ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.Α.Σ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DATALOGER KAI SCADA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.Α.Σ. 501035 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DATALOGER KAI SCADA"

Transcript

1 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΥΓΡΑΣΙΑΣ, ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DATALOGER KAI SCADA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.Α.Σ

2 Στον Πατέρα µου που πάντα µε στηρίζει. Στη Μητέρα µου που πάντα µε πιστεύει. Στο Καθηγητή µου και στον Όθωνα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ο Κεφάλαιο 1.1 Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ανάπτυξη Εφαρµογής 1.2 HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOFTWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.3Αισθητήρια όργανα 1.4Σχετική υγρασία 1.5 Πληροφορίες για τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν 1.6 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.7 NETWORK CAMERA AXIS PTZ WinCC Flexible 2005 της SIEMENS 1.9 STEP 7 MicroWIN V Windows XP SP2 1.11PCANYWHERE V Λογισµικό AXIS IP Utility 2 ο Κεφάλαιο 2.1 Κλίµακες θερµοκρασίας 2.2 Υγρασία 2.3 Προβλήµατα στα φυτά 2.4 Έλεγχος της θερµοκρασίας 2.5 Θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας 2.6 προβλήµατα από το φως 2.7 Εκτίµηση σωστού φωτισµού 2.8 Αέρας Επίλογος Φωτογραφίες

4

5 1 ο Κεφάλαιο

6 1.1 Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ανάπτυξη Εφαρµογής Αποµακρυσµένου ικτύου και σταθµού Εποπτικού Ελέγχου κλιµατολογικών θαλάµων µεταβαλλόµενων συνθηκών. Πλήρης αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, λειτουργία και ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένου δικτύου και σταθµού εποπτικού ελέγχου. Ο αυτοµατισµός περιλαµβάνει τους εξής τρεις βασικούς παράγοντες: 1. Τα αισθητήρια όργανα, που συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον παραγωγής. 2. Tα συστήµατα αποφάσεων, που αποφασίζουν, προγραµµατίζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες ελέγχου 3. Tα όργανα ενεργοποίησης, που υλοποιούν τις αποφάσεις ελέγχου Χρησιµοποιήθηκαν

7 1.2 HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOFTWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.Αισθητήρια όργανα 2. PLC S7200 της SIEMENS 3. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 4. NETWORK CAMERA AXIS PTZ WinCC Flexible 2005 της SIEMENS 6. STEP 7 MicroWIN V4.0 7.Windows XP SP2 8. PCANYWHERE V Λογισµικό AXIS IP Utility 1.3.Αισθητήρια όργανα Θερµοζεύγος (Thermocouple) Η αρχή λειτουργίας τους περιλαµβάνει τη µέτρηση µιας τάσης που εµφανίζεται στην ένωση δύο ανεξάρτητων µετάλλων. Αν και σχεδόν

8 οποιοιδήποτε δύο τύποι µετάλλων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν ένα θερµοηλεκτρικό ζεύγος, χρησιµοποιούνται µόνο κάποιοι συγκεκριµένοι τύποι επειδή δίνουν προβλέψιµες τάσεις εξόδου και µεγάλες κλίµακες θερµοκρασίας. Το θερµοηλεκτρικό ζεύγος τύπου Κ είναι το δηµοφιλέστερο θερµοηλεκτρικό ζεύγος γενικού σκοπού. Έχει χαµηλό κόστος και, εξ αιτίας της δηµοτικότητάς του, διατίθεται σε µεγάλη ποικιλία ελεγκτών. Τα θερµοηλεκτρικά ζεύγη διατίθενται για θερµοκρασίες από -200 C έως 1200 C. Η ευαισθησία τους είναι περίπου 41µV/ C. Οι αισθητήρες αντίστασης λευκόχρυσου είναι εξαιρετικά ακριβείς σε µια ευρεία διακύµανση θερµοκρασίας και µπορούν αρκετά εύκολα να Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη µέτρηση της αντίστασης ενός στοιχείου λευκόχρυσου. Ο πιο κοινός τύπος (PT100) έχει µια αντίσταση 100Ω στους 0 C και 138,4Ω στους 100 C. Υπάρχουν επίσης οι αισθητήρες PT1000 που έχουν αντίσταση 25Ω και 1000Ω αντίστοιχα. Η σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας και της αντίστασης είναι περίπου γραµµική. Η µέγιστη αναµενόµενη απόκλιση που θα αναµέναµε στους 50 C µε διακύµανση θερµοκρασίας 0 C C είναι λιγότερο από 0.4 C. Αυτή η πολύ µικρή απόκλιση σηµαίνει ότι οι αισθητήρες αντίστασης λευκόχρυσου είναι κατάλληλοι για µετρήσεις ακρίβειας στις περισσότερες βιοµηχανικές εφαρµογές. 1.4 Σχετική υγρασία Υπάρχουν δύο όροι που σχετίζονται µε την υγρασία και τους οποίους πρέπει να γνωρίζουµε: η σχετική υγρασία (επίσης γνωστή ως RH) εκφράζεται πάντα ως ποσοστό από 0% έως 100% και αντιπροσωπεύει την πραγµατική ποσότητα υδρατµών στον αέρα σε σχέση µε τη µέγιστη ποσότητα που µπορεί να συγκρατήσει ο αέρας σε µια δεδοµένη θερµοκρασία. Η ποσότητα των υδρατµών που µπορεί να περιέχει ο αέρας δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπάρχει ένα µέγιστο ή ανώτατο όριο που εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Για παράδειγµα, στους 15 C ο αέρας µπορεί να περιέχει διπλάσια ποσότητα υγρασίας (υδρατµών) από τον αέρα στους 4 C. Οµοίως, ο αέρας στους 27 C περιέχει περίπου 4 φορές περισσότερους υδρατµούς απ ό,τι στους 4 C. Για να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες

9 που προκαλεί η εξάρτηση της µέγιστης περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία από τη θερµοκρασία, είναι απαραίτητο να αναφερθούµε στο ποσοστό σχετικής υγρασίας, το οποίο δείχνει το ποσοστό του διαθέσιµου όγκου αέρα που καταλαµβάνουν οι υδρατµοί. Έτσι, η ένδειξη σχετικής υγρασίας 100% σηµαίνει ότι ο αέρας είναι "κορεσµένος" και δεν µπορεί να απορροφήσει άλλους υδρατµούς, η ένδειξη 50% δείχνει ότι ο αέρας περιέχει το µισό από το µέγιστο δυνατό ποσοστό υδρατµών, ενώ ενδείξεις 25% ή λιγότερο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος δείχνει ότι ο αέρας είναι πολύ ξηρός για πρακτικές εφαρµογές. 1.5 Τα αισθητήρια όργανα που χρησιµοποιήθηκαν και συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον παραγωγής είναι τα εξής: Θερµοστοιχείο PT100 Υγρασιόµετρο RH 4-20mA. PLC S7200 της SIEMENS Η βιοµηχανική παραγωγή έχει αλλάξει ριζικά ιδίως τα τελευταία τριάντα χρόνια µετά την εισβολή των µικροϋπολογιστών στον χώρο της βιοµηχανίας. Οι νέες µονάδες ελέγχου πήραν σιγά-σιγά τη µορφή των σηµερινών Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών (PLCs), που έχουν οδηγήσει στην πλήρη αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η χρησιµότητα των PLCs έγκειται στις ισχυρές δυνατότητές τους:

10 Ακολουθιακός έλεγχος της βιοµηχανικής διαδικασίας (εκκίνηση, στάση, παρακολούθηση). Απόκτηση ψηφιακών και αναλογικών σηµάτων από τους αισθητήρες για την παρακολούθηση της υπό έλεγχο διαδικασίας. Μετάδοση των επιθυµητών σηµάτων στους ενεργοποιητές της διεργασίας και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διακοπτών και ηλεκτρονόµων. Αποκατάσταση επικοινωνίας µε άλλα PLCs ή µε άλλους κόµβους του δικτύου. υνατότητα υλοποίησης αντισταθµητών PID, ελεγκτών σερβοµηχανισµών και άλλων εξειδικευµένων ελεγκτών. Η πιο σηµαντική ίσως δυνατότητα των σύγχρονων PLCs είναι η δυνατότητα διασύνδεσης πολλών PLCs δηµιουργώντας ένα βιοµηχανικό δίκτυο. Το PLC που χρησιµοποιήθηκε απαρτίζεται από µία ράγα (rail) της σειράς Rack-200. Οι µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στη ράγα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα Ι ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 PS 24V 2 CPU 222 COMPACT UNIT 3 DI 8 x RELAY CONTACT 4 DO 6 x RELAY C0ONTACT 5 EM231 4 x ΑΟ 6 ΕΜ232 2 x Pt100 Πίνακας Ι

11 1.6. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού υπολογιστή IBM υπολογιστής µε επεξεργαστή INTEL Pentium ΙV χρονισµένο στα 2,4 GHz. Μνήµη RAM 512MB Κάρτα γραφικών µε 128 ΜΒ µνήµη. Κάρτα CP 5611 (που µας παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης του υπολογιστή µας µε το PLC). Το PLC συνεργάζεται µε έναν προσωπικό υπολογιστή (PC) ή ειδική συσκευή προγραµµατισµού καθώς και ειδικό καλώδιο προγραµµατισµού επικοινωνίας προκειµένου να: ηµιουργήσει και να µεταφέρει το πρόγραµµα του χρήστη στη µνήµη του PLC.

12 1.7. NETWORK CAMERA AXIS PTZ213 Χρησιµοποιείθηκε η παρακάτω network camera µε σκοπό να έχουµε οπτική επαφή µε λετποµερή ανάλυση, υψηλής ποιότητας φακό, δυνατότητα επιλογής µεγέθους της εικόνας, επιλογή format καταγραφής video µέσα στην κλιµατιστική µονάδα εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης διάφορων προκαθορισµένων θέσεων λήψης της κάµερας µε προκαθορισµένες ρυθµίσεις της εικόνας Η εγκατάσταση της κάµερας επιτυγχάνεται µε δύο βίδες µέσα σε ένα ειδικό στέγαστρο ανθεκτικό σε υψηλή υγρασία και θερµοκρασία Η σύνδεση της γίνεται µε ένα standard network καλώδιο Τέλος για την απόδοση ip address στην κάµερα χρησιµοποιείται το λογισµικό AXIS IP Utility 1.8. WinCC Flexible 2005 της SIEMENS

13 Με τη χρησιµοποίηση Συστηµάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Πληροφοριών (Supervisory Control And Data Acquisition), ολοκληρώνεται το προφίλ της πλήρους αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας µε τον άνθρωπο στον ρόλο του επόπτη - συντονιστή. Οι κύριες λειτουργίες ενός συστήµατος SCADA Συλλογή δεδοµένων από τα PLCs και τις Αποµακρυσµένες Τερµατικές µονάδες (RTU). Όλα τα επιθυµητά σήµατα µεταδίδονται προς το σύστηµα SCADA µέσω του δικτύου βιοµηχανικού αυτοµατισµού. Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων και αναπαράστασή τους µέσω γραφηµάτων. Οι επιλεγµένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε αυτούσιες είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία. Ανάλυση δεδοµένων και ειδοποίηση του προσωπικού σε περιπτώσεις σφάλµατος. Όταν τα δεδοµένα πάρουν τιµές µη κανονικές το σύστηµα SCADA ειδοποιεί µε οπτική ή ακουστική σήµανση τους χειριστές, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες επιπτώσεις. Έλεγχος κλειστού βρόχου διεργασιών. δυνατότητα εφαρµογής αυτόµατες ή χειροκίνητες. Γραφική απεικόνιση των τµηµάτων της διεργασίας σε µιµικά διαγράµµατα και παρουσιάσεις των δεδοµένων σε ενεργά πεδία. Τα µιµικά διαγράµµατα απεικονίζουν ρεαλιστικά τµήµατα της διεργασίας µε στόχο την ευκολότερη εποπτεία και την κατανόηση των δεδοµένων από τους χειριστές του συστήµατος. Καταγραφή όλων των συµβάντων κανονικών και µη για την δηµιουργία ιστορικού αρχείου. Σε κάθε βιοµηχανία υπάρχει καταγραφή όλων των κρίσιµων παραµέτρων. Παλιότερα γινόταν µε χειρόγραφη καταγραφή, ενώ σήµερα την ευθύνη αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδοµένων του συστήµατος SCADA. Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήµατος µε αυτόµατη εναλλαγή, αν αυτό κρίνεται σκόπιµο βάση της υπό έλεγχο

14 διεργασίας. Σε διεργασίες υψηλής επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εµφάνιση σφάλµατος λόγω βλάβης του εξοπλισµού. Για τον λόγο αυτό τα συστήµατα SCADA υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό σύστηµα που αναλαµβάνει σε περίπτωση σφάλµατος. Μεταφορά δεδοµένων σε άλλα τµήµατα του κεντρικού συστήµατος Πληροφόρησης και ιαχείρισης. Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήµατα του συστήµατος SCADA. Ειδικές εφαρµογές λογισµικού όπως εκτέλεση κώδικα C++ ή ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων. To WinCC Flexible 2005 αποτελεί το SCADA της εφαρµογής και παρέχει στο χρήστη: υνατότητα χρήσης βάσεων δεδοµένων ODBC υνατότητα χρήσης βάσεων δεδοµένων SQL ιασύνδεση µε αντικείµενα και αρχεία OLE2.0 και ActiveX Controls Παρουσίαση Περιγραφή στοιχείων scada στο Σχήµα Ι

15 Σχήµα Ι Στοιχεία scada Συστοιχίες Η1, Η2 και Η3 ΛΑΜΠΉΡΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ (Συνολο Οκτώ) Ένδειξη θερµοκρασίας C 0 Ένδειξη Υγρασίας % Μπεκ Ψεκασµού Μονάδα ψύξης θέρµανσης Συστοιχία ΛΑΜΠΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΏΣΕΩΣ (Σύνολο έκα) Οι εικόνες δηµιουργήθηκαν µε χρήση λογισµικού Photoshop και παρουσιάζοντε ανά δύο στο Σχήµα ΙΙ όπως αυτές καλύπτουν τις δύο καταστάσεις OFF-ON µε τη χρήση background frontground αντίστοιχα, συνδεδεµένες µε τα κατάλληλα tag (links) όταν αυτά ενεργοποιηθούν από το πρόγραµµα.

16 Η εικόνα αλλάζει σε ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΟΝ όταν τα µπεκ ψεκασµού δηµιουργούν κύµα εκνέφωσης µε σκοπό να επιφέρουν την επιθυµητή υγρασία όπως αυτή ορίζεται από το setpoint υγρασίας % Με κλικ στο κουµπι ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤ. AUTO εµφανίζεται το ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤ. OΝ και όταν εµφανιστεί αυτό τότε η συστοιχία λαµπτήρων πυρακτώσεως ανάβει ανεξάρτητα από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. Ενώ όταν είναι ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤ. AUTO τότε οι λάµπες ανάβουν ακολουθώντας τις ρυθµίσεις του εβδοµαδιαίου προγράµµατος Η εικόνα γίνεται µπλέ και ΨΥΞΗ ΟΝ όταν η κλιµατιστική µονάδα λειτουργεί για ψύξη µε σκοπό να διατηρήσει την επιθυµητή θερµοκρασία µέσα στο θάλαµο όπως αυτή ορίζεται από το setpoint του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, της συγκεκριµένης ηµέρας και ζώνης. Η εικόνα γίνεται κόκκινη και ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΝ όταν η κλιµατιστική µονάδα λειτουργεί για θέρµανση µε σκοπό να διατηρήσει την επιθυµητή θερµοκρασία µέσα στο θάλαµο όπως αυτή ορίζεται από το setpoint του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, της συγκεκριµένης ηµέρας και ζώνης. Με κλικ στα κουµπιά Η1 ή Η2 ή Η3 Αuto εµφανίζεται το Η1 ΟΝ ή Η2 ΟΝ ή Η3 ΟΝ αντίστοιχα και όταν εµφανιστούν αυτά τότε οι συστοιχίες λαµπτήρων φθορίου ανάβουν ανεξάρτητα από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. Ενώ όταν είναι π.χ. Η1 Αuto τότε οι λάµπες

17 ανάβουν ακολουθώντας τις ρυθµίσεις του εβδοµαδιαίου προγράµµατος Σχήµα ΙΙ ηµιουργία TAGS για την σύνδεση των στοιχείων του scada µε το S7200 ηµιουργία connection µεταξύ scada plc S7200

18 ηµιουργία screens scada Περιβάλλον scada της κάµερας

19 Με χρήση των µπαρών pan, zoom, focus, tris ρυθµίσουµε τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά µιας εικόνας Με χρήση της οριζόντιας µπάρας µετακινούµε την εικόνα προς οριζόντια κατεύθυνση Με χρήση της κατακόρυφης µπάρας µετακινούµε την εικόνα προς κατακόρυφη κατεύθυνση Με χρήση των κουµπιών ρυθµίσουµε τα αναφερόµενα χαρακτηριστικά µιας εικόνας αυτόµατα ή όχι Παρουσίαση Περιγραφή εβδοµαδιαίου προγράµµατος στο Σχήµα ΙΙΙ Σχήµα ΙΙΙ

20 εισάγουµε την ώρα έναρξης της κάθε ζώνης σε ΩΩ:ΛΛ εισάγουµε την ώρα λήξης της κάθε ζώνης σε ΩΩ:ΛΛ στο Η1,Η2 και Η3 lamps εισάγουµε την τιµή 1 για να ανάβουν οι λάµπες φθορίου της αντίστοιχης συστοιχίας και την τιµή 0 για να µην ανάβουν εισάγουµε την τιµή (setpoint) της θερµοκρασίας την οποία επιθυµούµε να έχουµε µέσα στην κλιµατιστική µονάδα την συγκεκριµένη ηµέρα και διάστηµα ώρας της κάθε ζώνης εισάγουµε την τιµή (setpoint) της υγρασίας % την οποία επιθυµούµε να έχουµε µέσα στην κλιµατιστική µονάδα την συγκεκριµένη ηµέρα και διάστηµα ώρας της κάθε ζώνης εισάγουµε µία από τις ηµέρες της εβδοµάδας από Κυριακή έως Σάββατο µε κλικ στο κουµπί εγγραφή αυτό γίνεται πράσινο και µόνο τότε µπορώ να µεταβάλω τα πεδία του εβδοµαδιαίου προγράµµατος όπως ώρα, ηµέρα,setpoint υγρασίας - θερµοκρασίας µε κλικ στο κουµπί ανάγνωση αυτό γίνεται πράσινο και τότε µπορώ µόνο να κάνω ανάγνωση των πεδίων του εβδοµαδιαίου προγράµµατος επιλέγοντας την ηµέρα που επιθυµώ 1.9. STEP 7 MicroWIN V4.0 Παρουσίαση Μορφής STEP 7 MicroWIN V4.0 στο Σχήµα ΙV.

21 Σχήµα ΙV Παρακάτω παρουσιάζεται το βασικό µέρος του κώδικα σε γλώσσα προγραµµατισµού µορφής STL χωρισµένος σε κατάλληλα τµήµατα κώδικα: Α. Με την εντολή TODR διαβάζουµε την ηµεροµηνία και την ώρα του συστήµατος και τις καταχωρούµε σε προσωρινές µεταβλητές. VW230 - VW242. Οι µεταβλητές αυτές θα χρησιµοποιηθούν στην συνέχεια για να υπολογίζεται η ζώνη λειτουργίας σύµφωνα µε την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. TODR VB220 MOVB VB220, VB231 BCDI VW230 MOVB VB221, VB233 BCDI VW232 MOVB VB222, VB235 BCDI VW234

22 MOVB VB223, VB237 BCDI VW236 MOVW VW236, VW244 *I 60, VW244 MOVB VB224, VB239 BCDI VW238 MOVW VW238, VW246 +I VW244, VW246 MOVB VB225, VB241 BCDI VW240 MOVB VB227, VB243 BCDI VW242 Β. Στην συνέχεια µεταφέρουµε τα στοιχεία των ηµερών της εβδοµάδας από το SCADA στο PLC. LDW= VW600, 2 αντιστοιχεί στην ευτέρα LDW= VW600, 3 αντιστοιχεί στην Τρίτη LDW= VW600, 4 αντιστοιχεί στην Τετάρτη LDW= VW600, 5 αντιστοιχεί στην Πέµπτη LDW= VW600, 6 αντιστοιχεί στην Παρασκευή LDW= VW600, 7 αντιστοιχεί στην Σάββατο LDW= VW600, 1 αντιστοιχεί στην Κυριακή A Electrical_Healthy LDW= VW600, 2 AW= VW652, 1 MOVW VW602, VW10 MOVW VW604, VW280 MOVW VW606, VW12 MOVW VW608, VW282 MOVW VW610, VW16 MOVW VW612, VW284 MOVW VW614, VW18 MOVW VW616, VW286 MOVW VW618, VW22 MOVW VW620, VW288 MOVW VW622, VW24 MOVW VW624, VW290 MOVW VW626, VW28 MOVW VW628, VW292

23 MOVW VW630, VW30 MOVW VW632, VW294 MOVD VD634, VD400 MOVD VD638, VD404 MOVD VD642, VD408 MOVD VD646, VD412 MOVD VD668, VD700 MOVD VD672, VD704 MOVD VD676, VD708 MOVD VD680, VD712 MOVW VW650, VW178 JMP 1 Γ. Στην συνέχεια µεταφέρουµε τα στοιχεία των ηµερών της εβδοµάδας από το PLC στο SCADA. A Electrical_Healthy LDW= VW600, 2 AW= VW652, 0 MOVW VW10, VW602 MOVW VW280, VW604 MOVW VW12, VW606 MOVW VW282, VW608 MOVW VW16, VW610 MOVW VW284, VW612 MOVW VW18, VW614 MOVW VW286, VW616 MOVW VW22, VW618 MOVW VW288, VW620 MOVW VW24, VW622 MOVW VW290, VW624 MOVW VW28, VW626 MOVW VW292, VW628 MOVW VW30, VW630 MOVW VW294, VW632 MOVD VD400, VD634 MOVD VD404, VD638 MOVD VD408, VD642 MOVD VD412, VD646 MOVD VD700, VD668 MOVD VD704, VD672 MOVD VD708, VD676 MOVD VD712, VD680 MOVW VW178, VW650 JMP 1

24 . Ελέγχουµε σε ποια µέρα και ζώνη βρισκόµαστε και µεταφέρουµε τα δεδοµένα στο σύστηµα. Π.χ. Μεταφέρουµε την επιθυµητή τιµή του SP για την υγρασία και την θερµοκρασία και αναλόγως ρυθµίζουµε την λειτουργία του ανεµιστήρα και του θερµαντικού σώµατος όπως επίσης ποιες λάµπες θα ανάψουν. Ο κώδικας που ακολουθεί επαναλαµβάνεται 7 φορές συνολικά. Μία για κάθε µέρα. LBL 1 // 1 zone LDW= VW242, 2 MOVW VW10, VW520 *I 60, VW520 MOVW VW280, VW522 +I VW520, VW522 MOVW VW12, VW524 *I 60, VW524 MOVW VW282, VW526 +I VW524, VW526 LDW= VW242, 2 AW>= VW246, VW522 AW< VW246, VW526 = mon_1 MOVR VD400, Actual_SP MOVR VD700, Actual_SP_hum //2 zone LDW= VW242, 2 MOVW VW16, VW528 *I 60, VW528 MOVW VW284, VW530 +I VW528, VW530 MOVW VW18, VW532 *I 60, VW532 MOVW VW286, VW534 +I VW532, VW534

25 LDW= VW242, 2 AW>= VW246, VW530 AW< VW246, VW534 = mon_2 MOVR VD404, Actual_SP MOVR VD704, Actual_SP_hum // 3 zone LDW= VW242, 2 MOVW VW22, VW536 *I 60, VW536 MOVW VW288, VW538 +I VW536, VW538 MOVW VW24, VW540 *I 60, VW540 MOVW VW290, VW542 +I VW540, VW542 LDW= VW242, 2 AW>= VW246, VW538 AW< VW246, VW542 = mon_3 MOVR VD408, Actual_SP MOVR VD708, Actual_SP_hum //4 zone LDW= VW242, 2 MOVW VW28, VW544 *I 60, VW544 MOVW VW292, VW546 +I VW544, VW546 MOVW VW30, VW548 *I 60, VW548 MOVW VW294, VW550 +I VW548, VW550 LDW= VW242, 2 AW>= VW246, VW546 AW< VW246, VW550 = mon_4 MOVR VD412, Actual_SP MOVR VD712, Actual_SP_hum Ε.

26 Το διάβασµα της τιµής της θερµοκρασίας γίνεται µέσω της αναλογικής εισόδου AIW0. Στην συνέχεια προσθαφαιρούµε στην τιµή αυτή τις τιµές τις απόκλισης που έχουν ορισθεί από το SCADA και δηµιουργούµε τις τελικές τιµές των SP για τις θερµοκρασίες. ITD AIW0, VD250 DTR VD250, Actual_temp /R VD576, Actual_temp MOVR Actual_SP, Actual_SP_1 +R VD568, Actual_SP_1 MOVR Actual_SP, Actual_SP_2 -R VD572, Actual_SP_2 Ζ. Το διάβασµα της τιµής της υγρασίας γίνεται µέσω της αναλογικής εισόδου AIW4. Στην συνέχεια προσθαφαιρούµε στην τιµή αυτή τις τιµές τις απόκλισης που έχουν ορισθεί από το SCADA και δηµιουργούµε τις τελικές τιµές των SP για των υγρασιών.. ITD AIW4, VD850 DTR VD850, Actual_hum *R 100.0, Actual_hum /R , Actual_hum MOVR Actual_SP_hum, Actual_SP_hum_1 +R VD664, Actual_SP_hum_1 MOVR Actual_SP_hum, Actual_SP_hum_2 -R VD660, Actual_SP_hum_ Windows XP SP2 Το λειτουργικό σύστηµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή,στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση τόσο του scada WINCC όσο και του προγράµµατος STEP7, είναι windows xp sp2 gr PCANYWHERE V11.0 Με την χρήση του λογισµικού PCANYWHERE V11.0 επιτυγχάνεται ο αποµακρυσµένος έλεγχος του κλιµατολογικού θαλάµου µεταβαλλόµενων συνθηκών και όλων των λειτουργιών του αφού ουσιαστικά έχουµε remote control µέσω του Η/Υ ο οποίος βρίσκεται

27 κοντά στον θάλαµο και είναι συνδεδεµένος τόσο µε το plc S7-200 όσο και µε την network camera Λογισµικό AXIS IP Utility Για την απόδοση IP Address στην camera χρησιµοποιούµε το συγκεκριµένο λογισµικό η µορφή του οποίου φαίνεται στo Σχήµα V Σχήµα V

28 1. Εισάγουµε το serial Number της κάµερας που χρησιµοποιούµε 2. Πληκτρολογούµε την IP Address που επιθυµούµε 3. Ενεργοποιούµε το πλήκτρο Assign αφού προηγουµένως διακόψουµε την τάση της κάµερας για 10 sec

29 2 ο Κεφάλαιο 2.1 Κλίµακες θερµοκρασίας Η κλίµακα Φαρενάιτ που εφευρέθηκε από το γερµανικό φυσικό Fahrenheit ορίζει µια τιµή 32 F στο σηµείο ψύξης και 212 F στο σηµείο βρασµού του νερού. Η κλίµακα Κελσίου, που εφευρέθηκε από το σουηδό αστρονόµο Anders Celsius ορίζει µια τιµή 0 C στο σηµείο ψύξης και 100 C στο σηµείο βρασµού. Στην επιστήµη χρησιµοποιείται κυρίως η απόλυτη κλίµακα ή κλίµακα του Kelvin που εφευρέθηκε από το βρετανικό µαθηµατικό και το φυσικό William Thompson, 1ος βαρόνο Kelvin. Σε αυτήν την κλίµακα το απόλυτο µηδέν, δηλαδή οι 0 Κ βρίσκεται στους C. Η επιστηµονική κλίµακα θερµοκρασίας που βασίζεται στην κλίµακα Kelvin υιοθετήθηκε το Σηµείο βρασµού του νερού Θερµοκρασία ανθρώπινου σώµατος Fahrenheit Celsius Kelvin

30 Σηµείο ψύξης του νερού Σηµείο σύµπτωσης Απόλυτο µηδέν Υγρασία Ο αέρας που αναπνέουµε περιέχει άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρατµούς, άλλα αέρια και διάφορους µολυσµατικούς παράγοντες όπως η σκόνη, η γύρη, και ο καπνός. Αυτό που µένει από τον ατµοσφαιρικό αέρα όταν αφαιρεθούν όλοι οι µολυσµατικοί παράγοντες και οι υδρατµοί, είναι ξηρός αέρας. Ο ξηρός αέρας περιέχει περίπου 78% άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% άλλα αέρια. Ο απολύτως ξηρός αέρας δεν εµφανίζεται ποτέ στο φυσικό περιβάλλον όπου πάντα υπάρχουν λίγοι υδρατµοί. Ο φυσικός περιβαλλοντικός αέρας είναι ένα µίγµα ξηρού αέρα και υδρατµών. Κατά τη µέτρηση της σχετικής υγρασίας, µας ενδιαφέρουν κυρίως οι υδρατµοί, καθώς οι µολυσµατικοί παράγοντες αποτελούν περίπου το 1% του όγκου και έτσι επηρεάζουν ελάχιστα τους υπολογισµούς ή τη διαδικασία ξήρανσης. Παρά τις επιδράσεις του, η ποσότητα του νερού που περιλαµβάνει συνήθως ο αέρας είναι στην πραγµατικότητα πολύ µικρή. Για παράδειγµα, ο αέρας µέσα σε ένα δωµάτιο µε διαστάσεις 9 επί 6 µέτρα και ύψος 3 µέτρα περιέχει λίγο παραπάνω από 1,1 λίτρο υδρατµών υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο, η ποσότητα υδρατµών που µπορεί να περιέχει αυτός ο όγκος αέρα δεν είναι πάντα η ίδια. Καθώς, η θερµοκρασία του αέρα αυξάνεται, συγκρατεί όλο και περισσότερους υδρατµούς, ενώ όταν η θερµοκρασία του µειώνεται, η ικανότητά του να συγκρατεί υδρατµούς επίσης ελαττώνεται. 2.3 Προβλήµατα στα φυτά Οι παράγοντες που προκαλούν προβληµατα στα φυτά µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο σηµαντικές κατηγορίες. Οι έµψυχοι παράγοντες περιλαµβάνουν τα παράσιτα (έντοµα, ακάρια, τρωκτικά, κουνέλια, ελάφια) και τα παθογόνα (ασθένειες που προκαλούνται από µικροοργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των µυκήτων, των

31 βακτηριδίων, των ιών και των νεµατόδετων). Οι άψυχοι παράγοντες περιλαµβάνουν τους µηχανικούς παράγοντες (θραύση, γδαρσίµατα), τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία, φως, υγρασία, οξυγόνο, αέρας), και τους χηµικούς παράγοντες (ανεπάρκεια θρεπτικών ουσιών, υπερβολικό λίπασµα ή φυτοφάρµακα). *Πολλά συµπτώµατα µπορεί να προέρχονται από µία µόνο αιτία. Εξετάστε τη θερµοκρασία, την υγρασία ή τη θέση του φυτού κοντά σε ένα θερµαντικό σώµα, το πότισµα και τη λίπανση για τον καθορισµό του προβλήµατος. 1 Το υπερβολικό φως, π.χ., άµεση έκθεση στον ήλιο µπορεί να είναι πολύ έντονο για πολλά φυτά. 2 Το ανεπαρκές φως εξασθενεί τη φωτοσύνθεση και το άνθισµα. 3 Η υψηλή θερµοκρασία, ιδιαίτερα τη νύχτα, µειώνει την ανάπτυξη και το σθένος όπως και το άνθισµα του φυτού 4 Η χαµηλή θερµοκρασία, ιδιαίτερα τη νύχτα, µειώνει την αύξηση και το σθένος όπως και το άνθισµα του φυτού 5 Το υπερβολικό πότισµα ή κακή αποστράγγιση των νερών από τη γλάστρα µειώνει τον αερισµό του εδάφους, µε αποτέλεσµα οι ρίζες να πεθαίνουν ή το νερό και οι θρεπτικές ουσίες να µην απορροφώνται. 6 Η έλλειψη νερού είναι ο παράγοντας που περιορίζει περισσότερο την ανάπτυξη. 7 Πάρα πολύ λίπασµα γίνεται τοξικό και τραυµατίζει τις ρίζες του φυτού. 8 Η έλλειψη λιπάσµατος προκαλεί ανεπάρκεια των θρεπτικών ουσιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του φυτού. 9 Το συµπιεσµένο χώµα µειώνει την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των ριζών. 10 Τα ρεύµατα αέρα προκαλούν τη γρήγορη απώλεια ύδατος από το φύλλωµα και τα λουλούδια. 11 Ατµοσφαιρική ρύπανση, συµπεριλαµβανοµένου υπερβολικού βιοµηχανικού ή φυσικού αερίου από ελαττωµατικές συσκευές. 12 Χαµηλή υγρασία, ειδικά το χειµώνα.

32 2.4 Έλεγχος της θερµοκρασίας Ο έλεγχος της θερµότητας είναι πολύ σηµαντικός για την καλύτερη ποιότητα φυτών ειδικά για τα φυτά που ανθίζουν το φθινόπωρο, καθώς αυτά προτιµούν χαµηλότερες θερµοκρασίες την ηµέρα σε σύγκριση µε αυτά που ανθίζουν την άνοιξη. Η ιδανική θερµοκρασία διαφέρει ανάλογα µε το είδος των φυτών. Οι πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέσουν βλάβες στα φυτά, διακοπή της ανάπτυξής τους ή αραίωση και πτώση του φυλλώµατος και γενικά οδηγούν σε ανώµαλη ανάπτυξη και µειωµένη παραγωγή. Γενικά, µια θερµοκρασία αέρα από 21 έως 30 C και µια θερµοκρασία εδάφους από 21 έως 24 C έχει αποδειχθεί ιδανική για πολλά φυτά που ευδοκιµούν σε εύκρατο κλίµα. Τα καλοκαιρινά λαχανικά και τα περισσότερα λουλούδια αναπτύσσονται καλύτερα µεταξύ 15,5 ο C και 26,5 ο C ενώ τα χειµερινά λαχανικά όπως

33 το µαρούλι και το σπανάκι χρειάζονται θερµοκρασίες µεταξύ 10 ο C και 24 ο C. Η θερµοκρασία αέρα στα κλειστά περιβάλλοντα πρέπει να ελέγχεται. Έτσι, πρέπει να έχουµε εξαερισµό το καλοκαίρι αλλά και τις ζεστές χειµωνιάτικες ηµέρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αεριστεί ένας θάλαµος, χρησιµοποιώντας ενεργητικά και παθητικά µέσα. Τα ενεργητικά µέσα αερισµού περιλαµβάνουν τη χρήση ανεµιστήρων και ίσως ανεµιστήρων που διοχετεύουν τον αέρα πάνω από υγρές επιφάνειες ώστε να παραχθεί ψύξη µέσω της εξάτµισης. Προφανώς η ποσότητα του αέρα που απαιτείται για να διατηρηθεί η ιδανική θερµοκρασία εξαρτάται από τη θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα, τη θερµότητα που εκπέµπεται από τα φώτα και την κανονική ροή του αέρα. Οι ιδανικές θερµοκρασίες ανάπτυξης για τη θερµή εποχή διαφέρουν ανάλογα µε την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που παρέχεται στο περιβάλλον ανάπτυξης. Όταν ο εµπλουτισµός του CO 2 χρησιµοποιείται στο µέγιστο (πάνω από 800 ppm), τα φυτά µπορούν να διατηρήσουν ένα υψηλό ρυθµό φωτοσύνθεσης υπό καλές συνθήκες φωτισµού όταν η θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την κανονική. Θερµοκρασίες από 27 ο C έως 32 ο C µε εµπλουτισµό µε CO2 συστήνονται για τα καλοκαιρινά φυτά όταν το επίπεδο φωτισµού είναι υψηλό. Όταν δε χρησιµοποιείται εµπλουτισµός µε CO 2 ή εφαρµόζεται µόνο για να αποτρέψει τη µείωση του CO 2 από τα φυτά διατηρώντας το σε κανονικά επίπεδα (265 ppm), η θερµοκρασία πρέπει να είναι χαµηλότερη για να αποτρέψουµε την "πίεση των φυτών" που µπορεί να εµφανιστεί όταν οι συνθήκες γίνονται πολύ θερµές και τα στόµατα των φύλλων κλείνουν για να αποτρέψουν την υπερβολική απώλεια υγρασίας. Η θερµοκρασία για τις µη εµπλουτισµένες µε CO 2 φυτείες µε καλό επίπεδο φωτός πρέπει να είναι από 24 ο C έως 29 ο C για τις καλοκαιρινές φυτείες. Ο παθητικός εξαερισµός εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι ο θερµός αέρας είναι ελαφρύτερος και ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι ο θάλαµος σχεδιάζεται για να επιτρέψει στο θερµό αέρα να διαφύγει µέσω κάποιου τύπου διεξόδου στην οροφή του θαλάµου ή κοντά της. Ο σχεδιασµός του θαλάµου επηρεάζει σηµαντικά την απόδοση του παθητικού εξαερισµού. Κατά τη διάρκεια των περιόδων κρύου είναι απαραίτητη η παροχή θερµότητας ώστε να επιτύχουµε την ιδανική θερµοκρασία και να προστατεύσουµε τα φυτά από ζηµίες λόγω του κρύου. Οι στρατηγικές για την προστασία των φυτών από το κρύο διαφέρουν ανάλογα µε το είδος των φυτών και το κλίµα στο οποίο αναπτύσσονται αλλά το κόστος και η απόδοση του συστήµατος θέρµανσης είναι συνήθως ο σηµαντικότερος παράγοντας. Μπορεί να θερµανθεί ο συνολικός όγκος αέρα του θαλάµου ή να χρησιµοποιηθούν άλλοι τρόποι θέρµανσης. Ένας αποδοτικός τρόπος είναι να θερµαίνεται το χώµα επιτρέποντας τη θερµότητα να ανεβαίνει προς το φύλλωµα των φυτών. Η θερµοκρασία αέρα 0,5

34 µέτρο πάνω από τα φυτά µπορεί να είναι χαµηλότερη από την επιθυµητή ενώ η θερµοκρασία γύρω από τα φυτά να είναι η κατάλληλη. Η θερµότητα µπορεί να παρέχεται στις ρίζες µε διάφορους τρόπους, όπως η θέρµανση κάτω από τον πάγκο όπου τοποθετούνται τα φυτά ή η θέρµανση του ίδιου του πάγκου µε καλώδια θέρµανσης ή ζεστό νερό (38 έως 46 ο C) που κυκλοφορεί µέσα σε σωλήνες. Επίσης ακολουθούνται διάφορες µεθοδολογίες για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερµότητας από την περιοχή των φυτών, όπως, για παράδειγµα µια υπερυψωµένη πλαστική ασπίδα που ονοµάζεται θερµοκουβέρτα.

35 2.5 Θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας Τα περισσότερα είδη φυτών εκτελούν µε µεγαλύτερο ρυθµό κάποιες λειτουργίες, όπως η ανάπτυξη των οφθαλµών των λουλουδιών, το άνοιγµα των στοµάτων, η εκποµπή αρώµατος από τα λουλούδια, η κυτταροδιαίρεση και η µεταβολική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια κάποιου χρονικού διαστήµατος εντός µιας περιόδου 24 ωρών. Για παράδειγµα, είναι γνωστό ότι στα περισσότερα φυτά η φωτοσύνθεση φθάνει σε ένα µέγιστο ρυθµό λίγο πριν το µεσηµέρι και η κυτταροδιαίρεση πριν την αυγή. Τα περισσότερα είδη ανθίζουν ή αναπτύσσονται καλά µόνο όταν η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι χαµηλότερη από ό,τι τη µέρα. Η θερµοκρασία τη νύχτα, όταν δεν πρέπει να έχουµε εµπλουτισµό µε CO 2, είναι καλό να είναι χαµηλότερη γιατί αυτό βοηθά τα φυτά να αντισταθµίσουν την πίεση αυξάνοντας τη λήψη νερού τη νύχτα. Επίσης η παροχή φωτός όταν κανονικά πρέπει να είναι νύχτα µπορεί να εµποδίσει κάποιες διαδικασίες των φυτών. Τα φυτά όπως οι ντοµάτες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην εναλλαγή θερµοκρασίας µεταξύ ηµέρας και νύχτας: παράγουν περισσότερα λουλούδια όταν η θερµοκρασία τη νύχτα είναι χαµηλότερη από ό,τι τη µέρα. Αυτή η επίδραση στα φυτά ονοµάζεται "θερµοπεριοδισµός" και παρατηρείται σε πολλά είδη φυτών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι οφθαλµοί στις πιπεριές µετατρέπονται σε λουλούδια όταν η θερµοκρασία τη νύχτα είναι τουλάχιστον 6 ο C χαµηλότερη από ό,τι τη µέρα. Όταν οι θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας είναι µακροπρόθεσµα σχεδόν ίδιες, το άνθισµα και η καρποφορία µπορεί να επηρεαστούν αρνητικά, ιδιαίτερα όταν οι θερµοκρασίες είναι υψηλές. Η πτώση των οφθαλµών, των λουλουδιών και η ακαρπία είναι χαρακτηριστικά των φυτειών που δε δέχονται χαµηλότερες θερµοκρασίες τη νύχτα. Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να είναι έως και 10 ο C χαµηλότερη από τη θερµοκρασία ηµέρας. Γενικά, οι ιδανικές θερµοκρασίες νύχτας ή για περιόδων χωρίς φωτισµό για τα περισσότερα φυτά είναι περίπου 18 ο C έως 24 ο C θεωρώντας ότι οι θερµοκρασίες ηµέρας είναι οι ιδανικές για τη φωτοσύνθεση. Τη νύχτα, όταν µειώνεται η θερµοκρασία των καταναλωτών που λαµβάνουν τα σάκχαρα που παράγονται από τη φωτοσύνθεση, η µεταφορά των σακχάρων γίνεται πιο εύκολη. Στα περισσότερα φυτά αυτοί οι καταναλωτές είναι οι αναπτυσσόµενοι οφθαλµοί, τα λουλούδια και τα φρούτα που έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες για τα σάκχαρα που παράγει το φυτό. Η "πηγή" είναι ο παραγωγός των σακχάρων και είναι συνήθως τα φύλλα αλλά σε µερικά είδη φυτών και ο µίσχος. Η χαµηλή θερµοκρασία νύχτας εξασφαλίζει µικρό ρυθµό αναπνοής των φυτών. Η αναπνοή χρησιµοποιεί πολύτιµα σάκχαρα και ο ρυθµός της αυξάνεται µε τη θερµοκρασία. Αν η θερµοκρασία τη νύχτα είναι πολύ υψηλή, το φυτό µπορεί να καταναλώσει σχεδόν όλα τα σάκχαρα που παρασκεύασε κατά τη διάρκεια της ηµέρας

36 µέσω της φωτοσύνθεσης, πράγµα που µπορεί να περιορίσει σηµαντικά την ανάπτυξή του. Επιπλέον, οι χαµηλότερες θερµοκρασίες τη νύχτα βοηθούν τη φυσιολογική αντιστάθµιση της απώλειας υγρασίας την ηµέρα, δυναµώνει το χρώµα των λουλουδιών και παρατείνει τη ζωή τους. 2.6 προβλήµατα από το φως Η ποσότητα και η ένταση του φωτός που λαµβάνουν τα φυτά επηρεάζουν ένα µεγάλο µέρος του κύκλου ζωής τους. Ακόµα κι αν τα φυτά προέρχονται από ζούγκλες όπου ζουν στη σκιά των δέντρων, φαίνεται να λαµβάνουν αρκετό φως στο φυσικό τους περιβάλλον, περισσότερο από ότι σε ένα δωµάτιο σπιτιού. Ο ανεπαρκής φωτισµός φαίνεται συνήθως από το χλωµό φύλλωµα, την ψηλόλιγνη ανάπτυξη και τη γενική έλλειψη λάµψης στο φυτό. Όταν παρατηρήσουµε τέτοια συµπτώµατα, πρέπει να αυξήσουµε την ένταση του φωτός που δέχονται τα φυτά. Αυτό πρέπει να γίνει βαθµιαία προς το δυνατότερο φως και όχι απότοµα γιατί τα φυτά θα καούν από τον ήλιο αν εκτεθούν σε πολύ έντονο φως αφότου το δέρµα τους "έχει µαλακώσει" από την έλλειψη φωτός. Μπορούµε να κατευθύνουµε πολλές από τις λειτουργίες των φυτών µε την παροχή συµπληρωµατικού τεχνητού φωτός. Υπάρχουν στην αγορά "φώτα ανάπτυξης" που µιµούνται επιτυχώς το φυσικό ήλιο. Αυτά τα φώτα δεν είναι τέλεια, και εάν είναι η µόνη πηγή φωτισµού, είναι απαραίτητο να φωτίζουν τα φυτά για ώρες κάθε ηµέρα. Είναι καλύτερο να έχουµε ένα χρονόµετρο ώστε οι ώρες λειτουργίας τους να είναι πάντα οι ίδιες για καλύτερα αποτελέσµατα. Ωστόσο, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι τα φυτά χρειάζονται ξεκούραση κατά διαστήµατα και εποµένως πρέπει να κλείνουµε τα φώτα για κάποιες ώρες τη µέρα. Ο τεχνητός φωτισµός σε ένα εσωτερικό περιβάλλον χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει τις µονάδες Lux που παρέχονται από τον ήλιο. Στους εξωτερικούς χώρους, ο ήλιος παρέχει µεγάλη ένταση φωτός που διασκορπίζεται καθώς περνά από την ατµόσφαιρα. Ο ήλιος κινείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας και η γωνία πτώσης της ηλιακής ακτινοβολίας µπορεί να αλλάζει µε την εποχή ανάλογα µε την περιοχή της γης όπου βρισκόµαστε. Η καθηµερινή µετακίνηση του ήλιου στον ουρανό αλλάζει τις σκιές έτσι ώστε το έντονο φως να πέφτει κάθε φορά µε διαφορετική γωνία και σε διαφορετική περιοχή µιας φυτείας. Αυτό ωφελεί σηµαντικά τις ψηλές, πυκνές φυτείες καθώς εξασφαλίζει ότι και τα κατώτερα φύλλα λαµβάνουν φως και ότι έχουµε γρήγορες εναλλαγές των περιοχών σκιάς. Σε ένα εσωτερικό περιβάλλον, όπου χρησιµοποιείται ένα φως υψηλής έντασης στην οροφή, η κατανοµή του φωτός στο φύλλωµα των φυτών είναι άνιση, δηλαδή µερικά φύλλα εκτίθενται σταθερά στο

37 έντονο φως, ενώ άλλα λαµβάνουν πολύ λιγότερο. Επιπλέον, η ένταση των λαµπτήρων µειώνεται πολύ γρήγορα µε την απόσταση, µε αποτέλεσµα τα φυτά να τοποθετούνται συχνά όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή φωτός για µέγιστη ανάπτυξη και φωτοσύνθεση, διακινδυνεύοντας πολύ υψηλά επίπεδα θερµότητας που µπορεί να κάψουν τα φύλλα των φυτών

38 2.7 Εκτίµηση σωστού φωτισµού Κατά τον υπολογισµό του φωτισµού που χρειάζονται τα φυτά πρέπει να εξεταστούν τρεις παράµετροι του φωτός: (1) ένταση, (2) διάρκεια, και (3) ποιότητα. Η ένταση του φωτός επηρεάζει τη θρέψη των φυτών, το µήκος των µίσχων, το χρώµα των φύλλων και το άνθισµα. Ένα γεράνι που µεγαλώνει σε χαµηλό φωτισµό τείνει να είναι αδύναµο και να έχει ανοιχτοπράσινα φύλλα ενώ ένα ίδιο φυτό που αναπτύσσεται σε πολύ φωτεινό περιβάλλον είναι πιο κοντό, µε καλύτερη διακλάδωση και έχει µεγαλύτερα σκουροπράσινα φύλλα. Τα φυτά εσωτερικού χώρου µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες τους σε φως, αν δηλαδή απαιτούν έντονο, µέσο ή χαµηλό φωτισµό. Η ένταση του φωτός που λαµβάνουν τα φυτά εξαρτάται από την απόστασή τους από την πηγή φωτός (η ένταση φωτός µειώνεται δραστικά όταν αυξάνεται η απόσταση από την πηγή φωτός). Ο προσανατολισµός των λαµπτήρων σε σχέση µε τα φυτά επηρεάζει την ένταση του φωτός που λαµβάνουν. Επίσης, τυχόν ανακλαστικές επιφάνειες µέσα στο θάλαµο αυξάνουν την ένταση του φωτός που διατίθεται στα φυτά, ενώ τυχόν σκοτεινές επιφάνειες τη µειώνουν. Η χαµηλή ένταση φωτός µπορεί να αντισταθµιστεί µε την αύξηση του χρόνου έκθεσης του φυτού στο φως, αρκεί η ανθοφορία του να µην εξαρτάται από τη διάρκεια της ηµέρας. Οι αυξηµένες ώρες φωτισµού επιτρέπουν στα φυτά να δηµιουργήσουν αρκετή τροφή για να επιζήσουν ή/και να αναπτυχθούν. Ωστόσο, τα φυτά χρειάζονται µια περίοδο χωρίς φως για να αναπτυχθούν σωστά και έτσι δεν πρέπει να δέχονται φως για περισσότερες από 16 ώρες ηµερησίως. Το υπερβολικό φως είναι τόσο επιβλαβές όσο και το λίγο. Αν τα τεχνητά φώτα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως µόνη πηγή φωτός για την ανάπτυξη των φυτών, η ποιότητα του φωτός (µήκος κύµατος) πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για τη φωτοσύνθεση, τα φυτά χρειάζονται συνήθως µπλε ή κόκκινο φως αλλά για το άνθισµα απαιτείται επίσης υπέρυθρο φως. Τα φώτα πυρακτώσεως παράγουν συνήθως κόκκινο και λίγο υπέρυθρο φως αλλά πολύ λίγο µπλε. Τα φώτα φθορισµού ποικίλλουν ανάλογα µε το φώσφορο που χρησιµοποιείται από τον κατασκευαστή. Τα ψυχρά λευκά φώτα παράγουν συνήθως µπλε άλλα και λίγη κόκκινη ακτινοβολία. Τα φυτά µε πυκνό φύλλωµα αναπτύσσονται καλά κάτω από αυτά τα φώτα και επιπλέον δεν παράγουν πολλή θερµότητα, εποµένως µπορούν να τοποθετηθούν αρκετά κοντά στα φυτά. Τα ανθοφόρα φυτά χρειάζονται επιπλέον υπέρυθρη ακτινοβολία που παράγονται από λαµπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισµού ειδικούς για την ανθοκοµία.

39 2.8 Αέρας Η ροή αέρα είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που συνήθως αγνοείται, ωστόσο έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών. Η σωστή ένταση ροής αέρα στα φύλλα παίζει µεγάλο ρόλο στην καλή παραγωγή και µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη φωτοσύνθεση. Η καλή ροή αέρα βοηθά επίσης στον έλεγχο της θερµοκρασίας, στον εφοδιασµό του αέρα µε CO 2, µειώνει την υγρασία και τη συχνότητα εµφάνισης ορισµένων ασθενειών. Τα φυτά εσωτερικού χώρου, ειδικά οι ποικιλίες που ανθίζουν, είναι πολύ ευαίσθητα στα ρεύµατα αέρα ή τη θερµότητα. Τα δυνατά ρεύµατα αέρα ξεραίνουν γρήγορα τα φυτά, καταπονούν τις ρίζες τους και µπορεί να προκαλέσουν βλάβες ή ξήρανσή τους.

40 Επίλογος Μία εργασία µε σκοπό να αναβαθµίσει το ήδη υπάρχον θάλαµο στο τµήµα φυτικής παραγωγής. Αναβαθµήστηκε αφού τοποθετήθηκε οθόνη αφής και προγραµµατήστηκε µε σκοπό την ευκολότερη χρήση του θαλάµου και την ευκολότερη ρύθµιση των συνθηκών που χρειάζονται τα φυτά. Επίσης,πλέον µπορεί να ρυθµιστεί από απόσταση µε την χρήση του πολύ χρήσιµου PCANYWHERE

41 Φωτογραφίες 1.δράπανο κ.α.

42 2.µε την οθόνη αφής

43 3.τρυπώντας τον τοίχο

44 4.κος Ηλίας καθηγητής φυτικής παραγωγής

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη

µέτρηση θερµοκρασιών. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑ από την Αλεξάνδρα Κούση Η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση θερµοκρασιών. 1 Ιστορία της Θερµοµετρίας 17ος αιώνας: εφευρέτης του πρώτου πρακτικού θερµοµέτρου o Galileo. Jean Rey (1632):

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... χάρη στο βελτιωµένο έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού (EN 13779) 1 κύριος Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC

Κατασκευαστές. Κατασκευαστές. Ηλεκτρικών Συσκευών ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC Κατασκευαστές Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Συσκευών Ηλεκτρικών Συσκευών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟ PLC ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ ΥΣ ΤΗ Μ ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA

Μονάδες τοίχου ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA ΠΡΟΙΟΝΤΑ DAIKIN ALTHERMA Το σύστημα Daikin Altherma χαμηλής θερμοκρασίας είναι η τέλεια λύση για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νεόδμητες κατοικίες. Εξωτερικές μονάδες Εσωτερικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι:

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι: Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας Είναι γνωστό ότι: Μόνο οι εφαρμογές φωτισμού, απορροφούν το 19% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας Ο φωτισμός θεωρείται πως αναλογεί στο 10% -

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX KNX city Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX Εισαγωγή Το κτίριο είναι η μικρότερη μονάδα μιας κυψέλης Είναι ο οργανισμός που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KNX INSTABUS Ερωτηµατολόγιο KNX - Instabus 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων ΝΑΙ ΌΧΙ 1.01 Θα ελέγχονται όλα τα φωτιστικά µε το KNX; αν όχι, ποια θα ελέγχονται; 1.02 Σε ποιά φωτιστικά θα γίνεται ρύθµιση φωτισµού (dimming);

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ http://www.samsung.com/gr/article/revealing-the-secrets-of-taking-night-time-photos Παρουσίαση: Θάνος Παπαδημητρίου Η νυχτερινή φωτογραφία είναι πραγματικά γοητευτική. Τα υπέροχα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια

Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Κατάλογος έξυπνων προϊόντων για άνεση και ασφάλεια Έξυπνα προϊόντα για άνεση και ασφάλεια Ο σύγχρονος σχεδιασμός κτιρίων και κατοικιών, σε συνδυασμό με τις λειτουργικές απαιτήσεις αυτοματισμού δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ. ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης. ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΣΧΟΛΗ Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΟΝΟΜΑ: Σταύρος Κυριάκου, Γιάννης Καραγιαννίδης ΜΑΘΗΜΑ: Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις ΤΜΗΜΑ: 3Ι-ΑΤΜΟ1 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το Έξυπνο Σπίτι ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Δημήτρης Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric

KNX Οθόνηαφής 7 Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric KNX Οθόνηαφής 7" Έναςφυσικόςηγέτηςµεστυλ! PAE: Konstantinos Koufakis Schneider Electric 1 ΕυρείαΟθόνη Περιεχόµενα Ευρεία οθόνη Πρόσθετες λειτουργίες Συνδεσιµότητα Ευελιξία Σύγκριση Schneider Electric -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΑΟΥΝΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη. Ευχαριστούμε που επέλεξες το προϊόν μας. Για την ασφάλειά σου, αφιέρωσε μερικά λεπτά για να διαβάσεις αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller 1. Γενικά. Ιστορικά, οι πρώτοι λαμπτήρες που κατασκευάστηκαν ήταν οι γνωστοί σε όλους μας λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα