Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις αυτές παρέχονται ως πρόσθετο βοήθηµα στο µάθηµα «Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων» και αποτελούν σύνοψη της ύλης που καλύφθηκε στο µάθηµα. Σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα εγχειρίδια που αναφέρονται στο περίγραµµα και την παρακολούθηση. Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Βιοµηχανική οργάνωση (Β/Ο) ή οικονοµική ατελούς ανταγωνισµού. «Βιοµηχανία» οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα µεγάλης κλίµακας (κλάδος). 1

2 Εισαγωγή συνέχεια... Ιδιαιτερότητες Β/Ο: έµφαση στη µελέτη των στρατηγικών των επιχειρήσεων (αλληλεπίδραση στην αγορά) ανταγωνισµός τιµών διαφήµιση έρευνα και ανάπτυξη (R&D) Εισαγωγή συνέχεια... Κεντρικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε τη δύναµη αγοράς: υπάρχει; πως την αποκτούν/διατηρούν οι επιχειρήσεις; συνέπειες ρόλος της δηµόσιας πολιτικής ύναµη αγοράς ύναµη αγοράς: η ικανότητα καθορισµού των τιµών πάνω από το (οριακό) κόστος. Έλεγχος για δύναµη αγοράς µέσω της εξέτασης διαφόρων στοιχείων όπως οι επικρατούσες τιµές ή το ποσοστό κέρδους. Ποσοστό κέρδους: R=έσοδα C=κόστος R C r = C 2

3 ύναµη αγοράς συνέχεια... Πως αποκτούν οι επιχειρήσεις δύναµη αγοράς; 1. Νόµιµη προστασία από ανταγωνισµό Πνευµατικά δικαιώµατα Ευρεσιτεχνίες 2. Στρατηγικές της επιχείρησης Προσφορές Συµµαχίες ύναµη αγοράς συνέχεια... Πως διατηρούν οι επιχειρήσεις τη δύναµη αγοράς; εν υπάρχει µια συνταγή... εξαρτάται από την περίσταση. Συνέπειες δύναµης αγοράς Επιχείρηση: Μεγαλύτερα κέρδη (υψηλές τιµές) Μεγαλύτερη αξία Κοινωνική ευηµερία; 3

4 Συνέπειες δύναµης αγοράς συνέχεια... Κοινωνική ευηµερία: Μεταβίβαση πλούτου στις επιχειρήσεις Αναποτελεσµατική κατανοµή πόρων/µή αποδοτικό σύστηµα (διανεµητική αναποτελεσµατικότητα) Παραγωγική αναποτελεσµατικότητα X-inefficiency Αναζήτηση εισοδήµατος Rent seeking (µη παραγωγικοί πόροι που οι επιχειρήσεις δαπανούν για να επηρεάσουν τους δηµιουργούς πολιτικής) Συνέπειες δύναµης αγοράς συνέχεια... Υπάρχει κάποια καλή συνέπεια; Ναι, από δυναµική άποψη. Θετικά κέρδη µπορούν δυνητικά να επενδυθούν σε Ε&Α ώστε να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Ρόλος δηµόσιας πολιτικής Να εµποδίσει και να διορθώσει καταστάσεις όπου η δύναµη αγοράς µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά εις βάρος των καταναλωτών. υο βασικές πολιτικές: 1. Ρύθµιση Όταν έχουµε (σχεδόν...) µονοπώλιο. 2. Αντιµονοπωλιακή ή πολιτική ανταγωνισµού Στόχος να εµποδίσει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση που να αυξάνει τη δύναµη αγοράς. 4

5 Ρόλος δηµόσιας πολιτικής συνέχεια... Βιοµηχανική πολιτική Στόχος η ενίσχυση της θέσης που κατέχει µια επιχείρηση ή ένας κλάδος κυρίως απέναντι σε ξένες επιχειρήσεις. Ιαπωνία $ 3.0 Κεφάλαιο 2 Βασική Μικροοικονοµία Από την τιµή µπορούµε να προβλέψουµε την ποσότητα (η ποσότητα είναι τέτοια ώστε η προθυµία πληρωµής να είναι µεγαλύτερη ή ίση της τιµής) Μέτρηση Πλεονάσµατος Καταναλωτή... q Πλεόνασµα Καταναλωτή (CS) Η διαφορά µεταξύ της προθυµίας για πληρωµή και της τιµής για όλες τις µονάδες που αγοράστηκαν. CS=(3-1)+( )=$2.5 5

6 Ελαστικότητα Η ποσοστιαία αλλαγή της ζητούµενης ποσότητας προς την ποσοστιαία αλλαγή της τιµής. q dq p q ε = dp q p p Κόστος Η συνάρτηση κόστους δείχνει πόσο αποτελεσµατική είναι η επιχείρηση. Πάγιο κόστος (FC) δεν εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής Μεταβλητό κόστος (VC) εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής Συνολικό κόστος: TC=FC+VC Μέσο κόστος (AC): Οριακό κόστος (MC): TC AC= Q dtc MC= dq $ AC, MC MC AC p MC ύψος παραγωγής AC αν θα υπάρχει παραγωγή p q q Q 6

7 Κόστος συνέχεια... Κόστος ευκαιρίας ή υπονοούµενο κόστος Το όφελος που χάνεται όταν ο πόρος δεν χρησιµοποιείται µε την καλύτερη δυνατή χρήση. Μη ανακτήσιµο κόστος Οι επενδύσεις σε εξειδικευµένο περιουσιακό στοιχείο χωρίς εναλλακτική χρήση (περιουσιακό στοιχείο χωρίς κόστος ευκαιρίας). Στρατηγική δέσµευση. $ Οικονοµίες κλίµακας AC Q MES Οικονοµίες κλίµακας-ac µειώνεται Σταθερές αποδόσεις κλίµακας- AC σταθερό Αρνητικές οικονοµίες κλίµακας-ac αυξάνεται Q Οικονοµίες φάσµατος Όταν το κόστος της συνδυασµένης παραγωγής των προϊόντων q 1, q 2 είναι χαµηλότερο από το κόστος παραγωγής ξεχωριστά. C(q1,q2)<C(q1,0)+C(0,q2) 7

8 MR=MC Μεγιστοποίηση κέρδους MR=p(1-1/ε) Για ε>0 => MR<p Στατική ιανεµητική Παραγωγική Αποτελεσµατικότητα υναµική ιανεµητική αποτελεσµατικότητα Εκφράζει την αύξηση της αξίας που προκύπτει από την παραγωγή και το εµπόριο. Μετράται µε το συνολικό πλεόνασµα (=CS+PS). EL: απώλεια αποτελεσµατικότητας 8

9 ιανεµητική αποτελεσµατικότητα $ p CS MC PS EL q q D q Παραγωγική αποτελεσµατικότητα ηλώνει πόσο πλησιάζει το πραγµατικό παραγωγικό κόστος στο χαµηλότερο δυνατό κόστος. Χρήση υπερβολικών ποσοτήτων από κάποιες εισροές. Χρήση λάθους µείγµατος εισροών. Παραγωγική αποτελεσµατικότητα $ MC H MC L p EL q D q 9

10 υναµική αποτελεσµατικότητα Αποτέλεσµα δυναµικής αποτελεσµατικότητας: Ρυθµός εισαγωγής νέων προϊόντων. Βελτίωση στις τεχνικές παραγωγής ήδη υπαρχόντων προϊόντων. ύσκολο να µετρηθεί και να συγκριθεί. Αποτελεσµατικότητα ιανεµητική Κατάλληλο επίπεδο παραγωγής. Παραγωγική Παραγωγή µε τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο. υναµική Σταδιακή βελτίωση προϊόντων και παραγωγικών τεχνικών. Κεφάλαιο 6 - Τέλειος ανταγωνισµός [υπόδειγµα] Βασικές υποθέσεις Ατοµικότητα Οµοιογένεια Τέλεια πληροφόρηση Ίση πρόσβαση Ελεύθερη είσοδος 10

11 Η επιχείρηση και πάλι maxπ οπότε p=mc. Η επιχείρηση ως λήπτης τιµών. Ισορροπία στον τέλειο ανταγωνισµό Αποτελεσµατική ισορροπία: Αποτελεσµατικό επίπεδο παραγωγής p=mc. Το σύνολο των επιχειρήσεων που παραµένουν ενεργές µακροχρόνια είναι αποτελεσµατικό. Μέγιστη στατική αποτελεσµατικότητα δεδοµένης τεχνολογίας. Ανταγωνιστική επιλογή [υπόδειγµα] Βασικές υποθέσεις Επιχειρήσεις ως λήπτες τιµών Οµογενές προϊόν Τέλεια πληροφόρηση Μη ανακτήσιµο κόστος εισόδου ιαφορετική τεχνολογία ιαφορετικές επιχειρήσεις µε διαφορετικούς βαθµούς αποτελεσµατικότητας διαφορετικές συναρτήσεις κόστους. 11

12 Ανταγωνιστική επιλογή Το υπόδειγµα επιτρέπει ιαφορετικά περιθώρια κέρδους. Ταυτόχρονη είσοδο/έξοδο. Οι επιχειρήσεις που εισέρχονται/εξέρχονται είναι µικρότερες από το µέσο όρο. Η κατανοµή του µεγέθους συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα. Μονοπωλιακός ανταγωνισµός [υπόδειγµα] ιατηρεί όλες τις υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισµού πλην της οµοιογένειας. Λόγω διαφοροποίησης η ζήτηση αποκτά κλίση. Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Βραχυχρόνια ισορροπία $ MC AC p SR AC(q SR ) q SR MR d MR(q SR )=MC(q SR ) Q 12

13 Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Μακροχρόνια ισορροπία $ MC AC p SR AC(q SR ) MR q SR d MR(q LR )=MC(q LR ) Q Κεφάλαιο 5 - Μονοπώλιο και ρύθµιση Καθαρό µονοπώλιο µερίδιο αγοράς 100% εσπόζουσα επιχείρηση Μερίδιο αγοράς µεγαλύτερο από 50% και δεν έχει κοντινό αντίπαλο. Kodak Το περιθώριο τιµής-κόστους αυξάνει όσο η ελαστικότητα µειώνεται. εσπόζουσα επιχείρηση [υπόδειγµα] Μπορεί να διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αντιπάλων Υψηλότερη ποιότητα Καλύτερη φήµη Χαµηλότερο κόστος Υποθέσεις υποδείγµατος Οι καταναλωτές επιλέγουν µε βάση τη µικρότερη τιµή Οι µικροί παραγωγοί έχουν περιορισµένη δυναµικότητα (Κ) 13

14 εσπόζουσα επιχείρηση p p D p M D D R q D q M K q Μονοπώλιο/δύναµη αγοράς Μονοπώλιο = µεγάλη δύναµη αγοράς; Apple και υπολογιστές Mac Πρόβληµα εντοπισµού της αγοράς. Πως την ορίζουµε; Έχει η Microsoft µονοπωλιακή τιµολόγηση στο λειτουργικό της σύστηµα; Ρύθµιση µονοπωλίου Βασικό πρόβληµα Ο µονοπωλητής παράγει λίγη ποσότητα θέτοντας υψηλή τιµή. Αναποτελεσµατικότητα ιανεµητική Παραγωγική Συνήθως µια αγορά όπου υπάρχουν πολλοί αγοραστές αλλά ένας πωλητής. 14

15 overcharge Price ( ) P M P C Έλλειµµα αποδοτικότητας από το Μονοπώλιο DWL Q M Q C P M είναι η µονοπωλιακή τιµή. Q M είναι η µονοπωλιακή εκροή. P C είναι η πλήρως αποδοτική τιµή ( first best ). Q C είναι η πλήρως αποδοτική εκροή. DWL (Dead-Weight-Loss) είναι η απώλεια του συστήµατος Marginal Cost Demand λόγω της διαταραχής του µονοπωλίου. Quantity Ζηµία από τα καρτέλ overcharge Price ( ) P CA DAMAGES P CA είναι η τιµή του καρτέλ. Q CA είναι η εκροή του καρτέλ. P BF ( but-for price) είναι η τιµή στην αγορά αν δεν υπήρχε η διαταραχή. Q BF ( but-for output) είναι η ποσότητα στην αγορά αν δεν υπήρχε η διαταραχή. P BF Q CA Q BF Demand Quantity Φυσικό Μονοπώλιο Natural Monopoly (NM) Συνήθης ορισµός (όχι ακριβής) : Η καµπύλη µέσου κόστους (AC) είναι µειούµενη µέχρι το σηµείο όπου η καµπύλη ζήτησης συναντά την καµπύλη µέσου κόστους (AC). Η διάρθρωση του κόστους είναι τέτοια ώστε τα κόστη ελαχιστοποιούνται µε έναν προµηθευτή. 15

16 Φυσικό Μονοπώλιο Price ( ) MC AC P* P MC Demand Quantity Έχει 2 βασικά προβλήµατα αποδοτικότητας 1. Ο ανταγωνισµός πιθανότατα θα οδηγήσει σε µονοπώλιο. Τελικά θα εµφανιστεί πραγµατικό µονοπώλιο µε DWL (Dead Weight Loss). 2. Εάν πιεστεί να δώσει πλήρως αποδοτική τιµή (P=MC) και πάλι η επιχείρηση δεν θα µπορέσει να καλύψει τα κόστη της. Στην περίπτωση αυτή P=MC δεν δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα. Προτεινόµενες λύσεις 1. Ρύθµιση των τιµών του µονοπωλητή Ρύθµιση ποσοστού απόδοσης (Rate of Return - RoR) (έχει εφαρµοστεί πολλές φορές στη ύση) Έλεγχος στην είσοδο 2. Μη γραµµικές πολιτικές τιµολόγησης Εκπτώσεις µε βάση την εκροή (Quantity discounts) ιµερής τιµολόγηση (Two-Part Tariff) 16

17 Προτεινόµενες λύσεις 3. ηµόσια επιχείρηση ίνει P=AC και αποδέχεται DWL ίνει P=MC σε συνδυασµό µε επιδότηση Χρησιµοποιεί κάποιο είδος µη γραµµικής τιµολόγησης 4. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας (Franchise Bidding) Οι επιχειρήσεις συµµετέχουν σε δηµοπρασία για να αποκτήσουν το δικαίωµα να είναι µονοπωλητές. Ο νικητής της δηµοπρασίας δίνει τη µικρότερη τιµή. Πραγµατικές και προτεινόµενες λύσεις 5. Επιδοτήσεις Loeb-Magat S(P) Η επιχείρηση λαµβάνει ένα ποσό περίπου ίσο µε το πλεόνασµα καταναλωτή (CS). 6. Ρύθµιση τιµής οροφής (Price-Cap regime) Πρόσφατα χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (UK). Ρύθµιση ποσοστού απόδοσης (Rate of Return - RoR) Επιτρέπουµε στην επιχείρηση να λάβει ένα «δίκαιο» ποσοστό απόδοσης του επενδυόµενου κεφαλαίου της. Η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της αλλά τώρα ο ρυθµιστής πρέπει να εγκρίνει τις τιµές. Το ποσοστό απόδοσης που τελικά επιλέγουν είναι αποτέλεσµα διαβουλεύσεων. 17

18 Εφαρµογή του RoR P Q = Expenses + S (RB) P: τιµή Q: ποσότητα (εκροή) Expenses: τυπικά ή «φυσιολογικά» έξοδα τα τελευταία χρόνια. Αποφασίζονται µετά από πολυετής µελέτες. S: επιτρεπόµενο ποσοστό απόδοσης Πόση επικινδυνότητα έχει ο κλάδος; Τι περιµένουν οι επενδυτές; RB: Rate Base; Ποσοστό βάσης (αξία του επενδυµένου κεφαλαίου) Ίσως να υπάρχουν µη ανακτήσιµα κόστη... P Q = Expenses + S (RB) Ρυθµιστές επιλέγουν το RB και αποφασίζουν το S. Η όλη διαδικασία απαιτεί τον υπολογισµό τόσο της ζήτησης αλλά και του κόστους και τα δύο είναι αποτέλεσµα ερευνών που λαµβάνουν υπόψη τη λειτουργία της επιχειρήσης τα τελευταία χρόνια. Προβλήµατα του RoR εν δίνει τα σωστά κίνητρα στον µονοπωλητή εν υπάρχει πίεση για µείωση κόστους Μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αύξηση του κόστους στα επόµενα χρόνια X-inefficiency Επίδραση Averch-Johnson ( A-J Effect ) Η επιχείρηση µεγιστοποιεί: π = R(K,L) - wl rk Αλλά λόγω RoR: R(K,L) wl = sk Άρα: π = (s-r) K 18

19 Προβλήµατα του RoR Στο RoR η είσοδος συνήθως απαγορεύεται. Είναι αυτό αποδοτικό; Όχι Ίσως υπάρχουν άλλες εταιρείες έξω που µπορούν να προσφέρουν το αγαθό ή την υπηρεσία σε φθηνότερη τιµή και καλύτερη ποιότητα. Ναι Εάν η είσοδος επιτραπεί τότε επιχειρήσεις από έξω µπορούν να επιλέξουν µόνο συγκεκριµένες αγορές. Μη γραµµική τιµολόγηση Εκπτώσεις µε βάση την εκροή Price ( ) P M A P 2 P MC B D Q M Q 2 Q C Demand Quantity Μη γραµµική τιµολόγηση Έστω P M η τιµή µονοπωλίου που αντιστοιχεί σε εκροή Q M λιγότερη από την Q C. DWL=A+B+D Ο µονοπωλητής προσφέρει έκπτωση µε βάση την εκροή στην αγορά χαµηλώνει την τιµή για ποσότητα µεγαλύτερη της Q M στη P 2. Αύξηση εκροής στο Q 2. DWL=D 19

20 Μη γραµµική τιµολόγηση ιµερής τιµολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αύξηση της αποδοτικότητας στο σύστηµα. ιµερής τιµολόγηση Πάγια αµοιβή (F) Αµοιβή ανά µονάδα πώλησης Μη γραµµική τιµολόγηση: παράδειγµα Ρυθµισµένο µονοπώλιο που πρέπει να ανακτήσει πάγιο κόστος (fixed cost) F από N καταναλωτές και έχει MC=C. Χρεώνει κάθε καταναλωτή µια πάγια τιµή F/N και επιπλέον χρεώνει C για κάθε µονάδα πώλησης. Μη γραµµική τιµολόγηση: παράδειγµα Πρόβληµα: η πάγια αµοιβή F/N ίσως διώξει κάποιους καταναλωτές. CS 2 CS 1 Price ( ) Εάν F/N>CS 1 τότε ο καταναλωτής 1 αποχωρεί. MC Demand 1 Demand 2 Δύσκολο να βρεθεί μια τιμή που να τους ικανοποιεί όλους. Quantity 20

21 ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση κάνει προσφορά για το δικαίωµα να είναι µονοπωλητής. Ο ανταγωνισµός ΓΙΑ την αγορά αντικαθιστά τον ανταγωνισµό ΜΕΣΑ στην αγορά. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πιθανά προβλήµατα 1.Μεγάλα µη ανακτήσιµα κόστη από υπάρχουσα εταιρεία. Πως µπορούν να την ανταγωνιστούν νέες επιχειρήσεις; Λύσεις: Κρατική ιδιοκτησία ορισµένων εγκαταστάσεων (sunk assets) (π.χ. δίκτυο καλωδίων για καλωδιακή TV, δίκτυο ύδρευσης στη γεωργία). Πίεση στην υπάρχουσα επιχείρηση να πουλήσει τις εγκαταστάσεις σε «λογική» τιµή. ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πιθανά προβλήµατα 2. Απρόβλεπτες αλλαγές ( Windfalls ) Απρόβλεπτες αλλαγές στη ζήτηση ή στα κόστη που κάνουν την αρχική συµφωνία ασύµφορη. Λύση: Ευελιξία και επαναδιαπραγµάτευση. 21

22 ηµοπρασία για δικαίωµα δικαιοχρησίας Franchise Bidding Πως πρέπει να γίνει η δηµοπρασία; ΟΧΙ µε βάση το ποιος δίνει την υψηλότερη τιµή για το δικαίωµα δικαιοχρησίας (franchise) γιατί αυτό οδηγεί σε µονοπωλιακή τιµή και υψηλό DWL. αλλά µε βάση του ποιος προσφέρει το αγαθό ή την υπηρεσία στην χαµηλότερη τιµή. Loeb-Magat επιδότηση S(P) Υποθέτουµε ότι ο ρυθµιστής γνωρίζει τη ζήτηση αλλά όχι τα κόστη. Επιδότηση: Price ( ) S(P) = Z(P) - K (K is fixed) K P=MC Z(P) Demand Ο ρυθμιστής μπορεί να «πωλήσει» το μονοπώλιο ως δικαιοχρησία για K και μετά να πληρώσει την επιχείρηση ένα ποσό περίπου ίσο με το CS σαν επιδότηση. Ο μονοπωλητής δίνει την «βέλτιστη τιμή» (MC). Quantity Loeb-Magat επιδότηση S(P) Έστω ότι ο ρυθµιστής γνωρίζει τη ζήτηση και ότι η επιχείρηση έχει ένα από τα δυο κόστη C 1 ή C 2. Price ( ) Εάν το κόστος είναι C 1 τότε ζητά τιμή C 1. C 1 C 2 A Q 1 Q 2 Demand Quantity Εάν το κόστος είναι C 2 τότε ζητά τιμή C 2. 22

23 Loeb-Magat επιδότηση S(P) Πρόβληµα κινήτρων επειδή ο ρυθµιστής δεν µπορεί να παρατηρήσει το πραγµατικό κόστος. Η επιχείρηση θα διατείνεται ότι έχει υψηλό κόστος C 1. Price ( ) C 1 C 2 A Q 1 Q 2 Demand Ένας τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις να δηλώσουν το πραγματικό τους κόστος. Μπορούν να επιλέξουν: a. P=C1 χωρίς επιδότηση b. P=C2 με επιδότηση T=A Είναι σχεδιασμός ασθενών κινήτρων. Quantity Ρύθµιση τιµής οροφής Price-Cap regulation (RPI-X) Μερικές φορές απλά RPI-X. (RPI: Retail Price Index ή είκτης Τιµών Καταναλωτή). Έχει εφαρµοστεί αρκετές φορές (UK). Για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως 4 ή 5 χρόνια) η επιχείρηση µπορεί να κάνει όποιες αλλαγές θέλει στις τιµές αρκεί η µέση τιµή ενός «καλαθιού» από τα προϊόντα και της υπηρεσίες της να µην αυξάνει γρηγορότερα από RPI-X, όπου το X το θέτει ο ρυθµιστής. Ρύθµιση τιµής οροφής Price-Cap regulation (RPI-X) Είναι έλεγχος τιµών και όχι έλεγχος κερδών. Σκεφτείτε το RPI ως τον ΤΚ ( είκτη Τιµών Καταναλωτή) οπότε η επιχείρηση µπορεί να αυξάνει τις τιµές όσο είναι ο ρυθµός του πληθωρισµού µείον ένα ποσοστό X. Εφόσον X>0 τότε οι τιµές πάντα θα αυξάνονται λιγότερο από τον πληθωρισµό. 23

24 Αποδοτικότητα στο RPI-X 1. ίνει κίνητρα για ελαχιστοποίηση του κόστους. 2. Λόγω του X µερική αποδοτικότητα περνάει στους καταναλωτές. 3. Επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία µε την πολιτική τιµών. 4. Εύκολη εφαρµογή. Αποτελέσµατα: υπάρχουν ενδείξεις πως το RPI-X οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές. Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) European Commission's competition law EU competition policy and consumer guide mer_en.pdf European Competition Network Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) The Hellenic Competition Commission Competition Bureau (Canada) Competition Tribunal (Canada) 24

25 Πηγές για πολιτική ανταγωνισµού (Competition Policy) US Department of Justice - Antitrust Division Federal Trade Commission (US) Κεφάλαιο 4 - Παίγνια και στρατηγική Παίγνιο στυλιζαρισµένο υπόδειγµα που απεικονίζει περιπτώσεις στρατηγικής συµπεριφοράς, στις οποίες η ανταµοιβή ενός παράγοντα εξαρτάται από τις δικές του ενέργειες καθώς και από τις ενέργειες των άλλων παραγόντων. Π.χ. Ολιγοπώλιο τα π µιας συγκεκριµένης επιχείρησης εξαρτώνται από την τιµή που έχει ορίσει η επιχείρηση και από τις τιµές που έχουν ορίσει οι άλλες επιχειρήσεις. Παίγνια και στρατηγική Η άριστη επιλογή στρατηγικής εξαρτάται από τις υποθέσεις που θα κάνει ο παίκτης σχετικά µε τις επιλογές των άλλων παικτών. Το ίδιο όµως κάνουν και οι άλλοι παίκτες... Άρα έχω στρατηγική αλληλεπίδραση. 25

26 Παίγνια και στρατηγική Βασικά στοιχεία Σύνολο παικτών Σύνολο κανόνων Μηχανισµός ανταµοιβής Απεικόνιση σε πίνακα κανονική µορφή Επιλέγουν ταυτόχρονα ή λαµβάνουν αποφάσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγµές χωρίς να γνωρίζουν τι επέλεξε ο άλλος παίκτης. εσπόζουσες στρατηγικές Παίκτης 2 L R Παίκτης 1 T (5,5) (3, 6) B (6, 3) (4, 4) εσπόζουσες στρατηγικές εσπόζουσα στρατηγική Μια στρατηγική που είναι αυστηρά καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη στρατηγική ανεξάρτητα από τις στρατηγικές επιλογές του άλλου παίκτη. Β δεσπόζουσα στρατηγική για π1. 26

27 εσπόζουσες στρατηγικές Ενδιαφέρον 1. Οι παίκτες έχουν µεγαλύτερο όφελος αν επιλέξουν (T,L)=(5,5) 2. εσπόζουσα στρατηγικά για π1 Β 3. εσπόζουσα στρατηγικά για π2 R 4. Αποτέλεσµα (B,R)=(4,4)<(5,5) Σύγκρουση µεταξύ ατοµικών κινήτρων και κοινών κινήτρων. Το δίληµµα του φυλακισµένου (Prisoners Dilemma) ύο ύποπτοι συλλαµβάνονται από την αστυνοµία και ανακρίνονται σε χωριστές αίθουσες. Η αστυνοµία γνωρίζει ότι είναι ένοχοι, αλλά δεν έχει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία, οπότε η έκβαση εξαρτάται από το ποιος θα «καρφώσει» τον άλλο. Αν κανείς δεν µιλήσει, η αστυνοµία απλά θα τους κατηγορήσει για ανάρµοστη συµπεριφορά οπότε θα τιµωρηθούν και οι δύο από 1 χρόνο. Αν ο ένας «καρφώσει» (και ο άλλος δεν µιλήσει), το «καρφί» απαλλάσσεται λόγω συνεργασίας, και ο άλλος αντιµετωπίζει ποινή 12 ετών. Αν και οι δύο «καρφώσουν», τότε και οι δύο αντιµετωπίζουν και οι δύο από 4 χρόνια έκαστος. Το δίληµµα του φυλακισµένου (Prisoners Dilemma) Φυλακισµένος 2 εν οµολογεί Οµολογεί Φυλακισµένος 1 εν οµολογεί Οµολογεί (1,1) (0, 12) (12, 0) (4, 4) 27

28 Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών Παίκτης 1 L C R Παίκτης 2 T M B (1,1) (0,0) (2,1) (2,0) (0,1) (1,0) (1,1) (0,0) (2,2) Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών π2 L τότε π1 B π2 C τότε π1 T π2 R τότε π1 B Ο π1 έχει κυριαρχούµενη στρατηγική τη Μ. Επαναλαµβανόµενη εξάλειψη κυριαρχούµενων στρατηγικών Κυριαρχούµενη στρατηγική Μια στρατηγική µε χαµηλότερη ανταµοιβή από την ανταµοιβή µιας άλλης στρατηγικής, ανεξάρτητα από τις ενέργειες του άλλου παίκτη. Ορθολογικός παίκτης δεν θα επιλέξει κυριαρχούµενη στρατηγική... Λύση µέσω της επαναλαµβανόµενης εξάλειψης κυριαρχούµενων στρατηγικών (B,R). 28

29 Ισορροπία κατά Νας Nash equilibrium (NE) Σύνολο στρατηγικών: ^ 1 ^ 2 ( α, α,..., α ^ N ) αποτελούν ΝΕ οπότε i i α A ^ i i Π ( α, α ^ i i i ) Π ( α, α ^ i ) Ζεύγος στρατηγικών όταν κανένας παίκτης δεν µπορεί να µεταβάλλει µονοµερώς την στρατηγική του µε τρόπο που να βελτιώνει την ανταµοιβή του. Ισορροπία κατά Νας Nash equilibrium (NE) Βασικές ιδιότητες: Ισχύει στα περισσότερα παίγνια Μερικές φορές απαιτεί µεικτές στρατηγικές Σε ΝΕ κανείς παίκτης δεν έχει κίνητρο να αλλάξει στρατηγική γιατί τώρα κερδίζει το µέγιστο, δεδοµένου των στρατηγικών των υπολοίπων παικτών. Πολλαπλό ΝΕ π 2 L R π 1 T (1,2) (0, 0) B (0, 0) (2, 1) 29

30 ιαδοχικά Παίγνια 1 είσοδος 2 αντίποινα µη αντίποινα µη είσοδος Π1=0 Π2=50? Π1=-10 Π2=-10 Π1=10 Π2=20 ιαδοχικά Παίγνια 1 Π1=-10 Π2=-10 αντίποινα είσοδος 2 µη αντίποινα Π1=10 Π2=20 µη είσοδος Π1=0 Π2=50? ΝΕ? ΝΕ Αξιοπιστία Είναι η απειλή για αντίποινα του π2 αξιόπιστη; Όχι. Εάν ο π1 εισέλθει τότε το ΝΕ δίνει (10,20). 30

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 5ο

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 5ο ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 5ο Εισαγωγή Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τις πολιτικές προστασίας ανταγωνισµού, δηλαδή παρεµβάσεις για την ενίσχυση ή προστασία του επιπέδου του ανταγωνισµού. Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 8 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού

Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ολιγοπώλιο Μεταξύ του µονοπωλίου και του τέλειου ανταγωνισµού Ο ατελής ανταγωνισµός αναφέρεται σε εκείνες τις δοµές µ της αγοράς που κυµαίνονται µεταξύ του τέλειου ανταγωνισµού και του µονοπωλίου. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5. Αναποτελεσματικότητα Μονοπωλίου VA 24

Διάλεξη 5. Αναποτελεσματικότητα Μονοπωλίου VA 24 Διάλεξη 5 Αναποτελεσματικότητα Μονοπωλίου VA 24 1 Αποτελεσματικότητα κατά Pareto Μια οικονομική κατάσταση είναι αποτελεσματική κατά Pareto αν δεν υπάρχει τρόπος βελτίωσης της θέσης ενός ατόμου χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

3. Παίγνια Αλληλουχίας

3. Παίγνια Αλληλουχίας 3. Παίγνια Αλληλουχίας Τα παίγνια αλληλουχίας πραγµατεύονται περιπτώσεις όπου οι κινήσεις των παικτών διαδέχονται η µια την άλλη, σε αντίθεση µε τα παίγνια όπου οι αποφάσεις των παικτών γίνονται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #7: Μονοπώλιο (II) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τι θα πούμε Θα εξετάσουμε αναλυτικά το μοντέλο Cournot

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον;

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον; Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Πεδίο Εφαρµογής των Οικονοµικών Τι είναι τα οικονοµικά; Ένας ορισµός των οικονοµικών Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 04-05 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μάθημα: Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Δεύτερο πακέτο ασκήσεων και λύσεων Αντιστοιχούν τέσσερις μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Προσδιορισµός της Ισορροπίας σε Συνθήκες Μονοπωλίου Κόστος C και Τιμή P P M Μονοπωλιακά Κέρδη Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου

Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εξέταση στο µάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα;

Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Η οικονοµία στην Μακροχρόνια Περίοδο Τι είναι το κλασσικό υπόδειγµα; Είναι ένα αρκετά απλό αλλά συνάµα θεωρητικά ισχυρό υπόδειγµα δοµηµένο γύρω από αγοραστές και πωλητές οι οποίοι επιδιώκουν τους δικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Εσωτερικές Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ζήτηση και Κόστος στη Μονοπωλιακή Αγορά Συνάρτηση Ζήτησης Q=A-bP ή P=(A-Q)/b Συνολικά Έσοδα (TR) TR=PQ=Q(Α-Q)/b

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23

Διάλεξη 3. Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23 Διάλεξη 3 Εφαρμοσμένη Ανάλυση, VA 16, 23 Φόροι επί της ποσότητας Ένας φόρος επί της ποσότητας, που αντιστοιχεί σε t ανά μονάδα προϊόντος, είναι ένας φόρος t, ο οποίος πληρώνεται ανά μονάδα αγοραζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων 1. Τέλειος Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο 1Α. Επιλογή του Παραγόμενου Προϊόντος εκ μέρους της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας 8 Copyright 2006 Thomson Learning Copyright 2004 South-Western Εικόνα Οι επιπτώσεις ενός φόρου Τιμή Τιμή που πληρώνουν οι αγοραστές Μέγεθος (ύψος) του φόρου Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

= γ + δ P απαιτεί γ > 0

= γ + δ P απαιτεί γ > 0 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η τιµή ενός αγαθού Χ αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Ηοικονοµική επιστήµη εξετάζειτησυµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε τηνπαραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιώνσεένανκόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές

Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές Ανταγωνιστική αγορά-εφαρμογές 1. Παρακίνηση: Στήριξη τιμών αγροτικών προϊόντων 2. Νεκρή ζημία: «Μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού χωρίς παρέμβαση μεγιστοποιεί τι συνολικό πλεόνασμα» 3. Κυβερνητική παρέμβαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1)

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 Τηλ:10.93.4.450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός : Συνάρτηση f μιας πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

q = O αριθµός των αγοραστών φ = Το κόστος ανάπτυξης µ = Το κόστος µεταφοράς λογισµικού σε έναν καταναλωτή TC(q) = Το συνολικό κόστος

q = O αριθµός των αγοραστών φ = Το κόστος ανάπτυξης µ = Το κόστος µεταφοράς λογισµικού σε έναν καταναλωτή TC(q) = Το συνολικό κόστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το λογισµικό αποτελείται από bits που αποθηκεύονται στις συσκευές αποθήκευσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και από λογισµικά πακέτα που σχεδιάστηκαν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 14 EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές στην αγορά. Τααγαθάπουπροσφέρονταιαπότους

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Proslipsis.gr ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 6: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νέες Ιδρύσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές.

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Β 3 1, -1 0, 0-1, 0 0, 0 0, 6 10, -1 2, 0 10, -1-1, -1 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

= δ P η ελαστικότητα ως προς την τιµή

= δ P η ελαστικότητα ως προς την τιµή ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 9 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α1. Η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0)

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0) Κεφάλαιο 5 Θα ξεκινήσουµε το κεφάλαιο αυτό βλέποντας ένα ακόµη παράδειγµα αναφορικά µε την ισορροπία που προκύπτει από την οπισθογενή επαγωγή (backwards induction) και την ισορροπία κατά Nash στην στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ Ζ. - ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Θ. Τυπικές Συναρτήσεις Μικροοικονομικής Ανάλυσης Συνάρτηση Παραγωγής Q (production function):

Διαβάστε περισσότερα