ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1941 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 46(2)(γ) 0 Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 46 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. Δ.Ν. Τόμος 1,102 Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι):

2 Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): Τροποποίηση της παραγράφουΐ του Παραρτήματος των διαταγμάτων του 2005 και του Κεφ. 96, 14 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του (1) του (0 του (0 του (1) του (1) του (1) του (1) του (0 του (1) του Κ.Δ.Π. 352/ Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2006 και το περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2005 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το βασικό διάταγμα»). Το βασικό διάταγμα, το τροποποιητικό διάταγμα του 2006 και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διατάγματα του 2005, 2006 και Το Παράρτημα του βασικού διατάγματος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του Παραρτήματος με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ο οποίος εγκαθίσταται, (α) Εξαρχής σε οικοδομή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, δυνάμει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων, πριν από την 1η Ιουλίου 2007, ή (β) για σκοπούς ανακαίνισης ή τροποποίησης ή μετατροπής υφισταμένης και νόμιμα ηλεκτροδοτημένης ηλεκτρικής εγκατάστασης, ή (γ) εξαρχής σε υπαίθριους ή κλειστούς ή στεγασμένους χώρους για τους οποίους δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, μπορεί να επιλέγεται, εγκαθίσταται και ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ήταν αποδεκτές για σύνδεση στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου την 1η Ιανουαρίου 2004, νοουμένου ότι, η αίτηση για έλεγχο δυνάμει του Κανονισμού 46(5)(γ) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών του 1941 μέχρι 2004, θα υποβληθεί πριν την 1η Ιουλίου 2009.

3 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2449 Κ.Δ.Π. 353/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟ0ΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7(5) 0 Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (5) του άρθρου 7 των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Υιοθέτησης του Ευρώ (Εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Διπλής Αναγραφής Τιμών) Διάταγμα του Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα, εξαιρούνται από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. 3. Οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται στην Πρώτη Στήλη του Δεύτερου Πίνακα δύνανται να προβαίνουν σε διπλή αναγραφή τιμών με τον τρόπο που καθορίζεται στη Δεύτερη Στήλη του εν λόγω Πίνακα. 33(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση διπλής αναγραφής τιμών. Πρώτος Πίνακας. Καθορισμός τρόπου διπλής αναγραφής τιμών σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεύτερος Πίνακας. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 2) Α/Α Προμηθευτές 1. Εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ: απαλλάσσεται από την υποχρέωση για διπλή αναγραφή τιμών όσον αφορά τις φορτωτικές (AWB-Air waybills). Έγινε στις 30 Αυγούστου ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, Υπουργός Οικονομικών.

4 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Κ.Δ.Π. 354/2007 Αριθμός 354 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Λάρνακας ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1)(δ)(ε) των περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007 και την παρ. 11(5) του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για τα Ευρωπαρατηρητήριο δυνάμει του άρθρου 17(6) της Κ.Δ.Π. 313/07, γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης Τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση.

5 Α/Αρ. Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΑΙΤΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ10 ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑ1ΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ (Μέχρι 20/08/07) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδϊος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου METRO FOODS TRADING LTD ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΤΑΣΙΑ" (A&D DIMSANDROS LTD) ANTOMAR HAIR S, BEAUTY SALON ΡΟΔΟΥΛΛΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΪΛΟΣ ESPERIA ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ Χ'ΆΟΪΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ "FIRE STOP" NORWAY SNACK / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΕΡΗ ΜΙΚΗΣ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΜΑΝΙΑ, SiMOS TEL. ELEN1TSAGARIDOU Υπεραγορά Περίπτερο Κομμωτήριο Περίπτερο Σουβενίρ Κουρείο Είδη κυνηγίου, κατασκήνωσης, ψαρέματος κ.τ.λ Τρόφιμα Περίπτερο Snacks Mini market Επιδιορθώσεις κινητής τηλεφωνίας Κατάστημα ένδυσης Μάριος Ευαγγέλου Αντρέας ή Δημήτρης Παύλου Αντώνης Γιώργαλλου Ροδουλλα Κασπαρή Σωτήρης Χάιλος Μιχάλης Μουρνέχης Γεννάδιος Γενναδίου Γεώργιος Χατζηλοίζου Ελένη Γεωργίου Ανδρέας Πιερή Μίκης Γερολέμου Σίμος Σίμου Ελένη Τσιγαρίδου Νικόδημου Μυλωνά 1, 6050 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 24, Κατ. 5-8, 6050 Λάρνακα Ευαγόρα Παλλικαρίδη 25, 6050 Λάρνακα Λουκή Ακρίτα 1, 6015 Λάρνακα Άγκυρας 7, 6026 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 19, 6023 Λάρνακα Χρυσοττολιτίσσης 43, 6015 Λάρνακα Κίμωνος 3, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 18, Κατ. 1, 6015 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 75, 6015 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου 108, Κατ. 1, 6050 Λάρνακα Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα

6 14. Πόλυς Τσιγαρίδης ΠΟΛΥΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ Α & Ρ TSIGARIDES LTD Είδη μηχανοκίνητου μοντελισροΰ ΠόΑυςΤσιγαρίδης Δημήτρη Διανέλλου Λάρνακα Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόρος Παναγιώτης Συμεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Χριστάκης Λουκά Ευθύριος Στρούθος Κυριακή Πρωτοπαπά Κ.Ι.ΤΟΦΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΤΔ ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟΣ DINOS KOMQDROMQS LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ "ΡΙΚΚΟΣ" WI.M. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ / ΤΑΚΕ SEVEN LADY'S TEMPLE LINGERIE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑ SOUVENIR SHOP L.M.C. MARINE & ELECTRONICS LTD SALAMIS RESTAURANT C & S LOUCA PRINT & COPY LTD SILVER HOUSE SOLITER ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΒιβλιοχαρτοττωΛε ίο / Εποχιακά Τρόφιμα Κατάστημα ένδυσης Κάβα, Οινοπνευματώδη ποτά Καλλυντικά Περίπτερο Γυναικεία είδη Γυναικεία εσώρουχα και είδη ένδυσης Σουβενίρ Κινητά τηλέφωνα Εστιατόριο» Γραφική ύλη Κοσμήματα Οπτικά Κωστάκης Τοφαρίδης Κώστας Φειδία Ντίνος Κωμοδρόμος Παναγιώτης Συρεού Ρίκκος Παττίχης Μάγια Ντατίδου Λούης Χριστόφορου Πέτρος Πετρίδης Γεώργιος Λουκά Γιώργος Παυλίδης Πέτρος Πέτρου Σταυρούλα Λουκά Ευθύμιος Στροΰθος Κυριακή Πρωτοπαπά Ζήνωνος Κιτιέως 45-47, 6302 Λάρνακα Διανέλλου 108, ΚΝ 2, 6050 Λάρνακα Ερμού 44, 6023 Λάρνακα ΕιιρυβιάδουΊΪ, Κατ. 4, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 38, 6022 Λάρνακα - Γρηγόρη Αυξεντίου 22, Κατ. 11, 6023 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 58Α, 6022 Λάρνακα Βασιλέως Ευαγόρου 2, Κατ Λάρνακα Νικολάου Ρώσσου 6021 Λάρνακα Χρυσοπολιτίσσης 20, 6015 Λάρνακα Μακένζι Πάροδος Πιαλέ Πασιά153, 6058 Λάρνακα Αναγέννησης 15, 6050 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως , Κατ. 2, 6031 Λάρνακα Ζήνωνος Κιτιέως 92, 6022 Λάρνακα

7 Γρηγόρης Μιχαήλ Ηλίας Καλαϊτζής Ηλίας Καλαϊτζής Σάκης Παπακωνσταντίνου Μάκης Πέτρου Μάκης Πέτρου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου 'Χρυσόστομος Πατταγεωργίου Χάρης Μουσικός TRANSFORMS LTD ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ ΚΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (CMA BAGNO BOUTIQUE LTD) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (MORITZ) Ρ.Τ. JUST TRADING LTD (PITONE & PELLE) ALL SPORTS BAR G.P.K. ECCLESIASTICAL ART VIENNA BOUTIQUE ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ NESTOS NESTOS TAKE AWAY ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ SEVEN ELEVEN P.C.P. COMPUTER SYSTEMS TUCC INN RESTAURANT LTD MC. AM. RESTAURANT LTD Μετασχηματιστής Τρόφιμα - Υπεραγορά Τρόφιμα - Υπεραγορά Είδη υγιεινής, κεραμικά, παρκέ Ρουχισμός Accessories Bar Εκκλησιαστικά Είδη Είδη Ζαχαροπλαστικής και δώρων Φρούτα Φαγητό Ψιλικά Ηλ. Υπολογιστές Εστιατόριο Cafe - Restaurant Bar Γρηγόρης Μιχαήλ Βασούλα Καλαϊτζή Χρύσω Αργυρού Σάκης Παπακωνσταντίν ου Θεοδώρα Ορθοδόξου Θεοδώρα Ορθοδόξου Γιώργος Ευσταθίου Παπαχριστόδουλ ος Δημητρίου Αγγέλα Αριστείδου Βασούλα Ζιγγίρλη Βασούλα Ζιγγίρλη Αντρέας Γεωργίου Ελίνα Ρωσσίδου Χρυσόστομος Παπαγεωργίου Χάρης Μουσικός Υψηλάντη 13, S057 Λάρνακα Λεοντίου Μαχαιρά 13, S012 Λάρνακα Μετοχίου 16, Ορμήδεια Γρίβα Διγενή 14, 6010 Λάρνακα Αρμένικης Εκκλησίας 1, 6022 Λάρνακα Ζήνωνος Πιερίδη, Atrium Zenon, Shop 3 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 33, 6022 Λάρνακα Αγίου Λαρζάρου 30, 6020 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, κατ Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 56, 6057 Λάρνακα Αγίων Αναργύρων 52, 6057 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου, Academia Centre, Shop 2, 6021 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνώνας Α, 6022 Λάρνακα Λεωφόρος Αθηνών 102, 6022 Λάρνακα

8 Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονου φρίο υ Νίκος Αυξεντίου Γρηγορία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Μαίρη Φράγκου Λοίζος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Παναγιώτης Κυριάκου Αριστόδημος Χριστοδουλίδης Σωτήρης Αγαπίου KNJ JUNGLE FLOWERS ΤΗΕΟ. ΤΗ. THEOCHAR1DES LTD ELENA SPORT FIT CENTRE LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ FINESSE HAIR SALON ' ΝΙΚΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ HANDWORKS LTD M.G. THEODOSiOU ENTERPRISE LTD / LO SHU FENG SHU1 ΛΑ'ΙΚΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ "Ο ΝΕΟΚΛΗΣ"ΛΤΔ Μ. FRANGOS GENERAL MOTOR ENTERPRICES LTD NIPPON JAPANESE RESTAURANT (THE EXQUIS1TED SUSHI COMPANY 54.LTD) GEORGIANA BOOKSHOP LTD ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ SIMWIETRICO ENTERPRICES LTD ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΤΔ Cafe -Bar Οπτικά Γυμναστήριο Κρεοπωλείο Κομμωτήριο Κοσμήματα Διακοσμητικά είδη, είδη δώρων Τρόφιμα Αγοραπωλησίες Αυτοκινήτων Εστιατόριο Βιβλιοπωλείο Τρόφιμα Έπιπλα Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κώστας Κυπριανού Θεοχάρης Θεοχαρίδης Κώστας Ηλία Παναγιώτης Κυριάκου Ρένος Ονούφριου Νίκος Αυξεντίου Γρηγροία Θεοδοσίου Μάριος Λαού Αλέξανδρος Σέλλας Λοίξος Δημητρίου Γεωργία Χατζηχριστούδια Λουκία Σωτηρίου Χρυστάλλα Χριστοδουλίδη Κατερίνα Μιχαήλ Παλαιάς Αγοράς, Λαϊκή Γειτονιά 6022 Λάρνακα Ευανθίας Πιερίδου 22-24, 6022 Λάρνακα Ελευθερίας 2, Αραδίππου 7101 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ. 3-4, 6047 Λάρνακα Στυλιανού Λενά, Academia Centre, κατ. 40, 6021 Λάρνακα Παύλου Βαλσακάκη 22, 6022 Λάρνακα Νικόδημου Μυλωνά 12, Κατ Λάρνακα 1ης Απριλίου 29, 6035 Λάρνακα Πατρών Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου 57, Academia Centre, 6021 Λάρνακα Γρηγόρη Αυξεντίου & Στυλιανού Λενά 6300 Λάρνακα Κάτω Βαρωσίων, Κατ Λάρνακα Ελευθερίας 4, 7101 Λάρνακα Λεωφ. Ελευθερίας 2, 7101 Λάρνακα

9 Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Α&Α HANDICRAFTS & ARTS LTD LAS RE-ENTER LTD (ANDREAS KONTOLEFTEROS) BIG BEN WATCH & CLOCK CENTRE Είδη Δώρων Ενοικιάσεις DVD Πώληση και επιδιόρθωση ωρολογίων Αντρούλα Παναγή Αντρέας Κοντολεύτερος Αντρέας Κωνσταντίνου Σπύρου Κυπριανού 69, 6051 Λάρνακα Μυστρά 81, Κατ. 2, 6042 Λάρνακα Κλεάνθους Καλόγερο 55, 6022 Λάρνακα Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίου Ρένος Ανδρέου Ρένος Ανδρέου Ντίμης Καραπατάκης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ 3 A) PIP - P. IOANNIDES PLASTICS LTD A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (NIC DONALDS) FAMILY RESTAURANT ANDREOU & CO (MC DONALDS) D.J. KARAPATAKIS & SONS LTD Υπεραγορά Συσκευασίες Τροφίμων Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και έπιπλα Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης Διαχείρηση πολυκινηματογρά φων Ανδρέας Τσιαμπάρτας Μιχάλης Ιωαννίδης Γεώργιος Αντωνίοιι Σάββας Σάββα Γεωργία Ξενοφώντος Ντίμης Καραπατάκης Κωνσταντίνου Κανάρη 27, 7102 Λάρνακα P.O.Box Λάρνακα Αγίου Αθανασίου Αραδίτπτου Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια Πηνελόπης Δ Λεωφ. Αθηνών Λάρνακα Πελλοπονήσου και Ποταμού Ινδού No Λάρνακα ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωπαρατηρητηρίου Λάρνακας.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2456 Κ.Δ.Π. 355/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 355 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 9Β(3) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων.

11 2457 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούξου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 9Β(3) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο αίτησης εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων Α. Στοιχεία Αιτητή Ονοματεπώνυμο: Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο Ηλεκτρ. Διεύθυνση Β. Είδος Δραστηριότητας (σημειώστε με Χ ότι εφαρμόζεται) Εισαγωγή 1 ' Βιοκαυσίμων: Παραγωγή Βιοκαυσίμων: Εμπορική Χρήση: Ιδίαν Χρήση*: Γ. Υπογραφή Όνομα: Υπογραφή: Σφραγίδα αιτητή: ' Αν πρόκειται για μη ιδιώτη αιτητή f Η εισαγωγή περιλαμβάνει και είσοδο βιοκαυσίμων από άλλα κράτη μέλη. * Βιοκαυσιμα που παράγονται για ιδίαν χρήση και που οι προδιαγραφές των οποίων διαφέρουν από τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους περί της Προώθησης της Χρήσης.'Βιοκαυσίμων ή άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμους του 2005 Kqi 2007 KQI σε πρότυπα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από οποιοσδήποτε άλλους εκτός από τον ίδιο τον παραγωγό Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

12 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2458 Κ.Δ.Π. 356/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 356 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΑΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 10Α(2) Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσιμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007, γνωστοποιεί το έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσιμων που εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξάχθηκαν.

13 2459 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Αραούζου 6,1421 Λευκωσία Ημερομηνία: Άρθρο 10Α(2) των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και Έντυπο μηνιαίας κατάστασης βιοκαυσίμων ττου εισάχθηκαν, παράχθηκαν και εξαχθηκαν Μήνας αναφοράς: του 20 Α. Στοιχεία Εισαγωγέα/Παραγωγού Βιοκαυσίμων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου (αν εφαρμόζεται): Εταιρεία*: Θέση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση Αριθμός σελίδων συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας: Υπογραφή: Σελίδα: απο Σφραγίδα: Αν πρόκειται για μη ιδιώτη εισαγωγέα/τταραγωγό βιοκαυσίμων. Έγινε στις 2 Αυγούστου ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

14 Β. Ποσότητες βιοκαυσίμων σε Λίτρα Τύπος Βιοκαυσίμων' rt ί Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση Εξαγωγές ι Γ ; L ι ί ι 1 j ' - ι - -. r -- ί ι! Σύνολο: ι 1 Ι 1 Ρο Μονογραφή: Σελίδα: από Σφραγίδα: * Οι τύποι καυσίμων καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα των περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμων του 2005 και 2007.

15 Γ. '. Ποσότητες βιομάζας σε κιλά ττου χρησιμοποιήθηκε για την ετπτόττια παραγωγή βιοκαυσίμων 1 Τύπος Βιομάζας Εισαγωγές Παραγωγή για ιδίαν χρήση Παραγωγή για εμπορική χρήση! - - \ ι! 1 ~ ι! Σύνολο: ι\> 461 Μονογραφή: Σελίδα; από Σφραγίδα:

16 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2462 Κ.Δ.Π. 357/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 357 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2005 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 για καθορισμό και πληρωμή των ετήσιων τελών Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33 και 34 των περί Αποχετεύσεων Λυθροδόντα Κανονισμών του 2005 αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το έτος 2007 τα ακόλουθα τέλη. 1. Κατηγορία Α Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου η οποία εξυπηρετείται ή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 8 δέκατα του σεντ (ποσοστό 8 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας του ακινήτου. 2. Κατηγορία Β Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου εκτός όμως της περιοχής η οποία θα εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου όπως καθορίζεται στα σχέδια που κατατέθηκαν στο Γραφείο του Συμβουλίου και είναι καταχωρημένη ή εγγεγραμμένη στα βιβλία του Κτηματολογίου Λευκωσίας, τέλος 3 δέκατα του σεντ (ποσοστό 3 τοις χιλίοις), για κάθε λίρα εκτιμημένης αξίας. 3. Όλα τα τέλη που αναφέρονται στις πιο πάνω Κατηγορίες Α και Β επιβάλλονται πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όπως αυτή κααθορίστηκε με βάση τη γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69(1) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ Όλα τα πιο πάνω τέλη θα πρέπει να πληρωθούν από κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λυθροδόντα ή στα Γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λυθροδόντα και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Λτδ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20%. Έγινε στις 28 Αυγούστου Ν. ΒΑΚΑΝΑΣ, για Επαρχο, Πρόεδρος Συμβουλίου Αποχετεύσεων, Νήσου και Πέρα Χωρίου.

17 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2463 Κ.Δ.Π. 358/2007 Αρ. 4221, Αριθμός 358 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ! ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο Ι7(1)(δ)(ε) και την Κ.Δ.Π. 313/07 ' Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήρια) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π. 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, στον τύπο που έχει εγκριθεί από τον ΥπουργόΌικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελίδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ Antelope Leather Goods - Είδη Υπόδησης και Δερμάτινα Είδη Λαόνα - Εστιατόριο Πάρης Πάφιος - Είδη Ένδυσης APHROSTROM LTD - Στρώματα ΕΛΜΑΣΚΟ ΛΤΔ - Ηλεκτρολογικό Υλικό Ανθοπωλείο Έλλη ΚΕΟ pic - Ποτά Five Rocks Beach - Queens Bay Hotel - Ξενοδοχείο Χρυστάλλα Πάτσαλου - Χατζηγιάγκου - Φαρμακείο Chris Χριστοδούλου - Φαρμακείο Zonari Leisure Ltd - Τυπογραφείο MC DONALDS - Εστιατόριο MUFFLON BOOKSHOP - Βιβλιοπωλείο TAJ Trading Co. Ltd - Έπιπλα Elias Shopping Center Ltd - Υπεραγορά Costas Othonos Ltd - Μικροέπιπλα P. Hoglastos Casual Wear Ltd (La Stampa) - Είδη Ένδυσης D&D Electronics Technical Services Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές A&A Αδάμου Λτδ - Είδη Προικός Maripier- Είδη Παιδικής Ένδυσης Πανικός Ηρακλέους - Κρεοπωλείο Α&Α Νεοκλέους - Υπεραγορά ΟΜΕΧ - Βιβλιοπωλείο Υπεραγορά Chris Μάρω Στυλιανού - Περίπτερο L.A. Balloons and Fun Ltd - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Μάχη Ηλιάδη - Φαρμακείο Κώστα Καρνάβαλου 3, 8010 Πάφος Βότση 6,8010 Πάφος Κώστα Καρνάβαλου 7, 8010 Πάφος Ελλάδος 80, 8020 Πάφος Ελλάδος 42, 8020 Πάφος Νεαπόλεως 38, 8020 Πάφος Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα, 8501 Πάφος Δρόμος Κόλπου των Κοραλλιών, 8102 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 21, 8011 Πάφος Χαράλαμπου Μούσκου 23, 8010 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη & Πίνδου, 8011 Πάφος Αλκμίνης 14,8041 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας, 8028 Πάφος Κινύρας30, 8011 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη κατ.1, 8010 Πάφος Νικολάου Νικολαϊδη 33, 8010 Πάφος Θησέως 2, 8011 Πάφος Κορυτσάς 1, 8010 Πάφος Κινύρας 1, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 60, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 118, 8027 Πάφος Καστοριάς 5, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 71, 8027 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 73, 8027 Πάφος Ανεξαρτησίας 10, 8028 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως, 8027 Πάφος Ειρήνης 4, κατ.3, 8027 Πάφος Επτανήσου 1, 8028 Πάφος

18 Παναγία Παντάνασσα - Εκκλησιαστικά Είδη ROT Fashion Lab - Είδη Ένδυσης Γιώργος Δημητρίου - Φαρμακείο D.I. Motors Ltd - Πωλήσεις Αυτοκινήτων Πάμττος Περικλέους - Υλικά Οικοδομής Hadjirnitsis Trading & Engineering Ltd - Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Είδη, Κινητά Τηλέφωνα Κατερίνα Αριστοδήμου - Υφάσματα ΜΕΞΠΟ ΛΤΔ - Εμπόριο Ξυλείας Φαρμακείο Ηρακλέους_Λτδ Υπεραγορά Βλαδίμηρος ΓΕΒΟ ΛΤΔ - Είδη Υγιεινής Yiannas Shoes - Είδη Υπόδησης LA BELLE FEMME BOUTIQUE - Είδη Ένδυσης Agapinor Hotel - Photis Georgiou Hotel's Ltd - Ξενοδοχείο A&l Μάστορης Λτδ (Haris & Yiannios) Είδη Ένδυσης Σωκράτης Σωκράτους - Φαρμακείο Αργυρούλλα Χριστοδούλου - Κοσμηματοπωλείο Μαρία Ευθυβούλου "Επώνυμο" - Είδη Ένδυσης Βιβλιοπωλείο Ιφιγένεια Λτδ Νίκος Σπύρου - Φωτιστικά Panoramic Balloon Designs - Διακοσμήσεις Μπαλονιών και Δώρων Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου Νάντια Τυπογράφου - Φαρμακείο Cosmopolitan - Κομμωτήριο Sleepeez - Είδη Ένδυσης Αρίστη Ζυμττουλάκη - Ινστιτούτο Αισθητικής Nikland Ltd Kiosk - Περίπτερο Shoes Emporio Chrysanthou & Sons - Είδη Υπόδησης M&A Antique Furniture Collection - Έπιπλα C.M.C Living Ltd -Έπιπλα C.M.C. Cucina Ltd -Έπιπλα Κουζίνας N.S Intercom Enterprises Ltd - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Matisse Art Gallery Ltd - Είδη Ζωγραφικής, Πίνακες Ανεξαρτησίας 11, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Κινύρα 30, 8011 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 104, 8028 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 37, 8028 Πάφος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 39, 8047 Πάφος Κανάρη 33, 8010 Πάφος Νικολάου Έλληνα 48-50,80Ιό Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 62, 8020 Πάφος Λεωφ. Ελλάδος 29, 8020 Πάφος Λεωφ. Μεσόγης 122, 8280 Πάφος Μάριου 26, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Αποστόλου Παύλου 35, 8046 Πάφος Νικόδημου Μυλωνά 24-28, 8101 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 32-36, 8010 Πάφος Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, 8830 Πόλη Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 30, 8820 Πόλη Χρυσοχούς Πάφου Χρύσανθου 46,8010 Πάφος 1 πς Απριλίου 16, 8011 Πάφος Πειραιώς 2 & Παρθενώνρς, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών, Παλάς Πάφος Γκέιτ, κατ.7, 8035 Πάφος Λεωφ. Αθηνών και Γωνία Αλεξάνδρου Παπάγου 7, 8035 Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη 31, 8011 Πάφος Αλεξάνδρου Παπάγου 97, 8027 Πάφος Κινύρας 258, 8011 Πάφος Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος Κυβέλης 17, 8010 Πάφος Προπυλαίων 26,8027 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνος 3, κατ.1, 8021 Πάφος Δημοκρατίας 106, 8028 Πάφος Ελευθερίου Βενιζέλου 51, 8021 Πάφος Αγ. Σπυρίδωνα 3, 8021 Πάφος Αγαπήνωρος 1, 8049 Πάφος Δρ Α.Σ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ευρωηαρατηρητηρίου Πάφου.

19 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4221, Αριθμός Κ.Δ.Π. 359/2007 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΓΗΣΗΣ TOY ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17(1) (δ) [ε) καιτηνκ.δ.π.313/07 Το Ευρωπαρατηρητήριο Πάφου ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από το άρθρο 17(1) (δ) (ε) του περί υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 και την παρ.11 (5) του περί της υιοθέτησης του Ευρώ (Ευρωπαρατηρητήριο) Διατάγματος του 2007 (Κ.Δ.Π, 313/07), γνωστοποιεί ότι οι Προμηθευτές που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω Πίνακα έχουν δηλώσει ότι αναλαμβάνουν δέσμευση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Δίκαιης τιμολόγησης και τους έχει παραχωρηθεί το ειδικό Λογότυπο, οτον τύπο που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, με δικαίωμα χρήσης του σε κάθε έντυπο, στην ιστοσελ'ιδα τους και σε κάθε είδους διαφήμιση. ΠΙΝΑΚΑΣ ό 7 S ? S&I Papageorqiou - Κεριά Zem! Souvenir Shop Ltd Andros Supermarket - Υπεργαγορά Συνεργατικό Παντοπωλείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς Λ.Α.Μ.Α - Εστιατόριο Νικόνικκος Λτδ - Εργαλεία, Μπογιές X-TREME BICYCLE MEGASTORE- Πωλήσεις Ποδηλάτων ENIAC ELECTRONIC INFOSYSTEMS LTD - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Stefanos Supermarket - Υπεραγορά Celebrations Balloon Stores - Διακοσμήσεις Μπαλονιών Pazaros Gold & Silver - Κοσμηματοπωλείο Kyrsof Optical Ltd - Οπτικά Νίκος Ιωαννίδης - Κοσμηματοπωλείο Sawas Malietzis Optical Ltd - Οπτικά Nikyria Fashions Ltd - Είδη Ένδυσης Κώστας Χαραλαυπίδης - Δώρα Γεώργιος Μαύρος - Είδη Ένδυσης Μάρω Κυριάκου (Τσιουππή) - Βιβλιοπωλείο Helena Boutique - Είδη Ένδυσης Cosmos Gallery - Δώρα ERMB DEPARTMENT STORES PLC [Debenhams Κινύρας, Debenharns Κόροιβος, NEXT Πάφος, NEXT Κόρσιβος, Peacoks, ZAKO) - Πολυκατάστημα Καφενείο Οθωμανικά Λουτρά ΠάΦου Χρύσανθου 52-54, 8010 Πάφος Μιαούλη 1, 8010 Πάφος Γρίβα Διγενή 52, 8873 Αργάκα 281? Οκτωβρίου 10, 8881 Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς Γρίβα Διγενή 82, 8873 Αργάκα Ελλάδος 77, 8020 Πάφος Δημοκρατίας 22, 8028 Πάφος Μακεδονίας 4, κατ,ό, 8010 Πάφος Πρεβέζης 3, 8028 Πάφος Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 37, 8021 Πάφος Αρχ Μακαρίου 37, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 37,8010 Πάωος Αρχ. Μακαρίου 16, 8010 Πάφος Αγοράς 1, 8011 Πάφος Αγοράς 8, 8010 Πάφος Αρχ. Μακαρίου 47-49, 8010 Πάφος Κανάρη 44, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 15, 8010 Πάφος Πάφου Χρύσανθου 1-2, 8010 Πάφος Κωνσταντίνου Κανάρη 15-17, 8010 Πάφος Λεωφ. Δημοκρατίας 2,8024 Πάφος και Λήδας, 8041 Πάφος Πλατείας 9<w Μαρτίου, 8047 Πάφος

20 23 Αντρέας Κατσούρας - Είδη 2466 Πάφου Χρύσανθου 31,8010 Πάφος _YTTOSTJOTIS_ 24 GIGALO LTD - Είδη Ένδυσης Πάφου Χρύσανθου 68, 8010 Πάφος 25 Steve's $nagk,sar,- Καφετέρια Αποστόλου Πάυλου 114, 8040 Πάφος 2ό ΤΛχαήλΑριστΌς^Τύψινές Λεωφ. Ελλάδος, 8020 Πάφος Διακοσμήσει 27 Ζ&Α Χριστοδούλου Λτδ - Ηλεκτρικά Θερμοπυλών 48,8010 Πάφος ΕΙβη 28 Profile Je\yellery - Κοσμηματοττωλείρ Αποστόλου Παύλου, Marino court, κατ , 8046 Πάφος 29 Σάββας Ιωάννου - Βιβλιοπωλείο Ελευθέριου Βενιζέλου 54, 8021 Πάφος 30 Μαρούλλας Collection - Είδη Αριστοτέλη Σάββο, 8025 Πάφος Ένδυσης. 31 Κομμωτήριο Αννας Αλιάκμονος 9, 8027 Πάφος 32 Electroline - Ηλεκτρικά Είδη ^Αποστόλου Παύλου 40, 8046 Πάφος 33 Christina & Andros Ethnic Shop Ltd - Κωνσταντίνου Κανάρη 49, 8010 Πάφος Κάβα,. 34 G&A Savvidds & Son Com. Co. Ltd Ευαγάρου 15, 8010 Πάφος 35 Zaggoulos Ideal Home- Είδη Υγιεινής Λεωφ. Δημοκρατίας 16, 8028 Πάφος 36 C.M.C. Electric Ltd - Ηλεκτρικές Λεωφ. Δημοκρατίας 179, 8026 Πάφος Συσκευές 37 Ζυμπουλάκης - Σχολή TaeKwondo Αλεξανδρουπόλεως 4, 8027 Πάφος 38 Δέσττω Ιωάννου - Περίπτερο Λεωφ. Δημοκρατίας 19, 8028 Πάφος 39 ΜΡΜ Thoma Ltd - Φωτογραφείο Γεώργιου Δροσίνη 13,8021 Πάφος ^ψ_ Δρ Α.Σ. Χριστοδουλίδης Πρόεδρος Ευρωτταρατηρητηρίου Πάφου

21 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2467 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 91(1) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(1) ΤΟΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ (l) TOY 2002) Διόρθωση Στον Πίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 580/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών και περιοχές σε διάφορες Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου, μεταξύ των οποίων στο Δήμο Ιδαλίου και στην Κοινότητα Ευρύχου, και το οποίο επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 831/2004 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3932/ , είναι σχετική), γίνονται οι πιο κάτω διορθώσεις: (α) Στον α/α 19, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αναγράφεται ο αριθμός «351» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXXIX/48.W1» με την εγραφή «ΧΧΧΙΧ/ 8.W1». (β) Στον α/α 20, στην πέμπτη στήλη του Πίνακα (Αρ. τεμαχίου), αντικαθίσταται ο αριθμός «3592 (πρώην 350/2)» με τον αριθμό «934» και στην τρίτη στήλη του Πίνακα (Φ/Σχεδίου), αντικαθίσταται η εγγραφή «XXVIII/53» με την εγραφή «XXVIII/53 χωρ». Έγινε στις 23 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

22 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2468 Αρ. 4221, Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, η &ί ΤΟΫ4'991,"91(Ι) ΤΟΥ 1992, 55(1) ΤΟΥ 1993, 72(l) TOY 1'9 fe, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 241(1) ΤΟΥ 2002) Διόρθωση Στον Γ ίνακα του Διατάγματος Διατήρησης Οικοδομών, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ.' 3829 και ημερομηνίαςί , ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη με αρ. 192/2004, σε σχέση με αριθμό οικοδομών σε διάφορες περιοχές στους Δήμους Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου και Στροβόλου, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ και ημερομηνία 6.,4,2005 (η Γνωστοποίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 210/2005 που δημοσιεύτηκε στην Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), αρ. 3984/ , είναι σχετική), γίνεται η πιο κάτω διόρθωση, που αφορά οικοδομή στο Δήμο Λευκωσίας: Στον α/α 56, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα (Ενορία/Τμήμα/Τοποθεσία), στην πρώτη γραμμή αντικαθίσταται η εγγραφή «Άγιος Ανδρέας» με την εγγραφή «Αράπ Αχμέτ». Εγινε στις 24 Αυγούστου (Υ.Ε /2)

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 711 675 Αλεξάντρου Γεωργίου Αντωνίου - Κλεάνθους Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830 Κάτια 923 Άσπρος Τάσος 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα 1025

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com. No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης 10% έκπτωση

Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com. No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης 10% έκπτωση 160 Παιδικά Είδη Ένδυσης Lapin House Νεόφυτου Νικολαϊδη & Κυρκής 17, Κατάστημα 5, Πάφος, Τηλ: 26221456, lapinhousepafos.com Είδη Ένδυσης No Name Ανδρικά Είδη Ένδυσης Νικοδήμου Μυλωνά 125, Καστέλι Court,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 EKO KNM CITYOIL Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 49 Λευκωσία 1080 1,248 2 ESSO ANGIO TRADING Λεωφ. Νίκης 37 Ακρόπολη 1087 1,249 3 LUKOIL Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ & Γ. ΓΕΡΟΥ Κινύρα 9 Λευκωσία 1102 1,249 4 LUKOIL ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015.

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια ανά επαρχία όπως αυτά προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στις 24.02.2015. Λευκωσία Αμόλυβδη 95: Φθηνότερα πρατήρια: Αμόλυβδη 95 KNM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΔΕΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 A/A ΑΡ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εγκεκριμένες Υπηρεσίες ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. 007 KOMANETSI AQUATIC & FITNESS 28ης Οκτωβρίου 27 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22463360 2. 017 HILTONIA CLUB Λεωφ Μακαρείου Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 1 AGIP 2 AGIP COSTAS SAVVIDES (PETROL STATION) ΝΟΡΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ Λεωφ. Λάρνακος 125 Παλλουριώτισσα 1048 1,418 1,442 1,407 0,996 1,056 Γιάννου Κρανιδιώτη 1 Λατσιά 2220 1,447 1,468 1,441 1,006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple

Kαλοκαίρι. Cytamobile-Vodafone. Cytanet. Cytavision. Business Triple Kαλοκαίρι Cytamobile-Vodafone Cytanet Cytavision Business Triple Περιεχόμενα PERSONALCLOUD Samsung LG RED SAFEMOBILE Samsung S6 & S6 Edge SELFCARE S6 & S6 Edge χρόνο ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση ΔΩΡΕΑΝ ασύρματος φορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA Συνεργασία Α.Ι.Κ και C.I.I.M στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Management with Specialization in Insurance Στις 10 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδήλωση στο CIIM κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ημερομηνια : 30/06/2014 Ώρα καταγραφής: 08:30-12:30 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α Εταιρεία Όνομα επιχείρησης Διεύθυνση Περιοχη/ Χωριό Ταχ. Κώδικας 95 98 Κίνησης Θέρμανσης 1 EKO AZ PETROLEUM LIMITED Γωνία

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ. Ανδρέα Αβρααμίδη,Δασούπολη ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDILAB ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ SPORT DIMENSIONS ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967,

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2967, 20.4.95 378 ΚΛ.Π. 120/95 Αριθμός 120 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 23 ΚΑΙ 51 ΤΟΥ 1983, 39 ΤΟΥ 1984, 79 ΚΑΙ 94 ΤΟΥ 1986, 135 ΤΟΥ 1988,51 ΤΟΥ 1989, 138 ΤΟΥ 1991, 67(1) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας

Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις Ε και Στ Δημοτικού του Διαγωνισμού της 8 ης Δεκεμβρίου 2012. Επαρχία Λευκωσίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία Τηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy Αποτελέσματα ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ για τις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών 07.01.2015 H Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 42 2 ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ 32 3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ 40 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΣ 53 5 ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 64 6 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012. Μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λευκωσίας. Η μοναδική μέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2014 Πανίκος Δημητριάδης (Διοικητής και Πρόεδρος, μέχρι 10 Απριλίου 2014) Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Διοικητής και Πρόεδρος, από τις 11 Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com.

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com. Epo xδιεθνησ CYPRUS Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων εμπορικη εκθεση κυπρου 0 - Μαϊου 0 Χώρος Κρατικής Έκθεσης Περίπτερo EXPO HOME ANOIKTOI XΩΡΟΙ EXPO GARDEN EXPO AGRO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ & EXPO MOTOR ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΤΕΣ Αρ. Τηλ.: /501 Αρ. Φαξ.: Μαρτίου Κύριοι/ες,

Αρ. Φακ.: ΤΕΣ Αρ. Τηλ.: /501 Αρ. Φαξ.: Μαρτίου Κύριοι/ες, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Φακ.: ΤΕΣ 9.40.10.1 Αρ. Τηλ.: 22451500/501 Αρ. Φαξ.: 22661977 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1431 Λευκωσία 30 Μαρτίου 2012 Κύριοι/ες, Διατάγματα

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1

ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS. Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final. 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 ΓΥΜΝΑΣΙΑ2009 MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 1 Πασκάλ Νικόλας Ευσταθίου [1] Νικόλας Ευσταθίου [1] 2 Bye 1 Νικόλας Ευσταθίου [1] 3 Ολύµπιον Κων/Νος ραµιώτης 11-2 11-1

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα για τη Φυσική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης» Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 129/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3144 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 129 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOME CLUB 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

HOME CLUB 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ HOME CLUB 2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ANDREAS SPYROU & SONS LTD Κιλκίς 27, Βιομ. Περιοχή Λατσιών, Λευκωσία, Τηλ: 22481607 ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Θεμιστοκλή Πετρίδη 4, Καϊμακλή, Λευκωσία, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας

Εκδηλώσεις Εορτασμού Ολυμπιακής Ημέρας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, Τ.Θ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ TΗΛΕΦΩΝΟ: 22449880, TΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22449890 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cypnoc@cytanet.com.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22449692,

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 187/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 187 Αρ. 2156 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα) Κ.Δ.Π. 386/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4025 της 19ης Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 386 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΚW) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.- ΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 67/2006 Ν.420/Ε8 176 ΝΤΙΖΕΛ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΡΩΤΑΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΆΔΕΙΕΣ Α/Α 1 2091-04 2151-05 2216-05 7/12/2004 10/11/2005 7/12/2004 2 605-05 10/3/2005 10/3/2005 3 606-05 10/3/2005 10/3/2005 4 609 11/3/2005 11/3/2005 5 701 808 23/3/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα