ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06/2013 Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.722/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 26 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Τσάμου Πηνελόπη 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα 3 Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος 5 Κύρκου Κυριάκος 6 Βολιώτης Αργύριος 7 Βεράνη Φωτεινή 8 9 Γεώργου Τρύφων Παπαχρήστου Νικόλαος 10 Ψαλλίδας Γεώργιος 11 Τζήγας Θωμάς 12 Μπάντης Ιορδάνης 13 Τσαχειρίδης Σπύρος Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 16 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 17 Γεωργιάδης Λάζαρος 18 Ρακόπουλος Άγγελος 19 ΝικολαϊδηςΙσαάκ 20 Κέρλοβας Ιωάννης 21 Θεοδωρίδης Αβραάμ Μπασούρης Παναγιώτης Χαριτίδης Ευθύμιος Θεοδώρου Απόστολος 25 Φίστας Δημήτριος 26 Διαδασκάλου Γεώργιος Παρών ο Δήμαρχος Ιωακείμ Ιωσηφίδης που κλήθηκε νόμιμα. Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου Γρομπανόπουλος Τρύφων και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Φιλώτα Γκώτης Βαρσαμής,Αντιγονείας Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Λεβαίας Πασχαλίδης Ιωάννης, Αναργύρων Τσισμαλίδης Γεώργιος,Ξινού Νερού Χάσος Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. 1

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010 και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 3 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2013 ως εξής: I. Μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, εξοφλήθηκαν ορισμένες υποχρεώσεις του Δήμου Αμυνταίου με αποτέλεσμα να μειωθεί το προϋπολογισθέν χρηματικό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η μείωση αυτή αφορά στον Κ.Α. Εσόδων 5112 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις και ανέρχεται στο ποσό των ,17, με χρηματοδότηση από πιστώσεις Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα. Αντίστοιχα γίνεται μείωση των Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού από τους οποίους έγιναν οι πληρωμές, από την παραπάνω πηγή χρηματοδότησης (Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα). Συγκεκριμένα οι Κ.Α. Εξόδων που μειώνονται είναι οι παρακάτω: Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7880 Hyundai Matrix Βοήθεια στο Σπίτι. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 300,02. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση πάρκων και πλατειών στην Τ.Κ. Αντιγονείας κατά το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Εκμίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό ανεξέλεγκτων χωματερών Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.950,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 4493 Απορριμματοφόρο Iveco Αμυνταίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7853 Απορριμματοφόρο Mercedes Benz Αμυνταίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9293 Απορριμματοφόρο Daimler Λεχόβου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 2.100,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 4491 Απορριμματοφόρο Man Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Εκχιονιστικό Φ.Ι.Χ. Daimler Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 460,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Εκχιονιστικό Φ.Ι.Χ. Daimler Λεχόβου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 460,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Καλαθοφόρο Mercedes. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.000,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Εργαστηριακές αναλύσεις για την ελεγκτική παρακολούθηση πόσιμου ύδατος Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 8.645,67. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση υδρευτικών αντλιών Λιμνοχωρίου και Αναργύρων κατά το ποσό των 2.700,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση υδρευτικών αντλιοστασίων Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.920,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υδρογεωτρήσεων Δήμου κατά το ποσό των 1.499,37. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9296 Φ.Ι.Χ. Nissan Motors Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 490,03. 2

3 Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9295 Φ.Ι.Χ. Toyota Βαρυκού. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 450,03. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Daimler Πολλαπλών χρήσεων Αετού. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 490,00. Κ.Α.Ε με τίτλο JCB ΜΕ Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.300,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις κατά το ποσό των 814,79. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποθεματικό κατά το ποσό των ,26. Οι παραπάνω πληρωμές μειώσεις ανέρχονται στο ποσό των ,17 και συνεπώς ο Κ.Α. Εσόδων 5112 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μειώνεται από το ποσό των ,04 στο ποσό των ,87. Ωστόσο με το υπ αριθμ. 424/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των ,75 και πηγή χρηματοδότησης Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο Κ.Α.Ε με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις με το ποσό των ,75 και με αποτέλεσμα να ανέλθει στο τελικό ποσό των ,62. Το παραπάνω ποσό των ,75 με πηγή χρηματοδότησης Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα κατανέμεται ως εξής: Α. Δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Κ.Α.Ε με τίτλο Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Τ.Δ. της Δ.Ε. Φιλώτα (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 2.569,27. Κ.Α.Ε με τίτλο Η/Μ εργασίες συντήρησης Νίκειου Σχολής Νυμφαίου (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 1.500,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση λίπανσης οχημάτων Δήμου Αμυνταίου (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7896 Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος αλατιέρας από βλάβες λόγω καιρικών συνθηκών (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 2.706,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή - εκσκαφέα (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Β. Αλλαγή χρηματοδότησης υφιστάμενου Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Από τον Κ.Α.Ε με τίτλο Απόδοση σε Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού προϋπολογισμού ,00 και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι μεταφέρεται το ποσό των ,48, στο Αποθεματικό και 3

4 ταυτόχρονα ενισχύεται ο παραπάνω Κ.Α.Ε. με το ποσό των ,48 με χρηματοδότηση Κ.Α.Π. για Επενδύσεις και Έργα. II. Ομοίως μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, εξοφλήθηκαν ορισμένες υποχρεώσεις του Δήμου Αμυνταίου με αποτέλεσμα να μειωθεί το προϋπολογισθέν χρηματικό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η μείωση αυτή αφορά στον Κ.Α. Εσόδων 5122 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις και ανέρχεται στο ποσό των ,29, με χρηματοδότηση από τις παρακάτω πιστώσεις: Ειδικευμένα: 100,00 ΕΣΠΑ 3ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου: ,38 ΕΣΠΑ Βιολογικοί Δίκτυα Αετού: ,89 ΕΣΠΑ Ύδρευση 1: ,11 ΕΣΠΑ Ύδρευση 2: ,20 ΕΣΠΑ Ανέγερση κτιρίων Παιδικών Σταθμών: ,96 ΣΑΤΑ 2010: 2.900,00 ΣΑΤΑ 2011: ,54 ΣΑΤΑ Παλιά: 1.583,91 ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων ,30 Αντίστοιχα γίνεται μείωση των Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού από τους οποίους έγιναν οι πληρωμές. Συγκεκριμένα οι Κ.Α. Εξόδων που μεταβάλλονται είναι οι παρακάτω: Κ.Α.Ε με τίτλο Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας στο Δημαρχείο του Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 100,00, με χρηματοδότηση Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου κατά το ποσό των ,38, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 3ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου κατά το ποσό των ,89, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Βιολογικοί Δίκτυα Αετού. Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου κατά το ποσό των ,11, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 1. Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα κατά το ποσό των ,07, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης κατά το ποσό των ,84, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού κατά το ποσό των ,29, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανέγερση Α Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου κατά το ποσό των ,96, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανέγερση Κτιρίων Παιδικών Σταθμών Α. 4

5 Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασία μεταφοράς μπάζων από Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Φιλώτα σε χώρο απόθεσης Ξινού Νερού κατά το ποσό των 2.900,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας στο Δημαρχείο του Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 3.441,17, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια δύο στάσεων λεωφορείων κατά το ποσό των 4.182,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασίες διαμορφώσεων και βελτίωση προσβασιμότητας στο χώρο εκδηλώσεων Βεγορίτιδας κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Μελέτη διαδικτυακών υποδομών και τηλεπικοινωνιών παλαιού Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.100,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Επεκτάσεις παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού Φ.Ο.Π. κατά το ποσό των ,46, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφιστάμενων Τ.Κ. Λεχόβου κατά το ποσό των 7.999,98, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων κατά το ποσό των 9.000,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Επισκευές συντηρήσεις σχαρών ομβρίων Αγίου Παντελεήμονα κατά το ποσό των 2.571,33, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου & υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων κατά το ποσό των ,09, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων σε Δ.Ε. Αμυνταίου κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων σε Δ.Ε. Αετού και Λεχόβου κατά το ποσό των 6.348,99, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια καναλιών και καλωδίων για την κατασκευή δικτύων στο Δημοτικό Κατάστημα κατά το ποσό των 4.629,62, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια λαμαρινών Δ.Ε. Λεχόβου κατά το ποσό των ,90, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Επεκτάσεις παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού Φ.Ο.Π. κατά το ποσό των 1.583,91, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Παλιά. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τη δημιουργία αρχείου βιβλίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο κατά το ποσό των 1.789,31, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκατάσταση περίφραξης Β Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των ,99, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. 5

6 Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκατάσταση αποχέτευσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των 2.961,00, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. Οι παραπάνω πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των ,29 και συνεπώς ο Κ.Α. Εσόδων 5122 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μειώνεται από το ποσό των ,28 στο ποσό των ,99. III. Τέλος μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου Παραστατικά (Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών) τα οποία δεν περιλήφθηκαν στις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 δεδομένου ότι εκδόθηκαν μετά τη σύνταξή του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, με ταυτόχρονη μείωση Κ.Α. Εξόδων. Συγκεκριμένα θα πρέπει: Α. Να ενισχυθούν οι παρακάτω υφιστάμενοι Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Κ.Α.Ε με τίτλο Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού με το ποσό των 180,92, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Διάφορα Έξοδα (Τακτικά). Γενικές Υπηρεσίες με το ποσό των ,39, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά) με το ποσό των 390,00, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. 2013: Β. Να δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου και υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων (4η πληρωμή της από 6/8/2012 δημοπρασίας επί συμβάσεως ,48, λήξης 31/5/2013) (ΣΑΤΑ 2011) με το ποσό των 309,10, με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2011 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασίες απόφραξης αποχετευτικών δικτύων Τ.Κ. Δήμου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των ,00, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικότητας (ΣΑΤΑ Παλιά, ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ 2011, Ειδικευμένα) με το ποσό των 2.460,00, με πηγές χρηματοδότησης ΣΑΤΑ Παλιά (22,62 ), ΣΑΤΑ 2010 (11,12 ), ΣΑΤΑ 2011 (315,94 ) και Ειδικευμένα (2.110,32 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια ειδών εξοπλισμού χώρων υγιεινής Δημαρχείου Αμυνταίου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των 370,00, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Δ. Αναργύρων (Αθήνα 2004 & Ίδιοι Πόροι) με το ποσό των ,04, με πηγές χρηματοδότησης Αθήνα 2004 (50.183,42 ) και Ίδιοι Πόροι (21.750,62 ). 6

7 Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Βαρυκού (Αθήνα 2004) με το ποσό των ,84, με πηγή χρηματοδότησης Αθήνα Κ.Α.Ε με τίτλο Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Λεχόβου (Αθήνα 2004 & Ίδιοι Πόροι) με το ποσό των ,13, με πηγές χρηματοδότησης Αθήνα 2004 (38.400,00 ) και Ίδιοι Πόροι (1.627,13 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα. 4ος λογ/σμος (Θησέας) με το ποσό των ,27, με πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Θησέας. Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου. 17ος λογ/σμος (ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης ) με το ποσό των ,23, με πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού. 3ος λογ/σμος (ΕΣΠΑ Ύδρευση 2) με το ποσό των ,20, με πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ύδρευση 2 Έκτακτα Ειδικευμένα. Το σύνολο των παραπάνω πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των ,12. Επίσης προκειμένου να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013, θα πρέπει να μειωθούν οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων αυτού: Κ.Α.Ε με τίτλο Αποθεματικό. Γενικές Υπηρεσίες κατά το ποσό των ,06, με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου και υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων (ΣΑΤΑ 2011) κατά το ποσό των 309,10, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποφράξεις αποχετευτικού δικτύου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικότητας (ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ Παλιά, Ειδικευμένα) κατά το ποσό των 2.460,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 (315,94 ), ΣΑΤΑ 2010 (11,12 ), ΣΑΤΑ Παλιά (22,62 ) και Ειδικευμένα (2.110,32 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια ειδών εξοπλισμού χώρων υγιεινής Δημαρχείου Αμυνταίου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των 370,00, με χρηματοδότηση ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Δ. Αναργύρων (Αθήνα 2004) με το ποσό των ,42, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ. Συνεχιζόμενο έργο Βαρυκού (Αθήνα 2004) κατά το ποσό των ,84, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο. Συνεχιζόμενο έργο Λεχόβου (Αθήνα 2004) κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα (Θησέας) κατά το ποσό των ,27, με χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θησέας. 7

8 Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου (ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης ) κατά το ποσό των ,23, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού (ΕΣΠΑ Ύδρευση 2) κατά το ποσό των ,20, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2 Έκτακτα Ειδικευμένα. Το σύνολο των παραπάνω μειώσεων ανέρχεται στο ποσό των ,12. Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ I. Μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, εξοφλήθηκαν ορισμένες υποχρεώσεις του Δήμου Αμυνταίου με αποτέλεσμα να μειωθεί το προϋπολογισθέν χρηματικό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η μείωση αυτή αφορά στον Κ.Α. Εσόδων 5112 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις και ανέρχεται στο ποσό των ,17, με χρηματοδότηση από πιστώσεις Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα. Αντίστοιχα γίνεται μείωση των Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού από τους οποίους έγιναν οι πληρωμές, από την παραπάνω πηγή χρηματοδότησης (Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα). Συγκεκριμένα οι Κ.Α. Εξόδων που μειώνονται είναι οι παρακάτω: Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7880 Hyundai Matrix Βοήθεια στο Σπίτι. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 300,02. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση πάρκων και πλατειών στην Τ.Κ. Αντιγονείας κατά το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Εκμίσθωση μηχανήματος για καθαρισμό ανεξέλεγκτων χωματερών Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.950,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 4493 Απορριμματοφόρο Iveco Αμυνταίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7853 Απορριμματοφόρο Mercedes Benz Αμυνταίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9293 Απορριμματοφόρο Daimler Λεχόβου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 2.100,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 4491 Απορριμματοφόρο Man Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.480,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Εκχιονιστικό Φ.Ι.Χ. Daimler Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 460,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Εκχιονιστικό Φ.Ι.Χ. Daimler Λεχόβου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 460,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Καλαθοφόρο Mercedes. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.000,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Εργαστηριακές αναλύσεις για την ελεγκτική παρακολούθηση πόσιμου ύδατος Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 8.645,67. 8

9 Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση υδρευτικών αντλιών Λιμνοχωρίου και Αναργύρων κατά το ποσό των 2.700,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση υδρευτικών αντλιοστασίων Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.920,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υδρογεωτρήσεων Δήμου κατά το ποσό των 1.499,37. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9296 Φ.Ι.Χ. Nissan Motors Νυμφαίου. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 490,03. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΙ 9295 Φ.Ι.Χ. Toyota Βαρυκού. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 450,03. Κ.Α.Ε με τίτλο ΜΕ Daimler Πολλαπλών χρήσεων Αετού. Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 490,00. Κ.Α.Ε με τίτλο JCB ΜΕ Προμήθεια ελαστικών και αλυσίδων κατά το ποσό των 1.300,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευές και συντηρήσεις κατά το ποσό των 814,79. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποθεματικό κατά το ποσό των ,26. Οι παραπάνω πληρωμές μειώσεις ανέρχονται στο ποσό των ,17 και συνεπώς ο Κ.Α. Εσόδων 5112 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μειώνεται από το ποσό των ,04 στο ποσό των ,87. Ωστόσο με το υπ αριθμ. 424/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ο Δήμος μας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των ,75 και πηγή χρηματοδότησης Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο Κ.Α.Ε με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις με το ποσό των ,75 και με αποτέλεσμα να ανέλθει στο τελικό ποσό των ,62. Το παραπάνω ποσό των ,75 με πηγή χρηματοδότησης Κ.Α.Π. για Επενδύσεις & Έργα κατανέμεται ως εξής: Α. Δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Κ.Α.Ε με τίτλο Τοποθέτηση υδρομέτρων σε Τ.Δ. της Δ.Ε. Φιλώτα (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 2.569,27. Κ.Α.Ε με τίτλο Η/Μ εργασίες συντήρησης Νίκειου Σχολής Νυμφαίου (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 1.500,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο Συντήρηση λίπανσης οχημάτων Δήμου Αμυνταίου (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Κ.Α.Ε με τίτλο ΚΗΥ 7896 Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος αλατιέρας από βλάβες λόγω καιρικών συνθηκών (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των 2.706,00. 9

10 Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή - εκσκαφέα (Κ.Α.Π. Επενδύσεις Έργα) με το ποσό των ,00. Β. Αλλαγή χρηματοδότησης υφιστάμενου Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Από τον Κ.Α.Ε με τίτλο Απόδοση σε Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αθλητισμού προϋπολογισμού ,00 και χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι μεταφέρεται το ποσό των ,48, στο Αποθεματικό και ταυτόχρονα ενισχύεται ο παραπάνω Κ.Α.Ε. με το ποσό των ,48 με χρηματοδότηση Κ.Α.Π. για Επενδύσεις και Έργα. II. Ομοίως μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, εξοφλήθηκαν ορισμένες υποχρεώσεις του Δήμου Αμυνταίου με αποτέλεσμα να μειωθεί το προϋπολογισθέν χρηματικό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η μείωση αυτή αφορά στον Κ.Α. Εσόδων 5122 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις και ανέρχεται στο ποσό των ,29, με χρηματοδότηση από τις παρακάτω πιστώσεις: Ειδικευμένα: 100,00 ΕΣΠΑ 3ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου: ,38 ΕΣΠΑ Βιολογικοί Δίκτυα Αετού: ,89 ΕΣΠΑ Ύδρευση 1: ,11 ΕΣΠΑ Ύδρευση 2: ,20 ΕΣΠΑ Ανέγερση κτιρίων Παιδικών Σταθμών: ,96 ΣΑΤΑ 2010: 2.900,00 ΣΑΤΑ 2011: ,54 ΣΑΤΑ Παλιά: 1.583,91 ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων ,30 Αντίστοιχα γίνεται μείωση των Κ.Α. Εξόδων του Προϋπολογισμού από τους οποίους έγιναν οι πληρωμές. Συγκεκριμένα οι Κ.Α. Εξόδων που μεταβάλλονται είναι οι παρακάτω: Κ.Α.Ε με τίτλο Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας στο Δημαρχείο του Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 100,00, με χρηματοδότηση Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Αμυνταίου κατά το ποσό των ,38, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 3ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου Τ.Δ. Λιμνοχωρίου κατά το ποσό των ,89, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Βιολογικοί Δίκτυα Αετού. Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου κατά το ποσό των ,11, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 1. Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φιλώτα κατά το ποσό των ,07, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Λεβαίας κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. 10

11 Κ.Α.Ε με τίτλο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης κατά το ποσό των ,84, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού κατά το ποσό των ,29, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανέγερση Α Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου κατά το ποσό των ,96, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ανέγερση Κτιρίων Παιδικών Σταθμών Α. Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασία μεταφοράς μπάζων από Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Φιλώτα σε χώρο απόθεσης Ξινού Νερού κατά το ποσό των 2.900,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου δεδομένων και τηλεφωνίας στο Δημαρχείο του Δήμου Αμυνταίου κατά το ποσό των 3.441,17, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια δύο στάσεων λεωφορείων κατά το ποσό των 4.182,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασίες διαμορφώσεων και βελτίωση προσβασιμότητας στο χώρο εκδηλώσεων Βεγορίτιδας κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Μελέτη διαδικτυακών υποδομών και τηλεπικοινωνιών παλαιού Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των 4.100,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Επεκτάσεις παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού Φ.Ο.Π. κατά το ποσό των ,46, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφιστάμενων Τ.Κ. Λεχόβου κατά το ποσό των 7.999,98, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων κατά το ποσό των 9.000,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Επισκευές συντηρήσεις σχαρών ομβρίων Αγίου Παντελεήμονα κατά το ποσό των 2.571,33, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου & υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων κατά το ποσό των ,09, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων σε Δ.Ε. Αμυνταίου κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων σε Δ.Ε. Αετού και Λεχόβου κατά το ποσό των 6.348,99, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια καναλιών και καλωδίων για την κατασκευή δικτύων στο Δημοτικό Κατάστημα κατά το ποσό των 4.629,62, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια λαμαρινών Δ.Ε. Λεχόβου κατά το ποσό των ,90, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Κ.Α.Ε με τίτλο Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος Αμύντα από οικισμό Σωτήρα έως γέφυρα Πετρών κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

12 Κ.Α.Ε με τίτλο Επεκτάσεις παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού Φ.Ο.Π. κατά το ποσό των 1.583,91, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Παλιά. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τη δημιουργία αρχείου βιβλίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο κατά το ποσό των 1.789,31, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκατάσταση περίφραξης Β Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των ,99, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποκατάσταση αποχέτευσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου κατά το ποσό των 2.961,00, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΑΤΑ Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων. Οι παραπάνω πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των ,29 και συνεπώς ο Κ.Α. Εσόδων 5122 με τίτλο Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μειώνεται από το ποσό των ,28 στο ποσό των ,99. III. Τέλος μετά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και μέχρι την 31/12/2012, υποβλήθηκαν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου Παραστατικά (Τιμολόγια Πώλησης Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών) τα οποία δεν περιλήφθηκαν στις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 δεδομένου ότι εκδόθηκαν μετά τη σύνταξή του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, με ταυτόχρονη μείωση Κ.Α. Εξόδων. Συγκεκριμένα θα πρέπει: Α. Να ενισχυθούν οι παρακάτω υφιστάμενοι Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013: Κ.Α.Ε με τίτλο Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού με το ποσό των 180,92, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Διάφορα Έξοδα (Τακτικά). Γενικές Υπηρεσίες με το ποσό των ,39, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά) με το ποσό των 390,00, με πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι Πόροι Τακτικά. 2013: Β. Να δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου και υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων (4η πληρωμή της από 6/8/2012 δημοπρασίας επί συμβάσεως ,48, λήξης 31/5/2013) (ΣΑΤΑ 2011) με το ποσό των 309,10, με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2011 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Εργασίες απόφραξης αποχετευτικών δικτύων Τ.Κ. Δήμου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των ,00, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικότητας (ΣΑΤΑ Παλιά, ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ 2011, Ειδικευμένα) με το ποσό των 2.460,00, με πηγές χρηματοδότησης 12

13 ΣΑΤΑ Παλιά (22,62 ), ΣΑΤΑ 2010 (11,12 ), ΣΑΤΑ 2011 (315,94 ) και Ειδικευμένα (2.110,32 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια ειδών εξοπλισμού χώρων υγιεινής Δημαρχείου Αμυνταίου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των 370,00, με πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Δ. Αναργύρων (Αθήνα 2004 & Ίδιοι Πόροι) με το ποσό των ,04, με πηγές χρηματοδότησης Αθήνα 2004 (50.183,42 ) και Ίδιοι Πόροι (21.750,62 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Βαρυκού (Αθήνα 2004) με το ποσό των ,84, με πηγή χρηματοδότησης Αθήνα Κ.Α.Ε με τίτλο Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Λεχόβου (Αθήνα 2004 & Ίδιοι Πόροι) με το ποσό των ,13, με πηγές χρηματοδότησης Αθήνα 2004 (38.400,00 ) και Ίδιοι Πόροι (1.627,13 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα. 4ος λογ/σμος (Θησέας) με το ποσό των ,27, με πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα Θησέας. Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου. 17ος λογ/σμος (ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης ) με το ποσό των ,23, με πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού. 3ος λογ/σμος (ΕΣΠΑ Ύδρευση 2) με το ποσό των ,20, με πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ύδρευση 2 Έκτακτα Ειδικευμένα. Το σύνολο των παραπάνω πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό των ,12. Επίσης προκειμένου να ισοσκελιστεί ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013, θα πρέπει να μειωθούν οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων αυτού: Κ.Α.Ε με τίτλο Αποθεματικό. Γενικές Υπηρεσίες κατά το ποσό των ,06, με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια αμμοχάλικου και υλικού 3Α για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων (ΣΑΤΑ 2011) κατά το ποσό των 309,10, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποφράξεις αποχετευτικού δικτύου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικότητας (ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2010, ΣΑΤΑ Παλιά, Ειδικευμένα) κατά το ποσό των 2.460,00, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 (315,94 ), ΣΑΤΑ 2010 (11,12 ), ΣΑΤΑ Παλιά (22,62 ) και Ειδικευμένα (2.110,32 ). Κ.Α.Ε με τίτλο Προμήθεια ειδών εξοπλισμού χώρων υγιεινής Δημαρχείου Αμυνταίου (ΚΑΠ για Επενδ. & Έργα Τακτικά) με το ποσό των 370,00, με χρηματοδότηση ΚΑΠ για Επενδύσεις & Έργα Τακτικά. Κ.Α.Ε με τίτλο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Δ. Αναργύρων (Αθήνα 2004) με το ποσό των ,42, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. 13

14 Κ.Α.Ε με τίτλο Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ. Συνεχιζόμενο έργο Βαρυκού (Αθήνα 2004) κατά το ποσό των ,84, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Αποπεράτωση εργασιών στο Κοινοτικό Γυμναστήριο. Συνεχιζόμενο έργο Λεχόβου (Αθήνα 2004) κατά το ποσό των ,00, με χρηματοδότηση Αθήνα 2004 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα (Θησέας) κατά το ποσό των ,27, με χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θησέας. Κ.Α.Ε με τίτλο Ύδρευση Αμυνταίου (ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης ) κατά το ποσό των ,23, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 1 Έκτακτα Ειδικευμένα. Κ.Α.Ε με τίτλο Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Αετού (ΕΣΠΑ Ύδρευση 2) κατά το ποσό των ,20, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Ύδρευση 2 Έκτακτα Ειδικευμένα. Το σύνολο των παραπάνω μειώσεων ανέρχεται στο ποσό των ,12. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2013 Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω επιχορήγησης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού. 1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριθμ. Απόφασης 261/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης 14 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 26/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 03/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου Υδρευση Αμυνταίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:υζήτηση και λήψη απόφασης για τετράμηνη μέτρηση των τελών ύδρευσηςαποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5

1 Λιάσης Ιωάννης Πρόεδρος Παπαχρήστου Νικόλαος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα Θεοδωρίδης Αβραάμ 3 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος Πελεκούδας Θεόδωρος 4 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση του 2 ου ΑΠΕ του έργου «Υδρευση Αμυνταίου». ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 309/2013 ΘΕΜΑ: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 46.600 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θεοδώρου Απόστολος Τσάμου Πηνελόπη 26 27. Φίστας Δημήτριος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 03/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό πρόγραµµα του ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2011 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου. Θέµα: Εγκριση Τεχνικού Προγράµµατος2011 ήµου. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 97 /2011 Στο Αµύνταιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΝΤΙΟΥ ΠΟΣΠΜ πό το πρακτικό συνεδριάσεων / του δημοτικό συμβουλίου Δήμου. ΘΕΜ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΡΙΘ. ΠΟΦΗΣ / Στο μύνταιο, σήμερα του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Μνηµόνιο συνεργασίας µε σκοπό τη ηµιουργία Αναπτυξιακής Σύµπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για τον αριθμό αδειών Υπαιθρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 17/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου.

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 05/2012 του δηµοτικό συµβουλίου ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Παραχώρηση κατά χρήση, έναντι τιµήµατος, αποκαλυφθεισών εκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ.

Θέµα: Ανάθεση σύνταξης µελέτης µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δικτύου τηλεθέρµανσης Τ/Κ Σκλήθρου», προϋπολογισµού ,00 Ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 26/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανάθεση σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου 10ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:41/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Θέµα: Προσαρµογή του καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 04/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση Σχεδίου δράσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 120/2015 Απόσπασµα τα πρακτικά της µε αριθµό 17/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση την Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 26/12 απόφασης της Δ.Η.Κ.Ε.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου. Αριθμός απόφασης: 5/2011. ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

1. Βεράνη Φωτεινή 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 258/2013 ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18

Νάνου Ανθούλα Κόλκας Παναγιώτης Μωϋσιάδης Κωνσταντίνος Νικολαϊδης Ισαάκ Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Ρακόπουλος Άγγελος 17 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 27/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση της με αριθμό 64/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα:. «Εγκριση Απολογισμού Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας εμποροπανήγυρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 06/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 288 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 31

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 62/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 16/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αμυνταίου με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 114/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/28-05-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό άρδευσης.

Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό άρδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 21/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 324/2013 ΘΕΜΑ: Εγκριση της με αριθμό 17/2013 της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 107 /2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 107 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -6/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 107 /2013 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 66/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 888/03-12-2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 264/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 35/19-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 312 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα