Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις αυτές παρέχονται ως πρόσθετο βοήθηµα στο µάθηµα «Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων» και αποτελούν σύνοψη της ύλης που καλύφθηκε στο µάθηµα. Σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα εγχειρίδια που αναφέρονται στο περίγραµµα και την παρακολούθηση. Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Βιοµηχανική οργάνωση (Β/Ο) ή οικονοµική ατελούς ανταγωνισµού. «Βιοµηχανία» οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα µεγάλης κλίµακας (κλάδος). 1

2 Εισαγωγή συνέχεια... Ιδιαιτερότητες Β/Ο: έµφαση στη µελέτη των στρατηγικών των επιχειρήσεων (αλληλεπίδραση στην αγορά) ανταγωνισµός τιµών διαφήµιση έρευνα και ανάπτυξη (R&D) Εισαγωγή συνέχεια... Κεντρικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη δύναµη αγοράς: υπάρχει; πως την αποκτούν/διατηρούν οι επιχειρήσεις; συνέπειες ρόλος της δηµόσιας πολιτικής ύναµη αγοράς ύναµη αγοράς: η ικανότητα καθορισµού των τιµών πάνω από το (οριακό) κόστος. Έλεγχος για δύναµη αγοράς µέσω της εξέτασης διαφόρων στοιχείων όπως οι επικρατούσες τιµές ή το ποσοστό κέρδους. Ποσοστό κέρδους: R=έσοδα C=κόστος R C r = C 2

3 ύναµη αγοράς συνέχεια... Πως αποκτούν οι επιχειρήσεις δύναµη αγοράς; 1. Νόµιµη προστασία από ανταγωνισµό Πνευµατικά δικαιώµατα Ευρεσιτεχνίες 2. Στρατηγικές της επιχείρησης Προσφορές Συµµαχίες ύναµη αγοράς συνέχεια... Πως διατηρούν οι επιχειρήσεις τη δύναµη αγοράς; εν υπάρχει µια συνταγή... εξαρτάται από την περίσταση. Συνέπειες δύναµης αγοράς Επιχείρηση: Μεγαλύτερα κέρδη (υψηλές τιµές) Μεγαλύτερη αξία Κοινωνική ευηµερία; 3

4 Συνέπειες δύναµης αγοράς συνέχεια... Κοινωνική ευηµερία: Μεταβίβαση πλούτου στις επιχειρήσεις Αναποτελεσµατική κατανοµή πόρων/µή αποδοτικό σύστηµα (διανεµητική αναποτελεσµατικότητα) Παραγωγική αναποτελεσµατικότητα X-inefficiency Αναζήτηση εισοδήµατος Rent seeking (µη παραγωγικοί πόροι που οι επιχειρήσεις δαπανούν για να επηρεάσουν τους δηµιουργούς πολιτικής) Συνέπειες δύναµης αγοράς συνέχεια... Υπάρχει κάποια καλή συνέπεια; Ναι, από δυναµική άποψη. Θετικά κέρδη µπορούν δυνητικά να επενδυθούν σε Ε&Α ώστε να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Ρόλος δηµόσιας πολιτικής Να εµποδίσει και να διορθώσει καταστάσεις όπου η δύναµη αγοράς µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά εις βάρος των καταναλωτών. υο βασικές πολιτικές: 1. Ρύθµιση Όταν έχουµε (σχεδόν...) µονοπώλιο. 2. Αντιµονοπωλιακή ή πολιτική ανταγωνισµού Στόχος να εµποδίσει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση που να αυξάνει τη δύναµη αγοράς. 4

5 Ρόλος δηµόσιας πολιτικής συνέχεια... Βιοµηχανική πολιτική Στόχος η ενίσχυση της θέσης που κατέχει µια επιχείρηση ή ένας κλάδος κυρίως απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις. Ιαπωνία $ 3.0 Κεφάλαιο 2 Βασική Μικροοικονοµία Από την τιµή µπορούµε να προβλέψουµε την ποσότητα (η ποσότητα είναι τέτοια ώστε η προθυµία πληρωµής να είναι µεγαλύτερη ή ίση της τιµής) Μέτρηση Πλεονάσµατος Καταναλωτή... q Πλεόνασµα Καταναλωτή (CS) Η διαφορά µεταξύ της προθυµίας για πληρωµή και της τιµής για όλες τις µονάδες που αγοράστηκαν. CS=(3-1)+( )=$2.5 5

6 Ελαστικότητα Η ποσοστιαία αλλαγή της ζητούµενης ποσότητας προς την ποσοστιαία αλλαγή της τιµής. q dq p q ε = dp q p p Κόστος Η συνάρτηση κόστους δείχνει πόσο αποτελεσµατική είναι η επιχείρηση. Πάγιο κόστος (FC) δεν εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής Μεταβλητό κόστος (VC) εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής Συνολικό κόστος: TC=FC+VC Μέσο κόστος (AC): Οριακό κόστος (MC): TC AC= Q dtc MC= dq $ AC, MC MC AC p MC ύψος παραγωγής AC αν θα υπάρχει παραγωγή p q q Q 6

7 Κόστος συνέχεια... Κόστος ευκαιρίας ή υπονοούµενο κόστος Το όφελος που χάνεται όταν ο πόρος δεν χρησιµοποιείται µε την καλύτερη δυνατή χρήση. Μη ανακτήσιµο κόστος Οι επενδύσεις σε εξειδικευµένο περιουσιακό στοιχείο χωρίς εναλλακτική χρήση (περιουσιακό στοιχείο χωρίς κόστος ευκαιρίας). Στρατηγική δέσµευση. $ Οικονοµίες κλίµακας AC Q MES Οικονοµίες κλίµακας-ac µειώνεται Σταθερές αποδόσεις κλίµακας- AC σταθερό Αρνητικές οικονοµίες κλίµακας-ac αυξάνεται Q Οικονοµίες φάσµατος Όταν το κόστος της συνδυασµένης παραγωγής των προϊόντων q 1, q 2 είναι χαµηλότερο από το κόστος παραγωγής ξεχωριστά. C(q1,q2)<C(q1,0)+C(0,q2) 7

8 MR=MC Μεγιστοποίηση κέρδους MR=p(1-1/ε) Για ε>0 => MR<p Στατική ιανεµητική Παραγωγική Αποτελεσµατικότητα υναµική ιανεµητική αποτελεσµατικότητα Εκφράζει την αύξηση της αξίας που προκύπτει από την παραγωγή και το εµπόριο. Μετράται µε το συνολικό πλεόνασµα (=CS+PS). EL: απώλεια αποτελεσµατικότητας 8

9 ιανεµητική αποτελεσµατικότητα $ p CS MC PS EL q q D q Παραγωγική αποτελεσµατικότητα ηλώνει πόσο πλησιάζει το πραγµατικό παραγωγικό κόστος στο χαµηλότερο δυνατό κόστος. Χρήση υπερβολικών ποσοτήτων από κάποιες εισροές. Χρήση λάθους µείγµατος εισροών. Παραγωγική αποτελεσµατικότητα $ MC H MC L p EL q D q 9

10 υναµική αποτελεσµατικότητα Αποτέλεσµα δυναµικής αποτελεσµατικότητας: Ρυθµός εισαγωγής νέων προϊόντων. Βελτίωση στις τεχνικές παραγωγής ήδη υπαρχόντων προϊόντων. ύσκολο να µετρηθεί και να συγκριθεί. Αποτελεσµατικότητα ιανεµητική Κατάλληλο επίπεδο παραγωγής. Παραγωγική Παραγωγή µε τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο. υναµική Σταδιακή βελτίωση προϊόντων και παραγωγικών τεχνικών. Κεφάλαιο 6 - Τέλειος ανταγωνισµός [υπόδειγµα] Βασικές υποθέσεις Ατοµικότητα Οµοιογένεια Τέλεια πληροφόρηση Ίση πρόσβαση Ελεύθερη είσοδος 10

11 Η επιχείρηση και πάλι maxπ οπότε p=mc. Η επιχείρηση ως λήπτης τιµών. Ισορροπία στον τέλειο ανταγωνισµό Αποτελεσµατική ισορροπία: Αποτελεσµατικό επίπεδο παραγωγής p=mc. Το σύνολο των επιχειρήσεων που παραµένουν ενεργές µακροχρόνια είναι αποτελεσµατικό. Μέγιστη στατική αποτελεσµατικότητα δεδοµένης τεχνολογίας. Ανταγωνιστική επιλογή [υπόδειγµα] Βασικές υποθέσεις Επιχειρήσεις ως λήπτες τιµών Οµογενές προϊόν Τέλεια πληροφόρηση Μη ανακτήσιµο κόστος εισόδου ιαφορετική τεχνολογία ιαφορετικές επιχειρήσεις µε διαφορετικούς βαθµούς αποτελεσµατικότητας διαφορετικές συναρτήσεις κόστους. 11

12 Ανταγωνιστική επιλογή Το υπόδειγµα επιτρέπει ιαφορετικά περιθώρια κέρδους. Ταυτόχρονη είσοδο/έξοδο. Οι επιχειρήσεις που εισέρχονται/εξέρχονται είναι µικρότερες από το µέσο όρο. Η κατανοµή του µεγέθους συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα. Μονοπωλιακός ανταγωνισµός [υπόδειγµα] ιατηρεί όλες τις υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισµού πλην της οµοιογένειας. Λόγω διαφοροποίησης η ζήτηση αποκτά κλίση. Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Βραχυχρόνια ισορροπία $ MC AC p SR AC(q SR ) q SR MR d MR(q SR )=MC(q SR ) Q 12

13 Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Μακροχρόνια ισορροπία $ MC AC p SR AC(q SR ) MR q SR d MR(q LR )=MC(q LR ) Q Κεφάλαιο 5 - Μονοπώλιο και ρύθµιση Καθαρό µονοπώλιο µερίδιο αγοράς 100% εσπόζουσα επιχείρηση Μερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από 50% και δεν έχει κοντινό αντίπαλο. Kodak Το περιθώριο τιµής-κόστους αυξάνει όσο η ελαστικότητα µειώνεται. εσπόζουσα επιχείρηση [υπόδειγµα] Μπορεί να διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αντιπάλων Υψηλότερη ποιότητα Καλύτερη φήµη Χαµηλότερο κόστος Υποθέσεις υποδείγµατος Οι καταναλωτές επιλέγουν µε βάση τη µικρότερη τιµή Οι µικροί παραγωγοί έχουν περιορισµένη δυναµικότητα (Κ) 13

14 εσπόζουσα επιχείρηση p p D p M D D R q D q M K q Μονοπώλιο/δύναµη αγοράς Μονοπώλιο = µεγάλη δύναµη αγοράς; Apple και υπολογιστές Mac Πρόβληµα εντοπισµού της αγοράς. Πως την ορίζουµε; Έχει η Microsoft µονοπωλιακή τιµολόγηση στο λειτουργικό της σύστηµα; Ρύθµιση µονοπωλίου Βασικό πρόβληµα Ο µονοπωλητής παράγει λίγη ποσότητα θέτοντας υψηλή τιµή. Αναποτελεσµατικότητα ιανεµητική Παραγωγική Συνήθως µια αγορά όπου υπάρχουν πολλοί αγοραστές αλλά ένας πωλητής. 14

15 overcharge Price ( ) P M P C Έλλειµµα αποδοτικότητας από το Μονοπώλιο DWL Q M Q C P M είναι η µονοπωλιακή τιµή. Q M είναι η µονοπωλιακή εκροή. P C είναι η πλήρως αποδοτική τιµή ( first best ). Q C είναι η πλήρως αποδοτική εκροή. DWL (Dead-Weight-Loss) είναι η απώλεια του συστήµατος Marginal Cost Demand λόγω της διαταραχής του µονοπωλίου. Quantity Ζηµία από τα καρτέλ overcharge Price ( ) P CA DAMAGES P CA είναι η τιµή του καρτέλ. Q CA είναι η εκροή του καρτέλ. P BF ( but-for price) είναι η τιµή στην αγορά αν δεν υπήρχε η διαταραχή. Q BF ( but-for output) είναι η ποσότητα στην αγορά αν δεν υπήρχε η διαταραχή. P BF Q CA Q BF Demand Quantity Φυσικό Μονοπώλιο Natural Monopoly (NM) Συνήθης ορισµός (όχι ακριβής) : Η καµπύλη µέσου κόστους (AC) είναι µειούµενη µέχρι το σηµείο όπου η καµπύλη ζήτησης συναντά την καµπύλη µέσου κόστους (AC). Η διάρθρωση του κόστους είναι τέτοια ώστε τα κόστη ελαχιστοποιούνται µε έναν προµηθευτή. 15

16 Φυσικό Μονοπώλιο Price ( ) MC AC P* P MC Demand Quantity Έχει 2 βασικά προβλήµατα αποδοτικότητας 1. Ο ανταγωνισµός πιθανότατα θα οδηγήσει σε µονοπώλιο. Τελικά θα εµφανιστεί πραγµατικό µονοπώλιο µε DWL (Dead Weight Loss). 2. Εάν πιεστεί να δώσει πλήρως αποδοτική τιµή (P=MC) και πάλι η επιχείρηση δεν θα µπορέσει να καλύψει τα κόστη της. Στην περίπτωση αυτή P=MC δεν δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα. Προτεινόµενες λύσεις 1. Ρύθµιση των τιµών του µονοπωλητή Ρύθµιση ποσοστού απόδοσης (Rate of Return - RoR) (έχει εφαρµοστεί πολλές φορές στη ύση) Έλεγχος στην είσοδο 2. Μη γραµµικές πολιτικές τιµολόγησης Εκπτώσεις µε βάση την εκροή (Quantity discounts) ιµερής τιµολόγηση (Two-Part Tariff) 16

17 Προτεινόµενες λύσεις 3. ηµόσια επιχείρηση ίνει P=AC και αποδέχεται DWL ίνει P=MC σε συνδυασµό µε επιδότηση Χρησιµοποιεί κάποιο είδος µη γραµµικής τιµολόγησης 4. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας (Franchise Bidding) Οι επιχειρήσεις συµµετέχουν σε δηµοπρασία για να αποκτήσουν το δικαίωµα να είναι µονοπωλητές. Ο νικητής της δηµοπρασίας δίνει τη µικρότερη τιµή. Πραγµατικές και προτεινόµενες λύσεις 5. Επιδοτήσεις Loeb-Magat S(P) Η επιχείρηση λαµβάνει ένα ποσό περίπου ίσο µε το πλεόνασµα καταναλωτή (CS). 6. Ρύθµιση τιµής οροφής (Price-Cap regime) Πρόσφατα χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (UK). Ρύθµιση ποσοστού απόδοσης (Rate of Return - RoR) Επιτρέπουµε στην επιχείρηση να λάβει ένα «δίκαιο» ποσοστό απόδοσης του επενδυόµενου κεφαλαίου της. Η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της αλλά τώρα ο ρυθµιστής πρέπει να εγκρίνει τις τιµές. Το ποσοστό απόδοσης που τελικά επιλέγουν είναι αποτέλεσµα διαβουλεύσεων. 17

18 Εφαρµογή του RoR P Q = Expenses + S (RB) P: τιµή Q: ποσότητα (εκροή) Expenses: τυπικά ή «φυσιολογικά» έξοδα τα τελευταία χρόνια. Αποφασίζονται µετά από πολυετής µελέτες. S: επιτρεπόµενο ποσοστό απόδοσης Πόση επικινδυνότητα έχει ο κλάδος; Τι περιµένουν οι επενδυτές; RB: Rate Base; Ποσοστό βάσης (αξία του επενδυµένου κεφαλαίου) Ίσως να υπάρχουν µη ανακτήσιµα κόστη... P Q = Expenses + S (RB) Ρυθµιστές επιλέγουν το RB και αποφασίζουν το S. Η όλη διαδικασία απαιτεί τον υπολογισµό τόσο της ζήτησης αλλά και του κόστους και τα δύο είναι αποτέλεσµα ερευνών που λαµβάνουν υπόψη τη λειτουργία της επιχειρήσης τα τελευταία χρόνια. Προβλήµατα του RoR εν δίνει τα σωστά κίνητρα στον µονοπωλητή εν υπάρχει πίεση για µείωση κόστους Μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αύξηση του κόστους στα επόµενα χρόνια X-inefficiency Επίδραση Averch-Johnson ( A-J Effect ) Η επιχείρηση µεγιστοποιεί: π = R(K,L) - wl rk Αλλά λόγω RoR: R(K,L) wl = sk Άρα: π = (s-r) K 18

19 Προβλήµατα του RoR Στο RoR η είσοδος συνήθως απαγορεύεται. Είναι αυτό αποδοτικό; Όχι Ίσως υπάρχουν άλλες εταιρείες έξω που µπορούν να προσφέρουν το αγαθό ή την υπηρεσία σε φθηνότερη τιµή και καλύτερη ποιότητα. Ναι Εάν η είσοδος επιτραπεί τότε επιχειρήσεις από έξω µπορούν να επιλέξουν µόνο συγκεκριµένες αγορές. Μη γραµµική τιµολόγηση Εκπτώσεις µε βάση την εκροή Price ( ) P M A P 2 P MC B D Q M Q 2 Q C Demand Quantity Μη γραµµική τιµολόγηση Έστω P M η τιµή µονοπωλίου που αντιστοιχεί σε εκροή Q M λιγότερη από την Q C. DWL=A+B+D Ο µονοπωλητής προσφέρει έκπτωση µε βάση την εκροή στην αγορά χαµηλώνει την τιµή για ποσότητα µεγαλύτερη της Q M στη P 2. Αύξηση εκροής στο Q 2. DWL=D 19

20 Μη γραµµική τιµολόγηση ιµερής τιµολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αύξηση της αποδοτικότητας στο σύστηµα. ιµερής τιµολόγηση Πάγια αµοιβή (F) Αµοιβή ανά µονάδα πώλησης Μη γραµµική τιµολόγηση: παράδειγµα Ρυθµισµένο µονοπώλιο που πρέπει να ανακτήσει πάγιο κόστος (fixed cost) F από N καταναλωτές και έχει MC=C. Χρεώνει κάθε καταναλωτή µια πάγια τιµή F/N και επιπλέον χρεώνει C για κάθε µονάδα πώλησης. Μη γραµµική τιµολόγηση: παράδειγµα Πρόβληµα: η πάγια αµοιβή F/N ίσως διώξει κάποιους καταναλωτές. CS 2 CS 1 Price ( ) Εάν F/N>CS 1 τότε ο καταναλωτής 1 αποχωρεί. MC Demand 1 Demand 2 Δύσκολο να βρεθεί μια τιμή που να τους ικανοποιεί όλους. Quantity 20

21 ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση κάνει προσφορά για το δικαίωµα να είναι µονοπωλητής. Ο ανταγωνισµός ΓΙΑ την αγορά αντικαθιστά τον ανταγωνισµό ΜΕΣΑ στην αγορά. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πιθανά προβλήµατα 1.Μεγάλα µη ανακτήσιµα κόστη από υπάρχουσα εταιρεία. Πως µπορούν να την ανταγωνιστούν νέες επιχειρήσεις; Λύσεις: Κρατική ιδιοκτησία ορισµένων εγκαταστάσεων (sunk assets) (π.χ. δίκτυο καλωδίων για καλωδιακή TV, δίκτυο ύδρευσης στη γεωργία). Πίεση στην υπάρχουσα επιχείρηση να πουλήσει τις εγκαταστάσεις σε «λογική» τιµή. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πιθανά προβλήµατα 2. Απρόβλεπτες αλλαγές ( Windfalls ) Απρόβλεπτες αλλαγές στη ζήτηση ή στα κόστη που κάνουν την αρχική συµφωνία ασύµφορη. Λύση: Ευελιξία και επαναδιαπραγµάτευση. 21

22 ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πως πρέπει να γίνει η δηµοπρασία; ΟΧΙ µε βάση το ποιος δίνει την υψηλότερη τιµή για το δικαίωµα δικαιοχρησίας (franchise) γιατί αυτό οδηγεί σε µονοπωλιακή τιµή και υψηλό DWL. αλλά µε βάση του ποιος προσφέρει το αγαθό ή την υπηρεσία στην χαµηλότερη τιµή. Loeb-Magat επιδότηση S(P) Υποθέτουµε ότι ο ρυθµιστής γνωρίζει τη ζήτηση αλλά όχι τα κόστη. Επιδότηση: Price ( ) S(P) = Z(P) - K (K is fixed) K P=MC Z(P) Demand Ο ρυθμιστής μπορεί να «πωλήσει» το μονοπώλιο ως δικαιοχρησία για K και μετά να πληρώσει την επιχείρηση ένα ποσό περίπου ίσο με το CS σαν επιδότηση. Ο μονοπωλητής δίνει την «βέλτιστη τιμή» (MC). Quantity Loeb-Magat επιδότηση S(P) Έστω ότι ο ρυθµιστής γνωρίζει τη ζήτηση και ότι η επιχείρηση έχει ένα από τα δυο κόστη C 1 ή C 2. Price ( ) Εάν το κόστος είναι C 1 τότε ζητά τιμή C 1. C 1 C 2 A Q 1 Q 2 Demand Quantity Εάν το κόστος είναι C 2 τότε ζητά τιμή C 2. 22

23 Loeb-Magat επιδότηση S(P) Πρόβληµα κινήτρων επειδή ο ρυθµιστής δεν µπορεί να παρατηρήσει το πραγµατικό κόστος. Η επιχείρηση θα διατείνεται ότι έχει υψηλό κόστος C 1. Price ( ) C 1 C 2 A Q 1 Q 2 Demand Ένας τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις να δηλώσουν το πραγματικό τους κόστος. Μπορούν να επιλέξουν: a. P=C1 χωρίς επιδότηση b. P=C2 με επιδότηση T=A Είναι σχεδιασμός ασθενών κινήτρων. Quantity Ρύθµιση τιµής οροφής Price-Cap regulation (RPI-X) Μερικές φορές απλά RPI-X. (RPI: Retail Price Index ή είκτης Τιµών Καταναλωτή). Έχει εφαρµοστεί αρκετές φορές (UK). Για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως 4 ή 5 χρόνια) η επιχείρηση µπορεί να κάνει όποιες αλλαγές θέλει στις τιµές αρκεί η µέση τιµή ενός «καλαθιού» από τα προϊόντα και της υπηρεσίες της να µην αυξάνει γρηγορότερα από RPI-X, όπου το X το θέτει ο ρυθµιστής. Ρύθµιση τιµής οροφής Price-Cap regulation (RPI-X) Είναι έλεγχος τιµών και όχι έλεγχος κερδών. Σκεφτείτε το RPI ως τον ΤΚ ( είκτη Τιµών Καταναλωτή) οπότε η επιχείρηση µπορεί να αυξάνει τις τιµές όσο είναι ο ρυθµός του πληθωρισµού µείον ένα ποσοστό X. Εφόσον X>0 τότε οι τιµές πάντα θα αυξάνονται λιγότερο από τον πληθωρισµό. 23

24 Αποδοτικότητα στο RPI-X 1. ίνει κίνητρα για ελαχιστοποίηση του κόστους. 2. Λόγω του X µερική αποδοτικότητα περνάει στους καταναλωτές. 3. Επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία µε την πολιτική τιµών. 4. Εύκολη εφαρµογή. Αποτελέσµατα: υπάρχουν ενδείξεις πως το RPI-X οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές. Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) European Commission's competition law EU competition policy and consumer guide mer_en.pdf European Competition Network Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) The Hellenic Competition Commission Competition Bureau (Canada) Competition Tribunal (Canada) 24

25 Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) US Department of Justice - Antitrust Division Federal Trade Commission (US) Κεφάλαιο 4 - Παίγνια και στρατηγική Παίγνιο στυλιζαρισµένο υπόδειγµα που απεικονίζει περιπτώσεις στρατηγικής συµπεριφοράς, στις οποίες η ανταµοιβή ενός παράγοντα εξαρτάται από τις δικές του ενέργειες καθώς και από τις ενέργειες των άλλων παραγόντων. Π.χ. Ολιγοπώλιο τα π µιας συγκεκριµένης επιχείρησης εξαρτώνται από την τιµή που έχει ορίσει η επιχείρηση και από τις τιµές που έχουν ορίσει οι άλλες επιχειρήσεις. Παίγνια και στρατηγική Η άριστη επιλογή στρατηγικής εξαρτάται από τις υποθέσεις που θα κάνει ο παίκτης σχετικά µε τις επιλογές των άλλων παικτών. Το ίδιο όµως κάνουν και οι άλλοι παίκτες... Άρα έχω στρατηγική αλληλεπίδραση. 25

26 Παίγνια και στρατηγική Βασικά στοιχεία Σύνολο παικτών Σύνολο κανόνων Μηχανισµός ανταµοιβής Απεικόνιση σε πίνακα κανονική µορφή Επιλέγουν ταυτόχρονα ή λαµβάνουν αποφάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγµές χωρίς να γνωρίζουν τι επέλεξε ο άλλος παίκτης. εσπόζουσες στρατηγικές Παίκτης 2 L R Παίκτης 1 T (5,5) (3, 6) B (6, 3) (4, 4) εσπόζουσες στρατηγικές εσπόζουσα στρατηγική Μια στρατηγική που είναι αυστηρά καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στρατηγική ανεξάρτητα από τις στρατηγικές επιλογές του άλλου παίκτη. Β δεσπόζουσα στρατηγική για π1. 26

27 εσπόζουσες στρατηγικές Ενδιαφέρον 1. Οι παίκτες έχουν µεγαλύτερο όφελος αν επιλέξουν (T,L)=(5,5) 2. εσπόζουσα στρατηγικά για π1 Β 3. εσπόζουσα στρατηγικά για π2 R 4. Αποτέλεσµα (B,R)=(4,4)<(5,5) Σύγκρουση µεταξύ ατοµικών κινήτρων και κοινών κινήτρων. Το δίληµµα του φυλακισµένου (Prisoners Dilemma) ύο ύποπτοι συλλαµβάνονται από την αστυνοµία και ανακρίνονται σε χωριστές αίθουσες. Η αστυνοµία γνωρίζει ότι είναι ένοχοι, αλλά δεν έχει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, οπότε η έκβαση εξαρτάται από το ποιος θα «καρφώσει» τον άλλο. Αν κανείς δεν µιλήσει, η αστυνοµία απλά θα τους κατηγορήσει για ανάρµοστη συµπεριφορά οπότε θα τιµωρηθούν και οι δύο από 1 χρόνο. Αν ο ένας «καρφώσει» (και ο άλλος δεν µιλήσει), το «καρφί» απαλλάσσεται λόγω συνεργασίας, και ο άλλος αντιµετωπίζει ποινή 12 ετών. Αν και οι δύο «καρφώσουν», τότε και οι δύο αντιµετωπίζουν και οι δύο από 4 χρόνια έκαστος. Το δίληµµα του φυλακισµένου (Prisoners Dilemma) Φυλακισµένος 2 εν οµολογεί Οµολογεί Φυλακισµένος 1 εν οµολογεί Οµολογεί (1,1) (0, 12) (12, 0) (4, 4) 27

28 Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών Παίκτης 1 L C R Παίκτης 2 T M B (1,1) (0,0) (2,1) (2,0) (0,1) (1,0) (1,1) (0,0) (2,2) Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών π2 L τότε π1 B π2 C τότε π1 T π2 R τότε π1 B Ο π1 έχει κυριαρχούµενη στρατηγική τη Μ. Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών Κυριαρχούµενη στρατηγική Μια στρατηγική µε χαµηλότερη ανταµοιβή από την ανταµοιβή µιας άλλης στρατηγικής, ανεξάρτητα από τις ενέργειες του άλλου παίκτη. Ορθολογικός παίκτης δεν θα επιλέξει κυριαρχούµενη στρατηγική... Λύση µέσω της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης κυριαρχούµενων στρατηγικών (B,R). 28

29 Ισορροπία κατά Νας Nash equilibrium (NE) Σύνολο στρατηγικών: ^ 1 ^ 2 ( α, α,..., α ^ N ) αποτελούν ΝΕ οπότε i i α A ^ i i Π ( α, α ^ i i i ) Π ( α, α ^ i ) Ζεύγος στρατηγικών όταν κανένας παίκτης δεν µπορεί να µεταβάλλει µονοµερώς την στρατηγική του µε τρόπο που να βελτιώνει την ανταµοιβή του. Ισορροπία κατά Νας Nash equilibrium (NE) Βασικές ιδιότητες: Ισχύει στα περισσότερα παίγνια Μερικές φορές απαιτεί µεικτές στρατηγικές Σε ΝΕ κανείς παίκτης δεν έχει κίνητρο να αλλάξει στρατηγική γιατί τώρα κερδίζει το µέγιστο, δεδοµένου των στρατηγικών των υπολοίπων παικτών. Πολλαπλό ΝΕ π 2 L R π 1 T (1,2) (0, 0) B (0, 0) (2, 1) 29

30 ιαδοχικά Παίγνια 1 είσοδος 2 αντίποινα µη αντίποινα µη είσοδος Π1=0 Π2=50? Π1=-10 Π2=-10 Π1=10 Π2=20 ιαδοχικά Παίγνια 1 Π1=-10 Π2=-10 αντίποινα είσοδος 2 µη αντίποινα Π1=10 Π2=20 µη είσοδος Π1=0 Π2=50? ΝΕ? ΝΕ Αξιοπιστία Είναι η απειλή για αντίποινα του π2 αξιόπιστη; Όχι. Εάν ο π1 εισέλθει τότε το ΝΕ δίνει (10,20). 30

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ι Παράδοση Ι α) Εισαγωγικά β) Το βασικό υπόδειγμα γ) Ορισμένα στοιχεία από το παρελθόν δ) Θεωρία της επιχείρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Περιγράφονται στο outline β) Το βασικό υπόδειγμα Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματική εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2004 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις»

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» . ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις» nformation anagement ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΑΓΟΡΑ της ΜΑΛΒΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα

Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Επιστήµη Κατεύθυνση: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική Η σχέση της βιοµηχανίας Τροφίµων-Ποτών-Καπνού και του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 4. Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση 5. Κεφάλαιο 2: Πλαίσια Ανάλυσης και Έννοιες - Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Κινδύνου 17

Εισαγωγή 4. Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση 5. Κεφάλαιο 2: Πλαίσια Ανάλυσης και Έννοιες - Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Κινδύνου 17 Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση Μόχλευσης και Επιχειρηματικού Κινδύνου Πτυχιακή Εργασία Εισηγητής ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ονομα μαθητη ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πάνος Πασιαρδής Γιώργος Ιουλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies)

Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies) Κεφάλαιο 5. Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Business Level Strategies) «Αν µου έδινες $100 δις και µου έλεγες «χρησιµοποίησέ τα για να πάρεις από την Coca Cola την παγκόσµια ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα