ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 46(2)(γ) 0 Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 46 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Δ.Ν. Τόμος 1,102 Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2 Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση της παραγράφουΐ του Παραρτήματος των διαταγμάτων του 2005 και του Κεφ. 96, 14 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του (1) του (0 του (0 του (1) του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του Κ.Δ.Π. 352/ Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2006 και το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το βασικό διάταγμα»). Το βασικό διάταγμα, το τροποποιητικό διάταγμα του 2006 και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διατάγματα του 2005, 2006 και Το Παράρτημα του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του Παραρτήματος με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος εγκαθίσταται, (α) Εξαρχής σε οικοδομή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, δυνάμει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων, πριν από την 1η Ιουλίου 2007, ή (β) για σκοπούς ανακαίνισης ή τροποποίησης ή μετατροπής υφισταμένης και νόμιμα ηλεκτροδοτημένης ηλεκτρικής εγκατάστασης, ή (γ) εξαρχής σε υπαίθριους ή κλειστούς ή στεγασμένους χώρους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, μπορεί να επιλέγεται, εγκαθίσταται και ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ήταν αποδεκτές για σύνδεση στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου την 1η Ιανουαρίου 2004, νοουμένου ότι, η αίτηση για έλεγχο δυνάμει του Κανονισμού 46(5)(γ) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, θα υποβληθεί πριν την 1η Ιουλίου 2009.

3 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2449 Κ.Δ.Π. 353/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟ0ΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(5) 0 Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Υιοθέτησης του Ευρώ (Εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Διπλής Αναγραφής Τιμών) Διάταγμα του Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα, εξαιρούνται από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. 3. Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται στην Πρώτη Στήλη του Δεύτερου Πίνακα δύνανται να προβαίνουν σε διπλή αναγραφή τιμών με τον τρόπο που καθορίζεται στη Δεύτερη Στήλη του εν λόγω Πίνακα. 33(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. Πρώτος Πίνακας. Καθορισμός τρόπου διπλής αναγραφής τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεύτερος Πίνακας. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 2) Α/Α Προμηθευτές 1. Εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ: απαλλάσσεται από την υποχρέωση για διπλή αναγραφή τιμών όσον αφορά τις φορτωτικές (AWB-Air waybills). Έγινε στις 30 Αυγούστου ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, Υπουργός Οικονομικών.

4 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Κ.Δ.Π. 354/2007 Αριθμός 354 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Λάρνακας ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1)(δ)(ε) των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007 και την παρ. 11(5) του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για τα Ευρωπαρατηρητήριο δυνάμει του άρθρου 17(6) της Κ.Δ.Π. 313/07, γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση.

5 Α/Αρ. Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ10 ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑ1ΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ (Μέχρι 20/08/07) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδϊος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου METRO FOODS TRADING LTD ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΤΑΣΙΑ" (A&D DIMSANDROS LTD) ANTOMAR HAIR S, BEAUTY SALON ΡΟΔΟΥΛΛΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΪΛΟΣ ESPERIA ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ Χ'ΆΟΪΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "FIRE STOP" NORWAY SNACK / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΕΡΗ ΜΙΚΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΜΑΝΙΑ, SiMOS TEL. ELEN1TSAGARIDOU Υπεραγορά Περίπτερο Κομμωτήριο Περίπτερο Σουβενίρ Κουρείο Είδη κυνηγίου, κατασκήνωσης, ψαρέματος κ.τ.λ Τρόφιμα Περίπτερο Snacks Mini market Επιδιορθώσεις κινητής τηλεφωνίας Κατάστημα ένδυσης Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας ή Δημήτρης Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδιος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου Νικόδημου Μυλωνά 1, 6050 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 24, Κατ. 5-8, 6050 Λάρνακα Ευαγόρα Παλλικαρίδη 25, 6050 Λάρνακα Λουκή Ακρίτα 1, 6015 Λάρνακα Άγκυρας 7, 6026 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Χρυσοττολιτίσσης 43, 6015 Λάρνακα Κίμωνος 3, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 18, Κατ. 1, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 75, 6015 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου 108, Κατ. 1, 6050 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα

6 14. Πόλυς Τσιγαρίδης ΠΟΛΥΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ Α & Ρ TSIGARIDES LTD Είδη μηχανοκίνητου μοντελισροΰ ΠόΑυςΤσιγαρίδης Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόρος Παναγιώτης Συμεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Χριστάκης Λουκά Ευθύριος Στρούθος Κυριακή Πρωτοπαπά Κ.Ι.ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΤΔ ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟΣ DINOS KOMQDROMQS LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ "ΡΙΚΚΟΣ" WI.M. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ / ΤΑΚΕ SEVEN LADY'S TEMPLE LINGERIE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ SOUVENIR SHOP L.M.C. MARINE & ELECTRONICS LTD SALAMIS RESTAURANT C & S LOUCA PRINT & COPY LTD SILVER HOUSE SOLITER ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒιβλιοχαρτοττωΛε ίο / Εποχιακά Τρόφιμα Κατάστημα ένδυσης Κάβα, Οινοπνευματώδη ποτά Καλλυντικά Περίπτερο Γυναικεία είδη Γυναικεία εσώρουχα και είδη ένδυσης Σουβενίρ Κινητά τηλέφωνα Εστιατόριο» Γραφική ύλη Κοσμήματα Οπτικά Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόμος Παναγιώτης Συρεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Σταυρούλα Λουκά Ευθύμιος Στροΰθος Κυριακή Πρωτοπαπά Ζήνωνος Κιτιέως 45-47, 6302 Λάρνακα Διανέλλου 108, ΚΝ 2, 6050 Λάρνακα Ερμού 44, 6023 Λάρνακα ΕιιρυβιάδουΊΪ, Κατ. 4, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 38, 6022 Λάρνακα - Γρηγόρη Αυξεντίου 22, Κατ. 11, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 58Α, 6022 Λάρνακα Βασιλέως Ευαγόρου 2, Κατ Λάρνακα Νικολάου Ρώσσου 6021 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 20, 6015 Λάρνακα Μακένζι Πάροδος Πιαλέ Πασιά153, 6058 Λάρνακα Αναγέννησης 15, 6050 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως , Κατ. 2, 6031 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 92, 6022 Λάρνακα

7 Γρηγόρης Μιχαήλ Ηλίας Καλαϊτζής Ηλίας Καλαϊτζής Σάκης Παπακωνσταντίνου Μάκης Πέτρου Μάκης Πέτρου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου 'Χρυσόστομος Πατταγεωργίου Χάρης Μουσικός TRANSFORMS LTD ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ ΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (CMA BAGNO BOUTIQUE LTD) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (MORITZ) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (PITONE & PELLE) ALL SPORTS BAR G.P.K. ECCLESIASTICAL ART VIENNA BOUTIQUE ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ NESTOS NESTOS TAKE AWAY ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ SEVEN ELEVEN P.C.P. COMPUTER SYSTEMS TUCC INN RESTAURANT LTD MC. AM. RESTAURANT LTD Μετασχηματιστής Τρόφιμα - Υπεραγορά Τρόφιμα - Υπεραγορά Είδη υγιεινής, κεραμικά, παρκέ Ρουχισμός Accessories Bar Εκκλησιαστικά Είδη Είδη Ζαχαροπλαστικής και δώρων Φρούτα Φαγητό Ψιλικά Ηλ. Υπολογιστές Εστιατόριο Cafe - Restaurant Bar Γρηγόρης Μιχαήλ Βασούλα Καλαϊτζή Χρύσω Αργυρού Σάκης Παπακωνσταντίν ου Θεοδώρα Ορθοδόξου Θεοδώρα Ορθοδόξου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλ ος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου Χρυσόστομος Παπαγεωργίου Χάρης Μουσικός Υψηλάντη 13, S057 Λάρνακα Λεοντίου Μαχαιρά 13, S012 Λάρνακα Μετοχίου 16, Ορμήδεια Γρίβα Διγενή 14, 6010 Λάρνακα Αρμένικης Εκκλησίας 1, 6022 Λάρνακα Ζήνωνος Πιερίδη, Atrium Zenon, Shop 3 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 33, 6022 Λάρνακα Αγίου Λαρζάρου 30, 6020 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, κατ Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 52, 6057 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου, Academia Centre, Shop 2, 6021 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνώνας Α, 6022 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνών 102, 6022 Λάρνακα

8 Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονου φρίο υ Νίκος Αυξεντίου Γρηγορία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Μαίρη Φράγκου Λοίζος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Παναγιώτης Κυριάκου Αριστόδημος Χριστοδουλίδης Σωτήρης Αγαπίου KNJ JUNGLE FLOWERS ΤΗΕΟ. ΤΗ. THEOCHAR1DES LTD ELENA SPORT FIT CENTRE LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ FINESSE HAIR SALON ' ΝΙΚΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ HANDWORKS LTD M.G. THEODOSiOU ENTERPRISE LTD / LO SHU FENG SHU1 ΛΑ'ΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ "Ο ΝΕΟΚΛΗΣ"ΛΤΔ Μ. FRANGOS GENERAL MOTOR ENTERPRICES LTD NIPPON JAPANESE RESTAURANT (THE EXQUIS1TED SUSHI COMPANY 54.LTD) GEORGIANA BOOKSHOP LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ SIMWIETRICO ENTERPRICES LTD ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ Cafe -Bar Οπτικά Γυμναστήριο Κρεοπωλείο Κομμωτήριο Κοσμήματα Διακοσμητικά είδη, είδη δώρων Τρόφιμα Αγοραπωλησίες Αυτοκινήτων Εστιατόριο Βιβλιοπωλείο Τρόφιμα Έπιπλα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονούφριου Νίκος Αυξεντίου Γρηγροία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Αλέξανδρος Σέλλας Λοίξος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Λουκία Σωτηρίου Χρυστάλλα Χριστοδουλίδη Κατερίνα Μιχαήλ Παλαιάς Αγοράς, Λαϊκή Γειτονιά 6022 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 22-24, 6022 Λάρνακα Ελευθερίας 2, Αραδίππου 7101 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ. 3-4, 6047 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, Academia Centre, κατ. 40, 6021 Λάρνακα Παύλου Βαλσακάκη 22, 6022 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 12, Κατ Λάρνακα 1ης Απριλίου 29, 6035 Λάρνακα Πατρών Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 57, Academia Centre, 6021 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου & Στυλιανού Λενά 6300 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ Λάρνακα Ελευθερίας 4, 7101 Λάρνακα Λεωφ. Ελευθερίας 2, 7101 Λάρνακα

9 Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Α&Α HANDICRAFTS & ARTS LTD LAS RE-ENTER LTD (ANDREAS KONTOLEFTEROS) BIG BEN WATCH & CLOCK CENTRE Είδη Δώρων Ενοικιάσεις DVD Πώληση και επιδιόρθωση ωρολογίων Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Σπύρου Κυπριανού 69, 6051 Λάρνακα Μυστρά 81, Κατ. 2, 6042 Λάρνακα Κλεάνθους Καλόγερο 55, 6022 Λάρνακα Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίου Ρένος Ανδρέου Ρένος Ανδρέου Ντίμης Καραπατάκης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 3 A) PIP - P. IOANNIDES PLASTICS LTD A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (NIC DONALDS) FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (MC DONALDS) D.J. KARAPATAKIS & SONS LTD Υπεραγορά Συσκευασίες Τροφίμων Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και έπιπλα Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Διαχείρηση πολυκινηματογρά φων Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίοιι Σάββας Σάββα Γεωργία Ξενοφώντος Ντίμης Καραπατάκης Κωνσταντίνου Κανάρη 27, 7102 Λάρνακα P.O.Box Λάρνακα Αγίου Αθανασίου Αραδίτπτου Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια Πηνελόπης Δ Λεωφ. Αθηνών Λάρνακα Πελλοπονήσου και Ποταμού Ινδού No Λάρνακα ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωπαρατηρητηρίου Λάρνακας.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2456 Κ.Δ.Π. 355/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 355 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 9Β(3) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων.

11 2457 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούξου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων Α. Στοιχεία Αιτητή Ονοματεπώνυμο: Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο Ηλεκτρ. Διεύθυνση Β. Είδος Δραστηριότητας (σημειώστε με Χ ότι εφαρμόζεται) Εισαγωγή 1 ' Βιοκαυσίμων: Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Εμπορική Χρήση: Ιδίαν Χρήση*: Γ. Υπογραφή Όνομα: Υπογραφή: Σφραγίδα αιτητή: ' Αν πρόκειται για μη ιδιώτη αιτητή f Η εισαγωγή περιλαμβάνει και είσοδο βιοκαυσίμων από άλλα κράτη μέλη. * Βιοκαυσιμα που παράγονται για ιδίαν χρήση και που οι προδιαγραφές των οποίων διαφέρουν από τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους περί της Προώθησης της Χρήσης.'Βιοκαυσίμων ή άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμους του 2005 Kqi 2007 KQI σε πρότυπα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιοσδήποτε άλλους εκτός από τον ίδιο τον παραγωγό Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

12 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2458 Κ.Δ.Π. 356/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 356 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΑΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 10Α(2) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσιμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσιμων που εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξάχθηκαν.

13 2459 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούζου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσίμων ττου εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξαχθηκαν Μήνας αναφοράς: του 20 Α. Στοιχεία Εισαγωγέα/Παραγωγού Βιοκαυσίμων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου (αν εφαρμόζεται): Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας: Υπογραφή: Σελίδα: απο Σφραγίδα: Αν πρόκειται για μη ιδιώτη εισαγωγέα/τταραγωγό βιοκαυσίμων. Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

14 Β. Ποσότητες βιοκαυσίμων σε Λίτρα Τύπος Βιοκαυσίμων' rt ί Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση Εξαγωγές ι Γ ; L ι ί ι 1 j ' - ι - -. r -- ί ι! Σύνολο: ι 1 Ι 1 Ρο Μονογραφή: Σελίδα: από Σφραγίδα: * Οι τύποι καυσίμων καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007.

15 Γ. '. Ποσότητες βιομάζας σε κιλά ττου χρησιμοποιήθηκε για την ετπτόττια παραγωγή βιοκαυσίμων 1 Τύπος Βιομάζας Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση! - - \ ι! 1 ~ ι! Σύνολο: ι\> 461 Μονογραφή: Σελίδα; από Σφραγίδα:

16 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2462 Κ.Δ.Π. 357/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 357 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2005 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 των περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα Κανονισμών του 2005 αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2007 τα ακόλουθα τέλη. 1. Κατηγορία Α Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 8 δέκατα του σεντ (ποσοστό 8 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας του ακινήτου. 2. Κατηγορία Β Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου εκτός όμως της περιοχής η οποία θα εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 3 δέκατα του σεντ (ποσοστό 3 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας. 3. Όλα τα τέλη που αναφέρονται στις πιο πάνω Κατηγορίες Α και Β επιβάλλονται πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως αυτή κααθορίστηκε με βάση τη γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ Όλα τα πιο πάνω τέλη θα πρέπει να πληρωθούν από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα ή στα Γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λυθροδόντα και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Λτδ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20%. Έγινε στις 28 Αυγούστου Ν. ΒΑΚΑΝΑΣ, για Επαρχο, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων, Νήσου και Πέρα Χωρίου.

17 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2463 Κ.Δ.Π. 358/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 358 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο Ι7(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 ' Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήρια) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π. 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον ΥπουργόΌικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ Antelope Leather Goods - Είδη Υπόδησης και Δερμάτινα Είδη Λαόνα - Εστιατόριο Πάρης Πάφιος - Είδη Ένδυσης APHROSTROM LTD - Στρώματα ΕΛΜΑΣΚΟ ΛΤΔ - Ηλεκτρολογικό Υλικό Ανθοπωλείο Έλλη ΚΕΟ pic - Ποτά Five Rocks Beach - Queens Bay Hotel - Ξενοδοχείο Χρυστάλλα Πάτσαλου - Χατζηγιάγκου - Φαρμακείο Chris Χριστοδούλου - Φαρμακείο Zonari Leisure Ltd - Τυπογραφείο MC DONALDS - Εστιατόριο MUFFLON BOOKSHOP - Βιβλιοπωλείο TAJ Trading Co. Ltd - Έπιπλα Elias Shopping Center Ltd - Υπεραγορά Costas Othonos Ltd - Μικροέπιπλα P. Hoglastos Casual Wear Ltd (La Stampa) - Είδη Ένδυσης D&D Electronics Technical Services Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές A&A Αδάμου Λτδ - Είδη Προικός Maripier- Είδη Παιδικής Ένδυσης Πανικός Ηρακλέους - Κρεοπωλείο Α&Α Νεοκλέους - Υπεραγορά ΟΜΕΧ - Βιβλιοπωλείο Υπεραγορά Chris Μάρω Στυλιανού - Περίπτερο L.A. Balloons and Fun Ltd - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Μάχη Ηλιάδη - Φαρμακείο Κώστα Καρνάβαλου 3, 8010 Πάφος Βότση 6,8010 Πάφος Κώστα Καρνάβαλου 7, 8010 Πάφος Ελλάδος 80, 8020 Πάφος Ελλάδος 42, 8020 Πάφος Νεαπόλεως 38, 8020 Πάφος Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα, 8501 Πάφος Δρόμος Κόλπου των Κοραλλιών, 8102 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 21, 8011 Πάφος Χαράλαμπου Μούσκου 23, 8010 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη & Πίνδου, 8011 Πάφος Αλκμίνης 14,8041 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας, 8028 Πάφος Κινύρας30, 8011 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη κατ.1, 8010 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη 33, 8010 Πάφος Θησέως 2, 8011 Πάφος Κορυτσάς 1, 8010 Πάφος Κινύρας 1, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 60, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 118, 8027 Πάφος Καστοριάς 5, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 71, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 73, 8027 Πάφος Ανεξαρτησίας 10, 8028 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως, 8027 Πάφος Ειρήνης 4, κατ.3, 8027 Πάφος Επτανήσου 1, 8028 Πάφος

18 Παναγία Παντάνασσα - Εκκλησιαστικά Είδη ROT Fashion Lab - Είδη Ένδυσης Γιώργος Δημητρίου - Φαρμακείο D.I. Motors Ltd - Πωλήσεις Αυτοκινήτων Πάμττος Περικλέους - Υλικά Οικοδομής Hadjirnitsis Trading & Engineering Ltd - Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Είδη, Κινητά Τηλέφωνα Κατερίνα Αριστοδήμου - Υφάσματα ΜΕΞΠΟ ΛΤΔ - Εμπόριο Ξυλείας Φαρμακείο Ηρακλέους_Λτδ Υπεραγορά Βλαδίμηρος ΓΕΒΟ ΛΤΔ - Είδη Υγιεινής Yiannas Shoes - Είδη Υπόδησης LA BELLE FEMME BOUTIQUE - Είδη Ένδυσης Agapinor Hotel - Photis Georgiou Hotel's Ltd - Ξενοδοχείο A&l Μάστορης Λτδ (Haris & Yiannios) Είδη Ένδυσης Σωκράτης Σωκράτους - Φαρμακείο Αργυρούλλα Χριστοδούλου - Κοσμηματοπωλείο Μαρία Ευθυβούλου "Επώνυμο" - Είδη Ένδυσης Βιβλιοπωλείο Ιφιγένεια Λτδ Νίκος Σπύρου - Φωτιστικά Panoramic Balloon Designs - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου Νάντια Τυπογράφου - Φαρμακείο Cosmopolitan - Κομμωτήριο Sleepeez - Είδη Ένδυσης Αρίστη Ζυμττουλάκη - Ινστιτούτο Αισθητικής Nikland Ltd Kiosk - Περίπτερο Shoes Emporio Chrysanthou & Sons - Είδη Υπόδησης M&A Antique Furniture Collection - Έπιπλα C.M.C Living Ltd -Έπιπλα C.M.C. Cucina Ltd -Έπιπλα Κουζίνας N.S Intercom Enterprises Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Matisse Art Gallery Ltd - Είδη Ζωγραφικής, Πίνακες Ανεξαρτησίας 11, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Κινύρα 30, 8011 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 37, 8028 Πάφος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 39, 8047 Πάφος Κανάρη 33, 8010 Πάφος Νικολάου Έλληνα 48-50,80Ιό Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 62, 8020 Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 29, 8020 Πάφος Λεωφ. Μεσόγης 122, 8280 Πάφος Μάριου 26, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Αποστόλου Παύλου 35, 8046 Πάφος Νικόδημου Μυλωνά 24-28, 8101 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 32-36, 8010 Πάφος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, 8830 Πόλη Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 30, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Πάφου Χρύσανθου 46,8010 Πάφος 1 πς Απριλίου 16, 8011 Πάφος Πειραιώς 2 & Παρθενώνρς, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών, Παλάς Πάφος Γκέιτ, κατ.7, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών και Γωνία Αλεξάνδρου Παπάγου 7, 8035 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 31, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 97, 8027 Πάφος Κινύρας 258, 8011 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος Κυβέλης 17, 8010 Πάφος Προπυλαίων 26,8027 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνος 3, κατ.1, 8021 Πάφος Δημοκρατίας 106, 8028 Πάφος Ελευθερίου Βενιζέλου 51, 8021 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνα 3, 8021 Πάφος Αγαπήνωρος 1, 8049 Πάφος Δρ Α.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωηαρατηρητηρίου Πάφου.

19 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Αριθμός Κ.Δ.Π. 359/2007 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΓΗΣΗΣ TOY ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1) (δ) [ε) καιτηνκ.δ.π.313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήριο) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π, 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, οτον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελ'ιδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ ό 7 S ? S&I Papageorqiou - Κεριά Zem! Souvenir Shop Ltd Andros Supermarket - Υπεργαγορά Συνεργατικό Παντοπωλείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Λ.Α.Μ.Α - Εστιατόριο Νικόνικκος Λτδ - Εργαλεία, Μπογιές X-TREME BICYCLE MEGASTORE- Πωλήσεις Ποδηλάτων ENIAC ELECTRONIC INFOSYSTEMS LTD - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Stefanos Supermarket - Υπεραγορά Celebrations Balloon Stores - Διακοσμήσεις Μπαλονιών Pazaros Gold & Silver - Κοσμηματοπωλείο Kyrsof Optical Ltd - Οπτικά Νίκος Ιωαννίδης - Κοσμηματοπωλείο Sawas Malietzis Optical Ltd - Οπτικά Nikyria Fashions Ltd - Είδη Ένδυσης Κώστας Χαραλαυπίδης - Δώρα Γεώργιος Μαύρος - Είδη Ένδυσης Μάρω Κυριάκου (Τσιουππή) - Βιβλιοπωλείο Helena Boutique - Είδη Ένδυσης Cosmos Gallery - Δώρα ERMB DEPARTMENT STORES PLC [Debenhams Κινύρας, Debenharns Κόροιβος, NEXT Πάφος, NEXT Κόρσιβος, Peacoks, ZAKO) - Πολυκατάστημα Καφενείο Οθωμανικά Λουτρά ΠάΦου Χρύσανθου 52-54, 8010 Πάφος Μιαούλη 1, 8010 Πάφος Γρίβα Διγενή 52, 8873 Αργάκα 281? Οκτωβρίου 10, 8881 Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 82, 8873 Αργάκα Ελλάδος 77, 8020 Πάφος Δημοκρατίας 22, 8028 Πάφος Μακεδονίας 4, κατ,ό, 8010 Πάφος Πρεβέζης 3, 8028 Πάφος Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 37, 8021 Πάφος Αρχ Μακαρίου 37, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 37,8010 Πάωος Αρχ. Μακαρίου 16, 8010 Πάφος Αγοράς 1, 8011 Πάφος Αγοράς 8, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 47-49, 8010 Πάφος Κανάρη 44, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 15, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 1-2, 8010 Πάφος Κωνσταντίνου Κανάρη 15-17, 8010 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 2,8024 Πάφος και Λήδας, 8041 Πάφος Πλατείας 9<w Μαρτίου, 8047 Πάφος

20 23 Αντρέας Κατσούρας - Είδη 2466 Πάφου Χρύσανθου 31,8010 Πάφος _YTTOSTJOTIS_ 24 GIGALO LTD - Είδη Ένδυσης Πάφου Χρύσανθου 68, 8010 Πάφος 25 Steve's $nagk,sar,- Καφετέρια Αποστόλου Πάυλου 114, 8040 Πάφος 2ό ΤΛχαήλΑριστΌς^Τύψινές Λεωφ. Ελλάδος, 8020 Πάφος Διακοσμήσει 27 Ζ&Α Χριστοδούλου Λτδ - Ηλεκτρικά Θερμοπυλών 48,8010 Πάφος ΕΙβη 28 Profile Je\yellery - Κοσμηματοττωλείρ Αποστόλου Παύλου, Marino court, κατ , 8046 Πάφος 29 Σάββας Ιωάννου - Βιβλιοπωλείο Ελευθέριου Βενιζέλου 54, 8021 Πάφος 30 Μαρούλλας Collection - Είδη Αριστοτέλη Σάββο, 8025 Πάφος Ένδυσης. 31 Κομμωτήριο Αννας Αλιάκμονος 9, 8027 Πάφος 32 Electroline - Ηλεκτρικά Είδη ^Αποστόλου Παύλου 40, 8046 Πάφος 33 Christina & Andros Ethnic Shop Ltd - Κωνσταντίνου Κανάρη 49, 8010 Πάφος Κάβα,. 34 G&A Savvidds & Son Com. Co. Ltd Ευαγάρου 15, 8010 Πάφος 35 Zaggoulos Ideal Home- Είδη Υγιεινής Λεωφ. Δημοκρατίας 16, 8028 Πάφος 36 C.M.C. Electric Ltd - Ηλεκτρικές Λεωφ. Δημοκρατίας 179, 8026 Πάφος Συσκευές 37 Ζυμπουλάκης - Σχολή TaeKwondo Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος 38 Δέσττω Ιωάννου - Περίπτερο Λεωφ. Δημοκρατίας 19, 8028 Πάφος 39 ΜΡΜ Thoma Ltd - Φωτογραφείο Γεώργιου Δροσίνη 13,8021 Πάφος ^ψ_ Δρ Α.Σ. Χριστοδουλίδης Πρόεδρος Ευρωτταρατηρητηρίου Πάφου

21 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2467 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(1) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(1) ΤΟΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ (l) TOY 2002) Διόρθωση Στον Πίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 580/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών και περιοχές σε διάφορες Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, μεταξύ των οποίων στο Δήμο Ιδαλίου και στην Κοινότητα Ευρύχου, και το οποίο επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 831/2004 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3932/ , είναι σχετική), γίνονται οι πιο κάτω διορθώσεις: (α) Στον α/α 19, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αναγράφεται ο αριθμός «351» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXXIX/48.W1» με την εγραφή «ΧΧΧΙΧ/ 8.W1». (β) Στον α/α 20, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αντικαθίσταται ο αριθμός «3592 (πρώην 350/2)» με τον αριθμό «934» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXVIII/53» με την εγραφή «XXVIII/53 χωρ». Έγινε στις 23 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

22 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2468 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, η &ί ΤΟΫ4'991,"91(Ι) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(l) TOY 1'9 fe, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 241(1) ΤΟΥ 2002) Διόρθωση Στον Γ ίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ.' 3829 και ημερομηνίαςί , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 192/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών σε διάφορες περιοχές στους Δήμους Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου και Στροβόλου, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία 6.,4,2005 (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 210/2005 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3984/ , είναι σχετική), γίνεται η πιο κάτω διόρθωση, που αφορά οικοδομή στο Δήμο Λευκωσίας: Στον α/α 56, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα (Ενορία/Τμήμα/Τοποθεσία), στην πρώτη γραμμή αντικαθίσταται η εγγραφή «Άγιος Ανδρέας» με την εγγραφή «Αράπ Αχμέτ». Εγινε στις 24 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 711 675 Αλεξάντρου Γεωργίου Αντωνίου - Κλεάνθους Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830 Κάτια 923 Άσπρος Τάσος 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα 1025

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com. No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης 10% έκπτωση

Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com. No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης 10% έκπτωση 160 Παιδικά Είδη Ένδυσης Lapin House Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com Είδη Ένδυσης No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης Νικοδήμου Μυλωνά 125, Καστέλι Court,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα

Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (1): Επίσημη Εφημερίδα. Παράρτημα E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1876 Κ.Δ.Π. 203/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 203 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1997 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 Επίοημη Εφημερίδα, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Τοποθετήσεις Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.13.10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3738, 18.7.2003 3548 Κ.Δ.Π. 607/2003 Αριθμός 607 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx

ΑΕ/ΜΜ /Users/admin/Downloads/ Τοποθετήσεις Εγκύκλιος.docx ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.13.10/10 Αρ. Τηλ. : 22 800651 Αρ. Φαξ : 22 428273 E-mail : circulartech@schools.ac.cy ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 127/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4764 Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 405 Αριθμός 127 Oι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλ Διεύθυνση. Λάρνακα. 870 Αγγελίδης Σόλων Αρχ. Μακαρίου Αγγλισίδες

Συμπλ Διεύθυνση. Λάρνακα. 870 Αγγελίδης Σόλων Αρχ. Μακαρίου Αγγλισίδες ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λάρνακα 870 Αγγελίδης Σόλων Αρχ. Μακαρίου 12 7571 Αγγλισίδες 24433440 24659228 363 Ανδρέου Δέσποινα Λεωφ. Αρτέμιδος 30 Δρόμος Αεροδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17-18/3/2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 1 7253 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2001 9.90 2 7213 ΖΗΣΙΜΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ 2002 9.90 3 3665 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 EKO KNM CITYOIL Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 49 Λευκωσία 1080 1,248 2 ESSO ANGIO TRADING Λεωφ. Νίκης 37 Ακρόπολη 1087 1,249 3 LUKOIL Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ & Γ. ΓΕΡΟΥ Κινύρα 9 Λευκωσία 1102 1,249 4 LUKOIL ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.04.03 ΓΣΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.06.6 Αρ. Τηλ.: 22 402300 Αρ. Φαξ: 22 480505 17 Σεπτεμβρίου 2010 Νεοπροαχθέντες Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) IMC KEY STAGE II

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α) IMC KEY STAGE II ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014

«Άγιος Μνάσων» Λυθροδόντας, 17/5/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α0 Αγόρια 1 39 Χριστόδουλος Άχχας Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:51 2 36 Χαράλαμπος Χριστοδούλου Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:07:52 3 34 Θεόδωρος Αγγελή Π.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 0:08:04 4 75 Κυριάκος Κολάς ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Δρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015.

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Λευκωσία Αμόλυβδη 95: Φθηνότερα πρατήρια: Αμόλυβδη 95 KNM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 A/A ΑΡ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εγκεκριμένες Υπηρεσίες ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. 007 KOMANETSI AQUATIC & FITNESS 28ης Οκτωβρίου 27 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22463360 2. 017 HILTONIA CLUB Λεωφ Μακαρείου Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 1 AGIP 2 AGIP COSTAS SAVVIDES (PETROL STATION) ΝΟΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Λεωφ. Λάρνακος 125 Παλλουριώτισσα 1048 1,418 1,442 1,407 0,996 1,056 Γιάννου Κρανιδιώτη 1 Λατσιά 2220 1,447 1,468 1,441 1,006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple Kαλοκαίρι Cytamobile-Vodafone Cytanet Cytavision Business Triple Περιεχόμενα PERSONALCLOUD Samsung LG RED SAFEMOBILE Samsung S6 & S6 Edge SELFCARE S6 & S6 Edge χρόνο ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση ΔΩΡΕΑΝ ασύρματος φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ

ιευθυντές / ιευθύντριες Γυµνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών Εσπερινών, ΚΙΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.7.02.3/3 Αρ. Τηλ.: 22800773 / 609 Αρ. Φαξ: 22800862 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 10 Ιουνίου 2009 ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδασκαλία - Επίδοση I ΑΙΘΟΥΣΑ "ΜΟΡΦΟΥ"

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδασκαλία - Επίδοση I ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΡΦΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ - 3 ΑΠΕΡΓΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - Διδασκαλία - Επίδοση I "ΜΟΡΦΟΥ" 4 ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 175(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4474 Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 1041 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967 E.E. Παρ. Ill (I) 495 Κ.Δ.Π. 109/84 Αρ. 1950, 19.4.84 Αριθμός 109 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966, 31 ΤΟΥ 1969, 7, 49 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΒ) - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΒ) - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΘΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΙΟΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 3 ΑΓΑΠΙΟΥ ΛΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΙΩΝ - ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33(I) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 7 07:25 Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΑΘΟΚΛΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗ A118028 841257 ΑΕΛΗ ΣΩΤΗΡΗ A082205 600236 ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A021925 271005 ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΩΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A112126

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1-1/3/201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 33 ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 1999 11.51 2 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 1999 11.55 3 339 ΗΛΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΟΣΣΙ 2000 11.1

Διαβάστε περισσότερα

2014 / 15 (Θυμίσου την κάρτα σου την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια!)

2014 / 15 (Θυμίσου την κάρτα σου την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια!) Καινούρια Λίστα καταστημάτων ΚΕΑΝΙΤΟ-κάρτας 2014 / 15 (Θυμίσου την κάρτα σου την επόμενη φορά που θα πας για ψώνια!) www.keanita.com.cy * Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους η επανέκδοση της θα χρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 54/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3803 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 54 Οι περί Προστασίας της Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

812 Κ.Δ.Π. 200/2003. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3692,

812 Κ.Δ.Π. 200/2003. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3692, 23 του 1983 51 του 1983 39 του 1984 79 του 1986 94 του 1986 135 του 1988 51 του 1989 138 του 1991 67(1) του 1992 100(1) του 1992 2(1) του 1993 102(1) του 1995 70(1) του 1999 109(1) του 1999 119(1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ημερομηνια : 30/06/2014 Ώρα καταγραφής: 08:30-12:30 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α Εταιρεία Όνομα επιχείρησης Διεύθυνση Περιοχη/ Χωριό Ταχ. Κώδικας 95 98 Κίνησης Θέρμανσης 1 EKO AZ PETROLEUM LIMITED Γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Αριθμός 15(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 176 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 15(Ι)/2017 Αρ. 4590, 24.2.2017 Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4125, 30/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(Ι) του 2005.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Αμμόχωστος Αυγόρου Β 2 Αμμόχωστος Δερύνεια Γ 3 Αμμόχωστος Παραλίμνι Β 4 Αμμόχωστος Σωτήρα Γ

A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Αμμόχωστος Αυγόρου Β 2 Αμμόχωστος Δερύνεια Γ 3 Αμμόχωστος Παραλίμνι Β 4 Αμμόχωστος Σωτήρα Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 Λευκωσία Ύπ. Αγίου Νεοφύτου Λακατάμειας 2 Λεμεσός Λεμεσού ΚΗ' 3 Λεμεσός Ύπ. Αγίου Αθανασίου 4 Πάφος Πάφος Θ' - Πετρίδειο 5 Πάφος Πάφος Ι' A/A ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 12ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε. Α Α Τ Τ Ι Κ Η : ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕ ΡΟΙ (44) 1/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ε.Κ.Ε.) 2/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Σ.Κ.Ε.) 3/ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967,

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, 20.4.95 378 ΚΛ.Π. 120/95 Αριθμός 120 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 23 ΚΑΙ 51 ΤΟΥ 1983, 39 ΤΟΥ 1984, 79 ΚΑΙ 94 ΤΟΥ 1986, 135 ΤΟΥ 1988,51 ΤΟΥ 1989, 138 ΤΟΥ 1991, 67(1) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 240/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3427 της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 240 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 39(Ι)/2015 39(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί Διευθυντές Α. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Βοηθοί Διευθυντές Α. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2009-2010 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει συμπληρωματικές τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ.

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ. Άριστοι Μαθητές Α, Β και ς Άριστοι Μαθητές ς 1 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α06 20,00 2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α07 20,00 3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α09 19,79 4 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α04 19,71 5 ΛΑΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α09 19,71 6 ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2008 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 14 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας 15 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 42 2 ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ 32 3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ 40 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΣ 53 5 ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 64 6 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ Φαξ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ Φαξ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία ενημερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ 1992-1993 Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό Χειµερινό Εξάµηνο 1997-1998 Ανδρέου Αιµιλία Μάστερ Ζάνου ήµητρα Μάστερ Ζήκκος Ηλίας Μάστερ Κορέλλη Σωτηρούλα Μάστερ Κουζάρης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (YΠΠ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα των εισαγομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012. Μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λευκωσίας. Η μοναδική μέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα