ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 46(2)(γ) 0 Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 46 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Δ.Ν. Τόμος 1,102 Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2 Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση της παραγράφουΐ του Παραρτήματος των διαταγμάτων του 2005 και του Κεφ. 96, 14 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του (1) του (0 του (0 του (1) του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του Κ.Δ.Π. 352/ Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2006 και το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το βασικό διάταγμα»). Το βασικό διάταγμα, το τροποποιητικό διάταγμα του 2006 και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διατάγματα του 2005, 2006 και Το Παράρτημα του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του Παραρτήματος με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος εγκαθίσταται, (α) Εξαρχής σε οικοδομή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, δυνάμει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων, πριν από την 1η Ιουλίου 2007, ή (β) για σκοπούς ανακαίνισης ή τροποποίησης ή μετατροπής υφισταμένης και νόμιμα ηλεκτροδοτημένης ηλεκτρικής εγκατάστασης, ή (γ) εξαρχής σε υπαίθριους ή κλειστούς ή στεγασμένους χώρους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, μπορεί να επιλέγεται, εγκαθίσταται και ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ήταν αποδεκτές για σύνδεση στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου την 1η Ιανουαρίου 2004, νοουμένου ότι, η αίτηση για έλεγχο δυνάμει του Κανονισμού 46(5)(γ) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, θα υποβληθεί πριν την 1η Ιουλίου 2009.

3 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2449 Κ.Δ.Π. 353/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟ0ΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(5) 0 Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Υιοθέτησης του Ευρώ (Εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Διπλής Αναγραφής Τιμών) Διάταγμα του Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα, εξαιρούνται από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. 3. Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται στην Πρώτη Στήλη του Δεύτερου Πίνακα δύνανται να προβαίνουν σε διπλή αναγραφή τιμών με τον τρόπο που καθορίζεται στη Δεύτερη Στήλη του εν λόγω Πίνακα. 33(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. Πρώτος Πίνακας. Καθορισμός τρόπου διπλής αναγραφής τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεύτερος Πίνακας. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 2) Α/Α Προμηθευτές 1. Εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ: απαλλάσσεται από την υποχρέωση για διπλή αναγραφή τιμών όσον αφορά τις φορτωτικές (AWB-Air waybills). Έγινε στις 30 Αυγούστου ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, Υπουργός Οικονομικών.

4 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Κ.Δ.Π. 354/2007 Αριθμός 354 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Λάρνακας ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1)(δ)(ε) των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007 και την παρ. 11(5) του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για τα Ευρωπαρατηρητήριο δυνάμει του άρθρου 17(6) της Κ.Δ.Π. 313/07, γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση.

5 Α/Αρ. Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ10 ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑ1ΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ (Μέχρι 20/08/07) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδϊος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου METRO FOODS TRADING LTD ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΤΑΣΙΑ" (A&D DIMSANDROS LTD) ANTOMAR HAIR S, BEAUTY SALON ΡΟΔΟΥΛΛΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΪΛΟΣ ESPERIA ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ Χ'ΆΟΪΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "FIRE STOP" NORWAY SNACK / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΕΡΗ ΜΙΚΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΜΑΝΙΑ, SiMOS TEL. ELEN1TSAGARIDOU Υπεραγορά Περίπτερο Κομμωτήριο Περίπτερο Σουβενίρ Κουρείο Είδη κυνηγίου, κατασκήνωσης, ψαρέματος κ.τ.λ Τρόφιμα Περίπτερο Snacks Mini market Επιδιορθώσεις κινητής τηλεφωνίας Κατάστημα ένδυσης Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας ή Δημήτρης Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδιος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου Νικόδημου Μυλωνά 1, 6050 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 24, Κατ. 5-8, 6050 Λάρνακα Ευαγόρα Παλλικαρίδη 25, 6050 Λάρνακα Λουκή Ακρίτα 1, 6015 Λάρνακα Άγκυρας 7, 6026 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Χρυσοττολιτίσσης 43, 6015 Λάρνακα Κίμωνος 3, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 18, Κατ. 1, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 75, 6015 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου 108, Κατ. 1, 6050 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα

6 14. Πόλυς Τσιγαρίδης ΠΟΛΥΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ Α & Ρ TSIGARIDES LTD Είδη μηχανοκίνητου μοντελισροΰ ΠόΑυςΤσιγαρίδης Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόρος Παναγιώτης Συμεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Χριστάκης Λουκά Ευθύριος Στρούθος Κυριακή Πρωτοπαπά Κ.Ι.ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΤΔ ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟΣ DINOS KOMQDROMQS LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ "ΡΙΚΚΟΣ" WI.M. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ / ΤΑΚΕ SEVEN LADY'S TEMPLE LINGERIE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ SOUVENIR SHOP L.M.C. MARINE & ELECTRONICS LTD SALAMIS RESTAURANT C & S LOUCA PRINT & COPY LTD SILVER HOUSE SOLITER ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒιβλιοχαρτοττωΛε ίο / Εποχιακά Τρόφιμα Κατάστημα ένδυσης Κάβα, Οινοπνευματώδη ποτά Καλλυντικά Περίπτερο Γυναικεία είδη Γυναικεία εσώρουχα και είδη ένδυσης Σουβενίρ Κινητά τηλέφωνα Εστιατόριο» Γραφική ύλη Κοσμήματα Οπτικά Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόμος Παναγιώτης Συρεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Σταυρούλα Λουκά Ευθύμιος Στροΰθος Κυριακή Πρωτοπαπά Ζήνωνος Κιτιέως 45-47, 6302 Λάρνακα Διανέλλου 108, ΚΝ 2, 6050 Λάρνακα Ερμού 44, 6023 Λάρνακα ΕιιρυβιάδουΊΪ, Κατ. 4, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 38, 6022 Λάρνακα - Γρηγόρη Αυξεντίου 22, Κατ. 11, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 58Α, 6022 Λάρνακα Βασιλέως Ευαγόρου 2, Κατ Λάρνακα Νικολάου Ρώσσου 6021 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 20, 6015 Λάρνακα Μακένζι Πάροδος Πιαλέ Πασιά153, 6058 Λάρνακα Αναγέννησης 15, 6050 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως , Κατ. 2, 6031 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 92, 6022 Λάρνακα

7 Γρηγόρης Μιχαήλ Ηλίας Καλαϊτζής Ηλίας Καλαϊτζής Σάκης Παπακωνσταντίνου Μάκης Πέτρου Μάκης Πέτρου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου 'Χρυσόστομος Πατταγεωργίου Χάρης Μουσικός TRANSFORMS LTD ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ ΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (CMA BAGNO BOUTIQUE LTD) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (MORITZ) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (PITONE & PELLE) ALL SPORTS BAR G.P.K. ECCLESIASTICAL ART VIENNA BOUTIQUE ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ NESTOS NESTOS TAKE AWAY ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ SEVEN ELEVEN P.C.P. COMPUTER SYSTEMS TUCC INN RESTAURANT LTD MC. AM. RESTAURANT LTD Μετασχηματιστής Τρόφιμα - Υπεραγορά Τρόφιμα - Υπεραγορά Είδη υγιεινής, κεραμικά, παρκέ Ρουχισμός Accessories Bar Εκκλησιαστικά Είδη Είδη Ζαχαροπλαστικής και δώρων Φρούτα Φαγητό Ψιλικά Ηλ. Υπολογιστές Εστιατόριο Cafe - Restaurant Bar Γρηγόρης Μιχαήλ Βασούλα Καλαϊτζή Χρύσω Αργυρού Σάκης Παπακωνσταντίν ου Θεοδώρα Ορθοδόξου Θεοδώρα Ορθοδόξου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλ ος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου Χρυσόστομος Παπαγεωργίου Χάρης Μουσικός Υψηλάντη 13, S057 Λάρνακα Λεοντίου Μαχαιρά 13, S012 Λάρνακα Μετοχίου 16, Ορμήδεια Γρίβα Διγενή 14, 6010 Λάρνακα Αρμένικης Εκκλησίας 1, 6022 Λάρνακα Ζήνωνος Πιερίδη, Atrium Zenon, Shop 3 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 33, 6022 Λάρνακα Αγίου Λαρζάρου 30, 6020 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, κατ Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 52, 6057 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου, Academia Centre, Shop 2, 6021 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνώνας Α, 6022 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνών 102, 6022 Λάρνακα

8 Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονου φρίο υ Νίκος Αυξεντίου Γρηγορία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Μαίρη Φράγκου Λοίζος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Παναγιώτης Κυριάκου Αριστόδημος Χριστοδουλίδης Σωτήρης Αγαπίου KNJ JUNGLE FLOWERS ΤΗΕΟ. ΤΗ. THEOCHAR1DES LTD ELENA SPORT FIT CENTRE LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ FINESSE HAIR SALON ' ΝΙΚΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ HANDWORKS LTD M.G. THEODOSiOU ENTERPRISE LTD / LO SHU FENG SHU1 ΛΑ'ΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ "Ο ΝΕΟΚΛΗΣ"ΛΤΔ Μ. FRANGOS GENERAL MOTOR ENTERPRICES LTD NIPPON JAPANESE RESTAURANT (THE EXQUIS1TED SUSHI COMPANY 54.LTD) GEORGIANA BOOKSHOP LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ SIMWIETRICO ENTERPRICES LTD ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ Cafe -Bar Οπτικά Γυμναστήριο Κρεοπωλείο Κομμωτήριο Κοσμήματα Διακοσμητικά είδη, είδη δώρων Τρόφιμα Αγοραπωλησίες Αυτοκινήτων Εστιατόριο Βιβλιοπωλείο Τρόφιμα Έπιπλα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονούφριου Νίκος Αυξεντίου Γρηγροία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Αλέξανδρος Σέλλας Λοίξος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Λουκία Σωτηρίου Χρυστάλλα Χριστοδουλίδη Κατερίνα Μιχαήλ Παλαιάς Αγοράς, Λαϊκή Γειτονιά 6022 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 22-24, 6022 Λάρνακα Ελευθερίας 2, Αραδίππου 7101 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ. 3-4, 6047 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, Academia Centre, κατ. 40, 6021 Λάρνακα Παύλου Βαλσακάκη 22, 6022 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 12, Κατ Λάρνακα 1ης Απριλίου 29, 6035 Λάρνακα Πατρών Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 57, Academia Centre, 6021 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου & Στυλιανού Λενά 6300 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ Λάρνακα Ελευθερίας 4, 7101 Λάρνακα Λεωφ. Ελευθερίας 2, 7101 Λάρνακα

9 Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Α&Α HANDICRAFTS & ARTS LTD LAS RE-ENTER LTD (ANDREAS KONTOLEFTEROS) BIG BEN WATCH & CLOCK CENTRE Είδη Δώρων Ενοικιάσεις DVD Πώληση και επιδιόρθωση ωρολογίων Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Σπύρου Κυπριανού 69, 6051 Λάρνακα Μυστρά 81, Κατ. 2, 6042 Λάρνακα Κλεάνθους Καλόγερο 55, 6022 Λάρνακα Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίου Ρένος Ανδρέου Ρένος Ανδρέου Ντίμης Καραπατάκης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 3 A) PIP - P. IOANNIDES PLASTICS LTD A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (NIC DONALDS) FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (MC DONALDS) D.J. KARAPATAKIS & SONS LTD Υπεραγορά Συσκευασίες Τροφίμων Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και έπιπλα Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Διαχείρηση πολυκινηματογρά φων Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίοιι Σάββας Σάββα Γεωργία Ξενοφώντος Ντίμης Καραπατάκης Κωνσταντίνου Κανάρη 27, 7102 Λάρνακα P.O.Box Λάρνακα Αγίου Αθανασίου Αραδίτπτου Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια Πηνελόπης Δ Λεωφ. Αθηνών Λάρνακα Πελλοπονήσου και Ποταμού Ινδού No Λάρνακα ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωπαρατηρητηρίου Λάρνακας.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2456 Κ.Δ.Π. 355/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 355 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 9Β(3) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων.

11 2457 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούξου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων Α. Στοιχεία Αιτητή Ονοματεπώνυμο: Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο Ηλεκτρ. Διεύθυνση Β. Είδος Δραστηριότητας (σημειώστε με Χ ότι εφαρμόζεται) Εισαγωγή 1 ' Βιοκαυσίμων: Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Εμπορική Χρήση: Ιδίαν Χρήση*: Γ. Υπογραφή Όνομα: Υπογραφή: Σφραγίδα αιτητή: ' Αν πρόκειται για μη ιδιώτη αιτητή f Η εισαγωγή περιλαμβάνει και είσοδο βιοκαυσίμων από άλλα κράτη μέλη. * Βιοκαυσιμα που παράγονται για ιδίαν χρήση και που οι προδιαγραφές των οποίων διαφέρουν από τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους περί της Προώθησης της Χρήσης.'Βιοκαυσίμων ή άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμους του 2005 Kqi 2007 KQI σε πρότυπα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιοσδήποτε άλλους εκτός από τον ίδιο τον παραγωγό Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

12 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2458 Κ.Δ.Π. 356/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 356 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΑΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 10Α(2) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσιμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσιμων που εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξάχθηκαν.

13 2459 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούζου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσίμων ττου εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξαχθηκαν Μήνας αναφοράς: του 20 Α. Στοιχεία Εισαγωγέα/Παραγωγού Βιοκαυσίμων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου (αν εφαρμόζεται): Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας: Υπογραφή: Σελίδα: απο Σφραγίδα: Αν πρόκειται για μη ιδιώτη εισαγωγέα/τταραγωγό βιοκαυσίμων. Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

14 Β. Ποσότητες βιοκαυσίμων σε Λίτρα Τύπος Βιοκαυσίμων' rt ί Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση Εξαγωγές ι Γ ; L ι ί ι 1 j ' - ι - -. r -- ί ι! Σύνολο: ι 1 Ι 1 Ρο Μονογραφή: Σελίδα: από Σφραγίδα: * Οι τύποι καυσίμων καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007.

15 Γ. '. Ποσότητες βιομάζας σε κιλά ττου χρησιμοποιήθηκε για την ετπτόττια παραγωγή βιοκαυσίμων 1 Τύπος Βιομάζας Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση! - - \ ι! 1 ~ ι! Σύνολο: ι\> 461 Μονογραφή: Σελίδα; από Σφραγίδα:

16 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2462 Κ.Δ.Π. 357/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 357 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2005 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 των περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα Κανονισμών του 2005 αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2007 τα ακόλουθα τέλη. 1. Κατηγορία Α Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 8 δέκατα του σεντ (ποσοστό 8 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας του ακινήτου. 2. Κατηγορία Β Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου εκτός όμως της περιοχής η οποία θα εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 3 δέκατα του σεντ (ποσοστό 3 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας. 3. Όλα τα τέλη που αναφέρονται στις πιο πάνω Κατηγορίες Α και Β επιβάλλονται πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως αυτή κααθορίστηκε με βάση τη γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ Όλα τα πιο πάνω τέλη θα πρέπει να πληρωθούν από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα ή στα Γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λυθροδόντα και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Λτδ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20%. Έγινε στις 28 Αυγούστου Ν. ΒΑΚΑΝΑΣ, για Επαρχο, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων, Νήσου και Πέρα Χωρίου.

17 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2463 Κ.Δ.Π. 358/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 358 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο Ι7(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 ' Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήρια) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π. 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον ΥπουργόΌικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ Antelope Leather Goods - Είδη Υπόδησης και Δερμάτινα Είδη Λαόνα - Εστιατόριο Πάρης Πάφιος - Είδη Ένδυσης APHROSTROM LTD - Στρώματα ΕΛΜΑΣΚΟ ΛΤΔ - Ηλεκτρολογικό Υλικό Ανθοπωλείο Έλλη ΚΕΟ pic - Ποτά Five Rocks Beach - Queens Bay Hotel - Ξενοδοχείο Χρυστάλλα Πάτσαλου - Χατζηγιάγκου - Φαρμακείο Chris Χριστοδούλου - Φαρμακείο Zonari Leisure Ltd - Τυπογραφείο MC DONALDS - Εστιατόριο MUFFLON BOOKSHOP - Βιβλιοπωλείο TAJ Trading Co. Ltd - Έπιπλα Elias Shopping Center Ltd - Υπεραγορά Costas Othonos Ltd - Μικροέπιπλα P. Hoglastos Casual Wear Ltd (La Stampa) - Είδη Ένδυσης D&D Electronics Technical Services Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές A&A Αδάμου Λτδ - Είδη Προικός Maripier- Είδη Παιδικής Ένδυσης Πανικός Ηρακλέους - Κρεοπωλείο Α&Α Νεοκλέους - Υπεραγορά ΟΜΕΧ - Βιβλιοπωλείο Υπεραγορά Chris Μάρω Στυλιανού - Περίπτερο L.A. Balloons and Fun Ltd - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Μάχη Ηλιάδη - Φαρμακείο Κώστα Καρνάβαλου 3, 8010 Πάφος Βότση 6,8010 Πάφος Κώστα Καρνάβαλου 7, 8010 Πάφος Ελλάδος 80, 8020 Πάφος Ελλάδος 42, 8020 Πάφος Νεαπόλεως 38, 8020 Πάφος Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα, 8501 Πάφος Δρόμος Κόλπου των Κοραλλιών, 8102 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 21, 8011 Πάφος Χαράλαμπου Μούσκου 23, 8010 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη & Πίνδου, 8011 Πάφος Αλκμίνης 14,8041 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας, 8028 Πάφος Κινύρας30, 8011 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη κατ.1, 8010 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη 33, 8010 Πάφος Θησέως 2, 8011 Πάφος Κορυτσάς 1, 8010 Πάφος Κινύρας 1, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 60, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 118, 8027 Πάφος Καστοριάς 5, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 71, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 73, 8027 Πάφος Ανεξαρτησίας 10, 8028 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως, 8027 Πάφος Ειρήνης 4, κατ.3, 8027 Πάφος Επτανήσου 1, 8028 Πάφος

18 Παναγία Παντάνασσα - Εκκλησιαστικά Είδη ROT Fashion Lab - Είδη Ένδυσης Γιώργος Δημητρίου - Φαρμακείο D.I. Motors Ltd - Πωλήσεις Αυτοκινήτων Πάμττος Περικλέους - Υλικά Οικοδομής Hadjirnitsis Trading & Engineering Ltd - Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Είδη, Κινητά Τηλέφωνα Κατερίνα Αριστοδήμου - Υφάσματα ΜΕΞΠΟ ΛΤΔ - Εμπόριο Ξυλείας Φαρμακείο Ηρακλέους_Λτδ Υπεραγορά Βλαδίμηρος ΓΕΒΟ ΛΤΔ - Είδη Υγιεινής Yiannas Shoes - Είδη Υπόδησης LA BELLE FEMME BOUTIQUE - Είδη Ένδυσης Agapinor Hotel - Photis Georgiou Hotel's Ltd - Ξενοδοχείο A&l Μάστορης Λτδ (Haris & Yiannios) Είδη Ένδυσης Σωκράτης Σωκράτους - Φαρμακείο Αργυρούλλα Χριστοδούλου - Κοσμηματοπωλείο Μαρία Ευθυβούλου "Επώνυμο" - Είδη Ένδυσης Βιβλιοπωλείο Ιφιγένεια Λτδ Νίκος Σπύρου - Φωτιστικά Panoramic Balloon Designs - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου Νάντια Τυπογράφου - Φαρμακείο Cosmopolitan - Κομμωτήριο Sleepeez - Είδη Ένδυσης Αρίστη Ζυμττουλάκη - Ινστιτούτο Αισθητικής Nikland Ltd Kiosk - Περίπτερο Shoes Emporio Chrysanthou & Sons - Είδη Υπόδησης M&A Antique Furniture Collection - Έπιπλα C.M.C Living Ltd -Έπιπλα C.M.C. Cucina Ltd -Έπιπλα Κουζίνας N.S Intercom Enterprises Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Matisse Art Gallery Ltd - Είδη Ζωγραφικής, Πίνακες Ανεξαρτησίας 11, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Κινύρα 30, 8011 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 37, 8028 Πάφος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 39, 8047 Πάφος Κανάρη 33, 8010 Πάφος Νικολάου Έλληνα 48-50,80Ιό Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 62, 8020 Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 29, 8020 Πάφος Λεωφ. Μεσόγης 122, 8280 Πάφος Μάριου 26, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Αποστόλου Παύλου 35, 8046 Πάφος Νικόδημου Μυλωνά 24-28, 8101 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 32-36, 8010 Πάφος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, 8830 Πόλη Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 30, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Πάφου Χρύσανθου 46,8010 Πάφος 1 πς Απριλίου 16, 8011 Πάφος Πειραιώς 2 & Παρθενώνρς, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών, Παλάς Πάφος Γκέιτ, κατ.7, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών και Γωνία Αλεξάνδρου Παπάγου 7, 8035 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 31, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 97, 8027 Πάφος Κινύρας 258, 8011 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος Κυβέλης 17, 8010 Πάφος Προπυλαίων 26,8027 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνος 3, κατ.1, 8021 Πάφος Δημοκρατίας 106, 8028 Πάφος Ελευθερίου Βενιζέλου 51, 8021 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνα 3, 8021 Πάφος Αγαπήνωρος 1, 8049 Πάφος Δρ Α.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωηαρατηρητηρίου Πάφου.

19 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Αριθμός Κ.Δ.Π. 359/2007 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΓΗΣΗΣ TOY ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1) (δ) [ε) καιτηνκ.δ.π.313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήριο) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π, 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, οτον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελ'ιδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ ό 7 S ? S&I Papageorqiou - Κεριά Zem! Souvenir Shop Ltd Andros Supermarket - Υπεργαγορά Συνεργατικό Παντοπωλείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Λ.Α.Μ.Α - Εστιατόριο Νικόνικκος Λτδ - Εργαλεία, Μπογιές X-TREME BICYCLE MEGASTORE- Πωλήσεις Ποδηλάτων ENIAC ELECTRONIC INFOSYSTEMS LTD - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Stefanos Supermarket - Υπεραγορά Celebrations Balloon Stores - Διακοσμήσεις Μπαλονιών Pazaros Gold & Silver - Κοσμηματοπωλείο Kyrsof Optical Ltd - Οπτικά Νίκος Ιωαννίδης - Κοσμηματοπωλείο Sawas Malietzis Optical Ltd - Οπτικά Nikyria Fashions Ltd - Είδη Ένδυσης Κώστας Χαραλαυπίδης - Δώρα Γεώργιος Μαύρος - Είδη Ένδυσης Μάρω Κυριάκου (Τσιουππή) - Βιβλιοπωλείο Helena Boutique - Είδη Ένδυσης Cosmos Gallery - Δώρα ERMB DEPARTMENT STORES PLC [Debenhams Κινύρας, Debenharns Κόροιβος, NEXT Πάφος, NEXT Κόρσιβος, Peacoks, ZAKO) - Πολυκατάστημα Καφενείο Οθωμανικά Λουτρά ΠάΦου Χρύσανθου 52-54, 8010 Πάφος Μιαούλη 1, 8010 Πάφος Γρίβα Διγενή 52, 8873 Αργάκα 281? Οκτωβρίου 10, 8881 Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 82, 8873 Αργάκα Ελλάδος 77, 8020 Πάφος Δημοκρατίας 22, 8028 Πάφος Μακεδονίας 4, κατ,ό, 8010 Πάφος Πρεβέζης 3, 8028 Πάφος Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 37, 8021 Πάφος Αρχ Μακαρίου 37, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 37,8010 Πάωος Αρχ. Μακαρίου 16, 8010 Πάφος Αγοράς 1, 8011 Πάφος Αγοράς 8, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 47-49, 8010 Πάφος Κανάρη 44, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 15, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 1-2, 8010 Πάφος Κωνσταντίνου Κανάρη 15-17, 8010 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 2,8024 Πάφος και Λήδας, 8041 Πάφος Πλατείας 9<w Μαρτίου, 8047 Πάφος

20 23 Αντρέας Κατσούρας - Είδη 2466 Πάφου Χρύσανθου 31,8010 Πάφος _YTTOSTJOTIS_ 24 GIGALO LTD - Είδη Ένδυσης Πάφου Χρύσανθου 68, 8010 Πάφος 25 Steve's $nagk,sar,- Καφετέρια Αποστόλου Πάυλου 114, 8040 Πάφος 2ό ΤΛχαήλΑριστΌς^Τύψινές Λεωφ. Ελλάδος, 8020 Πάφος Διακοσμήσει 27 Ζ&Α Χριστοδούλου Λτδ - Ηλεκτρικά Θερμοπυλών 48,8010 Πάφος ΕΙβη 28 Profile Je\yellery - Κοσμηματοττωλείρ Αποστόλου Παύλου, Marino court, κατ , 8046 Πάφος 29 Σάββας Ιωάννου - Βιβλιοπωλείο Ελευθέριου Βενιζέλου 54, 8021 Πάφος 30 Μαρούλλας Collection - Είδη Αριστοτέλη Σάββο, 8025 Πάφος Ένδυσης. 31 Κομμωτήριο Αννας Αλιάκμονος 9, 8027 Πάφος 32 Electroline - Ηλεκτρικά Είδη ^Αποστόλου Παύλου 40, 8046 Πάφος 33 Christina & Andros Ethnic Shop Ltd - Κωνσταντίνου Κανάρη 49, 8010 Πάφος Κάβα,. 34 G&A Savvidds & Son Com. Co. Ltd Ευαγάρου 15, 8010 Πάφος 35 Zaggoulos Ideal Home- Είδη Υγιεινής Λεωφ. Δημοκρατίας 16, 8028 Πάφος 36 C.M.C. Electric Ltd - Ηλεκτρικές Λεωφ. Δημοκρατίας 179, 8026 Πάφος Συσκευές 37 Ζυμπουλάκης - Σχολή TaeKwondo Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος 38 Δέσττω Ιωάννου - Περίπτερο Λεωφ. Δημοκρατίας 19, 8028 Πάφος 39 ΜΡΜ Thoma Ltd - Φωτογραφείο Γεώργιου Δροσίνη 13,8021 Πάφος ^ψ_ Δρ Α.Σ. Χριστοδουλίδης Πρόεδρος Ευρωτταρατηρητηρίου Πάφου

21 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2467 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(1) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(1) ΤΟΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ (l) TOY 2002) Διόρθωση Στον Πίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 580/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών και περιοχές σε διάφορες Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, μεταξύ των οποίων στο Δήμο Ιδαλίου και στην Κοινότητα Ευρύχου, και το οποίο επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 831/2004 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3932/ , είναι σχετική), γίνονται οι πιο κάτω διορθώσεις: (α) Στον α/α 19, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αναγράφεται ο αριθμός «351» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXXIX/48.W1» με την εγραφή «ΧΧΧΙΧ/ 8.W1». (β) Στον α/α 20, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αντικαθίσταται ο αριθμός «3592 (πρώην 350/2)» με τον αριθμό «934» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXVIII/53» με την εγραφή «XXVIII/53 χωρ». Έγινε στις 23 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

22 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2468 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, η &ί ΤΟΫ4'991,"91(Ι) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(l) TOY 1'9 fe, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 241(1) ΤΟΥ 2002) Διόρθωση Στον Γ ίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ.' 3829 και ημερομηνίαςί , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 192/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών σε διάφορες περιοχές στους Δήμους Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου και Στροβόλου, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία 6.,4,2005 (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 210/2005 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3984/ , είναι σχετική), γίνεται η πιο κάτω διόρθωση, που αφορά οικοδομή στο Δήμο Λευκωσίας: Στον α/α 56, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα (Ενορία/Τμήμα/Τοποθεσία), στην πρώτη γραμμή αντικαθίσταται η εγγραφή «Άγιος Ανδρέας» με την εγγραφή «Αράπ Αχμέτ». Εγινε στις 24 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου Πρακτικά 527 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 14/5/2013 από τις 6.00μμ-6.30μμ Αρ. συνεδρίας: 5/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε.

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε. Πρακτικά 525 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 26 Μαρτίου 2013 από τις 6.30μμ 9.00μμ Αρ. συνεδρίας: 3/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό επικίνδυνο κοκτέιλ

Τριπλό επικίνδυνο κοκτέιλ ΤΩΡΑ, ΜΑΖΙ πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκατάσταση 19 ατόμων τα οποία εκτελέστηκαν κατά την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Ο Σύνδεσμος Συγγενών Δολοφονηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μακρύς ο δρόμος με Pimco

Μακρύς ο δρόμος με Pimco ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο - ΑΡ. 19134 ΤΙΜΗ 3,50 - ΜΕ ΤΟ GOAL NEWS 32 ΣΕΛΙΔΕΣ Το κυπριακό ταλέντο κατακτά την Αγγλία ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: No money, no honey ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Το μεγάλο όραμα του Χρίστου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσμευτος. Θα εξαρτηθεί από το κόστος. Την κατασκευή προβλήτας με πασσάλους προτείνει. Ν. Αναστασιάδης

Αδεσμευτος. Θα εξαρτηθεί από το κόστος. Την κατασκευή προβλήτας με πασσάλους προτείνει. Ν. Αναστασιάδης Συνέντευξη Αντρέας Φακοντής Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ αποκαλύπτει στον Αδέσμευτο την πρόθεσή του να επαναδιεκδικήσει την εκλογή του Σελ. 14 Γ. Γιαλλούρης Η σχέση του ΑΚΕΛ µε την Τ. Α. είναι τόσο στενή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα