Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης

2

3 Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one Οδηγίες χρήσης

4 Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 3/2004 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διασκευή ή µετάφραση χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός από όσα επιτρέπονται σύµφωνα µε τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις του παρόντος. Copyright , RSA Data Security, Inc. ηµιουργήθηκε το Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Χορηγείται άδεια για αντιγραφή και χρήση του παρόντος λογισµικού µε την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ως "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε κάθε υλικό όπου γίνεται αναφορά σε αυτό το λογισµικό ή αυτή τη λειτουργία. Επίσης, χορηγείται άδεια για τη δηµιουργία και χρήση παράγωγων εργασιών µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι εργασίες φέρουν τον προσδιορισµό "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" (προήλθαν από το MD4 Message-Digest Algorithm της RSA Data Security, Inc.) σε κάθε υλικό όπου γίνεται αναφορά στην παραγόµενη εργασία. Η RSA Data Security, Inc. δεν κάνει καµία αντιπροσώπευση σχετικά µε την εµπορευσιµότητα του προϊόντος ή την καταλληλότητα του λογισµικού για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται "όπως είναι" χωρίς σαφή ή υπονοούµενη εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους. Αυτές οι ειδοποιήσεις πρέπει να διατηρηθούν σε οποιαδήποτε αντίγραφα οποιουδήποτε µέρους της παρούσας τεκµηρίωσης ή/και του παρόντος λογισµικού. Περιορισµοί για τη δηµιουργία αντιγράφων Σε πολλές χώρες, η δηµιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειµένων θεωρείται παράνοµη. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι, επικοινωνήστε το νοµικό σας σύµβουλο. ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα: - ιαβατήρια - Χαρτιά µεταναστών - Έγγραφα στρατολογίας - Αναγνωριστικά σήµατα, κάρτες ή εµβλήµατα Γραµµατόσηµα/κουπόνια: - Γραµµατόσηµα - Κουπόνια σίτισης Επιταγές ή διαταγές πληρωµής δηµοσίων υπηρεσιών Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωµής Πιστοποιητικά κατάθεσης Έργα µε κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα Υλικά του προϊόντος µε περιορισµούς Αυτό το προϊόν της ΗΡ περιέχει τα παρακάτω υλικά τα οποία ίσως απαιτούν ειδικό χειρισµό στο τέλος της διάρκειας ζωής: υδράργυρο στη λάµπα φθορισµού του σαρωτή (< 1,5 mg) Για πληροφορίες ανακύκλωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή µε την Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών (Electronics Industries Alliance) στη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας της ΗΡ, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας. Εµπορικά Σήµατα Οι ονοµασίες Adobe, Adobe PostScript 3 TM και Acrobat είναι εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Η ονοµασία ENERGY STAR και το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Το HP-UX Release και οι µεταγενέστερες εκδόσεις, καθώς και το HP-UX Release και οι επόµενες εκδόσεις (στις ρυθµίσεις των 32-bit και των 64-bit) σε όλους τους υπολογιστές HP 9000 είναι προϊόντα Open Group UNIX 95. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS, Windows, και Windows NT είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Οι ονοµασίες Netscape και Netscape Navigator είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Netscape Communications Corporation. Η ονοµασία PANTONE είναι σήµα ελέγχου προτύπου της Pantone, Inc. για το χρώµα. Η ονοµασία Pentium είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α. της εταιρείας Intel Corporation. Η κάρτα µνήµης Secure Digital υποστηρίζεται από το προϊόν. Η ονοµασία SD Logo είναι εµπορικό σήµα. Το TrueType TM είναι σήµα κατατεθέν της εταιρίας Apple Computer, Inc στις ΗΠΑ. Η ονοµασία UNIX είναι σήµα κατατεθέν του Open Group. Πληροφορίες για την ασφάλεια Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν, προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 1 ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το προϊόν. 2 Χρησιµοποιήστε µόνο καλά γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε το παρόν προϊόν στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι γειωµένη, ρωτήστε έναν ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 3 Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν πάνω στο προϊόν. 4 Πριν καθαρίσετε το παρόν προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα. 5 Μην εγκαταστήστε ή µην χρησιµοποιήστε αυτό το προϊόν κοντά στο νερό, ή όταν έχετε υγρά χέρια. 6 Εγκαταστήστε το προϊόν µε ασφάλεια σε µια σταθερή επιφάνεια. 7 Εγκαταστήστε το προϊόν σε µια προστατευµένη θέση όπου δεν µπορεί να πατηθεί το καλώδιο ή να αποτελέσει εµπόδιο για να µην πάθει βλάβη. 8 Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων. 9 εν υπάρχει κανένα µέρος µέσα που να επισκευάζεται από το χρήστη. Εάν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε µε ειδικευµένο προσωπικό.

5 Περιεχόµενα 1 Τα πρώτα βήµατα Πρόσθετες πηγές Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Λειτουργίες ιαµορφώσεις παραµέτρων Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Μπροστινή πλευρά Πίνακας ελέγχου Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Πίσω πλευρά Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων Λήψη περισσότερων πληροφοριών Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Εγκατάσταση δίσκου Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Ενεργοποίηση βοηθητικού εξοπλισµού στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή Χρήση του µηχανήµατος all-in-one Χρήση των λειτουργιών του µηχανήµατος all-in-one Αλλαγή των ρυθµίσεων του µηχάνηµα all-in-one Ακύρωση εργασιών από τον πίνακα ελέγχου Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP ιαφορές στο λογισµικό της συσκευής HP Officejet 9100 series all-in-one Άνοιγµα του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου Τοποθέτηση των πρωτοτύπων Τοποθέτηση πρωτότυπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) Τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή Τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης Χρήσιµες συµβουλές για την τοποθέτηση των µέσων εκτύπωσης Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 1 ή στο δίσκο Επιλογή των δίσκων Επιλογή του µέσου εκτύπωσης Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων εκτύπωσης Υποστηριζόµενοι τύποι και βάρη µέσων Συνιστώµενα µέσα HP Ελάχιστα περιθώρια Οδηγίες για αποθήκευση µέσων εκτύπωσης Χρήση ειδικών µέσων Χρήση καρτών και φακέλων Χρήση διαφανειών Χρήση µέσων εκτύπωσης µε προσαρµοσµένο µέγεθος Χρήση φωτογραφικού χαρτιού Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας ELWW Περιεχόµενα 3

6 Ρύθµιση καταχωρήσεων σύντοµης κλήσης Ρύθµιση αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης Ρύθµιση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης Ρύθµιση φακέλων δικτύου ως καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης Εκτύπωση και προβολή λίστας µε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης Εκτύπωση προτύπου γρήγορης κλήσης για τον πίνακα ελέγχου Εκτύπωση Εκτύπωση µέσω προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες εκτύπωσης Εκτύπωση διπλής όψης Εκτέλεση αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εκτέλεση µη αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ηµιουργία αντιγράφων ηµιουργία αντιγράφων Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες αντιγραφής Επαναφορά ρυθµίσεων αντιγραφής Χρήση ειδικών λειτουργιών αντιγραφής Αντιγραφή περισσότερων του ενός πρωτοτύπου σε µία σελίδα Μετατόπιση της εικόνας ώστε να αυξηθεί το περιθώριο για το δέσιµο ηµιουργία αφίσας Κλωνοποίηση αρκετών αντιγράφων µιας εικόνας σε σελίδα ηµιουργία ακριβούς αντιγράφου ενός πρωτοτύπου Χρήση προεπιλογών Aποστολή σαρώσεων Aποστολή σαρώσεων Αποστολή σαρώσεων σε φάκελο δικτύου (σύνδεση δικτύου) Αποστολή σαρώσεων σε ένα πρόγραµµα σε υπολογιστή (απευθείας σύνδεση) Αποστολή σαρώσεων ως συνηµµένα Αποστολή σάρωσης από ένα πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA σε έναν υπολογιστή του δικτύου Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες σάρωσης Χρήση λογισµικού OCR Χρήση καρτών µνήµης Εισαγωγή και αφαίρεση κάρτας µνήµης Αποθήκευση φωτογραφιών Αποθήκευση φωτογραφιών σε φάκελο δικτύου (σύνδεση δικτύου) Αποθήκευση φωτογραφιών σε υπολογιστή (απευθείας σύνδεση) Προβολή και επεξεργασία αρχείων εικόνας Αποστολή φωτογραφιών ως συνηµµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Εκτύπωση από µια κάρτα µνήµης Εκτύπωση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση φωτογραφιών από τον πίνακα ελέγχου Εκτύπωση φωτογραφιών µε τη λειτουργία DPOF Χρήση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Συµπλήρωση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση φωτογραφιών ή αποστολή φωτογραφιών ως συνηµµένα Περιεχόµενα ELWW

7 8 Αποστολή φαξ Αποστολή φαξ Αποστολή φαξ από τον πίνακα ελέγχου Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή µε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ (απευθείας σύνδεση) Αποστολή φαξ από πρόγραµµα λογισµικού άλλου κατασκευαστή Εισαγωγή προθέµατος φαξ Παρακολούθηση της κλήσης Προγραµµατισµός φαξ Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός επιλογών για προχωρηµένους Αυτόµατη προώθηση εισερχόµενων φαξ σε άλλο αριθµό φαξ Αυτόµατη αρχειοθέτηση εισερχόµενων φαξ Αυτόµατη µείωση εισερχόµενων φαξ Κλείδωµα και ξεκλείδωµα αριθµών φαξ Λήψη φαξ Αυτόµατη ή µη αυτόµατη λήψη φαξ Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη Χρήση αναφορών Εκτύπωση και προβολή του ηµερολογίου φαξ Προβολή µιας λίστας Χειρισµός των λειτουργιών διαχειριστή Λειτουργίες και εργαλεία διαχειριστή Επισκόπηση των λειτουργιών και των εργαλείων διαχειριστή Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου) Λογισµικό HP Web Jetadmin Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση) HP Instant Support myprintmileage Παρακολούθηση συσκευής all-in-one Παρακολούθηση της λειτουργίας και της κατάστασης Παρακολούθηση µέσων και αναλώσιµων Παρακολούθηση χρήσης από εξουσιοδοτηµένους χρήστες και µηδενισµός των µετρητών χρήσης Παρακολούθηση εργασιών ιαχείριση συσκευής all-in-one Αλλαγή του ΡΙΝ διαχειριστή ιαµόρφωση εξουσιοδοτηµένων χρηστών ιαµόρφωση επιλογών λογιστικών εργασιών ιαχείριση ασφάλειας ιαµόρφωση συναγερµών και ειδοποιήσεων Επαναφορά του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Αναβάθµιση υλικολογισµικού στο all-in-one Επιλογές παραµετροποίησης συστήµατος Ορισµός γλώσσας και χώρας/περιοχής Ρύθµιση χρόνου εξοικονόµησης ενέργειας Ρύθµιση έντασης κουδουνισµών Ρύθµιση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού ιαµόρφωση επιλογών δικτύου ιαµόρφωση χρονικού ορίου I/O ιαµόρφωση παραµέτρων δικτύου ιαµόρφωση επιλογών εκτύπωσης Ρύθµιση των προεπιλογών εκτύπωσης ιαµόρφωση επιλογών αντιγραφής Παροχή δυνατότητας και περιορισµός έγχρωµης αντιγραφής ELWW Περιεχόµενα 5

8 ιαµόρφωση επιλογών σάρωσης ιαµόρφωση των ρυθµίσεων δικτύου για σάρωση Προσαρµογή των λειτουργιών σάρωσης στο λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP (απευθείας σύνδεση) ιαµόρφωση επιλογών φωτογραφιών (κάρτα µνήµης) Παροχή και περιορισµός της λειτουργίας φωτογραφιών (κάρτα µνήµης) ιαµόρφωση επιλογών (σύνδεση δικτύου) ιαµόρφωση των προεπιλογών για µορφή µηνύµατος (σύνδεση δικτύου) ιαµόρφωση αυτόµατης ιδιαίτερης κοινοποίησης ιαµόρφωση SMTP ιαµόρφωση LDAP ιαµόρφωση επιλογών φαξ Ρύθµιση αυτόµατης εκτύπωσης αναφορών φαξ Παροχή δυνατότητας και περιορισµός αποστολής έγχρωµου φαξ Ρύθµιση του τρόπου διόρθωσης σφαλµάτων φαξ Ρύθµιση της ανίχνευσης σιγής σε παλαιές συσκευές φαξ Ρύθµιση του τύπου κλήσης Ρύθµιση των επιλογών επανάκλησης Ρύθµιση φαξ για τη συσκευή all-in-one Σύνδεση της συσκευής all-in-one σε γραµµή τηλεφώνου Σύνδεση επιπλέον συσκευής τηλεφώνου Ρύθµιση της ώρας, της ηµεροµηνίας και της κεφαλίδας φαξ Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης (αυτόµατη απάντηση) Ρύθµιση του µοτίβου κουδουνισµού απάντησης (αν χρειάζεται) Εγκατάσταση λογισµικού συσκευής all-in-one και διαµόρφωση της συσκευής all-in-one για χρήση από λειτουργικά περιβάλλοντα Τύποι συνδέσεων που υποστηρίζονται Ρύθµιση που απαιτείται για τη λειτουργικότητα του all-in-one Στοιχεία λογισµικού του all-in-one Εγκατάσταση του λογισµικού για υπολογιστές µε Windows Εγκατάσταση του λογισµικού για υπολογιστές Macintosh Χρήση του Customization Utility (Βοήθηµα προσαρµογής) Κατάργηση της εγκατάστασης λογισµικού του all-in-one Απεγκατάσταση λογισµικού για υπολογιστές µε Windows Απεγκατάσταση λογισµικού για υπολογιστές µε Macintosh (όλων των εκδόσεων) Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων Πρόσβαση στην περιοχή αναλώσιµων Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός των επαφών των κεφαλών εκτύπωσης Ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης Αντικατάσταση κασετών µελανιού Αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης Μικρορύθµιση των χρωµάτων Μικρορύθµιση της αλλαγής γραµµής Καθαρισµός του µηχανήµατος all-in-one Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή, της πίσω όψης καλύµµατος του ADF και του παραθύρου του ADF Καθαρισµός του εξωτερικού περιβλήµατος Συµβουλές και πηγές για την επίλυση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων του all-in-one Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής Επίλυση προβληµάτων µε την αποστολή σαρώσεων Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης Αντιµετώπιση προβληµάτων σάρωσης Επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία φαξ Επίλυση προβληµάτων σε φωτογραφίες (κάρτα µνήµης) Περιεχόµενα ELWW

9 Αντιµετώπιση προβληµάτων µε το χρώµα Επίλυση προβληµάτων στο χειρισµό µέσων ιόρθωση εµπλοκών ιόρθωση εµπλοκών στο µηχάνηµα all-in-one ιόρθωση εµπλοκών στο αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων Χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή εµπλοκών Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ Βοηθητικός εξοπλισµός ίσκοι Πληκτρολόγια DIMM (εξαρτήµατα µνήµης διπλής σειράς επαφών) Παράλληλα καλώδια Καλώδιο USB Αναλώσιµα Κασέτες µελανιού Κεφαλές εκτύπωσης Μέσα εκτύπωσης HP Υποστήριξη πελατών και εγγύηση Επικοινωνία µε την υποστήριξη πελατών ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Hewlett-Packard Προδιαγραφές και πληροφορίες συσκευής Προδιαγραφές Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας Μείωση και εξάλειψη Κατανάλωση ρεύµατος Επικίνδυνα υλικά Ανακύκλωση Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικών Επιστροφή προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους A Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων Μενού λειτουργιών Πρόσβαση και χρήση ενός µενού λειτουργίας Μενού λειτουργίας αντιγραφής Μενού λειτουργίας σάρωσης Μενού φωτογραφίας Μενού λειτουργίας Μενού λειτουργίας φαξ Μενού ρυθµίσεων Πρόσβαση και χρήση µενού ρυθµίσεων Εκτύπωση χάρτη µενού ρυθµίσεων Μενού PRINT REPORT (Εκτύπωση αναφοράς) Μενού COPY SETUP (Ρύθµιση αντιγραφής) Μενού FAX SETUP (Ρύθµιση φαξ) Μενού ADV FAX SETUP (Προχωρ. ρύθµιση φαξ) Μενού SCAN SETUP (Ρύθµιση σάρωσης) Μενού SETUP (Ρύθµιση ) Μενού PHOTO (Φωτογραφία) Μενού PRINTER (Εκτυπωτής) ΙΚΤΥΟ & Ι/Ο, µενού Μενού ADMIN Μενού MAINTENANCE (Συντήρηση) ELWW Περιεχόµενα 7

10 B Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου Τύποι µηνυµάτων του πίνακα ελέγχου Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου Γ Εκτύπωση χρησιµοποιώντας την εξοµοίωση PostScript Σηµειώσεις για την εγκατάσταση Αναβάθµιση από παλαιότερη έκδοση των Windows Προσδιορισµός διαφορετικών προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή στα Windows NT Εγκατάσταση µόνο του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Τρέχοντες χρήστες HP Officejet Συγκεκριµένες δυνατότητες και θέµατα της εκτύπωσης Ιδιότητες εκτύπωσης υνατότητες εκτύπωσης Ευρετήριο 8 Περιεχόµενα ELWW

11 1 Τα πρώτα βήµατα Στις παρακάτω ενότητες επεξηγείται ο τρόπος χρήσης του µηχανήµατος all-in-one και παρουσιάζονται οι πηγές που είναι διαθέσιµες για επιπλέον πληροφορίες. Πρόσθετες πηγές Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Πρόσθετες πηγές Οι παρακάτω πηγές παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το µηχάνηµα all-in-one. Πηγή Περιγραφή Θέση Οδηγός εκκίνησης Οδηγός του προϊόντος Ενσωµατωµένος Web server (σύνδεση δικτύου) Παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του µηχανήµατος all-in-one και πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της εγγύησης και της ασφάλειας. Παρέχει µια σύντοµη και εικονογραφηµένη εισαγωγή στο µηχάνηµα all-in-one και στις δυνατότητές του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον οδηγό του προϊόντος οποιαδήποτε στιγµή. Ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web, το οποίο χρησιµοποιείται για να προβάλλετε πληροφορίες για την κατάσταση, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε το µηχάνηµα all-in-one από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου. Περιέχει συνδέσµους για το HP Instant Support Professional Edition (ISPE) και το myprintmileage, τα οποία είναι πρόσθετα εργαλεία που βασίζονται στο Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων του µηχανήµατος all-in-one, καθώς και για την πιο αποτελεσµατική διαχείριση εργασιών και αναλωσίµων του µηχανήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου), HP Instant Support και myprintmileage. Περιέχεται ως έντυπος οδηγός στο κουτί µαζί µε το µηχάνηµα all-in-one. Περιέχεται στο CD εκκίνησης 1. Τοποθετήστε το CD εκκίνησης 1 στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο σύνδεσµο για τον οδηγό του προϊόντος. ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού προγράµµατος περιήγησης στο Web. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ για το µηχάνηµα all-in-one και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο. ELWW Πρόσθετες πηγές 9

12 Πηγή Περιγραφή Θέση Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση των Microsoft Windows ) Ηλεκτρονική Βοήθεια για το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή (Windows) Βοήθεια στην οθόνη του Λογισµικού φωτογ ραφιών και απεικόνισης HP (απευθείας σύνδεση) Οδηγός για το ιαχειριστή Jetdirect της HP Υποστήριξη HP Instant Support Τοποθεσίες της ΗΡ στο ιαδίκτυο Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση, τη συντήρηση και τα λογιστικά εργασιών (όπως οι εργασίες που υποβάλλονται από κάθε χρήστη και τα στατιστικά στοιχεία για αυτές τις εργασίες) για το µηχάνηµα all-in-one. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία για την εκτέλεση πολλών από τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό και η ρύθµιση των επιλογών του µηχανήµατος all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση). Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. Παρέχει βοήθεια στην οθόνη για τη χρήση του Λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ (Windows) ή του λογισµικού ΗΡ Image Zone (Macintosh), το οποίο εγκαθίσταται όταν συνδέετε ένα µηχάνηµα all-in-one απευθείας µε έναν υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP. Παρέχει πληροφορίες για συνδέσεις δικτύου σχετικά µε τη ρύθµιση παραµέτρων και την αντιµετώπιση προβληµάτων του διακοµιστή εκτύπωσης Jetdirect της ΗΡ, ο οποίος χρησιµοποιείται µαζί µε το µηχάνηµα all-in-one. Μια οικογένεια εργαλείων που βασίζεται στο Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων, σας βοηθά να εντοπίσετε, να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήµατα µε τον υπολογιστή και την εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Instant Support. Παρέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το λογισµικό και το προϊόν του εκτυπωτή, καθώς και πληροφορίες υποστήριξης που είναι διαθέσιµες για το µηχάνηµα all-in-one. Είναι διαθέσιµο στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε την Εργαλειοθήκη. Από το µενού Start (Έναρξη) στον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Programs (Προγράµµατα), στο HP Officejet 9100 series και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο HP Officejet 9100 series Toolbox. Είναι διαθέσιµο στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. ιαθέσιµη στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε το Λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ. Περιέχεται στο CD εκκίνησης 1 ως αρχείο PDF (όλες οι γλώσσες) και CHM (µόνο αγγλικά). Τοποθετήστε το CD εκκίνησης 1 στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο σύνδεσµο για την τεκµηρίωση. ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού προγράµµατος περιήγησης στο Web. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ για το µηχάνηµα all-in-one και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο. Όταν εµφανιστεί ο ενσωµατωµένος Web server, κάντε κλικ στο HP Instant Support στο αριστερό παράθυρο. officejet Τα πρώτα βήµατα ELWW

13 Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Η ενότητα αυτή περιγράφει τις δυνατότητες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων των τριών µοντέλων. Λειτουργίες ιαµορφώσεις παραµέτρων Λειτουργίες Το µηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9100 series είναι ένα ισχυρό επαγγελµατικό εργαλείο για επιχειρήσεις µε τις δυνατότητες που έχει µια πλήρης σειρά εξοπλισµού γραφείου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one για εκτύπωση, δηµιουργία αντιγράφων, σάρωση και αποστολή φαξ ασπρόµαυρων, έγχρωµων ή κλίµακας του γκρι εγγράφων, καθώς και για εκτύπωση, αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και αποθήκευση φωτογραφιών από µια κάρτα µνήµης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. Με τις κατάλληλες συνδέσεις δικτύου, µπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, να το στείλετε σε µία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή να το αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο δικτύου και µπορείτε να αρχειοθετήσετε εισερχόµενα φαξ σε ένα φάκελο δικτύου. Το µηχάνηµα all-in-one περιλαµβάνει τις παρακάτω συγκεκριµένες λειτουργίες: Οικονοµική εκτύπωση µε τέσσερις ξεχωριστές κασέτες µελανιού µεγάλης χωρητικότητας, κεφαλές εκτύπωσης µε µεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρό κύκλο παραγωγής εκτύπωσης που φτάνει µέχρι και τις σελίδες το µήνα. Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης για δηµιουργία αντιγράφων και εκτύπωση και στις δύο πλευρές του εκτυπωτικού µέσου. Αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και επίπεδο σαρωτή για πολλαπλές δυνατότητες σάρωσης. Υψηλής ποιότητας σαρώσεις µε x dpi, οπτικό σαρωτή µεγέθους legal, µε ανάλυση µέχρι dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Premium. Αρκετές δυνατότητες υψηλής παραγωγικότητας: Πρώτα σάρωση για πολυδιεργασία Μπορείτε να σαρώσετε µια εργασία στη µνήµη ενώ το µηχάνηµα all-in-one είναι απασχοληµένο µε µια άλλη εργασία, για άµεση συνέχιση όταν η τρέχουσα εργασία ολοκληρωθεί. Για εργασίες αντιγραφής, µπορείτε να σαρώσετε µέχρι και 30 σελίδες. Σάρωση µία φορά, εκτύπωση πολλές Κατά την αντιγραφή πολλών σελίδων, το µηχάνηµα all-in-one σαρώνει κάθε σελίδα στη µνήµη και εκτυπώνει τα πολλαπλά αντίγραφα βάσει αυτής της µόνης σάρωσης, αντί να πραγµατοποιείται σάρωσης κάθε σελίδας για κάθε αντίγραφο. Αποστολή φαξ µε πλήρεις δυνατότητες, στα 33,6 kbps µε 4 MB διαθέσιµα για εισερχόµενα φαξ. Προσαρµοσµένο πληκτρολόγιο ανάλογα µε τη γλώσσα, για ευχρηστία κατά την πληκτρολόγηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προορισµούς φακέλων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου. ELWW Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων 11

14 Επιλογές σύνδεσης που περιλαµβάνουν ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση οµάδας δικτύου µέσω δικτύου και απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο. Μνήµη µε δυνατότητα επέκτασης στα 25 ΜΒ µέσω δύο υποδοχών DIMM και επεκτάσιµη χωρητικότητα της εισόδου χαρτιού για χειρισµό µέχρι 650 φύλλων χαρτιού. Εργαλεία για ρύθµιση παραµέτρων, παρακολούθηση και αντιµετώπιση προβληµάτων στο µηχάνηµα all-in-one, είτε από τη συσκευή ή από κάποια θέση δικτύου. Πρόσθετα εργαλεία για διαχείριση του κόστους εκτύπωσης µε ενσωµατωµένες δυνατότητες λογιστικών εργασιών και τη δυνατότητα για έλεγχο της χρήσης του χρώµατος. ιαµορφώσεις παραµέτρων Οι παρακάτω ενότητες περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες και τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν κάθε διαµόρφωση µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9100 series. Αν και µερικά εξαρτήµατα έχουν σχέση µε µια συγκεκριµένη διαµόρφωση, µπορείτε να τα παραγγείλετε ξεχωριστά για να τροποποιήσετε το δικό σας all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία βοηθητικού εξοπλισµού, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ. Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9110 ίσκοι. Το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από ένα δίσκο εισόδου (δίσκος 1), ο οποίος χωράει µέχρι 150 φύλλα χαρτιού ή µέχρι 30 διαφάνειες και ένα δίσκο εξόδου ο οποίος χωράει µέχρι 100 φύλλα χαρτιού. Σύνδεση. Το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µια τυπική παράλληλη θύρα αµφίδροµης επικοινωνίας (συµβατή µε IEEE-1284) και µια θύρα USB. Επίσης, το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µια υποδοχή ΕΙΟ για υποστήριξη κάρτας δικτύου. Μνήµη. Το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µνήµη 128 MB. Για να είναι δυνατή η επέκταση µνήµης, το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει δύο υποδοχές DIMM που δέχονται µνήµη RAM 64 MB ή 128 MB. Η συσκευή all-in-one µπορεί να υποστηρίξει συνολική µνήµη 384 MB (συµπεριλαµβανοµένων των 128 MB που υπάρχουν στο µηχάνηµα all-in-one). Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) και επίπεδος σαρωτής. Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων έχει τη δυνατότητα χωρητικότητας µέχρι 50 φύλλων χαρτιού και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον επίπεδο σαρωτή για πρωτότυπα των οποίων η τροφοδότηση δεν είναι δυνατή µέσω του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων. Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης.το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από µια µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης για εκτύπωση εγγράφων και στις δύο πλευρές, κάτι που εξοικονοµεί χρήµα και χαρτί Τα πρώτα βήµατα ELWW

15 Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9120 Αυτό το µοντέλο διαθέτει τις δυνατότητες του µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9110, συν ένα διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα για κοινή χρήση του µηχανήµατος σε περιβάλλον δικτύου και για σάρωση από τη συσκευή all-in-one σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προορισµούς οπουδήποτε στο δίκτυο (αυτή η δυνατότητα ονοµάζεται συχνά "ψηφιακή αποστολή"). Το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από το δίσκο 2, στον οποίο χωρούν µέχρι 250 φύλλα χαρτιού. Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9130 Αυτό το µοντέλο διαθέτει τις δυνατότητες του µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9120 και περιλαµβάνει, επίσης, ένα πληκτρολόγιο για πιο εύκολη πληκτρολόγηση των προορισµών των φακέλων δικτύου και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον πίνακα ελέγχου. ELWW Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων 13

16 Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. Μπροστινή πλευρά Πίνακας ελέγχου Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Πίσω πλευρά Μπροστινή πλευρά Με το δίσκο 2 και το πληκτρολόγιο τοποθετηµένα, παρουσιάζοντας τη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 2 Αυτόµατος τροφοδότης, οδηγοί πλάτους 3 Αυτόµατος τροφοδότης, δίσκος εισόδου 4 Αυτόµατος τροφοδότης, δίσκος εξόδου 5 Πίνακας ελέγχου (για λεπτοµέρειες, δείτε Πίνακας ελέγχου) 6 ίσκος πληκτρολογίου 7 Λαβή θύρας πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 8 ίσκος εξόδου 9 Ένδειξη επιπέδου χαρτιού 10 ίσκος 1 11 Θύρα πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 12 Υποδοχές καρτών µνήµης για υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης 13 DIMM, πλαϊνό κάλυµµα της πρόσβασης σε Τα πρώτα βήµατα ELWW

17 Πίνακας ελέγχου Αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου Κουµπιά γρήγορης κλήσης Χρησιµοποιήστε τα για να επιλέξετε από την προδιαµορφωµένη λίστα των καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης. Τα έξι κουµπιά αντιστοιχούν στις έξι πρώτες καταχωρήσεις της λίστας. Μια καταχώρηση µπορεί να είναι ένας αριθµός φαξ ή µια οµάδα αριθµών φαξ, µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µια οµάδα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένας φάκελος του δικτύου. 2 Κουµπιά επιλογής Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά Σµίκρυνση/Μεγέθυνση, Πιο ανοιχτό/πιο σκούρο, Επιλογές διπλής όψης, Ποιότητακαι ίσκος/τύποςγια να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τις εργασίες. Με το κουµπί Μενού εµφανίζονται τα µενού του πίνακα ελέγχου τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να ορίσετε τις προεπιλογές των ρυθµίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων. 3 Κουµπί Επαφές Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε προδιαµορφωµένες λίστες αριθµών φαξ και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση καταχωρήσεων σύντοµης κλήσης. 4 Λίστα καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης Χρησιµοποιήστε αυτές τις περιοχές για να προσδιορίσετε τις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που αντιστοιχούν στα έξι κουµπιά γρήγορης κλήσης. Μπορείτε να γράψετε τις καταχωρήσεις στο χαρτί µε γραµµές που σας δίνουµε, ή να εκτυπώσετε τις λίστες για εισαγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση προτύπου γρήγορης κλήσης για τον πίνακα ελέγχου. ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 15

18 Κέντρο του πίνακα ελέγχου Κουµπιά λειτουργίας Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά λειτουργίας Αντιγραφή, Σάρωση, Φωτογραφία, και Φαξ για να ξεκινήσουν αυτοί οι τύποι εργασιών. Το κουµπί λειτουργίας είναι αναµµένο όταν µια εργασία αυτή της λειτουργίας είναι σε εξέλιξη. Εάν πατήσετε ένα κουµπί λειτουργίας, η λυχνία αναβοσβήνει εάν γίνεται επεξεργασία µιας εργασίας στο παρασκήνιο 2 Κουµπί (βοήθεια) Παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα µηνύµατα ή τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Για προβλήµατα µε το υλικό, εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο επεξηγεί το πρόβληµα. 3 Φωτεινή ένδειξη προσοχής Αναβοσβήνει εάν υπάρχει ένα πρόβληµα υλικού που χρειάζεται προσοχή. Πατήστε το κουµπί (βοήθεια) για να εµφανιστεί ένα µήνυµα σχετικά µε το πρόβληµα. 4 Κουµπιά και + Κυκλική κίνηση µέσα στις τιµές που είναι διαθέσιµες για µια επιλογή. Στα πεδία εισαγωγής κειµένου, µετακινήστε το δροµέα αριστερά και δεξιά. 5 Κουµπί (επιλογή) Επιλέγει ή αποθηκεύει τη ρύθµιση που εµφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. 6 Κουµπιά (πάνω) και (κάτω) Μετακινούν προς τα πάνω και κάτω µια λίστα επιλογών ή καταχωρήσεων. 7 Κουµπί (πίσω) Επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο. 8 Οθόνη του πίνακα ελέγχου Εµφανίζει την κατάσταση και τα µηνύµατα σφαλµάτων, τα µενού λειτουργιών και ρυθµίσεων, τις επιλογές τους, πληροφορίες της βοήθειας και επίπεδα στις κασέτες µελανιού. Βλέπε Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου και Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων για περισσότερες πληροφορίες Τα πρώτα βήµατα ELWW

19 εξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου Πληκτρολόγιο Χρησιµοποιήστε το για την κλήση αριθµών φαξ ή την πληκτρολόγηση κειµένου. Γίνεται εισαγωγή του κειµένου που πληκτρολογείτε (δεν αντικαθιστά τους χαρακτήρες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του δροµέα). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου. 2 κουµπί (backspace) 3 Κουµπί Επαναφορά/Πάτηµα ΓΙΑ PIN Επαναφέρει το µηχάνηµα all-in-one στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΣ. Έτσι επανέρχονται όλα τα µοντέλα στις προεπιλεγµένες τιµές τους. Εάν ο διαχειριστής έχει διαµορφώσει το µηχάνηµα all-in-one για χρήστες, µε το πάτηµα του κουµπιού για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο κλειδώνεται το µηχάνηµα. Τότε, απαιτείται ένας προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) για συνέχιση της λειτουργίας. 4 Κουµπί Λειτουργία και φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας Η φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας (Ready) είναι πράσινη όταν το µηχάνηµα all-in-one είναι ενεργοποιηµένο. 5 Κουµπί ιακοπή 6 ΚουµπίΜαύρο/Έγχρωµο Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ ασπρόµαυρων και έγχρωµων εργασιών. 7 ΚΟΥΜΠ ίέναρξη Ξεκινάει µια εργασία σε µια λειτουργία, αφού έχετε διαµορφώσει τις ρυθµίσεις. 8 Φωτεινή ένδειξη (κατειληµµένου) Ανάβει όταν η γραµµή φαξ είναι κατειληµµένη και αναβοσβήνει όταν η γραµµή φαξ χτυπάει. 9 Κουµπί Επανάκληση/Απάντηση Καλεί εκ νέου του πιο πρόσφατους αριθµούς φαξ κλήσης όταν το µηχάνηµα all-in-one βρίσκεται στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΣ. Μη αυτόµατη απάντηση του τηλεφώνου σε εισερχόµενο φαξ. 10 Κουµπί Παύση/ (διάστηµα) 11 Κουµπί Σύµβολα ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 17

20 Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Θύρα πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 2 Λαβή θύρας πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 3 Κούµπωµα κεφαλής εκτύπωσης (παρέχει πρόσβαση για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση των κεφαλών εκτύπωσης) 4 Μεταλλική ράβδος στερέωσης (στερεώνεται στο άγκιστρο του κουµπώµατος της κεφαλής εκτύπωσης και πιάνει το κούµπωµα) 5 Κεφαλές εκτύπωσης 6 Κασέτες µελανιού 7 Κλείδωµα σαρωτή Σηµείωση Το κλείδωµα του σαρωτή πρέπει να είναι ανοιχτό για να λειτουργήσει ο σαρωτής. Πρέπει να το κλειδώνετε όποτε µεταφέρετε το µηχάνηµα all-in-one και να το ξεκλειδώνετε πριν από τη χρήση του Τα πρώτα βήµατα ELWW

21 Πίσω πλευρά Θύρες φαξ (τηλεφώνου) και (line-in) 2 Υποδοχή EIO για διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect 3 Παράλληλη θύρα 4 Θύρα USB 5 Είσοδος ισχύος 6 Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 19

22 Τα πρώτα βήµατα ELWW

23 2 Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Εγκατάσταση δίσκου 2 Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Ενεργοποίηση βοηθητικού εξοπλισµού στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία βοηθητικού εξοπλισµού, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ. Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Το µηχάνηµα all-in-one µπορεί να εκτυπώσει αυτόµατα και στις δύο πλευρές του χαρτιού µε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης µετά την εγκατάστασή της, δείτε Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας και Εκτύπωση διπλής όψης. Για να εγκαταστήσετε µια µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης 1 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 2 Σύρετε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης µέσα στο all-in-one µέχρι να ασφαλίσει. ELWW Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης 21

24 Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της συσκευής all-in-one σε ένα περιβάλλον δικτύου εάν υπάρχει εγκατεστηµένος διακοµιστής εκτυπώσεων HP Jetdirect. Ο διακοµιστής εκτυπώσεων HP Jetdirect µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαµορφώσεις πελάτη-διακοµιστή και εκτύπωση peer-to-peer. Ορισµένα µοντέλα all-in-one συνοδεύονται από έναν εγκατεστηµένο διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect. Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων Λήψη περισσότερων πληροφοριών υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Οι συσκευές HP Officejet 9120 all-in-one και HP Officejet 9130 all-in-one παρέχονται µε εγκατεστηµένο έναν διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 620n. Αν προµηθευτήκατε µια συσκευή all-in-one HP Officejet 9110 και θέλετε να τη συνδέσετε σε δίκτυο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον υποστηριζόµενο διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect. Η επιλογή σας για διακοµιστή εκτυπώσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελέσετε, τον τύπο της σύνδεσης δικτύου που έχετε και τον αριθµό των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε στο διακοµιστή δικτύου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των διακοµιστών εκτυπώσεων που υποστηρίζονται για το µηχάνηµα all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία διακοµιστών εκτυπώσεων HP Jetdirect, ανατρέξτε στην ενότητα ιακοµιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect. Λειτουργικότητα* ιακοµιστής εκτυπώσεων Εκτύπωση Σάρωση Φωτογραφία Φαξ EWS** Εσωτερικοί (ΕΙΟ) διακοµιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect 620n (συνιστάται) (Fast Ethernet 10/100Base-TX) HP Jetdirect 615n (Fast Ethernet, 10/100Base-TX) HP Jetdirect 680n (ασύρµατο Ethernet b) Εξωτερικοί (ΕΧ) διακοµιστές εκτυπώσεων*** * Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί διακοµιστές εκτυπώσεων υποστηρίζουν τη λειτουργία αντιγραφής, ** Υποδεικνύει τη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης στον ενσωµατωµένο Web server. Για µια περιγραφή αυτού του εργαλείου που βασίζεται στο Web, δείτε Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου). *** Οι εξωτερικοί διακοµιστές εκτυπώσεων υποστηρίζουν µόνο τις λειτουργίες αντιγραφής και εκτύπωσης. Η συσκευή HP Officejet 9100 series all-in-one υποστηρίζει τους παρακάτω εξωτερικούς διακοµιστές εκτύπωσης: HP Jetdirect 380x (ασύρµατο Ethernet b USB 1.1) HP Jetdirect 170x (10Base-T, 1 θύρα παράλληλη) HP Jetdirect 175x (10/100Base-TX, 1 θύρα USB 1.1) HP Jetdirect 300x (10/100Base-TX, 1 θύρα παράλληλη) HP Jetdirect 500x (10/100Base-TX, 10Base2, 3 θύρες παράλληλες) HP Jetdirect en3700 (Ethernet 10/100Base-TX, 1 θύρα USB 2.0) Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού ELWW

25 Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων ΠΡΟΣΟΧΗ Η κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήµατα τα οποία µπορεί να καταστραφούν από τον στατικό ηλεκτρισµό. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού, να διατηρείτε συχνή επαφή µε οποιαδήποτε εκτεθειµένη µεταλλική επιφάνεια που υπάρχει στο all-in-one. Αν είναι δυνατό, φορέστε έναν ιµάντα καρπού (ή παρόµοια διάταξη). Πρέπει να πιάνετε πάντα προσεκτικά την κάρτα του διακοµιστή εκτυπώσεων. Αποφύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά µέρη ή τα κυκλώµατα. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, µπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήµατα. Για να εγκαταστήσετε τον εσωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων 1 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 2 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. 3 Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να λασκάρετε και να αφαιρέσετε τις δύο βίδες στήριξης που συγκρατούν το κάλυµµα της κενής υποδοχής EIO. 4 Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect στην υποδοχή ΕΙΟ. 5 Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες στήριξης που συνοδεύουν την κάρτα διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect. 6 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στον διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect και στο δίκτυο. Για να βεβαιωθείτε ότι ο διακοµιστής έχει τοποθετηθεί σωστά 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή all-in-one. 2 Εκτυπώστε µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). Θα εκτυπωθούν δύο σελίδες. Η δεύτερη σελίδα είναι η σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων του HP Jetdirect, η οποία περιέχει πληροφορίες εγκατάστασης (για παράδειγµα, LAN HW ADDRESS) τις οποίες µπορεί να χρειαστείτε κατά την εγκατάσταση της συσκευής all-in-one σε υπολογιστές δικτύου. Εάν η σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων του HP Jetdirect δεν εκτυπωθεί, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά την κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης για να διασφαλίσετε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. ELWW Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 23

26 Λήψη περισσότερων πληροφοριών Εάν αντιµετωπίσετε τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες στην εκτύπωση µέσω δικτύου, ανατρέξτε στις παρακάτω πηγές. Έγγραφο Οδηγός για το ιαχειριστή Jetdirect της HP Περιγραφή Αυτός ο οδηγός, ο οποίος περιέχεται στο CD εκκίνησης 1, παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect. Ο οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες για τα εξής θέµατα: Λύσεις λογισµικού της ΗΡ για διακοµιστές εκτύπωσης HP Jetdirect Ρυθµίσεις παραµέτρων TCP/IP Υπηρεσίες LPD στο διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εκτύπωση FTP Μηνύµατα σελίδας ρύθµισης παραµέτρων και επίλυση προβληµάτων Ενσωµατωµένος Web server, ένα εργαλείο βασισµένο στο Web για ρύθµιση και διαχείριση συσκευών δικτύου Τεκµηρίωση για το λειτουργικό σύστηµα και το λειτουργικό σύστηµα δικτύου Η τεκµηρίωση αυτή συνόδευε τον υπολογιστή σας ή το λειτουργικό σύστηµα του δικτύου σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε θέµατα εκτύπωσης από δίκτυο τα οποία είναι κοινά σε όλους τους εκτυπωτές δικτύου και τα µηχανήµατα all-in-one. Εκτός από αυτές τις πηγές, όλες οι πληροφορίες και οι λειτουργίες διαµόρφωσης ρυθµίσεων της συσκευής all-in-one είναι διαθέσιµες µέσω του HP Web Jetadmin. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λογισµικό HP Web Jetadmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό HP Web Jetadmin ή άλλο λογισµικό εκτυπωτή δικτύου και συσκευής all-in-one της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού ELWW

27 Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Αν εκτυπώνετε συχνά σύνθετα γραφικά ή έγγραφα PostScript (PS) ή αν εκτυπώνετε µε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης, ίσως θέλετε να προσθέσετε περισσότερη µνήµη στη συσκευή all-in-one. Η προσθήκη µνήµης δίνει στο all-in-one τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των πιο σύνθετων εργασιών εκτύπωσης, αλλά δεν θα αυξήσει την ταχύτητα επεξεργασίας. Η συσκευή all-in-one διαθέτει µνήµη 128 MB. ιαθέτει δύο υποδοχές για DIMM που δέχονται µνήµη RAM 64 MB ή 128 MB. Η συσκευή all-in-one µπορεί να υποστηρίξει µνήµη έως 384 MB (συµπεριλαµβανοµένων των 128 MB που διαθέτει η συσκευή all-in-one). Μπορείτε να δείτε πόση µνήµη είναι εγκατεστηµένη εκτυπώνοντας µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). Πρόσθετη µνήµη είναι διαθέσιµη για αγορά ως βοηθητικός εξοπλισµός (για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ). ΠΡΟΣΟΧΗ Τα DIMM περιέχουν ηλεκτρονικά µέρη στα οποία µπορεί να προκληθεί βλάβη από το στατικό ηλεκτρισµό. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού, να διατηρείτε συχνή επαφή µε οποιαδήποτε εκτεθειµένη µεταλλική επιφάνεια που υπάρχει στο all-in-one. Αν είναι δυνατό, φορέστε έναν ιµάντα καρπού (ή παρόµοια διάταξη). Να χειρίζεστε πάντα προσεκτικά τα DIMM. Αποφύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά µέρη ή τα κυκλώµατα. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, µπορεί να προκληθεί βλάβη στα µέρη. Για να εγκαταστήσετε ένα DIMM 1 Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, εκτυπώστε µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων για να δείτε πόση µνήµη είναι διαθέσιµη στο all-in-one πριν προσθέσετε περισσότερη µνήµη (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). 2 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 3 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. 4 Στην αριστερή πλευρά του all-in-one, ελευθερώστε και αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυµµα. 5 Αφαιρέστε το κάλυµµα του DIMM. ELWW Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης 25

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6300 All-in-One Series

HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One Series HP Officejet 6300 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K850 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K850 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K850 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K850 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2007 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one οδηγός χρήσης hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 2350 series all-in-one

HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one Οδηγός χρήσης Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP LaserJet P3010 Series Οδηγός χρήσης Ενσωματωμένου διακομιστή Web HP

Εκτυπωτής HP LaserJet P3010 Series Οδηγός χρήσης Ενσωματωμένου διακομιστή Web HP Εκτυπωτής HP LaserJet P3010 Series Οδηγός χρήσης Ενσωματωμένου διακομιστή Web HP www.hp.com/support/ljp3010series Ενσωματωμένος διακομιστής web HP LaserJet P3010 Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα