Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης. PJ551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP. Model No: VS 11973"

Transcript

1 Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Οδηγίες Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης. Έτσι θα µάθετε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την χρήση και την εγκατάσταση της συσκευής, αλλά και πληροφορίες σχετικές µε την καταχώρηση του προϊόντος στα αρχεία της εταιρίας, ώστε να µπορείτε να έχετε υπηρεσίες συντήρησης στο µέλλον. Οι σχετικές µε την εγγύηση πληροφορίες που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες, σας ενηµερώνουν για τους όρους και τους περιορισµούς της εγγύησης που σας παρέχει η εταιρία. Οι ίδιες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στον δικτυακό τόπο : (στα Αγγλικά) ενώ από το µενού της κεντρικής σελίδας µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα. Model No: VS 11973

2 Συµµόρφωση µε διεθνής κανονισµούς ασφαλείας Για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η κατηγορία B των ψηφιακών συσκευών, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 15 των κανονισµών FCC. Aυτές οι προδιαγραφές έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχεται εύλογη προστασία έναντι των βλαβερών ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, σε µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει υψίσυχνη (RF) ακτινοβολία. Αν δεν εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες µπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεµβολές σε συσκευές τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται να εµφανιστούν παρεµβολές σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Αν η συσκευή προκαλεί παρεµβολές σε ένα ραδιόφωνο ή σε µια τηλεόρασηαυτό µπορεί να διαπιστωθεί αν σβήνοντας την οθόνη σταµατούν οι παρεµβολές- σας συµβουλεύουµε να προσπαθήστε να δοκιµάσετε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: Αλλάξτε το προσανατολισµό της κεραίας της συσκευής που δέχεται τις παρεµβολές. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ της συσκευής που δέχεται παρεµβολές και της οθόνης. Συνδέστε τη συσκευή που δέχεται παρεµβολή σε µια διαφορετική πρίζα από αυτή που είναι συνδεδεµένη η οθόνη. Συµβουλευτείτε τον µεταπωλητή απ όπου αγοράσατε τη συσκευή ή ένα εξειδικευµένο τεχνικό ηλεκτρονικό. Προειδοποίηση σχετικά µε τις προδιαγραφές ασφαλείας FCC Για να ισχύει η συµµόρφωση της συσκευής µε τους κανονισµούς FCC πρέπει να χρησιµοποιείται καλώδιο τροφοδοσίας µε γείωση καθώς και τα καλώδια διασύνδεσης που θα βρείτε στη συσκευασία της συσκευής ή αυτά που υποδεικνύονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε µετατροπή η επέµβαση στους ακροδέκτες και τα κυκλώµατα της συσκευής που δεν εγκρίνεται, από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές, αναιρεί την ασφαλή λειτουργία της συσκευής καθώς και την συµµόρφωση της µε τους κανονισµούς ασφαλείας και συµβατότητας. Τέτοιες επεµβάσεις µπορεί να αναιρέσουν το δικαίωµα του χρήστη να λειτουργεί την συσκευή. Για τον Καναδά Αυτή η συσκευή, που είναι πιστοποιηµένη στη κατηγορία B των ψηφιακών συσκευών, ακολουθεί τις προδιαγραφές ICES-003 που ισχύουν στον Καναδά. Για τις χώρες της Ευρώπης Συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές CE. Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της ντιρεκτίβας 89/336/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις προσθήκες 92/31/EEC και 93/68/EEC -άρθρο 5- που αφορούν την «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα» και της ντιρεκτίβας 73/23/EEC, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη προσθήκη 93/68/ΕΕC -άρθρο 13- που αφορά την «Ασφάλεια» των ηλεκτρικών συσκευών. Πληροφορία για του χρήστες της συσκευής σε όλες τις χώρες Σηµείωση: Να χρησιµοποιείτε µόνο τα καλώδια που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία της οθόνης ή αυτά που υποδεικνύονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης. Oι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν µόνο κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το σήµα που απεικονίζεται δεξιά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. i

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Για την ασφάλεια σας παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας αλλά και τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν. 2. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης είναι πιθανόν να τις χρειαστείτε µελλοντικά. 3. Να εφαρµόζετε και να υπακούετε σε όλες τις προειδοποιήσεις που επισηµαίνονται ή αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας. 4. Να εφαρµόζετε και να υπακούετε σε όλες τις οδηγίες που επισηµαίνονται ή αναφέρονται πάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης του που κρατάτε στα χέρια σας. 5. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά στο νερό. Προειδοποίηση: Για να µειώσετε τη πιθανότητα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία. 6. Πάντα να καθαρίζετε την συσκευή µε ένα µαλακό στεγνό πανί. 7. Οι σχισµές και οι τρύπες που βλέπετε γύρω από το σασί της συσκευής είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική απαγωγή της θερµότητας από το εσωτερικό της. Για να εξασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και για να το προστατέψετε από πιθανή υπερθέρµανση αυτές οι τρύπες ή σχισµές δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται. 8. Αποφύγετε να τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε σηµείο που εκτίθεται σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος (σόµπες, καλοριφέρ κλπ). 9. Το προϊόν που έχετε αγοράσει µπορεί να είναι εξοπλισµένο µε ένα καθορισµένης πολικότητας φις, στο καλώδιο σύνδεσης µε τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου (ένα τέτοιο φις έχει τον ένα µεταλλικό ακροδέκτη του πλατύτερο από τον άλλο). Ένα τέτοιο καλώδιο ταιριάζει στη πρίζα του δικτύου µόνο αν τοποθετηθεί µε τους δύο ακροδέκτες του σωστά «προσανατολισµένους». Αυτό συµβαίνει για λόγους ασφαλείας. Αν δεν µπορείτε να εισάγετε πλήρως το φις του καλωδίου στη πρίζα δοκιµάστε να τοποθετήσετε ανάποδα το φις (περιστρέφοντας το κατά 180 ο ). Αν το φις εξακολουθεί να µην µπαίνει στη πρίζα επικοινωνήστε µε ένα ηλεκτρολόγο που θα αντικαταστήσει την ακατάλληλη πρίζα ώστε το φις του καλώδιου της συσκευής να ταιριάζει ακριβώς. Μην παραβλέπετε την σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση του φις του καλωδίου της συσκευής στην πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. 10. Τα ηλεκτρικά καλώδια που τροφοδοτούν τις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορεί να τα πατήσει κάποιος, ή να πέσει πάνω τους κάποιο αντικείµενο που θα καταστρέψει τη µόνωση τους. Ποτέ µην ακουµπάτε ή στερεώνετε πάνω σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο οποιοδήποτε αντικείµενο. Ποτέ µην τραβάτε κάποιο καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα (για να το βγάλετε από την πρίζα πρέπει να πιάνετε σταθερά το φις του καλωδίου και στη συνέχεια να το τραβάτε). 11. Να χρησιµοποιείτε µόνο εξαρτήµατα και αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. 12. Να χρησιµοποιείτε µόνο τη βάση, το σταντ, το τραπέζι ή το τρίποδο που καθορίζεται από τον κατασκευαστή για την στερέωση του βιντεοπροβολέα. Να είστε προσεκτικός όταν µετακινείτε την συσκευή για να αποφύγετε καταστροφή της ή τραυµατισµό σας. 13. Αν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα για µεγάλο χρονικό διάστηµα αποσυνδέστε τον από τη πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου. 14. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα τα οποία µπορείτε να συντηρήσετε ή επισκευάσετε. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο από την εταιρία προσωπικό. Επισκευή της συσκευής απαιτείται όταν έχει φθαρεί ή καταστραφεί. Ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή χρειάζεται συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό είναι οι ακόλουθες: Aν το καλώδιο ρεύµατος έχει καταστραφεί, αν οποιοδήποτε υγρό (ή σταγόνες από αυτό) πέσει στο εσωτερικό της, αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρασία ή βροχή, αν δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αν αντιληφθείτε καπνό ή µυρωδιά να προέρχεται από το εσωτερικό της συσκευής αποσυνδέστε τη αµέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο και καλέστε το τµήµα συντήρησης. ii

4 ήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία RoHS Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε πλήρη συµφωνία µε την Ντιρεκτίβα 2002/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριµένων βλαβερών ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (Nτιρεκτίβα RoHS). H συσκευή έχει κριθεί πως είναι συµβατή µε τις µέγιστες τιµές συγκέντρωσης που έχουν καθορισθεί από την European Technical Adaptation Committee (TAC) σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα: Συστατικό Προτεινόµενη Μέγιστη Συγκέντρωση Πραγµατική συγκέντρωση Mόλυβδος (Pb) 0,1% <0,1% Υδράργυρος (Ηg) 0,1% <0,1% Κάδµιο (Cd) 0,01% <0,01% Εξασθενές χρώµιο 0,1% <0,1% (Cr 6+ ) (PBB) 0,1% <0,1% (PBDE) 0,1% <0,1% Μερικά εξαρτήµατα του προϊόντος µπορεί να µην περιλαµβάνονται στους περιορισµούς σύµφωνα µε το προσάρτηµα της Ντιρεκτίβας RoHS όπως αναφέρεται ακολούθως: Παραδείγµατα µη περιλαµβανόµενων (στους περιορισµούς της Ντιρεκτίβας) εξαρτηµάτων είναι: 1. Υδράργυρος σε λάµπες φθορίου που δεν ξεπερνά τα 5mg ανά λάµπα καθώς και σε άλλες λάµπες που δεν αναφέρονται συγκεκριµένα στο προσάρτηµα της οδηγίας. 2. Μόλυβδος στο γυαλί των οθονών CRT, σε ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, λαµπτήρες φθορισµού και σε ηλεκτρονικά κεραµικά εξαρτήµατα (για παράδειγµα πιεζοηλεκτρονικά εξαρτήµατα). 3. Μόλυβδος σε κολλήσεις υψηλής θερµοκρασίας (για παράδειγµα κράµατα βασισµένα στο µόλυβδο που περιέχουν 85% ή περισσότερο κατά βάρος µόλυβδο). 4. Μόλυβδος σαν πρόσµιξη υλικού σε ατσάλι που περιέχει µέχρι 0,35% κατά βάρος µόλυβδο, αλουµίνιο που περιέχει µέχρι 0,4% κατά βάρος µόλυβδο καθώς και σε κράµατα χαλκού που περιέχουν µέχρι 4% κατά βάρος µόλυβδο. iii

5 Σχετικά µε τα κατατεθέντα σήµατα και τα πνευµατικά δικαιώµατα Tα πνευµατικά δικαιώµατα Copyright του παρόντος ανήκουν στην Corporation, Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Τα σήµατα Macintosh και Power Macintosh είναι κατατεθέντα σήµατα της Apple Computer Inc Tα σήµατα Microsoft, Windows, Windows NT, και το λογότυπο των Windows είναι κατατεθέντα σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες. Tα εµπορικά σήµατα και λογότυπα, OnView, ViewMatch και ViewMeter και η εικόνα µε τα τρία πουλιά είναι σήµατα κατατεθέντα της Corporation. Το σήµα VESA είναι σήµα κατατεθέν της ένωσης Video Electronics Standards Association. Tα DPMS και DDC είναι εµπορικά κατοχυρωµένα σήµατα της VESA. Τα σήµατα PS/2, VGA και XGA είναι εµπορικά σήµατα της International Standards Association. Αποποίηση ευθύνης: Η Corporation δεν έχει νοµική ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά λάθη, ή παραλείψεις που µπορεί να περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. εν ευθύνεται επίσης για ζηµίες που µπορεί να προέλθουν άµεσα ή έµµεσα από τη χρήση ή την απόδοση του παρόντος προϊόντος. Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων της η Corporation διατηρεί το δικαίωµα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κανένα απόσπασµα, σχήµα ή σχεδιάγραµµα του παρόντος φυλλαδίου δεν µπορεί να αντιγραφεί, ανατυπωθεί ή µεταδοθεί µε οποιοδήποτε µέσω και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση της Corporation. Καταχώρηση του προϊόντος Για να µπορείτε να καλύψετε µελλοντικές ανάγκες σας σε σχέση µε το προϊόν που αγοράσατε και για να λαµβάνετε επιπρόσθετες σχετικές πληροφορίες όποτε είναι διαθέσιµες σας παρακαλούµε να καταχωρήσετε τη συσκευή που αγοράσατε στην ιστοσελίδα : Επίσης στο CD ROM που συνοδεύει τη συσκευή επίσης θα βρείτε µια φόρµα εγγραφής που µπορείτε να το εκτυπώσετε, να το συµπληρώσετε και στη συνέχεια να την αποστείλετε µέσω fax ή ταχυδροµείου στα γραφεία της. Καλό είναι να συµπληρώσετε και την παρακάτω φόρµα ώστε να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του βιντεοπροβολέα σας σε περίπτωση που τα χρειαστείτε: Για το αρχείο σας Όνοµα προϊόντος: PJ 551D Βιντεοπροβολέας τεχνολογίας DLP Mοντέλο: VS11973 Aριθµός φυλαδίου οδηγιών: -1_UG_GRrev 1A Αριθµός σειράς: Ηµεροµηνία αγοράς: H ΛΑΜΠΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Υ ΡΑΡΓΥΡΟ. Παρακαλούµε όταν έρθει η ώρα να πετάξετε την συσκευή κάντε το σύµφωνα µε τους τοπικούς και οµοσπονδιακούς νόµους. iv

6 Περιεχόµενα Εισαγωγικά...1 Τι θα βρείτε στην συσκευασία...2 Περιγραφή του προϊόντος...3 Χρήση του βιντεοπροβολέα...5 Πάνελ ελέγχου...5 Ακροδέκτες συνδέσεων...6 Λειτουργίες Τηλεχειριστήριου Αντικατάσταση µπαταριών...8 Εγκατάσταση Σύνδεση του βιντεοπροβολέα Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα (ON/OFF) Ρύθµιση της προβαλλοµένης εικόνας...12 Λειτουργίες και ρυθµίσεις του Μενού 14 Ρυθµίσεις εικόνας (Picture) Ρυθµίσεις απεικόνισης (Computer Image)...16 Λειτουργικές επιλογές (Option)...17 Επιλογή γλώσσας µενού και ρυθµίσεων (Language) Συντήρηση Αντικατάσταση της λάµπας...19 Τεχνικά χαρακτηριτσικά...21 Παραρτήµατα...22 Ενδείξεις Led Πίνακας συµβατών αναλύσεων...23 Οδηγός επίλυσης πιθανών προβληµάτων

7 Εισαγωγικά Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα. Αυτός ο βιντεοπροβολέας ενσωµατώνει µια εξελιγµένη οπτική µηχανή και έχει εργονοµική σχεδίαση έτσι ώστε να σας προσφέρει υψηλή αξιοπιστία και µεγάλη ευκολία χρήσης. Ο βιντεοπροβολέας ενσωµατώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα DMD διαγωνίου 0,55 Τεχνολογίας DLP της Texas Instrumets. Πραγµατική ανάλυση ΧGA 1024 x 768 υνατότητα µεγέθυνσης της εικόνας (zoom) Χ 1.2 Αυτόµατη προσαρµογή της εικόνας (Auto Sync) σε 1024 X 768 σηµάτων ανάλυσης VGA, SVGA, XGA, και SXGA*. Συµβατότητα µε υπολογιστές Macintosh Συµβατότητα µε PAL, SECAM, NTSC και HDTV. Tηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών. Είσοδος D Sub 15. Μενού µε δυνατότητα επιλογής γλώσσας απεικόνισης. Εξελιγµένη ψηφιακή διόρθωση της τραπεζοειδούς παραµόρφωσης. * Συµπιεσµένο Πληροφορίες σχετικά µε τα καλώδια σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος Το καλώδιο τροφοδοσίας AC πρέπει να είναι το κατάλληλο για την χώρα στην οποία χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο βύσµα AC, όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχήµατα. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας AC που έχετε προµηθευτεί δεν είναι συµβατό µε το την πρίζα (του ηλεκτρικού δικτύου) που έχετε, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας. Αυτός ο βιντεοπροβολέας παρέχει ένα καλώδιο µε αγωγό και ακροδέκτη γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συµβατή µε το βύσµα του καλωδίου σύνδεσης. Για την ασφάλεια σας καλό είναι να µην καταργείται / παρακάµπτετε την γείωση του καλωδίου. Σας επισηµάνουµε ότι οι συσκευές που συνδέονται µε τον βιντεοπροβολέα πρέπει να έχουν και εκείνες καλώδια τροφοδοσίας µε αγωγό γείωσης ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρεµβολή σήµατος εξαιτίας διακύµανσης της τάσης. Γείωση Γείωση Για την Αυστραλία και την ηπειρωτική Κίνα Γείωση Για Η.Π.Α και Καναδά Γείωση Για το Ην. Βασίλειο Για την Κεντρική Ευρώπη. 1

8 Τι θα βρείτε στην συσκευασία Στην συσκευασία της συσκευής θα βρείτε όλα τα αντικείµενα που απεικονίζονται παρακάτω. Ελέγξετε τα για να βεβαιωθείτε πως υπάρχουν όλα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα αντικείµενα λείπει επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε την συσκευή. Βιντεοπροβολέας µε καπάκι φακού Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο VGA (D-SUB σε D-SUB) Τηλεχειριστήριο Οδηγίες χρήσης και σύντοµος οδηγός λειτουργίας Φυλάξτε το κουτί της συσκευασίας για να µπορέσετε να µεταφέρετε την συσκευή αν χρειαστεί. Για καλύτερη προστασία, όταν χρειαστεί, να την συσκευάζετε όπως ήταν αρχικά συσκευασµένη. Τα αξεσουάρ και τα εξαρτήµατα µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή και τον λιανοπωλητή. 2

9 Περιγραφή του Βιντεοπροβολέα Εµπρόσθια όψη 1) Καπάκι φακού. 2) Κουµπί ανύψωσης του εµπρός ποδιού. 3) Κορδόνι συγκράτησης του καπακιού. 4) Φακός προβολής 5) Εµπρόσθιος αισθητήρας υπερύθρων. 6) Σχισµές εξαερισµού 7) Ρευµατολήπτης 8) Πάνελ κουµπιών ελέγχου λειτουργιών 9) ακτύλιος ρύθµισης της µεγέθυνσης. 10) ακτύλιος ρύθµισης της εστίασης. 11) Κάλυµµα της λάµπας 3

10 Οπίσθια όψη 1) Θύρες συνδέσεις 2) Κλειδαριά τύπου Kensington 3) Αισθητήρας υπερύθρων τηλεχειριστηρίου 4) Σχισµές εξαερισµού Κάτω µέρος του βιντεοπροβολέα 1) Ρυθµιζόµενο πόδι για την ανύψωση του προβολέα 2) Υποδοχές ανάρτησης από την οροφή 3) Ρυθµιζόµενο πόδι για την ρύθµιση της κλίσης Αυτός ο προβολέας µπορεί να αναρτηθεί από την οροφή µέσω µιας ειδικά σχεδιασµένης βάσης. Η βάση αυτή πωλείται σαν αξεσουάρ. 4

11 Χρήση του βιντεοπροβολέα Πάνελ µε κουµπιά ελέγχου Ενδεικτικά Led 1) Lamp: Ενδεικτικό Led σχετικό µε την λειτουργία της λάµπας (Ανατρέξτε στις Ενδείξεις λειτουργίας µέσω των Led ) 2) Temp: Ενδεικτικό led σχετικό µε την αύξηση της θερµοκρασίας (Ανατρέξτε στις Ενδείξεις λειτουργίας µέσω των Led ) Λειτουργίες κουµπιών 3) Κουµπιά πολλαπλών λειτουργιών. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά µπορείτε να επιλέξετε µια λειτουργία ή να αλλάξετε την τιµή µιας παραµέτρου. 4) Enter Πιέζοντας αυτό το κουµπί µπαίνετε σε ένα υποµενού που έχετε επιλέξει ή επιβεβαιώνετε µια επιλογή σας. 5) Resync Πιέζοντας αυτό το κουµπί επανα-συγχρονίζεται η είσοδος του προβολέα στις παραµέτρους συγχρονισµού ενός σήµατος από υπολογιστή. 6) Power Κουµπί έναυσης και σβέσης του βιντεοπροβολεά. 7) Menu Πιέζοντας αυτό το κουµπί ενεργοποιείται η απενεργοποιείται το µενού της συσκευής. 8) Source (Επιλογή εισόδου) Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα την επιλογή εισόδου. 5

12 Ακροδέκτες σύνδεσης 1) Computer IN Είσοδος VGA (για σύνδεση από την έξοδο κάρτας γραφικών µέσω υπολογιστή) 2) S-VIDEO Συνδέεται µια έξοδο S-Video από µια συσκευή αναπαραγωγής εικόνας σε αυτή την είσοδο. 3) VIDEO Συνδέεται µια έξοδο σύνθετου εικονοσήµατος (composite) από µια συσκευή αναπαραγωγής εικόνας σε αυτή την είσοδο. 4) SERVICE Θύρα USB (µόνο για συντήρηση και αναβάθµιση του στερεολογισµικού της συσκευής) 6

13 Λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου 1. Power (Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση) Πιέζοντας το κουµπί Power ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον βιντεοπροβολέα. 2. Κουµπιά πλοήγησης στο µενού και επιλογής ρυθµίσεων. Τα κουµπιά πλοήγησης µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να πλοηγήστε στις επιλογές του µενού και να αλλάζετε την τιµή των λειτουργικών παραµέτρων της κάθε επιλογής. 3. MENU (Ενεργοποίηση του µενού) Πατώντας το κουµπί Menu εµφανίζετε ή κρύβετε το µενού του προβολέα. 4. Εnter Επιβεβαιώνετε µια επιλογή που έχετε κάνει. 5. Keystone / ( ιόρθωση τραπεζοειδούς παραµόρφωσης) Μπορείτε να ρυθµίσετε την παραµόρφωση εικόνας που προέρχεται από την τοποθέτηση υπό κλίση (ως προς την οθόνη) του βιντεοπροβολέα. 6. Volume / (Ρύθµιση της ηχητικής έντασης). Πιέστε το κουµπί Volume για να αυξήσετε την ηχητική ένταση Πιέστε το κουµπί Volume για να µειώσετε την ηχητική ένταση 7. Source (Eπιλογή εισόδου) Επιλέγετε χειροκίνητα την είσοδο του βιντεοπροβολέα από την οποία θα απεικονίζεται σήµα. 8. Mute (Σίγαση) Πιέστε αυτό το κουµπί για να παύσει το µεγάφωνο της συσκευής. Πιέστε ξανά αυτό το κουµπί για να επανέλθει ο ήχος. 9 Blank (Κενή οθόνη) Πιέζοντας αυτό το κουµπί «κρύβεται» προσωρινά το οπτικά σήµα. Η οθόνη είναι κενή. Πίεστε αυτό το κουµπί ξανά για να εµφανιστεί κανονικά η εικόνα. 10 Τrue Color (Ρύθµιση χρώµατος) Θέστε την ένταση του λευκού (White Intensity) µεταξύ του 3 και του Auto (Aυτόµατη ρύθµιση) Πιέζοντας αυτό το κουµπί ρυθµίζονται αυτόµατα οι παράµετροι φάσης και συχνότητας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο όταν έχετε επιλέξει την είσοδο Computer In. 7

14 Για την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο: Αφαιρέστε την διάφανη µονωτική ταινία τραβώντας τη προς τα έξω, πριν την πρώτη φορά, που θα χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Αντικατάσταση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο 1) Πιέστε την εσοχή της θήκης της µπαταρίας προς τα δεξιά ώστε να αφαιρέσετε τη θήκη της µπαταρίας.. 2) Αφαιρέστε την παλιά µπαταρία λιθίου και τοποθετήστε µια καινούρια (τύπου CR2025). Βεβαιωθείτε πως η πλευρά µε το σύµβολο + βρίσκεται προς τα πάνω. 3) Τοποθετήστε τη θήκη µε την µπαταρία στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου και πιέστε την εωσότου αισθανθείτε πως έχει κουµπώσει στη θέση της. Φυλάξτε τις µπαταρίες µακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση που καταπιούν µια µπαταρία. Μην επαναφορτίζετε µια χρησιµοποιηµένη µπαταρία και µην την εκθέτετε σε φωτιά ή νερό. Μην απορρίπτετε τις µπαταρίες µαζί µε τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Να απορρίπτετε τις µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν µια µπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Να τις αντικαταστήστε µόνο µε του ίδιου τύπου µπαταρίες, όπως συνίσταται από τον κατασκευαστή 8

15 Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς έναν από τους δύο αισθητήρες του βιντεοπροβολέα και πιέστε το κουµπί που θέλετε Λειτουργία στοχεύοντας προς το εµπρός µέρος του βιντεοπροβολέα. Λειτουργία στοχεύοντας προς το οπίσθιο µέρος του βιντεοπροβολέα. Το τηλεχειριστήριο µπορεί να µην λειτουργήσει κανονικά όταν πέφτει ήλιος ή δυνατό φως από λάµπες φθορίου πάνω στον αισθητήρα υπερύθρων του βιντεοπροβολέα. Να λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο από θέση που «βλέπει» τον αισθητήρα του βιντεοπροβολέα Προσέχετε να µην πέσει το τηλεχειριστήριο. Να το φυλάτε µακριά από µέρη όπου υπάρχει πολύ ζέστη ή υγρασία. Προσέξτε να µην έρθει σε επαφή µε νερό ή µε βρεγµένα αντικείµενα. Μην αποσυναρµολογείτε το τηλεχειριστήριο. 9

16 Εγκατάσταση Σύνδεση του βιντεοπροβολέα 1) Καλώδιο VGA (D-SUB σε D-SUB) 2) Καλώδιο USB 3) Καλώδιο VGA σε HTDV (Με ακροδέκτες τύπου RCA 4) Καλώδιο S-Video 5) Καλώδιο σήµατος εικόνας (Composite) Όταν συνδέετε ένα καλώδιο, τόσο η πηγή του σήµατος όσο και ο βιντεοπροβολέας πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραπάνω εικόνα είναι απλά ένα παράδειγµα. εν σηµαίνει πως είναι απαραίτητο να συνδεθούν όλες οι συσκευές µε τον βιντεοπροβολέα. Τα καλώδια που υπάρχουν στην συσκευασία του δικού σας βιντεοπροβολέα µπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά που εµφανίζονται στην φωτογραφία. 10

17 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα Ενεργοποίηση (ΟΝ) του προβολέα 1. Αφαιρέστε το καπάκι του φακού. 2. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο του οπτικού σήµατος είναι ασφαλώς συνδεδεµένα. 3. Ενεργοποιήστε τη λάµπα του προβολέα πιέζοντας το κουµπί µε την ένδειξη Power/ στο πάνελ ελέγχου του προβολέα. 4. Ενεργοποιήστε την πηγή του οπτικού σήµατος (υπολογιστής, lap top, συσκευή βίντεο, DVD κλπ). O προβολέας θα ανιχνεύσει αυτόµατα την πηγή. Αν συνδέσετε περισσότερες από µια πηγές χρησιµοποιήστε το κουµπί µε την ένδειξη Source που υπάρχει στο πάνελ ελέγχου του προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο. Προειδοποιήσεις: Πάντα να αφαιρείτε το προστατευτικό καπάκι του φακού πριν ενεργοποιήσετε τον προβολέα Ποτέ µην κοιτάτε µέσα από το φακό αν η λάµπα του προβολέα είναι αναµµένη. Μια τέτοια ενέργεια µπορεί να καταστρέψει τα µάτια σας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µην επιτρέπετε στα παιδιά να κοιτούν άµεσα στο φακό του προβολέα. Απενεργοποίηση (OFF) του βιντεοπροβολέα 1 Πατήστε το κουµπί Power για να σβήσετε τη λάµπα του προβολέα. Θα εµφανιστεί το µήνυµα Power Off? Press Power Again στην οθόνη προβολής. 2 Πατήστε ξανά το κουµπί Power για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε να σβήσετε τον προβολέα. Οι ανεµιστήρες που ψύχουν την συσκευή συνεχίζουν να δουλεύουν ώστε να συνεχίσει κανονικά η απαγωγή θερµότητας από το εσωτερικό της συσκευής. To ενδεικτικό led µε την ένδειξη Lamp θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή µπει σε κατάσταση αναµονής. Αν θέλετε να ανάψετε εκ νέου το προβολέα θα πρέπει προηγουµένως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίας ψύξης του και να έχει µπει σε κατάσταση αναµονής. 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ηλεκτρικού δικτύου και από τον αντίστοιχο ακροδέκτη της συσκευής. 4 Μην ενεργοποιείτε εκ νέου τον προβολέα αφού τον έχετε σβήσει. Αφήστε να περάσει ένα διάστηµα µερικών λεπτών. 11

18 Ρύθµιση της προβαλλόµενης εικόνας Ρύθµιση του ύψους της προβαλλόµενης εικόνας Πόδι ρύθµισης της κλίσης του επιπέδου προβολής Πόδι ρυθµιζόµενο καθ ύψος Κουµπί απασφάλισης ποδιού στήριξης Ο βιντεοπροβολέας είναι εξοπλισµένος µε ρυθµιζόµενα - καθ ύψος πόδια - ώστε να µπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος από το οποίο θα ξεκινά η προβολή της εικόνας. Για να σηκώσετε την εικόνα: 1. Πιέστε το κουµπί που ελευθερώνει το ρυθµιζόµενο πόδι 2. Σηκώστε την εικόνα στο επιθυµητό ύψος ρυθµίζοντας το ύψος του ποδιού και στην συνέχεια αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το ρυθµιζόµενο πόδι στο επιθυµητό ύψος. 3. Ρυθµίστε το ύψος των ποδιών περιστρέφοντας σας για να κάνετε µικρότερες διορθώσεις στη γωνία προβολής. Για να χαµηλώσετε την εικόνα: 1. Πιέστε το κουµπί που ελευθερώνει το ρυθµιζόµενο πόδι 2. Χαµηλώστε την εικόνα στο επιθυµητό ύψος ρυθµίζοντας το ύψος του ποδιού (και στην συνέχεια αφήστε το κουµπί για να κλειδώσει το ρυθµιζόµενο πόδι στο επιθυµητό ύψος. Για να αποφύγετε καταστροφή του βιντεοπροβολέα βεβαιωθείτε πως τα πόδια στερέωσης του είναι πλήρως κλειστά (ακουµπούν στο σώµα του προβολέα) πριν τοποθετήσετε τον προβολέα στην βαλίτσα µεταφοράς του. Ρύθµιση της εστίασης και της µεγέθυνσης της προβαλλόµενης εικόνας. Μοχλός ρύθµισης µεγέθυνσης ακτυλίδι ρύθµισης εστίασης 1) Για να ρυθµίσετε την εστίαση περιστρέψετε το δακτυλίδι ρύθµισης της εστίασης µέχρι η εικόνα να είναι απολύτως καθαρή και εστιασµένη (Για την ρύθµιση της εστίασης συνιστάται η χρήση µιας ακίνητης εικόνας). 2) Μπορείτε να ρυθµίσετε την µεγέθυνση της εικόνας περιστρέφοντας το µοχλό που ορίζει την µεγέθυνση (Zoom) αριστερά ή δεξιά. Στρέφοντας προς τα δεξιά µικραίνετε την εικόνα. Στρέφοντας προς τα αριστερά µεγεθύνετε την εικόνα. 12

19 Ρύθµιση του µεγέθους (διαγωνίου) της προβαλλόµενης εικόνας Απόσταση Προβολής (µέτρα) ιαγώνιος σε οθόνη 4:3 Το παραπάνω γράφηµα είναι µόνο συµβουλευτικό για τον χρήστη της συσκευής Να τοποθετείτε τον προβολέα σε µια οριζόντια θέση. ιαφορετική τοποθέτηση µπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας και καταστροφή του προβολέα. Να είστε σίγουροι πως οι σχισµές εξαερισµού δεν φράσσονται από κάποιο αντικείµενα Μην χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε ένα περιβάλλον µε καπνό. Η συσσώρευση κάπνας στον οπτικό µηχανισµό µπορεί να προκαλέσει µειωµένη απόδοση. 13

20 οµή του µενού Ο προβολέας διαθέτει µε µενού λειτουργιών µε δυνατότητα απεικόνισης των ενδείξεων σε πολλές γλώσσες. Μέσω του µενού µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και ρυθµίσεις της συσκευής. 14

21 Πως να χρησιµοποιήσετε το µενού. 1) Πιέστε το κουµπί Menu για να εµφανισθεί το µενού στην οθόνη. 2) Όταν εµφανιστεί το µενού χρησιµοποιήστε τα κουµπιά / για να επιλέξετε ένα υπο-µενού ρυθµίσεων. 3) Όταν επιλέξτε το υποµενού πιέστε το κουµπί για να εισέλθετε σε αυτό και να κάνετε τις ρυθµίσεις που επιθυµείτε. 4) Μπορείτε να ρυθµίσετε µια παράµετρο χρησιµοποιώντας τα κουµπιά / 5) Για να επιστρέψετε στο κυρίως µενού πιέστε το κουµπί Menu. 6) Για να βγείτε από την λειτουργία των µενού πιέστε εκ νέου του κουµπί Menu. To µενού θα κλείσει και όσες ρυθµίσεις έχουν γίνει θα αποθηκευτούν αυτόµατα στην µνήµη της συσκευής. Ρυθµίσεις εικόνας (Picture). Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video Φωτεινότητα (Brightness) Ρυθµίζετε την φωτεινότητα της εικόνας. Αντίθεση (Contrast) Mε αυτή την ρύθµιση επεµβαίνετε στο βαθµό που διαφέρουν τα φωτεινότερα και τα πιο σκοτεινά τµήµατα της εικόνας. Ρυθµίζοντας την αντίθεση αλλάζεται την «ποσότητα» του µαύρου και του άσπρου της εικόνας. Ρυθµίσεις Χρώµατος (Color Setting) Ρυθµίζετε τη θερµοκρασία χρώµατος. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία χρώµατος η εικόνα φαίνεται πιο «ψυχρή», τα χρώµατα αποκλίνουν προς το µπλε. Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία χρώµατος η εικόνα φαίνεται πιο «θερµή», τα χρώµατα αποκλίνουν προς το κόκκινο. Αν επιλέξετε User τότε µπορείτε να ρυθµίσετε ανεξάρτητα την ένταση κάθε µίας χρωµατικής συνιστώσας (Red, Green και Blue). Τραπεζοειδής παραµόρφωση (Keystone) Μπορείτε να ρυθµίσετε την παραµόρφωση στο πλαίσιο της εικόνας που εµφανίζεται όταν ο προβολέας είναι τοποθετηµένος υπό κλίση ως προς το επίπεδο της εικόνας. Λόγος πλευρών (Aspect Ratio) Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να επιλέξετε τον επιθυµητό λόγο πλευρών. 1) 4:3 To σήµα εισόδου θα προσαρµοστεί για να ταιριάζει ακριβώς στις αναλογίες της οθόνης προβολής. 2) 16:9 Το σήµα εισόδου θα προσαρµοστεί για να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης. Ρυθµίσεις εικόνας (Image) Υπάρχουν µια σειρά από εργοστασιακές ρυθµίσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για συγκεκριµένες εφαρµογές: PC: για απεικόνιση εικόνας από υπολογιστές Movie: Για εφαρµογές οικιακού κινηµατογράφου srgb: Για απόδοση χρωµάτων σύµφωνα µε το καθορισµένο για τα PC πρότυπο User: Θα περάσουν στη µνήµη της συσκευής οι δικές σας ρυθµίσεις. Τύπος Οθόνης (Screen Type) Επιλέγετε το τύπο οθόνης προβολής που χρησιµοποιείτε. Ένταση Λευκού (White Intensity) Αυξάνετε την φωτεινότητα τον λευκών τµηµάτων της οθόνης. Ρύθµιση συντ/στη gamma (Gamma) Μέσω αυτή της ρύθµισης καθορίζετε τον τρόπο απεικόνισης των σκοτεινών σκηνών. Επιλέγοντας µεγάλες τιµές gamma οι σκοτεινές σκηνές θα φαίνονται φωτεινότερες. 15

22 Ρυθµίσεις απεικόνισης (Computer Image) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer. Συχνότητα (Frequency) Ρυθµίζετε τη συχνότητα σάρωσης του προβολέα ώστε να ταιριάζει ακριβώς µε τη συχνότητα του σήµατος εισόδου. Φάση (Tracking) Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορείτε να συγχρονίσετε (απόλυτα) το προβολέα µε το σήµα της κάρτας γραφικών. Αν εµφανίζετε µια ασταθής εικόνα ή µια εικόνα που τρεµοσβήνει χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση για να διορθώσετε την εικόνα. Θέση εικόνας στο οριζόντιο επίπεδο (Horizontal Position) Ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας αριστερά δεξιά πάνω στην επιφάνεια προβολής. Θέση εικόνας στο κατακόρυφο επίπεδο (Vertical Position) Ρυθµίζετε τη θέση της εικόνας πάνω κάτω πάνω στην επιφάνεια προβολής. Ρυθµίσεις Video. Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία VIDEO. Χρώµα (Color) Ρυθµίζετε την ένταση των χρωµάτων. Οξύτητα (Sharpness) Αυξάνετε ή µειώνετε την οξύτητα της εικόνας Απόχρωση (Tint) Mε αυτή την ρύθµιση επεµβαίνετε στην ισορροπία µεταξύ κόκκινου και πράσινου στην εικόνα Γενικές ρυθµίσεις (Setting) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video Θέση µενού (Menu Position) Επιλέγετε τη θέση στην οποία θα εµφανίζεται το µενού στην οθόνη προβολής. Τύπος σήµατος εικόνας (Signal Type) Καθορίζετε το είδος του σήµατος της πηγής που είναι συνδεδεµένη στην είσοδο Computer In του προβολέα. YPbPr: Για σήµατα τύπου συνιστωσών µε ανάλυση 480p, 576p, 720p και 1080i. RGB: Για σήµα τύπου VGA ΥCbCr: Για σήµατα τύπου συνιστωσών µε ανάλυση 480i, 576i. Ωροµετρητής λειτουργίας λάµπας (Lamp Counter) Eµφανίζεται ο χρόνος λειτουργίας της λάµπας του προβολέα (σε ώρες) Μηδενισµός ωροµετρητή λάµπας (Lamp Counter Reset) Μηδενίζετε το χρονόµετρο της λάµπας. Εξοικονόµηση ενέργειας (Power Saving) Aν καµία λειτουργία δεν εκτελείται για ένα χρονικό διάστηµα ο προβολέας αυτόµατα θα περνά σε κατάσταση αναµονής. Αυτόµατη επιλογή πηγής (Auto Source) O προβολέας αυτόµατα σαρώνει τις εισόδους του και επιλέγει αυτή που έχει σήµα εικόνας. 16

23 Oικονοµική λειτουργία (ECO Mode) Αυτή η λειτουργία µειώνει τη φωτεινότητα της λάµπας του βιντεοπροβολέα. Μ αυτό τον τρόπο µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η διάρκεια ζωής της λάµπας. Μεγάλο Υψόµετρο (Ηigh Altitude) Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή (ΟΝ) όταν ο προβολέας λειτουργεί σε µεγάλο υψόµετρο όπου ο αέρας είναι πιο αραιός. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη οι ανεµιστήρες της συσκευής λειτουργούν διαρκώς σε πλήρη ταχύτητα ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ψύξη της συσκευής. Χρόνος παραµονής µενού στην οθόνη (OSD Τime Out) Χρόνος παραµονής του µενού στην οθόνη χωρίς να πατιέται κάποιο κουµπί (ένδειξη σε δευτερόλεπτα) Λειτουργικές επιλογές (Οption) Ισχύουν για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video Κενή Οθόνη (Βlank Screen) «Aδειάζετε» προσωρινά την οθόνη από την προβαλλόµενη εικόνα και επιλέγετε το χρώµα της οθόνης όταν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Οθόνη εκκίνησης (Start up Screen) Επιλέγετε µια «οθόνη» που θα εµφανίζεται όταν ο προβολέας ενεργοποιείται ή όταν δεν υπάρχει σήµα στην είσοδο του. Επιλέγοντας User θα εµφανίζεται η εικόνα που εσείς έχετε αποθηκεύσει στη µνήµη της συσκευής. Αποθήκευση εικόνας (Screen Capture) Αποθηκεύετε την προβαλλόµενη εικόνα ώστε να εµφανίζεται σαν οθόνη εκκίνησης. Κωδικός (Password) Καθορίζεται ή αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία κωδικού τότε για να εµφανισθεί εικόνα θα πρέπει κατά την διάρκεια εκκίνησης του προβολέα να εισάγετε τον προκαθορισµένο κωδικό. Γλώσσα απεικόνισης µενού (Language). Ισχύει για την περίπτωση που έχετε επιλέξει λειτουργία Computer ή Video Επιλέγετε τη γλώσσα στην οποία προτιµάτε να εµφανίζονται τα µενού και οι ενδείξεις στην οθόνη. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθµίσεων (Factory Default) Σβήνoνται οι ρυθµίσεις που έχετε κάνει και επανέρχονται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα. 17

24 Συντήρηση Αυτός ο βιντεοπροβολέας χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση. Πρέπει να καθαρίζετε το φακό από σκόνη, βροµιά ή κηλίδες, σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ποιότητα της εικόνας. Το µόνο λειτουργικό µέρος της συσκευής που µπορείτε να αντικαταστήσετε µόνοι σας είναι η λάµπα. Εάν άλλα µέρη χρειάζονται αντικατάσταση, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα από όπου προµηθευτήκατε την συσκευή ή µε εξουσιοδοτηµένο, από την, τεχνικό. Όταν καθαρίζετε οποιοδήποτε µέρος του βιντεοπροβολέα, να τον απενεργοποιείτε πάντα και να αφαιρείτε το καλώδιο σύνδεσης του µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Προειδοποίηση: Πότε µην ανοίγετε κάποιο καπάκι του βιντεοπροβολέα παρά µόνο το καπάκι της λάµπας. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός από επικίνδυνη υψηλή τάση στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το µηχάνηµα µόνοι σας. Για κάθε επισκευή επικοινωνήστε µε το εγκεκριµένο προσωπικό. Καθαρισµός Φακού Σκουπίστε µαλακά το φακό µε ειδικό καθαριστικό πανάκι. Μην αγγίζετε το φακό µε τα χέρια. Καθαρισµός Περιβλήµατος Βιντεοπροβολέα Σκουπίστε ελαφρά µε ένα µαλακό πανί. Σε περίπτωση «επίµονης» βροµιάς ή κηλίδας χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί µουσκεµένο (καλά στραγγισµένο) µε νερό ή µε νερό και ήπιο καθαριστικό και στην συνέχεια σκουπίστε µε µαλακό, στεγνό πανί. Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και αφαιρέστε το καλώδιο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Σιγουρευτείτε πως ο φακός έχει κρυώσει πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε. Μην χρησιµοποιείτε διαφορετικά καθαριστικά ή χηµικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε βενζίνη ή άλλο διαλυτικό. Μην χρησιµοποιείτε χηµικά σε µορφή σπρέι. Χρησιµοποιείτε µόνο µαλακό πανί ή ειδικό πανάκι καθαρισµού φακών. 18

25 Αντικατάσταση της λάµπας Η λάµπα του βιντεοπροβολέα έχει περιορισµένη διάρκεια ζωής. Αντικαταστήστε την λάµπα όταν: Η εικόνα γίνεται σκοτεινή και οι αποχρώσεις ουδέτερες µετά από µια µεγάλη περίοδο χρήσης της λάµπας. Το ενδεικτικό LED της λάµπας φωτοβολεί σε κόκκινο χρώµα. είτε το κεφάλαιο «Ενδείξεις των LED» για περισσότερες λεπτοµέρειες. Η λάµπα παραµένει καυτή αµέσως µετά την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Εάν αγγίξετε την λάµπα µπορεί να προκληθεί έγκαυµα στα δάχτυλα. Σε κάθε αντικατάσταση της λάµπας περιµένετε 45 λεπτά για να κρυώσει η λάµπα. Σιγουρευτείτε ότι απενεργοποιήσατε τον βιντεοπροβολέα και αφαιρέσατε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν επιχειρήσετε την αντικατάσταση της λάµπας. Μην αγγίζετε ποτέ την λάµπα. Ακατάλληλος χειρισµός, όπως άγγιγµα της λάµπας µε γυµνά δάκτυλα, µπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Ο χρόνος ζωής µπορεί να διαφέρει από λάµπα σε λάµπα και εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης. εν υπάρχει εγγύηση για ίδιο χρόνο ζωής σε κάθε λάµπα. Κάποιες λάµπες µπορεί να καούν ή αχρηστευτούν σε µικρότερη χρονική διάρκεια από παρόµοιες λάµπες. Εάν η λάµπα ταρακουνηθεί, τρανταχτεί µπορεί να προκληθεί έκρηξη -ιδίως πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής της. Η πιθανότητα έκρηξης µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το περιβάλλον ή τις συνθήκες χρήσης της λάµπας και του βιντεοπροβολέα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν βάζετε ή βγάζετε την λάµπα. Συνεχής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα καταστρέφει την λάµπα και µειώνεται η διάρκεια ζωής της. Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα µετά την ενεργοποίηση του. Μην ενεργοποιείτε την λάµπα κοντά σε χαρτί, ύφασµα ή κάποιο άλλο εύφλεκτο υλικό, καθώς επίσης να µην την καλύπτετε µε τέτοια υλικά. ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μην ενεργοποιείτε την λάµπα σε ατµόσφαιρα που περιέχει κάποια εύφλεκτη ουσία, όπως διαλυτικό. ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Αερίζετε καλά το χώρο όταν θέτετε σε λειτουργία την λάµπα. Η εισπνοή όζοντος µπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, ζαλάδα κ.α. Η λάµπα περιέχει υδράργυρο. Σε περίπτωση που σπάσει η λάµπα ο υδράργυρος θα απελευθερωθεί. Εκκενώστε άµεσα το χώρο εάν σπάσει η λάµπα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και αερίστε το χώρο τουλάχιστον 30 λεπτά προς αποφυγή εισπνοής των αναθυµιάσεων του υδραργύρου. ιαφορετικά µπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία του χρήστη. 19

26 1. Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα. 2. Αφαιρέστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος. 3. Αν ο προβολέας είναι αναρτηµένος από την οροφή πρέπει να τον αποσπάσετε από την βάση του. 4. Αφαιρέστε τις βίδες του καλύµµατος της λάµπας και ανοίξτε το. 5. Αφαιρέστε τις βίδες από το περίβληµα της λάµπας, σηκώστε τη λαβή του περιβλήµατος και τραβήξτε προς τα έξω το περίβληµα της λάµπας. 6. Αντικαταστήστε την λάµπα µε την καινούρια και βιδώστε ξανά τις βίδες του περιβλήµατος της λάµπας. 7. Τοποθετήστε το κάλυµµα και βιδώστε ξανά τις βίδες που το συγκρατούν στο σασί της συσκευής. 8. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. Αν η λάµπα δεν ανάψει µετά την περίοδο «ζεστάµατος» δοκιµάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης της. 9. Μηδενίστε τον ωροµετρητή λειτουργίας της λάµπας. Ενεργήστε σύµφωνα µε τους κανονισµούς της χώρας σας σχετικά µε απόρριψη της λάµπας. Σιγουρευτείτε ότι οι βίδες είναι στερεωµένες καλά. Χαλαρές βίδες µπορεί να οδηγήσουν σε τραυµατισµό ή ατυχήµατα. Η λάµπα είναι από γυαλί. Προσοχή να µην πέσει η µονάδα και να µην δηµιουργηθούν εκδορές στο γυαλί. Μην ξανα-χρησιµοποιείτε παλιές λάµπες. Μπορεί να εκραγεί η λάµπα. Σιγουρευτείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιηµένος και ότι έχει αφαιρεθεί το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύµατος πριν αντικαταστήσετε την λάµπα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα έχοντας αφαιρέσει το κάλυµµα της λάµπας. 20

27 Tεχνικά χαρακτηριστικά Σύστηµα Προβολής Μονό πάνελ 0.55 DLP Ανάλυση (Pixels) XGA 1024 x 768 Φακός Χειροκίνητο ζουµ (1.1 x) Λόγος αντίθεσης 2000:1 Λάµπα Μέγεθος οθόνης Τύποι Προβολής Συµβατότητα εικονοσηµάτων Είδη σήµατος εικόνας Συχνότητα Σάρωσης Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Στάθµη θορύβου Τηλεχειριστήριο Γλώσσες µενού Θερµοκρασία αποθήκευσης Θερµοκρασία λειτουργίας Υγρασία 180 W 27,8 255 ( ιαγώνιος) Εµπρόσθια, οπίσθια, ανεστραµµένη (Οροφή). NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-60, PAL- M,N, SECAM, HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i) D-SUB 15pin, S-VIDEO, Composite, Video, USB KHz 50-85Hz Normal: 36dB, ECO: 34dB. Πολλαπλών Λειτουργιών Πολλαπλών Γλωσσών -20 έως + 60 C 0 έως +40 C 30 % 85% (Μέγιστη) Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Κατανάλωση Ισχύς ιαστάσεις ( Π x Β x Υ) Βάρος AC 100 έως 240V, 50/60Hz. 230W (Tυπική) 277 x 223 x 110 (mm) 2.8 kg Σηµείωση: Tα χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της συσκευής µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµία περαιτέρω προειδοποίηση. 21

28 Παραρτήµατα 1. Ενδείξεις των LED ΕνδεικτικόLED Χρώµα Κατάσταση Σηµασία LAMP TEMP Πράσινο Σβηστό Αναβοσβήνει - Ο βιντεοπροβολέας είναι σε κατάσταση αναµονής LAMP TEMP Πράσινο Πράσινο Σταθερό Αναβοσβήνει Το σύστηµα του βιντεοπροβολέα έχει κάποιο πρόβληµα µε τον ανεµιστήρα, LAMP TEMP LAMP TEMP LAMP TEMP LAMP TEMP Πράσινο Πράσινο Πορτοκαλί Πράσινο Πορτοκαλί Πορτοκαλί Πράσινο Κόκκινο Σταθερό Σταθερό Σταθερό Σταθερό Σταθερό Σταθερό Σταθερό Αναβοσβήνει οπότε δεν µπορεί να λειτουργήσει. Η λάµπα είναι σε καλή κατάσταση και προβάλει µε µέγιστη φωτεινότητα. Τελειώνει ο χρόνος ζωής της λάµπας και πρέπει να αλλαχτεί σύντοµα. Θα συνεχίσει να λειτουργεί µέχρι να καεί. Αντικαταστήστε την λάµπα. Εάν η λάµπα αχρηστευθεί τότε θα προκληθεί δυσλειτουργία. Ο βιντεοπροβολέας σβήνει. Ο ανεµιστήρας κρυώνει την λάµπα για να σβήσει. Μην αφαιρέσετε το καλώδιο ή γυρίσετε το διακόπτη πριν το ενδεικτικό LED σβήσει. Ο ανεµιστήρας θα σβήσει όταν η λάµπα κρυώσει. Η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. Η λάµπα θα σβήσει. LAMP TEMP Πορτοκαλί Σβηστό Σταθερό - Η έναυση της λάµπας απέτυχε. Αν η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή οι ανεµιστήρες θα ψύξουν τη λάµπα. 22

29 Υποστηριζόµενες αναλύσεις Από κάρτα γραφικών υπολογιστή: Σήµα βίντεο: 23

30 Επίλυση πιθανών προβληµάτων Αν εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα κατά την διάρκεια λειτουργίας του προβολέα παρακαλούµε, πριν τον στείλετε για επισκευή, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες καθώς και στις πληροφορίες σχετικά µε τις ενδείξεις των led. Αν το πρόβληµα παραµείνει παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κατάστηµα που αγοράσατε την συσκευή ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Προβλήµατα σχετικά µε την λειτουργία Αν ο προβολέας δεν ενεργοποιείται: Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο του ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένο/ Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι σε θέση ΟΝ. Πατήστε ξανά το κουµπί Power. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος. Περιµένετε για ένα µικρό διάστηµα. Συνδέστε το εκ νέου και πατήστε πάλι το κουµπί Power. Για να µπορέσει να ενεργοποιηθεί ο προβολέας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψύξης του. Περιµένετε να σταµατήσει η λειτουργία των ανεµιστήρων και στην συνέχεια πατήστε εκ νέου το κουµπί Power. Προβλήµατα σχετικά µε την εικόνα Αν δεν εµφανίζεται το σήµα της πηγής στην οθόνη: Πατήστε το κουµπί Source µια ή περισσότερες φορές για να επιλέξτε µια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεµένη µε τον προβολέα και λειτουργεί. Βεβαιωθείτε πως η πηγή του σήµατος βίντεο είναι σε λειτουργία και είναι συνδεδεµένη µε τον προβολέα. Αν σαν πηγή σήµατος χρησιµοποιείτε lap top βεβαιωθείτε πως έχετε ενεργοποιήσει την έξοδο εικόνας του. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας σχετικά µε το πως ενεργοποιείτε αυτή η έξοδος. Αν η εικόνα δεν είναι σωστά εστιασµένη: Βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού. Ενώ προβάλετε στην οθόνη το µενού ρυθµίστε την εστίαση περιστρέφοντας τον αντίστοιχο δακτύλιο στον φακό. (Το µέγεθος της εικόνας δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται. Αν το µέγεθος της εικόνας µεταβάλλεται κινείτε την ροδέλα ρύθµισης της µεγέθυνσης). Ελέγξετε το φακό του προβολέα για να δείτε µήπως έχει υπερβολική σκόνη. Αν ο προβολέας παίρνει σήµα από υπολογιστή και η εικόνα είναι ασταθής και τρεµοπαίζει: Πατήστε το κουµπί Resync Μέσα από το υποµενού Computer Image ρυθµίστε τις παραµέτρους Frequency και Tracking. Προβλήµατα σχετικά µε την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί: Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιο εµπόδιο µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και των αισθητήρων των υπερύθρων που βρίσκονται στις δύο όψεις του προβολέα. Η απόσταση τηλεχειριστηρίου προβολέα πρέπει να είναι µικρότερη της µέγιστης απόστασης που µπορεί να στείλει εντολές το τηλεχειριστήριο. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη ή προς την εµπρός πλευρά του προβολέα ή, τέλος, προς την πίσω πλευρά του. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να στοχεύει άµεσα στον προβολέα. 24

31 Εξυπηρέτηση πελατών Για τεχνική υποστήριξη ή για την περίπτωση που η συσκευής σας χρειαστεί συντήρηση ή επισκευή επικοινωνήστε µε κάποια από τις παρακάτω διευθύνσεις ή µε το κατάστηµα από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Σηµείωση: Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστείτε τον αριθµό σειράς της συσκευής. Χώρα ιεύθυνση WEB T=Tηλέφωνο F = FAX Εmail 25

32 Περιορισµοί Εγγύησης VIEWSONIC Βιντεοπροβολέας DLP Τι καλύπτει η εγγύηση: H εγγυάται πως τα προϊόντα της είναι απαλλαγµένα από ελαττώµατα που προέρχονται είτε από υλικά είτε από την κατασκευή τους κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Αν το προϊόν αποδειχθεί πως είναι ελαττωµατικό είτε εξαιτίας των υλικών είτε της κατασκευής του κατά τη διάρκεια της εγγύησης η µπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν µε ένα προϊόν µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Το προϊόν ή τα ανταλλακτικά που θα καλύψουν την εγγύηση µπορεί να αποτελούνται από ανακατασκευασµένα υλικά ή λειτουργικά τµήµατα. Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση: Για την Νότιο και Βόρειο Αµερική: τρία χρόνια (3) για όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση την λάµπα, τρία χρόνια (3) για οποιοδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της συσκευής και ένα (1) χρόνο για την αυθεντική λάµπα από την ηµέρα της πρώτης αγοράς. Για την Ευρώπη : τρία χρόνια (3) για όλα τα τµήµατα, µε εξαίρεση την λάµπα, τρία χρόνια (3) για οποιοδήποτε εργασία απαιτηθεί για την επισκευή της συσκευής και ένα χρόνο (1) για την αυθεντική λάµπα από την ηµέρα της πρώτης αγοράς. Για άλλες περιοχές και χώρες: Παρακαλούµε ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τοπικό γραφείο της πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση της συσκευής. Η εγγύηση της λάµπας υπόκειται σε όρους και συνθήκες, επαλήθευσης και εγκρίσεις. Αυτοί οι περιορισµοί έχουν εφαρµογή µόνο στην λάµπα που έχει εγκατασταθεί στον προβολέα από τον κατασκευαστή. Όλες οι αυθεντικές λάµπες που αγοράζονται ανεξάρτητα έχουν εγγύηση για 90 µέρες. Ποιον προστατεύει αυτή η εγγύηση: Aυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο το πρώτο αγοραστή αυτής της συσκευής. Τι δεν καλύπτει η εγγύηση: 1. H εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα των οποίων ο αριθµός σειράς έχει σβηστεί, παραποιηθεί ή τροποποιηθεί. 2. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµίες, δυσλειτουργίες ή υποβαθµισµένη απόδοση που προέρχονται από: a. Aτύχηµα, λανθασµένη χρήση, αµέλεια, φωτιά, νερό, κεραυνό ή άλλα αποτελέσµατα φυσικών καταστροφών. εν καλύπτει επίσης επέµβαση στο εσωτερικό της συσκευής από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή βλάβες που προήλθαν από λανθασµένη εφαρµογή των οδηγιών χρήσης. b. Επισκευή ή αποτυχηµένη απόπειρα επισκευής από οποιονδήποτε που δεν είναι εξουσιοδοτηµένος από τη. c. Aπό ζηµιές που µπορεί να προκλήθηκαν στο προϊόν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του. d. Από τη λανθασµένη εγκατάσταση του προϊόντος. e. Από εξωτερικούς παράγοντες όπως από αυξοµειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου ή από βλάβη αυτού. f. Από τη χρήση υλικών, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ που δεν έχουν την έγκριση της. g. Φυσιολογική φθορά. h. Οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν σχετίζετε άµεσα µε ατέλεια του προϊόντος. 3. Οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προέλθει στην συσκευή εξαιτίας της απεικόνισης σταθερών εικόνων για µεγάλα διαστήµατα. 4. Χρεώσεις για απεγκατάσταση, εγκατάσταση και ρυθµίσεις της συσκευής. Πως µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες που συνεπάγονται της παρούσας εγγύησης: 1.Για πληροφορίες προκειµένου να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια που η συσκευή βρίσκεται στην περίοδο της εγγύησης πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον 26

33 µεταπωλητή της. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό σειράς της συσκευής σας. 2.Για να δικαιούστε των υπηρεσιών που προβλέπει η εγγύηση της συσκευής µπορεί να σας ζητηθεί να προσκοµίσετε την α) απόδειξη αγοράς της συσκευής, β) να αναφέρετε το όνοµα σας, γ) τη διεύθυνση σας δ) µια περιγραφή του προβλήµατος και ε) τον αριθµό σειράς της συσκευής. 3.Μεταφέρετε το προϊόν στην αυθεντική του συσκευασία ή αποστείλετε το, µε προ-πληρωµένα τα τέλη µεταφοράς, στη διεύθυνση που θα σας υποδειχθεί. 4.Για περισσότερες πληροφορίες ή για τα στοιχεία του κοντινότερου σε εσάς κέντρου εξυπηρέτησης πελατών επικοινωνήστε µε την. Περιορισµός εµµέσων εγγυήσεων: εν υπάρχουν εγγυήσεις, άµεσες ή έµµεσες, που εκτείνονται πέραν των όρων που αναφέρονται στη παρούσα σελίδα, συµπεριλαµβανοµένων: της έµµεσης εγγύησης εµπορευσιµότητας και καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό. Περιορισµοί ευθύνης: H ευθύνη της περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος που καλύπτει η εγγύηση. Η δεν ευθύνεται: 1. Για τυχόν ζηµιές που επέλθουν σε άλλα περιουσιακά στοιχεία εξ αιτίας δυσλειτουργίας του προϊόντος, ζηµιές που οφείλονται σε ψυχική οδύνη ή ενόχληση, αδυναµία χρήσης του προϊόντος, απώλεια χρόνου, απώλεια κερδών, απώλεια επαγγελµατικών ευκαιριών, απώλεια καλής φήµης και καλής πίστης, δυσµενή επίδραση σε επαγγελµατικές σχέσεις και άλλες εµπορικές απώλειες ή ζηµιές 2. Για οποιεσδήποτε άλλες ζηµιές, δευτερογενής, επακόλουθες ή άλλης µορφής. 3. Για οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του αγοραστή ή κάτοχο του προϊόντος από οποιονδήποτε. Iσχύς Νόµου Πολιτείας: H παρούσα εγγύηση σας δίνει συγκεκριµένα νοµικά δικαιώµατα, ενώ είναι πιθανόν να έχετε επιπλέον δικαιώµατα που ποικίλουν από πολιτεία σε πολιτεία. Σε µερικές πολιτείες κάποιοι από τους όρους της εγγύησης δεν είναι εφαρµόσιµοι ενώ σε άλλες πολιτείες δεν επιτρέπεται ο περιορισµός της ευθύνης του κατασκευαστή σε περίπτωση δευτερογενών ή επακόλουθων ζηµιών εξ αιτίας δυσλειτουργίας της συσκευής, οπότε οι παραπάνω περιορισµοί µπορεί να µην ισχύουν για εσάς. Πωλήσεις εκτός των ΗΠΑ και του ΚΑΝΑ Α: Για πληροφορίες εγγύησης και επισκευών για προϊόντα της που πωλούνται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, επικοινωνήστε µε τη ή µε το τοπικό κατάστηµα. Η περίοδος εγγύησης για αυτό το προϊόν στην ηπειρωτική Κίνα (εξαιρούνται το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν και το Μακάο) υπόκειται στους όρους και τους περιορισµούς της Κάρτας συντήρησης. Για τους κατόχους της συσκευής στην Ευρώπη και τη Ρωσία πλήρη στοιχεία, σχετικά µε την εγγύηση, µπορεί να βρεθούν στον δικτυακό τόπο επιλέγοντας Support/Warranty Information. 4.3: Projector Warranty PRJ_LW01 Rev 1h

34

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών

VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών VFD870 Ψηφιακό Πλαίσιο Φωτογραφιών Οδηγός χρηστών Model No. VS14894 Πληροφορίες Συμμόρφωσης Συμμόρφωση CE για τις Ευρωπαϊκές Χώρες Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ της ΕΚ 2004/108/EC και

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα