ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1. Οι 30 αλλαγές. Πώς θα δηλώσουµε εισοδήµατα, τόκους, ενοίκια και αυθαίρετα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1. Οι 30 αλλαγές. Πώς θα δηλώσουµε εισοδήµατα, τόκους, ενοίκια και αυθαίρετα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ"

Transcript

1 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Οι 30 αλλαγές ΕUROKINISSI ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1 Προσυµπληρωµένοι από το υπουργείο Οικονοµικών οι κωδικοί στους οποίους δηλώνονται τα εισοδήµατα και οι παρακρατηθέντες φόροι των µισθωτών και των συνταξιούχων. Υποχρεωτική η αναλυτική αναγραφή όλων των εσόδων και των εισοδηµάτων που εισπράξαµε το 2013 σε δεκάδες πρόσθετους κωδικούς. Τέλος στα αφορολόγητα και τις εκπτώσεις για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, τόκους στεγαστικών. Φόρος 10%-33% στα εισοδήµατα από ακίνητα. Πώς θα δηλώσουµε εισοδήµατα, τόκους, ενοίκια και αυθαίρετα Φόρος 26% από το πρώτο ευρώ στα εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλµατα. Ως µισθωτοί θα φορολογηθούν τα «µπλοκάκια» και οι αγρότες, που θα πρέπει να βρουν αποδείξεις για δαπάνες του Πώς θα δηλωθούν τα νοµιµοποιηµένα αυθαίρετα. Από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου η περίοδος υποβολής. Σε 3 δόσεις, µέχρι τέλος Ιουλίου, µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου και µέχρι τέλος Νοεµβρίου, η εξόφληση των φόρων.

2 20/ 2 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Αυτοτελείς φόροι ανά πηγή εισοδήµατος Ριζικές αλλαγές στις διαδικασίες ηλεκτρονικής συµπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, στον υπολογισµό και την καταβολή του φόρου εισοδήµατος αναµένεται να ισχύσουν φέτος για 8,3 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα: Οι κωδικοί των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων στους οποίους δηλώνονται τα φορολογητέα ποσά µισθών και συντάξεων, οι φόροι που αναλογούν και οι φόροι που παρακρατήθηκαν θα είναι φέτος προσυ- µπληρωµένοι από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών για µεγάλο αριθµό µισθωτών και συνταξιούχων. Τα εισπραχθέντα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδηµα (έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, δάνεια, δωρεές κ.λπ.) καθώς και τα ποσά των αυτοτελώς φορολογηθέντων ή φοροαπαλλαχθέντων εισοδηµάτων (επιδόµατα τέκνων, Με συντελεστές από 22% θα φορολογηθούν τα εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις τόκοι κ.λπ.) θα πρέπει να δηλωθούν φέτος αναλυτικά ένα προς ένα! Οι φόροι θα επιβάλλονται φέτος αυτοτελώς σε κάθε πηγή εισοδήµατος. ηλαδή µε άλλο σύστηµα φορολογικής κλίµακας και φορολογικών συντελεστών θα υπολογιστούν οι φόροι στα εισοδήµατα από µισθούς, συντάξεις και γεωργικές δραστηριότητες, µε άλλο σύστηµα στα εισοδήµατα από επιχειρήσεις και µε άλλο σύστηµα στα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήµατα από ακίνητα. Κοινός παρονοµαστής όλων αυτών των διαφορετικών αυτοτελών συστηµάτων φορολόγησης είναι η µη εφαρµογή αφορολογήτων ορίων και φοροαπαλλαγών. Συνέπεια της εφαρ- µογής των νέων αυτών συστηµάτων θα είναι η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για εκατοµµύρια µισθωτούς, συνταξιούχους, µικροµεσαίους επιτηδευµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες. Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από όλους τους φορολογούµενους, το αργότερο µέχρι τις , όµως τα ποσά των φόρων που θα βεβαιωθούν θα πρέπει να καταβληθούν εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις εντός συγκεκριµένων προθεσµιών που ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ θα ισχύσουν για όλους τους φορολογούµενους, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγµής στην οποία θα έχουν υποβάλει τις δηλώσεις. Αναλυτικά, οι αλλαγές στις διαδικασίες συµπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στον τρόπο υπολογισµού των φόρων εισοδήµατος είναι οι εξής: Υπολογισµός φόρου Από φέτος θα τεθούν σε ισχύ νέες επαχθείς ρυθµίσεις για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, οι οποίες προβλέπουν, µεταξύ των άλλων, την κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου των ευρώ, των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόµενα τέκνα και των εκπτώσεων από το φόρο εισοδήµατος καθώς επίσης και την επιβολή αυτοτελούς φόρου σε κάθε πηγή εισοδήµατος. Εξαιτίας της εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών, οι περισσότεροι µισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, εισοδηµατίες, µικροµεσαίοι επιτηδευ- µατίες και ελεύθεροι επαγγελµατίες θα κληθούν να πληρώσουν σηµαντικά αυξηµένους φόρους για τα εισοδήµατα που απέκτησαν το Ειδικότερα, φέτος θα ισχύσουν για πρώτη φορά οι διατάξεις του ν. 4110/2013 οι οποίες προβλέπουν: Κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήµατος των ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόµενα τέκνα. Κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου των ευρώ 2 για κάθε ανάπηρο φορολογούµενο και αντικατάστασή του µε έκπτωση φόρου 200 ευρώ. Κατάργηση όλων των µειώσεων 3 του φόρου εισοδήµατος, που υπολογίζονταν µε ποσοστά έως και 10% επί των ετησίων δαπανών κάθε φορολογούµενου για ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Μόνοι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δικαιούνται έκπτωση φόρου ίση µε το 10% του ποσού της δαπάνης για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις το οποίο υπερβαίνει το 5% του συνολικού ετήσιου φορολογούµενου εισοδήµατός τους από µισθούς ή συντάξεις. Κατάργηση των πρόσθετων µειώσεων φόρου για τα προστα- 4 τευόµενα τέκνα των µισθωτών και των συνταξιούχων που κατοικούν σε παραµεθόριες περιοχές. Αυτοτελή φορολόγηση των εισοδηµάτων από ατοµικές εµπορικές 5 επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλµατα µε συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και µέχρι τα ευρώ και µε 33% για το τµήµα πάνω από τις ευρώ. Σε νέους αυτοαπασχολούµενους που ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους µέσα στο 2013 τα πρώτα ευρώ του εισοδήµατος θα φορολογηθούν µε 13%. Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα 6 εισοδήµατα από ακίνητα (µισθώ- µατα κ.λπ.) υπολογιζόµενου µε 10% µέχρι το επίπεδο των ευρώ και µε 33% πάνω από τις ευρώ. Με την κλίµακα µισθωτών και τα γεωργικά εισοδήµατα. Με 10-33% τα έσοδα από ενοίκια Αλλαγή της φορολογικής κλίµακας 7 για τα εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις, µε την επιβολή συντελεστή φόρου 22% σε ετήσιες αποδοχές µέχρι ευρώ, 32% στο τµήµα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις και µέχρι τις ευρώ και 42% στο τµήµα των ετησίων αποδοχών πάνω από τις ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει µε την κλίµακα αυτή θα µειώνεται κατά ευρώ για εισοδήµατα µέχρι ευρώ. Για εισοδήµατα πάνω από και µέχρι ευρώ, η έκπτωση φόρου των ευρώ θα µειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ευρώ εισοδήµατος που προστίθενται. Πάνω από το επίπεδο των ευρώ δεν προβλέπεται καµία έκπτωση φόρου. Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα 8 γεωργικά εισοδήµατα µε βάση τη νέα κλίµακα φόρου των µισθωτών και των συνταξιούχων. Φορολόγηση των εργαζοµένων 9 µε «µπλοκάκια» µε βάση τη νέα κλίµακα φόρου των µισθωτών, αντί της επαχθέστερης κλίµακας των ελευθέρων επαγγελµατιών. Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από όλους τους φορολογούµενους το αργότερο µέχρι τις Τα νέα έντυπα Ε1 που θα κληθούν να υποβάλουν φέτος 8,3 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα. Συµπληρωµένοι κωδικοί από το υπ. Οικονοµικών ΟΙ ΗΛΩΣΕΙΣ φορολογίας εισοδήµατος που θα υποβάλουν φέτος, για το έτος 2013, οι περισσότεροι µισθωτοί και συνταξιούχοι θα είναι προσυ- µπληρωµένες από το υπουργείο Οικονοµικών. ηλαδή, στα ηλε-

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ /21 Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φορολογικός Σύνολο Κλιµάκιο εισοδήµατος Φόρος κλιµακίου συντελεστής Εισοδήµατος Φόρου % % Υπερβάλλον 42% ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για εισοδήµατα µέχρι ευρώ, ο φόρος που προκύπτει µε την παραπάνω κλίµακα µειώνεται κατά ένα σταθερό ποσό έκπτωσης φόρου της τάξεως των ευρώ. Για εισοδήµατα από έως ευρώ, η έκπτωση µειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ευρώ ετησίου εισοδήµατος µέχρι µηδενισµού στο επίπεδο εισοδήµατος άνω των ευρώ. Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φορολογικός Σύνολο Κλιµάκιο εισοδήµατος Φόρος κλιµακίου συντελεστής Εισοδήµατος Φόρου % Υπερβάλλον 33% ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Υποβολή έως τις 30 Ιουνίου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ θα είναι φέτος και οι αλλαγές στις διαδικασίες υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων καθώς και στην καταβολή των φόρων που θα προκύψουν. Συγκεκριµένα: Κατά το χρονικό διάστηµα από τις 20 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2014 όλα τα φυσικά πρόσωπα (µισθωτοί, συνταξιούχοι, εµποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες και εισοδηµατίες) θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΤΑΧΙSNET τις δηλώσεις για τα εισοδήµατα που απέκτησαν το 2013 (τα έντυπα Ε1). ηλαδή η καταληκτική προθεσµία υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι η 30 ή Ιουνίου Οι φόροι για τα εισοδήµατα του 2013 θα υπολογίζονται αυτόµατα, καθώς µε την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στο σύστηµα ΤΑΧISNET τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα θα εκδίδονται και θα αναρτώνται άµεσα, σε ηλεκτρονική µορφή, στους λογαριασµούς των φορολογουµένων. Οποτεδήποτε όµως κι αν υποβληθούν και εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήµατα του 2013, οι περίπου 8,3 εκατοµµύρια φορολογού- µενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους σε 3 δόσεις, οι προθεσµίες των οποίων θα λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 30 Νοεµβρίου Τα έντυπα Ε2 (για τα µισθώµατα που εισπράχθηκαν εντός του 2013 και τα κενά κτίσµατα) και Ε3 (για τα αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων) οι υπόχρεοι θα µπορούν να τα υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου 2014, σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή του βασικού εντύπου Ε1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ Φορολογική Εναρξη Λήξη Λήξη προθεσµίας πληρωµής Εκκαθάριση Υποχρέωση Υποβολής Υποβολής 1ης δόσης 2ης δόσης 3ης δόσης Υποβολή Ε1 20/3/ /6/2014 µε την υποβολή 31/7/ /9/ /11/2014 Υποβολή Ε2, Ε3 20/3/ /6/ κτρονικά έντυπα των δηλώσεων θα είναι ήδη συµπληρωµένα από τη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά των µισθών και των συντάξεων, τους αναλογούντες και τους παρακρατηθέντες φόρους εισοδήµατος. Προσυ- µπληρωµένα θα είναι εξάλλου στις δηλώσεις όλων των φυσικών προσώπων τα ποσά των τεκµηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τις πισίνες. ΕUROKINISSI ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 250 ΕΥΡΩ Αναλυτικό ραπόρτο για κάθε ευρώ Η ΦΕΤΙΝΗ ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος έχει µετατραπεί, εξάλλου, σε αναλυτική δήλωση οικονοµικής κατάστασης. Οι φορολογούµενοι θα υποχρεωθούν όχι απλώς να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήµατα και τα έσοδα που απέκτησαν κατά το προηγούµενο έτος, αλλά και να τα παρουσιάσουν αναλυτικά κατά κατηγορία. Θα κληθούν δηλαδή να αναγράψουν ξεχωριστά το κάθε είδος ποσού που εισέπραξαν, σε αναλυτικούς πίνακες που θα εµφανίζονται εκ των υστέρων κατά την ηλεκτρονική συµπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών της φορολογικής δήλωσης! Στα έσοδα που πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά περιλαµβάνονται οι εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.), τα κέρδη από λαχεία, οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρηµατικών ποσών, τα ληφθέντα ποσά δανείων από τράπεζες ή ιδιώτες, καθώς και το συνάλλαγµα που εισήχθη στη χώρα. Τα ποσά αυτά δηλώνονταν µέχρι πέρυσι αθροιστικά στους κωδικούς του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Από φέτος, το καθένα από αυτά θα πρέπει να δηλωθεί χωριστά σε αναλυτικό πίνακα που θα εµφανιστεί τη στιγµή που ο φορολογούµενος θα επιλέξει τη συ- µπλήρωση των κωδικών ! Το ίδιο θα ισχύσει φέτος και για τα εισοδήµατα που απαλλάχθηκαν από τη φορολογία ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς, όπως τα επιδόµατα στήριξης τέκνων, τα επιδόµατα τριτέκνων και πολυτέκνων, τα ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας, τα µερίσµατα από συµµετοχές σε εταιρίες, τα κέρδη από πωλήσεις µετοχών, τα εισοδήµατα από ρέπος, οµόλογα και καταθέσεις στο εξωτερικό. Μέχρι πέρυσι τα ποσά αυτά δηλώνονταν αθροιστικά στους κωδικούς του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Φέτος το καθένα από τα ποσά αυτά απαιτείται να γραφτεί ξεχωριστά! ηλαδή, κάθε φορολογούµενος, όταν θα φθάσει στο σηµείο να συµπληρώσει τους κωδικούς , θα κληθεί να δηλώσει το καθένα από τα ποσά αυτά σε ξεχωριστή γραµµή ενός αναλυτικού πίνακα (που θα εµφανιστεί υπό µορφή «παραθύρου» στην οθόνη του υπολογιστή του). Σηµειώνεται ότι για τα ποσά αυτά οι φορολογούµενοι θα πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%- 4%, εφόσον τα συνολικά ατοµικά εισοδήµατα που απέκτησαν το 2013 υπερέβησαν τις ευρώ. Σε ξεχωριστούς κωδικούς του εντύπου της φετινής φορολογικής δήλωσης πρέπει να γραφτούν εξάλλου οι τόκοι των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Οι τόκοι αυτοί πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριµένα στους νέους κωδικούς Η δήλωσή τους όµως δεν θα είναι ούτε φέτος υποχρεωτική για το φορολογούµενο, εφόσον κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους δεν υπερέβησαν τα 250 ευρώ.

4 22/ 4 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ Τι αλλάζει στη φόρµα του φετινού εντύπου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Σε 30 σηµεία άλλαξε φέτος το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, που θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά περίπου 5,7 εκατοµµύρια νοικοκυριά την περίοδο από τις 20 Μαρτίου µέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 για να δηλώσουν τα εισοδήµατα που απέκτησαν και τα περιουσιακά στοιχεία που κατείχαν το Αιτία για το πλήθος των αλλαγών είναι η ριζική αναµόρφωση της νοµοθεσίας για τη φορολογία εισοδήµατος στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους µε σκοπό να αυξήσει σηµαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις εκατοµµυρίων µισθωτών, συνταξιούχων, µικροµεσαίων επιτηδευµατιών και ελευθέρων επαγγελµατιών. Οι αλλαγές που επήλθαν στο έντυπο της φετινής φορολογικής δήλωσης είναι, αναλυτικά, οι ακόλουθες: Πληροφοριακά στοιχεία στην 1 η σελίδα, στον πίνακα 2, στον οποίο παρέχονται «πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία»: Στην παράγραφο 8, τίθεται πλέον η 1 ερώτηση: «Eχετε κάνει έναρξη επιτηδεύµατος για πρώτη φορά από και µετά;». Oποιοι φορολογούµενοι έκαναν έναρξη επιτηδεύµατος εντός του 2013 πρέπει να διαγραµµίσουν την ένδειξη «ΝΑΙ» δίπλα από τους σχετικούς κωδικούς ( ), προκειµένου να φορολογηθούν µε συντελεστή µειωµένο από 26% σε 13% για τα πρώτα ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήµατός τους. Στην παράγραφο 9, τίθεται πλέον η 2 ερώτηση: «Είστε επιτηδευµατίας που φορολογείται µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ;». Η ερώτηση αυτή αφορά κάθε φορολογούµενο ο οποίος το 2013 εργάστηκε µε «µπλοκάκι». Αφορά ειδικότερα κάθε φυσικό πρόσωπο που το 2013 παρείχε υπηρεσίες βάσει έγγραφων συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας έως και σε τρεις εργοδότες ή σε περισσότερους από τρεις, εφόσον τουλάχιστον το 75% των ακαθάριστων αµοιβών του προήλθε από ένα µόνο εκ των εργοδοτών. Οσοι φορολογούµενοι υπάγονται σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διαγραµµίσουν την ένδειξη «ΝΑΙ» δίπλα από τους σχετικούς κωδικούς ( ), προκειµένου να φορολογηθούν µε την ευνοϊκότερη κλίµακα φόρου που ισχύει για τους µισθωτούς. Πώς τα «µπλοκάκια» θα φορολογηθούν µε την κλίµακα των µισθωτών Απαλείφθηκε το ερώτηµα: «Είστε µισθωτός και πήρατε στεγαστικό επί- 3 δοµα;». Ο λόγος είναι ότι έπαψε πλέον να ισχύει η έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος ποσοστού µέχρι 10% της ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας, από την οποία (έκπτωση) εξαιρείτο ο µισθωτός που ελάµβανε στεγαστικό επίδοµα. Απαλείφθηκε το ερώτηµα: «Είστε 4 µισθωτός ή συνταξιούχος σε παρα- µεθόρια περιοχή;». Ο λόγος είναι ότι καταργήθηκε η διάταξη µε την οποία προβλεπόταν πρόσθετη έκπτωση φόρου 60 ευρώ ανά προστατευόµενο τέκνο για κάθε µισθωτό ή συνταξιούχο που κατοικεί σε παραµεθόριο περιοχή. Απαλείφθηκε το ερώτηµα: «Γεννηθήκατε από 01/01/1982 και µετά;». Η 5 ερώτηση αυτή υπήρχε µέχρι πέρυσι στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, για να συµπληρωθεί µε την απάντηση «ΝΑΙ» από όσους φορολογούµενους είχαν ηλικία µέχρι 30 ετών. Κι αυτό διότι για τους φορολογούµενους ηλικίας µέχρι 30 ετών και µε ετήσιο εισόδηµα µέχρι ευρώ προβλεπόταν µέχρι πέρυσι αφορολόγητο όριο εισοδήµατος αυξηµένο από τα στα ευρώ. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε φέτος για τα εισοδήµατα του έτους 2013, οπότε δεν έχει πλέον κανένα νόηµα να δηλώνει ο φορολογούµενος εάν είναι ηλικίας µέχρι 30 ετών. Απαλείφθηκε το ερώτηµα στο οποίο 6 όφειλαν να απαντήσουν καταφατικά όσοι φορολογούµενοι άσκησαν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν στη µη έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιµολογίων κ.λπ.), στην έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων, στην έκδοση ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κι αυτό διότι µέχρι πέρυσι οι φορολογούµενοι αυτοί έχαναν το αφορολόγητο όριο των ευρώ. Φέτος όµως, επειδή καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο των ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα, η «ποινή» της µη εφαρµογής του αφορολογήτου δεν έχει πλέον κανένα νόηµα. Καταργήθηκε η παράγραφος του πίνακα 2 στην οποία υπήρχε η φράση: 7 «Σηµειώστε Χ αν δεν επιθυµείτε να ενταχθείτε στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση». ΑΠΕ /ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 2.00 Εκπτωση 200 σε άτοµ µε αναπηρία άνω του 6 Η επικεφαλίδα άλλαξε από 8 «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ κ.τ.λ. ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟ- ΡΟΥ» σε «ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ». Ο λόγος για την αλλαγή αυτή είναι ότι µέχρι και πέρυσι ίσχυαν για όλα τα φυσικά πρόσωπα πρόσθετα αφορολόγητα όρια λόγω τέκνων και αναπηρίας, τα οποία φέτος καταργήθηκαν. Απέµεινε µόνο µία έκπτωση φόρου για το φορολογούµενο και για κάθε µέλος της οικογένειάς του µε αναπηρία 67% και πάνω. Ετσι τον πίνακα 3 της φετινής φορολογικής δήλωσης καλούνται να τον συµπληρώσουν µόνο όσοι φορολογούµενοι είναι οι ίδιοι ανάπηροι κατά 67% και άνω καθώς και όσοι φορολογού- µενοι έχουν στις οικογένειές τους προστατευόµενα µέλη µε αναπηρία 67% και άνω. Στην παράγραφο 1 του πίνακα 9 3 η φράση «Εχετε αυξηµένο αφορολόγητο ευρώ αναπηρίας 67% και πάνω αντικαταστάθηκε από τη «ικαιούσθε µείωση φόρ ευρώ λόγω αναπηρίας 6 πάνω κ.τ.λ.;». Ο λόγος είναι φέτος όσοι φορολογούµεν αναπηρία 67% και άνω ή προστατευόµενα µέλη µε ρία 67% και πάνω δεν δικα πλέον πρόσθετου αφορολ ευρώ (δεν δικαιού πτωσης δαπανών ευ το εισόδηµά τους χωρίς δι γητικά) για κάθε ανάπηρο αλλά έκπτωσης φόρου 20 για κάθε ανάπηρο µέλος. Η παράγραφος 2 του 103 στην οποία µέχρι κάθε φορολογούµενος δήλ αριθµό των προστατευοµέ κνων του µεταφέρθηκε στο 9 της 4 ης σελίδας της φορο δήλωσης.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ /43 0 ΕΥΡΩ α 7% λόγω κ.τ.λ.;» φράση ου 200 7% και ότι από οι έχουν έχουν αναπηιούνται ογήτου νται έκρώ από καιολο- µέλος, 0 ευρώ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΤΟ ΟΚΑΝΟ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Αυθαίρετα και ηµιυπαίθριοι που τακτοποιήθηκαν Στον πίνακα 5, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για τον προσδιορισµό των εισοδηµάτων µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες (τα τεκµήρια) διαβίωσης και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: Στον πίνακα που βρίσκεται κάτω από την παράγραφο 1α, στον οποίο ο φορολογούµενος 11 δηλώνει τα στοιχεία των κτισµάτων στα οποία κατοικεί, προστέθηκαν οι επικεφαλίδες «επιφάνεια κύριων χώρων ν.4178/2013» και «επιφάνεια βοηθητικών χώρων ν.4178/2013». Κάτω από τις επικεφαλίδες αυτές, στους νέους κωδικούς , πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά πλέον τα τετραγωνικά µέτρα των κύριων και των βοηθητικών χώρων που άλλαξαν χρήση παράνοµα αλλά νοµιµοποιήθηκαν µε τον τελευταίο νόµο για την αυθαίρετη δόµηση. Στον πίνακα που βρίσκεται κάτω από την 12 παράγραφο 1ε, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία για τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τα ανεµόπτερα, προστέθηκε η επικεφαλίδα: «Ποσοστό συνιδιοκτησίας % υπόχρεου και της συζύγου». Κάτω από την επικεφαλίδα αυτή, στους νέους κωδικούς 709 και 710, κάθε σύζυγος πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τυχόν δηλωθέντος αεροσκάφους, ελικοπτέρου ή ανεµοπτέρου. πίνακα πέρυσι ωνε τον νων τέν πίνακα λογικής ΕUROKINISSI ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ Α

6 44/ 6 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Ανακατατάξεις στους πίνακες 6, 7, 8 και 9 Τέλος οι εκπτώσεις από ασφάλιστρα, ενοίκια, στεγαστικά Σημαντικές ανακατατάξεις επήλθαν και στους πίνακες 6, 7, 8 και 9 του φετινού εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για τους πίνακες στους οποίους δηλώνονται τα ποσά των εσόδων και των εισοδημάτων που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων, τα ποσά των αυτοτελώς φορολογηθέντων ή φοροαπαλλαγέντων εισοδημάτων που υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%- 4%, τα εναπομείναντα ποσά δαπανών που λαμβάνονται πλέον υπόψη σε ελάχιστες περιπτώσεις για τη μείωση του φόρου εισοδήματος, τα ποσά των παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και των λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου. Αναλυτικά: Πίνακας 6 Στον πίνακα 6, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία: Προστίθενται η παράγραφος 4 και οι 13 κωδικοί , όπου πρέπει να αναγραφούν τυχόν μερίσματα από πλοιοκτήτριες εταιρίες του ν. 27/1975, τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Προστίθενται η παράγραφος 5 και οι 14 κωδικοί , όπου κάθε φορολογούμενος πρέπει να αναγράψει τους τόκους που πιστώθηκαν το 2013 στους λογαριασμούς καταθέσεων που έχει στις ελληνικές τράπεζες. Τα ποσά των τόκων πρέπει να αναγραφούν χωρίς τους φόρους που παρακρατήθηκαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά των τόκων θα είναι προσυμπληρωμένα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα λάβει τα σχετικά αρχεία από τις τράπεζες, οπότε οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τους κωδικούς αυτούς. Στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς πρέπει να αναγραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε το 2013 από τους τόκους καταθέσεων. Στην παράγραφο 12 μεταφέρθηκαν οι 16 ενδείξεις και οι κωδικοί όπου δηλώνεται η δαπάνη για τα ενοίκια τα οποία κατέβαλε ο φορολογούμενος για την κύρια κατοικία του, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη που του νοίκιασε την κατοικία. Τα στοιχεία αυτά στο περυσινό έντυπο έπρεπε να συμπληρώνονται στην παράγραφο 10 του πίνακα 7, προκειμένου να υπολογιστεί έκπτωση ποσοστού μέχρι 10% της δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας από ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ το φόρο εισοδήματος. Φέτος, παρόλο που δεν ισχύει η έκπτωση αυτή, τα στοιχεία για τη δαπάνη ενοικίων κύριας κατοικίας θα πρέπει και πάλι να δηλωθούν, αυτή τη φορά στον πίνακα 6, μόνο για πληροφοριακούς λόγους (για να γίνουν διασταυρώσεις με τα ποσά των ενοικίων που θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες). Στην παράγραφο 13 μεταφέρθηκαν οι 17 ενδείξεις και οι κωδικοί όπου δηλώνονται τα συνολικά ποσά ενοικίων που κατέβαλε ο φορολογούμενος για τα σπίτια στα οποία στεγάζονται όσα από τα παιδιά του σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία της οικογένειας, καθώς και τα στοιχεία των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων σπιτιών. Τα στοιχεία αυτά στο περυσινό έντυπο έπρεπε να συμπληρώνονται στην παράγραφο Οι τόκοι που πιστώθηκαν στις καταθέσεις θα είναι προσυμπληρωμένοι 11 του πίνακα 7, προκειμένου να αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος ποσοστό μέχρι 10% της συνολικής δαπάνης ενοικίων για τα σπουδάζοντα τέκνα. Φέτος, παρόλο που δεν ισχύει η έκπτωση αυτή, τα στοιχεία για τη δαπάνη αυτή θα πρέπει και πάλι να δηλωθούν, αυτή τη φορά στον πίνακα 6, μόνο για πληροφοριακούς λόγους (για να γίνουν διασταυρώσεις με τα ποσά των ενοικίων που θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες). Πίνακας 7 Στον πίνακα 7, όπου δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το φόρο εισοδήματος: Απαλείφθηκαν οι παράγραφοι και οι κωδικοί στους οποίους δηλώνονταν μέχρι 18 και πέρυσι: Οι υποχρεωτικές εισφορές σε Ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.). Οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας και αναστήλωσης κ.λπ. διατηρητέων κτιρίων. Το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων της προηγούμενης περίπτωσης. Το καταβληθέν ποσό για ασφάλιστρα ζωής, προσωπικών ατυχημάτων, ασθένειας. Η δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου ή για εγκατάσταση φυσικού αερίου, θερμομόνωσης κ.λπ. Τα δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων για τον υπόχρεο και τη σύζυγο. Η δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων. Η δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων. Ολες αυτές οι δαπάνες δεν αναγνωρίζονται πλέον από φέτος για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, οπότε καταργήθηκαν όλες οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου αναγράφονταν μέχρι και πέρυσι. Πίνακας 8 Στον πίνακα 8, όπου δηλώνονται τα ποσά των παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων: Προστίθενται η παράγραφος 13 και οι 19 κωδικοί όπου πρέπει να αναγραφούν τα ποσά προκαταβολών φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο υπουργείο Οικονομικών. Προστίθενται η παράγραφος 14 και οι 20 κωδικοί , όπου πρέπει να αναγραφούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα δηλωθέντα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο υπουργείο Οικονομικών. Προστίθενται η παράγραφος 15 και οι 21 κωδικοί , όπου πρέπει να αναγραφούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα δηλωθέντα ποσά μισθών ή συντάξεων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο υπουργείο Οικονομικών. Προστίθενται η παράγραφος 16 και οι 22 κωδικοί , όπου πρέπει να αναγραφούν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν από τα δηλωθέντα ποσά μισθών ή συντάξεων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στο υπουργείο Οικονομικών. Πίνακας 9 Στον πίνακα 9, στον οποίο δηλώνονται τα στοιχεία των προσώπων που συνοικούν με τους φορολογούμενους και τους βαρύνουν: Στην περίπτωση 2, όπου δηλώνονται όλα τα λοιπά προστατευό- 23 μενα μέλη του φορολογούμενου πλην τέκνων, προστέθηκε στήλη στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΜΚΑ κάθε μέλους. Μεταφέρθηκαν από τον πίνακα 3 της 24 πρώτης σελίδας οι κωδικοί στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου και της συζύγου του.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ /45 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α «Εργόσηµο» και «αφανή» εισοδήµατα ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4Α όπου δηλώνονται τα εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες: Προστέθηκαν η παράγραφος 5 25 στην οποία αναγράφεται η φράση «Εισόδηµα από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ». ίπλα από τη φράση αυτή υπάρχουν οι νέοι κωδικοί στους οποίους οι φορολογούµενοι που κατά τη διάρκεια του 2013 εργάστηκαν ως µισθωτοί µε «µπλοκάκια» πρέπει να αναγράψουν το συνολικό εισόδηµα από τις αµοιβές που εισέπραξαν από τους εργοδότες τους. Το εισόδηµα αυτό προκύπτει αν αφαιρεθούν από τις συνολικές εισπραχθείσες ακαθάριστες αµοιβές (για τις οποίες εκδόθηκαν αποδείξεις από τα «µπλοκάκια») τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν στον ΟΑΕΕ ή σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Ολες οι υπόλοιπες δαπάνες των εργαζοµένων µε «µπλοκάκια» (π.χ. για καύσιµα, διόδια, αγορές γραφικής ύλης, αγορές αναλωσίµων Η/Υ κ.λπ.) δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αµοιβές τους, καθώς τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα εφόσον επέλεξαν να φορολογηθούν ως µισθωτοί παύουν να έχουν τα δικαιώ- µατα έκπτωσης επαγγελµατικών δαπανών που ισχύουν για τους αυτοαπασχολούµενους, αυτούς δηλαδή που φορολογούνται ως επιτηδευµατίες ή ελεύθεροι επαγγελ- µατίες. Προστέθηκαν η παράγραφος 6, 26 στην οποία αναγράφεται η φράση «Αθροισµα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας µε εργόσηµο» και, δίπλα από την παράγραφο αυτή, οι νέοι κωδικοί Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλώσουν τις αµοιβές που εισέπραξαν όσοι απασχολήθηκαν το 2013 σε µια σειρά συγκεκριµένων επαγγελµάτων για τα οποία καθιερώθηκε το «εργόσηµο» (κηπουροί, οικιακό προσωπικό, υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, φύλαξη ηλικιωµένων ή παιδιών κατ οίκον, εργασίες επισκευής και συντήρησης παλαιών κατοικιών, αγροτικές εργασίες σε χωράφια κ.λπ.). Οι αµοιβές αυτές θα φορολογηθούν φέτος ως εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή µε τη νέα κλίµακα φόρου των µισθωτών και των συνταξιούχων. Προστέθηκαν η παράγραφος 7, στην 27 οποία αναγράφεται η φράση «Εισόδηµα από οικοδοµικά ένσηµα, αυτασφάλιση κ.τ.λ.» και, δίπλα από την παράγραφο αυτή, οι νέοι κωδικοί Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλώσουν τα ηµεροµίσθια που εισέπραξαν το 2013 όσοι φορολογού- µενοι απασχολήθηκαν σε οικοδοµές. Τα ποσά αυτά φορολογούνται όπως ακριβώς οι µισθοί και οι συντάξεις, δηλαδή µε τη νέα κλίµακα φόρου των µισθωτών και των συνταξιούχων. Προστέθηκε η παράγραφος 8, στην 28 οποία αναγράφεται η φράση «Εισόδηµα των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση». ίπλα από την παράγραφο αυτή έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί , στους οποίους πρέπει να δηλωθούν τα πάσης φύσεως εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (µισθοί, ηµεροµίσθια, κύριες και επικουρικές συντάξεις, εισοδήµατα από εργασίες µε «µπλοκάκια», εισοδήµατα από οικοδοµικά ένσηµα κ.λπ.) για τα οποία οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών δεν διαθέτουν καµία ηλεκτρονική πληροφόρηση, λόγω µη ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών και των οριστικών δηλώσεων απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών από τους εργοδότες ή από τα ασφαλιστικά ταµεία. ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ Εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ, όπου δηλώνονται τα εισοδήµατα από «εµπορικές επιχειρήσεις»: Απαλείφθηκε από την παράγραφο 29 2 η φράση «Επιχειρηµατική αµοιβή από ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνία κληρονοµικού δικαίου», δεδοµένου ότι η έννοια της επιχειρηµατικής αµοιβής καταργήθηκε. Προστέθηκε η παράγραφος 6 στην 30 οποία αναγράφεται η φράση «Ζηµιά του ίδιου οικονοµικού έτους της περ.2». ίπλα από την παράγραφο αυτή, στους κωδικούς , πρέπει να δηλωθεί η ζηµία που τυχόν είχε ο φορολογούµενος το 2013 από τη συµµετοχή του σε: α) κοινωνίες αστικού δικαίου που εκµεταλλεύονται µέχρι και δύο επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (ταξί, λεωφορεία) ή µέχρι και δύο φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, β) οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρίες που εκµεταλλεύονται µόνο ένα επιβατικό αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης (ταξί ή λεωφορείο) ή φορτηγό δηµόσιας χρήσης.

8 46/ 8 ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Πρέπει να καλύψουν το 25% του ετήσιου εισοδήματός τους Αγρότες και «μπλοκάκια» χρειάζονται αποδείξεις ICONPRESS Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έπρεπε να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες! Συγκεκριμένα, ο κωδικός 049 του πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο αναγράφεται η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2013 πρέπει να συμπληρωθεί φέτος από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων με «μπλοκάκια», καθώς και από όσους θα δηλώσουν εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ H αιτιολογία Tην υποχρέωση να έχουν μαζέψει αποδείξεις δαπανών έτους 2013 την έχουν και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες, για τους εξής λόγους: α) Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία (ν. 4110/2013) στους φορολογούμενους που θα θεωρηθεί ότι θα δηλώσουν φέτος εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια». Δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί θα θεωρηθούν ως μισθωτοί, οπότε θα πρέπει να έχουν μαζέψει κι αυτοί αποδείξεις δαπανών με ημερομηνίες έτους 2013! β) Επίσης, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων. Στην κλίμακα αυτή, όμως, ισχύει έκπτωση φόρου ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός του! Κάτι τέτοιο όμως δεν είχε γίνει γνωστό πέρυσι στους αγρότες από το υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να καλούνται τώρα εκ των υστέρων να βρουν αποδείξεις του έτους 2013 συνολικής αξίας ίσης με το ¼ του ετησίου εισοδήματος που θα υποχρεωθούν να δηλώσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις! Νεωτερισμοί Πέραν των προαναφερθέντων, οι φορολογούμενοι θα έλθουν φέτος αντιμέτωποι και με άλλους «νεωτερισμούς» του υπουργείου Οικονομικών κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Συγκεκριμένα: 1Οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2013 απασχολήθηκαν με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, βάσει έγγραφων συμβάσεων, και κατά την είσπραξη των αμοιβών τους εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια» θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς του πίνακα 2 που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης, αν θέλουν να φορολογηθούν για τις αμοιβές αυτές με βάση την ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα των μισθωτών (στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο ευρώ) και όχι με την επαχθέστερη φορολογική κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών (που προβλέπει φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος). Για να γίνει αποδεκτή, ωστόσο, η συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών και να ληφθεί υπόψη η φορολογική κλίμακα των μισθωτών κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τους ΑΦΜ των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν! Ειδικότερα, όσοι εργαζόμενοι με Θα θεωρηθούν ως μισθωτοί, οπότε θα πρέπει να έχουν μαζέψει χαρτάκια με ημερομηνίες έτους 2013 «μπλοκάκια» απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 έως και σε 3 εργοδότες θα πρέπει να αναγράψουν τον ΑΦΜ του καθενός, ενώ όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους από τρεις εργοδότες θα πρέπει να αναγράψουν οπωσδήποτε τον ΑΦΜ του εργοδότη εκείνου από τον οποίο εισέπραξαν τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων αμοιβών τους. Οσοι φορολογούμενοι συμπληρώσουν τους κωδικούς του πίνακα 4Δ στη δεύτερη σελίδα της φορολογικής δήλωσης με ποσά εισοδήματος το οποίο θεωρείται ότι «δεν εντάσσεται σε άλλη κατηγορία του πίνακα 4», θα πρέπει να αναγράψουν και τους ΑΦΜ των φορέων ή των εργοδοτών από τους οποίους εισέπραξαν τα συγκεκριμένα ποσά. 3Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οι φορολογούμενοι δεν θα επιτρέπεται να αναγράφουν στους κωδικούς τα ποσά των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2013 αλλά δεν υπήρχαν την 1η Οι κωδικοί αυτοί θα επιτρέπεται να συμπληρώνονται μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της ΔΟΥ εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΑΒΒΑΤ0 ΜΑΪΟΥ 10 2014 ΜΑΪΟΥ 21 2014 ΟΔΗΓΟΣ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΠΕ Τα SOS για

Διαβάστε περισσότερα

Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1

Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ 17 για τις δηλώσεις του 2015 KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ΑΠΕ Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1 Οι αλλαγές στη διαδικασία και οι καινοτομίες στη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Στις πρώτες 6 σελίδες κάνουμε μια ανάλυση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου για το 2013 και στις υπόλοιπες 14 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η - Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Μ Α Ζ Ι Μ Ε «Τ Ο Β Η Μ Α» Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Πώς φορολoγούνται τα ενοίκια, τι πρέπει να προσέξετε Προσυμπληρωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου

Έναρξη δικηγορίας. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Έσοδα δικηγόρων - µεταφορά αµοιβών στην ΑΠΥ. ΑΠΥ για αµοιβή από γραµµάτιο προείσπραξης δικαστηρίου Έναρξη δικηγορίας Εγγραφή στο ΣΑ και ανανέωση ταυτότητας κάθε έτος. Γνωστοποίηση στο ΣΑ του τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς. Εγγραφή στο Ταµείο Νοµικών και καταβολή εισφορών κάθε έτος. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλεπόµενων συµφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα