτεινόντων είναι όπως παραμείνουν ως έχουν σήμερα χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη χρήση των στοιχείων ενεργητικού και στις κύριες δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή τη διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Κατ επέκταση, προκύπτει πως δεν διαφοροποιούνται και οι επενδυτικοί στόχοι των George S. Galatariotis & Sons Ltd, Gala Securities Public Company Ltd, Costas Galatariotis Ltd, George St. Galatariotis Ltd και Galatariotis Enterprises Ltd όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε μετοχές της CCCH. Οι προθέσεις των Προτεινόντων συνοψίζονται ως ακολούθως: Οι Προτείνοντες δεν προτίθενται να επιφέρουν αλλαγές στη διοικητική δομή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σε περίπτωση που οι Προτείνοντες αποκτήσουν πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) ούτως ώστε να αποκτήσουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CCCH. To δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, οι Προτείνοντες προτίθενται να αιτηθούν τη διαγραφή της CCCH από το ΧΑΚ, ενώ στη συνέχεια θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μετατροπής της σε ιδιωτική. Σελίδα 11 από 49

12 Οι Προτείνοντες δεν προτίθενται να επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, πέραν της περίπτωσης όπου αποκτήσουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς). Σε τέτοια περίπτωση οι Προτείνοντες θα πραγματοποιήσουν αλλαγές που θα αντικατοπτρίζουν τη διαφοροποιημένη μετοχική δομή και το καθεστώς μη εισηγμένης εταιρείας. Οι Προτείνοντες δεν προτίθενται να επιφέρουν αλλαγές στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εάν αυτή παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑΚ. Εάν αποκτηθεί ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η CCCH διαγραφεί από το ΧΑΚ, οι Προτείνοντες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αλλαγών στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Νοείται πως εάν μετά τη διαγραφή αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Οι Προτείνοντες δεν σκοπεύουν να προβούν στην αλλαγή της χρήσης των στοιχείων ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ή των εξαρτημένων εταιρειών της πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Τα στοιχεία ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και των εξαρτημένων εταιρειών της θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στην άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της. Οι Προτείνοντες δεν σκοπεύουν να επιφέρουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ή εξηρτημένων εταιρειών ή να προχωρήσουν σε ανασυγκρότηση δραστηριοτήτων πέραν αυτών που πιθανώς προκύψουν στα πλαίσια άσκησης των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Οι Προτείνοντες δεν σκοπεύουν να παραχωρήσουν οποιαδήποτε ειδικά ωφελήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας τα οποία δεν εμπίπτουν στη συνήθη πολιτική ωφελημάτων και αμοιβών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και των εξηρτημένων εταιρειών. Οι Προτείνοντες επί του παρόντος δεν σκοπεύουν να επιφέρουν μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης ή το επίπεδο απασχόλησης στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία. 4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ H Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου καθότι οι Προτείνοντες κατέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Οι Προτείνοντες κατέχουν ήδη άμεσα το 73,99% ( μετοχές) και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, το 74,71% ( μετοχές), του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής και δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή του υπόλοιπου 26,01% ( μετοχές) του μετοχικού της κεφαλαίου. 4.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, οι Προτείνοντες σε περίπτωση που κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της CCCH, σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς που τους παρέχει το άρθρο 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, απαιτώντας τη μεταβίβαση σε αυτούς όλων των υπόλοιπων μετοχών. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογήν του Αποδέκτη. To δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, οι Προτείνοντες προτίθενται να αιτηθούν τη διαγραφή της CCCH από το ΧΑΚ, ενώ στη συνέχεια θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μετατροπής της σε ιδιωτική. Σελίδα 12 από 49

13 4.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ( Δικαίωμα εξόδου ), εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, οι Προτείνοντες κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας ή έχουν αποκτήσει ή έχουν συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσουν, σε συνέχεια αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόταση, ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από τους Προτείνοντες όπως αγοράσουν και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των τίτλων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε κάθε περίπτωση. 4.5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, οι Προτείνοντες κατέχουν μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από το σχετικό νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση μαζί τους, μετοχές, που αναλογούν σε ποσοστό 74,71% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της CCCH. Κανένας από τους τίτλους αυτούς δεν είναι ενεχυριασμένοι. Δεν πραγματοποιηθήκαν οποιεσδήποτε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές ή τίτλους οποιασδήποτε φύσεως (ενεχυριασμένους) της CCCH κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της οριστικής Δημόσιας Πρότασης, από α) τους Προτείνοντες, ή/και β) από τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό των Προτεινόντων, ή/και γ) από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τους Προτείνοντες ή/και δ) από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ενεργούν σε συνεννόηση με τους Προτείνοντες ή/και ε) από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τους Προτείνοντες. Οι Προτείνοντες δεν προτίθενται να παραχωρήσουν οποιαδήποτε ειδικά ωφελήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά εταιρείας. Οι απολαβές των Διοικητικών Συμβούλων των Προτεινόντων δεν θα επηρεαστούν αν η Δημόσια Πρόταση πετύχει. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία οι Προτείνοντες μετέχουν ή γνωρίζουν αναφορικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που συνάπτονται στους τίτλους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Οι Προτείνοντες ενεργούν εξ ονόματος τους και όχι για λογαριασμό άλλου προσώπου στη Δημόσια Πρόταση. 4.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ Συνοπτικά με βάση άρθρο 4(1)(η) της Οδηγίας Δ.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι Προτείνοντες και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού κατέχουν τις ακόλουθες μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία: Κατηγορία Κατόχου Τίτλων σύμφωνα με την παρ. 4(1)(η) της Οδηγίας ΔΠΕ 3/2007 της ΕΚ Όνομα Αριθμός Τίτλων % Από τους ίδιους τους Προτείνοντες George S. Galatariotis & Sons Ltd ,01% Gala Securities Public Company Ltd ,95% Σελίδα 13 από 49

14 Costas Galatariotis Ltd ,21% George St. Galatariotis Ltd ,21% Galatariotis Enterprises Ltd ,61% Από άλλα πρόσωπα στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό των Προτεινόντων Από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τους Προτείνοντες Chrysoulla Galatariotis Ltd ,49% C.C.C. Secretarial Ltd ,00% Κάτια Γαλαταριώτη Λτδ ,17% Από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τους Προτείνοντες Γαλαταριώτης Κώστας Στ ,01% Γαλαταριώτη Χρυσούλλα ,01% Γαλαταριώτης Γεώργιος Στ ,04% Σύνολο ,71% 4.7 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Η καταβολή της Προτεινόμενης Αντιπαροχής θα ικανοποιηθεί με προσφορά υφιστάμενων εκδομένων μετοχών της εταιρείας Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λτδ τις οποίες κατέχουν οι Προτείνοντες. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού του αριθμού των υφιστάμενων εκδομένων μετοχών της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λτδ που θα παραχωρηθούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της CCCH Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της CCCH που δεν κατέχουν οι Προτείνοντες Αναλογία αντιπαροχής: τρεις (3) μετοχές της CCC για κάθε δύο(2) μετοχές της CCCH ( x 3/2) Σε περίπτωση που ο αριθμός μετοχών της εταιρείας CCC που παραχωρείται βάση της προαναφερόμενης αντιπαροχής, με αναλογία τρεις (3) μετοχές της εταιρείας CCC για κάθε δύο (2) μετοχές της εταιρείας 1 Οι Costas Galatariotis Ltd και George St. Galatariotis Ltd κατέχουν άμεσα το 59% του μετοχικού κεφαλαίου της Chysoulla Galatariotis Ltd, της οποίας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι κοινοί με αυτούς των Προτεινόντων. 2 Η George S. Galatariotis & Sons Ltd έχει έμμεσο συμφέρον στη C.C.C. Secretarial Ltd μέσω της συμμετοχής της με ποσοστό 52,01% στο μετοχικό κεφάλαιο της Υπο Εξαγορά Εταιρείας. Δύο από τους τέσσερις Διοικητικούς Συμβούλους της C.C.C. Secretarial Ltd είναι κοινοί με αυτούς των Προτεινόντων. 3 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Κάτια Γαλαταριώτη Λτδ είναι κοινοί με αυτούς των Προτεινόντων. 4 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπρόσθετες υφιστάμενες μετοχές της CCC που κατέχουν οι Προτείνοντες και που δυνατό να παραχωρηθούν για σκοπούς στρογγυλοποίησης, λόγω κλασματικών υπολοίπων. Σελίδα 14 από 49

15 CCCH, δεν είναι ακέραιος αριθμός, ο αριθμός αυτός θα στρογγυλοποιείται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αριθμητικά παραδείγματα της πιο πάνω μετατροπής. Αριθμός μετοχών CCCH Αριθμός μετοχών CCC 1,5 4,5 7,5 10,5 37,5 52,5 67,5 Αριθμός μετοχών CCC μετά τη στρογγυλοποίηση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ Με βάση την Δημόσια Πρόταση, για την προτεινόμενη αντιπαροχή, οι Προτείνοντες θα καταβάλουν μέχρι υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της CCC ονομαστικής αξίας 0,43. Συνολικά οι Προτείνοντες κατά την ημερομηνία του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης κατέχουν μετοχές της εταιρείας CCC ως ακολούθως, εκ των οποίων μέχρι θα παραχωρηθούν στους Αποδέκτες στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης. Μέτοχος Συμμετοχή Μετοχές Ποσοστό George S. Galatariotis & Sons Ltd ,49% Galatariotis Enterprises Ltd ,99% Σύνολο ,48% 4.9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Το σύνολο της προτεινόμενης αντιπαροχής για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CCCH, με βάση την αναλογία, τρεις (3) μετοχές της εταιρείας CCC για κάθε δύο (2) της εταιρείας CCCH, δηλαδή μέχρι μετοχές, κατέχεται ήδη από τους Προτείνοντες. Όσον αφορά τις προς απόκτηση μετοχές της εταιρείας CCCH, αυτές θα κατανεμηθούν με βάση την κατοχή των τίτλων που προσφέρονται, δηλαδή σε ποσοστό 85,23% στην George S. Galatariotis & Sons Ltd και σε ποσοστό 14,77% στην Galatariotis Enterprises Ltd. Σε περίπτωση που αποκτηθεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CCCH μέσω της Δημόσιας Πρότασης, τα τελικά ποσοστά συμμετοχής των Προτεινόντων θα ανέλθουν: (1) στην George S. Galatariotis & Sons Ltd: 74,18%, (2) στην Gala Securities Public Company Ltd: 9,95%, (3) στην Costas Galatariotis Ltd: 4,21%, (4) στην George St. Galatariotis Ltd: 4,21% και (5) στην Galatariotis Enterprises Ltd: 7,45%. 5 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπρόσθετες υφιστάμενες μετοχές της CCC που κατέχουν οι Προτείνοντες και που δυνατό να παραχωρηθούν για σκοπούς στρογγυλοποίησης, λόγω κλασματικών υπολοίπων. Σελίδα 15 από 49

16 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Απριλίου 1988 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Οι κύριες δραστηριότητες της Υπό Εξαγορά Εταιρεία είναι η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επενδύσεων. Κατά την παρούσα κατέχει συμμετέχει άμεσα στην εταιρεία K + G Complex Public Company Limited της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη και πώληση γης στην περιοχή της Αμαθούντας στη Λεμεσό και η κατοχή επενδύσεων και στην εταιρεία Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη/αξιοποίηση γης καθώς και η κατοχή στρατηγικών επενδύσεων στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου. Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του ομίλου εταιρειών Γαλαταριώτη στο οποίο ανήκει η Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης: Προτείνοντες 73,99% 13,53% C.C.C. Holdings & Investments Public Company Ltd Υπό Εξαγορά Εταιρεία 83,27% K+G Complex Public Company Limited 23,04% 32,07% Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ 25,3% 100,00 67,29% 40,0% 20,0% Τσιμεντοποιία Βασιλικού CCC Laundries Limited C.C.C. Tourist Enterprises Public C.C.C. Secretarial Limited 20,0% Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Company Ltd 20,0% Σελίδα 16 από 49

17 5.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2010 και από τις μηελεγμένες ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων [Σε ] με με Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα Μη ελεγμένα Πωλήσεις Αλλαγή στα αποθέματα γης λόγω πωλήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Κόστος τροφίμων και ποτών ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Μισθοί και ημερομίσθια ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλες ζημιές καθαρές ( ) (1.619) - - Άλλα έσοδα Κέρδος/ (ζ ημιά) εργασιών ( ) ( ) Χρηματοδοτικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Συναλλαγματική ζημιά (7.649) ( ) ( ) ( ) Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών Κέρδος/ (ζ ημιά) πριν τη φορολογία ( ) ( ) ( ) Χρέωση φορολογίας ( ) ( ) ( ) ( ) (Ζημιά) για το έτος/περίοδο ( ) ( ) ( ) (1.152) Που αναλογεί στους: Μετόχους της Εταιρείας ( ) ( ) ( ) Συμφέρον μειοψηφίας ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.152) Κέρδος/(ζ ημιά) ανά μετοχή (σεντ ανά μετοχή) Βασική και πλήρως κατανεμημένη (9,15) (8,05) (4,17) 4,47 Σελίδα 17 από 49

18 Ενοποιημένοι Ισολογισμοί [Σε ] ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ελεγμένα Ελεγμένα Μη ελεγμένα Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Φορολογικά εισπρακτέα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά κατανεμητέα στους μετόχους της εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό κεφαλαίου Αποθεματικό δίκαιης αξίας Αποθεματικό από την υιοθέτηση της λογιστικής ( ) ( ) ( ) μεθόδου του καθαρού συμφέροντος Κέρδη που κρατήθηκαν Συμφέρον μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Δανεισμός Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Σελίδα 18 από 49

19 5.3 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα αποτελέσματα της Υπό Εξαγορά Εταιρείας περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών K+G Complex Public Company Limited και της εταιρείας Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ. Σχολιασμός αποτελεσμάτων έτους 2010 σε σύγκριση με τα αποτελέσματα έτους 2009 Οι πωλήσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για το έτος 2009 ανήλθαν στα 27,4 εκατ. ενώ κατά το έτος 2010 κυμάνθηκαν σε πιο χαμηλά επίπεδα ( 21,4 εκατ.) παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση ύψους 22,0%. Η μείωση αυτή σχετίζεται κυρίως με τη μείωση της ζήτησης από τη διεθνή οικονομική κρίση και την πτώση των πωλήσεων και ανάπτυξης γης κατά τη διάρκεια του έτους 2010 σε σχέση με το έτος 2009 κατά 7,5 εκατ. Από την άλλη, ο τομέας ξενοδοχείων και τουρισμού έχει αυξηθεί από 16,8 εκατ. το 2009 σε 18,3 εκατ. το Παράλληλα, τα έξοδα/έσοδα πριν την Ζημιά/Κέρδος από εργασίες μειώθηκαν από 30,1 εκατ. σε 20,8 εκατ. με αποτέλεσμα το 2010 να παρουσιάσει κέρδος από εργασίες ύψους 556 χιλιάδων σε σύγκριση με το 2009 το οποίο παρουσίασε ζημιές από εργασίες ύψους 2,8 εκατ. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2009 παρουσιάστηκαν μη επαναλαμβανόμενες ζημιές δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 6,9 εκατ. λόγω της λήξης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρείας Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ. Επιπρόσθετα, τα χρηματοδοτικά έξοδα αυξήθηκαν από το 2009 ( 5,3 εκατ.) στο 2010 ( 5,6 εκατ.) ενώ η συναλλαγματική ζημιά αυξήθηκε από 7,6 χιλιάδες το 2009 σε 3,6 εκατ. το Επίσης, το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (το οποίο προέρχεται από τον τομέα τον τσιμέντων) μειώθηκε από 1,5 εκατ. το 2009 σε 331 χιλιάδες το Η φορολογία μειώθηκε σε 444 χιλιάδες το έτος 2010 σε σύγκριση με 764 χιλιάδες το Τόσο το 2010 όσο και το 2009 παρουσίασαν ζημιές έτους ύψους 8,8 εκατ. και 7,3 εκατ. αντίστοιχα. Σχολιασμός αποτελεσμάτων πρώτης εξαμηνίας 2011 σε σύγκριση με τα αποτελέσματα πρώτης εξαμηνίας 2010 Οι πωλήσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση ύψους 64,6% για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 ( 15,6 εκατ.) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ( 9,5 εκατ.). Η αύξηση αυτή σχετίζεται κυρίως με την αύξηση των πωλήσεων και ανάπτυξης γης κατά τη διάρκεια της πρώτης εξαμηνίας του 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2010 κατά 5,4 εκατ. Επιπρόσθετα, ο τομέας ξενοδοχείων και τουρισμού έχει αυξηθεί από 7,7 εκατ. την πρώτη εξαμηνία του 2010 σε 8,4 εκατ. την πρώτη εξαμηνία του Η πρώτη εξαμηνία του 2011 παρουσίασε κέρδος από εργασίες ύψους 3,9 εκατ. σε σύγκριση με την πρώτη εξαμηνία του 2010 η οποία παρουσίασε ζημιές από εργασίες ύψους 389 χιλιάδες. Επιπρόσθετα, τα χρηματοδοτικά έξοδα παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα κατά την πρώτη εξαμηνία του 2010 ( 3,0 εκατ.) και του 2011 ( 2,9 εκατ.) ενώ η συναλλαγματική ζημιά μειώθηκε σημαντικά από 2,6 εκατ. σε 811 χιλιάδες κατά τις δύο περιόδους αντίστοιχα. Παρόλ αυτά, η Υπό Εξαγορά Εταιρεία δεν παρουσίασε κέρδη κατά το τέλος της πρώτης εξαμηνίας του 2011 αφού οι ζημιές έτους ανήλθαν στις 1,2 χιλιάδες. Η πρώτη εξαμηνία του 2010 παρουσίασε ζημιές ύψους 5,5 εκατ. Πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας η οποία δημοσιεύτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2011, η Υπό Εξαγορά Εταιρεία από την 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011, παρουσιάζει κέρδη σε σχέση με ζημιές κατά την αντίστοιχη περίοδο του Σχολιασμός ισολογισμού στις 31 Δεκεβρίου 2010 Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο ενεργητικού ανήλθε στα 400 εκατ. εκ των οποίων τα 372 εκατ. αφορούν μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Μεταξύ άλλων, το μη κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει 139 εκατ. σε γη και ακίνητα, 173 εκατ. σε επενδύσεις σε ακίνητα και 53 εκατ. σε επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία (Τσιμεντοποϊία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με συμφέρον 25,3%). Ο αριθμοδείκτης Πωλήσεων/ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται στο 5,75% και αποδεικνύει Σελίδα 19 από 49

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 0080/00017014/el Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ) NEMESIS

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά.

Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 0,57 προσφέρονται ως αντιπαροχή 0,80 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

0019/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD CCCT

0019/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD CCCT 0019/00017217/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση και Δημοσιοποίηση Μη Ελεγμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 30/06/16 Το

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited

C.C.C. Holdings & Investments Public Company Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά.

Για κάθε ένα Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank Plc ονομαστικής αξίας 1,00 προσφέρονται ως αντιπαροχή 1,00 σε μετρητά. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας BLC BANK S.A.L. για την απόκτηση μέχρι και του 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB BANK PLC. Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Velgraf Asset Management Plc προς τους μετόχους της ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC

0104/ /el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD APC 0104/00001365/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας A. Panayides Contracting Public Ltd σχετικά με τη Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα