«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV"

Transcript

1 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δειγµάτων ENVECO A.E

2 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Κατάλογος Περιεχοµένων Παραρτήµατος IV 1). Θεσµικό πλαίσιο για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων 2). Μεθοδολογία δειγµατοληψίας µεταλλευτικών αποβλήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 3). Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δειγµάτων σκωρίας 4). οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δειγµάτων Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών 5). ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα στείρων εξόρυξης της περιοχής Σκουριών 6). ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά των Μεταλλείων Κασσάνδρας 7). ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά των µεταλλείων Κασσάνδρας που παρήχθησαν κατά το έτος 2009 ENVECO A.E

3 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα IV 1). Θεσµικό πλαίσιο για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων ENVECO A.E

4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

5 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1. Εισαγωγή - Νοµοθετικό πλαίσιο Η διαχείριση των µεταλλευτικών αποβλήτων καλύπτεται από την πρόσφατη απόφαση υπ αριθµ /2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/ ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συµβουλίου της 25 ης Μαρτίου Περαιτέρω, κατ εφαρµογή του άρθρου 22 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εκδώσει τις παρακάτω αποφάσεις σχετικά µε το χαρακτηρισµό των εξορυκτικών αποβλήτων: Απόφαση της Επιτροπής της 30 ης Απριλίου 2009 υπ αριθµ. 2009/359/ΕΚ «για τη συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων κατ εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας» Απόφαση της Επιτροπής της 30 ης Απριλίου 2009 υπ αριθµ. 2009/360/ΕΚ: «για τη συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισµό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας» Τα κριτήρια και τα απαιτούµενα στοιχεία για τον χαρακτηρισµό των εξορυκτικών αποβλήτων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ, την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, όπως επίσης και τις σχετικές Αποφάσεις 2009/360/ΕΚ και 2009/359/ΕΚ περιγράφονται στην παρ. 2. Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, τα αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί και την πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη και διεθνώς για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων, η µεθοδολογία που ακολουθείται και πρότυπες και µη δοκιµές που έχουν αναπτυχθεί για τον προσδιορισµό κρίσιµων γεωχηµικών παραµέτρων δίνονται στην παρ Χαρακτηρισµός των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας Με βάση το Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 και της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µακροχρόνια φυσική και χηµική σταθερότητα της δοµής της εγκατάστασης και την πρόληψη σοβαρών 1

6 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 ατυχηµάτων. Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας των εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα στοιχεία: 1. περιγραφή των αναµενόµενων φυσικών και χηµικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων που θα αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, µε ιδιαίτερη αναφορά στη σταθερότητα τους υπό ατµοσφαιρικές/µετεωρολογικές συνθήκες επιφανείας, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών που εξορύσσονται και τη φύση των υπερκειµένων και/ ή στείρων πετρωµάτων που µετατοπίζονται κατά τις εξορυκτικές εργασίες, 2. ταξινόµηση των αποβλήτων σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταχώριση τους στην απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως ισχύει, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους, 3. περιγραφή των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία του ορυκτού πόρου, καθώς και της σταθερότητάς τους, 4. περιγραφή της µεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων, 5. περιγραφή του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µεταφοράς αποβλήτων. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2 της απόφασης υπ αριθµ. 2009/360/ΕΚ «για τη συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισµό των αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών: α) γενικές πληροφορίες β) γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκµετάλλευση κοιτάσµατος γ) είδος των αποβλήτων τους και προβλεπόµενος χειρισµός αυτών δ) γεωτεχνική συµπεριφορά των αποβλήτων ε) γεωχηµικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορά των αποβλήτων Οι τεχνικές προδιαγραφές για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων δίνονται στο Παράρτηµα της απόφασης υπ αριθµ. 2009/360/ΕΚ. Πέρα από τις γενικές πληροφορίες και τη συλλογή στοιχείων για το γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκµετάλλευση κοιτάσµατος, ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων περιλαµβάνει αναλυτικά τα ακόλουθα: Περιγραφή του είδους των αποβλήτων και προβλεπόµενος χειρισµός: Προέλευση των αποβλήτων, όπως αναζήτηση, εξόρυξη, λειοτρίβηση, εµπλουτισµός Ποσότητα των αποβλήτων Περιγραφή του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µεταφοράς αποβλήτων 2

7 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Περιγραφή των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία Ταξινόµηση των αποβλήτων σύµφωνα µε την απόφαση 2000/532/EΚ, συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους Είδος προβλεπόµενης εγκατάστασης αποβλήτων Προσδιορισµός γεωτεχνικών παραµέτρων των αποβλήτων Προσδιορισµό των κατάλληλων παραµέτρων για την εκτίµηση των εγγενών φυσικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης αποβλήτων. Σχετικές παράµετροι προς εξέταση είναι κοκκοµετρία, πλαστικότητα, πυκνότητα και περιεκτικότητα σε νερό, βαθµός συµπίεσης, διατµητική αντοχή και γωνία τριβής, διαπερατότητα και λόγος κενών, συµπιεστότητα και στερεοποίηση. Προσδιορισµός γεωχηµικών χαρακτηριστικών και συµπεριφοράς των αποβλήτων Προσδιορισµό της χηµικής και ορυκτολογικής σύστασης των αποβλήτων καθώς και όλων των πρόσθετων ή υπολειµµάτων που παραµένουν στα απόβλητα Πρόβλεψη της χηµικής σύστασης των στραγγισµάτων σε βάθος χρόνου, λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης επεξεργασίας, ιδίως: - Αξιολόγηση της εκπλυσιµότητας των µετάλλων, οξυανιόντων και αλάτων σε βάθος χρόνου µέσω δοκιµής έκπλυσης/εξάρτησης από το ph, ή/και δοκιµής διήθησης (percolation test) ή/και αποδέσµευσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ή/και άλλων κατάλληλων δοκιµών, - Για τα απόβλητα που περιέχουν θειούχες ενώσεις, διεξαγωγή στατικών ή κινητικών δοκιµών προκειµένου να προσδιοριστεί η παραγωγή οξύτητας και η έκπλυση µετάλλων σε βάθος χρόνου. Με βάση την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, την οδηγία 2006/21/ΕΚ και την απόφαση 2009/360/ΕΚ για τα µεταλλευτικά απόβλητα, τα απόβλητα πρέπει να ταξινοµούνται σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταχώρησή τους στην απόφαση 2000/532/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της, λαµβάνοντας υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους. Η ταξινόµηση των µεταλλευτικών αποβλήτων µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων δίνεται στην παράγραφο Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, ΕΚΑ (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 13588/725, ΦΕΚ 383 Β/ ) Τα απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατοµείου και φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 01 του ΕΚΑ. Ειδικότερα για τα 3

8 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 απόβλητα από την εξόρυξη και επεξεργασία θειούχων µεταλλευµάτων διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα απόβλητα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα * οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος * άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες υπολείµµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και * άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο Κάθε κατηγορία αποβλήτου προσδιορίζεται πλήρως µε τον εξαψήφιο κωδικό. Τα απόβλητα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα. 2.2 Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα Με βάση την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, ο ορισµός για τα επικίνδυνα απόβλητα δίνεται στο άρθρο 2 (παρ. 2) της ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ». Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων επισηµαίνονται µε αστερίσκο και έχουν κοκκώδη µορφή χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα όταν: α) είτε εκδηλώνουν µία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήµατος ΙΙ της παραπάνω απόφασης, β) είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα απόβλητα της απόφασης 2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται στις δοκιµές που προβλέπονται στην ίδια απόφαση. Οι ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων και οι οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα απόβλητα της απόφασης 2003/33/ΕΚ δίνονται στις παραγράφους και αντίστοιχα. 4

9 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων Οι ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων δίνονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτηµα ΙΙ) Η Περιγραφή Η1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή µε φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο. Η2 Η3 Α Η3 Β Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η9 Η10 Η11 Η12 Η13 Η14 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερµο αντίδραση. «Πολύ εύφλεκτο»: ουσίες και παρασκευάσµατα: Σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 ο C (συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών) ή που µπορούν να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα υπό κανονική θερµοκρασία χωρίς τη βοήθεια ενέργειας ή σε στερεά κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν εύκολα µε σύντοµη επενέργεια µιας πηγής ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν να καίγονται ή να καταναλώνονται µετά την αποµάκρυνση της πηγής ανάφλεξης ή σε αέρια κατάσταση, που είναι εύφλεκτα στον αέρα υπό κανονική πίεση ή τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό ή µε υγρό αέρα, δηµιουργούν ευκόλως εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 ο C και δεν υπερβαίνει τους 55 ο C. «Ερεθιστικό»: µη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα, οι οποίες σε άµεση, παρατεταµένη ή επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους, µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονή. «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισµένους κινδύνους «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή ακόµη και το θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασµάτων). «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα, οι οποίες µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν την συχνότητα του. «ιαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα οι οποίες, σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς, µπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ αυτούς. «Μολυσµατικό»: ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς µικροοργανισµούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισµούς «Τερατογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα, οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα µπορούν να δηµιουργήσουν µη κληρονοµικές συγγενείς δυσµορφίες ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους. «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα, µπορούν να προκαλέσουν κληρονοµικά γενετικά ελαττώµατα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους. Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό, τον αέρα ή µε ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο. Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, µετά από διάθεση, µπορούν να δηµιουργήσουν, µε οποιοδήποτε µέσο, µια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουµένως. «Οικοτοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άµεσο µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. 5

10 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Για τις ιδιότητες Η3 έως Η8, Η10 και Η11 ορίζονται συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου τα απόβλητα να χαρακτηριστούν επικίνδυνα, όπως δίνονται στον Πίνακα 2. Για τις ιδιότητες Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, δεν προβλέπονται προδιαγραφές προς το παρόν. Πίνακας 2: Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτηµα ΙΙ) Η Περιγραφή Κριτήριο Η3Β Σηµείο ανάφλεξης 55 ο C Η4 Η5 Η6 Η7 Η8 Η10 Η11 Περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R41 σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως πολύ τοξικές σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 1 ή 2 σε συγκέντρωση Περιέχει µία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 3 σε συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R35 σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως R34 σε ολική συγκέντρωση Περιέχει µία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 ταξινοµηµένη ως R60, R61 σε συγκέντρωση Περιέχει µία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 3 που ταξινοµείται ως R62, R63 σε συγκέντρωση Περιέχει µεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 1 ή 2 ταξινοµηµένη ως R46 σε συγκέντρωση Περιέχει µεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 3 ταξινοµηµένη ως R40 σε συγκέντρωση 10% 20% 25% 0,1% 3% 0,1% 1% 1% 5% 0,5% 5% 0,1% Σηµειώσεις 1. Στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συµβουλίου που τροποποιεί για έβδοµη φορά την οδηγία 67/548, εισάγεται ο όρος «τοξικό για την αναπαραγωγή». Ο όρος «τερατογόνο» αντικαθίσταται από ισοδύναµο όρο «τοξικό για την αναπαραγωγή». Ο όρος αυτός θεωρείται ότι ευθυγραµµίζεται µε την ιδιότητα Η Η ταξινόµηση, καθώς και οι αριθµοί R αναφέρονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών και στις επακόλουθες τροποποιήσεις της. Τα όρια συγκέντρωσης αναφέρονται σε εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 88/379/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων παρασκευασµάτων και στις επακόλουθες τροποποιήσεις της. 1% Αξίζει να σηµειωθεί ότι λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση των µεταλλευτικών αποβλήτων (φύση κοιτασµάτων και περιβαλλόντων πετρωµάτων, τύποι µεταλλοφορίας, διαδικασίες παραγωγής π.χ. εξόρυξη, εµπλουτισµός κλπ.), αυτά είναι απίθανο να 6

11 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 εµφανίζουν ιδιότητες όπως Η1: εκρηκτικό, Η2: οξειδωτικό, H3 A και Β: εύφλεκτο, Η9: µολυσµατικό Οριακές τιµές της παραγράφου της απόφασης 2003/33/ΕΚ Σύµφωνα µε την 2003/33/ΕΚ, οι οριακές τιµές για τα κοκκώδη µη επικίνδυνα απόβλητα, υπολογιζόµενες σε L/S = 2 και 10 l/kg για τη συνολική διαρροή και εκφραζόµενες άµεσα σε mg/l για τη δοκιµή C0 (πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης ΕΛΟΤ CΕΝ/ΤS σε L/S = 0,1 l/kg) δίνονται στον Πίνακα 3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις µεθόδους δοκιµής και τις αντίστοιχες οριακές τιµές που πρέπει να χρησιµοποιούνται, µε βάση τον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα απόβλητα (απόφαση 2003/33/ΕΚ) Συστατικό L/S =2 l/kg L/S =10 l/kg C0 (δοκιµήδιήθησης) mg/kg ξηρά ουσία mg/l As 0,4 2 0,3 Ba Cd 0,6 1 0,3 Cr σύνολο ,5 Cu Hg 0,05 0,2 0,03 Mo ,5 Ni Pb Sb 0,2 0,7 0,15 Se 0,3 0,5 0,2 Zn Ιόντα χλωρίου Ιόντα φθορίου Θειικά ανιόντα DOC (*) TDS (**) (*) Εάν τα απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις τιµές για την παράµετρο DOC στη δική τους τιµή ph, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείµενο δοκιµών σε L/S =10 l/kg για ph 7,5-8,0. Τα απόβλητα µµπορεί να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής για την παράµετρο DOC, εάν τα αποτελέσµατα του ως άνω ποσοτικού προσδιορισµού δεν υπερβαίνουν τα 800 mg/kg.. (**) Οι τιµές για την παράµετρο TDS µµπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά προς τις τιµές για τα θειικά ανιόντα και τα ιόντα χλωρίου. Σηµειώνεται ότι οι οριακές τιµές της απόφασης 2003/33/ΕΚ δεν ισχύουν για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (οδηγία 2006/21/ΕΚ, απόφαση 2009/360/ΕΚ). 1 European Commission, DG Environment: Classification of mining waste facilities, Final Report, prepared by DHI Water Environment Health in cooperation with SGI, Swedish Geotechnical Institute and AGH, University of Science and Technology, Krakow, December

12 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος Κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα Σύµφωνα µε την Απόφαση 2009/359/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 «για τη συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων κατ εφαρµογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας θεωρούνται αδρανή κατά την έννοια του άρθρου 3 σηµείο 3 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ εφόσον πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα: α) τα απόβλητα δεν πρόκειται να υποστούν σηµαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου είδους σηµαντική µεταβολή δυνάµενη να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία, β) τα απόβλητα έχουν µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο µε τη µορφή θειούχων ενώσεων 0,1%, ή η µέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο µε τη µορφή θειούχων ενώσεων είναι 1% και ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης προς το δυναµικό παραγωγής οξύτητας, όπως προσδιορίζεται µε τη στατική δοκιµή pren είναι µεγαλύτερος του 3, γ) τα απόβλητα δεν ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης και δεν καίγονται, δ) η περιεκτικότητα των αποβλήτων, όπως επίσης και του λεπτοµερούς κλάσµατος των αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα σε As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, είναι αρκούντως χαµηλή ώστε να συνεπάγεται ασήµαντο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Για να θεωρείται αρκούντως χαµηλή ώστε να συνεπάγεται αµελητέο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η περιεκτικότητα στις ουσίες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εθνικές οριακές τιµές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες ή τα σχετικά εθνικά φυσικά επίπεδα υποβάθρου και ε) τα απόβλητα είναι πρακτικά απαλλαγµένα προϊόντων χρησιµοποιούµενων στην εξόρυξη ή την επεξεργασία, τα οποία θα µπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Προκειµένου για το κριτήριο (δ) αναφέρεται ότι στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιµές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες και δεν έχει πραγµατοποιηθεί συστηµατική καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών επιπέδων υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού, η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον δύναται να συγκριθεί µε τις τιµές υποβάθρου στην εξεταζόµενη ευρύτερη περιοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας. 8

13 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος Μεθοδολογία και δοκιµές γεωχηµικού χαρακτηρισµού των αποβλήτων Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, οδηγία 2006/21/ΕΚ, απόφαση 2009/360/ΕΚ) καθώς και τα αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί και την πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη και διεθνώς για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων, η µεθοδολογία χαρακτηρισµού των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. ειγµατοληψία και Προετοιµασία δειγµάτων Φυσικός / γεωτεχνικός χαρακτηρισµός Γεωχηµικός χαρακτηρισµός Χηµική - Ορυκτολογική Ανάλυση Θειούχα απορρίµµατα Μη θειούχα απορρίµµατα Στατικές οκιµές οκιµές εκχυλισιµότητας Σύγκριση µε προδιαγραφές Απλές δοκιµές εκχυλισιµότητας οκιµές σε στήλες υναµικό για παραγωγή οξύτητας Ζώνη αβεβαιότητας Μηδενικό δυναµικό παραγωγής οξύτητας Κινητικές δοκιµές εν απαιτούνται άλλες δοκιµές ελέγχου δυναµικού παραγωγής οξύτητας Σχήµα 1: Μεθοδολογία περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού εξορυκτικών αποβλήτων 2 Για την πρόβλεψη της γεωχηµικής συµπεριφοράς των αποβλήτων µακροπρόθεσµα λαµβάνεται υπόψη και η µεθοδολογία που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12920:2006+Α1: 2008 µε τίτλο «Χαρακτηρισµός αποβλήτων-μεθοδολογία για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς αποστράγγισης των αποβλήτων κάτω από καθορισµένες συνθήκες». Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συγκεκριµένα βήµατα, όπως: 2 Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining Activities, BREF MTWR (2009) 9

14 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Ορισµός του προβλήµατος και της λύσης που αναζητείται. Περιγραφή του σεναρίου χρήσης/διάθεσης (µηχανικές-γεωτεχνικές συνθήκες, υδρογεωλογικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά, βιολογικές συνθήκες και µεταλλοφορία, συνθήκες χρήσης). Περιγραφή του αποβλήτου (φυσικά-γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, χηµική-ορυκτολογική σύσταση, δυναµικό παραγωγής οξύτητας, δυναµικό εξουδετέρωσης). Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των αποβλήτων και το σενάριο διάθεσης, επιλογή και εκτέλεση κατάλληλων δοκιµών για την εκτίµηση της εκπλυσιµότητας και προσδιορισµό της επίδρασης επιµέρους παραµέτρων (φυσικών-γεωτεχνικών, χηµικών, βιολογικών) στην συµπεριφορά των αποβλήτων ως προς την εκπλυσιµότητα/ εκχυλισιµότητα των περιεχόµενων στοιχείων. Προσοµοίωση και πρόβλεψη της συµπεριφοράς αποστράγγισης των αποβλήτων µέσω της χρήσης απλών εξισώσεων ή πιο σύνθετων µοντέλων ανάλογα µε το πρόβληµα. Επαλήθευση του µοντέλου προσοµοίωσης µέσω α) επιβεβαίωσης της συµφωνίας των αποτελεσµάτων µεταξύ των δοκιµών β) σύγκρισης των εργαστηριακών αποτελεσµάτων µε επί τόπου µετρήσεις και γ) σύγκρισης µε στοιχεία από περιοχές µε ανάλογα χαρακτηριστικά. Η νοµοθεσία για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, οδηγία 2006/21/ΕΚ, απόφαση 2009/360/ΕΚ) δεν αναφέρει συγκεκριµένες δοκιµές που πρέπει να εκτελούνται για τον προσδιορισµό των γεωχηµικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων. Αξίζει παρόλα αυτά να σηµειωθεί ότι για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, στην παρούσα φάση βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης από την αρµόδια επιτροπή τυποποίησης (CEN/TC292, WG8), τα παρακάτω: Ολοκληρωµένος οδηγός (Overall guidance document) για τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (τεχνική έκθεση). Οδηγίες δειγµατοληψίας (τεχνική έκθεση). Ευρωπαϊκό Πρότυπο στατικής δοκιµής για τον προσδιορισµό του δυναµικού παραγωγής οξύτητας των θειούχων αποβλήτων (σχέδιο προτύπου pren 15875). Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην απόφαση 2009/359/ΕΚ και χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του κριτηρίου (β) για τα αδρανή απόβλητα (ίδε παρ. 2.3). Τεχνική έκθεση όσον αφορά στις κινητικές δοκιµές για τον χαρακτηρισµό των θειούχων αποβλήτων. Τεχνικές προδιαγραφές για τη δειγµατοληψία και ανάλυση κυανιούχων στις λίµνες τελµάτων Λαµβάνοντας υπόψη τις πρότυπες δοκιµές που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και διεθνώς για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων, οι δοκιµές που εφαρµόζονται για τον 10

15 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 προσδιορισµό των γεωχηµικών χαρακτηριστικών των µεταλλευτικών αποβλήτων δίνονται στον Πίνακα 4. Στον Πίνακα 4 δίνονται επίσης τα σχετικά κριτήρια, όπου αυτά είναι διαθέσιµα, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και αναφέρεται η σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία. 11

16 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Πίνακας 4: οκιµές γεωχηµικού χαρακτηρισµού των µεταλλευτικών αποβλήτων Παράµετρος οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά 3 ή Χηµική-ορυκτολογική ανάλυση Χηµική ιαλυτοποίηση µε µίγµατα σύσταση οξέων (π.χ. βασιλικό νερό, HF) ή/και σύντηξη και ανάλυση µε AAS, ICP-AES/MS Ορυκτολογική ανάλυση Φθορισµός ακτίνων Χ Περιθλασιµετρία ακτίνων-x Οπτική/ Ηλεκτρονική µικροσκοπία άλλα πρότυπα ΕΝ ΕΝ CEN/TR ΕΝ ISO ΕΝ Αντικείµενο/Σκοπός Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία (βαρέα µέταλλα, τοξικά στοιχεία) Προσδιορισµός κύριων και δευτερευόντων κρυσταλλικών ενώσεων, π.χ. θειούχα, αλκαλικά ορυκτά, πυριτικές ενώσεις κλπ. Προσδιορισµός δυναµικού παραγωγής οξύτητας και ρυθµού διαλυτοποίησης µετάλλων και θειικών ph ph πολφού Soil and waste ph, Method 9045C, SW 846, U.S. EPA 1996 Στατικές δοκιµές Κινητικές δοκιµές Στατική δοκιµή ΑΒΑ (Προσδιορισµός S, S(SO 4 ), CO 3, δυναµικό εξουδετέρωσης, Ε) Στατική δοκιµή NAG (Net Acid Generation) Στήλες οκιµή µακράς διάρκειας pren Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek 4 AMIRA BREF (2009) 2 Χαρακτηρισµός του δείγµατος ως προς την οξύτητα/ αλκαλικότητα Εκτίµηση του δυναµικού παραγωγής οξύτητας µε προσδιορισµό του Καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης (Κ Ε)και του λόγου υναµικού εξουδετέρωσης προς το δυναµικό παραγωγής οξύτητας ( Ε/ Ο) Προσδιορισµός του ph και του καθαρού δυναµικού παραγωγής οξύτητας/ Ενδείκνυται για υλικά µε S θειούχο < 1% και µικρή περιεκτικότητα σε Cu Προσδιορισµός ρυθµού οξείδωσης/εξουδετέρωσης και Κριτήρια-Νοµοθεσία Σύγκριση της συγκέντρωσης των στοιχείων µε φυσικά επίπεδα υποβάθρου (2009/359/ΕΚ) Σύγκριση µε κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, ΚΥΑ 13588/725) Πίνακας 5α Σύγκριση µε κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα (S<1%, Ε/ Ο>3) 2009/360/ΕΚ Πίνακας 5β Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε αυτά των στατικών δοκιµών και 3 Αναφέρονται τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την τεχνική επιτροπή CEN/TC 292 για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων 4 Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού προτύπου βασίζεται στη δοκιµή «Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek» (Lawrence and Wang, 1997: Determination of Neutralization Potential in the Prediction of Acid Rock Drainage. In Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver, BC, Canada, pp ) 5 AMIRA International Limited (2002): ARD Test Handbook, prepared by Ian Wark Research Institute and Environmental Geochemistry International Pty Ltd, Melbourne 12

17 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Παράµετρος οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά 3 ή (µήνες, χρόνια) σε στήλες κυκλικής διατοµής. Εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ ξηρασίας για την προσοµοίωση των συνθηκών απόθεσης του υλικού Κελιά υγρασίας οκιµή διάρκειας τουλάχιστον 20 εβδοµάδων σε συνθήκες επιταχυνόµενης οξείδωσης (παροχή αέρα, εφαρµογή υγρών/ ξηρών κύκλων Λυσίµετρα οκιµή µακράς διάρκειας παρόµοια µε αυτή σε στήλη Εκπλυσιµότητα-εκχυλισµότητα µετάλλων, ανιόντων οκιµές ενός ή δύο σταδίων µικρής διάρκειας Εκπλυσιµότητα µετάλλων, ανιόντων άλλα πρότυπα ASTM D BREF (2009) 2 ΕΝ ΕΝ ΕΝ ΕΝ οκιµές εξάρτησης µε το ph CEN/TS CEN/TS οκιµή ανοδικής διήθησης σε CEN/TS στήλη διαµέτρου 5 cm ή 10 cm ανάλογα µε το µέγεθος κόκκων του υλικού (<4 mm ή 10 mm) διάρκειας ενός µήνα. Συλλογή εκπλυµάτων για αθροιστικό λόγο υγρού/στερεού 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1/ 2/ 5 και 10 l/kg Αντικείµενο/Σκοπός ποιότητας στραγγισµάτων (οξύτητα /αλκαλικότητα, διαλυτοποίηση περιεχόµενων µετάλλων, θειικών κ.α) Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας των περιεχόµενων µετάλλων µετά από επαφή του υλικού µε απιονισµένο νερό σε λόγους υγρού/στερεού 2 l/kg, 8 l/kg και 10 l/kg σε συνθήκες ισορροπίας Προσδιορισµός επίδρασης ph στην εκπλυσιµότητα µετάλλων και ανιόντων Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας σε συνθήκες κορεσµού του υλικού Κριτήρια-Νοµοθεσία της χηµικής-ορυκτολογικής σύστασης του εξεταζόµενου υλικού για την εκτίµηση του δυναµικού παραγωγής οξύτητας. Ενδεικτική σύγκριση της χηµικής σύστασης των στραγγισµάτων µε τα απαιτούµενα όρια ποιότητας νερών. Η χηµική σύσταση των στραγγισµάτων στις κινητικές δοκιµές µπορεί να διαφοροποιείται σε σύγκριση µε αυτή στο χώρο απόθεσης του υλικού λόγω διαφορών σε παραµέτρους όπως το µέγεθος κόκκων του υλικού, το λόγο υγρού/ στερεού, τη θερµοκρασία. Χρήση γεωχηµικών µοντέλων για την πρόβλεψη της ποιότητας των νερών στους υδάτινους αποδέκτες (2009/360/ΕΚ) Κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων. (2003/33/ΕΚ- οκιµές συµµόρφωσης) Με βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα όρια της 2003/33/ΕΚ δεν εφαρµόζονται για τα µεταλλευτικά απόβλητα, οπότε η σύγκριση είναι ενδεικτική. 2003/33/ΕΚ Κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για το πρώτο έκπλυµα της δοκιµής και αφορούν την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων (2003/33/ΕΚ). Με βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα όρια της 2003/33/ΕΚ δεν εφαρµόζονται για τα µεταλλευτικά απόβλητα, οπότε η σύγκριση είναι ενδεικτική. 13

18 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Παράµετρος οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά 3 ή άλλα πρότυπα Εκπλυσιµότητα-εκχυλισµότητα µετάλλων, ανιόντων από µονόλιθους Στατικές δοκιµές υναµικές δοκιµές οκιµή παρτίδας ενός σταδίου για µονόλιθους σε συγκεκριµένη αναλογία υγρού προς εµβαδόν επιφάνειας για υλικά µε συγκεκριµένες διαστάσεις υναµική δοκιµή έκπλυσης για µονόλιθους µε περιοδική ή συνεχή ανανέωση του εκχυλιστικού µέσου prcen/ts ΕΑ ΝΕΝ 7370 prcen/ts prcen/ts Αντικείµενο/Σκοπός Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας µονόλιθων σε συνθήκες ισορροπίας Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας µονόλιθων σε συγκεκριµένες συνθήκες ή συνθήκες σχετικές µε συγκεκριµένο σενάριο χρήσης/ διάθεσης των αποβλήτων Κριτήρια-Νοµοθεσία εν έχουν θεσπιστεί κριτήρια για τις δοκιµές σε µονόλιθους. Σύµφωνα µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν κριτήρια ώστε τα συµπαγή απόβλητα να εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων. 14

19 Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ εκέµβριος 2009 Πίνακας 5α: Αξιολόγηση αποτελεσµάτων της στατικής δοκιµής ΑΒΑ 6 Παραγωγή οξύτητας Αρχικό NPR υνατή Ε/ Ο <1 Πιθανή παραγωγής οξύτητας. Πιθανή (αβεβαιότητα) Μικρή Ουδεµία 1< Ε/ Ο<2 2< Ε/ Ο<4 Ε/ Ο>4 Παρατηρήσεις Ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας εάν το υναµικό Εξουδετέρωσης είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή εξαντλείται µε ταχύτερο ρυθµό από ότι οι θειούχες ενώσεις. Μη ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας, εκτός εάν υπάρχει σηµαντική έκθεση των θειούχων ενώσεων ή έντονα ενεργές θειούχες ενώσεις µε µη ικανοποιητικά ενεργό υναµικό Εξουδετέρωσης. εν απαιτούνται άλλες δοκιµές εκτός εάν το υλικό προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως πηγή δηµιουργίας αλκαλικότητας. Πίνακας 5β: Κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας µε βάση τα αποτελέσµατα της στατικής δοκιµής ΝΑG (AMIRA, ) NAGpH NAG (kg H 2 SO 4 /t) Χαρακτηρισµός 4,5 0 Το υλικό δεν παράγει οξύτητα <4,5 5* Το υλικό παρουσιάζει τάση παραγωγής οξύτητας-µικρό δυναµικό <4,5 >5* Το υλικό παρουσιάζει δυναµικό παραγωγής οξύτητας *Το κριτήριο για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων ως υλικά µε τάση παραγωγής οξύτητας αλλά µε µικρό δυναµικό µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την εξεταζόµενη θέση. Ο χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται σε υλικά που έχουν µικρό δυναµικό παραγωγής οξύτητας και άρα καθίσταται εφικτό να αναµιχθούν µε αλκαλικά πρόσθετα ή υλικά µη δυνάµενα να παράγουν οξύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεσή τους. 6 Price W.A., Morin, K. and Hutt, N. (1997): Guidelines for the prediction of acid rock drainage and metal leaching for mines in British Columbia: Part II. Recommended procedures for static and kinetic testing. In Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vol. I, Vancouver, B.C. Canada, pp

20 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα IV 2). Μεθοδολογία δειγµατοληψίας µεταλλευτικών αποβλήτων της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ENVECO A.E

21 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

22 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασµού του επενδυτικού της πλάνου για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ανέθεσε τη µελέτη των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των µεταλλευτικών αποβλήτων όλων των επιµέρους υποέργων (Μαύρων Πετρών, Σκουριών, Ολυµπιάδας και Μεταλλουργίας), στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο αυτό µελετήθηκαν και από τα δύο πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τα ακόλουθα υλικά: ΕΡΓΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Μετάλλευµα Στείρα εξόρυξης 3 Α Αδροµερή τέλµατα εµπλουτισµού Λεπτοµερή τέλµατα εµπλουτισµού οκίµιο λιθογόµωσης ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη Υφιστάµενα τέλµατα Ολυµπιάδας Τέλµατα Ολυµπιάδας (πρόκειται για τέλµατα µετά από την επανακατεργασία των υφιστάµενων τα οποία αναµένεται να είναι ταυτόσιµα µε αυτά που θα παράγονται από τον σχεδιαζόµενο εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας) Στείρα εξόρυξης Ολυµπιάδας οκίµιο λιθογόµωσης µε 5% τσιµέντο οκίµιο λιθογόµωσης µε 12% τσιµέντο ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Τέλµατα εµπλουτισµού Στείρα εξόρυξης Ακολουθεί µία περιγραφή του τρόπου δειγµατοληψίας / παρασκευής / προετοιµασίας των των δειγµάτων. Επισηµαίνεται ότι όλα τα δείγµατα χωρίστηκαν σε δύο όµοια αντιδείγµατα, εκ των οποίων το ένα εστάλη στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και το άλλο στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Τέλος, όσον αφορά τα απόβλητα της µεταλλουργίας, αυτά παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ στο πλαίσιο συµµετοχής του στην ανάπτυξη τµήµατος της µεταλλουργικής διαδικασίας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών υλικών του µεταλλείου Μαύρων Πετρών αποστέλλονται στα δύο εργαστήρια αντιπροσωπευτικά δείγµατα των ετήσιων σύνθετων δειγµάτων της

23 παραγωγικής διαδικασίας. Όσον αφορά το Μετάλλευµα, το Αδροµερές τέλµα και το Λεπτοµερές τέλµα της παραγωγικής διαδικασίας, επειδή και τα τρία αυτά είναι ρεύµατα που είτε τροφοδοτούνται είτε παράγονται από το εργοστάσιο εµπλουτισµού, η παρασκευή των ετήσιων σύνθετων δειγµάτων γίνονται από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου σε συνεργασία µε το Εργοστάσιο Εµπλουτισµού. Στο πλαίσιο αυτό τα δείγµατα της ηµερήσιας παραγωγής του εργοστασίου εµπλουτισµού δειγµατίζονται σε κάθε βάρδια από το προσωπικό του εργοστασίου εµπλουτισµού και αποστέλλονται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου όπου συντίθενται σε ηµερήσια δείγµατα ανάλογα µε τους τόννους παραγωγής κάθε βάρδιας. Ακολούθως, από τα σύνθετα ηµερήσια δείγµατα παρασκευάζονται αντιπροσωπευτικά µηνιαία και ετήσια δείγµατα για κάθε τύπο ρεύµατος ηµερήσιας παραγωγής, µεταξύ των οποίων και τα 3 ρεύµατα ενδιαφέροντος (µετάλλευµα, αδροµερές τέλµα, λεπτοµερές τέλµα). Η ποσότητα κάθε ηµερήσιου δείγµατος (Α,g) που απαιτείται για την προετοιµασία συγκεκριµένης ποσότητας σύνθετου δείγµατος (X, g). τροφοδοσίας, (Χ=1000g), υπολογίζεται ως ακολούθως: A (g) = [ Παραγωγή τροφοδοσίας (Π, tn) / Συνολική παραγωγή τροφοδοσίας (ΣΠ, tn)] * X (g). Όσον αφορά τα στείρα εξόρυξης, αυτά αποτίθενται προσωρινά στο χώρο απόθεσης στείρων στο εξωτερικό πρανές του Καρακολίου, για να αξιοποιηθούν στη συνέχεια µετά από θραύση και ταξινόµηση για την παραγωγή 3 Α που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων. Η δειγµατοληψία των στείρων εξόρυξης γίνεται µε τη λήψη δείγµατος βάρους περίπου 1 όνου από την µηνιαία παραγωγή και φύλαξη αυτού σε ξεχωριστό σωρό. Στο τέλος του χρόνου, δειγµατίζεται ο σωρός των 12 περίπου τόνων µε κάνναβο 1x1 m για την παρασκευή του ετήσιου αντιπροσωπευτικού δείγµατος στείρων εξόρυξης. Τέλος, όσον αφορά το υλικό λιθογόµωσης, λαµβάνονται δείγµατα καρότων διαστάσεων Ø 10 cm και µήκους τουλάχιστον 2 m, από περισσότερα από ένα µέτωπα παραγωγής που λιθογοµώθηκαν εντός του έτους. Τα καρότα αυτά χωρίζονται σε 3 αντιδείγµατα, εκ των οποίων από ένα αποστέλλεται στα Εργαστήρια Μεταλλουργίας ΕΜΠ και Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού ενώ το τρίτο υποβάλλεται σε δοκιµές αντοχής. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ 3.1 Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη Γενικά Οι υφιστάµενοι χρυσοφόροι σωροί αρσενοπυρίτη βρίσκονται περίπου 400 m Β του υφιστάµενου εργοστασίου εµπλουτισµού. Υπάρχουν 3 διαδοχικοί σωροί, οι οποίοι καταλαµβάνουν µία συνολική περιοχή περίπου 25 στρεµµάτων. Λόγω της µορφολογίας του φυσικού εδάφους, το οπτικό αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση τριών επακόλουθων βαθµίδων µέσου ύψους 5 έως 6 µέτρων, οι οποίες αναπτύσσονται κατά µήκος ενός νοητού άξονα µε διεύθυνση από Ν-ΝΑ προς τα -Β. Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, πριν την έναρξη απόθεσης του υλικού, έγιναν εργασίες διαµόρφωσης του εδάφους καθώς και διάστρωση µε αργιλικό υλικό το οποίο συµπιέστηκε κατάλληλα. Το ίδιο αργιλικό υλικό χρησιµοποιήθηκε και για τη δηµιουργία του αναχώµατος καθώς και των διαχωριστικών βαθµίδων. Στο Σχήµα δίνεται µία κάτοψη των σωρών καθώς και µία τοµή κατά µήκος του νοητού άξονα Ν-ΝΑ προς τα -Β. Με βάση τα αποτελέσµατα µιας συστηµατικής δειγµατοληψίας µε γεωτρήσεις που διεξήχθη το 1996 σε συνδυασµό µε τα ιστορικά στοιχεία παραγωγής του εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας υπολογίζεται ότι στην περιοχή είχαν αποτεθεί συνολικά τόνοι αρσενοπυρίτη.

24 Περιγραφή δειγµατοληψίας Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, για τον προσδιορισµό της ποσότητας και ποιότητας αρσενοπυρίτη που βρισκόταν στην περιοχή έγινε το 1996 δειγµατοληψία µε γεωτρήσεις. ιανοίχτηκαν συνολικά 84 γεωτρήσεις, σε κάνναβο 20 m x 20 m, η σχετική θέση των οποίων δίνεται στο Σχήµα ενώ τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος της παρούσας. To βάθος των γεωτρήσεων επεκτάθηκε έως ότου να βρουν το φυσικό υπόβαθρο, το δε συνολικό µήκος των γεωτρήσεων ανήλθε σε 427,4m. Σε κάθε γεώτρηση και ανά ένα µέτρο γινόταν δειγµατοληψία. Τα αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων αξιολογήθηκαν µε την χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος GEMCOM και συνοψίζονται στον Πίνακα Πίνακας Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας µε βάση τις γεωτρήσεις του 1996 (TVX Hellas Kassandra Project, Evaluation of the Olympias Arsenopyrite Stockpiles, N. Tschischow, July 1996) Περιγραφή Σωρός Νο.1 Σωρός Νο.2 Σωρός Νο. 3 Σύνολο ιαφορά (+ -) Όγκος (m3) Ειδικό βάρος (t/m3) Υγροί τόννοι Υγρασία (%) Ξηροί τόννοι Χρυσός (g/t) Άργυρος (g/t) Zn (%) Pb (%) As (%) Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο της λήψης ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό του αξιοποίησε το σύνολο των γεωτρήσεων που είχαν γίνει το Από όλα τα δείγµατα ελήφθη ισοβαρές δείγµα για τον σχηµατισµό ενός σύνθετου αντιπροσωπευτικού δείγµατος βάρους περίπου 20 kg, το οποίο χωρίσθηκε σε δύο αντιδείγµατα των 10 kg έκαστο, τα οποία και εστάλησαν στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ, για περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό. Σχήµα 3.1-1: Χάρτης δειγµατοληψίας σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας 3.2 Παλαιά (υφιστάµενα) τέλµατα εµπλουτισµού

25 Γενικά Ο χώρος απόθεσης παλαιών τελµάτων των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας βρίσκεται στην πεδινή περιοχή του Μαυρόλακκα, 600m Β του εργοστασίου εµπλουτισµού. Από τα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία φαίνεται ότι κατασκευάστηκε το 1976 από την τότε µεταλλειοκτήτρια εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ και λειτούργησε έως το 1995 για την απόθεση των στερεών καταλοίπων εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος (τελµάτων εµπλουτισµού). Πρόκειται για έναν τεχνητό ταµιευτήρα µε περιµετρικό φράγµα και βαθµιδωτά πρανή, συνολικής έκτασης (περιλαµβανοµένου του φράγµατος) 265 στρεµµάτων. εν υπάρχουν αναλυτικά δεδοµένα για τα τεχνικά στοιχεία κατασκευής του φράγµατος. Περιγραφή δειγµατοληψίας Για τη διερεύνηση των ποιοτικών και γεωχηµικών χαρακτηριστικών του υλικού που βρίσκεται αποτιθεµένο στον εν λόγω χώρο αξιοποιήθηκαν τα δείγµατα ενός προγράµµατος δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων της περιόδου Συνολικά διανοίχθηκαν 102 γεωτρήσεις, σε κάνναβο 50 m x 50 m, η σχετική θέση των οποίων δίνεται στο Σχήµα ενώ τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους στους Πίνακες 2 και 3 του Παραρτήµατος της παρούσας. Το βάθος των γεωτρήσεων επεκτάθηκε έως ότου να βρουν το φυσικό υπόβαθρο, το δε συνολικό µήκος των γεωτρήσεων ανήλθε σε 877 m. Σε κάθε γεώτρηση και ανά ένα µέτρο γινόταν δειγµατοληψία. Τα αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων αξιολογήθηκαν µε την χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος GEMCOM και συνοψίζονται στον Πίνακα Σχήµα 3.2-1: Χάρτης δειγµατοληψίας τελµάτων εµπλουτισµού Ολυµπιάδας Πίνακας 3.2-1

26 Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας του παλαιού χώρου απόθεσης τελµάτων Ολυµπιάδας µε βάση τις γεωτρήσεις του 1996 (TVX Hellas Olympias Mine, Evaluation of the Olympias Tailing Pond, M. Podhorski, September 1997) Περιγραφή Αριθµός δειγµάτων που αναλύθηκαν Min max Average S.D. Weighted average Ειδικό βάρος (t/m3) Υγροί τόννοι Υγρασία (%) ,96 Χρυσός (g/t) ,42 Άργυρος (g/t) ,25 Zn (%) ,45 Pb (%) ,48 As (%) ,6 Fe (%) ,86 Cu (%) S (%) ,8 Bi (%) 97% των δειγµάτων είχαν κάτω από το όριο ανίχνευσης Sb (%) Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο της λήψης ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό του, αξιοποίησε τις δειγµατοληψίες που είχαν γίνει την περίοδο Εκ του συνόλου των 102 γεωτρήσεων που είχαν γίνει την περίοδο (877 δείγµατα του ενός µέτρου) ελήφθη ισοβαρές δείγµα από κάθε ένα µέτρο γεώτρησης για τον σχηµατισµό ενός σύνθετου αντιπροσωπευτικού δείγµατος βάρους περίπου 60 kg. Το δείγµα χωρίστηκε σε 3 όµοια δείγµατα, εκ των οποίων το ένα (βάρους 10 kg) εστάλη στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, το άλλο (βάρους επίσης 10 kg) στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ και το 3 ο (βάρους 40 kg) στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι για δοκιµές επίπλευσης και καθαρισµού και χηµικές αναλύσεις 3.3 Τέλµατα εµπλουτισµού από την µελλοντική παραγωγή Στο σύνθετο δείγµα υφιστάµενων τελµάτων εµπλουτισµού (βάρους 40 kg) που περιγράφηκε στην ενότητα 3.2, έγιναν δοκιµές επίπλευσης στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός για την ανάκτηση του περιεχόµενου συµπυκνώµατος αρσενοπυρίτη. Χαρακτηριστικό δείγµα των συνθηκών και των αποτελεσµάτων των δοκιµών επίπλευσης συνοψίζονται στον Πίνακα Πίνακας οκιµή σε αντιπροσωπευτικό δείγµα γεωτρήσεων από τον παλαιό χώρος απόθεσης τελµάτων Ολυµπιάδος ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ 85% -45µm ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΚΙΜΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ grams per ΧΡΟΝΟΣ - Λεπτά (min) ph H2SO4 CuSO4 ZnSO4 tone OL-4 SIPX MIBC GRIND CONDIT FROTH Conditioning 100 ml 50 3 dr Rougher st clean ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΟΣΗ Βάρος gr Βάρος % S As Fe Au S As Fe Au S As Fe Au Conc 1 st clean Tail 1 st clean TAIL TOTAL Το τέλµα από τις ως άνω δοκιµές επίπλευσης θεωρήθηκε ως τέλµα αντιπροσωπευτικό του τέλµατος που θα παράγεται από τον εµπλουτισµό της µελλοντικής παραγωγής µεταλλεύµατος. Το τέλµα αυτό χωρίστηκε σε τρία όµοια δείγµατα, εστάλη από µία ποσότητα περίπου 10 kg στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και στο

27 Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ για περαιτέρω δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή δοκιµίων λιθογόµωσης µε τσιµέντο. 3.4 Υλικό λιθογόµωσης για την µελλοντική εκµετάλλευση Γενικά Μία ποσότητα (βάρους περίπου 20 kg) από το τέλµα επανακατεργασίας των υφιστάµενων τελµάτων Ολυµπιάδας εστάλη στο Εργαστήριο της ΑΚΤΩΡ για την παρασκευή κυλινδρικών και κυβικών µονόλιθων, διαστάσεων περίπου 10x10 cm, µε τις ακόλουθες δύο συνταγές: Μίγµα 1: Τέλµα εµπλουτισµού = 66%, Τσιµέντο = 12%, Νερό = 22% Μίγµα 2: Τέλµα εµπλουτισµού = 73%, Τσιµέντο = 5%, Νερό = 22% Τρόπος παρασκευής µιγµάτων Για τις συνθέσεις χρησιµοποιήθηκε τσιµέντο CEM II/A-L 42,5 R της εταιρείας ΧΑΛΥΨ µε ειδικό βάρος 3,07 g/cm 3. Για την παρασκευή των µιγµάτων χρησιµοποιήθηκε µίξερ ικανότητας 3lt και το κάθε ανάµιγµα αναδεύτηκε για 5min µετά την προσθήκη όλων των υλικών. Από το κάθε ανάµιγµα ελήφθησαν αντίστοιχα 1) δύο κυλινδρικά δοκίµια διαστάσεων 9,8x10cm και 2) δύο κυβικά δοκίµια µε βάρος περίπου 5kg. Η τοποθέτηση του µίγµατος στα καλούπια έγινε σε 2 στρώσεις, ενώ η συµπύκνωση έγινε µε δονητική τράπεζα ιδιοκατασκευής. Το ξεκαλούπωµα όλων των δοκιµίων έγινε 2 µέρες µετά, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εν λόγω δοκίµια είχαν στερεοποιηθεί από την επόµενη κιόλας µέρα παρασκευής. Εκτός από τα παραπάνω δείγµατα από το κάθε µίγµα ελήφθη ένα παραπάνω κυλινδρικό δοκίµιο, η θραύση του οποίου έγινε στις 18 ηµέρες και προέκυψαν οι ακόλουθες αντοχές (ανηγµένες για κύλινδρο 15x30cm): 1 ο Μίγµα: 6,95 Mpa και 2 ο Μίγµα: 2,79 MPa Τα παραπάνω δοκίµια εστάλησαν για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. 3.5 Στείρα εξόρυξης Γενικά Ο υφιστάµενος χώρος απόθεσης των στείρων εξόρυξης του µεταλλείου Ολυµπιάδας βρίσκεται 100m ΒΑ του φιρέ αερισµού και 350m Β-Β του φρέατος. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία παραγωγής, τα στείρα που παρήχθησαν την περίοδο από τα έργα ανάπτυξης και εκµετάλλευσης του µεταλλείου Ολυµπιάδας αποτέθηκαν κατά κύριο λόγο στην Πλατεία Φιρέ (ίδε Σχέδιο 3.5-1). Περαιτέρω, ο συνολικός όγκος του υλικού που έχει ήδη αποτεθεί εκτιµάται σε m 3 ή ισοδύναµα t (φαινόµενο ειδικό βάρος στείρων Ολυµπιάδας 1,6 t/m 3 ). Το σύνολο των στείρων αυτών καταλαµβάνουν συνολική έκταση 27,5 στρεµµάτων το δε µέγιστο ύψος του σωρού ανέρχεται σε 30 m. Tα στείρα που βρίσκονται συσσωρευµένα στην πλατεία Φιρέ, είναι υλικά µε µεγάλη ανοµοιογένεια στην κατανοµή µεγέθους, µε τεµάχια από 40cm µέχρι και λεπτοµερή σωµατίδια -75µm. Περιγραφή δειγµατοληψίας Για την λήψη δείγµατος στείρων εξόρυξης το οποίο θα αντιπροσωπεύει τα στείρα της µελλοντικής παραγωγής έγινε δειγµατοληψία µε τάφρους του υλικού που βρίσκεται στην Πλατεία Φιρέ. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν µε

28 χρήση JCB δείγµατα από 17 σηµεία στα οποία η εκσκαφή έφθασε µέχρι βάθους 3-4 µέτρων. H σχετική θέση των θέσεων δειγµατοληψίας του σωρού φαίνεται στο Σχήµα Ακολούθως το υλικό που εκσκάφθηκε από την κάθε θέση µεταφέρθηκε σε παρακείµενο χώρο, και ελήφθη δείγµα αντιπροσωπευτικό από κάθε σωρό. Τα δείγµατα από κάθε σωρό λειοτριβήθηκαν. Από τα 17 λειοτριβηµένα δείγµατα σχηµατίστηκε ένα σύνθετο δείγµα µε ισοβαρή ανάµειξη των επιµέρους δειγµάτων. Το συνολικό βάρος του σύνθετου δείγµατος που σχηµατίστηκε ήταν της τάξεως των 100 kg. Από αυτό το σύνθετο δείγµα, περίπου από 10 kg εστάλησαν και στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ αλλά και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού. Σχήµα 3.5-1: Χάρτης δειγµατοληψίας στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 4.1 Μετάλλευµα Γενικά Το κοίτασµα των Σκουριών φιλοξενείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του σε ένα σχεδόν κατακόρυφο πορφυριτικό βαθύλιθο, που έχει διεισδύσει µέσα στους βιοτιτικούς σχιστόλιθους της περιοχής. Ο µεταλλοφόρος πορφύρης, γνωστός και ως κεντρική ζώνη µεταλλοφορίας, εκτείνεται µέχρι την επιφάνεια µε εµφάνιση διαµέτρου 200m. Περιγραφή δειγµατοληψίας Για τον σχηµατισµό δείγµατος µεταλλεύµατος των Σκουριών επιλέχθηκαν τέσσερις από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο της οριοθέτησης του κοιτάσµατος. Για την επιλογή των πλέον κατάλληλων γεωτρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:

29 1. Να βρίσκονται εντός του κυλίνδρου της µεταλλοφορίας, πάνω σε δύο κάθετους µεταξύ τους άξονες, αντιδιαµετρικά ως προς τον νοητό άξονα του κυλίνδρου και σε ίσες αποστάσεις από αυτόν. Έτσι, θεωρώντας ότι ο νοητός άξονας του κυλίνδρου του κοιτάσµατος είναι αυτός που διέρχεται από το σηµείο Α (Χ: , Ψ: ), επιλέχθηκαν οι ακόλουθες 4 γεωτρήσεις (ίδε Σχήµα και Πίνακα 4.1-1): Πίνακας Ερευνητικές Γεωτρήσεις των Σκουριών που επιλέχθηκαν για την παρασκευή σύνθετου δείγµατος µεταλλεύµατος Α/Α Περιγραφή γεώτρησης Συντεταγµένες Απόσταση από τον άξονα του κοιτάσµατος Χ Ψ 1 SOP , , SOP , , SOP , , SOP , ,69 36 Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω γεωτρήσεις, όπως και το σύνολο των ερευνητικών γεωτρήσεων των Σκουριών, ήταν κεκλιµένες µε κλίση 70 προς τα Βορειοδυτικά (αζιµούθιο 315 ). 2. Από τις παραπάνω 4 γεωτρήσεις, προκειµένου να καθοριστεί το βάθος µέχρι το οποίο θα αξιοποιηθεί η κάθε γεώτρηση, αξιολογήθηκαν τα διαθέσιµα στοιχεία περιεκτικότητας σε Cu, και στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θεωρήθηκε ως Cut off Grade η περιεκτικότητα 0,20% Cu. Εποµένως, κάθε µία από τις προαναφερθείσες γεωτρήσεις αξιοποιήθηκε µέχρι εκείνο το συγκεκριµένο βάθος, κάτω από το οποίο η περιεκτικότητα σε Cu ήταν συστηµατικά µικρότερη του 0,20%. Ο καθορισµός του βάθους αυτού δίνεται στα Σχήµατα έως 5 ενώ τα βάθη των γεωτρήσεων που αξιοποιήθηκαν δίνονται στον Πίνακα Τέλος, παρασκευάστηκε ένα σύνθετο δείγµα µεταλλεύµατος µε ισοβαρή ανάµειξη των δειγµάτων από κάθε δύο µέτρα γεώτρησης και από τις 4 γεωτρήσεις. Σχήµα 4.3-2: Χάρτης δειγµατοληψίας για Παρασκευή σύνθετου µεταλλεύµατος Σκουριών Το σύνθετο δείγµα χωρίστηκε σε όµοια αντιδείγµατα, εκ των οποίων τα δύο απεστάλησαν για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού στα Εργαστήρια Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ ενώ το υπόλοιπο υποβλήθηκε σε δοκιµές εµπλουτισµού στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι Φωτογραφική τεκµηρίωση ENVECO A.E Φ1 Stockpile µεταλλεύµατος µεταλλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2014 L 365/89 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε.

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε. Περιβαλλοντική Διερεύνηση στα πλαίσια του Έργου Συλλογή και Απομάκρυνση Επικινδύνων Αποβλήτων από ανεξέλεγκτη ρύπανση σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Case Study) Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) Η σηµαντική συµβολή ενηµερωµένων Α σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), στηδιαχείριση επικινδυνότητας προϊόντων & αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ)

Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για τα επικίδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010

Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 Χαρακτηρισμός Αποβλήτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Δρος χημικού μηχανικού Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΘΗΝΑ 2010 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Απόφαση βασικών εννοιών Εισαγωγή νέων μέτρων (πρόληψη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 )

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/333 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/319 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα Δ. Καλιαμπάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012 ΚΟΙΤAΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ& ΕΥΡΩΠΗ Η Ελλάδα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας Βασίλειος Τσιρίδης Δρ. Χημικός μηχανικός Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων

Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός αποβλήτων Επικ. Καθ. Χ. Στουραϊτη Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία - Περιβαλλοντική Γεωχημεία 1 Περιβαλλοντικός Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 30085/220/09 Εμπορική ονομασία Ruschei MN 85/220, 350-60 mm Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποπ

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποπ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων Απογραφή κλειστών & εγκαταλελειµµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP

Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 17 Μαρτίου 2014 1 Μέθοδοι ταξινόμησης μειγμάτων κατά CLP Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Λογικό διάγραμμα ταξινόμησης μείγματος 2 3 Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα

Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα 1 Χρονική σχέση με τα φιλοξενούντα πετρώματα Συγγενετικές ανωμαλίες: Προκύπτουν συγχρόνως με το σχηματισμό των πετρωμάτων Επιγενετικές ανωμαλίες: Έπονται του φιλοξενούντος πετρώματος, τροποποιούν την ορυκτολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 261 262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 263 2000, για τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα