Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ»"

Transcript

1 Γενικός Γραμματέας ΕΝΠΕ Απόστολος Παπατόλιας Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Προς Yπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αντώνιο Μανιτάκη «Επικίνδυνη και αναποτελεσματική η κατάργηση των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΕΕΔΔ» Κύριε Υπουργέ, Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, (στο εξής Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 7 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α, ) όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίζοντας φαινόμενα Διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών αναποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, και διενεργεί έρευνες, ελέγχους και επιθεωρήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, κεντρικές ή περιφερειακές, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α & Β βαθμού και τις Επιχειρήσεις τους, Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ διενεργεί Προκαταρκτικές Εξετάσεις ή Προανακρίσεις, συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό για την πειθαρχική και ποινική δίωξη υπαλλήλων και ελέγχει το Πόθεν Έσχες των υπαλλήλων των ελεγχομένων ως άνω φορέων. Σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα, σήμερα το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, η οποία στεγάζεται σε δυο διαφορετικά κτίρια (Λ. Συγγρού και Λεμπέση), λειτουργούν και έξι περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Τρίπολη, την Πάτρα, τις Σέρρες και το Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. του έτους 2010, ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.seedd.gr), το ελεγκτικό έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διαμορφώνεται ως ακολούθως, με ποσοστό συμμετοχής των 1

2 Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΣΤΟ παραχθέντος έργου: 50,47% του συνολικά EΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ 1015 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 15 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ 33 Ε.Δ.Ε 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Το Περιφερειακό Γραφείο Λάρισας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει συσταθεί από αρχής λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μαζί με το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης και Τρίπολης και ξεκίνησε τις εργασίες του από 29/10/2001, με 2

3 αρμοδιότητα ελέγχου στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα), καθώς και στους τέσσερεις νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα και Θεσπρωτία). Οι προβλεπόμενες θέσεις για τη στελέχωσή του είναι: επτά (7) Επιθεωρητές Ελεγκτές Δ.Δ, εκ των οποίων ο ένας είναι Προϊστάμενος Επιθεωρητής και τρεις (3) Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές Δ.Δ., εκ των οποίων σήμερα είναι καλυμμένες οι μισές. Το γεγονός της υποστελέχωσης του γραφείου, παρατηρείται ήδη από το 2008, και ανεμένετο να θεραπευθεί, καθώς είχε προβλεφθεί και ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες της προκήρυξης στελέχωσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίες ωστόσο καθυστέρησαν υπέρμετρα και εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι καθυστέρησαν για να μη γίνουν ποτέ, λόγω του πρόσφατου σχεδιασμού κατάργησης των Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., πλην αυτού της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η ως άνω αναφερθείσα υποστελέχωση, δεν έχει εμποδίσει την ομαλή λειτουργία του γραφείου και την παραγωγή αξιόλογου ελεγκτικού έργου, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία των επίσημων εκθέσεων του Σ.Ε.ΕΔ.Δ. και παρόλες τις δυσχέρειες, το Περιφερειακό Γραφείο Λάρισας, αφ ενός μεν έχει επιτελέσει διαχρονικά και επιτελεί σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και διαφθοράς στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, έχοντας αναδείξει πολεοδομικά ζητήματα, θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, θέματα εκπαίδευσης κ.λπ., και αφ ετέρου έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι το εμπιστεύονται και εκτιμούν το έργο του, όπως προκύπτει από την αυξητική τάση αιτημάτων πολιτών προς την υπηρεσία, από τις καθημερινές επισκέψεις πολιτών για ενημέρωσή τους για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, κ.λ.π.. Το ελεγκτικό έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που συνίσταται στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης έχει σαφώς δημοσιονομικό όφελος που δε συγκρίνεται με το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των περιφερειακών γραφείων του, όπως θα φανεί εξάλλου παρακάτω, και αν κανείς θέλει να το δει σε μια σχέση κόστους οφέλους, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που έχει η αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών με την εδραίωση στη συνείδηση των πολιτών της εμπιστοσύνης στο Κράτος και τους θεσμούς του, αλλά και την αποτρεπτική συχνά λειτουργία του δε συγκρίνονται με το όποιο κόστος, το οποίο εξάλλου είναι μικρό, και στο πλαίσιο αναζήτησης στέγασης σε κτήρια του δημοσίου, μπορεί να γίνει μηδαμινό. 3

4 Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δαπανών μετακινήσεων για 4 έτη είναι Ευρώ, ποσό που συγκρινόμενο με τον όγκο της δουλειάς και το παραχθέν έργο είναι αμελητέο, ενώ η διερεύνηση των καταγγελιών από άλλο γραφείο θα εκτίνασσε το κόστος των μετακινήσεων ανεξέλεγκτα. 4

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΓ ΣΕΕΔΔ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 & 2012 ΕΤΟΣ 2011 ΠΟΣΑ (σε ευρώ ετησίως) ΕΤΟΣ 2012 ΠΟΣΑ (σε ευρώ ετησίως) ΜΙΣΘΩΜΑ 1.252Χ12= ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΕΗ (περίπου) ΔΕΗ ΟΤΕ 1.507,57 ΟΤΕ ΔΕΥΑΛ 165 ΔΕΥΑΛ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.705,2 ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 184,5Χ12=2.214 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΤΕΛΗ ΤΑΧ. ΤΕΛΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 412,57 ΤΟΝΕΡ 402 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 73,80 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΤΟΝΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ 113 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 25846,14 ΣΥΝΟΛΟ (περίπου λόγω ΔΕΗ) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

6 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Το κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκανε δεκτή την Έκθεση Αξιολόγησης των Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των εποπτευόμενων φορέων του, μεταξύ των οποίων του Ε.Κ.Δ.Δ. και του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δηλ. δυο οργανικών μονάδων που μέχρι σήμερα διαχρονικά λειτούργησαν υποδειγματικά και αποτελούσαν ορόσημα για τη μεταρρύθμιση στο Δημόσιο. Ειδικότερα για το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των δομών, χωρίς καμιά επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία αυθαίρετα και ανακόλουθα καταλήγει σε πρωτοφανώς εσφαλμένα συμπεράσματα, που έχουν ως μοναδικό στόχο να πλήξουν τη μέχρι σήμερα ομαλή λειτουργία του Σώματος και να καταργήσουν την αποκεντρωμένη λειτουργία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ, καταδεικνύοντας σαφώς συγκεντρωτικές και απόλυτες τάσεις, και πλήττοντας την αμεσότητα παρέμβασης των Περιφερειακών Γραφείων στα φαινόμενα διαφθοράς, αναφέρονται στην Έκθεση προβλήματα συντονισμού, τα οποία σαφώς έχει ο εκάστοτε συντονιστής, και όχι πάντως τα περιφερειακά γραφεία, ενώ είναι γεγονός ότι μέχρι πρόσφατα ποτέ δεν αναφέρθηκε ως πρόβλημα από τους προηγούμενους Ειδικούς Γραμματείς του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αναφέρονται επίσης στην Έκθεση προβλήματα αναγνωρισιμότητας των Επιθεωρητών στις μικρές κοινωνίες, ωστόσο η αναγνωρισιμότητα αυτή συντελεί θετικά στη δράση του Σώματος, γιατί υπάρχει πάντα το αντίπαλο δέος και δεν γίνεται αναφορά σε μια αόρατη, μακρινή και απρόσωπη αρχή, που ενδεχομένως να ασχοληθεί και με την επαρχία, μεταξύ των άλλων υποχρεώσεων και αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι μετακίνησης. Η λειτουργία όλων των υπό κατάργηση περιφερειακών γραφείων κοστίζει Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων (περίπου στο ύψος των Ευρώ) σε σύνολο Ευρώ προϋπολογισμού του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (στοιχεία 2012). 6

7 Η κατάργηση των Περιφερειακών γραφείων συνεπάγεται αυτονόητα την αύξηση του κόστους μετακίνησης των επιθεωρητών για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, με εκτίναξη του προϋπολογισμού του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Καθίσταται σαφές ότι η προτεινόμενη κατάργηση των Περιφερειακών Γραφείων θα έχει πέραν των άλλων συνεπειών και επιβάρυνση του Δημοσίου με ποσά της τάξης των Ευρώ περίπου κατ έτος. Σε μια εποχή, όπου όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση και όπου πραγματικά είναι επιτακτική ανάγκη η αξιολόγηση των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, ως προς την αποτελεσματικότητά τους, η εύκολη, αλλά ύποπτη λύση της κατάργησης επιτυχημένων διαχρονικά δομών και μάλιστα ελεγκτικών, χωρίς να μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκατασταθεί ο ρόλος τους, δημιουργεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα των ενεργειών αυτών, αλλά και για την σοβαρότητα με την οποία επιχειρούνται οι τομές στην δημόσια διοίκηση, όταν η αδυναμία αντικειμενικών μετρήσεων της αποτελεσματικότητας των δομών του υπουργείου, οδηγεί σε Ιφιγένειες που πρέπει να θυσιαστούν για να επιδείξει η Επιτροπή και το Υπουργείο κατ επέκτασιν έργο. Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. θα έπρεπε να δημιουργηθούν- για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελέγχων, για την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, για την ενίσχυση του θεσμού της αποκεντρωμένης διοίκησης, για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, αλλά και για την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε ένα θεσμό που μέρα με τη μέρα εδραιώνεται στη συνείδησή τους ως σύμμαχός τους στην αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, που καθημερινά αντιμετωπίζουν. ΠΡΟΤΑΣΗ Προτείνεται όπως διατηρηθούν τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και ενισχυθούν με προσωπικό για την επίτευξη των στόχων τους. Κατά τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο ελεγκτικός ρόλος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ελαχιστοποιώντας το κόστος λειτουργίας του και μεγιστοποιώντας το όφελος καταρχήν για την υπηρεσία, αλλά κυρίως μειώνεται το δημοσιονομικό κόστος, καθώς οι υποθέσεις που ελέγχονται, υποθέσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς έχουν σαφώς δημοσιονομικό κόστος. 7

8 Περαιτέρω, σαφώς προς όφελος της ανεξαρτησίας και της αύξησης του γοήτρου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., σκόπιμο θα ήταν στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης, να επανακαθοριστεί ο ρόλος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με ενδυνάμωσή του και λειτουργία του υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Δημοκρατίας ως Γενική Επιθεώρηση του Κράτους ή ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και όχι ως οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Λάρισας να ενισχυθεί περαιτέρω με προσωπικό, καθώς οι αποσπάσεις των επιθεωρητών δεν κοστίζουν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., και να συνεχίσει το έργο του επεκτείνοντας τον τομέα δράσης του, πλέον των 2 περιφερειών Θεσσαλίας και Ηπείρου και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, με μετονομασία του σε Γραφείο Κεντρικής Ελλάδος, στο πλαίσιο μιας ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων και ελάφρυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ισχυρού μηχανισμού ελέγχου, με όποια μορφή αυτός πάρει, θεωρούμε αυτονόητη και δεδομένη την ύπαρξη και λειτουργία περιφερειακών γραφείων, για επιχειρησιακούς, δημοσιονομικούς και χωροταξικούς λόγους, προς ενίσχυση της αποκεντρωτικής μορφής του Κράτους. Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμώ ότι είναι επιβεβλημένη η αλλαγή της στάσης του Υπουργείου σας στην κατεύθυνση της επανεξέτασης της απόφασης κατάργησης των περιφερειακών γραφείων του ΣΕΕΔΔ και της περαιτέρω ενδυνάμωσης της αποκεντρωμένης λειτουργίας του. Με εκτίμηση Απόστολος Παπατόλιας Γενικός Γραμματέας ΕΝΠΕ 8

9 Κοιvοποίηση: Kων/νο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου Κων/νο Τζανακούλη, Δήμαρχο Λάρισας Πάνο Σκοτινιώτη, Δήμαρχο Βόλου Κων/νο Παπαλό, Δήμαρχο Καρδίτσας Χρήστο Λάππα, Δήμαρχο Τρικκαίων 9

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απόσπασμα δηλώσεων Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα στις 14 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απόσπασμα δηλώσεων Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα στις 14 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: ΑντιΣυμπολιτευόμενη ψευδολογία Η ΑντιΣυμπολιτευόμενη ψευδολογία της Ν.Δ. δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιβλέπων: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Αθήνα, Ιούλιος 2012 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης σελ. 5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού σελ. 13 1. Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-Σ8Ρ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ...Α. / Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απαιτήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 2014 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών [ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ] Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 Πρόλογος Με την πεποίθηση ότι η τακτική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών.

Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών. Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών. Μαρία Μ. Μαυρίκου Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό Κυκλάδων Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ο δημοσιονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΤ. Ηλίας Μόσιαλος

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΤ. Ηλίας Μόσιαλος ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΤ Ηλίας Μόσιαλος Αθήνα, Αύγουστος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 3 Α) ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 5 Β) ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 12 1. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 12 2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 14 3. ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Περιεχόμενα 5 8 37 38 49 57 70 78 87 91 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Εργασία Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών Κοινωνική αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η E K Θ Ε Σ Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» Επί της αρχής: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου Xάρτα δικαιωμάτων. και υποχρεώσεων. του δημότη

Οδηγός. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου Xάρτα δικαιωμάτων. και υποχρεώσεων. του δημότη ΔΗΜΟΣ... «Η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη που έχετε στα χέρια σας εκδόθηκε από το Δήμο... και υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις και βελτιώσεις για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR05M2OP001 Title Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible

Διαβάστε περισσότερα