Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης

2

3 Οδηγίες χρήσης για το HP Officejet 9100 series all-in-one Οδηγίες χρήσης

4 Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 3/2004 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διασκευή ή µετάφραση χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός από όσα επιτρέπονται σύµφωνα µε τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις του παρόντος. Copyright , RSA Data Security, Inc. ηµιουργήθηκε το Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Χορηγείται άδεια για αντιγραφή και χρήση του παρόντος λογισµικού µε την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ως "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε κάθε υλικό όπου γίνεται αναφορά σε αυτό το λογισµικό ή αυτή τη λειτουργία. Επίσης, χορηγείται άδεια για τη δηµιουργία και χρήση παράγωγων εργασιών µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι εργασίες φέρουν τον προσδιορισµό "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" (προήλθαν από το MD4 Message-Digest Algorithm της RSA Data Security, Inc.) σε κάθε υλικό όπου γίνεται αναφορά στην παραγόµενη εργασία. Η RSA Data Security, Inc. δεν κάνει καµία αντιπροσώπευση σχετικά µε την εµπορευσιµότητα του προϊόντος ή την καταλληλότητα του λογισµικού για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται "όπως είναι" χωρίς σαφή ή υπονοούµενη εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους. Αυτές οι ειδοποιήσεις πρέπει να διατηρηθούν σε οποιαδήποτε αντίγραφα οποιουδήποτε µέρους της παρούσας τεκµηρίωσης ή/και του παρόντος λογισµικού. Περιορισµοί για τη δηµιουργία αντιγράφων Σε πολλές χώρες, η δηµιουργία αντιγράφων των παρακάτω αντικειµένων θεωρείται παράνοµη. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι, επικοινωνήστε το νοµικό σας σύµβουλο. ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα: - ιαβατήρια - Χαρτιά µεταναστών - Έγγραφα στρατολογίας - Αναγνωριστικά σήµατα, κάρτες ή εµβλήµατα Γραµµατόσηµα/κουπόνια: - Γραµµατόσηµα - Κουπόνια σίτισης Επιταγές ή διαταγές πληρωµής δηµοσίων υπηρεσιών Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές επιταγές ή εντολές πληρωµής Πιστοποιητικά κατάθεσης Έργα µε κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα Υλικά του προϊόντος µε περιορισµούς Αυτό το προϊόν της ΗΡ περιέχει τα παρακάτω υλικά τα οποία ίσως απαιτούν ειδικό χειρισµό στο τέλος της διάρκειας ζωής: υδράργυρο στη λάµπα φθορισµού του σαρωτή (< 1,5 mg) Για πληροφορίες ανακύκλωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή µε την Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών (Electronics Industries Alliance) στη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας της ΗΡ, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας. Εµπορικά Σήµατα Οι ονοµασίες Adobe, Adobe PostScript 3 TM και Acrobat είναι εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated. Η ονοµασία ENERGY STAR και το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Το HP-UX Release και οι µεταγενέστερες εκδόσεις, καθώς και το HP-UX Release και οι επόµενες εκδόσεις (στις ρυθµίσεις των 32-bit και των 64-bit) σε όλους τους υπολογιστές HP 9000 είναι προϊόντα Open Group UNIX 95. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS, Windows, και Windows NT είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Οι ονοµασίες Netscape και Netscape Navigator είναι σήµατα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Netscape Communications Corporation. Η ονοµασία PANTONE είναι σήµα ελέγχου προτύπου της Pantone, Inc. για το χρώµα. Η ονοµασία Pentium είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α. της εταιρείας Intel Corporation. Η κάρτα µνήµης Secure Digital υποστηρίζεται από το προϊόν. Η ονοµασία SD Logo είναι εµπορικό σήµα. Το TrueType TM είναι σήµα κατατεθέν της εταιρίας Apple Computer, Inc στις ΗΠΑ. Η ονοµασία UNIX είναι σήµα κατατεθέν του Open Group. Πληροφορίες για την ασφάλεια Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν, προκειµένου να µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 1 ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το προϊόν. 2 Χρησιµοποιήστε µόνο καλά γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε το παρόν προϊόν στην πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι γειωµένη, ρωτήστε έναν ειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 3 Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν πάνω στο προϊόν. 4 Πριν καθαρίσετε το παρόν προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα. 5 Μην εγκαταστήστε ή µην χρησιµοποιήστε αυτό το προϊόν κοντά στο νερό, ή όταν έχετε υγρά χέρια. 6 Εγκαταστήστε το προϊόν µε ασφάλεια σε µια σταθερή επιφάνεια. 7 Εγκαταστήστε το προϊόν σε µια προστατευµένη θέση όπου δεν µπορεί να πατηθεί το καλώδιο ή να αποτελέσει εµπόδιο για να µην πάθει βλάβη. 8 Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων. 9 εν υπάρχει κανένα µέρος µέσα που να επισκευάζεται από το χρήστη. Εάν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε µε ειδικευµένο προσωπικό.

5 Περιεχόµενα 1 Τα πρώτα βήµατα Πρόσθετες πηγές Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Λειτουργίες ιαµορφώσεις παραµέτρων Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Μπροστινή πλευρά Πίνακας ελέγχου Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Πίσω πλευρά Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων Λήψη περισσότερων πληροφοριών Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Εγκατάσταση δίσκου Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Ενεργοποίηση βοηθητικού εξοπλισµού στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή Χρήση του µηχανήµατος all-in-one Χρήση των λειτουργιών του µηχανήµατος all-in-one Αλλαγή των ρυθµίσεων του µηχάνηµα all-in-one Ακύρωση εργασιών από τον πίνακα ελέγχου Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP ιαφορές στο λογισµικό της συσκευής HP Officejet 9100 series all-in-one Άνοιγµα του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου Τοποθέτηση των πρωτοτύπων Τοποθέτηση πρωτότυπου στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) Τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου στη γυάλινη επιφάνεια σαρωτή Τοποθέτηση του µέσου εκτύπωσης Χρήσιµες συµβουλές για την τοποθέτηση των µέσων εκτύπωσης Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης στο δίσκο 1 ή στο δίσκο Επιλογή των δίσκων Επιλογή του µέσου εκτύπωσης Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων εκτύπωσης Υποστηριζόµενοι τύποι και βάρη µέσων Συνιστώµενα µέσα HP Ελάχιστα περιθώρια Οδηγίες για αποθήκευση µέσων εκτύπωσης Χρήση ειδικών µέσων Χρήση καρτών και φακέλων Χρήση διαφανειών Χρήση µέσων εκτύπωσης µε προσαρµοσµένο µέγεθος Χρήση φωτογραφικού χαρτιού Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας ELWW Περιεχόµενα 3

6 Ρύθµιση καταχωρήσεων σύντοµης κλήσης Ρύθµιση αριθµών φαξ ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης Ρύθµιση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως καταχωρήσεις ή οµάδες γρήγορης κλήσης Ρύθµιση φακέλων δικτύου ως καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης Εκτύπωση και προβολή λίστας µε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης Εκτύπωση προτύπου γρήγορης κλήσης για τον πίνακα ελέγχου Εκτύπωση Εκτύπωση µέσω προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες εκτύπωσης Εκτύπωση διπλής όψης Εκτέλεση αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εκτέλεση µη αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ηµιουργία αντιγράφων ηµιουργία αντιγράφων Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες αντιγραφής Επαναφορά ρυθµίσεων αντιγραφής Χρήση ειδικών λειτουργιών αντιγραφής Αντιγραφή περισσότερων του ενός πρωτοτύπου σε µία σελίδα Μετατόπιση της εικόνας ώστε να αυξηθεί το περιθώριο για το δέσιµο ηµιουργία αφίσας Κλωνοποίηση αρκετών αντιγράφων µιας εικόνας σε σελίδα ηµιουργία ακριβούς αντιγράφου ενός πρωτοτύπου Χρήση προεπιλογών Aποστολή σαρώσεων Aποστολή σαρώσεων Αποστολή σαρώσεων σε φάκελο δικτύου (σύνδεση δικτύου) Αποστολή σαρώσεων σε ένα πρόγραµµα σε υπολογιστή (απευθείας σύνδεση) Αποστολή σαρώσεων ως συνηµµένα Αποστολή σάρωσης από ένα πρόγραµµα συµβατό µε TWAIN ή WIA σε έναν υπολογιστή του δικτύου Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός προεπιλογών για όλες τις εργασίες σάρωσης Χρήση λογισµικού OCR Χρήση καρτών µνήµης Εισαγωγή και αφαίρεση κάρτας µνήµης Αποθήκευση φωτογραφιών Αποθήκευση φωτογραφιών σε φάκελο δικτύου (σύνδεση δικτύου) Αποθήκευση φωτογραφιών σε υπολογιστή (απευθείας σύνδεση) Προβολή και επεξεργασία αρχείων εικόνας Αποστολή φωτογραφιών ως συνηµµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Εκτύπωση από µια κάρτα µνήµης Εκτύπωση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση φωτογραφιών από τον πίνακα ελέγχου Εκτύπωση φωτογραφιών µε τη λειτουργία DPOF Χρήση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Συµπλήρωση φύλλου δοκιµαστικής εκτύπωσης Εκτύπωση φωτογραφιών ή αποστολή φωτογραφιών ως συνηµµένα Περιεχόµενα ELWW

7 8 Αποστολή φαξ Αποστολή φαξ Αποστολή φαξ από τον πίνακα ελέγχου Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή µε το λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ (απευθείας σύνδεση) Αποστολή φαξ από πρόγραµµα λογισµικού άλλου κατασκευαστή Εισαγωγή προθέµατος φαξ Παρακολούθηση της κλήσης Προγραµµατισµός φαξ Αλλαγή κοινών ρυθµίσεων για µια εργασία Ορισµός επιλογών για προχωρηµένους Αυτόµατη προώθηση εισερχόµενων φαξ σε άλλο αριθµό φαξ Αυτόµατη αρχειοθέτηση εισερχόµενων φαξ Αυτόµατη µείωση εισερχόµενων φαξ Κλείδωµα και ξεκλείδωµα αριθµών φαξ Λήψη φαξ Αυτόµατη ή µη αυτόµατη λήψη φαξ Επανεκτύπωση ληφθέντων φαξ που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη Χρήση αναφορών Εκτύπωση και προβολή του ηµερολογίου φαξ Προβολή µιας λίστας Χειρισµός των λειτουργιών διαχειριστή Λειτουργίες και εργαλεία διαχειριστή Επισκόπηση των λειτουργιών και των εργαλείων διαχειριστή Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου) Λογισµικό HP Web Jetadmin Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση) HP Instant Support myprintmileage Παρακολούθηση συσκευής all-in-one Παρακολούθηση της λειτουργίας και της κατάστασης Παρακολούθηση µέσων και αναλώσιµων Παρακολούθηση χρήσης από εξουσιοδοτηµένους χρήστες και µηδενισµός των µετρητών χρήσης Παρακολούθηση εργασιών ιαχείριση συσκευής all-in-one Αλλαγή του ΡΙΝ διαχειριστή ιαµόρφωση εξουσιοδοτηµένων χρηστών ιαµόρφωση επιλογών λογιστικών εργασιών ιαχείριση ασφάλειας ιαµόρφωση συναγερµών και ειδοποιήσεων Επαναφορά του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Αναβάθµιση υλικολογισµικού στο all-in-one Επιλογές παραµετροποίησης συστήµατος Ορισµός γλώσσας και χώρας/περιοχής Ρύθµιση χρόνου εξοικονόµησης ενέργειας Ρύθµιση έντασης κουδουνισµών Ρύθµιση του αυτόµατου αισθητήρα τύπου χαρτιού ιαµόρφωση επιλογών δικτύου ιαµόρφωση χρονικού ορίου I/O ιαµόρφωση παραµέτρων δικτύου ιαµόρφωση επιλογών εκτύπωσης Ρύθµιση των προεπιλογών εκτύπωσης ιαµόρφωση επιλογών αντιγραφής Παροχή δυνατότητας και περιορισµός έγχρωµης αντιγραφής ELWW Περιεχόµενα 5

8 ιαµόρφωση επιλογών σάρωσης ιαµόρφωση των ρυθµίσεων δικτύου για σάρωση Προσαρµογή των λειτουργιών σάρωσης στο λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης HP (απευθείας σύνδεση) ιαµόρφωση επιλογών φωτογραφιών (κάρτα µνήµης) Παροχή και περιορισµός της λειτουργίας φωτογραφιών (κάρτα µνήµης) ιαµόρφωση επιλογών (σύνδεση δικτύου) ιαµόρφωση των προεπιλογών για µορφή µηνύµατος (σύνδεση δικτύου) ιαµόρφωση αυτόµατης ιδιαίτερης κοινοποίησης ιαµόρφωση SMTP ιαµόρφωση LDAP ιαµόρφωση επιλογών φαξ Ρύθµιση αυτόµατης εκτύπωσης αναφορών φαξ Παροχή δυνατότητας και περιορισµός αποστολής έγχρωµου φαξ Ρύθµιση του τρόπου διόρθωσης σφαλµάτων φαξ Ρύθµιση της ανίχνευσης σιγής σε παλαιές συσκευές φαξ Ρύθµιση του τύπου κλήσης Ρύθµιση των επιλογών επανάκλησης Ρύθµιση φαξ για τη συσκευή all-in-one Σύνδεση της συσκευής all-in-one σε γραµµή τηλεφώνου Σύνδεση επιπλέον συσκευής τηλεφώνου Ρύθµιση της ώρας, της ηµεροµηνίας και της κεφαλίδας φαξ Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης (αυτόµατη απάντηση) Ρύθµιση του µοτίβου κουδουνισµού απάντησης (αν χρειάζεται) Εγκατάσταση λογισµικού συσκευής all-in-one και διαµόρφωση της συσκευής all-in-one για χρήση από λειτουργικά περιβάλλοντα Τύποι συνδέσεων που υποστηρίζονται Ρύθµιση που απαιτείται για τη λειτουργικότητα του all-in-one Στοιχεία λογισµικού του all-in-one Εγκατάσταση του λογισµικού για υπολογιστές µε Windows Εγκατάσταση του λογισµικού για υπολογιστές Macintosh Χρήση του Customization Utility (Βοήθηµα προσαρµογής) Κατάργηση της εγκατάστασης λογισµικού του all-in-one Απεγκατάσταση λογισµικού για υπολογιστές µε Windows Απεγκατάσταση λογισµικού για υπολογιστές µε Macintosh (όλων των εκδόσεων) Συντήρηση και αντιµετώπιση προβληµάτων Πρόσβαση στην περιοχή αναλώσιµων Συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός των κεφαλών εκτύπωσης Καθαρισµός των επαφών των κεφαλών εκτύπωσης Ευθυγράµµιση των κεφαλών εκτύπωσης Αντικατάσταση κασετών µελανιού Αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης Μικρορύθµιση των χρωµάτων Μικρορύθµιση της αλλαγής γραµµής Καθαρισµός του µηχανήµατος all-in-one Καθαρισµός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή, της πίσω όψης καλύµµατος του ADF και του παραθύρου του ADF Καθαρισµός του εξωτερικού περιβλήµατος Συµβουλές και πηγές για την επίλυση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων του all-in-one Επίλυση προβληµάτων αντιγραφής Επίλυση προβληµάτων µε την αποστολή σαρώσεων Αντιµετώπιση προβληµάτων εκτύπωσης Αντιµετώπιση προβληµάτων σάρωσης Επίλυση προβληµάτων στη λειτουργία φαξ Επίλυση προβληµάτων σε φωτογραφίες (κάρτα µνήµης) Περιεχόµενα ELWW

9 Αντιµετώπιση προβληµάτων µε το χρώµα Επίλυση προβληµάτων στο χειρισµό µέσων ιόρθωση εµπλοκών ιόρθωση εµπλοκών στο µηχάνηµα all-in-one ιόρθωση εµπλοκών στο αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων Χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή εµπλοκών Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ Βοηθητικός εξοπλισµός ίσκοι Πληκτρολόγια DIMM (εξαρτήµατα µνήµης διπλής σειράς επαφών) Παράλληλα καλώδια Καλώδιο USB Αναλώσιµα Κασέτες µελανιού Κεφαλές εκτύπωσης Μέσα εκτύπωσης HP Υποστήριξη πελατών και εγγύηση Επικοινωνία µε την υποστήριξη πελατών ήλωση Περιορισµένης Εγγύησης της Hewlett-Packard Προδιαγραφές και πληροφορίες συσκευής Προδιαγραφές Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αειφορίας Μείωση και εξάλειψη Κατανάλωση ρεύµατος Επικίνδυνα υλικά Ανακύκλωση Φύλλα δεδοµένων ασφάλειας υλικών Επιστροφή προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους A Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων Μενού λειτουργιών Πρόσβαση και χρήση ενός µενού λειτουργίας Μενού λειτουργίας αντιγραφής Μενού λειτουργίας σάρωσης Μενού φωτογραφίας Μενού λειτουργίας Μενού λειτουργίας φαξ Μενού ρυθµίσεων Πρόσβαση και χρήση µενού ρυθµίσεων Εκτύπωση χάρτη µενού ρυθµίσεων Μενού PRINT REPORT (Εκτύπωση αναφοράς) Μενού COPY SETUP (Ρύθµιση αντιγραφής) Μενού FAX SETUP (Ρύθµιση φαξ) Μενού ADV FAX SETUP (Προχωρ. ρύθµιση φαξ) Μενού SCAN SETUP (Ρύθµιση σάρωσης) Μενού SETUP (Ρύθµιση ) Μενού PHOTO (Φωτογραφία) Μενού PRINTER (Εκτυπωτής) ΙΚΤΥΟ & Ι/Ο, µενού Μενού ADMIN Μενού MAINTENANCE (Συντήρηση) ELWW Περιεχόµενα 7

10 B Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου Τύποι µηνυµάτων του πίνακα ελέγχου Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου Γ Εκτύπωση χρησιµοποιώντας την εξοµοίωση PostScript Σηµειώσεις για την εγκατάσταση Αναβάθµιση από παλαιότερη έκδοση των Windows Προσδιορισµός διαφορετικών προγραµµάτων οδήγησης εκτυπωτή στα Windows NT Εγκατάσταση µόνο του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή Τρέχοντες χρήστες HP Officejet Συγκεκριµένες δυνατότητες και θέµατα της εκτύπωσης Ιδιότητες εκτύπωσης υνατότητες εκτύπωσης Ευρετήριο 8 Περιεχόµενα ELWW

11 1 Τα πρώτα βήµατα Στις παρακάτω ενότητες επεξηγείται ο τρόπος χρήσης του µηχανήµατος all-in-one και παρουσιάζονται οι πηγές που είναι διαθέσιµες για επιπλέον πληροφορίες. Πρόσθετες πηγές Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Πρόσθετες πηγές Οι παρακάτω πηγές παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το µηχάνηµα all-in-one. Πηγή Περιγραφή Θέση Οδηγός εκκίνησης Οδηγός του προϊόντος Ενσωµατωµένος Web server (σύνδεση δικτύου) Παρέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του µηχανήµατος all-in-one και πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της εγγύησης και της ασφάλειας. Παρέχει µια σύντοµη και εικονογραφηµένη εισαγωγή στο µηχάνηµα all-in-one και στις δυνατότητές του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον οδηγό του προϊόντος οποιαδήποτε στιγµή. Ένα εργαλείο που βασίζεται στο Web, το οποίο χρησιµοποιείται για να προβάλλετε πληροφορίες για την κατάσταση, να αλλάξετε ρυθµίσεις και να διαχειριστείτε το µηχάνηµα all-in-one από οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου. Περιέχει συνδέσµους για το HP Instant Support Professional Edition (ISPE) και το myprintmileage, τα οποία είναι πρόσθετα εργαλεία που βασίζονται στο Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων του µηχανήµατος all-in-one, καθώς και για την πιο αποτελεσµατική διαχείριση εργασιών και αναλωσίµων του µηχανήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου), HP Instant Support και myprintmileage. Περιέχεται ως έντυπος οδηγός στο κουτί µαζί µε το µηχάνηµα all-in-one. Περιέχεται στο CD εκκίνησης 1. Τοποθετήστε το CD εκκίνησης 1 στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο σύνδεσµο για τον οδηγό του προϊόντος. ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού προγράµµατος περιήγησης στο Web. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ για το µηχάνηµα all-in-one και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο. ELWW Πρόσθετες πηγές 9

12 Πηγή Περιγραφή Θέση Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση των Microsoft Windows ) Ηλεκτρονική Βοήθεια για το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή (Windows) Βοήθεια στην οθόνη του Λογισµικού φωτογ ραφιών και απεικόνισης HP (απευθείας σύνδεση) Οδηγός για το ιαχειριστή Jetdirect της HP Υποστήριξη HP Instant Support Τοποθεσίες της ΗΡ στο ιαδίκτυο Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση, τη συντήρηση και τα λογιστικά εργασιών (όπως οι εργασίες που υποβάλλονται από κάθε χρήστη και τα στατιστικά στοιχεία για αυτές τις εργασίες) για το µηχάνηµα all-in-one. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία για την εκτέλεση πολλών από τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό και η ρύθµιση των επιλογών του µηχανήµατος all-in-one. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εργαλειοθήκη (απευθείας σύνδεση). Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. Παρέχει βοήθεια στην οθόνη για τη χρήση του Λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ (Windows) ή του λογισµικού ΗΡ Image Zone (Macintosh), το οποίο εγκαθίσταται όταν συνδέετε ένα µηχάνηµα all-in-one απευθείας µε έναν υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Χρήση του λογισµικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP. Παρέχει πληροφορίες για συνδέσεις δικτύου σχετικά µε τη ρύθµιση παραµέτρων και την αντιµετώπιση προβληµάτων του διακοµιστή εκτύπωσης Jetdirect της ΗΡ, ο οποίος χρησιµοποιείται µαζί µε το µηχάνηµα all-in-one. Μια οικογένεια εργαλείων που βασίζεται στο Web για την αντιµετώπιση προβληµάτων, σας βοηθά να εντοπίσετε, να διαγνώσετε και να επιλύσετε προβλήµατα µε τον υπολογιστή και την εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Instant Support. Παρέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το λογισµικό και το προϊόν του εκτυπωτή, καθώς και πληροφορίες υποστήριξης που είναι διαθέσιµες για το µηχάνηµα all-in-one. Είναι διαθέσιµο στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε την Εργαλειοθήκη. Από το µενού Start (Έναρξη) στον υπολογιστή σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Programs (Προγράµµατα), στο HP Officejet 9100 series και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο HP Officejet 9100 series Toolbox. Είναι διαθέσιµο στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. ιαθέσιµη στον υπολογιστή ενώ χρησιµοποιείτε το Λογισµικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ. Περιέχεται στο CD εκκίνησης 1 ως αρχείο PDF (όλες οι γλώσσες) και CHM (µόνο αγγλικά). Τοποθετήστε το CD εκκίνησης 1 στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο σύνδεσµο για την τεκµηρίωση. ιαθέσιµο µέσω οποιουδήποτε τυπικού προγράµµατος περιήγησης στο Web. Ανοίξτε το πρόγραµµα περιήγησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ για το µηχάνηµα all-in-one και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο. Όταν εµφανιστεί ο ενσωµατωµένος Web server, κάντε κλικ στο HP Instant Support στο αριστερό παράθυρο. officejet Τα πρώτα βήµατα ELWW

13 Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων Η ενότητα αυτή περιγράφει τις δυνατότητες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων των τριών µοντέλων. Λειτουργίες ιαµορφώσεις παραµέτρων Λειτουργίες Το µηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9100 series είναι ένα ισχυρό επαγγελµατικό εργαλείο για επιχειρήσεις µε τις δυνατότητες που έχει µια πλήρης σειρά εξοπλισµού γραφείου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one για εκτύπωση, δηµιουργία αντιγράφων, σάρωση και αποστολή φαξ ασπρόµαυρων, έγχρωµων ή κλίµακας του γκρι εγγράφων, καθώς και για εκτύπωση, αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και αποθήκευση φωτογραφιών από µια κάρτα µνήµης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. Με τις κατάλληλες συνδέσεις δικτύου, µπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, να το στείλετε σε µία ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή να το αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο δικτύου και µπορείτε να αρχειοθετήσετε εισερχόµενα φαξ σε ένα φάκελο δικτύου. Το µηχάνηµα all-in-one περιλαµβάνει τις παρακάτω συγκεκριµένες λειτουργίες: Οικονοµική εκτύπωση µε τέσσερις ξεχωριστές κασέτες µελανιού µεγάλης χωρητικότητας, κεφαλές εκτύπωσης µε µεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρό κύκλο παραγωγής εκτύπωσης που φτάνει µέχρι και τις σελίδες το µήνα. Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης για δηµιουργία αντιγράφων και εκτύπωση και στις δύο πλευρές του εκτυπωτικού µέσου. Αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και επίπεδο σαρωτή για πολλαπλές δυνατότητες σάρωσης. Υψηλής ποιότητας σαρώσεις µε x dpi, οπτικό σαρωτή µεγέθους legal, µε ανάλυση µέχρι dpi σε φωτογραφικό χαρτί HP Premium. Αρκετές δυνατότητες υψηλής παραγωγικότητας: Πρώτα σάρωση για πολυδιεργασία Μπορείτε να σαρώσετε µια εργασία στη µνήµη ενώ το µηχάνηµα all-in-one είναι απασχοληµένο µε µια άλλη εργασία, για άµεση συνέχιση όταν η τρέχουσα εργασία ολοκληρωθεί. Για εργασίες αντιγραφής, µπορείτε να σαρώσετε µέχρι και 30 σελίδες. Σάρωση µία φορά, εκτύπωση πολλές Κατά την αντιγραφή πολλών σελίδων, το µηχάνηµα all-in-one σαρώνει κάθε σελίδα στη µνήµη και εκτυπώνει τα πολλαπλά αντίγραφα βάσει αυτής της µόνης σάρωσης, αντί να πραγµατοποιείται σάρωσης κάθε σελίδας για κάθε αντίγραφο. Αποστολή φαξ µε πλήρεις δυνατότητες, στα 33,6 kbps µε 4 MB διαθέσιµα για εισερχόµενα φαξ. Προσαρµοσµένο πληκτρολόγιο ανάλογα µε τη γλώσσα, για ευχρηστία κατά την πληκτρολόγηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προορισµούς φακέλων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου. ELWW Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων 11

14 Επιλογές σύνδεσης που περιλαµβάνουν ενσύρµατη ή ασύρµατη σύνδεση οµάδας δικτύου µέσω δικτύου και απευθείας σύνδεση σε υπολογιστή µε καλώδιο USB ή παράλληλο καλώδιο. Μνήµη µε δυνατότητα επέκτασης στα 25 ΜΒ µέσω δύο υποδοχών DIMM και επεκτάσιµη χωρητικότητα της εισόδου χαρτιού για χειρισµό µέχρι 650 φύλλων χαρτιού. Εργαλεία για ρύθµιση παραµέτρων, παρακολούθηση και αντιµετώπιση προβληµάτων στο µηχάνηµα all-in-one, είτε από τη συσκευή ή από κάποια θέση δικτύου. Πρόσθετα εργαλεία για διαχείριση του κόστους εκτύπωσης µε ενσωµατωµένες δυνατότητες λογιστικών εργασιών και τη δυνατότητα για έλεγχο της χρήσης του χρώµατος. ιαµορφώσεις παραµέτρων Οι παρακάτω ενότητες περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες και τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν κάθε διαµόρφωση µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9100 series. Αν και µερικά εξαρτήµατα έχουν σχέση µε µια συγκεκριµένη διαµόρφωση, µπορείτε να τα παραγγείλετε ξεχωριστά για να τροποποιήσετε το δικό σας all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία βοηθητικού εξοπλισµού, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ. Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9110 ίσκοι. Το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από ένα δίσκο εισόδου (δίσκος 1), ο οποίος χωράει µέχρι 150 φύλλα χαρτιού ή µέχρι 30 διαφάνειες και ένα δίσκο εξόδου ο οποίος χωράει µέχρι 100 φύλλα χαρτιού. Σύνδεση. Το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µια τυπική παράλληλη θύρα αµφίδροµης επικοινωνίας (συµβατή µε IEEE-1284) και µια θύρα USB. Επίσης, το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µια υποδοχή ΕΙΟ για υποστήριξη κάρτας δικτύου. Μνήµη. Το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει µνήµη 128 MB. Για να είναι δυνατή η επέκταση µνήµης, το µηχάνηµα all-in-one διαθέτει δύο υποδοχές DIMM που δέχονται µνήµη RAM 64 MB ή 128 MB. Η συσκευή all-in-one µπορεί να υποστηρίξει συνολική µνήµη 384 MB (συµπεριλαµβανοµένων των 128 MB που υπάρχουν στο µηχάνηµα all-in-one). Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) και επίπεδος σαρωτής. Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων έχει τη δυνατότητα χωρητικότητας µέχρι 50 φύλλων χαρτιού και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον επίπεδο σαρωτή για πρωτότυπα των οποίων η τροφοδότηση δεν είναι δυνατή µέσω του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων. Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης.το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από µια µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης για εκτύπωση εγγράφων και στις δύο πλευρές, κάτι που εξοικονοµεί χρήµα και χαρτί Τα πρώτα βήµατα ELWW

15 Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9120 Αυτό το µοντέλο διαθέτει τις δυνατότητες του µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9110, συν ένα διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα για κοινή χρήση του µηχανήµατος σε περιβάλλον δικτύου και για σάρωση από τη συσκευή all-in-one σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προορισµούς οπουδήποτε στο δίκτυο (αυτή η δυνατότητα ονοµάζεται συχνά "ψηφιακή αποστολή"). Το µηχάνηµα all-in-one συνοδεύεται από το δίσκο 2, στον οποίο χωρούν µέχρι 250 φύλλα χαρτιού. Μηχάνηµα all-in-one HP Officejet 9130 Αυτό το µοντέλο διαθέτει τις δυνατότητες του µηχανήµατος all-in-one HP Officejet 9120 και περιλαµβάνει, επίσης, ένα πληκτρολόγιο για πιο εύκολη πληκτρολόγηση των προορισµών των φακέλων δικτύου και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον πίνακα ελέγχου. ELWW Πληροφορίες για τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις παραµέτρων 13

16 Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. Μπροστινή πλευρά Πίνακας ελέγχου Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Πίσω πλευρά Μπροστινή πλευρά Με το δίσκο 2 και το πληκτρολόγιο τοποθετηµένα, παρουσιάζοντας τη γυάλινη επιφάνεια του επίπεδου σαρωτή Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 2 Αυτόµατος τροφοδότης, οδηγοί πλάτους 3 Αυτόµατος τροφοδότης, δίσκος εισόδου 4 Αυτόµατος τροφοδότης, δίσκος εξόδου 5 Πίνακας ελέγχου (για λεπτοµέρειες, δείτε Πίνακας ελέγχου) 6 ίσκος πληκτρολογίου 7 Λαβή θύρας πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 8 ίσκος εξόδου 9 Ένδειξη επιπέδου χαρτιού 10 ίσκος 1 11 Θύρα πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 12 Υποδοχές καρτών µνήµης για υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης 13 DIMM, πλαϊνό κάλυµµα της πρόσβασης σε Τα πρώτα βήµατα ELWW

17 Πίνακας ελέγχου Αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου Κουµπιά γρήγορης κλήσης Χρησιµοποιήστε τα για να επιλέξετε από την προδιαµορφωµένη λίστα των καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης. Τα έξι κουµπιά αντιστοιχούν στις έξι πρώτες καταχωρήσεις της λίστας. Μια καταχώρηση µπορεί να είναι ένας αριθµός φαξ ή µια οµάδα αριθµών φαξ, µια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µια οµάδα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένας φάκελος του δικτύου. 2 Κουµπιά επιλογής Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά Σµίκρυνση/Μεγέθυνση, Πιο ανοιχτό/πιο σκούρο, Επιλογές διπλής όψης, Ποιότητακαι ίσκος/τύποςγια να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τις εργασίες. Με το κουµπί Μενού εµφανίζονται τα µενού του πίνακα ελέγχου τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να ορίσετε τις προεπιλογές των ρυθµίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων. 3 Κουµπί Επαφές Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε προδιαµορφωµένες λίστες αριθµών φαξ και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθµιση καταχωρήσεων σύντοµης κλήσης. 4 Λίστα καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης Χρησιµοποιήστε αυτές τις περιοχές για να προσδιορίσετε τις καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης που αντιστοιχούν στα έξι κουµπιά γρήγορης κλήσης. Μπορείτε να γράψετε τις καταχωρήσεις στο χαρτί µε γραµµές που σας δίνουµε, ή να εκτυπώσετε τις λίστες για εισαγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκτύπωση προτύπου γρήγορης κλήσης για τον πίνακα ελέγχου. ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 15

18 Κέντρο του πίνακα ελέγχου Κουµπιά λειτουργίας Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά λειτουργίας Αντιγραφή, Σάρωση, Φωτογραφία, και Φαξ για να ξεκινήσουν αυτοί οι τύποι εργασιών. Το κουµπί λειτουργίας είναι αναµµένο όταν µια εργασία αυτή της λειτουργίας είναι σε εξέλιξη. Εάν πατήσετε ένα κουµπί λειτουργίας, η λυχνία αναβοσβήνει εάν γίνεται επεξεργασία µιας εργασίας στο παρασκήνιο 2 Κουµπί (βοήθεια) Παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα µηνύµατα ή τα µενού που εµφανίζονται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Για προβλήµατα µε το υλικό, εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο επεξηγεί το πρόβληµα. 3 Φωτεινή ένδειξη προσοχής Αναβοσβήνει εάν υπάρχει ένα πρόβληµα υλικού που χρειάζεται προσοχή. Πατήστε το κουµπί (βοήθεια) για να εµφανιστεί ένα µήνυµα σχετικά µε το πρόβληµα. 4 Κουµπιά και + Κυκλική κίνηση µέσα στις τιµές που είναι διαθέσιµες για µια επιλογή. Στα πεδία εισαγωγής κειµένου, µετακινήστε το δροµέα αριστερά και δεξιά. 5 Κουµπί (επιλογή) Επιλέγει ή αποθηκεύει τη ρύθµιση που εµφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. 6 Κουµπιά (πάνω) και (κάτω) Μετακινούν προς τα πάνω και κάτω µια λίστα επιλογών ή καταχωρήσεων. 7 Κουµπί (πίσω) Επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο. 8 Οθόνη του πίνακα ελέγχου Εµφανίζει την κατάσταση και τα µηνύµατα σφαλµάτων, τα µενού λειτουργιών και ρυθµίσεων, τις επιλογές τους, πληροφορίες της βοήθειας και επίπεδα στις κασέτες µελανιού. Βλέπε Μηνύµατα του πίνακα ελέγχου και Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και µενού ρυθµίσεων για περισσότερες πληροφορίες Τα πρώτα βήµατα ELWW

19 εξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου Πληκτρολόγιο Χρησιµοποιήστε το για την κλήση αριθµών φαξ ή την πληκτρολόγηση κειµένου. Γίνεται εισαγωγή του κειµένου που πληκτρολογείτε (δεν αντικαθιστά τους χαρακτήρες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του δροµέα). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πληκτρολόγηση αριθµών και κειµένου στο πληκτρολόγιο του πίνακα ελέγχου. 2 κουµπί (backspace) 3 Κουµπί Επαναφορά/Πάτηµα ΓΙΑ PIN Επαναφέρει το µηχάνηµα all-in-one στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΣ. Έτσι επανέρχονται όλα τα µοντέλα στις προεπιλεγµένες τιµές τους. Εάν ο διαχειριστής έχει διαµορφώσει το µηχάνηµα all-in-one για χρήστες, µε το πάτηµα του κουµπιού για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο κλειδώνεται το µηχάνηµα. Τότε, απαιτείται ένας προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (ΡΙΝ) για συνέχιση της λειτουργίας. 4 Κουµπί Λειτουργία και φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας Η φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας (Ready) είναι πράσινη όταν το µηχάνηµα all-in-one είναι ενεργοποιηµένο. 5 Κουµπί ιακοπή 6 ΚουµπίΜαύρο/Έγχρωµο Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ ασπρόµαυρων και έγχρωµων εργασιών. 7 ΚΟΥΜΠ ίέναρξη Ξεκινάει µια εργασία σε µια λειτουργία, αφού έχετε διαµορφώσει τις ρυθµίσεις. 8 Φωτεινή ένδειξη (κατειληµµένου) Ανάβει όταν η γραµµή φαξ είναι κατειληµµένη και αναβοσβήνει όταν η γραµµή φαξ χτυπάει. 9 Κουµπί Επανάκληση/Απάντηση Καλεί εκ νέου του πιο πρόσφατους αριθµούς φαξ κλήσης όταν το µηχάνηµα all-in-one βρίσκεται στην κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΣ. Μη αυτόµατη απάντηση του τηλεφώνου σε εισερχόµενο φαξ. 10 Κουµπί Παύση/ (διάστηµα) 11 Κουµπί Σύµβολα ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 17

20 Περιοχή αναλώσιµων εκτύπωσης Θύρα πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 2 Λαβή θύρας πρόσβασης στο φορέα εκτύπωσης 3 Κούµπωµα κεφαλής εκτύπωσης (παρέχει πρόσβαση για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση των κεφαλών εκτύπωσης) 4 Μεταλλική ράβδος στερέωσης (στερεώνεται στο άγκιστρο του κουµπώµατος της κεφαλής εκτύπωσης και πιάνει το κούµπωµα) 5 Κεφαλές εκτύπωσης 6 Κασέτες µελανιού 7 Κλείδωµα σαρωτή Σηµείωση Το κλείδωµα του σαρωτή πρέπει να είναι ανοιχτό για να λειτουργήσει ο σαρωτής. Πρέπει να το κλειδώνετε όποτε µεταφέρετε το µηχάνηµα all-in-one και να το ξεκλειδώνετε πριν από τη χρήση του Τα πρώτα βήµατα ELWW

21 Πίσω πλευρά Θύρες φαξ (τηλεφώνου) και (line-in) 2 Υποδοχή EIO για διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect 3 Παράλληλη θύρα 4 Θύρα USB 5 Είσοδος ισχύος 6 Μονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ELWW Κατανόηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος all-in-one 19

22 Τα πρώτα βήµατα ELWW

23 2 Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Εγκατάσταση δίσκου 2 Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Ενεργοποίηση βοηθητικού εξοπλισµού στο πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία βοηθητικού εξοπλισµού, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ. Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης Το µηχάνηµα all-in-one µπορεί να εκτυπώσει αυτόµατα και στις δύο πλευρές του χαρτιού µε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης µετά την εγκατάστασή της, δείτε Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας και Εκτύπωση διπλής όψης. Για να εγκαταστήσετε µια µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης 1 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 2 Σύρετε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης µέσα στο all-in-one µέχρι να ασφαλίσει. ELWW Εγκατάσταση της µονάδας αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης 21

24 Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της συσκευής all-in-one σε ένα περιβάλλον δικτύου εάν υπάρχει εγκατεστηµένος διακοµιστής εκτυπώσεων HP Jetdirect. Ο διακοµιστής εκτυπώσεων HP Jetdirect µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαµορφώσεις πελάτη-διακοµιστή και εκτύπωση peer-to-peer. Ορισµένα µοντέλα all-in-one συνοδεύονται από έναν εγκατεστηµένο διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect. Η παρούσα ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα. υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων Λήψη περισσότερων πληροφοριών υνατότητες διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Οι συσκευές HP Officejet 9120 all-in-one και HP Officejet 9130 all-in-one παρέχονται µε εγκατεστηµένο έναν διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 620n. Αν προµηθευτήκατε µια συσκευή all-in-one HP Officejet 9110 και θέλετε να τη συνδέσετε σε δίκτυο, πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον υποστηριζόµενο διακοµιστή εκτυπώσεων HP Jetdirect. Η επιλογή σας για διακοµιστή εκτυπώσεων εξαρτάται από τις λειτουργίες που θέλετε να εκτελέσετε, τον τύπο της σύνδεσης δικτύου που έχετε και τον αριθµό των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε στο διακοµιστή δικτύου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των διακοµιστών εκτυπώσεων που υποστηρίζονται για το µηχάνηµα all-in-one. Για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία διακοµιστών εκτυπώσεων HP Jetdirect, ανατρέξτε στην ενότητα ιακοµιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect. Λειτουργικότητα* ιακοµιστής εκτυπώσεων Εκτύπωση Σάρωση Φωτογραφία Φαξ EWS** Εσωτερικοί (ΕΙΟ) διακοµιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect 620n (συνιστάται) (Fast Ethernet 10/100Base-TX) HP Jetdirect 615n (Fast Ethernet, 10/100Base-TX) HP Jetdirect 680n (ασύρµατο Ethernet b) Εξωτερικοί (ΕΧ) διακοµιστές εκτυπώσεων*** * Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί διακοµιστές εκτυπώσεων υποστηρίζουν τη λειτουργία αντιγραφής, ** Υποδεικνύει τη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης στον ενσωµατωµένο Web server. Για µια περιγραφή αυτού του εργαλείου που βασίζεται στο Web, δείτε Ενσωµατωµένος Web Server (EWS) (σύνδεση δικτύου). *** Οι εξωτερικοί διακοµιστές εκτυπώσεων υποστηρίζουν µόνο τις λειτουργίες αντιγραφής και εκτύπωσης. Η συσκευή HP Officejet 9100 series all-in-one υποστηρίζει τους παρακάτω εξωτερικούς διακοµιστές εκτύπωσης: HP Jetdirect 380x (ασύρµατο Ethernet b USB 1.1) HP Jetdirect 170x (10Base-T, 1 θύρα παράλληλη) HP Jetdirect 175x (10/100Base-TX, 1 θύρα USB 1.1) HP Jetdirect 300x (10/100Base-TX, 1 θύρα παράλληλη) HP Jetdirect 500x (10/100Base-TX, 10Base2, 3 θύρες παράλληλες) HP Jetdirect en3700 (Ethernet 10/100Base-TX, 1 θύρα USB 2.0) Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού ELWW

25 Εγκατάσταση εσωτερικού διακοµιστή εκτυπώσεων ΠΡΟΣΟΧΗ Η κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήµατα τα οποία µπορεί να καταστραφούν από τον στατικό ηλεκτρισµό. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού, να διατηρείτε συχνή επαφή µε οποιαδήποτε εκτεθειµένη µεταλλική επιφάνεια που υπάρχει στο all-in-one. Αν είναι δυνατό, φορέστε έναν ιµάντα καρπού (ή παρόµοια διάταξη). Πρέπει να πιάνετε πάντα προσεκτικά την κάρτα του διακοµιστή εκτυπώσεων. Αποφύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά µέρη ή τα κυκλώµατα. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, µπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήµατα. Για να εγκαταστήσετε τον εσωτερικό διακοµιστή εκτυπώσεων 1 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 2 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. 3 Χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να λασκάρετε και να αφαιρέσετε τις δύο βίδες στήριξης που συγκρατούν το κάλυµµα της κενής υποδοχής EIO. 4 Τοποθετήστε σταθερά την κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect στην υποδοχή ΕΙΟ. 5 Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες στήριξης που συνοδεύουν την κάρτα διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect. 6 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στον διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect και στο δίκτυο. Για να βεβαιωθείτε ότι ο διακοµιστής έχει τοποθετηθεί σωστά 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή all-in-one. 2 Εκτυπώστε µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). Θα εκτυπωθούν δύο σελίδες. Η δεύτερη σελίδα είναι η σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων του HP Jetdirect, η οποία περιέχει πληροφορίες εγκατάστασης (για παράδειγµα, LAN HW ADDRESS) τις οποίες µπορεί να χρειαστείτε κατά την εγκατάσταση της συσκευής all-in-one σε υπολογιστές δικτύου. Εάν η σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων του HP Jetdirect δεν εκτυπωθεί, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά την κάρτα του διακοµιστή εκτύπωσης για να διασφαλίσετε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. ELWW Εγκατάσταση διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect 23

26 Λήψη περισσότερων πληροφοριών Εάν αντιµετωπίσετε τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες στην εκτύπωση µέσω δικτύου, ανατρέξτε στις παρακάτω πηγές. Έγγραφο Οδηγός για το ιαχειριστή Jetdirect της HP Περιγραφή Αυτός ο οδηγός, ο οποίος περιέχεται στο CD εκκίνησης 1, παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση του διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect. Ο οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες για τα εξής θέµατα: Λύσεις λογισµικού της ΗΡ για διακοµιστές εκτύπωσης HP Jetdirect Ρυθµίσεις παραµέτρων TCP/IP Υπηρεσίες LPD στο διακοµιστή εκτύπωσης HP Jetdirect Εκτύπωση FTP Μηνύµατα σελίδας ρύθµισης παραµέτρων και επίλυση προβληµάτων Ενσωµατωµένος Web server, ένα εργαλείο βασισµένο στο Web για ρύθµιση και διαχείριση συσκευών δικτύου Τεκµηρίωση για το λειτουργικό σύστηµα και το λειτουργικό σύστηµα δικτύου Η τεκµηρίωση αυτή συνόδευε τον υπολογιστή σας ή το λειτουργικό σύστηµα του δικτύου σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε θέµατα εκτύπωσης από δίκτυο τα οποία είναι κοινά σε όλους τους εκτυπωτές δικτύου και τα µηχανήµατα all-in-one. Εκτός από αυτές τις πηγές, όλες οι πληροφορίες και οι λειτουργίες διαµόρφωσης ρυθµίσεων της συσκευής all-in-one είναι διαθέσιµες µέσω του HP Web Jetadmin. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λογισµικό HP Web Jetadmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό HP Web Jetadmin ή άλλο λογισµικό εκτυπωτή δικτύου και συσκευής all-in-one της HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισµού ELWW

27 Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης Αν εκτυπώνετε συχνά σύνθετα γραφικά ή έγγραφα PostScript (PS) ή αν εκτυπώνετε µε τη µονάδα αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης, ίσως θέλετε να προσθέσετε περισσότερη µνήµη στη συσκευή all-in-one. Η προσθήκη µνήµης δίνει στο all-in-one τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των πιο σύνθετων εργασιών εκτύπωσης, αλλά δεν θα αυξήσει την ταχύτητα επεξεργασίας. Η συσκευή all-in-one διαθέτει µνήµη 128 MB. ιαθέτει δύο υποδοχές για DIMM που δέχονται µνήµη RAM 64 MB ή 128 MB. Η συσκευή all-in-one µπορεί να υποστηρίξει µνήµη έως 384 MB (συµπεριλαµβανοµένων των 128 MB που διαθέτει η συσκευή all-in-one). Μπορείτε να δείτε πόση µνήµη είναι εγκατεστηµένη εκτυπώνοντας µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). Πρόσθετη µνήµη είναι διαθέσιµη για αγορά ως βοηθητικός εξοπλισµός (για πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία, δείτε Παραγγελία εξαρτηµάτων και αναλώσιµων ΗΡ). ΠΡΟΣΟΧΗ Τα DIMM περιέχουν ηλεκτρονικά µέρη στα οποία µπορεί να προκληθεί βλάβη από το στατικό ηλεκτρισµό. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού, να διατηρείτε συχνή επαφή µε οποιαδήποτε εκτεθειµένη µεταλλική επιφάνεια που υπάρχει στο all-in-one. Αν είναι δυνατό, φορέστε έναν ιµάντα καρπού (ή παρόµοια διάταξη). Να χειρίζεστε πάντα προσεκτικά τα DIMM. Αποφύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά µέρη ή τα κυκλώµατα. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, µπορεί να προκληθεί βλάβη στα µέρη. Για να εγκαταστήσετε ένα DIMM 1 Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, εκτυπώστε µια σελίδα ρύθµισης παραµέτρων για να δείτε πόση µνήµη είναι διαθέσιµη στο all-in-one πριν προσθέσετε περισσότερη µνήµη (δείτε Σελίδα διαµόρφωσης ρυθµίσεων). 2 Πατήστε (Power (Λειτουργία)) για να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα all-in-one. 3 Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύµατος και αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. 4 Στην αριστερή πλευρά του all-in-one, ελευθερώστε και αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυµµα. 5 Αφαιρέστε το κάλυµµα του DIMM. ELWW Εγκατάσταση λειτουργικών µονάδων µνήµης 25

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2007 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα Copyright 2008 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet CP4005

HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Εκτυπωτές hp LaserJet 1160 και hp LaserJet 1320 Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

hp color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn

hp color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn hp color LaserJet 4650, 4650n, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn . µ µ HP Global Solutions Catalog ( µ HP) www.hp.com/go/gsc : µ ; ; web; HP. µ firmware µ. HP Global Solutions Catalog (GSC) Hewlett-Packard, µ µ

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

hp scanjet 4400c series 5400c series

hp scanjet 4400c series 5400c series hp scanjet 4400c series 5400c series µ µ ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της εταιρίας Hewlett-Packard 2001 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή, ή µετάφραση χωρίς προηγούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Εκτυπωτές HP LaserJet 1022, 1022n και 1022nw Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής hp LaserJet 4250/4350 series. χρήση

Εκτυπωτής hp LaserJet 4250/4350 series. χρήση Εκτυπωτής hp LaserJet 4250/4350 series χρήση HP LaserJet 4250 ή 4350 series εκτυπωτής Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης HP Deskjet 5400 series Οδηγός χρήσης Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προϊόντα περιορισμένης κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σεχνικό έγγραφο για προϊόντα HP LaserJet Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας... 1 Προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 7/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Pro700 Series

Οδηγός χρήσης Pro700 Series Οδηγός χρήσης Pro700 Series Νοέμβριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...7 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 1200 Series Εκτυπωτής και Συσκευή Print Copy Scan

hp LaserJet 1200 Series Εκτυπωτής και Συσκευή Print Copy Scan hp LaserJet 1200 hp LaserJet 1200 Series Εκτυπωτής και Συσκευή Print Copy Scan Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµιατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

MX710 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237

MX710 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237 MX710 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2013 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7463 Μοντέλο(α): 032, 036, 037, 232, 236, 237 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Εκτυπωτές παραγωγής SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24, 36 και 44 ιντσών ΚΑΙΝΟΤΟΜΗΣΤΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ, ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ Σχέδια CAD Αναπαραγωγή έντυπου υλικού Banner για σημεία πώλησης ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8100

HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις της Hewlett-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. HP Officejet Pro 8600

Οδηγός χρήσης. HP Officejet Pro 8600 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8600 HP Officejet Pro σειράς 8600 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 5510 series...3 2 Γνωριμία με το HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Περιεχόμενα 3 Πώς μπορώ να;...7

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης HP Officejet 7110 Wide Format Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 4/2013 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet All-in-One σειρά J4500

HP Officejet All-in-One σειρά J4500 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet All-in-One σειρά J4500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika HP Officejet All-in-One σειρά J4500 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 ΚΑΙ M603 SERIES. Οδηγός Χρήσης

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 ΚΑΙ M603 SERIES. Οδηγός Χρήσης ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 ΚΑΙ M603 SERIES Οδηγός Χρήσης Εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 και M603 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα